pidgin: 20f408eb: Updated swedish translation

xake at rymdraket.net xake at rymdraket.net
Tue Sep 2 05:45:55 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 20f408ebad4df22caf058602d63f7e969257d9eb
Ancestor: 99a1dadde07d817852916ae3c150683b6b8c4f81
Author: xake at rymdraket.net
Date: 2008-09-02T09:41:15
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/20f408ebad4df22caf058602d63f7e969257d9eb

Modified files:
    po/sv.po

ChangeLog: 

Updated swedish translation

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/sv.po	879a0ecb3791a13bd433dda6a0e2f087cd060169
+++ po/sv.po	31e44df50cf0e8a3e56e7860963e87a87457bfb0
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-15 11:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-05-15 11:16+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-02 11:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-02 11:40+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Hjalmarsson <xake at rymdraket.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -96,6 +96,10 @@ msgstr "Alias:"
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
+#. Register checkbox
+msgid "Create this account on the server"
+msgstr "Skapa detta kontot på servern"
+
 #. Cancel button
 #. Cancel
 msgid "Cancel"
@@ -322,6 +326,7 @@ msgstr "Smeknamn"
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
+#. Never know what those translations might end up like...
 #. Idle stuff
 msgid "Idle"
 msgstr "Inaktiv"
@@ -402,6 +407,9 @@ msgstr "Visa logg..."
 msgid "View Log..."
 msgstr "Visa logg..."
 
+msgid "View All Logs"
+msgstr "Visa alla loggar"
+
 msgid "Show"
 msgstr "Visa"
 
@@ -599,6 +607,19 @@ msgstr "Skicka till"
 msgid "Send To"
 msgstr "Skicka till"
 
+msgid "Invite message"
+msgstr "Ibjudningsmeddelande"
+
+msgid "Invite"
+msgstr "Bjud in"
+
+msgid ""
+"Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
+"along with an optional invite message."
+msgstr ""
+"Ange namnet på den användare du vill bjuda in,\n"
+"samt ett inbjudningsmeddelande om du vill"
+
 msgid "Conversation"
 msgstr "Konversation"
 
@@ -611,6 +632,9 @@ msgstr "Lägg till kompisnotifiering..."
 msgid "Add Buddy Pounce..."
 msgstr "Lägg till kompisnotifiering..."
 
+msgid "Invite..."
+msgstr "Bjud in..."
+
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Aktivera loggning"
 
@@ -620,9 +644,11 @@ msgstr "<AUTO-SVAR>"
 msgid "<AUTO-REPLY> "
 msgstr "<AUTO-SVAR>"
 
-#. Print the list of users in the room
-msgid "List of users:\n"
-msgstr "Lista över användare:\n"
+#, c-format
+msgid "List of %d user:\n"
+msgid_plural "List of %d users:\n"
+msgstr[0] "Lista över %d användare:\n"
+msgstr[1] "Lista över %d användare:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: version"
 msgstr "De felsökningsalternativ som stöds är: version"
@@ -637,7 +663,19 @@ msgstr ""
 "Använde \"/help &lt;kommando&gt;\" för hjälp om ett specifikt kommando.\n"
 "Följande kommandon är tillgängliga i sammanhanget:\n"
 
+#, c-format
 msgid ""
+"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
+"classes."
+msgstr ""
+"%s är inte en giltig meddelandeklass. Se '/help msgcolor' för giltiga "
+"meddelandeklasser."
+
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
+msgstr "%s är inte en giltig färg. Se '/help msgcolor' för giltiga färger."
+
+msgid ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
@@ -682,6 +720,19 @@ msgstr "statuses: Visar statushanteraren
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: Visar statushanteraren."
 
+msgid ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
+"for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;"
+"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
+"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
+"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr ""
+"msgcolor &lt;klass&gt; &lt;förgrund&gt; &lt;bakgrund&gt;: Anger färgerna för "
+"olika klasser av meddelanden in konversationsfönstret. <br>  &lt;"
+"klass&gt;: recieve, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;förgrund/"
+"bakgrund&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, "
+"default<br><br>EXEMPEL:<br>  msgcolor send cyan default"
+
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Kan inte öppna filen."
 
@@ -702,8 +753,10 @@ msgstr "Pausa"
 msgstr "Pausa"
 
 #, c-format
-msgid "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr "Filöverföringar - %d%% av %d filer"
+msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
+msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
+msgstr[0] "Filöverföringar - %d%% av %d fil"
+msgstr[1] "Filöverföringar - %d%% av %d filer"
 
 #. Create the window.
 msgid "File Transfers"
@@ -818,6 +871,9 @@ msgstr "Konversationer med %s"
 msgid "Conversations with %s"
 msgstr "Konversationer med %s"
 
+msgid "All Conversations"
+msgstr "Alla konversationer"
+
 msgid "System Log"
 msgstr "Systemlogg"
 
@@ -855,9 +911,6 @@ msgstr "Meddelande"
 msgid "IM"
 msgstr "Meddelande"
 
-msgid "Invite"
-msgstr "Bjud in"
-
 msgid "(none)"
 msgstr "(inget)"
 
@@ -1451,6 +1504,12 @@ msgstr "Ingen gruppering"
 msgid "No Grouping"
 msgstr "Ingen gruppering"
 
+msgid "Nested Subgroup"
+msgstr "Nästad undergrupp"
+
+msgid "Nested Grouping (experimental)"
+msgstr "Nästad gruppering (experimental)"
+
 msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
 msgstr "Erbjuder alternativa val för gruppering i kompislistan."
 
