pidgin: e2b248cd: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Tue May 4 17:25:27 EDT 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: e2b248cde7da3263203e398bf5511f43bc1359b0
Ancestor: 47e8cb2dd9ae901b608beea98c7a3dbc4f37dec5
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-05-04T21:20:26
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/e2b248cde7da3263203e398bf5511f43bc1359b0

Modified files:
        po/ca.po

ChangeLog: 

Catalan translation updated.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	08bf371010aacad993c097e8df958c34e3162615
+++ po/ca.po	a20788db1c68eeffe8eb6f2a7105c58e922780bc
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-26 18:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-26 19:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-04 22:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-04 23:17+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1681,6 +1681,12 @@ msgstr "Estableix les dades d'usuari"
 msgid "Set User Info"
 msgstr "Estableix les dades d'usuari"
 
+msgid "This protocol does not support setting a public alias."
+msgstr "Aquest protocol no permet establir un ?lies pulic."
+
+msgid "This protocol does not support fetching the public alias."
+msgstr "Aquest protocol no permet aconseguir l'?lies p?blic."
+
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -3827,15 +3833,6 @@ msgstr "executa"
 msgid "execute"
 msgstr "executa"
 
-msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
-msgstr ""
-"El servidor requereix TLS/SSL per entrar, per? no s'ha trobat cap "
-"implementaci? de TLS/SSL."
-
-msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
-msgstr ""
-"Heu requerit que es xifri, per? no s'ha trobat cap implementaci? de TLS/SSL."
-
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "El servidor requereix autenticaci? de text sobre un flux no xifrat"
 
@@ -3873,6 +3870,43 @@ msgstr "Error SASL: %s"
 msgid "SASL error: %s"
 msgstr "Error SASL: %s"
 
+msgid "Invalid Encoding"
+msgstr "La condici? no ?s v?lida"
+
+msgid "Unsupported Extension"
+msgstr "Aquesta extensi? no est? implementada"
+
+# MitM: Man-in-the-middle... segons wiki: intermediari
+msgid ""
+"Unexpected response from the server.  This may indicate a possible MITM "
+"attack"
+msgstr ""
+"S'ha rebut una resposta inesperada del servidor. Aix? podria indicar un "
+"possible atac inform?tic \"man-in-the-middle\""
+
+msgid ""
+"The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
+"it.  This indicates a likely MITM attack"
+msgstr ""
+"Aques servidor permet vincular canals, tot i que no ho havia anunciat. Aix? "
+"podria ser indicatiu d'un atac inform?tic \"man-in-the-middle\""
+
+msgid "Server does not support channel binding"
+msgstr "El servidor no permet vincular canals"
+
+msgid "Unsupported channel binding method"
+msgstr "Aquest m?tode de vinculaci? de canals no est? implementat"
+
+msgid "User not found"
+msgstr "No s'ha trobat l'usuari"
+
+msgid "Invalid Username Encoding"
+msgstr "La codificaci? del nom d'usuari no ?s v?lida"
+
+# Mirar com es tradu?a 'Constraint variables'
+msgid "Resource Constraint"
+msgstr "Restriccions del recurs"
+
 # FIXME: canonicalize -> normalitzar (josep)
 msgid "Unable to canonicalize username"
 msgstr "No s'ha pogut normalitzar el nom d'usuari"
@@ -4178,6 +4212,15 @@ msgstr "Rols:"
 msgid "Roles:"
 msgstr "Rols:"
 
+msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
+msgstr ""
+"El servidor requereix TLS/SSL per entrar, per? no s'ha trobat cap "
+"implementaci? de TLS/SSL."
+
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
+msgstr ""
+"Heu requerit que es xifri, per? no s'ha trobat cap implementaci? de TLS/SSL."
+
 msgid "Ping timed out"
 msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (ping)"
 
@@ -4322,10 +4365,10 @@ msgid "Mood Name"
 msgstr "Permet les botzines"
 
 msgid "Mood Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nom de l'estat d'?nim"
 
 msgid "Mood Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Comentari sobre l'estat d'?nim"
 
 #. primitive
 #. ID
@@ -4504,10 +4547,6 @@ msgstr "Ha fallat la connexi? remota"
 msgid "Remote Connection Failed"
 msgstr "Ha fallat la connexi? remota"
 
-# Mirar com es tradu?a 'Constraint variables'
-msgid "Resource Constraint"
-msgstr "Restriccions del recurs"
-
 msgid "Restricted XML"
 msgstr "XML restringit"
 
@@ -4871,9 +4910,8 @@ msgstr "Ansi?s"
 msgid "Anxious"
 msgstr "Ansi?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Aroused"
-msgstr "S'enviar?"
+msgstr ""
 
 msgid "Ashamed"
 msgstr "Avergonyit"
@@ -4899,17 +4937,14 @@ msgstr "Conf?s"
 msgid "Confused"
 msgstr "Conf?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Contemplative"
-msgstr "Contacte"
+msgstr "Contemplatiu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Contented"
-msgstr "Connectat"
+msgstr "Acontentat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Cranky"
-msgstr "Empresa"
+msgstr ""
 
 msgid "Crazy"
 msgstr "Boig"
@@ -4920,9 +4955,8 @@ msgstr "Curi?s"
 msgid "Curious"
 msgstr "Curi?s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Dejected"
-msgstr "Rebutjat"
+msgstr "Enfonsat"
 
 msgid "Depressed"
 msgstr "Deprimit"
@@ -4931,11 +4965,10 @@ msgid "Disgusted"
 msgstr "Decebut"
 
 msgid "Disgusted"
-msgstr ""
+msgstr "Repugnat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Dismayed"
-msgstr "Inhabilitat"
+msgstr "Descoratjat"
 
 msgid "Distracted"
 msgstr "Distret"
@@ -4950,9 +4983,8 @@ msgstr "Excitat"
 msgid "Excited"
 msgstr "Excitat"
 
