pidgin: 5abdc9a2: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Sat May 7 05:00:50 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: 5abdc9a2795f1a193ac6cffbc20ab52035dc45e3
Parent:  a46b0d6e1fc0bd5c88f389a00ade812d37e90e34
Author:  josep.puigdemont at gmail.com
Date:   05/07/11 04:55:26
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/5abdc9a2795f1a193ac6cffbc20ab52035dc45e3

Changelog: 

Catalan translation updated.

Changes against parent a46b0d6e1fc0bd5c88f389a00ade812d37e90e34

 patched po/ca.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	bc48779679090066a970e2e66e2549273dabf262
+++ po/ca.po	ad16b5fc06acd15b902471435741a6b03306a60d
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-30 11:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-30 11:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-07 10:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-07 10:48+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -239,6 +239,9 @@ msgstr "Àlies (opcional)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Àlies (opcional)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Missatge d'invitació (opcional)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Afegeix al grup"
 
@@ -1975,6 +1978,9 @@ msgstr "Motiu desconegut"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Motiu desconegut"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "S'ha avortat la cerca del DNS en el mode de servidor intermediari Tor."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -2405,9 +2411,8 @@ msgstr "Crea un directori nou per a cada
 msgid "Create a new directory for each user"
 msgstr "Crea un directori nou per a cada usuari"
 
-#, fuzzy
 msgid "Escape the filenames"
-msgstr "%s ha cancel·lat la transferència del fitxer"
+msgstr "Empra caràcters escapats en els noms de fitxer"
 
 msgid "Notes"
 msgstr "Notes"
@@ -3223,6 +3228,21 @@ msgstr "Canvia la contrasenya per al Gad
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Canvia la contrasenya per al Gadu-Gadu"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Mostra l'estat a:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "Tothom"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Només amics"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Canvia la difusió de l'estat"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "Seleccioneu qui pot veure el vostre estat"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Seleccioneu un xat per a l'amic: %s"
@@ -3254,9 +3274,7 @@ msgstr "UIN"
 msgstr "UIN"
 
 #. first name
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Hidden Number" ), profile->hidden ? _( "Yes" ) : _( "No" ) );
 #. optional information
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Title" ), profile->title );
 msgid "First Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -3368,6 +3386,19 @@ msgstr "Servidor GG"
 msgid "GG server"
 msgstr "Servidor GG"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "No empris xifratge"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Empra xifratge si està disponible"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Requereix xifratge"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Seguretat de la connexió"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Ordre desconeguda: %s"
@@ -3403,7 +3434,6 @@ msgstr "Frase del dia per a %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3660,6 +3690,9 @@ msgstr "action <acció a dur a terme&
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <acció a dur a terme>: realitza una acció."
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: envia una ordre al authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4017,7 +4050,6 @@ msgstr "Codi postal"
 msgid "Postal Code"
 msgstr "Codi postal"
 
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Email" ), profile->email );
 msgid "Country"
 msgstr "País"
 
@@ -4787,18 +4819,9 @@ msgstr "Domini"
 msgid "Domain"
 msgstr "Domini"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Requereix xifratge"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Empra xifratge si està disponible"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Empra SSL antic"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Seguretat de la connexió"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Permet autorització de text sobre fluxos sense xifrar"
 
@@ -4910,6 +4933,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut enviar el fitxer a %s, atès que l'usuari no permet la "
 "transferència de fitxers"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Ha fallat la transferència del fitxer"
 
@@ -5632,18 +5656,6 @@ msgstr "No s'ha pogut afegir"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "No s'ha pogut afegir"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Missatge de petició d'autorització:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Autoritzeu-me, si us plau."
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_D'acord"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "S'ha produït un error en recuperar el perfil"
 
@@ -5856,6 +5868,11 @@ msgstr "No s'ha enviat el missatge al mÃ
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "No s'ha enviat el missatge al mòbil perquè era massa llarg."
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut enviar el missatge al mòbil perquè s'ha produït un error "
+"desconegut."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -6031,18 +6048,6 @@ msgstr "El nom d'usuari especificat no Ã
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "El nom d'usuari especificat no és vàlid."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "El PIN que heu introduït no és vàlid."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "La llargada del PIN que heu introduït no és vàlida [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "El PIN no és vàlid. Només pot contenir dígits [0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "Els dos PIN que heu introduït no coincideixen."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "El nom d'usuari que heu introduït no és vàlid."
 
