pidgin: de4d3830: Updated Norwegian Nynorsk from Yngve Spj...

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Fri Aug 15 12:21:42 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: de4d38301430643ecb658ebd2985c3f37218702c
Ancestor: 757b80ac8549007c44eaf1f7b9cfdc5a7b6b2b2a
Author: datallah at pidgin.im
Date: 2008-08-15T15:33:43
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/de4d38301430643ecb658ebd2985c3f37218702c

Modified files:
    po/ChangeLog po/nn.po

ChangeLog: 

Updated Norwegian Nynorsk from Yngve Spjeld Landro. Fixes #6535.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	ec45b4e9b9a902954c42d43a3a5296c3465ba38f
+++ po/ChangeLog	e46dfaf86a0f6726437152fbae373f09bd99fbbe
@@ -8,6 +8,7 @@ version 2.5.0
 	* German translation updated (Jochen Kemnade, Björn Voigt)
 	* Hungarian translation updated (Gabor Kelemen)
 	* Lithuanian translation updated (Laurynas Biveinis)
+	* Norwegian Nynorsk translation updated (Yngve Spjeld Landro)
 	* Sinhala translation update (Yajith Ajantha Dayarathna)
 	* Slovenian translation updated (Martin Srebotnjak)
 	* Vietnamese translation updated (Clytie Siddall)
============================================================
--- po/nn.po	ad9626c2dd594a91610041313b394806a1d083db
+++ po/nn.po	8aea3b032caf2adfa336201dd1f4af2c1382af11
@@ -2,8 +2,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-15 08:57-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-05-05 23:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:30-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-12 01:13+0100\n"
 "Last-Translator: YS Landro <nynorsk at strilen.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -89,6 +89,10 @@ msgstr "Kallenamn:"
 msgid "Alias:"
 msgstr "Kallenamn:"
 
+#. Register checkbox
+msgid "Create this account on the server"
+msgstr "Opprett denne kontoen på tenaren"
+
 #. Cancel button
 #. Cancel
 msgid "Cancel"
@@ -114,7 +118,7 @@ msgid "You can enable/disable accounts f
 msgstr "Kontoar"
 
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Du kan ta i bruk/slå av kontoar frå lista."
+msgstr "Du kan ta i bruk / slå av kontoar frå følgjande liste."
 
 #. Add button
 msgid "Add"
@@ -315,6 +319,7 @@ msgstr "Kallenamn"
 msgid "Nickname"
 msgstr "Kallenamn"
 
+#. Never know what those translations might end up like...
 #. Idle stuff
 msgid "Idle"
 msgstr "Uverksam"
@@ -395,6 +400,9 @@ msgstr "Sjå på loggen…"
 msgid "View Log..."
 msgstr "Sjå på loggen…"
 
+msgid "View All Logs"
+msgstr "Vis alle loggane"
+
 msgid "Show"
 msgstr "Vis"
 
@@ -590,6 +598,19 @@ msgstr "Send til"
 msgid "Send To"
 msgstr "Send til"
 
+msgid "Invite message"
+msgstr "Invitasjon"
+
+msgid "Invite"
+msgstr "Inviter"
+
+msgid ""
+"Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
+"along with an optional invite message."
+msgstr ""
+"Skriv inn namnet på brukaren du ønskjer å invitera.\n"
+"Du kan velja om du vil ha med ei velkomstmelding."
+
 msgid "Conversation"
 msgstr "Prat"
 
@@ -602,6 +623,9 @@ msgstr "Legg til vennevarsling…"
 msgid "Add Buddy Pounce..."
 msgstr "Legg til vennevarsling…"
 
+msgid "Invite..."
+msgstr "Inviter…"
+
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Bruk logging"
 
@@ -611,9 +635,11 @@ msgstr "<AUTO-REPLY> "
 msgid "<AUTO-REPLY> "
 msgstr "<AUTO-REPLY> "
 
-#. Print the list of users in the room
-msgid "List of users:\n"
-msgstr "Brukarliste:\n"
+#, c-format
+msgid "List of %d user:\n"
+msgid_plural "List of %d users:\n"
+msgstr[0] "Liste av %d brukar:\n"
+msgstr[1] "Liste av %d brukarar:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: version"
 msgstr "Støtta feilsøkingsval er: versjon"
@@ -628,7 +654,19 @@ msgstr ""
 "Bruk \"/help &lt;kommando&gt;\" for å få hjelp med ein kommando.\n"
 "Dei følgjande kommandoane er tilgjengelege i denne samanhengen:\n"
 
+#, c-format
 msgid ""
+"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
+"classes."
+msgstr ""
+"%s er ikkje ein gyldig meldingsklasse. Sjå '/help msgcolor' for gyldige "
+"meldingsklassar."
+
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
+msgstr "%s er ikkje ein gyldig farge. Sjå '/help msgcolor' for gyldige fargar."
+
+msgid ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
@@ -674,6 +712,20 @@ msgstr "statuses: viser lagra status-vin
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: viser lagra status-vindauget."
 
+msgid ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
+"for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;"
+"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
+"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
+"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Bestemma "
+"fargen til dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br>  &lt;"
+"class&gt;: ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br>  &lt;"
+"foreground/background&gt;: svart, raud, grøn, blå, kvit, grå, mørkegrå, "
+"magentaraud, cyanblå, standard<br><br>DØME:<br>  msgcolor send cyanblå "
+"default"
+
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Klarte ikkje å opna fila."
 
@@ -694,8 +746,10 @@ msgstr "Pause"
 msgstr "Pause"
 
 #, c-format
-msgid "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr "Filoverføringar - %d%% av %d filer"
+msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
+msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
+msgstr[0] "Filoverføringar - %d%% av %d fil"
+msgstr[1] "Filoverføringar - %d%% av %d filer"
 
 #. Create the window.
 msgid "File Transfers"
@@ -810,6 +864,9 @@ msgstr "Samtaler med %s"
 msgid "Conversations with %s"
 msgstr "Samtaler med %s"
 
+msgid "All Conversations"
+msgstr "Alle samtaler"
+
 msgid "System Log"
 msgstr "Systemlogg"
 
@@ -847,9 +904,6 @@ msgstr "Lynmeldingar"
 msgid "IM"
 msgstr "Lynmeldingar"
 
-msgid "Invite"
-msgstr "Inviter"
-
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
@@ -903,7 +957,7 @@ msgid "You can (un)load plugins from the
 msgstr "Vel kva for programtillegg som skal installerast"
 
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Du kan lasta inn/ta vekk programtillegg frå lista."
+msgstr "Du kan lasta inn / ta vekk programtillegg frå følgjande liste."
 
 msgid "Install Plugin..."
 msgstr "Installer programtillegg…"
@@ -1053,6 +1107,7 @@ msgstr "%s har sendt deg ei melding. (%s
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
 msgstr "%s har sendt deg ei melding. (%s)"
 
+#, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
 msgstr "Ukjend varselhending. Rapportér feilen."
 
@@ -1421,6 +1476,7 @@ msgstr ""
 "NÃ¥r ei ny samtale blir opna, vil dette tillegget setja inn den siste samtala "
 "i den noverande."
 
+#, c-format
 msgid "Online"
 msgstr "Tilkopla"
 
@@ -1756,6 +1812,7 @@ msgstr ""
 "Feil under lesing av oppslagsprosessen:\n"
 "%s"
 
+#, c-format
 msgid "EOF while reading from resolver process"
 msgstr "EOF under lesing frå oppslagsprosessen"
 
@@ -1845,6 +1902,7 @@ msgstr "Overføringa av fila %s er ferdi
 msgid "Transfer of file %s complete"
 msgstr "Overføringa av fila %s er ferdig"
 
+#, c-format
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "Filoverføringa er ferdig"
 
@@ -1852,6 +1910,7 @@ msgstr "Du avbraut overføringa av %s"
 msgid "You canceled the transfer of %s"
 msgstr "Du avbraut overføringa av %s"
 
+#, c-format
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "Filoverføringa blei avbroten"
 
@@ -2058,6 +2117,7 @@ msgstr "Du nyttar %s, men dette tillegge
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
 msgstr "Du nyttar %s, men dette tillegget krev %s."
 
