pidgin: e303d44d: Updated Albanian translation from Besnik...

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Fri Aug 15 12:22:08 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: e303d44daef3e743bfae0915fc3ddea134912d2d
Ancestor: de4d38301430643ecb658ebd2985c3f37218702c
Author: datallah at pidgin.im
Date: 2008-08-15T15:37:20
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/e303d44daef3e743bfae0915fc3ddea134912d2d

Modified files:
    po/ChangeLog po/sq.po

ChangeLog: 

Updated Albanian translation from Besnik Bleta. Fixes #6538.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	e46dfaf86a0f6726437152fbae373f09bd99fbbe
+++ po/ChangeLog	264fcad002ee14e6c85d709fefa6c1301b562306
@@ -1,6 +1,7 @@ version 2.5.0
 Pidgin and Finch: The Pimpin' Penguin IM Clients That're Good for the Soul
 
 version 2.5.0
+	* Albanian translation updated (Besnik Bleta)
 	* Dutch translation updated (Daniël Heres, Hylke Bons)
 	* Estonian translation updated (Ivar Smolin)
 	* Finnish translation updated (Timo Jyrinki)
============================================================
--- po/sq.po	b997cb8267150a07cbf4261d6f0d66d09c0ee09f
+++ po/sq.po	eb6937c6d62baed52132b235504872e4e73d380b
@@ -1,38 +1,36 @@
-# translation of gaim.po to Albanian
+# Pidgin Albanian Translation
+# translation of pidgin.po into Albanian
+# Copyright (C) 2004-2008, Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
-# Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>, 2004, 2005.
+# Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>, 2004
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gaim_sq\n"
+"Project-Id-Version: 2.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-28 15:32-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-29 14:30+0200\n"
-"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:34-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-10 14:42+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian <translation-team-sq at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
+"X-Generator: Poedit 1.3.6\n"
 "X-Poedit-Language: Albanian\n"
 "X-Poedit-Country: ALBANIA\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../finch/finch.c:64 ../finch/finch.c:301 ../finch/finch.c:330
-#: ../finch/finch.c:418
-#, fuzzy
+#. Translators may want to transliterate the name.
+#. It is not to be translated.
 msgid "Finch"
-msgstr "Frënge"
+msgstr "Finch"
 
 # short message
-#: ../finch/finch.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "Gaim %s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
+msgstr "%s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
 
-#: ../finch/finch.c:208
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Usage: %s [OPTION]...\n"
@@ -43,745 +41,464 @@ msgstr ""
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
 msgstr ""
-"Gaim %s\n"
+"%s\n"
 "Përdorimi: %s [MUNDËSI]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=DIR  përdor DIR për kartela formësimi\n"
 " -d, --debug     shtyp mesazhe diagnostikimi te stdout\n"
 " -h, --help     shfaq këtë ndihmë dhe dil\n"
 " -n, --nologin    mos u fut vetvetiu\n"
-" -l, --login[=EMËR] futu vetvetiu (argumenti opsional EMËR përcakton\n"
-"           llogarinë(të) që duhet përdorur, ndarë me presje)\n"
 " -v, --version    shfaq versionin e çastit dhe dil\n"
 
-#: ../finch/finch.c:328 ../pidgin/gtkmain.c:711
 #, c-format
 msgid ""
 "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
 "investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
 "http://developer.pidgin.im"
 msgstr ""
+"%s hasi në gabime gjatë migrimit të rregullimeve tuaja prej %s te %s. Ju "
+"lutem hetojeni problemin dhe plotësoni migrimin dorazi. Ju lutem raportojeni "
+"këtë gabim te http://developer.pidgin.im"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:124 ../finch/gntaccount.c:484 ../finch/gntblist.c:300
-#: ../finch/gntblist.c:433 ../finch/gntblist.c:446 ../finch/gntplugin.c:186
-#: ../finch/gntplugin.c:234 ../finch/gntstatus.c:301 ../finch/gntstatus.c:310
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115 ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2029
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:677
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:688
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1515
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:328
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1456
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
 msgid "Error"
 msgstr "Gabim"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Account was not added"
-msgstr "Llogaria është çaktivizuar"
+msgstr "Nuk u shtua llogaria"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:125
-msgid "Screenname of an account must be non-empty."
-msgstr ""
+msgid "Username of an account must be non-empty."
+msgstr "Emri i përdoruesit për një llogari nuk mund të jetë bosh."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:437
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "Njoftime poste të re"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:447
 msgid "Remember password"
 msgstr "Mbaj mend fjalëkalim"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:485
 msgid "There's no protocol plugins installed."
-msgstr ""
+msgstr "Nuk ka shtojca protokolli të instaluara."
 
-#: ../finch/gntaccount.c:486
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
-msgstr ""
+msgstr "(Ka të ngjarë harruat të bënit 'make install'.)"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:496 ../finch/gntconn.c:136
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1473 ../pidgin/gtkblist.c:4040
 msgid "Modify Account"
 msgstr "Ndrysho Llogari"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:496
-#, fuzzy
 msgid "New Account"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "Llogari e Re"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:521 ../pidgin/gtkft.c:696
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokoll:"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:529
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:290
-#, fuzzy
-msgid "Screen name:"
-msgstr "Emër në ekran:"
+msgid "Username:"
+msgstr "Emër përdoruesi:"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:542
 msgid "Password:"
 msgstr "Fjalëkalim:"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:552
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
+#. Register checkbox
+msgid "Create this account on the server"
+msgstr "Krijoje këtë llogari te shërbyesi"
+
 #. Cancel button
 #. Cancel
-#: ../finch/gntaccount.c:575 ../finch/gntaccount.c:638
-#: ../finch/gntaccount.c:889 ../finch/gntblist.c:344 ../finch/gntblist.c:421
-#: ../finch/gntblist.c:456 ../finch/gntblist.c:803 ../finch/gntblist.c:1005
-#: ../finch/gntblist.c:1101 ../finch/gntblist.c:2222 ../finch/gntcertmgr.c:91
-#: ../finch/gntplugin.c:379 ../finch/gntpounce.c:459 ../finch/gntpounce.c:667
-#: ../finch/gntprefs.c:265 ../finch/gntsound.c:1058 ../finch/gntstatus.c:145
-#: ../finch/gntstatus.c:485 ../finch/gntstatus.c:610
-#: ../libpurple/account.c:1013 ../libpurple/account.c:1263
-#: ../libpurple/account.c:1298 ../libpurple/conversation.c:1215
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:51 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:507
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:666 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:803
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:884
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:728
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2413
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2449
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:786
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1008
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1017
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1737
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:874
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:184
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:400
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:287 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:304
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:321 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:338
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:359
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6094
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:484
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:411
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:124
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:140
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:365
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:144
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:399
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:113
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:172
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:266
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3388
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3474
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3645
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5397
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5487
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5612
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:455
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1191
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:616
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:746
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1816
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:823
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1031
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:468
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1084
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1189
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:600
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:730
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1904
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:736
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:942
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1032
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3498
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3509 ../pidgin/gtkaccount.c:1908
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2495 ../pidgin/gtkblist.c:5967
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:197 ../pidgin/gtkdialogs.c:773
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:912 ../pidgin/gtkdialogs.c:1004
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1024 ../pidgin/gtkdialogs.c:1048
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1070 ../pidgin/gtkdialogs.c:1118
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1159 ../pidgin/gtkdialogs.c:1215
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1254 ../pidgin/gtkdialogs.c:1281
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:435 ../pidgin/gtklog.c:328
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:289 ../pidgin/gtkpounce.c:1101
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:563 ../pidgin/gtkprivacy.c:579
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:604 ../pidgin/gtkprivacy.c:618
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:271 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:345
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1574
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anulo"
 
 #. Save button
 #. Save
-#: ../finch/gntaccount.c:579 ../finch/gntcertmgr.c:311
-#: ../finch/gntplugin.c:379 ../finch/gntpounce.c:465 ../finch/gntprefs.c:265
-#: ../finch/gntsound.c:1055 ../finch/gntstatus.c:488 ../finch/gntstatus.c:598
-#: ../libpurple/account.c:1297 ../libpurple/plugins/buddynote.c:50
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:727 ../pidgin/gtkdebug.c:749
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:277
 msgid "Save"
 msgstr "Ruaj"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:632 ../pidgin/gtkaccount.c:1900
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:333 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1568
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
 msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:635
-#, fuzzy
 msgid "Delete Account"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "Fshi Llogari"
 
 #. Delete button
-#: ../finch/gntaccount.c:637 ../finch/gntaccount.c:707
-#: ../finch/gntcertmgr.c:319 ../finch/gntpounce.c:666 ../finch/gntpounce.c:729
-#: ../finch/gntstatus.c:144 ../finch/gntstatus.c:210
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1907 ../pidgin/gtklog.c:327
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1100 ../pidgin/gtkrequest.c:274
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:344 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1573
 msgid "Delete"
 msgstr "Fshij"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:669 ../finch/gntblist.c:2119 ../finch/gntui.c:82
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2325 ../pidgin/gtkdocklet.c:522
 msgid "Accounts"
 msgstr "Llogari"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:675
-#, fuzzy
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Po prisni autorizim prej shokëve vijues"
+msgstr "Mund të aktivizoni/çaktivizoni llogarira prej listës vijuese."
 
 # Add button
 #. Add button
-#: ../finch/gntaccount.c:698 ../finch/gntaccount.c:888 ../finch/gntblist.c:343
-#: ../finch/gntblist.c:421 ../finch/gntblist.c:456 ../finch/gntcertmgr.c:306
-#: ../finch/gntnotify.c:380 ../finch/gntpounce.c:713 ../finch/gntstatus.c:199
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:883 ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:114
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:173
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:267
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5486
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:615
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:599 ../pidgin/gtkaccount.c:2494
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5966 ../pidgin/gtkconv.c:1659
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:275
 msgid "Add"
 msgstr "Shto"
 
 #. Modify button
-#: ../finch/gntaccount.c:703 ../finch/gntpounce.c:721
-#, fuzzy
 msgid "Modify"
-msgstr "_Ndrysho"
+msgstr "Ndrysho"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:811 ../pidgin/gtkaccount.c:2441
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
-msgstr "%s%s%s%s ka bërë %s shok apo shoqe të vetën%s%s%s"
+msgstr "%s%s%s%s ka bërë %s shok apo shoqe të vetën%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:884 ../pidgin/gtkaccount.c:2493
 msgid "Add buddy to your list?"
 msgstr "Të shtoj shok te lista juaj?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:944 ../pidgin/gtkaccount.c:2551
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add %s to his or her buddy list%s%s"
-msgstr "Përdoruesi %s dëshiron të shtojë %s te lista e tij/saj e shokëve%s%s."
+msgstr "%s%s%s%s don të shtojë %s te listë e tij ose e saj shokësh%s%s"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:969 ../finch/gntaccount.c:972
-#: ../finch/gntaccount.c:999 ../pidgin/gtkaccount.c:2574
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2580
-#, fuzzy
 msgid "Authorize buddy?"
-msgstr "Autorizo"
+msgstr "Të autorizoj shok?"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:976 ../finch/gntaccount.c:1003
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2575 ../pidgin/gtkaccount.c:2581
 msgid "Authorize"
 msgstr "Autorizo"
 
-#: ../finch/gntaccount.c:977 ../finch/gntaccount.c:1004
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2576 ../pidgin/gtkaccount.c:2582
 msgid "Deny"
 msgstr "Moho"
 
-#: ../finch/gntblist.c:289
-msgid "You must provide a screename for the buddy."
+#, c-format
+msgid ""
+"Online: %d\n"
+"Total: %d"
 msgstr ""
+"Online: %d\n"
+"Gjithsej: %d"
 
-#: ../finch/gntblist.c:291
+#, c-format
+msgid "Account: %s (%s)"
+msgstr "Llogari: %s (%s)"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Last Seen: %s ago"
+msgstr ""
+"\n"
+"Parë Së fundmi: %s më parë"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Parazgjedhje"
+
+msgid "You must provide a username for the buddy."
+msgstr "Duhet të jepni një emër përdoruesi për shokun."
+
 msgid "You must provide a group."
-msgstr ""
+msgstr "Lypset të jepni një grup."
 
-#: ../finch/gntblist.c:293
-#, fuzzy
 msgid "You must select an account."
-msgstr "Duhet të përcaktoni nofkë"
+msgstr "Lypset të përzgjidhni një llogari."
 
-#: ../finch/gntblist.c:295
 msgid "The selected account is not online."
-msgstr ""
+msgstr "Llogaria e përzgjedhur nuk është \"online\""
 
-#: ../finch/gntblist.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Error adding buddy"
-msgstr "Gabim në Leximin e %s"
+msgstr "Gabim në shtim shoku"
 
-#: ../finch/gntblist.c:325 ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2888
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1981 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:980
-msgid "Screen Name"
-msgstr "Emër në Ekran"
+msgid "Username"
+msgstr "Emër përdoruesi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:328 ../finch/gntblist.c:410 ../finch/gntblist.c:1250
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1395
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:606
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:590
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:704
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:788
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1207 ../pidgin/gtkdialogs.c:1023
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1047 ../pidgin/gtkdialogs.c:1069
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:278
-msgid "Alias"
-msgstr "Alias"
+msgid "Alias (optional)"
+msgstr "Alias (opsional)"
 
-#: ../finch/gntblist.c:331 ../finch/gntblist.c:413
-#, fuzzy
-msgid "Group"
-msgstr "Grup:"
+msgid "Add in group"
+msgstr "Shto në grup"
 
-#: ../finch/gntblist.c:335 ../finch/gntblist.c:401 ../finch/gntblist.c:1305
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:153 ../libpurple/plugins/idle.c:190
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3008 ../pidgin/gtknotify.c:506
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1268 ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:445
 msgid "Account"
 msgstr "Llogari"
 
-#: ../finch/gntblist.c:341 ../finch/gntblist.c:852
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:725
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1027
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1072
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1182
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:737
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1033
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1080
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1180
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3343 ../pidgin/gtkblist.c:5483
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:445
 msgid "Add Buddy"
 msgstr "Shto Shok"
 
-#: ../finch/gntblist.c:341
-#, fuzzy
 msgid "Please enter buddy information."
-msgstr "Ju lutem jepni një shok për ta cytur."
+msgstr "Ju lutem jepni të dhëna shoku."
 
-#: ../finch/gntblist.c:370 ../libpurple/blist.c:1209
 msgid "Chats"
 msgstr "Fjalosje"
 
 #. Extract their Name and put it in
-#: ../finch/gntblist.c:407 ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:924
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:927
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1584 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1649
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1676
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:44 ../pidgin/gtkplugin.c:582
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:618
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:132
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:123
 msgid "Name"
 msgstr "Emër"
 
-#: ../finch/gntblist.c:416 ../finch/gntblist.c:819
-#, fuzzy
+msgid "Alias"
+msgstr "Alias"
+
+msgid "Group"
+msgstr "Grup"
+
 msgid "Auto-join"
 msgstr "Vetë-bashkoju"
 
-#: ../finch/gntblist.c:419 ../finch/gntblist.c:854 ../pidgin/gtkblist.c:5859
 msgid "Add Chat"
 msgstr "Shto Fjalosje"
 
-#: ../finch/gntblist.c:420
 msgid "You can edit more information from the context menu later."
 msgstr ""
+"Nga menuja e kontekstit mund të përpunoni më të tepër të dhëna më vonë "
 
-#: ../finch/gntblist.c:433 ../finch/gntblist.c:446
-#, fuzzy
 msgid "Error adding group"
-msgstr "Gabim në Leximin e %s"
+msgstr "Gabim në shtim grupi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:434
-#, fuzzy
 msgid "You must give a name for the group to add."
-msgstr "Ju lutem jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
+msgstr "Lypset t'i jepni një emër grupit që duhet shtuar."
 
-#: ../finch/gntblist.c:447
-#, fuzzy
 msgid "A group with the name already exists."
-msgstr "Ka tashmë një dosje me këtë emër"
+msgstr "Ka tashmë një grup me këtë emër."
 
-#: ../finch/gntblist.c:454 ../finch/gntblist.c:856
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5396
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5484 ../pidgin/gtkblist.c:5963
 msgid "Add Group"
 msgstr "Shto Grup"
 
-#: ../finch/gntblist.c:454
-#, fuzzy
 msgid "Enter the name of the group"
-msgstr "Ju lutem jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
+msgstr "Jepni emrin e grupit"
 
-#: ../finch/gntblist.c:802
-#, fuzzy
 msgid "Edit Chat"
-msgstr "Shto Fjalosje"
+msgstr "Përpunoni Fjalosjeje"
 
-#: ../finch/gntblist.c:802
 msgid "Please Update the necessary fields."
-msgstr ""
+msgstr "Ju lutem përditësoni fushat e nevojshme."
 
-#: ../finch/gntblist.c:803 ../finch/gntstatus.c:205
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Përpunoni"
 
-#: ../finch/gntblist.c:828
-#, fuzzy
 msgid "Edit Settings"
-msgstr "Rregullime për Stealth"
+msgstr "Përpunoni Rregullime"
 
-#: ../finch/gntblist.c:864 ../pidgin/gtkutils.c:931
-#, fuzzy
 msgid "Information"
-msgstr "Të dhëna Pune"
+msgstr "Të dhëna"
 
-#: ../finch/gntblist.c:864 ../pidgin/gtkutils.c:931
-#, fuzzy
 msgid "Retrieving..."
-msgstr "Përdoruesi po shkruan..."
+msgstr "Po merret..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:904 ../finch/gntconv.c:507
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:899
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:883
 msgid "Get Info"
 msgstr "Ki të Dhëna"
 
-#: ../finch/gntblist.c:908
-#, fuzzy
 msgid "Add Buddy Pounce"
-msgstr "Shto _Cytje Shoku"
+msgstr "Shto Cytje Shoku"
 
 #. if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
-#: ../finch/gntblist.c:915 ../finch/gntconv.c:519
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:874
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:654 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:587
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1607
 msgid "Send File"
 msgstr "Dërgo Kartelë"
 
-#: ../finch/gntblist.c:919
-#, fuzzy
+# Block button
+msgid "Blocked"
+msgstr "Bllokuar"
+
 msgid "View Log"
-msgstr "Shih _Regjistrim"
+msgstr "Shihni Regjistrim"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1000
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the new name for %s"
-msgstr "Ju lutem jepni fjalëkalimin tuaj të ri"
+msgstr "Ju lutem jepni emër të ri për %s"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1002 ../finch/gntblist.c:1250
-#, fuzzy
 msgid "Rename"
-msgstr "_Riemërto"
+msgstr "Riemërto"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1002
-#, fuzzy
 msgid "Set Alias"
-msgstr "Alias"
+msgstr "Caktoni Alias"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1003
 msgid "Enter empty string to reset the name."
-msgstr ""
+msgstr "Jepni varg bosh për ricaktim të emrit."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1079
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr ""
+msgstr "Heqja e këtij kontakti do të heqë gjithashtu tërë shokët te kontakti"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1087
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr ""
+msgstr "Heqja e këtij grupi do të heqë gjithashtu tërë shokët te grupi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1092
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
+msgstr "Jeni i sigurt se doni të hiqet %s?"
 
 #. XXX: anything to do with the returned ui-handle?
-#: ../finch/gntblist.c:1095
-#, fuzzy
 msgid "Confirm Remove"
-msgstr "Ripohoni mbylljen"
+msgstr "Ripohoni Heqjen"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1100 ../finch/gntblist.c:1252 ../finch/gntft.c:227
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1656 ../pidgin/gtkrequest.c:276
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:264
 msgid "Remove"
 msgstr "Hiq"
 
 #. Buddy List
-#: ../finch/gntblist.c:1226 ../finch/gntblist.c:2307 ../finch/gntprefs.c:258
-#: ../finch/gntui.c:83 ../pidgin/gtkblist.c:2688 ../pidgin/gtkblist.c:4284
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:326
 msgid "Buddy List"
 msgstr "Listë Shokësh"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1257
 msgid "Place tagged"
-msgstr ""
+msgstr "Vendi u etiketua"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1262
 msgid "Toggle Tag"
-msgstr ""
+msgstr "Këmbeni Etiketën"
 
 #. General
-#: ../finch/gntblist.c:1298 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:637
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1050 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1123
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2207
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:286
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1247
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2214
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2396
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:937
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1544
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1567
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1590
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1613
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1636
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1403 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1587
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1535
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1002
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1186
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1322
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1535
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1036
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1179
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1328
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1066 ../pidgin/gtkblist.c:3032
 msgid "Nickname"
 msgstr "Nofkë"
 
+#. Never know what those translations might end up like...
 #. Idle stuff
-#: ../finch/gntblist.c:1320 ../finch/gntprefs.c:261
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:340
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:787
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:951
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:544 ../libpurple/protocols/msn/state.c:32
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2825
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2912
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3097
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:710 ../pidgin/gtkblist.c:3060
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3460 ../pidgin/gtkprefs.c:1925
 msgid "Idle"
 msgstr "I plogësht"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1334
-#, fuzzy
 msgid "On Mobile"
-msgstr "Dërgoje te Celular"
+msgstr "Në Telefon Celular"
 
-#: ../finch/gntblist.c:1415
-#, c-format
-msgid ""
-"Online: %d\n"
-"Total: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../finch/gntblist.c:1424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Account: %s (%s)"
-msgstr "%s në %s (%s)"
-
-#: ../finch/gntblist.c:1436
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Last Seen: %s ago"
-msgstr ""
-"\n"
-"<b>Parë Së fundi:</b> %s më parë"
-
-#: ../finch/gntblist.c:1702 ../pidgin/gtkdocklet.c:470
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1072
-#, fuzzy
 msgid "New..."
-msgstr "Parje..."
+msgstr "I ri..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:1709 ../pidgin/gtkdocklet.c:471
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1073
 msgid "Saved..."
 msgstr "U ruajt..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2087 ../finch/gntplugin.c:255 ../finch/gntui.c:88
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:523 ../pidgin/gtkplugin.c:531
-#, fuzzy
 msgid "Plugins"
-msgstr "/Mjete/Shtojca"
+msgstr "Shtojca"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2203 ../pidgin/gtkdialogs.c:754
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:893 ../pidgin/gtkdialogs.c:974
-msgid "_Name"
-msgstr "_Emër"
+# Block button
+msgid "Block/Unblock"
+msgstr "Blloko/Zhblloko"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2208 ../pidgin/gtkdialogs.c:759
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:898 ../pidgin/gtkdialogs.c:979
-msgid "_Account"
-msgstr "_Llogari"
+# Block button
+msgid "Block"
+msgstr "Blloko"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2216 ../pidgin/gtkdialogs.c:767
-msgid "New Instant Message"
-msgstr "Mesazh i Ri i Atypëratyshëm"
+# Block button
+msgid "Unblock"
+msgstr "Zhblloko"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2218 ../pidgin/gtkdialogs.c:769
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person you would like to IM."
+"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
+"Unblock."
 msgstr ""
-"Ju lutem jepni emër ekrani ose alias të personit që do të donit për IM."
+"Ju lutem jepni emër përdoruesi ose alias të personit që do të donit të "
+"Bllokohet/Zhbllokohet."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
 #. No hints?
-#: ../finch/gntblist.c:2221 ../finch/gntcertmgr.c:90 ../finch/gntconn.c:135
-#: ../finch/gntnotify.c:80 ../libpurple/account.c:1012
-#: ../libpurple/account.c:1262 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:506
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:665 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:802
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1736
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:399
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:286 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:303
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:320 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:337
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6093
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:454
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:447
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:482
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:745
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1291
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1815
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:822
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:467
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1188
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:464
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:729
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1297
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1903
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:735
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1031
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3497
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3508 ../pidgin/gtkblist.c:4039
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:195 ../pidgin/gtkdialogs.c:772
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:911 ../pidgin/gtkdialogs.c:1003
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:270
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+msgid "New Instant Message"
+msgstr "Mesazh i Ri i Atypëratyshëm"
+
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
+msgstr ""
+"Ju lutem jepni emër përdoruesi ose alias të personit që do të donit për MA."
+
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanal"
+
+msgid "Join a Chat"
+msgstr "Bashkoju një Fjalosjeje"
+
+msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
+msgstr "Ju lutem jepni emrin e fjalosjes ku doni të futteni."
+
+# join button
+msgid "Join"
+msgstr "Bashkojuni"
+
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
+"view."
+msgstr ""
+"Ju lutem jepni emër përdoruesi ose alias të personit regjistrimet e të cilit "
+"do të donit të shihnit."
+
 # Options
 #. Create the "Options" frame.
-#: ../finch/gntblist.c:2241 ../finch/gntpounce.c:447 ../pidgin/gtkpounce.c:790
-#, fuzzy
 msgid "Options"
-msgstr "/_Mundësi"
+msgstr "Mundësi"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2247
-#, fuzzy
 msgid "Send IM..."
-msgstr "U ruajt..."
+msgstr "Dërgo MA..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2251
-#, fuzzy
-msgid "Show empty groups"
-msgstr "Sipas grupesh"
+# Block button
+msgid "Block/Unblock..."
+msgstr "Blloko/Zhblloko"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2257
-#, fuzzy
-msgid "Show offline buddies"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë Jo të lidhur"
+msgid "Join Chat..."
+msgstr "Bashkoju një Fjalosjeje..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2263
-#, fuzzy
-msgid "Sort by status"
-msgstr "Gjendje"
+msgid "View Log..."
+msgstr "Shih Regjistrim..."
 
-#: ../finch/gntblist.c:2267
-#, fuzzy
-msgid "Sort alphabetically"
+msgid "View All Logs"
+msgstr "Shihni Tërë Regjistrimet"
+
+msgid "Show"
+msgstr "Shfaq"
+
+msgid "Empty groups"
+msgstr "Grupe bosh"
+
+msgid "Offline buddies"
+msgstr "Shokë jo të lidhur"
+
+msgid "Sort"
+msgstr "Rendit"
+
+msgid "By Status"
+msgstr "Sipas Gjendjeje"
+
+msgid "Alphabetically"
 msgstr "Sipas abc-së"
 
-#: ../finch/gntblist.c:2271
-#, fuzzy
-msgid "Sort by log size"
-msgstr "Sipas madhësie regjistrimi"
+msgid "By Log Size"
+msgstr "Sipas Madhësie Regjistrimi"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:86 ../pidgin/gtkcertmgr.c:188
-#, fuzzy
+msgid "Buddy"
+msgstr "Shok"
+
+msgid "Chat"
+msgstr "Fjalosje"
+
+msgid "Grouping"
+msgstr "Grupim"
+
 msgid "Certificate Import"
-msgstr "Portë lidhjeje"
+msgstr "Import Dëshmish"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:87 ../pidgin/gtkcertmgr.c:189
 msgid "Specify a hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Tregoni një emërstrehë"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:88 ../pidgin/gtkcertmgr.c:190
 msgid "Type the host name this certificate is for."
-msgstr ""
+msgstr "Shtypni emrin e strehës për të cilën është dëshmia."
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:97 ../pidgin/gtkcertmgr.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s could not be imported.\n"
 "Make sure that the file is readable and in PEM format.\n"
 msgstr ""
+"Kartela %s nuk u importua dot.\n"
+"Sigurohuni që kartela është e lexueshme dhe në formatin PEM.\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:99 ../pidgin/gtkcertmgr.c:212
 msgid "Certificate Import Error"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim Importimi Dëshmie"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:100 ../pidgin/gtkcertmgr.c:213
 msgid "X.509 certificate import failed"
-msgstr ""
+msgstr "Importimi i dëshmisë X.509 dështoi"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:110 ../pidgin/gtkcertmgr.c:224
-#, fuzzy
 msgid "Select a PEM certificate"
-msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
+msgstr "Përzgjidhni një dëshmi PEM"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:127 ../pidgin/gtkcertmgr.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Export to file %s failed.\n"
 "Check that you have write permission to the target path\n"
 msgstr ""
+"Eksportimi te kartela %s dështoi.\n"
+"Kontrolloni në keni leje shkrimi te shtegu i synuar\n"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:129 ../pidgin/gtkcertmgr.c:247
 msgid "Certificate Export Error"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim Eksportimi Dëshmie"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:130 ../pidgin/gtkcertmgr.c:248
 msgid "X.509 certificate export failed"
-msgstr ""
+msgstr "Eksportimi i dëshmisë X.509 dështoi X."
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:159 ../pidgin/gtkcertmgr.c:299
 msgid "PEM X.509 Certificate Export"
-msgstr ""
+msgstr "Eksport Dëshmie PEM X.509"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:188
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Dëshmi për %s"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s\n"
@@ -789,191 +506,171 @@ msgstr ""
 "SHA1 fingerprint:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Emër i zakonshëm: %s\n"
+"\n"
+"Shenjë gishtash SHA1:\n"
+"%s"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:198
 msgid "SSL Host Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Dëshmi strehe SSL"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:233 ../pidgin/gtkcertmgr.c:372
 #, c-format
 msgid "Really delete certificate for %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ta fshij vërtet dëshminë për %s?"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:236 ../pidgin/gtkcertmgr.c:374
 msgid "Confirm certificate delete"
-msgstr ""
+msgstr "Ripohoni fshirje dëshmie"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:293 ../pidgin/gtkcertmgr.c:602
 msgid "Certificate Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Përgjegjës Dëshmish"
 
 #. Creating the user splits
-#: ../finch/gntcertmgr.c:298 ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:652
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1007
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:918
-#, fuzzy
 msgid "Hostname"
-msgstr "Emër strehe"
+msgstr "Emërstrehë"
 
-#: ../finch/gntcertmgr.c:315 ../finch/gntnotify.c:383 ../pidgin/gtkconv.c:1635
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:835
 msgid "Info"
 msgstr "Të dhëna"
 
 #. Close button
-#: ../finch/gntcertmgr.c:324 ../finch/gntft.c:237 ../finch/gntnotify.c:182
-#: ../finch/gntplugin.c:210 ../finch/gntplugin.c:310 ../finch/gntpounce.c:738
-#: ../finch/gntstatus.c:216 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:403
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:382
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:377 ../pidgin/gtkaccount.c:2468
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:273
 msgid "Close"
 msgstr "Mbyll"
 
-#: ../finch/gntconn.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s në %s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../finch/gntconn.c:127
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s disconnected."
-msgstr "%s u shkëput"
+msgstr "%s u shkëput."
 
-#: ../finch/gntconn.c:128
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
 "Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
 "and re-enable the account."
 msgstr ""
-"%s u shkëput për shkak të një gabimi. %s Llogaria është çaktivizuar. ndreqni "
-"gabimin dhe riaktivizoni llogarinë për t´u lidhur."
+"%s\n"
+"\n"
+"Finch-i nuk do të provojë të rilidhë llogarinë përpara se të ndreqni gabimin "
+"dhe riaktivizoni llogarinë."
 
-#: ../finch/gntconn.c:137 ../pidgin/gtkblist.c:4041
-#, fuzzy
 msgid "Re-enable Account"
-msgstr "Regjistro Llogari të Re Jabber"
+msgstr "Riaktivizo Llogarinë"
 
-#: ../finch/gntconv.c:139
+msgid ""
+"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
+"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr ""
+"Llogaria është shkëputur dhe nuk gjendeni më në fjalosje. Do të futeni "
+"vetvetiu në fjalosje kur të rilidhet llogaria."
+
 msgid "No such command."
 msgstr "S'ka të tillë urdhër."
 
-#: ../finch/gntconv.c:143 ../pidgin/gtkconv.c:489
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
 msgstr "Gabim Sintakse: Shtypët numër të gabuar argumentesh te ky urdhër."
 
-#: ../finch/gntconv.c:148 ../pidgin/gtkconv.c:495
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Urdhri juaj dështoi për një arsye të panjohur."
 
-#: ../finch/gntconv.c:153 ../pidgin/gtkconv.c:502
 msgid "That command only works in chats, not IMs."
-msgstr "Ai urdhër punon vetëm në fjalosje, jo në IM."
+msgstr "Ai urdhër punon vetëm në fjalosje, jo në MA."
 
-#: ../finch/gntconv.c:156 ../pidgin/gtkconv.c:505
 msgid "That command only works in IMs, not chats."
-msgstr "Ai urdhër punon vetëm në IM, jo në fjalosje."
+msgstr "Ai urdhër punon vetëm në MA, jo në fjalosje."
 
-#: ../finch/gntconv.c:160 ../pidgin/gtkconv.c:510
 msgid "That command doesn't work on this protocol."
 msgstr "Ai urdhër nuk punon nën këtë protokoll."
 
-#: ../finch/gntconv.c:168
-#, fuzzy
 msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
-msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë përdoruesi është i palidhur:"
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot, ngaqë nuk keni nënshkruar për hyrje."
 
-#: ../finch/gntconv.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
-msgstr "%s në %s (%s)"
+msgstr "%s (%s -- %s)"
 
-#: ../finch/gntconv.c:274
 #, c-format
 msgid "%s [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s]"
 
-#: ../finch/gntconv.c:279 ../finch/gntconv.c:773
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s is typing..."
-msgstr "Përdoruesi po shkruan..."
+msgstr ""
+"\n"
+"%s po shkruan..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:298
-#, fuzzy
 msgid "You have left this chat."
-msgstr "Flisni në fjalosje"
+msgstr "Dolët prej kësaj fjalosje."
 
-#: ../finch/gntconv.c:387 ../pidgin/gtkconv.c:1362
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
 msgstr ""
 "Regjistrimi nisi. Mesazhet e ardhshëm në këtë bashkëbisedim do të "
 "regjistrohen."
 
-#: ../finch/gntconv.c:393 ../pidgin/gtkconv.c:1370
 msgid ""
 "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
 msgstr ""
 "Regjistrimi u ndal. Mesazhet e ardhshëm në këtë bashkëbisedim nuk do të "
 "regjistrohen."
 
-#: ../finch/gntconv.c:442
-#, fuzzy
 msgid "Send To"
-msgstr "_Dërgo Te"
+msgstr "Dërgoje Te"
 
+msgid "Invite message"
+msgstr "Mesazh ftese"
+
+# Invite
+msgid "Invite"
+msgstr "Fto"
+
+msgid ""
+"Please enter the name of the user you wish to invite,\n"
+"along with an optional invite message."
+msgstr ""
+"Ju lutem jepni emrin e përdoruesit që doni të ftoni,\n"
+"bashkë me një mesazh ftese në daçi."
+
 # Conversations
-#: ../finch/gntconv.c:486
-#, fuzzy
 msgid "Conversation"
-msgstr "bashkëbisedime"
+msgstr "Bashkëbisedim"
 
-#: ../finch/gntconv.c:492
 msgid "Clear Scrollback"
 msgstr ""
 
-#: ../finch/gntconv.c:496 ../finch/gntprefs.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Show Timestamps"
-msgstr "Vula Kohore"
+msgstr "Shfaq Vula kohore"
 
-#: ../finch/gntconv.c:512
-#, fuzzy
 msgid "Add Buddy Pounce..."
-msgstr "Shto _Cytje Shoku"
+msgstr "Shtoni Cytje Shoku..."
 
-#: ../finch/gntconv.c:527
-#, fuzzy
+# Invite
+msgid "Invite..."
+msgstr "Fto..."
+
 msgid "Enable Logging"
-msgstr "/Mundësi/Aktivizo Hyrje"
+msgstr "Aktivizo Regjistrim"
 
-#: ../finch/gntconv.c:533
-#, fuzzy
 msgid "Enable Sounds"
-msgstr "/Mundësi/Aktivizo Tinguj"
+msgstr "Aktivizo Tinguj"
 
-#: ../finch/gntconv.c:739
-#, fuzzy
 msgid "<AUTO-REPLY> "
-msgstr "(%s) %s <VETË-PËRGJIGJU>: %s\n"
+msgstr "<VETËPËRGJIGJU>"
 
-#. Print the list of users in the room
-#: ../finch/gntconv.c:861
-msgid "List of users:\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "List of %d user:\n"
+msgid_plural "List of %d users:\n"
+msgstr[0] "Listë e %d përdoruesi:\n"
+msgstr[1] "Listë e %d përdoruesash:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1023 ../pidgin/gtkconv.c:331
 msgid "Supported debug options are: version"
 msgstr "Versione të mbuluar diagnostikimi janë: version"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1059 ../pidgin/gtkconv.c:381
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "Pa urdhër të tillë (në këtë kontekst)."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1062 ../pidgin/gtkconv.c:384
 msgid ""
 "Use \"/help &lt;command&gt;\" for help on a specific command.\n"
 "The following commands are available in this context:\n"
@@ -981,21 +678,32 @@ msgstr ""
 "Përdorni \"/help &lt;command&gt;\" për ndihmë mbi një urdhër të caktuar.\n"
 "Në këtë frymë, janë të mundshëm urdhërat vijues:\n"
 
-#: ../finch/gntconv.c:1120 ../pidgin/gtkconv.c:7560
+#, c-format
 msgid ""
+"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
+"classes."
+msgstr ""
+"%s nuk është klasë e vlefshme mesazhesh. Shihni '/help msgcolor' rreth "
+"klasash të vlefshme mesazhesh."
+
+#, c-format
+msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
+msgstr ""
+"%s nuk është njgjyrë e vlefshme. Shihni '/help msgcolor' rreth ngjyrash të "
+"vlefshme."
+
+msgid ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
 "thoni &lt;mesazh&gt;: Dërgoni një mesazh normalisht si të mos ishit duke "
 "përdorur një urdhër."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1123 ../pidgin/gtkconv.c:7563
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
 msgstr ""
 "me &lt;veprim&gt;: Dërgoji një shoku a një fjalosjeje një veprim në stil "
 "IRC."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1126 ../pidgin/gtkconv.c:7566
 msgid ""
 "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
 "conversation."
@@ -1003,43 +711,49 @@ msgstr ""
 "debug &lt;mundësi&gt;: Dërgo te bashkëbisedimi i çastit të dhëna të "
 "ndryshme diagnostikimi."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1129 ../pidgin/gtkconv.c:7569
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: Pastron rreshtat e bashkëbisedimit."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1132 ../pidgin/gtkconv.c:7575
 msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
 msgstr "help &lt;urdhër&gt;: Ndihmë rreth një urdhri të caktuar."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1135
 msgid "users: Show the list of users in the chat."
-msgstr ""
+msgstr "users: Shfaq listën e përdoruesve në fjalosje."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1140
 msgid "plugins: Show the plugins window."
-msgstr ""
+msgstr "plugins: Shfaq dritare shtojcash."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1143
 msgid "buddylist: Show the buddylist."
-msgstr ""
+msgstr "buddylist: Shfaq listën e shokëve."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1146
 msgid "accounts: Show the accounts window."
-msgstr ""
+msgstr "accounts: Shfaq dritare llogarish."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1149
 msgid "debugwin: Show the debug window."
-msgstr ""
+msgstr "debugwin: Shfaq dritarene diagnostikimeve."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1152
 msgid "prefs: Show the preference window."
-msgstr ""
+msgstr "prefs: Shfaq dritare parapëlqimesh."
 
