pidgin: cd4ab1e3: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Mon Oct 26 04:30:54 EDT 2009


-----------------------------------------------------------------
Revision: cd4ab1e30725817663f30bcb4d6cbe22879b271f
Ancestor: 19e86303164a47dd5e9c57b2b637bc9d2dc517b7
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2009-10-26T08:27:40
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/cd4ab1e30725817663f30bcb4d6cbe22879b271f

Modified files:
    po/ca.po

ChangeLog: 

Catalan translation updated.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	6e29840f7e946ac3f31dfff4e9dc9c30df173f28
+++ po/ca.po	b2a86229b9eb29d059c3d12233fbdfedf533b281
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-07 18:26-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-26 17:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-25 17:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-26 09:20+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -576,13 +576,6 @@ msgstr "Rehabilita el compte"
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Rehabilita el compte"
 
-msgid ""
-"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
-"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr ""
-"El compte s'ha desconnectat i ja no sou al xat. Quan es torni a connectar el "
-"compte entrareu de nou autom?ticament al xat."
-
 msgid "No such command."
 msgstr "No existeix l'ordre."
 
@@ -625,6 +618,13 @@ msgstr "Heu sortit d'aquest xat"
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Heu sortit d'aquest xat"
 
+msgid ""
+"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
+"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr ""
+"El compte s'ha desconnectat i ja no sou al xat. Quan es torni a connectar el "
+"compte entrareu de nou autom?ticament al xat."
+
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
 msgstr ""
 "S'ha iniciat el registre. Es registraran els propers missatges d'aquesta "
@@ -661,6 +661,9 @@ msgstr "Habilita els sons"
 msgid "Enable Sounds"
 msgstr "Habilita els sons"
 
+msgid "You are not connected."
+msgstr "No esteu connectat."
+
 msgid "<AUTO-REPLY> "
 msgstr "<RESPOSTA-AUTOM?TICA> "
 
@@ -670,8 +673,8 @@ msgstr[1] "Llista de %d usuaris:\n"
 msgstr[0] "Llista d'%d usuari:\n"
 msgstr[1] "Llista de %d usuaris:\n"
 
-msgid "Supported debug options are: version"
-msgstr "Les opcions de depuraci? disponibles s?n: version"
+msgid "Supported debug options are: plugins version"
+msgstr "Les opcions de depuraci? disponibles s?n: plugins version"
 
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "L'ordre no existeix (en aquest context)."
@@ -977,6 +980,9 @@ msgstr "(cap)"
 msgid "(none)"
 msgstr "(cap)"
 
+#. XXX: The following expects that finch_notify_message gets called. This
+#. * may not always happen, e.g. when another plugin sets its own
+#. * notify_message. So tread carefully.
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
@@ -1554,9 +1560,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "S'est? aconseguint un TinyURL..."
 
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid "TinyURL for above: %s"
+msgstr "Fes un TinyURL d'aix? d'aqu? dalt: %s"
+
+msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
+msgstr "Espreu mentre TinyURL obt? una URL m?s curta..."
+
 msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
-msgstr "Crea TinyURL per a URL aix? de llargues o m?s"
+msgstr "Nom?s crea TinyURL per a URL aix? de llargues o m?s"
 
 msgid "TinyURL (or other) address prefix"
 msgstr "Prefix de l'adre?a TinyURL (o altra)"
@@ -1567,10 +1579,9 @@ msgstr "Connector TinyURL"
 msgid "TinyURL plugin"
 msgstr "Connector TinyURL"
 
-#, fuzzy
 msgid "When receiving a message with URL(s), use TinyURL for easier copying"
 msgstr ""
-"Quan rebeu missagtes amb URL, feu servir TinyURL per a copiar m?s f?cilment"
+"En rebre missagtes amb URL, s'empra TinyURL perqu? sigui m?s f?cil copiar"
 
 msgid "Online"
 msgstr "En l?nia"
@@ -1676,27 +1687,25 @@ msgstr "llista d'amics"
 msgid "buddy list"
 msgstr "llista d'amics"
 
-#, fuzzy
 msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
-msgstr ""
-"No es pot comprovar el certificat que presenta <<%s>> at?s que est? auto-signat."
+msgstr "No es pot comprovar el certificat at?s que est? auto-signat."
 