@@ -2069,8 +2128,11 @@ msgstr "ABI versionen passar inte %d.%d.
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
 msgstr "ABI versionen passar inte %d.%d.x (behöver %d.%d.x)"
 
-msgid "Plugin does not implement all required functions"
-msgstr "Insticksmodulen tillhandahåller inte alla nödvändiga funktioner"
+msgid ""
+"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
+msgstr ""
+"Insticksmodulen tillhandahåller inte alla nödvändiga funktioner (list_icon, "
+"login och close)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2150,6 +2212,9 @@ msgstr ""
 "Rapportera med en popupp när en autoaccepterad filöverföring är avslutad\n"
 "(endast när det inte är någon konversation med sändaren)"
 
+msgid "Create a new directory for each user"
+msgstr "Skapa en ny katalog för varje användare"
+
 msgid "Notes"
 msgstr "Noteringar"
 
@@ -2313,6 +2378,9 @@ msgstr "Användares inaktivitetstidsgrä
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
 msgstr "Användares inaktivitetstidsgräns (i minuter)"
 
+msgid "Apply hiding rules to buddies"
+msgstr "Verkställ döljningsregler för kompisar"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2732,13 +2800,11 @@ msgid ""
 "modulen måste du installera ActiveTCL från http://www.activestate.com\n"
 
 msgid ""
-"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://"
-"developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-"
-"LocalMessaging for more information."
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d."
+"pidgin.im/BonjourWindows for more information."
 msgstr ""
-"Apples Bonjour För Windows hittades inte, läs FAQen: http://developer.pidgin."
-"im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging för mer "
-"information"
+"Apples Bonjour För Windows hittades inte, läs FAQen: http://d.pidgin.im/"
+"BonjourWindows för mer information"
 
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
 msgstr "Kan inte lyssna efter inkommande IM anslutningar\n"
@@ -2792,9 +2858,6 @@ msgstr "Kan inte öppna uttag"
 msgid "Cannot open socket"
 msgstr "Kan inte öppna uttag"
 
-msgid "Error setting socket options"
-msgstr "Fel vid angivning av socket-val"
-
 msgid "Could not bind socket to port"
 msgstr "Kunde inte binda uttag till port"
 
@@ -2848,6 +2911,9 @@ msgstr "Spara kompislista..."
 msgid "Save buddylist..."
 msgstr "Spara kompislista..."
 
+msgid "Load buddylist from file..."
+msgstr "Läs in kompislista från fil..."
+
 msgid "Fill in the registration fields."
 msgstr "Fyll i registreringsfälten."
 
@@ -3024,9 +3090,6 @@ msgstr "Spara kompislista till fil..."
 msgid "Save buddylist to file..."
 msgstr "Spara kompislista till fil..."
 
-msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Läs in kompislista från fil..."
-
 #. magic
 #. major_version
 #. minor_version
@@ -3142,6 +3205,9 @@ msgstr "Kodning"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kodning"
 
+msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
+msgstr "Auto-avkänning för inkommande UTF-8"
+
 msgid "Real name"
 msgstr "Fullständigt namn"
 
@@ -3156,8 +3222,8 @@ msgstr "Felaktigt läge"
 msgstr "Felaktigt läge"
 
 #, c-format
-msgid "Ban on %s by %s, set %ld seconds ago"
-msgstr "Bannlysning för %s av %s sattes för %ld sekunder sedan"
+msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
+msgstr "Bannlysning för %s av %s sattes för %s sedan"
 
 #, c-format
 msgid "Ban on %s"
@@ -3327,6 +3393,9 @@ msgstr ""
 "away [meddelande]: Ange ett frånvaromeddelande eller ange utan meddelande "
 "för att återvända från frånvaro."
 
+msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
+msgstr "ctcp <alias> <meddelande>: skicka ett ctcp meddelande till alias"
+
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: Skicka ett kommando till chanserv"
 
@@ -3588,6 +3657,8 @@ msgstr "Land"
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
+#. lots of clients (including purple) do this, but it's
+#. * out of spec
 msgid "Telephone"
 msgstr "Telefon"
 
@@ -3788,6 +3859,9 @@ msgstr "Stödjer"
 msgid "Capabilities"
 msgstr "Stödjer"
 
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritet"
+
 # Detta begrepp är ju skumt nog som det är på engelska, så det kanske
 # är lika bra att använda ett svensk ord som är nästan snarlikt så
 # att åtminstone de som känner till vad Resource betyder i Jabber
@@ -3796,9 +3870,6 @@ msgstr "Resurs"
 msgid "Resource"
 msgstr "Resurs"
 
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritet"
-
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Andranamn"
 
@@ -4490,8 +4561,8 @@ msgstr "XMPP meddelandefel"
 msgstr "XMPP meddelandefel"
 
 #, c-format
-msgid " (Code %s)"
-msgstr " (Kod %s)"
+msgid "(Code %s)"
+msgstr "(Kod %s)"
 
