pidgin: d0bcb2f6: Various win32 installer fixes

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Wed Feb 24 19:20:36 EST 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: d0bcb2f60a6d96f1c8c9fbabfa888607158f4e5e
Ancestor: c12f585374ee631039d4e0e6f8fac345be1148ad
Author: datallah at pidgin.im
Date: 2010-02-25T00:17:17
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/d0bcb2f60a6d96f1c8c9fbabfa888607158f4e5e

Modified files:
    pidgin/win32/nsis/langmacros.nsh
    pidgin/win32/nsis/pidgin-installer.nsi
    pidgin/win32/nsis/translations/english.nsh
    pidgin/win32/nsis/translations/norwegian_nynorsk.nsh
    pidgin/win32/nsis/translations/polish.nsh

ChangeLog: 

Various win32 installer fixes

-------------- next part --------------
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/langmacros.nsh	489736194a0350834cde27ef8cc301a0d30b0e33
+++ pidgin/win32/nsis/langmacros.nsh	0156b097c45f9bf08365e1e5b0fa88e0028bb90d
@@ -91,9 +91,11 @@
  !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_SPELLCHECK_SWEDISH		${CUR_LANG}
  !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_SPELLCHECK_UKRAINIAN		${CUR_LANG}
 
- !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_DEBUGSYMBOLS_ERROR ${CUR_LANG}
- !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_GTK_DOWNLOAD_ERROR ${CUR_LANG}
+ !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_DEBUGSYMBOLS_ERROR		${CUR_LANG}
+ !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT PIDGIN_GTK_DOWNLOAD_ERROR		${CUR_LANG}
 
+ !insertmacro PIDGIN_MACRO_LANGSTRING_INSERT TRANSLATIONS_SECTION_TITLE	${CUR_LANG}
+
  !undef CUR_LANG
 !macroend
 
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/pidgin-installer.nsi	15360456d2b0602d62d18fb97ef023e4926a04d1
+++ pidgin/win32/nsis/pidgin-installer.nsi	d6a05cc0f884db841a8e696510ff5677c99b0846
@@ -779,7 +779,7 @@ Section Uninstall
   Delete "$INSTDIR\libsasl.dll"
   Delete "$INSTDIR\libsilc-1-1-2.dll"
   Delete "$INSTDIR\libsilcclient-1-1-2.dll"
-  Delete "$INSTDIR\libxml2.dll"
+  Delete "$INSTDIR\libxml2-2.dll"
   Delete "$INSTDIR\libymsg.dll"
   Delete "$INSTDIR\nspr4.dll"
   Delete "$INSTDIR\nss3.dll"
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/translations/english.nsh	2842813546b2ed8c25c2b844674876614c28c72c
+++ pidgin/win32/nsis/translations/english.nsh	4a12d2dd7662ec19a7a267950e0182f5b14eed62
@@ -25,13 +25,14 @@
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_SHORTCUTS_SECTION_TITLE		"Shortcuts"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"Desktop"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_SECTION_TITLE	"Start Menu"
+!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING TRANSLATIONS_SECTION_TITLE		"Localizations"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_SECTION_DESCRIPTION		"Core Pidgin files and dlls"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING GTK_SECTION_DESCRIPTION		"A multi-platform GUI toolkit, used by Pidgin"
 
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_SHORTCUTS_SECTION_DESCRIPTION	"Shortcuts for starting Pidgin"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_DESC		"Create a shortcut to Pidgin on the Desktop"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_DESC		"Create a Start Menu entry for Pidgin"
-!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING DEBUG_SYMBOLS_SECTION_TITLE "Debug Symbols (for reporting crashes)"
+!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING DEBUG_SYMBOLS_SECTION_TITLE		"Debug Symbols (for reporting crashes)"
 
 ; GTK+ Directory Page
 
@@ -79,6 +80,7 @@
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_SPELLCHECK_SWEDISH		"Swedish"
 !insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_SPELLCHECK_UKRAINIAN		"Ukrainian"
 
-!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_DEBUGSYMBOLS_ERROR "Error Installing Debug Symbols"
+!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_DEBUGSYMBOLS_ERROR		"Error Installing Debug Symbols"
 