-#, fuzzy
-msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown."
-msgstr "El Pidgin no coneix el certificat arrel d'aquest certificat."
+msgid ""
+"The certificate is not trusted because no certificate that can verify it is "
+"currently trusted."
+msgstr ""
+"No es pot confiar en el certificat at?s que no hi hi ha cap altre certificat "
+"de confian?a que el pugui verificar."
 
-#, fuzzy
 msgid "The certificate is not valid yet."
-msgstr "La cadena de certificaci? que presenta %s no ?s v?lida."
+msgstr "El certificat encara no ?s v?lid."
 
-#, fuzzy
 msgid "The certificate has expired and should not be considered valid."
-msgstr "La cadena de certificaci? que presenta %s no ?s v?lida."
+msgstr "El certificat ha expirat i no s'hauria de considerar v?lid."
 
 #. Translators: "domain" refers to a DNS domain (e.g. talk.google.com)
-#, fuzzy
 msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
-msgstr "La cadena de certificaci? que presenta %s no ?s v?lida."
+msgstr "El certificat que s'ha presentat no ha estat em?s per a aquest domini."
 
 msgid ""
 "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
@@ -1705,17 +1714,14 @@ msgstr ""
 "Aquest certificat no es pot validar perqu? no teniu cap base de dades de "
 "certificats arrel."
 
-#, fuzzy
 msgid "The certificate chain presented is invalid."
-msgstr "La cadena de certificaci? que presenta %s no ?s v?lida."
+msgstr "La cadena de certificaci? que s'ha presentat no ?s v?lida."
 
-#, fuzzy
 msgid "The certificate has been revoked."
-msgstr "Ha finalitzat la trucada."
+msgstr "El certificat ha estat revocat."
 
-#, fuzzy
 msgid "An unknown certificate error occurred."
-msgstr "Hi ha hagut un error de connexi? desconegut: %s."
+msgstr "S'ha produ?t un error desconegut en el certificat."
 
 msgid "(DOES NOT MATCH)"
 msgstr "(NO COINCIDEIX)"
@@ -1760,26 +1766,25 @@ msgstr "_Mostra el certificat..."
 msgid "_View Certificate..."
 msgstr "_Mostra el certificat..."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The certificate for %s could not be validated."
-msgstr "La cadena de certificaci? que presenta %s no ?s v?lida."
+msgstr "No s'ha pogut validar el certificat de %s."
 
 # T?tol de finestra (josep)
 #. TODO: Probably wrong.
 msgid "SSL Certificate Error"
 msgstr "Error en el certificat SSL"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to validate certificate"
-msgstr "No s'ha pogut autenticar: %s"
+msgstr "No s'ha pogut certificar"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that you "
 "are not connecting to the service you believe you are."
 msgstr ""
-"El certificat de <<%s>> sembla indicar que ?s de <<%s>>. Aix? podria voler dir que "
-"us esteu connectant a un servei diferent del que us penseu."
+"El certificat indica que ?s de <<%s>>. Aix? podria voler dir que us esteu "
+"connectant a un servei diferent del que us penseu."
 
 #. Make messages
 #, c-format
@@ -1927,6 +1932,10 @@ msgstr "El proc?s resoledor ha acabat s
 msgstr "El proc?s resoledor ha acabat sense respondre la nostra sol?licitud"
 
 #, c-format
+msgid "Error converting %s to punycode: %d"
+msgstr "S'ha produ?t un error en convertir %s a punycode: %d"
+
+#, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
 msgstr "S'ha produ?t un error en crear un fil: %s"
 
@@ -2020,18 +2029,18 @@ msgstr "S'ha completat la transfer?ncia
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "S'ha completat la transfer?ncia del fitxer"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You cancelled the transfer of %s"
 msgstr "Heu cancel?lat la transfer?ncia de %s"
 
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "S'ha cancel?lat la transfer?ncia del fitxer"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s cancelled the transfer of %s"
 msgstr "%s ha cancel?lat la transfer?ncia de %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s cancelled the file transfer"
 msgstr "%s ha cancel?lat la transfer?ncia del fitxer"
 
@@ -2224,28 +2233,30 @@ msgstr ""
 "No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
 "packages."
 msgstr ""
+"No s'ha trobat cap c?dec. Instal?leu els c?decs del GStreamer que podeu "
+"trobar en els paquests de connectors del GStreamer."
 
 msgid ""
 "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
 msgstr ""
+"No hi ha cap m?s c?dec. Les prefer?ncies dels c?decs al fitxer fs-codecs."
+"conf s?n massa estrictes."
 
