pidgin: 6802c17f: Catalan translation udated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Sun Aug 14 16:25:57 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: 6802c17f01e4d09f14f4a3434bc82cefcbfbdeb5
Parent:  e4038d4f52e6856643df0bce1488a565385a851f
Author:  josep.puigdemont at gmail.com
Date:   08/14/11 16:17:56
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/6802c17f01e4d09f14f4a3434bc82cefcbfbdeb5

Changelog: 

Catalan translation udated.

Changes against parent e4038d4f52e6856643df0bce1488a565385a851f

 patched po/ca.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	8e51ef073cf966f0d3f831ead1b5ff294ebd05f8
+++ po/ca.po	93e52a1906f71e0aaa9903a6761bf5555580cc77
@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-11 20:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-11 20:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-14 22:12+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -6498,7 +6498,7 @@ msgid "MySpaceIM - No Username Set"
 msgstr "S'est? entrant"
 
 msgid "MySpaceIM - No Username Set"
-msgstr "MySpaceIM - No s'ha establer cap nom d'usuari"
+msgstr "MySpaceIM - No s'ha establert cap nom d'usuari"
 
 msgid "You appear to have no MySpace username."
 msgstr "No sembla que tingueu cap nom d'usuari del MySpace."
@@ -6692,7 +6692,7 @@ msgid "No username set"
 
 #. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
 msgid "No username set"
-msgstr "No s'ha establer cap nom d'usuari"
+msgstr "No s'ha establert cap nom d'usuari"
 
 msgid "Please enter a username to check its availability:"
 msgstr "Introdu?u un nom d'usuari per a comprovar-ne la disponibilitat:"
@@ -9855,7 +9855,7 @@ msgid "Username or password missing"
 
 #. username or password missing
 msgid "Username or password missing"
-msgstr "Manquen el nom d'uruari o la contrasenya"
+msgstr "Manquen el nom d'usuari o la contrasenya"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -10001,7 +10001,7 @@ msgid "Can't send SMS. Unknown mobile ca
 "No es poden enviar SMS, no s'ha pogut obtenir l'operador de telefonia m?bil."
 
 msgid "Can't send SMS. Unknown mobile carrier."
-msgstr "No es poden enviar SMS, no es coneix l'operador de telefona m?bil."
+msgstr "No es poden enviar SMS, no es coneix l'operador de telefonia m?bil."
 
 msgid "Getting mobile carrier to send the SMS."
 msgstr "S'est? obtenint l'operador de telefonia m?bil per a poder enviar SMS."
@@ -11966,7 +11966,7 @@ msgid "Swahili"
 msgstr "Suec"
 
 msgid "Swahili"
-msgstr " Suahili"
+msgstr "Suahili"
 
 msgid "Tamil"
 msgstr "T?mil"
@@ -12497,7 +12497,7 @@ msgid "Increase Font Size"
 msgstr "Ratlla"
 
 msgid "Increase Font Size"
-msgstr "Augmenta mida de la lletra"
+msgstr "Augmenta la mida de la lletra"
 
 msgid "Decrease Font Size"
 msgstr "Disminueix la mida de la lletra"
@@ -13253,7 +13253,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
 msgstr ""
-"Les prefer?ncies del servidor intermediari es configuren a trav?s el GNOME"
+"Les prefer?ncies del servidor intermediari es configuren a trav?s del GNOME"
 
 msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
 msgstr ""
@@ -14764,7 +14764,7 @@ msgid "Video"
 msgstr "?udio"
 
 msgid "Video"
-msgstr " V?deo"
+msgstr "V?deo"
 
 msgid "Output"
 msgstr "Sortida"
@@ -14791,7 +14791,7 @@ msgid "Silence threshold:"
 msgstr "Volum:"
 
 msgid "Silence threshold:"
-msgstr "Llindar per al sileici:"
+msgstr "Llindar per al silenci:"
 
 msgid "Input and Output Settings"
 msgstr "Par?metres d'entrada i sortida"
@@ -14874,7 +14874,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Aquest connector habilita la transpar?ncia variables en finestres de "
+"Aquest connector habilita la transpar?ncia variable en finestres de "
 "conversa, i la llista d'amics.\n"
 "\n"
 "* Nota: aquest connector requereix Windows 2000 o superior."
@@ -14885,7 +14885,7 @@ msgid "_Start %s on Windows startup"
 
