pidgin: dddec508: Updated a bunch of translations.

darkrain42 at pidgin.im darkrain42 at pidgin.im
Tue May 10 00:52:16 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: dddec508a4232ccf8b6e3ec0db47d305f48a4c98
Parent:  8d57ee587dfeffcc546fa3ea128a72b0bd137874
Author:  darkrain42 at pidgin.im
Date:   05/10/11 00:45:01
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/dddec508a4232ccf8b6e3ec0db47d305f48a4c98

Changelog: 

Updated a bunch of translations.

Closes #13510, #13926, #13927, #13455, #13966, #13991, #13993

Changes against parent 8d57ee587dfeffcc546fa3ea128a72b0bd137874

 patched po/ChangeLog
 patched po/bn.po
 patched po/cs.po
 patched po/nl.po
 patched po/pl.po
 patched po/sq.po
 patched po/uk.po
 patched po/zh_HK.po
 patched po/zh_TW.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/pl.po	ec251a01a390ff1af57d16c9304a0deefb4df840
+++ po/pl.po	6ed872f7f05f04e83a3930686c641db7f57a5993
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin Polish translation\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 02:18-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-06 20:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-05 17:10+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -221,6 +221,9 @@ msgstr "Alias (opcjonalny)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (opcjonalny)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Wiadomość zaproszenia (opcjonalna)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Dodaj do grupy"
 
@@ -1954,6 +1957,9 @@ msgstr "Nieznany powód"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Nieznany powód"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Przerywanie wyszukiwania DNS w trybie pośrednika Tor."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -3184,7 +3190,7 @@ msgid "Unable to change password. Error 
 msgstr "Bieżące hasło różni się od podanego."
 
 msgid "Unable to change password. Error occurred.\n"
-msgstr "Nie można zmienić hasła. Nastąpił błąd.\n"
+msgstr "Nie można zmienić hasła. Wystąpił błąd.\n"
 
 msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
 msgstr "Zmień hasło dla konta Gadu-Gadu"
@@ -3210,6 +3216,21 @@ msgstr "Zmiana hasła Gadu-Gadu"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Zmiana hasła Gadu-Gadu"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Wyświetlanie stanu:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "Wszystkim"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Tylko znajomym"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Zmień rozgłaszanie stanu"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "Proszę wybrać, kto może widzieć stan"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Wybierz konferencjÄ™ dla znajomego: %s"
@@ -3353,6 +3374,19 @@ msgstr "Serwer Gadu-Gadu"
 msgid "GG server"
 msgstr "Serwer Gadu-Gadu"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Bez użycia szyfrowania"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Użycie szyfrowania, jeśli jest dostępne"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Wymaganie szyfrowania"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Bezpieczeństwo połączenia"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Nieznane polecenie: %s"
@@ -3388,7 +3422,6 @@ msgstr "Wiadomość dnia (MOTD) dla %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3644,6 +3677,9 @@ msgstr "action <czynność do wykonan
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <czynność do wykonania>: wykonuje czynność."
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: wysyła polecenie do authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4774,18 +4810,9 @@ msgstr "Domena"
 msgid "Domain"
 msgstr "Domena"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Wymaganie szyfrowania"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Użycie szyfrowania, jeśli jest dostępne"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Użycie starego stylu SSL"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Bezpieczeństwo połączenia"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr ""
 "Pozwolenie na upoważnianie w zwykłym tekście przez niezaszyfrowane strumienie"
@@ -4895,6 +4922,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Nie można wysłać pliku do użytkownika %s, nie obsługuje on przesyłania plików"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Przesyłanie plików się nie powiodło"
 
@@ -5615,18 +5643,6 @@ msgstr "Nie można dodać"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Nie można dodać"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Wiadomość prośby o upoważnienie:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Użytkownik prosi o upoważnienie."
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "BÅ‚Ä…d podczas pobierania profilu"
 
@@ -5838,6 +5854,9 @@ msgstr "Wiadomość Mobile nie została 
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Wiadomość Mobile nie została wysłana, ponieważ jest za długa."
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Nie wysłano wiadomości Mobile, ponieważ wystąpił nieznany błąd."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -5886,7 +5905,7 @@ msgid "Message was not sent because an u
 msgstr "Nie wysłano wiadomości, ponieważ wystąpił nieznany błąd kodowania."
 
 msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
-msgstr "Nie wysłano wiadomości, ponieważ nastąpił nieznany błąd."
+msgstr "Nie wysłano wiadomości, ponieważ wystąpił nieznany błąd."
 
 msgid "Writing error"
 msgstr "BÅ‚Ä…d zapisywania"
@@ -5999,7 +6018,7 @@ msgid "Message may have not been sent be
 msgstr "Wiadomość nie została wysłana, ponieważ wystąpił błąd centrali:"
 
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
-msgstr "Wiadomość nie została wysłana ponieważ nastąpił nieznany błąd:"
+msgstr "Wiadomość nie została wysłana ponieważ wystąpił nieznany błąd:"
 
 msgid "Delete Buddy from Address Book?"
 msgstr "Usunąć znajomego z książki adresowej?"
@@ -6010,18 +6029,6 @@ msgstr "Podana nazwa użytkownika jest n
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Podana nazwa użytkownika jest nieprawidłowa."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "Podany kod PIN jest nieprawidłowy."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "Podany kod PIN ma nieprawidłową długość [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "Kod PIN jest nieprawidłowy. Powinien składać się tylko z cyfr [0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "Oba podane kody PIN nie zgadzajÄ… siÄ™."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Podana wyświetlana nazwa jest nieprawidłowa."
 
@@ -6043,36 +6050,66 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Nie pobrano jeszcze informacji o profilu. Proszę spróbować ponownie później."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "UID użytkownika"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Sprawdź kod PIN"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Wyświetl nazwę"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Ukryj numer"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "O mnie"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "Gdzie mieszkam"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Numer telefonu komórkowego"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "Zaktualizuj profil"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "Może być wyszukiwany"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Tutaj można zaktualizować profil MXit"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "Może być proponowany"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "Zaktualizuj profil MXit"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "Podany kod PIN jest nieprawidłowy."
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "Podany kod PIN ma nieprawidłową długość [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "Kod PIN jest nieprawidłowy. Powinien składać się tylko z cyfr [0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "Oba podane kody PIN nie zgadzajÄ… siÄ™."
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "BÅ‚Ä…d podczas aktualizacji kodu PIN"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Sprawdź kod PIN"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Zmień PIN"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Zmień kod PIN MXit"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Wyświetl ekran powitalny"
 
@@ -6082,10 +6119,34 @@ msgstr "O wtyczce"
 msgid "About"
 msgstr "O wtyczce"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "Wyszukaj użytkownika"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "Wyszukaj kontaktu MXit"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "Tutaj można wpisać wyszukiwane informacje"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "Wy_szukaj"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "Zmień profil..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Zmień kod PIN..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "Zaproponuj znajomych..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "Wyszukaj kontakty..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "Wyświetl ekran powitalny..."
@@ -6191,13 +6252,12 @@ msgstr "Pobieranie informacji o użytkow
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "Pobieranie informacji o użytkowniku..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "został wyrzucony"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "Użytkownik został wyrzucony z tego MultiMX."
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "został wyrzucony"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "_Nazwa pokoju:"
 
@@ -6245,6 +6305,30 @@ msgstr "Ostatnio online"
 msgid "Last Online"
 msgstr "Ostatnio online"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Wiadomość zaproszenia"
+
+msgid "No results"
+msgstr "Brak wyników"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "Nie odnaleziono kontaktów."
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "Identyfikator użytkownika"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "Gdzie mieszkam"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "Zaproponowano %i znajomych."
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "Odnaleziono %i kontaktów pasujących do wyszukiwania."
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "Utracono połączenie z MXit. Proszę połączyć się ponownie."
@@ -6986,6 +7070,12 @@ msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "Odebrano nieoczekiwaną odpowiedź z %s: %s"
@@ -7341,7 +7431,6 @@ msgstr "Otrzymano upoważnienie"
 msgstr "Otrzymano upoważnienie"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "Nazwa użytkownika nie istnieje"
@@ -7847,9 +7936,6 @@ msgstr "Proszę podać adres e-mail wysz
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Proszę podać adres e-mail wyszukiwanego znajomego."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "Wy_szukaj"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Ustaw informacje o użytkowniku (WWW)..."
 
@@ -7886,9 +7972,6 @@ msgstr "Wyszukaj znajomych według adres
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Wyszukaj znajomych według adresu e-mail..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Bez użycia szyfrowania"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Użycie logowania klienta"
 
@@ -8167,723 +8250,7 @@ msgstr "Znajomi na tej liście będą wi
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Znajomi na tej liście będą widzieli stan użytkownika jako tryb offline"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Wodnik"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Ryby"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "Baran"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Byk"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Bliźnięta"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Rak"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "Lew"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Panna"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Waga"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Skorpion"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Strzelec"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Koziorożec"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Szczur"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Wół"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tygrys"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Królik"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Smok"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Wąż"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Koń"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Koza"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Małpa"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "Kogut"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Pies"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Åšwinia"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Inny"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Widoczne"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Tylko dla przyjaciół"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Prywatne"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "Numer QQ"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "Kraj/region"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Prowincja/stan"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Kod pocztowy"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Numer telefonu"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Upoważnij dodawanie"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Numer telefonu komórkowego"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Informacje osobiste"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "Miasto/obszar"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Publikacja telefonu komórkowego"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Publikacja kontaktu"
-
-msgid "College"
-msgstr "Uczelnia"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskop"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Znak zodiaku"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Grupa krwi"
-
-msgid "True"
-msgstr "Prawda"
-
-msgid "False"
-msgstr "Fałsz"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Zmodyfikuj kontakt"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Zmodyfikuj adres"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Zmodyfikuj rozszerzone informacje"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Zmodyfikuj informacje"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Zaktualizuj"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Nie można zmienić informacji o znajomym."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Notatka"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "Notatka o użytkowniku"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Zmień notatkę o użytkowniku"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "Zm_odyfikuj"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "Modyfikacja notatki"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "Komunikat serwera:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "Prośba została zaakceptowana."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "Prośba została odrzucona."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u wymaga sprawdzenia: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Dodaj pytanie znajomego"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Miejsce na wpisanie odpowiedzi"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Wyślij"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Odpowiedź jest nieprawidłowa."
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Przykro mi, nie jesteÅ› w moim typie."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u wymaga upoważnienia"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Dodaj upoważnienie znajomego"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Proszę tutaj podać prośbę"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Chcesz zostać moim przyjacielem?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Znajomy QQ"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Dodaj znajomego"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Nieprawidłowy numer QQ"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Wysłanie upoważnienia się nie powiodło"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "Usunięcie znajomego %u się nie powiodło"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Usunięcie z listy znajomych użytkownika %d się nie powiodło"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "Nie podano powodu"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Dodano przez użytkownika %s"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Dodać go?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Odrzucono przez użytkownika %s"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Wiadomość: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "Identyfikator: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "Identyfikator grupy"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Proszę podać numer Qun"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Można wyszukiwać tylko trwałe Qun\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(Nieprawidłowy ciąg UTF-8)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "Nie jest członkiem"
-
-msgid "Member"
-msgstr "Członek"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Wysyłanie prośby"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Administrator"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Tytuł pokoju"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Uwaga"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Szczegół"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Twórca"
-
-msgid "About me"
-msgstr "O mnie"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Kategoria"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Qun nie umożliwia dołączania innym"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Dołącz do QQ Qun"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Tutaj można wpisać swoją prośbę"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "Pomyślnie dołączono do Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Pomyślnie dołączono do Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "Qun %u odmówił dołączenia"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Działanie QQ Qun"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Niepowodzenie:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Dołącz do Qun, nieznana odpowiedź"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Wyjdź z Qun"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Uwaga: to działanie może doprowadzić do usunięcia Qun,\n"
-"jeśli jest przeprowadzane przez jego założyciela."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Przykro mi, nie jesteÅ› w naszym typie"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Pomyślnie zmieniono członków Qun"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Pomyślnie zmieniono informacje o Qun"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Pomyślnie utworzono Qun"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Ustawić teraz szczegółowe informacje?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Ustawienia"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "Użytkownik %u chce dołączyć do Qun %u dla %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "Użytkownik %u chce dołączyć do Qun %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "Dołączenie do Qun %u się nie powiodło, działanie administratora %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr ""
-"<b>Dołączenie do Qun %u zostało zaakceptowane przez administratora %u dla "
-"%s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>Usunięto znajomego %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>Dołączył nowy znajomy %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Nieznany-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Poziom"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " Z telefonu komórkowego"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr " Dowiąż telefon komórkowy"
-
-msgid " Video"
-msgstr " Wideo"
-
-msgid " Zone"
-msgstr " Strefa"
-
-msgid "Flag"
-msgstr "Flaga"
-
-msgid "Ver"
-msgstr "Wersja"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "Nieprawidłowa nazwa"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Wybierz ikonÄ™..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Czas logowania</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Znajomi w trybie online</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Ostatnie odświeżenie</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Serwer</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Znacznik klienta</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Tryb połączenia</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>IP Internetu</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Wysłano</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Wysłano ponownie</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Utracono</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Odebrano</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Odebrano duplikat</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Czas</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "Informacje logowania"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Pierwszy autor</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Współtwórcy kodu</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Uroczy twórcy poprawek</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Podziękowania</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Skrupulatni testerzy</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "i wiele więcej, proszę dać o sobie znać... dziękuję!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>A także wszyscy chłopcy na zapleczu...</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>Każdy może dołączyć!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "O programie OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Zmień ikonę"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "Zmień hasło"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Informacje o koncie"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Zaktualizuj wszystkie Qun QQ"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "O programie OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Zmodyfikuj notatkÄ™ o znajomym"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "Wtyczka protokołu QQ"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Automatyczny"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Wybór serwera"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "Połączenie przez TCP"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Wyświetlanie uwag serwera"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Wyświetlanie aktualności serwera"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Wyświetlanie pokoju konferencji po nadejściu wiadomości"
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "Użycie domyślnej czcionki"
-
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Czas między wznowieniami (sekundy)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Czas między aktualizacjami (sekundy)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "Nie można odszyfrować odpowiedzi serwera"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "Żądanie tokena się nie powiodło, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "Nieprawidłowy token len, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "Redirect_EX nie jest obecnie obsługiwane"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "Wymagana jest aktywacja"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "Nieznany kod odpowiedzi podczas logowania siÄ™ (0x%02X)"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "Żądanie CAPTCHA"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "Sprawdzanie pola CAPTCHA"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Sprawdzenie pola CAPTCHA się nie powiodło"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Obraz CAPTCHA"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "Proszę podać kod"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "Sprawdzanie pola CAPTCHA QQ"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Proszę podać tekst z obrazu"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "Nieznana odpowiedź podczas sprawdzania hasła (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nieznany kod odpowiedzi podczas logowania siÄ™ (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "BÅ‚Ä…d gniazda"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "Pobieranie serwera"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "Żądanie tokena"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Nieprawidłowy serwer lub port"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "Łączenie z serwerem"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "BÅ‚Ä…d QQ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Aktualności serwera:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Od %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Wiadomość serwera od %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "Nieznane POLECENIE SERWERA"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"BÅ‚Ä…d odpowiedzi %s(0x%02X)\n"
-"Pokój %u, odpowiedź 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Polecenie Qun QQ"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "Nie można odszyfrować odpowiedzi logowania"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "Nieznane POLECENIE LOGOWANIA"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "Nieznane POLECENIE KLIENTA"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "Użytkownik %d odmówił przyjęcia pliku %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "Wysłano plik"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "Użytkownik %d anulował przesyłanie pliku %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Nazwa grupy:</b> %s<br>"
 
@@ -9653,6 +9020,9 @@ msgstr "Jednostka"
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednostka"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Notatka"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Dołącz do konferencji"
 
@@ -10294,6 +9664,9 @@ msgstr "Nie można utworzyć gniazda nas
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "Nie można utworzyć gniazda nasłuchiwania"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "Nie można uzyskać nazwy komputera"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Nazwy użytkowników SIP nie mogą zawierać spacji ani symboli @"
 
@@ -10411,6 +9784,9 @@ msgstr "Wiadomość systemu Yahoo! dla %
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Wiadomość systemu Yahoo! dla %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Wiadomość odmowy upoważnienia:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11201,15 +10577,18 @@ msgstr "Bez pośrednika"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Bez pośrednika"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/prywatność (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Użycie ustawień środowiskowych"
 
@@ -11237,6 +10616,12 @@ msgstr "Ha_sło:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "Ha_sło:"
 
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Użycie tłumienia ci_szy"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "_Dźwięk i wideo"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Nie można zapisać nowego konta"
 
@@ -11285,10 +10670,21 @@ msgstr ""
 "<b>Konta->ZarzÄ…dzaj kontami</b> w oknie listy znajomych"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"Użytkownik <a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s chce dodać użytkownika (%s) do "
+"swojej listy znajomych%s%s"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr ""
 "Użytkownik %s%s%s%s chce dodać użytkownika (%s) do swojej listy znajomych%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Wyślij wiadomość"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Kolor tła"
@@ -11840,6 +11236,9 @@ msgstr "(Opcjonalny) a_lias:"
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Opcjonalny) a_lias:"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Opcjonalna) w_iadomość zaproszenia:"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Dodanie znajomego do g_rupy:"
 
@@ -14433,6 +13832,9 @@ msgstr "Karta PubSub"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "Karta PubSub"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Inny"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15295,6 +14697,21 @@ msgstr "UrzÄ…dz_enie"
 msgid "D_evice"
 msgstr "UrzÄ…dz_enie"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "Upuszczenie"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "Głośność:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Próg ciszy:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "Ustawienia wejścia i wyjścia"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Test mikrofonu"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15307,9 +14724,6 @@ msgstr "Ustawienia dźwięku/wideo"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Ustawienia dźwięku/wideo"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Ustawienia dźwięku i wideo"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
============================================================
--- po/nl.po	32461038017430fbbe7cb65d72e58287e660afbe
+++ po/nl.po	8f072866968c6ac93eac660a1aea1005a28d3a2d
@@ -1,21 +1,25 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+# This file is distributed under the same license as the Pidgin package.
+# Gideon van Melle <translations at gvmelle.com>
+# Daniël Heres <danielheres at gmail.com>, 2008
+# Vincent van Adrighem <adrighem at gnome.org>, 2004, 2005, 2006.
+# Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem at dirck.mine.nu>, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Pidgin\n"
+"Project-Id-Version: pidgin 2.7.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-09 01:47-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-03 01:35+0000\n"
-"Last-Translator: Dingoe <translations at gvmelle.com>\n"
-"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.net/projects/p/pidgin/team/nl/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-02 18:45+0100\n"
+"Last-Translator: dingoe <translations at gvmelle.com>\n"
+"Language-Team: Dutch <translations at gvmelle.com>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Poedit-Language: Dutch\n"
+"X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
@@ -1396,6 +1400,7 @@ msgstr "Dubbele titel"
 msgid "Duplicate title"
 msgstr "Dubbele titel"
 
+# Different status message expander
 msgid "Please enter a different title for the status."
 msgstr "Geef een andere titel aan de status."
 
@@ -1411,6 +1416,7 @@ msgstr "Status bewerken"
 msgid "Edit Status"
 msgstr "Status bewerken"
 
+# Different status message expander
 msgid "Use different status for following accounts"
 msgstr "Een andere status gebruiken voor de volgende accounts"
 
@@ -1619,6 +1625,7 @@ msgstr "Geef wachtwoord voor %s (%s)"
 msgid "Enter password for %s (%s)"
 msgstr "Geef wachtwoord voor %s (%s)"
 
+# wachtwoord invoeren
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Voer wachtwoord in"
 
@@ -1894,6 +1901,7 @@ msgstr "Purple's D-BUS server is niet ac
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
 msgstr "Purple's D-BUS server is niet actief vanwege de volgende reden"
 
+# was eerst: geen
 msgid "No name"
 msgstr "Geen naam"
 
@@ -2415,6 +2423,12 @@ msgstr ""
 "Voegt de mogelijkheid toe om notities voor vrienden op te slaan op uw "
 "vriendenlijst"
 
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2424,6 +2438,10 @@ msgstr "Codering testen"
 msgid "Cipher Test"
 msgstr "Codering testen"
 
+# *< name
+# *< version
+# * summary
+# * description
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
@@ -2431,6 +2449,10 @@ msgstr "De met libpurple meegeleverde co
 msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
 msgstr "De met libpurple meegeleverde coderingen testen."
 
+# *< name
+# *< version
+# * summary
+# * description
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2440,6 +2462,10 @@ msgstr "DBus voorbeeld"
 msgid "DBus Example"
 msgstr "DBus voorbeeld"
 
+# *< name
+# *< version
+# * summary
+# * description
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
@@ -2676,12 +2702,16 @@ msgstr "Log Lezer"
 msgid "Log Reader"
 msgstr "Log Lezer"
 
+# *< name
+# *< version
+# * summary
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
 msgstr "Logboeken van andere IM-cliënten tonen in de logviewer."
 
+# * description
 #. * description
 msgid ""
 "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
@@ -2773,6 +2803,7 @@ msgstr "Niet vragen. Altijd in alarm ops
 msgid "Do not ask. Always save in pounce."
 msgstr "Niet vragen. Altijd in alarm opslaan."
 
+# wachtwoord invoeren
 msgid "One Time Password"
 msgstr "Eenmalig wachtwoord"
 
@@ -3345,6 +3376,7 @@ msgstr "Gadu-Gadu Protocol plug-in"
 msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
 msgstr "Gadu-Gadu Protocol plug-in"
 
+# summary
 #. summary
 msgid "Polish popular IM"
 msgstr "Populaire Poolse IM-cliënt"
@@ -6021,11 +6053,11 @@ msgid "About Me"
 
 #. about me
 msgid "About Me"
-msgstr ""
+msgstr "Over mij"
 
 #. where I live
 msgid "Where I Live"
-msgstr ""
+msgstr "Waar ik woon"
 
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
@@ -6033,14 +6065,14 @@ msgid "Can be searched"
 
 #. is searchable
 msgid "Can be searched"
-msgstr ""
+msgstr "Is te vinden"
 
 #. is suggestable
 msgid "Can be suggested"
-msgstr ""
+msgstr "kan worden voorgesteld"
 
 msgid "Update your MXit Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Werk uw MXit Profiel bij"
 
 msgid "The PIN you entered is invalid."
 msgstr "De PINcode die u invulde is ongeldig."
@@ -6056,7 +6088,7 @@ msgid "PIN Update Error"
 
 #. show error to user
 msgid "PIN Update Error"
-msgstr ""
+msgstr "PIN Update fout"
 
 #. pin
 #. pin (required)
@@ -6069,10 +6101,10 @@ msgid "Change PIN"
 
 #. (reference: "libpurple/request.h")
 msgid "Change PIN"
-msgstr ""
+msgstr "PIN veranderen"
 
 msgid "Change MXit PIN"
-msgstr ""
+msgstr "verander MXit PIN"
 
 msgid "View Splash"
 msgstr "Bekijk Splash"
@@ -6084,13 +6116,13 @@ msgid "Search for user"
 msgstr "Over"
 
 msgid "Search for user"
-msgstr ""
+msgstr "Gebruiker zoeken"
 
 msgid "Search for a MXit contact"
-msgstr ""
+msgstr "MXit contact zoeken"
 
 msgid "Type search information"
-msgstr ""
+msgstr "Typ zoekinformatie"
 
 msgid "_Search"
 msgstr "_Zoeken"
@@ -6101,15 +6133,15 @@ msgid "Change PIN..."
 
 #. change PIN
 msgid "Change PIN..."
-msgstr ""
+msgstr "PIN veranderen..."
 
 #. suggested friends
 msgid "Suggested friends..."
-msgstr ""
+msgstr "Vooorgestelde vrienden..."
 
 #. search for contacts
 msgid "Search for contacts..."
-msgstr ""
+msgstr "Zoeken naar contacten..."
 
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
@@ -6196,6 +6228,7 @@ msgstr "Beveiligingscode"
 msgid "Security Code"
 msgstr "Beveiligingscode"
 
+# wachtwoord invoeren
 #. ask for input (required)
 msgid "Enter Security Code"
 msgstr "Vul beveiligingscode in"
@@ -6242,6 +6275,7 @@ msgstr "Verborgen nummer"
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Verborgen nummer"
 
+# niet aanwezig/beschikbaar
 msgid "No profile available"
 msgstr "Geen profiel beschikbaar"
 
@@ -6270,28 +6304,28 @@ msgid "Invite Message"
 msgstr "Laatste Online"
 
 msgid "Invite Message"
-msgstr ""
+msgstr "Uitnodiging"
 
 msgid "No results"
-msgstr ""
+msgstr "Geen resultaten"
 
 msgid "No contacts found."
-msgstr ""
+msgstr "Geen contacten gevonden."
 
 #. define columns
 msgid "UserId"
-msgstr ""
+msgstr "GebruikersID"
 
 msgid "Where I live"
-msgstr ""
+msgstr "Waar ik woon"
 
 #, c-format
 msgid "You have %i suggested friends."
-msgstr ""
+msgstr "Je hebt %i voorgestelde vrienden."
 
 #, c-format
 msgid "We found %i contacts that match your search."
-msgstr ""
+msgstr "We vonden %i contacten die aan uw critera voldoen"
 
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
@@ -6671,6 +6705,7 @@ msgstr "%s u bent torched!"
 msgid "%s has torched you!"
 msgstr "%s u bent torched!"
 
+# msgstr "De gebruiker heeft u befakkeld"
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
 msgstr "Torching %s..."
@@ -7519,6 +7554,7 @@ msgstr "Toe_voegen"
 msgid "_Add"
 msgstr "Toe_voegen"
 
+# afzeggen/weigeren/afwijzen
 msgid "_Decline"
 msgstr "Af_wijzen"
 
@@ -7960,6 +7996,10 @@ msgstr ""
 "afbeeldingen via chatberichten). Dit zou als een inbreuk op de privacy "
 "beschouwd kunnen worden omdat de ander dan uw IP-adres te weten komt."
 
+# msgstr ""
+# "(Er is een fout opgetreden bij het ontvangen van het bericht. Of jij en %s "
+# "hebben verschillende coderingen geselecteerd of de andere persoon gebruikt "
+# "een chatprogramma met fouten.)"
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
 msgstr "pictogram"
@@ -8360,6 +8400,8 @@ msgstr "Laatst bekende client"
 msgid "Last Known Client"
 msgstr "Laatst bekende client"
 
+# ui/epiphany.glade.h:126
+# ui/prompts.glade.h:3
 msgid "User Name"
 msgstr "Gebruikersnaam"
 
@@ -8531,6 +8573,7 @@ msgstr "Aanmelding forceren (server omle
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
 msgstr "Aanmelding forceren (server omleiding negeren)"
 
+# pretend to be Sametime Connect
 #. pretend to be Sametime Connect
 msgid "Hide client identity"
 msgstr "Doen alsof we de echte client zijn"
@@ -10044,6 +10087,7 @@ msgstr "Misschien is de ruimte vol?"
 msgid "Maybe the room is full"
 msgstr "Misschien is de ruimte vol?"
 
+# niet aanwezig/beschikbaar
 #. -35
 msgid "Not available"
 msgstr "Niet beschikbaar"
@@ -11507,6 +11551,7 @@ msgstr "_Verzenden aan"
 msgid "S_end To"
 msgstr "_Verzenden aan"
 
+# verzenden/versturen
 msgid "_Send"
 msgstr "Ver_sturen"
 
@@ -11514,6 +11559,8 @@ msgstr "0 personen in ruimte"
 msgid "0 people in room"
 msgstr "0 personen in ruimte"
 
+# src/bookmarks_editor.c:945
+# src/menubar.c:91
 msgid "Close Find bar"
 msgstr "Sluit Zoekbalk"
 
@@ -11556,6 +11603,8 @@ msgstr "Tabblad losmaken"
 msgid "Detach this tab"
 msgstr "Tabblad losmaken"
 
+# src/bookmarks_editor.c:945
+# src/menubar.c:91
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Dit tabblad sluiten"
 
@@ -11601,6 +11650,7 @@ msgstr "P_laatje & tekst"
 msgid "_Both Icon & Text"
 msgstr "P_laatje & tekst"
 
+# filteren?
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
@@ -11885,12 +11935,14 @@ msgstr "Swahili"
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahili"
 
+# ui/preferences.glade.h:192
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamil"
 
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
+# ui/preferences.glade.h:192
 msgid "Thai"
 msgstr "Thais"
 
@@ -13382,6 +13434,7 @@ msgstr "_Status:"
 msgid "_Status:"
 msgstr "_Status:"
 
+# Different status message expander
 #. Different status message expander
 msgid "Use a _different status for some accounts"
 msgstr "Een _andere status gebruiken voor sommige accounts"
@@ -13878,6 +13931,12 @@ msgstr "_Visuele gebarenweergave"
 msgid "_Visual gesture display"
 msgstr "_Visuele gebarenweergave"
 
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14109,6 +14168,14 @@ msgstr "Toe_passen"
 msgid "_Apply"
 msgstr "Toe_passen"
 
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
+# *< name
+# *< version
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14120,6 +14187,7 @@ msgstr "Muziek Messaging plug-in voor ge
 msgid "Music Messaging Plugin for collaborative composition."
 msgstr "Muziek Messaging plug-in voor gezamenlijk componeren."
 
+# * summary
 #. * summary
 msgid ""
 "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
@@ -14262,6 +14330,7 @@ msgstr "Melding"
 msgid "Notify Dialog"
 msgstr "Melding"
 
+# kleurselectie
 msgid "Select Color"
 msgstr "Kleur selecteren"
 
@@ -14416,6 +14485,7 @@ msgstr "U _zendt:"
 msgid "You _send:"
 msgstr "U _zendt:"
 
+# Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
 msgstr "_Hoofdlettergevoelig (uitzetten voor automatisch afhandelen)"
@@ -14596,6 +14666,12 @@ msgstr "_Berichten Logs:"
 msgid "_Message Logs:"
 msgstr "_Berichten Logs:"
 
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14605,12 +14681,16 @@ msgstr "Berichtentijdstempel Formaat"
 msgid "Message Timestamp Formats"
 msgstr "Berichtentijdstempel Formaat"
 
+# *< name
+# *< version
+# * summary
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Customizes the message timestamp formats."
 msgstr "Aanpassen formaat van berichtentijdstempels."
 
