איך אני יוצר קשר עם חברים?..

מוישי פרבר maf770k74 at gmail.com
Sun Jan 11 11:25:25 EST 2015


איפה אני רושם את איש הקשר????????

-- 
הת' מוישי פרבר,
קבוצה ה'תשע"ד - בבית המקדש, בית רבינו שבירושלים, בית משיח 770.
*בינתיים - בשליחות המלך המשיח שליט"א לישיבה קטנה, נצרת עילית אה"ק.*
*קבוצה* *לעולמי ע"ד - תיכף נשוב!!!*
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://pidgin.im/pipermail/support/attachments/20150111/ed37ac5b/attachment.html>


More information about the Support mailing list