im.pidgin.pidgin: cf2b9ed82ae35086ec3c7557b3b00c0664daca8e

loptosko at gmail.com loptosko at gmail.com
Wed Nov 14 07:49:02 EST 2007


-----------------------------------------------------------------
Revision: cf2b9ed82ae35086ec3c7557b3b00c0664daca8e
Ancestor: 50f86e2bfabb86adb9fb6dabba4c7de2c2600584
Author: loptosko at gmail.com
Date: 2007-11-14T12:42:23
Branch: im.pidgin.pidgin

Modified files:
    po/sk.po

ChangeLog: 

fixes #3941

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/sk.po	74599d13c8b95bb8a645c18e33f80a900e73d63a
+++ po/sk.po	0e22ffb4dccb1f6fff424b0e6315f1c8ed71ddb9
@@ -1183,9 +1183,9 @@ msgid_plural "%s (%s) has %d new message
 #, c-format
 msgid "%s (%s) has %d new message."
 msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
-msgstr[0] "%s (%s) má %d nových správ."
-msgstr[1] "%s (%s) má %d novú správu."
-msgstr[2] "%s (%s) má %d nové správy."
+msgstr[0] "%s (%s) má %d novú správu."
+msgstr[1] "%s (%s) má %d nové správy."
+msgstr[2] "%s (%s) má %d nových správ."
 
 #: ../finch/gntnotify.c:226 ../pidgin/gtknotify.c:342
 msgid "New Mail"
@@ -7272,17 +7272,17 @@ msgstr[0] ""
 "After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
 "sign in."
 msgstr[0] ""
-"MSN server bude o %d minút vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
+"MSN server bude o %d minútu vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
 "odhlásení. Prosím, ukončite všetky práve prebiehajúce konverzácie.\n"
 "\n"
 "Keď bude údržba dokončená, budete sa môcť znovu prihlásiť."
 msgstr[1] ""
-"MSN server bude o %d minútu vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
+"MSN server bude o %d minúty vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
 "odhlásení. Prosím, ukončite všetky práve prebiehajúce konverzácie.\n"
 "\n"
 "Keď bude údržba dokončená, budete sa môcť znovu prihlásiť."
 msgstr[2] ""
-"MSN server bude o %d minúty vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
+"MSN server bude o %d minút vypnutý z dôvodu údržby. Budete automaticky "
 "odhlásení. Prosím, ukončite všetky práve prebiehajúce konverzácie.\n"
 "\n"
 "Keď bude údržba dokončená, budete sa môcť znovu prihlásiť."
@@ -8894,17 +8894,17 @@ msgid_plural "You missed %hu messages fr
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
-msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože boli chybné."
-msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože bola chybná."
-msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože boli chybné."
+msgstr[0] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože bola chybná."
+msgstr[1] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože boli chybné."
+msgstr[2] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože boli chybné."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2615
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
-msgstr[0] "%hu správa od %s nebola prijatá, pretože bola príliš veľká."
-msgstr[1] "%hu správy od %s neboli prijaté, pretože boli príliš veľké."
-msgstr[2] "%hu správ od %s nebolo prijatých, pretože boli príliš veľké."
+msgstr[0] "%hu správy od %s neboli prijaté, pretože boli príliš veľké."
+msgstr[1] "%hu správ od %s nebolo prijatých, pretože boli príliš veľké."
+msgstr[2] "%hu správa od %s nebola prijatá, pretože bola príliš veľká."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2624
 #, c-format
@@ -8913,38 +8913,38 @@ msgstr[0] ""
 msgid_plural ""
 "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
 msgstr[0] ""
-"Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
+"Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
 "hodnotenia."
 msgstr[1] ""
-"Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
+"Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
 "hodnotenia."
 msgstr[2] ""
-"Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
+"Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože bol prekročený limit "
 "hodnotenia."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2633
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
-msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
-msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
+msgstr[0] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
+msgstr[1] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
+msgstr[2] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože je príliš zlý."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2642
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
-msgstr[1] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
-msgstr[2] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
+msgstr[0] "Prišli ste o %hu správu od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
+msgstr[1] "Prišli ste o %hu správy od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
+msgstr[2] "Prišli ste o %hu správ od používateľa %s, pretože ste príliš zlý."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2651
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
-msgstr[0] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správ od používateľa %s."
-msgstr[1] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správu od používateľa %s."
-msgstr[2] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správy od používateľa %s."
+msgstr[0] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správu od používateľa %s."
+msgstr[1] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správy od používateľa %s."
+msgstr[2] "Z neznámeho dôvodu ste prišli o %hu správ od používateľa %s."
 