+#, c-format
 msgid "This plugin has not defined an ID."
 msgstr "Dette tillegget har ikkje definert ein ID."
 
@@ -2069,8 +2129,11 @@ msgstr "Samsvarsfeil %d i ABI-versjonen.
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
 msgstr "Samsvarsfeil %d i ABI-versjonen.%d.x (treng %d.%d.x)"
 
-msgid "Plugin does not implement all required functions"
-msgstr "Programtillegget nyttar ikkje alle nødvendige funksjonar"
+msgid ""
+"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
+msgstr ""
+"Programtillegget nyttar ikkje alle nødvendige funksjonar ('list_icon',' "
+"login' og 'close')"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2152,6 +2215,9 @@ msgstr ""
 "ferdig\n"
 "(berre når det ikkje foregår ei samtale med sendaren)"
 
+msgid "Create a new directory for each user"
+msgstr "Lag ein ny katalog for kvar brukar"
+
 msgid "Notes"
 msgstr "Notat"
 
@@ -2320,20 +2386,20 @@ msgid "Join/Part Hiding"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Join/Part Hiding"
-msgstr "Skjul bli med/gå ut"
+msgstr "Skjul bli med / gå ut"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Hides extraneous join/part messages."
-msgstr "Skjuler unødvendige bli med/gå ut-meldingar."
+msgstr "Skjuler unødvendige bli med-/gå ut-meldingar."
 
 #. * description
 msgid ""
 "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
 "actively taking part in a conversation."
 msgstr ""
-"Dette tillegget skjuler bli med/gå ut-meldingar i store rom, med unntak for "
+"Dette tillegget skjuler bli med-/gå ut-meldingar i store rom, med unntak for "
 "brukarar som tek aktv del i ei samtale."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
@@ -2452,7 +2518,7 @@ msgstr ""
 "Når ein les loggar, vil dette programtillegget ta med loggar frå andre "
 "klientar. For tida gjeld dette Adium, MSN Messenger og Trillian.\n"
 "\n"
-"ÅTVARING: Dette tillegget er framleis ein alfa-versjon og vil kanskje kræsja "
+"Ã…TVARING: Dette tillegget er framleis ein alfa-versjon og vil kanskje krasja "
 "ofte. Bruk det på eigen risiko!"
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
@@ -2707,7 +2773,7 @@ msgstr ""
 "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
 "idle."
 msgstr ""
-"Varslar i samtalevindauget når ein venn går vekk/blir uverksam eller kjem "
+"Varslar i samtalevindauget når ein venn går vekk / blir uverksam eller kjem "
 "tilbake."
 
 msgid "Tcl Plugin Loader"
@@ -2724,13 +2790,11 @@ msgid ""
 "tillegg må du installera ActiveTCL frå http://www.activestate.com\n"
 
 msgid ""
-"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://"
-"developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-"
-"LocalMessaging for more information."
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d."
+"pidgin.im/BonjourWindows for more information."
 msgstr ""
 "Fann ikkje verktøysamlinga til Apple Bonjour for Windows. Du finn fleire "
-"opplysningar om du følgjer denne lenkja:http://developer.pidgin.im/wiki/Using"
-"%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging"
+"opplysningar på adressa http://d.pidgin.im/BonjourWindows."
 
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
 msgstr "Klarer ikkje å lytta etter innkomande meldingstilkoplingar\n"
@@ -2753,7 +2817,7 @@ msgid "XMPP Account"
 msgstr "AIM-konto"
 
 msgid "XMPP Account"
-msgstr "_XMPP-konto"
+msgstr "XMPP-konto"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2784,9 +2848,6 @@ msgstr "Klarte ikkje å opna endepunkt"
 msgid "Cannot open socket"
 msgstr "Klarte ikkje å opna endepunkt"
 
-msgid "Error setting socket options"
-msgstr "Klarte ikkje å lagra endepunktsval"
-
 msgid "Could not bind socket to port"
 msgstr "Klarte ikkje å binda endepunktet til port"
 
@@ -2836,6 +2897,9 @@ msgstr "Lagra venneliste…"
 msgid "Save buddylist..."
 msgstr "Lagra venneliste…"
 
+msgid "Load buddylist from file..."
+msgstr "Hent vennelista frå fil…"
+
 msgid "Fill in the registration fields."
 msgstr "Fyll ut registreringsfelta."
 
@@ -2933,6 +2997,7 @@ msgstr "Tilgjengeleg"
 #. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
 #. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
 #. Away stuff
+#, c-format
 msgid "Away"
 msgstr "Vekke"
 
@@ -3011,9 +3076,6 @@ msgstr "Lagra vennelista til fil…"
 msgid "Save buddylist to file..."
 msgstr "Lagra vennelista til fil…"
 
-msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Hent vennelista frå fil…"
-
 #. magic
 #. major_version
 #. minor_version
@@ -3129,6 +3191,9 @@ msgstr "Teiknkodingar"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Teiknkodingar"
 
+msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
+msgstr "Automatisk oppdaging av innkomande UTF-8"
+
 msgid "Real name"
 msgstr "Eigentleg namn"
 
@@ -3143,8 +3208,8 @@ msgstr "Ugyldig tilstand"
 msgstr "Ugyldig tilstand"
 
 #, c-format
-msgid "Ban on %s by %s, set %ld seconds ago"
-msgstr "%s er utestengt av %s, utført for %ld sekund sia"
+msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
+msgstr "%s er utestengt av %s, utført for %s sia"
 
 #, c-format
 msgid "Ban on %s"
@@ -3314,6 +3379,9 @@ msgstr ""
 "away [melding]: Legg inn ei fråværsmelding, eller bruk inga melding for å "
 "visa at du er komen attende."
 
+msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
+msgstr "ctcp <kallenamn> <melding>: sender ctcp-melding til kallenamnet."
+
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: send ein kommando til kanaltenartenesta"
 
@@ -3569,6 +3637,8 @@ msgstr "Land"
 msgid "Country"
 msgstr "Land"
 
+#. lots of clients (including purple) do this, but it's
+#. * out of spec
 msgid "Telephone"
 msgstr "Telefon"
 
@@ -3758,12 +3828,12 @@ msgstr "Evner"
 msgid "Capabilities"
 msgstr "Evner"
 
-msgid "Resource"
-msgstr "Ressurs"
-
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
+msgid "Resource"
+msgstr "Ressurs"
+
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Mellomnamn"
 
@@ -3810,6 +3880,7 @@ msgstr "Utvida vekke"
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Utvida vekke"
 
+#, c-format
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "Ikkje forstyrr meg"
 
@@ -3988,7 +4059,7 @@ msgid "State"
 msgstr "Allereie registrert"
 
 msgid "State"
-msgstr "Fylke/Region/Stat"
+msgstr "Fylke/region/stat"
 
 msgid "Postal code"
 msgstr "Postnummer"
@@ -4051,7 +4122,7 @@ msgid "From (To pending)"
 msgstr "Begge"
 
 msgid "From (To pending)"
-msgstr "Frå (til ventar)"
+msgstr "Frå (til ventande)"
 
 msgid "From"
 msgstr "Frå"
@@ -4451,8 +4522,8 @@ msgstr "Jabber meldingsfeil"
 msgstr "Jabber meldingsfeil"
 
 #, c-format
-msgid " (Code %s)"
-msgstr " (Kode %s)"
+msgid "(Code %s)"
+msgstr "(Kode %s)"
 
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Feil i XML-tolkinga"
@@ -4477,12 +4548,12 @@ msgstr "_Godta standardinnstillingane"
 msgstr "_Godta standardinnstillingane"
 
 #, c-format
-msgid "Error in chat %s"
-msgstr "Feil i praterommet %s"
+msgid "Error joining chat %s"
+msgstr "Klarte ikkje å kopla til praterommet %s"
 
 #, c-format
-msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Klarte ikkje å kopla til praterommet %s"
+msgid "Error in chat %s"
+msgstr "Feil i praterommet %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
@@ -4568,162 +4639,215 @@ msgstr ""
 "%s er i den lokale lista, men ikkje på tenarlista. Ønskjer du å leggja ho/"
 "han til?"
 