-#, fuzzy
 msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
-msgstr "Hi ha hagut un error de connexi? desconegut: %s."
+msgstr "S'ha produ?t un error no recuperable del Farsight2."
 
-#, fuzzy
-msgid "Conference error."
-msgstr "Confer?ncia tancada"
+msgid "Conference error"
+msgstr "Error en la confer?ncia"
 
-msgid "Error with your microphone."
-msgstr ""
+msgid "Error with your microphone"
+msgstr "S'ha produ?t un error amb el micr?fon"
 
-msgid "Error with your webcam."
-msgstr ""
+msgid "Error with your webcam"
+msgstr "S'ha produ?t un error amb la c?mera web"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error creating session: %s"
-msgstr "S'ha produ?t un error en crear la connexi?"
+msgstr "S'ha produ?t un error en crear la sessi?: %s"
 
 msgid "Error creating conference."
 msgstr "S'ha produ?t un error en crear la confer?ncia."
@@ -2511,16 +2522,15 @@ msgstr "Connector de proves per a servid
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
 msgstr "Connector de proves per a servidor d'IPC, que registra les ordres IPC."
 
-#, fuzzy
 msgid "Hide Joins/Parts"
-msgstr "Oculta els errors en entrar"
+msgstr "Oculta en entrar/sortir"
 
 #. Translators: Followed by an input request a number of people
 msgid "For rooms with more than this many people"
-msgstr ""
+msgstr "Per sales amb m?s persones que"
 
 msgid "If user has not spoken in this many minutes"
-msgstr ""
+msgstr "Si l'usuari no ha parlat en"
 
 msgid "Apply hiding rules to buddies"
 msgstr "Aplica les normes d'ocultaci? als amics"
@@ -3973,11 +3983,11 @@ msgstr "Logotip"
 msgid "Logo"
 msgstr "Logotip"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
 "continue?"
-msgstr "Esteu segur que voleu suprimir %s de la llista d'amics?"
+msgstr "%s no podr? veure l'actualitzaci? del vostre estat. Voleu continuar?"
 
 msgid "Cancel Presence Notification"
 msgstr "Cancel?la la notificaci? de pres?ncia"
@@ -3996,6 +4006,9 @@ msgstr "Cancel?la la subscripci?"
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Cancel?la la subscripci?"
 
+msgid "Initiate _Chat"
+msgstr "Inicia un _xat"
+
 msgid "Log In"
 msgstr "Connecta"
 
@@ -4580,7 +4593,7 @@ msgstr "configure: configura la sala de
 msgid "configure: Configure a chat room."
 msgstr "configure: configura la sala de xat."
 
-msgid "part [room]: Leave the room."
+msgid "part [message]: Leave the room."
 msgstr "part [sala]: surt de la sala."
 
 msgid "register: Register with a chat room."
@@ -4599,13 +4612,12 @@ msgstr ""
 "affiliate &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt; [sobrenom1] "
 "[sobrenom2] ...: obt?n els usuaris amb una afiliaci?, o els l'estableix."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [nick1] [nick2] ...: Get the "
 "users with a role or set users' role with the room."
 msgstr ""
-"role &lt;usuari&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [sobrenom1] "
-"[sobrenom2] ...: obt?n els usuaris amb el rol especificat, o els l'estableix."
+"role &lt;moderator|participant|visitor|none&gt; [sobrenom1] [sobrenom2] ...: "
+"obt?n els usuaris amb el rol especificat, o els l'estableix."
 