-#: ../finch/gntconv.c:1155
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
+msgstr "statuses: Shfaq dritaren e gjendjeve të ruajtura."
+
+msgid ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
+"for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;"
+"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
+"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
+"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
 msgstr ""
+"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Cakton ngjyrën "
+"për klasa të ndryshme mesazhesh te dritarja e bashkëbisedimeve.<br>  &lt;"
+"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
+"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
+"cyan, default<br><br>SHEMBULL:<br>  msgcolor send cyan default"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:235 ../finch/gntui.c:86 ../pidgin/gtkdebug.c:695
+msgid "Unable to open file."
+msgstr "I pazoti të hap kartelë."
+
 msgid "Debug Window"
 msgstr "Dritare Diagnostikimesh"
 
@@ -1047,203 +761,194 @@ msgstr "Dritare Diagnostikimesh"
 #. * it's necessary to make the width of the debug window resizable ... like I said,
 #. * it doesn't make sense. The bug is likely in the packing in gntbox.c.
 #.
-#: ../finch/gntdebug.c:256 ../pidgin/gtkdebug.c:754
 msgid "Clear"
 msgstr "Pastro"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:262
-#, fuzzy
-msgid "Filter: "
-msgstr "Filtër"
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filtër:"
 
-#: ../finch/gntdebug.c:266 ../pidgin/gtkdebug.c:763
 msgid "Pause"
 msgstr "Pushim"
 
-#: ../finch/gntft.c:118 ../pidgin/gtkft.c:229
-#, fuzzy, c-format
-msgid "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr "Shpërngulja e kartelës drejt %s dështoi."
+#, c-format
+msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
+msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
+msgstr[0] "Shpërngulje Kartelash - %d%% e %d kartele"
+msgstr[1] "Shpërngulje Kartelash - %d%% e %d kartelave"
 
 #. Create the window.
-#: ../finch/gntft.c:123 ../finch/gntft.c:196 ../finch/gntui.c:87
-#: ../pidgin/gtkft.c:234 ../pidgin/gtkft.c:762
 msgid "File Transfers"
 msgstr "Shpërngulje Kartelash"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:645
 msgid "Progress"
 msgstr " Përparim"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:652
 msgid "Filename"
 msgstr "Emër kartele"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:659
 msgid "Size"
 msgstr "Madhësi"
 
-#: ../finch/gntft.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Speed"
-msgstr "Shpejtësi:"
+msgstr "Shpejtësi"
 
-#: ../finch/gntft.c:201 ../pidgin/gtkft.c:666
 msgid "Remaining"
 msgstr "Mbetur"
 
 #. XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
-#: ../finch/gntft.c:201 ../finch/gntstatus.c:547 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:344
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1039 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1576
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:778
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:941
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:543
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2835
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:821
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:826
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2700
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3780
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3263
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4150
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3248 ../pidgin/gtkblist.c:3104
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3118 ../pidgin/gtkblist.c:3120
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:999 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1144
 msgid "Status"
 msgstr "Gjendje"
 
-#: ../finch/gntft.c:211
 msgid "Close this window when all transfers finish"
-msgstr ""
+msgstr "Mbylle këtë dritare kur të përfundojnë tërë shpërnguljet"
 
-#: ../finch/gntft.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Clear finished transfers"
-msgstr "_Pastro shpërngulje të përfunduara"
+msgstr "Pastro shpërngulje të përfunduara"
 
-#: ../finch/gntft.c:232
-#, fuzzy
 msgid "Stop"
-msgstr "Hiptop"
+msgstr "Ndal"
 
-#: ../finch/gntft.c:305 ../pidgin/gtkft.c:169 ../pidgin/gtkft.c:973
 msgid "Waiting for transfer to begin"
-msgstr "Po pres të fillojë shpërngulja"
+msgstr "Po pritet të fillojë shpërngulja"
 
-#: ../finch/gntft.c:372 ../pidgin/gtkft.c:166 ../pidgin/gtkft.c:1054
 msgid "Canceled"
 msgstr "Anuluar"
 
-#: ../finch/gntft.c:374 ../pidgin/gtkft.c:1056
 msgid "Failed"
 msgstr "Dështova"
 
-#: ../finch/gntft.c:420 ../pidgin/gtkft.c:134
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%.2f KiB/s"
-msgstr "%.2f KB/s"
+msgstr "%.2f KiB/s"
 
-#: ../finch/gntft.c:431
+msgid "Sent"
+msgstr "Dërguar"
+
+msgid "Received"
+msgstr "Marrë"
+
+msgid "Finished"
+msgstr "Përfunduar"
+
 #, c-format
 msgid "The file was saved as %s."
+msgstr "Kartela u ruajt si %s."
+
+msgid "Sending"
+msgstr "Po dërgohet"
+
+msgid "Receiving"
+msgstr "Po merret"
+
+#, c-format
+msgid "Conversation in %s on %s"
+msgstr "Bashkëbisedim në %s te %s"
+
+#, c-format
+msgid "Conversation with %s on %s"
+msgstr "Bashkëbisedim me %s te %s"
+
+msgid "%B %Y"
+msgstr "%B %Y"
+
+msgid ""
+"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
+"log\" preference is enabled."
 msgstr ""
+"Ngjarje sistemi do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar parapëlqimi "
+"\"Regjistro tërë ndryshimet e gjendjes te regjistri i sistemit\"."
 
-#: ../finch/gntft.c:432 ../finch/gntft.c:433 ../pidgin/gtkft.c:163
-#: ../pidgin/gtkft.c:1116
-msgid "Finished"
-msgstr "Përfunduar"
+msgid ""
+"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
+"preference is enabled."
+msgstr ""
+"mesazhe të atypëratyshëm do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar "
+"parapëlqimi \"Regjistro tërë mesazhet e atypëratyshëm\"."
 
-#: ../finch/gntft.c:437 ../libpurple/protocols/msn/session.c:347
-msgid "Transferring"
-msgstr "Po shpërngul"
+msgid ""
+"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
+msgstr ""
+"Fjalosjet do të regjistrohen vetëm nëse është veprues parapëlqimi "
+"\"Regjistro tërë fjalosjet\"."
 
-#: ../finch/gntnotify.c:165
-#, fuzzy
+msgid "No logs were found"
+msgstr "Nuk u gjetën regjistrime"
+
+msgid "Total log size:"
+msgstr "Madhësi tërësore regjistrimi:"
+
+#. Search box *********
+msgid "Scroll/Search: "
+msgstr "Parakaloji/Kërko:"
+
+#, c-format
+msgid "Conversations in %s"
+msgstr "Bashkëbisedime në %s"
+
+#, c-format
+msgid "Conversations with %s"
+msgstr "Bashkëbisedime me %s"
+
+# Conversations
+msgid "All Conversations"
+msgstr "Tërë Bashkëbisedimet"
+
+# Window **********
+msgid "System Log"
+msgstr "Regjistrim Sistemi"
+
 msgid "Emails"
-msgstr "Email"
+msgstr "Email-e"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:171 ../finch/gntnotify.c:225
 msgid "You have mail!"
-msgstr ""
+msgstr "Ju ka ardhur postë!"
 
 # Gender
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../pidgin/gtknotify.c:513
-#, fuzzy
 msgid "Sender"
-msgstr "Gjini"
+msgstr "Dërgues"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:174 ../pidgin/gtknotify.c:520
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Subjekt"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s (%s) has %d new message."
 msgid_plural "%s (%s) has %d new messages."
-msgstr[0] "%s ka %d mesazh të ri."
-msgstr[1] "%s ka %d mesazhe të rinj."
+msgstr[0] "%s (%s) ka %d mesazh të ri."
+msgstr[1] "%s (%s) ka %d mesazhe të rinj."
 
-#: ../finch/gntnotify.c:225 ../pidgin/gtknotify.c:341
-#, fuzzy
 msgid "New Mail"
-msgstr "Email"
+msgstr "Postë e Re"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:290 ../pidgin/gtknotify.c:940
 #, c-format
 msgid "Info for %s"
 msgstr "Të dhëna për %s"
 
 # res[0] == username
-#: ../finch/gntnotify.c:291 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:476
-#: ../pidgin/gtknotify.c:941
 msgid "Buddy Information"
 msgstr "Të dhëna Shoku"
 
 # connect to the server
-#: ../finch/gntnotify.c:377 ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:367
-#, fuzzy
 msgid "Continue"
-msgstr "Po lidhem"
+msgstr "Vazhdo"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:386 ../pidgin/gtkconv.c:1596
 msgid "IM"
-msgstr "IM"
+msgstr "MA"
 
-# join button
-#: ../finch/gntnotify.c:389
-#, fuzzy
-msgid "Join"
-msgstr "_Bashkojuni"
+msgid "(none)"
+msgstr "(asnjë)"
 
-# Invite
-#: ../finch/gntnotify.c:392 ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3473
-#, fuzzy
-msgid "Invite"
-msgstr "_Ftoni"
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
 
-#: ../finch/gntnotify.c:395
-#, fuzzy
-msgid "(none)"
-msgstr "(pa emër)"
-
-#: ../finch/gntplugin.c:75 ../finch/gntplugin.c:84
 msgid "ERROR"
-msgstr ""
+msgstr "GABIM"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:75
-#, fuzzy
 msgid "loading plugin failed"
-msgstr "Pingu dështoi"
+msgstr "ngarkimi i shtojcës dështoi"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:84
 msgid "unloading plugin failed"
-msgstr ""
+msgstr "çngarkimi i shtojcës dështoi"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:129
 #, c-format
 msgid ""
 "Name: %s\n"
@@ -1253,519 +958,399 @@ msgstr ""
 "Website: %s\n"
 "Filename: %s\n"
 msgstr ""
+"Emër: %s\n"
+"Version: %s\n"
+"Përshkrim: %s\n"
+"Autor: %s\n"
+"Website: %s\n"
+"Emër kartele: %s\n"
 
-#: ../finch/gntplugin.c:187
 msgid "Plugin need to be loaded before you can configure it."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojca lypset të jetë e ngarkuar përpara se ta formësoni."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:235
 msgid "No configuration options for this plugin."
+msgstr "Nuk ka mundësi formësimi për këtë shtojcë."
+
+# *< name
+# *< version
+# *< summary
+msgid "Error loading plugin"
+msgstr "Gabim në ngarkimin e shtojcës"
+
+msgid "The selected file is not a valid plugin."
+msgstr "Kartela e përzgjedhur nuk është shtojcë e vlefshme."
+
+msgid ""
+"Please open the debug window and try again to see the exact error message."
 msgstr ""
+"Ju lutem hapni dritaren e diagnostikimeve dhe provoni sërish të shihni "
+"mesazhin e saktë për gabimin."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:260
-#, fuzzy
+msgid "Select plugin to install"
+msgstr "Përzgjidhni një shtojcë për ta instaluar"
+
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Po prisni autorizim prej shokëve vijues"
+msgstr "Mund të (ç)ngarkoni shtojca prej listës vijuese."
 
-#: ../finch/gntplugin.c:315
-#, fuzzy
+msgid "Install Plugin..."
+msgstr "Instalo Shtojcë..."
+
 msgid "Configure Plugin"
-msgstr "Formëso Dhomë"
+msgstr "Formësoni Shtojcën"
 
 #. copy the preferences to tmp values...
 #. * I liked "take affect immediately" Oh well :-(
 #. (that should have been "effect," right?)
 #. Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
 #. Create the window
-#: ../finch/gntplugin.c:371 ../finch/gntplugin.c:378 ../finch/gntprefs.c:264
-#: ../finch/gntui.c:90 ../pidgin/gtkdocklet.c:524 ../pidgin/gtkprefs.c:2067
 msgid "Preferences"
 msgstr "Parapëlqime"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:183 ../pidgin/gtkpounce.c:256
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
 msgstr "Ju lutem jepni një shok për ta cytur."
 
 # "New Buddy Pounce"
-#: ../finch/gntpounce.c:328 ../pidgin/gtkpounce.c:517
 msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Cytje e Re Shoku"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:328 ../pidgin/gtkpounce.c:517
 msgid "Edit Buddy Pounce"
 msgstr "Përpunoni Cytje Shoku"
 
 # Create the "Pounce Who" frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:333
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Kë Të Cys"
 
 #. Account:
-#: ../finch/gntpounce.c:336 ../finch/gntstatus.c:456
 msgid "Account:"
 msgstr "Llogari:"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:358
-#, fuzzy
 msgid "Buddy name:"
-msgstr "Emër _shoku:"
+msgstr "Emër shoku:"
 
 # Create the "Pounce When" frame.
 #. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:374 ../pidgin/gtkpounce.c:585
-#, fuzzy
 msgid "Pounce When Buddy..."
-msgstr "Kur Ta Cys"
+msgstr "Cyt Kur Shoku..."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:376
-#, fuzzy
 msgid "Signs on"
-msgstr "Nënshkruani"
+msgstr "Nënshkruan"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:377
-#, fuzzy
 msgid "Signs off"
-msgstr "_Çnënshkruani"
+msgstr "Çnënshkruan"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:378
-#, fuzzy
 msgid "Goes away"
-msgstr "Gjatë largimesh"
+msgstr "Largohet"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:379
-#, fuzzy
 msgid "Returns from away"
-msgstr "_Kthehet prej largimi"
+msgstr "Kthehet prej largimi"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Becomes idle"
-msgstr "%s u plogështua"
+msgstr "Plogështohet"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:381
-#, fuzzy
 msgid "Is no longer idle"
-msgstr "%s nuk është më i plogësht."
+msgstr "Nuk është më i plogësht"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:382
-#, fuzzy
 msgid "Starts typing"
-msgstr "Shoku fillon të sh_typë"
+msgstr "Zë e shtyp"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Pauses while typing"
-msgstr "Përdoruesi po shkruan..."
+msgstr "Pushon ndërkohë që po shtypte"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:384
-#, fuzzy
 msgid "Stops typing"
-msgstr "Shoku mbaron së sht_ypuri"
+msgstr "Resht së shtypuri"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:385
-#, fuzzy
 msgid "Sends a message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Dërgon mesazh"
 
 #. Create the "Action" frame.
-#: ../finch/gntpounce.c:414 ../pidgin/gtkpounce.c:646
-#, fuzzy
 msgid "Action"
-msgstr "Vendndodhje"
+msgstr "Veprim"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:416
-#, fuzzy
 msgid "Open an IM window"
-msgstr "H_ap dritare IM"
+msgstr "Hap një dritare MA"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:417
-#, fuzzy
 msgid "Pop up a notification"
-msgstr "_Hap njoftim"
+msgstr "Shfaq një njoftim"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:418
-#, fuzzy
 msgid "Send a message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Dërgo mesazh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:419
-#, fuzzy
 msgid "Execute a command"
-msgstr "Përmb_ush një urdhër"
+msgstr "Përmbush urdhër"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:420
-#, fuzzy
 msgid "Play a sound"
-msgstr "_Luaj një tingull"
+msgstr "Luaj një tingull"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:448
-msgid "Pounce only when my status is not available"
-msgstr ""
+msgid "Pounce only when my status is not Available"
+msgstr "Cyt vetëm kur gjendja ime nuk është e Passhme"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:450 ../pidgin/gtkpounce.c:1281
 msgid "Recurring"
-msgstr ""
+msgstr "E ripërsëritshme"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:618
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create pounce"
-msgstr "S'ndryshoj dot nofkë"
+msgstr "Nuk krijohet dot cytje"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:619
 msgid "You do not have any accounts."
-msgstr ""
+msgstr "Nuk keni ndonjë llogari."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:620
 msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Duhet të krijoni një llogari përpara se të mund të krijonit një cytje."
 
-#: ../finch/gntpounce.c:662 ../pidgin/gtkpounce.c:1096
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
+msgstr "Jeni i sigurtë se doni të fshini cytjen te %s për %s?"
 
 # "New Buddy Pounce"
-#: ../finch/gntpounce.c:696 ../finch/gntui.c:84 ../pidgin/gtkpounce.c:1325
-#, fuzzy
 msgid "Buddy Pounces"
-msgstr "Cytje e Re Shoku"
+msgstr "Cytje Shokësh"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:810 ../pidgin/gtkpounce.c:1452
 #, c-format
 msgid "%s has started typing to you (%s)"
 msgstr "%s ka filluar të shtypë për ju (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:812 ../pidgin/gtkpounce.c:1454
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
-msgstr "%s ka filluar të shtypë për ju (%s)"
+msgstr "%s reshti ndërkohë që po shtypte për ju (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:814 ../pidgin/gtkpounce.c:1456
 #, c-format
 msgid "%s has signed on (%s)"
 msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:816 ../pidgin/gtkpounce.c:1458
 #, c-format
 msgid "%s has returned from being idle (%s)"
 msgstr "%s është kthyer prej plogështie (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:818 ../pidgin/gtkpounce.c:1460
 #, c-format
 msgid "%s has returned from being away (%s)"
 msgstr "%s është kthyer nga largimi (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:820 ../pidgin/gtkpounce.c:1462
 #, c-format
 msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
 msgstr "%s ka reshtur së shkruajturi për ju (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:822 ../pidgin/gtkpounce.c:1464
 #, c-format
 msgid "%s has signed off (%s)"
 msgstr "%s ka çnënshkruar (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:824 ../pidgin/gtkpounce.c:1466
 #, c-format
 msgid "%s has become idle (%s)"
 msgstr "%s është plogështuar (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:826 ../pidgin/gtkpounce.c:1468
 #, c-format
 msgid "%s has gone away. (%s)"
 msgstr "%s është larguar. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:828 ../pidgin/gtkpounce.c:1470
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
-msgstr "%s don t'ju dërgojë %s (%s)"
+msgstr "%s ju ka dërguar një mesazh. (%s)"
 
-#: ../finch/gntpounce.c:829 ../pidgin/gtkpounce.c:1471
 #, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
 msgstr "Akt i panjohur cytjeje. Ju lutem njoftojeni këtë!"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:92
 msgid "Based on keyboard use"
-msgstr ""
+msgstr "Bazuar në përdorim tastiere"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:94 ../pidgin/gtkprefs.c:1930
-#, fuzzy
 msgid "From last sent message"
-msgstr "Regjistro tërë mesazhet e _atypëratyshëm"
+msgstr "Prej mesazhit të dërguar së fundmi"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:96 ../pidgin/gtkprefs.c:898 ../pidgin/gtkprefs.c:907
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1929 ../pidgin/gtkprefs.c:1943
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:333
 msgid "Never"
 msgstr "Kurrë"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:184
-#, fuzzy
 msgid "Show Idle Time"
-msgstr "Caktoni Kohë Plogështie Llogarie"
+msgstr "Shfaq Kohë Plogështie"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Show Offline Buddies"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë Jo të lidhur"
+msgstr "Shfaq Shokë Jo të lidhur"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:192
-#, fuzzy
 msgid "Notify buddies when you are typing"
-msgstr "_Njofto shokë që po shtypni për ta"
+msgstr "Njofto shokë kur shtypni"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Log format"
-msgstr "_Format Regjistrimi:"
+msgstr "Format regjistrimi"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:199
 msgid "Log IMs"
-msgstr ""
+msgstr "Regjistro MA"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Log chats"
-msgstr "Regjistro tërë _fjalosjet"
+msgstr "Regjistro fjalosje"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:201
-#, fuzzy
 msgid "Log status change events"
-msgstr "Regjistro tërë ndryshime _gjendjeje te regjistri i sistemit"
+msgstr "Regjistro ndryshime gjendjesh"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:207
-#, fuzzy
 msgid "Report Idle time"
-msgstr "_Raporto kohë plogështie"
+msgstr "Raporto Kohë plogështie"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:208
-#, fuzzy
 msgid "Change status when idle"
-msgstr "Ndrysho gjendjen po qe i _plogësht"
+msgstr "Ndryshoji gjendjen po qe i plogësht"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:209
-#, fuzzy
 msgid "Minutes before changing status"
-msgstr "_Minuta para ndryshimit të gjendjes:"
+msgstr "Minuta para ndryshimit të gjendjes"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Change status to"
-msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
+msgstr "Ndryshoji gjendjen si"
 
 # Conversations
 #. Conversations
-#: ../finch/gntprefs.c:259 ../pidgin/gtkprefs.c:993 ../pidgin/gtkprefs.c:2033
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:340
 msgid "Conversations"
 msgstr "bashkëbisedime"
 
-#: ../finch/gntprefs.c:260 ../pidgin/gtkprefs.c:1467 ../pidgin/gtkprefs.c:2044
 msgid "Logging"
 msgstr "Hyrje"
 
-#: ../finch/gntrequest.c:583
-#, fuzzy
+msgid "You must fill all the required fields."
+msgstr "Duhet të plotësoni tërë fushat e domosdoshme."
+
+msgid "The required fields are underlined."
+msgstr "Fushat e domosdoshme janë të nënvizuara."
+
 msgid "Not implemented yet."
-msgstr "Karakteristikë e Pajetësuar"
+msgstr "Ende i parealizuar."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:659 ../pidgin/gtkrequest.c:1555
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1601
 msgid "Save File..."
 msgstr "Ruaj Kartelë..."
 
-#: ../finch/gntrequest.c:659 ../pidgin/gtkrequest.c:1556
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1602
 msgid "Open File..."
 msgstr "Hap Kartelë..."
 
-#: ../finch/gntsound.c:97 ../pidgin/gtksound.c:64
+msgid "Choose Location..."
+msgstr "Zgjidhni Vend..."
+
+msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
+msgstr "Shtypni 'Enter' për të gjetur më tepër dhoma të kësaj kategorie."
+
+msgid "Get"
+msgstr "Merr"
+
+#. Create the window.
+msgid "Room List"
+msgstr "Listë Dhomash"
+
 msgid "Buddy logs in"
 msgstr "Shoku futet"
 
-#: ../finch/gntsound.c:98 ../pidgin/gtksound.c:65
 msgid "Buddy logs out"
 msgstr "Shoku del"
 
-#: ../finch/gntsound.c:99 ../pidgin/gtksound.c:66
 msgid "Message received"
 msgstr "Mesazh i marrë"
 
-#: ../finch/gntsound.c:100 ../pidgin/gtksound.c:67
 msgid "Message received begins conversation"
 msgstr "Mesazh i marrë, fillon bashkëbisedimi"
 
-#: ../finch/gntsound.c:101 ../pidgin/gtksound.c:68
 msgid "Message sent"
 msgstr "Mesazh i dërguar"
 
-#: ../finch/gntsound.c:102 ../pidgin/gtksound.c:69
 msgid "Person enters chat"
 msgstr "Personi hyn në fjalosje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:103 ../pidgin/gtksound.c:70
 msgid "Person leaves chat"
 msgstr "Personi del nga fjalosje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:104 ../pidgin/gtksound.c:71
 msgid "You talk in chat"
 msgstr "Flisni në fjalosje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:105 ../pidgin/gtksound.c:72
 msgid "Others talk in chat"
 msgstr "Të tjerë flasin në fjalosje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:107 ../pidgin/gtksound.c:75
-#, fuzzy
-msgid "Someone says your screen name in chat"
+msgid "Someone says your username in chat"
 msgstr "Dikush thotë emrin tuaj në fjalosje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:361 ../pidgin/gtksound.c:311
 msgid "GStreamer Failure"
-msgstr ""
+msgstr "Dështim i GStreamer-it"
 
-#: ../finch/gntsound.c:362 ../pidgin/gtksound.c:312
 msgid "GStreamer failed to initialize."
-msgstr ""
+msgstr "GStreamer dështoi gatitjen."
 
-#: ../finch/gntsound.c:716 ../finch/gntsound.c:802 ../pidgin/gtkprefs.c:1587
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1676 ../pidgin/gtkprefs.c:1872
-#, fuzzy
 msgid "(default)"
-msgstr "Parazgjedhje"
+msgstr "(parazgjedhje)"
 
-#: ../finch/gntsound.c:729
-#, fuzzy
 msgid "Select Sound File ..."
-msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
+msgstr "Përzgjidhni Kartelë Zanore ..."
 
-#: ../finch/gntsound.c:904
-#, fuzzy
 msgid "Sound Preferences"
-msgstr "Parapëlqime"
+msgstr "Parapëlqime Zanore"
 
-#: ../finch/gntsound.c:915
-#, fuzzy
 msgid "Profiles"
-msgstr "Profil MSN"
+msgstr "Profile"
 
-#: ../finch/gntsound.c:954 ../pidgin/gtkprefs.c:1717
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatike"
 
-#: ../finch/gntsound.c:957
-#, fuzzy
 msgid "Console Beep"
 msgstr "Tingull Konsole"
 
-#: ../finch/gntsound.c:958 ../pidgin/gtkprefs.c:1721
 msgid "Command"
 msgstr "Urdhër"
 
-#: ../finch/gntsound.c:959
-#, fuzzy
 msgid "No Sound"
-msgstr "Pa tinguj"
+msgstr "Pa Zë"
 
-#: ../finch/gntsound.c:961 ../pidgin/gtkprefs.c:1712
 msgid "Sound Method"
 msgstr "Metodë Tingulli"
 
-#: ../finch/gntsound.c:966
-#, fuzzy
 msgid "Method: "
-msgstr "_Metodë:"
+msgstr "Metodë:"
 
-#: ../finch/gntsound.c:973
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Sound Command\n"
 "(%s for filename)"
 msgstr ""
-"_Urdhër tingulli:\n"
+"Urdhër Tingulli\n"
 "(%s për emër kartele)"
 
 #. Sound options
-#: ../finch/gntsound.c:981 ../pidgin/gtkprefs.c:1756
 msgid "Sound Options"
 msgstr "Mundësi Tingulli"
 
-#: ../finch/gntsound.c:982
-#, fuzzy
 msgid "Sounds when conversation has focus"
-msgstr "Tinguj kur bashkëbisedimi ka _fokus"
+msgstr "Tinguj kur bashkëbisedimi ka fokus"
 
-#: ../finch/gntsound.c:990 ../pidgin/gtkprefs.c:897 ../pidgin/gtkprefs.c:909
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1763 ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:42
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:51
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:334
 msgid "Always"
 msgstr "Përherë"
 
-#: ../finch/gntsound.c:991 ../pidgin/gtkprefs.c:1761
-#, fuzzy
 msgid "Only when available"
-msgstr "E pamundur"
+msgstr "Vetëm kur mundet"
 
-#: ../finch/gntsound.c:992 ../pidgin/gtkprefs.c:1762
-#, fuzzy
 msgid "Only when not available"
-msgstr "Fjalosja në %s nuk është e mundshme."
+msgstr "Vetëm kur nuk mundet"
 
-#: ../finch/gntsound.c:999
 msgid "Volume(0-100):"
-msgstr ""
+msgstr "Volum(0-100):"
 
 #. Sound events
-#: ../finch/gntsound.c:1018 ../pidgin/gtkprefs.c:1798
 msgid "Sound Events"
 msgstr "Ngjarje Tingulli"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1020 ../pidgin/gtkprefs.c:1857
 msgid "Event"
 msgstr "Ngjarje"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1020
-#, fuzzy
 msgid "File"
-msgstr "Filtër"
+msgstr "Kartelë"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1039 ../pidgin/gtkprefs.c:1876
 msgid "Test"
 msgstr "Provoni"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1042 ../pidgin/gtkprefs.c:1880
 msgid "Reset"
 msgstr "Ricaktoni"
 
-#: ../finch/gntsound.c:1045 ../pidgin/gtkprefs.c:1884
 msgid "Choose..."
 msgstr "Zgjidhni..."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:138
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
+msgstr "Jeni i sigurt se doni të fshini \"%s\""
 
-#: ../finch/gntstatus.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Delete Status"
-msgstr "Gjendje për I lidhur "
+msgstr "Fshije Gjendjen"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:176 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:597
 msgid "Saved Statuses"
 msgstr "Gjendje të Ruajtura"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../finch/gntstatus.c:539
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:298
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1359
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1484
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:500
 msgid "Title"
 msgstr "Titull"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:515
 msgid "Type"
 msgstr "Tip"
 
@@ -1777,224 +1362,137 @@ msgstr "Tip"
 #. user_settable
 #. not independent
 #. Attributes - each status can have a message.
-#: ../finch/gntstatus.c:183 ../finch/gntstatus.c:564 ../finch/gntstatus.c:576
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:256
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:263
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:346
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1077 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1579
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1597 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1613 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1622
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1627 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:234
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1532
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1555
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1578
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1601
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1624
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1649
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:148
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2838
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2941
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2947
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2953
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5554
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5772
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5786
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5802
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5809
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5816
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3286
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3292
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3298
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3377
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1551
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1551
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:246
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3751
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3757
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2337
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:526 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1010
 msgid "Message"
 msgstr "Mesazh"
 
 #. Use
-#: ../finch/gntstatus.c:194 ../finch/gntstatus.c:593
-#, fuzzy
 msgid "Use"
-msgstr "_Përdor"
+msgstr "Përdor"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:301
-#, fuzzy
 msgid "Invalid title"
-msgstr "ID autorizimi i pavlefshëm"
+msgstr "Titull i pavlefshëm"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:302
 msgid "Please enter a non-empty title for the status."
-msgstr ""
+msgstr "Ju lutem jepni për gjendjen një titull jo bosh."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate title"
-msgstr "Dyfishim Ndreqjeje"
+msgstr "Dyfisho Titullin"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:311
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a different title for the status."
-msgstr "Përdor gjendje të _ndryshme për disa llogari"
+msgstr "Ju lutem jepni një tjetër titull për gjendjen."
 
-#: ../finch/gntstatus.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Substatus"
-msgstr "Gjendje"
+msgstr "Nëngjendje"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:464 ../pidgin/gtkft.c:699
 msgid "Status:"
 msgstr "Gjendje:"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:479
-#, fuzzy
 msgid "Message:"
-msgstr "_Mesazh:"
+msgstr "Mesazh:"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Edit Status"
-msgstr "Gjendje Civile"
+msgstr "Përpunoni Gjendje"
 
-#: ../finch/gntstatus.c:570
-#, fuzzy
 msgid "Use different status for following accounts"
-msgstr "Përdor gjendje të _ndryshme për disa llogari"
+msgstr "Përdor tjetër gjendje për llogaritë vijuese"
 
 #. Save & Use
-#: ../finch/gntstatus.c:604
-#, fuzzy
 msgid "Save & Use"
-msgstr "Ruaj Pamje"
+msgstr "Ruaje & Përdore"
 
-#: ../finch/gntui.c:85
 msgid "Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Dëshmi"
 
-#: ../finch/gntui.c:89 ../pidgin/gtkprefs.c:2035
 msgid "Sounds"
 msgstr "Tinguj"
 
-#: ../finch/gntui.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Statuses"
 msgstr "Gjendje"
 
 # *< name
 # *< version
 # *< summary
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:115 ../finch/plugins/gntclipboard.c:121
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:128
-#, fuzzy
 msgid "Error loading the plugin."
-msgstr "Mundëson suport për ngarkim shtojcash perl"
+msgstr "Gabim në ngarkimin e shtojcës."
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't find X display"
-msgstr "S'hapa dot kartelë"
+msgstr "Nuk u gjet dot mekanizëm ekrani X"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Couldn't find window"
-msgstr "S'hapa dot kartelë"
+msgstr "Nuk u gjet dot dritare"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:129
 msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
 msgstr ""
+"Kjo shtojcë nuk mund të ngarkohet, ngaqë nuk qe krijuar për mbulim edhe të "
+"X11-s."
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:158
 msgid "GntClipboard"
-msgstr ""
+msgstr "GntClipboard"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:160
 msgid "Clipboard plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcë për Të papastrën"
 
-#: ../finch/plugins/gntclipboard.c:161
 msgid ""
 "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
 "X, if possible."
 msgstr ""
+"Kur ndryshon përmbajtja e të papastrës gnt, përmbajtja bëhet e passhme për X-"
+"in, në qoftë e mundur."
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:231
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s just signed on"
-msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
+msgstr "%s sapo nënshkroi"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s just signed off"
-msgstr "%s ka çnënshkruar (%s)"
+msgstr "%s sapo çnënshkroi"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s sent you a message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "%s ju dërgoi një mesazh"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:265
 #, c-format
 msgid "%s said your nick in %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s përmendi nofkën tuaj te %s"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:267
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s sent a message in %s"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "%s dërgoi një mesazh te %s"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:305
-#, fuzzy
 msgid "Buddy signs on/off"
-msgstr "Shoku është i shkëputur:"
+msgstr "Shoku nënshkruan/çnënshkruan"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:306
 msgid "You receive an IM"
-msgstr ""
+msgstr "Merrni një MA"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:307
-#, fuzzy
 msgid "Someone speaks in a chat"
-msgstr "Dikush thotë emrin tuaj në fjalosje"
+msgstr "Dikush flet në fjalosje"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Someone says your name in a chat"
-msgstr "Dikush thotë emrin tuaj në fjalosje"
+msgstr "Dikush thotë emrin tuaj në një fjalosje"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:336
 msgid "Notify with a toaster when"
 msgstr ""
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:351
 msgid "Beep too!"
 msgstr ""
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:357
 msgid "Set URGENT for the terminal window."
-msgstr ""
+msgstr "Cakto \"URGENT\" për dritaren e terminalit."
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:377
 msgid "GntGf"
-msgstr ""
+msgstr "GntGf"
 
-#: ../finch/plugins/gntgf.c:379 ../finch/plugins/gntgf.c:380
 msgid "Toaster plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcë për Toaster"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:116 ../pidgin/plugins/history.c:120
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Conversation with %s on %s:</b><br>"
-msgstr "Bashkëbisedim me %s te %s"
+msgstr "<b>Bashkëbisedim me %s te %s:</b><br>"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:138 ../pidgin/plugins/history.c:147
 msgid "History Plugin Requires Logging"
 msgstr "Shtojca për Historikun Lyp Regjistrim"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:139 ../pidgin/plugins/history.c:148
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
@@ -2006,263 +1504,241 @@ msgstr ""
 "Aktivizimi i regjistrimit të mesazheve të atypëratyshëm dhe/ose fjalosjeve "
 "aktivizon historikun për të njëjtin tip bashkëbisedimi."
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:179
-#, fuzzy
 msgid "GntHistory"
-msgstr "Historik"
+msgstr "GntHistory"
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:181 ../pidgin/plugins/history.c:190
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Shfaq në bashkëbisedime të rinj bashkëbisedime të përdorur së fundmi ."
 
-#: ../finch/plugins/gnthistory.c:182 ../pidgin/plugins/history.c:191
 msgid ""
 "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
 "conversation into the current conversation."
 msgstr ""
+"Kur hapet një bashkëbisedim i ri kjo shtojcë do të fusë bashkëbisedimin e "
+"fundit te bashkëbisedimi i çastit."
 
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:69
+#, c-format
+msgid "Online"
+msgstr "I lidhur"
+
+msgid "Offline"
+msgstr "Jo i lidhur"
+
+msgid "Online Buddies"
+msgstr "Shokë të Lidhur"
+
+msgid "Offline Buddies"
+msgstr "Shokë Jo të lidhur"
+
+msgid "Online/Offline"
+msgstr "Online/Offline"
+
+msgid "Meebo"
+msgstr "Meebo"
+
+msgid "No Grouping"
+msgstr "Pa Grupim"
+
+# *< name
+# *< version
+# * summary
+# * description
+msgid "Provides alternate buddylist grouping options."
+msgstr "Furnizon mundësi alternative për grupim listash shokësh."
+
 msgid "Lastlog"
-msgstr ""
+msgstr "Lastlog"
 
 #. Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:100
 msgid "lastlog: Searches for a substring in the backlog."
-msgstr ""
+msgstr "lastlog: Kërkon në \"backlog\" për një nënvarg."
 
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:122
 msgid "GntLastlog"
-msgstr ""
+msgstr "GntLastlog"
 
-#: ../finch/plugins/lastlog.c:124 ../finch/plugins/lastlog.c:125
 msgid "Lastlog plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcë për \"lastlog\"."
 
-#: ../libpurple/account.c:791
 msgid "accounts"
 msgstr "llogari"
 
-#: ../libpurple/account.c:958 ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:195
 msgid "Password is required to sign on."
 msgstr "Për të nënshkruar lipset fjalëkalim."
 
-#: ../libpurple/account.c:992
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s (%s)"
 msgstr "Jepni fjalëkalim për %s (%s) "
 
 # if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/account.c:999
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Jepni Fjalëkalimin"
 
-#: ../libpurple/account.c:1004
 msgid "Save password"
 msgstr "Ruaj fjalëkalimin"
 
-#: ../libpurple/account.c:1039 ../libpurple/connection.c:105
-#: ../libpurple/connection.c:178
 #, c-format
 msgid "Missing protocol plugin for %s"
 msgstr "Mungon shtojcë protokolli për %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1041 ../libpurple/connection.c:108
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4036
 msgid "Connection Error"
 msgstr "Gabim Lidhjeje"
 
-#: ../libpurple/account.c:1199 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:707
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1687
 msgid "New passwords do not match."
 msgstr "Fjalëkalimi i ri nuk përputhet."
 
-#: ../libpurple/account.c:1208
 msgid "Fill out all fields completely."
 msgstr "Plotësoni tërë kutitë."
 
-#: ../libpurple/account.c:1231
 msgid "Original password"
 msgstr "Fjalëkalimi fillestar"
 
-#: ../libpurple/account.c:1238
 msgid "New password"
 msgstr "Fjalëkalim i ri"
 
-#: ../libpurple/account.c:1245
 msgid "New password (again)"
 msgstr "Fjalëkalim i ri (sërish)"
 
-#: ../libpurple/account.c:1251
 #, c-format
 msgid "Change password for %s"
 msgstr "Ndrysho fjalëklim për %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1259
 msgid "Please enter your current password and your new password."
 msgstr ""
 "Ju lutem jepni fjalëkalimin tuaj të çastit dhe fjalëkalimin tuaj të ri."
 
-#: ../libpurple/account.c:1290
 #, c-format
 msgid "Change user information for %s"
 msgstr "Ndrysho të dhëna përdoruesi për %s"
 
-#: ../libpurple/account.c:1293 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1670
 msgid "Set User Info"
 msgstr "Rregulloni Të dhëna Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/account.c:1764 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1017
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:782
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2027
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2044
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2831
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:232 ../pidgin/gtkft.c:160
 msgid "Unknown"
 msgstr "E panjohur"
 
-#: ../libpurple/blist.c:521 ../libpurple/blist.c:1320
-#: ../libpurple/blist.c:1552 ../libpurple/protocols/jabber/roster.c:69
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3244 ../pidgin/gtkblist.c:5373
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevo-util.c:67
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:96
 msgid "Buddies"
 msgstr "Shokë"
 
-#: ../libpurple/blist.c:548
 msgid "buddy list"
 msgstr "listë shokësh"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:545
 msgid "(DOES NOT MATCH)"
-msgstr ""
+msgstr "(NUK PËRPUTHET)"
 
 #. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:549
 #, c-format
 msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
-msgstr ""
+msgstr "%s ka paraqitur dëshminë vijuese për përdorim vetëm-këtë-herë:"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:550
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s %s\n"
 "Fingerprint (SHA1): %s"
 msgstr ""
+"Emër i zakonshëm: %s %s\n"
+"Shenjë gishtash (SHA1): %s"
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:555
 msgid "Single-use Certificate Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Verifikim Dëshmie Njëpërdorimshe"
 
 #. Scheme name
 #. Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:872
 msgid "Certificate Authorities"
-msgstr ""
+msgstr "Autoritete Dëshmish"
 
 #. Scheme name
 #. Pool name
-#: ../libpurple/certificate.c:1040
 msgid "SSL Peers Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Fshehtinë Ortakësh SSL"
 
 #. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1171
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Accept certificate for %s?"
-msgstr "Të pranoj ftesë fjalosjeje?"
+msgstr "Të pranohet dëshmia për %s?"
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1177
 msgid "SSL Certificate Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Verifikim Dëshmie SSL"
 
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #. Number of actions
-#: ../libpurple/certificate.c:1186
 msgid "Accept"
 msgstr "Prano"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1187 ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:214
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:144
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:127
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:90
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Reject"
-msgstr "Ricaktoni"
+msgstr "Hidh tej"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1188
 msgid "_View Certificate..."
-msgstr ""
+msgstr "_Shihni Dëshmi..."
 
 #. Prompt the user to authenticate the certificate
-#. TODO: Provide the user with more guidance about why he is
-#. being prompted
 #. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1288
 #, c-format
 msgid ""
-"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
-"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr ""
-
-#. Prompt the user to authenticate the certificate
-#. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1313
-#, c-format
-msgid ""
 "The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be "
 "automatically checked."
 msgstr ""
+"Dëshmia e paraqitur nga \"%s\" është e vetënënshkruar. Nuk mund të "
+"kontrollohet vetvetiu."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1331
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Zinxhiri i dëshmive i paraqitur për %s nuk është i vlefshëm."
 
 #. TODO: Make this error either block the ensuing SSL
 #. connection error until the user dismisses this one, or
 #. stifle it.
 #. TODO: Probably wrong.
 #. TODO: Probably wrong
-#: ../libpurple/certificate.c:1339 ../libpurple/certificate.c:1416
 msgid "SSL Certificate Error"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim Dëshmie SSL"
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1340
-#, fuzzy
 msgid "Invalid certificate chain"
-msgstr "Mekanizëm Autorizimi i Pasaktë"
+msgstr "Zinxhir i pavlefshëm dëshmish"
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1360
 msgid ""
 "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
 "validated."
 msgstr ""
+"Nuk keni bazë të dhënash për dëshmi rrënjë, ndaj kjo dëshmi nuk mund të "
+"vleftësohet."
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-#: ../libpurple/certificate.c:1382
 msgid ""
 "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
 msgstr ""
+"Dëshmia rrënjë që pretendohet të jetë e lëshuar nga kjo, është e panjohur "
+"për Pidgin."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1408
 #, c-format
 msgid ""
 "The certificate chain presented by %s does not have a valid digital "
 "signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
 "signature."
 msgstr ""
+"Zinxhiri i dëshmive i paraqitur nga %s nuk përmban ndonjë nënshkrim shifror "
+"të vlefshëm prej Autoritetit të Dëshmive prej të cilit pretendon se ka "
+"nënshkrim."
 