+#, c-format
 msgid "Unable to parse message"
 msgstr "Klarte ikkje å tyda meldinga"
 
+#, c-format
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
 msgstr "Syntaksfeil (truleg feil i klienten)"
 
+#, c-format
 msgid "Invalid email address"
 msgstr "Ugyldig e-postadresse"
 
+#, c-format
 msgid "User does not exist"
 msgstr "Brukaren finst ikkje"
 
+#, c-format
 msgid "Fully qualified domain name missing"
 msgstr "Manglar fullstendig domenenamn"
 
+#, c-format
 msgid "Already logged in"
 msgstr "Allereie logga inn"
 
+#, c-format
 msgid "Invalid username"
 msgstr "Ugyldig rukarnamn"
 
+#, c-format
 msgid "Invalid friendly name"
 msgstr "Ugyldig visingsnamn"
 
+#, c-format
 msgid "List full"
 msgstr "Lista er full"
 
+#, c-format
 msgid "Already there"
 msgstr "Allereie der"
 
+#, c-format
 msgid "Not on list"
 msgstr "Ikkje på lista"
 
+#, c-format
 msgid "User is offline"
 msgstr "Brukaren er fråkopla"
 
+#, c-format
 msgid "Already in the mode"
 msgstr "Allereie i den tilstanden"
 
+#, c-format
 msgid "Already in opposite list"
 msgstr "Allereie i motsett liste"
 
+#, c-format
 msgid "Too many groups"
 msgstr "For mange grupper"
 
+#, c-format
 msgid "Invalid group"
 msgstr "Ugyldig gruppe"
 
+#, c-format
 msgid "User not in group"
 msgstr "Brukaren er ikkje med i gruppa"
 
+#, c-format
 msgid "Group name too long"
 msgstr "Gruppenamnet er for langt"
 
+#, c-format
 msgid "Cannot remove group zero"
 msgstr "Kan ikkje fjerna gruppe null"
 
+#, c-format
 msgid "Tried to add a user to a group that doesn't exist"
 msgstr "Prøvde å leggja ein kontakt til ei gruppe som ikkje finst"
 
+#, c-format
 msgid "Switchboard failed"
 msgstr "Sentralbordet feila"
 
+#, c-format
 msgid "Notify transfer failed"
 msgstr "Varselsoverføringa feila"
 
+#, c-format
 msgid "Required fields missing"
 msgstr "Manglar påkravde felt"
 
+#, c-format
 msgid "Too many hits to a FND"
 msgstr "Alt for mange treff på ein FND"
 
+#, c-format
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Ikkje innlogga"
 
+#, c-format
 msgid "Service temporarily unavailable"
 msgstr "Tenesta er mellombels utilgjengeleg"
 
+#, c-format
 msgid "Database server error"
 msgstr "Databasetenarfeil"
 
+#, c-format
 msgid "Command disabled"
 msgstr "Kommandoen er ikkje i bruk"
 
+#, c-format
 msgid "File operation error"
 msgstr "Filhandteringsfeil"
 
+#, c-format
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Minnetildelingsfeil"
 
+#, c-format
 msgid "Wrong CHL value sent to server"
 msgstr "Feil CHL-verdi sende til tenaren"
 
+#, c-format
 msgid "Server busy"
 msgstr "Tenaren er oppteken"
 
+#, c-format
 msgid "Server unavailable"
 msgstr "Tenaren er utilgjengeleg"
 
+#, c-format
 msgid "Peer notification server down"
 msgstr "Varslingstenaren er nede"
 
+#, c-format
 msgid "Database connect error"
 msgstr "Tilkoplinga til databasen feila"
 
+#, c-format
 msgid "Server is going down (abandon ship)"
 msgstr "Tenaren er på veg ned (forlat skipet)"
 
+#, c-format
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Tilkoplingsfeil"
 
+#, c-format
 msgid "CVR parameters are either unknown or not allowed"
 msgstr "CVR-parametrane er anten ukjende eller ikkje tilletne"
 
+#, c-format
 msgid "Unable to write"
 msgstr "Klarte ikkje å skriva"
 
+#, c-format
 msgid "Session overload"
 msgstr "Øktoverbelastning"
 
+#, c-format
 msgid "User is too active"
 msgstr "Brukaren er for aktiv"
 
+#, c-format
 msgid "Too many sessions"
 msgstr "For mange økter"
 
+#, c-format
 msgid "Passport not verified"
 msgstr "Passport-kontoen er ikkje stadfesta"
 
+#, c-format
 msgid "Bad friend file"
 msgstr "Ugyldig vennefil"
 
+#, c-format
 msgid "Not expected"
 msgstr "Uventa"
 
+#, c-format
 msgid "Friendly name changes too rapidly"
 msgstr "Endrar visingsnamnet for ofte"
 
+#, c-format
 msgid "Server too busy"
 msgstr "Tenaren er for oppteken"
 
+#, c-format
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentiseringa feila"
 
+#, c-format
 msgid "Not allowed when offline"
 msgstr "Ikkje tillate når du er fråkopla"
 
+#, c-format
 msgid "Not accepting new users"
 msgstr "Tek ikkje i mot nye brukarar"
 
+#, c-format
 msgid "Kids Passport without parental consent"
 msgstr "Passport for barn utan foreldregodkjennig"
 
+#, c-format
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Passport-kontoen er enno ikkje stadfesta"
 
+#, c-format
 msgid "Bad ticket"
 msgstr "Ugyldig autentiseringsmelding"
 
@@ -4746,6 +4870,9 @@ msgstr "Dyttar %s…"
 msgid "Nudging %s..."
 msgstr "Dyttar %s…"
 
+msgid "Email Address..."
+msgstr "E-postadresse…"
+
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Det nye MSN-visingsnamnet ditt er for langt."
 
@@ -4780,9 +4907,21 @@ msgstr "Nekt"
 msgid "Disallow"
 msgstr "Nekt"
 
-msgid "This Hotmail account may not be active."
-msgstr "Denne Hotmail-kontoen er kanskje ikkje i bruk."
+#, c-format
+msgid "Blocked Text for %s"
+msgstr "Blokkert tekst for %s"
 
+msgid "No text is blocked for this account."
+msgstr "Ingen tekst er blokkert for denne kontoen."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgstr "MSN-tenarane blokkerer no desse regulære uttrykka:<br/>%s"
+
+msgid "This account does not have email enabled."
+msgstr "Denne kontoen har ikkje teke i bruk e-postfunksjonen."
+
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Send ei mobilmelding."
 
