/pidgin/main: aa3a6a3b4079: Updated the Danish translation

Nicky Thomassen nicky at aptget.dk
Wed Feb 12 15:42:29 EST 2014


Changeset: aa3a6a3b4079785eb4938c81ba2d1709da5ab826
Author:	 Nicky Thomassen <nicky at aptget.dk>
Date:	 2014-02-12 21:04 +0100
Branch:	 default
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/aa3a6a3b4079

Description:

Updated the Danish translation

diffstat:

 po/da.po | 2888 +++++++++++++++++--------------------------------------------
 1 files changed, 793 insertions(+), 2095 deletions(-)

diffs (truncated from 5373 to 300 lines):

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -3,47 +3,48 @@
 # This file is distributed under the same license as the Pidgin package.
 # Morten Brix Pedersen <morten at wtf.dk>, 2003-2006
 # Peter Bach <bach.peter at gmail.com>, 2007-2009
-# Nicky Thomassen <nicky at aptget.dk>, 2011-2013
 # Ask Hjorth Larsen <asklarsen at gmail.com>, 2012
+# Nicky Thomassen <nicky at aptget.dk>, 2011-2014
 #
 # Konventioner:
 #  Buddy list, Contact list = venneliste
-#  Buddy pounce = logind-praj
-#  Away     = fravær eller fraværende
-#  Online    = tilkoblet
-#  Offline    = (almindeligvis) afkoblet
+#  Buddy pounce  = logind-praj
+#  Away      = fravær eller fraværende
+#  Online     = tilkoblet
+#  Offline     = (almindeligvis) afkoblet
 #  Offline message = offline-besked
-#   (Ikke særlig pænt, men f.eks. "afkoblet besked" lyder som om det er
-#   beskeden, der er afkoblet, og er derfor svært at forstå)
-#  Join     = tilslutte
-#  IM / IMs   = besked / beskeder
-#  Mouse Gesture = Musebevægelse
-#  Friendly Name = synligt navn
-#  Tray Icon   = Statusikon
-#  Ban      = Udvis
-#  Signature   = underskrift
-#  Link     = henvisning
-#  web      = internet
-#  token     = nøgle (netværkstermologi)
-#  webcam    = webkamera
-#  mood     = humør
-#  smiley    = humørikon
-#  memo     = huskeseddel
-#  chat     = samtale
-#  alias     = alias
-#  nickname/nick = alias
-#  display name = kaldenavn
-#  buzz     = bip
-#  nudge     = puf
-#  idle     = inaktiv
-#  pager     = personsøger
+#   (Ikke særlig pænt, men fx "afkoblet besked" lyder som om, det er
+#   beskeden, der er afkoblet, og er derfor svær at forstå).
+#  Join      = tilslutte
+#  IM / IMs    = (lyn)besked / (lyn)beskeder (alt efter kontekst)
+#  Instant Message = lynbesked
+#  Mouse Gesture  = Musebevægelse
+#  Friendly Name  = synligt navn
+#  Tray Icon    = Statusikon
+#  Ban       = Udvis
+#  Signature    = underskrift
+#  Link      = henvisning
+#  web       = internet
+#  token      = nøgle (netværkstermologi)
+#  webcam     = webkamera
+#  mood      = humør
+#  smiley     = humørikon
+#  memo      = huskeseddel
+#  chat      = samtale
+#  alias      = alias
+#  nickname/nick  = alias
+#  display name  = kaldenavn
+#  buzz      = bip
+#  nudge      = puf
+#  idle      = inaktiv
+#  pager      = personsøger
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin 2.5.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-02-02 10:38-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-20 10:57+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-02-10 20:18+0100\n"
 "Last-Translator: Nicky Thomassen <nicky at aptget.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk at dansk-gruppen.dk>\n"
 "Language: da\n"
@@ -83,14 +84,8 @@ msgstr ""
 " -v, --version    vis nuværende version og afslut\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
-"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
-"http://developer.pidgin.im"
-msgstr ""
-"%s opdagede fejl ved migrering af dine indstillinger fra %s til %s. Undersøg "
-"og færdiggør migreringen manuelt. Rapportér venligst denne fejl på http://"
-"developer.pidgin.im"
+msgid "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im"
+msgstr "%s opdagede fejl ved migrering af dine indstillinger fra %s til %s. Undersøg og færdiggør migreringen manuelt. Rapportér venligst denne fejl på http://developer.pidgin.im"
 