+# * description
 #. * description
 msgid ""
 "This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
@@ -14754,6 +14834,7 @@ msgstr "Vriendenlijst bovenop _houden:"
 msgid "_Keep Buddy List window on top:"
 msgstr "Vriendenlijst bovenop _houden:"
 
+# XXX: Did this ever work?
 #. XXX: Did this ever work?
 msgid "Only when docked"
 msgstr "Alleen wanneer gedokt"
@@ -14946,3 +15027,564 @@ msgstr "U mag dit programma niet verwijd
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "U mag dit programma niet verwijderen."
+
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "Tekst van toestemmingsaanvraag"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "Geef mij toestemming, alstublieft!"
+
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "Uw UID"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "Verberg mijn nummer"
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "Hier kunt u uw MXit profiel bijwerken"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "Waterman"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "Vissen"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "Ram"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "Stier"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "Tweelingen"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "Kreeft"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "Leeuw"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "Maagd"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "Weegschaal"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "Schorpioen"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "Boogschutter"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "Steenbok"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "Rat"
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "Rund"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "Tijger"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "Konijn"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "Draak"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "Slang"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "Paard"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "Geit"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr "Aap"
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "Haan"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "Hond"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "Varken"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "Beschikbaar"
+
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "Alleen vrienden"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "Persoonlijk"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "QQ Nummer"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "Land/Regio"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "Provincie/Staat"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "Postcode"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "Telefoonnummer"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "Toevoegen toestaan"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "Mobiele nummer"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "Persoonlijke introductie"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "Stad/ruimte"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "Mobiel publiceren"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "Contactpersoon publiceren"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "School"
+
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "Horoscoop"
+
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "Dierenriem"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "Bloed"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "Juist"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "Onjuist"
+
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "Contactpersoon bewerken"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "Adres bewerken"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "Uitgebreide Informatie wijzigen"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "Informatie wijzigen"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Bijwerken"
+
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "Kon informatie over Vriend niet veranderen."
+
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "Vriend Memo"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "Verander zijn/haar memo naar believen"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "_Bewerken"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "Memo wijzigen"
+
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "Server zegt:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "De aanvraag werd geaccepteerd."
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "De aanvraag werd afgewezen."
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u vereist verificatie: %s"
+
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "Vraag van Vriend toevoegen"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "Voer hier antwoord in"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "Verzenden"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "Ongeldig antwoord."
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "Sorry, u bent niet mijn type."
+
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u vereist Autorisatie"
+
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "Vriend-Autorisatie toevoegen"
+
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "Geef hier uw verzoek"
+
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "Wilt u mijn vriend zijn?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "QQ-Vriend"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "Vriend toevoegen"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "Ongeldige QQ nummer"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "Verzenden autorisatie mislukt"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "Verwijderen vriend %u mislukt"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "Verwijderen van %d's vriendenlijst mislukt"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "Geen reden gegeven"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "U bent toegevoegd door %s"
+
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "Wilt u hem/haar toevoegen?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "Geannuleerd door %s"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "Bericht: %s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID: "
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "Groep-ID"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun"
+
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "Voer Qun-nummer in"
+
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "U kunt alleen naar permanente Qun zoeken\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(Ongeldige UTF-8 tekenreeks)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "Geen lid"
+
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "Lid"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "Aanvragen"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "Beheerder"
+
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "Ruimte titel"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "Opmerking"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "Detail"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "Starter"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Categorie"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "De Qun laat geen andere deelnemers toe"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "Aansluiten bij QQ Qun"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "Geef hier uw verzoek"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "Succesvol aangesloten bij Qun %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "Succesvol aangesloten bij Qun"
+
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "Qun %u afgewezen voor deelname"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "QQ Qun operatie"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "Mislukt:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "Deelnemen aan Qun, onbekend antwoord"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "Qun Afsluiten"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr ""
+#~ "Opmerking: Als u de maker bent, \n"
+#~ "deze opdracht verwijdert deze Qun uiteindelijk."
+
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "Sorry, u bent niet ons type"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "Qun-leden met succes veranderd"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "Qun-informatie met succes veranderd"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "U heeft een Qun aangemaakt"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "Wilt u de gedetailleerde informatie nu instellen?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "Instellen"
+
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "%u wilde zich aansluiten bij Qun %u voor %s"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "%u verzoekt zich aan te sluiten bij Qun %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "Niet gelukt aan te sluiten bij Qun %u, uitgevoerd door admin %u "
+
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr "<b>aansluiten bij Qun %u is goedgekeurd door admin %u voor %s</b>"
+
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>Vriend verwijderd %u.</b>"
+
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>Nieuw vriend %u heeft zich aangesloten.</b>"
+
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "Onbekend-%d"
+
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "Niveau"
+
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr "VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr "TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " Vanaf mobiel"
+
+#~ msgid " BindMobile"
+#~ msgstr "BiNDMobile"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr "Video"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr "Zone"
+
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "Vlag"
+
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "Versie"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "Ongeldige bijnaam"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "Pictogram selecteren..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Tijd ingelogd</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Totaal online vrienden</b>: %d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Laatst bijgewerkt</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Verbinding</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Mijn IP-adres</b>: %s:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Verzonden</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Opnieuw verzenden</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Verloren</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Ontvangen</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Dubbel ontvangen</b>: %lu<br>\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Tijd</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "Aanmeldingsinformatie"
+
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Oorspronkelijke auteur</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Bijdragers aan code</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Geweldige patchschrijvers</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>dankbetuiging</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Rigoureuze Testers</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "en meer, laat het me svp weten... Dank u!))"
+
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>En, alle jongens in de achterkamer...</i><br>\n"
+
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>Het staat u vrij zich bij ons aan te sluiten!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "Over OpenQ %s"
+
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "Wachtwoord veranderen"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "Accountinformatie"
+
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "Alle QQ Quns vernieuwen"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "Over OpenQ"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "Vriendmemo wijzigen"
+
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "QQ protocol plug-in"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "Automatisch"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "Selecteer Server"
+
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "Verbinden via TCP"
+
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "Weergeven Serverberichten"
+
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "Weergeven Servernieuws"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "Toon chatruimte wanneer msg binnenkomt"
+
+#~ msgid "Use default font"
+#~ msgstr "Gebruik standaard lettertype"
+
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "Keepalive-interval (seconden)"
+
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "Update-interval (in seconden)"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "Kan server antwoord niet decoderen"
+
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "Niet gelukt om een token te vragen, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "Ongeldig token len, %d"
+
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "Redirect_EX wordt nu niet ondersteund"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "Activering vereist"
+
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "Onbekende antwoordcode bij aanmelden (0x%02X)"
+
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "Captcha aanvragen"
+
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "Captcha controleren"
+
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "Captcha controle mislukt"
+
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "Captcha afbeelding"
============================================================
--- po/zh_TW.po	7541ac2778cc18cf20596e13579fb3abe752f1f8
+++ po/zh_TW.po	edc6a479202d6c0488f4a4f9dd374b8fecb44884
@@ -6,7 +6,7 @@
 # LINE NUMBERS (LINES BEGINNING WITH #:) IN THIS FILE.
 #
 # This file is distributed under the same license as the "Pidgin" package.
-# $InternalId: zh_TW.po,v 1.665 2011/03/09 21:33:34 acli Exp $
+# $InternalId: zh_TW.po,v 1.673 2011/05/09 18:55:33 acli Exp $
 #
 # ----------------------------------------------------------
 # For internal use only:
@@ -60,7 +60,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin 2.7.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 01:17-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-09 16:19-0500\n"
 "Last-Translator: Ambrose Li <ambrose.li at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Traditional) <zh-l10n at linux.org.tw>\n"
@@ -271,6 +271,9 @@ msgstr "別名(選用)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "別名(選用)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "邀請訊息(選用)"
+
 # XXX 譯文可能不太通順 - acli 20080229
 msgid "Add in group"
 msgstr "目的群組"
@@ -373,7 +376,7 @@ msgid "Removing this contact will also r
 msgstr "如果要重置名稱,請輸入空白字串。"
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr "移除這組好友會同時移除裡面的所有好友"
+msgstr "移除這個聯絡人會同時移除裡面的所有好友"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
 msgstr "移除這個群組會同時移除裡面的所有好友"
@@ -2024,6 +2027,10 @@ msgstr "原因不明"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "原因不明"
 
+# XXX æš«è­¯ acli 20110507
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Tor 代理伺服器使用模式中,DNS 解析中止。"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -3272,6 +3279,21 @@ msgstr "變更 Gadu-Gadu 密碼"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "變更 Gadu-Gadu 密碼"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "顯示狀態給:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "所有人"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "只限好友"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "更改狀態廣播設定"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "請選擇誰可以檢視您的狀態"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "選取一個聊天室給好友;%s"
@@ -3417,6 +3439,21 @@ msgstr "Gadu-Gadu 伺服器"
 msgid "GG server"
 msgstr "Gadu-Gadu 伺服器"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "不使用加密"
+
+# NOTE Connection security 選項,指在伺服器支援的情況下使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 則以不加密的方式繼續進行連線
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "當伺服器支援時,使用加密功能"
+
+# NOTE Connection security 選項,指強制性使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 即視作連線失敗
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "使用加密"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "連線安全"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "未知的指令:%s"
@@ -3452,7 +3489,6 @@ msgstr "%s 的是日訊息"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3718,6 +3754,9 @@ msgstr "action <要執行的動作&gt
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <要執行的動作>:執行一個動作。"
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv:送出一個指令到 authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4922,21 +4961,10 @@ msgstr "域名"
 msgid "Domain"
 msgstr "域名"
 
-# NOTE Connection security 選項,指強制性使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 即視作連線失敗
-msgid "Require encryption"
-msgstr "使用加密"
-
-# NOTE Connection security 選項,指在伺服器支援的情況下使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 則以不加密的方式繼續進行連線
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "當伺服器支援時,使用加密功能"
-
 # NOTE Connection security 選項,指以舊式 SSL 方式進行加密
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "以舊式的 SSL 方式加密"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "連線安全"
-
 # NOTE 譯文更動 by Ambrose
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "允許使用明文,在未經加密的串流上進行認證"
@@ -5043,6 +5071,7 @@ msgstr "無法傳送檔案至 %s,因ç‚
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr "無法傳送檔案至 %s,因為對方不支援檔案傳輸"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "傳送檔案失敗"
 
@@ -5430,7 +5459,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
 "something appropriate."
-msgstr "這是您好友清單上的全部好友都會看得見的,請作出適當的選擇"
+msgstr "這是您好友清單上的全部聯絡人都會看得見的,請作出適當的選擇。"
 
 msgid "Set"
 msgstr "設定"
@@ -5664,13 +5693,12 @@ msgid "Other Contacts"
 # NOTE: (09時24分44秒 EST) QuLogic: Other Contacts is non-grouped
 # NOTE: (09時25分02秒 EST) QuLogic: which is a group because libpurple doesn't understand non-grouped
 msgid "Other Contacts"
-msgstr "沒有群組的好友"
+msgstr "沒有群組的聯絡人"
 
 # XXX 暫譯,有待改進 - 20090226 acli
 # XXX 這可能是MSN的「基本資料連絡人」?
-# XXX「Buddy」和「Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Non-IM Contacts"
-msgstr "非即時訊息的好友"
+msgstr "非即時訊息的聯絡人"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a wink. <a href='msn-wink://%s'>Click here to play it</a>"
@@ -5881,18 +5909,6 @@ msgstr "無法加入"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "無法加入"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "認證要求訊息:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "請通過我的認證!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "確定(_O)"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "取得個人資訊時發生錯誤"
 
@@ -6106,6 +6122,9 @@ msgstr "因為行動訊息過長,所ä»
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "因為行動訊息過長,所以無法送出:"
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "因為發生不明的錯誤,行動訊息無法送出。"
+
 # NOTE "in %d minutes" 意為「在 %d 分鐘之內」的意思
 # NOTE 譯文更動 by Ambrose
 #, c-format
@@ -6266,18 +6285,6 @@ msgstr "您所輸入的帳號無效。"
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "您所輸入的帳號無效。"
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "您所輸入的密碼無效。"
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "您所輸入的密碼過短或過長(應為 4 至 10 個數字)。"
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "您所輸入的密碼無效,密碼必須由數字(0 至 9)組成。"
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "兩個密碼並不相符。"
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "您所輸入的暱稱無效。"
 
@@ -6297,38 +6304,67 @@ msgstr "未能讀取您的個人資料ï¼
 msgid "Your profile information is not yet retrieved. Please try again later."
 msgstr "未能讀取您的個人資料,請稍後重試。"
 
-# NOTE mxitid, 即「MXit ID」,在其他地方譯「MXit 帳號」或「MXit ID」
-msgid "Your UID"
-msgstr "使用者 ID"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "密碼"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "確認密碼"
-
 # NOTE「Display Name」和「Nick Name」都是指同一個欄位,就是 profile->nickname
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "暱稱"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "隱藏電話號碼"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "關於我"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "住處"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "行動電話號碼"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "更新個人資料"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "允許在搜尋結果中出現"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "您可以在這裡更新您在 MXit 的個人資料"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "允許其他使用者建議您"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "更新 MXit 個人資料"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "您所輸入的密碼無效。"
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "您所輸入的密碼過短或過長(應為 4 至 10 個數字)。"
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "您所輸入的密碼無效,密碼必須由數字(0 至 9)組成。"
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "兩個密碼並不相符。"
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "更新密碼途中發生錯誤"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "密碼"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "確認密碼"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "變更密碼"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "變更MXit密碼"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "檢視啟動畫面"
 
@@ -6338,10 +6374,35 @@ msgstr "關於此模組"
 msgid "About"
 msgstr "關於此模組"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "搜尋使用者"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "搜尋一個 MXit 使用者"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "請輸入搜尋資訊"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "搜尋(_S)"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "修改個人資料..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "修改密碼..."
+
+# XXX æš«è­¯ acli 20110507
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "建議的好友..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "搜尋聯絡人..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "檢視啟動畫面..."
@@ -6440,13 +6501,12 @@ msgstr "讀取使用者資訊中..."
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "讀取使用者資訊中..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "被踢出"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "您已經從MultiMX中被踢出。"
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "被踢出"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "聊天室名稱(_R):"
 
@@ -6475,10 +6535,10 @@ msgid "This contact does not have a prof
 
 # NOTE "Only MXit users have profiles" - 錯誤訊息 - acli 20110309
 msgid "This contact does not have a profile."
-msgstr "這個帳號不存在相關的個人資料。"
+msgstr "這個聯絡人不存在相關的個人資料。"
 
 msgid "Your MXit ID..."
-msgstr "您的MXit ID..."
+msgstr "您的 MXit ID..."
 
 #. contact is in Deleted, Rejected or None state
 msgid "Re-Invite"
@@ -6498,6 +6558,31 @@ msgstr "最後上線"
 msgid "Last Online"
 msgstr "最後上線"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "邀請訊息"
+
+msgid "No results"
+msgstr "找不到相符的結果"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "找不到任何聯絡人。"
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "使用者ID"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "住處"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "您有 %i 個好友建議。"
+
+# XXX 譯文有待改進 acli 20110507
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "找到了 %i 個相符搜尋條件的聯絡人。"
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "與 MXit 的連線已中斷,請重新連線。"
@@ -6540,7 +6625,7 @@ msgid "Contact Error"
 # NOTE 指收到 CP_CMD_CONTACT (received contact update packet),但出現錯誤 (???) - acli 20091128
 # NOTE 似乎是指更新好友狀態/好友清單,但出現錯誤 - acli 20091128
 msgid "Contact Error"
-msgstr "好友資訊錯誤"
+msgstr "聯絡人資訊錯誤"
 
 msgid "Message Sending Error"
 msgstr "送出訊息途中發生錯誤"
@@ -6559,7 +6644,7 @@ msgid "Contact Removal Error"
 msgstr "邀請好友途中發生錯誤"
 
 msgid "Contact Removal Error"
-msgstr "移除好友途中發生錯誤"
+msgstr "移除聯絡人途中發生錯誤"
 
 # NOTE Jabber 術語,見「Both」條
 msgid "Subscription Error"
@@ -6567,7 +6652,7 @@ msgid "Contact Update Error"
 
 # NOTE 指發出 CP_CMD_UPDATE (Send an update contact packet to the MXit server) 指令後收到錯誤回覆 - acli 20091128
 msgid "Contact Update Error"
-msgstr "更新好友資訊途中發生錯誤"
+msgstr "更新聯絡人資訊途中發生錯誤"
 
 msgid "File Transfer Error"
 msgstr "檔案傳輸錯誤"
@@ -7034,7 +7119,7 @@ msgid "Cannot add a contact to the same 
 msgstr "暫時無法使用伺服器;請稍後重試"
 
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
-msgstr "無法在同一資料夾內新增同一好友兩次"
+msgstr "無法在同一資料夾內新增同一聯絡人兩次"
 
 msgid "Cannot add yourself"
 msgstr "無法新增您自己至好友清單"
@@ -7055,7 +7140,7 @@ msgid "You have reached your limit for t
 msgstr "您不能在同一交談內新增同一個人兩次"
 
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
-msgstr "您的好友人數已達上限"
+msgstr "您的聯絡人人數已達上限"
 
 msgid "You have entered an incorrect username"
 msgstr "您輸入了無效的帳號"
@@ -7250,6 +7335,12 @@ msgstr "拒絕認證訊息:"
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "拒絕認證訊息:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "確定(_O)"
+
 # NOTE 參見 http://pidgin.im/pipermail/translators/2009-July/000394.html
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
@@ -7607,7 +7698,6 @@ msgstr "收到認證"
 msgstr "收到認證"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "使用者名稱不存在"
@@ -8064,9 +8154,6 @@ msgstr "請輸入對方的電子郵件åœ
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "請輸入對方的電子郵件地址。"
 
-msgid "_Search"
-msgstr "搜尋(_S)"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "設定使用者資訊 (透過網頁)..."
 
@@ -8104,9 +8191,6 @@ msgstr "使用電子郵件地址搜尋å¥
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "使用電子郵件地址搜尋好友..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "不使用加密"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "使用 clientLogin"
 
@@ -8418,776 +8502,7 @@ msgstr "長時間向這些好友隱身"
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "長時間向這些好友隱身"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "水秤座"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "雙魚座"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "白羊座"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "金牛座"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "雙子座"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "巨蟹座"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "獅子座"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "處女座"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "天秤座"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "天蠍座"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "人馬座"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "魔羯座"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "é¼ "
-
-msgid "Ox"
-msgstr "牛"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "虎"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "å…”"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "龍"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "蛇"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "馬"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "羊"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr ""
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "雞"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "ç‹—"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "豬"
-
-msgid "Other"
-msgstr "其他"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "不隱身"
-
-# XXX æš«è­¯ - 20090226
-msgid "Friend Only"
-msgstr "只允許好友"
-
-msgid "Private"
-msgstr "非公開"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "QQ 號碼"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "國家/地區"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "省/州"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "郵遞區號"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "電話號碼"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "允許新增您為好友"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "行動電話號碼"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "個人簡介"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "城市/地區"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "刊登行動電話號碼"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "刊登個人資訊"
-
-msgid "College"
-msgstr "大學/大專"
-
-# XXX
-msgid "Horoscope"
-msgstr "星座"
-
-# XXX
-msgid "Zodiac"
-msgstr "生肖"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "血型"
-
-msgid "True"
-msgstr "是"
-
-msgid "False"
-msgstr "不是"
-
-# FIXME - qq.c is buggy - it uses "Contact" here to mean "personal contact info" - filed ticket #8523
-# FIXME - 原文一詞多義,無法翻譯 - 20090226
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "修改帳號"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "修改地址"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "修改詳細資訊"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "修改資訊"
-
-msgid "Update"
-msgstr "æ›´æ–°"
-
-# NOTE Grammatical mistake in source text; should be "Changed"
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "無法修改好友資訊。"
-
-msgid "Note"
-msgstr "備註"
-
-# NOTE 正式的QQ介面寫「备注」(備註)
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "好友備註"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "請隨意修改備註"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "修改(_M)"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "修改備註"
-
-# XXX 中文正常應該不會用「says」一類的擬人字眼? - acli 20090305
-msgid "Server says:"
-msgstr "伺服器回應:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "請求已獲接受。"
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "請求已被拒絶。"
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u 要求認證:%s"
-
-# XXX æš«è­¯ - acli 20090803
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "新增好友的認證問題"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "在此輸入答案"
-
-msgid "Send"
-msgstr "送出"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "錯誤的答案"
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "拒絕認證訊息:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "不好意思,你不是我的菜…"
-
-# NOTE 請看下面 =P
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u 需要認證"
-
-# NOTE 這是視窗標題,對應下面的「Enter request here」和「Would you be my friend?」
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "新增好友認證"
-
-# NOTE 其他協定譯「認證要求訊息:」
-msgid "Enter request here"
-msgstr "在此輸入要求"
-
-# XXX - 20061026
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "想同我交個朋友嗎?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "QQ好友"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "新增好友"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "無效的 QQ 號碼"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "送出認證失敗"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "移除好友「%u」失敗"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "自「%d」的好友清單中移除失敗"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "沒有給予原因"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "%s 已將您加入到他(她)的好友清單"
-
-# FIXME fix the original string :P
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "您要將他(她)加入您的好友清單嗎?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "被「%s」拒絕了"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "訊息:%s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID:"
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "群組 ID:"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ 群"
-
-# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "請輸入群組號碼"
-
-# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "您只可搜尋永久群組\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(無效的 UTF-8 字串)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "不是成員"
-
-# XXX 20080810 acli - 不知這是什麼,因為QQ的會員等級制中,「會員」等同「VIP」,所以不知何謂「Member」
-# XXX 20080810 acli - 但原始碼中「Member」字串似乎是一定出現的,所以似乎應該是指「用戶」
-msgid "Member"
-msgstr "用戶"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "請求中"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "管理人"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "聊天室名稱"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "通知"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "細節"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "創立者"
-
-msgid "About me"
-msgstr "關於我"
-
-msgid "Category"
-msgstr "類別"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "這群組不容許外人加入"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "加入群組"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "請輸入要求"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "成功加入群組 %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "成功加入群組"
-
-# NOTE 這是 QQ_ROOM_JOIN_DENIED
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "加入群組 %u 被拒絕"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "QQ 群組操作"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "失敗:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "加入群組途中收到未知的回覆"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "離開群組"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr "請注意,假如您是創立者,這最終會把這個群組 (Qun) 移除。"
-
-# NOTE 這個「你」字沒有打錯,主要是法文及德文的譯者都採用「你」
-# NOTE(法文「tu」、德文「du」)而不是「您」(「vous」、「Sie」),
-# NOTE 中文採用「你」應該也是恰當的。
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "不好意思,你不是我們的菜"
-
-# NOTE QQ「member」應是「成員」
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "成功的變更了群組成員"
-
-# FIXME æš«è­¯ ambrose 20070415
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "成功的變更了 Qun 資訊"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "成功建立了一個群組 (Qun)"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "你現在要立即設定詳細資訊嗎?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "設定"
-
-# NOTE %s 為「reason」
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u,理由為「%s」"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "加入群組 %u 失敗,群組管理員為 %u"
-
-# NOTE %s 為「reason」
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>管理員 %2$u 允許了您加入群組 %1$u,理由為「%3$s」</b>"
-
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>成功移除好友 %u。</b>"
-
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>新好友 %u 已加入。</b>"
-
-# XXX 問題:
-# XXX gtk/gtkft.c - 「Unknown」是一指一個未能計算的數值,譯「未知」較好
-# XXX libgaim/account.c - 「Unknown」指不知道是什麼通訊協定,譯「不明」較好(因為一定「曾經知道」,
-# XXX           我在「帳號清單」看見「未知」真的看了很久也看不明白)
-# XXX libgaim/protocols/* - 「Unknown」指不明的好友狀態,可能是指「不明」(通訊系統回報的狀態是「不明」)
-# XXX            或者「未知」(出現了 Pidgin 未見過的狀態代號)
-# XXX - Ambrose 20061123
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "未知(代碼 %d)"
-
-# FIXME 這是暫譯,但在有限的資料下(我沒有QQ帳戶)應該是大致正確的譯法 - Ambrose 20070414
-# XXX 現在似乎叫「等級」,參閱http://vip.qq.com/freedom/freedom_vipgrade.html
-msgid "Level"
-msgstr "等級"
-
-# NOTE QQ官方網站寫「VIP」(沒有官方中文名稱)
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " 使用行動裝置"
-
-# NOTE 根據cnscode.org.tw, 大陸「綁定」= 台灣「繫結」
-msgid " BindMobile"
-msgstr " 綁定行動裝置"
-
-msgid " Video"
-msgstr " 視訊"
-
-msgid " Zone"
-msgstr " 區"
-
-# FIXME 20080810 acli - 這是很差的譯文,但原文太差了,沒辦法
-msgid "Flag"
-msgstr "旗標"
-
-# NOTE 20080810 acli - 這只是除錯用的,其實可以不譯
-msgid "Ver"
-msgstr "版本"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "名稱無效"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "選擇圖示..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>登入時間:</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-# NOTE 參見 qq.h
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>目前上線好友</b>:%d 人<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>最近更新時間:</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>伺服器位址</b>:%s<br>\n"
-
-# NOTE 直譯:「客戶端旗標」
-# NOTE 根據原始碼,所謂 Client Tag 係指你的客戶端有什麼功能 (qq2007、QQ2008等等)
-# NOTE 在OSCAR協定模組對應的欄位 (Capabilities) 譯「相容性」
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>相容性:</b>%s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>連線模式</b>:%s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>我的 IP 位址</b>:%s:%d<br>\n"
-
-# NOTE qq_data->net_stat.sent,送出的數據封包數量(並非位元組數量)的總計
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>送出封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>重送封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>遺失封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>收到封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>重複封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>時間</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP位址</b>:%s<br>\n"
-
-# XXX - 20061027
-msgid "Login Information"
-msgstr "登入資訊"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>原作者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>程式碼貢獻者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>可愛的模組作者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>鳴謝</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>仔細的品管人員</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "如有遺漏務請通知……謝謝!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>還有所有幕後默默貢獻的無名英雄們…</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>快加入我們吧!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "關於 OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "變更圖示"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "修改密碼"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "帳號資訊"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "更新所有 QQ 群"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "關於 OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "修改好友備註"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ 協定模組"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "自動"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "選擇伺服器"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "使用 TCP 連線"
-
-# FIXME 不知這是什麼 - 20080929 acli
-msgid "Show server notice"
-msgstr "顯示伺服器通告"
-
-# XXX 半胡猜,請搜尋「server news」 - 20080929 acli
-msgid "Show server news"
-msgstr "顯示伺服器是日訊息"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "收到聊天室訊息時自動顯示聊天室"
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "使用預設字型"
-
-# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "每隔多少秒送出 Keep Alive"
-
-# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "每隔多少秒更新"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "無法解密伺服器回應"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "請求符記失敗,回應碼「0x%02X」"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "符記長度「%d」無效"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "暫時不支援 Redirect_EX"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "必須先啟動帳號"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "無法登入,不明回應碼「0x%02X」"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "要求驗證圖片中"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "檢查圖片驗證中"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "圖片驗證失敗"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "驗證圖片"
-
-# NOTE 這裏的所謂「Enter code」係指輸入驗證圖片上所寫的文字
-msgid "Enter code"
-msgstr "輸入驗證文字"
-
-# NOTE 視窗標題
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "QQ 圖示驗證"
-
-# TODO 要覆查 - 20061026
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "請輸入圖片中的文字"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "驗證密碼時,傳回未知的回覆「0x%02X」"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"登入時,傳回未知的回覆碼「0x%02X」:\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Socket 錯誤"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "取得伺服器位址中"
-
-# XXX 這是看了原始碼後的結論(但可能會錯)- acli 20080930
-msgid "Requesting token"
-msgstr "請求符記中"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "無法解析主機名稱"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "伺服器或通訊埠無效"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "正在連線至伺服器"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "QQ 錯誤"
-
-# XXX 20080929 acli - 毫無頭緒這是什麼,這是半胡猜 =P
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"伺服器最新消息:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "由 %s 發出:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"從 %s 送來的伺服器通知:\n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "未知的伺服器指令"
-
-# NOTE %s 是指令名稱,第一個 %02X 是指令代碼,%d 是聊天室號碼,第二個 %02X 是回應代碼
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"錯誤回覆 %s(代碼 0x%02X)\n"
-"聊天室 %u,回覆 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "QQ 群組指令"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "無法解密登入回應"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "未知的登入指令"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "不明的用戶端指令"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d 拒絕了檔案「%s」"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "傳送檔案"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d 取消了「%s」的傳送"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>群組名稱:</b>%s<br>"
 
@@ -9958,6 +9273,9 @@ msgstr "部門"
 msgid "Unit"
 msgstr "部門"
 
+msgid "Note"
+msgstr "備註"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "加入聊天室"
 
@@ -10603,6 +9921,9 @@ msgstr "無法建立監聽 Socket"
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "無法建立監聽 Socket"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "無法解析主機名稱"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP 的帳號不可含有空白字元或「@」符號"
 
@@ -10722,6 +10043,9 @@ msgstr "%s 的 Yahoo! 系統訊息:"
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "%s 的 Yahoo! 系統訊息:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "拒絕認證訊息:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11541,15 +10865,18 @@ msgstr "不使用代理伺服器"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "不使用代理伺服器"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "使用環境變數設定"
 
@@ -11577,6 +10904,13 @@ msgstr "密碼(_S):"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "密碼(_S):"
 
+# NOTE「Silence suppression」譯「靜音壓縮」,見 http://www.danet.com.tw/service/faq_voip.htm 等
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "使用靜音壓縮(_S)"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "語音及視像功能(_V)"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "無法儲存新帳號"
 
@@ -11625,9 +10959,22 @@ msgstr ""
 # NOTE: 最頭的 %s%s%s%s 是對方帳號,或帳號括弧別名(第二、四個 %s 是括弧)
 # NOTE: 最尾的 %s%s 是空白或「: 訊息」,基本上可以不理會(也不能怎樣理會)
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"使用者 <a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s 想要將您(%s)加入他(她)的好友清"
+"å–®%s%s"
+
+# NOTE: 最頭的 %s%s%s%s 是對方帳號,或帳號括弧別名(第二、四個 %s 是括弧)
+# NOTE: 最尾的 %s%s 是空白或「: 訊息」,基本上可以不理會(也不能怎樣理會)
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "使用者 %s%s%s%s 想要將您(%s)加入他(她)的好友清單%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "送出即時訊息"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "背景顏色"
@@ -11679,22 +11026,22 @@ msgid "Contact/Chat Background Color"
 #. Note to translators: These two strings refer to the background color
 #. of a buddy list contact or chat room
 msgid "Contact/Chat Background Color"
-msgstr "好友/聊天室的背景顏色"
+msgstr "聯絡人/聊天室的背景顏色"
 
 msgid "The background color of a contact or chat"
-msgstr "好友或聊天室名稱的背景顏色"
+msgstr "聯絡人或聊天室名稱的背景顏色"
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list contact when in its expanded state
 msgid "Contact Text"
-msgstr "整組好友的名稱"
+msgstr "聯絡人的名稱"
 
 # NOTE "the text font and color to be used for expanded contacts" (blist-theme.h)
 # NOTE 根據deryni的解釋,當contact收起時,我們見到的是priority buddy
 # NOTE 但當contact展開時,我們見到的是一個contact的名稱和包含在contact內的所有buddy
 # NOTE 照推理,所謂「text information for when a contact is expanded」應該是指contact的名稱
 msgid "The text information for when a contact is expanded"
-msgstr "好友展開時整組好友的名稱的字體及文字顏色"
+msgstr "聯絡人展開時名稱的字體及文字顏色"
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list buddy when it is online
@@ -11753,16 +11100,17 @@ msgid_plural ""
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
 msgid_plural ""
 "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
-msgstr[0] "您目前有 %d 個稱為「%s」的好友,您要把這個好友合併嗎?"
-msgstr[1] "您目前有 %d 個稱為「%s」的好友,您要把這些好友合併嗎?"
+msgstr[0] "您目前有 %d 個稱為「%s」的聯絡人,您要把這個聯絡人合併嗎?"
+msgstr[1] "您目前有 %d 個稱為「%s」的聯絡人,您要把這些聯絡人合併嗎?"
 
 msgid ""
 "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
 "list and use a single conversation window. You can separate them again by "
 "choosing 'Expand' from the contact's context menu"
 msgstr ""
-"合併後,這些好友在好友清單將只出現一次,通訊時也會共用一個交談視窗。如果希望"
-"把這些好友再次分開,在好友清單中以滑鼠右鍵點擊好友名稱,再選擇「展開」即可。"
+"合併後,這些聯絡人在好友清單將只出現一次,通訊時也會共用一個交談視窗。如果希"
+"望把這些好友再次分開,在好友清單中以滑鼠右鍵點擊聯絡人名稱,再選擇「展開」即"
+"可。"
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "請按需要更新欄位內的資訊。"
@@ -12183,8 +11531,12 @@ msgid "(Optional) A_lias:"
 
 # NOTE 選擇性資訊
 msgid "(Optional) A_lias:"
-msgstr "別名(選擇性填寫):"
+msgstr "別名(非必填):"
 
+# NOTE 選擇性資訊
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "邀請訊息(_I)(非必填):"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "將好友加入群組(_G):"
 
@@ -13095,13 +12447,11 @@ msgstr "觀看使用者日誌"
 msgid "View User Log"
 msgstr "觀看使用者日誌"
 
-# XXX 中文譯文無法分別出「Alias Buddy」和「Alias Contact」
 msgid "Alias Contact"
-msgstr "為這組好友加上別名"
+msgstr "為聯絡人加上別名"
 
-# XXX 中文譯文無法分別出「Alias Buddy」和「Alias Contact」
 msgid "Enter an alias for this contact."
-msgstr "請為這組好友輸入一個別名。"
+msgstr "請為這組聯絡人輸入一個別名。"
 
 #, c-format
 msgid "Enter an alias for %s."
@@ -13124,17 +12474,15 @@ msgstr[0] ""
 "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
 "your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr[0] ""
-"您正試著將好友 %s 及相關的其他 %d 個好友從您的好友清單中移除。您要繼續這個動"
-"作嗎?"
+"您正試著將好友 %s 及包含在同一個聯絡人的其他 %d 個好友從您的好友清單中移除。"
+"您要繼續這個動作嗎?"
 msgstr[1] ""
-"您正試著將好友 %s 及相關的其他 %d 個好友從您的好友清單中移除。您要繼續這個動"
-"作嗎?"
+"您正試著將好友 %s 及包含在同一個聯絡人的其他 %d 個好友從您的好友清單中移除。"
+"您要繼續這個動作嗎?"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Remove Contact"
-msgstr "移除這組好友"
+msgstr "移除聯絡人"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "_Remove Contact"
 msgstr "移除聯絡人(_R)"
 
@@ -13169,13 +12517,11 @@ msgstr "您正試著將 %s 從您的好
 "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr "您正試著將 %s 從您的好友清單中移除。您要繼續這個動作嗎?"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Remove Buddy"
-msgstr "移除這個好友"
+msgstr "移除好友"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "_Remove Buddy"
-msgstr "移除這個好友(_R)"
+msgstr "移除好友(_R)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -13732,9 +13078,16 @@ msgstr "新發生的好友狀態捕捉"
 msgid "New Pounces"
 msgstr "新發生的好友狀態捕捉"
 
-# XXX 譯「確定」是否較正常? - acli 20090730
+# NOTE http://developer.pidgin.im/ticket/13487
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
-msgstr "關閉"
+msgstr "移除"
 
 # XXX 暫譯,譯文有待改進 - acli 20090730
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
@@ -14732,12 +14085,12 @@ msgid "Contact Availability Prediction"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Contact Availability Prediction"
-msgstr "好友在線狀態預測"
+msgstr "聯絡人在線狀態預測"
 
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Contact Availability Prediction plugin."
-msgstr "好友在線狀態預測模組"
+msgstr "聯絡人在線狀態預測模組"
 
 #. * summary
 msgid "Displays statistical information about your buddies' availability"
@@ -14767,9 +14120,9 @@ msgstr ""
 "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
 "in the contact.\n"
 msgstr ""
-"若果一個好友其實概括了好幾個好友帳號,通訊時便根據這裡\n"
-"所給定的得分值計分,積分最多者為「優先」,成為當時實際\n"
-"使用的好友帳號。\n"
+"如果聯絡人包含多個好友帳號,通訊時便根據這裡所給定的\n"
+"得分值計分,積分最多者為「優先」,成為當時實際使用的\n"
+"好友帳號。\n"
 
 # NOTE 舊版 (1.x) Pidgin 中此譯文經 Etan Reisner (開發者之一) 核實,新版 (2.0) Pidgin 譯文要重新核實
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
@@ -14876,6 +14229,9 @@ msgstr "PubSub 葉子節點"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "PubSub 葉子節點"
 
+msgid "Other"
+msgstr "其他"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15556,7 +14912,7 @@ msgstr ""
 "Icon for Contact/\n"
 "Icon for Unknown person"
 msgstr ""
-"代表好友的圖示/\n"
+"代表聯絡人的圖示/\n"
 "代表不明者的圖示"
 
 msgid "Icon for Chat"
@@ -15615,7 +14971,7 @@ msgid "Contact"
 msgstr "Pidgin 圖示主題編輯器"
 
 msgid "Contact"
-msgstr "好友"
+msgstr "聯絡人"
 
 msgid "Pidgin Buddylist Theme Editor"
 msgstr "Pidgin 好友清單主題編輯器"
@@ -15757,6 +15113,22 @@ msgstr "裝置(_E)"
 msgid "D_evice"
 msgstr "裝置(_E)"
 
