pidgin: d50cd802: Use IPV6_V6ONLY for the bonjour IPv6 soc...

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Sun Oct 3 22:40:54 EDT 2010


----------------------------------------------------------------------
Revision: d50cd802678d48124464b0679a9eb1fc5d2afbe1
Parent:  5e5fb77dfbc7ace572bd9afd1222fa1f069a2e3b
Author:  datallah at pidgin.im
Date:   10/03/10 22:36:19
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/d50cd802678d48124464b0679a9eb1fc5d2afbe1

Changelog: 

Use IPV6_V6ONLY for the bonjour IPv6 socket so that we can register the separate IPv4 socket on the same port. Fixes #12657

Changes against parent 5e5fb77dfbc7ace572bd9afd1222fa1f069a2e3b

 patched libpurple/protocols/bonjour/jabber.c

-------------- next part --------------
============================================================
--- libpurple/protocols/bonjour/jabber.c	eed925bef9928a4c65037b5c123fa200b528c6b7
+++ libpurple/protocols/bonjour/jabber.c	52f292720ce7aea2b5c539f9d66a8b99c120d566
@@ -774,6 +774,10 @@ bonjour_jabber_start(BonjourJabber *jdat
 #ifdef PF_INET6
 	if (jdata->socket6 != -1) {
 		struct sockaddr_in6 addr6;
+#ifdef IPV6_V6ONLY
+		int on = 1;
+		setsockopt(jdata->socket6, IPPROTO_IPV6, IPV6_V6ONLY, &on, sizeof(on));
+#endif
 	    memset(&addr6, 0, sizeof(addr6));
 		addr6.sin6_family = AF_INET6;
 		addr6.sin6_port = htons(jdata->port);


More information about the Commits mailing list