@@ -6066,36 +6071,66 @@ msgstr ""
 "Encara no s'ha pogut recuperar la informació del vostre perfil. Torneu-ho a "
 "intentar més tard."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "El vostre UID"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Verifiqueu el PIN"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Nom que es mostrarà"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Oculta el meu número"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "Quant a mi"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "On visc"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Número de telèfon mòbil"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "Actualitzeu el vostre perfil"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "Pot cercar-se"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Aquí podeu actualitzar el vostre perfil MXit"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "Pot suggerir-se"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "Actualitzeu el vostre perfil MXit"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "El PIN que heu introduït no és vàlid."
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "La llargada del PIN que heu introduït no és vàlida [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "El PIN no és vàlid. Només pot contenir dígits [0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "Els dos PIN que heu introduït no coincideixen."
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "S'ha produït un error en actualitzar el PIN"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Verifiqueu el PIN"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Canvia el PIN"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Canvia el PIN de l'MXit"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Mostra la pantalla de presentació"
 
@@ -6105,10 +6140,34 @@ msgstr "Quant a"
 msgid "About"
 msgstr "Quant a"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "Cerca un usuari"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "Cerca un contacte de l'MXit"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "Escriviu informació de la cerca"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "C_erca"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "Canvia el perfil..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Canvia el PIN..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "Amics suggerits..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "Cerca contactes..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "Mostra la pantalla de presentació..."
@@ -6137,6 +6196,9 @@ msgstr "S'està connectant..."
 msgid "Connecting..."
 msgstr "S'està connectant..."
 
+msgid "The Display Name you entered is too short."
+msgstr "El nom d'usuari que heu introduït és massa curt."
+
 msgid "The PIN you entered has an invalid length [7-10]."
 msgstr "La llargada del PIN que heu introduït no és vàlida [4-10]."
 
@@ -6211,13 +6273,12 @@ msgstr "S'està obtenint informació de 
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "S'està obtenint informació de l'usuari..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "ha estat fet fora"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "Us han fet fora d'aquest MultiMX."
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "ha estat fet fora"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "Nom de la _Sala:"
 
@@ -6239,9 +6300,19 @@ msgstr "Nombre ocult"
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Nombre ocult"
 
+msgid "No profile available"
+msgstr "El perfil no està disponible"
+
+msgid "This contact does not have a profile."
+msgstr "Aquest contacte no té cap perfil."
+
 msgid "Your MXit ID..."
 msgstr "El vostre identificador MXit..."
 
+#. contact is in Deleted, Rejected or None state
+msgid "Re-Invite"
+msgstr "Convida de nou"
+
 #. Configuration options
 #. WAP server (reference: "libpurple/accountopt.h")
 msgid "WAP Server"
@@ -6256,6 +6327,30 @@ msgstr "Darrer cop en línia"
 msgid "Last Online"
 msgstr "Darrer cop en línia"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Missatge d'invitació"
+
+msgid "No results"
+msgstr "Cap resultat"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "No s'ha trobat cap contacte."
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "Usuari"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "On visc"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "Teniu %i suggeriments d'amics."
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "Hem trobat %i contactes que coincideixen amb la cerca."
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "S'ha trencat la connexió a MXit. Torneu-vos a connectar."
@@ -7013,6 +7108,12 @@ msgstr "Missatge de denegació de l'auto
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Missatge de denegació de l'autorització:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_D'acord"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s: %s"
@@ -7373,7 +7474,6 @@ msgstr "S'ha rebut l'autorització"
 msgstr "S'ha rebut l'autorització"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "L'usuari no existeix"
@@ -7546,6 +7646,14 @@ msgstr "Se us ha desconnectat de la conv
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Se us ha desconnectat de la conversa %s."
 