 #. the user did not fill in the captcha
 msgid "Error"
@@ -105,15 +100,11 @@ msgstr "Konto blev ikke tilføjet"
 msgid "Username of an account must be non-empty."
 msgstr "Brugernavnet på en konto må ikke være tomt."
 
-msgid ""
-"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-"Kontoens protokol kan ikke ændres, så længe den er forbundet til serveren."
-
-msgid ""
-"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-"Kontoens brugernavn kan ikke ændres, så længe den er forbundet til serveren."
+msgid "The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
+msgstr "Kontoens protokol kan ikke ændres, så længe den er forbundet til serveren."
+
+msgid "The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
+msgstr "Kontoens brugernavn kan ikke ændres, så længe den er forbundet til serveren."
 
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "PÃ¥mindelse om ny post"
@@ -249,7 +240,7 @@ msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (valgfrit)"
 
 msgid "Invite message (optional)"
-msgstr "Inviteringsbesked (valgfri)"
+msgstr "Invitationsbesked (valgfri)"
 
 msgid "Add in group"
 msgstr "Føj til gruppe"
@@ -344,12 +335,10 @@ msgid "Enter empty string to reset the n
 msgstr "Indtast tom streng for at nulstille navnet."
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr ""
-"Ved at fjerne denne kontakt vil du også fjerne alle vennerne i denne kontakt"
+msgstr "Ved at fjerne denne kontakt vil du også fjerne alle vennerne i denne kontakt"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr ""
-"Ved at fjerne denne gruppe vil du også fjerne alle vennerne i denne gruppe"
+msgstr "Ved at fjerne denne gruppe vil du også fjerne alle vennerne i denne gruppe"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -405,9 +394,7 @@ msgstr "Blokér"
 msgid "Unblock"
 msgstr "Frigiv"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
-"Unblock."
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to Block/Unblock."
 msgstr "Indtast brugernavnet eller alias på personen, du vil blokere/frigive."
 
 #. Not multiline
@@ -434,12 +421,8 @@ msgstr "Indtast navnet på den samtale d
 msgid "Join"
 msgstr "Tilslut"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
-"view."
-msgstr ""
-"Indtast brugernavnet eller alias på den person, hvis log du gerne vil "
-"gennemse."
+msgid "Please enter the username or alias of the person whose log you would like to view."
+msgstr "Indtast brugernavnet eller alias på den person, hvis log du gerne vil gennemse."
 
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
@@ -584,13 +567,11 @@ msgstr "%s afbrudt."
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
-"and re-enable the account."
+"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error and re-enable the account."
 msgstr ""
 "%s\n"
 " \n"
-"Finch vil ikke forsøge at genforbinde til kontoen før du retter fejlen og "
-"genaktiverer kontoen."
+"Finch vil ikke forsøge at genforbinde til kontoen før du retter fejlen og genaktiverer kontoen."
 
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Slå konto til igen"
@@ -599,8 +580,7 @@ msgid "No such command."
 msgstr "Ingen kommando ved det navn."
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr ""
-"Syntaksfejl: Du indtastede et forkert antal argumenter til den kommando."
+msgstr "Syntaksfejl: Du indtastede et forkert antal argumenter til den kommando."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Din kommando mislykkedes af ukendt årsag."
@@ -636,20 +616,14 @@ msgstr ""
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Du har forladt denne samtale."
 