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "XML-tolkningsfel"
@@ -4516,12 +4587,12 @@ msgstr "_Acceptera förval"
 msgstr "_Acceptera förval"
 
 #, c-format
-msgid "Error in chat %s"
-msgstr "Fel i chatt %s"
+msgid "Error joining chat %s"
+msgstr "Fel vid anslutning till chatt %s"
 
 #, c-format
-msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Fel vid anslutning till chatt %s"
+msgid "Error in chat %s"
+msgstr "Fel i chatt %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
@@ -4819,6 +4890,10 @@ msgstr "Passkonto ännu inte verifierat"
 msgstr "Passkonto ännu inte verifierat"
 
 #, c-format
+msgid "Passport account suspended"
+msgstr "Passport-kontot är avstängt"
+
+#, c-format
 msgid "Bad ticket"
 msgstr "Ogiltig biljett"
 
@@ -4841,6 +4916,9 @@ msgstr "Vibbar %s..."
 msgid "Nudging %s..."
 msgstr "Vibbar %s..."
 
+msgid "Email Address..."
+msgstr "E-postadress..."
+
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Ditt nya smeknamn för MSN är för långt."
 
@@ -4875,9 +4953,22 @@ msgstr "Tillåt ej"
 msgid "Disallow"
 msgstr "Tillåt ej"
 
-msgid "This Hotmail account may not be active."
-msgstr "Detta Hotmail-konto är kanske inte aktivt."
+#, c-format
+msgid "Blocked Text for %s"
+msgstr "Blockerad text för %s"
 
+msgid "No text is blocked for this account."
+msgstr "Ingen text är blockerad för detta kontot."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgstr ""
+"MSN-servrarna blockerar för tillfället följande reguljära uttryck:<br/>%s"
+
+msgid "This account does not have email enabled."
+msgstr "Detta kontot har inte epost aktiverat."
+
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Skicka ett mobilmeddelande."
 
@@ -4935,6 +5026,9 @@ msgstr "Tillåt/Hindra mobilsökningar..
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
 msgstr "Tillåt/Hindra mobilsökningar..."
 
+msgid "View Blocked Text..."
+msgstr "Visa blockerad text..."
+
 msgid "Open Hotmail Inbox"
 msgstr "Öppna Hotmail Inkorg"
 
@@ -5137,17 +5231,9 @@ msgstr "Windows Live ID autentisering: K
 msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
 msgstr "Windows Live ID autentisering: Kunde inte ansluta"
 
-#. we must have failed!
-msgid ""
-"Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
-"response"
-msgstr ""
-"Windows Live ID autentisering: Kunde inte finns autentiseringsmarkös i "
-"serverns svar"
+msgid "Windows Live ID authentication:Invalid response"
+msgstr "Windows Live ID autentisering: Ogiltigt svar"
 
-msgid "Windows Live ID authentication Failed"
-msgstr "Windows Live ID autentisering misslyckades"
-
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid group."
 msgstr "%s är inte en giltig grupp."
@@ -5193,6 +5279,9 @@ msgstr "Tjänst tillfälligt onåbar."
 msgid "Service Temporarily Unavailable."
 msgstr "Tjänst tillfälligt onåbar."
 
+msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
+msgstr "Mobilmeddelandet sändes inte då det var för långt."
+
 msgid "Unable to rename group"
 msgstr "Kan inte byta namn på grupp"
 
@@ -5227,6 +5316,26 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Efter underhållet är slutfört kommer du kunna ansluta till MSN som vanligt."
 
+msgid ""
+"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
+"happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr ""
+"Meddelandet skickades inte eftersom systemet ej var tillgängligt. Detta "
+"händer normalt när en användare är blockerad eller inte existerar."
+
+msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde inte skickas eftersom meddelandena skickades för snabbt."
+
+#, fuzzy
+msgid "Message was not sent because an unknown encoding error occurred."
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde kanske inte skickas på grund av att ett okänt fel uppstod:"
+
+msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde kanske inte skickas på grund av att ett okänt fel uppstod."
+
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Kan inte ansluta"
 
@@ -5344,6 +5453,9 @@ msgstr "Den angivna användarnamnet är 
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Den angivna användarnamnet är ogiltigt."
 
+msgid "This Hotmail account may not be active."
+msgstr "Detta Hotmail-konto är kanske inte aktivt."
+
 msgid "Has you"
 msgstr "Har dig"
 
@@ -5383,8 +5495,10 @@ msgstr "Loggar in"
 msgstr "Loggar in"
 
 #, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen på %d sekunder)"
+msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+msgstr[0] "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen på %d sekund)"
+msgstr[1] "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen på %d sekunder)"
 
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
@@ -5484,9 +5598,15 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
 "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
 "on the server-side list)"
-msgstr ""
+msgstr[0] ""
+"%d vän lades till eller uppdaterades av servern (inklusive vänner som redan "
+"fanns på serverns lista)"
+msgstr[1] ""
 "%d vänner lades till eller uppdaterades av servern (inklusive vänner som "
 "redan fanns på serverns lista)"
 
@@ -6018,6 +6138,9 @@ msgstr "Insticksmodul för AIM-protokoll
 msgid "AIM Protocol Plugin"
 msgstr "Insticksmodul för AIM-protokoll"
 