+msgid "The new formatting is invalid."
+msgstr "El format nou no és vàlid."
+
+msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
+msgstr ""
+"El format del nom d'usuari només pot canviar majúscules i minúscules, i "
+"espais en blanc."
+
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Missatge emergent"
 
@@ -7811,14 +7919,6 @@ msgstr "Opcions de privadesa d'ICQ"
 msgid "ICQ Privacy Options"
 msgstr "Opcions de privadesa d'ICQ"
 
-msgid "The new formatting is invalid."
-msgstr "El format nou no és vàlid."
-
-msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr ""
-"El format del nom d'usuari només pot canviar majúscules i minúscules, i "
-"espais en blanc."
-
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Canvia l'adreça per:"
 
@@ -7844,9 +7944,6 @@ msgstr "Escriviu l'adreça de correu de 
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Escriviu l'adreça de correu de l'amic que estigueu cercant."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "C_erca"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Estableix informació d'usuari (web)..."
 
@@ -7883,9 +7980,6 @@ msgstr "Cerca un amic per l'adreça de c
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Cerca un amic per l'adreça de correu..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "No empris xifratge"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Empra clientLogin"
 
@@ -8163,728 +8257,7 @@ msgstr "Aquests amics us veuran sempre f
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Aquests amics us veuran sempre fora de línia"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Aquari"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Peixos"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "Àries"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Taure"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Bessons"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Cranc"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "Lleó"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Verge"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Balança"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Escorpió"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Sagitari"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Capricorn"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Rata"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Bou"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tigre"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Conill"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Drac"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Serp"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Cavall"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Ovella"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Mico"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "Gall"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Gos"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Porc"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Altres"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Visible"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Només amic"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Privat"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "Número QQ"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "País/Regió"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Província/Estat"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Codi postal"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Número de telèfon"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Autoritzar que us afegeixin"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Número de mòbil"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Introducció personal"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "Ciutat/Àrea"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Publica el mòbil"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Publica el contacte"
-
-msgid "College"
-msgstr "Col·legi"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Horòscop"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Zodíac"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Sang"
-
-msgid "True"
-msgstr "Cert"
-
-msgid "False"
-msgstr "Fals"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Modifica el contacte"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Modifica l'adreça"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Modifica la informació estesa"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Modifica la informació"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Actualitza"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "No s'ha pogut canviar la informació l'amic."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Nota"
-
-# FIXME: "memo", el qq té una terminologia molt peculiar
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "Memo de l'amic"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Canvieu-ne el memo"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "_Modifica"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "Modifica el memo"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "El servidor diu:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "S'ha acceptat la vostra sol·licitud."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "S'ha rebutjat la vostra sol·licitud."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u requereix verificació: %s"
-
-# Nota: títol de finestra
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Afegir una pregunta"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Introduïu la resposta aquí"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Envia"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "La resposta no és vàlida"
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Missatge de denegació de l'autorització:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Em sap greu, no sou el meu tipus."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "Cal autorització per a %u"
-
-# Nota: títol de finestra (josep)
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Autorització per a afegir un amic"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Introduïu la sol·licitud aquí"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Voleu ser el meu amic?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Amic QQ"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Afegeix un amic"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "El nombre QQ no és vàlid"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "No s'ha pogut enviar l'autorització"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "No s'ha pogut suprimir l'amic %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "No us heu pogut suprimir de la llista d'amics de %d"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "No s'ha indicat cap motiu"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "%s us ha afegit"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Voleu afegir-lo?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Rebutjat per %s"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Missatge: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "Identificador: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "Identificador del Grup"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Introduïu el número Qun"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Només podeu cercar Quns permanents\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(No és una cadena UTF-8 vàlida)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "No en sóc membre"
-
-msgid "Member"
-msgstr "Membre"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Demanant"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Administrador"
-
-# FIXME
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Nom de la sala"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Avís"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Detalls"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Creador"
-
-msgid "About me"
-msgstr "Quant a mi"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Categoria"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Aquest Qun no permet que s'hi afegeixi ningú"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Entra al Qun QQ"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Introduïu la sol·licitud aquí"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "S'ha entrat al Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "S'ha entrat al Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "No se us ha permès entrar al Qun %u"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Operació Qun QQ"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Ha fallat:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Resposta desconeguda en entrar al Qun"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Surt del Qun"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Nota, si en sou el creador, \n"
-"aquesta operació suprimirà aquest Qun."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Em sap greu, no sou el meu tipus"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "S'ha canviat els membres del Qun"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "S'ha canviat la iformació del Qun correctament"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Heu creat un Qun"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Voleu establir informació detallada ara?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Configuració"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%u ha sol·licitat unir-se al Qun %u per %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u ha sol·licitat unir-se al Qun %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "No s'ha pogut entrar al Qun %u, administrat per %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>L'administrador %2$u us ha permès unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>S'ha suprimit l'amic %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>El nou amic %u ha entrat.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Desconegut-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Nivell"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " FromMobile"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr " BindMobile"
-
-msgid " Video"
-msgstr " Vídeo"
-
-msgid " Zone"
-msgstr " Zona"
-
-# Nota: només apareix si es defineix DEBUG
-msgid "Flag"
-msgstr "Bandera"
-
-# Nota: només apareix si es defineix DEBUG
-msgid "Ver"
-msgstr "Ver"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "QQ: El nom d'usuari no és vàlid"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Selecciona una icona..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Temps d'entrada</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Amic en línia</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Actualitzat per darrer cop</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Servidor</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Etiqueta del client</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Mode de connexió</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>La meva adreça IP</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Enviats</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Reenviats</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Perduts</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Rebuts</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Rebuts duplicats</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Temps</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "Informació de la connexió"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Autor original</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Col·laboradors del codi</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Encantadors apedaçadors (de codi)</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Reconeixement</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Comprovadors del codi</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "i més, si us plau feu-m'ho saber... gràcies!!!))"
-
-# FIXME: ush... traducció lliure... 
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet possible...<i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>No dubteu a col·laborar amb nosaltres!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "Quant a l'OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Canvia la icona"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "Canvia la contrasenya"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Informació del compte"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Actualitza tots els Quns QQ"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "Quant a l'OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Modifica el memo de l'amic"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "Connector per al protocol QQ"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Seleccioneu un servidor"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "Connecta amb TCP"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Mostra els avisos del servidor"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Mostra les notícies del servidor"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Mostra la sala de xat quan hi arribin missatges"
-
-# FIXME: keep alive -> permanència
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Interval de permanència (en segons)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Interval d'actualització (en segons)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "No es pot desxifrar la resposta del servidor"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "S'ha produït un error en sol·licitar el testimoni, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "La longiud del testimoni no és vàlida, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "Redirect_EX no està implementat"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "Cal activació"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "No s'ha reconegut el codi de resposta en entrar (0x%02X)"
-
-# FIXME: captcha
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "S'està sol·licitant un capcha"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "S'està comprovant el captcha"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Ha fallat la verificació del captcha"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Imatge captcha"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "Introduïu el codi"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "Verificació del captcha QQ"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Introduïu el text de la imatge"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr ""
-"No s'ha reconegut el codi de resposta en comprovar la contrasenya (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"No s'ha reconegut el codi de resposta en entrar (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Error del sòcol"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "S'està obtenint el servidor"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "S'està sol·licitant un testimoni"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom de l'ordinador"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "El servidor o el port no són vàlids"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "S'està connectant al servidor"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "Error del QQ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Notícies del servidor:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "De %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Avís del servidor de %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "Ordre del servidor desconeguda"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"Resposta d'error de %s(0x%02X)\n"
-"Sala %u, resposta 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Ordre QQ Qun"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "No s'ha pogut desxifrar la resposta d'entrada"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "Ordre d'entrada desconeguda"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "Ordre de client desconeguda"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d ha refusat el fitxer %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "S'ha enviat el fitxer"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d ha cancel·lat la transferència de %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Títol del grup:</b> %s<br>"
 
@@ -9654,6 +9027,9 @@ msgstr "Unitat"
 msgid "Unit"
 msgstr "Unitat"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Nota"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Entra a un xat"
 
