[Pidgin] #356: Log /msg messages on IRC?

Pidgin trac at pidgin.im
Tue Jan 10 05:43:22 EST 2012


#356: Log /msg messages on IRC?
-------------------------+--------------------------------------------------
 Reporter: rlaager   |    Owner: rlaager
   Type: enhancement |    Status: new  
Milestone:        |  Component: IRC  
 Version: 2.0     |  Resolution:     
 Keywords:        | 
-------------------------+--------------------------------------------------

Comment(by nikola29):

 Zastanawiasz się jakie są granice ludzkich możliwości? Pewnie interesują
 Cię [http://rekordyguinessa.pl/rekordy-guinessa-zwierzat/ ciekawostki ze
 świata zwierząt]. Słyszałeś o popularnej na całym świecie księdze rekordów
 i chciałbyś zobaczyć przykładowe [http://rekordyguinessa.pl/ ciekawostki
 ze swiata]. Pragniemy serdecznie zaprosić Cię na naszą stronę WWW na
 której znajdziesz informacje związane z [http://rekordyguinessa.pl/ksiega-
 rekordow-guinessa/ ksiega rekordow], a więc biciem rekordów Guinnessa!
 Sprawdź nasze rekordy Guinnessa.

-- 
Ticket URL: <http://developer.pidgin.im/ticket/356#comment:3>
Pidgin <http://pidgin.im>
Pidgin


More information about the Tracker mailing list