+# NOTE 見 http://pidgin.im/pipermail/translators/2011-May/000600.html 的解釋
+msgid "DROP"
+msgstr "靜音"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "音量:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "靜音定限:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "輸入及輸出設定"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "測試麥克風"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15769,9 +15141,6 @@ msgstr "語音/視訊設定"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "語音/視訊設定"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "語音及視訊設定"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -16045,6 +15414,716 @@ msgstr "您沒有權限移除程式。"
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "您沒有權限移除程式。"
 
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "認證要求訊息:"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "請通過我的認證!"
+
+# NOTE mxitid, 即「MXit ID」,在其他地方譯「MXit 帳號」或「MXit ID」
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "使用者 ID"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "隱藏電話號碼"
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "您可以在這裡更新您在 MXit 的個人資料"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "水秤座"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "雙魚座"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "白羊座"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "金牛座"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "雙子座"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "巨蟹座"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "獅子座"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "處女座"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "天秤座"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "天蠍座"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "人馬座"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "魔羯座"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "é¼ "
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "牛"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "虎"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "å…”"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "龍"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "蛇"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "馬"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "羊"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr ""
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "雞"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "ç‹—"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "豬"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "不隱身"
+
+# XXX æš«è­¯ - 20090226
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "只允許好友"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "非公開"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "QQ 號碼"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "國家/地區"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "省/州"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "郵遞區號"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "電話號碼"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "允許新增您為好友"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "行動電話號碼"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "個人簡介"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "城市/地區"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "刊登行動電話號碼"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "刊登個人資訊"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "大學/大專"
+
+# XXX
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "星座"
+
+# XXX
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "生肖"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "血型"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "是"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "不是"
+
+# FIXME - qq.c is buggy - it uses "Contact" here to mean "personal contact info" - filed ticket #8523
+# FIXME - 原文一詞多義,無法翻譯 - 20090226
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "修改帳號"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "修改地址"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "修改詳細資訊"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "修改資訊"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "æ›´æ–°"
+
+# NOTE Grammatical mistake in source text; should be "Changed"
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "無法修改好友資訊。"
+
+# NOTE 正式的QQ介面寫「备注」(備註)
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "好友備註"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "請隨意修改備註"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "修改(_M)"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "修改備註"
+
+# XXX 中文正常應該不會用「says」一類的擬人字眼? - acli 20090305
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "伺服器回應:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "請求已獲接受。"
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "請求已被拒絶。"
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u 要求認證:%s"
+
+# XXX æš«è­¯ - acli 20090803
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "新增好友的認證問題"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "在此輸入答案"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "送出"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "錯誤的答案"
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "不好意思,你不是我的菜…"
+
+# NOTE 請看下面 =P
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u 需要認證"
+
+# NOTE 這是視窗標題,對應下面的「Enter request here」和「Would you be my friend?」
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "新增好友認證"
+
+# NOTE 其他協定譯「認證要求訊息:」
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "在此輸入要求"
+
+# XXX - 20061026
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "想同我交個朋友嗎?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "QQ好友"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "新增好友"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "無效的 QQ 號碼"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "送出認證失敗"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "移除好友「%u」失敗"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "自「%d」的好友清單中移除失敗"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "沒有給予原因"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "%s 已將您加入到他(她)的好友清單"
+
+# FIXME fix the original string :P
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "您要將他(她)加入您的好友清單嗎?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "被「%s」拒絕了"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "訊息:%s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID:"
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "群組 ID:"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ 群"
+
+# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "請輸入群組號碼"
+
+# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "您只可搜尋永久群組\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(無效的 UTF-8 字串)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "不是成員"
+
+# XXX 20080810 acli - 不知這是什麼,因為QQ的會員等級制中,「會員」等同「VIP」,所以不知何謂「Member」
+# XXX 20080810 acli - 但原始碼中「Member」字串似乎是一定出現的,所以似乎應該是指「用戶」
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "用戶"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "請求中"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "管理人"
+
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "聊天室名稱"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "通知"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "細節"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "創立者"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "類別"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "這群組不容許外人加入"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "加入群組"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "請輸入要求"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "成功加入群組 %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "成功加入群組"
+
+# NOTE 這是 QQ_ROOM_JOIN_DENIED
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "加入群組 %u 被拒絕"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "QQ 群組操作"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "失敗:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "加入群組途中收到未知的回覆"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "離開群組"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr "請注意,假如您是創立者,這最終會把這個群組 (Qun) 移除。"
+
+# NOTE 這個「你」字沒有打錯,主要是法文及德文的譯者都採用「你」
+# NOTE(法文「tu」、德文「du」)而不是「您」(「vous」、「Sie」),
+# NOTE 中文採用「你」應該也是恰當的。
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "不好意思,你不是我們的菜"
+
+# NOTE QQ「member」應是「成員」
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "成功的變更了群組成員"
+
+# FIXME æš«è­¯ ambrose 20070415
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "成功的變更了 Qun 資訊"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "成功建立了一個群組 (Qun)"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "你現在要立即設定詳細資訊嗎?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "設定"
+
+# NOTE %s 為「reason」
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u,理由為「%s」"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "加入群組 %u 失敗,群組管理員為 %u"
+
+# NOTE %s 為「reason」
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr "<b>管理員 %2$u 允許了您加入群組 %1$u,理由為「%3$s」</b>"
+
+# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>成功移除好友 %u。</b>"
+
+# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>新好友 %u 已加入。</b>"
+
+# XXX 問題:
+# XXX gtk/gtkft.c - 「Unknown」是一指一個未能計算的數值,譯「未知」較好
+# XXX libgaim/account.c - 「Unknown」指不知道是什麼通訊協定,譯「不明」較好(因為一定「曾經知道」,
+# XXX           我在「帳號清單」看見「未知」真的看了很久也看不明白)
+# XXX libgaim/protocols/* - 「Unknown」指不明的好友狀態,可能是指「不明」(通訊系統回報的狀態是「不明」)
+# XXX            或者「未知」(出現了 Pidgin 未見過的狀態代號)
+# XXX - Ambrose 20061123
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "未知(代碼 %d)"
+
+# FIXME 這是暫譯,但在有限的資料下(我沒有QQ帳戶)應該是大致正確的譯法 - Ambrose 20070414
+# XXX 現在似乎叫「等級」,參閱http://vip.qq.com/freedom/freedom_vipgrade.html
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "等級"
+
+# NOTE QQ官方網站寫「VIP」(沒有官方中文名稱)
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr " TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " 使用行動裝置"
+
+# NOTE 根據cnscode.org.tw, 大陸「綁定」= 台灣「繫結」
+#~ msgid " BindMobile"
+#~ msgstr " 綁定行動裝置"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr " 視訊"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr " 區"
+
+# FIXME 20080810 acli - 這是很差的譯文,但原文太差了,沒辦法
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "旗標"
+
+# NOTE 20080810 acli - 這只是除錯用的,其實可以不譯
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "版本"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "名稱無效"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "選擇圖示..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>登入時間:</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+# NOTE 參見 qq.h
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>目前上線好友</b>:%d 人<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>最近更新時間:</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>伺服器位址</b>:%s<br>\n"
+
+# NOTE 直譯:「客戶端旗標」
+# NOTE 根據原始碼,所謂 Client Tag 係指你的客戶端有什麼功能 (qq2007、QQ2008等等)
+# NOTE 在OSCAR協定模組對應的欄位 (Capabilities) 譯「相容性」
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>相容性:</b>%s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>連線模式</b>:%s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>我的 IP 位址</b>:%s:%d<br>\n"
+
+# NOTE qq_data->net_stat.sent,送出的數據封包數量(並非位元組數量)的總計
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>送出封包</b>:%lu 個<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>重送封包</b>:%lu 個<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>遺失封包</b>:%lu 個<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>收到封包</b>:%lu 個<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>重複封包</b>:%lu 個<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>時間</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP位址</b>:%s<br>\n"
+
+# XXX - 20061027
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "登入資訊"
+
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>原作者</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>程式碼貢獻者</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>可愛的模組作者</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>鳴謝</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>仔細的品管人員</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "如有遺漏務請通知……謝謝!))"
+
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>還有所有幕後默默貢獻的無名英雄們…</i><br>\n"
+
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>快加入我們吧!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "關於 OpenQ %s"
+
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "修改密碼"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "帳號資訊"
+
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "更新所有 QQ 群"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "關於 OpenQ"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "修改好友備註"
+
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "QQ 協定模組"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "自動"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "選擇伺服器"
+
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "使用 TCP 連線"
+
+# FIXME 不知這是什麼 - 20080929 acli
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "顯示伺服器通告"
+
+# XXX 半胡猜,請搜尋「server news」 - 20080929 acli
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "顯示伺服器是日訊息"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "收到聊天室訊息時自動顯示聊天室"
+
+#~ msgid "Use default font"
+#~ msgstr "使用預設字型"
+
+# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "每隔多少秒送出 Keep Alive"
+
+# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "每隔多少秒更新"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "無法解密伺服器回應"
+
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "請求符記失敗,回應碼「0x%02X」"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "符記長度「%d」無效"
+
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "暫時不支援 Redirect_EX"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "必須先啟動帳號"
+
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "無法登入,不明回應碼「0x%02X」"
+
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "要求驗證圖片中"
+
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "檢查圖片驗證中"
+
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "圖片驗證失敗"
+
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "驗證圖片"
+
+# NOTE 這裏的所謂「Enter code」係指輸入驗證圖片上所寫的文字
+#~ msgid "Enter code"
+#~ msgstr "輸入驗證文字"
+
+# NOTE 視窗標題
+#~ msgid "QQ Captcha Verification"
+#~ msgstr "QQ 圖示驗證"
+
+# TODO 要覆查 - 20061026
+#~ msgid "Enter the text from the image"
+#~ msgstr "請輸入圖片中的文字"
+
+#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+#~ msgstr "驗證密碼時,傳回未知的回覆「0x%02X」"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "登入時,傳回未知的回覆碼「0x%02X」:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Socket error"
+#~ msgstr "Socket 錯誤"
+
+#~ msgid "Getting server"
+#~ msgstr "取得伺服器位址中"
+
+# XXX 這是看了原始碼後的結論(但可能會錯)- acli 20080930
+#~ msgid "Requesting token"
+#~ msgstr "請求符記中"
+
+#~ msgid "Invalid server or port"
+#~ msgstr "伺服器或通訊埠無效"
+
+#~ msgid "Connecting to server"
+#~ msgstr "正在連線至伺服器"
+
+#~ msgid "QQ Error"
+#~ msgstr "QQ 錯誤"
+
+# XXX 20080929 acli - 毫無頭緒這是什麼,這是半胡猜 =P
+#~ msgid ""
+#~ "Server News:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "伺服器最新消息:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%s:%s"
+#~ msgstr "%s:%s"
+
+#~ msgid "From %s:"
+#~ msgstr "由 %s 發出:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server notice From %s: \n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "從 %s 送來的伺服器通知:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
+#~ msgstr "未知的伺服器指令"
+
+# NOTE %s 是指令名稱,第一個 %02X 是指令代碼,%d 是聊天室號碼,第二個 %02X 是回應代碼
+#~ msgid ""
+#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
+#~ "Room %u, reply 0x%02X"
+#~ msgstr ""
+#~ "錯誤回覆 %s(代碼 0x%02X)\n"
+#~ "聊天室 %u,回覆 0x%02X"
+
+#~ msgid "QQ Qun Command"
+#~ msgstr "QQ 群組指令"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
+#~ msgstr "無法解密登入回應"
+
+#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
+#~ msgstr "未知的登入指令"
+
+#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
+#~ msgstr "不明的用戶端指令"
+
+#~ msgid "%d has declined the file %s"
+#~ msgstr "%d 拒絕了檔案「%s」"
+
+#~ msgid "File Send"
+#~ msgstr "傳送檔案"
+
+#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
+#~ msgstr "%d 取消了「%s」的傳送"
+
+#~ msgid "Voice and Video Settings"
+#~ msgstr "語音及視訊設定"
+
 #~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
 #~ msgstr "自動拒絕非來自好友清單中的使用者"
 
============================================================
--- po/cs.po	b198e2e1e9b61d98fed2b2980deca3e5f08a1cc2
+++ po/cs.po	1e41f6be5f814e0bb618348f3cf3acbd5b8a621b
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pidgin VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 01:35-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-06 17:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-02 20:24+0100\n"
 "Last-Translator: David Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -213,6 +213,9 @@ msgstr "Alias (nepovinný)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (nepovinný)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Zvací zpráva (nepovinná)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Přidat do skupiny"
 
@@ -1920,6 +1923,9 @@ msgstr "Neznámý důvod"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznámý důvod"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Přerušení DNS vyhledávání v Tor Proxy módu."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -3156,6 +3162,21 @@ msgstr "Změnit heslo Gadu-Gadu"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Změnit heslo Gadu-Gadu"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Ukázat stav:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "Všichni lidé"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Jen kamarádi"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Změnit stav vysílání"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "Prosím vyberte, kdo může vidět váš stav"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Vyberte chat pro kamaráda: %s"
@@ -3299,6 +3320,19 @@ msgstr "GG server"
 msgid "GG server"
 msgstr "GG server"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Nepoužívat šifrování"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Používat šifrování, pokud je k dispozici"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Vyžadovat šifrování"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Bezpečnost spojení"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Neznámý příkaz: %s"
@@ -3334,7 +3368,6 @@ msgstr "MOTD pro %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3590,6 +3623,9 @@ msgstr "action <akce, kterou provést
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <akce, kterou provést>: Provést akci."
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: Odeslat příkaz authservu"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4697,18 +4733,9 @@ msgstr "Doména"
 msgid "Domain"
 msgstr "Doména"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Vyžadovat šifrování"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Používat šifrování, pokud je k dispozici"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Použít SSL (starý styl)"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Bezpečnost spojení"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Povolit textovou autentizaci po nešifrovaných proudech"
 
@@ -4816,6 +4843,7 @@ msgstr "Nemohu odeslat soubor %s, uživa
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr "Nemohu odeslat soubor %s, uživatel nepodporuje přenosy souborů"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Odeslání souboru selhalo"
 
@@ -5528,18 +5556,6 @@ msgstr "Nemohu přidat"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Nemohu přidat"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Zpráva požadavku na autorizaci"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Autorizujte mě prosím!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_Budiž"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Chyba při získávání profilu"
 
@@ -5751,6 +5767,9 @@ msgstr "Zpráva na mobil nebyla odeslán
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Zpráva na mobil nebyla odeslána, protože byla příliš dlouhá."
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Mobilní zpráva nebyla odeslána, protože došlo k neznámé chybě."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -5913,18 +5932,6 @@ msgstr "Zadané jméno uživatele není 
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Zadané jméno uživatele není platné."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "Zadaný PIN není platný."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "Zadaný PIN má špatnou délku [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "PIN není platný. Může obsahovat jen čísla [0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "PINy nesouhlasí."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Zadané jméno pro zobrazení není platné"
 
@@ -5944,36 +5951,66 @@ msgstr "Informace z profilu nebyly získ
 msgid "Your profile information is not yet retrieved. Please try again later."
 msgstr "Informace z profilu nebyly získány, zkuste to prosím později."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "Vaše UID"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Ověření PIN"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Zobrazované jméno"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Skrýt moje číslo"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "O mnÄ›"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "Kde bydlím"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Mobilní telefonní číslo"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "Update vašeho profilu"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "Může být vyhledáno"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Tady můžete aktualizovat váš MXit profil"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "Může být doporučen"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "Update vašeho MXit profilu"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "Zadaný PIN není platný."
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "Zadaný PIN má špatnou délku [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "PIN není platný. Může obsahovat jen čísla [0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "PINy nesouhlasí."
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "Chyba update PIN"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Ověření PIN"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Změnit PIN"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Změnit MXit PIN"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Zobrazit spouštěcí obrazovku"
 
@@ -5983,10 +6020,34 @@ msgstr "O"
 msgid "About"
 msgstr "O"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "Hledat uživatele"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "Hledat MXit kontakt"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "Zadejte vyhledávané informace"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Hledat"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "Změnit profil..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Změnit PIN..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "Doporučení přátelé..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "Hledat kontakty..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "Zobrazit spouštěcí obrazovku..."
@@ -6084,13 +6145,12 @@ msgstr "Získávám informace o uživate
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "Získávám informace o uživateli..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "byl vykopnut"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "Byl jste vykopnut z MultiMX."
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "byl vykopnut"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "_Místnost:"
 
@@ -6138,6 +6198,30 @@ msgstr "Naposledy připojen"
 msgid "Last Online"
 msgstr "Naposledy připojen"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Zvací zpráva"
+
+msgid "No results"
+msgstr "Žádný výsledek"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "Nenalezen žádný kontakt."
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "UserId"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "Kde bydlím"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "Máte %i doporučených přátel."
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "Nalezeno %i kontaktů odpovídajících hledání."
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "Ztratili jste spojení s MXit. Prosím přihlaste se znovu."
@@ -6874,6 +6958,12 @@ msgstr "Zpráva odmítnutí autorizace:"
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Zpráva odmítnutí autorizace:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_Budiž"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "Přijata neočekávaná odpověď od %s: %s"
@@ -7225,7 +7315,6 @@ msgstr "Přijata autorizace"
 msgstr "Přijata autorizace"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "Uživatel neexistuje"
@@ -7715,9 +7804,6 @@ msgstr "Zadejte emailovou adresu kamará
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Zadejte emailovou adresu kamaráda, kterého hledáte."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "_Hledat"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Nastavit informace o uživateli (web)..."
 
@@ -7754,9 +7840,6 @@ msgstr "Hledat kamaráda podle emailové
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Hledat kamaráda podle emailové adresy..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Nepoužívat šifrování"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Použít clientLogin"
 
@@ -8029,721 +8112,7 @@ msgstr "Tyto kamarádi vás vždy uvidí
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Tyto kamarádi vás vždy uvidí jako odpojeného"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Vodnář"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Ryby"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "Beran"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Býk"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Blíženci"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Rak"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "Lev"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Panna"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Váhy"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Štír"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Střelec"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Kozoroh"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Krysa"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Vůl"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tygr"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Králík"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Drak"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Had"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Kůň"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Koza"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Opice"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "Kohout"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Pes"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Prase"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Jiné"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Viditelný"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Jen přátelé"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Soukromé"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "Číslo QQ"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "ZemÄ›/Region"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Provincie/Stát"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "PSČ"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Telefonní číslo"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Přidání autorizace"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Číslo na mobil"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Osobní představení"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "Město"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Veřejný mobil"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Veřejný kontakt"
-
-msgid "College"
-msgstr "Vysoká škola"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskop"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Zvěrokruh"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Krev"
-
-msgid "True"
-msgstr "Pravda"
-
-msgid "False"
-msgstr "Nepravda"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Změnit kontakt"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Změnit adresu"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Upravit rozšířené informace"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Upravit informace"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Update"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Nemohu změnit informace o kamarádovi."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Poznámka"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "Poznámka kamaráda"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Změňte jeho/její poznámku podle vás"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "_Změnit"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "Úprava poznámky"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "Server říká:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "Požadavek byl přijat."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "Požadavek byl odmítnut."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u vyžaduje ověření: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Přidat otázku kamaráda"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Sem zadejte odpověď"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Odeslat"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Špatná odpověď"
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Zpráva o odmítnutí autorizace:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Lituji, nejste můj typ."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u potřebuje autentizaci"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Přidat autorizaci kamaráda"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Sem zadejte požadavek"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Chcete být můj přítel?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "QQ kamarád"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Přidat kamaráda"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Neplatný QQ číslo"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Selhalo poslání autorizace"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "Odstranění kamaráda %u selhalo"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Moje odstranění ze seznamu kamarádů %d selhalo"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "Neudán žádný důvod"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Byli jste přidáni uživatelem %s"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Chcete jej přidat?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Odmítnuta %s"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Zpráva: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "ID Skupiny"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Zadejte prosím Qun číslo"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Můžete vyhledávat jen permanentní Qun\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(Neplatný UTF-8 řetězec)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "Není členem"
-
-msgid "Member"
-msgstr "ÄŒlen"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Požadavek"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Administrátor"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Jméno místnosti"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Poznámka"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Detail"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Tvůrce"
-
-msgid "About me"
-msgstr "O mnÄ›"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorie"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Qun nedovoluje ostatním připojit se"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Připojit se k QQ Qun"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Sem zadejte požadavek"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "Úspěšně připojen Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Úspěšně připojen Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "Qun %u odmítl připojení"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Operace QQ Qun"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Selhalo:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Připojení Qun, neznámá odpověď"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Ukončit Qun"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Poznámka, jste-li tvůrce, \n"
-"tato operace časem tento Qun odstraní."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Lituji, nejste náš typ"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Úspěšně jste upravili členy Qun"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Úspěšně jste upravili informace o Qun"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Úspěšně jste vytvořili Qun"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Chcete nyní nastavit podrobné informace?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Nastavit"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%u požadavek o připojení Qun %u pro %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u požadavek o připojení Qun %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "Nemohu připojit Qun %u, spravovaný administrátorem %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>Připojení Qun %u schváleno administrátorem %u pro %s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>Odstraněný kamarád %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>Nový kamarád %u připojen.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Neznámé-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Úroveň"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " FromMobile"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr " BindMobile"
-
-msgid " Video"
-msgstr "Video"
-
-msgid " Zone"
-msgstr " Zóna"
-
-msgid "Flag"
-msgstr "Flag"
-
-msgid "Ver"
-msgstr "Ver"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "Neplatné jméno"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Zvolte ikonu..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Čas přihlášení</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Celkově kamarádů online</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Poslední obnovení</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Klientská značka</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Režim připojení</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Moje internetová adresa:</b> %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Posláno</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Posláno zpět</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Ztraceno</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Přijato</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Přijato dvakrát</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>ÄŒas</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "Informace o přihlášení"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Originální autor</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Přispěvatelé ke kódu</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Autoři patchů</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Potvrzení</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Svědomitý testeři</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "a další, prosím dejte mi vědět... děkuji!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>A všichni v pozadí...</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>Bez obav se připojte k nám!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "O OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Změnit ikonu"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "Změnit heslo"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Informace o účtu"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Updatovat všechny QQ Qun"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "O OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Změnit poznámku kamaráda"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "Zásuvný modul protokolu QQ"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Vyberte server"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "Připojit se pomocí TCP"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Zobrazit poznámky serveru"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Zobrazit novinky serveru"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Zobrazit místnost při přijetí zprávy"
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "Použít výchozí font"
-
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Interval udržování naživu (v sekundách)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Interval updatu (v sekundách)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "Nemohu dešifrovat odpověď serveru"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "Požadovaný symbol, který selhal, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "Neplatná délka symbolu, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "Přesměrování teď není podporováno"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "Je vyžadována aktivace"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "Neznámý kód odpovědi při přihlašování 0x%02X"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "Vyžaduji captcha"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "Kontroluji captcha"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Selhalo captcha ověření"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Captcha obrázek"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "Vložte kód"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "Ověření captcha QQ"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Zadejte text z obrázku"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "Neznámá odpověď při kontrole hesla (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Neznámý kód odpovědi, při přihlášení (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Chyba socketu"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "Získávám server"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "Požadavek symbolu"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "Nemohu vyřešit jméno hosta"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Neplatný server nebo port"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "Připojuji se k serveru"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "Chyba QQ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Novinky serveru:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Od %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Poznámka serveru Od %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "Neznámý SERVER CMD"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"Chyba %s(0x%02X)\n"
-"Místnost %u, odpověď 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "QQ Qun příkaz"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "Nemohu dešifrovat přihlašovací odpověď"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "Neznámý LOGIN CMD"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "Neznámý CLIENT CMD"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d odmítl soubor %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "Odeslání souboru"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d zrušil přenos %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Název skupiny:</b> %s<br>"
 
@@ -9509,6 +8878,9 @@ msgstr "Jednotka"
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednotka"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Poznámka"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Připojit se k chatu"
 
@@ -10146,6 +9518,9 @@ msgstr "Nemohu vytvořit naslouchací so
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "Nemohu vytvořit naslouchací socket"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "Nemohu vyřešit jméno hosta"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Jména uživatelů SIP nemohou obsahovat mezery ani symboly @"
 
@@ -10261,6 +9636,9 @@ msgstr "Zpráva systému Yahoo! pro %s:"
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Zpráva systému Yahoo! pro %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Zpráva o odmítnutí autorizace:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11043,15 +10421,18 @@ msgstr "Žádná proxy"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Žádná proxy"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Použít globální prostředí"
 
@@ -11080,6 +10461,12 @@ msgstr "_Heslo:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "_Heslo:"
 
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Použít potlačení ticha"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "_Hlas a video"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Nemohu uložit nový účet"
 
@@ -11126,9 +10513,20 @@ msgstr ""
 "přes <b>Účty->Spravovat</b> v okně seznamu kamarádů."
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s vás (%s) chce přidat do jeho/jejího "
+"seznamu kamarádů%s%s"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s chce vás (%s) přidat do svého seznamu kamarádů%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Poslat Instant Message"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Barva pozadí"
@@ -11678,6 +11076,9 @@ msgstr "(Nepovinné) A_lias:"
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Nepovinné) A_lias:"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Nepovinná) _Zvací zpráva"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Přidat kamaráda do _skupiny:"
 
@@ -13134,6 +12535,13 @@ msgstr "Nové sledování kamaráda"
 msgid "New Pounces"
 msgstr "Nové sledování kamaráda"
 
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
 msgstr "Odmítnout"
 
@@ -14243,6 +13651,9 @@ msgstr "PubSub list"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "PubSub list"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Jiné"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15090,6 +14501,21 @@ msgstr "Z_ařízení"
 msgid "D_evice"
 msgstr "Z_ařízení"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "DROP"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "Hlasitost:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Práh ticha:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "Natavení vstupu a výstupu"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Test mikrofonu"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15102,9 +14528,6 @@ msgstr "Nastavení Hlasu/Videa"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Nastavení Hlasu/Videa"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Nastavení Hlasu a Videa"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -15373,6 +14796,660 @@ msgstr "Nemáte oprávnění k odinstala
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "Nemáte oprávnění k odinstalaci této aplikace."
 
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "Zpráva požadavku na autorizaci"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "Autorizujte mě prosím!"
+
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "Vaše UID"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "Skrýt moje číslo"
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "Tady můžete aktualizovat váš MXit profil"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "Vodnář"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "Ryby"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "Beran"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "Býk"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "Blíženci"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "Rak"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "Lev"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "Panna"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "Váhy"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "Štír"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "Střelec"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "Kozoroh"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "Krysa"
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "Vůl"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "Tygr"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "Králík"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "Drak"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "Had"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "Kůň"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "Koza"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr "Opice"
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "Kohout"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "Pes"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "Prase"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "Viditelný"
+
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "Jen přátelé"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "Soukromé"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "Číslo QQ"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "ZemÄ›/Region"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "Provincie/Stát"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "PSČ"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "Telefonní číslo"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "Přidání autorizace"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "Číslo na mobil"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "Osobní představení"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "Město"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "Veřejný mobil"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "Veřejný kontakt"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "Vysoká škola"
+
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "Horoskop"
+
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "Zvěrokruh"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "Krev"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "Pravda"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "Nepravda"
+
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "Změnit kontakt"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "Změnit adresu"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "Upravit rozšířené informace"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "Upravit informace"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Update"
+
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "Nemohu změnit informace o kamarádovi."
+
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "Poznámka kamaráda"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "Změňte jeho/její poznámku podle vás"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "_Změnit"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "Úprava poznámky"
+
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "Server říká:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "Požadavek byl přijat."
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "Požadavek byl odmítnut."
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u vyžaduje ověření: %s"
+
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "Přidat otázku kamaráda"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "Sem zadejte odpověď"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "Odeslat"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "Špatná odpověď"
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "Lituji, nejste můj typ."
+
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u potřebuje autentizaci"
+
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "Přidat autorizaci kamaráda"
+
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "Sem zadejte požadavek"
+
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "Chcete být můj přítel?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "QQ kamarád"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "Přidat kamaráda"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "Neplatný QQ číslo"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "Selhalo poslání autorizace"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "Odstranění kamaráda %u selhalo"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "Moje odstranění ze seznamu kamarádů %d selhalo"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "Neudán žádný důvod"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "Byli jste přidáni uživatelem %s"
+
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "Chcete jej přidat?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "Odmítnuta %s"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "Zpráva: %s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID: "
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "ID Skupiny"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun"
+
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "Zadejte prosím Qun číslo"
+
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "Můžete vyhledávat jen permanentní Qun\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(Neplatný UTF-8 řetězec)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "Není členem"
+
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "ÄŒlen"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "Požadavek"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "Administrátor"
+
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "Jméno místnosti"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "Poznámka"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "Detail"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "Tvůrce"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Kategorie"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "Qun nedovoluje ostatním připojit se"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "Připojit se k QQ Qun"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "Sem zadejte požadavek"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "Úspěšně připojen Qun %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "Úspěšně připojen Qun"
+
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "Qun %u odmítl připojení"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "Operace QQ Qun"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "Selhalo:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "Připojení Qun, neznámá odpověď"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "Ukončit Qun"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poznámka, jste-li tvůrce, \n"
+#~ "tato operace časem tento Qun odstraní."
+
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "Lituji, nejste náš typ"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "Úspěšně jste upravili členy Qun"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "Úspěšně jste upravili informace o Qun"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "Úspěšně jste vytvořili Qun"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "Chcete nyní nastavit podrobné informace?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "Nastavit"
+
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "%u požadavek o připojení Qun %u pro %s"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "%u požadavek o připojení Qun %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "Nemohu připojit Qun %u, spravovaný administrátorem %u"
+
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr "<b>Připojení Qun %u schváleno administrátorem %u pro %s</b>"
+
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>Odstraněný kamarád %u.</b>"
+
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>Nový kamarád %u připojen.</b>"
+
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "Neznámé-%d"
+
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "Úroveň"
+
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr " TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " FromMobile"
+
+#~ msgid " BindMobile"
+#~ msgstr " BindMobile"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr "Video"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr " Zóna"
+
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "Flag"
+
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "Ver"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "Neplatné jméno"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "Zvolte ikonu..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Čas přihlášení</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Celkově kamarádů online</b>: %d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Poslední obnovení</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Klientská značka</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Režim připojení</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Moje internetová adresa:</b> %s:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Posláno</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Posláno zpět</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Ztraceno</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Přijato</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Přijato dvakrát</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>ÄŒas</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "Informace o přihlášení"
+
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Originální autor</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Přispěvatelé ke kódu</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Autoři patchů</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Potvrzení</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Svědomitý testeři</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "a další, prosím dejte mi vědět... děkuji!))"
+
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>A všichni v pozadí...</i><br>\n"
+
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>Bez obav se připojte k nám!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "O OpenQ %s"
+
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "Změnit heslo"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "Informace o účtu"
+
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "Updatovat všechny QQ Qun"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "O OpenQ"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "Změnit poznámku kamaráda"
+
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "Zásuvný modul protokolu QQ"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "Auto"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "Vyberte server"
+
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "Připojit se pomocí TCP"
+
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "Zobrazit poznámky serveru"
+
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "Zobrazit novinky serveru"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "Zobrazit místnost při přijetí zprávy"
+
+#~ msgid "Use default font"
+#~ msgstr "Použít výchozí font"
+
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval udržování naživu (v sekundách)"
+
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval updatu (v sekundách)"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "Nemohu dešifrovat odpověď serveru"
+
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "Požadovaný symbol, který selhal, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "Neplatná délka symbolu, %d"
+
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "Přesměrování teď není podporováno"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "Je vyžadována aktivace"
+
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "Neznámý kód odpovědi při přihlašování 0x%02X"
+
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "Vyžaduji captcha"
+
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "Kontroluji captcha"
+
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "Selhalo captcha ověření"
+
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "Captcha obrázek"
+
+#~ msgid "Enter code"
+#~ msgstr "Vložte kód"
+
+#~ msgid "QQ Captcha Verification"
+#~ msgstr "Ověření captcha QQ"
+
+#~ msgid "Enter the text from the image"
+#~ msgstr "Zadejte text z obrázku"
+
+#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+#~ msgstr "Neznámá odpověď při kontrole hesla (0x%02X)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Neznámý kód odpovědi, při přihlášení (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Socket error"
+#~ msgstr "Chyba socketu"
+
+#~ msgid "Getting server"
+#~ msgstr "Získávám server"
+
+#~ msgid "Requesting token"
+#~ msgstr "Požadavek symbolu"
+
+#~ msgid "Invalid server or port"
+#~ msgstr "Neplatný server nebo port"
+
+#~ msgid "Connecting to server"
+#~ msgstr "Připojuji se k serveru"
+
+#~ msgid "QQ Error"
+#~ msgstr "Chyba QQ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server News:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Novinky serveru:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%s:%s"
+#~ msgstr "%s:%s"
+
+#~ msgid "From %s:"
+#~ msgstr "Od %s:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server notice From %s: \n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Poznámka serveru Od %s: \n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
+#~ msgstr "Neznámý SERVER CMD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
+#~ "Room %u, reply 0x%02X"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chyba %s(0x%02X)\n"
+#~ "Místnost %u, odpověď 0x%02X"
+
+#~ msgid "QQ Qun Command"
+#~ msgstr "QQ Qun příkaz"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
+#~ msgstr "Nemohu dešifrovat přihlašovací odpověď"
+
+#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
+#~ msgstr "Neznámý LOGIN CMD"
+
+#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
+#~ msgstr "Neznámý CLIENT CMD"
+
+#~ msgid "%d has declined the file %s"
+#~ msgstr "%d odmítl soubor %s"
+
+#~ msgid "File Send"
+#~ msgstr "Odeslání souboru"
+
+#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
+#~ msgstr "%d zrušil přenos %s"
+
+#~ msgid "Voice and Video Settings"
+#~ msgstr "Nastavení Hlasu a Videa"
+
 #~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
 #~ msgstr "Automaticky odmítat od uživatelů, kteří nejsou na seznamu kamarádů"
 
@@ -15455,9 +15532,6 @@ msgstr "Nemáte oprávnění k odinstala
 #~ msgid "How do you feel right now?"
 #~ msgstr "Jak se cítíte?"
 