@@ -10302,6 +9678,9 @@ msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol on
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol on escoltar"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom de l'ordinador"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Els noms d'usuari SIP no poden contenir espais en blanc ni @"
 
@@ -10422,6 +9801,9 @@ msgstr "Missatge del sistema de yahoo! p
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Missatge del sistema de yahoo! per a %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Missatge de denegació de l'autorització:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11219,15 +10601,18 @@ msgstr "Sense servidor intermediari"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Sense servidor intermediari"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privadesa (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Empra les opcions de l'entorn"
 
@@ -11255,6 +10640,12 @@ msgstr "_Contrasenya:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "_Contrasenya:"
 
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Empra la supressió del silenci"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "_Veu i vídeo"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "No s'ha pogut desar el compte nou"
 
@@ -11303,9 +10694,20 @@ msgstr ""
 "d'amics."
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s us vol afegir (%s) a la seva llista d'amics"
+"%s%s"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "L'usuari %s%s%s%s us vol afegir (%s) a la seva llista d'amics%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Envia un missatge instantani"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Color de fons"
@@ -11859,6 +11261,9 @@ msgstr "(Opcional) À_lies:"
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Opcional) À_lies:"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Opcional) Missatge d'_invitació:"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Afegeix l'amic al _grup:"
 
@@ -13345,6 +12750,13 @@ msgstr "Avisos nous"
 msgstr "Avisos nous"
 
 # FIXME: Cancel·la?
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
 msgstr "Rebutja"
 
@@ -14479,6 +13891,9 @@ msgstr "Fulla PubSub"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "Fulla PubSub"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15343,6 +14758,21 @@ msgstr "D_ispositiu"
 msgid "D_evice"
 msgstr "D_ispositiu"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "DROP"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "Volum:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Llindar per al sileici:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "Paràmetres d'entrada i sortida"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Test del micròfon"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15355,9 +14785,6 @@ msgstr "Configuració del so/vídeo"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Configuració del so/vídeo"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Configuració de la veu i el vídeo"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -15635,6 +15062,668 @@ msgstr "No tens permís per desinstal.la
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "No tens permís per desinstal.lar aquesta aplicació."
 