@@ -4835,11 +4974,14 @@ msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
 msgstr "Skriv inn mobiltelefonnummer…"
 
 msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
-msgstr "Ta i bruk/ta vekk mobile einingar…"
+msgstr "Ta i bruk / ta vekk mobile einingar…"
 
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
 msgstr "Tillat/avslå mobilsider…"
 
+msgid "View Blocked Text..."
+msgstr "Vis blokkert tekst…"
+
 msgid "Open Hotmail Inbox"
 msgstr "Opna Hotmail-innkorga"
 
@@ -4931,7 +5073,7 @@ msgid "Personal Email"
 msgstr "Heimefaks"
 
 msgid "Personal Email"
-msgstr "Personleg e-postadresse"
+msgstr "E-postadresse privat"
 
 msgid "Personal IM"
 msgstr "Personleg pratenett"
@@ -4974,7 +5116,7 @@ msgid "Work Email"
 msgstr "Telefaks arbeid"
 
 msgid "Work Email"
-msgstr "E-postadresse jobb"
+msgstr "E-postadresse arbeid"
 
 msgid "Work IM"
 msgstr "Pratenett arbeid"
@@ -5040,17 +5182,9 @@ msgstr "Windows Live ID-autentisering: k
 msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
 msgstr "Windows Live ID-autentisering: klarer ikkje å kopla til"
 
-#. we must have failed!
-msgid ""
-"Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
-"response"
-msgstr ""
-"Windows Live ID-autentisering: finn ikkje autentiseringsmarkøren i svaret "
-"frå tenaren"
+msgid "Windows Live ID authentication:Invalid response"
+msgstr "Windows Live ID-autentisering: ugyldig svar"
 
-msgid "Windows Live ID authentication Failed"
-msgstr "Windows Live ID-autentiseringa feila"
-
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid group."
 msgstr "%s er ikkje ei gyldig gruppe."
@@ -5096,6 +5230,9 @@ msgstr "Tenesta er mellombels utilgjenge
 msgid "Service Temporarily Unavailable."
 msgstr "Tenesta er mellombels utilgjengeleg."
 
+msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
+msgstr "Mobilmeldinga blei ikkje sendt sia ho var for lang."
+
 msgid "Unable to rename group"
 msgstr "Klarte ikkje å endra namnet til gruppa"
 
@@ -5128,6 +5265,22 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Du vil kunna logga på att straks vedlikehaldsarbeidet er ferdig."
 
+msgid ""
+"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
+"happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr ""
+"Meldinga blei ikkje sendt sia systemet ikkje er tilgjengeleg. Dette skjer "
+"vanlegvis når brukaren er blokkert eller ikkje finst."
+
+msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
+msgstr "Meldinga blei ikkje sendt sia dei blir sende for raskt."
+
+msgid "Message was not sent because an unknown encoding error occurred."
+msgstr "Meldinga blei ikkje sendt sia det oppstod ein ukjend teiknkodingsfeil."
+
+msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Meldinga blei ikkje sendt sia det oppstod ein ukjend feil."
+
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Klarte ikkje å kopla til"
 
@@ -5244,6 +5397,9 @@ msgstr "Det oppgjevne brukarnamnet er ug
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Det oppgjevne brukarnamnet er ugyldig."
 
+msgid "This Hotmail account may not be active."
+msgstr "Denne Hotmail-kontoen er kanskje ikkje i bruk."
+
 msgid "Has you"
 msgstr "Har deg"
 
@@ -5283,8 +5439,10 @@ msgstr "Loggar på"
 msgstr "Loggar på"
 
 #, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne på %d sekund)"
+msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+msgstr[0] "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne på %d sekund)"
+msgstr[1] "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne på %d sekund)"
 
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
@@ -5381,9 +5539,15 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
 "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
 "on the server-side list)"
-msgstr ""
+msgstr[0] ""
+"%d venn blei lagt til eller oppdatert frå tenaren (inkludert vennar som "
+"allereie var på tenarsidelista)"
+msgstr[1] ""
 "%d vennar blei lagde til eller oppdaterte frå tenaren (inkludert vennar som "
 "allereie var på tenarsidelista)"
 
@@ -5851,6 +6015,7 @@ msgstr "Feil. SSL-støtte er ikkje insta
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Feil. SSL-støtte er ikkje installert."
 
+#, c-format
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Denne konferanse er blitt lukka. Kan ikkje senda fleire meldingar."
 
@@ -6001,11 +6166,11 @@ msgstr "I lokal tilgangs-/forbodsliste"
 msgid "In local permit/deny"
 msgstr "I lokal tilgangs-/forbodsliste"
 
-msgid "Too evil (sender)"
-msgstr "For vond (sendar)"
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "For høgt åtvaringsnivå (sendar)"
 
-msgid "Too evil (receiver)"
-msgstr "For vond (mottakar)"
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "For høgt åtvaringsnivå (mottakar)"
 
 msgid "User temporarily unavailable"
 msgstr "Brukaren er mellombels utilgjengeleg"
@@ -6107,18 +6272,26 @@ msgstr "Kamera"
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr "Skjermdeling"
+
+#, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "Ledig for prat"
 
+#, c-format
 msgid "Not Available"
 msgstr "Ikkje tilgjengeleg"
 
+#, c-format
 msgid "Occupied"
 msgstr "Oppteken"
 
+#, c-format
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Nettmedviten"
 
+#, c-format
 msgid "Invisible"
 msgstr "Usynleg"
 
@@ -6192,7 +6365,6 @@ msgstr ""
 "Du har kopla til og blitt fråkopla for ofte. Vent i ti minutt og prøv igjen. "
 "Held du fram med å prøva, vil du måtta venta endå lenger."
 
-#. client too old
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
 msgstr "Klientversjonen du bruker er for gammal. Oppgrader på %s"
@@ -6236,6 +6408,7 @@ msgstr "Klarer ikkje å henta ein gyldig
 msgid "Unable to get a valid login hash."
 msgstr "Klarer ikkje å henta ein gyldig påloggingsnøkkel."
 
+#. allow multple logins?
 msgid "Password sent"
 msgstr "Passordet er sendt"
 
@@ -6345,16 +6518,24 @@ msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar f
 msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sia mengdegrensa er overskriden."
 
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sia han/ho er for vond."
-msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sia han/ho er for vond."
+msgid ""
+"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Du fekk ikkje %hu melding frå %s sia åtvaringsnivået hans/hennar er for høgt."
+msgstr[1] ""
+"Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sia åtvaringsnivået hans/hennar er for "
+"høgt."
 
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Du fekk ikkje %hu melding frå %s sia du er for vond."
-msgstr[1] "Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sia du er for vond."
+msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Du fekk ikkje %hu melding frå %s sia åtvaringsnivået ditt er for høgt."
+msgstr[1] ""
+"Du fekk ikkje %hu meldingar frå %s sia åtvaringsnivået ditt er for høgt."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
@@ -6384,9 +6565,6 @@ msgstr "Medlem sia"
 msgid "Member Since"
 msgstr "Medlem sia"
 
-msgid "Available Message"
-msgstr "Tilgjengeleg melding"
-
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "AIM-sambandet kan vera tapt."
 
@@ -6415,12 +6593,17 @@ msgstr "Personelg nettside"
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Personelg nettside"
 
+#. aim_userinfo_t
+#. strip_html_tags
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Tilleggsinformasjon"
 
 msgid "Zip Code"
 msgstr "Postnummer"
 
+msgid "Work Information"
+msgstr "Arbeidsinformasjon"
+
 msgid "Division"
 msgstr "Avdeling"
 
@@ -6430,9 +6613,6 @@ msgstr "Nettside"
 msgid "Web Page"
 msgstr "Nettside"
 
-msgid "Work Information"
-msgstr "Arbeidsinformasjon"
-
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Sprettoppmelding"
 
@@ -6444,11 +6624,11 @@ msgid "No results found for email addres
 
 #, c-format
 msgid "No results found for email address %s"
-msgstr "Ingen resultat funnen for e-postadressa %s"
+msgstr "Ikkje noko resultat funne for e-postadressa %s"
 
 #, c-format
 msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
-msgstr "Du vil få ei e-postmelding der du blir spurt om å stadfesta %s."
+msgstr "Du bør få ei e-postmelding der du blir spurt om å stadfesta %s."
 
 msgid "Account Confirmation Requested"
 msgstr "Bede om kontostadfesting"
@@ -6644,12 +6824,6 @@ msgstr ""
 "Biletet blei ikkje sendt. Du kan ikkje senda lynmeldingsbilete i AIM-"
 "praterom."
 