-#~ msgid "Change Mood..."
-#~ msgstr "Změnit náladu..."
-
 #~ msgid "Artist"
 #~ msgstr "Umělec"
 
@@ -15630,9 +15704,6 @@ msgstr "Nemáte oprávnění k odinstala
 #~ msgid "Auto-away"
 #~ msgstr "Automatická nepřítomnost"
 
-#~ msgid "Change _status to:"
-#~ msgstr "Změnit _stav na:"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown."
 #~ msgstr "Vyžadovaný kořenový certifikát je problematický neznámý Pidginu."
@@ -16068,9 +16139,6 @@ msgstr "Nemáte oprávnění k odinstala
 #~ msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
 #~ msgstr "Nastavte klávesovou zkratku asociovanou se smajlíkem."
 
-#~ msgid "Please select an image for the smiley."
-#~ msgstr "Prosím vyberte obrázek pro smajlík."
-
 #~ msgid "Activate which ID?"
 #~ msgstr "Které ID aktivovat?"
 
@@ -16086,9 +16154,6 @@ msgstr "Nemáte oprávnění k odinstala
 #~ msgid "Widget Sizes"
 #~ msgstr "Velikosti widgetů"
 
-#~ msgid "Invite message"
-#~ msgstr "Zvací zpráva"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
 #~ "along with an optional invite message."
============================================================
--- po/ChangeLog	0a188578a011ddfbbd87eab20fe84a124ebb5df0
+++ po/ChangeLog	cff6a7ada04fae1c137d6be98a8319774b806404
@@ -1,10 +1,19 @@ version 2.8.0
 Pidgin and Finch: The Pimpin' Penguin IM Clients That're Good for the Soul
 
 version 2.8.0
+	* Albanian translation updated (Besnik Bleta)
+	* Bengali translation updated (Jamil Ahmed)
+	* Chinese (Hong Kong) translation updated (Ambrose C. Li, Paladin R.
+	 Liu)
+	* Chinese (Traditional) translation updated (Ambrose C. Li, Paladin R.
+	 Liu)
+	* Czech translation updated (David Vachulka)
 	* Dutch translation updated (Gideon van Melle)
 	* English (Canadian) updated (Elliott Sales de Andrade)
 	* Norwegian Nynorsk translation updated (Yngve Spjeld Landro)
+	* Polish translation updated (Piotr DrÄ…g)
 	* Romanian translation updated (MiÅŸu Moldovan)
+	* Ukrainian translation updated (Oleksandr Kovalenko)
 
 version 2.7.11
 	* Afrikaans translation updated (Friedel Wolff)
============================================================
--- po/uk.po	e2fd47483f674c558d97c44722e32a594410a2fa
+++ po/uk.po	610691a9ddbf06e1fc6e8f4f6aec3e4a3a7cf8d2
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 02:21-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-09 00:11+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-07 19:18+0300\n"
 "Last-Translator: Oleksandr Kovalenko <alx.kovalenko at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <uk at li.org>\n"
 "Language: uk\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgid "Account was not added"
 msgstr "Обліковий запис не був змінений"
 
 msgid "Account was not added"
-msgstr "Обліковий запис не був доданий"
+msgstr "Обліковий запис не доданий"
 
 msgid "Username of an account must be non-empty."
 msgstr "Ім'я користувача облікового запису не має бути порожнім."
@@ -75,13 +75,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
 msgstr ""
-"Протокол облікового запису не може бути змінений коли він підключений до "
+"Протокол облікового запису не може бути змінений коли він під'єднаний до "
 "сервера."
 
 msgid ""
 "The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
 msgstr ""
-"Ім'я користувача облікового запису не може бути змінене коли він підключений "
+"Ім'я користувача облікового запису не може бути змінене коли він під'єднаний "
 "до сервера."
 
 msgid "New mail notifications"
@@ -143,7 +143,7 @@ msgid "You can enable/disable accounts f
 msgstr "Облікові записи"
 
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Ви можете увімкнути чи вимкнути облікові записи з наступного переліку."
+msgstr "Ви можете увімкнути чи вимкнути облікові записи з переліку."
 
 #. Add button
 msgid "Add"
@@ -217,6 +217,9 @@ msgstr "Прізвисько (не обÐ
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Прізвисько (не обов'язково)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Повідомлення запрошення (не обов'язково)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Додати до групи"
 
@@ -227,7 +230,7 @@ msgid "Please enter buddy information."
 msgstr "Додати контакт"
 
 msgid "Please enter buddy information."
-msgstr "Будь ласка, введіть відомості про користувача."
+msgstr "Введіть відомості про користувача."
 
 msgid "Chats"
 msgstr "Балачки"
@@ -267,13 +270,13 @@ msgid "Please Update the necessary field
 msgstr "Редагувати балачку"
 
 msgid "Please Update the necessary fields."
-msgstr "Будь ласка, оновіть необхідні поля."
+msgstr "Оновіть необхідні поля."
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Редагувати"
 
 msgid "Edit Settings"
-msgstr "Редагувати налаштування"
+msgstr "Редагувати параметри"
 
 msgid "Information"
 msgstr "Відомості"
@@ -298,7 +301,7 @@ msgid "Please enter the new name for %s"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the new name for %s"
-msgstr "Будь ласка, введіть нову назву для %s"
+msgstr "Введіть нову назву для %s"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Змінити ім'я"
@@ -374,8 +377,8 @@ msgstr ""
 "Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
 "Unblock."
 msgstr ""
-"Будь ласка, введіть ім'я користувача або прізвисько особи, яку ви б хотіли "
-"заблокувати чи розблокувати."
+"Введіть ім'я користувача або прізвисько особи, яку ви б хотіли заблокувати "
+"чи розблокувати."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
@@ -398,7 +401,7 @@ msgid "Please enter the name of the chat
 msgstr "Приєднатися до балачки"
 
 msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
-msgstr "Будь ласка, введіть назву балачки, до якої хочете приєднатися."
+msgstr "Введіть назву балачки, до якої хочете приєднатися."
 
 msgid "Join"
 msgstr "Приєднатись"
@@ -407,12 +410,12 @@ msgstr ""
 "Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
 "view."
 msgstr ""
-"Будь ласка, введіть ім'я користувача або прізвисько особи, журнал якої "
-"хочете переглянути."
+"Введіть ім'я користувача або прізвисько особи, журнал якої хочете "
+"переглянути."
 
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
-msgstr "Налаштування"
+msgstr "Параметри"
 
 msgid "Send IM..."
 msgstr "Надіслати повідомлення..."
@@ -626,7 +629,7 @@ msgid "Send To"
 "записані до нього."
 
 msgid "Send To"
-msgstr "Надіслати до"
+msgstr "Передача"
 
 msgid "Conversation"
 msgstr "Розмова"
@@ -673,7 +676,7 @@ msgstr ""
 "The following commands are available in this context:\n"
 msgstr ""
 "Використовуйте \"/help <команда>\" для довідки з окремої команди.\n"
-"Наступні команди доступні у цьому контексті:\n"
+"Доступні такі команди у цьому контексті:\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1012,14 +1015,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
 msgstr ""
-"Будь ласка, відкрийте вікно зневадження та спробуйте знову, щоб уточнити "
-"повідомлення про помилку."
+"Відкрийте вікно зневадження та спробуйте знову, щоб уточнити повідомлення "
+"про помилку."
 
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Виберіть додаток, який необхідно встановити"
 
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Ви можете завантажити чи вивантажити додатки з наступного переліку."
+msgstr "Ви можете завантажити чи вивантажити додатки з переліку."
 
 msgid "Install Plugin..."
 msgstr "Встановити додатки..."
@@ -1033,10 +1036,10 @@ msgid "Preferences"
 #. Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
 #. Create the window
 msgid "Preferences"
-msgstr "Налаштування"
+msgstr "Параметри"
 
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
-msgstr "Будь ласка, введіть контакт, за яким потрібно стежити."
+msgstr "Введіть контакт, за яким потрібно стежити."
 
 msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Нове правило стеження"
@@ -1399,13 +1402,13 @@ msgid "Please enter a non-empty title fo
 msgstr "Неправильний заголовок"
 
 msgid "Please enter a non-empty title for the status."
-msgstr "Будь ласка, введіть непорожню назву для стану."
+msgstr "Введіть непорожню назву для стану."
 
 msgid "Duplicate title"
 msgstr "Подвоїти назву"
 
 msgid "Please enter a different title for the status."
-msgstr "Будь ласка, введіть іншу назву для стану."
+msgstr "Введіть іншу назву для стану."
 
 msgid "Substatus"
 msgstr "Підстан"
@@ -1420,7 +1423,7 @@ msgid "Use different status for followin
 msgstr "Редагувати стан"
 
 msgid "Use different status for following accounts"
-msgstr "Використовувати рідний стан для наступних облікових записів"
+msgstr "Використовувати різний стан для цих облікових записів"
 
 #. Save & Use
 msgid "Save & Use"
@@ -1551,7 +1554,7 @@ msgid "Please wait while TinyURL fetches
 msgstr "TinyURL для посилання вище: %s"
 
 msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
-msgstr "Будь ласка, зачекайте поки TinyURL отримає коротше посилання URL ..."
+msgstr "Зачекайте поки TinyURL отримає коротше посилання URL ..."
 
 msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
 msgstr "Створювати TinyURL тільки для посилань URL, довжина яких більше ніж"
@@ -1732,7 +1735,7 @@ msgid "%s has presented the following ce
 #. Make messages
 #, c-format
 msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
-msgstr "%s надав наступний сертифікат для одноразового використання:"
+msgstr "%s надав цей сертифікат для одноразового використання:"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1941,6 +1944,9 @@ msgstr "Невідома причина"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Невідома причина"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Не дозволяти запити DNS в режимі проксі Tor"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -2358,7 +2364,7 @@ msgstr ""
 "(Please provide the full path)"
 msgstr ""
 "Шлях де зберігати файли\n"
-"(Будь ласка, вкажіть повний шлях)"
+"(Вкажіть повний шлях)"
 
 msgid ""
 "When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
@@ -3130,7 +3136,7 @@ msgid "Please, fill in the following fie
 msgstr "Зареєструвати новий обліковий запис Gadu-Gadu"
 
 msgid "Please, fill in the following fields"
-msgstr "Будь ласка, заповніть наступні поля"
+msgstr "Заповніть ці поля"
 
 msgid "City"
 msgstr "Місто"
@@ -3159,7 +3165,7 @@ msgid "Please, enter your search criteri
 msgstr "Знайти контакти"
 
 msgid "Please, enter your search criteria below"
-msgstr "Будь ласка, введіть умови пошуку нижче"
+msgstr "Введіть умови пошуку нижче"
 
 msgid "Fill in the fields."
 msgstr "Заповніть поля."
@@ -3189,11 +3195,26 @@ msgid "Please, enter your current passwo
 msgstr "Поточний символ"
 
 msgid "Please, enter your current password and your new password for UIN: "
-msgstr "Будь ласка, введіть ваш поточний пароль та новий пароль для UIN: "
+msgstr "Введіть ваш поточний пароль та новий пароль для UIN: "
 
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Замінити пароль Gadu-Gadu"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Показати стан:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "Всі люди"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Тільки контакти"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Змінити поширення стану"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "Виберіть тих, хто зможе бачити ваш стан"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Вибрати балачку для контакту: %s"
@@ -3337,6 +3358,19 @@ msgstr "Сервер GG"
 msgid "GG server"
 msgstr "Сервер GG"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Не використовувати шифрування"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Використовувати шифрування, коли це можливо"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Вимагати шифрування"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Безпека з'єднання"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Невідома команда: %s"
@@ -3372,7 +3406,6 @@ msgstr "MOTD для %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3628,6 +3661,9 @@ msgstr "action <дія для викÐ
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <дія для виконання>: Виконати дію."
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: Надіслати команду до authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4285,9 +4321,7 @@ msgid ""
 
 msgid ""
 "Please fill out the information below to change your account registration."
-msgstr ""
-"Будь ласка, заповніть відомості нижче, щоб змінити реєстрацію облікового "
-"запису."
+msgstr "Заповніть відомості нижче, щоб змінити реєстрацію облікового запису."
 
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr "Заповніть наступні поля для реєстрації нового облікового запису."
@@ -4654,7 +4688,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
 "session."
-msgstr "Будь ласка, виберіть ресурс %s, з яким ви хочете почати медіасеанс."
+msgstr "Виберіть ресурс %s, з яким ви хочете почати медіасеанс."
 
 msgid "Select a Resource"
 msgstr "Виберіть ресурс"
@@ -4744,18 +4778,9 @@ msgstr "Домен"
 msgid "Domain"
 msgstr "Домен"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Вимагати шифрування"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Використовувати шифрування, коли це можливо"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Використовувати SSL старого типу"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Безпека з'єднання"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Дозволити автентифікацію звичайним текстом через нешифровані потоки"
 
@@ -4823,7 +4848,7 @@ msgid "Error joining chat %s"
 
 #, c-format
 msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Помилка підключення до балачки %s"
+msgstr "Помилка приєднання до балачки %s"
 
 #, c-format
 msgid "Error in chat %s"
@@ -4864,6 +4889,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Не вдається надіслати файл до %s, користувач не підтримує прийом файлів"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Не вдається відправити файл"
 
@@ -4881,7 +4907,7 @@ msgid "Please select the resource of %s 
 
 #, c-format
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
-msgstr "Будь ласка, виберіть ресурс %s, до якого ви хочете надіслати файл"
+msgstr "Виберіть ресурс %s, до якого ви хочете надіслати файл"
 
 msgid "Afraid"
 msgstr "Боюся"
@@ -5140,7 +5166,7 @@ msgid "Please specify a new nickname for
 msgstr "Встановити прізвисько користувача"
 
 msgid "Please specify a new nickname for you."
-msgstr "Будь ласка, визначте для себе нове прізвисько."
+msgstr "Визначте для себе нове прізвисько."
 
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
@@ -5256,7 +5282,7 @@ msgid "Command disabled"
 msgstr "Помилка сервера бази даних"
 
 msgid "Command disabled"
-msgstr "Команда відключена"
+msgstr "Команда вимкнена"
 
 msgid "File operation error"
 msgstr "Помилка при роботі з файлом"
@@ -5489,7 +5515,7 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
-msgstr "Сервер MSN зараз блокує наступні регулярні вирази: <br/>%s"
+msgstr "Сервер MSN зараз блокує ці регулярні вирази: <br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
 msgstr "Обліковий запис не має увімкненої адреси ел. пошти."
@@ -5571,8 +5597,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
 msgstr ""
-"Для MSN необхідна підтримка SSL. Будь ласка, встановіть підтримувану "
-"бібліотеку SSL."
+"Для MSN необхідна підтримка SSL. Встановіть підтримувану бібліотеку SSL."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5585,18 +5610,6 @@ msgstr "Не вдається додат
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Не вдається додати"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Повідомлення із запитом авторизації:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Будь ласка, авторизуйте мене!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_Гаразд"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Помилка зчитування профілю"
 
@@ -5789,7 +5802,7 @@ msgid "The following users are missing f
 msgstr "Автентифікація Windows Live ID: неправильна відповідь"
 
 msgid "The following users are missing from your addressbook"
-msgstr "Наступні користувачі відсутні у вашій адресній книзі"
+msgstr "Ці користувачі відсутні у вашій адресній книзі"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error (%d): %s"
@@ -5810,6 +5823,10 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Повідомлення на мобільний не було надіслано, тому що воно занадто довге."
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr ""
+"Повідомлення на мобільний не надіслано, тому що сталася невідома помилка."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -5975,18 +5992,6 @@ msgstr "Вказане ім'я кориÑ
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Вказане ім'я користувача неправильне."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "Введений PIN неправильний."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "Введений PIN маж неправильну довжину [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "PIN неправильний. Він може складатися тільки з цифр [0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "Введені два PIN'и не збігаються."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Введене відображуване ім'я неправильне."
 
@@ -6005,38 +6010,68 @@ msgid "Your profile information is not y
 msgstr "Профіль"
 
 msgid "Your profile information is not yet retrieved. Please try again later."
-msgstr "Відомості про профіль ще не отримані. Будь ласка, спробуйте пізніше."
+msgstr "Відомості про профіль ще не отримані. Спробуйте пізніше."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "Ваш UID"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Перевірити PIN"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Відображуване ім'я"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Сховати мій номер"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "Про мене"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "Де я живу"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Номер мобільного телефону"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "Оновити профіль"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "Може бути знайдений"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Тут ви можете оновити ваш профіль MXit"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "Може бути запропонований"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "Оновити ваш MXit профіль"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "Введений PIN неправильний."
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "Введений PIN маж неправильну довжину [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "PIN неправильний. Він може складатися тільки з цифр [0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "Введені два PIN'и не збігаються."
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "Помилка оновлення PIN"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Перевірити PIN"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Змінити PIN"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Змінити MXit PIN"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Переглянути заставку"
 
@@ -6046,10 +6081,34 @@ msgstr "Про"
 msgid "About"
 msgstr "Про"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "Шукати користувача"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "Шукати користувачів MXit"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "Напишіть пошукову інформацію"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "По_шук"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "Змінити профіль..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Змінити PIN..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "Запропоновані друзі..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "Шукати користувачів..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "Переглянути заставку..."
@@ -6065,8 +6124,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Unable to connect to the MXit HTTP server. Please check your server settings."
 msgstr ""
-"Неможливо з'єднатись з сервером HTTP MXit. Будь ласка, перевірте ваші "
-"налаштування сервера."
+"Неможливо з'єднатись з сервером HTTP MXit. Перевірте ваші налаштування "
+"сервера."
 
 msgid "Logging In..."
 msgstr "Вхід..."
@@ -6074,8 +6133,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Unable to connect to the MXit server. Please check your server settings."
 msgstr ""
-"Не вдається з'єднатись з сервером MXit. Будь ласка, перевірте налаштування "
-"сервера."
+"Не вдається з'єднатись з сервером MXit. Перевірте налаштування сервера."
 
 msgid "Connecting..."
 msgstr "З'єднання..."
@@ -6095,35 +6153,35 @@ msgid "Please fill in the following fiel
 msgstr "Зареєструвати новий обліковий запис MXit"
 
 msgid "Please fill in the following fields:"
-msgstr "Будь ласка, заповніть наступні поля:"
+msgstr "Заповніть ці поля:"
 
 #. no reply from the WAP site
 msgid "Error contacting the MXit WAP site. Please try again later."
-msgstr "Помилка з'єднання з сайтом WAP MXit. Будь ласка, спробуйте пізніше."
+msgstr "Помилка з'єднання з сайтом WAP MXit. Спробуйте пізніше."
 
 #. wapserver error
 #. server could not find the user
 msgid ""
 "MXit is currently unable to process the request. Please try again later."
-msgstr "MXit зараз не можу обробити запит. Будь ласка, спробуйте пізніше."
+msgstr "MXit зараз не можу обробити запит. Спробуйте пізніше."
 
 msgid "Wrong security code entered. Please try again later."
-msgstr "Введений неправильний код безпеки. Будь ласка, пробуйте пізніше."
+msgstr "Введений неправильний код безпеки. Спробуйте пізніше."
 
 msgid "Your session has expired. Please try again later."
-msgstr "Термін дії сеансу добіг кінця. Будь ласка, спробуйте пізніше ще раз."
+msgstr "Термін дії сеансу добіг кінця. Спробуйте пізніше ще раз."
 
 msgid "Invalid country selected. Please try again."
-msgstr "Вибрана неправильна країна. Будь ласка, спробуйте ще раз."
+msgstr "Вибрана неправильна країна. Спробуйте ще раз."
 
 msgid "The MXit ID you entered is not registered. Please register first."
-msgstr "Введений MXit ID не зареєстрований. Будь ласка, спершу зареєструйтеся."
+msgstr "Введений MXit ID не зареєстрований. Спершу зареєструйтеся."
 
 msgid "The MXit ID you entered is already registered. Please choose another."
-msgstr "Введений MXit ID вже зареєстроване. Будь ласка, виберіть інший."
+msgstr "Введений MXit ID вже зареєстроване. Виберіть інший."
 
 msgid "Internal error. Please try again later."
-msgstr "Внутрішня помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше."
+msgstr "Внутрішня помилка. Спробуйте пізніше."
 
 msgid "You did not enter the security code"
 msgstr "Ви не ввели код безпеки"
@@ -6151,13 +6209,12 @@ msgstr "Отримання відомоÑ
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "Отримання відомостей про користувача..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "був викинутий"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "Вас викинули з цього MultiMX."
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "був викинутий"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "_Назва кімнати:"
 
@@ -6205,9 +6262,33 @@ msgstr "Востаннє в мережі
 msgid "Last Online"
 msgstr "Востаннє в мережі"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Повідомлення запрошення"
+
+msgid "No results"
+msgstr "Немає результатів"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "Не знайдено жодного користувача."
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "UserId"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "Де я живу"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "Ви маєте %i запропонованих друзів."
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "Ви знайшли %i контактів, що збігаються в вашими критеріями."
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
-msgstr "Втрачене з'єднання з MXit. Будь ласка, підключіться ще раз."
+msgstr "Втрачене з'єднання з MXit. З'єднайтесь ще раз."
 
 #. packet could not be queued for transmission
 msgid "Message Send Error"
@@ -6414,8 +6495,8 @@ msgstr ""
 "cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
 msgstr ""
 "%s Ваш пароль містить %zu символів, що більше ніж найбільша довжина у %d. "
-"Будь ласка, скоротіть ваш пароль на at http://profileedit.myspace.com/index."
-"cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword та спробуйте знову."
+"Скоротіть ваш пароль на at http://profileedit.myspace.com/index.cfm?"
+"fuseaction=accountSettings.changePassword та спробуйте знову."
 
 msgid "Incorrect username or password"
 msgstr "Неправильне ім'я користувача або пароль"
@@ -6516,9 +6597,9 @@ msgstr ""
 "visit http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile.username "
 "to set your username."
 msgstr ""
-"Сталася помилка під час спроби встановити ім'я користувача. Будь ласка, "
-"спробуйте знову, або відвідайте visit http://editprofile.myspace.com/index."
-"cfm?fuseaction=profile.username щоб встановити ім'я користувача."
+"Сталася помилка під час спроби встановити ім'я користувача. Спробуйте знову, "
+"або відвідайте visit http://editprofile.myspace.com/index.cfm?"
+"fuseaction=profile.username щоб встановити ім'я користувача."
 
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - ім'я користувача доступне"
@@ -6530,20 +6611,20 @@ msgid "MySpaceIM - Please Set a Username
 msgstr "ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ОДИН РАЗ, ЙОГО НЕ МОЖНА БУДЕ ЗМІНИТИ!"
 
 msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
-msgstr "MySpaceIM - Будь ласка, вкажіть ім'я користувача"
+msgstr "MySpaceIM - Встановіть ім'я користувача"
 
 msgid "This username is unavailable."
 msgstr "Ім'я користувача недоступне."
 
 msgid "Please try another username:"
-msgstr "Будь ласка, спробуйте інше ім'я користувача:"
+msgstr "Спробуйте інше ім'я користувача:"
 
 #. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
 msgid "No username set"
 msgstr "Не встановлене ім'я користувача"
 
 msgid "Please enter a username to check its availability:"
-msgstr "Будь ласка, введіть ім'я користувача, щоб перевірити його наявність:"
+msgstr "Введіть ім'я користувача, щоб перевірити його наявність:"
 
 #. TODO: icons for each zap
 #. Lots of comments for translators:
@@ -6740,7 +6821,7 @@ msgstr ""
 "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
 "entered"
 msgstr ""
-"Ваш обліковий запис був відключений, тому що було введено забагато "
+"Ваш обліковий запис був вимкнений, тому що було введено забагато "
 "неправильних паролів"
 
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
@@ -6955,6 +7036,12 @@ msgstr "Повідомлення відÐ
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Повідомлення відмови в авторизації:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_Гаразд"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "Отримана неочікувана відповідь від %s: %s"
@@ -7312,7 +7399,6 @@ msgstr "Прийнято авторизÐ
 msgstr "Прийнято авторизацію"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "Ім'я користувача не існує"
@@ -7371,8 +7457,7 @@ msgstr ""
 "following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Користувач %u не дозволив додавати його у ваш перелік контактів з наступної "
-"причини:\n"
+"Користувач %u не дозволив додавати його у ваш перелік контактів з причини:\n"
 "%s"
 
 msgid "ICQ authorization denied."
@@ -7521,9 +7606,9 @@ msgid_plural "The following usernames ar
 #, c-format
 msgid "The following username is associated with %s"
 msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
-msgstr[0] "Наступне ім'я користувача пов'язане з %s"
-msgstr[1] "Наступні імена користувачів пов'язані з %s"
-msgstr[2] "Наступні імена користувачів пов'язані з %s"
+msgstr[0] "Це ім'я користувача пов'язане з %s"
+msgstr[1] "Це імена користувачів пов'язані з %s"
+msgstr[2] "Це імена користувачів пов'язані з %s"
 
 #, c-format
 msgid "No results found for email address %s"
@@ -7710,8 +7795,7 @@ msgstr ""
 "following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Користувач %s не дозволив додати його у ваш перелік контактів з наступної "
-"причини:\n"
+"Користувач %s не дозволив додати його у ваш перелік контактів з причини:\n"
 "%s"
 
 msgid "Authorization Denied"
@@ -7791,7 +7875,7 @@ msgid "You are awaiting authorization fr
 msgstr "ви не очікуєте на авторизацію"
 
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
-msgstr "Чи очікуєте авторизацію від наступних користувачів"
+msgstr "Чи очікуєте авторизацію від цих користувачів"
 
 msgid ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
@@ -7809,9 +7893,6 @@ msgstr "Введіть адресу emai
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Введіть адресу email адресу, якого ви шукаєте."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "По_шук"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Встановити відомості про користувача (сторінка тенет)..."
 
@@ -7848,9 +7929,6 @@ msgstr "Шукати користуваÑ
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Шукати користувача за адресою ел.пошти..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Не використовувати шифрування"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Використовувати clientLogin"
 
@@ -7886,9 +7964,9 @@ msgstr ""
 "for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
 "considered a privacy risk."
 msgstr ""
-"Це вимагає встановлення безпосереднього підключення між двома комп'ютерами, "
-"та є необхідним для передавання зображень. Так як ваша ІР адреса буде "
-"розкрита, це може вважатись загрозою безпеці."
+"Це вимагає встановлення безпосереднього з'єднання між двома комп'ютерами, та "
+"є необхідним для передавання зображень. Так як ваша адреса IP буде розкрита, "
+"це можна розглядати як ризик загрози приватності."
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -8125,721 +8203,7 @@ msgstr "Ці контакти завжд
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Ці контакти завжди будуть бачити, що ви поза мережею"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Водолій"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Риби"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "Овен"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Віл"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Близнюки"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Рак"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "Лев"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Діва"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Ваги"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Скорпіон"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Стрілець"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Козеріг"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Пацюк"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Віл"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Тигр"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Кріль"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Дракон"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Змія"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Кінь"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Коза"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Мавпа"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "Півень"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Пес"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Свиня"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Інше"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Видимий"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Тільки друзі"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Особисте"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "Номер QQ"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "Країна/Область"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Провінція/Штат"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Поштовий індекс"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Номер телефону"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Додається авторизація"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Номер стільникового телефону"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Особисте представлення"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "Місто/Область "
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Загальнодоступний мобільний телефон"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Загальнодоступний контакт"
-
-msgid "College"
-msgstr "Коледж"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Гороскоп"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Зодіак"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Кров"
-
-msgid "True"
-msgstr "Так"
-
-msgid "False"
-msgstr "Ні"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Змінити обліковий запис"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Змінити адресу"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Змінити додаткові відомості"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Змінити відомості"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Оновити"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Не вдається змінити відомість про контакт."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Примітки"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "Примітка контакту"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Змініть його(її) примітку як забажаєте"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "З_мінити"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "Зміна примітки"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "Сервер каже:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "Ваш запит прийнятий."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "Ваш запит відхилений."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u потребує перевірки: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Додати питання користувача"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Тут введіть відповідь"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Надіслати"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Неправильна відповідь."
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Повідомлення відмови у авторизації:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Вибачте, ви не в моєму стилі."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u потребує авторизації"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Додати авторизацію контакту"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Введіть тут запит"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Чи хотіли б ви бути моїм другом?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Користувач QQ"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Додати користувача"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Неправильний номер QQ"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Помилка надсилання запиту на авторизацію"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "Не вдається вилучити контакт %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Не вдається вилучити мене з переліку контактів %d"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "Причина не вказана"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Ви були додані %s'ом"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Хочете додати його?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Відхилено %s'ом"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Повідомлення: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "ID групи"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Будь ласка, введіть номер Qun"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Ви можете шукати тільки постійний Qun\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(Неправильний рядок UTF-8)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "Не член"
-
-msgid "Member"
-msgstr "Член"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Запитується"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Адміністратор"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Назва кімнати"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Примітки"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Подробиці"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Творець"
-
-msgid "About me"
-msgstr "Про мене"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Категорія"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Qun не дозволяє приєднатися іншим"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Приєднатись до QQ Qun"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Введіть запит"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "Успішно приєднатись до Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Успішно приєднатись до Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "Qun %u заборонив приєднатися"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Дія QQ Qun"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Невдача:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Приєднано до Qun, невідома відповідь"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Вийти з QQ Qun"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Примітка, якщо ви не автор, \n"
-"ця дія остаточно вилучить цей Qun."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Вибачте, ви не в моєму стилі"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Успішно змінені члени Qun"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Відомості Qun успішно змінені"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Ви успішно створили Qun"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Хочете встановити докладніші відомості зараз?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Встановлення"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%u дав запит на приєднання до Qun %u для %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u дав запит приєднатися до Qun %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "Не вдалося приєднатися до Qun %u, що керується адміністратором %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>Приєднання до Qun %u схвалено адміністратором %u для %s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>Контакт %u видалений.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>Приєднався новий контакт %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Невідомо-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Рівень"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " З мобільного"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr " на зв'язку на мобільному"
-
-msgid " Video"
-msgstr " Відео"
-
-msgid " Zone"
-msgstr "Зона"
-
-msgid "Flag"
-msgstr "Прапор"
-
-msgid "Ver"
-msgstr "Версія"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "Неправильне ім'я"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Вибрати значок..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Час входу</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Всього контактів поза мережею</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Востаннє оновлений</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Сервер</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Мітка клієнта</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Режим з'єднання</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Моя зовнішня IP-адреса</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Надіслано</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Повторно надіслати</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Загублено</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Отримано</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Отримані подвоєні записи</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Час</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "Реєстраційні відомості"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Початковий автор</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Код внесли</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Чудові автори латок</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Підтвердження</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Дбайливі випробовувальники</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "та більше, будь ласка, дайте мені знати... дякую!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>Та всі хлопці закулісами...</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>Раді будемо вашій співпраці. Приєднуйтесь!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "Про OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Змінити значок"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "Зміна паролю"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Відомості про обліковий запис"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Оновити всі QQ Quns"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "Про OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Зміна примітки контакту"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "Додаток протоколу QQ"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Автоматично"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Виберіть сервер"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "З'єднання по TCP"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Показати повідомлення сервера"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Показати новини сервера"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Показати кімнату балачки, коли надійшло повідомлення"
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "Використовувати типовий шрифт"
-
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Час між повідомленнями присутності (с)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Час оновлення (с)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "Не вдається дешифрувати відповідь сервера"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "Помилка запиту символу, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "Неправильна довжина символу, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "Redirect_EX зараз не підтримується"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "Необхідна активація"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "Невідомий код помилки під час входу (0x%02X)"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "Запитується captcha"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "Перевірка captcha"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Помилка перевірки captcha"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Зображення Captcha"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "Введіть код"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "Перевірка Captcha QQ"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Введіть текст з зображення"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "Невідома відповідь під час перевірки паролю (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Невідома відповідь під час входу (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Помилка сокету"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "Отримання сервера"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "Запитується символ"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "Не вдається отримати назву вузла"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Неправильний сервер або порт"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "З'єднання з сервером"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "Помилка QQ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Новини сервера:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Від %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Зауваження щодо сервера від %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "Невідома SERVER CMD"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"Помилка відповіді %s(0x%02X)\n"
-"Кімната %u, відповідь 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Команда QQ Qun"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "Не вдається дешифрувати відповідь входу"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "Невідома LOGIN CMD"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "Невідома CLIENT CMD"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d відхилив файл %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "Передавання файлів"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d скасував передавання %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Назва групи:</b> %s<br>"
 
@@ -8887,7 +8251,7 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
-msgstr "Адміністратор Sametime встановив наступне оголошення на сервері %s"
+msgstr "Адміністратор Sametime встановив оголошення на сервері %s"
 
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
 msgstr "Оголошення адміністратора Sametime"
@@ -8935,8 +8299,8 @@ msgstr ""
 "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
 "sent to %s"
 msgstr ""
-"Будь ласка, введіть тему нової конференції та повідомлення, що буде "
-"надіслане для запрошення до %s"
+"Введіть тему нової конференції та повідомлення, що буде надіслане для "
+"запрошення до %s"
 
 msgid "New Conference"
 msgstr "Нова конференція"
@@ -8984,7 +8348,7 @@ msgstr ""
 "Please enter one below to continue logging in."
 msgstr ""
 "Ні вузол, ні адреса IP не були налаштовані для облікового запису Meanwhile "
-"%s. Будь ласка, введіть якійсь, щоб налаштувати вхід."
+"%s. Введіть якійсь, щоб налаштувати вхід."
 