+msgid "ICQ UIN..."
+msgstr "IQC UIN..."
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -6114,11 +6237,11 @@ msgstr "I lokal tillåt/neka"
 msgid "In local permit/deny"
 msgstr "I lokal tillåt/neka"
 
-msgid "Too evil (sender)"
-msgstr "För onskefull (avsändare)"
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "Varningsnivån för hög (sändaren)"
 
-msgid "Too evil (receiver)"
-msgstr "För onskefull (mottagare)"
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "Varningsnivån för hög (mottagaren)"
 
 msgid "User temporarily unavailable"
 msgstr "Användare är tillfälligt oåtkommlig"
@@ -6221,6 +6344,9 @@ msgstr "Kamera"
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr "Skärmdelning"
+
 #, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "Tillgänglig för chatt"
@@ -6312,7 +6438,6 @@ msgstr ""
 "Du har anslutit och kopplat ifrån för många gånger. Vänta tio minuter och "
 "prova igen. Om du fortsätter att försöka kommer du att få vänta ännu längre."
 
-#. client too old
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
 msgstr "Versionen av klienten du använder är för gammal. Uppgradera på %s"
@@ -6468,18 +6593,25 @@ msgstr[1] ""
 "Du missade %hu meddelanden från %s eftersom frekvensgränsen har överskridits."
 
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
+msgid ""
+"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
 msgstr[0] ""
-"Du missade %hu meddelande från %s eftersom hon/han var för onskefull."
+"Du missade %hu meddelande från %s eftersom hennes/hans varningsnivå är för "
+"hög."
 msgstr[1] ""
-"Du missade %hu meddelanden från %s eftersom hon/han var för onskefull."
+"Du missade %hu meddelanden från %s eftersom hennes/hans varningsnivå är för "
+"hög."
 
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Du missade %hu meddelande från %s eftersom du är för onskefull."
-msgstr[1] "Du missade %hu meddelanden från %s eftersom du är för onskefull."
+msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Du missade %hu meddelande från %s eftersom din varningsnivå är för hög."
+msgstr[1] ""
+"Du missade %hu meddelanden från %s eftersom din varningsnivå är för hög."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
@@ -6509,9 +6641,6 @@ msgstr "Medlem sedan"
 msgid "Member Since"
 msgstr "Medlem sedan"
 
-msgid "Available Message"
-msgstr "Tillgängliga meddelanden"
-
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "Din anslutning kan vara borta."
 
@@ -6540,12 +6669,17 @@ msgstr "Personlig webbsida"
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Personlig webbsida"
 
+#. aim_userinfo_t
+#. strip_html_tags
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Extra information"
 
 msgid "Zip Code"
 msgstr "Postnummer"
 
+msgid "Work Information"
+msgstr "Information om arbete"
+
 msgid "Division"
 msgstr "Avdelning"
 
@@ -6555,9 +6689,6 @@ msgstr "Webbsida"
 msgid "Web Page"
 msgstr "Webbsida"
 
-msgid "Work Information"
-msgstr "Information om arbete"
-
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Popup-meddelande"
 
@@ -6774,12 +6905,6 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Din IM-bild skickades inte. Du kan inte skicka IM-bilder via AIM-chattar."
 
-msgid "Away Message"
-msgstr "Frånvaromeddelande"
-
-msgid "<i>(retrieving)</i>"
-msgstr "<i>(mottar)</i>"
-
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Länk till iTunes Musikaffär"
 
@@ -6906,6 +7031,9 @@ msgstr ""
 "filöverföringar och direktmeddelanden \n"
 "(långsammare men avslöjar inte ditt IP-nummer)"
 
+msgid "Allow multiple simultaneous logins"
+msgstr "Tillåt många samtidiga inloggningar"
+
 #, c-format
 msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
 msgstr "Ber %s att ansluta till oss på %s:%hu för Direct IM."
@@ -7211,13 +7339,6 @@ msgstr ""
 "Notera att om du är skaparen, \n"
 "denna operation kommer till slut ta bort detta Qun."
 
-#, c-format
-msgid "Code [0x%02X]: %s"
-msgstr "Kod [0x%02X]: %s"
-
-msgid "Group Operation Error"
-msgstr "Gruppoperationsfel"
-
 #. we want to see window
 msgid "Do you want to approve the request?"
 msgstr "Vill du godkänna förfrågan?"
@@ -7247,35 +7368,42 @@ msgstr "Kunde inte skicka snabbmeddeland
 msgid "Failed to send IM."
 msgstr "Kunde inte skicka snabbmeddelande"
 
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Problem att hålla vid liv"
+#, c-format
+msgid "Unknown-%d"
+msgstr "Okänd-%d"
 
-msgid "Error requesting login token"
-msgstr "Problem att efterfråga inloggningsmarkör"
+msgid "Level"
+msgstr "Nivå"
 
-msgid "Unable to login. Check debug log."
-msgstr "Kan inte logga in. Kolla felsökningsloggen."
+msgid "Member"
+msgstr "Medlem"
 
-msgid "Unable to login"
-msgstr "Kunde inte logga in."
+msgid " VIP"
+msgstr "VIP"
 
-#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-msgid "Unable to connect."
-msgstr "Kan inte ansluta."
+msgid " TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Okänd-%d"
+#, fuzzy
+msgid " FromMobile"
+msgstr "Mobil"
 