-msgid "Away Message"
-msgstr "Fråværsmelding"
-
-msgid "<i>(retrieving)</i>"
-msgstr " <i>(hentar)</i>"
-
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Lenkje til iTunes Music Store"
 
@@ -6723,10 +6897,10 @@ msgid "Find Buddy by Email"
 "velja \"Spør om ny godkjenning.\""
 
 msgid "Find Buddy by Email"
-msgstr "Finn venn utfrå e-postadessa"
+msgstr "Finn venn utfrå e-postadressa"
 
 msgid "Search for a buddy by email address"
-msgstr "Bruk e-postadressa til å søkja etter ein venn"
+msgstr "Søk etter ein venn utfrå e-postadressa"
 
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Skriv inn e-postadressa til vennen du leiter etter."
@@ -6761,7 +6935,7 @@ msgid "Search for Buddy by Email Address
 msgstr "Vis vennar som ventar på godkjenning"
 
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
-msgstr "Bruk e-postadressa til å søkja etter ein venn…"
+msgstr "Finn venn utfrå e-postadressa…"
 
 msgid "Search for Buddy by Information"
 msgstr "Søk etter venn utfrå opplysningar"
@@ -6775,6 +6949,9 @@ msgstr ""
 "filoverføringar og direktelynmeldingar\n"
 "(er seinare, men viser ikkje IP-adressa di)"
 
+msgid "Allow multiple simultaneous logins"
+msgstr "Tillat fleire samstundes påloggingar"
+
 #, c-format
 msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
 msgstr "Ber %s om å kopla seg til oss på %s:%hu for direkteprat."
@@ -6783,6 +6960,7 @@ msgstr "Prøver å kopla til %s:%hu."
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
 msgstr "Prøver å kopla til %s:%hu."
 
+#, c-format
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
 msgstr "Prøver å kopla til via mellomtenar."
 
@@ -7078,13 +7256,6 @@ msgstr ""
 "Ver merksam på at om du har laga denne Qun-en, \n"
 "vil denne handlinga fjerna han."
 
-#, c-format
-msgid "Code [0x%02X]: %s"
-msgstr "Kode [0x%02X]: %s"
-
-msgid "Group Operation Error"
-msgstr "Gruppehandlingsfeil"
-
 #. we want to see window
 msgid "Do you want to approve the request?"
 msgstr "Godtek du førespurnaden?"
@@ -7113,35 +7284,41 @@ msgstr "Klarte ikkje å senda lynmelding
 msgid "Failed to send IM."
 msgstr "Klarte ikkje å senda lynmeldinga."
 
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Oppetidsfeil"
+#, c-format
+msgid "Unknown-%d"
+msgstr "Ukjend-%d"
 
-msgid "Error requesting login token"
-msgstr "Feil ved førespurnad om påloggingsmarkør"
+msgid "Level"
+msgstr "Nivå"
 
-msgid "Unable to login. Check debug log."
-msgstr "Får ikkje logga på - sjå i feilsøkingsloggen."
+msgid "Member"
+msgstr "Medlem"
 
-msgid "Unable to login"
-msgstr "Får ikkje logga på"
+msgid " VIP"
+msgstr " VIP"
 
-#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-msgid "Unable to connect."
-msgstr "Klarte ikkje å kopla til."
+msgid " TCP"
+msgstr " TCP"
 
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Ukjend-%d"
+msgid " FromMobile"
+msgstr "Mobil"
 
-msgid "TCP Address"
-msgstr "TCP-adresse"
+msgid " BindMobile"
+msgstr "Mobil"
 
-msgid "UDP Address"
-msgstr "UDP-adresse"
+msgid " Video"
+msgstr "Video"
 
-msgid "Level"
-msgstr "Nivå"
+msgid " Space"
+msgstr "Mellomrom"
 
+# Er indikator betre?
+msgid "Flag"
+msgstr "Flagg"
+
+msgid "Ver"
+msgstr "Ver"
+
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Ugyldig brukarnamn"
 
@@ -7154,12 +7331,16 @@ msgstr "<b>Siste oppfrisking</b>: %s<br>
 msgstr "<b>Siste oppfrisking</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
+msgid "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Tenar</b>: %s: %d<br>\n"
+
+#, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Tilkoplingstilstand</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
-msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Tenar-IP-adresse</b>: %s: %d<br>\n"
+msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Verkeleg vertsnamn</b>: %s: %d<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
@@ -7211,13 +7392,95 @@ msgstr "Kopla til ved hjelp av TCP"
 msgid "Connect using TCP"
 msgstr "Kopla til ved hjelp av TCP"
 
+msgid "resend interval(s)"
+msgstr "omattsendingsintervall"
+
+msgid "Keep alive interval(s)"
+msgstr "Intervall vedlikehaldstilkopling"
+
+msgid "Update interval(s)"
+msgstr "Oppdateringsintervall"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token len, %d"
+msgstr "Ugyldig markørlengd, %d"
+
+msgid "Keep alive error"
+msgstr "Feil på vedlikehaldssambandet"
+
+msgid "Failed to connect server"
+msgstr "Klarte ikkje å kopla til tenaren"
+
 msgid "Socket error"
 msgstr "Endepunktsfeil"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Lost connection with server:\n"
+"%d, %s"
+msgstr ""
+"Tapt samband med tenaren:\n"
+"%d, %s"
+
 msgid "Unable to read from socket"
 msgstr "Klarte ikkje å lesa frå endepunktet"
 
+msgid "Write Error"
+msgstr "Skrivefeil"
+
+msgid "Connection lost"
+msgstr "Tapt tilkopling"
+
+msgid "Couldn't resolve host"
+msgstr "Vertsoppslaget feila"
+
+msgid "hostname is NULL or port is 0"
+msgstr "vertsnamnet er NULL eller porten er 0"
+
 #, c-format
+msgid "Connecting server %s, retries %d"
+msgstr "Koplar til tenaren %s, prøver %d"
+
+#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+msgid "Unable to connect."
+msgstr "Klarte ikkje å kopla til."
+
+msgid "Could not resolve hostname"
+msgstr "Vertsnamnoppslaget feila"
+
+msgid "Unable to login. Check debug log."
+msgstr "Får ikkje logga på - sjå i feilsøkingsloggen."
+
+msgid "Unable to login"
+msgstr "Får ikkje logga på"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Reply %s(0x%02X )\n"
+"Sent %s(0x%02X )\n"
+"Room id %d, reply [0x%02X]: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Svar %s(0x%02X )\n"
+"Send %s(0x%02X )\n"
+"Rom-id %d, svar [0x%02X]: \n"
+"%s"
+
+msgid "Failed room reply"
+msgstr "Rom-svaret feila"
+
+#, c-format
+msgid "You are not a member of group \"%s\"\n"
+msgstr "Du er ikkje medlem i gruppa \"%s\"\n"
+
+msgid "Can not decrypt login reply"
+msgstr "Klarer ikkje å dekryptera påloggingssvaret"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
+msgstr "Ugyldig markørsvarkode, 0x%02X"
+
+#, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "%d har nekta fila %s"
 
@@ -7228,12 +7491,6 @@ msgstr "%d avbraut overføringa av %s"
 msgid "%d canceled the transfer of %s"
 msgstr "%d avbraut overføringa av %s"
 
-msgid "Connection lost"
-msgstr "Tapt tilkopling"
-
-msgid "Login failed, no reply"
-msgstr "Klarte ikkje å logga på: ikkje noko svar"
-
 msgid "Do you want to add this buddy?"
 msgstr "Vil du leggja til denne vennen?"
 