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
 msgstr "Встановлення з'єднання Meanwhile"
@@ -9016,9 +8380,9 @@ msgstr ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
 "select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
 msgstr ""
-"Ідентифікатор '%s' може посилатися на будь-якого з наступних користувачів. "
-"Будь ласка, виберіть правильного користувача з переліку нижче, щоб додати "
-"його до вашого переліку контактів."
+"Ідентифікатор '%s' може посилатися на будь-якого з цих користувачів. "
+"Виберіть правильного користувача з переліку нижче, щоб додати його до вашого "
+"переліку контактів."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Вибрати користувача"
@@ -9090,9 +8454,9 @@ msgstr ""
 "Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
 "to your buddy list."
 msgstr ""
-"Ідентифікатор \"%s\" може посилатися на будь-які з наступних груп адресної "
-"книги Notes. Будь ласка, виберіть правильну групу з переліку нижче, щоб "
-"додати її до вашого переліку контактів."
+"Ідентифікатор \"%s\" може посилатися на будь-які з цих груп адресної книги "
+"Notes. Виберіть правильну групу з переліку нижче, щоб додати її до вашого "
+"переліку контактів."
 
 msgid "Select Notes Address Book"
 msgstr "Вибрати адресну книгу Notes"
@@ -9128,9 +8492,9 @@ msgstr ""
 "may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
 "buttons below."
 msgstr ""
-"Пошуковий вираз \"%s\" може посилатись на будь-якого з нижчеподаних "
-"користувачів. Ви можете додати цих користувачів до вашого переліку контактів "
-"або надіслати їм повідомлення, натиснувши кнопку нижче."
+"Пошуковий вираз \"%s\" може посилатись на будь-якого з цих користувачів. Ви "
+"можете додати цих користувачів до вашого переліку контактів або надіслати їм "
+"повідомлення, натиснувши кнопку нижче."
 
 msgid "Search Results"
 msgstr "Результати пошуку"
@@ -9608,6 +8972,9 @@ msgstr "Відділ"
 msgid "Unit"
 msgstr "Відділ"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Примітки"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Приєднатися до балачки"
 
@@ -9656,7 +9023,7 @@ msgid "No public key was received"
 msgstr "Мережа порожня"
 
 msgid "No public key was received"
-msgstr "Не був отриманий жодний загальноступний ключ"
+msgstr "Не був отриманий жодний загальнодоступний ключ"
 
 msgid "Server Information"
 msgstr "Відомості про сервер"
@@ -10257,6 +9624,9 @@ msgstr "Не вдається створ
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "Не вдається створити сокет прослуховування"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "Не вдається отримати назву вузла"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Ім'я користувача SIP не може містити пробіл або символ @"
 
@@ -10372,13 +9742,14 @@ msgstr "Системне повідомÐ
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Системне повідомлення Yahoo! для %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Повідомлення відмови у авторизації:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
 "following reason: %s."
-msgstr ""
-"%s (повторно) заборонив вам додати себе у ваш перелік з наступної причини: "
-"%s."
+msgstr "%s (повторно) заборонив вам додати себе у ваш перелік з причини: %s."
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
@@ -10453,7 +9824,7 @@ msgstr ""
 "try logging into the Yahoo! website."
 msgstr ""
 "Ваш обліковий запис був заблокований з причини багатьох невдалих спроб "
-"входу. Будь ласка, спробуйте увійти на сайт тенет Yahoo!"
+"входу. Спробуйте увійти на сайт тенет Yahoo!"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error 52. Reconnecting should fix this."
@@ -11144,7 +10515,7 @@ msgid "User Options"
 
 #. Build the user options frame.
 msgid "User Options"
-msgstr "Налаштування користувача"
+msgstr "Параметри користувача"
 
 msgid "_Local alias:"
 msgstr "_Місцеве прізвисько:"
@@ -11168,15 +10539,18 @@ msgstr "без проксі"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "без проксі"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Приватність (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "використовувати параметри оточення"
 
@@ -11204,6 +10578,12 @@ msgstr "Па_роль:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "Па_роль:"
 
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Використовувати _придушення тиші"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "_Голос та відео"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Не вдається зберегти новий обліковий запис"
 
@@ -11253,9 +10633,20 @@ msgstr ""
 "переліку контактів"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s хоче додати вас (%s) до свого переліку "
+"контактів%s%s"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s хоче додати вас (%s) до свого переліку контактів%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Надіслати миттєве повідомлення"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Колір тла"
@@ -11392,7 +10783,7 @@ msgid "Please update the necessary field
 "відокремити їх знову, обравши \"Розгорнути\" з контекстного меню контакту"
 
 msgid "Please update the necessary fields."
-msgstr "Будь ласка, оновіть необхідні поля."
+msgstr "Оновіть необхідні поля."
 
 msgid "A_ccount"
 msgstr "_Обліковий запис"
@@ -11480,7 +10871,7 @@ msgid "_Edit Settings..."
 msgstr "Постійний"
 
 msgid "_Edit Settings..."
-msgstr "_Редагувати налаштування..."
+msgstr "_Редагувати параметри..."
 
 msgid "_Collapse"
 msgstr "_Згорнути"
@@ -11504,7 +10895,7 @@ msgid "Please select your mood from the 
 msgstr "Невідомий тип вузла"
 
 msgid "Please select your mood from the list"
-msgstr "Будь ласка, виберіть ваш настрій з переліку"
+msgstr "Виберіть ваш настрій з переліку"
 
 msgid "Message (optional)"
 msgstr "Повідомлення (не обов'язково)"
@@ -11587,7 +10978,7 @@ msgid "/Tools/Pr_eferences"
 msgstr "/Засоби/_Додатки"
 
 msgid "/Tools/Pr_eferences"
-msgstr "/Засоби/_Налаштування"
+msgstr "/Засоби/_Параметри"
 
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
 msgstr "/Засоби/_Конфіденційність"
@@ -11811,6 +11202,9 @@ msgstr "(Необов'язково) Пр
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Необов'язково) Прізвисько:"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Необов'язково) Повідомлення _запрошення:"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Додати користувача до _групи:"
 
@@ -11820,7 +11214,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
 "chat."
-msgstr "Ви не підключені за протоколами, що мають підтримку балачок."
+msgstr "Ви зараз не увійшли з жодним протоколом, який має можливість балачки."
 
 msgid ""
 "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
@@ -12020,7 +11414,7 @@ msgid "/_Options"
 
 #. Options
 msgid "/_Options"
-msgstr "/_Налаштування"
+msgstr "/_Параметри"
 
 msgid "/Options/Enable _Logging"
 msgstr "/Параметри/Увімкнути _журнал"
@@ -12638,8 +12032,8 @@ msgstr ""
 "Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
 "to view."
 msgstr ""
-"Будь ласка, введіть ім'я користувача або прізвисько особи, відомості якої ви "
-"хочете переглянути."
+"Введіть ім'я користувача або прізвисько особи, відомості якої ви хочете "
+"переглянути."
 
 msgid "View User Log"
 msgstr "Переглянути журнал користувача"
@@ -13284,7 +12678,7 @@ msgid "The following plugins will be unl
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ви вистежили!</span>"
 
 msgid "The following plugins will be unloaded."
-msgstr "Наступні додатки будуть вивантажені."
+msgstr "Ці додатки будуть вивантажені."
 
 msgid "Multiple plugins will be unloaded."
 msgstr "Будуть вивантажені декілька додатків."
@@ -13704,7 +13098,7 @@ msgid "Browser preferences are configure
 msgstr "Вибір оглядача тенет"
 
 msgid "Browser preferences are configured in GNOME preferences"
-msgstr "Налаштування переглядача тенет зроблені у GNOME"
+msgstr "Параметри переглядача тенет зроблені у GNOME"
 
 msgid "<b>Browser configuration program was not found.</b>"
 msgstr "<b>Програма налаштування проксі переглядача не знайдена.</b>"
@@ -13739,7 +13133,7 @@ msgid "Proxy preferences are configured 
 msgstr "Проксі-сервер"
 
 msgid "Proxy preferences are configured in GNOME preferences"
-msgstr "Налаштування проксі зроблені у GNOME"
+msgstr "Параметри проксі зроблені у GNOME"
 
 msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
 msgstr "<b>Програма налаштування проксі не знайдена.</b>"
@@ -14006,9 +13400,7 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
-msgstr ""
-"Нетипова усмішка для '%s' вже існує. Будь ласка, використайте інше "
-"скорочення."
+msgstr "Нетипова усмішка для '%s' вже існує. Використайте інше скорочення."
 
 msgid "Custom Smiley"
 msgstr "Нетипова усмішка"
@@ -14067,7 +13459,7 @@ msgid "The following error has occurred 
 
 #, c-format
 msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
-msgstr "Трапилась наступна помилка при завантаженні %s: %s"
+msgstr "Трапилась помилка при завантаженні %s: %s"
 
 msgid "Failed to load image"
 msgstr "Не вдається завантажити зображення"
@@ -14148,7 +13540,7 @@ msgid "The file '%s' is too large for %s
 
 #, c-format
 msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
-msgstr "Файл '%s' завеликий для %s. Будь ласка, спробуйте менше зображення.\n"
+msgstr "Файл '%s' завеликий для %s. Спробуйте менше зображення.\n"
 
 msgid "Icon Error"
 msgstr "Помилка значка"
@@ -14391,6 +13783,9 @@ msgstr "Вершина PubSub"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "Вершина PubSub"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Інше"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -14589,7 +13984,7 @@ msgid "Please enter the buddy's username
 msgstr "Нижче введіть відомості про особу."
 
 msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
-msgstr "Будь ласка, нижче введіть ім'я користувача та тип облікового запису."
+msgstr "Нижче введіть ім'я користувача та тип облікового запису."
 
 msgid "Account type:"
 msgstr "Тип облікового запису:"
@@ -14683,8 +14078,8 @@ msgstr ""
 "A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
 "accept."
 msgstr ""
-"Отриманий запит на сеанс обміну музичними повідомленнями. Будь ласка, "
-"клацніть на значок музичних повідомлень, щоб прийняти."
+"Отриманий запит на сеанс обміну музичними повідомленнями. Клацніть на значок "
+"музичних повідомлень, щоб прийняти."
 
 msgid "Music messaging session confirmed."
 msgstr "Обмін музичними повідомленнями підтверджений."
@@ -14699,7 +14094,7 @@ msgid "The following error has occurred:
 msgstr "Помилка запуску редактора"
 
 msgid "The following error has occurred:"
-msgstr "Сталася наступна помилка:"
+msgstr "Сталася помилка:"
 
 #. Configuration frame
 msgid "Music Messaging Configuration"
@@ -15248,6 +14643,21 @@ msgstr "_Пристрій"
 msgid "D_evice"
 msgstr "_Пристрій"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "ПРОПУСК"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "Гучність:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Поріг тиші:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "Вхідні та вихідні параметри"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Випробування мікрофону"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15260,9 +14670,6 @@ msgstr "Налаштування голÐ
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Налаштування голосу та відео"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Налаштування голосу та відео"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -15406,8 +14813,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "An instance of Pidgin is currently running. Please exit Pidgin and try "
 "again."
-msgstr ""
-"Запущений екземпляр Pidgin. Будь ласка, вийдіть з Pidgin та спробуйте знову."
+msgstr "Запущений екземпляр Pidgin. Вийдіть з Pidgin та спробуйте знову."
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Core Pidgin files and dlls"
@@ -15533,12 +14939,3 @@ msgstr "Ви не маєте права 
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "Ви не маєте права на видалення цієї програми."
-
-#~ msgid "bug master"
-#~ msgstr "спеціаліст з вад"
-
-#~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
-#~ msgstr "Автоматично відхилити від користувачів, які не в переліку контактів"
-
-#~ msgid "Error requesting %s"
-#~ msgstr "Помилка запиту %s"
============================================================
--- po/sq.po	8e1bb9c8a4826d8643bf03fd8a0ae1af6983b1ea
+++ po/sq.po	6a5950136b4478661e2a9e5bb05d9fc90cd76b35
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-19 13:34-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-14 09:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-13 10:26+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -220,6 +220,10 @@ msgstr "Alias (opsional)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (opsional)"
 
+#, fuzzy
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Mesazh (opsional)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Shto në grup"
 
@@ -1976,6 +1980,9 @@ msgstr "Arsye e panjohur"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Arsye e panjohur"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -2412,8 +2419,12 @@ msgstr ""
 "Shteg për ruajte kartelash\n"
 "(Ju lutem, jepni shtegun e plotë)"
 
-msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
-msgstr "Hidh tej vetvetiu kërkesa prej përdoruesish jashtë listës së shokëve"
+msgid ""
+"When a file-transfer request arrives from a user who is\n"
+"*not* on your buddy list:"
+msgstr ""
+"Kur një kërkesë shpërnguljeje kartelash vjen prej një përdoruesi që\n"
+"*nuk* është te lista juaj e shokëve:"
 
 msgid ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
@@ -2426,6 +2437,9 @@ msgstr "Krijo drejtori të re për secil
 msgid "Create a new directory for each user"
 msgstr "Krijo drejtori të re për secilin përdorues"
 
+msgid "Escape the filenames"
+msgstr ""
+
 msgid "Notes"
 msgstr "Shënime"
 
@@ -3372,6 +3386,24 @@ msgstr "Ndrysho fjalëkalim Gadu-Gadu"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Ndrysho fjalëkalim Gadu-Gadu"
 
+#, fuzzy
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
+
+msgid "All people"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Shokë të Lidhur"
+
+#, fuzzy
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Ndryshoji gjendjen si"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Përzgjidhni fjalosje për shokun: %s"
@@ -3404,9 +3436,7 @@ msgstr "UIN"
 
 # First Name
 #. first name
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Hidden Number" ), profile->hidden ? _( "Yes" ) : _( "No" ) );
 #. optional information
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Title" ), profile->title );
 msgid "First Name"
 msgstr "Emër"
 
@@ -3530,6 +3560,19 @@ msgstr "Shërbyes GG"
 msgid "GG server"
 msgstr "Shërbyes GG"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Mos përdor kodim"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Përdor kodim në qoftë e mundur"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Lyp kodim"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Siguri Lidhjeje"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Urdhër i panjohur: %s"
@@ -3565,7 +3608,6 @@ msgstr "MOTD për %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3839,6 +3881,10 @@ msgstr "veprim <veprim për t'u kryer
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "veprim <veprim për t'u kryer>: Kryej një veprim."
 
+#, fuzzy
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "chanserv: Dërgo një urdhër te chanserv."
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4048,7 +4094,10 @@ msgstr ""
 "karshi një rrjedhe të pakoduar shërbyesi lyp mirëfilltësim me bazë tekst të "
 "thjeshtë"
 
-#. This should never happen!
+#. This happens when the server sends back jibberish
+#. * in the "additional data with success" case.
+#. * Seen with Wildfire 3.0.1.
+#.
 msgid "Invalid response from server"
 msgstr "Përgjigje e pavlefshme prej shërbyesit"
 
@@ -4133,10 +4182,10 @@ msgid "Unable to canonicalize username"
 msgstr "Kufizim Burimesh"
 
 msgid "Unable to canonicalize username"
-msgstr ""
+msgstr "I pazoti të kanonikalizojë emër përdoruesi"
 
 msgid "Unable to canonicalize password"
-msgstr ""
+msgstr "I pazoti të kanonikalizojë fjalëkalim"
 
 msgid "Malicious challenge from server"
 msgstr "Sfidë dashakeqe prej shërbyesit"
@@ -4196,7 +4245,6 @@ msgstr "Kod Postal"
 msgstr "Kod Postal"
 
 # Country
-#. purple_notify_user_info_add_pair( info, _( "Email" ), profile->email );
 msgid "Country"
 msgstr "Vend"
 
@@ -4987,18 +5035,9 @@ msgstr "Përkatësi"
 msgid "Domain"
 msgstr "Përkatësi"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Lyp kodim"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Përdor kodim në qoftë e mundur"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Përdor SSL të vjetër"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Siguri Lidhjeje"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Lejo autorizim në formë teksti të thjeshtë në rrjedha të pakoduara"
 
@@ -5110,6 +5149,7 @@ msgstr ""
 "I pazoti të dërgojë kartelë te %s, përdoruesi nuk mbulon shpërngulje "
 "kartelash"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Dështoi Dërgimi i Kartelës "
 
@@ -5703,6 +5743,7 @@ msgstr ""
 "Do you want to allow or disallow connecting from multiple locations "
 "simultaneously?"
 msgstr ""
+"Dëshironi të lejoni ose të mosj lejoni lidhjen prej disa vendesh njëherësh?"
 
 msgid "Allow"
 msgstr "Lejo"
@@ -5835,18 +5876,6 @@ msgstr "I pazoti të Shtoj"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "I pazoti të Shtoj"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Mesazh Kërkese Autorizimi:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Ju lutem, autorizomëni!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Gabim në marrje profili"
 
@@ -6081,6 +6110,10 @@ msgstr "Mesazhi për celular nuk u dërg
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Mesazhi për celular nuk u dërgua dot, ngaqë qe shumë i gjatë."
 
+#, fuzzy
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim i panjohur."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -6240,20 +6273,6 @@ msgstr "Emri i dhënë i përdoruesit ë
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Emri i dhënë i përdoruesit është i pavlefshëm."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "PIN-i që dhatë është i mangët."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "PIN-i që dhatë ka gjatësi të pavlefshme [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr ""
-"PIN-i që dhatë është i pavlefshëm. Do të duhej të përbëhej prej shifrash "
-"[0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "Dy PIN-et që dhatë nuk përputhen."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Emri për në Ekran që dhatë është e mangët."
 
@@ -6275,36 +6294,73 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Të dhënat e profilit tuaj nuk janë marrë ende. Ju lutem,, riprovoni më vonë."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "UID-ja juaj"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Verifikoni PIN-in"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Emër në Ekran"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Fshihe numrin "
+#. about me
+#, fuzzy
+msgid "About Me"
+msgstr "Rreth meje"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr ""
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Numër Telefoni Celular"
 
-msgid "Update your Profile"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr ""
+
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Update your MXit Profile"
 msgstr "Përditëso Profilin Tim"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Këtu mund të përditësoni profilin tuaj MXit"
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "PIN-i që dhatë është i mangët."
 
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "PIN-i që dhatë ka gjatësi të pavlefshme [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr ""
+"PIN-i që dhatë është i pavlefshëm. Do të duhej të përbëhej prej shifrash "
+"[0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "Dy PIN-et që dhatë nuk përputhen."
+
+#. show error to user
+#, fuzzy
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "Gabim Përditësimi Profili"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Verifikoni PIN-in"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+#, fuzzy
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Ndrysho Ikonë"
+
+#, fuzzy
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Ndrysho Ikonë"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Shihni Siglën"
 
@@ -6314,10 +6370,40 @@ msgstr "Rreth"
 msgid "About"
 msgstr "Rreth"
 
+#, fuzzy
+msgid "Search for user"
+msgstr "Kërko për përdorues"
+
+#, fuzzy
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "Kërko për përdorues"
+
+#, fuzzy
+msgid "Type search information"
+msgstr "Të dhëna Përdoruesi"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Kërko"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "Ndryshoni Profil..."
 
+#. change PIN
+#, fuzzy
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Ndryshoni Humor..."
+
+#. suggested friends
+#, fuzzy
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "Caktoni Emër Miqësor..."
+
+#. search for contacts
+#, fuzzy
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "Kërkoni për Përdoruesa..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "Shiheni Siglën..."
@@ -6355,6 +6441,9 @@ msgstr "Po lidhet..."
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Po lidhet..."
 
+msgid "The Display Name you entered is too short."
+msgstr "Emri për në Ekran që dhatë është shumë i shkurtër."
+
 msgid "The PIN you entered has an invalid length [7-10]."
 msgstr "PIN-i që dhatë ka gjatë të pavlefshme [7-10]."
 
@@ -6431,6 +6520,19 @@ msgstr "Po merren Të dhëna Përdoruesi
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "Po merren Të dhëna Përdoruesi..."
 
+msgid "was kicked"
+msgstr "u përzu"
+
+msgid "You have been kicked from this MultiMX."
+msgstr "Jepni përzënë nga ky MultiMX."
+
+msgid "_Room Name:"
+msgstr "_Emër Dhome:"
+
+#. Display system message in chat window
+msgid "You have invited"
+msgstr "Keni ftuar"
+
 msgid "Loading menu..."
 msgstr "Po ngarkohet menuja..."
 
@@ -6444,9 +6546,20 @@ msgstr "Numër i Fshehur"
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Numër i Fshehur"
 
+msgid "No profile available"
+msgstr "Pa profile të mundshëm"
+
+msgid "This contact does not have a profile."
+msgstr "Ky kontakt nuk ka profil!"
+
 msgid "Your MXit ID..."
 msgstr "ID-ja Juaj MXit..."
 
+# Invite
+#. contact is in Deleted, Rejected or None state
+msgid "Re-Invite"
+msgstr "Riftoje"
+
 #. Configuration options
 #. WAP server (reference: "libpurple/accountopt.h")
 msgid "WAP Server"
@@ -6459,23 +6572,37 @@ msgstr "Aktivizo flluskën e siglës"
 msgid "Enable splash-screen popup"
 msgstr "Aktivizo flluskën e siglës"
 
-#. you were kicked
-msgid "You have been kicked from this MultiMX."
-msgstr "Jepni përzënë nga ky MultiMX."
+msgid "Last Online"
+msgstr "Së fundi Online"
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "u përzu"
+#, fuzzy
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Mesazhe të Dërguar"
 
-msgid "_Room Name:"
-msgstr "_Emër Dhome:"
+#, fuzzy
+msgid "No results"
+msgstr "Përfundime kërkimi"
 
-#. Display system message in chat window
-msgid "You have invited"
-msgstr "Keni ftuar"
+#, fuzzy
+msgid "No contacts found."
+msgstr "S'u gjetën përdorues"
 
-msgid "Last Online"
-msgstr "Së fundi Online"
+#. define columns
+#, fuzzy
+msgid "UserId"
+msgstr "Përdorues"
 
+msgid "Where I live"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr ""
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "E kemi humbur lidhjen me MXit. Ju lutem,, rilidhuni."
@@ -7237,6 +7364,12 @@ msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "U mor përgjigje e papritur prej %s: %s"
@@ -7620,7 +7753,6 @@ msgstr "Mirëfilltësim i marrë"
 msgstr "Mirëfilltësim i marrë"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "Emri i përdoruesit nuk ekziston"
@@ -7803,6 +7935,14 @@ msgstr "Jeni shkëputur prej dhome fjalo
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Jeni shkëputur prej dhome fjalosjesh %s."
 
+msgid "The new formatting is invalid."
+msgstr "Formatimi i ri është i pavlefshëm."
+
+msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
+msgstr ""
+"Formatimi i emrave të përdoruesve mund të ndryshojë vetëm shkronjat e "
+"mëdhaja dhe hapësirat boshe."
+
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Mesazh Flluskë"
 
@@ -8076,14 +8216,6 @@ msgstr "Mundësi Vetësie ICQ"
 msgid "ICQ Privacy Options"
 msgstr "Mundësi Vetësie ICQ"
 
-msgid "The new formatting is invalid."
-msgstr "Formatimi i ri është i pavlefshëm."
-
-msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr ""
-"Formatimi i emrave të përdoruesve mund të ndryshojë vetëm shkronjat e "
-"mëdhaja dhe hapësirat boshe."
-
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Ndryshoje Adresën Në:"
 
@@ -8109,9 +8241,6 @@ msgstr "Shtypni adresën e-mail të shok
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Shtypni adresën e-mail të shokut që po kërkoni."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "_Kërko"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "Caktoni Të dhëna Përdoruesi (web)..."
 
@@ -8148,9 +8277,6 @@ msgstr "Kërkoni një Shok përmes Adres
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Kërkoni një Shok përmes Adresës Email..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Mos përdor kodim"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Përdor \"clientLogin\""
 
@@ -8190,75 +8316,6 @@ msgstr ""
 "nevojshme për figura MA. Ngaqë do të nxirret sheshit adresa juaj IP, kjo "
 "mund të merret si rrezik vetësie."
 
-msgid "Invalid SNAC"
-msgstr "SNAC i pavlefshëm"
-
-msgid "Server rate limit exceeded"
-msgstr ""
-
-msgid "Client rate limit exceeded"
-msgstr ""
-
-msgid "Service unavailable"
-msgstr "Shërbim i pamundur"
-
-msgid "Service not defined"
-msgstr "Shërbim i papërcaktuar"
-
-msgid "Obsolete SNAC"
-msgstr "SNAC i vjetëruar"
-
-msgid "Not supported by host"
-msgstr "I pambuluar nga streha"
-
-msgid "Not supported by client"
-msgstr "I pambuluar nga klienti"
-
-msgid "Refused by client"
-msgstr "I papranuar nga klienti"
-
-msgid "Reply too big"
-msgstr "Përgjigje shumë e madhe"
-
-msgid "Responses lost"
-msgstr "Përgjigje të humbura"
-
-msgid "Request denied"
-msgstr "Kërkesë e hedhur tej"
-
-msgid "Busted SNAC payload"
-msgstr ""
-
-msgid "Insufficient rights"
-msgstr "Të drejta të pamjaftueshme"
-
-msgid "In local permit/deny"
-msgstr "Në lejo/moho vendore"
-
-msgid "Warning level too high (sender)"
-msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (dërguesi)"
-
-msgid "Warning level too high (receiver)"
-msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (marrësi)"
-
-msgid "User temporarily unavailable"
-msgstr "Përdorues përkohësisht jo i mundshëm"
-
-msgid "No match"
-msgstr "Pa përputhje"
-
-msgid "List overflow"
-msgstr "List overflow"
-
-msgid "Request ambiguous"
-msgstr "Kërkesë e dykuptimtë"
-
-msgid "Queue full"
-msgstr "Radha plot"
-
-msgid "Not while on AOL"
-msgstr "Jo kur jeni në AOL"
-
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
 msgstr "Ikonë Shoku"
@@ -8377,6 +8434,75 @@ msgstr "Aftësi"
 msgid "Capabilities"
 msgstr "Aftësi"
 
+msgid "Invalid SNAC"
+msgstr "SNAC i pavlefshëm"
+
+msgid "Server rate limit exceeded"
+msgstr "U tejkalua kufi shpejtësie shërbyesi"
+
+msgid "Client rate limit exceeded"
+msgstr "U tejkalua kufi shpejtësie klienti"
+
+msgid "Service unavailable"
+msgstr "Shërbim i pamundur"
+
+msgid "Service not defined"
+msgstr "Shërbim i papërcaktuar"
+
+msgid "Obsolete SNAC"
+msgstr "SNAC i vjetëruar"
+
+msgid "Not supported by host"
+msgstr "I pambuluar nga streha"
+
+msgid "Not supported by client"
+msgstr "I pambuluar nga klienti"
+
+msgid "Refused by client"
+msgstr "I papranuar nga klienti"
+
+msgid "Reply too big"
+msgstr "Përgjigje shumë e madhe"
+
+msgid "Responses lost"
+msgstr "Përgjigje të humbura"
+
+msgid "Request denied"
+msgstr "Kërkesë e hedhur tej"
+
+msgid "Busted SNAC payload"
+msgstr ""
+
+msgid "Insufficient rights"
+msgstr "Të drejta të pamjaftueshme"
+
+msgid "In local permit/deny"
+msgstr "Në lejo/moho vendore"
+
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (dërguesi)"
+
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (marrësi)"
+
+msgid "User temporarily unavailable"
+msgstr "Përdorues përkohësisht jo i mundshëm"
+
+msgid "No match"
+msgstr "Pa përputhje"
+
+msgid "List overflow"
+msgstr "List overflow"
+
+msgid "Request ambiguous"
+msgstr "Kërkesë e dykuptimtë"
+
+msgid "Queue full"
+msgstr "Radha plot"
+
+msgid "Not while on AOL"
+msgstr "Jo kur jeni në AOL"
+
 #. Translators: This string is a menu option that, if selected, will cause
 #. you to appear online to the chosen user even when your status is set to
 #. Invisible.
@@ -8425,736 +8551,7 @@ msgstr "Këta shokë do t'ju shohin për
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Këta shokë do t'ju shohin përherë si offline"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Ujori"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Peshqit"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "Dashi"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Demi"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Gemini"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Gaforrja"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "Luani"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Virgjëresha"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Peshorja"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Akrepi"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Shigjetari"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Bricjapi"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Miu"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Ox"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tigri"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Lepuri"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Dragoi"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Gjarpri"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Kali"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Dhija"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Majmuni"
-
-# Register button
-msgid "Rooster"
-msgstr "Këndezi"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Qeni"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Derri"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Tjetër"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "I dukshëm"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Vetëm Shokët"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Vetjake"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "Numër QQ"
-
-# Country
-msgid "Country/Region"
-msgstr "Vend/Shtet"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Provincë/Shtet"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Kod Zip"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Numër Telefoni"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Autorizo shtimin"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Numër Celulari"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Prezantim Personal"
-
-# City
-msgid "City/Area"
-msgstr "Qytet/Zonë"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Telefon Celular Botimi"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Kontakt Botimi"
-
-msgid "College"
-msgstr "Universitet"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskop"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Zodiak"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Gjaku"
-
-msgid "True"
-msgstr "True"
-
-msgid "False"
-msgstr "False"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Ndryshoni Kontaktin"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Ndryshoni Adresën"
-
-# res[0] == username
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Ndryshoni të Dhëna të Zgjeruara"
-
-# res[0] == username
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Ndryshoni të Dhënat"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Përditëso"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Nuk ndryshoi dot të dhëna shoku."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Shënim"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr ""
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Ndryshoni memon e tij/saj si të dëshironi"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "_Ndryshojeni"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr ""
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "Shërbyesi thotë:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "Kërkesa juaj u pranua."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "Kërkesa juaj u hodh poshtë."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u lyp verifikim: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Pyetje shtimi shoku"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Jepni këtu përgjigjen"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Dërgo"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Përgjigje e pavlefshme."
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Mesazh mohimi autorizimi:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Më ndjeni, nuk jeni tipi im."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u lyp autorizim"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Shtoni autorizim shoku"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Jepni këtu kërkesën"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Do të bëhesh shok i imi?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Shok QQ"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Shtoni shok"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Numër QQ i Pavlefshëm"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Dështoi dërgimi i autorizimit"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "Dështoi në heqjen e shokut %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Dështoi të më heqë prej liste shokësh të %d"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "Nuk u dha arsye"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Jeni shtuar nga %s"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Do të donit ta shtoni?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Hedhur tej prej %s"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Mesazh: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "ID Grupi"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Ju lutem, jepni një numër Qun"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Mund të kërkoni vetëm për grupe të përhershëm Qun\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(Varg UTF-8 i pavlefshëm)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "Jo anëtar"
-
-msgid "Member"
-msgstr "Anëtar"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Kërkesë"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Admin"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Titull Dhome"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Njofto"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Hollësi"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Krijues"
-
-msgid "About me"
-msgstr "Rreth meje"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Kategori"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Qun-i nuk i lejon të tjerët t'i bashkohen"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Bëhuni pjesë e QQ Qun-it"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Futni kërkesën këtu"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "U fut me sukses te Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "U fut me sukses te Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "Qun %u mohoi hyrjen"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Veprim QQ Qun"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Dështoi:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Hyni Qun, Përgjigje e Panjohur"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Dil nga Qun"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Shënim, nëse jeni krijuesi, \n"
-"ky veprim ka shumë të ngjarë ta heqë këtë Qun."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Më ndjeni, nuk jeni tipi ynë"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Ndryshoi me sukses anëtarë Qun-i"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Ndryshoi me sukses të dhëna Qun-i"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Krijuat me sukses një Qun"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Dëshironi t'i rregulloni të dhënat e hollësishme tani?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Rregullim"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%ud kërkoi t'i bashkohet Qun %u për %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u kërkon t'i bashkohet Qun %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "Dështoi në hyrjen te Qun %u, të kontrolluar nga përgjegjësi %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>Pjesëmarrja në Qun %u është miratuar nga Përgjegjësi %u për %s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>U hoq shoku %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>Hyri shoku i ri %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "%d e panjohur"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Nivel"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr "TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr ""
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr ""
-
-msgid " Video"
-msgstr "Video"
-
-msgid " Zone"
-msgstr "Zonë"
-
-msgid "Flag"
-msgstr "Flamurkë"
-
-msgid "Ver"
-msgstr "Ver"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "Emër i pavlefshëm"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Përzgjidhni ikonë..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Kohë hyrjeje</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Shokë të Lidhur Gjithsej</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Freskimi i Fundit</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Shërbyes</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Etiketë Klienti</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Mënyrë Lidhjeje</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>IP-ja Ime Internet</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>U dërgua</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Ridërgoje</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>U humb</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>U mor</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>U mor Dublikatë</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Kohë</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "Të dhëna Hyrjeje"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Autori Origjinal</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Pjesëmarrës në Kod</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Hartuesa Arnimesh të Dashur</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Mirënjohje</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Provuesa Skrupulozë</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "dhe më tepër, ju lutem, na e bëni të ditur... faleminderit!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>Dhe, tërë djemtë te dhoma prapa...</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>Ndjehuni i lirë të bashkoheni me ne!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "Rreth OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Ndrysho Ikonë"
-
-# if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-msgid "Change Password"
-msgstr "Ndrysho Fjalëkalim"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Të dhëna Llogarie"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Përditëso tërë QQ Quns"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "Rreth OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Ndryshoni Memo Shoku"
-
-# *< api_version
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
-# *< name
-# *< version
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli QQ"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Përzgjidhni Shërbyes"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-# connect to the server
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "Lidhu përmes TCP-je"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Shfaq njoftim shërbyesi"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Shfaq lajme shërbyesi"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Shfaqe dhomën e fjalosjes kur vjen mesazh"
-
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Interval për mbajtje gjallë (sekonda)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Interval përditësimi (sekonda)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "I pazoti të deshifrojë përgjigjen e shërbyesit"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "Dështoi në kërkim \"token\"-i, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "Gjatësi e pavlefshme \"token\"-i, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "Ridrejtimi _EX është ende i pambuluar"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "Lypset aktivizim"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "Kod i panjohur përgjigje ndërsa hyhej (0x%02X)"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "Po kërkohet captcha"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "Po kontrollohet captcha"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Verifikimi i captcha-s dështoi"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Figurë Captcha"
-
-# if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-msgid "Enter code"
-msgstr "Jepni kodin"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "Verifikim i Captcha QQ-së"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Jepni tekstin e figurës"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "Përgjigje e panjohur ndërsa kontrollohej fjalëkalimi (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Kod i panjohur përgjigjeje ndërsa hyhej (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Gabim \"socket\"-i"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "Po merret shërbyesi"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "Po kërkohet \"token\""
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "I pazoti të gjejë emërstrehën"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Portë ose shërbyes i pavlefshëm"
-
-# Progress
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "Po lidhet me shërbyesin"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "Gabim QQ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Lajme Shërbyesi:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Prej %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Njoftim shërbyesi Prej %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "SERVER CMD e panjohur"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"Përgjigje me gabim e %s(0x%02X)\n"
-"Dhoma %u, përgjigje 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Urdhër QQ Qun"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "Nuk zbërthen dot përgjigje hyrjeje"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "LOGIN CMD e panjohur"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "CLIENT CMD e panjohur"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d hodhi tej kartelën %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "Dërgim Kartele"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d anuloi shpërnguljen e %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Titull Grup:</b> %s<br>"
 
@@ -9931,6 +9328,9 @@ msgstr "Njësi"
 msgid "Unit"
 msgstr "Njësi"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Shënim"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Futu në Fjalosje"
 
@@ -10584,6 +9984,9 @@ msgstr "I pazoti të krijojë \"socket\"
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "I pazoti të krijojë \"socket\" dëgjimi"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "I pazoti të gjejë emërstrehën"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Emra përdoruesish SIP mund të mos përmbajnë hapësira ose simbole @"
 
@@ -10741,6 +10144,9 @@ msgstr "Mesazh sistemi Yahoo! për %s:"
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Mesazh sistemi Yahoo! për %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Mesazh mohimi autorizimi:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11554,16 +10960,19 @@ msgstr "Pa \"Proxy\""
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Pa \"Proxy\""
 
-# HTTP
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr ""
+
+# HTTP
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Përdor Rregullime Mjedisi"
 
@@ -11591,6 +11000,14 @@ msgstr "Fjalë_kalim:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "Fjalë_kalim:"
 
+#, fuzzy
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Po rikthehet sesioni"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "zë dhe figurë"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "I pazoti të ruajë llogari të re"
 
@@ -11637,10 +11054,20 @@ msgstr ""
 "Mund t'i riktheheni kësaj dritareje për shtim, përpunim apo heqje llogarish "
 "nga <b>Llogari->Administroni Llogarira</b> te dritarja e Listave të Shokëve"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr "%s%s%s%s don t'ju shtojë (%s) te lista e tij e shokëve %s%s"
+
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s don t'ju shtojë (%s) te lista e tij e shokëve %s%s"
 
+#, fuzzy
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Mesazh i Ri i Atypëratyshëm"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Ngjyrë Sfondi"
@@ -12200,6 +11627,11 @@ msgstr "(Opsionale) A_lias:"
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Opsionale) A_lias:"
 
+# Optional Information section
+#, fuzzy
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Opsionale) A_lias:"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Shto shok te _grupi:"
 
@@ -12640,9 +12072,6 @@ msgstr "Gabim Fatal"
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Gabim Fatal"
 
-msgid "bug master"
-msgstr "mjeshtër bug-esh"
-
 msgid "artist"
 msgstr "artist"
 
@@ -12822,6 +12251,9 @@ msgstr "Maithili"
 msgid "Maithili"
 msgstr "Maithili"
 
+msgid "Meadow Mari"
+msgstr ""
+
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Maqedone"
 
@@ -13680,6 +13112,13 @@ msgstr "Cytje të Reja"
 msgid "New Pounces"
 msgstr "Cytje të Reja"
 
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
 msgstr "Hidhe tej"
 
@@ -14821,6 +14260,9 @@ msgstr "Gjethe PubSub"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "Gjethe PubSub"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Tjetër"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15827,6 +15269,24 @@ msgstr "Pa_jisje"
 msgid "D_evice"
 msgstr "Pa_jisje"
 
+msgid "DROP"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Volume:"
+msgstr "_Volum:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Prag :"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Mikrofon"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15839,9 +15299,6 @@ msgstr "Rregullime Zë/Figurë"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Rregullime Zë/Figurë"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Rregullime për Zë dhe Video"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -16130,6 +15587,674 @@ msgstr "Nuk keni leje të çinstaloni kÃ
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "Nuk keni leje të çinstaloni këtë zbatim."
 