-msgid "TCP Address"
-msgstr "TCP-adress"
+#, fuzzy
+msgid " BindMobile"
+msgstr "Mobil"
 
-msgid "UDP Address"
-msgstr "UDP-adress"
+msgid " Video"
+msgstr " Video"
 
-msgid "Level"
-msgstr "Nivå"
+msgid " Space"
+msgstr " Space"
 
+msgid "Flag"
+msgstr "Flagga"
+
+msgid "Ver"
+msgstr "Ver"
+
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Ogiltigt namn"
 
@@ -7288,12 +7416,16 @@ msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br
 msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
+msgid "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+
+#, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Anslutningsläge</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
-msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
+msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Verkligt värdnamn</b>: %s: %d<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
@@ -7345,13 +7477,95 @@ msgstr "Ansluter med TCP"
 msgid "Connect using TCP"
 msgstr "Ansluter med TCP"
 
+msgid "resend interval(s)"
+msgstr "återsändgningsintervall(er)"
+
+msgid "Keep alive interval(s)"
+msgstr "HÃ¥ll vid liv intrevall(er)"
+
+msgid "Update interval(s)"
+msgstr "Uppdateringsintervall(er)"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token len, %d"
+msgstr "Ogiltig polettlen, %d"
+
+msgid "Keep alive error"
+msgstr "Problem att hålla vid liv"
+
+msgid "Failed to connect server"
+msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
+
 msgid "Socket error"
 msgstr "Uttag-fel"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Lost connection with server:\n"
+"%d, %s"
+msgstr ""
+"Tappade anslutningen med servern:\n"
+"%d, %s"
+
 msgid "Unable to read from socket"
 msgstr "Kan inte läsa från uttag"
 
+msgid "Write Error"
+msgstr "Skrivfel"
+
+msgid "Connection lost"
+msgstr "Anslutningen tappades"
+
+msgid "Couldn't resolve host"
+msgstr "Kunde ej slå upp värden"
+
+msgid "hostname is NULL or port is 0"
+msgstr "värdnamn är NULL eller porten är 0"
+
 #, c-format
+msgid "Connecting server %s, retries %d"
+msgstr "Ansluter till server %s, försök %d"
+
+#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+msgid "Unable to connect."
+msgstr "Kan inte ansluta."
+
+msgid "Could not resolve hostname"
+msgstr "Kunde ej slå upp värden"
+
+msgid "Unable to login. Check debug log."
+msgstr "Kan inte logga in. Kolla felsökningsloggen."
+
+msgid "Unable to login"
+msgstr "Kunde inte logga in."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Reply %s(0x%02X )\n"
+"Sent %s(0x%02X )\n"
+"Room id %d, reply [0x%02X]: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Svarade %s(0x%02X )\n"
+"Skickade %s(0x%02X )\n"
+"Rum id %d, svarade [0x%02X]: \n"
+"%s"
+
+msgid "Failed room reply"
+msgstr "Misslyckades med rumssvar"
+
+#, c-format
+msgid "You are not a member of group \"%s\"\n"
+msgstr "Du är inte medlemm i gruppen \"%s\"\n"
+
+msgid "Can not decrypt login reply"
+msgstr "Kan inte dekryptera inloggningssvaret"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
+msgstr "Ogiltig polettsvarskod, 0x%02X"
+
+#, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "%d har har nekat filen %s"
 
@@ -7362,12 +7576,6 @@ msgstr "%d avbröt överföringen av %s"
 msgid "%d canceled the transfer of %s"
 msgstr "%d avbröt överföringen av %s"
 
-msgid "Connection lost"
-msgstr "Anslutningen tappades"
-
-msgid "Login failed, no reply"
-msgstr "Inloggningen misslyckades, inget svar"
-
 msgid "Do you want to add this buddy?"
 msgstr "Vill du lägga till den här kompisen?"
 
@@ -7404,6 +7612,14 @@ msgstr "%s finns inte på din kompislist
 msgid "%s is not in your buddy list"
 msgstr "%s finns inte på din kompislista"
 
+#, c-format
+msgid "Notice from: %s"
+msgstr "Notifiering från %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
 msgid "Connection closed (writing)"
 msgstr "Anslutningen stängd (skrivande)"
 
@@ -8414,6 +8630,10 @@ msgstr "Fel vid inläsning av SILC-nycke
 msgid "Error loading SILC key pair"
 msgstr "Fel vid inläsning av SILC-nyckelpar"
 
+#, c-format
+msgid "Download %s: %s"
+msgstr "Laddar ned %s: %s"
+
 msgid "Your Current Mood"
 msgstr "Ditt nuvarande humör"
 
@@ -8860,12 +9080,6 @@ msgstr "Kunde inte skapa lyssnarsocket"
 msgid "Could not create listen socket"
 msgstr "Kunde inte skapa lyssnarsocket"
 
-msgid "Couldn't resolve host"
-msgstr "Kunde ej slå upp värden"
-
-msgid "Could not resolve hostname"
-msgstr "Kunde ej slå upp värden"
-
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP-användarnamnet får inte innehålla mellanslag eller symbolen @"
 
@@ -9251,6 +9465,9 @@ msgstr "doodle: Fråga användaren angå
 msgid "doodle: Request user to start a Doodle session"
 msgstr "doodle: Fråga användaren angående att starta en kladd-session"
 
