pidgin: 7dc734d9: Updated swedish translation

xake at rymdraket.net xake at rymdraket.net
Wed Feb 25 17:25:32 EST 2009


-----------------------------------------------------------------
Revision: 7dc734d96688ae822246be79196106858b5e6670
Ancestor: 8ac7bfcea95abcd7f1d1cc3ca92c3453c4704fb3
Author: xake at rymdraket.net
Date: 2009-02-25T22:22:32
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/7dc734d96688ae822246be79196106858b5e6670

Modified files:
    po/sv.po

ChangeLog: 

Updated swedish translation

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/sv.po	2c1d6f450da4c0fc224ed67d0badd7413eb0e6b9
+++ po/sv.po	76195a383f5db6f85985c81273b0620fa7281f66
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-01 15:52-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-12-18 20:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-25 23:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-25 23:14+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Hjalmarsson <xake at rymdraket.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@ msgid ""
 "Usage: %s [OPTION]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=DIR  use DIR for config files\n"
-" -d, --debug     print debugging messages to stdout\n"
+" -d, --debug     print debugging messages to stderr\n"
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
@@ -72,9 +72,8 @@ msgstr "Kom ih?g l?senordet"
 msgid "Remember password"
 msgstr "Kom ih?g l?senordet"
 
-#, fuzzy
 msgid "There are no protocol plugins installed."
-msgstr "Det finns inga moduler f?r protokoll installerade."
+msgstr "Det finns inga protokollmoduler installerade."
 
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
 msgstr "(Du gl?mde antagligen att k?ra 'make install'.)"
@@ -464,7 +463,7 @@ msgid "Select a PEM certificate"
 msgstr "X.509-certifikatimportering misslyckades"
 
 msgid "Select a PEM certificate"
-msgstr "V?lj et PEM-certifikat"
+msgstr "V?lj ett PEM-certifikat"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -478,10 +477,10 @@ msgid "X.509 certificate export failed"
 msgstr "Certifikatsexporteringsfel"
 
 msgid "X.509 certificate export failed"
-msgstr "X.509-certifikasexportering misslyckades"
+msgstr "X.509-certifikatsexportering misslyckades"
 
 msgid "PEM X.509 Certificate Export"
-msgstr "PEM X.509-certifikasexportering"
+msgstr "PEM X.509-certifikatsexportering"
 
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s"
@@ -551,13 +550,13 @@ msgstr ""
 "automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
 msgstr ""
 "Kontot har inaktiverats och du ?r inte l?ngre med i denna chatt. Du kommer "
-"autimatiskt g? med i chatten n?r kontot ?teransluts."
+"automatiskt g? med i chatten n?r kontot ?teransluts."
 
 msgid "No such command."
 msgstr "Finns inget s?dant kommando."
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr "Syntaxfel: Du skrev fel antal argument till det kommandot."
+msgstr "Syntaxfel: Du skrev fel antal argument till det kommandot."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Ditt kommando misslyckades av ok?nd anledning."
@@ -608,7 +607,7 @@ msgid "Invite message"
 msgstr "Skicka till"
 
 msgid "Invite message"
-msgstr "Ibjudningsmeddelande"
+msgstr "Inbjudningsmeddelande"
 
 msgid "Invite"
 msgstr "Bjud in"
@@ -651,7 +650,7 @@ msgid "Supported debug options are: ver
 msgstr[1] "Lista ?ver %d anv?ndare:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: version"
-msgstr "De fels?kningsalternativ som st?ds ?r: version"
+msgstr "De fels?kningsalternativ som st?ds ?r: version"
 
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "Det finns inget s?dant kommando (i denna kontext)."
@@ -700,7 +699,7 @@ msgid "users: Show the list of users in
 msgstr "help &lt;kommando&gt;: Hj?lp f?r ett specifikt kommando."
 
 msgid "users: Show the list of users in the chat."
-msgstr "users: Visa listan av anv?ndare i chatten."
+msgstr "users: Visa listan av anv?ndare i chatten."
 
 msgid "plugins: Show the plugins window."
 msgstr "plugins: Visa f?nstret med insticksmoduler."
@@ -878,10 +877,10 @@ msgid "Emails"
 msgstr "Systemlogg"
 
 msgid "Emails"
-msgstr "Epost"
+msgstr "Mejl"
 
 msgid "You have mail!"
-msgstr "Du har ett e-post!"
+msgstr "Du har f?tt mejl!"
 
 msgid "Sender"
 msgstr "S?ndare"
@@ -896,7 +895,7 @@ msgid "New Mail"
 msgstr[1] "%s (%s) har %d nya meddelanden."
 
 msgid "New Mail"
-msgstr "Ny epost"
+msgstr "Ny mejl"
 
 #, c-format
 msgid "Info for %s"
@@ -946,13 +945,13 @@ msgid "No configuration options for this
 msgstr "Modulen beh?ver laddas f?re du kan konfigurera den."
 
 msgid "No configuration options for this plugin."
-msgstr "Ingen konfiguration tillg?ngliga f?r denna modul."
+msgstr "Inga konfigurationalternativ tillg?ngliga f?r denna modul."
 
 msgid "Error loading plugin"
 msgstr "Fel vid inl?sning av insticksmodul"
 
 msgid "The selected file is not a valid plugin."
-msgstr "Den valda filen ?r inte en giltig instickmodul."
+msgstr "Den valda filen ?r inte en giltig insticksmodul."
 
 msgid ""
 "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
@@ -961,13 +960,13 @@ msgid "Select plugin to install"
 "felmeddelandet."
 
 msgid "Select plugin to install"
-msgstr "V?lj en instickmodul att installera"
+msgstr "V?lj en insticksmodul att installera"
 
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
 msgstr "Du kan (av)l?sa moduler fr?n f?ljande lista."
 
 msgid "Install Plugin..."
-msgstr "Installera instickmodul..."
+msgstr "Installera insticksmodul..."
 
 msgid "Configure Plugin"
 msgstr "Konfigurera modul"
@@ -1116,7 +1115,7 @@ msgid "Unknown pounce event. Please repo
 
 #, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
-msgstr "Ok?nd atackh?ndelse. Var sn?ll och rapportera detta!"
+msgstr "Ok?nd attackh?ndelse. Var sn?ll och rapportera detta!"
 
 msgid "Based on keyboard use"
 msgstr "Baserat p? tangetbordsanv?ndning"
@@ -1160,7 +1159,6 @@ msgstr "?ndra status till"
 msgid "Change status to"
 msgstr "?ndra status till"
 
-#. Conversations
 msgid "Conversations"
 msgstr "Konversationer"
 
@@ -1283,7 +1281,7 @@ msgid "Only when not available"
 msgstr "Endast vid tillg?nglig"
 
 msgid "Only when not available"
-msgstr "Edast vid Ej tillg?nglig"
+msgstr "Endast vid Ej tillg?nglig"
 
 msgid "Volume(0-100):"
 msgstr "Volym(0-100):"
@@ -1401,7 +1399,7 @@ msgstr ""
 "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
 "X, if possible."
 msgstr ""
-"N?r inneh?llet i gnt klippboken ?ndras g?rs inneh?llet tillg?nligt f?r X, "
+"N?r inneh?llet i gnt klippboken ?ndras g?rs inneh?llet tillg?ngligt f?r X, "
 "n?r det ?r m?jligt."
 
 #, c-format
@@ -1456,7 +1454,7 @@ msgid "History Plugin Requires Logging"
 msgstr "<b>Konversation med %s p? %s:</b><br>"
 
 msgid "History Plugin Requires Logging"
-msgstr "Historikinstiksmodulen kr?ver loggning"
+msgstr "Historikinsticksmodulen kr?ver loggning"
 
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
@@ -1482,7 +1480,6 @@ msgstr ""
 "N?r en ny konversation ?ppnas kommer denna insticksmodul att l?gga till den "
 "f?reg?ende konversationen i den nuvarande."
 
-#, c-format
 msgid "Online"
 msgstr "Ansluten"
 
@@ -1556,7 +1553,7 @@ msgid "Original password"
 msgstr "Fyll i alla f?lt fullst?ndigt."
 
 msgid "Original password"
-msgstr "Ursprugligt l?senord"
+msgstr "Ursprungligt l?senord"
 
 msgid "New password"
 msgstr "Nytt l?senord"
@@ -1829,7 +1826,7 @@ msgid "Resolver process exited without a
 
 #, c-format
 msgid "Resolver process exited without answering our request"
-msgstr ""
+msgstr "Uppslagningsprocessen avslutades utan att besvara v?ran f?rfr?gan"
 
 #, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
@@ -1859,7 +1856,7 @@ msgstr ""
 "Error accessing %s: \n"
 "%s.\n"
 msgstr ""
-"Fel vid f?rs?k att n? %s: \n"
+"Fel vid f?rs?k att n? %s: \n"
 "%s.\n"
 
 msgid "Directory is not writable."
@@ -1917,7 +1914,6 @@ msgstr "?verf?ringen av filen %s ?r f
 msgid "Transfer of file %s complete"
 msgstr "?verf?ringen av filen %s ?r f?rdig"
 
-#, c-format
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "Fil?verf?ringen slutf?rdes"
 
@@ -1925,7 +1921,6 @@ msgstr "Du avbr?t ?verf?ringen av %s"
 msgid "You canceled the transfer of %s"
 msgstr "Du avbr?t ?verf?ringen av %s"
 
-#, c-format
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "Fil?verf?ringen avbr?ts"
 
@@ -1999,42 +1994,42 @@ msgid ""
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"aim\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"aim\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"gg\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"gg\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"icq\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"icq\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"irc\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"irc\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"msnim\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"msnim\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"sip\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"sip\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"xmpp\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"xmpp\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
 "URLs."
-msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"ymsgr\" URLer"
+msgstr "Sant om kommandot i nyckeln \"kommando\" ska hantera \"ymsgr\" URLer"
 
 msgid ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
@@ -2116,13 +2111,12 @@ msgstr "Du anv?nder %s men denna modul 
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
 msgstr "Du anv?nder %s men denna modul beh?ver %s."
 
-#, c-format
 msgid "This plugin has not defined an ID."
 msgstr "Insticksmodulen har inte definierat ett ID."
 