 #. Data is assumed to be the destination sn
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2806
@@ -9053,8 +9053,8 @@ msgid_plural "The following screen names
 #, c-format
 msgid "The following screen name is associated with %s"
 msgid_plural "The following screen names are associated with %s"
-msgstr[0] "S %s sú asociované nasledujúce používateľské mená"
-msgstr[1] "S %s je asociované nasledujúce používateľské meno"
+msgstr[0] "S %s je asociované nasledujúce používateľské meno"
+msgstr[1] "S %s sú asociované nasledujúce používateľské mená"
 msgstr[2] "S %s sú asociované nasledujúce používateľské mená"
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3932
@@ -9174,13 +9174,13 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
-"Maximálna dĺžka profilu, %d bajtov, bola prekročená. Profil bol automaticky "
+"Maximálna dĺžka profilu, %d bajt, bola prekročená. Profil bol automaticky "
 "skrátený."
 msgstr[1] ""
-"Maximálna dĺžka profilu, %d bajt, bola prekročená. Profil bol automaticky "
+"Maximálna dĺžka profilu, %d bajty, bola prekročená. Profil bol automaticky "
 "skrátený."
 msgstr[2] ""
-"Maximálna dĺžka profilu, %d bajty, bola prekročená. Profil bol automaticky "
+"Maximálna dĺžka profilu, %d bajtov, bola prekročená. Profil bol automaticky "
 "skrátený."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4519
@@ -9196,14 +9196,14 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
-"Maximálna dĺžka správy neprítomnosti, %d bajtov, bola prekročená. Správa "
-"bola automaticky skrátená."
-msgstr[1] ""
 "Maximálna dĺžka správy neprítomnosti, %d bajt, bola prekročená. Správa bola "
 "automaticky skrátená."
-msgstr[2] ""
+msgstr[1] ""
 "Maximálna dĺžka správy neprítomnosti, %d bajty, bola prekročená. Správa "
 "bola automaticky skrátená."
+msgstr[2] ""
+"Maximálna dĺžka správy neprítomnosti, %d bajtov, bola prekročená. Správa "
+"bola automaticky skrátená."
 
 #: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4569
 msgid "Away message too long."
@@ -12728,11 +12728,11 @@ msgstr[0] ""
 msgid "%s requests %s to accept %d file: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgid_plural "%s requests %s to accept %d files: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgstr[0] ""
-"Používateľ %s vyžaduje od používateľa %s potvrdenie %d súborov: %s (%.2f %s)%"
-"s%s"
-msgstr[1] ""
 "Používateľ %s vyžaduje od používateľa %s potvrdenie %d súboru: %s (%.2f %s)%s"
 "%s"
+msgstr[1] ""
+"Používateľ %s vyžaduje od používateľa %s potvrdenie %d súborov: %s (%.2f %s)%"
+"s%s"
 msgstr[2] ""
 "Používateľ %s vyžaduje od používateľa %s potvrdenie %d súborov: %s (%.2f %s)%"
 "s%s"
@@ -13634,49 +13634,49 @@ msgid_plural "%d seconds"
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "%d sekúnd"
-msgstr[1] "%d sekunda"
-msgstr[2] "%d sekundy"
+msgstr[0] "%d sekunda"
+msgstr[1] "%d sekundy"
+msgstr[2] "%d sekúnd"
 
 #: ../libpurple/util.c:3322
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
-msgstr[0] "%d dní"
-msgstr[1] "%d deň"
-msgstr[2] "%d dni"
+msgstr[0] "%d deň"
+msgstr[1] "%d dni"
+msgstr[2] "%d dní"
 
 #: ../libpurple/util.c:3330
 #, c-format
 msgid "%s, %d hour"
 msgid_plural "%s, %d hours"
-msgstr[0] "%s, %d hodín"
-msgstr[1] "%s, %d hodina"
-msgstr[2] "%s, %d hodiny"
+msgstr[0] "%s, %d hodina"
+msgstr[1] "%s, %d hodiny"
+msgstr[2] "%s, %d hodín"
 
 #: ../libpurple/util.c:3336
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d hodín"
-msgstr[1] "%d hodina"
-msgstr[2] "%d hodiny"
+msgstr[0] "%d hodina"
+msgstr[1] "%d hodiny"
+msgstr[2] "%d hodín"
 
 #: ../libpurple/util.c:3344
 #, c-format
 msgid "%s, %d minute"
 msgid_plural "%s, %d minutes"
-msgstr[0] "%s, %d minút"
-msgstr[1] "%s, %d minúta"
-msgstr[2] "%s, %d minúty"
+msgstr[0] "%s, %d minúta"
+msgstr[1] "%s, %d minúty"
+msgstr[2] "%s, %d minút"
 
 #: ../libpurple/util.c:3350
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "%d minút"
-msgstr[1] "%d minúta"
-msgstr[2] "%d minúty"
+msgstr[0] "%d minúta"
+msgstr[1] "%d minúty"
+msgstr[2] "%d minút"
 