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "Missatge de petició d'autorització:"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "Autoritzeu-me, si us plau."
+
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "El vostre UID"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "Oculta el meu número"
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "Aquí podeu actualitzar el vostre perfil MXit"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "Aquari"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "Peixos"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "Àries"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "Taure"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "Bessons"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "Cranc"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "Lleó"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "Verge"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "Balança"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "Escorpió"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "Sagitari"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "Capricorn"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "Rata"
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "Bou"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "Tigre"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "Conill"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "Drac"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "Serp"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "Cavall"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "Ovella"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr "Mico"
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "Gall"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "Gos"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "Porc"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "Visible"
+
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "Només amic"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "Privat"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "Número QQ"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "País/Regió"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "Província/Estat"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "Codi postal"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "Número de telèfon"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "Autoritzar que us afegeixin"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "Número de mòbil"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "Introducció personal"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "Ciutat/Àrea"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "Publica el mòbil"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "Publica el contacte"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "Col·legi"
+
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "Horòscop"
+
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "Zodíac"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "Sang"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "Cert"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "Fals"
+
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "Modifica el contacte"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "Modifica l'adreça"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "Modifica la informació estesa"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "Modifica la informació"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Actualitza"
+
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "No s'ha pogut canviar la informació l'amic."
+
+# FIXME: "memo", el qq té una terminologia molt peculiar
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "Memo de l'amic"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "Canvieu-ne el memo"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "_Modifica"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "Modifica el memo"
+
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "El servidor diu:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "S'ha acceptat la vostra sol·licitud."
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "S'ha rebutjat la vostra sol·licitud."
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u requereix verificació: %s"
+
+# Nota: títol de finestra
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "Afegir una pregunta"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "Introduïu la resposta aquí"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "Envia"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "La resposta no és vàlida"
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "Em sap greu, no sou el meu tipus."
+
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "Cal autorització per a %u"
+
+# Nota: títol de finestra (josep)
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "Autorització per a afegir un amic"
+
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "Introduïu la sol·licitud aquí"
+
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "Voleu ser el meu amic?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "Amic QQ"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "Afegeix un amic"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "El nombre QQ no és vàlid"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "No s'ha pogut enviar l'autorització"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "No s'ha pogut suprimir l'amic %u"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "No us heu pogut suprimir de la llista d'amics de %d"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "No s'ha indicat cap motiu"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "%s us ha afegit"
+
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "Voleu afegir-lo?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "Rebutjat per %s"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "Missatge: %s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "Identificador: "
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "Identificador del Grup"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun"
+
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "Introduïu el número Qun"
+
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "Només podeu cercar Quns permanents\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(No és una cadena UTF-8 vàlida)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "No en sóc membre"
+
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "Membre"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "Demanant"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "Administrador"
+
+# FIXME
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "Nom de la sala"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "Avís"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "Detalls"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "Creador"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Categoria"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "Aquest Qun no permet que s'hi afegeixi ningú"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "Entra al Qun QQ"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "Introduïu la sol·licitud aquí"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "S'ha entrat al Qun %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "S'ha entrat al Qun"
+
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "No se us ha permès entrar al Qun %u"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "Operació Qun QQ"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "Ha fallat:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "Resposta desconeguda en entrar al Qun"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "Surt del Qun"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nota, si en sou el creador, \n"
+#~ "aquesta operació suprimirà aquest Qun."
+