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite &lt;usuari&gt; [sala]: convida un usuari a la sala."
@@ -5025,7 +5037,6 @@ msgstr "Inesperat"
 msgid "Not expected"
 msgstr "Inesperat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Friendly name is changing too rapidly"
 msgstr "El nom amist?s canvia massa de pressa"
 
@@ -5245,19 +5256,16 @@ msgstr "Envia a un m?bil"
 msgid "Send to Mobile"
 msgstr "Envia a un m?bil"
 
-msgid "Initiate _Chat"
-msgstr "Inicia un _xat"
-
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
 msgstr "L'MSN necessita SSL, instal?leu alguna biblioteca d'SSL permesa."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
-"be a valid email address."
+"be valid email addresses."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut afegir l'amic %s perqu? el nom d'usuari no ?s v?lid. Els noms "
-"d'usuari han de ser adreces de correu v?lides."
+"d'usuari han de ser adreces de correu electr?niques v?lides."
 
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "No s'ha pogut afegir"
@@ -5597,10 +5605,10 @@ msgstr ""
 "%s ha sol?licitat poder veure la vostra c?mera web, per? aix? encara no est? "
 "implementat."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s invited you to view his/her webcam, but this is not yet supported."
 msgstr ""
-"%s ha sol?licitat poder veure la vostra c?mera web, per? aix? encara no est? "
+"%s us ha convidat a veure la seva c?mera web, per? aix? encara no est? "
 "implementat."
 
 msgid "Away From Computer"
@@ -6354,9 +6362,9 @@ msgstr "Port en el servidor"
 msgstr "Port en el servidor"
 
 #. Note to translators: %s in this string is a URL
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s"
-msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de "
+msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s"
 
 #. username connecting too frequently
 msgid ""
@@ -6369,9 +6377,9 @@ msgstr ""
 
 #. Note to translators: The first %s is a URL, the second is an
 #. error message.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error requesting %s: %s"
-msgstr "S'ha produ?t en sol?licitar "
+msgstr "S'ha produ?t un error en sol?licitar %s: %s"
 
 msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
 msgstr "AOL no permet que us autentiqueu amb aquest nom d'usuari aqu?"
@@ -7149,9 +7157,8 @@ msgstr "C_onnecta"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "C_onnecta"
 
-#, fuzzy
 msgid "You closed the connection."
-msgstr "El servidor ha tancat la connexi?"
+msgstr "Heu tancat la connexi?."
 
 msgid "Get AIM Info"
 msgstr "Obt?n informaci? de AIM"
@@ -7163,9 +7170,8 @@ msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat"
 msgid "Get Status Msg"
 msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat"
 
-#, fuzzy
 msgid "End Direct IM Session"
-msgstr "S'ha establert una connexi? directa de MI"
+msgstr "Finalitzar la sessi? de MI directa"
 
 msgid "Direct IM"
 msgstr "MI directa"
@@ -8007,7 +8013,7 @@ msgstr "S'ha enviat el fitxer"
 msgid "File Send"
 msgstr "S'ha enviat el fitxer"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d cancelled the transfer of %s"
 msgstr "%d ha cancel?lat la transfer?ncia de %s"
 
@@ -9545,7 +9551,7 @@ msgid "Use account proxy for SSL connect
 msgstr "Bloca invitacions a confer?ncies i sales de xat"
 
 msgid "Use account proxy for SSL connections"
-msgstr ""
+msgstr "Empra un compte per al servidor intermedi?ri per a connexions SSL"
 
 msgid "Chat room list URL"
 msgstr "URL de la llista de sales de xat"
@@ -9653,26 +9659,26 @@ msgstr "Voleu ignorar l'amic?"
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Voleu ignorar l'amic?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid username or password"
-msgstr "El sobrenom o la contrasenya no s?n correctes"
+msgstr "El sobrenom o la contrasenya no s?n v?lides"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your account has been locked due to too many failed login attempts. Please "
 "try logging into the Yahoo! website."
 msgstr ""
-"El compte est? blocat perqu? s'ha intentat entrar massa cops. Aix? es pot "
-"solucionar entrant al web de Yahoo!"
+"S'ha blocat el vostre compte perqu? s'ha intentat entrar massa cops. Entreu "
+"al web de Yahoo! per solucionar aix?."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error 52. Reconnecting should fix this."
-msgstr ""
+msgstr "Error desconegut 52. Es pot sol?lucionar connectant de nou."
 