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "Mesazh Kërkese Autorizimi:"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "Ju lutem, autorizomëni!"
+
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "UID-ja juaj"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "Fshihe numrin "
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "Këtu mund të përditësoni profilin tuaj MXit"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "Ujori"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "Peshqit"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "Dashi"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "Demi"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "Gemini"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "Gaforrja"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "Luani"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "Virgjëresha"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "Peshorja"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "Akrepi"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "Shigjetari"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "Bricjapi"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "Miu"
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "Ox"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "Tigri"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "Lepuri"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "Dragoi"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "Gjarpri"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "Kali"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "Dhija"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr "Majmuni"
+
+# Register button
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "Këndezi"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "Qeni"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "Derri"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "I dukshëm"
+
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "Vetëm Shokët"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "Vetjake"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "Numër QQ"
+
+# Country
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "Vend/Shtet"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "Provincë/Shtet"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "Kod Zip"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "Numër Telefoni"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "Autorizo shtimin"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "Numër Celulari"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "Prezantim Personal"
+
+# City
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "Qytet/Zonë"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "Telefon Celular Botimi"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "Kontakt Botimi"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "Universitet"
+
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "Horoskop"
+
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "Zodiak"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "Gjaku"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "True"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "False"
+
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "Ndryshoni Kontaktin"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "Ndryshoni Adresën"
+
+# res[0] == username
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "Ndryshoni të Dhëna të Zgjeruara"
+
+# res[0] == username
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "Ndryshoni të Dhënat"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "Përditëso"
+
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "Nuk ndryshoi dot të dhëna shoku."
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "Ndryshoni memon e tij/saj si të dëshironi"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "_Ndryshojeni"
+
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "Shërbyesi thotë:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "Kërkesa juaj u pranua."
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "Kërkesa juaj u hodh poshtë."
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u lyp verifikim: %s"
+
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "Pyetje shtimi shoku"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "Jepni këtu përgjigjen"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "Dërgo"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "Përgjigje e pavlefshme."
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "Më ndjeni, nuk jeni tipi im."
+
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u lyp autorizim"
+
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "Shtoni autorizim shoku"
+
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "Jepni këtu kërkesën"
+
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "Do të bëhesh shok i imi?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "Shok QQ"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "Shtoni shok"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "Numër QQ i Pavlefshëm"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "Dështoi dërgimi i autorizimit"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "Dështoi në heqjen e shokut %u"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "Dështoi të më heqë prej liste shokësh të %d"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "Nuk u dha arsye"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "Jeni shtuar nga %s"
+
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "Do të donit ta shtoni?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "Hedhur tej prej %s"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "Mesazh: %s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID: "
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "ID Grupi"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun"
+
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "Ju lutem, jepni një numër Qun"
+
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "Mund të kërkoni vetëm për grupe të përhershëm Qun\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(Varg UTF-8 i pavlefshëm)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "Jo anëtar"
+
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "Anëtar"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "Kërkesë"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "Admin"
+
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "Titull Dhome"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "Njofto"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "Hollësi"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "Krijues"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "Kategori"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "Qun-i nuk i lejon të tjerët t'i bashkohen"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "Bëhuni pjesë e QQ Qun-it"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "Futni kërkesën këtu"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "U fut me sukses te Qun %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "U fut me sukses te Qun"
+
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "Qun %u mohoi hyrjen"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "Veprim QQ Qun"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "Dështoi:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "Hyni Qun, Përgjigje e Panjohur"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "Dil nga Qun"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr ""
+#~ "Shënim, nëse jeni krijuesi, \n"
+#~ "ky veprim ka shumë të ngjarë ta heqë këtë Qun."
+
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "Më ndjeni, nuk jeni tipi ynë"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "Ndryshoi me sukses anëtarë Qun-i"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "Ndryshoi me sukses të dhëna Qun-i"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "Krijuat me sukses një Qun"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "Dëshironi t'i rregulloni të dhënat e hollësishme tani?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "Rregullim"
+
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "%ud kërkoi t'i bashkohet Qun %u për %s"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "%u kërkon t'i bashkohet Qun %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "Dështoi në hyrjen te Qun %u, të kontrolluar nga përgjegjësi %u"
+
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Pjesëmarrja në Qun %u është miratuar nga Përgjegjësi %u për %s</b>"
+
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>U hoq shoku %u.</b>"
+
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>Hyri shoku i ri %u.</b>"
+
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "%d e panjohur"
+
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "Nivel"
+
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr "TCP"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr "Video"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr "Zonë"
+
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "Flamurkë"
+
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "Ver"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "Emër i pavlefshëm"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "Përzgjidhni ikonë..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Kohë hyrjeje</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Shokë të Lidhur Gjithsej</b>: %d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Freskimi i Fundit</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Shërbyes</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Etiketë Klienti</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Mënyrë Lidhjeje</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP-ja Ime Internet</b>: %s:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>U dërgua</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Ridërgoje</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>U humb</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>U mor</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>U mor Dublikatë</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Kohë</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "Të dhëna Hyrjeje"
+
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Autori Origjinal</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Pjesëmarrës në Kod</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<b>Hartuesa Arnimesh të Dashur</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Mirënjohje</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>Provuesa Skrupulozë</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "dhe më tepër, ju lutem, na e bëni të ditur... faleminderit!))"
+
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>Dhe, tërë djemtë te dhoma prapa...</i><br>\n"
+
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>Ndjehuni i lirë të bashkoheni me ne!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "Rreth OpenQ %s"
+
+# if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "Ndrysho Fjalëkalim"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "Të dhëna Llogarie"
+
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "Përditëso tërë QQ Quns"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "Rreth OpenQ"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "Ndryshoni Memo Shoku"
+
+# *< api_version
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
+# *< name
+# *< version
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "Shtojcë Protokolli QQ"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "Auto"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "Përzgjidhni Shërbyes"
+
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+# connect to the server
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "Lidhu përmes TCP-je"
+
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "Shfaq njoftim shërbyesi"
+
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "Shfaq lajme shërbyesi"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "Shfaqe dhomën e fjalosjes kur vjen mesazh"
+
+#~ msgid "Use default font"
+#~ msgstr "Përdor shkronja parazgjedhje"
+
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval për mbajtje gjallë (sekonda)"
+
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "Interval përditësimi (sekonda)"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "I pazoti të deshifrojë përgjigjen e shërbyesit"
+
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "Dështoi në kërkim \"token\"-i, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "Gjatësi e pavlefshme \"token\"-i, %d"
+
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "Ridrejtimi _EX është ende i pambuluar"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "Lypset aktivizim"
+
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "Kod i panjohur përgjigje ndërsa hyhej (0x%02X)"
+
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "Po kërkohet captcha"
+
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "Po kontrollohet captcha"
+
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "Verifikimi i captcha-s dështoi"
+
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "Figurë Captcha"
+
+# if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
+#~ msgid "Enter code"
+#~ msgstr "Jepni kodin"
+
+#~ msgid "QQ Captcha Verification"
+#~ msgstr "Verifikim i Captcha QQ-së"
+
+#~ msgid "Enter the text from the image"
+#~ msgstr "Jepni tekstin e figurës"
+
+#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+#~ msgstr "Përgjigje e panjohur ndërsa kontrollohej fjalëkalimi (0x%02X)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kod i panjohur përgjigjeje ndërsa hyhej (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Socket error"
+#~ msgstr "Gabim \"socket\"-i"
+
+#~ msgid "Getting server"
+#~ msgstr "Po merret shërbyesi"
+
+#~ msgid "Requesting token"
+#~ msgstr "Po kërkohet \"token\""
+
+#~ msgid "Invalid server or port"
+#~ msgstr "Portë ose shërbyes i pavlefshëm"
+
+# Progress
+#~ msgid "Connecting to server"
+#~ msgstr "Po lidhet me shërbyesin"
+
+#~ msgid "QQ Error"
+#~ msgstr "Gabim QQ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server News:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Lajme Shërbyesi:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%s:%s"
+#~ msgstr "%s:%s"
+
+#~ msgid "From %s:"
+#~ msgstr "Prej %s:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server notice From %s: \n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Njoftim shërbyesi Prej %s: \n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
+#~ msgstr "SERVER CMD e panjohur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
+#~ "Room %u, reply 0x%02X"
+#~ msgstr ""
+#~ "Përgjigje me gabim e %s(0x%02X)\n"
+#~ "Dhoma %u, përgjigje 0x%02X"
+
+#~ msgid "QQ Qun Command"
+#~ msgstr "Urdhër QQ Qun"
+
+#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
+#~ msgstr "Nuk zbërthen dot përgjigje hyrjeje"
+
+#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
+#~ msgstr "LOGIN CMD e panjohur"
+
+#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
+#~ msgstr "CLIENT CMD e panjohur"
+
+#~ msgid "%d has declined the file %s"
+#~ msgstr "%d hodhi tej kartelën %s"
+
+#~ msgid "File Send"
+#~ msgstr "Dërgim Kartele"
+
+#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
+#~ msgstr "%d anuloi shpërnguljen e %s"
+
+#~ msgid "Voice and Video Settings"
+#~ msgstr "Rregullime për Zë dhe Video"
+
+#~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hidh tej vetvetiu kërkesa prej përdoruesish jashtë listës së shokëve"
+
+#~ msgid "bug master"
+#~ msgstr "mjeshtër bug-esh"
+
 #~ msgid "Error requesting %s"
 #~ msgstr "Gabim gjatë kërkimit të %s"
 
@@ -16167,9 +16292,6 @@ msgstr "Nuk keni leje të çinstaloni kÃ
 #~ msgid "How do you feel right now?"
 #~ msgstr "Si ndjeheni tani?"
 
-#~ msgid "Change Mood..."
-#~ msgstr "Ndryshoni Humor..."
-
 #~ msgid "The nick name you entered is invalid."
 #~ msgstr "Nofka që dhatë është e mangët."
 
@@ -16388,9 +16510,6 @@ msgstr "Nuk keni leje të çinstaloni kÃ
 #~ msgid "Auto-away"
 #~ msgstr "I vetëlarguar"
 
-#~ msgid "Change _status to:"
-#~ msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown."
 #~ msgstr ""
============================================================
--- po/bn.po	cda191328c3c8701084df1174eb312171685eb64
+++ po/bn.po	ca9ca6e91660ef558e1f6b385a24fad9d912c87b
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 01:22-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-06 13:37+0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-05 13:37+0600\n"
 "Last-Translator: israt <israt at ankur.org.bd>\n"
 "Language-Team: Bengali <ankur-bd-l10n at googlegroups.com>\n"
 "Language: bn\n"
@@ -228,6 +228,9 @@ msgstr "ডাকনাম (ঐচ্ছ
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "ডাকনাম (ঐচ্ছিক)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "আমন্ত্রণ বার্তা (ঐচ্ছিক)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "দলে যোগ"
 
@@ -2013,6 +2016,9 @@ msgstr "অজানা কারণ"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "অজানা কারণ"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Tor প্রক্সি মোডে DNS লুকআপ অগ্রাহ্য় করা হচ্ছে।"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -3333,6 +3339,21 @@ msgstr "Gadu-Gadu এর পাসওয়
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Gadu-Gadu এর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "অবস্থা প্রদর্শন:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "সবাই"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "শুধু বন্ধু"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "অবস্থার পরিবর্তন প্রকাশ"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "কে কে আপনার অবস্থা দেখতে পারবে, অনুগ্রহ করে নির্বাচন করুন"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "বন্ধুর জন্য আড্ডা নির্বাচন করুন: %s"
@@ -3477,6 +3498,20 @@ msgstr "GG সার্ভার"
 msgid "GG server"
 msgstr "GG সার্ভার"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "এনক্রিপশন ব্যবহার করা হবে না"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "যদি পাওয়া যায় তবে এনক্রিপশন ব্যবহার"
+
+# tithi
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "প্রয়োজনীয় এনক্রিপশন"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "সংযোগের নিরাপত্তা"
+
 # ***
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
@@ -3513,7 +3548,6 @@ msgstr "%s এর জন্য MOTD"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3778,6 +3812,9 @@ msgstr "action <action to perform>
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <action to perform>: একটি ক্রিয়া সম্পাদন করুন।"
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: chanserv এ কমান্ড পাঠান"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4979,19 +5016,9 @@ msgstr "ডোমেইন"
 msgid "Domain"
 msgstr "ডোমেইন"
 
-# tithi
-msgid "Require encryption"
-msgstr "প্রয়োজনীয় এনক্রিপশন"
-
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "যদি পাওয়া যায় তবে এনক্রিপশন ব্যবহার"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "পুরাতন শৈলীর SSL ব্যবহার"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "সংযোগের নিরাপত্তা"
-
 # tithi
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "এনক্রিপ্ট না করা স্ট্রীমে সরল টেক্সট দ্বারা প্রমাণীকরণ অনুমোদন করা হবে"
@@ -5109,6 +5136,7 @@ msgstr "%s এ ফাইল পাঠা
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr "%s এ ফাইল পাঠাতে ব্যর্থ, ব্যবহাকারী ফাইল স্থানান্তর সমর্থন করে না"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "ফাইল পাঠানো ব্যর্থ হয়েছে"
 
@@ -5961,20 +5989,6 @@ msgstr "যোগ করতে ব্য
 msgstr "যোগ করতে ব্যর্থ"
 
 # tithi
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "অনুমোদনের অনুরোধ:"
-
-# tithi
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমোদন দিন!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "ঠিক আছে (_O)"
-
-# tithi
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "প্রোফাইল উদ্ধারে ত্রুটি"
 
@@ -6196,6 +6210,9 @@ msgstr "মোবাইল বার্à
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "মোবাইল বার্তাটি অনেক বড় বিধায় পাঠানো হয়নি।"
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "অজানা ত্রুটি সংঘটিত হওয়ায় মোবাইল বার্তা পাঠানো যায়নি।"
+
 # tithi
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6373,28 +6390,6 @@ msgstr "উল্লেখিত ব্à
 #
 #
 # Translated by sadia
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "আপনি যে PIN প্রবেশ করিয়েছেন তা অকার্যকর।"
-
-# tithi
-#
-#
-# Translated by sadia
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "আপনি যে PIN প্রবেশ করিয়েছেন তার দৈর্ঘ্য অকার্যকর [৪-১০]।"
-
-# Translated by sadia
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "এই PIN-টি অকার্যকর। এটা শুধুমাত্র [০-৯] পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা গঠিত হতে হবে।"
-
-# Translated by sadia
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "আপনি যে দুটি PIN প্রবেশ করিয়েছেন তা মিলছে না।"
-
-# tithi
-#
-#
-# Translated by sadia
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "আপনি যে নাম প্রবেশ করেছেন তা অকার্যকর।"
 
@@ -6419,45 +6414,84 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "আপনার প্রোফাইলের তথ্য এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ পর আবার চেষ্টা করুন।"
 
-# snigdha
-msgid "Your UID"
-msgstr "আপনার UID"
-
 # Translated by sadia
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-# Translated by sadia
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "PIN যাচাই করা হবে"
-
-# Translated by sadia
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "নাম প্রদর্শন করা হবে"
 
-# Translated by sadia
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "আমার নাম্বার লুকিয়ে রাখা হবে"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "আমার পরিচিতি"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "আমার আবাস"
+
 # Translated by sadia
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "মোবাইল নাম্বার"
 
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "খুঁজে পাওয়া যেতে পারে"
+
+# tithi
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "পরামর্শিত হতে পারে"
+
 # Translated by sadia
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "আপনার প্রোফাইল হালনাগাদ করুন"
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "আপনার MXit প্রোফাইল হালনাগাদ করুন"
 
+# tithi
+#
+#
 # Translated by sadia
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "এখানে আপনি আপনার MXit প্রোফাইল হালনাগাদ করতে পারেন"
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "আপনি যে PIN প্রবেশ করিয়েছেন তা অকার্যকর।"
 
+# tithi
+#
+#
 # Translated by sadia
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "আপনি যে PIN প্রবেশ করিয়েছেন তার দৈর্ঘ্য অকার্যকর [৪-১০]।"
+
+# Translated by sadia
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "এই PIN-টি অকার্যকর। এটা শুধুমাত্র [০-৯] পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা গঠিত হতে হবে।"
+
+# Translated by sadia
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "আপনি যে দুটি PIN প্রবেশ করিয়েছেন তা মিলছে না।"
+
+# Translated by sadia
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "PIN হালনাগাদকরনে ত্রুটি "
+
+# Translated by sadia
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+# Translated by sadia
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "PIN যাচাই করা হবে"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "PIN পরিবর্তন"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "MXit PIN পরিবর্তন"
+
+# Translated by sadia
 msgid "View Splash"
 msgstr "স্প্ল্যাশ প্রদর্শন করা হবে"
 
@@ -6469,12 +6503,37 @@ msgstr "পরিচিতি"
 msgid "About"
 msgstr "পরিচিতি"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "ব্যবহারকারী অনুসন্ধান"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "MXit ব্যবহারকারী অনুসন্ধান"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "অনুসন্ধান তথ্য লিখুন"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "অনুসন্ধান (_S)"
+
 # Translated by sadia
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "প্রোফাইল পরিবর্তন করা হবে..."
 
 # Translated by sadia
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "PIN পরিবর্তন..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "পরামর্শিত বন্ধু..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "পরিচিত অনুসন্ধান..."
+
+# Translated by sadia
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "স্প্ল্যাশ প্রদর্শন করা হবে..."
@@ -6514,9 +6573,8 @@ msgstr "সংযুক্ত করা 
 #
 #
 # Translated by sadia
-#, fuzzy
 msgid "The Display Name you entered is too short."
-msgstr "আপনি যে নাম প্রবেশ করেছেন তা অকার্যকর।"
+msgstr "আপনি যে নাম প্রবেশ করেছেন তা খুব ছোট।"
 
 # tithi
 #
@@ -6621,15 +6679,14 @@ msgstr "ব্যবহারকারà§
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "ব্যবহারকারীর তথ্য খুঁজে আনা হচ্ছে..."
 
+msgid "was kicked"
+msgstr "তিরস্কার করা হয়েছে"
+
 # Kick = তিরস্কার
 # OR পদাঘাত
-#. you were kicked
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "MultiMX হতে আপনাকে তিরস্কার করা হয়েছে।"
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "তিরস্কার করা হয়েছে"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "আসরের নাম (_R):"
 
@@ -6654,23 +6711,20 @@ msgstr "লুকানো সংখ্à
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "লুকানো সংখ্যা"
 
-#, fuzzy
 msgid "No profile available"
-msgstr "অনুপস্থিত"
+msgstr "প্রোফাইল অনুপস্থিত"
 
 # tithi
-#, fuzzy
 msgid "This contact does not have a profile."
-msgstr "এই অ্যাকাউন্টটির কোন ইমেইল সক্রিয় নেই।"
+msgstr "এই পরিচিতিটির কোন প্রোফাইল নেই।"
 
 # snigdha
 msgid "Your MXit ID..."
 msgstr "আপনার MXit ID..."
 
 #. contact is in Deleted, Rejected or None state
-#, fuzzy
 msgid "Re-Invite"
-msgstr "আমন্ত্রণ জানান"
+msgstr "পুন-আমন্ত্রণ"
 
 # Translated by sadia
 #. Configuration options
@@ -6689,6 +6743,30 @@ msgstr "শেষ যখন অনলা
 msgid "Last Online"
 msgstr "শেষ যখন অনলাইনে"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "আমন্ত্রণ বার্তা"
+
+msgid "No results"
+msgstr "ফলাফল নেই"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "কোনো ব্যবহারকারী পাওয়া যায়নি।"
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "UserId"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "আমার আবাস"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "আপনার %i জন বন্ধুর পরামর্শ আছে।"
+
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "আপনার অনুসন্ধানের সাথে মেলে এমন %i পরিচিতি পাওয়া গেছে।"
+
 # Translated by sadia
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
@@ -7528,6 +7606,12 @@ msgstr "অনুমোদন প্রà
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "অনুমোদন প্রত্যাখ্যান:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "ঠিক আছে (_O)"
+
 # Translated by sadia
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
@@ -7943,7 +8027,6 @@ msgstr "অনুমোদন গৃহà
 msgstr "অনুমোদন গৃহীত হয়েছে"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "ব্যবহারকারীর নাম বিদ্যমান নয়"
@@ -8484,9 +8567,6 @@ msgstr "আপনি যে বন্ধ
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "আপনি যে বন্ধুর অনুসন্ধান করছেন তার ইমেইল ঠিকানা টাইপ করুন।"
 
-msgid "_Search"
-msgstr "অনুসন্ধান (_S)"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "ব্যবহারকারী তথ্য নির্ধারণ (ওয়েব)..."
 
@@ -8529,9 +8609,6 @@ msgstr "ইমেইল ঠিকানà
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে বন্ধু অনুসন্ধান..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "এনক্রিপশন ব্যবহার করা হবে না"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "clientLogin ব্যবহার"
 
@@ -8848,801 +8925,7 @@ msgstr "এই বন্ধুরা আ
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "এই বন্ধুরা আপনাকে সবসময় অফলাইন হিসেবে দেখতে পাবেন"
 
-# tithi
-msgid "Aquarius"
-msgstr "কুম্ভ রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Pisces"
-msgstr "মীন রাশি"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "মেষ রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Taurus"
-msgstr "বৃষ রাশি"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "মিথুন রাশি"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "কর্কট রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Leo"
-msgstr "সিংহ রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Virgo"
-msgstr "কন্যা রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Libra"
-msgstr "তুলা রাশি"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "বৃশ্চিক রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "ধনু রাশি"
-
-# tithi
-msgid "Capricorn"
-msgstr "মকর রাশি"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "ইঁদুর"
-
-# tithi
-msgid "Ox"
-msgstr "ষাঁড়"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "বাঘ"
-
-# tithi
-msgid "Rabbit"
-msgstr "খরগোশ"
-
-# tithi
-msgid "Dragon"
-msgstr "ড্রাগন"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "সাপ"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "ঘোড়া"
-
-# tithi
-msgid "Goat"
-msgstr "ছাগল"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "বানর"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "মোরগ"
-
-# tithi
-msgid "Dog"
-msgstr "কুকুর"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "শূকর"
-
-msgid "Other"
-msgstr "অন্যান্য"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "দৃশ্যমান"
-
-# tithi
-msgid "Friend Only"
-msgstr "শুধুমাত্র বন্ধু"
-
-msgid "Private"
-msgstr "ব্যক্তিগত"
-
-# tithi
-msgid "QQ Number"
-msgstr "QQ নম্বর"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "দেশ/এলাকা"
-
-# tithi
-msgid "Province/State"
-msgstr "প্রদেশ/রাজ্য"
-
-# tithi
-msgid "Zipcode"
-msgstr "জিপকোড"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "টেলিফোন নম্বর"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "যোগ করা অনুমোদন করা হবে"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "মোবাইলফোন নম্বর"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "ব্যক্তিগত পরিচিতি"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "শহর/এলাকা"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "মোবাইল প্রকাশ"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "পরিচিতি প্রকাশ"
-
-msgid "College"
-msgstr "কলেজ"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "রাশি চক্র"
-
-# tithi
-msgid "Zodiac"
-msgstr "যোডিয়াক"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "রক্ত"
-
-# tithi
-msgid "True"
-msgstr "সত্য"
-
-msgid "False"
-msgstr "মিথ্যা"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "পরিচিতি পরিবর্তন"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "ঠিকানা পরিবর্তন"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "বর্ধিত তথ্য পরিবর্তন"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "তথ্য পরিবর্তন"
-
-msgid "Update"
-msgstr "হালনাগাদ"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "বন্ধুর তথ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।"
-
-msgid "Note"
-msgstr "নোট"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "বন্ধুলিপি"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "তার লিপি ইচ্ছামত পরিবর্তন করুন"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "পরিবর্তন (M)"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "লিপি পরিবর্তন"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "সার্ভার বলছে:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "আপনার অনুরোধটি অনুমোদন করা হয়েছে।"
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "আপনার অনুরোধটি অনুমোদন করা যায়নি।"
-
-# tithi
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u এর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "বন্ধুর প্রশ্ন যোগ"
-
-# tithi
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "এখানে উত্তর লিখুন"
-
-msgid "Send"
-msgstr "প্রেরণ"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "অকার্যকর উত্তর।"
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "অনুমোদন প্রত্যাখ্যান বার্তা:"
-
-# tithi
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "দুঃখিত, আপনি আমার ধাঁচের নন।"
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u এর অনুমোদন প্রয়োজন"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "বন্ধুর অনুমোদন যোগ"
-
-# tithi
-msgid "Enter request here"
-msgstr "এখানে অনুরোধ লিখুন"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "QQ বন্ধু"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "বন্ধু যোগ"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "অকার্যকর QQ নম্বর"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "অনুমোদন পাঠাতে ব্যর্থ"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "%u বন্ধুকে অপসারণ করতে ব্যর্থ"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "%d এর বন্ধু তালিকা থেকে আমাকে অপসারণ করতে ব্যর্থ"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "কোনো কারণ দর্শানো হয়নি"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "আপনাকে %s যোগ করেছেন"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "আপনি কি তাকে যোগ করতে চান?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "%s দ্বারা প্রত্যাখ্যাত"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "বার্তা: %s"
-
-# tithi
-msgid "ID: "
-msgstr "ID: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "দলের ID"
-
-# tithi
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "অনুগ্রহ করে Qun নম্বর দিন"
-
-# tithi
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "আপনি শুধুমাত্র স্থায়ী Qun অনুসন্ধান করতে পারেন\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(অকার্যকর UTF-8 স্ট্রিং)"
-
-# tithi
-msgid "Not member"
-msgstr "সদস্য নয়"
-
-# tithi
-msgid "Member"
-msgstr "সদস্য"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "অনুরোধ করা হচ্ছে"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "প্রশাসক"
-
-# snigdha
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "আসরের শিরোনাম"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "বিজ্ঞপ্তি"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "বিস্তারিত"
-
-# tithi
-msgid "Creator"
-msgstr "নির্মাতা"
-
-msgid "About me"
-msgstr "আমার সম্পর্কে"
-
-msgid "Category"
-msgstr "শ্রেণী"
-
-# tithi
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Qun অন্যদের যুক্ত হতে অনুমতি দেয় না"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun এ যোগ দিন"
-
-# tithi
-msgid "Input request here"
-msgstr "এখানে অনুরোধ ইনপুট দিন"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "%s (%u) Qun এ সফলভাবে যুক্ত হয়েছে"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Qun এ সফলভাবে যুক্ত হয়েছে"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "%u Qunএ যুক্তকরণ প্রত্যাখ্যন করা হয়েছে"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "QQ Qun অপারেশন"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "ব্যর্থ:"
-
-# tithi
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Qun এ যোগদান, অজানা উত্তর"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "Qun প্রস্থান"
-
-# tithi
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"নোট, আপনি যদি এটি তৈরি করে থাকেন, \n"
-"এই অপারেশনটি অবশেষে এই Qunটি অপসারণ করবে।"
-
-# tithi
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "দুঃখিত,আপনি আমাদের ধাঁচের নন"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Qun সদস্যদের সফলভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Qun তথ্য সফলভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে"
-
-# tithi
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "আপনি সফলভাবে একটি Qun তৈরি করেছেন"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "আপনি কি এখন বিস্তারিত তথ্য দিতে চান?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "সেটআপ"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%1$u %3$s এর জন্য %2$u Qunএ যুক্ত হতে অনুরোধ করছে"
-
-# If the localized string is intended to swap the parameters, the
-# correct syntax is "%2$u %1$u Qun blah"
-#
-#
-#
-#
-# Translated by sadia
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u Qun %u-কে যোগ দিতে অনুরোধ করেছে"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "%u প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত, Qun %u যুক্ত হতে ব্যর্থ"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>%3$s এর জন্য %2$u প্রশাসক %1$u Qunএ যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দিয়েছে</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>%u বন্ধুকে অপসারণ করা হয়েছে।</b>"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>নতুন বন্ধু %u যোগদান করেছে।</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "অজানা-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "স্তর"
-
-# tithi
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-# tithi
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " FromMobile"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr " BindMobile"
-
-msgid " Video"
-msgstr "ভিডিও"
-
-msgid " Zone"
-msgstr "এলাকা"
-
-# tithi
-msgid "Flag"
-msgstr "পতাকা"
-
-# tithi
-msgid "Ver"
-msgstr "Ver"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "অকার্যকর নাম"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "আইকন নির্বাচন..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>লগইন সময়</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>মোট অনলাইন বন্ধু</b>: %d<br>\n"
-
-# fix me tithi
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>সর্বশেষ রিফ্রেশ</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>সার্ভার</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>ক্লায়েন্ট ট্যাগ</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>সংযোগ মোড</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>আমার ইন্টারনেট IP</b>: %1$s:%2$d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>প্রেরিত</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>পুনরায় প্রেরণ</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>হারিয়েছে</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>গৃহীত</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>অবিকল গৃহীত</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>সময়</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "লগইন তথ্য"
-
-# tithi
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>মূল লেখক</b>:<br>\n"
-
-# tithi
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>কোডিং-এ অংশগ্রহণকারীগণ</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>প্রিয় প্যাচ লেখকগণ </b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>কৃতজ্ঞতা</b>:<br>\n"
-
-# tithi
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>পারদর্শী পরীক্ষকগন</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "এবং আরও, অনুগ্রহ করে আমাকে জানান... ধন্যবাদ!))"
-
-# fix me tithi
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>এবং, সমস্ত পেছনের কামরার ছেলেরা...</i><br>\n"
-
-# tithi
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>আমাদের সাথে উন্মুক্তভাবে যোগদান করুন!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "%s OpenQ সম্পর্কে"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "আইকন পরিবর্তন"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "পাসওয়ার্ড পরিবর্তন"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "অ্যাকাউন্ট তথ্য"
-
-# tithi
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "সব QQ Quns হালনাগাদ"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "OpenQ সম্পর্কে"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "বন্ধুলিপি পরিবর্তন"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ প্রোটোকল প্লাগইন"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "স্বয়ংক্রিয়"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "সার্ভার নির্বাচন"
-
-# tithi
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-# tithi
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-# tithi
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "TCP দ্বারা সংযোগ করা হবে"
-
-msgid "Show server notice"
-msgstr "সার্ভারের নোটিশ প্রদর্শন করা হবে"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "সার্ভারের খবর প্রদর্শন করা হবে"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "বার্তা আসলে আড্ডার আসর প্রদর্শিত হবে "
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "পূর্বনির্ধারিত ফন্টের ব্যবহার"
-
-# fix me tithi
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "সক্রিয় রাখার সময়ের ব্যবধান (সেকেন্ড)"
-
-# tithi
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "হালনাগাদের সময়ের ব্যবধান (সেকেন্ড)"
-
-# fix me tithi
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "সার্ভারের উত্তর ডিক্রিপ্ট করা যাচ্ছে না"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "টোকেন চাইতে ব্যর্থ, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "অকার্যকর টোকেন দৈর্ঘ্য, %d"
-
-# Fix me tithi
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "RedirectEX বর্তমানে সমর্থিত নয় (_E)"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "সক্রিয়করণ আবশ্যক"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "লগইন করার সময় অজানা উত্তর কোড (0x%02X)"
-
-# tithi
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "ক্যাপচা অনুরোধ করা হচ্ছে"
-
-# tithi
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "ক্যাপচা পরীক্ষা করা হচ্ছে"
-
-# tithi
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "ক্যাপচা যাচাইকরণ ব্যর্থ হয়েছে"
-
-# fix me tithi
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "ক্যাপচা চিত্র"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "কোড দিন"
-
-# tithi
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "QQ ক্যাপচা যাচাইকরণ"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "চিত্রে যে টেক্সটটি আছে তা লিখুন"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "পাসওয়ার্ড পরীক্ষা করার সময় অজানা উত্তর (0x%02X)"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"লগইন করার সময় অজানা উত্তর কোড (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "সকেট ত্রুটি"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "সার্ভার খোঁজা হচ্ছে"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "টোকেন অনুরোধ করা হচ্ছে"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "হোস্টের নাম নিরূপণ করতে ব্যর্থ"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "অকার্যকর সার্ভার বা পোর্ট"
-
-# tithi
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "সার্ভারে সংযুক্ত করা হচ্ছে"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "QQ ত্রুটি"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"সার্ভারের খবর:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "%s থেকে:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"%1$s থেকে সার্ভার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:\n"
-"%2$s"
-
-# tithi
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "অজানা SERVER CMD"
-
-# tithi
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"%1$s এর ত্রুটিপূর্ণ উত্তর (0x%2$02X)\n"
-"আসর %3$u, উত্তর 0x%4$02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "QQ Qun কমান্ড"
-
-# tithi
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "লগইন উত্তর ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব হয়নি"
-
-# fix me tithi
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "অজানা LOGIN CMD"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "অজানা CLIENT CMD"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%1$d %2$s ফাইলটি প্রত্যাখ্যান করেছে"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "ফাইল প্রেরণ"
-
-# Translated by sadia
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d %s-এর স্থানান্তর বাতিল করেছে "
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>দলের শিরোনাম:</b> %s<br>"
 