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "Em sap greu, no sou el meu tipus"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "S'ha canviat els membres del Qun"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "S'ha canviat la iformació del Qun correctament"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "Heu creat un Qun"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "Voleu establir informació detallada ara?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "Configuració"
+
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "%u ha sol·licitat unir-se al Qun %u per %s"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "%u ha sol·licitat unir-se al Qun %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "No s'ha pogut entrar al Qun %u, administrat per %u"
+
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>L'administrador %2$u us ha permès unir-vos al Qun %1$u per %3$s</b>"
+
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>S'ha suprimit l'amic %u.</b>"
+
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>El nou amic %u ha entrat.</b>"
+
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "Desconegut-%d"
+
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "Nivell"
+
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr " TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " FromMobile"
+
+#~ msgid " BindMobile"
+#~ msgstr " BindMobile"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr " Vídeo"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr " Zona"
+
+# Nota: només apareix si es defineix DEBUG
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "Bandera"
+
+# Nota: només apareix si es defineix DEBUG
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "Ver"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "QQ: El nom d'usuari no és vàlid"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "Selecciona una icona..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Temps d'entrada</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Amic en línia</b>: %d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Actualitzat per darrer cop</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Servidor</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Etiqueta del client</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Mode de connexió</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>La meva adreça IP</b>: %s:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Enviats</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Reenviats</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Perduts</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Rebuts</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Rebuts duplicats</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Temps</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "Informació de la connexió"
+
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Autor original</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Col·laboradors del codi</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Encantadors apedaçadors (de codi)</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Reconeixement</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Comprovadors del codi</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "i més, si us plau feu-m'ho saber... gràcies!!!))"
+
+# FIXME: ush... traducció lliure... 
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>I tothom que ho ha fet possible...<i><br>\n"
+
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>No dubteu a col·laborar amb nosaltres!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "Quant a l'OpenQ %s"
+
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "Canvia la contrasenya"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "Informació del compte"
+
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "Actualitza tots els Quns QQ"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "Quant a l'OpenQ"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "Modifica el memo de l'amic"
+
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "Connector per al protocol QQ"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "Auto"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "Seleccioneu un servidor"
+
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "Connecta amb TCP"
+
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "Mostra els avisos del servidor"
+
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "Mostra les notícies del servidor"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "Mostra la sala de xat quan hi arribin missatges"
+
+# FIXME: keep alive -> permanència
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval de permanència (en segons)"
+
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval d'actualització (en segons)"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "No es pot desxifrar la resposta del servidor"
+
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en sol·licitar el testimoni, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "La longiud del testimoni no és vàlida, %d"
+
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "Redirect_EX no està implementat"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "Cal activació"
+
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "No s'ha reconegut el codi de resposta en entrar (0x%02X)"
+
+# FIXME: captcha
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "S'està sol·licitant un capcha"
+
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "S'està comprovant el captcha"
+
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "Ha fallat la verificació del captcha"
+
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "Imatge captcha"
+
+#~ msgid "Enter code"
+#~ msgstr "Introduïu el codi"
+
+#~ msgid "QQ Captcha Verification"
+#~ msgstr "Verificació del captcha QQ"
+
+#~ msgid "Enter the text from the image"
+#~ msgstr "Introduïu el text de la imatge"
+
+#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha reconegut el codi de resposta en comprovar la contrasenya (0x%02X)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha reconegut el codi de resposta en entrar (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Socket error"
+#~ msgstr "Error del sòcol"
+
+#~ msgid "Getting server"
+#~ msgstr "S'està obtenint el servidor"
+
+#~ msgid "Requesting token"
+#~ msgstr "S'està sol·licitant un testimoni"
+
+#~ msgid "Invalid server or port"
+#~ msgstr "El servidor o el port no són vàlids"
+
+#~ msgid "Connecting to server"
+#~ msgstr "S'està connectant al servidor"
+
+#~ msgid "QQ Error"
+#~ msgstr "Error del QQ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server News:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Notícies del servidor:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%s:%s"
+#~ msgstr "%s:%s"
+
+#~ msgid "From %s:"
+#~ msgstr "De %s:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server notice From %s: \n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Avís del servidor de %s: \n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
+#~ msgstr "Ordre del servidor desconeguda"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
+#~ "Room %u, reply 0x%02X"
+#~ msgstr ""
+#~ "Resposta d'error de %s(0x%02X)\n"
+#~ "Sala %u, resposta 0x%02X"
+
+#~ msgid "QQ Qun Command"
+#~ msgstr "Ordre QQ Qun"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
+#~ msgstr "No s'ha pogut desxifrar la resposta d'entrada"
+
+#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
+#~ msgstr "Ordre d'entrada desconeguda"
+
+#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
+#~ msgstr "Ordre de client desconeguda"
+
+#~ msgid "%d has declined the file %s"
+#~ msgstr "%d ha refusat el fitxer %s"
+
+#~ msgid "File Send"
+#~ msgstr "S'ha enviat el fitxer"
+
+#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
+#~ msgstr "%d ha cancel·lat la transferència de %s"
+
+#~ msgid "Voice and Video Settings"
+#~ msgstr "Configuració de la veu i el vídeo"
+
 #~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
 #~ msgstr ""
 #~ "Rebutja automàticament dels usuaris que no estiguin a la llista d'amics"
@@ -15720,9 +15809,6 @@ msgstr "No tens permís per desinstal.la
 #~ msgid "How do you feel right now?"
 #~ msgstr "Com us trobeu ara mateix?"
 