 msgid ""
 "Error 1013: The username you have entered is invalid. The most common cause "
 "of this error is entering your email address instead of your Yahoo! ID."
 msgstr ""
+"Error 1013: el nom d'usuari no ?s v?lid. Pot ser que hagueu introdu?t la "
+"vostra adre?a de correu en lloc del nom d'usuari de Yahoo!"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
@@ -9764,6 +9770,16 @@ msgstr "Obre la safata d'entrada"
 msgid "Open Inbox"
 msgstr "Obre la safata d'entrada"
 
+msgid "Can't send SMS. Unable to obtain mobile carrier."
+msgstr ""
+"No es poden enviar SMS, no s'ha pogut obtenir l'operador de telefonia m?bil."
+
+msgid "Can't send SMS. Unknown mobile carrier."
+msgstr "No es poden enviar SMS, no es coneix l'operador de telefona m?bil."
+
+msgid "Getting mobile carrier to send the SMS."
+msgstr "S'est? obtenint l'operador de telefonia m?bil per a poder enviar SMS."
+
 #. Write a local message to this conversation showing that a request for a
 #. * Doodle session has been made
 #.
@@ -10456,7 +10472,6 @@ msgstr "Format"
 msgid "Layout"
 msgstr "Format"
 
-#, fuzzy
 msgid "The layout of icons, name, and status of the buddy list"
 msgstr "El format de les icones, el nom, i l'estat de la llista d'amics"
 
@@ -10513,9 +10528,8 @@ msgstr "Text informatiu quan un contacte
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list buddy when it is online
-#, fuzzy
 msgid "Online Text"
-msgstr "Text en l?nia"
+msgstr "Text en estar en l?nia"
 
 msgid "The text information for when a buddy is online"
 msgstr "Text informatiu per quan un amic estigui en l?nia"
@@ -10523,18 +10537,16 @@ msgid "Away Text"
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list buddy when it is away
 msgid "Away Text"
-msgstr "Text d'abs?ncia"
+msgstr "Text en estar absent"
 
 msgid "The text information for when a buddy is away"
 msgstr "Text informatiu per quan un amic estigui absent"
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list buddy when it is offline
-#, fuzzy
 msgid "Offline Text"
-msgstr "Text de fora de l?nia"
+msgstr "Text fora de l?nia"
 
-#, fuzzy
 msgid "The text information for when a buddy is offline"
 msgstr "Text informatiu per quan un amic estigui fora de l?nia"
 
@@ -10559,7 +10571,6 @@ msgstr "Text del missatge (on s'hi ha di
 msgid "Message (Nick Said) Text"
 msgstr "Text del missatge (on s'hi ha dit el sobrenom)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The text information for when a chat has an unread message that mentions "
 "your nickname"
@@ -11005,9 +11016,8 @@ msgstr "_Grup:"
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto_join when account connects."
-msgstr "_Entra autom?ticament quant el compte estigui connectat."
+msgstr "_Entra autom?ticament quant es connecti el compte."
 
 msgid "_Remain in chat after window is closed."
 msgstr "Co_ntinua al xat quan la finestra es tanqui."
@@ -11121,9 +11131,8 @@ msgstr "/Conversa/_Missatge instantani n
 msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
 msgstr "/Conversa/_Missatge instantani nou..."
 
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Join a _Chat..."
-msgstr "/Conversa/Con_vida..."
+msgstr "/Conversa/Entra a un _xat..."
 
 msgid "/Conversation/_Find..."
 msgstr "/Conversa/_Cerca..."
@@ -11514,7 +11523,7 @@ msgid "Basque"
 msgstr "Estoni?"
 
 msgid "Basque"
-msgstr ""
+msgstr "Basc"
 
 msgid "Persian"
 msgstr "Persa"
@@ -11728,6 +11737,13 @@ msgstr ""
 "primary language is <b>English</b>. You are welcome to post in another "
 "language, but the responses may be less helpful.<br/><br/>"
 msgstr ""
+"<font size=\"4\">Ajuda d'altres usuaris del Pidgin:</font> <a href=\"mailto:"
+"support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>Aquesta ?s una llista de "
+"correu <b>p?blica</b>. (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/"
+"\">arxiu</a>)<br/>No us podem ajudar amb connectors d'altres prove?dors.<br/"
+">En aquesta llista s'hi empra principalment l'<b>angl?s</b>. Podeu escriure-"
+"hi en un altre idioma, per? ?s possible que les respostes no siguin de gaire "
+"ajuda.<br/><br/>"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12299,45 +12315,48 @@ msgstr ""
 "Usage: %s [OPTION]...\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Forma d'?s: %s [OPCI?]...\n"
+"\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "DIR"
-msgstr "IRC"
+msgstr "DIR"
 
 msgid "use DIR for config files"
-msgstr ""
+msgstr "empra DIR per a fitxers de configuraci?"
 