 #, c-format
 msgid "_Start %s on Windows startup"
-msgstr "_Inicia el %s en iniciar Windows"
+msgstr "_Inicia el %s en iniciar el Windows"
 
 # FIXME: entrades/registres?
 msgid "Allow multiple instances"
@@ -14906,13 +14906,13 @@ msgid "Options specific to Pidgin for Wi
 msgstr "Opcions del Pidgin per al Windows"
 
 msgid "Options specific to Pidgin for Windows."
-msgstr "Opcions espec?fiques de la versi? del Pidgin per al Windows"
+msgstr "Opcions espec?fiques de la versi? del Pidgin per a Windows"
 
 msgid ""
 "Provides options specific to Pidgin for Windows, such as buddy list docking."
 msgstr ""
-"Proporciona opcions espec?fiques per a la versi? Windows del Pidgin, com ara "
-"l'acoblament de la llista d'amics."
+"Proporciona opcions espec?fiques de la versi? per a Windows del Pidgin, com "
+"ara l'acoblament de la llista d'amics."
 
 msgid "<font color='#777777'>Logged out.</font>"
 msgstr "<font color='#777777'>Desconnectat.</font>"
@@ -14947,31 +14947,31 @@ msgstr ""
 "$(^Name) is released under the GNU General Public License (GPL). The license "
 "is provided here for information purposes only. $_CLICK"
 msgstr ""
-"$(^Name) ?s distribu?t sota llic?ncia GPL. Podeu consultar la llic?ncia, "
-"nom?s per proposits informatius, aqu?. $_CLICK"
+"El $(^Name) es distribueix sota llic?ncia GPL. Podeu consultar la llic?ncia "
+"aqu?, nom?s per prop?sits informatius. $_CLICK"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "A multi-platform GUI toolkit, used by Pidgin"
-msgstr "Una eina IGU multiplataforma, utilitzada per Pidgin"
+msgstr "Un joc d'eines GUI multiplataforma utilitzada per el Pidgin"
 
 msgid ""
 "An instance of Pidgin is currently running. Please exit Pidgin and try "
 "again."
 msgstr ""
-"Hi ha una inst?ncia del Pidgin executant-se. Surt del Pidgin i torna a "
-"intentar-ho."
+"Ja hi ha una inst?ncia del Pidgin executant-se. Sortiu del Pidgin i torneu-"
+"ho a intentar."
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Core Pidgin files and dlls"
-msgstr "Fitxers i dlls del nucli de Pidgin"
+msgstr "Fitxers i DLL del nucli del Pidgin"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Create a Start Menu entry for Pidgin"
-msgstr "Crear una entrada Pidgin al Menu Inici"
+msgstr "Crea una entrada Pidgin al men? d'inici"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Create a shortcut to Pidgin on the Desktop"
-msgstr "Afegir un enlla? directe al Pidgin a l'Escriptori"
+msgstr "Afegeix un enlla? directe al Pidgin a l'escriptori"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Debug Symbols (for reporting crashes)"
@@ -15015,7 +15015,7 @@ msgid "GTK+ Runtime (required if not pre
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "GTK+ Runtime (required if not present)"
-msgstr "Entorn d'Execuci? GTK+ (necessari si no est? instal?lat)"
+msgstr "Entorn d'execuci? GTK+ (necessari si no est? instal?lat)"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Localizations"
@@ -15027,7 +15027,7 @@ msgid "Pidgin Instant Messaging Client (
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Pidgin Instant Messaging Client (required)"
-msgstr "Client Pidgin de Missatgeria Instant?nia (necessari)"
+msgstr "Client de missatgeria instant?nia Pidgin (necessari)"
 