 #, c-format
 msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
-msgstr "Modulmagi atchar inte %d (beh?ver %d)"
+msgstr "Modulmagi matchar inte %d (beh?ver %d)"
 
 #, c-format
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
@@ -2521,7 +2515,7 @@ msgstr ""
 "at your own risk!"
 msgstr ""
 "Vid visning av loggfiler inkluderar denna modul loggar fr?n andra IM-"
-"klienter. F?r n?rvarande inkluderar detta Adium, MSN Messenger, och "
+"klienter. F?r n?rvarande inkluderar detta Adium, MSN Messenger, och "
 "Trillian.\n"
 "\n"
 "VARNING: Denna modul ?r fortfarande alpha-kod och kan krasha ofta. Anv?nd p? "
@@ -2576,7 +2570,7 @@ msgstr ""
 "pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
 msgstr ""
 "Resten av meddelanden kommer sparas som notifieringar. Du kan ?ndra/ta bort "
-"notifieringarna fr?n `Kompisnotifieringar'-dialogen."
+"notifieringarna fr?n `Kompisnotifieringar' dialogen."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2587,11 +2581,11 @@ msgid "Offline Message"
 "som en notifiering och skicka dem automatiskt n?r \"%s\" ansluter igen?"
 
 msgid "Offline Message"
-msgstr "Fr?nkopplade meddeladen"
+msgstr "Fr?nkopplade meddelanden"
 
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
 msgstr ""
-"Du kan ?ndra/ta bort notifieringarna fr?n `Kompisnotifieringar'-dialogen"
+"Du kan ?ndra/ta bort notifieringarna fr?n `Kompisnotifieringar' dialogen"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -2671,7 +2665,7 @@ msgid "Simple Plugin"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Simple Plugin"
-msgstr "Enken insticksmodul"
+msgstr "Enkel insticksmodul"
 
 # Det ska inte vara "Testar" eler "Test" h?r?
 # Jag tror Testar blir mer korrekt, ja.
@@ -2796,7 +2790,7 @@ msgstr ""
 "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
 "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
 msgstr ""
-"Kunde inte finna en installation av ActiveTCL. Om du t?nker anv?nda TCL-"
+"Kunde inte finna en installation av ActiveTCL. Om du t?nker anv?nda TCL-"
 "modulen m?ste du installera ActiveTCL fr?n http://www.activestate.com\n"
 
 msgid ""
@@ -2813,7 +2807,6 @@ msgstr "Kunde inte skapa en anslutning v
 "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
 msgstr "Kunde inte skapa en anslutning via den lokala mDNS-servern. K?rs den?"
 
-#. Creating the options for the protocol
 msgid "First name"
 msgstr "F?rnamn"
 
@@ -2845,6 +2838,10 @@ msgstr "Purple person"
 msgid "Purple Person"
 msgstr "Purple person"
 
+#. Creating the options for the protocol
+msgid "Local Port"
+msgstr "Lokal port"
+
 msgid "Bonjour"
 msgstr "Bonjour"
 
@@ -3011,7 +3008,6 @@ msgstr "Tillg?nglig"
 #. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
 #. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
 #. Away stuff
-#, c-format
 msgid "Away"
 msgstr "Fr?nvarande"
 
@@ -3916,7 +3912,6 @@ msgstr "Ut?kad fr?nvaro"
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Ut?kad fr?nvaro"
 
-#, c-format
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "St?r inte"
 
@@ -3935,7 +3930,7 @@ msgstr ""
 "Each field supports wild card searches (%)"
 msgstr ""
 "Hitta en kontakt genom att ange s?kkriteriet i de givna f?lten. Notera: Alla "
-"f?lten st?djer wild card s?kningar (%)"
+"f?lten st?djer wild card-s?kningar (%)"
 
 msgid "Directory Query Failed"
 msgstr "Katalogf?rfr?gning misslyckades"
@@ -4151,6 +4146,9 @@ msgstr "?terinitierar fl?de"
 msgid "Re-initializing Stream"
 msgstr "?terinitierar fl?de"
 
+msgid "Server doesn't support blocking"
+msgstr "Servern st?djer inte blockering"
+
 msgid "Not Authorized"
 msgstr "Inte auktoriserad"
 
@@ -4227,7 +4225,7 @@ msgid "Change XMPP Password"
 msgstr "L?senord (igen)"
 
 msgid "Change XMPP Password"
-msgstr "Byt XMPP-l?senord"
+msgstr "Byt XMPP l?senord"
 
 msgid "Please enter your new password"
 msgstr "Ange ditt nya l?senord"
@@ -4237,7 +4235,7 @@ msgid "Change Password..."
 
 #. if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
 msgid "Change Password..."
-msgstr "Byt l?senord..."
+msgstr "Byt l?senor..."
 
 #. }
 msgid "Search for Users..."
@@ -4539,7 +4537,6 @@ msgstr "Filetransports proxies"
 
 #. this should probably be part of global smiley theme settings later on,
 #. shared with MSN
-#, fuzzy
 msgid "Show Custom Smileys"
 msgstr "Visa egna smileys"
 
@@ -4564,7 +4561,7 @@ msgid "XMPP Message Error"
 msgstr "Leverans av meddelande till %s misslyckades: %s"
 
 msgid "XMPP Message Error"
-msgstr "XMPP-meddelandefel"
+msgstr "XMPP meddelandefel"
 
 #, c-format
 msgid "(Code %s)"
@@ -4618,7 +4615,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
 msgstr ""
-"Kan inte skicka filen till %s, prenumrerar inte p? anv?ndartillg?nglighet"
+"Kan inte skicka filen till %s, prenumererar inte p? anv?ndartillg?nglighet"
 
 #, c-format
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
@@ -4661,9 +4658,19 @@ msgstr "V?lj en handling"
 msgid "Select an action"
 msgstr "V?lj en handling"
 
-msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
-msgstr "Kunde inte h?mta MSN-adressbok"
+#. only notify the user about problems adding to the friends list
+#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
+#. * won't cause too many problems if we just ignore it
+#, c-format
+msgid "Unable to add \"%s\"."
+msgstr "Kunde inte l?gga till \"%s\"."
 
+msgid "Buddy Add error"
+msgstr ""
+
+msgid "The username specified does not exist."
+msgstr "Den angivna anv?ndarnamnet finns inte."
+
 #, c-format
 msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
 msgstr "Problem med synkroniseringen av kompislistan i %s (%s)"
@@ -4895,7 +4902,6 @@ msgstr "Passkonto ?nnu inte verifierat"
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Passkonto ?nnu inte verifierat"
 
-#, c-format
 msgid "Passport account suspended"
 msgstr "Passport-kontot ?r avst?ngt"
 
@@ -4911,13 +4917,11 @@ msgstr "MSN-fel: %s\n"
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "MSN-fel: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Other Contacts"
-msgstr "F?redragen kontakt"
+msgstr "Andra kontakter"
 
-#, fuzzy
 msgid "Non-IM Contacts"
-msgstr "Ta bort kontakt"
+msgstr "Icke-IM kontakter"
 
 msgid "Nudge"
 msgstr "Vibba"
@@ -4981,7 +4985,7 @@ msgid "This account does not have email 
 "MSN-servrarna blockerar f?r tillf?llet f?ljande regulj?ra uttryck:<br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
-msgstr "Detta kontot har inte epost aktiverat."
+msgstr "Detta kontot har inte mejl aktiverat."
 
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Skicka ett mobilmeddelande."
@@ -4989,6 +4993,12 @@ msgstr "S?k"
 msgid "Page"
 msgstr "S?k"
 
+msgid "Playing a game"
+msgstr "Spelar ett spel"
+
+msgid "Working"
+msgstr "Arbetar"
+
 msgid "Has you"
 msgstr "Har dig"
 
@@ -5025,6 +5035,12 @@ msgstr "Album"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+msgid "Game Title"
+msgstr "Speltitel"
+
+msgid "Office Title"
+msgstr "Kontorstitel"
+
 msgid "Set Friendly Name..."
 msgstr "Ange smeknamn..."
 
@@ -5063,7 +5079,7 @@ msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Kunde inte ansluta till servern."
 
 msgid "Error retrieving profile"
-msgstr "Fel vid h?mtninga av profil"
+msgstr "Fel vid h?mtning av profil"
 
 msgid "General"
 msgstr "Allm?nt"
@@ -5217,8 +5233,8 @@ msgstr ""
 "Kunde inte hitta n?gon information i anv?ndarens profil. Anv?ndaren "
 "existerar troligen inte."
 
-msgid "Profile URL"
-msgstr "Profil-URL"
+msgid "View web profile"
+msgstr "Visa webbprofil"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -5273,9 +5289,8 @@ msgstr "Kan inte l?gga till anv?ndaren
 msgid "Unable to add user"
 msgstr "Kan inte l?gga till anv?ndaren"
 
-#, fuzzy
 msgid "The following users are missing from your addressbook"
-msgstr "Din s?kning gav f?ljande resultat"
+msgstr "De f?ljande anv?ndarna saknas i din adressbok"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add user on %s (%s)"
@@ -5348,10 +5363,9 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Meddelandet kunde inte skickas eftersom meddelandena skickades f?r snabbt."
 
-#, fuzzy
 msgid "Message was not sent because an unknown encoding error occurred."
 msgstr ""
-"Meddelandet kunde kanske inte skickas p? grund av att ett ok?nt fel uppstod:"
+"Meddelandet skickades inte p? grund av att ett ok?nt kodningsfel uppstod."
 
 msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
 msgstr ""
@@ -5384,7 +5398,7 @@ msgid "The MSN servers are temporarily u
 msgstr "Du har loggat in fr?n en annan plats."
 
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr "MSN-sernvern ?r tempor?rt otillg?nglig. Var god f?rs?k igen senare."
+msgstr "MSN-sernvern ?r tempor?rt otillg?nglig. Var god f?rs?k igen senare."
 
 msgid "The MSN servers are going down temporarily."
 msgstr "MSN-servern g?r ner tempor?rt."
@@ -5396,7 +5410,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
 msgstr ""
-"Din MSN-kompislista ?r otillg?nglig tempor?rt. Var god f?rs?k igen senare."
+"Din MSN-kompislista ?r otillg?nglig tempor?rt. Var god f?rs?k igen senare."
 
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Handskakning"
@@ -5464,27 +5478,21 @@ msgstr "%s har tagit bort dig fr?n sin 
 msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
 msgstr "%s har tagit bort dig fr?n sin kontaktlista."
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete Buddy from Address Book?"
-msgstr "L?gg till i adressboken"
+msgstr "Ta bort kompisen fr?n adressboken?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to delete this buddy from your address book as well?"
-msgstr "Vill du l?gga till den h?r kompisen till din kompislista?"
+msgstr "Vill du ?ven ta bort denna kompisen fr?n din adressbok?"
 
-#. only notify the user about problems adding to the friends list
-#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
-#. * won't cause too many problems if we just ignore it
-#, c-format
-msgid "Unable to add \"%s\"."
-msgstr "Kunde inte l?gga till \"%s\"."
-
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Den angivna anv?ndarnamnet ?r ogiltigt."
 
 msgid "This Hotmail account may not be active."
 msgstr "Detta Hotmail-konto ?r kanske inte aktivt."
 