-#: ../libpurple/certificate.c:1417
 msgid "Invalid certificate authority signature"
+msgstr "Nënshkrim i pavlefshëm autoriteti dëshmish"
+
+#. Prompt the user to authenticate the certificate
+#. TODO: Provide the user with more guidance about why he is
+#. being prompted
+#. vrq will be completed by user_auth
+#, c-format
+msgid ""
+"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
+"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
 msgstr ""
+"Dëshmia e paraqitur nga \"%s\" pretendon të jetë prej \"%s\". Kjo mundet të "
+"thotë që nuk po lidheni te shërbimi që kujtoni se po lidheni."
 
 #. Make messages
-#: ../libpurple/certificate.c:1881
 #, c-format
 msgid ""
 "Common name: %s\n"
@@ -2272,175 +1748,135 @@ msgstr ""
 "Activation date: %s\n"
 "Expiration date: %s\n"
 msgstr ""
+"Emër i zakonshëm: %s\n"
+"\n"
+"Shenjë gishtash (SHA1): %s\n"
+"\n"
+"Datë aktivizimi: %s\n"
+"Datë shfuqizimi: %s\n"
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
-#: ../libpurple/certificate.c:1890
-#, fuzzy
 msgid "Certificate Information"
-msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
+msgstr "Të dhëna Dëhsmie"
 
-#: ../libpurple/connection.c:107
 msgid "Registration Error"
 msgstr "Gabim Regjistrimi"
 
-#: ../libpurple/connection.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Unregistration Error"
-msgstr "Gabim Regjistrimi"
+msgstr "Gabim Çregjistrimi"
 
-#: ../libpurple/connection.c:350
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "+++ %s signed on"
-msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
+msgstr "+++ %s nënshkroi"
 
-#: ../libpurple/connection.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "+++ %s signed off"
-msgstr "%s ka çnënshkruar (%s)"
+msgstr "+++ %s çnënshkroi"
 
-#: ../libpurple/connection.c:497 ../libpurple/plugin.c:282
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2337
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:141
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:322
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Gabim i panjohur"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:170
 msgid "Unable to send message: The message is too large."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh: Mesazhi është shumë i madh."
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/conversation.c:173 ../libpurple/conversation.c:186
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:174
 msgid "The message is too large."
 msgstr "Mesazhi është shumë i madh."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:183 ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:255
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:298
 msgid "Unable to send message."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1211
-#, fuzzy
 msgid "Send Message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Dërgo Mesazh"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1214
-#, fuzzy
 msgid "_Send Message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "_Dërgo Mesazh"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1620
 #, c-format
 msgid "%s entered the room."
 msgstr "%s u fut në dhomë."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1623
 #, c-format
 msgid "%s [<I>%s</I>] entered the room."
 msgstr "%s [<I>%s</I>] u fut në dhomë."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1733
 #, c-format
 msgid "You are now known as %s"
-msgstr "Tani jeni i njohur si %s"
+msgstr "Tani njiheni si %s"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1753
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s tani njihet si %s"
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1828
 #, c-format
 msgid "%s left the room."
 msgstr "%s doli prej dhomës."
 
-#: ../libpurple/conversation.c:1831
 #, c-format
 msgid "%s left the room (%s)."
 msgstr "%s doli prej dhomës (%s)."
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:584
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get connection: %s"
-msgstr "Dështova në caktimin e \"cmodes\" për %s "
+msgstr "Pasja e lidhjes dështoi: %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:596
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get name: %s"
-msgstr "Dështova në ruajtje pamjeje: %s\n"
+msgstr "Pasja e emrit dështoi: %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.c:610
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get serv name: %s"
-msgstr "Dështova në ruajtje pamjeje: %s\n"
+msgstr "Pasja e emrit të shërbyesit dështoi: %s"
 
-#: ../libpurple/dbus-server.h:85
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
 msgstr ""
+"Për arsyet e radhitura më poshtë, shërbyesi D-BUS i të purpurit nuk po xhiron"
 
-#: ../libpurple/desktopitem.c:287 ../libpurple/desktopitem.c:878
-#, fuzzy
 msgid "No name"
-msgstr "Emër strehe"
+msgstr "Pa emër"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:511
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create new resolver process\n"
-msgstr "I pazoti të krijoj \"socket\""
+msgstr "I pazoti të krijoj proces të ri shquajtjeje\n"
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/dnsquery.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Unable to send request to resolver process\n"
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s."
+msgstr "I pazoti të dërgoj kërkesë te proces shquajtjeje\n"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:549 ../libpurple/dnsquery.c:697
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error resolving %s:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+"Gabim në shquajtjen e %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:552 ../libpurple/dnsquery.c:711
-#: ../libpurple/dnsquery.c:831
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error resolving %s: %d"
-msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+msgstr "Gabim në shquajtjen e %s: %d"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:574
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reading from resolver process:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+"Gabim gjatë leximit prej procesi të shquajtjes:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:578
 #, c-format
 msgid "EOF while reading from resolver process"
-msgstr ""
+msgstr "EOF ndërkohë që po lexohej prej procesi shquajtjeje"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:761
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
-msgstr "Dështim Mirëfilltësimi"
+msgstr "Dështim krijimi rrjedhe: %s"
 
-#: ../libpurple/dnsquery.c:762
-#, fuzzy
 msgid "Unknown reason"
-msgstr "Arsye e panjohur."
+msgstr "Arsye e panjohur"
 
-#: ../libpurple/ft.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -2449,7 +1885,6 @@ msgstr ""
 "Gabim në leximin e %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:213
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing %s: \n"
@@ -2458,7 +1893,6 @@ msgstr ""
 "Gabim në shkrimin e %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "Error accessing %s: \n"
@@ -2467,40 +1901,33 @@ msgstr ""
 "Gabim në hyrjen te %s: \n"
 "%s.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:253
 msgid "Directory is not writable."
-msgstr ""
+msgstr "Drejtoria nuk është e shkruajtshme."
 
-#: ../libpurple/ft.c:268
 msgid "Cannot send a file of 0 bytes."
 msgstr "S'dërgoj dot kartelë me 0 bajt."
 
-#: ../libpurple/ft.c:278
 msgid "Cannot send a directory."
 msgstr "Nuk mund të dërgoj një drejtori."
 
-#: ../libpurple/ft.c:287
 #, c-format
 msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
 msgstr ""
-"%s nuk është kartelë e rregullt. Po kundërshtoj, me frikë, ta mbishkruaj.\n"
+"%s nuk është kartelë e rregullt. Po kundërshtohet, me frikë, të "
+"mbishkruhet.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:347
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you %s (%s)"
 msgstr "%s don t'ju dërgojë %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/ft.c:354
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you a file"
 msgstr "%s don t'ju dërgojë një kartelë"
 
-#: ../libpurple/ft.c:397
 #, c-format
 msgid "Accept file transfer request from %s?"
 msgstr "Të pranoj kërkesë shpërnguljeje kartelash prej %s?"
 
-#: ../libpurple/ft.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "A file is available for download from:\n"
@@ -2511,245 +1938,218 @@ msgstr ""
 "Strehë e largët: %s\n"
 "Portë e largët: %d"
 
-#: ../libpurple/ft.c:436
 #, c-format
 msgid "%s is offering to send file %s"
 msgstr "%s po ofron dërgimin e kartelës %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:488
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid filename.\n"
 msgstr "%s nuk është një emër i vlefshëm kartele.\n"
 
-#: ../libpurple/ft.c:509
 #, c-format
 msgid "Offering to send %s to %s"
-msgstr "Po i ofroj %s dërgimin e %s"
+msgstr "Po i ofrohet %s dërgimi i %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:521
 #, c-format
 msgid "Starting transfer of %s from %s"
-msgstr "Po nis shpërnguljen e %s prej %s"
+msgstr "Po niset shpërngulja e %s prej %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:682
 #, c-format
 msgid "Transfer of file %s complete"
 msgstr "Shpërngulje e kartelës %s e plotësuar"
 
-#: ../libpurple/ft.c:685
 #, c-format
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "Shpërngulje kartelash e plotësuar"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1103
 #, c-format
 msgid "You canceled the transfer of %s"
 msgstr "Anuluat shpërnguljen e %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1108
 #, c-format
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "Shpërngulje kartelash e anuluar"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1166
 #, c-format
 msgid "%s canceled the transfer of %s"
 msgstr "%s anuloi shpërnguljen e %s"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1171
 #, c-format
 msgid "%s canceled the file transfer"
 msgstr "%s anuloi shpërnguljen e kartelës"
 
-#: ../libpurple/ft.c:1228
 #, c-format
 msgid "File transfer to %s failed."
 msgstr "Shpërngulja e kartelës drejt %s dështoi."
 
-#: ../libpurple/ft.c:1230
 #, c-format
 msgid "File transfer from %s failed."
 msgstr "Shpërngulja e kartelës prej %s dështoi."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:1
 msgid "Run the command in a terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Xhiroje urdhrin në terminal"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:2
 msgid "The command used to handle \"aim\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"aim\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:3
 msgid "The command used to handle \"gg\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"gg\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:4
 msgid "The command used to handle \"icq\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"icq\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:5
 msgid "The command used to handle \"irc\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"irc\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:6
 msgid "The command used to handle \"msnim\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"msnim\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:7
 msgid "The command used to handle \"sip\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"sip\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:8
 msgid "The command used to handle \"xmpp\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"xmpp\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:9
 msgid "The command used to handle \"ymsgr\" URLs, if enabled."
 msgstr ""
+"Urdhri i përdorur për të trajtuar URL-ra \"ymsgr\", në qoftë i aktivizuar."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:10
 msgid "The handler for \"aim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"aim\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:11
 msgid "The handler for \"gg\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"gg\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:12
 msgid "The handler for \"icq\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"icq\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:13
 msgid "The handler for \"irc\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"irc\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:14
 msgid "The handler for \"msnim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"msnim\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:15
 msgid "The handler for \"sip\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"sip\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:16
 msgid "The handler for \"xmpp\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"xmpp\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:17
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtuesi për URL-ra \"ymsgr\""
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:18
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"aim\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"gg\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"icq\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"irc\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"msnim\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:23
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"sip\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"xmpp\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
 "URLs."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i treguar te pjesa \"command\" do të duhej të "
+"trajtonte URL-ra \"ymsgr\"."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
 "terminal."
 msgstr ""
+"E vërtetë nëse urdhri i përdorur për trajtimin e këtij lloji URL-je do të "
+"duhej xhiruar në një terminal."
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"aim\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:28
 msgid "Whether the specified command should handle \"gg\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"gg\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the specified command should handle \"icq\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"icq\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:30
 msgid "Whether the specified command should handle \"irc\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"irc\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the specified command should handle \"msnim\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"msnim\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:32
 msgid "Whether the specified command should handle \"sip\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"sip\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:33
 msgid "Whether the specified command should handle \"xmpp\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"xmpp\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/gconf/purple.schemas.in.h:34
 msgid "Whether the specified command should handle \"ymsgr\" URLs"
-msgstr ""
+msgstr "Në duhet a jo të trajtojë URL-ra \"ymsgr\" urdhri i treguar"
 
-#: ../libpurple/log.c:183
 msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
 msgstr "<b><font color=\"red\">Regjistruesi nuk ka funksion leximi</font></b>"
 
-#: ../libpurple/log.c:598
 msgid "HTML"
-msgstr ""
+msgstr "HTML"
 
-#: ../libpurple/log.c:612
 msgid "Plain text"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst i thjeshtë"
 
-#: ../libpurple/log.c:626
 msgid "Old flat format"
-msgstr ""
+msgstr "Format i vjetër i thjeshtë"
 
-#: ../libpurple/log.c:839
 msgid "Logging of this conversation failed."
 msgstr "Regjistrimi i këtij bashkëbisedimi dështoi."
 
-#: ../libpurple/log.c:1282
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
 
-#: ../libpurple/log.c:1366
 #, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
@@ -2758,7 +2158,6 @@ msgstr ""
 "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;VETË-"
 "PËRGJIGJU&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
@@ -2767,45 +2166,39 @@ msgstr ""
 "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;VETË-"
 "PËRGJIGJU&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
-#: ../libpurple/log.c:1426 ../libpurple/log.c:1559
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>I pazoti të gjej shteg regjistrimi!</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1438 ../libpurple/log.c:1568
 #, c-format
 msgid "<font color=\"red\"><b>Could not read file: %s</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Nuk mund të lexoj kartelë: %s</b></font>"
 
-#: ../libpurple/log.c:1500
 #, c-format
 msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgstr "(%s) %s <VETË-PËRGJIGJU>: %s\n"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:365
 #, c-format
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
-msgstr ""
+msgstr "Po përdorni %s, por kjo shtojcë lyp %s."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:380
 #, c-format
 msgid "This plugin has not defined an ID."
-msgstr ""
+msgstr "Kjo shtojcë nuk ka ID të përcaktuar."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:448
 #, c-format
 msgid "Plugin magic mismatch %d (need %d)"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/plugin.c:465
 #, c-format
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
-msgstr ""
+msgstr "Mospërputhje versioni ABI %d.%d.x (lypset %d.%d.x)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:482
-msgid "Plugin does not implement all required functions"
+msgid ""
+"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
 msgstr ""
+"Shtojca nuk sendërton tërë funksionet e domosdoshëm (list_icon, login dhe "
+"close)"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:547
 #, c-format
 msgid ""
 "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
@@ -2814,93 +2207,57 @@ msgstr ""
 "Shtojca e nevojshme %s nuk u gjet. Ju lutem instaloni këtë shtojcë dhe "
 "riprovoni."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:552
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load the plugin"
-msgstr "Gaim-i s'qe në gjendje të ngarkonte shtojcën tuaj."
+msgstr "Nuk qe e mundur të ngarkohet shtojca"
 
-#: ../libpurple/plugin.c:574
 #, c-format
 msgid "The required plugin %s was unable to load."
 msgstr "Nuk qe e mundur të ngarkohet shtojca e nevojshme %s."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:578
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load your plugin."
-msgstr "Gaim-i s'qe në gjendje të ngarkonte shtojcën tuaj."
+msgstr "Nuk qe e mundur të ngarkohej shtojca juaj."
 
-#: ../libpurple/plugin.c:677
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The dependent plugin %s failed to unload."
-msgstr "Nuk qe e mundur të ngarkohet shtojca e nevojshme %s."
+#, c-format
+msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
+msgstr "%s lyp %s, por ky nuk arriti të çshkarkohej."
 
-# *< name
-# *< version
-# *< summary
-#: ../libpurple/plugin.c:681
-#, fuzzy
-msgid "There were errors unloading the plugin."
-msgstr "Mundëson suport për ngarkim shtojcash perl"
-
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:23
-#, fuzzy
 msgid "Autoaccept"
-msgstr "Prano"
+msgstr "Vetëprano"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:25 ../libpurple/plugins/autoaccept.c:26
-#, fuzzy
 msgid "Auto-accept file transfer requests from selected users."
-msgstr "Të pranoj kërkesë shpërnguljeje kartelash prej %s?"
+msgstr ""
+"Vetëprano kërkesa shpërnguljeje kartelash prej përdoruesa të përzgjedhur."
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:80
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
-msgstr "Të pranoj kërkesë shpërnguljeje kartelash prej %s?"
+msgstr ""
+"Shpërngulja e vetëpranuar e kartelave për \"%s\" prej \"%s\" u plotësua."
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:82
 msgid "Autoaccept complete"
-msgstr ""
+msgstr "Vetëpranim i plotësuar"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:160
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "When a file-transfer request arrives from %s"
-msgstr "Të pranoj kërkesë shpërnguljeje kartelash prej %s?"
+msgstr "Kur një kërkesë shpërnguljeje kartelash vjen prej %s"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Set Autoaccept Setting"
-msgstr "Rregullime për Stealth"
+msgstr "Caktoni Rregullime për Vetëpranime"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:164
-#, fuzzy
 msgid "_Save"
-msgstr "Ruaj"
+msgstr "_Ruaj"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:165 ../libpurple/plugins/idle.c:170
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:204 ../libpurple/plugins/idle.c:230
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1453
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2233
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2282
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5886
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5941
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6167
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6237 ../libpurple/request.h:1388
-#: ../libpurple/request.h:1398
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anulo"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:168
 msgid "Ask"
-msgstr ""
+msgstr "Pyet"
 
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Auto Accept"
-msgstr "Prano"
+msgstr "Vetëprano"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -2909,47 +2266,42 @@ msgstr "Prano"
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Auto Reject"
-msgstr "Vetërilidhu"
+msgstr "Hidh tej Vetvetiu"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Autoaccept File Transfers..."
-msgstr "Shpërngulje Kartelash"
+msgstr "Vetëprano Shpërngulje Kartelash..."
 
 #. XXX: Is there a better way than this? There really should be.
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:215
 msgid ""
 "Path to save the files in\n"
 "(Please provide the full path)"
 msgstr ""
+"Shteg për ruajte kartelash\n"
+"(Ju lutem jepni shtegun e plotë)"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
-msgstr "Lejo vetëm përdoruesit në listën time të shokëve"
+msgstr "Hidh tej vetvetiu kërkesa prej përdoruesish jashtë listës së shokëve"
 
-#: ../libpurple/plugins/autoaccept.c:224
 msgid ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
 msgstr ""
+"Njofto përmes një fllucke kur plotësohet një shpërngulje e vetëpranuar "
+"kartelash\n"
+"(vetëm kur nuk ka bashkëbisedim me dërguesin)"
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:46 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1660
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1690
-#, fuzzy
+msgid "Create a new directory for each user"
+msgstr "Krijo drejtori të re për secilin përdorues"
+
 msgid "Notes"
-msgstr "Shënim"
+msgstr "Shënime"
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:47
 msgid "Enter your notes below..."
-msgstr ""
+msgstr "Jepni më poshtë shënimet tuaja..."
 
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:65
 msgid "Edit Notes..."
-msgstr ""
+msgstr "Përpunoni Shënime..."
 
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -2959,21 +2311,18 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:90 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Buddy Notes"
-msgstr "Shokë"
+msgstr "Shënime Shoku"
 
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:92 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:76
 msgid "Store notes on particular buddies."
-msgstr ""
+msgstr "Ruaj shënime për shokë të veçantë."
 
 #. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/buddynote.c:93 ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:77
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
 msgstr ""
+"Shton mundësinë për ruajtje shënimesh rreth shokësh te lista juaj e shokëve."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2981,17 +2330,15 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:264
 msgid "Cipher Test"
-msgstr ""
+msgstr "Provë Shifre"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ciphertest.c:267 ../libpurple/plugins/ciphertest.c:269
 msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
-msgstr ""
+msgstr "Teston shifrat që vijnë me libpurple."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2999,18 +2346,15 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:155
 msgid "DBus Example"
-msgstr ""
+msgstr "Shembull DBus"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:158
-#: ../libpurple/plugins/dbus-example.c:160
 msgid "DBus Plugin Example"
-msgstr ""
+msgstr "Shembull Shtojce DBus"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3025,10 +2369,8 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:248
-#, fuzzy
 msgid "File Control"
-msgstr "Kontroll Gaim Kartelash"
+msgstr "Kontroll Kartelash"
 
 # *< name
 # *< version
@@ -3038,53 +2380,38 @@ msgstr "Kontroll Gaim Kartelash"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/filectl.c:251 ../libpurple/plugins/filectl.c:253
-#, fuzzy
 msgid "Allows control by entering commands in a file."
-msgstr "Ju lejon të kontrolloni Gaim-in duke dhënë urdhra në një kartelë."
+msgstr "Lejon kontrolle duke dhënë urdhra në një kartelë."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:158 ../libpurple/plugins/idle.c:218
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minuta"
 
 #. This is a cultural reference. Dy'er Mak'er is a song by Led Zeppelin.
 #. If that doesn't translate well into your language, drop the 's before translating.
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:165 ../libpurple/plugins/idle.c:199
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:225 ../libpurple/plugins/idle.c:318
 msgid "I'dle Mak'er"
 msgstr "Plogështibërësi"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:166 ../libpurple/plugins/idle.c:258
 msgid "Set Account Idle Time"
 msgstr "Caktoni Kohë Plogështie Llogarie"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:169 ../libpurple/plugins/idle.c:229
 msgid "_Set"
 msgstr "_Caktoni"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:184
 msgid "None of your accounts are idle."
-msgstr ""
+msgstr "Asnjë prej llogarive tuaja nuk është e plogësht."
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:200 ../libpurple/plugins/idle.c:262
 msgid "Unset Account Idle Time"
 msgstr "Hiq Kohë Plogështie Llogarie"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:203
 msgid "_Unset"
 msgstr "_Hiq"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:226 ../libpurple/plugins/idle.c:266
-#, fuzzy
 msgid "Set Idle Time for All Accounts"
-msgstr "Hiq Kohë Plogështie Për Tërë Llogaritë e Plogështa"
+msgstr "Cakto Kohë Plogështie për Tërë Llogaritë"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:271
-#, fuzzy
 msgid "Unset Idle Time for All Idled Accounts"
-msgstr "Hiq Kohë Plogështie Për Tërë Llogaritë e Plogështa"
+msgstr "Hiq Kohë Plogështie për Tërë Llogaritë e Plogështa"
 
-#: ../libpurple/plugins/idle.c:320 ../libpurple/plugins/idle.c:321
 msgid "Allows you to hand-configure how long you've been idle"
 msgstr "Ju lejon të formësoni dorazi sa gjatë keni qenë i plogësht"
 
@@ -3101,7 +2428,6 @@ msgstr "Ju lejon të formësoni dorazi s
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:87
 msgid "IPC Test Client"
 msgstr "Klient Prove IPC"
 
@@ -3111,13 +2437,11 @@ msgstr "Klient Prove IPC"
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:90
 msgid "Test plugin IPC support, as a client."
 msgstr "Provo mbulim të shtojcës IPC, si një klient."
 
 # * description
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-client.c:92
 msgid ""
 "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
 "calls the commands registered."
@@ -3138,7 +2462,6 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:74
 msgid "IPC Test Server"
 msgstr "Shërbyes Prove IPC"
 
@@ -3148,28 +2471,22 @@ msgstr "Shërbyes Prove IPC"
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:77
 msgid "Test plugin IPC support, as a server."
 msgstr "Provo mbulim të shtojcës IPC, si shërbyes."
 
 # * description
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ipc-test-server.c:79
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
 msgstr "Provo mbulim të shtojcës IPC, si shërbyes. Kjo regjistron urdhrat IPC."
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:229
-#, fuzzy
 msgid "Join/Part Hiding Configuration"
-msgstr "Formësim Integrimi me Evolucionin"
+msgstr "Formësim për Fshjehjen e Hyrje/Daljeve"
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:233
 msgid "Minimum Room Size"
-msgstr ""
+msgstr "Madhësi Më e Vogël e Dhomës"
 
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:239
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
-msgstr ""
+msgstr "Mbarim Kohe Mosveprimtarie për Përdoruesin (në minuta)"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -3177,36 +2494,32 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:270
 msgid "Join/Part Hiding"
-msgstr ""
+msgstr "Fshjehje Hyrje/Daljesh"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:273
 msgid "Hides extraneous join/part messages."
-msgstr ""
+msgstr "Fsheh mesazhe të parëndësishëm hyrje/daljesh."
 
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/joinpart.c:275
 msgid ""
 "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
 "actively taking part in a conversation."
 msgstr ""
+"Kjo shtojcë fsheh mesazhe ardhjesh/ikjesh në dhoma të dendura, hiq për ata "
+"përdorues që marrin pjesë aktivish në një bashkëbisedim."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
 #. * offset is way off. The user should never really see it, but
 #. * it's here just in case. The parens are to make it clear it's
 #. * not a real timezone.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:493
 msgid "(UTC)"
-msgstr ""
+msgstr "(UTC)"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1577
-#, fuzzy
 msgid "User is offline."
-msgstr "Përdoruesi është i palidhur"
+msgstr "Përdoruesi është i palidhur."
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3215,112 +2528,87 @@ msgstr "Përdoruesi është i palidhur"
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1583
-#, fuzzy
 msgid "Auto-response sent:"
-msgstr "Vetërilidhu"
+msgstr "Vetëpërgjigje e dërguar:"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1593
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1596
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:80
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has signed off."
-msgstr "%s ka çnënshkruar (%s)"
+msgstr "%s ka çnënshkruar."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1610
 msgid "One or more messages may have been undeliverable."
-msgstr ""
+msgstr "Një ose më tepër mesazhe mund të jenë të padërgueshëm."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1620
 msgid "You were disconnected from the server."
 msgstr "Ishit shkëputur prej shërbyesit."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1628
 msgid ""
 "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
 "logged in."
 msgstr ""
+"Për çastin jeni i palidhur. Nuk do të merren mesazhe po qe se nuk bëni "
+"hyrjen."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1643
-#, fuzzy
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
-msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë përdoruesi është i palidhur:"
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë u tejkalua gjatësia më e madhe."
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:1648
-#, fuzzy
 msgid "Message could not be sent."
-msgstr "Mesazhi juaj Yahoo! nuk u dërgua."
+msgstr "Mesazhi nuk mund të dërgohej."
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2349
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2472
 msgid "Adium"
-msgstr ""
+msgstr "Adium"
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2362
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2477
-#, fuzzy
 msgid "Fire"
-msgstr "Firefox"
+msgstr "Zjarr"
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2374
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2481
-#, fuzzy
 msgid "Messenger Plus!"
-msgstr "Mesazh prej %s"
+msgstr "Messenger Plus!"
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2388
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2486
 msgid "QIP"
-msgstr ""
+msgstr "QIP"
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2400
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2490
-#, fuzzy
 msgid "MSN Messenger"
-msgstr "Lajmësjellës Internet"
+msgstr "MSN Messenger"
 
 #. The names of IM clients are marked for translation at the request of
 #. translators who wanted to transliterate them. Many translators
 #. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2412
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2494
 msgid "Trillian"
-msgstr ""
+msgstr "Trillian"
 
+#. The names of IM clients are marked for translation at the request of
+#. translators who wanted to transliterate them. Many translators
+#. choose to leave them alone. Choose what's best for your language.
+msgid "aMSN"
+msgstr "aMSN"
+
 #. Add general preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2454
-#, fuzzy
 msgid "General Log Reading Configuration"
-msgstr "Formësim Integrimi me Evolucionin"
+msgstr "Formësim i Përgjithshëm për Lexim Regjistrimesh"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2458
 msgid "Fast size calculations"
-msgstr ""
+msgstr "Llogaritje të shpejta madhësie"
 
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2462
 msgid "Use name heuristics"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor heuristikë emrash"
 
 #. Add Log Directory preferences.
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2468
-#, fuzzy
 msgid "Log Directory"
-msgstr "Drejtori Kërkimi:"
+msgstr "Drejtori Regjistrimesh"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -3328,20 +2616,16 @@ msgstr "Drejtori Kërkimi:"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2523
-#, fuzzy
 msgid "Log Reader"
-msgstr "Parës Regjistrimi"
+msgstr "Lexues Regjistrimesh"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2527
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
-msgstr ""
+msgstr "Përfshin te parës regjistrimesh regjistrim prej tjetër klienti MA-sh."
 
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/log_reader.c:2531
 msgid ""
 "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
 "Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
@@ -3349,17 +2633,25 @@ msgstr ""
 "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
 "at your own risk!"
 msgstr ""
+"Kjo shtojcë do të përfshijë regjistrime prej klientësh të tjerë MA, kur "
+"shihen regjistrime. Hëpërhë, kjo përfshin Adium-in, MSN Messenger-in, dhe "
+"Trillian-in.\n"
+"\n"
+"KUJDES: Kjo shtojcë është ende kod në gjendje fillestare dhe mund të "
+"vithiset shpesh. Qari dhe zarari... i juaji!"
 
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Mono Plugin Loader"
-msgstr "Ngarkues Shtojce Tcl"
+msgstr "Ngarkues Shtojcash Mono"
 
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:219
-#: ../libpurple/plugins/mono/loader/mono.c:220
 msgid "Loads .NET plugins with Mono."
-msgstr ""
+msgstr "Ngarkon shtojca .NET me Mono-n."
 
+msgid "Add new line in IMs"
+msgstr "Shto rresht të ri te MA-të"
+
+msgid "Add new line in Chats"
+msgstr "Shto rresht të ri te Fjalosjet"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -3369,88 +2661,62 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:68
-#, fuzzy
 msgid "New Line"
-msgstr "Dritare e re"
+msgstr "Resht i Ri"
 
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Prepends a newline to displayed message."
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh."
+msgstr "Shton një rresht të ri bosh përpara mesazhit të shfaqur."
 
 #. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/newline.c:71
 msgid ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
-"the screen name in the conversation window."
+"the username in the conversation window."
 msgstr ""
+"Shton te mesazhi një simbol rreshti të ri, kështu që pjesa e mbetur e "
+"mesazhit të shfaqet nën emrin e përdoruesit te dritarja e bashkëbisedimit."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:23
 msgid "Offline Message Emulation"
-msgstr ""
+msgstr "Simulim Mesazhi për Offline"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:25 ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:26
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Ruaji si cytje mesazhet e dërguar te një përdorues jo në linjë."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:95
 msgid ""
 "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
 "pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
 msgstr ""
+"Ç'mbetet nga mesazhi do të ruhet si cytje. Mund ta përpunoni/fshini cytjen "
+"përmes dialogut `Cytje Shoku'."
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:156
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
 "a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
 msgstr ""
+"\"%s\" këtë çast nuk është i lidhur. Doni të ruhen pjesa e mbetur e "
+"mesazheve si cytje dhe të dërgohen vetvetiu kur të rifutet \"%s\"?"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Offline Message"
-msgstr "Jo i lidhur "
+msgstr "Mesazh për Offline"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:161
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Mund ta përpunoni/fshini cytjen përmes dialogut `Cytje Shoku'."
 
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Yes and No buttons.
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:165
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:133
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:550 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:560
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1917
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:317
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:113 ../libpurple/protocols/silc/wb.c:304
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:314
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:304 ../pidgin/gtkrequest.c:268
 msgid "Yes"
 msgstr "Po"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:166
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:134
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:550 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:560
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1918
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:318
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:114 ../libpurple/protocols/silc/wb.c:305
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:315
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:305 ../pidgin/gtkrequest.c:269
 msgid "No"
 msgstr "Jo"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:193
 msgid "Save offline messages in pounce"
-msgstr ""
+msgstr "Ruaji mesazhet offline si cytje"
 
-#: ../libpurple/plugins/offlinemsg.c:197
 msgid "Do not ask. Always save in pounce."
-msgstr ""
+msgstr "Mos pyet. Ruaji përherë si cytje."
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3465,7 +2731,6 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:601
 msgid "Perl Plugin Loader"
 msgstr "Ngarkues Shtojcash Perl"
 
@@ -3475,47 +2740,37 @@ msgstr "Ngarkues Shtojcash Perl"
 #. *< name
 #. *< version
 #. *< summary
-#: ../libpurple/plugins/perl/perl.c:603 ../libpurple/plugins/perl/perl.c:604
 msgid "Provides support for loading perl plugins."
 msgstr "Mundëson suport për ngarkim shtojcash perl"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:20
 msgid "Psychic Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Gjendje Psiqike"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:21
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
-msgstr ""
+msgstr "Gjendje psikike për bashkëbisedime të kërkuar nga të tjerë"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:22
 msgid ""
 "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
 "This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
 msgstr ""
+"Bën që të shfaqen dritare bashkëbisedimi sapo përdoruesa të tjerë nisin të "
+"shkruajnë mesazhe për ju. Funksionon për AIM, ICQ, XMPP, Sametime dhe Yahoo!"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:72
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Only enable for users on the buddy list"
-msgstr "Lejo vetëm përdoruesit në listën time të shokëve"
+msgstr "Aktivizoje vetëm për përdoruesa në listën e shokëve"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Disable when away"
-msgstr "%s u largua"
+msgstr "Çaktivizoje, në qoftë i larguar"
 
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:100
 msgid "Display notification message in conversations"
-msgstr ""
+msgstr "Shfaq mesazh njoftimi në bashkëbisedime"
 
 # IM Convo trans options
-#: ../libpurple/plugins/psychic.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Raise psychic conversations"
-msgstr "N_gri dritare bashkëbisedimi"
+msgstr ""
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3530,7 +2785,6 @@ msgstr "N_gri dritare bashkëbisedimi"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:711
 msgid "Signals Test"
 msgstr "Provë Sinjalesh"
 
@@ -3542,8 +2796,6 @@ msgstr "Provë Sinjalesh"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:714
-#: ../libpurple/plugins/signals-test.c:716
 msgid "Test to see that all signals are working properly."
 msgstr "Provo për të parë që tërë sinjalet punojnë në rregull."
 
@@ -3560,7 +2812,6 @@ msgstr "Provo për të parë që tërë 
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:37
 msgid "Simple Plugin"
 msgstr "Shtojcë e Thjeshtë"
 
@@ -3572,15 +2823,12 @@ msgstr "Shtojcë e Thjeshtë"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/simple.c:40 ../libpurple/plugins/simple.c:42
 msgid "Tests to see that most things are working."
 msgstr "Provon nëse shumica e gjërave funksionojnë."
 
 #. Scheme name
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:902
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:725
 msgid "X.509 Certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Dëshmi X.509"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3595,7 +2843,6 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:986
 msgid "GNUTLS"
 msgstr "GNUTLS"
 
@@ -3607,8 +2854,6 @@ msgstr "GNUTLS"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:989
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-gnutls.c:991
 msgid "Provides SSL support through GNUTLS."
 msgstr "Mundëson suport SSL përmes GNUTLS."
 
@@ -3625,7 +2870,6 @@ msgstr "Mundëson suport SSL përmes GNU
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:810
 msgid "NSS"
 msgstr "NSS"
 
@@ -3637,8 +2881,6 @@ msgstr "NSS"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:813
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl-nss.c:815
 msgid "Provides SSL support through Mozilla NSS."
 msgstr "Mundëson suport SSL përmes Mozilla NSS."
 
@@ -3655,7 +2897,6 @@ msgstr "Mundëson suport SSL përmes Moz
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:94
 msgid "SSL"
 msgstr "SSL"
 
@@ -3667,51 +2908,40 @@ msgstr "SSL"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:97 ../libpurple/plugins/ssl/ssl.c:99
 msgid "Provides a wrapper around SSL support libraries."
 msgstr "Ofron librari suporti për mbështjellës rreth SSL-je."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:50
 #, c-format
 msgid "%s is no longer away."
 msgstr "%s nuk është më i larguar."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:52
 #, c-format
 msgid "%s has gone away."
 msgstr "%s është larguar."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:62
 #, c-format
 msgid "%s has become idle."
 msgstr "%s është plogështuar."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:64
 #, c-format
 msgid "%s is no longer idle."
 msgstr "%s nuk është më i plogësht."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:73
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has signed on."
-msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
+msgstr "%s ka nënshkruar."
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:91
 msgid "Notify When"
 msgstr "Njofto Kur"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:94
 msgid "Buddy Goes _Away"
 msgstr "Shoku Po _Largohet"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:97
 msgid "Buddy Goes _Idle"
-msgstr "Shoku Po Plogështohet"
+msgstr "Shoku Po _Plogështohet"
 
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Buddy _Signs On/Off"
-msgstr "Shoku futet"
+msgstr "Shoku _Nënshkruan/Çnënshkruan"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3726,7 +2956,6 @@ msgstr "Shoku futet"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:148
 msgid "Buddy State Notification"
 msgstr "Njoftim Gjendjeje Shoku"
 
@@ -3738,8 +2967,6 @@ msgstr "Njoftim Gjendjeje Shoku"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:151
-#: ../libpurple/plugins/statenotify.c:154
 msgid ""
 "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
 "idle."
@@ -3747,70 +2974,49 @@ msgstr ""
 "Njofton në dritare bashkëbisedimi kur një shok largohet ose kthehet prej "
 "plogështimi ose largimi."
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:421
 msgid "Tcl Plugin Loader"
 msgstr "Ngarkues Shtojce Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:423 ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:424
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Mundëson suport për ngarkim shtojcash Tcl"
 
-#: ../libpurple/plugins/tcl/tcl.c:507
 msgid ""
 "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
 "install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
 msgstr ""
+"Nuk u gjet dot instalim i Active TCL. Nëse dëshironi të përdorni shtojca "
+"TCL, instaloni ActiveTCL prej http://www.activestate.com\n"
 
-#. Send a message about the connection error
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:112
-#, fuzzy
+msgid ""
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d."
+"pidgin.im/BonjourWindows for more information."
+msgstr ""
+"Nuk u gjet grupi i mjeteve Apple Bonjour For Windows, për më tepër të dhëna "
+"shihni FAQ te: http://d.pidgin.im/BonjourWindows."
+
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
-msgstr "I pazoti të krijoj lidhje të re."
+msgstr "I pazoti të pres për lidhje MA ardhëse\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:137
 msgid ""
 "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
 msgstr ""
+"I pazoti të vendos lidhje me shërbyesin mDNS vendor. A është duke xhiruar?"
 