-msgid ""
-"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
-"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr ""
-"Kontoen har afbrudt dig og du er ikke længere i denne samtale. Du vil "
-"automatisk blive tilsluttet til samtalen igen når kontoen forbinder igen."
+msgid "The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr "Kontoen har afbrudt dig og du er ikke længere i denne samtale. Du vil automatisk blive tilsluttet til samtalen igen når kontoen forbinder igen."
 
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
 msgstr "Logning startet. Fremtidige beskeder i denne samtale vil blive logget."
 
-msgid ""
-"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr ""
-"Logning stoppet. Fremtidige beskeder i denne samtale vil ikke blive logget."
+msgid "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
+msgstr "Logning stoppet. Fremtidige beskeder i denne samtale vil ikke blive logget."
 
 msgid "Send To"
 msgstr "Send til"
@@ -701,34 +675,21 @@ msgstr ""
 "De følgende kommandoer er tilgængelige i denne sammenhæng:\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
-"classes."
-msgstr ""
-"%s er ikke en gyldig beskedklasse. Se \"/help msgcolor\" for gyldige "
-"beskedklasser."
+msgid "%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message classes."
+msgstr "%s er ikke en gyldig beskedklasse. Se \"/help msgcolor\" for gyldige beskedklasser."
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
 msgstr "%s er ikke gyldig farve. Se \"/help msgcolor\" for gyldige farver."
 
-msgid ""
-"say <message>: Send a message normally as if you weren't using a "
-"command."
-msgstr ""
-"say <besked>: Send en besked på normal vis, som om du ikke brugte en "
-"kommando."
+msgid "say <message>: Send a message normally as if you weren't using a command."
+msgstr "say <besked>: Send en besked på normal vis, som om du ikke brugte en kommando."
 
 msgid "me <action>: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr ""
-"me <handling>: Send en IRC-lignende handling til en ven eller samtale."
-
-msgid ""
-"debug <option>: Send various debug information to the current "
-"conversation."
-msgstr ""
-"debug <tilvalg>: Send forskellige fejlsøgningsoplysninger til den "
-"nuværende samtale."
+msgstr "me <handling>: Send en IRC-lignende handling til en ven eller samtale."
+
+msgid "debug <option>: Send various debug information to the current conversation."
+msgstr "debug <tilvalg>: Send forskellige fejlsøgningsoplysninger til den nuværende samtale."
 
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: Rydder samtalevinduet for tekst."
@@ -757,18 +718,8 @@ msgstr "prefs: Vis indstillingsvinduet."
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: Vis vinduet med gemte statusser."
 
-msgid ""
-"msgcolor <class> <foreground> <background>: Set the color "
-"for different classes of messages in the conversation window.<br>  <"
-"class>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <foreground/"
-"background>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
-"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
-msgstr ""
-"msgcolor <klasse> <forgrund> <baggrund;: Sæt farven for de "
-"forskellige klasser af beskeder i samtalevinduet.<br>  <klasse>: "
-"receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <forgrund/"
-"baggrund>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, "
-"default<br><br>EKSEMPEL:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgid "msgcolor <class> <foreground> <background>: Set the color for different classes of messages in the conversation window.<br>  <class>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <foreground/background>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr "msgcolor <klasse> <forgrund> <baggrund;: Sæt farven for de forskellige klasser af beskeder i samtalevinduet.<br>  <klasse>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <forgrund/baggrund>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>EKSEMPEL:<br>  msgcolor send cyan default"
 
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Kunne ikke åbne fil."
@@ -871,25 +822,14 @@ msgstr "Samtaler med %s på %s"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
-msgid ""
-"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
-"log\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Systembegivenheder vil kun blive logget, hvis indstillingen \"Anfør alle "
-"statusændringer i systemlog\" er slået til."
-
-msgid ""
-"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
-"preference is enabled."
-msgstr ""More information about the Commits mailing list