 #: ../libpurple/util.c:3610
 #, c-format
@@ -13901,9 +13901,9 @@ msgid_plural ""
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
 msgid_plural ""
 "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
-msgstr[0] "Máte %d kontaktov pomenovaných %s. Chceli by ste ich spojiť?"
-msgstr[1] "Máte %d kontakt pomenovaný %s. Chceli by ste ich spojiť?"
-msgstr[2] "Máte %d kontakty pomenované %s. Chceli by ste ich spojiť?"
+msgstr[0] "Máte %d kontakt pomenovaný %s. Chceli by ste ich spojiť?"
+msgstr[1] "Máte %d kontakty pomenované %s. Chceli by ste ich spojiť?"
+msgstr[2] "Máte %d kontaktov pomenovaných %s. Chceli by ste ich spojiť?"
 
 #: ../pidgin/gtkblist.c:544
 msgid ""
@@ -14252,9 +14252,9 @@ msgid_plural "%d unread messages from %s
 #, c-format
 msgid "%d unread message from %s\n"
 msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
-msgstr[0] "%d neprečítaných správ od používateľa %s\n"
-msgstr[1] "%d neprečítaná správa od používateľa %s\n"
-msgstr[2] "%d neprečítané správy od používateľa %s\n"
+msgstr[0] "%d neprečítaná správa od používateľa %s\n"
+msgstr[1] "%d neprečítané správy od používateľa %s\n"
+msgstr[2] "%d neprečítaných správ od používateľa %s\n"
 
 #: ../pidgin/gtkblist.c:4189
 msgid "Manually"
@@ -14296,9 +14296,9 @@ msgid_plural ""
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location."
 msgid_plural ""
 "%d accounts were disabled because you signed on from another location."
-msgstr[0] "% účtov bolo vypnutých, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
-msgstr[1] "% účet bol vypnutý, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
-msgstr[2] "% účty boli vypnuté, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
+msgstr[0] "%d účet bol vypnutý, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
+msgstr[1] "%d účty boli vypnuté, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
+msgstr[2] "%d účtov bolo vypnutých, lebo ste sa prihlásili z iného miesta."
 
 #: ../pidgin/gtkblist.c:4831
 msgid "<b>Username:</b>"
@@ -14750,9 +14750,9 @@ msgid_plural "%d people in room"
 #, c-format
 msgid "%d person in room"
 msgid_plural "%d people in room"
-msgstr[0] "V miestnosti je %d osôb"
-msgstr[1] "V miestnosti je %d osoba"
-msgstr[2] "V miestnosti sú %d osoby"
+msgstr[0] "V miestnosti je %d osoba"
+msgstr[1] "V miestnosti sú %d osoby"
+msgstr[2] "V miestnosti je %d osôb"
 
 #: ../pidgin/gtkconv.c:6574 ../pidgin/gtkstatusbox.c:660
 msgid "Typing"
@@ -15370,10 +15370,10 @@ msgstr[0] ""
 "your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr[0] ""
 "Z vášho zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt, ktorý obsahuje %s a "
-"%d ďalších priateľov. Chcete pokračovať?"
+"%d ďalšieho priateľa. Chcete pokračovať?"
 msgstr[1] ""
 "Z vášho zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt, ktorý obsahuje %s a "
-"%d ďalšieho priateľa. Chcete pokračovať?"
+"%d ďalších priateľov. Chcete pokračovať?"
 msgstr[2] ""
 "Z vášho zoznamu priateľov sa chystáte odstrániť kontakt, ktorý obsahuje %s a "
 "%d ďalších priateľov. Chcete pokračovať?"
@@ -16005,17 +16005,17 @@ msgid_plural "%s has %d new messages."
 #, c-format
 msgid "%s has %d new message."
 msgid_plural "%s has %d new messages."
-msgstr[0] "Používateľ %s má %d nových správ."
-msgstr[1] "Používateľ %s má %d novú správu."
-msgstr[2] "Používateľ %s má %d nové správy."
+msgstr[0] "Používateľ %s má %d novú správu."
+msgstr[1] "Používateľ %s má %d nové správy."
+msgstr[2] "Používateľ %s má %d nových správ."
 
 #: ../pidgin/gtknotify.c:570
 #, c-format
 msgid "<b>%d new e-mail.</b>"
 msgid_plural "<b>%d new e-mails.</b>"
-msgstr[0] "<b>%d nových e-mailov.</b>"
-msgstr[1] "<b>%d nový e-mail.</b>"
-msgstr[2] "<b>%d nové e-maily.</b>"
+msgstr[0] "<b>%d nový e-mail.</b>"
+msgstr[1] "<b>%d nové e-maily.</b>"
+msgstr[2] "<b>%d nových e-mailov.</b>"
 
 #: ../pidgin/gtknotify.c:998
 #, c-format


More information about the Commits mailing list