-#, fuzzy
 msgid "Flirtatious"
-msgstr "Glori?s"
+msgstr "Amb ganes de flirtar"
 
 msgid "Frustrated"
 msgstr "Frustrat"
@@ -4960,9 +4992,8 @@ msgstr "Agra?t"
 msgid "Grateful"
 msgstr "Agra?t"
 
-#, fuzzy
 msgid "Grieving"
-msgstr "S'est? recuperant..."
+msgstr "De dol"
 
 #. 3
 msgid "Grumpy"
@@ -4997,9 +5028,8 @@ msgstr "Impressionat"
 msgid "Impressed"
 msgstr "Impressionat"
 
-#, fuzzy
 msgid "In awe"
-msgstr "Enamorat"
+msgstr ""
 
 msgid "In love"
 msgstr "Enamorat"
@@ -6660,9 +6690,6 @@ msgstr "La contrasenya no ?s correcta"
 msgid "Incorrect password"
 msgstr "La contrasenya no ?s correcta"
 
-msgid "User not found"
-msgstr "No s'ha trobat l'usuari"
-
 msgid "Account has been disabled"
 msgstr "S'ha inhabilitat el compte"
 
@@ -6963,7 +6990,7 @@ msgid "Taking a bath"
 msgstr "A l'oficina"
 
 msgid "Taking a bath"
-msgstr ""
+msgstr "Prenent un bany"
 
 msgid "Watching TV"
 msgstr "Mirant la tele"
@@ -7871,9 +7898,8 @@ msgstr "Edita el comentari sobre l'amic"
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "Edita el comentari sobre l'amic"
 
-#, fuzzy
 msgid "Get X-Status Msg"
-msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat"
+msgstr "Aconsegueix el missatge d'estat X"
 
 msgid "End Direct IM Session"
 msgstr "Finalitzar la sessi? de MI directa"
@@ -10785,6 +10811,10 @@ msgstr "_No"
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #.
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action_with_icon() that uses Accept and Cancel
+#. * buttons.
+#.
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Accepta"
 
@@ -11865,15 +11895,14 @@ msgstr "/Conversa/Envia un _fitxer..."
 msgid "/Conversation/Se_nd File..."
 msgstr "/Conversa/Envia un _fitxer..."
 
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Get _Attention"
-msgstr "/Conversa/Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconseg_ueix atenci?"
 
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
-msgstr "/Conversa/Afegeix un a_v?s per a l'amic..."
+msgstr "/Conversa/Afe_geix un av?s per a l'amic..."
 
 msgid "/Conversation/_Get Info"
-msgstr "/Conversa/_Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconsegueix inf_ormaci?"
 
 msgid "/Conversation/In_vite..."
 msgstr "/Conversa/Con_vida..."
@@ -11888,16 +11917,16 @@ msgid "/Conversation/_Unblock..."
 msgstr "/Conversa/_Bloca..."
 
 msgid "/Conversation/_Unblock..."
-msgstr "/Conversa/_Desbloca..."
+msgstr "/Conversa/Desb_loca..."
 
 msgid "/Conversation/_Add..."
 msgstr "/Conversa/_Afegeix..."
 
 msgid "/Conversation/_Remove..."
-msgstr "/Conversa/Sup_rimeix..."
+msgstr "/Conversa/_Suprimeix..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
-msgstr "/Conversa/Insereix un _enlla?..."
+msgstr "/Conversa/Insereix _un enlla?..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
 msgstr "/Conversa/Insereix una _imatge..."
@@ -11950,9 +11979,8 @@ msgstr "/Conversa/Envia un fitxer..."
 msgid "/Conversation/Send File..."
 msgstr "/Conversa/Envia un fitxer..."
 
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Get Attention"
-msgstr "/Conversa/Aconsegueix informaci?"
+msgstr "/Conversa/Aconsegueix atenci?"
 
 msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
 msgstr "/Conversa/Afegeix av?s per a l'amic..."
@@ -12930,9 +12958,8 @@ msgstr "Insereix una emoticona"
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Insereix una emoticona"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send Attention"
-msgstr "Alerta!"
+msgstr "Envia atenci?"
 
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Negreta</b>"
@@ -12980,9 +13007,8 @@ msgstr "_Somrieu!"
 msgid "_Smile!"
 msgstr "_Somrieu!"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Attention!"
-msgstr "Alerta!"
+msgstr "_Atenci?!"
 
 msgid "Log Deletion Failed"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el registre"
@@ -13936,9 +13962,8 @@ msgstr "Gestor d'emoticones personalitza
 msgid "Custom Smiley Manager"
 msgstr "Gestor d'emoticones personalitzades"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attention received"
-msgstr "Cal activaci?"
+msgstr "S'ha rebut una alerta"
 
 msgid "Select Buddy Icon"
 msgstr "Seleccioneu una icona per a l'amic"
@@ -16911,9 +16936,6 @@ msgstr "Aquest connector ?s ?til per a
 #~ msgid "_Deny"
 #~ msgstr "_Denega"
 
-#~ msgid "Invalid Username"
-#~ msgstr "El nom d'usuari no ?s v?lid"
-
 #~ msgid "<b>Alias:</b> %s<br>"
 #~ msgstr "<b>?lies:</b> %s<br>"
 


More information about the Commits mailing list