@@ -7270,6 +7527,14 @@ msgstr "%s er ikkje på vennelista di"
 msgid "%s is not in your buddy list"
 msgstr "%s er ikkje på vennelista di"
 
+#, c-format
+msgid "Notice from: %s"
+msgstr "Melding frå: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
 msgid "Connection closed (writing)"
 msgstr "Tilkoplinga er lukka (skrivande)"
 
@@ -7863,6 +8128,7 @@ msgstr "<br><b>Kanalemne:</b><br>%s"
 msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Kanalemne:</b><br>%s"
 
+#, c-format
 msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
 msgstr "<br><b>Kanaltilstandar:</b> "
 
@@ -7887,6 +8153,7 @@ msgstr "Liste over kanalen sine offentle
 msgid "Channel Public Keys List"
 msgstr "Liste over kanalen sine offentleg nøklar"
 
+#, c-format
 msgid ""
 "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
 "access. The authentication may be based on passphrase and digital "
@@ -7904,7 +8171,7 @@ msgid "Add / Remove"
 msgstr "Kanalautentisering"
 
 msgid "Add / Remove"
-msgstr "Legg til/fjern"
+msgstr "Legg til / fjern"
 
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppenamn"
@@ -8275,9 +8542,14 @@ msgstr "Feil under lasting av SILC nøkk
 msgid "Error loading SILC key pair"
 msgstr "Feil under lasting av SILC nøkkelpar"
 
+#, c-format
+msgid "Download %s: %s"
+msgstr "Last ned %s: %s"
+
 msgid "Your Current Mood"
 msgstr "Sinnsstemninga di no"
 
+#, c-format
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
@@ -8658,41 +8930,51 @@ msgstr "Ingen tilgjengelege tenarstatist
 msgid "No server statistics available"
 msgstr "Ingen tilgjengelege tenarstatistikkar"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
 msgstr "Feil: versjonsfeil - oppgrader klienten din"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
 msgstr ""
-"Feil: den andre sida stoler ikkje på/støttar ikkje den offentlege nøkkelen "
+"Feil: den andre sida stoler ikkje på / støttar ikkje den offentlege nøkkelen "
 "din"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
 msgstr ""
 "Feil: den andre sida støttar ikkje den føreslegne nøkkelutvekslingsgruppa"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
 msgstr "Feil: den andre sida støttar ikkje den føreslegne krypteringsmetoden"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
 msgstr ""
 "Feil: den andre sida støttar ikkje den føreslegne krypteringsstandarden for "
 "den offentlege nøkkelen (PKCS)"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
 msgstr ""
 "Feil: den andre sida støttar ikkje den føreslegne nøkkelfunksjonen (hash)"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
 msgstr ""
 "Feil: den andre sida støttar ikkje den føreslegne meldingsstadfestingskoden "
 "(HMAC)"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Incorrect signature"
 msgstr "Feil: ugyldig signatur"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Invalid cookie"
 msgstr "Feil: ugyldig informasjonskapsel"
 
+#, c-format
 msgid "Failure: Authentication failed"
 msgstr "Feil: autentiseringa feila"
 
@@ -8718,12 +9000,6 @@ msgstr "Klarte ikkje å laga lytte-endep
 msgid "Could not create listen socket"
 msgstr "Klarte ikkje å laga lytte-endepunkt"
 
-msgid "Couldn't resolve host"
-msgstr "Vertsoppslaget feila"
-
-msgid "Could not resolve hostname"
-msgstr "Vertsnamnoppslaget feila"
-
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP-brukarnamn kan ikkje innehalda mellomrom eller @-teikn"
 
@@ -8792,6 +9068,7 @@ msgstr "Det er ikkje tillate å åtvara 
 msgid "Warning of %s not allowed."
 msgstr "Det er ikkje tillate å åtvara mot %s."
 
+#, c-format
 msgid "A message has been dropped, you are exceeding the server speed limit."
 msgstr "Ei melding er blitt vraka - du går ut over tenaren si fartsgrense."
 
@@ -8811,30 +9088,39 @@ msgstr "%s sendte deg ei melding som ikk
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
 msgstr "%s sendte deg ei melding som ikkje kom fram: ho var sendt for fort."
 
+#, c-format
 msgid "Failure."
 msgstr "Svikt."
 
+#, c-format
 msgid "Too many matches."
 msgstr "For mange treff."
 
+#, c-format
 msgid "Need more qualifiers."
 msgstr "Treng fleire parametrar."
 
+#, c-format
 msgid "Dir service temporarily unavailable."
 msgstr "Katalogtenesta er mellombels utilgjengeleg."
 
+#, c-format
 msgid "Email lookup restricted."
 msgstr "E-postoppslag er avgrensa."
 
+#, c-format
 msgid "Keyword ignored."
 msgstr "Nøkkelord er ignorert."
 
+#, c-format
 msgid "No keywords."
 msgstr "Ingen nøkkelord."
 
+#, c-format
 msgid "User has no directory information."
 msgstr "Brukaren har ingen katalogopplysningar."
 
+#, c-format
 msgid "Country not supported."
 msgstr "Land er ikkje støtta."
 
@@ -8842,15 +9128,19 @@ msgstr "Ukjent svikt: %s."
 msgid "Failure unknown: %s."
 msgstr "Ukjent svikt: %s."
 
+#, c-format
 msgid "Incorrect username or password."
 msgstr "Feil brukarnamn eller passord."
 
+#, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
 msgstr "Tenesta er mellombels utilgjengeleg."
 
+#, c-format
 msgid "Your warning level is currently too high to log in."
 msgstr "Åtvaringsnivået ditt er for tida for høgt til at du kan logga på."
 
+#, c-format
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
@@ -9160,9 +9450,6 @@ msgstr "%s prøver å senda deg ei grupp
 msgid "%s is trying to send you a group of %d files.\n"
 msgstr "%s prøver å senda deg ei gruppe med %d-filer.\n"
 
-msgid "Write Error"
-msgstr "Skrivefeil"
-
 msgid "Yahoo! Japan Profile"
 msgstr "Yahoo! Japan-profil"
 
@@ -9456,6 +9743,14 @@ msgstr "Klarte ikkje å slå opp vertsna
 msgid "Could not resolve host name"
 msgstr "Klarte ikkje å slå opp vertsnamnet"
 
+#, c-format
+msgid "Requesting %s's attention..."
+msgstr "Ber om merksemda til %s…"
+
+#, c-format
+msgid "%s has requested your attention!"
+msgstr "%s har bede om merksemda di!"
+
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
 #.
@@ -9485,14 +9780,6 @@ msgstr "%s er no kjend som %s. \n"
 msgstr "%s er no kjend som %s. \n"
 
 #, c-format
-msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr "Ber om merksemda til %s…"
-
-#, c-format
-msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s har bede om merksemda di!"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "%s has invited %s to the chat room %s:\n"
 "%s"
@@ -9507,6 +9794,20 @@ msgstr "Tek du i mot invitasjonen?"
 msgid "Accept chat invitation?"
 msgstr "Tek du i mot invitasjonen?"
 
+#. Shortcut
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Snarveg"
+
+msgid "The text-shortcut for the smiley"
+msgstr "Tekstsnarvegen til smilefjeset"
+
+#. Stored Image
+msgid "Stored Image"
+msgstr "Lagra bilete"
+
+msgid "Stored Image. (that'll have to do for now)"
+msgstr "Lagra bilete (det får halda no)."
+
 msgid "SSL Connection Failed"
 msgstr "SSL_sambandet feila"
 
@@ -9562,6 +9863,12 @@ msgstr "%s vart verksam igjen"
 msgid "+++ %s became unidle"
 msgstr "%s vart verksam igjen"
 
+#.
+#. * This string determines how some dates are displayed. The default
+#. * string "%x %X" shows the date then the time. Translators can
+#. * change this to "%X %x" if they want the time to be shown first,
+#. * followed by the date.
+#.
 #, c-format
 msgid "%x %X"
 msgstr "%x %X"
@@ -9657,21 +9964,30 @@ msgstr "(%s)"
 msgstr "(%s)"
 
 #. 10053
+#, c-format
 msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
 msgstr "Sambandet avbrote av annan programvare på datamaskina di."
 