 msgid "print debugging messages to stdout"
-msgstr ""
+msgstr "escriu missatges de depuraci? a la sortida est?ndard"
 
 msgid "force online, regardless of network status"
-msgstr ""
+msgstr "for?a estar en l?nia, independentment de l'estat de la xarxa"
 
 msgid "display this help and exit"
-msgstr ""
+msgstr "mostra aquesta ajuda i surt"
 
 # FIXME: entrades/registres?
-#, fuzzy
 msgid "allow multiple instances"
-msgstr "Permet diverses entrades simult?nies"
+msgstr "permet diverses inst?ncies"
 
 msgid "don't automatically login"
-msgstr ""
+msgstr "no entra als comptes"
 
 msgid "NAME"
-msgstr ""
+msgstr "NOM"
 
 msgid ""
 "enable specified account(s) (optional argument NAME\n"
 "           specifies account(s) to use, separated by commas.\n"
 "           Without this only the first account will be enabled)."
 msgstr ""
+"habilita els comptes especificats (l'argument opcional NAME especifica\n"
+"           els comptes a emprar, separats per comes. Sense aix?\n"
+"           nom?s s'habilitar? el primer compte)."
 
 msgid "X display to use"
-msgstr ""
+msgstr "pantalla d'X a emprar"
 
 msgid "display the current version and exit"
-msgstr ""
+msgstr "mostra la versi? actual i surt"
 
 # FIXME: backtrace -> tra?a (bug-buddy) ?
 #, c-format
@@ -12394,7 +12413,7 @@ msgid "Incoming Call"
 msgstr "%s vol iniciar una sessi? de v?deo."
 
 msgid "Incoming Call"
-msgstr ""
+msgstr "Trucada entrant"
 
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Pausa"
@@ -12576,50 +12595,54 @@ msgstr "Objectiu de l'av?s"
 msgid "Pounce Target"
 msgstr "Objectiu de l'av?s"
 
-#, c-format
 msgid "Started typing"
 msgstr "Hagi comen?at a escriure"
 
-#, c-format
 msgid "Paused while typing"
 msgstr "S'aturi mentre tecleja"
 
-#, c-format
 msgid "Signed on"
 msgstr "Es connecti"
 
-#, c-format
 msgid "Returned from being idle"
 msgstr "Torna a estar actiu"
 
-#, c-format
 msgid "Returned from being away"
 msgstr "Torni a estar present"
 
-#, c-format
 msgid "Stopped typing"
 msgstr "Pari d'escriure"
 
-#, c-format
 msgid "Signed off"
 msgstr "Es desconnecti"
 
-#, c-format
 msgid "Became idle"
 msgstr "Passi a inactiu"
 
-#, c-format
 msgid "Went away"
 msgstr "En estar absent"
 
-#, c-format
 msgid "Sent a message"
 msgstr "Envia un missatge"
 
-#, c-format
 msgid "Unknown.... Please report this!"
 msgstr "Esdeveniment d'av?s desconegut, informeu-nos-en."
 
+msgid "(Custom)"
+msgstr "(Personalitzat)"
+
+msgid "(Default)"
+msgstr "(Predeterminat)"
+
+msgid "The default Pidgin sound theme"
+msgstr "El tema de sons predeterminat del pidgin"
+
+msgid "The default Pidgin buddy list theme"
+msgstr "El tema per a la llista d'amics predeterminat del Pidgin"
+
+msgid "The default Pidgin status icon theme"
+msgstr "El tema de les icones d'estat predeterminat del Pidgin"
+
 msgid "Theme failed to unpack."
 msgstr "No s'ha pogut desempaquetar el tema."
 
@@ -12764,14 +12787,16 @@ msgstr "No s'ha pogut iniciar el program
 msgid "Cannot start browser configuration program."
 msgstr "No s'ha pogut iniciar el programa de configuraci? del navegador."
 