+msgid "Yahoo ID..."
+msgstr "Yahoo-ID..."
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -9313,9 +9530,6 @@ msgstr "%s försöker skicka en grupp av
 msgid "%s is trying to send you a group of %d files.\n"
 msgstr "%s försöker skicka en grupp av %d filer till dig.\n"
 
-msgid "Write Error"
-msgstr "Skrivfel"
-
 msgid "Yahoo! Japan Profile"
 msgstr "Yahoo! Japan-profil"
 
@@ -9604,6 +9818,14 @@ msgstr "Kunde inte slå upp värdnamnet"
 msgid "Could not resolve host name"
 msgstr "Kunde inte slå upp värdnamnet"
 
+#, c-format
+msgid "Requesting %s's attention..."
+msgstr "Efterfrågar %s's uppmärksamhet..."
+
+#, c-format
+msgid "%s has requested your attention!"
+msgstr "%s har efterfrågat din uppmärksamhet!"
+
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
 #.
@@ -9633,14 +9855,6 @@ msgstr "%s är nu känd som %s.\n"
 msgstr "%s är nu känd som %s.\n"
 
 #, c-format
-msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr "Efterfrågar %s's uppmärksamhet..."
-
-#, c-format
-msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s har efterfrågat din uppmärksamhet!"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "%s has invited %s to the chat room %s:\n"
 "%s"
@@ -9655,6 +9869,20 @@ msgstr "Tacka ja till chattinbjudan?"
 msgid "Accept chat invitation?"
 msgstr "Tacka ja till chattinbjudan?"
 
+#. Shortcut
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Genväg"
+
+msgid "The text-shortcut for the smiley"
+msgstr "Textgenvägen för smileyn"
+
+#. Stored Image
+msgid "Stored Image"
+msgstr "Sparad bild"
+
+msgid "Stored Image. (that'll have to do for now)"
+msgstr "Sparade bilder. (det får funka för tillfället)"
+
 msgid "SSL Connection Failed"
 msgstr "SSL-anslutning misslyckades"
 
@@ -9710,6 +9938,12 @@ msgstr "+++ %s har blivit aktiv"
 msgid "+++ %s became unidle"
 msgstr "+++ %s har blivit aktiv"
 
+#.
+#. * This string determines how some dates are displayed. The default
+#. * string "%x %X" shows the date then the time. Translators can
+#. * change this to "%X %x" if they want the time to be shown first,
+#. * followed by the date.
+#.
 #, c-format
 msgid "%x %X"
 msgstr "%x %X"
@@ -9825,6 +10059,11 @@ msgstr "Anslutningen nekades."
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Anslutningen nekades."
 
+#. 10048
+#, c-format
+msgid "Address already in use."
+msgstr "Adressen används redan"
+
 msgid "Internet Messenger"
 msgstr "Meddelandeklient"
 
@@ -9932,8 +10171,8 @@ msgstr "_Basic"
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Basic"
 
-msgid "Create this new account on the server"
-msgstr "Skapa detta nya kontot på servern"
+msgid "Create _this new account on the server"
+msgstr "Skapa detta _nya kontot på servern"
 
 msgid "_Advanced"
 msgstr "_Avancerat"
@@ -9954,17 +10193,17 @@ msgid ""
 "all.\n"
 "\n"
 "You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
-"<b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
+"<b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Välkommen till %s!</span>\n"
 "\n"
 "Du har inga IM-konton konfigurerade. För att påbörja en anslutning med %s så "
 "trycker du på knappen <b>Lägg till</b> nedanför och konfigurerar ditt första "
 "konto. Om du vill att %s ska ansluta till fler konton trycker du på <b>Lägg "
-"till</b> igen för att konfigurera dem en och en.\n"
+"till</b> igen för att konfigurera dem alla.\n"
 "\n"
 "Du kan komma tillbaka till detta fönster för att lägga till, ändra eller ta "
-"bort konton från <b>Konton->Lägg till/Ändra</b> i kompislistans fönster"
+"bort konton från <b>Konton->Hantera konton</b> i kompislistans fönster"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
@@ -10033,6 +10272,12 @@ msgstr "_Ta bort"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ta bort"
 
+msgid "Set Custom Icon"
+msgstr "Välj egen ikon"
+
+msgid "Remove Custom Icon"
+msgstr "Ta bort egen ikon"
+
 msgid "Add _Buddy..."
 msgstr "_Lägg till kompis..."
 