+msgid "Profile URL"
+msgstr "Profil-URL"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -5498,19 +5506,13 @@ msgstr "Insticksmodul f?r MSN-protokoll
 msgid "MSN Protocol Plugin"
 msgstr "Insticksmodul f?r MSN-protokollet"
 
-msgid "Missing Cipher"
-msgstr "Chiffer Saknas"
+#, c-format
+msgid "No such user: %s"
+msgstr "Ingen s?dan anv?ndare: %s"
 
-msgid "The RC4 cipher could not be found"
-msgstr "RC4-chiffret kan inte hittas"
+msgid "User lookup"
+msgstr "Anv?ndars?kning"
 
-msgid ""
-"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
-"not be loaded."
-msgstr ""
-"Uppgradera till en version av libpurble med RC4-st?d (>= 2.0.1). MySpaceIM-"
-"insticksmodulen kommer inte l?sas in."
-
 msgid "Reading challenge"
 msgstr "L?ser challenge"
 
@@ -5520,12 +5522,18 @@ msgstr "Loggar in"
 msgid "Logging in"
 msgstr "Loggar in"
 
-#, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
-msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr[0] "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen p? %d sekund)"
-msgstr[1] "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen p? %d sekunder)"
+msgid "MySpaceIM - No Username Set"
+msgstr "MySpaceIM - Inget anv?ndarnamn angett"
 
+msgid "You appear to have no MySpace username."
+msgstr "Du verkar inte ha n?got anv?ndarnamn hos MySpace."
+
+msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
+msgstr "Vill du ange ett nu? (Obs: DETTA KAN INTE ?NDRAS!)"
+
+msgid "Lost connection with server"
+msgstr "Tappade anslutningen till servern"
+
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
 msgstr "Nya e-postmeddelanden"
@@ -5545,14 +5553,25 @@ msgstr "MySpace"
 msgid "MySpace"
 msgstr "MySpace"
 
-msgid "MySpaceIM - No Username Set"
-msgstr "MySpaceIM - Inget anv?ndarnamn angett"
+msgid "IM Friends"
+msgstr "Snabbmeddelandev?nner"
 
-msgid "You appear to have no MySpace username."
-msgstr "Du verkar inte ha n?got anv?ndarnamn hos MySpace."
+#, c-format
+msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
+"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
+"on the server-side list)"
+msgstr[0] ""
+"%d v?n lades till eller uppdaterades av servern (inklusive v?nner som redan "
+"fanns p? serverns lista)"
+msgstr[1] ""
+"%d v?nner lades till eller uppdaterades av servern (inklusive v?nner som "
+"redan fanns p? serverns lista)"
 
-msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
-msgstr "Vill du ange ett nu? (Obs: DETTA KAN INTE ?NDRAS!)"
+msgid "Add contacts from server"
+msgstr "L?gg till kontakter fr?n server"
 
 #. The session is now set up, ready to be connected. This emits the
 #. * signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
@@ -5579,6 +5598,19 @@ msgstr "MySpaceIM-fel"
 msgid "MySpaceIM Error"
 msgstr "MySpaceIM-fel"
 
+msgid "Invalid input condition"
+msgstr "Ogiltigt inmatningsvillkor"
+
+msgid "Read buffer full (2)"
+msgstr "L?sbuffert full (2)"
+
+msgid "Unparseable message"
+msgstr "Otolkbart meddelande"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
+msgstr "Kunde inte ansluta till v?rd: %s (%d)"
+
 # Vad s?ger att det ?r till just en chatt kompisen ska l?ggas till?
 msgid "Failed to add buddy"
 msgstr "Kunde inte l?gga till kompis"
@@ -5590,13 +5622,6 @@ msgstr "'persist'-kommandot misslyckades
 msgid "persist command failed"
 msgstr "'persist'-kommandot misslyckades"
 
-#, c-format
-msgid "No such user: %s"
-msgstr "Ingen s?dan anv?ndare: %s"
-
-msgid "User lookup"
-msgstr "Anv?ndars?kning"
-
 msgid "Failed to remove buddy"
 msgstr "Kunde inte ta bort kompis fr?n chatt"
 
@@ -5606,39 +5631,19 @@ msgstr "'blocklist'-kommandot misslyckad
 msgid "blocklist command failed"
 msgstr "'blocklist'-kommandot misslyckades"
 
-msgid "Invalid input condition"
-msgstr "Ogiltigt inmatningsvillkor"
+msgid "Missing Cipher"
+msgstr "Chiffer Saknas"
 
-msgid "Read buffer full (2)"
-msgstr "L?sbuffert full (2)"
+msgid "The RC4 cipher could not be found"
+msgstr "RC4-chiffret kan inte hittas"
 
-msgid "Unparseable message"
-msgstr "Otolkbart meddelande"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
-msgstr "Kunde inte ansluta till v?rd: %s (%d)"
-
-msgid "IM Friends"
-msgstr "Snabbmeddelandev?nner"
-
-#, c-format
 msgid ""
-"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
-"the server-side list)"
-msgid_plural ""
-"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
-"on the server-side list)"
-msgstr[0] ""
-"%d v?n lades till eller uppdaterades av servern (inklusive v?nner som redan "
-"fanns p? serverns lista)"
-msgstr[1] ""
-"%d v?nner lades till eller uppdaterades av servern (inklusive v?nner som "
-"redan fanns p? serverns lista)"
+"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
+"not be loaded."
+msgstr ""
+"Uppgradera till en version av libpurble med RC4-st?d (>= 2.0.1). MySpaceIM-"
+"insticksmodulen kommer inte l?sas in."
 
-msgid "Add contacts from server"
-msgstr "L?gg till kontakter fr?n server"
-
 msgid "Add friends from MySpace.com"
 msgstr "L?gg till v?nner fr?n MySpace.com"
 
@@ -5681,9 +5686,6 @@ msgstr "Anv?ndare"
 msgid "User"
 msgstr "Anv?ndare"
 
-msgid "Profile"
-msgstr "Profil"
-
 msgid "Headline"
 msgstr "Rubrik"
 
@@ -5696,17 +5698,6 @@ msgstr "Klientversion"
 msgid "Client Version"
 msgstr "Klientversion"
 
-#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
-msgid "No username set"
-msgstr "Inget anv?ndarnamn angett"
-
-msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
-msgstr "MySpaceIM - Var v?nlig ange ett anv?ndarnamn"
-
-msgid "Please enter a username to check its availability:"
-msgstr ""
-"Var v?nlig ange ett anv?ndarnamn f?r att unders?ka dess tillg?nglighet."
-
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - Anv?ndarnamnet ?r tillg?nglig"
 
@@ -5716,12 +5707,23 @@ msgstr "OM EN G?NG ANGETT G?R DET INTE
 msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!"
 msgstr "OM EN G?NG ANGETT G?R DET INTE ATT ?NDRA!"
 
+msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
+msgstr "MySpaceIM - Var v?nlig ange ett anv?ndarnamn"
+
 msgid "This username is unavailable."
 msgstr "Detta anv?ndarnamn ?r inte tillg?ngligt."
 
 msgid "Please try another username:"
 msgstr "Var v?nlig f?rs?k med ett annat anv?ndarnamn:"
 
+#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
+msgid "No username set"
+msgstr "Inget anv?ndarnamn angett"
+
+msgid "Please enter a username to check its availability:"
+msgstr ""
+"Var v?nlig ange ett anv?ndarnamn f?r att unders?ka dess tillg?nglighet."
+
 #. TODO: icons for each zap
 #. Lots of comments for translators:
 #. Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
@@ -5860,7 +5862,7 @@ msgid "Required parameters not passed in
 msgstr ""
 
 msgid "Required parameters not passed in"
-msgstr "N?dv?ndiga parametrar passade inte in"
+msgstr "N?dv?ndiga parametrar skickades inte"
 
 msgid "Unable to write to network"
 msgstr "Kan inte skriva till n?tverk"
@@ -5878,7 +5880,7 @@ msgid "A folder with that name already e
 msgstr "Konferensen finns inte"
 
 msgid "A folder with that name already exists"
-msgstr "En katalog med det namnet finn redan"
+msgstr "En katalog med det namnet finns redan"
 
 msgid "Not supported"
 msgstr "Ej st?dd"
@@ -6108,7 +6110,6 @@ msgstr "Fel. SSL-st?d ?r inte installe
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Fel. SSL-st?d ?r inte installerat."
 
-#, c-format
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Denna konferens har st?ngts. Inga fler meddelande kan bli skickade."
 
@@ -6209,7 +6210,7 @@ msgstr ""
 "IM. Try using file transfer instead.\n"
 msgstr ""
 "%s f?rs?ker s?nda dig en %s-fil, men vi till?ter bara filer upp till %s ?ver "
-"Diektanslutning. F?rs?k som fil?verf?ring ist?llet.\n"
+"Direktanslutning. F?rs?k som fil?verf?ring ist?llet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
@@ -6373,23 +6374,18 @@ msgstr "Sk?rmdelning"
 msgid "Screen Sharing"
 msgstr "Sk?rmdelning"
 
-#, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "Tillg?nglig f?r chatt"
 
-#, c-format
 msgid "Not Available"
 msgstr "Ej tillg?nglig"
 
-#, c-format
 msgid "Occupied"
 msgstr "Upptagen"
 
-#, c-format
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Webbmedveten"
 
-#, c-format
 msgid "Invisible"
 msgstr "Osynlig"
 
@@ -6436,7 +6432,7 @@ msgstr ""
 "only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
 "Kan inte logga in: Kunde inte ansluta som %s eftersom anv?ndarnamnet ?r "
-"ogiltigt. Anv?ndarnamnet m?ste vara en giltig epostadress eller starta med "
+"ogiltigt. Anv?ndarnamnet m?ste vara en giltig mejladress eller starta med "
 "en bokstav och f?r endast inneh?lla bokst?ver, nummer och mellanslag, eller "
 "enbart inneh?lla nummer."
 
@@ -6491,12 +6487,10 @@ msgstr "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
-"fixed. Check %s for updates."
+msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
 msgstr ""
-"Du kanske snart blir fr?nkopplad, du kanske ska anv?nda TOC tills detta ?r "
-"fixat. Kolla p? %s efter uppdateringar."
+"Du kanske snart blir fr?nkopplad. I s? fall kan du kolla p? %s efter "
+"uppdateringar."
 
