/pidgin/main: d1b25cb7efa7: Fix gg compilation on windows

Daniel Atallah datallah at pidgin.im
Tue Mar 25 18:00:42 EDT 2014


Changeset: d1b25cb7efa785e02863ada5dff89d129b1d9f00
Author:	 Daniel Atallah <datallah at pidgin.im>
Date:	 2014-03-25 17:35 -0400
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/d1b25cb7efa7

Description:

Fix gg compilation on windows

diffstat:

 libpurple/protocols/gg/lib/network.h |  2 ++
 1 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)

diffs (12 lines):

diff --git a/libpurple/protocols/gg/lib/network.h b/libpurple/protocols/gg/lib/network.h
--- a/libpurple/protocols/gg/lib/network.h
+++ b/libpurple/protocols/gg/lib/network.h
@@ -31,6 +31,8 @@
 #ifdef _WIN32
 #  include <ws2tcpip.h>
 #  include <winsock2.h>
+#  include <stdlib.h>
+#  include <stdio.h>
 #  include <errno.h>
 /* Obecnie na Win32 tylko MSVC definiuje te typy błędów. Na wypadek, gdyby
  * jednak Cygwin bÄ
dź MinGW zaczęły je definiować, używamy bardziej ogólnychMore information about the Commits mailing list