@@ -10132,8 +10377,8 @@ msgstr "/_Konton"
 msgid "/_Accounts"
 msgstr "/_Konton"
 
-msgid "/Accounts/Manage"
-msgstr "/Konton/Hantera"
+msgid "/Accounts/Manage Accounts"
+msgstr "/Konton/Hantera konton"
 
 #. Tools
 msgid "/_Tools"
@@ -10154,6 +10399,9 @@ msgstr "/Verktyg/_Spärrlista"
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
 msgstr "/Verktyg/_Spärrlista"
 
+msgid "/Tools/Smile_y"
+msgstr "/Verktyg/Smile_y"
+
 msgid "/Tools/_File Transfers"
 msgstr "/Verktyg/_Filöverföringar"
 
@@ -10316,14 +10564,15 @@ msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
 "You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Manage</b>. Once you enable accounts, you'll be "
-"able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
+"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Välkommen till %s!</span>\n"
 "\n"
 "Du har inga konton aktiverade. Aktivera dina IM-konton från fönstret "
-"<b>Konton</b> vid <b>Konton->Hantera</b>. SÃ¥ snart du har aktiverat dina "
-"konton kommer du kunna välja en status och prata med dina vänner."
+"<b>Konton</b> vid <b>Konton->Hantera konton</b>. SÃ¥ snart du har aktiverat "
+"dina konton kommer du kunna logga in, välja en status och prata med dina "
+"vänner."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
@@ -10383,6 +10632,12 @@ msgstr "Ange namnet på den grupp som du
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Ange namnet på den grupp som du vill lägga till."
 
+msgid "Enable Account"
+msgstr "Aktivera konto"
+
+msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
+msgstr "<PurpleMain>/Konton/Aktivera Konto"
+
 msgid "<PurpleMain>/Accounts/"
 msgstr "<PurpleMain>/Konton/"
 
@@ -10395,12 +10650,6 @@ msgstr "A_vaktivera"
 msgid "_Disable"
 msgstr "A_vaktivera"
 
-msgid "Enable Account"
-msgstr "Aktivera konto"
-
-msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
-msgstr "<PurpleMain>/Konton/Aktivera Konto"
-
 msgid "/Tools"
 msgstr "/Verktyg"
 
@@ -10486,9 +10735,6 @@ msgstr "Ändra storlek"
 msgid "Change Size"
 msgstr "Ändra storlek"
 
-msgid "Remove Custom Icon"
-msgstr "Ta bort egen ikon"
-
 msgid "Show All"
 msgstr "Visa Alla"
 
@@ -10757,12 +11003,13 @@ msgstr "Allvarligt fel"
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Allvarligt fel"
 
-msgid "lead developer"
-msgstr "utvecklingsledare"
-
 msgid "developer"
 msgstr "utvecklare"
 
+#. feel free to not translate this
+msgid "Ka-Hing Cheung"
+msgstr ""
+
 msgid "support"
 msgstr "support"
 
@@ -10800,6 +11047,9 @@ msgstr "ursprunglig upphovsman"
 msgid "original author"
 msgstr "ursprunglig upphovsman"
 
+msgid "lead developer"
+msgstr "utvecklingsledare"
+
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Afrikaans"
 
@@ -10869,6 +11119,9 @@ msgstr "Franska"
 msgid "French"
 msgstr "Franska"
 
+msgid "Irish"
+msgstr "Irländska"
+
 msgid "Galician"
 msgstr "Galiciska"
 
@@ -10935,6 +11188,9 @@ msgstr "Norska Nynorsk"
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Norska Nynorsk"
 
+msgid "Occitan"
+msgstr ""
+
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Punjabi"
 
@@ -11172,24 +11428,36 @@ msgstr "Högerklicka för fler olästa m
 msgid "Right-click for more unread messages...\n"
 msgstr "Högerklicka för fler olästa meddelanden...\n"
 
-msgid "Change Status"
-msgstr "Ändra status"
+msgid "_Change Status"
+msgstr "Ändra s_tatus"
 
-msgid "Show Buddy List"
-msgstr "Visa kompislistan"
+msgid "Show Buddy _List"
+msgstr "Visa kompis_listan"
 
-msgid "New Message..."
-msgstr "Nytt meddelande..."
+msgid "_Unread Messages"
+msgstr "_Olästa meddeladen"
 
-msgid "Mute Sounds"
-msgstr "Stäng av ljud"
+msgid "New _Message..."
+msgstr "Nytt _meddelande..."
 
-msgid "Blink on New Message"
-msgstr "Blinka vid nya meddelande"
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Konton"
 
-msgid "Quit"
-msgstr "Avsluta"
+msgid "Plu_gins"
+msgstr "I_nsticksmoduler"
 
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "_Inställningar"
+
+msgid "Mute _Sounds"
+msgstr "_Stäng av ljud"
+
+msgid "_Blink on New Message"
+msgstr "_Blinka vid nya meddelande"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Avsluta"
+
 msgid "Not started"
 msgstr "Ej startad"
 
@@ -11291,9 +11559,8 @@ msgstr "Färg att rita namnet på ett me
 msgid "Color to draw the name of a message you received."
 msgstr "Färg att rita namnet på ett meddelande du har tagit emot."
 
-#, fuzzy
 msgid "\"Attention\" Name Color"
-msgstr "Namn på bakgrundsfärg"
+msgstr "\"Uppmärksam\" Namnfärg"
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
 msgstr ""
@@ -11306,22 +11573,26 @@ msgstr "Färgen att skriva namnet i ett 
 msgid "Color to draw the name of an action message."
 msgstr "Färgen att skriva namnet i ett actionmeddelande."
 