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
 msgstr "Kunde inte h?mta en giltig AIM-inloggnings-hash."
@@ -6515,7 +6509,7 @@ msgid "Please authorize me so I can add 
 msgstr "Kan inte skapa anslutning"
 
 msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
-msgstr "Anv?ndaren vill l?gga till dig i dennes kompislista."
+msgstr "Sn?lla godk?nn mig s? jag kan l?gga till dig till min kompislista."
 
 msgid "Authorization Request Message:"
 msgstr "Meddelande om auktoriseringsbeg?ran:"
@@ -6586,7 +6580,7 @@ msgid "ICQ user %u has sent you a buddy:
 
 #, c-format
 msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
-msgstr "ICQ-anv?ndaren %u har skickat dig en kompis: %s (%s)"
+msgstr "ICQ-anv?ndaren %u har skickat dig en kompis: %s (%s)"
 
 msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
 msgstr "Vill du l?gga till den h?r kompisen till din kompislista?"
@@ -6668,6 +6662,9 @@ msgstr "Medlem sedan"
 msgid "Member Since"
 msgstr "Medlem sedan"
 
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "Din anslutning kan vara borta."
 
@@ -6742,7 +6739,7 @@ msgstr ""
 "from the original."
 msgstr ""
 "Fel 0x%04x: Kan inte formatera anv?ndarnamnet eftersom det beg?rda namnet "
-"skiljer sig fr?n orginalet."
+"skiljer sig fr?n originalet."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
@@ -6854,15 +6851,13 @@ msgstr ""
 "numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
 "Kunde inte l?gga till kompisen %s eftersom anv?ndarnamnet ?r ogiltigt. "
-"Anv?ndarnamnet m?ste antingen vara en giltig epost-adress, b?rja med en "
+"Anv?ndarnamnet m?ste antingen vara en giltig mejladress, b?rja med en "
 "bokstav och endast inneh?lla bokst?ver, siffror och mellanslag eller bara "
 "inneh?lla siffror."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to Add"
-msgstr "Kan inte l?gga till"
+msgstr "Kunde inte l?gga till"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
 msgstr "Kunde inte h?mta kompislista"
 
@@ -6962,6 +6957,7 @@ msgstr "H?mta AIM-info"
 msgid "Get AIM Info"
 msgstr "H?mta AIM-info"
 
+#. We only do this if the user is in our buddy list
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "?ndra kompiskommentar"
 
@@ -7004,7 +7000,7 @@ msgstr ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
 msgstr ""
-"Du kan beg?ra auktorisering igen fr?n dessa kompisar genom att h?gerkilcka "
+"Du kan beg?ra auktorisering igen fr?n dessa kompisar genom att h?gerklicka "
 "p? dem och v?lja \"Beg?r auktorisering igen.\""
 
 msgid "Find Buddy by Email"
@@ -7037,10 +7033,10 @@ msgid "Display Currently Registered Emai
 msgstr "Bekr?fta konto"
 
 msgid "Display Currently Registered Email Address"
-msgstr "Visa f?r tillf?llet registrerad epost-adress"
+msgstr "Visa f?r tillf?llet registrerad mejladress"
 
 msgid "Change Currently Registered Email Address..."
-msgstr "?ndra f?r tillf?llet registrerad epost-adress..."
+msgstr "?ndra f?r tillf?llet registrerad mejladress..."
 
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
 msgstr "Visa kompisar som v?ntar p? auktorisering"
@@ -7071,7 +7067,6 @@ msgstr "F?rs?ker ansluta till %s: %hu.
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
 msgstr "F?rs?ker ansluta till %s: %hu."
 
-#, c-format
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
 msgstr "F?rs?ker ansluta via en proxy-server."
 
@@ -7089,7 +7084,7 @@ msgid "Aquarius"
 "betraktas som en s?kerhetsrisk."
 
 msgid "Aquarius"
-msgstr "Vattuman"
+msgstr "Vattumanen"
 
 msgid "Pisces"
 msgstr "Fiskarna"
@@ -7098,16 +7093,16 @@ msgid "Taurus"
 msgstr "Stenbocken"
 
 msgid "Taurus"
-msgstr "Oxen"
+msgstr "Oxe"
 
 msgid "Gemini"
-msgstr "Tvillingen"
+msgstr "Tvillingarna"
 
 msgid "Cancer"
 msgstr "Kr?ftan"
 
 msgid "Leo"
-msgstr "Lejon"
+msgstr "Lejonet"
 
 msgid "Virgo"
 msgstr "Jungfrun"
@@ -7163,16 +7158,14 @@ msgstr "Annan"
 msgid "Other"
 msgstr "Annan"
 
-#, fuzzy
 msgid "Visible"
-msgstr "Osynlig"
+msgstr "Synlig"
 
-msgid "Firend Only"
-msgstr ""
+msgid "Friend Only"
+msgstr "Enbart v?nner"
 
-#, fuzzy
 msgid "Private"
-msgstr "Sp?rrlista"
+msgstr "Privat"
 
 msgid "QQ Number"
 msgstr "QQ-nummer"
@@ -7189,9 +7182,8 @@ msgstr "Telefonnummer"
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Telefonnummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Authorize adding"
-msgstr "Auktorisera kompis?"
+msgstr "Auktorisera "
 
 msgid "Cellphone Number"
 msgstr "Mobilnummer"
@@ -7199,132 +7191,108 @@ msgstr "Personlig introduktion"
 msgid "Personal Introduction"
 msgstr "Personlig introduktion"
 
-#, fuzzy
 msgid "City/Area"
-msgstr "Stad"
+msgstr "Stad/Omr?de"
 
-#, fuzzy
 msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Personlig mobil"
+msgstr "Publisera mobil"
 
-#, fuzzy
 msgid "Publish Contact"
-msgstr "Kontaktalias"
+msgstr "Publisera kontakt"
 
 msgid "College"
 msgstr "Universitet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskopstecken"
+msgstr "Horoskop"
 
-#, fuzzy
 msgid "Zodiac"
-msgstr "Stj?rntecken"
+msgstr "Zodiak"
 
-#, fuzzy
 msgid "Blood"
-msgstr "Blockerad"
+msgstr "Blod"
 
-#, fuzzy
 msgid "True"
-msgstr "Oxen"
+msgstr "Sann"
 
-#, fuzzy
 msgid "False"
-msgstr "Misslyckades"
+msgstr "Falsk"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Contact"
-msgstr "?ndra konto"
+msgstr "?ndra kontakt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Address"
-msgstr "Hemadress"
+msgstr "?ndra adress"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "?ndra min information"
+msgstr "?ndra ut?kad information"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Information"
-msgstr "?ndra min information"
+msgstr "?ndra information"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update"
-msgstr "Senast uppdaterad"
+msgstr "Uppdatera"
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Fel d? kompisen skulle l?ggas till"
+msgstr "Kunde inte ?ndra kompisinformationen."
 
 #, c-format
-msgid "%d needs Q&A"
-msgstr ""
+msgid "%u requires verification"
+msgstr "%u kr?ver verifikation"
 
-#, fuzzy
-msgid "Add buddy Q&A"
-msgstr "L?gg till kompis"
+msgid "Add buddy question"
+msgstr "L?gg till kompisfr?ga"
 
-#, fuzzy
-msgid "Input answer here"
-msgstr "Inmatningsf?rfr?gan h?r"
+msgid "Enter answer here"
+msgstr "Ange ett svar h?r"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Skicka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid answer."
-msgstr "Ogiltigt anv?ndarnamn"
+msgstr "Ogiltigt svar."
 
 msgid "Authorization denied message:"
 msgstr "Auktoriserings nekelsemeddelande:"
 
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, You are not my style."
+msgid "Sorry, you're not my style."
 msgstr "Tyv?rr, du ?r inte min typ..."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d needs authentication"
-msgstr "Anv?ndaren %d beh?ver autentisering"
+#, c-format
+msgid "%u needs authorization"
+msgstr "%u beh?ver autentisering"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "L?gg till kompisen i din lista?"
+msgstr "L?gg till kompisgodk?nning"
 
-msgid "Input request here"
-msgstr "Inmatningsf?rfr?gan h?r"
+msgid "Enter request here"
+msgstr "Ange f?rfr?gan h?r"
 
 msgid "Would you be my friend?"
 msgstr "Vill du bli min v?n?"
 
-#, fuzzy
 msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Kompis"
+msgstr "QQ Kompis"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy"
 msgstr "L?gg till kompis"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Ogiltigt QQ-ansikte"
+msgstr "Ogiltigt QQ-nummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Sn?lla auktorisera mig!"
+msgstr "Misslyckades med att skicka auktorisering"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed removing buddy %d"
-msgstr "Kunde inte ta bort kompis fr?n chatt"
+#, c-format
+msgid "Failed removing buddy %u"
+msgstr "Misslyckades med att ta bort kompisen %u"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "%s har tagit bort dig fr?n sin kontaktlista."
+msgstr "Misslyckades med att ta bort mig fr?n %d's kompislista"
 
-#, fuzzy
 msgid "No reason given"
-msgstr "Ingen motivering angiven."
+msgstr "Ingen motivering angavs."
 
 #. only need to get value
 #, c-format
@@ -7334,9 +7302,9 @@ msgstr "Vill du l?gga till honom?"
 msgid "Would you like to add him?"
 msgstr "Vill du l?gga till honom?"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Avsl?"
+msgstr "Avslagen av %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
@@ -7351,135 +7319,123 @@ msgstr "QQ Qun"
 msgid "QQ Qun"
 msgstr "QQ Qun"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Ange det nya namnet f?r %s"
+msgstr "Ange Qun-numret"
 
-#, fuzzy
 msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Du kan enbart s?ka efter permanenta QQ-grupper\n"
+msgstr "Du kan enbart s?ka efter permanenta Qun\n"
 
-#, fuzzy
+msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+msgstr "(Felaktig UTF-8-str?ng)"
+
 msgid "Not member"
-msgstr "Jag ?r inte en medlem"
+msgstr "Inte medlem"
 
 msgid "Member"
 msgstr "Medlem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Requesting"
-msgstr "F?rfr?gningsdialog"
+msgstr "Efterfr?gar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin"
-msgstr "Adium"
+msgstr "Admin"
 
-#, fuzzy
 msgid "Notice"
 msgstr "Notering"
 
-#, fuzzy
 msgid "Detail"
-msgstr "F?rval"
+msgstr "Detaljer"
 
 msgid "Creator"
 msgstr "Skapare"
 
-#, fuzzy
 msgid "About me"
-msgstr "Om %s"
+msgstr "Om mig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Category"
-msgstr "Chattfel"
+msgstr "Kategori"
 
-#, fuzzy
 msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Denna gruppen till?ter inte andra att g? med"
+msgstr "Detta Qun till?ter inte andra att g? med"
 
-#, fuzzy
 msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Anslut till chatt"
+msgstr "G? med QQ Qun"
 
+msgid "Input request here"
+msgstr "Inmatningsf?rfr?gan h?r"
+
 #, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%d)"
-msgstr ""
+msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+msgstr "Lyckades med att g? med i Qun %s (%u)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Du har problemfritt ?ndrat Qun-medlemmen"
+msgstr "Lyckades ned att g? med i Qun"
 
 #, c-format
-msgid "Qun %d denied to join"
-msgstr ""
+msgid "Qun %u denied from joining"
+msgstr "Qun %u nekades att g? med"
 
 msgid "QQ Qun Operation"
 msgstr "QQ Qun-operation"
 
-#, fuzzy
 msgid "Failed:"
-msgstr "Misslyckades"
+msgstr "Misslyckades:"
 
-msgid "Join Qun, Unknow Reply"
-msgstr ""
+msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+msgstr "Gick med i Qun, Ok?nt svar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Quit Qun"
-msgstr "QQ Qun"
+msgstr "Avsluta Qun"
 
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
 "this operation will eventually remove this Qun."
 msgstr ""
 "Notera att om du ?r skaparen, \n"
-"denna operation kommer till slut ta bort detta Qun."
+"kommer denna operation till slut ta bort detta Qun."
 