@@ -10533,6 +9816,9 @@ msgstr "বিভাগ"
 msgid "Unit"
 msgstr "বিভাগ"
 
+msgid "Note"
+msgstr "নোট"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "আড্ডায় যোগ দিন"
 
@@ -11259,6 +10545,9 @@ msgstr "লিসেন সকেট ত
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "লিসেন সকেট তৈরি করতে ব্যর্থ"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "হোস্টের নাম নিরূপণ করতে ব্যর্থ"
+
 # tihi
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP এর ব্যবহারকারী নামগুলোতে হোয়াইটস্পেস অথবা @ চিহ্ন থাকতে পারবে না"
@@ -11382,6 +10671,9 @@ msgstr "%s-এর জন্য ইয়
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "%s-এর জন্য ইয়াহু! সিস্টেম বার্তা:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "অনুমোদন প্রত্যাখ্যান বার্তা:"
+
 # tithi
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12215,15 +11507,18 @@ msgstr "প্রক্সি নেই"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "প্রক্সি নেই"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "এনভায়রনমেন্টাল সেটিং ব্যবহার করা হবে"
 
@@ -12251,6 +11546,13 @@ msgstr "পাসওয়ার্ড (_s)
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "পাসওয়ার্ড (_s):"
 
+# tithi
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "সাইলেন্স সাপ্রেশন ব্যবহার (_s)"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "ভয়েস এবং ভিডিও (_V)"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "নতুন অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণে ব্যর্থ"
 
@@ -12301,9 +11603,20 @@ msgstr ""
 "নিয়ন্ত্রন\" উইন্ডো থেকে নতুন অ্যাকাউন্ট যোগ, সম্পাদনা বা অপসারণ করতে পারেন।"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s তার বন্ধু তালিকায় (%s) কে যোগ করতে চায় %s%s "
+"এই বন্ধু তালিকায়"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s তার বন্ধু তালিকায় (%s) কে যোগ করতে চায় %s%s এই বন্ধু তালিকায়"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "পটভূমির রং"
@@ -12868,6 +12181,9 @@ msgstr "ডাকনাম (ঐচ্ছ
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "ডাকনাম (ঐচ্ছিক) (_l):"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(ঐচ্ছিক) আমন্ত্রণ বার্তা (_I):"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "বন্ধুকে দলে যোগ করুন (_g):"
 
@@ -14422,6 +13738,13 @@ msgstr "নতুন পাউন্স"
 msgstr "নতুন পাউন্স"
 
 # context?
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
 msgstr "বাতিল"
 
@@ -15621,6 +14944,9 @@ msgstr "PubSub লিফ"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "PubSub লিফ"
 
+msgid "Other"
+msgstr "অন্যান্য"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -16524,6 +15850,23 @@ msgstr "ডিভাইস (_e)"
 msgid "D_evice"
 msgstr "ডিভাইস (_e)"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "DROP"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "ভলিউম:"
+
+# tithi
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "সাইলেন্স থ্রেসহোল্ড:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "ইনপুট এবং আউটপুট সেটিংসমূহ"
+
+# tithi
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "মাইক্রোফোন পরীক্ষা"
+
 # Translated by sadia
 #. *< magic
 #. *< major version
@@ -16538,10 +15881,6 @@ msgstr "ভয়েস/ভিডিও স
 msgstr "ভয়েস/ভিডিও সেটিংসমূহ "
 
 # Translated by sadia
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "ভয়েস এবং ভিডিও সেটিং"
-
-# Translated by sadia
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -16840,6 +16179,746 @@ msgstr "আপনার এই অ্য
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনটি আনইন্সটল করার অনুমতি নেই।"
 
+# tithi
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "অনুমোদনের অনুরোধ:"
+
+# tithi
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমোদন দিন!"
+
+# snigdha
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "আপনার UID"
+
+# Translated by sadia
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "আমার নাম্বার লুকিয়ে রাখা হবে"
+
+# Translated by sadia
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "এখানে আপনি আপনার MXit প্রোফাইল হালনাগাদ করতে পারেন"
+
+# tithi
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "কুম্ভ রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "মীন রাশি"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "মেষ রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "বৃষ রাশি"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "মিথুন রাশি"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "কর্কট রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "সিংহ রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "কন্যা রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "তুলা রাশি"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "বৃশ্চিক রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "ধনু রাশি"
+
+# tithi
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "মকর রাশি"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "ইঁদুর"
+
+# tithi
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "ষাঁড়"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "বাঘ"
+
+# tithi
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "খরগোশ"
+
+# tithi
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "ড্রাগন"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "সাপ"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "ঘোড়া"
+
+# tithi
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "ছাগল"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr "বানর"
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "মোরগ"
+
+# tithi
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "কুকুর"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "শূকর"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "দৃশ্যমান"
+
+# tithi
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "শুধুমাত্র বন্ধু"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "ব্যক্তিগত"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "QQ নম্বর"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "দেশ/এলাকা"
+
+# tithi
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "প্রদেশ/রাজ্য"
+
+# tithi
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "জিপকোড"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "টেলিফোন নম্বর"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "যোগ করা অনুমোদন করা হবে"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "মোবাইলফোন নম্বর"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "ব্যক্তিগত পরিচিতি"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "শহর/এলাকা"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "মোবাইল প্রকাশ"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "পরিচিতি প্রকাশ"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "কলেজ"
+
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "রাশি চক্র"
+
+# tithi
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "যোডিয়াক"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "রক্ত"
+
+# tithi
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "সত্য"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "মিথ্যা"
+
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "পরিচিতি পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "ঠিকানা পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "বর্ধিত তথ্য পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "তথ্য পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "হালনাগাদ"
+
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "বন্ধুর তথ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।"
+
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "বন্ধুলিপি"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "তার লিপি ইচ্ছামত পরিবর্তন করুন"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "পরিবর্তন (M)"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "লিপি পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "সার্ভার বলছে:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "আপনার অনুরোধটি অনুমোদন করা হয়েছে।"
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "আপনার অনুরোধটি অনুমোদন করা যায়নি।"
+
+# tithi
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u এর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন: %s"
+
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "বন্ধুর প্রশ্ন যোগ"
+
+# tithi
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "এখানে উত্তর লিখুন"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "প্রেরণ"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "অকার্যকর উত্তর।"
+
+# tithi
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "দুঃখিত, আপনি আমার ধাঁচের নন।"
+
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u এর অনুমোদন প্রয়োজন"
+
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "বন্ধুর অনুমোদন যোগ"
+
+# tithi
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "এখানে অনুরোধ লিখুন"
+
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "আপনি কি আমার বন্ধু হবেন?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "QQ বন্ধু"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "বন্ধু যোগ"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "অকার্যকর QQ নম্বর"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "অনুমোদন পাঠাতে ব্যর্থ"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "%u বন্ধুকে অপসারণ করতে ব্যর্থ"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "%d এর বন্ধু তালিকা থেকে আমাকে অপসারণ করতে ব্যর্থ"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "কোনো কারণ দর্শানো হয়নি"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "আপনাকে %s যোগ করেছেন"
+
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "আপনি কি তাকে যোগ করতে চান?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "%s দ্বারা প্রত্যাখ্যাত"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "বার্তা: %s"
+
+# tithi
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID: "
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "দলের ID"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun"
+
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "অনুগ্রহ করে Qun নম্বর দিন"
+
+# tithi
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "আপনি শুধুমাত্র স্থায়ী Qun অনুসন্ধান করতে পারেন\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(অকার্যকর UTF-8 স্ট্রিং)"
+
+# tithi
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "সদস্য নয়"
+
+# tithi
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "সদস্য"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "অনুরোধ করা হচ্ছে"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "প্রশাসক"
+
+# snigdha
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "আসরের শিরোনাম"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "বিজ্ঞপ্তি"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "বিস্তারিত"
+
+# tithi
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "নির্মাতা"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "শ্রেণী"
+
+# tithi
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "Qun অন্যদের যুক্ত হতে অনুমতি দেয় না"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ Qun এ যোগ দিন"
+
+# tithi
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "এখানে অনুরোধ ইনপুট দিন"
+
+# tithi
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "%s (%u) Qun এ সফলভাবে যুক্ত হয়েছে"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "Qun এ সফলভাবে যুক্ত হয়েছে"
+
+# tithi
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "%u Qunএ যুক্তকরণ প্রত্যাখ্যন করা হয়েছে"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "QQ Qun অপারেশন"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "ব্যর্থ:"
+
+# tithi
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "Qun এ যোগদান, অজানা উত্তর"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "Qun প্রস্থান"
+
+# tithi
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr ""
+#~ "নোট, আপনি যদি এটি তৈরি করে থাকেন, \n"
+#~ "এই অপারেশনটি অবশেষে এই Qunটি অপসারণ করবে।"
+
+# tithi
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "দুঃখিত,আপনি আমাদের ধাঁচের নন"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "Qun সদস্যদের সফলভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে"
+
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "Qun তথ্য সফলভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে"
+
+# tithi
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "আপনি সফলভাবে একটি Qun তৈরি করেছেন"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "আপনি কি এখন বিস্তারিত তথ্য দিতে চান?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "সেটআপ"
+
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "%1$u %3$s এর জন্য %2$u Qunএ যুক্ত হতে অনুরোধ করছে"
+
+# If the localized string is intended to swap the parameters, the
+# correct syntax is "%2$u %1$u Qun blah"
+#
+#
+#
+#
+# Translated by sadia
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "%u Qun %u-কে যোগ দিতে অনুরোধ করেছে"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "%u প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত, Qun %u যুক্ত হতে ব্যর্থ"
+
+# tithi
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr "<b>%3$s এর জন্য %2$u প্রশাসক %1$u Qunএ যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দিয়েছে</b>"
+
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>%u বন্ধুকে অপসারণ করা হয়েছে।</b>"
+
+# tithi
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>নতুন বন্ধু %u যোগদান করেছে।</b>"
+
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "অজানা-%d"
+
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "স্তর"
+
+# tithi
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+# tithi
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr " TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " FromMobile"
+
+#~ msgid " BindMobile"
+#~ msgstr " BindMobile"
+
+#~ msgid " Video"
+#~ msgstr "ভিডিও"
+
+#~ msgid " Zone"
+#~ msgstr "এলাকা"
+
+# tithi
+#~ msgid "Flag"
+#~ msgstr "পতাকা"
+
+# tithi
+#~ msgid "Ver"
+#~ msgstr "Ver"
+
+#~ msgid "Invalid name"
+#~ msgstr "অকার্যকর নাম"
+
+#~ msgid "Select icon..."
+#~ msgstr "আইকন নির্বাচন..."
+
+#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>লগইন সময়</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>মোট অনলাইন বন্ধু</b>: %d<br>\n"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>সর্বশেষ রিফ্রেশ</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>সার্ভার</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>ক্লায়েন্ট ট্যাগ</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>সংযোগ মোড</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>আমার ইন্টারনেট IP</b>: %1$s:%2$d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>প্রেরিত</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>পুনরায় প্রেরণ</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>হারিয়েছে</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>গৃহীত</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
+#~ msgstr "<b>অবিকল গৃহীত</b>: %lu<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#~ msgstr "<b>সময়</b>: %1$d-%2$d-%3$d, %4$d:%5$d:%6$d<br>\n"
+
+#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
+
+#~ msgid "Login Information"
+#~ msgstr "লগইন তথ্য"
+
+# tithi
+#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>মূল লেখক</b>:<br>\n"
+
+# tithi
+#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>কোডিং-এ অংশগ্রহণকারীগণ</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>প্রিয় প্যাচ লেখকগণ </b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>কৃতজ্ঞতা</b>:<br>\n"
+
+# tithi
+#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
+#~ msgstr "<p><b>পারদর্শী পরীক্ষকগন</b>:<br>\n"
+
+#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
+#~ msgstr "এবং আরও, অনুগ্রহ করে আমাকে জানান... ধন্যবাদ!))"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
+#~ msgstr "<p><i>এবং, সমস্ত পেছনের কামরার ছেলেরা...</i><br>\n"
+
+# tithi
+#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
+#~ msgstr "<i>আমাদের সাথে উন্মুক্তভাবে যোগদান করুন!</i> :)"
+
+#~ msgid "About OpenQ %s"
+#~ msgstr "%s OpenQ সম্পর্কে"
+
+#~ msgid "Change Password"
+#~ msgstr "পাসওয়ার্ড পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "Account Information"
+#~ msgstr "অ্যাকাউন্ট তথ্য"
+
+# tithi
+#~ msgid "Update all QQ Quns"
+#~ msgstr "সব QQ Quns হালনাগাদ"
+
+#~ msgid "About OpenQ"
+#~ msgstr "OpenQ সম্পর্কে"
+
+#~ msgid "Modify Buddy Memo"
+#~ msgstr "বন্ধুলিপি পরিবর্তন"
+
+#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
+#~ msgstr "QQ প্রোটোকল প্লাগইন"
+
+#~ msgid "Auto"
+#~ msgstr "স্বয়ংক্রিয়"
+
+#~ msgid "Select Server"
+#~ msgstr "সার্ভার নির্বাচন"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ2008"
+#~ msgstr "QQ2008"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ2007"
+#~ msgstr "QQ2007"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ2005"
+#~ msgstr "QQ2005"
+
+#~ msgid "Connect by TCP"
+#~ msgstr "TCP দ্বারা সংযোগ করা হবে"
+
+#~ msgid "Show server notice"
+#~ msgstr "সার্ভারের নোটিশ প্রদর্শন করা হবে"
+
+#~ msgid "Show server news"
+#~ msgstr "সার্ভারের খবর প্রদর্শন করা হবে"
+
+#~ msgid "Show chat room when msg comes"
+#~ msgstr "বার্তা আসলে আড্ডার আসর প্রদর্শিত হবে "
+
+#~ msgid "Use default font"
+#~ msgstr "পূর্বনির্ধারিত ফন্টের ব্যবহার"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
+#~ msgstr "সক্রিয় রাখার সময়ের ব্যবধান (সেকেন্ড)"
+
+# tithi
+#~ msgid "Update interval (seconds)"
+#~ msgstr "হালনাগাদের সময়ের ব্যবধান (সেকেন্ড)"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
+#~ msgstr "সার্ভারের উত্তর ডিক্রিপ্ট করা যাচ্ছে না"
+
+# tithi
+#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
+#~ msgstr "টোকেন চাইতে ব্যর্থ, 0x%02X"
+
+#~ msgid "Invalid token len, %d"
+#~ msgstr "অকার্যকর টোকেন দৈর্ঘ্য, %d"
+
+# Fix me tithi
+#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
+#~ msgstr "RedirectEX বর্তমানে সমর্থিত নয় (_E)"
+
+#~ msgid "Activation required"
+#~ msgstr "সক্রিয়করণ আবশ্যক"
+
+# tithi
+#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+#~ msgstr "লগইন করার সময় অজানা উত্তর কোড (0x%02X)"
+
+# tithi
+#~ msgid "Requesting captcha"
+#~ msgstr "ক্যাপচা অনুরোধ করা হচ্ছে"
+
+# tithi
+#~ msgid "Checking captcha"
+#~ msgstr "ক্যাপচা পরীক্ষা করা হচ্ছে"
+
+# tithi
+#~ msgid "Failed captcha verification"
+#~ msgstr "ক্যাপচা যাচাইকরণ ব্যর্থ হয়েছে"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "Captcha Image"
+#~ msgstr "ক্যাপচা চিত্র"
+
+#~ msgid "Enter code"
+#~ msgstr "কোড দিন"
+
+# tithi
+#~ msgid "QQ Captcha Verification"
+#~ msgstr "QQ ক্যাপচা যাচাইকরণ"
+
+#~ msgid "Enter the text from the image"
+#~ msgstr "চিত্রে যে টেক্সটটি আছে তা লিখুন"
+
+# tithi
+#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+#~ msgstr "পাসওয়ার্ড পরীক্ষা করার সময় অজানা উত্তর (0x%02X)"
+
+# tithi
+#~ msgid ""
+#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "লগইন করার সময় অজানা উত্তর কোড (0x%02X):\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Socket error"
+#~ msgstr "সকেট ত্রুটি"
+
+#~ msgid "Getting server"
+#~ msgstr "সার্ভার খোঁজা হচ্ছে"
+
+#~ msgid "Requesting token"
+#~ msgstr "টোকেন অনুরোধ করা হচ্ছে"
+
+#~ msgid "Invalid server or port"
+#~ msgstr "অকার্যকর সার্ভার বা পোর্ট"
+
+# tithi
+#~ msgid "Connecting to server"
+#~ msgstr "সার্ভারে সংযুক্ত করা হচ্ছে"
+
+#~ msgid "QQ Error"
+#~ msgstr "QQ ত্রুটি"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server News:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "সার্ভারের খবর:\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "%s:%s"
+#~ msgstr "%s:%s"
+
+#~ msgid "From %s:"
+#~ msgstr "%s থেকে:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Server notice From %s: \n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "%1$s থেকে সার্ভার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি:\n"
+#~ "%2$s"
+
+# tithi
+#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
+#~ msgstr "অজানা SERVER CMD"
+
+# tithi
+#~ msgid ""
+#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
+#~ "Room %u, reply 0x%02X"
+#~ msgstr ""
+#~ "%1$s এর ত্রুটিপূর্ণ উত্তর (0x%2$02X)\n"
+#~ "আসর %3$u, উত্তর 0x%4$02X"
+
+#~ msgid "QQ Qun Command"
+#~ msgstr "QQ Qun কমান্ড"
+
+# tithi
+#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
+#~ msgstr "লগইন উত্তর ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব হয়নি"
+
+# fix me tithi
+#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
+#~ msgstr "অজানা LOGIN CMD"
+
+#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
+#~ msgstr "অজানা CLIENT CMD"
+
+#~ msgid "%d has declined the file %s"
+#~ msgstr "%1$d %2$s ফাইলটি প্রত্যাখ্যান করেছে"
+
+#~ msgid "File Send"
+#~ msgstr "ফাইল প্রেরণ"
+
+# Translated by sadia
+#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
+#~ msgstr "%d %s-এর স্থানান্তর বাতিল করেছে "
+
+# Translated by sadia
+#~ msgid "Voice and Video Settings"
+#~ msgstr "ভয়েস এবং ভিডিও সেটিং"
+
 #~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
 #~ msgstr "বন্ধু তালিকার বহির্ভূত ব্যবহারকারী থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল করা হবে"
 
@@ -16950,10 +17029,6 @@ msgstr "আপনার এই অ্য
 #~ msgid "How do you feel right now?"
 #~ msgstr "এই মূহুর্তে আপনি কেমন বোধ করছেন?"
 
-# Translated by sadia
-#~ msgid "Change Mood..."
-#~ msgstr "মেজাজ পরিবর্তন করা হবে..."
-
 # page orientation
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "পরিস্থিতি"
@@ -17154,9 +17229,6 @@ msgstr "আপনার এই অ্য
 #~ msgid "Auto-away"
 #~ msgstr "স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যত্র"
 
-#~ msgid "Change _status to:"
-#~ msgstr "অবস্থা পরিবর্তন (_s):"
-
 # tithi
 #, fuzzy
 #~ msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown."
============================================================
--- po/zh_HK.po	071ac7e5ea74ca4fd6636ac6c2bfb03d3bab8e14
+++ po/zh_HK.po	839747c1d19332c0d9bbbc0a86ec36acb91fac6f
@@ -8,7 +8,7 @@
 # LINE NUMBERS (LINES BEGINNING WITH #:) IN THIS FILE.
 #
 # This file is distributed under the same license as the "Pidgin" package.
-# $InternalId: zh_TW.po,v 1.665 2011/03/09 21:33:34 acli Exp $
+# $InternalId: zh_TW.po,v 1.673 2011/05/09 18:55:33 acli Exp $
 #
 # ----------------------------------------------------------
 # For internal use only:
@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin 2.7.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 01:17-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-03-09 16:19-0500\n"
 "Last-Translator: Ambrose Li <ambrose.li at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community at linuxhall.org>\n"
@@ -273,6 +273,9 @@ msgstr "別名(選用)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "別名(選用)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "邀請訊息(選用)"
+
 # XXX 譯文可能不太通順 - acli 20080229
 msgid "Add in group"
 msgstr "目的羣組"
@@ -375,7 +378,7 @@ msgid "Removing this contact will also r
 msgstr "如果要重置名稱,請輸入空白字串。"
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr "移除這組好友會同時移除裏面的所有好友"
+msgstr "移除這個聯絡人會同時移除裏面的所有好友"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
 msgstr "移除這個羣組會同時移除裏面的所有好友"
@@ -2026,6 +2029,10 @@ msgstr "原因不明"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "原因不明"
 
+# XXX æš«è­¯ acli 20110507
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Tor 代理伺服器使用模式中,DNS 解析中止。"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -3274,6 +3281,21 @@ msgstr "更改 Gadu-Gadu 密碼"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "更改 Gadu-Gadu 密碼"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "顯示狀態給:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "所有人"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "只限好友"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "更改狀態廣播設定"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "請選擇誰可以檢視你的狀態"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "選取一個聊天室給好友;%s"
@@ -3419,6 +3441,21 @@ msgstr "Gadu-Gadu 伺服器"
 msgid "GG server"
 msgstr "Gadu-Gadu 伺服器"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "不使用加密"
+
+# NOTE Connection security 選項,指在伺服器支援的情況下使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 則以不加密的方式繼續進行連線
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "當伺服器支援時,使用加密功能"
+
+# NOTE Connection security 選項,指強制性使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 即視作連線失敗
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "使用加密"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "連線安全"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "未知的指令:%s"
@@ -3454,7 +3491,6 @@ msgstr "%s 的是日訊息"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3720,6 +3756,9 @@ msgstr "action <要執行的動作&gt
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <要執行的動作>:執行一個動作。"
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv:送出一個指令到 authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -4924,21 +4963,10 @@ msgstr "域名"
 msgid "Domain"
 msgstr "域名"
 
-# NOTE Connection security 選項,指強制性使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 即視作連線失敗
-msgid "Require encryption"
-msgstr "使用加密"
-
-# NOTE Connection security 選項,指在伺服器支援的情況下使用 TLS, 如伺服器不支援 TLS 則以不加密的方式繼續進行連線
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "當伺服器支援時,使用加密功能"
-
 # NOTE Connection security 選項,指以舊式 SSL 方式進行加密
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "以舊式的 SSL 方式加密"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "連線安全"
-
 # NOTE 譯文更動 by Ambrose
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "允許使用明文,在未經加密的串流上進行認證"
@@ -5045,6 +5073,7 @@ msgstr "無法傳送檔案至 %s,因ç‚
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr "無法傳送檔案至 %s,因為對方不支援檔案傳輸"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "傳送檔案失敗"
 
@@ -5432,7 +5461,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
 "something appropriate."
-msgstr "這是你好友清單上的全部好友都會看得見的,請作出適當的選擇"
+msgstr "這是你好友清單上的全部聯絡人都會看得見的,請作出適當的選擇。"
 
 msgid "Set"
 msgstr "設定"
@@ -5666,13 +5695,12 @@ msgid "Other Contacts"
 # NOTE: (09時24分44秒 EST) QuLogic: Other Contacts is non-grouped
 # NOTE: (09時25分02秒 EST) QuLogic: which is a group because libpurple doesn't understand non-grouped
 msgid "Other Contacts"
-msgstr "沒有羣組的好友"
+msgstr "沒有羣組的聯絡人"
 
 # XXX 暫譯,有待改進 - 20090226 acli
 # XXX 這可能是MSN的「基本資料連絡人」?
-# XXX「Buddy」和「Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Non-IM Contacts"
-msgstr "非即時訊息的好友"
+msgstr "非即時訊息的聯絡人"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a wink. <a href='msn-wink://%s'>Click here to play it</a>"
@@ -5883,18 +5911,6 @@ msgstr "無法加入"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "無法加入"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "認證要求訊息:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "請通過我的認證!"
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "確定(_O)"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "取得個人資料時發生錯誤"
 
@@ -6108,6 +6124,9 @@ msgstr "因為行動訊息過長,所ä»
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "因為行動訊息過長,所以無法送出:"
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "因為發生不明的錯誤,行動訊息無法送出。"
+
 # NOTE "in %d minutes" 意為「在 %d 分鐘之內」的意思
 # NOTE 譯文更動 by Ambrose
 #, c-format
@@ -6268,18 +6287,6 @@ msgstr "你所輸入的帳號無效。"
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "你所輸入的帳號無效。"
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "你所輸入的密碼無效。"
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "你所輸入的密碼過短或過長(應為 4 至 10 個數字)。"
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "你所輸入的密碼無效,密碼必須由數字(0 至 9)組成。"
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "兩個密碼並不相符。"
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "你所輸入的網名無效。"
 
@@ -6299,38 +6306,67 @@ msgstr "未能讀取你的個人資料ï¼
 msgid "Your profile information is not yet retrieved. Please try again later."
 msgstr "未能讀取你的個人資料,請稍後重試。"
 
-# NOTE mxitid, 即「MXit ID」,在其他地方譯「MXit 帳號」或「MXit ID」
-msgid "Your UID"
-msgstr "使用者 ID"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "密碼"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "確認密碼"
-
 # NOTE「Display Name」和「Nick Name」都是指同一個欄位,就是 profile->nickname
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "網名"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "隱藏電話號碼"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "關於我"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "住處"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "流動電話號碼"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "更新個人資料"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "允許在搜尋結果中出現"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "你可以在這裏更新你在 MXit 的個人資料"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "允許其他使用者建議你"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "更新 MXit 個人資料"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "你所輸入的密碼無效。"
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "你所輸入的密碼過短或過長(應為 4 至 10 個數字)。"
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "你所輸入的密碼無效,密碼必須由數字(0 至 9)組成。"
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "兩個密碼並不相符。"
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "更新密碼途中發生錯誤"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "密碼"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "確認密碼"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "更改密碼"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "更改MXit密碼"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "檢視啟動畫面"
 
@@ -6340,10 +6376,35 @@ msgstr "關於此模組"
 msgid "About"
 msgstr "關於此模組"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "搜尋使用者"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "搜尋一個 MXit 使用者"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "請輸入搜尋資訊"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "搜尋(_S)"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
 msgstr "修改個人資料..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "修改密碼..."
+
+# XXX æš«è­¯ acli 20110507
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "建議的好友..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "搜尋聯絡人..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
 msgstr "檢視啟動畫面..."
@@ -6442,13 +6503,12 @@ msgstr "讀取使用者資訊中..."
 msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "讀取使用者資訊中..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "被踢出"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "你已經從MultiMX中被踢出。"
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "被踢出"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "聊天室名稱(_R):"
 
@@ -6477,10 +6537,10 @@ msgid "This contact does not have a prof
 
 # NOTE "Only MXit users have profiles" - 錯誤訊息 - acli 20110309
 msgid "This contact does not have a profile."
-msgstr "這個帳號不存在相關的個人資料。"
+msgstr "這個聯絡人不存在相關的個人資料。"
 
 msgid "Your MXit ID..."
-msgstr "ä½ çš„MXit ID..."
+msgstr "ä½ çš„ MXit ID..."
 
 #. contact is in Deleted, Rejected or None state
 msgid "Re-Invite"
@@ -6500,6 +6560,31 @@ msgstr "最近上線"
 msgid "Last Online"
 msgstr "最近上線"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "邀請訊息"
+
+msgid "No results"
+msgstr "找不到相符的結果"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "找不到任何聯絡人。"
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "使用者ID"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "住處"
+
+#, c-format
+msgid "You have %i suggested friends."
+msgstr "你有 %i 個好友建議。"
+
+# XXX 譯文有待改進 acli 20110507
+#, c-format
+msgid "We found %i contacts that match your search."
+msgstr "找到了 %i 個相符搜尋條件的聯絡人。"
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "與 MXit 的連線已中斷,請重新連線。"
@@ -6542,7 +6627,7 @@ msgid "Contact Error"
 # NOTE 指收到 CP_CMD_CONTACT (received contact update packet),但出現錯誤 (???) - acli 20091128
 # NOTE 似乎是指更新好友狀態/好友清單,但出現錯誤 - acli 20091128
 msgid "Contact Error"
-msgstr "好友資訊錯誤"
+msgstr "聯絡人資訊錯誤"
 
 msgid "Message Sending Error"
 msgstr "送出訊息途中發生錯誤"
@@ -6561,7 +6646,7 @@ msgid "Contact Removal Error"
 msgstr "邀請好友途中發生錯誤"
 
 msgid "Contact Removal Error"
-msgstr "移除好友途中發生錯誤"
+msgstr "移除聯絡人途中發生錯誤"
 
 # NOTE Jabber 術語,見「Both」條
 msgid "Subscription Error"
@@ -6569,7 +6654,7 @@ msgid "Contact Update Error"
 
 # NOTE 指發出 CP_CMD_UPDATE (Send an update contact packet to the MXit server) 指令後收到錯誤回覆 - acli 20091128
 msgid "Contact Update Error"
-msgstr "更新好友資訊途中發生錯誤"
+msgstr "更新聯絡人資訊途中發生錯誤"
 
 msgid "File Transfer Error"
 msgstr "檔案傳輸錯誤"
@@ -7036,7 +7121,7 @@ msgid "Cannot add a contact to the same 
 msgstr "暫時無法使用伺服器;請稍後重試"
 
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
-msgstr "無法在同一資料夾內新增同一好友兩次"
+msgstr "無法在同一資料夾內新增同一聯絡人兩次"
 
 msgid "Cannot add yourself"
 msgstr "無法新增你自己至好友清單"
@@ -7057,7 +7142,7 @@ msgid "You have reached your limit for t
 msgstr "你不能在同一交談內新增同一個人兩次"
 
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
-msgstr "你的好友人數已達上限"
+msgstr "你的聯絡人人數已達上限"
 
 msgid "You have entered an incorrect username"
 msgstr "你輸入了無效的帳號"
@@ -7252,6 +7337,12 @@ msgstr "拒絕認證訊息:"
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "拒絕認證訊息:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "確定(_O)"
+
 # NOTE 參見 http://pidgin.im/pipermail/translators/2009-July/000394.html
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
@@ -7609,7 +7700,6 @@ msgstr "收到認證"
 msgstr "收到認證"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "使用者名稱不存在"
@@ -8066,9 +8156,6 @@ msgstr "請輸入對方的電子郵件åœ
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "請輸入對方的電子郵件地址。"
 
-msgid "_Search"
-msgstr "搜尋(_S)"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
 msgstr "設定使用者資訊 (透過網頁)..."
 