 #. Creating the options for the protocol
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:351
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:656
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:632
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:942
 msgid "First name"
 msgstr "Emër"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:353
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:659
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:627
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:947
 msgid "Last name"
 msgstr "Mbiemër"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:357
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:295
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1325
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1335
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2216
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1041
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:555
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1075
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:551
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1061
 msgid "Email"
 msgstr "Email"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:360
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:665
-#, fuzzy
 msgid "AIM Account"
-msgstr "Shto Llogari"
+msgstr "Llogari AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:363
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:668
-#, fuzzy
 msgid "XMPP Account"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "Llogari XMPP"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -3833,57 +3039,37 @@ msgstr "Llogari"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:467
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:469
 msgid "Bonjour Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.c:610
-#, fuzzy
 msgid "Purple Person"
-msgstr "Person i Ri"
+msgstr "Person i Purpurt"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/bonjour.h:33
 msgid "Bonjour"
 msgstr "Bonjour"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has closed the conversation."
-msgstr "%s është ftuar te ky bashkëbisedim."
+msgstr "%s mbylli bashkëbisedimin"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:437
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:660
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:678
-#, fuzzy
 msgid "Unable to send the message, the conversation couldn't be started."
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh: Mesazhi është shumë i madh."
+msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh, nuk u nis dot bashkëbisedimi."
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:583
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open socket"
-msgstr "S'bashkohem dot me %s:"
+msgstr "S'hap dot \"socket\""
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:591
-#, fuzzy
-msgid "Error setting socket options"
-msgstr "Gabim në krijimin e lidhjes"
-
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:615
-#, fuzzy
 msgid "Could not bind socket to port"
-msgstr "S'munda të krijoj \"listen socket\""
+msgstr "Nuk lidha dot \"socket\"-in te porta"
 
-#: ../libpurple/protocols/bonjour/jabber.c:623
-#, fuzzy
 msgid "Could not listen on socket"
-msgstr "S'munda të krijoj \"listen socket\""
+msgstr "Nuk u dëgjua dot te \"socket\"-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:76 ../libpurple/proxy.c:1829
+msgid "Error communicating with local mDNSResponder."
+msgstr "Gabim gjatë komunikimit me mDNSResponder vendor."
+
 msgid "Invalid proxy settings"
 msgstr "Rregullime \"proxy\" të pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:77 ../libpurple/proxy.c:1829
 msgid ""
 "Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
 "invalid."
@@ -3891,380 +3077,221 @@ msgstr ""
 "Ose emri i strehës, ose numri i portës së treguar për tipin tuaj të \"proxy"
 "\"-it është i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:115 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:137
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:180
 msgid "Token Error"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim \"Token\"-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:116 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:138
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:181
 msgid "Unable to fetch the token.\n"
-msgstr ""
+msgstr "I pazoti të bie \"token\"-in.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:269 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:288
 msgid "Save Buddylist..."
 msgstr "Ruaj Listë shokësh..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:270
 msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
 msgstr "Lista juaj e shokëve është bosh, nuk u shkruajt gjë tek kartela."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:276 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:278
-msgid "Couldn't open file"
-msgstr "S'hapa dot kartelë"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:289
 msgid "Buddylist saved successfully!"
 msgstr "Lista e shokëve u ruajt me sukses"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:307 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:308
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid "Couldn't write buddy list for %s to %s"
+msgstr "S'u shkruajt dot listë shokësh për %s te %s"
+
 msgid "Couldn't load buddylist"
-msgstr "S'munda të shtoj shok te listë shërbyesi"
+msgstr "Nuk ngarkova dot listë shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:324
 msgid "Load Buddylist..."
 msgstr "Ngarko Listë shokësh..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:325
 msgid "Buddylist loaded successfully!"
 msgstr "Lista e shokëve u ngarkua me sukses!"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:336
 msgid "Save buddylist..."
 msgstr "Ruaj listë shokësh..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:384
+msgid "Load buddylist from file..."
+msgstr "Ngarko listë shokësh prej kartele..."
+
 msgid "Fill in the registration fields."
 msgstr "Plotësoni fushat e regjistrimin."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:389
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Fjalëkalimet nuk përputhen."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:398
 msgid "Unable to register new account. Error occurred.\n"
 msgstr "I pazoti të regjistroj llogari të re. ndodhi një gabim.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:411
 msgid "New Gadu-Gadu Account Registered"
 msgstr "Loogaria e re Gadu-Gadu u Regjistrua"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:412
 msgid "Registration completed successfully!"
 msgstr "Regjistrimi u plotësua me sukses!"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:482 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:775
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:913
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:916
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1722
 msgid "Password"
 msgstr "Fjalëkalim"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:487 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:780
 msgid "Password (retype)"
 msgstr "Fjalëkalim (rishtypeni)"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:492 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:785
 msgid "Enter current token"
-msgstr ""
+msgstr "Jepni \"token\"-in e çastit"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:498 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:791
 msgid "Current token"
-msgstr ""
+msgstr "\"Token\" i çastit"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:502 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:503
 msgid "Register New Gadu-Gadu Account"
 msgstr "Regjistro Llogari të Re Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:504
 msgid "Please, fill in the following fields"
 msgstr "Ju lutem, plotësoni fushat vijuese"
 
 # City
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:642 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1054
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1126
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:957
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3789
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3802
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:49
 msgid "City"
 msgstr "Qytet"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:647
 msgid "Year of birth"
 msgstr "Viti i lindjes"
 
 # Gender
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:650 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:115
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:46
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:226 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:229
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:232 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:236
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1091
 msgid "Gender"
 msgstr "Gjini"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:651
 msgid "Male or female"
-msgstr ""
+msgstr "Mashkull apo femër"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:652
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:83
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:226
 msgid "Male"
 msgstr "Mashkull"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:653
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3732
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:84
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:229
 msgid "Female"
 msgstr "Femër"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:657
 msgid "Only online"
 msgstr "Vetëm i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:661 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:662
 msgid "Find buddies"
 msgstr "Gjej shokë"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:663
 msgid "Please, enter your search criteria below"
 msgstr "Ju lutem jepni më poshtë kriterin tuaj të kërkimit"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:701
 msgid "Fill in the fields."
 msgstr "Plotësoni fushat."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:713
 msgid "Your current password is different from the one that you specified."
 msgstr "Fjalëkalimi juaj i çastit është i ndryshëm nga ai që keni treguar."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:727
-#, fuzzy
 msgid "Unable to change password. Error occurred.\n"
-msgstr "I pazoti të ndryshoj fjalëkalimin. Ndodhi një gabim.\n"
+msgstr "I pazoti të ndryshoj fjalëkalim. Pati një gabim.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:736
 msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
 msgstr "Ndrysho fjalëklimin për llogari Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:737
 msgid "Password was changed successfully!"
 msgstr "Fjalëkalimi u ndryshua me sukses!"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:770
 msgid "Current password"
 msgstr "Fjalëkalim i çastit."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:795
 msgid "Please, enter your current password and your new password for UIN: "
 msgstr ""
 "Ju lutem jepni fjalëkalimin tuaj të çastit dhe fjalëkalimin tuaj të ri për "
 "UIN:"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:799 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:800
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Ndrysho fjalëkalim Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:876
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Përzgjidhni fjalosje për shokun: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:879 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:880
 msgid "Add to chat..."
 msgstr "Shto te fjalosje..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1008
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2031
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:828
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5604
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:170 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:177
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:292
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3099 ../libpurple/status.c:154
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3104 ../pidgin/gtkblist.c:3436
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:450 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1061
-msgid "Offline"
-msgstr "Jo i lidhur"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2033
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:29 ../libpurple/protocols/msn/state.c:30
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:37 ../libpurple/protocols/msn/state.c:38
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2816
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:280
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3101 ../libpurple/status.c:155
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:438 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1057
 msgid "Available"
 msgstr "I mundshëm"
 
 #. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
 #. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
 #. Away stuff
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1014 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:528
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:310
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2037
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2819
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:733
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4547
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5632
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:180 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:284
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1476
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1476
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3653
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3727 ../libpurple/status.c:158
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:442 ../pidgin/gtkprefs.c:1939
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:1058
 #, c-format
 msgid "Away"
 msgstr "Larguar"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1043 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1117
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2699
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3699
 msgid "UIN"
 msgstr "UIN"
 
 # First Name
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1046 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1120
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2210
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2386
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3710
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:990
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1024
 msgid "First Name"
 msgstr "Emër"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1059 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1129
-#, fuzzy
 msgid "Birth Year"
-msgstr "Ditë Lindjeje"
+msgstr "Vit Lindjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1111 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1180
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3911
-#, fuzzy
 msgid "Unable to display the search results."
-msgstr "I pazoti të ftoj përdorues (%s)"
+msgstr "I pazoti të shfaq përfundimet e kërkimit."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1171
 msgid "Gadu-Gadu Public Directory"
 msgstr "Drejtori Publike Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1172
 msgid "Search results"
 msgstr "Përfundime kërkimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1215
-#, fuzzy
 msgid "No matching users found"
-msgstr "Nuk u gjetën regjistrime"
+msgstr "S'u gjetën përputhje me ndonjë përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1216
-#, fuzzy
 msgid "There are no users matching your search criteria."
-msgstr "Ju lutem jepni më poshtë kriterin tuaj të kërkimit"
+msgstr "Kriteri juaj i kërkimit nuk ka përputhje për asnjë përdorues. "
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1310 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1463
 msgid "Unable to read socket"
 msgstr "I pazoti të lexoj \"socket\"-in"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1395
-#, fuzzy
 msgid "Buddy list downloaded"
-msgstr "Shoku është i plogësht:"
+msgstr "Listë shokësh e shkarkuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1396
-#, fuzzy
 msgid "Your buddy list was downloaded from the server."
-msgstr "Ishit shkëputur prej shërbyesit."
+msgstr "Lista juaj e shokëve u shkarkua prej shërbyesit."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1403
-#, fuzzy
 msgid "Buddy list uploaded"
-msgstr "Shoku është i plogësht:"
+msgstr "Listë shokësh e ngarkuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1404
-#, fuzzy
 msgid "Your buddy list was stored on the server."
-msgstr "Ishit shkëputur prej shërbyesit."
+msgstr "Lista juaj e shokëve është ruajtur në shërbyes."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1509 ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1715
 msgid "Connection failed."
 msgstr "Lidhja dështoi"
 
-# Block button
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1621 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:559
-msgid "Blocked"
-msgstr "Bllokuar"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1644
 msgid "Add to chat"
 msgstr "Shto te fjalosje"
 
-# Block button
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1653
-msgid "Unblock"
-msgstr "Zhblloko"
-
-# Block button
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1657
-msgid "Block"
-msgstr "Blloko"
-
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1674
 msgid "Chat _name:"
 msgstr "_Emër fjalosjeje:"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1914
 msgid "Chat error"
 msgstr "Gabim fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1915
 msgid "This chat name is already in use"
 msgstr "Ky emër fjalosjeje është tashmë në përdorim"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:1998
 msgid "Not connected to the server."
 msgstr "I palidhur te shërbyesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2021
-#, fuzzy
 msgid "Find buddies..."
-msgstr "Gjej shokë"
+msgstr "Gjeni shokë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2027
-#, fuzzy
 msgid "Change password..."
-msgstr "Ndrysho Fjalëkalim..."
+msgstr "Ndryshoni fjalëkalimin..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2033
 msgid "Upload buddylist to Server"
 msgstr "Eksporto listë shokësh te Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2037
 msgid "Download buddylist from Server"
 msgstr "Shkarko listë shokësh prej Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2041
 msgid "Delete buddylist from Server"
 msgstr "Fshij listë shokësh prej Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2045
-#, fuzzy
 msgid "Save buddylist to file..."
-msgstr "Ruaj listë shokësh në kartelë"
+msgstr "Ruaj listë shokësh në kartelë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2049
-#, fuzzy
-msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Ngarko listë shokësh prej kartele"
-
 # *< api_version
 # *< type
 # *< ui_requirement
@@ -4287,153 +3314,82 @@ msgstr "Ngarko listë shokësh prej kart
 #. id
 #. name
 #. version
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2153
 msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli Gadu-Gadu"
 
 #. summary
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2154
 msgid "Polish popular IM"
-msgstr "IM popullor polak"
+msgstr "MA popullor polak"
 
-#: ../libpurple/protocols/gg/gg.c:2208
 msgid "Gadu-Gadu User"
 msgstr "Përdorues Gadu-Gadu"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:43
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1637
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1566
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Urdhër i panjohur: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:503
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:591
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1345
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1274
 #, c-format
 msgid "current topic is: %s"
 msgstr "tema e çastit është: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/cmds.c:507
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:595
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1349
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1278
 msgid "No topic is set"
 msgstr "Nuk është caktuar temë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:296
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:337
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:269
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:278
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:287
 msgid "File Transfer Failed"
 msgstr "Shpërngulja e Kartelave Dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:297
-#: ../libpurple/protocols/irc/dcc_send.c:338
-#, fuzzy
 msgid "Could not open a listening port."
-msgstr "Gaim-i s'mundi të hapë një portë dëgjuese."
+msgstr "S'u hap dot një portë dëgjuese."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:79
 msgid "Error displaying MOTD"
 msgstr "Gabim në shfaqjen e MOTD"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:79
 msgid "No MOTD available"
 msgstr "S'ka MOTD të mundshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:80
 msgid "There is no MOTD associated with this connection."
 msgstr "Nuk ka MOTD shoqëruar kësaj lidhjeje."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:83
 #, c-format
 msgid "MOTD for %s"
 msgstr "MOTD për %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:127 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:165
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:612 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:637
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2356
 msgid "Server has disconnected"
 msgstr "Shërbyesi është shkëputur"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:249
 msgid "View MOTD"
 msgstr "Shihni MOTD"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:261 ../libpurple/protocols/silc/chat.c:33
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:33
 msgid "_Channel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:267
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:59 ../pidgin/gtkaccount.c:524
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Fjalëkalim:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:298
 msgid "IRC nicks may not contain whitespace"
 msgstr "Nofka IRC nuk duhet të përmbajnë hapësira"
 
 # connect to the server
 #. 1. connect to server
 #. connect to the server
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:319
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1280
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:345
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:301
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2182
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1287
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:136
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3723
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1716
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2939
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1621 ../pidgin/gtkstatusbox.c:662
 msgid "Connecting"
-msgstr "Po lidhem"
+msgstr "Po bëhet lidhja"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:327
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:610
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1095
 msgid "SSL support unavailable"
 msgstr "Suport SSL jo i mundshëm"
 
-#. TODO: try other ports if in auto mode, then save
-#. * working port and try that first next time.
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:338
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:317
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:464
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1631
 msgid "Couldn't create socket"
 msgstr "S'munda të krijoj \"socket\""
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:421
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2469
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1283
 msgid "Couldn't connect to host"
 msgstr "S'munda të lidhem te strehë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:609 ../libpurple/protocols/irc/irc.c:634
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2352
 msgid "Read error"
 msgstr "Gabim leximi"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1412
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1426
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1497
 msgid "Users"
 msgstr "Përdoruesa"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:776
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3374
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1415
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1389
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1429
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1506
 msgid "Topic"
 msgstr "Temë"
 
@@ -4454,67 +3410,28 @@ msgstr "Temë"
 #. *< id
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:914
 msgid "IRC Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli IRC"
 
 # * summary
 #. * summary
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:915
 msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
 msgstr "Shtojca e Protokollit IRC e cila Është më pak e Bezdishme"
 
 #. host to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:940 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:323
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2185
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6671
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:755
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5727
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1249
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1341
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1347
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1896
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2327
 msgid "Server"
 msgstr "Shërbyes"
 
 #. port to connect to
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:943 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2190
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6674
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:758
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5732
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1918
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1861
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2331
 msgid "Port"
 msgstr "Portë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:946
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kodime"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:949 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:316
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:904
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:907
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1539
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1197
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1200
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1334
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1337
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1005
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1539
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1191
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1194
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1340
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1343
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:916
-msgid "Username"
-msgstr "Emër përdoruesi"
+msgid "Auto-detect incoming UTF-8"
+msgstr "Vetëzbulo UTF-8 ardhës"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:952 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:317
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1009
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:920
 msgid "Real name"
 msgstr "Emër i vërtetë"
 
@@ -4529,172 +3446,137 @@ msgstr "Emër i vërtetë"
 #. option = purple_account_option_string_new(_("Quit message"), "quitmsg", IRC_DEFAULT_QUIT);
 #. prpl_info.protocol_options = g_list_append(prpl_info.protocol_options, option);
 #.
-#: ../libpurple/protocols/irc/irc.c:960
 msgid "Use SSL"
 msgstr "Përdor SSL"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:187
 msgid "Bad mode"
 msgstr "Mënyrë e gabuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:198
 #, c-format
+msgid "Ban on %s by %s, set %s ago"
+msgstr "Përzënë prej %s nga %s, vendosur %s më parë"
+
+#, c-format
+msgid "Ban on %s"
+msgstr "Ndalim te %s"
+
+msgid "End of ban list"
+msgstr "Fund i listës së ndalimeve"
+
+#, c-format
 msgid "You are banned from %s."
 msgstr "Ju është ndaluar %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:199
 msgid "Banned"
 msgstr "I ndaluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:216
 #, c-format
 msgid "Cannot ban %s: banlist is full"
 msgstr "Nuk mund të ndaloj %s: lista e ndalimeve është plot"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:301
 msgid " <i>(ircop)</i>"
 msgstr " <i>(ircop)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:302
 msgid " <i>(identified)</i>"
 msgstr " <i>(identifikuar)</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:303
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3700
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1418
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
 msgid "Nick"
 msgstr "Nofkë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:329
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1268
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1272
 msgid "Currently on"
 msgstr "Për çastin në"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:334
-#, fuzzy
 msgid "Idle for"
-msgstr "I plogësht"
+msgstr "I plogësht prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:337
 msgid "Online since"
 msgstr "I lidhur që prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:341
-#, fuzzy
 msgid "<b>Defining adjective:</b>"
-msgstr "<br><b>Mbiemër përcaktues:</b> I lavdishëm<br>"
+msgstr "<b>Mbiemër përcaktues:</b>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:341
 msgid "Glorious"
-msgstr ""
+msgstr "I lavdishëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:420
 #, c-format
 msgid "%s has changed the topic to: %s"
 msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has cleared the topic."
-msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
+msgstr "%s ka pastruar temën."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:430
 #, c-format
 msgid "The topic for %s is: %s"
 msgstr "Tema për %s është: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:448
 #, c-format
 msgid "Unknown message '%s'"
 msgstr "Mesazh i panjohur '%s'"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:449
 msgid "Unknown message"
 msgstr "Mesazh i panjohur "
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:449
-#, fuzzy
 msgid "The IRC server received a message it did not understand."
-msgstr "Gaim-i ka dërguar një mesazh që shërbyesi IRC nuk e kuptoi."
+msgstr "Shërbyesi IRC mori një mesazh që nuk e kuptoi."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:470
 #, c-format
 msgid "Users on %s: %s"
 msgstr "Përdoruesa në %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:575
 msgid "Time Response"
 msgstr "Kohë Përgjigjjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:576
 msgid "The IRC server's local time is:"
 msgstr "Koha vendore e shërbyesit IRC është:"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:587
 msgid "No such channel"
 msgstr "S'ka kanal të tillë"
 
 # does this happen?
 #. does this happen?
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:598
 msgid "no such channel"
 msgstr "s'ka kanal të tillë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:601
 msgid "User is not logged in"
 msgstr "Përdoruesi nuk ka hyrë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:606
 msgid "No such nick or channel"
 msgstr "S'ka kanal apo nofkë të tillë!"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:626
 msgid "Could not send"
 msgstr "S'munda të dërgoj"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:682
 #, c-format
 msgid "Joining %s requires an invitation."
 msgstr "Bashkimi me %s lyp ftesë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:683
 msgid "Invitation only"
 msgstr "Vetëm me ftesa"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:795
 #, c-format
 msgid "You have been kicked by %s: (%s)"
 msgstr "Jeni përzënë prej %s: (%s)"
 
 #. Remove user from channel
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:800 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:699
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:720
 #, c-format
 msgid "Kicked by %s (%s)"
 msgstr "Përzënë prej %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:823
 #, c-format
 msgid "mode (%s %s) by %s"
 msgstr "mënyrë (%s %s) prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:908 ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Invalid nickname"
-msgstr "Emër përdoruesi i Pavlefshëm"
+msgstr "Nofkë e pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:910
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
 msgstr ""
-"Emri i llogarisë përzgjedhur prej jush u hodh tej nga shërbyesi. Ka të "
-"ngjarë përmban shenja të pavlefshme."
+"Emri i përzgjedhur prej jush si nofkë u hodh tej nga shërbyesi. Ka të ngjarë "
+"përmban shenja të pavlefshme."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:915
 msgid ""
 "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
 "invalid characters."
@@ -4702,66 +3584,53 @@ msgstr ""
 "Emri i llogarisë përzgjedhur prej jush u hodh tej nga shërbyesi. Ka të "
 "ngjarë përmban shenja të pavlefshme."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:954
 msgid "Cannot change nick"
 msgstr "S'ndryshoj dot nofkë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:954
 msgid "Could not change nick"
 msgstr "S'munda të ndryshoj nofkë"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:975
 #, c-format
 msgid "You have parted the channel%s%s"
 msgstr "Keni ikur prej kanalit%s%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1017
 msgid "Error: invalid PONG from server"
 msgstr "Gabim: PONG i pavlefshëm prej shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1019
 #, c-format
 msgid "PING reply -- Lag: %lu seconds"
 msgstr "Përgjigje PING-u -- Vonesë: %lu sekonda"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1110
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot join %s: Registration is required."
-msgstr "Lipset Regjistrim"
+msgstr "S'hyhet dot te %s: Lypset regjistrim."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1111
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
 msgid "Cannot join channel"
 msgstr "S'bashkohem dot me kanal"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1145
 msgid "Nick or channel is temporarily unavailable."
 msgstr "Nofka ose kanali është përkohësisht i pamundshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/msgs.c:1157
 #, c-format
 msgid "Wallops from %s"
 msgstr "\"Wallops\" prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:122
 msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "veprim &lt;veprim për t'u kryer&gt;: Kryej një veprim."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:123
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
 msgstr ""
-"away [mesazh]: Cakton mesazh largimi, ose nuk fare përdor gjatë kthimit "
+"away [mesazh]: Cakto mesazh largimi, ose mos përdor mesazh gjatë kthimit "
 "prej largimesh."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:124
-#, fuzzy
+msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
+msgstr "ctcp <nofkë> <mesazh>, i dërgon nofkës mesazh ctcp-je."
+
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
-msgstr "quote [...]: Dërgo një urdhër të papërpunuar te shërbyesi."
+msgstr "chanserv: Dërgo një urdhër te chanserv."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:125
 msgid ""
 "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
 "someone. You must be a channel operator to do this."
@@ -4769,7 +3638,6 @@ msgstr ""
 "deop &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] ...: Hiqi dikujt gjendje operatori kanali. "
 "Duhet të jeni operator kanali pët të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:126
 msgid ""
 "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
 "someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
@@ -4779,7 +3647,6 @@ msgstr ""
 "mos e lënë të flasë nëse kanali është i moderuar (+m). Duhet të jeni "
 "operator kanali për të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:127
 msgid ""
 "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
 "channel, or the current channel."
@@ -4787,7 +3654,6 @@ msgstr ""
 "invite &lt;nofkë&gt; [dhomë]: Ftoni dikë të bashkohet me ju te kanali i "
 "treguar, ose te kanali i çastit."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:128
 msgid ""
 "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
@@ -4796,7 +3662,6 @@ msgstr ""
 "shumë kanale, mbase edhe duke dhënë një kyç kanali për secilin nëse "
 "nevojitet."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:129
 msgid ""
 "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
 "channels, optionally providing a channel key for each if needed."
@@ -4805,7 +3670,6 @@ msgstr ""
 "më shumë kanale, mbase edhe duke dhënë një kyç kanali për secilin nëse "
 "nevojitet"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:130
 msgid ""
 "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
 "channel operator to do this."
@@ -4813,7 +3677,6 @@ msgstr ""
 "kick &lt;nofkë&gt; [mesazh]: Hiqni dikë prej një kanali. Duhet të jeni "
 "operator kanali për të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:131
 msgid ""
 "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
 "may disconnect you upon doing this.</i>"
@@ -4821,16 +3684,12 @@ msgstr ""
 "list: Shfaq një listë dhomash fjalosjeje të rrjetit. <i>Kujdes, disa "
 "shërbyes mund t'ju shkëpusin nëse kryeni këtë.</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:132
 msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "me &lt;veprim për t'u kryer&gt;: Kryej një veprim."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:133
-#, fuzzy
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
-msgstr "quote [...]: Dërgo një urdhër të papërpunuar te shërbyesi."
+msgstr "memoserv: Dërgo një urdhër te memoserv"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:134
 msgid ""
 "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel "
 "or user mode."
@@ -4838,7 +3697,6 @@ msgstr ""
 "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Vër ose hiq mënyrë për "
 "kanal ose përdorues."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:135
 msgid ""
 "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
@@ -4846,21 +3704,19 @@ msgstr ""
 "msg &lt;nofkë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgoji një përdoruesi një mesazh vetjak "
 "(jo një kanali)."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:136
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
-msgstr "names [kanal]: Listo përdoruesit e çastit në një kanal."
+msgstr "names [kanal]: Shfaq përdoruesit e çastit në një kanal."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:137
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2261
 msgid "nick &lt;new nickname&gt;: Change your nickname."
 msgstr "nick &lt;nofkë e re&gt;: Ndryshoni nofkën tuaj."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:138
-#, fuzzy
 msgid "nickserv: Send a command to nickserv"
-msgstr "quote [...]: Dërgo një urdhër të papërpunuar te shërbyesi."
+msgstr "nickserv: Dërgo një urdhër te nickserv"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:139
+msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
+msgstr ""
+"notice &lt;target&lt;: Dërgoji një përdoruesi a një kanali një njoftim."
+
 msgid ""
 "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
@@ -4868,7 +3724,6 @@ msgstr ""
 "op &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] ...: Jepi dikujt gjendje operatori kanali. Duhet "
 "të jeni operator kanali për të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:140
 msgid ""
 "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
 "can't use it."
@@ -4876,12 +3731,9 @@ msgstr ""
 "operwall &lt;mesazh&gt;: Nëse nuk e njihni këtë, ka gjasa të mos arrini ta "
 "përdorni."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:141
-#, fuzzy
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
-msgstr "quote [...]: Dërgo një urdhër të papërpunuar te shërbyesi."
+msgstr "operserv: Dërgo një urdhër te operserv"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:142
 msgid ""
 "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
 "with an optional message."
@@ -4889,7 +3741,6 @@ msgstr ""
 "part [dhomë] [mesazh]: Lër kanalin e çastit, ose një kanal të treguar, me "
 "një mesazh të mundshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:143
 msgid ""
 "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
 "has."
@@ -4897,7 +3748,6 @@ msgstr ""
 "ping [nofkë]: Kontrollon se sa vonesë ka një përdorues (ose shërbyesi, nëse "
 "nuk jepet përdorues)."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:144
 msgid ""
 "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
 "opposed to a channel)."
@@ -4905,16 +3755,13 @@ msgstr ""
 "query &lt;nofkë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgoji një përdoruesi një mesazh "
 "vetjak (jo një kanali)."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:145
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
 msgstr ""
 "quit [mesazh]: Shkëputu prej një shërbyesi, me një mesazh të mundshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:146
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
 msgstr "quote [...]: Dërgo një urdhër të papërpunuar te shërbyesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:147
 msgid ""
 "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
 "channel operator to do this."
@@ -4922,23 +3769,18 @@ msgstr ""
 "remove &lt;nofkë&gt; [mesazh]: Hiq dikë prej një dhome. Duhet të jeni "
 "operator kanali për të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:148
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
 msgstr "time: Shfaq kohën vendore të çastit të shërbyesit IRC."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:149
 msgid "topic [new topic]: View or change the channel topic."
 msgstr "topic [temë e re]: Shihni ose ndryshoni temën e kanalit."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:150
 msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
 msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Vër ose hiq mënyrë përdoruesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:151
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
-msgstr ""
+msgstr "version [nofkë]: dërgo kërkesë CTCP VERSION rreth një përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:152
 msgid ""
 "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
 "must be a channel operator to do this."
@@ -4946,225 +3788,128 @@ msgstr ""
 "voice &lt;nofkë1&gt; [nofkë2] ...: Dhuro gjendje kanali të zëshme për dikë. "
 "Duhet të jeni operator kanali për të bërë këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:153
 msgid ""
 "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't "
 "use it."
 msgstr ""
 "wallops &lt;mesazh&gt;: Nëse nuk dini ç'është kjo, mbase nuk e përdorni dot."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:154
 msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
 msgstr "whois [server] &lt;nick&gt;: Merr të dhëna mbi një përdorues."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:155
-#, fuzzy
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
-msgstr "whois [server] &lt;nick&gt;: Merr të dhëna mbi një përdorues."
+msgstr "whowas &lt;nick&gt;: Merr të dhëna mbi një përdorues që doli."
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:465
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
 msgstr "Kohë përgjigjjeje prej %s: %lu sekonda"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:466
 msgid "PONG"
 msgstr "PONG"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:466
 msgid "CTCP PING reply"
 msgstr "Përgjigje CTCP PING"
 
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:577
-#: ../libpurple/protocols/irc/parse.c:581 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:191
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:694 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:710
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:786
 msgid "Disconnected."
 msgstr "I shkëputur."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:137
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:671
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:701
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1887
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Gabim i Panjohur "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:139
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Ad-Hoc Command Failed"
-msgstr "Urdhër i çaktivizuar"
+msgstr "Urdhri Ad-Hoc Dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/adhoccommands.c:173
-#, fuzzy
 msgid "execute"
-msgstr "I papritur"
+msgstr "përmbush"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:53
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
 msgstr "Shërbyesi lyp TLS/SSL për hyrje. Nuk u gjet suport për TLS/SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:116
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support found."
+msgstr "Shërbyesi lyp kodim, por nuk u gjet mbulim për TLS/SSL-në."
+
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr ""
 "karshi një rrjedhe të pakoduar shërbyesi lyp mirëfilltësim me bazë tekst të "
 "thjeshtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:319
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:508
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
 "this and continue authentication?"
 msgstr ""
-"Ky shërbyes lyp mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes një "
-"lidhjeje të pakoduar. Ta lejoj këtë dhe të vazhdoj me mirëfilltësimin? "
+"%s lyp mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes një lidhjeje të "
+"pakoduar. Ta lejoj këtë dhe të vazhdoj me mirëfilltësimin? "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:321
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:322
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:510
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:511
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:598
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:599
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Mirëfilltësim me bazë Tekst të Thjeshtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:334
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:523
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:610
-msgid "Server does not use any supported authentication method"
-msgstr "Shërbyesi nuk përdor ndonjë metodë mirëfilltësimi që mbulohet"
-
-#. This should never happen!
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:462
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:561
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:776
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:917
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:942
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:961
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:123
 msgid "Invalid response from server."
 msgstr "Përgjigje e pavlefshme prej shërbyesit."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:600
-msgid ""
-"This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
-"connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr ""
-"Ky shërbyes lyp mirëfilltësim në trajtë teksti të thjeshtë përmes një "
-"lidhjeje të pakoduar. Ta lejoj këtë dhe të vazhdoj me mirëfilltësimin? "
+msgid "Server does not use any supported authentication method"
+msgstr "Shërbyesi nuk përdor ndonjë metodë mirëfilltësimi që mbulohet"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:797
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:820
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Sfidë e pavlefshme prej shërbyesit."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/auth.c:892
-#, fuzzy
 msgid "SASL error"
-msgstr "Gabim fjalosjeje"
+msgstr "Gabim SASL"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:283
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1219
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4128
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:986
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1020
 msgid "Full Name"
 msgstr "Emër i Plotë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:284
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1231
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:998
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1032
 msgid "Family Name"
 msgstr "Emër i Familjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:285
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1234
 msgid "Given Name"
 msgstr "Emër Tjetër"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:287
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:977
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:288
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1282
 msgid "Street Address"
 msgstr "Vendndodhje Rruge"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:289
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1279
 msgid "Extended Address"
 msgstr "Vendndodhje e Zgjeruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:290
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1285
 msgid "Locality"
 msgstr "Lokalitet"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:291
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1288
 msgid "Region"
 msgstr "Rajon"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:292
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1291
 msgid "Postal Code"
 msgstr "Kod Postal"
 
 # Country
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:293
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1295
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1015
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:926
 msgid "Country"
 msgstr "Vend"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:294
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1306
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1313
+#. lots of clients (including purple) do this, but it's
+#. * out of spec
 msgid "Telephone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:296
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1350
 msgid "Organization Name"
 msgstr "Emër Organizmi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:297
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1353
 msgid "Organization Unit"
 msgstr "Njësi Organizative"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:299
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1362
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:300
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1250
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1658
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3749
 msgid "Birthday"
 msgstr "Ditëlindje"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:301
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1365
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:775
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:175 ../pidgin/gtkblist.c:3116
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:739
 msgid "Description"
 msgstr "Përshkrim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:722
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:723
-#, fuzzy
 msgid "Edit XMPP vCard"
-msgstr "Përpuno vCard për Jabber"
+msgstr "Përpuno vCard për XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:724
 msgid ""
 "All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
 "comfortable."
@@ -5173,98 +3918,56 @@ msgstr ""
 "mendoni se nuk ju prishin punë. "
 
 # City
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:795
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:960
-#, fuzzy
 msgid "Client"
-msgstr "Qytet"
+msgstr "Klient"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:799
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:964
 msgid "Operating System"
-msgstr ""
+msgstr "Sistem Operativ"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:815
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:975
 msgid "Last Activity"
-msgstr ""
+msgstr "Veprimtaria e Fundit"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:817
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:977
-#, fuzzy
 msgid "Service Discovery Info"
-msgstr "Caktoni Të dhëna Drejt."
+msgstr "Të dhëna Zbulimi Shërbimesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:819
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:979
 msgid "Service Discovery Items"
-msgstr ""
+msgstr "Objekte Zbulimi Shërbimesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:821
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:981
-#, fuzzy
 msgid "Extended Stanza Addressing"
-msgstr "Vendndodhje e Zgjeruar"
+msgstr "Adresim i Zgjeruar Stanza"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:823
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:983
-#, fuzzy
 msgid "Multi-User Chat"
-msgstr "Alias Fjalosjeje"
+msgstr "Fjalosje me Shumë Përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:825
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:985
-#, fuzzy
 msgid "Multi-User Chat Extended Presence Information"
-msgstr "Përdoruesi nuk ka të dhëna drejtorie."
+msgstr "Të dhëna Pranie të Zgjeruar në Fjalosje me Shumë Përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:827
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:987
 msgid "In-Band Bytestreams"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:829
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:989
-#, fuzzy
 msgid "Ad-Hoc Commands"
-msgstr "Urdhër"
+msgstr "Urdhra Ad-Hoc"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:831
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:991
 msgid "PubSub Service"
-msgstr ""
+msgstr "Shërbim PubSub"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:833
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:993
 msgid "SOCKS5 Bytestreams"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS5 Bytestreams"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:835
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:995
 msgid "Out of Band Data"
-msgstr ""
+msgstr "Pa të Dhëna Bande"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:837
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:997
 msgid "XHTML-IM"
-msgstr ""
+msgstr "XHTML-IM"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:839
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:999
-#, fuzzy
 msgid "In-Band Registration"
-msgstr "Gabim Regjistrimi"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:841
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "User Location"
-msgstr "Vendndodhje"
+msgstr "Vendndodhje Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:843
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1003
 msgid "User Avatar"
-msgstr ""
+msgstr "Avatar Përdoruesi"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -5273,271 +3976,148 @@ msgstr ""
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:845
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1005
-#, fuzzy
 msgid "Chat State Notifications"
-msgstr "Njoftim Gjendjeje Shoku"
+msgstr "Njoftime Gjendjeje Fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:847
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1007
-#, fuzzy
 msgid "Software Version"
-msgstr "Version i Pambuluar"
+msgstr "Version Software-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:849
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1009
-#, fuzzy
 msgid "Stream Initiation"
-msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
+msgstr "Fillim Rrjedhe"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:851
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1011
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3235
-#, fuzzy
 msgid "File Transfer"
-msgstr "Shpërngulje Kartelash"
+msgstr "Shpërngulje Kartele"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:853
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1013
-#, fuzzy
 msgid "User Mood"
-msgstr "Mënyra Përdoruesi"
+msgstr "Humor Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:855
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1015
-#, fuzzy
 msgid "User Activity"
-msgstr "Kufi Përdoruesi"
+msgstr "Veprimtari Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:857
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "Entity Capabilities"
-msgstr "Aftësi"
+msgstr "Aftësi Njësie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:859
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1019
 msgid "Encrypted Session Negotiations"
-msgstr ""
+msgstr "Negociata Sesioni të Koduar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:861
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1021
-#, fuzzy
 msgid "User Tune"
-msgstr "Emër përdoruesi"
+msgstr "Melodi Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:863
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1023
 #, fuzzy
 msgid "Roster Item Exchange"
-msgstr "IM me Shkëmbim Kyçesh"
+msgstr "Shkëmbim Objektesh Roster"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:865
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1025
 #, fuzzy
 msgid "Reachability Address"
-msgstr "Vendndodhje Email"
+msgstr "Vendndodhje Kapshmërie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:867
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1027
-#, fuzzy
 msgid "User Profile"
-msgstr "Profil MSN"
+msgstr "Profil Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:869
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1029
-#, fuzzy
 msgid "Jingle"
-msgstr "Ping"
+msgstr "Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:871
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1031
 msgid "Jingle Audio"
-msgstr ""
+msgstr "Audio Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:873
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1033
-#, fuzzy
 msgid "User Nickname"
-msgstr "Nofkë"
+msgstr "Nofkë Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:875
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1035
 msgid "Jingle ICE UDP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle ICE UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:877
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1037
 msgid "Jingle ICE TCP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle ICE TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:879
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1039
 msgid "Jingle Raw UDP"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle Raw UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:881
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1041
-#, fuzzy
 msgid "Jingle Video"
-msgstr "Live Video"
+msgstr "Video Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:883
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1043
 msgid "Jingle DTMF"
-msgstr ""
+msgstr "Jingle DTMF"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:885
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1045
-#, fuzzy
 msgid "Message Receipts"
-msgstr "Mesazh i marrë"
+msgstr "Fatura Mesazhesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:887
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1047
-#, fuzzy
 msgid "Public Key Publishing"
-msgstr "\"Babbleprint\" Kyçi Publik"
+msgstr "Botim Kyçi Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:889
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1049
-#, fuzzy
 msgid "User Chatting"
-msgstr "Mundësi Përdoruesi"
+msgstr "Fjalosje Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:891
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1051
-#, fuzzy
 msgid "User Browsing"
-msgstr "Mënyra Përdoruesi"
+msgstr "Shfletim Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:893
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1053
-#, fuzzy
 msgid "User Gaming"
-msgstr "Kufi Përdoruesi"
+msgstr "Lojë Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:895
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1055
-#, fuzzy
 msgid "User Viewing"
-msgstr "Kufi Përdoruesi"
+msgstr "Parje Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:897
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1057
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1596
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1601
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:899
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1059
-#, fuzzy
 msgid "Stanza Encryption"
-msgstr "Kodim Trillian"
+msgstr "Kodim Stanza"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:901
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1061
 msgid "Entity Time"
-msgstr ""
+msgstr "Kohë Njësie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:903
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1063
 msgid "Delayed Delivery"
-msgstr ""
+msgstr "Dërgim i Vonuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:905
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1065
 msgid "Collaborative Data Objects"
-msgstr ""
+msgstr "Objekte Të Dhënash Bashkëpunimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:907
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1067
 msgid "File Repository and Sharing"
-msgstr ""
+msgstr "Depo Kartelash dhe Ndarje"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:909
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1069
 msgid "STUN Service Discovery for Jingle"
-msgstr ""
+msgstr "STUN Service Discovery për Jingle"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:911
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1071
 msgid "Simplified Encrypted Session Negotiation"
-msgstr ""
+msgstr "Negociata Sesioni të Koduar të Thjeshtëzuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:913
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1073
 msgid "Hop Check"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:921
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1081
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2906
 msgid "Capabilities"
 msgstr "Aftësi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:933
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:206
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:859
-msgid "Resource"
-msgstr "Burime"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:935
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1531
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1577
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1600
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1623
 msgid "Priority"
 msgstr "Përparësi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1237
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:994
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1028
+msgid "Resource"
+msgstr "Burime"
+
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Emër i Mesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1270
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:952
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3788
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3801
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:56
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1030
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1064
 msgid "Address"
 msgstr "Vendndodhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1276
 msgid "P.O. Box"
 msgstr "P.O. Box"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1386
 msgid "Photo"
 msgstr "Foto"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1386
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1942
 msgid "Un-hide From"
 msgstr "Çfshih Prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1946
 msgid "Temporarily Hide From"
 msgstr "Fshih Përkohësisht Prej"
 
 # && NOT ME
 #. && NOT ME
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1954
 msgid "Cancel Presence Notification"
 msgstr "Anulo Njoftim Pranie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1961
 msgid "(Re-)Request authorization"
 msgstr "(Ri-)Kërko autorizim"
 
@@ -5547,878 +4127,580 @@ msgstr "(Ri-)Kërko autorizim"
 #. if(NOT ME)
 #. shouldn't this just happen automatically when the buddy is
 #. removed?
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1970
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Çregjistrohu"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1985
-#, fuzzy
 msgid "Log In"
-msgstr "Hyrje"
+msgstr "Hyni"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:1989
-#, fuzzy
 msgid "Log Out"
-msgstr "Mundësi Futjeje"
+msgstr "Dilni"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2035
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1553
 msgid "Chatty"
 msgstr "Muhabetçi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2039
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Larguar e Zgjeruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2041
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1622
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:727
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5808
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3297
 #, c-format
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "Mos Bezdis"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2208
 msgid "JID"
-msgstr ""
+msgstr "JID"
 
 # Last Name
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2212
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2391
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3711
 msgid "Last Name"
 msgstr "Mbiemër"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2244
 msgid "The following are the results of your search"
 msgstr "Çka vijon është përfundimi i kërkimit tuaj"
 
 #. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2319
 msgid ""
 "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
 "Each field supports wild card searches (%)"
 msgstr ""
+"Gjeni një kontakt duke dhënë kriter kërkimi te fushat e caktuara. Shënim: "
+"Secila fushë pranon edhe kërkime përmes shenjash të gjithëpushtetshme (%)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2339
-#, fuzzy
 msgid "Directory Query Failed"
-msgstr "Lidhja e Drejtpërdrejtë dështoi"
+msgstr "Kërkimi për Drejtori Dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2340
-#, fuzzy
 msgid "Could not query the directory server."
-msgstr "S'munda të nis shpërnguljen e kartelës"
+msgstr "Nuk u kërkua dot te shërbyesi i drejtorisë"
 