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, you are not our style ..."
-msgstr "Tyv?rr, du ?r inte min typ..."
+msgid "Sorry, you are not our style"
+msgstr "Tyv?rr, du ?r inte v?r typ"
 
-#, fuzzy
-msgid "Successfully changed Qun member"
-msgstr "Du har problemfritt ?ndrat Qun-medlemmen"
+msgid "Successfully changed Qun members"
+msgstr "Lyckades med att ?ndra Qun-medlemmar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Du har problemfritt ?ndrat Qun-informationen"
+msgstr "Lyckades ?ndra Qun-informationen"
 
 msgid "You have successfully created a Qun"
 msgstr "Du har problemfritt skapat ett Qun"
 
-#, fuzzy
-msgid "Would you like to set detailed information now?"
-msgstr "Vill du ange Qun-detaljerna nu?"
+msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+msgstr "Vill du ange detaljerad information nu?"
 
 # Os?ker
 msgid "Setup"
 msgstr "Ange"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d requested to join Qun %d for %s"
-msgstr "Anv?ndaren %d har ans?kt om att f? g? med i grupp %d"
+#, c-format
+msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+msgstr "%u efterfr?gade att f? g? med i QUN %u f?r %s"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d request to join Qun %d"
-msgstr "Anv?ndaren %d har ans?kt om att f? g? med i grupp %d"
+#, c-format
+msgid "%u request to join Qun %u"
+msgstr "%u efterfr?gade att f? g? med i Qun %u"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to join Qun %d, operated by admin %d"
-msgstr "Kunde inte ansluta kompis till chatt"
+#, c-format
+msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+msgstr "Misslyckades med att g? med i QUN %u, administrerad av %u"
 
 #, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %d is approved by admin %d for %s</b>"
-msgstr ""
+msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+msgstr "<b>G? med i Qun %u till?ts av admin %u f?r %s</b>"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %d.</b>"
-msgstr "Ta bort kompis"
+#, c-format
+msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+msgstr "<b>Tog bort kompisen %u.</b>"
 
 #, c-format
-msgid "<b>New buddy %d joined.</b>"
-msgstr ""
+msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+msgstr "<b>Nya kompisen %u gick med.</b>"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown-%d"
@@ -7494,20 +7450,17 @@ msgstr "TCP"
 msgid " TCP"
 msgstr "TCP"
 
-#, fuzzy
 msgid " FromMobile"
-msgstr "Mobil"
+msgstr "Fr?nMobil"
 
-#, fuzzy
 msgid " BindMobile"
-msgstr "Mobil"
+msgstr "BindMobil"
 
 msgid " Video"
 msgstr " Video"
 
-#, fuzzy
 msgid " Zone"
-msgstr "Ingen"
+msgstr "Zon"
 
 msgid "Flag"
 msgstr "Flagga"
@@ -7518,111 +7471,111 @@ msgstr "Ogiltigt namn"
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Ogiltigt namn"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select icon..."
-msgstr "V?lj katalog..."
+msgstr "V?lj ikon..."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Anslutningsnamn</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Inloggningstid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Online just nu</b>: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Kompisar anslutna totalt</b>: %d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Senast uppdaterad</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Server</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Anslutningsnamn</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Klienttagg</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Anslutningsl?ge</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Anslutningsl?ge</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Mitt Internet-IP</b>: %s:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Skickat</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>?ters?nd</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>F?rlorat</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Mottaget</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Mit publika IP</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Mottagna dubletter</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Anslutningsnamn</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Tid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
 
 msgid "Login Information"
 msgstr "Inloggningsinformation"
 
 msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><b>Originalf?rfattare</b>:<br>\n"
 
 msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><b>Kodbidragsgivare</b>:<br>\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Senast uppdatering</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<p><b>K?rleksfulla patchskrivare</b>:<br>\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<p><b>Bekr?ftningar</b>:<br>\n"
 
+msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+msgstr "<p><b>Nogr?knade testare</b>:<br>\n"
+
 msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><i>Och alla pojkarna i bakrummet...</i><br>\n"
 
 msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr ""
+msgstr "<i>K?nn dig fri att g? med oss!</i> :)"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "About OpenQ r%s"
-msgstr "Om %s"
+#, c-format
+msgid "About OpenQ %s"
+msgstr "Om OpenQ %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change Icon"
-msgstr "Spara ikon"
+msgstr "?ndra ikon"
 
 msgid "Change Password"
 msgstr "Byt l?senord"
 
-#, fuzzy
 msgid "Account Information"
-msgstr "Inloggningsinformation"
+msgstr "Kontoinformation"
 
 msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr ""
+msgstr "Updatera alla QQ Quns"
 
-#, fuzzy
 msgid "About OpenQ"
-msgstr "Om %s"
+msgstr "Om OpenQ"
 
+msgid "Modify Buddy Memo"
+msgstr "?ndra Kompismemo"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -7633,59 +7586,48 @@ msgstr "Om %s"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#, fuzzy
 msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ protokoll\tmodul"
+msgstr "QQ Protokollplugin"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto"
-msgstr "F?rfattare"
+msgstr "Auto"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Server"
-msgstr "V?lj anv?ndare"
+msgstr "V?lj server"
 
 msgid "QQ2005"
-msgstr ""
+msgstr "QQ2005"
 
 msgid "QQ2007"
-msgstr ""
+msgstr "qq2007"
 
 msgid "QQ2008"
-msgstr ""
+msgstr "QQ2008"
 
-#. #endif
-#, fuzzy
 msgid "Connect by TCP"
 msgstr "Ansluter med TCP"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show server notice"
-msgstr "Serverport"
+msgstr "Visa servernotis"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show server news"
-msgstr "Serveradress"
+msgstr "Visa servernyheter"
 
-#, fuzzy
+msgid "Show chat room when msg comes"
+msgstr "Visa chattrum n?r meddelanden kommer"
+
 msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "H?ll vid liv intrevall(er)"
+msgstr "Livh?llningsintervall (seconds)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Uppdateringsintervall(er)"
+msgstr "Uppdateringsintervall (seconds)"
 
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt server reply"
-msgstr "Kan inte dekryptera inloggningssvaret"
+msgid "Cannot decrypt server reply"
+msgstr "Kan inte dekryptera serversvaret"
 
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt get server reply"
-msgstr "Kan inte dekryptera inloggningssvaret"
-
 #, c-format
 msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckades med att efterfr?ga polett, 0x%02X"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid token len, %d"
@@ -7693,56 +7635,53 @@ msgid "Redirect_EX is not currently supp
 
 #. extend redirect used in QQ2006
 msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr ""
+msgstr "Redirect_EX st?ds inte f?r tillf?llet"
 
 #. need activation
 #. need activation
 #. need activation
-#, fuzzy
 msgid "Activation required"
 msgstr "Registrering kr?vs"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknow reply code when login (0x%02X)"
-msgstr "Ogiltig polettsvarskod, 0x%02X"
+#, c-format
+msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+msgstr "Ok?nd svarskod vid inloggning (0x%02X)"
 
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Problem att h?lla vid liv"
+msgid "Could not decrypt server reply"
+msgstr "Kan inte avkryptera inloggningssvaret"
 
-#, fuzzy
-msgid "Requesting captcha ..."
-msgstr "Efterfr?gar %s's uppm?rksamhet..."
+msgid "Requesting captcha"
+msgstr "Efterfr?gar captcha"
 
-msgid "Checking code of captcha ..."
-msgstr ""
+msgid "Checking captcha"
+msgstr "Testar captcha"
 
-msgid "Failed captcha verify"
-msgstr ""
+msgid "Failed captcha verification"
+msgstr "Misslyckades med captcha-verifikationen"
 
-#, fuzzy
 msgid "Captcha Image"
-msgstr "Spara bild"
+msgstr "Captcha-bild"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter code"
-msgstr "Ange l?senordet"
+msgstr "Ange kod"
 
-msgid "QQ Captcha Verifing"
-msgstr ""
+msgid "QQ Captcha Verification"
+msgstr "QQ Captcha-verifikation"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Ange namnet p? gruppen"
+msgstr "Ange testen fr?n bilden"
 
 #, c-format
-msgid "Unknow reply code when checking password (0x%02X)"
-msgstr ""
+msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+msgstr "Ok?nt svar d? l?senordet testades (0x%02X)"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Unknow reply code when login (0x%02X):\n"
+"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Ok?nd svarskod vid inloggning (0x%02X):\n"
+"%s"
 
 #. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
 msgid "Unable to connect."
@@ -7751,14 +7690,6 @@ msgstr "Uttag-fel"
 msgid "Socket error"
 msgstr "Uttag-fel"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Lost connection with server:\n"
-"%d, %s"
-msgstr ""
-"Tappade anslutningen med servern:\n"
-"%d, %s"
-
 msgid "Unable to read from socket"
 msgstr "Kan inte l?sa fr?n uttag"
 
@@ -7768,82 +7699,75 @@ msgstr "Anslutningen tappades"
 msgid "Connection lost"
 msgstr "Anslutningen tappades"
 
-#, fuzzy
-msgid "Get server ..."
-msgstr "?ndra anv?ndarinfo..."
+msgid "Getting server"
+msgstr "H?mtar server"
 
-#, fuzzy
-msgid "Request token"
-msgstr "Beg?ran nekad"
+msgid "Requesting token"
+msgstr "Efterfr?gar polett"
 
 msgid "Couldn't resolve host"
 msgstr "Kunde ej sl? upp v?rden"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Ogiltigt fel"
+msgstr "Ogiltig server eller port"
 