 msgid ""
 "Pidgin requires a compatible GTK+ Runtime (which doesn't appear to be "
@@ -15047,28 +15047,28 @@ msgid "Spellchecking Support"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Spellchecking Support"
-msgstr "Suport a la Verificaci? de l'Ortografia "
+msgstr "Assist?ncia en la verificaci? de l'ortografia"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Start Menu"
-msgstr "Menu Inici"
+msgstr "Menu d'inici"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid ""
 "Support for Spellchecking. (Internet connection required for installation)"
 msgstr ""
-"Suport per a Verificaci? de l'Ortografia. (?s necesaria connexi? a internet "
-"per dur a terme la instal.laci?)"
+"Assist?ncia en la verificaci? de l'ortografia. (Cal una connexi? a internet "
+"per dur a terme la instal?laci?)"
 
 msgid "The installer is already running."
-msgstr "L'instal.lador encara est? executant-se."
+msgstr "L'instal?lador ja s'est? executant."
 
 msgid ""
 "The uninstaller could not find registry entries for Pidgin.$\\rIt is likely "
 "that another user installed this application."
 msgstr ""
-"L'instal.lador podria no trobar les entrades del registre de Pidgin.$"
-"\\rProbablement un altre usuari ha instal.lat aquesta aplicaci?."
+"L'instal?lador no ha pogut trobar entrades del Pidgin al registre.$"
+"\\rProbablement un altre usuari ha instal?lat aquesta aplicaci?."
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "URI Handlers"
@@ -15078,15 +15078,15 @@ msgstr ""
 "Unable to uninstall the currently installed version of Pidgin. The new "
 "version will be installed without removing the currently installed version."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desinstal?lar la versi? actual del Pidgin. La nova versi? "
-"s'instal?lar? sense suprimir-ne la que hi ha actualment instal?lada."
+"No s'ha pogut desinstal?lar la versi? actualment instal?lada del Pidgin. La "
+"nova versi? s'instal?lar? sense suprimir-ne la que ja hi ha instal?lada."
 
 #. Text displayed on Installer Finish Page
 msgid "Visit the Pidgin Web Page"
-msgstr "Visita la p?gina web de Pidgin per Windows"
+msgstr "Visiteu la p?gina web del Pidgin per a Windows"
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
-msgstr "No tens perm?s per desinstal.lar aquesta aplicaci?."
+msgstr "No teniu perm?s per desinstal?lar aquesta aplicaci?."
 
 #~ msgid "Authorization Request Message:"
 #~ msgstr "Missatge de petici? d'autoritzaci?:"
@@ -15199,9 +15199,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Phone Number"
 #~ msgstr "N?mero de tel?fon"
 
-#~ msgid "Authorize adding"
-#~ msgstr "Autoritzar que us afegeixin"
-
 #~ msgid "Cellphone Number"
 #~ msgstr "N?mero de m?bil"
 
@@ -15235,18 +15232,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "False"
 #~ msgstr "Fals"
 
-#~ msgid "Modify Contact"
-#~ msgstr "Modifica el contacte"
-
-#~ msgid "Modify Address"
-#~ msgstr "Modifica l'adre?a"
-
-#~ msgid "Modify Extended Information"
-#~ msgstr "Modifica la informaci? estesa"
-
-#~ msgid "Modify Information"
-#~ msgstr "Modifica la informaci?"
-
 #~ msgid "Update"
 #~ msgstr "Actualitza"
 
@@ -16049,10 +16034,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
 #~ msgstr "El vostre compte est? blocat, entreu al web de Yahoo!"
 
-# ?uscar, millor? (josep)
-#~ msgid "Euskera(Basque)"
-#~ msgstr "Basc"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<FONT SIZE=\"4\">Help via e-mail:</FONT> <A HREF=\"mailto:support at pidgin."
 #~ "im\">support at pidgin.im</A><BR/><BR/>"
@@ -16174,9 +16155,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Couldn't connect to host"
 #~ msgstr "No s'ha pogut connectar a l'ordinador"
 
-#~ msgid "Read error"
-#~ msgstr "Error de lectura"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Could not establish a connection with the server:\n"
 #~ "%s"
@@ -16184,12 +16162,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ "No s'ha pogut establir una connexi? amb el servidor:\n"
 #~ "%s"
 
-#~ msgid "Write error"
-#~ msgstr "Error d'escriptura"
-
-#~ msgid "Read Error"
-#~ msgstr "Error de lectura"
-
 #~ msgid "Failed to connect to server."
 #~ msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor."
 