 #. Try to translate the message (see static message
 #. list in jabber_user_dir_comments[])
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2374
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Server Instructions: %s"
-msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
+msgstr "Udhëzime Shërbyesi: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2381
-#, fuzzy
 msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
 msgstr ""
-"Plotësoni një ose më tepër fusha për kërkim të cilitdo përdorues Jabber që "
-"ka përputhje."
+"Plotësoni një ose më tepër kuti për të kërkuar përputhje me cilindo "
+"përdorues XMPP"
 
-# Email Address
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2401
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1488
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3714
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3723
+# E-Mail Address
 msgid "Email Address"
 msgstr "Vendndodhje Email"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2410
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2411
-#, fuzzy
 msgid "Search for XMPP users"
-msgstr "Kërko për përdorues"
+msgstr "Kërko për përdoruesa XMPP"
 
 #. "Search"
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2412
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:123
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:147
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:174
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:250
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:268
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5611
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:470
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:356
 msgid "Search"
 msgstr "Kërko"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2427
 msgid "Invalid Directory"
 msgstr "Drejtori e Pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2444
 msgid "Enter a User Directory"
 msgstr "Jepni Drejtori Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2445
 msgid "Select a user directory to search"
 msgstr "Përzgjidhni drejtori përdoruesi për kërkim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/buddy.c:2448
 msgid "Search Directory"
 msgstr "Drejtori Kërkimi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:41
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5294
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1048
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Dhomë:"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:47
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Shërbyes:"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:53
 msgid "_Handle:"
 msgstr "_Nofkë:"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:223
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid room name"
 msgstr "%s nuk është emër i vlefshëm dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:224
 msgid "Invalid Room Name"
 msgstr "Emër i Pavlefshëm Dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:229
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid server name"
 msgstr "%s nuk është emër i vlefshëm shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:230
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:231
 msgid "Invalid Server Name"
 msgstr "Emër i Pavlefshëm Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:235
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid room handle"
 msgstr "%s nuk është një nofkë e vlefshme dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:236
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:237
 msgid "Invalid Room Handle"
 msgstr "Nofkë e Pavlefshme Dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:396
 msgid "Configuration error"
 msgstr "Gabim formësimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:405
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:548
 msgid "Unable to configure"
 msgstr "I pazoti të formësoj"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:420
 msgid "Room Configuration Error"
 msgstr "Gabim Formësimi Dhome "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:421
 msgid "This room is not capable of being configured"
 msgstr "Kjo dhomë nuk është e aftë të formësohet"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:470
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:539
 msgid "Registration error"
 msgstr "Gabim regjistrimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:627
 msgid "Nick changing not supported in non-MUC chatrooms"
 msgstr "Ndryshim nofke jo i mbuluar në dhoma fjalosjeje jo-MUC"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:678
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:689
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1456
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1451
 msgid "Error retrieving room list"
 msgstr "Gabim në marrje liste dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:737
 msgid "Invalid Server"
 msgstr "Shërbyes i Pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:781
 msgid "Enter a Conference Server"
 msgstr "Jepni një Shërbyes Konferencash"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:782
 msgid "Select a conference server to query"
 msgstr "Përzgjidhni një shërbyes konferencash për kërkesë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/chat.c:785
 msgid "Find Rooms"
 msgstr "Gjej Dhoma"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:92
-msgid "Error initializing session"
-msgstr "Gabim në gatitjen e sesionit"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:145
 msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
-msgstr ""
+msgstr "Kërkoni kodim, por ky nuk është i mundshëm në këtë shërbyes."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:259
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:312
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:340
 msgid "Write error"
 msgstr "Gabim shkrimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:408
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:445
+msgid "Ping timeout"
+msgstr "Skadim kohe për ping-un"
+
 msgid "Read Error"
 msgstr "Gabim Leximi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:482
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:394
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2558
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2590
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with the server:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nuk u vendos dot lidhje me shërbyesin:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:529
 msgid "Unable to create socket"
 msgstr "I pazoti të krijoj \"socket\""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:575
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1063
-#, fuzzy
 msgid "Invalid XMPP ID"
-msgstr "ID i Pavlefshëm"
+msgstr "ID XMPP i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:580
 msgid "Invalid XMPP ID. Domain must be set."
-msgstr ""
+msgstr "ID XMPP i pavlefshëm. Duhet caktuar përkatësia."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:656
 #, c-format
 msgid "Registration of %s@%s successful"
 msgstr "Regjistrim i %s@%s i suksesshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:662
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Registration to %s successful"
-msgstr "Regjistrim i %s@%s i suksesshëm"
+msgstr "Regjistrim i sukseshëm te %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:664
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:665
 msgid "Registration Successful"
 msgstr "Regjistrim i Sukseshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:673
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:674
 msgid "Registration Failed"
 msgstr "Dështoi Regjistrimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:692
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Registration from %s successfully removed"
-msgstr "Regjistrim i %s@%s i suksesshëm"
+msgstr "U hoq me sukses regjistrimi te %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:694
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:695
-#, fuzzy
 msgid "Unregistration Successful"
-msgstr "Regjistrim i Sukseshëm"
+msgstr "Çregjistrim i Suksesshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:703
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:704
-#, fuzzy
 msgid "Unregistration Failed"
-msgstr "Dështoi Regjistrimi"
+msgstr "Çregjistrimi Dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:864
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:865
 msgid "Already Registered"
 msgstr "Tashmë i Regjistruar"
 
 # State
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:962
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3790
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3803
 msgid "State"
 msgstr "Shtet"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:967
-#, fuzzy
 msgid "Postal code"
 msgstr "Kod Postal"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:972
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1035
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:772
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:557
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1069
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:683
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:553
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:982
 msgid "Date"
 msgstr "Datë"
 
 # Register button
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:987
-#, fuzzy
 msgid "Unregister"
-msgstr "Regjistrohuni"
+msgstr "Çregjistrohuni"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:994
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please fill out the information below to change your account registration."
 msgstr ""
-"Për të regjistruar llogarinë tuaj të re, ju lutem plotësoni të dhënat më "
-"poshtë. "
+"Për ndryshimin e regjistrimit të llogarisë suaj, ju lutem plotësoni të "
+"dhënat më poshtë. "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:997
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr ""
 "Për të regjistruar llogarinë tuaj të re, ju lutem plotësoni të dhënat më "
 "poshtë. "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1005
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1006
-#, fuzzy
 msgid "Register New XMPP Account"
-msgstr "Regjistro Llogari të Re Jabber"
+msgstr "Regjistro Llogari të Re XMPP"
 
 # Register button
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1007
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1016
 msgid "Register"
 msgstr "Regjistrohuni"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1012
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Change Account Registration at %s"
-msgstr "Ndrysho të dhëna përdoruesi për %s"
+msgstr "Ndryshoni Regjistrim Llogarie te %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1013
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Register New Account at %s"
-msgstr "Regjistro Llogari të Re Jabber"
+msgstr "Regjistro Llogari të Re te %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1016
-#, fuzzy
 msgid "Change Registration"
-msgstr "Gabim Regjistrimi"
+msgstr "Ndrysho Regjistrimin"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1120
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1121
-#, fuzzy
 msgid "Error unregistering account"
-msgstr "Gabim në Ndryshim Të dhënash Llogarie"
+msgstr "Gabim në çregjistrimin e llogarisë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1126
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1127
 msgid "Account successfully unregistered"
-msgstr ""
+msgstr "Llogaria u çregjistrua me sukses"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1284
 msgid "Initializing Stream"
-msgstr "Po gatis Rrjedhë"
+msgstr "Po gatitet Rrjedha"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1289
-#, fuzzy
 msgid "Initializing SSL/TLS"
-msgstr "Po gatis Rrjedhë"
+msgstr "Po gatitet SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1293
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:351
 msgid "Authenticating"
-msgstr "po mirëfilltësoj"
+msgstr "Po kryhet mirëfilltësimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1302
 msgid "Re-initializing Stream"
-msgstr "Po rigatis Rrjedhë"
+msgstr "Po rigatitet Rrjedha"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1396
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1865
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1909
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1945
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:826
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5602
 msgid "Not Authorized"
 msgstr "I pa Autorizuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1442
 msgid "Both"
 msgstr "Të dyja"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1444
 msgid "From (To pending)"
 msgstr "Prej (Në pritje)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1446
 msgid "From"
 msgstr "Prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1449
 msgid "To"
 msgstr "Për"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1451
 msgid "None (To pending)"
 msgstr "Askujt (Në pritje)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1453
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:73
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/eds-utils.c:86
 msgid "None"
 msgstr "Asnjë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1456
 msgid "Subscription"
 msgstr "Regjistrim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1466
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1469
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1533
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1556
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1579
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1602
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1625
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:166
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1557
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1212
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1557
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1207
 msgid "Mood"
 msgstr "Humor"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1534
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1557
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1580
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1603
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1626
-#, fuzzy
+msgid "Now Listening"
+msgstr "Në Dëgjim"
+
 msgid "Mood Text"
-msgstr "Humor"
+msgstr "Tekst Humori"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1535
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1558
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1581
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1604
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1627
+msgid "Allow Buzz"
+msgstr "Lejo Buzz"
+
 msgid "Tune Artist"
-msgstr ""
+msgstr "Autor Melodie "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1536
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1559
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1582
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1628
-#, fuzzy
 msgid "Tune Title"
-msgstr "Titull"
+msgstr "Titull Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1537
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1583
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1606
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1629
 msgid "Tune Album"
-msgstr ""
+msgstr "Album Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1538
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1561
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1630
 msgid "Tune Genre"
-msgstr ""
+msgstr "Zhanër Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1539
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1562
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1585
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1608
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1631
-#, fuzzy
 msgid "Tune Comment"
-msgstr "Koment Shoku"
+msgstr "Koment Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1540
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1563
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1586
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1609
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1632
 msgid "Tune Track"
-msgstr ""
+msgstr "Gjurmë Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1541
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1564
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1587
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1610
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1633
 msgid "Tune Time"
-msgstr ""
+msgstr "Kohë Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1542
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1565
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1611
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1634
 msgid "Tune Year"
-msgstr ""
+msgstr "Vit Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1543
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1566
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1589
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1612
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1635
 msgid "Tune URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL Melodie"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1545
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1568
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1591
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1614
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1637
-#, fuzzy
-msgid "Allow Buzz"
-msgstr "Lejo"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1665
 msgid "Password Changed"
 msgstr "Fjalëkalim i Ndryshuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1666
 msgid "Your password has been changed."
 msgstr "Fjalëkalimi juaj është ndryshuar."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1670
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1671
 msgid "Error changing password"
 msgstr "Gabim në ndryshim fjalëkalimi "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1728
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Fjalëkalim (sërish)"
 
 # if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1734
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1735
-#, fuzzy
 msgid "Change XMPP Password"
-msgstr "Ndrysho Fjalëkalim"
+msgstr "Ndrysho Fjalëkalimin për XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1735
 msgid "Please enter your new password"
 msgstr "Ju lutem jepni fjalëkalimin tuaj të ri"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1749
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6388
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1093
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1004
 msgid "Set User Info..."
 msgstr "Caktoni Të dhëna Përdoruesi."
 
 #. if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1754
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6399
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1089
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1000
 msgid "Change Password..."
 msgstr "Ndrysho Fjalëkalim..."
 
 #. }
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1759
-#, fuzzy
 msgid "Search for Users..."
-msgstr "Kërko për përdorues"
+msgstr "Kërko për Përdoruesa..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1845
 msgid "Bad Request"
 msgstr "Kërkesë e Gabuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1847
 msgid "Conflict"
 msgstr "Kundërshti"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1849
 msgid "Feature Not Implemented"
 msgstr "Karakteristikë e Pajetësuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1851
 msgid "Forbidden"
 msgstr "E ndaluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1853
 msgid "Gone"
 msgstr "Ikur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1855
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1935
 msgid "Internal Server Error"
 msgstr "Gabim i Brendshëm Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1857
 msgid "Item Not Found"
 msgstr "Objekt i Pagjetur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1859
-#, fuzzy
 msgid "Malformed XMPP ID"
-msgstr "ID Jabber-i i Keqformësuar"
+msgstr "ID XMPP-je i Keqformësuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1861
 msgid "Not Acceptable"
 msgstr "I papranueshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1863
 msgid "Not Allowed"
 msgstr "I palejuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1867
 msgid "Payment Required"
 msgstr "Lipset Pagesë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1869
 msgid "Recipient Unavailable"
 msgstr "Marrës i Pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1873
 msgid "Registration Required"
 msgstr "Lipset Regjistrim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1875
 msgid "Remote Server Not Found"
 msgstr "Nuk u Gjet Shërbyes i Largët"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1877
 msgid "Remote Server Timeout"
 msgstr "Mbaroi Koha për Shërbyes të Largët"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1879
 msgid "Server Overloaded"
 msgstr "Shërbyes i Mbingarkuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1881
 msgid "Service Unavailable"
 msgstr "Shërbim i Pamundshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1883
 msgid "Subscription Required"
 msgstr "Lipset Abonim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1885
 msgid "Unexpected Request"
 msgstr "Kërkesë e Papritur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1892
 msgid "Authorization Aborted"
 msgstr "Autorizimi u Ndërpre"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1894
 msgid "Incorrect encoding in authorization"
 msgstr "Kodim i pasaktë te mirëfilltesimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1897
 msgid "Invalid authzid"
 msgstr "ID autorizimi i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1900
 msgid "Invalid Authorization Mechanism"
 msgstr "Mekanizëm Autorizimi i Pasaktë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1903
 msgid "Authorization mechanism too weak"
 msgstr "Mekanizëm autorizimi tepër i dobët"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1911
 msgid "Temporary Authentication Failure"
 msgstr "Dështim Mirëfilltësimi të Përkohshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1914
 msgid "Authentication Failure"
 msgstr "Dështim Mirëfilltësimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1920
 msgid "Bad Format"
 msgstr "Format i Gabuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1922
 msgid "Bad Namespace Prefix"
 msgstr "Parashtesë e Gabuar Emërhapësire"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1925
 msgid "Resource Conflict"
 msgstr "Kundërshti Burimesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1927
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1720
 msgid "Connection Timeout"
 msgstr "Skadim Lidhjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1929
 msgid "Host Gone"
 msgstr "Strehë e Humbur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1931
 msgid "Host Unknown"
 msgstr "Strehë e Panjohur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1933
 msgid "Improper Addressing"
 msgstr "Drejtim i Pasaktë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1937
 msgid "Invalid ID"
 msgstr "ID i Pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1939
 msgid "Invalid Namespace"
 msgstr "Emërhapësirë e Pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1941
 msgid "Invalid XML"
 msgstr "XML e Pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1943
 msgid "Non-matching Hosts"
 msgstr "Strehë të Papërputhshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1947
 msgid "Policy Violation"
 msgstr "Dhunim Rregullash"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1949
 msgid "Remote Connection Failed"
 msgstr "Dështoi Lidhja e Largët"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1951
 msgid "Resource Constraint"
 msgstr "Kufizim Burimesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1953
 msgid "Restricted XML"
 msgstr "XML i Kufizuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1955
 msgid "See Other Host"
 msgstr "Shih Tjetër Strehë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1957
 msgid "System Shutdown"
 msgstr "Fikje Sistemi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1959
 msgid "Undefined Condition"
 msgstr "Kusht i Papërcaktuar "
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1961
 msgid "Unsupported Encoding"
 msgstr "Kodim i Pambuluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1963
 msgid "Unsupported Stanza Type"
 msgstr "Tip Stanza i Pambuluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1965
 msgid "Unsupported Version"
 msgstr "Version i Pambuluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1967
 msgid "XML Not Well Formed"
 msgstr "XML Jo e MirëFormuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:1969
 msgid "Stream Error"
 msgstr "Gabim Rrjedhe"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2052
 #, c-format
 msgid "Unable to ban user %s"
 msgstr "I pazoti të ndaloj përdoruesin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2072
 #, c-format
 msgid "Unknown affiliation: \"%s\""
 msgstr "Degëzim i panjohur: \"%s\""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2077
 #, c-format
 msgid "Unable to affiliate user %s as \"%s\""
 msgstr "I pazoti të degëzoj përdoruesin %s si \"%s\""
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2096
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown role: \"%s\""
-msgstr "Urdhër i panjohur: %s"
+msgstr "Rol i panjohur: \"%s\""
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2101
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to set role \"%s\" for user: %s"
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh: %s"
+msgstr "I pazoti të caktoj rolin \"%s\" për përdoruesin: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2154
 #, c-format
 msgid "Unable to kick user %s"
 msgstr "I pazoti të përzë përdoruesin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2185
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to ping user %s"
-msgstr "I pazoti të ndaloj përdoruesin %s"
+msgstr "I pazoti të dërgoj ping për përdoruesin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2207
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2217
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because there is nothing known about user %s."
-msgstr ""
+msgstr "Nuk i dërgohet dot bzzzz, ngaqë nuk njihet gjë rreth përdoruesit %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2213
 #, c-format
 msgid "Unable to buzz, because user %s might be offline."
 msgstr ""
+"Nuk i dërgohet dot bzzzz, ngaqë përdoruesi %s mund të jetë i shkëputur."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2239
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to buzz, because the user %s does not support it."
-msgstr "I pazoti të luaj tingull sepse kartela e zgjedhur (%s) nuk ekziston."
+msgstr ""
+"I pazoti të dërgoj bzzz, ngaqë përdoruesi %s nuk mbulon veprim të tillë."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2253
+#. Yahoo only supports one attention command: the 'buzz'.
+#. This is index number YAHOO_BUZZ.
+msgid "Buzz"
+msgstr "Buzz"
+
+#, c-format
+msgid "%s has buzzed you!"
+msgstr "%s ju ka dërguar bzzz!"
+
+#, c-format
+msgid "Buzzing %s..."
+msgstr "Po dërgohet bzzz për %s..."
+
 msgid "config: Configure a chat room."
 msgstr "config: Formëso një dhomë fjalosjeje."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2257
 msgid "configure: Configure a chat room."
 msgstr "configure: Formëso një dhomë fjalosjeje."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2266
 msgid "part [room]: Leave the room."
 msgstr "part [dhomë]: Lër dhomë."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2271
 msgid "register: Register with a chat room."
 msgstr "register: Regjistrohu te një dhomë fjalosjeje."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2277
 msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
 msgstr "topic [temë e re]: Shihni ose ndryshoni temën."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2283
-msgid "ban &lt;user&gt; [room]: Ban a user from the room."
-msgstr "ban &lt;përdorues&gt; [dhomë]: Ndaloji një përdoruesi dhomën."
+msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
+msgstr "ban &lt;përdorues&gt; [arsye]: Ndaloji një përdoruesi dhomën."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2289
 msgid ""
 "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
 "affiliation with the room."
@@ -6426,44 +4708,34 @@ msgstr ""
 "degëzon &lt;përdorues&gt; &lt;zotërues|admin|anëtar|outcast|asnjë&gt;: "
 "Vendos lidhjen e përdoruesit me dhomën."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2295
-#, fuzzy
 msgid ""
 "role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's "
 "role in the room."
 msgstr ""
-"degëzon &lt;përdorues&gt; &lt;zotërues|admin|anëtar|outcast|asnjë&gt;: "
-"Vendos lidhjen e përdoruesit me dhomën."
+"rol &lt;përdorues&gt; &lt;moderator|pjesëmarrës|vizitor|asnjë&gt;: Cakto rol "
+"përdoruesi në dhomë."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2301
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite &lt;përdorues&gt; [mesazh]: Fto një përdorues te dhoma."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2307
-msgid "join: &lt;room&gt; [server]: Join a chat on this server."
+msgid "join: &lt;room&gt; [password]: Join a chat on this server."
 msgstr ""
-"join: &lt;dhomë&gt; [shërbyes]: Bashkoju një fjalosjeje në këtë shërbyes."
+"join: &lt;dhomë&gt; [fjalëkalim]: Hyni një një fjalosje te ky shërbyes."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2313
-msgid "kick &lt;user&gt; [room]: Kick a user from the room."
-msgstr "kick &lt;përdorues&gt; [dhomë]: Përzër një përdorues prej dhomës."
+msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
+msgstr "kick &lt;përdorues&gt; [arsye]: Përzër një përdorues prej dhomës."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2318
 msgid ""
 "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
 msgstr ""
 "msg &lt;përdorues&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgo një mesazh vetjak një "
 "përdoruesi tjetër."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2324
 msgid "ping &lt;jid&gt;:\tPing a user/component/server."
-msgstr ""
+msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tDërgojini ping një përdoruesi/përbërësi/shërbyesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/jabber.c:2329
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4145
-#, fuzzy
 msgid "buzz: Buzz a user to get their attention"
-msgstr "buzz: Tërhiqi vëmendjen një kontakti"
+msgstr "buzz: Bzzzzzzzzz një përdorues për t'i tërhequr vëmendjen"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -6486,34 +4758,22 @@ msgstr "buzz: Tërhiqi vëmendjen një k
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:170
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:172
-#, fuzzy
 msgid "XMPP Protocol Plugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli MSN"
+msgstr "Shtojcë Protokolli XMPP"
 
 #. Translators: 'domain' is used here in the context of Internet domains, e.g. pidgin.im
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:202 ../pidgin/gtkaccount.c:506
-#, fuzzy
 msgid "Domain"
-msgstr "Rumune"
+msgstr "Përkatësi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Require SSL/TLS"
-msgstr "Lyp LTS"
+msgstr "Lyp SSL/TLS"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:214
 msgid "Force old (port 5223) SSL"
 msgstr "Detyro SSL të vjetër (porta 5223)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:219
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Lejo autorizim në formë teksti të thjeshtë në rrjedha të pakoduara"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:224
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3277
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1902
 msgid "Connect port"
 msgstr "Portë lidhjeje"
 
@@ -6521,68 +4781,48 @@ msgstr "Portë lidhjeje"
 #. TODO: default to automatically try different ports. Make the user be
 #. * able to set the first port to try (like LastConnectedPort in Windows client).
 #. Account options
-#: ../libpurple/protocols/jabber/libxmpp.c:228
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3274
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1914
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1857 ../pidgin/gtkaccount.c:837
 msgid "Connect server"
 msgstr "Lidhu me shërbyes"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:106
-#, fuzzy, c-format
+msgid "File transfer proxies"
+msgstr "Ndërmjetësa shpërnguljesh kartelash"
+
+#, c-format
 msgid "%s has left the conversation."
-msgstr "%s është ftuar te ky bashkëbisedim."
+msgstr "%s e la bashkëbisedimin."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:161
 #, c-format
 msgid "Message from %s"
 msgstr "Mesazh prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:225
 #, c-format
 msgid "%s has set the topic to: %s"
 msgstr "%s ka caktuar si temë: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:227
 #, c-format
 msgid "The topic is: %s"
 msgstr "Tema është: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:275
 #, c-format
 msgid "Message delivery to %s failed: %s"
 msgstr "Dështoi shpërndarja e mesazhit për %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:278
-#, fuzzy
 msgid "XMPP Message Error"
-msgstr "Gabim Mesazhi Jabber "
+msgstr "Gabim Mesazhi XMPP"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:307
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s has buzzed you!"
-msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/message.c:407
 #, c-format
-msgid " (Code %s)"
+msgid "(Code %s)"
 msgstr " (Kod %s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/parser.c:196
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Gabim përtypjeje XML"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:427
 msgid "Unknown Error in presence"
 msgstr "Gabim i Panjohur te prania"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:508
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:509
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Krijo Dhomë të Re"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:510
 msgid ""
 "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
 "default settings?"
@@ -6590,123 +4830,90 @@ msgstr ""
 "Po krijoni një dhomë të re. Do të donit ta formësoni, apo pranoni "
 "rregullimet parazgjedhje?"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:516
-#, fuzzy
 msgid "_Configure Room"
-msgstr "Formëso Dhomë"
+msgstr "_Formësoni Dhomën"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:517
-#, fuzzy
 msgid "_Accept Defaults"
-msgstr "Prano Parazgjedhjet"
+msgstr "_Prano Parazgjedhjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:559
 #, c-format
+msgid "Error joining chat %s"
+msgstr "Gabim në hyrjen te fjalosje %s"
+
+#, c-format
 msgid "Error in chat %s"
 msgstr "Gabim në fjalosje %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/presence.c:563
 #, c-format
-msgid "Error joining chat %s"
-msgstr "Gabim në hyrjen te fjalosje %s"
-
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:775
-#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
 msgstr ""
 "I pazoti të dërgoj kartelë te %s, përdoruesi nuk mbulon shpërngulje kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:776
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:777
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:845
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Dështoi Dërgimi i Kartelës "
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:838
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, invalid JID"
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s."
+msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s, JID i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:840
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user is not online"
-msgstr ""
-"I pazoti të dërgoj kartelë te %s, përdoruesi nuk mbulon shpërngulje kartelash"
+msgstr "I pazoti të dërgoj kartelë te %s, përdoruesi nuk është i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:842
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr ""
-"I pazoti të dërgoj kartelë te %s, përdoruesi nuk mbulon shpërngulje kartelash"
+msgstr "I pazoti të dërgoj kartelë te %s, pa pajtim te prani përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:857
 #, c-format
-msgid "Please select which resource of %s you would like to send a file to"
+msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
 msgstr ""
+"Ju lutem përzgjidhni burimin e %s te i cili dëshironi të dërgoni një kartelë"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/si.c:873
-#, fuzzy
 msgid "Select a Resource"
-msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
+msgstr "Përzgjidhni Burim"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:179
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Edit User Mood"
-msgstr "Mënyra Përdoruesi"
+msgstr "Përpunoni Humor Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:181
 msgid "Please select your mood from the list."
-msgstr ""
+msgstr "Ju lutem përzgjidhni prej listës humorin tuaj."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:183
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Set"
-msgstr "_Caktoni"
+msgstr "Caktoni"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usermood.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Set Mood..."
-msgstr "U ruajt..."
+msgstr "Caktoni Humor..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Set User Nickname"
-msgstr "Caktoni Kufi Përdoruesi"
+msgstr "Caktoni Nofkë Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:76
 msgid "Please specify a new nickname for you."
-msgstr ""
+msgstr "Ju lutem caktoni një nokë të re për veten."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:77
 msgid ""
 "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
 "something appropriate."
 msgstr ""
+"Këto të dhëna janë të dukshme për tërë kontaktet në listën tuaj të "
+"kontakteve, ndaj zgjidhni diçka të përshtatshme."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/usernick.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Set Nickname..."
-msgstr "Nofkë"
+msgstr "Caktoni Nofkë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:378
-#, fuzzy
 msgid "Actions"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "Veprime"
 
-#: ../libpurple/protocols/jabber/xdata.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Select an action"
-msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
+msgstr "Përzgjidhni veprim"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:110
+msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
+msgstr "I pazoti të marr Libër Vendndodhjesh MSN"
+
 #, c-format
 msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
 msgstr "Problem njëkohësimi liste shokësh në %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:116
 #, c-format
 msgid ""
 "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
@@ -6715,7 +4922,6 @@ msgstr ""
 "%s i listës vendore është brenda grupit \"%s\" por jo në listën e "
 "shërbyesit. Doni të shtohet ky shok?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/dialog.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
@@ -6724,332 +4930,262 @@ msgstr ""
 "%s është në listën vendore por jo në listën e shërbyesit. Doni të shtohet ky "
 "shok?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:36
 #, c-format
 msgid "Unable to parse message"
 msgstr "I pazoti të përtyp mesazh"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:41
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
-msgstr "Gabim Sintakse (mundet një e metë Gaim-i)"
+msgstr "Gabim Sintakse (mundet një e metë klienti)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:46
 #, c-format
 msgid "Invalid email address"
 msgstr "Vendndodhje email e pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:49
 #, c-format
 msgid "User does not exist"
 msgstr "Përdoruesi nuk ekziston"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:53
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Fully qualified domain name missing"
-msgstr "Emër Përkatësie Plotësisht i Përcaktuar mungues"
+msgstr "Mungon emri i përkatësisë plotësisht i përcaktuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:56
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Already logged in"
-msgstr "Tashmë i Futur"
+msgstr "Tashmë i futur"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:59
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid screen name"
-msgstr "Emër përdoruesi i Pavlefshëm"
+#, c-format
+msgid "Invalid username"
+msgstr "Emër përdoruesi i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:62
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid friendly name"
-msgstr "Emër Miqësor i Pavlefshëm"
+msgstr "Emër miqësor i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:65
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "List full"
-msgstr "Lista Plot"
+msgstr "Lista plot"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:68
 #, c-format
 msgid "Already there"
 msgstr "Tashmë atje"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:72
 #, c-format
 msgid "Not on list"
 msgstr "Jo në listë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:75
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:756
 #, c-format
 msgid "User is offline"
 msgstr "Përdoruesi është i palidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:78
 #, c-format
 msgid "Already in the mode"
 msgstr "Tashmë në atë mënyrë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:82
 #, c-format
 msgid "Already in opposite list"
 msgstr "Tashmë në listë kundërshtare"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:86
 #, c-format
 msgid "Too many groups"
 msgstr "Shumë grupe"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:89
 #, c-format
 msgid "Invalid group"
 msgstr "Grup i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:92
 #, c-format
 msgid "User not in group"
 msgstr "Përdorues jo i grupit"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:95
 #, c-format
 msgid "Group name too long"
 msgstr "Emër grupi shumë i gjatë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:98
 #, c-format
 msgid "Cannot remove group zero"
 msgstr "S'heq dot grup zero"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:103
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Tried to add a user to a group that doesn't exist"
-msgstr "Përpjekje për të shtuar kontakt te një grup që nuk ekziston"
+msgstr "Përpjekje për shtim përdoruesi te një grup që nuk ekziston"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:107
 #, c-format
 msgid "Switchboard failed"
 msgstr "\"Switchboard-i\" dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Notify transfer failed"
-msgstr "Njoftimi i Shpërnguljes dështoi"
+msgstr "Njoftimi i shpërnguljes dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:116
 #, c-format
 msgid "Required fields missing"
 msgstr "Mungojnë fusha të nevojshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:120
 #, c-format
 msgid "Too many hits to a FND"
 msgstr "Shumë goditjeje te në FND"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:124
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:120
 #, c-format
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Jo i futur."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:128
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Service temporarily unavailable"
-msgstr "Shërbim Përkohësisht i Pamundshëm"
+msgstr "Shërbim përkohësisht i pakapshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:131
 #, c-format
 msgid "Database server error"
 msgstr "Gabim shërbyesi baze të dhënash"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:135
 #, c-format
 msgid "Command disabled"
 msgstr "Urdhër i çaktivizuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:139
 #, c-format
 msgid "File operation error"
 msgstr "Gabim Veprimi mbi Kartelë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:143
 #, c-format
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Gabim sigurimi kujtese"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:147
 #, c-format
 msgid "Wrong CHL value sent to server"
 msgstr "Dërguar te shërbyesi vlerë CHL e gabuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:152
 #, c-format
 msgid "Server busy"
 msgstr "Shërbyes i zënë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:155
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:170
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:230
 #, c-format
 msgid "Server unavailable"
 msgstr "Shërbyes i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:158
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Peer notification server down"
-msgstr "Shërbyes Njoftimi Ortakësh jashtë funksionimi"
+msgstr "Shërbyes njoftimi ortakësh jashtë funksionimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:162
 #, c-format
 msgid "Database connect error"
 msgstr "Gabim lidhjeje me bazë të dhënash"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:167
 #, c-format
 msgid "Server is going down (abandon ship)"
-msgstr "Shërbyesi po fiket (hidhuni prej anijes)"
+msgstr "Shërbyesi po fiket (të shpëtojë kush mundet nga anija)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:174
 #, c-format
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Gabim në krijimin e lidhjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:179
 #, c-format
 msgid "CVR parameters are either unknown or not allowed"
 msgstr "Parametrat CVR ose janë të panjohur ose të palejuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:183
 #, c-format
 msgid "Unable to write"
 msgstr "I pazoti të shkruaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:186
 #, c-format
 msgid "Session overload"
 msgstr "Sesion i mbingarkuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:190
 #, c-format
 msgid "User is too active"
 msgstr "Përdoruesi është shumë veprues"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:193
 #, c-format
 msgid "Too many sessions"
 msgstr "Shumë sesione"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:196
 #, c-format
 msgid "Passport not verified"
 msgstr "Fjalëkalim i paverifikuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:199
 #, c-format
 msgid "Bad friend file"
 msgstr "Kartelë miku e dëmtuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:203
 #, c-format
 msgid "Not expected"
 msgstr "I papritur"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:209
 #, c-format
 msgid "Friendly name changes too rapidly"
 msgstr "Emri miqësor ndryshon shumë shpejt "
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:218
 #, c-format
 msgid "Server too busy"
 msgstr "Shërbyesi shumë i zënë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:222
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1380
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:233
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1709
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:728 ../libpurple/proxy.c:1380
 #, c-format
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Dështoi mirëflltësimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:225
 #, c-format
 msgid "Not allowed when offline"
 msgstr "E palejueshme kur jeni të lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:233
 #, c-format
 msgid "Not accepting new users"
 msgstr "Nuk pranohen përdorues të rinj"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:237
 #, c-format
 msgid "Kids Passport without parental consent"
 msgstr "Pasaportë të Vegjlish pa miratim prindi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:241
 #, c-format
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Llogari pasaporte ende e paverifikuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:244
 #, c-format
 msgid "Bad ticket"
 msgstr "Biletë e pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:249
 #, c-format
 msgid "Unknown Error Code %d"
 msgstr "Kod i Panjohur Gabimi %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/error.c:263
 #, c-format
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "Gabim MSN: %s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:130
 msgid "Nudge"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:131
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has nudged you!"
-msgstr "%s është larguar."
+msgstr "%s ju ka prekur me bërryl!"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:132
 #, c-format
 msgid "Nudging %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:174
+# E-Mail Address
+msgid "Email Address..."
+msgstr "Vendndodhje Email..."
+
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Emri juaj miqësor MSN është shumë i gjatë."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:282
 msgid "Set your friendly name."
 msgstr "Caktoni ermin tuaj miqësor."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:283
 msgid "This is the name that other MSN buddies will see you as."
 msgstr "Ky është emri me të cilin do t'ju shohin shokë të tjerë MSN-së."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:301
 msgid "Set your home phone number."
 msgstr "Vini numrin tuaj të telefonit."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:318
 msgid "Set your work phone number."
 msgstr "Caktoni numrin e telefonit tuaj të punës."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:335
 msgid "Set your mobile phone number."
 msgstr "Caktoni numrin e telefonit tuaj celular."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:350
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Të lejoj faqe MSN Mobile?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:351
 msgid ""
 "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
 "Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
@@ -7057,355 +5193,246 @@ msgstr ""
 "Doni të lejoj ose jo persona në listën tuaj t'ju dërgojnë faqe MSN Mobile në "
 "celularin tuaj ose të tjera pajisje të ngjashme?"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:357
 msgid "Allow"
 msgstr "Lejo"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:358
 msgid "Disallow"
 msgstr "Ndalo"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:374
-msgid "This Hotmail account may not be active."
-msgstr "Kjo llogari Hotmail mund të mos jetë vepruese."
+#, c-format
+msgid "Blocked Text for %s"
+msgstr "Tekst i Bllokuar për %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:400
+msgid "No text is blocked for this account."
+msgstr "Nuk ka tekst të bllokuar për këtë llogari."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgstr ""
+"Shërbyesat MSN e tanishëm i bllokojnë shprehjet e rregullta vijuese:<br/>%s"
+
+msgid "This account does not have email enabled."
+msgstr "Kjo llogari nuk e ka veprues email-in."
+
 msgid "Send a mobile message."
 msgstr "Dërgo një mesazh celulari."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:402
 msgid "Page"
 msgstr "Faqe"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:549
-msgid "Has you"
-msgstr "Ju ka"
+msgid "Home Phone Number"
+msgstr "Numër Telefoni i Shtëpisë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:579 ../libpurple/protocols/msn/state.c:33
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3077
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3761
+msgid "Work Phone Number"
+msgstr "Numër Telefoni i Punës"
+
+msgid "Mobile Phone Number"
+msgstr "Numër Telefoni Celular"
+
 msgid "Be Right Back"
 msgstr "Erdha"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:583 ../libpurple/protocols/msn/state.c:31
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2822
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2952
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1480
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:56
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1480
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:47
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3079
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3764
 msgid "Busy"
 msgstr "I zënë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:587
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3087
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3776
-#, fuzzy
 msgid "On the Phone"
 msgstr "Në Telefon"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:591
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3091
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3782
-#, fuzzy
 msgid "Out to Lunch"
 msgstr "Jashtë Për Drekë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:619
-#, fuzzy
+#. primitive
+#. ID
+#. name - use default
+#. savable
+#. should be user_settable some day
+#. independent
+msgid "Artist"
+msgstr "Artist"
+
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
 msgid "Set Friendly Name..."
-msgstr "Caktoni Emër Miqësor"
+msgstr "Caktoni Emër Miqësor..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:624
-#, fuzzy
 msgid "Set Home Phone Number..."
-msgstr "Vini Numër Telefoni të Shtëpisë"
+msgstr "Vini Numër Telefoni të Shtëpisë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:628
-#, fuzzy
 msgid "Set Work Phone Number..."
-msgstr "Vini Numër Telefoni të Punës"
+msgstr "Vini Numër Telefoni të Punës..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:632
-#, fuzzy
 msgid "Set Mobile Phone Number..."
-msgstr "Caktoni Numër Telefoni Celular"
+msgstr "Vini Numër Telefoni Celular..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:638
-#, fuzzy
 msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
-msgstr "Aktivizoni/Çaktivizoni Pajisje të Lëvizshme"
+msgstr "Aktivizoni/Çaktivizoni Pajisje të Lëvizshme..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:643
-#, fuzzy
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
-msgstr "Lejo/Mos lejo Faqe Celulari"
+msgstr "Lejo/Mos lejo Faqe Celulari..."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:654
+msgid "View Blocked Text..."
+msgstr "Shihni Tekst të Bllokuar..."
+
 msgid "Open Hotmail Inbox"
 msgstr "Hap Hotmail Inbox"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:678
 msgid "Send to Mobile"
 msgstr "Dërgoje te Celular"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:688
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3408
 msgid "Initiate _Chat"
 msgstr "Nis _Fjalosje"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:726
-#, fuzzy
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
-msgstr ""
-"Lipset mbulim SSL për MSN. Ju lutem instaloni një librari suporti SSL. Për "
-"më tepër të dhëna shihni http://gaim.sf.net/faq-ssl.php."
+msgstr "Lypset mbulim SSL për MSN. Ju lutem instaloni një librari suporti SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:754
 msgid "Failed to connect to server."
 msgstr "Dështova të lidhem me shërbyesin."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1510 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1858
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:808
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Gabim në marrje profili"
 
 # Gender
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1581 ../pidgin/plugins/convcolors.c:309
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:366
-#, fuzzy
 msgid "General"
-msgstr "Gjini"
+msgstr "Të përgjithshme"
 