 #. 10054
+#, c-format
 msgid "Remote host closed connection."
 msgstr "Fjerntenaren kopla ned sambandet."
 
 #. 10060
+#, c-format
 msgid "Connection timed out."
 msgstr "Tidsavbrot på sambandet."
 
 #. 10061
+#, c-format
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Tilkoplinga blei avvist."
 
+#. 10048
+#, c-format
+msgid "Address already in use."
+msgstr "Adressa er allereie i bruk."
+
 msgid "Internet Messenger"
 msgstr "Lynmeldingsklient"
 
@@ -9779,8 +10095,8 @@ msgstr "_Grunnleggjande"
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Grunnleggjande"
 
-msgid "Create this new account on the server"
-msgstr "Opprett denne nye kontoen på tenaren"
+msgid "Create _this new account on the server"
+msgstr "Opprett denne _nye kontoen på tenaren"
 
 msgid "_Advanced"
 msgstr "A_vansert"
@@ -9881,6 +10197,12 @@ msgstr "_Fjern"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Fjern"
 
+msgid "Set Custom Icon"
+msgstr "Tilpassa ikon"
+
+msgid "Remove Custom Icon"
+msgstr "Fjern eige ikon"
+
 msgid "Add _Buddy..."
 msgstr "Legg til _venn…"
 
@@ -9978,8 +10300,8 @@ msgstr "/K_ontoar"
 msgid "/_Accounts"
 msgstr "/K_ontoar"
 
-msgid "/Accounts/Manage"
-msgstr "/Kontoar/Behandla"
+msgid "/Accounts/Manage Accounts"
+msgstr "/Kontoar/Kontobehandling"
 
 #. Tools
 msgid "/_Tools"
@@ -10000,6 +10322,9 @@ msgstr "/Verktøy/_Personvern"
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
 msgstr "/Verktøy/_Personvern"
 
+msgid "/Tools/Smile_y"
+msgstr "/Verktøy/Smile_fjes"
+
 msgid "/Tools/_File Transfers"
 msgstr "/Verktøy/_Filoverføringar"
 
@@ -10163,15 +10488,15 @@ msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
 "You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Manage</b>. Once you enable accounts, you'll be "
-"able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
+"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
-"<span weight='bold' size='larger'>Velkomen til %s!</span>\n"
+"<span weight='bold' size='larger'>Velkomen til %s.</span>\n"
 "\n"
 "Ingen av kontoane dine er i bruk. Ta lynmeldingskontoane dine i bruk frå "
-"<b>konto</b>-vindauget: <b>Kontoar->Legg til/endra</b>. NÃ¥r kontoane er "
-"tekne i bruk, vil du vera i stand til å logga på, velja tilstand, og tala "
-"med vennane dine."
+"<b>konto</b>-vindauget: <b>Kontoar->Behandla</b>. NÃ¥r kontoane er tekne i "
+"bruk, vil du vera i stand til å logga på, velja tilstand, og tala med "
+"vennane dine."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
@@ -10230,6 +10555,12 @@ msgstr "Skriv inn namnet pÃ¥ gruppa du Ã
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Skriv inn namnet på gruppa du ønskjer å leggja til."
 
+msgid "Enable Account"
+msgstr "Ta konto i bruk"
+
+msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
+msgstr "<PurpleMain>/Kontoar/Ta i bruk konto"
+
 msgid "<PurpleMain>/Accounts/"
 msgstr "<PurpleMain>/Kontoar/"
 
@@ -10242,12 +10573,6 @@ msgstr "_Slå av"
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Slå av"
 
-msgid "Enable Account"
-msgstr "Ta konto i bruk"
-
-msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
-msgstr "<PurpleMain>/Kontoar/Ta i bruk konto"
-
 msgid "/Tools"
 msgstr "/V_erktøy"
 
@@ -10332,9 +10657,6 @@ msgstr "Endra storleiken"
 msgid "Change Size"
 msgstr "Endra storleiken"
 
-msgid "Remove Custom Icon"
-msgstr "Fjern eige ikon"
-
 msgid "Show All"
 msgstr "Vis alt"
 
@@ -10601,12 +10923,13 @@ msgstr "Alvorleg feil"
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Alvorleg feil"
 
-msgid "lead developer"
-msgstr "sjefsutviklar"
-
 msgid "developer"
 msgstr "utviklar"
 
+#. feel free to not translate this
+msgid "Ka-Hing Cheung"
+msgstr "Ka-Hing Cheung"
+
 msgid "support"
 msgstr "brukarstøtte"
 
@@ -10638,6 +10961,9 @@ msgstr "opprinneleg laga av"
 msgid "original author"
 msgstr "opprinneleg laga av"
 
+msgid "lead developer"
+msgstr "sjefsutviklar"
+
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Afrikaans"
 
@@ -10774,6 +11100,9 @@ msgstr "Norsk (nynorsk)"
 msgid "Norwegian Nynorsk"
 msgstr "Norsk (nynorsk)"
 
+msgid "Occitan"
+msgstr "Oksitansk"
+
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
@@ -10872,6 +11201,7 @@ msgstr ""
 "fullstendig liste over bidragsytarar. Programmet kjem utan nokon som helst "
 "form for garanti.<BR><BR>"
 
+#, c-format
 msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
 msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin på irc.freenode.net<BR><BR>"
 
@@ -11011,24 +11341,36 @@ msgstr "Høgreklikk for fleire ulesne me
 msgid "Right-click for more unread messages...\n"
 msgstr "Høgreklikk for fleire ulesne meldingar…\n"
 
-msgid "Change Status"
-msgstr "Endra tilstand"
+msgid "_Change Status"
+msgstr "_Endra status"
 
-msgid "Show Buddy List"
-msgstr "Vis vennelista"
+msgid "Show Buddy _List"
+msgstr "Vis venne_liste"
 
-msgid "New Message..."
-msgstr "Ny melding…"
+msgid "_Unread Messages"
+msgstr "_Ulesne meldingar"
 
-msgid "Mute Sounds"
-msgstr "Demp lydar"
+msgid "New _Message..."
+msgstr "N_y melding…"
 
-msgid "Blink on New Message"
-msgstr "Blink ved ny melding"
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Kontoar"
 
-msgid "Quit"
-msgstr "Avslutt"
+msgid "Plu_gins"
+msgstr "Program_tillegg"
 
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "_Innstillingar "
+
+msgid "Mute _Sounds"
+msgstr "_Demp lydar"
+
+msgid "_Blink on New Message"
+msgstr "_Blink ved ny melding"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "Avsl_utt"
+
 msgid "Not started"
 msgstr "Ikkje begynt"
 
@@ -11087,6 +11429,14 @@ msgstr "Filoverføringsdetaljar"
 msgid "File transfer _details"
 msgstr "Filoverføringsdetaljar"
 
+#. Pause button
+msgid "_Pause"
+msgstr "_Pause"
+
+#. Resume button
+msgid "_Resume"
+msgstr "_Hald fram"
+
 msgid "Paste as Plain _Text"
 msgstr "_Lim inn som rein tekst"
 
@@ -11133,6 +11483,12 @@ msgstr "Farge for å teikna namnet til e
 msgid "Color to draw the name of an action message."
 msgstr "Farge for å teikna namnet til ei handlingsmelding."
 
