[Pidgin] #357: Make "Get Info" insensitive as appropriate

Pidgin trac at pidgin.im
Thu Apr 12 09:33:22 EDT 2012


#357: Make "Get Info" insensitive as appropriate
---------------------+------------------------------------------------------
 Reporter: rlaager |    Owner:       
   Type: defect  |    Status: closed   
Milestone: 2.1.0  |  Component: pidgin (gtk)
 Version: 2.0   |  Resolution: wontfix   
 Keywords:      | 
---------------------+------------------------------------------------------

Comment(by Paulina):

 Szukasz profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w dokonaniu wyboru? Nasza
 pasja to [http://waly-napedowe.pl/ wały napędowe naprawa]. Oprócz tego
 specjalzujemy się w branży takiej jak [http://waly-napedowe.pl/6-krzyzaki-
 do-maszyn-budowlanych krzyzaki]. Produkujemy, sprzedajemy, naprawiamy.
 Nasi klienci doskonale wiedzą, że nasze wały napędowe są najlepszej
 jakości.

-- 
Ticket URL: <http://developer.pidgin.im/ticket/357#comment:10>
Pidgin <http://pidgin.im>
Pidgin


More information about the Tracker mailing list