 # Age
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:110
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3755
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:45
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:221
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1081
 msgid "Age"
 msgstr "Moshë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1590
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:51
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1096
 msgid "Occupation"
 msgstr "Punësim"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1591
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:119
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1478
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1076
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:798
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1215
 msgid "Location"
 msgstr "Vendndodhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1596 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1788
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1794 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1801
 msgid "Hobbies and Interests"
 msgstr "Hobi dhe Interese"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1602 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1722
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1728 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1735
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1743 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1750
 msgid "A Little About Me"
 msgstr "Pakëz Rreth Meje"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1619
 msgid "Social"
-msgstr ""
+msgstr "Shoqërore"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1621
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1086
 msgid "Marital Status"
 msgstr "Gjendje Civile"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1622
-#, fuzzy
 msgid "Interests"
-msgstr "Përmbys"
+msgstr "Interesa"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1623
-#, fuzzy
 msgid "Pets"
-msgstr "Porta"
+msgstr "Kafshë Shtëpiake"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1624
-#, fuzzy
 msgid "Hometown"
-msgstr "Strehë e Panjohur"
+msgstr "Vendlindja"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1625
 msgid "Places Lived"
-msgstr ""
+msgstr "Vende Ku Është Rrojtur"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1626
 msgid "Fashion"
-msgstr ""
+msgstr "Modë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1627
 msgid "Humor"
-msgstr ""
+msgstr "Humor"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1628
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Muzikë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1629 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1810
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1816
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1138
 msgid "Favorite Quote"
 msgstr "Thënie e Pëlqyer "
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1646
-#, fuzzy
 msgid "Contact Info"
-msgstr "Të dhëna Llogarie "
+msgstr "Të dhëna Kontakti"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1647
-#, fuzzy
 msgid "Personal"
-msgstr "Titullin Vetjak"
+msgstr "Vetjake"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1650
 msgid "Significant Other"
-msgstr ""
+msgstr "Tjetër i Rëndësishëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1651
-#, fuzzy
 msgid "Home Phone"
-msgstr "Faqe Hyrëse"
+msgstr "Telefoni i Shtëpisë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1652
-#, fuzzy
 msgid "Home Phone 2"
-msgstr "Vini Numër Telefoni të Shtëpisë"
+msgstr "Telefoni i Shtëpisë 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1653
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3793
 msgid "Home Address"
 msgstr "Vendndodhje Shtëpie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1654
-#, fuzzy
 msgid "Personal Mobile"
-msgstr "Titullin Vetjak"
+msgstr "Celular Personal"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1655
-#, fuzzy
 msgid "Home Fax"
-msgstr "Faqe Hyrëse"
+msgstr "Faks Shtëpie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1656
-#, fuzzy
 msgid "Personal Email"
-msgstr "Titullin Vetjak"
+msgstr "Email Vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1657
-#, fuzzy
 msgid "Personal IM"
-msgstr "Titullin Vetjak"
+msgstr "MA Personale"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1659
 msgid "Anniversary"
-msgstr ""
+msgstr "Përvjetor"
 
 #. Business
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1675
 msgid "Work"
-msgstr ""
+msgstr "Punë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1677
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1010
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1044
 msgid "Job Title"
 msgstr "Vend Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3814
 msgid "Company"
 msgstr "Shoqëri"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1679
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1480
 msgid "Department"
 msgstr "Degë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1680
-#, fuzzy
 msgid "Profession"
-msgstr " Përparim"
+msgstr "Zanat"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1681
-#, fuzzy
 msgid "Work Phone"
-msgstr "Telefon"
+msgstr "Telefon i Punës"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1682
-#, fuzzy
 msgid "Work Phone 2"
-msgstr "Vini Numër Telefoni të Punës"
+msgstr "Telefon i Punës 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1683
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3806
 msgid "Work Address"
 msgstr "Vendndodhje Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1684
-#, fuzzy
 msgid "Work Mobile"
-msgstr "Dërgoje te Celular"
+msgstr "Celular Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1685
-#, fuzzy
 msgid "Work Pager"
-msgstr "Faqe Ëeb"
+msgstr "Faques Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1686
 msgid "Work Fax"
-msgstr ""
+msgstr "Faks Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1687
-#, fuzzy
 msgid "Work Email"
-msgstr "Email"
+msgstr "Email i Punës"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1688
 msgid "Work IM"
-msgstr ""
+msgstr "MA Pune"
 
 # State
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1689
-#, fuzzy
 msgid "Start Date"
-msgstr "Shtet"
+msgstr "Datë Fillimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1759 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1765
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1772 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1779
 msgid "Favorite Things"
 msgstr "Gjëra të Pëlqyera"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1824
 msgid "Last Updated"
 msgstr "Përditësuar së Fundmi"
 
 # Homepage
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1835
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:60
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1026
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1060
 msgid "Homepage"
 msgstr "Faqe Hyrëse"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1859
 msgid "The user has not created a public profile."
 msgstr "Përdoruesi nuk ka krijuar një profil publik."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1860
 msgid ""
 "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
 "that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
@@ -7415,17 +5442,13 @@ msgstr ""
 "ose se përdoruesi nuk ekziston, ose që përdoruesi ekziston por nuk ka "
 "krijuar profil publik."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1864
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
 "does not exist."
 msgstr ""
-"Gaim-i nuk mundi të gjej ndonjë të dhënë në profilin e përdoruesit. "
-"Përdoruesi ka shumë gjasa nuk ekziston."
+"Nuk u gjet dot ndonjë e dhënë në profilin e përdoruesit. Përdoruesi ka shumë "
+"gjasa të mos ekzistojë."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:1872
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1240
 msgid "Profile URL"
 msgstr "URL Profili"
 
@@ -7450,12 +5473,9 @@ msgstr "URL Profili"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2158 ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2160
-#, fuzzy
-msgid "MSN Protocol Plugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli AIM/ICQ"
+msgid "Windows Live Messenger Protocol Plugin"
+msgstr "Shtojcë Protokolli Windows Live Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2194
 msgid "Use HTTP Method"
 msgstr "Përdor Metodë HTTP"
 
@@ -7466,95 +5486,76 @@ msgstr "Përdor Metodë HTTP"
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2199
-#, fuzzy
 msgid "HTTP Method Server"
-msgstr "Shërbyes Prove IPC"
+msgstr "Metodë Shërbyesi HTTP"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2204
 msgid "Show custom smileys"
-msgstr ""
+msgstr "Shfaq emotikone vetjake"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/msn.c:2212
-#, fuzzy
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
-msgstr "buzz: Tërhiqi vëmendjen një kontakti"
+msgstr "nudge: preke një përdorues me bërryl për t'i tërhequr vëmendjen"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/nexus.c:146
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:135
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:242
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:321
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:366
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq_proxy.c:399
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:63
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:163
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:187
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:200
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:229
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:243
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:268
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:302
-#: ../libpurple/protocols/qq/udp_proxy_s5.c:332
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
-msgid "Unable to connect"
-msgstr "I pazoti të lidhem"
+msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
+msgstr "Mirëfilltësim ID-je Windows Live:I pazoti të lidhej"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:178
+msgid "Windows Live ID authentication:Invalid response"
+msgstr "Mirëfilltësim ID-je Windows Live:Përgjigje e pavlefshme"
+
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid group."
 msgstr "%s nuk është një grup i vlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:184
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:532
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:330
 msgid "Unknown error."
 msgstr "Gabim i panjohur."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:187
 #, c-format
 msgid "%s on %s (%s)"
 msgstr "%s në %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:498
 #, c-format
+msgid "%s just sent you a Nudge!"
+msgstr "%s sapo ju dërgoi një Bërryl!"
+
+#, c-format
+msgid "Unknown error (%d)"
+msgstr "Gabim i panjohur (%d)"
+
+msgid "Unable to add user"
+msgstr "I pazoti të shtoj përdorues"
+
+#, c-format
 msgid "Unable to add user on %s (%s)"
 msgstr "I pazoti të shtoj përdorues te %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:502
 #, c-format
 msgid "Unable to block user on %s (%s)"
 msgstr "I pazoti të bllokoj përdorues te %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:506
 #, c-format
 msgid "Unable to permit user on %s (%s)"
 msgstr "I pazoti të lejoj përdorues te %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:514
 #, c-format
 msgid "%s could not be added because your buddy list is full."
 msgstr "%s nuk mund të shtohej sepse lista juaj e shokëve është plot."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:523
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid passport account."
 msgstr "%s nuk është pasaportë e vlefshme llogarie"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Service Temporarily Unavailable."
-msgstr "Shërbim Përkohësisht i Pamundshëm"
+msgstr "Shërbim Përkohësisht i Pakapshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:851
+#, fuzzy
+msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
+msgstr "Mesazhi për celular nuk u dërgua dot, ngaqë qe shumë i gjatë."
+
 msgid "Unable to rename group"
 msgstr "I pazoti të riemërtoj grup"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:906
 msgid "Unable to delete group"
 msgstr "I pazoti të fshij grup"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/notification.c:1325
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -7583,647 +5584,591 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Do të mund të nënshkruani me sukses pasi të jetë kryer mirëmbajtja."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:137
+msgid ""
+"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
+"happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr ""
+"Mesazhi nuk u dërgua, ngaqë sistemi nuk u kap dot. Kjo ndodh kur përdoruesi "
+"është bllokuar ose kur ky nuk ekziston."
+
+msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë mesazhet po dërgohen me shumë nxitim."
+
+msgid "Message was not sent because an unknown encoding error occurred."
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim i panjohur kodimi."
+
+msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim i panjohur."
+
+msgid "Unable to connect"
+msgstr "I pazoti të lidhem"
+
 msgid "Writing error"
 msgstr "Gabim shkrimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:139
 msgid "Reading error"
 msgstr "Gabim leximi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/servconn.c:146
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Connection error from %s server:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Gabim lidhjeje i shërbyesit %s (%s):\n"
+"Gabim lidhjeje nga shërbyesi %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:299
 msgid "Our protocol is not supported by the server."
 msgstr "Protokolli ynë nuk mbulohet nga shërbyesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:303
 msgid "Error parsing HTTP."
 msgstr "Gabim në përtypjen e HTTP-së."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:307
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:384
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:205
 msgid "You have signed on from another location."
 msgstr "Keni nënshkruar prej një tjetër vendi."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:310
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
 msgstr ""
 "Shërbyesat MSN janë përkohësisht jashtë pune. Ju lutem prisni dhe riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:315
 msgid "The MSN servers are going down temporarily."
 msgstr "Shërbyesat MSN po ndalen përkohësisht."
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:320
 #, c-format
 msgid "Unable to authenticate: %s"
 msgstr "I pazoti të mirëfilltësoj: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:325
 msgid ""
 "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
 msgstr ""
 "Lista juaj shokësh MSN është përkohësisht e pakapshme. Ju lutem prisni dhe "
 "riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:346
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:348
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Duarshtrëngim"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:349
+msgid "Transferring"
+msgstr "Po shpërngulet"
+
 msgid "Starting authentication"
-msgstr "Po filloj mirëfilltësim"
+msgstr "Po fillohet mirëfilltësimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:350
 msgid "Getting cookie"
-msgstr "Po marr \"cookie\""
+msgstr "Po merret \"cookie\""
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:352
 msgid "Sending cookie"
-msgstr "Po dërgoj \"cookie\""
+msgstr "Po dërgohet \"cookie\""
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/session.c:353
 msgid "Retrieving buddy list"
-msgstr "Po marr listë shokësh"
+msgstr "Po merret listë shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:34
 msgid "Away From Computer"
 msgstr "Larg Prej Kompjuterit"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:35
 msgid "On The Phone"
 msgstr "Në Telefon"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/state.c:36
 msgid "Out To Lunch"
 msgstr "Jashtë Për Drekë"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:400
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
 msgstr "Mesazhi mund të mos jetë dërguar ngaqë pati një përfundim afati:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:408
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
 msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot, e palejuar kur jeni i padukshëm:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:412
 msgid "Message could not be sent because the user is offline:"
 msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë përdoruesi është i palidhur:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:416
 msgid "Message could not be sent because a connection error occurred:"
 msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim lidhjeje:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:420
-#, fuzzy
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
-msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë përdoruesi është i palidhur:"
+msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë po i dërgojmë me shumë nxitim:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:424
 msgid ""
 "Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
 "the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
 msgstr ""
+"Mesazhi nuk u dërguar dot ngaqë nuk qemë në gjendje të vendosnim një lidhje "
+"me shërbyesin. Ka të ngjarë që të jetë një problem i shërbyesit, roprovoni "
+"pas pak minutash:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:431
 msgid ""
 "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
 msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim me \"switchboard\"-in:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/switchboard.c:439
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
 msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim i panjohur:"
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:252
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has added you to his or her buddy list."
-msgstr "%s ju ka shtuar te listë e tij/e saj shokësh."
+msgstr "%s ju ka shtuar te lista e tij (saj) e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:321
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
-msgstr "%s ju ka hequr prej listës së tij/saj të kontakteve."
+msgstr "%s ju ka hequr prej listës së tij (saj) të shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:643
+#. only notify the user about problems adding to the friends list
+#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
+#. * won't cause too many problems if we just ignore it
 #, c-format
 msgid "Unable to add \"%s\"."
 msgstr "I pazoti të lexoj kartelën \"%s\"."
 
-#: ../libpurple/protocols/msn/userlist.c:645
-msgid "The screen name specified is invalid."
-msgstr "Emri i ekranit i dhënë është i pavlefshëm."
+msgid "The username specified is invalid."
+msgstr "Emri i dhënë i përdoruesit është i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:111
+msgid "This Hotmail account may not be active."
+msgstr "Kjo llogari Hotmail mund të mos jetë vepruese."
+
+msgid "Has you"
+msgstr "Ju ka"
+
+# *< api_version
+# *< type
+# *< ui_requirement
+# *< flags
+# *< dependencies
+# *< priority
+# *< id
+# *< name
+# *< version
+# * summary
+# * description
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+#. *< name
+#. *< version
+#. * summary
+#. * description
+msgid "MSN Protocol Plugin"
+msgstr "Shtojcë Protokolli MSN"
+
 msgid "Missing Cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Mungon Shifra"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:112
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u gjet dot shifra RC4"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:113
 msgid ""
 "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
 "not be loaded."
 msgstr ""
+"Përmirësojeni me një libpurple me mbulim për RC4 (>= 2.0.1). Shtojca "
+"MySpaceIM nuk ka për t'u ngarkuar."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:286
-#, c-format
-msgid ""
-"Sorry, passwords over %d characters in length (yours is %d) are not "
-"supported by MySpace."
-msgstr ""
-
-#. Notify an error message also, because this is important!
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:292
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1801
-msgid "MySpaceIM Error"
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:349
-#, fuzzy
 msgid "Reading challenge"
-msgstr "Gabim leximi"
+msgstr "Po lexohet sfida"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:355
-#, fuzzy
 msgid "Unexpected challenge length from server"
-msgstr "Sfidë e pavlefshme prej shërbyesit."
+msgstr "Gjatësi e papritur sfide prej shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:359
-#, fuzzy
 msgid "Logging in"
-msgstr "Hyrje"
+msgstr "Po hyhet"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1286
 #, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr ""
+msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+msgstr[0] "Humbi lidhja me shërbyesin (nuk u morën të dhëna brenda %d sekonde)"
+msgstr[1] ""
+"Humbi lidhja me shërbyesin (nuk u morën të dhëna brenda %d sekondash)"
 
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1328
-#, fuzzy
 msgid "New mail messages"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Mesazhe poste të rinj"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1329
 msgid "New blog comments"
-msgstr ""
+msgstr "Komente blogu të rinj"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1330
 msgid "New profile comments"
-msgstr ""
+msgstr "Komente profili të rinj"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1331
 msgid "New friend requests!"
-msgstr ""
+msgstr "Kërkesa të reja shoku!"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1332
 msgid "New picture comments"
-msgstr ""
+msgstr "Komente fotoje të rinj"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1360
 msgid "MySpace"
+msgstr "MySpace"
+
+msgid "MySpaceIM - No Username Set"
+msgstr "MySpaceIM - Pa Emër Përdoruesi"
+
+msgid "You appear to have no MySpace username."
+msgstr "Duket se nuk keni emër përdoruesi te MySpace"
+
+msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
 msgstr ""
+"Dëshironi të caktoni një të tillë tani? (Shënim: KY NUK MUND TË NDRYSHOHET "
+"MË PAS!)"
 
 #. The session is now set up, ready to be connected. This emits the
 #. * signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
 #. * we're ready for it (session key, userid, username all setup).
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1543
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1544
-#, fuzzy
 msgid "Connected"
-msgstr "Lidhu"
+msgstr "I lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1554
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1556
-#, fuzzy
-msgid "No username set"
-msgstr "Emër përdoruesi"
+#, c-format
+msgid "Protocol error, code %d: %s"
+msgstr "Gabim protokolli, kod %d: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1555
+#, c-format
 msgid ""
-"Please go to http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-"username and choose a username and try to login again."
+"%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length "
+"of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit."
+"myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try "
+"again."
 msgstr ""
+"%s Fjalëkalimi juaj është %d shenja i gjatë, më tepër se gjatësia maksimum e "
+"pritshme prej %d për MySpaceIM. Ju lutem shkurtojeni fjalëkalimin tuaj te "
+"http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings."
+"changePassword dhe riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1782
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Protocol error, code %d: %s"
-msgstr "Procesi u përgjigj me kod gabimi %d"
+msgid "MySpaceIM Error"
+msgstr "Gabim MySpaceIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1972
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2006
-#, fuzzy
 msgid "Failed to add buddy"
-msgstr "Dështova në lidhjen me shokun te fjalosja"
+msgstr "Shtimi i shokut dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:1972
-#, fuzzy
 msgid "'addbuddy' command failed."
-msgstr "Ngarko listë shokësh prej kartele"
+msgstr "Urdhri 'addbuddy' dështoi."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2006
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2247
-#, fuzzy
 msgid "persist command failed"
-msgstr "\"Switchboard-i\" dështoi"
+msgstr "urdhri persist dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2115
 #, c-format
 msgid "No such user: %s"
-msgstr ""
+msgstr "S'ka përdorues të tillë: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2116
-#, fuzzy
 msgid "User lookup"
-msgstr "Dhoma Përdoruesi"
+msgstr "Kërkim përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2228
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2247
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2269
-#, fuzzy
 msgid "Failed to remove buddy"
-msgstr "Dështova në lidhjen me shokun te fjalosja"
+msgstr "Dështoi heqja e shokut"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2228
 msgid "'delbuddy' command failed"
-msgstr ""
+msgstr "Urdhri 'delbuddy' dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2269
-#, fuzzy
 msgid "blocklist command failed"
-msgstr "\"Switchboard-i\" dështoi"
+msgstr "Urdhri blocklist dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2315
-#, fuzzy
 msgid "Invalid input condition"
-msgstr "Po finalizoj lidhje"
+msgstr "Kusht i pavlefshëm futjeje"
 
-#. TODO: g_realloc like msn, yahoo, irc, jabber?
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2333
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2364
-#, fuzzy
-msgid "Read buffer full"
-msgstr "Radha plot"
+msgid "Read buffer full (2)"
+msgstr "Shtytëz leximi plot (2)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2402
-#, fuzzy
 msgid "Unparseable message"
-msgstr "I pazoti të përtyp mesazh"
+msgstr "Mesazh i papërtypshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2471
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
-msgstr "S'munda të lidhem te strehë"
+msgstr "S'u lidha dot te strehë: %s (%d)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2642
-#, fuzzy
 msgid "IM Friends"
-msgstr "dritare _IM"
+msgstr "Miq MA"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2741
 #, c-format
 msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
 "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
 "on the server-side list)"
-msgstr ""
+msgstr[0] ""
+"Prej shërbyesit u shtua ose u përditësua %d shok (përfshi shokë tashmë të "
+"pranishëm në listën e vetë shërbyesit)"
+msgstr[1] ""
+"Prej shërbyesit u shtuan ose u përditësuan %d shokë (përfshi shokë tashmë të "
+"pranishëm në listën e vetë shërbyesit)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2742
-#, fuzzy
 msgid "Add contacts from server"
-msgstr "Përgjigje e pavlefshme prej shërbyesit."
+msgstr "Shto kontakte prej shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2794
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2859
 msgid "Add friends from MySpace.com"
-msgstr ""
+msgstr "Shto shokë prej MySpace.com"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2795
-#, fuzzy
 msgid "Importing friends failed"
-msgstr "Kartelë miku e dëmtuar"
+msgstr "Të importuarit e shokëve dështoi"
 
 #. TODO: find out how
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2851
 msgid "Find people..."
-msgstr ""
+msgstr "Gjeni persona..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:2854
-#, fuzzy
 msgid "Change IM name..."
-msgstr "Ndrysho Fjalëkalim..."
+msgstr "Ndrysho emër MA-je..."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3156
 msgid "myim URL handler"
-msgstr ""
+msgstr "Trajtues URL-je myim"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3157
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
 msgstr ""
+"Nuk u gjet llogari e përshtatshme MySpaceIM për hapjen e kësaj URL-je myim."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3158
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
-msgstr ""
+msgstr "Aktivizoni llogarinë e duhur MySpaceIM dhe riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3281
 msgid "Show display name in status text"
-msgstr ""
+msgstr "Shfaq te tekst gjendjeje emër ekrani"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3284
 msgid "Show headline in status text"
-msgstr ""
+msgstr "Shfaq titull në tekst gjendjesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3289
-#, fuzzy
 msgid "Send emoticons"
-msgstr "Mundësi Tingulli"
+msgstr "Dërgo emotikone"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3294
 msgid "Screen resolution (dots per inch)"
-msgstr ""
+msgstr "Qartësi ekrani (dot për inç)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/myspace.c:3297
-#, fuzzy
 msgid "Base font size (points)"
-msgstr "Madhësi më e madhe gërmash"
+msgstr "Madhësi gërmash bazë (në pikë)"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:95
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:786
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1204
-#, fuzzy
 msgid "User"
-msgstr "Përdoruesa"
+msgstr "Përdorues"
 
-#. TODO: link to username, if available
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:102
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2964
-#, fuzzy
 msgid "Profile"
-msgstr "Profil MSN"
+msgstr "Profil"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Headline"
-msgstr "Hidh poshtë"
+msgstr "Titull"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Song"
-msgstr "Tinguj"
+msgstr "Këngë"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:134
 msgid "Total Friends"
-msgstr ""
+msgstr "Miq Gjithsej"
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:145
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:148
-#: ../libpurple/protocols/myspace/user.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Client Version"
-msgstr "Mbyll bashkëbisedim"
+msgstr "Version Klienti"
 
+#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
+msgid "No username set"
+msgstr "Pa caktim emri përdoruesi"
+
+msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
+msgstr "MySpaceIM - Ju lutem Caktoni një Emër përdoruesi"
+
+msgid "Please enter a username to check its availability:"
+msgstr "Ju lutem jepni një emër përdoruesi për të parë nëse është i passhëm:"
+
+msgid "MySpaceIM - Username Available"
+msgstr "MySpaceIM - Emër përdoruesi i Passhëm"
+
+msgid "This username is available. Would you like to set it?"
+msgstr "Ky emër përdoruesi mund të kihet. Dëshironi të caktohet?"
+
+msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!"
+msgstr "PASI TË CAKTOHET NJË HERË, KY NUK MUND TË NDRYSHOHET! "
+
+msgid "This username is unavailable."
+msgstr "Ky emër përdoruesi nuk është i passhëm."
+
+msgid "Please try another username:"
+msgstr "Ju lutem provoni një tjetër emër përdoruesi:"
+
 #. TODO: icons for each zap
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:177
+#. Lots of comments for translators:
+#. Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
+#. * projectile or weapon." This term often has an electrical
+#. * connotation, for example, "he was zapped by electricity when
+#. * he put a fork in the toaster."
 msgid "Zap"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
 #, c-format
 msgid "%s has zapped you!"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:44
 #, c-format
 msgid "Zapping %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
+#. Whack means "to hit or strike someone with a sharp blow"
 msgid "Whack"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has whacked you!"
-msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:45
 #, c-format
 msgid "Whacking %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
-#, fuzzy
+#. Torch means "to set on fire." Don't worry, this doesn't
+#. * make a whole lot of sense in English, either. Feel free
+#. * to translate it literally.
 msgid "Torch"
-msgstr "Temë"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has torched you!"
-msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:46
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
+#. Smooch means "to kiss someone, often enthusiastically"
 msgid "Smooch"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has smooched you!"
-msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:47
 #, c-format
 msgid "Smooching %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
+#. A hug is a display of affection; wrapping your arms around someone
 msgid "Hug"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has hugged you!"
-msgstr "%s është larguar."
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:48
 #, c-format
 msgid "Hugging %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
-#, fuzzy
+#. Slap means "to hit someone with an open/flat hand"
 msgid "Slap"
-msgstr "Slovake"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has slapped you!"
-msgstr "%s ka reshtur së shkruajturi për ju (%s)"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:49
 #, c-format
 msgid "Slapping %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy
+#. Goose means "to pinch someone on their butt"
 msgid "Goose"
-msgstr "Ikur"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has goosed you!"
-msgstr "%s është larguar."
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:50
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Goosing %s..."
-msgstr "Po shoh për %s"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
+#. A high-five is when two people's hands slap each other
+#. * in the air above their heads. It is done to celebrate
+#. * something, often a victory, or to congratulate someone.
 msgid "High-five"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has high-fived you!"
-msgstr "%s ka nënshkruar (%s)"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:51
 #, c-format
 msgid "High-fiving %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
+#. We're not entirely sure what the MySpace people mean by
+#. * this... but we think it's the equivalent of "prank." Or, for
+#. * someone to perform a mischievous trick or practical joke.
 msgid "Punk"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
 #, c-format
 msgid "%s has punk'd you!"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:52
 #, c-format
 msgid "Punking %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
+#. Raspberry is a slang term for the vibrating sound made
+#. * when you stick your tongue out of your mouth with your
+#. * lips closed and blow. It is typically done when
+#. * gloating or bragging. Nowadays it's a pretty silly
+#. * gesture, so it does not carry a harsh negative
+#. * connotation. It is generally used in a playful tone
+#. * with friends.
 msgid "Raspberry"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
 #, c-format
 msgid "%s has raspberried you!"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/myspace/zap.c:53
 #, c-format
 msgid "Raspberrying %s..."
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1864
 msgid "Required parameters not passed in"
 msgstr "Nuk u dha parametër i nevojshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1867
 msgid "Unable to write to network"
 msgstr "I pazoti të shkruaj në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1870
 msgid "Unable to read from network"
 msgstr "I pazoti të lexoj prej rrjeti"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1873
 msgid "Error communicating with server"
 msgstr "Gabim gjatë komunikimit me shërbyesin"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1877
 msgid "Conference not found"
 msgstr "Nuk u gjet konferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1880
 msgid "Conference does not exist"
 msgstr "konferenca nuk ekziston"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1884
 msgid "A folder with that name already exists"
 msgstr "Ka tashmë një dosje me këtë emër"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1887
 msgid "Not supported"
 msgstr "I/e pambuluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1891
 msgid "Password has expired"
 msgstr "Fjalëkalimi ka skaduar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1894
-#, fuzzy
 msgid "Incorrect password"
 msgstr "Fjalëkalim i pasaktë."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1897
 msgid "User not found"
 msgstr "Përdorues që s'gjendet"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1900
 msgid "Account has been disabled"
 msgstr "Llogaria është çaktivizuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1903
 msgid "The server could not access the directory"
 msgstr "Shërbyesi nuk mundi të hyjë te drejtoria"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1906
 msgid "Your system administrator has disabled this operation"
 msgstr "Përgjegjësi i sistemit tuaj e ka bërë të pamundur këtë veprim"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1909
 msgid "The server is unavailable; try again later"
 msgstr "Shërbyesi është i pakapshëm, riprovoni më vonë"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1912
 msgid "Cannot add a contact to the same folder twice"
 msgstr "Nuk shtoj dot një kontakt dy herë te e njëjta dosje"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1915
 msgid "Cannot add yourself"
 msgstr "S'shtoj dot veten tuaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1918
 msgid "Master archive is misconfigured"
 msgstr "Arkiva kryesore është e keqformësuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1922
-#, fuzzy
-msgid "Incorrect screen name or password"
-msgstr "Nofkë ose fjalëkalim i pasaktë."
+msgid "Incorrect username or password"
+msgstr "Emër përdoruesi ose fjalëkalim i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1925
-#, fuzzy
-msgid "Could not recognize the host of the screen name you entered"
-msgstr "Nuk munda të njoh strehën e emrit të përdoruesit që dhatë"
+msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
+msgstr "Nuk u njoh dot streha e emrit të përdoruesit që dhatë"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1928
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
 "entered"
@@ -8231,87 +6176,68 @@ msgstr ""
 "Llogaria juaj është çaktivizuar sepse janë dhënë shumë fjalëkalime të "
 "pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1931
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
 msgstr "S'mund të shtoni dot të njëjtin person dy herë te në bashkëbisedim"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1935
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
 msgstr "Keni arritur kufirin tuaj për numrin e lidhjeve të lejuara "
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1938
-#, fuzzy
-msgid "You have entered an incorrect screen name"
-msgstr "Keni dhënë një emër përdoruesi të pavlefshëm"
+msgid "You have entered an incorrect username"
+msgstr "Keni dhënë një emër të pavlefshëm përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1941
 msgid "An error occurred while updating the directory"
 msgstr "Ndodhi një gabim gjatë përditësimit të drejtorisë"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1944
 msgid "Incompatible protocol version"
 msgstr "Version i papërputhshëm protokolli"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1947
 msgid "The user has blocked you"
 msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1950
 msgid ""
 "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
 "time"
 msgstr ""
 "Ky version mostër nuk lejon më tepër se dhjetë përdorues të futen njëherësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1953
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "ose përdoruesi është i palidhur ose ju jeni të bllokuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/nmuser.c:1956
 #, c-format
 msgid "Unknown error: 0x%X"
 msgstr "Gabim i panjohur: 0x%X"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:124
 #, c-format
 msgid "Login failed (%s)."
 msgstr "Hyrja dështoi (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:247
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
 msgstr ""
 "I pazoti të dërgoj mesazh. Nuk arrita të kem hollësi për përdoruesin (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:396
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
 msgstr "I pazoti të shtoj %s te listë juaja shokësh (%s)."
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
 #. TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:422
 #, c-format
 msgid "Unable to send message (%s)."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:493
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:985
 #, c-format
 msgid "Unable to invite user (%s)."
 msgstr "I pazoti të ftoj përdorues (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:532
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s. Nuk munda të krijoj konferencën (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:537
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh. Nuk munda të krijoj konferencën (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
@@ -8320,7 +6246,6 @@ msgstr ""
 "I pazoti të zhvendos përdorues %s te dosje %s në listën nga ana e "
 "shërbyesit. Gabim gjatë krijimit të dosjes (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:632
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
@@ -8329,62 +6254,46 @@ msgstr ""
 "I pazoti të shtoj %s te listë juaj shokësh. Gabim gjatë krijimit të dosjes "
 "në listën nga ana e shërbyesit (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:705
 #, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
 msgstr "S'arrita të kem hollësi për përdoruesin %s (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:751
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:897
 #, c-format
 msgid "Unable to add user to privacy list (%s)."
 msgstr "I pazoti të shtoj përdoruesin te listë vetësie (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:798
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
 msgstr "I pazoti të shtoj %s te listë mohimesh (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:851
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
 msgstr "I pazoti të shtoj %s te listë lejesh (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:919
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s from privacy list (%s)."
 msgstr "I pazoti të heq %s prej liste vetësie (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:942
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1647
 #, c-format
 msgid "Unable to change server side privacy settings (%s)."
 msgstr "I pazoti të ndryshoj rregullime vetësie të anës së shërbyesit (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1012
 #, c-format
 msgid "Unable to create conference (%s)."
 msgstr "I pazoti të krijoj konferencë (%s)."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1121
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1692
 msgid "Error communicating with server. Closing connection."
-msgstr "Gabim gjatë kounikimit me shërbyesin. Po mbyll lidhjen."
+msgstr "Gabim gjatë komunikimit me shërbyesin. Po mbyllet lidhja."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1476
 msgid "Telephone Number"
 msgstr "Numër Telefoni"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1482
 msgid "Personal Title"
 msgstr "Titullin Vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1486
 msgid "Mailstop"
 msgstr "Mailstop"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1502
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4122
 msgid "User ID"
 msgstr "ID Përdoruesi"
 
@@ -8400,41 +6309,29 @@ msgstr "ID Përdoruesi"
 #. purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
 #. }
 #.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1515
 msgid "Full name"
 msgstr "Emër i plotë"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1637
 #, c-format
 msgid "GroupWise Conference %d"
 msgstr "Konferencë GroupWise %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1668
-msgid "Unable to make SSL connection to server."
-msgstr "I pazoti të bëj lidhje SSL me shërbyesin."
-
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1720
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Po mirëfilltësoj..."
+msgstr "Po kryhet mirëfilltësimi..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1732
 msgid "Unable to connect to server."
 msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1735
 msgid "Waiting for response..."
-msgstr "Po pres përgjigje..."
+msgstr "Në pritje të përgjigjes..."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1870
 #, c-format
 msgid "%s has been invited to this conversation."
 msgstr "%s është ftuar te ky bashkëbisedim."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1898
 msgid "Invitation to Conversation"
 msgstr "Ftesë për Bashkëbisedim"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1899
 #, c-format
 msgid ""
 "Invitation from: %s\n"
@@ -8445,16 +6342,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dërguar: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:1901
 msgid "Would you like to join the conversation?"
 msgstr "Do të donit të merrni pjesë në diskutim?"
 
-#. we don't want to reconnect in this case
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2012
 msgid "You have been logged out because you logged in at another workstation."
 msgstr "Jeni nxjerrë jashtë ngaqë jeni futur prej një tjetër kompjuteri."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2069
 #, c-format
 msgid ""
 "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
@@ -8464,11 +6357,6 @@ msgstr ""
 # TODO: Would be nice to prompt if not set!
 # * gaim_request_fields(gc, _("Server Address"),...);
 # ...but for now just error out with a nice message.
-#. TODO: Would be nice to prompt if not set!
-#. * purple_request_fields(gc, _("Server Address"),...);
-#.
-#. ...but for now just error out with a nice message.
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2167
 msgid ""
 "Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish "
 "to connect to."
@@ -8476,11 +6364,9 @@ msgstr ""
 "I pazoti të lidhem me shërbyesin. Ju lutem jepni vendndodhjen e shërbyesit "
 "që doni të kontaktohet."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2195
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Gabim. Nuk është instaluar suport për SSL."
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:2504
 #, c-format
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Kjo konferencë është mbyllur. S'mund të dërgohen më mesazhe."
@@ -8506,47 +6392,34 @@ msgstr "Kjo konferencë është mbyllur.
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3518
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3520
 msgid "Novell GroupWise Messenger Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli Novell GroupWise Messenger"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3545
 msgid "Server address"
 msgstr "Vendndodhje shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/novell/novell.c:3549
 msgid "Server port"
 msgstr "Portë Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:387
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2469
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2636
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:481 ../libpurple/proxy.c:581
-#: ../libpurple/proxy.c:1116 ../libpurple/proxy.c:1225
-#: ../libpurple/proxy.c:1325 ../libpurple/proxy.c:1453
-#, fuzzy
+msgid "Could not join chat room"
+msgstr "Nuk u bë dot futja në dhomën e fjalosjes"
+
+msgid "Invalid chat room name"
+msgstr "U dha emër i pavlefshëm dhome fjalosjeje."
+
 msgid "Server closed the connection."
-msgstr "Gabim në krijimin e lidhjes"
+msgstr "Shërbyesi e mbylli lidhjen."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:389
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2463
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2630 ../libpurple/proxy.c:593
-#: ../libpurple/proxy.c:1128 ../libpurple/proxy.c:1237
-#: ../libpurple/proxy.c:1337 ../libpurple/proxy.c:1465
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server:\n"
 "%s"
-msgstr "I palidhur te shërbyesi."
+msgstr ""
+"Humbi lidhja me shërbyesin:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c:392
-#: ../libpurple/proxy.c:1145 ../libpurple/proxy.c:1250
-#: ../libpurple/proxy.c:1349 ../libpurple/proxy.c:1421
-#: ../libpurple/proxy.c:1478
-#, fuzzy
 msgid "Received invalid data on connection with server."
-msgstr "I pazoti të bëj lidhje SSL me shërbyesin."
+msgstr "U morën të dhëna të pavlefshme rreth lidhjes me shërbyesin."
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -8569,11 +6442,8 @@ msgstr "I pazoti të bëj lidhje SSL me 
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:118
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libaim.c:120
-#, fuzzy
 msgid "AIM Protocol Plugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli AIM/ICQ"
+msgstr "Shtojcë Protokolli AIM"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -8594,374 +6464,287 @@ msgstr "Shtojcë Protokolli AIM/ICQ"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:118
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:120
-#, fuzzy
 msgid "ICQ Protocol Plugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli IRC"
+msgstr "Shtojcë Protokolli ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/libicq.c:147
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4410
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2997
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodim"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:40
-#, fuzzy
 msgid "The remote user has closed the connection."
-msgstr "Përdoruesi i largët nuk është më i pranishëm në rrjet"
+msgstr "Përdoruesi i largët e mbylli lidhjen."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:42
-#, fuzzy
 msgid "The remote user has declined your request."
-msgstr "Përdoruesi ju ka bllokuar"
+msgstr "Përdoruesi i largët nuk e pranoi kërkesën tuaj."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:44
 #, c-format
 msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
-msgstr ""
+msgstr "Humbi lidhja me përdoruesin e largët:<br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:47
 msgid "Received invalid data on connection with remote user."
-msgstr ""
+msgstr "U morën të dhëna të pavlefshme rreth lidhjes me përdoruesin e largët."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:49
 msgid "Could not establish a connection with the remote user."
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u vendos dot lidhje me përdoruesin e largët."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/odc.c:560
-#, fuzzy
 msgid "Direct IM established"
-msgstr "Direct IM me %s u vendos"
+msgstr "U vendos MA e Drejtpërdrejtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oft.c:656
 #, c-format
+msgid ""
+"%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
+"IM. Try using file transfer instead.\n"
+msgstr ""
+"%s provoi t'ju dërgojë një kartelë %s, por nga ana jonë lejohen vetëm "
+"kartela deri më %s përmes MA-je të Drejtpërdrejtë. Provoni më mirë të "
+"përdorni shpërngulje kartelash.\n"
+
+#, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
 msgstr ""
+"Kartela %s është %s, çka i bie më e madhe se sa madhësia maksimum prej %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:116
 msgid "Invalid error"
 msgstr "Gabim i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:117
 msgid "Invalid SNAC"
 msgstr "SNAC i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:118
 msgid "Rate to host"
 msgstr "Klasifiko sipas strehe"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:119
 msgid "Rate to client"
 msgstr "Klasifiko sipas klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:121
 msgid "Service unavailable"
 msgstr "Shërbim i pamundur"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:122
 msgid "Service not defined"
 msgstr "Shërbim i papërcaktuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:123
 msgid "Obsolete SNAC"
 msgstr "SNAC i vjetëruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:124
 msgid "Not supported by host"
 msgstr "I pambuluar nga streha"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:125
 msgid "Not supported by client"
 msgstr "I pambuluar nga klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:126
 msgid "Refused by client"
 msgstr "I papranuar nga klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:127
 msgid "Reply too big"
 msgstr "Përgjigje shumë e madhe"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:128
 msgid "Responses lost"
 msgstr "Përgjigje të humbura"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:129
 msgid "Request denied"
 msgstr "Kërkesë e hedhur tej"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:130
 msgid "Busted SNAC payload"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:131
 msgid "Insufficient rights"
 msgstr "Të drejta të pamjaftueshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:132
 msgid "In local permit/deny"
 msgstr "Në lejo/moho vendore"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:133
-msgid "Too evil (sender)"
-msgstr "Goxha i keq (dërgues)"
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (dërguesi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:134
-msgid "Too evil (receiver)"
-msgstr "Goxha i keq (marrës)"
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "Shkallë sinjalizimi shumë e lartë (marrësi)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:135
 msgid "User temporarily unavailable"
 msgstr "Përdorues përkohësisht jo i mundshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:136
 msgid "No match"
 msgstr "Pa përputhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:137
 msgid "List overflow"
 msgstr "List overflow"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:138
 msgid "Request ambiguous"
 msgstr "Kërkesë e dykuptimtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:139
 msgid "Queue full"
 msgstr "Radha plot"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:140
 msgid "Not while on AOL"
 msgstr "Jo kur jeni në AOL"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:348
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
 "is probably using a different encoding than expected. If you know what "
 "encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
 "your AIM/ICQ account.)"
 msgstr ""
+"(Pati një gabim në marrjen e këtij mesazhi. Shoku me të cilin po flisni "
+"ndofta po përdor tjetër kodim nga ai që prisnit. Nëse e dini se çfarë kodim "
+"po përdor, mund ta jepni te mundësitë e mëtejshme të llogarisë për llogarinë "
+"tuaj AIM/ICQ.)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:457
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
 "different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
 msgstr ""
-"(Pati një gabim gjatë marrjes së këtij mesazhi. Shoku të cilit po i flisni "
-"ka shumë të ngjarë të ketë një klient me të meta.)"
+"(Pati një gabim gjatë marrjes së këtij mesazhi. Ose ju dhe %s keni të "
+"përzgjedhur kodime të ndryshëm, ose %s ka një klient me të meta.)"
 