-#, fuzzy
-msgid "Connecting server ..."
-msgstr "Anslutningsserver"
+msgid "Connecting to server"
+msgstr "Ansluter till server"
 
-#, fuzzy
 msgid "QQ Error"
-msgstr "QQid-fel"
+msgstr "QQ-fel"
 
-msgid "Failed to send IM."
-msgstr "Kunde inte skicka snabbmeddelande"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Server News:\n"
 "%s\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "ICQ-serverrelay"
+msgstr ""
+"Servernyheter:\n"
+"%s\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "%s:%s"
+msgstr "%s:%s"
+
+#, c-format
 msgid "From %s:"
-msgstr "Fr?n"
+msgstr "Fr?n %s:"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Server notice From %s: \n"
 "%s"
-msgstr "Serverinstruktioner: %s"
-
-msgid "Unknow SERVER CMD"
 msgstr ""
+"Servernotis fr?n %s:\n"
+"%s"
 
-#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown SERVER CMD"
+msgstr "Ok?nd SERVER CMD"
+
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %d, reply 0x%02X"
+"Room %u, reply 0x%02X"
 msgstr ""
-"Svarade %s(0x%02X )\n"
-"Skickade %s(0x%02X )\n"
-"Rum id %d, svarade [0x%02X]: \n"
-"%s"
+"Felaktigt svar av %s(0x%02X)\n"
+"Rum %u, svar 0x%02X"
 
-#, fuzzy
 msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Kommando"
+msgstr "QQ Qun Kommand"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Not a member of room \"%s\"\n"
-msgstr "Du ?r inte medlemm i gruppen \"%s\"\n"
+msgid "Could not decrypt login reply"
+msgstr "Kan inte avkryptera inloggningssvaret"
 
-msgid "Can not decrypt login reply"
-msgstr "Kan inte dekryptera inloggningssvaret"
+msgid "Unknown LOGIN CMD"
+msgstr "Ok?nd LOGIN CMD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow LOGIN CMD"
-msgstr "Ok?nd anledning"
+msgid "Unknown CLIENT CMD"
+msgstr "Ok?nd CLIENT CMD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow CLIENT CMD"
-msgstr "Ok?nd anledning"
-
 #, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "%d har har nekat filen %s"
@@ -8033,7 +7957,7 @@ msgid "An ambiguous user ID was entered"
 msgstr "Sametime ID"
 
 msgid "An ambiguous user ID was entered"
-msgstr "Ett sv?rf?rst?ligt anv?ndarid angavs"
+msgstr "Ett sv?rf?rst?eligt anv?ndarid angavs"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8054,8 +7978,8 @@ msgstr ""
 "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
 "entry has been removed from your buddy list."
 msgstr ""
-"Identifieraren '%s' matchar inte n?gon i din Sametime community. DDDDenna "
-"post har blivit borttagen fr?n din kompislista."
+"Identifieraren '%s' matchar inte n?gon i din Sametime community. Denna post "
+"har blivit borttagen fr?n din kompislista."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8114,7 +8038,7 @@ msgstr ""
 "to your buddy list."
 msgstr ""
 "Identifieraren '%s' kan m?jligen referera till n?gon av f?ljande Notes "
-"adressb?cksgrupper. Var god v?lj den korrekta gruppen fr?n listan h?r nedan "
+"adressboksgrupper. Var god v?lj den korrekta gruppen fr?n listan h?r nedan "
 "f?r att l?gga till den till din kompislista."
 
 msgid "Select Notes Address Book"
@@ -8128,7 +8052,7 @@ msgstr ""
 "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
 "Sametime community."
 msgstr ""
-"Identidieraren '%s' matchade inte n?gon Notes adressb?cksgrupper i din "
+"Identidieraren '%s' matchade inte n?gon Notes adressboksgrupper i din "
 "Sametime-community."
 
 msgid "Notes Address Book Group"
@@ -8297,7 +8221,7 @@ msgid "The %s buddy is not present in th
 
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
-msgstr "%s kompisen?r inte tillg?nglig p? n?tverket"
+msgstr "%s kompisen ?r inte tillg?nglig p? n?tverket"
 
 msgid ""
 "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
@@ -8481,7 +8405,7 @@ msgstr ""
 "channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
 "able to join."
 msgstr ""
-"Kanal autentisering anv?nds f?r att s?kra kanalen fr?n obeh?rigt tilltr?de. "
+"Kanal-autentisering anv?nds f?r att s?kra kanalen fr?n obeh?rigt tilltr?de. "
 "Autentiseringen kan vara baserad p? ett l?senord eller en digital signatur. "
 "Om ett l?senord ?r valt, d? ?r det n?dv?ndigt f?r att kunna ansluta. Om "
 "kanalpublika nycklar ?r valt kan enbart anv?ndare vars publika nycklar ?r "
@@ -8723,10 +8647,10 @@ msgid "Server Statistics"
 msgstr "Kan inte h?mta serverinformation"
 
 msgid "Server Statistics"
-msgstr "Serverstatestik"
+msgstr "Serverstatistik"
 
 msgid "Cannot get server statistics"
-msgstr "Kan inte h?mta serverstatestik"
+msgstr "Kan inte h?mta serverstatistik"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8746,8 +8670,8 @@ msgstr ""
 "Total server operators: %d\n"
 "Total router operators: %d\n"
 msgstr ""
-"Lokala serverstarttid: %s\n"
-"Lokala serverupptid: %s\n"
+"Lokal serverstarttid: %s\n"
+"Lokal serverupptid: %s\n"
 "Lokala serverklienter: %d\n"
 "Lokala serverkanaler: %d\n"
 "Lokala serveroperat?rer: %d\n"
@@ -8763,7 +8687,7 @@ msgid "Network Statistics"
 "Totala routeroperat?rer: %d\n"
 
 msgid "Network Statistics"
-msgstr "N?tverksstatestik"
+msgstr "N?tverksstatistik"
 
 msgid "Ping failed"
 msgstr "Ping misslyckades"
@@ -8823,7 +8747,7 @@ msgid "Unsupported public key type"
 msgstr "_Visa..."
 
 msgid "Unsupported public key type"
-msgstr "Ej st?dd publik nyckeltyp"
+msgstr "Ej st?dd publik nyckeltyp"
 
 msgid "Disconnected by server"
 msgstr "Fr?nkopplad av server"
@@ -8838,7 +8762,7 @@ msgstr ""
 "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
 msgstr ""
 "Misslyckades med att ?teruppta fr?nskild session. Tryck \"?teranslut\" f?r "
-"at skapa en ny uppkoppling."
+"att skapa en ny uppkoppling."
 
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Anslutning misslyckad"
@@ -8884,7 +8808,7 @@ msgstr ""
 "Your Preferred Contact Methods"
 msgstr ""
 "\n"
-"Dina f?redragna kontakmetoder"
+"Dina f?redragna kontaktmetoder"
 
 msgid "SMS"
 msgstr "SMS"
@@ -8929,7 +8853,7 @@ msgid "No Message of the Day available"
 msgstr "Meddelande f?r dagen"
 
 msgid "No Message of the Day available"
-msgstr "Inget dagligt meddelande tillg?nglig"
+msgstr "Inget dagligt meddelande tillg?ngligt"
 
 msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
 msgstr "Det finns inget dagligt meddelande associerat med denna anslutning"
@@ -8941,7 +8865,7 @@ msgid "Key Pair Generation failed"
 msgstr "L?senorden st?mmer inte ?verens"
 
 msgid "Key Pair Generation failed"
-msgstr "Genrerering av nyckelpar misslyckades"
+msgstr "Generering av nyckelpar misslyckades"
 
 msgid "Key length"
 msgstr "Nyckell?ngd"
@@ -9012,7 +8936,7 @@ msgid "list: List channels on this netw
 "n?tverk"
 
 msgid "list: List channels on this network"
-msgstr "list: Listar kanalerna p? detta n?tverk"
+msgstr "list: Listar kanalerna p? detta n?tverk"
 
 msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whois &lt;nick&gt;: Visar information f?r nick"
@@ -9089,7 +9013,7 @@ msgid "stats: View server and network s
 "getkey &lt;nick|server&gt;: H?mta serverns eller klientens publika nyckel"
 
 msgid "stats: View server and network statistics"
-msgstr "stats: Visa server och n?tverksstatestik"
+msgstr "stats: Visa server och n?tverksstatistik"
 
 msgid "ping: Send PING to the connected server"
 msgstr "ping: skicka PING till den anslutna servern"
@@ -9204,7 +9128,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Publik nyckelfingeravtryck:\n"
+"Publikt nyckelfingeravtryck:\n"
 "%s\n"
 "\n"
 
@@ -9213,7 +9137,7 @@ msgstr ""
 "Public Key Babbleprint:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Publik nyckelpladderavtryck:\n"
+"Publikt nyckelpladderavtryck:\n"
 "%s"
 
 msgid "Public Key Information"
@@ -9243,14 +9167,14 @@ msgstr ""
 "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
 "whiteboard?"
 msgstr ""
-"%s s?nde ett meddelande till vita tavlan i kanal %s. Will du ?ppna den vita "
+"%s s?nde ett meddelande till vita tavlan i kanal %s. Vill du ?ppna den vita "
 "tavlan?"
 
 msgid "Whiteboard"
 msgstr "Whiteboard"
 
 msgid "No server statistics available"
-msgstr "Ingen serverstatestik tillg?nglig"
+msgstr "Ingen serverstatistik tillg?nglig"
 
 #, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
@@ -9321,6 +9245,9 @@ msgstr "SIP-anv?ndarnamnet f?r inte in
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP-anv?ndarnamnet f?r inte inneh?lla mellanslag eller symbolen @"
 
+msgid "SIP connect server not specified"
+msgstr "SIP anslutningsserver inte specificerad"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -9723,10 +9650,10 @@ msgid "Japan Pager server"
 msgstr "S?karserver"
 
 msgid "Japan Pager server"
-msgstr "Japan S?kars?rver"
+msgstr "Japan S?karserver"
 
 msgid "Pager port"
-msgstr "S?kareport"
+msgstr "S?karport"
 
 msgid "File transfer server"
 msgstr "Fil?verf?ringsserver"
@@ -9805,14 +9732,9 @@ msgstr "Senast uppdaterad"
 msgid "Last Update"
 msgstr "Senast uppdaterad"
 
-#, c-format
-msgid "User information for %s unavailable"
-msgstr "Anv?ndarinformation om %s ?r inte tillg?nglig"
-
 msgid ""
-"Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
-"supported at this time."
-msgstr "Denna profil verkar vara i ett spr?k eller format som ?nnu inte st?ds."
+"This profile is in a language or format that is not supported at this time."
+msgstr "Denna profil ?r i ett spr?k eller format som ?nnu inte st?ds."
 