+msgid "Action Message Name Color for Whispered Message"
+msgstr "Handlingsmeldingsfarge for kviskra melding"
+
+msgid "Whisper Message Name Color"
+msgstr "Fargenamn kviskremelding"
+
 msgid "Typing notification color"
 msgstr "Skrivevarselfarge"
 
@@ -11149,7 +11505,7 @@ msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "Slå på skrivevarsel"
 
 msgid "_Copy Email Address"
-msgstr "_Kopier e-postadresse"
+msgstr "_Kopier e-postadressa"
 
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Opna lenkja i nettlesar"
@@ -11198,9 +11554,14 @@ msgstr "Lagra bilete"
 msgid "Save Image"
 msgstr "Lagra bilete"
 
+#, c-format
 msgid "_Save Image..."
 msgstr "_Lagra bilete…"
 
+#, c-format
+msgid "_Add Custom Smiley..."
+msgstr "_Legg til eige smilefjes…"
+
 msgid "Select Font"
 msgstr "Vel skrifttype"
 
@@ -11239,9 +11600,21 @@ msgstr "Legg til bilete"
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Legg til bilete"
 
+#, c-format
+msgid ""
+"This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Smilefjeset er ikkje i bruk sia det allereie finst eit tilpassa smilefjes "
+"til denne snarvegen:\n"
+"%s"
+
 msgid "Smile!"
 msgstr "Smil!"
 
+msgid "_Manage custom smileys"
+msgstr "_Smilefjesbehandling"
+
 msgid "This theme has no available smileys."
 msgstr "Temaet har ingen tilgjengelege smilefjes."
 
@@ -11907,21 +12280,27 @@ msgstr "Lydval"
 msgid "Sound Selection"
 msgstr "Lydval"
 
+#, c-format
 msgid "Quietest"
 msgstr "Stillaste"
 
+#, c-format
 msgid "Quieter"
 msgstr "Stillare"
 
+#, c-format
 msgid "Quiet"
 msgstr "Stille"
 
+#, c-format
 msgid "Loud"
 msgstr "Høg"
 
+#, c-format
 msgid "Louder"
 msgstr "Høgare"
 
+#, c-format
 msgid "Loudest"
 msgstr "Høgast"
 
@@ -11954,6 +12333,12 @@ msgstr "Spel"
 msgid "Play"
 msgstr "Spel"
 
+msgid "_Browse..."
+msgstr "Bla &gjennom…"
+
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Nullstill"
+
 msgid "_Report idle time:"
 msgstr "Vis kor lenge _uverksam:"
 
@@ -12123,6 +12508,47 @@ msgstr "Status for %s"
 msgid "Status for %s"
 msgstr "Status for %s"
 
+msgid "Custom Smiley"
+msgstr "Tilpassa smilefjes"
+
+msgid "Duplicate Shortcut"
+msgstr "Duplisert snarveg"
+
+msgid ""
+"A custom smiley for the selected shortcut already exists. Please specify a "
+"different shortcut."
+msgstr ""
+"Det finst allereie eit tilpassa smilefjes til denne snarvegen. Vel ein annan "
+"snarveg."
+
+msgid "More Data needed"
+msgstr "Treng fleire opplysningar"
+
+msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
+msgstr "Før opp ein snarveg knytt til smilefjeset."
+
+msgid "Please select an image for the smiley."
+msgstr "Vel eit bilete til smilefjeset."
+
+msgid "Edit Smiley"
+msgstr "Endra smilefjes"
+
+msgid "Add Smiley"
+msgstr "Legg til smilefjes"
+
+msgid "Smiley _Image"
+msgstr "Smilefjesbilete"
+
+#. Smiley shortcut
+msgid "Smiley S_hortcut"
+msgstr "_Smilefjessnarveg"
+
+msgid "Smiley"
+msgstr "Smilefjes"
+
+msgid "Custom Smiley Manager"
+msgstr "Tilpassa smilefjesbehandling"
+
 msgid "Waiting for network connection"
 msgstr "Ventar på nettverkssamband"
 
@@ -12262,9 +12688,6 @@ msgstr "_Opna e-post"
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Opna e-post"
 
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Pause"
-
 msgid "Pidgin Tooltip"
 msgstr "Pidgin-verktøyhint"
 
@@ -12280,9 +12703,6 @@ msgstr "ingen"
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-msgid "Display Statistics"
-msgstr "Vis statistikk"
-
 msgid "Response Probability:"
 msgstr "Sannsynleg svar:"
 
@@ -12533,7 +12953,7 @@ msgid "Unable to send email"
 msgstr "_Knyt til venn"
 
 msgid "Unable to send email"
-msgstr "Klarte ikkje å senda e-postmeldinga"
+msgstr "Klarer ikkje å senda e-posten"
 
 msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
 msgstr "Evolution si programfil blei ikkje funnen i filbana (PATH)."
@@ -12545,7 +12965,7 @@ msgid "Send Email"
 msgstr "Legg til i adresseboka"
 
 msgid "Send Email"
-msgstr "Send e-post"
+msgstr "Send melding"
 
 #. Configuration frame
 msgid "Evolution Integration Configuration"
@@ -12591,7 +13011,7 @@ msgid "Email:"
 msgstr "Etternamn:"
 
 msgid "Email:"
-msgstr "E-post:"
+msgstr "E-postadresse:"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -12846,6 +13266,7 @@ msgstr "Vel farge"
 msgid "Select Color"
 msgstr "Vel farge"
 
+#, c-format
 msgid "Select Interface Font"
 msgstr "Vel grensesnittskrift"
 
@@ -13070,6 +13491,7 @@ msgstr "Formateringsval for tidsstempel"
 msgid "Timestamp Format Options"
 msgstr "Formateringsval for tidsstempel"
 
+#, c-format
 msgid "_Force 24-hour time format"
 msgstr "_Tving 24h tidsformat"
 
@@ -13244,18 +13666,64 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Dette programtillegget er nyttig ved feilsøking av XMPP-tenarar og -klientar."
 
-#~ msgid "_Resume"
-#~ msgstr "_Hald fram"
+#~ msgid "Code [0x%02X]: %s"
+#~ msgstr "Kode [0x%02X]: %s"
 
+#~ msgid "Group Operation Error"
+#~ msgstr "Gruppehandlingsfeil"
+
+#~ msgid "Error setting socket options"
+#~ msgstr "Klarte ikkje å lagra endepunktsval"
+
+#~ msgid "Error requesting login token"
+#~ msgstr "Feil ved førespurnad om påloggingsmarkør"
+
+#~ msgid "TCP Address"
+#~ msgstr "TCP-adresse"
+
+#~ msgid "UDP Address"
+#~ msgstr "UDP-adresse"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
+#~ "response"
+#~ msgstr ""
+#~ "Windows Live ID-autentisering: finn ikkje autentiseringsmarkøren i svaret "
+#~ "frå tenaren"
+
+#~ msgid "Windows Live ID authentication Failed"
+#~ msgstr "Windows Live ID-autentiseringa feila"
+
+#~ msgid "Too evil (sender)"
+#~ msgstr "For vond (sendar)"
+
+#~ msgid "Too evil (receiver)"
+#~ msgstr "For vond (mottakar)"
+
+#~ msgid "/Accounts/Manage"
+#~ msgstr "/Kontoar/Behandla"
+
+#~ msgid "Available Message"
+#~ msgstr "Tilgjengeleg melding"
+
+#~ msgid "Away Message"
+#~ msgstr "Fråværsmelding"
+
+#~ msgid "<i>(retrieving)</i>"
+#~ msgstr " <i>(hentar)</i>"
+
+#~ msgid "E-Mail"
+#~ msgstr "E-post"
+
+#~ msgid "E-mail"
+#~ msgstr "E-post"
+
 #~ msgid "IT'S A LION! GET IN THE CAR!"
 #~ msgstr "IT'S A LION! GET IN THE CAR!"
 
 #~ msgid "Screen name:"
 #~ msgstr "Brukarnamn:"
 
-#~ msgid "Screen Name"
-#~ msgstr "Brukarnamn"
-
 #~ msgid "Someone says your screen name in chat"
 #~ msgstr "Nokon seier brukarnamnet ditt i praterommet"
 
@@ -13362,6 +13830,9 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "%s har skrive noko og stoppa"
 
+#~ msgid "Display Statistics"
+#~ msgstr "Vis statistikk"
+
 #~ msgid "S_mile!"
 #~ msgstr "S_mil!"
 


More information about the Commits mailing list