 #. Label
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:639 ../pidgin/gtkutils.c:2387
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2417
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:332
 msgid "Buddy Icon"
 msgstr "Ikonë Shoku"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:642
 msgid "Voice"
 msgstr "Zë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:645
 msgid "AIM Direct IM"
-msgstr "AIM Direct IM"
+msgstr "MA e Drejtpërdrejtë AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:648
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:768
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:553
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:679
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:549
-msgid "Chat"
-msgstr "Fjalosje"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:651
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6010
 msgid "Get File"
 msgstr "Merr Kartelë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:658
 msgid "Games"
 msgstr "Lojra"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:661
 msgid "Add-Ins"
 msgstr "Shtesa"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:664
 msgid "Send Buddy List"
 msgstr "Dërgo Listë Shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:667
 msgid "ICQ Direct Connect"
 msgstr "Lidhje e Drejtpërdrejtë ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:670
 msgid "AP User"
 msgstr "Përdorues AP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:673
 msgid "ICQ RTF"
 msgstr "ICQ RTF"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:676
 msgid "Nihilist"
 msgstr "Mohues"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:679
 msgid "ICQ Server Relay"
 msgstr "ICQ Server Relay"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:682
 msgid "Old ICQ UTF8"
 msgstr "ICQ UTF8 i vjetër"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:685
 msgid "Trillian Encryption"
 msgstr "Kodim Trillian"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:688
 msgid "ICQ UTF8"
 msgstr "ICQ UTF8"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:691
 msgid "Hiptop"
 msgstr "Hiptop"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:694
 msgid "Security Enabled"
 msgstr "Siguri e Aktivizuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:697
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Fjalosje Video"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:701
 msgid "iChat AV"
 msgstr "iChat AV"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:704
 msgid "Live Video"
 msgstr "Live Video"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:707
 msgid "Camera"
 msgstr "Kamera"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:725
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5780
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr "Ekrani i Përbashkët"
+
 #, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "I lirë Për Fjalosje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:729
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5815
 #, c-format
 msgid "Not Available"
 msgstr "Jo i mundshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:731
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5801
 #, c-format
 msgid "Occupied"
 msgstr "I zënë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:735
 #, c-format
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Me Web-in Parasysh"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:737 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:183
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:288
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3095 ../libpurple/status.c:157
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:446 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1060
 #, c-format
 msgid "Invisible"
 msgstr "I padukshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:739
-#, c-format
-msgid "Online"
-msgstr "I lidhur"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:838
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3707
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:721 ../pidgin/gtkprefs.c:1126
 msgid "IP Address"
 msgstr "Vendndodhje IP"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:845
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2891
 msgid "Warning Level"
 msgstr "Shkallë Sinjalizimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:855
 msgid "Buddy Comment"
 msgstr "Koment Shoku"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:995
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to authentication server:\n"
 "%s"
-msgstr "S'u lidha dot për shpërngulje."
+msgstr ""
+"Nuk u bë dot lidhja me shërbyesin e mirëfilltësimeve:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1003
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not connect to BOS server:\n"
 "%s"
-msgstr "Dështova të lidhem me shërbyesin."
+msgstr ""
+"Nuk u bë dot lidhja me shërbyesin BOS:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1043
-msgid "Screen name sent"
-msgstr "Emër ekran i dërguar"
+msgid "Username sent"
+msgstr "U dërgua emri i përdoruesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1048
 msgid "Connection established, cookie sent"
 msgstr "Lidhje e vendosur, \"cookie\" u dërgua"
 
 #. TODO: Don't call this with ssi
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1077
 msgid "Finalizing connection"
-msgstr "Po finalizoj lidhje"
+msgstr "Po finalizohet lidhja"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1260
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"Unable to login: Could not sign on as %s because the screen name is "
-"invalid. Screen names must be a valid email address, or start with a letter "
-"and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+"Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. "
+"Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain "
+"only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
-"I pazoti të futem: Nuk munda të hyj si %s sepse emri i ekranit është i "
-"pavlefshëm. Emrat e ekranit ose duhet të fillojnë me një gërmë dhe të "
-"përmbajnë vetëm gërma, numra dhe hapësira, ose të përmbajnë vetëm numra."
+"I pazoti të futem: Nuk munda të hyj si %s sepse emri i përdoruesit është i "
+"pavlefshëm. Emrat e përdoruesve duhet të jenë venndodhje email të vlefshme, "
+"ose duhet të fillojnë me një gërmë dhe të përmbajnë vetëm gërma, numra dhe "
+"hapësira, ose të përmbajnë vetëm numra."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1345
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2105
-#, fuzzy
-msgid "Invalid screen name."
+#. Unregistered screen name
+msgid "Invalid username."
 msgstr "Emër përdoruesi i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1352
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:483
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1045
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2126
 msgid "Incorrect password."
 msgstr "Fjalëkalim i pasaktë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1357
+#. Suspended account
 msgid "Your account is currently suspended."
 msgstr "Llogaria juaj për çastin është e pezulluar."
 
 # service temporarily unavailable
 #. service temporarily unavailable
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1361
 msgid "The AOL Instant Messenger service is temporarily unavailable."
 msgstr "Shërbimi AOL Instant Messenger është përkohësisht i pamundur."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1366
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1377
+#. screen name connecting too frequently
+#. IP address connecting too frequently
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
 "and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
@@ -8969,47 +6752,33 @@ msgstr ""
 "Jeni lidhur e shkëputur shumë shpesh. Prisni dhjetë minuta dhe riprovoni. "
 "nëse vazhdoni të provoni, do t'ju duhet të prisni edhe më."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1371
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
 msgstr ""
 "Versioni i klientit që po përdorni është shumë i vjetër. Ju lutem "
 "përditësojeni prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1410
 msgid "Could Not Connect"
 msgstr "Nuk munda të Lidhem"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1414
 msgid "Received authorization"
 msgstr "Mirëfilltësim i marrë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1436
 msgid "The SecurID key entered is invalid."
 msgstr "Kyçi SecurID i dhënë është i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1449
 msgid "Enter SecurID"
 msgstr "Jepni SecurID"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1450
 msgid "Enter the 6 digit number from the digital display."
 msgstr "Jepni numri gjashtëshifror prej paraqitjes shifrore."
 
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1452
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2232
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2281
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5885
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6166 ../libpurple/request.h:1388
-#, fuzzy
 msgid "_OK"
-msgstr "OK"
+msgstr "_OK"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1491
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1534
 #, c-format
 msgid ""
 "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
@@ -9018,59 +6787,39 @@ msgstr ""
 "Edhe pak edhe mundet t'ju shkëpusin. Mund të doni të përdorni TOC derisa të "
 "ndreqet kjo. Shihni %s për përditësime."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1494
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1537
-#, fuzzy
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
-msgstr "Gaim-i s'qe në gjendje të ketë një hash hyrjeje në AIM të vlefshëm."
+msgstr "Nuk u mor dot hash i vlefshëm hyrjeje në AIM."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1622
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Edhe pak edhe mundet t'ju shkëpusin. Mund të doni të përdorni TOC derisa të "
-"ndreqet kjo. Shihni %s për përditësime."
+msgstr "Edhe pak edhe mundet t'ju shkëpusin. Shihni %s për përditësime."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1625
-#, fuzzy
 msgid "Unable to get a valid login hash."
-msgstr "Gaim-i s'qe në gjendje të ketë një hash hyrjeje të vlefshëm."
+msgstr "Nuk u mor dot hash i vlefshëm hyrjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1655
+#. allow multple logins?
 msgid "Password sent"
 msgstr "Fjalëkalim u dërguar"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:1711
-#, fuzzy
 msgid "Unable to initialize connection"
-msgstr "I pazoti të krijoj lidhje të re."
+msgstr "I pazoti të gatis lidhjen"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2202
 msgid "Please authorize me so I can add you to my buddy list."
 msgstr ""
 "Ju lutem autorizomëni që kështu të mundem t'ju shtoj te listë imja shokësh."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2230
 msgid "Authorization Request Message:"
 msgstr "Mesazh Kërkese Autorizimi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2231
 msgid "Please authorize me!"
 msgstr "Ju lutem autorizomëni!"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2272
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2280
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2407
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5263
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1030
 msgid "No reason given."
 msgstr "Nuk u dha arsye."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2279
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2407
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
@@ -9081,18 +6830,15 @@ msgstr ""
 "shokësh për arsyen vijuese:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2408
 msgid "ICQ authorization denied."
 msgstr "Autorizim ICQ i mohuar."
 
 # Someone has granted you authorization
 #. Someone has granted you authorization
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2415
 #, c-format
 msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
 msgstr "Përdoruesi %u ju ka lejuar ta shtoni te listë juaja shokësh."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2423
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received a special message\n"
@@ -9105,7 +6851,6 @@ msgstr ""
 "Prej: %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2431
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ page\n"
@@ -9118,7 +6863,6 @@ msgstr ""
 "Prej: %s [%s]\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2439
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received an ICQ email from %s [%s]\n"
@@ -9126,46 +6870,37 @@ msgstr ""
 "Message is:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Keni marrë një email ICQ prej %s [%s]\n"
+"Morët një email ICQ prej %s [%s]\n"
 "\n"
-"Mesazhi thotë:\n"
+"Mesazhi është:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2460
 #, c-format
 msgid "ICQ user %u has sent you a buddy: %s (%s)"
 msgstr "Përdoruesi ICQ %u ju ka dërguar një shok: %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2466
 msgid "Do you want to add this buddy to your buddy list?"
 msgstr "Doni të shtohet ky shok te lista juaj e shokëve?"
 
 # Add button
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2471 ../pidgin/gtkroomlist.c:309
-#, fuzzy
 msgid "_Add"
-msgstr "Shto"
+msgstr "_Shto"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2472
-#, fuzzy
 msgid "_Decline"
-msgstr "Hidh poshtë"
+msgstr "_Hidh poshtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2596
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was invalid."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were invalid."
 msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s sepse qe i pavlefshëm."
 msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s sepse qenë të pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2605
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because it was too large."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because they were too large."
 msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s sepse qe shumë i madh."
 msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s sepse qenë shumë të mëdhenj."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2614
 #, c-format
 msgid ""
 "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
@@ -9174,21 +6909,29 @@ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s s
 msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s sepse është tejkaluar niveli kufi."
 msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s sepse është tejkaluar niveli kufi"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2623
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s ngaqë ai/ajo qe goxha i/e keq(e)."
-msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s ngaqë ai/ajo qe goxha i/e keq(e)"
+msgid ""
+"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Humbët %hu mesazh prej %s ngaqë shkalla e sinjalizimit për të qe shumë e "
+"lartë."
+msgstr[1] ""
+"Humbët %hu mesazhe prej %s ngaqë shkalla e sinjalizimit për të qe shumë e "
+"lartë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2632
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because you are too evil."
-msgstr[0] "Humbët %hu mesazh prej %s ngaqë jeni goxha i/e keq(e)."
-msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s ngaqë jeni goxha i/e keq(e)."
+msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] ""
+"Humbët %hu mesazh prej %s ngaqë shkalla juaj e sinjalizimit është shumë e "
+"lartë."
+msgstr[1] ""
+"Humbët %hu mesazhe prej %s ngaqë shkalla juaj e sinjalizimit është shumë e "
+"lartë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2641
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s for an unknown reason."
@@ -9197,50 +6940,33 @@ msgstr[1] "Humbët %hu mesazhe prej %s p
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
 #. Data is assumed to be the destination sn
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2796
 #, c-format
 msgid "Unable to send message: %s"
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2796
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2801
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2865
 msgid "Unknown reason."
 msgstr "Arsye e panjohur."
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2799
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2409
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s:"
 msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh te %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2865
 #, c-format
 msgid "User information not available: %s"
 msgstr "Të dhëna përdoruesi jo të mundshme: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2896
 msgid "Online Since"
 msgstr "I lidhur që Prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2901
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1185
 msgid "Member Since"
 msgstr "Anëtar që Prej"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:2936
-#, fuzzy
-msgid "Available Message"
-msgstr "I mundshëm"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3044
 msgid "Your AIM connection may be lost."
-msgstr "Mund të jetë hYour AIM connection may be lost."
+msgstr "Mund të ketë humbur lidhja juaj AIM."
 
 # The conversion failed!
 #. The conversion failed!
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3232
 msgid ""
 "[Unable to display a message from this user because it contained invalid "
 "characters.]"
@@ -9248,7 +6974,6 @@ msgstr ""
 "[I pazoti të shfaq mesazh prej këtij përdoruesi sepse përmbante shenja të "
 "pavlefshme.]"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3396
 msgid ""
 "The last action you attempted could not be performed because you are over "
 "the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
@@ -9256,126 +6981,93 @@ msgstr ""
 "Veprimi i fundit që provuat s'mund të kryhej sepse keni tejkaluar kufirin "
 "kohor. Ju lutem prisni 10 sekonda dhe riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3479
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:977
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Jeni shkëputur prej dhome fjalosjesh %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3729
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:585
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:581
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Telefon Celular"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3759
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Faqe Web Personale"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3783
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:40
+#. aim_userinfo_t
+#. strip_html_tags
 msgid "Additional Information"
 msgstr "Të dhëna Shtesë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3791
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3804
 msgid "Zip Code"
 msgstr "Kod Zip"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3815
+msgid "Work Information"
+msgstr "Të dhëna Pune"
+
 msgid "Division"
 msgstr "Ndarje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3816
 msgid "Position"
 msgstr "Vendndodhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3818
 msgid "Web Page"
 msgstr "Faqe Ëeb"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3821
-msgid "Work Information"
-msgstr "Të dhëna Pune"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3877
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Mesazh Flluckë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3917
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The following screen name is associated with %s"
-msgid_plural "The following screen names are associated with %s"
-msgstr[0] "Emrat vijues ekrani i janë shoqëruar %s"
-msgstr[1] "Emrat vijues ekrani i janë shoqëruar %s"
+#, c-format
+msgid "The following username is associated with %s"
+msgid_plural "The following usernames are associated with %s"
+msgstr[0] "Emri vijues i përdoruesit i është shoqëruar %s"
+msgstr[1] "Emrat vijues të përdoruesve u janë shoqëruar %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3922
-#, fuzzy
-msgid "Screen name"
-msgstr "Emër në ekran:"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3948
 #, c-format
 msgid "No results found for email address %s"
-msgstr "Nuk u gjetën përfundime për vendndodhje email %s"
+msgstr "Nuk u gjetën përfundime për vendndodhjen email %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3969
 #, c-format
 msgid "You should receive an email asking to confirm %s."
-msgstr "Duht t'ju vijë një email me kërkesën për ripohim të %s."
+msgstr "Duhet t'ju vijë një email me kërkesën për ripohim të %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:3971
 msgid "Account Confirmation Requested"
 msgstr "Lipset Ripohim Llogarie "
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4002
 #, c-format
-msgid "Error Changing Account Info"
-msgstr "Gabim në Ndryshim Të dhënash Llogarie"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4005
-#, c-format
 msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
-"differs from the original."
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs "
+"from the original."
 msgstr ""
-"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër ekrani sepse emri i ekranit i "
-"kërkuar ndryshon nga origjinali."
+"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër përdoruesi, ngaqë emri i kërkuar "
+"ndryshon nga origjinali."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4008
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to format screen name because it is invalid."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
 msgstr ""
-"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër ekrani ngaqë është i pavlefshëm."
+"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër përdoruesi, ngaqë është i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4011
 #, c-format
 msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format screen name because the requested screen name "
-"is too long."
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
+"long."
 msgstr ""
-"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër ekrani sepse emri i ekranit i "
-"kërkuar është tepër i gjatë."
+"Gabim 0x%04x: I pazoti të formatoj emër përdoruesi, ngaqë emri i kërkuar "
+"është tepër i gjatë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4014
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
-"request pending for this screen name."
+"request pending for this username."
 msgstr ""
-"Gabim 0x%04x: I pazoti të ndryshoj vendndodhje email sepse për këtë emër "
-"ekrani ka tashmë një kërkesë në pritje."
+"Gabim 0x%04x: I pazoti të ndryshoj vendndodhje email, ngaqë për këtë emër "
+"përdoruesi ka tashmë një kërkesë në pritje."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4017
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has "
-"too many screen names associated with it."
+"too many usernames associated with it."
 msgstr ""
 "Gabim 0x%04x: I pazoti të ndryshoj vendndodhje email sepse vendndodhja e "
-"dhënë ka shumë emra ekrani shoqëruar asaj."
+"dhënë ka shumë emra përdoruesi shoqëruar asaj."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4020
 #, c-format
 msgid ""
 "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
@@ -9384,32 +7076,29 @@ msgstr ""
 "Gabim 0x%04x: I pazoti të ndryshoj vendndodhje email sepse vendndodhja e "
 "dhënë është e pavlefshme."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4023
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
 msgstr "Gabim 0x%04x: Gabim i panjohur."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4033
+msgid "Error Changing Account Info"
+msgstr "Gabim në Ndryshim Të dhënash Llogarie"
+
 #, c-format
 msgid "The email address for %s is %s"
 msgstr "Vendndodhja email për %s është %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4035
 msgid "Account Info"
 msgstr "Të dhëna Llogarie "
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4218
 msgid ""
 "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
 msgstr ""
-"Pamja juaj IM nuk u dërgua. Duhet të jeni I lidhur Drejtpërdrejt për të "
-"dërguar Pamje IM."
+"Pamja juaj MA nuk u dërgua. Duhet të jeni I lidhur Drejtpërdrejt për të "
+"dërguar Pamje MA."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4489
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "I pazoti të rregulloj profil AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4490
 msgid ""
 "You have probably requested to set your profile before the login procedure "
 "completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
@@ -9419,8 +7108,7 @@ msgstr ""
 "hyrjes. Profili juaj mbetet i parregulluar; provoni ta rregulloni kur të "
 "jeni plotësisht i lidhur."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4504
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
@@ -9428,18 +7116,16 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
-"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për profile. Gaim-i e "
-"cungoi për ju."
+"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për profile. U cungua për "
+"ju."
 msgstr[1] ""
-"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për profile. Gaim-i e "
-"cungoi për ju."
+"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për profile. U cungua "
+"për ju."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4509
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Profil shumë i gjatë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4554
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
@@ -9447,56 +7133,43 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
-"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për mesazhe largimi. Gaim-"
-"i e cungoi për ju"
+"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajti për mesazhe largimi. U "
+"cungua për ju"
 msgstr[1] ""
-"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për mesazhe largimi. "
-"Gaim-i e cungoi për ju"
+"Është tejkaluar gjatësia më e madhe prej %d bajtesh për mesazhe largimi. U "
+"cungua për ju"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4559
 msgid "Away message too long."
 msgstr "Mesazh largimi shumë i gjatë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4628
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"Could not add the buddy %s because the screen name is invalid. Screen names "
-"must be a valid email address, or start with a letter and contain only "
-"letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+"Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
+"be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
+"numbers and spaces, or contain only numbers."
 msgstr ""
-"Nuk munda të shtoj shokun %s sepse emri i ekranit është i pavlefshëm. Emra "
-"ekrani duhet ose të fillojnë me një gërmë ose të përmbajnë vetëm gërma, "
-"numra dhe hapësira, ose të përmbajnë vetëm numra."
+"Nuk munda të shtoj shokun %s sepse emri i përdoruesit është i pavlefshëm. "
+"Emrat e përdoruesve duhet të jenë një vendndodhje email e vlefshme, ose të "
+"fillojnë me një gërmë dhe të përmbajnë vetëm gërma, numra dhe hapësira, ose "
+"të përmbajnë vetëm numra."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4630
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5060
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5075
 msgid "Unable To Add"
 msgstr "I pazoti të Shtoj"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4739
 msgid "Unable To Retrieve Buddy List"
 msgstr "I pazoti Të Marr Listë Shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4740
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
-"list is not lost, and will probably become available in a few hours."
+"list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
 msgstr ""
-"Gaim-i s'qe i në gjendje të marrë listë shokësh tuajën prej shërbyesve AIM. "
-"Lista juaj e shokëve nuk ka humbur, dhe mbase do të jetë e passhme brenda "
-"pak orësh."
+"Shërbyesat AIM s'qenë përkohësisht në gjendje të dërgojnë listën tuaj të "
+"shokëve. Lista juaj e shokëve nuk ka humbur, dhe me gjasa do të bëhet e "
+"passhme brenda pak minutash."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4922
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:4924
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5140
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5141
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5146
 msgid "Orphans"
 msgstr "Jetimë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5058
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
@@ -9505,43 +7178,35 @@ msgstr ""
 "S'munda të shtoj shokun %s sepse keni shumë shokë në listë shokësh tuajën. "
 "Ju lutem hiqni një dhe riprovoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5058
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5073
 msgid "(no name)"
 msgstr "(pa emër)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5072
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not add the buddy %s for an unknown reason."
-msgstr "Urdhri juaj dështoi për një arsye të panjohur."
+msgstr "Për një arsye të panjohur, nuk u shtua dot shoku %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5178
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has given you permission to add you to their buddy list. Do you "
-"want to add them?"
+"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
+"Do you want to add this user?"
 msgstr ""
-"Përdoruesi %s ju ka dhënë leje të shtoheni te listë e tij shokësh. Doni "
-"t'ju shtoj?"
+"Përdoruesi %s ju ka dhënë leje ta shtoni te lista juaj e shokëve. Doni ta "
+"shtoni këtë përdorues?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5186
 msgid "Authorization Given"
 msgstr "Autorizim i Dhënë"
 
 # Granted
 #. Granted
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5259
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
 msgstr "Përdoruesi %s ju ka dhënë leje ta shtoni te listë juaja shokësh."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5260
 msgid "Authorization Granted"
 msgstr "Autorizim i Dhuruar"
 
 # Denied
 #. Denied
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5263
 #, c-format
 msgid ""
 "The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
@@ -9552,123 +7217,81 @@ msgstr ""
 "shokësh për arsyen vijuese:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5264
 msgid "Authorization Denied"
 msgstr "Autorizim i Mohuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5300
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1371
 msgid "_Exchange:"
 msgstr "_Shkëmbe:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5340
-msgid "Invalid chat name specified."
-msgstr "U dha emër fjalosjeje i pavlefshëm."
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5409
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
 msgstr ""
-"Pamja juaj IM nuk u dërgua. S'mund të dërgoni pamje IM në fjalosje AIM."
+"Nuk u dërgua dot pamja juaj MA. S'mund të dërgoni pamje MA në fjalosje AIM."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5569
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5574
-msgid "Away Message"
-msgstr "Mesazh për i Larguar "
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5574
-#, fuzzy
-msgid "<i>(retrieving)</i>"
-msgstr " <i>(identifikuar)</i>"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5774
 msgid "iTunes Music Store Link"
-msgstr ""
+msgstr "Lidhje për te iTunes Music Store"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5882
 #, c-format
 msgid "Buddy Comment for %s"
 msgstr "Koment Shoku për %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5883
 msgid "Buddy Comment:"
 msgstr "Koment Shoku:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5930
 #, c-format
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
-msgstr "Keni përzgjedhur të hapet një lidhje Direct IM me %s."
+msgstr "Keni përzgjedhur të hapet një lidhje MA-sh të Drejtpërdrejta me %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5934
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
 "Do you wish to continue?"
 msgstr ""
-"Ngaqë kjo zbulon vendndodhjen tuaj IP, mund të merret si rrezik ndaj "
-"vetësisë. Doni të vazhdohet?"
+"Ngaqë kjo nxjerr sheshit vendndodhjen tuaj IP, mund të merret si rrezik ndaj "
+"sigurisë. Doni të vazhdohet?"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5940
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1045
-#, fuzzy
 msgid "C_onnect"
-msgstr "Lidhu"
+msgstr "_Lidhu"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5975
-#, fuzzy
 msgid "Get AIM Info"
-msgstr "Ki të Dhëna"
+msgstr "Merr Të dhëna AIM"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5981
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "Përpuno Koment Shoku"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:5989
 msgid "Get Status Msg"
 msgstr "Ki Mszh Gjendjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6002
 msgid "Direct IM"
-msgstr "Direct IM"
+msgstr "MA e Drejtpërdrejtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6024
 msgid "Re-request Authorization"
 msgstr "Rikërko Autorizim"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6083
 msgid "Require authorization"
 msgstr "Kërko autorizim"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6086
 msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
-msgstr ""
+msgstr "Web aware (aktivizimi i kësaj do të bëjë që t'ju vijë SPAM!)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6091
 msgid "ICQ Privacy Options"
 msgstr "Mundësi Vetësie ICQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6110
 msgid "The new formatting is invalid."
 msgstr "Formatimi i ri është i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6111
-msgid "Screen name formatting can change only capitalization and whitespace."
+msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
 msgstr ""
-"Formatimi i emrave të ekranit mund të ndryshojë vetëm gërmat e mëdhaja dhe "
-"hapësirat boshe."
+"Formatimi i emrave të përdoruesve mund të ndryshojë vetëm gërmat e mëdhaja "
+"dhe hapësirat boshe."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6164
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Ndrysho Vendndodhje Si:"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6210
 msgid "<i>you are not waiting for authorization</i>"
 msgstr "<i>nuk po prisni për autorizim</i>"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6213
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Po prisni autorizim prej shokëve vijues"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6214
 msgid ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
@@ -9676,710 +7299,492 @@ msgstr ""
 "Mund të rikërkoni autorizim prej këtyre shokëve duke djathtas klikuar mbi ta "
 "dhe përzgjedhur \"Rikërko Autorizim.\""
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6231
 msgid "Find Buddy by Email"
-msgstr "Gjej Shok nga Email-i"
+msgstr "Gjej Shok nga E-mail-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6232
 msgid "Search for a buddy by email address"
-msgstr "Kërko një shok me vendndodhje email"
+msgstr "Kërkoni një shok përmes vendndodhjes e-mail"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6233
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
-msgstr "Shtypni vendndodhjen email të shokut që po kërkoni."
+msgstr "Shtypni vendndodhjen e-mail të shokut që po kërkoni."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6236
-#, fuzzy
 msgid "_Search"
-msgstr "Kërko"
+msgstr "_Kërko"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6394
-msgid "Set User Info (URL)..."
-msgstr "Caktoni Të dhëna Përdoruesi (URL)..."
+msgid "Set User Info (web)..."
+msgstr "Caktoni Të dhëna Përdoruesi (web)..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6405
-msgid "Change Password (URL)"
-msgstr "Ndrysho Fjalëkalim (URL)"
+msgid "Change Password (web)"
+msgstr "Ndryshoni Fjalëklimin për (web)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6409
-msgid "Configure IM Forwarding (URL)"
-msgstr "Formëso Përcjellje IM (URL)"
+msgid "Configure IM Forwarding (web)"
+msgstr "Formësoni Përcjellje MA-je (web)"
 
 #. ICQ actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6419
-#, fuzzy
 msgid "Set Privacy Options..."
-msgstr "Shfaq mundësi vetësie..."
+msgstr "Caktoni Mundësi Vetësie..."
 
 #. AIM actions
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6426
 msgid "Confirm Account"
 msgstr "Ripohoni Llogari"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6430
-#, fuzzy
 msgid "Display Currently Registered Email Address"
-msgstr "Shfaq Vendndodhje të Regjistruar për Çastin"
+msgstr "Shfaq Vendndodhje Email të Regjistruar të Tanishme"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6434
-#, fuzzy
 msgid "Change Currently Registered Email Address..."
-msgstr "Ndrysho Vendndodhje të Regjistruar për Çastin..."
+msgstr "Ndrysho Vendndodhje Email të Regjistruar të Tanishme..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6441
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
 msgstr "Shfaq Shokë që Presin Autorizim"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6447
-#, fuzzy
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
-msgstr "Kërko për Shokë sipas Email-i..."
+msgstr "Kërkoni një Shok përmes Vendndodhjes Email..."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6452
 msgid "Search for Buddy by Information"
 msgstr "Kërko për Shokë sipas Të dhënash"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6520
-msgid "Use recent buddies group"
-msgstr "Përdor grup të fundit shokësh"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6523
-msgid "Show how long you have been idle"
-msgstr "Tregon për sa kohë keni qenë i plogësht"
-
-#: ../libpurple/protocols/oscar/oscar.c:6678
 msgid ""
-"Always use ICQ proxy server for file transfers\n"
-"(slower, but does not reveal your IP address)"
+"Always use AIM/ICQ proxy server for\n"
+"file transfers and direct IM (slower,\n"
+"but does not reveal your IP address)"
 msgstr ""
+"Përdor përherë shërbyes ndërmjetës AIM/ICQ për\n"
+"shpërngulje kartelash dhe MA të drejtpërdrejtë\n"
+"(më e ngadaltë, por nuk nxjerr sheshit vendndodhjen tuaj IP)"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:697
+msgid "Allow multiple simultaneous logins"
+msgstr "Lejo hyrje të shumëfishta të njëkohshme"
+
 #, c-format
 msgid "Asking %s to connect to us at %s:%hu for Direct IM."
-msgstr "Po i kërkoj %s të na lidhë me %s:%hu për Direct IM."
+msgstr "Po i kërkohet %s të lidhet me ne te %s:%hu për MA të Drejtpërdrejtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:782
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
-msgstr "Po përpiqem të lidhem me %s te %s:%hu për Direct IM."
+msgstr "Përpjekje për t'u lidhur te %s:%hu."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:856
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
-msgstr "Po përpiqem të ridrejtoj lidhjen..."
+msgstr "Po bëhet përpjekje për lidhje përmes një shërbyesi ndërmjetës."
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1033
 #, c-format
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
 msgstr "%s sapo kërkoi të lidhet drejtpërsëdrejti me %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/oscar/peer.c:1037
 msgid ""
 "This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
 "for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
 "considered a privacy risk."
 msgstr ""
 "Kjo lyp një lidhje të drejtpërdrejtë mes dy kompjuterave dhe është e "
-"nevojshme për pamje IM. Ngaqë do të zbulohet vendndodhja juaj IP, kjo mund "
-"të merret si rrezik vetësie."
+"nevojshme për pamje MA. Ngaqë do të nxirret sheshit vendndodhja juaj IP, "
+"kjo mund të merret si rrezik vetësie."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Primary Information"
-msgstr "Të dhëna Vetjake"
+msgstr "Të dhëna Parësore"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:41
-#, fuzzy
 msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Të dhëna Vetjake"
+msgstr "Prezantim Personal"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:42
 msgid "QQ Number"
-msgstr ""
+msgstr "Numër QQ"
 
 # Country
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Country/Region"
-msgstr "Vend"
+msgstr "Vend/Shtet"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:48
 msgid "Province/State"
-msgstr ""
+msgstr "Provincë/Shtet"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:50
 msgid "Horoscope Symbol"
-msgstr ""
+msgstr "Simbol Horoskopi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:52
 msgid "Zodiac Sign"
-msgstr ""
+msgstr "Shenjë Zodiaku"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:53
 msgid "Blood Type"
-msgstr ""
+msgstr "Lloj Gjaku"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:54
-#, fuzzy
 msgid "College"
-msgstr "_Tkurr"
+msgstr "Universitet"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Zipcode"
 msgstr "Kod Zip"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Numër Telefoni"
+msgstr "Numër Celulari"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Numër Telefoni"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Aquarius"
-msgstr ""
+msgstr "Ujori"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Pisces"
-msgstr "Zëra"
+msgstr "Peshqit"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Aries"
-msgstr "Vendndodhje"
+msgstr "Dashi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:64
 msgid "Taurus"
-msgstr ""
+msgstr "Demi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Gemini"
-msgstr "Gjermane"
+msgstr "Gemini"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Cancer"
-msgstr "Anulo"
+msgstr "Gaforrja"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Leo"
-msgstr ""
+msgstr "Luani"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Virgo"
-msgstr ""
+msgstr "Virgjëresha"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:65
 msgid "Libra"
-msgstr ""
+msgstr "Peshorja"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Scorpio"
-msgstr "Regjistrim"
+msgstr "Akrepi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Sagittarius"
-msgstr ""
+msgstr "Shigjetari"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:66
 msgid "Capricorn"
-msgstr ""
+msgstr "Bricjapi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Rat"
-msgstr "Bruto"
+msgstr "Miu"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Ox"
-msgstr ""
+msgstr "Ox"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Tiger"
-msgstr "Titull"
+msgstr "Tigri"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:71
 msgid "Rabbit"
-msgstr ""
+msgstr "Lepuri"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Dragoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Snake"
-msgstr "Ruaj"
+msgstr "Gjarpri"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Horse"
-msgstr "Porta"
+msgstr "Kali"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
 msgid "Goat"
-msgstr ""
+msgstr "Dhija"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Monkey"
-msgstr "Asnjë"
+msgstr "Majmuni"
 
 # Register button
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Rooster"
-msgstr "Regjistrohuni"
+msgstr "Këndezi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
 msgid "Dog"
-msgstr ""
+msgstr "Qeni"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Pig"
-msgstr "Ping"
+msgstr "Derri"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Other"
-msgstr "Opera"
+msgstr "Tjetër"
 
 # res[0] == username
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:481
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:482
-#, fuzzy
 msgid "Modify my information"
-msgstr "Të dhëna Shoku"
+msgstr "Ndrysho të dhënat e mia"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:483
-#, fuzzy
 msgid "Update my information"
-msgstr "Të dhëna Përdoruesi"
+msgstr "Përditëso të dhënat e mia"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:507
-#, fuzzy
 msgid "Your information has been updated"
-msgstr "Fjalëkalimi juaj është ndryshuar."
+msgstr "Të dhënat tuaja u përditësuan."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:560
 #, c-format
 msgid ""
 "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from "
 "%s."
 msgstr ""
+"Caktimi i fytyrave vetjake nuk mbulohet ende. Ju lutem zgjidhni një pamje "
+"prej %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:577
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_info.c:590
-#, fuzzy
 msgid "Invalid QQ Face"
-msgstr "Emër i Pavlefshëm Dhome"
+msgstr "Fytyrë QQ e pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:208
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:136
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You rejected %d's request"
-msgstr "Kërkesë e Papritur"
+msgstr "Hodhët tej kërkesën e %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:209
 msgid "Input your reason:"
-msgstr ""
+msgstr "Jepni arsyen tuaj:"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Reject request"
-msgstr "Kërkesë e Papritur"
+msgstr "Hidhe tej kërkesën"
 
 #. title
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:213
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:141
 msgid "Sorry, you are not my type..."
-msgstr ""
+msgstr "Më ndjeni, nuk jeni tipi im..."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:277
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy with auth request failed"
-msgstr "Shto shok të hedhur tej"
+msgstr "Shto shok me kërkesë mirëfilltësimi të dështuar"
 
 #. TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:309
 msgid "You have successfully removed a buddy"
-msgstr ""
+msgstr "Hoqët me sukses një shok"
 
 #. TODO: Does the user really need to be notified about this?
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:338
 msgid "You have successfully removed yourself from your friend's buddy list"
-msgstr ""
+msgstr "E hoqët me sukses veten nga lista e shokëve të shokut tuaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:404
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User %d needs authentication"
-msgstr "Po filloj mirëfilltësim"
+msgstr "Përdoruesi %d lyp mirëfilltësim"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:406
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:136
 msgid "Input request here"
-msgstr ""
+msgstr "Futni kërkesën këtu"
 
 #. TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:407
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Do të donit ta mbishkruani?"
+msgstr "Do të bëhesh shok i imi?"
 