-#, fuzzy
+msgid "Action Message Name Color for Whispered Message"
+msgstr "Actionmeddelandens namnfärg"
+
+msgid "Whisper Message Name Color"
+msgstr "Viskade meddelandens namnfärg"
+
 msgid "Typing notification color"
-msgstr "Färg på utpekade länkar"
+msgstr "Färg på notifiering"
 
 msgid "The color to use for the typing notification font"
-msgstr ""
+msgstr "Färgen används för skriftnotifiering"
 
-#, fuzzy
 msgid "Typing notification font"
-msgstr "Öka Typsnittsstorlek"
+msgstr "Typsnitt för skriftnotifiering"
 
 msgid "The font to use for the typing notification"
 msgstr "Typsnittet använt för skrivnotifieringen"
 
 msgid "Enable typing notification"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera skriftnotifiering"
 
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "_Kopiera e-postadress"
@@ -11377,6 +11648,10 @@ msgstr "_Spara bild..."
 msgid "_Save Image..."
 msgstr "_Spara bild..."
 
+#, c-format
+msgid "_Add Custom Smiley..."
+msgstr "Lägg till egn smiley..."
+
 msgid "Select Font"
 msgstr "Välj typsnitt"
 
@@ -11415,9 +11690,21 @@ msgstr "Infoga bild"
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Infoga bild"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Denna mileyn är avaktiverad eftersom en egendefinierad smiley redan "
+"existerar för denna genvägen:\n"
+" %s"
+
 msgid "Smile!"
 msgstr "Smile!"
 
+msgid "_Manage custom smileys"
+msgstr "Hantera egna s_mileys"
+
 msgid "This theme has no available smileys."
 msgstr "Detta tema har inga tillgängliga smileys."
 
@@ -12138,6 +12425,12 @@ msgstr "Spela upp"
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
 
+msgid "_Browse..."
+msgstr "_Bläddra..."
+
+msgid "_Reset"
+msgstr "Åte_rställ"
+
 msgid "_Report idle time:"
 msgstr "_Rapportera inaktivitetstid:"
 
@@ -12308,6 +12601,47 @@ msgstr "Status för %s"
 msgid "Status for %s"
 msgstr "Status för %s"
 
+msgid "Custom Smiley"
+msgstr "Egen Smiley"
+
+msgid "More Data needed"
+msgstr "Mer Data behövs"
+
+msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
+msgstr "Var god ange en genväg att assocciera med den valda smileyn."
+
+msgid "Duplicate Shortcut"
+msgstr "Duplicera genvägen"
+
+msgid ""
+"A custom smiley for the selected shortcut already exists. Please specify a "
+"different shortcut."
+msgstr ""
+"En egen smiley för den valda genvägen existerar redan. Var vänlig ange en "
+"annorlunda genväg."
+
+msgid "Please select an image for the smiley."
+msgstr "Ange en bild för smileyn."
+
+msgid "Edit Smiley"
+msgstr "Redigera Smiley"
+
+msgid "Add Smiley"
+msgstr "Lägg till Smiley"
+
+msgid "Smiley _Image"
+msgstr "Smiley-_bild"
+
+#. Smiley shortcut
+msgid "Smiley S_hortcut"
+msgstr "Smiley-_genväg"
+
+msgid "Smiley"
+msgstr "Smiley"
+
+msgid "Custom Smiley Manager"
+msgstr "Hanterare för egna Smileys"
+
 msgid "Waiting for network connection"
 msgstr "Väntar på nätverksanslutning."
 
@@ -12446,6 +12780,9 @@ msgstr "_Öppna brev"
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Öppna brev"
 
+msgid "_Edit"
+msgstr "R_edigera"
+
 msgid "Pidgin Tooltip"
 msgstr "Pidgin verktygstips"
 
@@ -13157,7 +13494,7 @@ msgid "Conversation Window Send Button."
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Conversation Window Send Button."
-msgstr ""
+msgstr "Skicka-knapp i konversationsfönster"
 
 #. *< summary
 msgid ""
@@ -13427,3 +13764,46 @@ msgstr "Denna modul är användbar vid f
 #. * description
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Denna modul är användbar vid felsökning av XMPP serverar och klienter."
+
+#~ msgid "Error setting socket options"
+#~ msgstr "Fel vid angivning av socket-val"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
+#~ "response"
+#~ msgstr ""
+#~ "Windows Live ID autentisering: Kunde inte finns autentiseringsmarkös i "
+#~ "serverns svar"
+
+#~ msgid "Windows Live ID authentication Failed"
+#~ msgstr "Windows Live ID autentisering misslyckades"
+
+#~ msgid "Too evil (sender)"
+#~ msgstr "För onskefull (avsändare)"
+
+#~ msgid "Too evil (receiver)"
+#~ msgstr "För onskefull (mottagare)"
+
+#~ msgid "Available Message"
+#~ msgstr "Tillgängliga meddelanden"
+
+#~ msgid "Away Message"
+#~ msgstr "Frånvaromeddelande"
+
+#~ msgid "<i>(retrieving)</i>"
+#~ msgstr "<i>(mottar)</i>"
+
+#~ msgid "Code [0x%02X]: %s"
+#~ msgstr "Kod [0x%02X]: %s"
+
+#~ msgid "Group Operation Error"
+#~ msgstr "Gruppoperationsfel"
+
+#~ msgid "Error requesting login token"
+#~ msgstr "Problem att efterfråga inloggningsmarkör"
+
+#~ msgid "TCP Address"
+#~ msgstr "TCP-adress"
+
+#~ msgid "UDP Address"
+#~ msgstr "UDP-adress"


More information about the Commits mailing list