pidgin: 28b86ce4: Avoid a null deref when clearing mail no...

darkrain42 at pidgin.im darkrain42 at pidgin.im
Tue Jun 30 23:55:35 EDT 2009


-----------------------------------------------------------------
Revision: 28b86ce49cc2f235b2107932b91f6a290b924efe
Ancestor: 8c1fa13e01e278e3a2c91c7c595ff091b87f0c3c
Author: darkrain42 at pidgin.im
Date: 2009-07-01T03:53:48
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/28b86ce49cc2f235b2107932b91f6a290b924efe

Modified files:
        pidgin/gtknotify.c

ChangeLog: 

Avoid a null deref when clearing mail notifications. Refs #9345.

-------------- next part --------------
============================================================
--- pidgin/gtknotify.c	a7a5c07793176286bb3a43bb8368e4421b9442c2
+++ pidgin/gtknotify.c	6303d677202afc38232d3d4812280816f87db7db
@@ -549,7 +549,7 @@ pidgin_notify_add_mail(GtkTreeStore *tre
 				advanced = FALSE;
 				gtk_tree_model_get(GTK_TREE_MODEL(treemodel), &iter,
 						PIDGIN_MAIL_DATA, &data, -1);
-				if (data->account == account) {
+				if (data && data->account == account) {
 					if (clear) {
 #if GTK_CHECK_VERSION(2,2,0)
 						advanced = gtk_tree_store_remove(treemodel, &iter);


More information about the Commits mailing list