-#, fuzzy
 msgid "Disabled"
-msgstr "_Inhabilita"
+msgstr "Inhabilitat"
 
 #, c-format
 msgid "Use _automatically detected IP address: %s"
 msgstr "Empra l'_adre?a IP detectada autom?ticament: %s"
 
+msgid "ST_UN server:"
+msgstr "Servidor ST_UN:"
+
 msgid "<span style=\"italic\">Example: stunserver.org</span>"
 msgstr "<span style=\"italic\">Exemple: stunserver.org</span>"
 
@@ -12797,9 +12822,8 @@ msgstr "Servidor repetidor (TURN)"
 msgid "Relay Server (TURN)"
 msgstr "Servidor repetidor (TURN)"
 
-#, fuzzy
 msgid "_TURN server:"
-msgstr "Servidor ST_UN:"
+msgstr "Servidor _TURN:"
 
 msgid "Proxy Server &amp; Browser"
 msgstr "Servidor intermediari i navegador"
@@ -14372,35 +14396,29 @@ msgstr ""
 "Aquest connector permet a l'usuari personalitzar els formats de les marques "
 "hor?ries de les converses i dels registres."
 
-#, fuzzy
 msgid "Audio"
-msgstr "Auto"
+msgstr "?udio"
 
-#, fuzzy
 msgid "Video"
 msgstr " V?deo"
 
 msgid "Output"
-msgstr ""
+msgstr "Sortida"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Plugin"
-msgstr "Connectors"
+msgstr "_Connectors"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Device"
-msgstr "Dispositiu"
+msgstr "_Dispositiu"
 
 msgid "Input"
-msgstr ""
+msgstr "Entrada"
 
-#, fuzzy
 msgid "P_lugin"
-msgstr "Connectors"
+msgstr "C_onnectors"
 
-#, fuzzy
 msgid "D_evice"
-msgstr "Dispositiu"
+msgstr "D_ispositiu"
 
 #. *< magic
 #. *< major version
@@ -14411,18 +14429,19 @@ msgstr "Dispositiu"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#, fuzzy
 msgid "Voice/Video Settings"
-msgstr "Edita els par?metres"
+msgstr "Configuraci? del so/v?deo"
 
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
-msgstr ""
+msgstr "Configureu el micr?fon i la c?mera web."
 
 #. *< summary
 msgid "Configure microphone and webcam settings for voice/video calls."
 msgstr ""
+"Configureu els par?metres del micr?fon i la c?mera web per a trucades de veu/"
+"v?deo."
 
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Opacitat:"
@@ -14481,9 +14500,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "* Nota: aquest connector requereix Windows 2000 o superior."
 
-msgid "GTK+ Runtime Version"
-msgstr "Versi? del m?dul d'execuci? de GTK+"
-
 #. Autostart
 msgid "Startup"
 msgstr "Inicialitzaci?"
@@ -14492,6 +14508,10 @@ msgstr "_Inicia el %s en iniciar Windows
 msgid "_Start %s on Windows startup"
 msgstr "_Inicia el %s en iniciar Windows"
 
+# FIXME: entrades/registres?
+msgid "Allow multiple instances"
+msgstr "Permet diverses inst?ncies"
+
 msgid "_Dockable Buddy List"
 msgstr "Llista _d'amics acoblable"
 
@@ -14553,6 +14573,9 @@ msgstr "Aquest connector ?s ?til per a
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Aquest connector ?s ?til per a depurar servidors i clients XMPP."
 
+#~ msgid "GTK+ Runtime Version"
+#~ msgstr "Versi? del m?dul d'execuci? de GTK+"
+
 #~ msgid "Calling ... "
 #~ msgstr "S'est? trucant..."
 
@@ -14796,9 +14819,6 @@ msgstr "Aquest connector ?s ?til per a
 #~ msgid "Could not write"
 #~ msgstr "No s'ha pogut escriure"
 
-#~ msgid "Could not connect"
-#~ msgstr "No s'ha pogut connectar"
-
 #~ msgid "Could not create listen socket"
 #~ msgstr "No s'ha pogut crear el s?col per a escoltar"
 


More information about the Commits mailing list