@@ -16202,18 +16174,12 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
 #~ msgstr "No s'ha pogut connectar a l'ordinador: %s (%d)"
 
-#~ msgid "Login failed (%s)."
-#~ msgstr "Ha fallat l'entrada (%s)."
-
 #~ msgid ""
 #~ "You have been logged out because you logged in at another workstation."
 #~ msgstr ""
 #~ "Se us ha desconnectat perqu? heu entrat a trav?s d'una altra estaci? de "
 #~ "treball."
 
-#~ msgid "Error. SSL support is not installed."
-#~ msgstr "Error. No hi ha instal?lades les biblioteques per a SSL."
-
 #~ msgid "Incorrect password."
 #~ msgstr "La contrasenya no ?s correcta."
 
@@ -16516,9 +16482,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ "Heu perdut un missatge instantani de %s perqu? s'ha enviat massa de "
 #~ "pressa."
 
-#~ msgid "Failure."
-#~ msgstr "Fallada."
-
 #~ msgid "Too many matches."
 #~ msgstr "Massa coincid?ncies."
 
@@ -16765,9 +16728,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Block this buddy"
 #~ msgstr "Bloca aquest usuari"
 
-#~ msgid "Error password: %s"
-#~ msgstr "Error en la contrasenya: %s"
-
 #~ msgid "Failed to connect all servers"
 #~ msgstr "No s'han pogut connectar tots els servidors"
 
@@ -16787,7 +16747,7 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgstr "Amic QQ"
 
 #~ msgid "Requestion approved by %s"
-#~ msgstr "%s ha aprovat la sol.licitud"
+#~ msgstr "%s ha aprovat la sol?licitud"
 
 #~ msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
 #~ msgstr "%s us vol afegir [%s] com a amic"
@@ -17030,12 +16990,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgstr ""
 #~ "Les ordres encara no estan implementades. No s'ha enviat el missatge."
 
-#~ msgid "Timestamps"
-#~ msgstr "Marques hor?ries"
-
-#~ msgid "..."
-#~ msgstr "..."
-
 #~ msgid "Still need to do something about this."
 #~ msgstr "Encara cal fer-hi alguna cosa."
 
@@ -17088,9 +17042,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "When my account is _idle"
 #~ msgstr "Quan el meu compte estigui _inactiu"
 
-#~ msgid "_Default reply"
-#~ msgstr "Resposta predeterminada"
-
 #~ msgid "Autoreply with status message"
 #~ msgstr "Respon autom?ticament amb el missatge d'estat"
 
@@ -17154,9 +17105,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ "Per motius desconeguts no s'ha pogut afegir l'amic %s. El motiu m?s com? "
 #~ "?s que ja heu ocupat el nombre m?xim d'amics a la llista d'amics."
 
-#~ msgid "_Connect"
-#~ msgstr "_Connecta"
-
 #~ msgid "Are you sure to exit this Qun?"
 #~ msgstr "Esteu segur que voleu sortir d'aquest Qun?"
 
@@ -17226,9 +17174,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "Norwegian"
 #~ msgstr "Noruec"
 
-#~ msgid "Slovack"
-#~ msgstr "Eslovac"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin-win32 on irc.freenode.net<BR><BR>"
 #~ msgstr ""
@@ -17410,12 +17355,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "The user %s wants to add %s to his or her buddy list."
 #~ msgstr "L'usuari %s vol afegir %s a la seva llista d'amics."
 
-#~ msgid "_Authorize"
-#~ msgstr "_Autoritza"
-
-#~ msgid "_Deny"
-#~ msgstr "_Denega"
-
 #~ msgid "<b>Alias:</b> %s<br>"
 #~ msgstr "<b>?lies:</b> %s<br>"
 


More information about the Commits mailing list