-!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_GTK_DOWNLOAD_ERROR "Error Downloading the GTK+ Runtime"
+!insertmacro PIDGIN_MACRO_DEFAULT_STRING PIDGIN_GTK_DOWNLOAD_ERROR		"Error Downloading the GTK+ Runtime"
+
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/translations/norwegian_nynorsk.nsh	06ed2402c5efa77a7c04b418be446b114375f884
+++ pidgin/win32/nsis/translations/norwegian_nynorsk.nsh	653d27e7faac28c953e013a7a3b9749e13899976
@@ -9,7 +9,6 @@
 ; Startup Checks
 !define INSTALLER_IS_RUNNING			"Installasjonsprogrammet kj?allereie."
 !define PIDGIN_IS_RUNNING			"Pidgin kj?no. Lukk programmet og pr?jen."
-!define GTK_INSTALLER_NEEDED			"GTK+-kj?lj?anglar eller treng ?li oppdatert.$\rInstaller v${GTK_MIN_VERSION} eller nyare av GTK+-kj?lj? 
 ; License Page
 !define PIDGIN_LICENSE_BUTTON			"Neste >"
@@ -28,20 +27,12 @@
 !define PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_DESC		"Lag ein snarveg til Pidgin p?krivebordet"
 !define PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_DESC		"Lag ein snarveg til Pidgin p?tartmenyen"
 
-; GTK+ Directory Page
-!define GTK_UPGRADE_PROMPT			"Fann ei gammal utg? av GTK+-kj?lj?Vil du oppdatera ho?$\rMerk: $(^Name) vil kanskje ikkje fungera om du ikkje oppdaterer."
-!define GTK_WINDOWS_INCOMPATIBLE		"Windows 95/98/Me er ikkje kompatibelt med GTK+ 2.8.0 eller nyare. GTK+ ${GTK_INSTALL_VERSION} kjem ikkje til ?li installert.$\rInstallasjonen vil bli abvroten om ikkje GTK+ ${GTK_MIN_VERSION} eller nyare allereie er installert."
-
 ; Installer Finish Page
 !define PIDGIN_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Bes?dgin si nettside"
 
 ; Pidgin Section Prompts and Texts
 !define PIDGIN_PROMPT_CONTINUE_WITHOUT_UNINSTALL	"Klarte ikkje ?vinstallera Pidgin-utg? som er i bruk. Den nye utg? kjem til ?li installert utan ?a vekk den gjeldande."
 
-; GTK+ Section Prompts
-!define GTK_INSTALL_ERROR			"Klarte ikkje ?nstallera GTK+-kj?lj?
-!define GTK_BAD_INSTALL_PATH			"Klarer ikkje ?aga eller f?ilgang til bana du skreiv."
-
 ; URL Handler section
 !define URI_HANDLERS_SECTION_TITLE		"URI-referanse"
 
============================================================
--- pidgin/win32/nsis/translations/polish.nsh	40ffd2d2c5a21aab3265f271cde438dc1a49ffaa
+++ pidgin/win32/nsis/translations/polish.nsh	5024bc5a9adae2b4454dd0885e5cb075e946a20c
@@ -25,17 +25,9 @@
 !define PIDGIN_DESKTOP_SHORTCUT_DESC		"Utworzenie skr?do programu Pidgin na pulpicie"
 !define PIDGIN_STARTMENU_SHORTCUT_DESC		"Utworzenie wpisu w menu Start dla programu Pidgin"
 
-; GTK+ Directory Page
-!define GTK_UPGRADE_PROMPT			"Odnaleziono star? wersj?iblioteki GTK+. Zaktualizowa???$\rUwaga: program $(^Name) mo?e bez tego nie dzia?a?
-!define GTK_WINDOWS_INCOMPATIBLE		"Systemy Windows 95/98/Me s? niezgodne z bibliotek? GTK+ 2.8.0 lub nowsz?. Biblioteka GTK+ ${GTK_INSTALL_VERSION} nie zostanie zainstalowana.$\rJe?li brak zainstalowanej biblioteki GTK+ ${GTK_MIN_VERSION} lub nowszej, instalacja zostanie przerwana."
-
 ; Installer Finish Page
 !define PIDGIN_FINISH_VISIT_WEB_SITE		"Odwied? stron?WW programu Pidgin"
 
-; GTK+ Section Prompts
-!define GTK_INSTALL_ERROR			"B??d podczas instalowania biblioteki GTK+."
-!define GTK_BAD_INSTALL_PATH			"Nie mo?na uzyska?ost? do podanej ?cie?ki lub jej utworzy?
-
 ; Uninstall Section Prompts
 !define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_1		"Instalator nie mo?e odnale??pis? rejestrze dla programu Pidgin.$\rMo?liwe, ?e inny u?ytkownik zainstalowa? ten program."
-!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_2		"Brak uprawnie? odinstalowania tego programu."
\ No newline at end of file
+!define un.PIDGIN_UNINSTALL_ERROR_2		"Brak uprawnie? odinstalowania tego programu."


More information about the Commits mailing list