-#~ msgid "Change Mood..."
-#~ msgstr "Canvia l'estat d'ànim..."
-
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "Orientació"
 
@@ -15895,9 +15981,6 @@ msgstr "No tens permís per desinstal.la
 #~ msgid "Auto-away"
 #~ msgstr "Auto-absència"
 
-#~ msgid "Change _status to:"
-#~ msgstr "Canvia l'_estat a:"
-
 #~ msgid "Send instant messages over multiple protocols"
 #~ msgstr "Envieu missatges instantanis en múltiples protocols"
 
@@ -16338,9 +16421,6 @@ msgstr "No tens permís per desinstal.la
 #~ msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
 #~ msgstr "Especifiqueu una drecera associada a l'emoticona."
 
-#~ msgid "Please select an image for the smiley."
-#~ msgstr "Seleccioneu una imatge per a l'emoticona."
-
 #~ msgid "Activate which ID?"
 #~ msgstr "Quin ID voleu activar?"
 
@@ -16362,9 +16442,6 @@ msgstr "No tens permís per desinstal.la
 #~ msgid "Widget Sizes"
 #~ msgstr "Mides del giny"
 
-#~ msgid "Invite message"
-#~ msgstr "Missatge d'invitació"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
 #~ "along with an optional invite message."


More information about the Commits mailing list