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
@@ -9930,7 +9852,7 @@ msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s 
 
 #, c-format
 msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
-msgstr "F?rs?k att prenumrera p? %s,%s,%s misslyckades"
+msgstr "F?rs?k att prenumerera p? %s,%s,%s misslyckades"
 
 msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
 msgstr "zlocate &lt;nick&gt;: Lokalisera anv?ndare"
@@ -9987,7 +9909,7 @@ msgid "Retrieve subscriptions from serve
 msgstr "?terprenumerera"
 
 msgid "Retrieve subscriptions from server"
-msgstr "H?mta prenumrationer fr?n server"
+msgstr "H?mta prenumerationer fr?n server"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -10245,9 +10167,9 @@ msgstr "Kan inte ansluta till %s"
 msgid "Unable to connect to %s"
 msgstr "Kan inte ansluta till %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading from %s: response too long (%d bytes limit)"
-msgstr "Fel vid l?sning av fr?n %s: %s"
+msgstr "Felaktig inl?sning fr?n %s: svaret blev f?r l?ngt (gr?ns p? %d bytes)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -10422,7 +10344,7 @@ msgstr "Protokoll"
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
@@ -10667,11 +10589,13 @@ msgstr "<b>Konto:</b> %s"
 msgid "<b>Account:</b> %s"
 msgstr "<b>Konto:</b> %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Occupants:</b> %d"
-msgstr "<b>Konto:</b> %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"<b>Innehavare:</b> %d"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -10862,9 +10786,8 @@ msgstr "_G? med automatiskt d? kontot 
 msgid "Auto_join when account becomes online."
 msgstr "_G? med automatiskt d? kontot ?r anslutet."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Remain in chat after window is closed."
-msgstr "G?m c_hatt n?r f?nstret ?r st?ngt."
+msgstr "Va_r kvar i chattf?nster efter att det st?ngts."
 
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Ange namnet p? den grupp som du vill l?gga till."
@@ -10986,7 +10909,7 @@ msgid "/Conversation/View _Log"
 msgstr "/Konversation/_S?k..."
 
 msgid "/Conversation/View _Log"
-msgstr "/Konversation/Visa _logg"
+msgstr "/Konversation/Visa _Logg"
 
 msgid "/Conversation/_Save As..."
 msgstr "/Konversation/_Spara som..."
@@ -10998,7 +10921,7 @@ msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..
 msgstr "/Konversation/S_kicka fil..."
 
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
-msgstr "/Konversation/L?gg till kom_pisnotifiering..."
+msgstr "/Konversation/L?gg till Kom_pisnotifiering..."
 
 msgid "/Conversation/_Get Info"
 msgstr "/Konversation/_H?mta information"
@@ -11151,7 +11074,7 @@ msgid "Unread Messages"
 msgstr "Smeknamn n?mnt"
 
 msgid "Unread Messages"
-msgstr "Ol?sta meddeladen"
+msgstr "Ol?sta meddelanden"
 
 msgid "New Event"
 msgstr "Ny h?ndelse"
@@ -11241,11 +11164,10 @@ msgid "bug master"
 msgstr "Allvarligt fel"
 
 msgid "bug master"
-msgstr ""
+msgstr "bugm?stare"
 
-#, fuzzy
 msgid "artist"
-msgstr "Artist"
+msgstr "artist"
 
 #. feel free to not translate this
 msgid "Ka-Hing Cheung"
@@ -11254,9 +11176,8 @@ msgstr "support"
 msgid "support"
 msgstr "support"
 
-#, fuzzy
 msgid "webmaster"
-msgstr "utvecklare & webbansvarig"
+msgstr "webbansvarig"
 
 msgid "Senior Contributor/QA"
 msgstr "Senior Contributor/Kvalitetsgranskning"
@@ -11284,7 +11205,7 @@ msgid "XMPP"
 msgstr "support/QA"
 
 msgid "XMPP"
-msgstr ""
+msgstr "XMPP"
 
 msgid "original author"
 msgstr "ursprunglig upphovsman"
@@ -11335,7 +11256,7 @@ msgid "Canadian English"
 msgstr "Australiensisk engelska"
 
 msgid "Canadian English"
-msgstr "Kanadensiskt engelska"
+msgstr "Kanadensisk engelska"
 
 msgid "British English"
 msgstr "Brittisk engelska"
@@ -11418,11 +11339,14 @@ msgstr "Makedonska"
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Makedonska"
 
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Mongoliska"
+
 msgid "Bokm?l Norwegian"
 msgstr "Bokm?l Norska"
 
 msgid "Nepali"
-msgstr "Nepalska"
+msgstr "Nepali"
 
 msgid "Dutch, Flemish"
 msgstr "Holl?ndska, Flaml?ndska"
@@ -11431,7 +11355,7 @@ msgid "Occitan"
 msgstr "Norska Nynorsk"
 
 msgid "Occitan"
-msgstr ""
+msgstr "Occitan"
 
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Punjabi"
@@ -11531,9 +11455,30 @@ msgstr ""
 "bidragsgivare. Vi ger inga garantier f?r detta program.<BR><BR>"
 
 #, c-format
-msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
-msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin p? irc.freenode.net<BR><BR>"
+msgid ""
+"<FONT SIZE=\"4\">FAQ:</FONT> <A HREF=\"http://developer.pidgin.im/wiki/FAQ"
+"\">http://developer.pidgin.im/wiki/FAQ</A><BR/><BR/>"
+msgstr ""
+"<FONT SIZE=\"4\">FAQ:</FONT> <A HREF=\"http://developer.pidgin.im/wiki/FAQ"
+"\">http://developer.pidgin.im/wiki/FAQ</A><BR/><BR/>"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"<FONT SIZE=\"4\">Help via e-mail:</FONT> <A HREF=\"mailto:support at pidgin.im"
+"\">support at pidgin.im</A><BR/><BR/>"
+msgstr ""
+"<FONT SIZE=\"4\">Hj?lp via mejl:</FONT> <A HREF=\"mailto:support at pidgin.im"
+"\">support at pidgin.im</A><BR/><BR/>"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"<FONT SIZE=\"4\">IRC Channel:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
+msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC-kanal:</FONT> #pidgin p? irc.freenode.net<BR><BR>"
+
+#, c-format
+msgid "<FONT SIZE=\"4\">XMPP MUC:</FONT> devel at conference.pidgin.im<BR><BR>"
+msgstr "<FONT SIZE=\"4\">XMPP MUC:</FONT> devel at conference.pidgin.im<BR><BR>"
+
 msgid "Current Developers"
 msgstr "Nuvarande utvecklare"
 
@@ -11674,7 +11619,7 @@ msgid "_Unread Messages"
 msgstr "Visa kompis_listan"
 
 msgid "_Unread Messages"
-msgstr "_Ol?sta meddeladen"
+msgstr "_Ol?sta meddelanden"
 
 msgid "New _Message..."
 msgstr "Nytt _meddelande..."
@@ -11714,7 +11659,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "There is no application configured to open this type of file."
 msgstr ""
-"Det finns ingen applikation konfigurarad att ?ppna den h?r typen av fil."
+"Det finns ingen applikation konfigurerad att ?ppna den h?r typen av fil."
 
 msgid "An error occurred while opening the file."
 msgstr "Ett fel uppstod n?r filen ?ppnades."
@@ -11779,13 +11724,11 @@ msgstr "F?rg som l?nkar ska ha."
 msgid "Color to draw hyperlinks."
 msgstr "F?rg som l?nkar ska ha."
 
-#, fuzzy
 msgid "Hyperlink visited color"
-msgstr "F?rg p? l?nkar"
+msgstr "F?rg p? bes?kta hyperl?nkar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Color to draw hyperlinks after it has been visited (or activated)."
-msgstr "F?rg som l?nkar ska ha n?r musmark?ren ?r ovanf?r dem."
+msgstr "F?rgen l?nkar ska skrivas i n?r de har bes?kts (eller aktiverats)."
 
 # "utpekade" var det b?sta ord jag kunde komma p?.
 msgid "Hyperlink prelight color"
@@ -11942,8 +11885,8 @@ msgstr ""
 "This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Denna mileyn ?r avaktiverad eftersom en egendefinierad smiley redan "
-"existerar f?r denna genv?gen:\n"
+"Denna smileyn ?r avaktiverad eftersom en egendefinierad smiley redan "
+"existerar f?r denna genv?g:\n"
 " %s"
 
 msgid "Smile!"
@@ -12156,7 +12099,7 @@ msgstr ""
 "           med kommatecken)\n"
 " -v, --version    visa den nuvarande versionen och avsluta\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
 "This is a bug in the software and has happened through\n"
@@ -12171,31 +12114,28 @@ msgstr ""
 "how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
 "%swiki/GetABacktrace\n"
 msgstr ""
-"%s %s har r?kat ut f?r ett segmenteringsfel och f?rs?kte att dumpa k?rnan "
-"till fil.\n"
+"%s %s har r?kat ut f?r ett segmenteringsfel och f?rs?kte\n"
+"dumpa k?rnan till fil.\n"
 "Detta ?r ett fel i mjukvaran och beror inte p? n?got fel du gjort.\n"
 "\n"
 "Om du kan ?terskapa krashen, var v?nlig att meddela utvecklarna\n"
 "genom att rapportera felet vid\n"
 "%ssimpleticket\n"
 "\n"
-"Var god och meddela vad du gjorde vid tillf?llet\n"
-"och posta en backtrace fr?n k?rn-filen. Om du inte vet hur du skapar en "
-"backtrace,\n"
+"Var god och meddela vad du gjorde vid tillf?llet och posta en backtrace\n"
+"fr?n k?rn-filen. Om du inte vet hur du skapar en backtrace,\n"
 "var god l?s instruktionerna p?\n"
 "%swiki/GetABacktrace\n"
-"\n"
-"Om du beh?ver ytterligare hj?lp s? kan du skicka ett meddelande till "
-"antingen\n"
-"SeanEgn eller LSchiere (via AIM). Hur du f?r tag p? Sean och Luke finner du "
-"p?\n"
-"%swiki/DeveloperPages\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
 msgid "Pidgin"
 msgstr "Pidgin"
 
+#, c-format
+msgid "Exiting because another libpurple client is already running.\n"
+msgstr "Avslutar p? grund av att en annan libpurple-klient redan k?rs.\n"
+
 msgid "Open All Messages"
 msgstr "?ppna alla meddelanden"
 
@@ -12211,8 +12151,8 @@ msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
 #, c-format
 msgid "<b>%d new email.</b>"
 msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
-msgstr[0] "<b>Du har %d nytt epost.</b>"
-msgstr[1] "<b>Du har %d nya epost.</b>"
+msgstr[0] "<b>Du har %d nytt mejl.</b>"
+msgstr[1] "<b>Du har %d nya mejl.</b>"
 
 #, c-format
 msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
@@ -12233,7 +12173,7 @@ msgid "Multiple plugins will be unloaded
 msgstr "De f?ljande modulerna kommer avladdas."
 
 msgid "Multiple plugins will be unloaded."
-msgstr "Multibla moduler kommer bli avladdade."
+msgstr "Multipla moduler kommer bli avladdade."
 
 msgid "Unload Plugins"
 msgstr "Avladda insticksmoduler"
@@ -12245,7 +12185,7 @@ msgstr ""
 "The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
 "startup."
 msgstr ""
-"Instickmodulen kunde inte stoppas, men den kommer att vara inaktiverad "
+"Insticksmodulen kunde inte stoppas, men den kommer att vara inaktiverad "
 "n?stan uppstart."
 