@@ -8106,9 +8193,6 @@ msgstr "使用電子郵件地址搜尋å¥
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "使用電子郵件地址搜尋好友..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "不使用加密"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "使用 clientLogin"
 
@@ -8420,776 +8504,7 @@ msgstr "長時間向這些好友隱身"
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "長時間向這些好友隱身"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "水秤座"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "雙魚座"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "白羊座"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "金牛座"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "雙子座"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "巨蟹座"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "獅子座"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "處女座"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "天秤座"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "天蠍座"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "人馬座"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "山羊座"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "é¼ "
-
-msgid "Ox"
-msgstr "牛"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "虎"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "å…”"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "龍"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "蛇"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "馬"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "羊"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr ""
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "雞"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "ç‹—"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "豬"
-
-msgid "Other"
-msgstr "其他"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "不隱身"
-
-# XXX æš«è­¯ - 20090226
-msgid "Friend Only"
-msgstr "只允許好友"
-
-msgid "Private"
-msgstr "非公開"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "QQ 號碼"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "國家/地區"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "省/州"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "郵遞編號"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "電話號碼"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "允許新增你為好友"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "流動電話號碼"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "個人簡介"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "城市/地區"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "刊登流動電話號碼"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "刊登個人資料"
-
-msgid "College"
-msgstr "大學/大專"
-
-# XXX
-msgid "Horoscope"
-msgstr "星座"
-
-# XXX
-msgid "Zodiac"
-msgstr "生肖"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "血型"
-
-msgid "True"
-msgstr "是"
-
-msgid "False"
-msgstr "不是"
-
-# FIXME - qq.c is buggy - it uses "Contact" here to mean "personal contact info" - filed ticket #8523
-# FIXME - 原文一詞多義,無法翻譯 - 20090226
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "修改帳號"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "修改地址"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "修改詳細資訊"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "修改資訊"
-
-msgid "Update"
-msgstr "æ›´æ–°"
-
-# NOTE Grammatical mistake in source text; should be "Changed"
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "無法修改好友資訊。"
-
-msgid "Note"
-msgstr "備註"
-
-# NOTE 正式的QQ介面寫「备注」(備註)
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "好友備註"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "請隨意修改備註"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "修改(_M)"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "修改備註"
-
-# XXX 中文正常應該不會用「says」一類的擬人字眼? - acli 20090305
-msgid "Server says:"
-msgstr "伺服器回應:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "請求已獲接受。"
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "請求已被拒絶。"
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u 要求認證:%s"
-
-# XXX æš«è­¯ - acli 20090803
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "新增好友的認證問題"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "在此輸入答案"
-
-msgid "Send"
-msgstr "送出"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "錯誤的答案"
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "拒絕認證訊息:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "不好意思,你不是我的菜…"
-
-# NOTE 請看下面 =P
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u 需要認證"
-
-# NOTE 這是視窗標題,對應下面的「Enter request here」和「Would you be my friend?」
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "新增好友認證"
-
-# NOTE 其他協定譯「認證要求訊息:」
-msgid "Enter request here"
-msgstr "在此輸入要求"
-
-# XXX - 20061026
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "想同我交個朋友嗎?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "QQ好友"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "新增好友"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "無效的 QQ 號碼"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "送出認證失敗"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "移除好友「%u」失敗"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "自「%d」的好友清單中移除失敗"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "沒有給予原因"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "%s 已將你加入到他(她)的好友清單"
-
-# FIXME fix the original string :P
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "你要將他(她)加入你的好友清單嗎?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "被「%s」拒絕了"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "訊息:%s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID:"
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "羣組 ID:"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ ç¾£"
-
-# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "請輸入羣組號碼"
-
-# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "你只可搜尋永久羣組\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(無效的 UTF-8 字串)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "不是成員"
-
-# XXX 20080810 acli - 不知這是什麼,因為QQ的會員等級制中,「會員」等同「VIP」,所以不知何謂「Member」
-# XXX 20080810 acli - 但原始碼中「Member」字串似乎是一定出現的,所以似乎應該是指「用戶」
-msgid "Member"
-msgstr "用戶"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "請求中"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "管理人"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "聊天室名稱"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "通知"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "細節"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "創立者"
-
-msgid "About me"
-msgstr "關於我"
-
-msgid "Category"
-msgstr "類別"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "這羣組不容許外人加入"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "加入羣組"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "請輸入要求"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "成功加入羣組 %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "成功加入羣組"
-
-# NOTE 這是 QQ_ROOM_JOIN_DENIED
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "加入羣組 %u 被拒絕"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "QQ 羣組操作"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "失敗:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "加入羣組途中收到未知的回覆"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "離開羣組"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr "請注意,假如你是創立者,這最終會把這個羣組 (Qun) 移除。"
-
-# NOTE 這個「你」字沒有打錯,主要是法文及德文的譯者都採用「你」
-# NOTE(法文「tu」、德文「du」)而不是「您」(「vous」、「Sie」),
-# NOTE 中文採用「你」應該也是恰當的。
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "不好意思,你不是我們的菜"
-
-# NOTE QQ「member」應是「成員」
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "成功的更改了羣組成員"
-
-# FIXME æš«è­¯ ambrose 20070415
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "成功的更改了 Qun 資訊"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "成功建立了一個羣組 (Qun)"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "你現在要立即設定詳細資訊嗎?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "設定"
-
-# NOTE %s 為「reason」
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "使用者 %u 要求加入羣組 %u,理由為「%s」"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "使用者 %u 要求加入羣組 %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "加入羣組 %u 失敗,羣組管理員為 %u"
-
-# NOTE %s 為「reason」
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>管理員 %2$u 允許了你加入羣組 %1$u,理由為「%3$s」</b>"
-
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>成功移除好友 %u。</b>"
-
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>新好友 %u 已加入。</b>"
-
-# XXX 問題:
-# XXX gtk/gtkft.c - 「Unknown」是一指一個未能計算的數值,譯「未知」較好
-# XXX libgaim/account.c - 「Unknown」指不知道是什麼通訊協定,譯「不明」較好(因為一定「曾經知道」,
-# XXX           我在「帳號清單」看見「未知」真的看了很久也看不明白)
-# XXX libgaim/protocols/* - 「Unknown」指不明的好友狀態,可能是指「不明」(通訊系統回報的狀態是「不明」)
-# XXX            或者「未知」(出現了 Pidgin 未見過的狀態代號)
-# XXX - Ambrose 20061123
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "未知(代碼 %d)"
-
-# FIXME 這是暫譯,但在有限的資料下(我沒有QQ帳戶)應該是大致正確的譯法 - Ambrose 20070414
-# XXX 現在似乎叫「等級」,參閱http://vip.qq.com/freedom/freedom_vipgrade.html
-msgid "Level"
-msgstr "等級"
-
-# NOTE QQ官方網站寫「VIP」(沒有官方中文名稱)
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr " 使用流動通訊器材"
-
-# NOTE 根據cnscode.org.tw, 大陸「綁定」= 台灣「繫結」
-msgid " BindMobile"
-msgstr " 綁定流動通訊器材"
-
-msgid " Video"
-msgstr " 視像"
-
-msgid " Zone"
-msgstr " 區"
-
-# FIXME 20080810 acli - 這是很差的譯文,但原文太差了,沒辦法
-msgid "Flag"
-msgstr "旗標"
-
-# NOTE 20080810 acli - 這只是除錯用的,其實可以不譯
-msgid "Ver"
-msgstr "版本"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "名稱無效"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "選擇圖示..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>登入時間:</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-# NOTE 參見 qq.h
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>目前上線好友</b>:%d 人<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>最近更新時間:</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>伺服器位址</b>:%s<br>\n"
-
-# NOTE 直譯:「客戶端旗標」
-# NOTE 根據原始碼,所謂 Client Tag 係指你的客戶端有什麼功能 (qq2007、QQ2008等等)
-# NOTE 在OSCAR協定模組對應的欄位 (Capabilities) 譯「相容性」
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>兼容性:</b>%s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>連線模式</b>:%s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>我的 IP 位址</b>:%s:%d<br>\n"
-
-# NOTE qq_data->net_stat.sent,送出的數據封包數量(並非位元組數量)的總計
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>送出封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>重送封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>遺失封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>收到封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>重複封包</b>:%lu 個<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>時間</b>:%d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP位址</b>:%s<br>\n"
-
-# XXX - 20061027
-msgid "Login Information"
-msgstr "登入資訊"
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>原作者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>程式碼貢獻者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>可愛的模組作者</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>鳴謝</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>仔細的品管人員</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "如有遺漏務請通知……謝謝!))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>還有所有幕後默默貢獻的無名英雄們…</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>快加入我們吧!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "關於 OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "更改圖示"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "修改密碼"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "帳號資訊"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "更新所有 QQ 羣"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "關於 OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "修改好友備註"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ 協定模組"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "自動"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "選擇伺服器"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "使用 TCP 連線"
-
-# FIXME 不知這是什麼 - 20080929 acli
-msgid "Show server notice"
-msgstr "顯示伺服器通告"
-
-# XXX 半胡猜,請搜尋「server news」 - 20080929 acli
-msgid "Show server news"
-msgstr "顯示伺服器是日訊息"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "收到聊天室訊息時自動顯示聊天室"
-
-msgid "Use default font"
-msgstr "使用預設字型"
-
-# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "每隔多少秒送出 Keep Alive"
-
-# XXX 20080810 acli - 譯文有待改進,原文也是
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "每隔多少秒更新"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "無法解密伺服器回應"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "請求符記失敗,回應碼「0x%02X」"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "符記長度「%d」無效"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "暫時不支援 Redirect_EX"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "必須先啟動帳號"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "無法登入,不明回應碼「0x%02X」"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "要求驗證圖片中"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "檢查圖片驗證中"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "圖片驗證失敗"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "驗證圖片"
-
-# NOTE 這裏的所謂「Enter code」係指輸入驗證圖片上所寫的文字
-msgid "Enter code"
-msgstr "輸入驗證文字"
-
-# NOTE 視窗標題
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "QQ 圖示驗證"
-
-# TODO 要覆查 - 20061026
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "請輸入圖片中的文字"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "驗證密碼時,傳回未知的回覆「0x%02X」"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"登入時,傳回未知的回覆碼「0x%02X」:\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Socket 錯誤"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "取得伺服器位址中"
-
-# XXX 這是看了原始碼後的結論(但可能會錯)- acli 20080930
-msgid "Requesting token"
-msgstr "請求符記中"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "無法解析主機名稱"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "伺服器或通訊埠無效"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "正在連線至伺服器"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "QQ 錯誤"
-
-# XXX 20080929 acli - 毫無頭緒這是什麼,這是半胡猜 =P
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"伺服器最新消息:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "由 %s 發出:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"從 %s 送來的伺服器通知:\n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "未知的伺服器指令"
-
-# NOTE %s 是指令名稱,第一個 %02X 是指令代碼,%d 是聊天室號碼,第二個 %02X 是回應代碼
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"錯誤回覆 %s(代碼 0x%02X)\n"
-"聊天室 %u,回覆 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "QQ 羣組指令"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "無法解密登入回應"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "未知的登入指令"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "不明的用戶端指令"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d 拒絕了檔案「%s」"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "傳送檔案"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d 取消了「%s」的傳送"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>羣組名稱:</b>%s<br>"
 
@@ -9962,6 +9277,9 @@ msgstr "部門"
 msgid "Unit"
 msgstr "部門"
 
+msgid "Note"
+msgstr "備註"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "加入聊天室"
 
@@ -10609,6 +9927,9 @@ msgstr "無法建立監聽 Socket"
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "無法建立監聽 Socket"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "無法解析主機名稱"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP 的帳號不可含有空白字符或「@」符號"
 
@@ -10728,6 +10049,9 @@ msgstr "%s 的 Yahoo! 系統訊息:"
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "%s 的 Yahoo! 系統訊息:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "拒絕認證訊息:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -11547,15 +10871,18 @@ msgstr "不使用代理伺服器"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "不使用代理伺服器"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "使用環境變數設定"
 
@@ -11583,6 +10910,13 @@ msgstr "密碼(_S):"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "密碼(_S):"
 
+# NOTE「Silence suppression」譯「靜音壓縮」,見 http://www.danet.com.tw/service/faq_voip.htm 等
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "使用靜音壓縮(_S)"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "語音及視像功能(_V)"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "無法儲存新帳號"
 
@@ -11631,9 +10965,22 @@ msgstr ""
 # NOTE: 最頭的 %s%s%s%s 是對方帳號,或帳號括弧別名(第二、四個 %s 是括弧)
 # NOTE: 最尾的 %s%s 是空白或「: 訊息」,基本上可以不理會(也不能怎樣理會)
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"使用者 <a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s 想要將你(%s)加入他(她)的好友清"
+"å–®%s%s"
+
+# NOTE: 最頭的 %s%s%s%s 是對方帳號,或帳號括弧別名(第二、四個 %s 是括弧)
+# NOTE: 最尾的 %s%s 是空白或「: 訊息」,基本上可以不理會(也不能怎樣理會)
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "使用者 %s%s%s%s 想要將你(%s)加入他(她)的好友清單%s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "送出即時訊息"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "背景顏色"
@@ -11685,22 +11032,22 @@ msgid "Contact/Chat Background Color"
 #. Note to translators: These two strings refer to the background color
 #. of a buddy list contact or chat room
 msgid "Contact/Chat Background Color"
-msgstr "好友/聊天室的背景顏色"
+msgstr "聯絡人/聊天室的背景顏色"
 
 msgid "The background color of a contact or chat"
-msgstr "好友或聊天室名稱的背景顏色"
+msgstr "聯絡人或聊天室名稱的背景顏色"
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list contact when in its expanded state
 msgid "Contact Text"
-msgstr "整組好友的名稱"
+msgstr "聯絡人的名稱"
 
 # NOTE "the text font and color to be used for expanded contacts" (blist-theme.h)
 # NOTE 根據deryni的解釋,當contact收起時,我們見到的是priority buddy
 # NOTE 但當contact展開時,我們見到的是一個contact的名稱和包含在contact內的所有buddy
 # NOTE 照推理,所謂「text information for when a contact is expanded」應該是指contact的名稱
 msgid "The text information for when a contact is expanded"
-msgstr "好友展開時整組好友的名稱的字體及字體顏色"
+msgstr "聯絡人展開時名稱的字體及字體顏色"
 
 #. Note to translators: These two strings refer to the font and color
 #. of a buddy list buddy when it is online
@@ -11759,16 +11106,17 @@ msgid_plural ""
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
 msgid_plural ""
 "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
-msgstr[0] "你目前有 %d 個稱為「%s」的好友,你要把這個好友合併嗎?"
-msgstr[1] "你目前有 %d 個稱為「%s」的好友,你要把這些好友合併嗎?"
+msgstr[0] "你目前有 %d 個稱為「%s」的聯絡人,你要把這個聯絡人合併嗎?"
+msgstr[1] "你目前有 %d 個稱為「%s」的聯絡人,你要把這些聯絡人合併嗎?"
 
 msgid ""
 "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
 "list and use a single conversation window. You can separate them again by "
 "choosing 'Expand' from the contact's context menu"
 msgstr ""
-"合併後,這些好友在好友清單將只出現一次,通訊時也會共用一個交談視窗。如果希望"
-"把這些好友再次分開,在好友清單中以滑鼠右鍵點擊好友名稱,再選擇「展開」即可。"
+"合併後,這些聯絡人在好友清單將只出現一次,通訊時也會共用一個交談視窗。如果希"
+"望把這些好友再次分開,在好友清單中以滑鼠右鍵點擊聯絡人名稱,再選擇「展開」即"
+"可。"
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "請按需要更新欄位內的資訊。"
@@ -12189,8 +11537,12 @@ msgid "(Optional) A_lias:"
 
 # NOTE 選擇性資訊
 msgid "(Optional) A_lias:"
-msgstr "別名(選擇性填寫):"
+msgstr "別名(非必填):"
 
+# NOTE 選擇性資訊
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "邀請訊息(_I)(非必填):"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "將好友加入羣組(_G):"
 
@@ -13101,13 +12453,11 @@ msgstr "觀看使用者日誌"
 msgid "View User Log"
 msgstr "觀看使用者日誌"
 
-# XXX 中文譯文無法分別出「Alias Buddy」和「Alias Contact」
 msgid "Alias Contact"
-msgstr "為這組好友加上別名"
+msgstr "為聯絡人加上別名"
 
-# XXX 中文譯文無法分別出「Alias Buddy」和「Alias Contact」
 msgid "Enter an alias for this contact."
-msgstr "請為這組好友輸入一個別名。"
+msgstr "請為這組聯絡人輸入一個別名。"
 
 #, c-format
 msgid "Enter an alias for %s."
@@ -13130,17 +12480,15 @@ msgstr[0] ""
 "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
 "your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr[0] ""
-"你正在嘗試將好友 %s 及相關的其他 %d 個好友從你的好友清單中移除。你要繼續這個"
-"動作嗎?"
+"你正在嘗試將好友 %s 及包含在同一個聯絡人的其他 %d 個好友從你的好友清單中移"
+"除。你要繼續這個動作嗎?"
 msgstr[1] ""
-"你正在嘗試將好友 %s 及相關的其他 %d 個好友從你的好友清單中移除。你要繼續這個"
-"動作嗎?"
+"你正在嘗試將好友 %s 及包含在同一個聯絡人的其他 %d 個好友從你的好友清單中移"
+"除。你要繼續這個動作嗎?"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Remove Contact"
-msgstr "移除這組好友"
+msgstr "移除聯絡人"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "_Remove Contact"
 msgstr "移除聯絡人(_R)"
 
@@ -13175,13 +12523,11 @@ msgstr "你正在嘗試將 %s 從你的
 "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr "你正在嘗試將 %s 從你的好友清單中移除。你要繼續這個動作嗎?"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "Remove Buddy"
-msgstr "移除這個好友"
+msgstr "移除好友"
 
-# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
 msgid "_Remove Buddy"
-msgstr "移除這個好友(_R)"
+msgstr "移除好友(_R)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -13738,9 +13084,16 @@ msgstr "新發生的好友狀態捕捉"
 msgid "New Pounces"
 msgstr "新發生的好友狀態捕捉"
 
-# XXX 譯「確定」是否較正常? - acli 20090730
+# NOTE http://developer.pidgin.im/ticket/13487
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
-msgstr "關閉"
+msgstr "移除"
 
 # XXX 暫譯,譯文有待改進 - acli 20090730
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
@@ -14738,12 +14091,12 @@ msgid "Contact Availability Prediction"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Contact Availability Prediction"
-msgstr "好友在線狀態預測"
+msgstr "聯絡人在線狀態預測"
 
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Contact Availability Prediction plugin."
-msgstr "好友在線狀態預測模組"
+msgstr "聯絡人在線狀態預測模組"
 
 #. * summary
 msgid "Displays statistical information about your buddies' availability"
@@ -14773,9 +14126,9 @@ msgstr ""
 "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
 "in the contact.\n"
 msgstr ""
-"若果一個好友其實概括了好幾個好友帳號,通訊時便根據這裏\n"
-"所指定的得分值計分,積分最多者為「優先」,成為當時實際\n"
-"使用的好友帳號。\n"
+"如果聯絡人包含多個好友帳號,通訊時便根據這裏所指定的\n"
+"得分值計分,積分最多者為「優先」,成為當時實際使用的\n"
+"好友帳號。\n"
 
 # NOTE 舊版 (1.x) Pidgin 中此譯文經 Etan Reisner (開發者之一) 核實,新版 (2.0) Pidgin 譯文要重新核實
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
@@ -14882,6 +14235,9 @@ msgstr "PubSub 葉子節點"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "PubSub 葉子節點"
 
+msgid "Other"
+msgstr "其他"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -15562,7 +14918,7 @@ msgstr ""
 "Icon for Contact/\n"
 "Icon for Unknown person"
 msgstr ""
-"代表好友的圖示/\n"
+"代表聯絡人的圖示/\n"
 "代表不明者的圖示"
 
 msgid "Icon for Chat"
@@ -15621,7 +14977,7 @@ msgid "Contact"
 msgstr "Pidgin 圖示主題編輯器"
 
 msgid "Contact"
-msgstr "好友"
+msgstr "聯絡人"
 
 msgid "Pidgin Buddylist Theme Editor"
 msgstr "Pidgin 好友清單主題編輯器"
@@ -15763,6 +15119,22 @@ msgstr "裝置(_E)"
 msgid "D_evice"
 msgstr "裝置(_E)"
 
+# NOTE 見 http://pidgin.im/pipermail/translators/2011-May/000600.html 的解釋
+msgid "DROP"
+msgstr "靜音"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "音量:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "靜音定限:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "輸入及輸出設定"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "測試麥克風"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15775,9 +15147,6 @@ msgstr "語音/視像設定"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "語音/視像設定"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "語音及視像設定"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -16051,6 +15420,716 @@ msgstr "你沒有權限移除程式。"
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "你沒有權限移除程式。"
 
+#~ msgid "Authorization Request Message:"
+#~ msgstr "認證要求訊息:"
+
+#~ msgid "Please authorize me!"
+#~ msgstr "請通過我的認證!"
+
+# NOTE mxitid, 即「MXit ID」,在其他地方譯「MXit 帳號」或「MXit ID」
+#~ msgid "Your UID"
+#~ msgstr "使用者 ID"
+
+#~ msgid "Hide my number"
+#~ msgstr "隱藏電話號碼"
+
+#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
+#~ msgstr "您可以在這裡更新您在 MXit 的個人資料"
+
+#~ msgid "Aquarius"
+#~ msgstr "水秤座"
+
+#~ msgid "Pisces"
+#~ msgstr "雙魚座"
+
+#~ msgid "Aries"
+#~ msgstr "白羊座"
+
+#~ msgid "Taurus"
+#~ msgstr "金牛座"
+
+#~ msgid "Gemini"
+#~ msgstr "雙子座"
+
+#~ msgid "Cancer"
+#~ msgstr "巨蟹座"
+
+#~ msgid "Leo"
+#~ msgstr "獅子座"
+
+#~ msgid "Virgo"
+#~ msgstr "處女座"
+
+#~ msgid "Libra"
+#~ msgstr "天秤座"
+
+#~ msgid "Scorpio"
+#~ msgstr "天蠍座"
+
+#~ msgid "Sagittarius"
+#~ msgstr "人馬座"
+
+#~ msgid "Capricorn"
+#~ msgstr "魔羯座"
+
+#~ msgid "Rat"
+#~ msgstr "é¼ "
+
+#~ msgid "Ox"
+#~ msgstr "牛"
+
+#~ msgid "Tiger"
+#~ msgstr "虎"
+
+#~ msgid "Rabbit"
+#~ msgstr "å…”"
+
+#~ msgid "Dragon"
+#~ msgstr "龍"
+
+#~ msgid "Snake"
+#~ msgstr "蛇"
+
+#~ msgid "Horse"
+#~ msgstr "馬"
+
+#~ msgid "Goat"
+#~ msgstr "羊"
+
+#~ msgid "Monkey"
+#~ msgstr ""
+
+#~ msgid "Rooster"
+#~ msgstr "雞"
+
+#~ msgid "Dog"
+#~ msgstr "ç‹—"
+
+#~ msgid "Pig"
+#~ msgstr "豬"
+
+#~ msgid "Visible"
+#~ msgstr "不隱身"
+
+# XXX æš«è­¯ - 20090226
+#~ msgid "Friend Only"
+#~ msgstr "只允許好友"
+
+#~ msgid "Private"
+#~ msgstr "非公開"
+
+#~ msgid "QQ Number"
+#~ msgstr "QQ 號碼"
+
+#~ msgid "Country/Region"
+#~ msgstr "國家/地區"
+
+#~ msgid "Province/State"
+#~ msgstr "省/州"
+
+#~ msgid "Zipcode"
+#~ msgstr "郵遞區號"
+
+#~ msgid "Phone Number"
+#~ msgstr "電話號碼"
+
+#~ msgid "Authorize adding"
+#~ msgstr "允許新增您為好友"
+
+#~ msgid "Cellphone Number"
+#~ msgstr "行動電話號碼"
+
+#~ msgid "Personal Introduction"
+#~ msgstr "個人簡介"
+
+#~ msgid "City/Area"
+#~ msgstr "城市/地區"
+
+#~ msgid "Publish Mobile"
+#~ msgstr "刊登行動電話號碼"
+
+#~ msgid "Publish Contact"
+#~ msgstr "刊登個人資訊"
+
+#~ msgid "College"
+#~ msgstr "大學/大專"
+
+# XXX
+#~ msgid "Horoscope"
+#~ msgstr "星座"
+
+# XXX
+#~ msgid "Zodiac"
+#~ msgstr "生肖"
+
+#~ msgid "Blood"
+#~ msgstr "血型"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "是"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "不是"
+
+# FIXME - qq.c is buggy - it uses "Contact" here to mean "personal contact info" - filed ticket #8523
+# FIXME - 原文一詞多義,無法翻譯 - 20090226
+#~ msgid "Modify Contact"
+#~ msgstr "修改帳號"
+
+#~ msgid "Modify Address"
+#~ msgstr "修改地址"
+
+#~ msgid "Modify Extended Information"
+#~ msgstr "修改詳細資訊"
+
+#~ msgid "Modify Information"
+#~ msgstr "修改資訊"
+
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "æ›´æ–°"
+
+# NOTE Grammatical mistake in source text; should be "Changed"
+#~ msgid "Could not change buddy information."
+#~ msgstr "無法修改好友資訊。"
+
+# NOTE 正式的QQ介面寫「备注」(備註)
+#~ msgid "Buddy Memo"
+#~ msgstr "好友備註"
+
+#~ msgid "Change his/her memo as you like"
+#~ msgstr "請隨意修改備註"
+
+#~ msgid "_Modify"
+#~ msgstr "修改(_M)"
+
+#~ msgid "Memo Modify"
+#~ msgstr "修改備註"
+
+# XXX 中文正常應該不會用「says」一類的擬人字眼? - acli 20090305
+#~ msgid "Server says:"
+#~ msgstr "伺服器回應:"
+
+#~ msgid "Your request was accepted."
+#~ msgstr "請求已獲接受。"
+
+#~ msgid "Your request was rejected."
+#~ msgstr "請求已被拒絶。"
+
+#~ msgid "%u requires verification: %s"
+#~ msgstr "%u 要求認證:%s"
+
+# XXX æš«è­¯ - acli 20090803
+#~ msgid "Add buddy question"
+#~ msgstr "新增好友的認證問題"
+
+#~ msgid "Enter answer here"
+#~ msgstr "在此輸入答案"
+
+#~ msgid "Send"
+#~ msgstr "送出"
+
+#~ msgid "Invalid answer."
+#~ msgstr "錯誤的答案"
+
+#~ msgid "Sorry, you're not my style."
+#~ msgstr "不好意思,你不是我的菜…"
+
+# NOTE 請看下面 =P
+#~ msgid "%u needs authorization"
+#~ msgstr "%u 需要認證"
+
+# NOTE 這是視窗標題,對應下面的「Enter request here」和「Would you be my friend?」
+#~ msgid "Add buddy authorize"
+#~ msgstr "新增好友認證"
+
+# NOTE 其他協定譯「認證要求訊息:」
+#~ msgid "Enter request here"
+#~ msgstr "在此輸入要求"
+
+# XXX - 20061026
+#~ msgid "Would you be my friend?"
+#~ msgstr "想同我交個朋友嗎?"
+
+#~ msgid "QQ Buddy"
+#~ msgstr "QQ好友"
+
+#~ msgid "Add buddy"
+#~ msgstr "新增好友"
+
+#~ msgid "Invalid QQ Number"
+#~ msgstr "無效的 QQ 號碼"
+
+#~ msgid "Failed sending authorize"
+#~ msgstr "送出認證失敗"
+
+#~ msgid "Failed removing buddy %u"
+#~ msgstr "移除好友「%u」失敗"
+
+#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
+#~ msgstr "自「%d」的好友清單中移除失敗"
+
+#~ msgid "No reason given"
+#~ msgstr "沒有給予原因"
+
+#~ msgid "You have been added by %s"
+#~ msgstr "%s 已將您加入到他(她)的好友清單"
+
+# FIXME fix the original string :P
+#~ msgid "Would you like to add him?"
+#~ msgstr "您要將他(她)加入您的好友清單嗎?"
+
+#~ msgid "Rejected by %s"
+#~ msgstr "被「%s」拒絕了"
+
+#~ msgid "Message: %s"
+#~ msgstr "訊息:%s"
+
+#~ msgid "ID: "
+#~ msgstr "ID:"
+
+#~ msgid "Group ID"
+#~ msgstr "群組 ID:"
+
+#~ msgid "QQ Qun"
+#~ msgstr "QQ 群"
+
+# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
+#~ msgid "Please enter Qun number"
+#~ msgstr "請輸入群組號碼"
+
+# NOTE 參見 hi.qq.com/intro/mo.shtml?d10.htm
+#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+#~ msgstr "您只可搜尋永久群組\n"
+
+#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+#~ msgstr "(無效的 UTF-8 字串)"
+
+#~ msgid "Not member"
+#~ msgstr "不是成員"
+
+# XXX 20080810 acli - 不知這是什麼,因為QQ的會員等級制中,「會員」等同「VIP」,所以不知何謂「Member」
+# XXX 20080810 acli - 但原始碼中「Member」字串似乎是一定出現的,所以似乎應該是指「用戶」
+#~ msgid "Member"
+#~ msgstr "用戶"
+
+#~ msgid "Requesting"
+#~ msgstr "請求中"
+
+#~ msgid "Admin"
+#~ msgstr "管理人"
+
+#~ msgid "Room Title"
+#~ msgstr "聊天室名稱"
+
+#~ msgid "Notice"
+#~ msgstr "通知"
+
+#~ msgid "Detail"
+#~ msgstr "細節"
+
+#~ msgid "Creator"
+#~ msgstr "創立者"
+
+#~ msgid "Category"
+#~ msgstr "類別"
+
+#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
+#~ msgstr "這群組不容許外人加入"
+
+#~ msgid "Join QQ Qun"
+#~ msgstr "加入群組"
+
+#~ msgid "Input request here"
+#~ msgstr "請輸入要求"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+#~ msgstr "成功加入群組 %s (%u)"
+
+#~ msgid "Successfully joined Qun"
+#~ msgstr "成功加入群組"
+
+# NOTE 這是 QQ_ROOM_JOIN_DENIED
+#~ msgid "Qun %u denied from joining"
+#~ msgstr "加入群組 %u 被拒絕"
+
+#~ msgid "QQ Qun Operation"
+#~ msgstr "QQ 群組操作"
+
+#~ msgid "Failed:"
+#~ msgstr "失敗:"
+
+#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+#~ msgstr "加入群組途中收到未知的回覆"
+
+#~ msgid "Quit Qun"
+#~ msgstr "離開群組"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note, if you are the creator, \n"
+#~ "this operation will eventually remove this Qun."
+#~ msgstr "請注意,假如您是創立者,這最終會把這個群組 (Qun) 移除。"
+
+# NOTE 這個「你」字沒有打錯,主要是法文及德文的譯者都採用「你」
+# NOTE(法文「tu」、德文「du」)而不是「您」(「vous」、「Sie」),
+# NOTE 中文採用「你」應該也是恰當的。
+#~ msgid "Sorry, you are not our style"
+#~ msgstr "不好意思,你不是我們的菜"
+
+# NOTE QQ「member」應是「成員」
+#~ msgid "Successfully changed Qun members"
+#~ msgstr "成功的變更了群組成員"
+
+# FIXME æš«è­¯ ambrose 20070415
+#~ msgid "Successfully changed Qun information"
+#~ msgstr "成功的變更了 Qun 資訊"
+
+#~ msgid "You have successfully created a Qun"
+#~ msgstr "成功建立了一個群組 (Qun)"
+
+#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+#~ msgstr "你現在要立即設定詳細資訊嗎?"
+
+#~ msgid "Setup"
+#~ msgstr "設定"
+
+# NOTE %s 為「reason」
+#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+#~ msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u,理由為「%s」"
+
+#~ msgid "%u request to join Qun %u"
+#~ msgstr "使用者 %u 要求加入群組 %u"
+
+#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+#~ msgstr "加入群組 %u 失敗,群組管理員為 %u"
+
+# NOTE %s 為「reason」
+#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+#~ msgstr "<b>管理員 %2$u 允許了您加入群組 %1$u,理由為「%3$s」</b>"
+
+# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
+#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+#~ msgstr "<b>成功移除好友 %u。</b>"
+
+# XXX「Remove Buddy」和「Remove Contact」在中文版Pidgin無法析別;可能有改進的空間
+#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+#~ msgstr "<b>新好友 %u 已加入。</b>"
+
+# XXX 問題:
+# XXX gtk/gtkft.c - 「Unknown」是一指一個未能計算的數值,譯「未知」較好
+# XXX libgaim/account.c - 「Unknown」指不知道是什麼通訊協定,譯「不明」較好(因為一定「曾經知道」,
+# XXX           我在「帳號清單」看見「未知」真的看了很久也看不明白)
+# XXX libgaim/protocols/* - 「Unknown」指不明的好友狀態,可能是指「不明」(通訊系統回報的狀態是「不明」)
+# XXX            或者「未知」(出現了 Pidgin 未見過的狀態代號)
+# XXX - Ambrose 20061123
+#~ msgid "Unknown-%d"
+#~ msgstr "未知(代碼 %d)"
+
+# FIXME 這是暫譯,但在有限的資料下(我沒有QQ帳戶)應該是大致正確的譯法 - Ambrose 20070414
+# XXX 現在似乎叫「等級」,參閱http://vip.qq.com/freedom/freedom_vipgrade.html
+#~ msgid "Level"
+#~ msgstr "等級"
+
+# NOTE QQ官方網站寫「VIP」(沒有官方中文名稱)
+#~ msgid " VIP"
+#~ msgstr " VIP"
+
+#~ msgid " TCP"
+#~ msgstr " TCP"
+
+#~ msgid " FromMobile"
+#~ msgstr " 使用行動裝置"
+
+# NOTE 根據cnscode.org.tw, 大陸「綁定ã&