 #, c-format
@@ -12376,7 +12316,7 @@ msgid "On unread messages"
 msgstr "Vi_sa systempanelsikon:"
 
 msgid "On unread messages"
-msgstr "Vid ol?sta meddeladen"
+msgstr "Vid ol?sta meddelanden"
 
 msgid "Conversation Window Hiding"
 msgstr "D?lj konversationsf?nster"
@@ -12534,6 +12474,10 @@ msgstr "Ingen proxy"
 msgid "No proxy"
 msgstr "Ingen proxy"
 
+#. This is a global option that affects SOCKS4 usage even with account-specific proxy settings
+msgid "Use remote DNS with SOCKS4 proxies"
+msgstr "Anv?nd fj?rr-DNS med SOCKS4-proxier"
+
 msgid "_User:"
 msgstr "_Anv?ndare:"
 
@@ -12600,7 +12544,7 @@ msgid "Log _format:"
 "(%s f?r URL)"
 
 msgid "Log _format:"
-msgstr "Logg_format:"
+msgstr "Logg _format:"
 
 msgid "Log all _instant messages"
 msgstr "_Logga alla snabbmeddelanden"
@@ -12655,20 +12599,17 @@ msgstr ""
 "Ljud_kommando:\n"
 "(%s f?r filnamn)"
 
-#, fuzzy
 msgid "M_ute sounds"
-msgstr "_St?ng av ljud"
+msgstr "_Tysta ljud"
 
 msgid "Sounds when conversation has _focus"
 msgstr "Ljud n?r konversationsf?nstret har _fokus"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Enable sounds:"
-msgstr "Aktivera ljud:"
+msgstr "_Aktivera ljud:"
 
-#, fuzzy
 msgid "V_olume:"
-msgstr "Volum:"
+msgstr "V_olum:"
 
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
@@ -12890,13 +12831,11 @@ msgstr "Hanterare f?r egna Smileys"
 msgid "Custom Smiley Manager"
 msgstr "Hanterare f?r egna Smileys"
 
-#, fuzzy
 msgid "Click to change your buddyicon for this account."
-msgstr "Anv?nd denna kompis_ikon f?r detta konto:"
+msgstr "Klicka h?r f?r att ?ndra kompisikon f?r detta konto."
 
-#, fuzzy
 msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
-msgstr "Anv?nd denna kompis_ikon f?r detta konto:"
+msgstr "Klicka h?r f?r att ?ndra din kompisikon f?r alla konton."
 
 msgid "Waiting for network connection"
 msgstr "V?ntar p? n?tverksanslutning."
@@ -13030,13 +12969,11 @@ msgstr "Bjud _in"
 msgid "_Invite"
 msgstr "Bjud _in"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Modify..."
-msgstr "_?ndra"
+msgstr "_?ndra..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Add..."
-msgstr "_L?gg till"
+msgstr "_L?gg till..."
 
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_?ppna brev"
@@ -13059,18 +12996,17 @@ msgstr "ingen"
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#, fuzzy
 msgid "Small"
-msgstr "E-post"
+msgstr "Liten"
 
 msgid "Smaller versions of the default smilies"
-msgstr ""
+msgstr "Mindre versioner av de f?rvadla smiliesarna."
 
 msgid "Response Probability:"
 msgstr "Trolighet f?r svar:"
 
 msgid "Statistics Configuration"
-msgstr "Statestikkonfigurering"
+msgstr "Statistikkonfigurering"
 
 #. msg_difference spinner
 msgid "Maximum response timeout:"
@@ -13169,7 +13105,7 @@ msgid "Error Messages"
 msgstr "?ndra f?rgerna konversationsf?nstret"
 
 msgid "Error Messages"
-msgstr "Felmeddeladen"
+msgstr "Felmeddelanden"
 
 msgid "Highlighted Messages"
 msgstr "Markerade tr?ffar"
@@ -13324,7 +13260,7 @@ msgid "An email address was not found fo
 msgstr "Evolutions k?rfil hittades inte i s?kv?garna."
 
 msgid "An email address was not found for this buddy."
-msgstr "Ingen epostadress hittades f?r denna kompisen."
+msgstr "Ingen mejladress hittades f?r denna kompisen."
 
 msgid "Add to Address Book"
 msgstr "L?gg till i adressboken"
@@ -13532,9 +13468,8 @@ msgstr "S?tt f?nsterhanterarens \"_URG
 msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
 msgstr "S?tt f?nsterhanterarens \"_URGENT\"-ledtr?d"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Flash window"
-msgstr "_Chattf?nster"
+msgstr "_Flash-f?nster"
 
 #. Raise window method button
 msgid "R_aise conversation window"
@@ -13621,9 +13556,8 @@ msgstr "F?rg p? l?nkar"
 msgid "Hyperlink Color"
 msgstr "F?rg p? l?nkar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Visited Hyperlink Color"
-msgstr "F?rg p? l?nkar"
+msgstr "F?rg f?r bes?kta hyperl?nkar"
 
 msgid "Highlighted Message Name Color"
 msgstr "F?rg p? namn i markerade f?rger"
@@ -13719,18 +13653,16 @@ msgid "You can upgrade to %s %s today."
 
 #, c-format
 msgid "You can upgrade to %s %s today."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan upgradera till %s %s idag."
 
 msgid "New Version Available"
 msgstr "Ny version tillg?nglig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Later"
-msgstr "Datum"
+msgstr "Senare"
 
-#, fuzzy
 msgid "Download Now"
-msgstr "Laddar ned %s: %s"
+msgstr "Laddar ned nu"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -13811,7 +13743,7 @@ msgstr ""
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
 msgstr ""
-"_Exakt skriftl?gesk?bslighet (avmarkera f?r automatisk skriftl?gesavk?nning)"
+"_Exakt skriftl?gesk?nslighet (avmarkera f?r automatisk skriftl?gesavk?nning)"
 
 msgid "Only replace _whole words"
 msgstr "Ers?tt endast _hela ord"
@@ -13880,7 +13812,7 @@ msgid "For delayed messages"
 msgstr "Ko_nversationer:"
 
 msgid "For delayed messages"
-msgstr "F?r f?rdr?jd meddeladen"
+msgstr "F?r f?rdr?jda meddelanden"
 
 msgid "For delayed messages and in chats"
 msgstr "F?r f?rdr?jda meddelanden och i chattar"
@@ -13989,9 +13921,6 @@ msgstr "Endast om dockad"
 msgid "Only when docked"
 msgstr "Endast om dockad"
 
-msgid "_Flash window when chat messages are received"
-msgstr "Blinka med _f?nstret n?r chattmeddelanden tas emot"
-
 msgid "Windows Pidgin Options"
 msgstr "Inst?llningar f?r Pidgin i Windows"
 
@@ -14041,9 +13970,30 @@ msgstr "Denna modul ?r anv?ndbar vid f
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Denna modul ?r anv?ndbar vid fels?kning av XMPP serverar och klienter."
 
+#~ msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
+#~ msgstr "Kunde inte h?mta MSN-adressbok"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
+#~ "fixed. Check %s for updates."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kanske snart blir fr?nkopplad, du kanske ska anv?nda TOC tills detta "
+#~ "?r fixat. Kolla p? %s efter uppdateringar."
+
+#~ msgid "_Flash window when chat messages are received"
+#~ msgstr "Blinka med _f?nstret n?r chattmeddelanden tas emot"
+
 #~ msgid "A group with the name already exists."
 #~ msgstr "En grupp med det namnet finns redan."
 
+#~ msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+#~ msgid_plural ""
+#~ "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen p? %d sekund)"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "Anslutning till servern tappad (ingen data mottagen p? %d sekunder)"
+
 #~ msgid "Primary Information"
 #~ msgstr "Prim?r information"
 
@@ -14142,16 +14092,12 @@ msgstr "Denna modul ?r anv?ndbar vid f
 #~ msgid "Change Qun information"
 #~ msgstr "Kanalinformation"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr "%s (%s)"
-
 #~ msgid "System Message"
 #~ msgstr "Systemmeddelande"
 
+#~ msgid "Failed to send IM."
+#~ msgstr "Kunde inte skicka snabbmeddelande"
+
 #~ msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
 #~ msgstr "<b>Senaste login IP</b>: %s<br>\n"
 
@@ -14176,13 +14122,31 @@ msgstr "Denna modul ?r anv?ndbar vid f
 #~ msgstr "Fel vid byte av l?senord"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Unable login for unknow reply code 0x%02X"
+#~ msgstr "Ogiltig polettsvarskod, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Keep alive error"
+#~ msgstr "Problem att h?lla vid liv"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Failed to connect all servers"
 #~ msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Lost connection with server:\n"
+#~ "%d, %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tappade anslutningen med servern:\n"
+#~ "%d, %s"
+
 #~ msgid "Connecting server %s, retries %d"
 #~ msgstr "Ansluter till server %s, f?rs?k %d"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "You are not a member of QQ Qun \"%s\"\n"
+#~ msgstr "Du ?r inte medlemm i gruppen \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Do you approve the requestion?"
 #~ msgstr "Vill du godk?nna f?rfr?gan?"
 
@@ -14216,6 +14180,9 @@ msgstr "Denna modul ?r anv?ndbar vid f
 #~ msgid "QQ Server Notice"
 #~ msgstr "Serverport"
 
+#~ msgid "User information for %s unavailable"
+#~ msgstr "Anv?ndarinformation om %s ?r inte tillg?nglig"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Network disconnected"
 #~ msgstr "Fj?rrdatorn kopplade ifr?n"


More information about the Commits mailing list