 #. multiline
 #. masked
 #. hint
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:408
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:138
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Send"
-msgstr "_Dërgo Te"
+msgstr "Dërgo"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:418
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have added %d to buddy list"
-msgstr "I pazoti të shtoj %s te listë juaja shokësh (%s)."
+msgstr "E shtuat %d te lista e shokëve"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:515
-#, fuzzy
 msgid "QQid Error"
-msgstr "Gabim Leximi"
+msgstr "Gabim QQid"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/buddy_opt.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Invalid QQid"
-msgstr "ID autorizimi i pavlefshëm"
+msgstr "QQid i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:65
 msgid "ID: "
-msgstr ""
+msgstr "ID: "
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Group ID"
-msgstr "Grup:"
+msgstr "ID Grupi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Creator"
-msgstr "Pastro"
+msgstr "Krijues"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:103
-#, fuzzy
 msgid "Group Description"
-msgstr "Përshkrim"
+msgstr "Përshkrim Grupi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:109
-#, fuzzy
 msgid "Auth"
-msgstr "Autorizo"
+msgstr "Autor"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:119
 msgid "QQ Qun"
-msgstr ""
+msgstr "QQ Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Please enter external group ID"
-msgstr "Ju lutem jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
+msgstr "Ju lutem jepni ID të jashtme grupi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group.c:121
 msgid "You can only search for permanent QQ groups\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mund të kërkoni vetëm për grupe të përhershëm QQ\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:126
 #, c-format
 msgid "User %d requested to join group %d"
-msgstr ""
+msgstr "Përdoruesi %d kërkoi t'i bashkohet grupit %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:127
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:181
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:193
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reason: %s"
-msgstr "Përdoruesa në %s: %s"
+msgstr "Arsye: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:136
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:183
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:223
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:258
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:292
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:233
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:359
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:391
-#, fuzzy
 msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Mundësi Tingulli"
+msgstr "Veprim QQ Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:141
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:128
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:91
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:248
 msgid "Approve"
-msgstr ""
+msgstr "Mirato"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:180
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been rejected by admin %d"
 msgstr ""
+"Kërkesa juaj për t'iu bashkuar grupit %d është hedhur tej nga administratori "
+"%d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:221
 #, c-format
 msgid "Your request to join group %d has been approved by admin %d"
 msgstr ""
+"Kërkesa juaj për t'iu bashkuar grupit %d është miratuar nga administratori %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:257
 #, c-format
 msgid "You [%d] have left group \"%d\""
-msgstr ""
+msgstr "Ju [%d] e latë grupin \"%d\""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:291
 #, c-format
 msgid "You [%d] have been added to group \"%d\""
-msgstr ""
+msgstr "Ju [%d] jeni shtuar te grupi \"%d\""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_im.c:292
-#, fuzzy
 msgid "This group has been added to your buddy list"
-msgstr "Doni të shtohet ky shok te lista juaj e shokëve?"
+msgstr "Ky grup është shtuar te lista juaj e shokëve"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:41
 msgid "I am not a member"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk jam anëtar"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:44
 msgid "I am a member"
-msgstr ""
+msgstr "Jam anëtar"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:47
 msgid "I am applying to join"
-msgstr ""
+msgstr "Po bëj kërkesë për të marrë pjesë"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:50
 msgid "I am the admin"
-msgstr ""
+msgstr "Jam admin"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_internal.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Unknown status"
-msgstr "Mesazh i panjohur "
+msgstr "Gjendje e panjohur"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:82
-#, fuzzy
 msgid "This group does not allow others to join"
-msgstr ""
-"Ky version mostër nuk lejon më tepër se dhjetë përdorues të futen njëherësh"
+msgstr "Ky grup nuk i lejon të tjerët t'i bashkohen"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:233
 msgid "You have successfully left the group"
-msgstr ""
+msgstr "Dolët me sukses prej grupit"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:257
 msgid "QQ Group Auth"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:258
 msgid "Your authorization request has been accepted by the QQ server"
-msgstr ""
+msgstr "Kërkesa juaj për autorizim është pranuar nga shërbyesi QQ"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:329
 msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
-msgstr ""
+msgstr "Dhatë një ID grupi jashtë intervalit të pranueshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:360
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
+msgstr "Jeni i sigurt se doni të dilni nga ky Qun?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_join.c:362
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
 "this operation will eventually remove this Qun."
 msgstr ""
+"Shënim, nëse jeni krijuesi, \n"
+"ky veprim ka shumë të ngjarë ta heqë këtë Qun."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:92
-#, c-format
-msgid "Code [0x%02X]: %s"
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_network.c:93
-#, fuzzy
-msgid "Group Operation Error"
-msgstr "Gabim Veprimi mbi Kartelë"
-
 #. we want to see window
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:124
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:87
 msgid "Do you want to approve the request?"
-msgstr ""
+msgstr "Doni ta miratoni këtë kërkesë?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:137
 msgid "Enter your reason:"
-msgstr ""
+msgstr "Jepni arsyen tuaj:"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:235
 msgid "You have successfully modified Qun member"
-msgstr ""
+msgstr "Ndryshuat me sukses anëtar Qun-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:305
 msgid "You have successfully modified Qun information"
-msgstr ""
+msgstr "Ndryshuat me sukses të dhëna Qun-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:392
 msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr ""
+msgstr "Krijuat me sukses një Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:394
-#, fuzzy
 msgid "Would you like to set up the Qun details now?"
-msgstr "Do të donit ta caktoni si ikonë shoku për këtë përdorues?"
+msgstr "Dëshironi të rregulloni hollësitë për Qun tani?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/group_opt.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Setup"
-msgstr "_Caktoni"
+msgstr "Rregullim"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:432
-#, fuzzy
 msgid "System Message"
-msgstr "Mesazh për i Larguar "
+msgstr "Mesazh Sistemi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/im.c:576
-#, fuzzy
 msgid "Failed to send IM."
-msgstr "Dështova në futjen te fjalosje"
+msgstr "Dështova në dërgim MA-je."
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/keep_alive.c:87
-#, fuzzy
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Gabim leximi"
+#, c-format
+msgid "Unknown-%d"
+msgstr "%d e panjohur"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:408
-#, fuzzy
-msgid "Error requesting login token"
-msgstr "Gabim në krijimin e lidhjes"
+msgid "Level"
+msgstr "Nivel"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/login_logout.c:486
-#, fuzzy
-msgid "Unable to login, check debug log"
-msgstr "I pazoti të hyj në AIM"
+msgid "Member"
+msgstr "Anëtar"
 
-# we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:139 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:173
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:109
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:189
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:549
-msgid "Unable to connect."
-msgstr "I pazoti të lidhem."
+msgid " VIP"
+msgstr " VIP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:186
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "E panjohur"
+msgid " TCP"
+msgstr "TCP"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:211
-#, fuzzy
-msgid "TCP Address"
-msgstr "Vendndodhje IP"
+msgid " FromMobile"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:213
-#, fuzzy
-msgid "UDP Address"
-msgstr "Vendndodhje IP"
+msgid " BindMobile"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:242
-#, fuzzy
-msgid "Level"
-msgstr "Kurrë"
+msgid " Video"
+msgstr "Video"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:373
-#, fuzzy
+msgid " Space"
+msgstr "Hapësirë"
+
+msgid "Flag"
+msgstr "Flamurkë"
+
+msgid "Ver"
+msgstr "Ver"
+
 msgid "Invalid name"
-msgstr "Emër përdoruesi i Pavlefshëm"
+msgstr "Emër i pavlefshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:439
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Alias:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Të lidhur Tani</b>: %d<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:440
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Përdorues:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Freskimi i Fundit</b>: %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:444
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "<b>Server</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Shërbyes</b>: %s: %d<br>\n"
+
+#, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>I plogësht prej:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Mënyrë Lidhjeje</b>: %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Server IP</b>: %s: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Përdorues:</b> %s<br>"
+#, c-format
+msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Emërstrehë e vërtetë</b>: %s: %d<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:446
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>My Public IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Alias:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP-ja Ime Publike</b>: %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:451
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Login Time</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Përdorues:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Kohë në Linjë</b>: %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:452
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Alias:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>IP-ja e Hyrjes së Fundit</b>: %s<br>\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:453
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"<b>Parë Së fundi:</b> %s më parë"
+msgstr "<b>Koha e Hyrjes së Fundit</b>: %s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:457
-#, fuzzy
 msgid "Login Information"
-msgstr "Të dhëna Diagnostikimi"
+msgstr "Të dhëna Hyrjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:533
-#, fuzzy
 msgid "Set My Information"
-msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
+msgstr "Rregullo Të dhënat mbi Mua"
 
 # if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:536 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1680
 msgid "Change Password"
 msgstr "Ndrysho Fjalëkalim"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:539
-#, fuzzy
 msgid "Show Login Information"
-msgstr "Të dhëna Diagnostikimi"
+msgstr "Shfaq të Dhëna Futjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:560
 msgid "Leave this QQ Qun"
-msgstr ""
+msgstr "Dil prej këtij QQ Qun"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:584
 msgid "Block this buddy"
-msgstr ""
+msgstr "Bllokoje këtë shok"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -10400,655 +7805,540 @@ msgstr ""
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:725 ../libpurple/protocols/qq/qq.c:727
-#, fuzzy
 msgid "QQ Protocol\tPlugin"
-msgstr "Shtojcë Protokolli IRC"
+msgstr "Protokol\tPlugin QQ"
 
 # connect to the server
-#: ../libpurple/protocols/qq/qq.c:752
-#, fuzzy
 msgid "Connect using TCP"
-msgstr "Po lidhem"
+msgstr "Lidhu përmes TCP-je"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:309
-#, fuzzy
+msgid "resend interval(s)"
+msgstr "Interval ridërgimesh (sek)"
+
+msgid "Keep alive interval(s)"
+msgstr "Interval(e) mbajtjeje gjallë"
+
+msgid "Update interval(s)"
+msgstr "Interval(e) përditësimi"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid token len, %d"
+msgstr "Gjatësi e pavlefshme \"token\"-i, %d"
+
+msgid "Keep alive error"
+msgstr "Gabim mbajtjeje gjallë"
+
+msgid "Failed to connect server"
+msgstr "Dështoi lidhja me shërbyesin"
+
 msgid "Socket error"
-msgstr "Gabim fjalosjeje"
+msgstr "Gabim \"socket\"-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/recv_core.c:319
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid ""
+"Lost connection with server:\n"
+"%d, %s"
+msgstr ""
+"Humba lidhjen me shërbyesin:\n"
+"%d, %s"
+
 msgid "Unable to read from socket"
-msgstr "I pazoti të lexoj \"socket\"-in"
+msgstr "I pazoti të lexoj prej \"socket\"-i"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:707
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
+msgid "Write Error"
+msgstr "Gabim Shkrimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:710
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:739
+msgid "Connection lost"
+msgstr "Lidhje e humbur"
+
+msgid "Couldn't resolve host"
+msgstr "S'u shquajt dot streha"
+
+msgid "hostname is NULL or port is 0"
+msgstr "emërstreha është NULL ose porta është 0"
+
+#, c-format
+msgid "Connecting server %s, retries %d"
+msgstr "Po bëhet lidhja me shërbyesin %s, %d prova"
+
+# we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+#. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
+msgid "Unable to connect."
+msgstr "I pazoti të lidhem."
+
+msgid "Could not resolve hostname"
+msgstr "S'u shqua dot emërstreha"
+
+msgid "Unable to login. Check debug log."
+msgstr "I pazoti të hyj. Shihni regjistrin e diagnostikimeve."
+
+msgid "Unable to login"
+msgstr "I pazoti të hyj"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Reply %s(0x%02X )\n"
+"Sent %s(0x%02X )\n"
+"Room id %d, reply [0x%02X]: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
-msgid "File Send"
-msgstr "Dështoi Dërgimi i Kartelës "
+msgid "Failed room reply"
+msgstr "Dështoi heqja e shokut"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/send_file.c:736
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%d canceled the transfer of %s"
-msgstr "%s anuloi shpërnguljen e %s"
+msgid "You are not a member of group \"%s\"\n"
+msgstr "Ju [%d] jeni shtuar te grupi \"%d\""
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:123
-#, fuzzy
-msgid "Connection lost"
-msgstr "Lidhja u Mbyll"
+msgid "Can not decrypt login reply"
+msgstr ""
 
-#. cancel login progress
-#: ../libpurple/protocols/qq/sendqueue.c:131
-#, fuzzy
-msgid "Login failed, no reply"
-msgstr "Hyrja dështoi (%s)."
+#, c-format
+msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
+msgstr "Kod i pavlefshëm token-i përgjigjeje, 0x%02X"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:110
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid "%d has declined the file %s"
+msgstr "%d hodhi tej kartelën %s"
+
+msgid "File Send"
+msgstr "Dërgim Kartele"
+
+#, c-format
+msgid "%d canceled the transfer of %s"
+msgstr "%d anuloi shpërnguljen e %s"
+
 msgid "Do you want to add this buddy?"
-msgstr "Doni të shtohet ky shok te lista juaj e shokëve?"
+msgstr "Doni të shtohet ky shok?"
 
 #. only need to get value
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:166
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Jeni asgjësuar prej %s (%s)"
+msgstr "Jeni shtuar nga %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:169
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:263
-#, fuzzy
 msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Do të donit ta mbishkruani?"
+msgstr "Do të donit ta shtoni?"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s has added you [%s] to his or her buddy list"
-msgstr "%s ju ka shtuar te listë e tij/e saj shokësh."
+msgstr "%s ju ka shtuar juve [%s] te lista e tij, ose e saj, e shokëve"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:192
 #, c-format
 msgid "User %s rejected your request"
-msgstr ""
+msgstr "Përdoruesi %s hodhi tej kërkesën tuaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:212
 #, c-format
 msgid "User %s approved your request"
-msgstr ""
+msgstr "Përdoruesi %s miratoi kërkesën tuaj"
 
 #. TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
-msgstr "%s don t'ju dërgojë një kartelë"
+msgstr "%s don t'ju shtojë juve [%s] si shok"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:239
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Message: %s"
-msgstr "_Mesazh:"
+msgstr "Mesazh: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/qq/sys_msg.c:261
 #, c-format
 msgid "%s is not in your buddy list"
-msgstr ""
+msgstr "%s nuk gjendet te lista juaj e shokëve"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:417
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid "Notice from: %s"
+msgstr "Njoftim prej: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
 msgid "Connection closed (writing)"
-msgstr "Lidhja u Mbyll"
+msgstr "Lidhja u ndërpre (shkrim)"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1290
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
-msgstr "<b>Përdorues:</b> %s<br>"
+msgstr "<b>Titull Grup:</b> %s<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1291
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Notes Group ID:</b> %s<br>"
-msgstr "<b>Përdorues:</b> %s<br>"
+msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1293
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Info for Group %s"
-msgstr "Të dhëna për %s"
+msgstr "Të dhëna për Grupin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1295
-#, fuzzy
 msgid "Notes Address Book Information"
-msgstr "Të dhëna Pune"
+msgstr "Të dhëna Shënimesh Libri Vendndodhjesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1327
-#, fuzzy
 msgid "Invite Group to Conference..."
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Fto Grup në Konferencë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1337
-#, fuzzy
 msgid "Get Notes Address Book Info"
-msgstr "Shto te Libër Vendndodhjesh"
+msgstr "Merr Të dhëna Shënimesh Libri Vendndodhjesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1504
 msgid "Sending Handshake"
-msgstr "Po dërgoj \"Handshake\""
+msgstr "Po dërgohet Duarshtrëngim"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1509
 msgid "Waiting for Handshake Acknowledgement"
-msgstr "Po pres të Pranohet \"Handshake\""
+msgstr "Po pritet Pranimi i Duartshtrëngimit"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1514
-#, fuzzy
 msgid "Handshake Acknowledged, Sending Login"
-msgstr "Duarshtrëngimi u Pranua, Po dërgoj Të dhëna Futjeje"
+msgstr "U pranua Duarshtrëngimi, Po dërgohet Hyrje"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1519
 msgid "Waiting for Login Acknowledgement"
-msgstr "Po pres për Pranim të Hyrjes"
+msgstr "Po pritet për Pranim të Hyrjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1524
 msgid "Login Redirected"
 msgstr "Hyrja u Ridrejtua"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1530
 msgid "Forcing Login"
-msgstr "Po detyroj Hyrje"
+msgstr "Po detyrohet Hyrja"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1534
 msgid "Login Acknowledged"
 msgstr "Hyrje e Pranuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1539
-#, fuzzy
 msgid "Starting Services"
-msgstr "Shërbime Online"
+msgstr "Po nisen Shërbime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
 msgstr ""
+"Një administrator Sametime-i ka shpërndarë lajmërimin vijues në shërbyesin %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1650
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
-msgstr ""
+msgstr "Njoftime Administratori Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1702
-#, fuzzy
 msgid "Connection reset"
-msgstr "Lidhja u Mbyll"
+msgstr "Rivendosje lidhjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1709
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading from socket: %s"
-msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+msgstr "Gabim gjatë leximit prej \"socket\"-i: %s"
 
 #. this is a regular connect, error out
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1732
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3726
-#, fuzzy
 msgid "Unable to connect to host"
-msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
+msgstr "S'bëhet dot lidhja me strehën"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1770
 #, c-format
 msgid "Announcement from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Njoftim prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:1944
-#, fuzzy
 msgid "Conference Closed"
-msgstr "Lidhja u Mbyll"
+msgstr "Koferenca u Mbyll"
 
 # TODO: Improve this! message to who or for what conference?
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2403
-#, fuzzy
 msgid "Unable to send message: "
-msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh: %s"
+msgstr "I pazoti të dërgoj mesazh:"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:2959
-#, fuzzy
 msgid "Place Closed"
-msgstr "Anuluar"
+msgstr "Vendi u Mbyll"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3229
 msgid "Microphone"
-msgstr ""
+msgstr "Mikrofon"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3230
 msgid "Speakers"
-msgstr ""
+msgstr "Altoparlantë"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3231
-#, fuzzy
 msgid "Video Camera"
-msgstr "Fjalosje Video"
+msgstr "Video Kamera"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3269
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4145
-#, fuzzy
 msgid "Supports"
-msgstr "suport"
+msgstr "Mbulon"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3274
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4119
 msgid "External User"
-msgstr ""
+msgstr "Përdorues i Jashtëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3380
-#, fuzzy
 msgid "Create conference with user"
-msgstr "Përzgjidhni një shërbyes konferencash për kërkesë"
+msgstr "Hap konferencë me përdoruesin"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3381
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
 "sent to %s"
 msgstr ""
+"Ju lutem jepni një temë për konferencën e re, dhe një mesazh ftesë për t'u "
+"dërguar te %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3385
-#, fuzzy
 msgid "New Conference"
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Konferencë e Re"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3387
-#, fuzzy
 msgid "Create"
-msgstr "Datë"
+msgstr "Krijo"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3452
-#, fuzzy
 msgid "Available Conferences"
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Konferenca të Mundshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3458
-#, fuzzy
 msgid "Create New Conference..."
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Krijo Konferencë të Re..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3465
-#, fuzzy
 msgid "Invite user to a conference"
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Fto përdorues te një konferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3466
 #, c-format
 msgid ""
 "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
 "\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
 "this user to."
 msgstr ""
+"Përzgjidhni konferencë prej listës vijuese për t'i dërguar ftesë përdoruesit "
+"%s. Përzgjidhni \"Krijoni Konferencë të Re\" nëse do të donit të krijonit "
+"konferencë të re ku të ftohet ky përdorues."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3471
-#, fuzzy
 msgid "Invite to Conference"
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Fto në Konferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3562
-#, fuzzy
 msgid "Invite to Conference..."
-msgstr "Nis Konferencë"
+msgstr "Fto te Konferencë..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3567
 msgid "Send TEST Announcement"
-msgstr ""
+msgstr "Dërgo Njoftim TEST"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3586 ../pidgin/gtkconv.c:4354
 msgid "Topic:"
 msgstr "Temë:"
 
 # Progress
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3614
-#, fuzzy
 msgid "No Sametime Community Server specified"
-msgstr "U lidha me Shërbyesin e Bashkësisë Sametime"
+msgstr "Nuk është treguar Shërbyes Bashkësie \"Sametime\""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3636
 #, c-format
 msgid ""
 "No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
 "Please enter one below to continue logging in."
 msgstr ""
+"Nuk është formësuar vendndodhje strehe apo IP për llogarinë Meanwhile %s. "
+"Për të vazhduar hyrjen, ju lutem jepni një më poshtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3641
-#, fuzzy
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
-msgstr "Dështoi Lidhja e Largët"
+msgstr "Rregullim Lidhjeje Meanwhile"
 
 # Progress
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3642
-#, fuzzy
 msgid "No Sametime Community Server Specified"
-msgstr "U lidha me Shërbyesin e Bashkësisë Sametime"
+msgstr "Nuk është treguar Shërbyes Bashkësie \"Sametime\""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:3644 ../pidgin/gtkblist.c:4041
 msgid "Connect"
 msgstr "Lidhu"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4135
 #, c-format
 msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
-msgstr ""
+msgstr "I panjohur (0x%04x)<br>"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4137
-#, fuzzy
 msgid "Last Known Client"
-msgstr "Klasifiko sipas klienti"
+msgstr "Klienti i Fundit i Njohur"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4301
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5506
-#, fuzzy
 msgid "User Name"
-msgstr "Emër përdoruesi"
+msgstr "Emër Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4304
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5509
 msgid "Sametime ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID Sametime"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4328
 msgid "An ambiguous user ID was entered"
-msgstr ""
+msgstr "U dha një ID përdoruesi e dykuptimtë "
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4329
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
 "select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
 msgstr ""
-"U gjet më shumë se një përdorues me të njëjtin emër. Përzgjidhni prej listës "
-"përdoruesin e duhur i cili të shtohet te lista e shokëve."
+"Identifikuesi '%s' mundet ndoshta t'i referohet cilitdo prej përdoruesve "
+"vijues. Përzgjidhni prej listës më poshtë përdoruesin e duhur, i cili të "
+"shtohet te lista e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4334
-#, fuzzy
 msgid "Select User"
-msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë"
+msgstr "Përzgjidhni Përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4418
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add user: user not found"
-msgstr "I pazoti të shtoj përdorues te %s (%s)"
+msgstr "I pazoti të shtoj përdoruesin: nuk u gjet përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4420
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
 "entry has been removed from your buddy list."
 msgstr ""
+"Identifikuesi '%s' nuk u përputh me ndonjë përdorues te bashkësia juaj "
+"Sametime. Ky zë është hequr prej listës suaj të shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:4425
-#, fuzzy
-msgid "Unable to add user"
-msgstr "I pazoti të ndaloj përdoruesin %s"
-
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5011
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reading file %s: \n"
 "%s\n"
 msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+"Gabim në leximin e kartelës %s: \n"
+"%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5146
-#, fuzzy
 msgid "Remotely Stored Buddy List"
-msgstr "Dërgo Listë Shokësh"
+msgstr "Listë Shokësh e Ruajtur Së largëti"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5151
-#, fuzzy
 msgid "Buddy List Storage Mode"
-msgstr "Listë Shokësh"
+msgstr "Mënyrë Ruajtjej Liste Shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5154
-#, fuzzy
 msgid "Local Buddy List Only"
-msgstr "Listë e _Luajtshme Shokësh"
+msgstr "Vetëm Listë Vendore Shokësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5156
-#, fuzzy
 msgid "Merge List from Server"
-msgstr "Fshij listë shokësh prej Shërbyesi"
+msgstr "Përziej Listë prej Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5158
-#, fuzzy
 msgid "Merge and Save List to Server"
-msgstr "Dërguar te shërbyesi vlerë CHL e gabuar"
+msgstr "Përziej dhe Ruaj Listë te Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5160
 msgid "Synchronize List with Server"
-msgstr ""
+msgstr "Njëkohëso Listën me Shërbyesin"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5215
 #, c-format
 msgid "Import Sametime List for Account %s"
-msgstr ""
+msgstr "Importo Listë Sametime për Llogarinë %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5255
 #, c-format
 msgid "Export Sametime List for Account %s"
-msgstr ""
+msgstr "Eksporto Listë Sametime për Llogarinë %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5309
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add group: group exists"
-msgstr "I pazoti të shtoj %s te listë mohimesh (%s)."
+msgstr "I pazoti të shtoj grup: grupi ekziston"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5310
 #, c-format
 msgid "A group named '%s' already exists in your buddy list."
-msgstr ""
+msgstr "Te lista juaj e shokëve ka tashmë një grup të quajtur '%s'."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5313
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5443
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add group"
-msgstr "I pazoti të riemërtoj grup"
+msgstr "I pazoti të shtoj grup"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5372
 msgid "Possible Matches"
-msgstr ""
+msgstr "Përputhje të Mundshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5388
+#, fuzzy
 msgid "Notes Address Book group results"
-msgstr ""
+msgstr "Përfundime grupi Libri Vendndodhjesh \"Notes\""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5389
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
 "Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
 "to your buddy list."
 msgstr ""
+"Identifikuesi '%s' ka të ngjarë t'i referohet ndonjërit prej grupeve vijues "
+"nga Shënime Libri Vendndodhjesh. Ju lutem përzgjidhni grupin e duhur prej "
+"listës më poshtë, që të shtohet te lista juaj e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5394
 #, fuzzy
 msgid "Select Notes Address Book"
-msgstr "Shto te Libër Vendndodhjesh"
+msgstr "Përzgjidhni Libër Vendndodhjesh \"Notes\""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5437
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add group: group not found"
-msgstr "I pazoti të lexoj prej rrjeti"
+msgstr "I pazoti të shtoj grup: nuk u gjet grup"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5439
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
 "Sametime community."
 msgstr ""
+"Identifikuesi '%s' nuk u përputh me ndonjë prej grupeve nga Shënime Libri "
+"Vendndodhjesh te bashkësia juaj Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5480
 #, fuzzy
 msgid "Notes Address Book Group"
-msgstr "Shto te Libër Vendndodhjesh"
+msgstr "Grup Libri Vendndodhjesh \"Notes\""
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5481
 msgid ""
 "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
 "group and its members to your buddy list."
 msgstr ""
+"Jepni emrin e një grupi nga Shënime Libri Vendndodhjesh te fusha më poshtë, "
+"që grupi dhe anëtarit e tij të shtohen te lista juaj e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5530
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
-msgstr "Përfundime kërkimi"
+msgstr "Përfundime kërkimi për '%s'"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5531
 #, c-format
 msgid ""
 "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
 "may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
 "buttons below."
 msgstr ""
+"Identifikuesi '%s' ka të ngjarë t'i referohet ndonjërit prej përdoruesve "
+"vijues. Me butonat e veprimeve më poshtë mundeni t'i shtoni këta përdorues "
+"te lista juaj e shokëve ose t'u dërgoni mesazhe."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5538 ../pidgin/gtknotify.c:756
 msgid "Search Results"
 msgstr "Përfundime Kërkimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5563
-#, fuzzy
 msgid "No matches"
 msgstr "Pa përputhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5564
 #, c-format
 msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
 msgstr ""
+"Identifikuesi '%s' nuk u përputh me ndonjë përdorues nga bashkësia juaj "
+"Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5568
-#, fuzzy
 msgid "No Matches"
 msgstr "Pa përputhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5605
-#, fuzzy
 msgid "Search for a user"
 msgstr "Kërko për përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5606
 msgid ""
 "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
 "in your Sametime community."
 msgstr ""
+"Jepni te fusha më poshtë një emër ose ID të pjesshme për kërkim përdoruesish "
+"me përputhje te bashkësia juaj Sametime."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5609
-#, fuzzy
 msgid "User Search"
-msgstr "Kërko"
+msgstr "Kërkim Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5622
 msgid "Import Sametime List..."
-msgstr ""
+msgstr "Importo Listë Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5626
 msgid "Export Sametime List..."
-msgstr ""
+msgstr "Eksporto Listë Sametime..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5630
 #, fuzzy
 msgid "Add Notes Address Book Group..."
-msgstr "Shto te Libër Vendndodhjesh"
+msgstr "Shto Grup Libri Vendndodhjesh \"Notes\"..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5634
-#, fuzzy
 msgid "User Search..."
-msgstr "Kërko"
+msgstr "Kërkim Përdoruesi..."
 
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5740
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
-msgstr ""
+msgstr "Detyro hyrjen (shpërfill ridrejtime shërbyesi)"
 
 #. pretend to be Sametime Connect
-#: ../libpurple/protocols/sametime/sametime.c:5750
 msgid "Hide client identity"
-msgstr ""
+msgstr "Fshih identitet klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:410
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:538
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:700
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:421
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:546
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:712
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:338
 #, c-format
 msgid "User %s is not present in the network"
 msgstr "Përdoruesi %s nuk është i pranishëm në rrjetin."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:53
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:110
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:124
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:134
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:254
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:53
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:124
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:134
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:139
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:257
 msgid "Key Agreement"
 msgstr "Marrëveshje Kyçash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:54
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:54
 msgid "Cannot perform the key agreement"
 msgstr "S'përmbush dot ujdi kyçash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:111
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:116
 msgid "Error occurred during key agreement"
 msgstr "Ndodhi gabim në marrëveshje kyçash "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:115
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:120
 msgid "Key Agreement failed"
 msgstr "Marrëveshja e Kyçave dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:120
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:125
 msgid "Timeout during key agreement"
 msgstr "Mbarim kohe gjatë ujdie kyçash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:125
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:130
 msgid "Key agreement was aborted"
 msgstr "Marrëveshja e kyçave u ndërpre"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:130
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:135
 msgid "Key agreement is already started"
 msgstr "Marrëveshja e kyçave ka zënë fill tashmë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:135
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:140
 msgid "Key agreement cannot be started with yourself"
 msgstr "Nuk mund të nisni marrëveshje kyçash me vetveten"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:255
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:383
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:497
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:508
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:258
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:389
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:514
 msgid "The remote user is not present in the network any more"
 msgstr "Përdoruesi i largët nuk është më i pranishëm në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:298
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:295
 #, c-format
 msgid ""
 "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
@@ -11057,8 +8347,6 @@ msgstr ""
 "Kërkesë pranimi kyçi marrë prej %s. Do të donit të përmbushet pranimi i "
 "kyçit?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:302
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:299
 #, c-format
 msgid ""
 "The remote user is waiting key agreement on:\n"
@@ -11069,99 +8357,40 @@ msgstr ""
 "Strehë e largët: %s\n"
 "Portë e largët: %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:315
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:312
 msgid "Key Agreement Request"
 msgstr "Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:382
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:412
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:452
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:388
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:465
 msgid "IM With Password"
-msgstr "IM Me Fjalëkalim"
+msgstr "MA Me Fjalëkalim"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:413
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:424
 msgid "Cannot set IM key"
-msgstr "S'caktoj dot kyç IM"
+msgstr "S'caktoj dot kyç MA-je"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:453
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:466
 msgid "Set IM Password"
-msgstr "Caktoni Fjalëkalim IM"
+msgstr "Caktoni Fjalëkalim MA-sh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:496
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:507
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:540
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1499
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1510
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:513
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:548
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1494
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1505
 msgid "Get Public Key"
 msgstr "Merr Kyç Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:541
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1500
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1511
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:549
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1495
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1506
 msgid "Cannot fetch the public key"
 msgstr "S'bie dot kyç publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:622
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1655
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:635
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1654
 msgid "Show Public Key"
 msgstr "Shfaq Kyç Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:623
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1027
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:237
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:636
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1033
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:237
 msgid "Could not load public key"
 msgstr "S'ngarkova dot kyç publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:701
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1053
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1168
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1288
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1289
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1307
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:713
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1087
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1159
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1294
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1295
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1313
 msgid "User Information"
 msgstr "Të dhëna Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:702
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1169
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1308
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:714
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1160
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1314
 msgid "Cannot get user information"
 msgstr "S'arrij të kem të dhëna përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:723
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:735
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not trusted"
 msgstr "Shoku %s nuk është i besueshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:726
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:738
 msgid ""
 "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
 "You can use the Get Public Key command to get the public key."
@@ -11171,19 +8400,13 @@ msgstr ""
 
 # Open file selector to select the public key.
 #. Open file selector to select the public key.
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1059
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1067
 msgid "Open..."
 msgstr "Hap..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1070
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1078
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
 msgstr "Shoku %s nuk është i pranishëm në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1073
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1081
 msgid ""
 "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
 "a public key."
@@ -11191,19 +8414,12 @@ msgstr ""
 "Për të shtuar shokun duhet të ipmortoni kyçin e tij/saj publik. Shtypni "
 "Importo për të importuar një kyç publik."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1077
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1085
-#, fuzzy
 msgid "_Import..."
-msgstr "Importo..."
+msgstr "_Importo..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1183
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1181
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Përzgjidhni përdoruesin e duhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1185
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1183
 msgid ""
 "More than one user was found with the same public key. Select the correct "
 "user from the list to add to the buddy list."
@@ -11211,8 +8427,6 @@ msgstr ""
 "U gjet më shumë se një përdorues me të njëjtin kyç publik. Përzgjidhni prej "
 "listës përdoruesin e duhur i cili të shtohet te lista e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1187
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1185
 msgid ""
 "More than one user was found with the same name. Select the correct user "
 "from the list to add to the buddy list."
@@ -11220,314 +8434,154 @@ msgstr ""
 "U gjet më shumë se një përdorues me të njëjtin emër. Përzgjidhni prej listës "
 "përdoruesin e duhur i cili të shtohet te lista e shokëve."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1474
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1474
 msgid "Detached"
 msgstr "Shkëputur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1478
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:58
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1478
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:49
 msgid "Indisposed"
 msgstr "Pa qejf"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1482
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:60
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1482
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:51
 msgid "Wake Me Up"
 msgstr "Zgjomë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1484
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:52
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1484
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:43
 msgid "Hyper Active"
 msgstr "Tej mase Veprues"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1486
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1486
 msgid "Robot"
 msgstr "Robot"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1493
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:743
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:516
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1493
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:654
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:512
 msgid "Happy"
 msgstr "I lumtur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1495
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:745
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:518
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1495
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:656
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:514
 msgid "Sad"
 msgstr "I trishtuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1497
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:747
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:520
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1497
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:658
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:516
 msgid "Angry"
 msgstr "I nxehur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1499
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:749
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:522
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1499
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:660
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:518
 msgid "Jealous"
 msgstr "Xheloz"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1501
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:751
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:524
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1501
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:662
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:520
 msgid "Ashamed"
 msgstr "I turpëruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1503
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:753
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:526
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1503
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:664
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:522
 msgid "Invincible"
 msgstr "I pamposhtur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1505
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:528
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1505
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:524
 msgid "In Love"
 msgstr "I dashuruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1507
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:757
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:530
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1507
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:668
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:526
 msgid "Sleepy"
 msgstr "Përgjumësh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1509
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:759
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:532
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1509
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:670
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:528
 msgid "Bored"
 msgstr "I mërzitur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1511
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:761
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:534
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1511
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:672
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:530
 msgid "Excited"
 msgstr "I eksituar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1513
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:763
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:536
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1513
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:674
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:532
 msgid "Anxious"
 msgstr "I merakosur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1545
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1207
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1545
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1202
 msgid "User Modes"
 msgstr "Mënyra Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1562
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1224
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1562
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1219
 msgid "Preferred Contact"
 msgstr "Kontakt i Parapëlqyer"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1567
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1229
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1567
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1224
 msgid "Preferred Language"
 msgstr "Gjuhë e Parapëlqyer"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1572
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1234
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1572
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1229
 msgid "Device"
 msgstr "Pajisje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1577
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1239
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1577
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1234
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:722
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:724
 msgid "Timezone"
 msgstr "Zonë kohe"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1582
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1244
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1582
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1239
 msgid "Geolocation"
 msgstr "Gjeovendndodhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1638
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1636
 msgid "Reset IM Key"
-msgstr "Ricaktoni Kyç IM"
+msgstr "Ricaktoni Kyç MA-sh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1643
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1642
 msgid "IM with Key Exchange"
-msgstr "IM me Shkëmbim Kyçesh"
+msgstr "MA me Shkëmbim Kyçesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1648
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1647
 msgid "IM with Password"
-msgstr "IM me Fjalëkalim"
+msgstr "MA me Fjalëkalim"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1661
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1660
 msgid "Get Public Key..."
 msgstr "Merr Kyç Publik..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1668
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1608
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1667
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1624
 msgid "Kill User"
 msgstr "Asgjëso Përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/buddy.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:993
-#: ../libpurple/protocols/silc10/buddy.c:1677
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:977
 msgid "Draw On Whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Vizato Në Tabela"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:39
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:39
 msgid "_Passphrase:"
 msgstr "_Parullë:"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:80
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:80
 #, c-format
 msgid "Channel %s does not exist in the network"
 msgstr "Kanali %s nuk ekziston në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:81
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:175
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:81
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:174
 msgid "Channel Information"
 msgstr "Të dhëna Kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:82
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:82
 msgid "Cannot get channel information"
 msgstr "S'arrij të kem të dhëna kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:119
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:119
 #, c-format
 msgid "<b>Channel Name:</b> %s"
 msgstr "<b>Emër Kanal:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:122
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:122
 #, c-format
 msgid "<br><b>User Count:</b> %d"
 msgstr "<br><b>Numërim Përdoruesish:</b> %d"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:129
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:129
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Founder:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Themelues Kanali:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:138
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:138
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Cipher:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Shifër Kanali:</b> %s"
 
 #. Definition of HMAC: http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:143
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:142
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel HMAC:</b> %s"
 msgstr "<br><b>Kanal HMAC:</b> %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:148
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:147
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Temë Kanali:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:153
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:152
 #, c-format
 msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
 msgstr "<br><b>Mënyra Kanali</b> "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:166
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:165
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Fingerprint:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Gjurmë gishtash Kyçi Themeluesi:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:167
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:166
 #, c-format
 msgid "<br><b>Founder Key Babbleprint:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Kyç Babbleprint Themeluesi:</b><br>%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:236
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:236
 msgid "Add Channel Public Key"
 msgstr "Shto Kyç Publik Kanali"
 
 # Add new public key
 #. Add new public key
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:304
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:291
 msgid "Open Public Key..."
 msgstr "Hap Kyç Publik..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:401
 msgid "Channel Passphrase"
 msgstr "Parullë Kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:430
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:408
 msgid "Channel Public Keys List"
 msgstr "Listë Kyçesh Publikë Kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:435
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
@@ -11542,125 +8596,69 @@ msgstr ""
 "Nëse janë caktuar kyçe publikë kanali, atëherë vetëm përdoruesit që kanë "
 "kyçe publikë të listuar janë në gjendje të futen."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:444
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:445
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:479
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:480
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:927
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:422
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:423
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:461
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:462
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:911
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Mirëfilltësim Kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:446
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:481
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:424
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:463
 msgid "Add / Remove"
 msgstr "Shto / Hiq"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:597
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:581
 msgid "Group Name"
 msgstr "Emër Grupi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:601
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1813
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1020
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:585
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1901
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:931
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Parullë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:612
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:596
 #, c-format
 msgid "Please enter the %s channel private group name and passphrase."
 msgstr "Ju lutem jepni emër grupi vetjak dhe dhe parullë kanali %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:614
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:598
 msgid "Add Channel Private Group"
 msgstr "Shto Grup Vetiak Kanali "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:742
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:726
 msgid "User Limit"
 msgstr "Kufi Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:743
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:727
 msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
 msgstr ""
 "Caktoni kufi përdoruesish në kanal. Vëreni zero për të ricaktuar kufi "
 "përdoruesish."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:907
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:891
 msgid "Invite List"
 msgstr "Listë Ftesash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:912
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:896
 msgid "Ban List"
 msgstr "Listë Ndalimesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:920
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:904
 msgid "Add Private Group"
 msgstr "Shto Grup Vetiak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:933
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:917
 msgid "Reset Permanent"
 msgstr "Ricaktojeni të Përhershëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:938
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:922
 msgid "Set Permanent"
 msgstr "Caktojeni të Përhershëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:946
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:930
 msgid "Set User Limit"
 msgstr "Caktoni Kufi Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:952
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:936
 msgid "Reset Topic Restriction"
 msgstr "Rivendosni Kufizime Teme"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:957
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:941
 msgid "Set Topic Restriction"
 msgstr "Vendosni Kufizime Teme"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:964
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:948
 msgid "Reset Private Channel"
 msgstr "Ricaktoni Kanal Vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:969
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:953
 msgid "Set Private Channel"
 msgstr "Caktoni Kanal Vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:976
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:960
 msgid "Reset Secret Channel"
 msgstr "Ricaktoni Kanal Sekret"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:981
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:965
 msgid "Set Secret Channel"
 msgstr "Caktoni Kanal Sekret"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1045
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1102
 #, c-format
 msgid ""
 "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
@@ -11668,329 +8666,178 @@ msgstr ""
 "Duhet të futeni në kanalin %s para se të mundni t'i bashkoheni një grupi "
 "privat"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1047
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1104
 msgid "Join Private Group"
 msgstr "Bashkoju Grupi Vetiak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1048
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1105
 msgid "Cannot join private group"
 msgstr "S'i bashkohem dot grupit privat"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1260
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1217
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
-#, fuzzy
 msgid "Call Command"
-msgstr "Urdhër"
+msgstr "Urdhër Thirrje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1260
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1218
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1299
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1137
 msgid "Cannot call command"
 msgstr "S'thërras dot urdhër"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/chat.c:1261
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1219
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1300
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1138
 msgid "Unknown command"
 msgstr "Urdhër i panjohur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:85 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:101
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:104 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:108
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:112 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:116
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:120 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:272
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:277 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:282
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:288 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:425
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:89 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:92
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:96
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:100
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:104
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:205
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:210
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:215
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:221
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:340
 msgid "Secure File Transfer"
 msgstr "Shpërngulje e Sigurtë Kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:86 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:102
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:105 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:109
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:113 ../libpurple/protocols/silc/ft.c:117
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:121 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:90
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:93 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:97
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:101
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:105
 msgid "Error during file transfer"
 msgstr "Gabim gjatë shpërnguljeje kartele"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Remote disconnected"
-msgstr "%s u shkëput"
+msgstr "I largëti u shkëput"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:106 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:94
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Leje e mohuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:110 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:98
 msgid "Key agreement failed"
 msgstr "Marrëveshja e kyçave dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Connection timed out"
-msgstr "Skadim Lidhjeje"
+msgstr "Mbaroi koha e ndërlidhjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Creating connection failed"
-msgstr "Lidhja dështoi"
+msgstr "Dështoi krijimi i ndërlidhjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:122 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:102
 msgid "File transfer session does not exist"
 msgstr "Nuk ka sesione shpërngulje kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:273 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:206
 msgid "No file transfer session active"
 msgstr "S'ka sesion shpërguljeje kartelash veprues"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:278 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:211
 msgid "File transfer already started"
 msgstr "Shpërngulje kartelash tashmë e filluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:283 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:216
 msgid "Could not perform key agreement for file transfer"
 msgstr "S'përmbusha dot ujdi kyçash për shpërngulje kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:289 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:222
 msgid "Could not start the file transfer"
 msgstr "S'munda të nis shpërnguljen e kartelës"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ft.c:426 ../libpurple/protocols/silc10/ft.c:341
 msgid "Cannot send file"
 msgstr "S'dërgoj dot kartelë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:57
 msgid "Error occurred"
-msgstr ""
+msgstr "Ndodhi një gabim"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:533 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:542
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:551
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:554
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:563
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:572
 #, c-format
 msgid "%s has changed the topic of <I>%s</I> to: %s"
 msgstr "%s ka ndryshuar temën e <I>%s</I> në: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:617
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:638
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set channel <I>%s</I> modes to: %s"
 msgstr "<I>%s</I> rregullon mënyra kanali <I>%s</I> në: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:621
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:642
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all channel <I>%s</I> modes"
 msgstr "<I>%s</I> hoqi tërë mënyrat e kanalit <I>%s</I> "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:654
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:675
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> set <I>%s's</I> modes to: %s"
 msgstr "<I>%s</I> caktoi mënyra <I>%s's</I> në: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:662
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:683
 #, c-format
 msgid "<I>%s</I> removed all <I>%s's</I> modes"
 msgstr "<I>%s</I> hoqi tërë mënyrat për <I>%s's</I> "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:691
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:712
 #, c-format
 msgid "You have been kicked off <I>%s</I> by <I>%s</I> (%s)"
 msgstr "Jeni përzënë <I>%s</I> prej <I>%s</I> (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:718 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:723
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:728
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:742
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:747
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:752
 #, c-format
 msgid "You have been killed by %s (%s)"
 msgstr "Jeni asgjësuar prej %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:749 ../libpurple/protocols/silc/ops.c:754
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:759
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:778
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:783
 #, c-format
 msgid "Killed by %s (%s)"
 msgstr "Asgjësuar prej %s (%s)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:796
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:829
 msgid "Server signoff"
 msgstr "Çnënshkrim shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:983
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1017
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Të dhëna Vetjake"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1006
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1040
 msgid "Birth Day"
 msgstr "Ditë Lindjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1014
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1048
 msgid "Job Role"
 msgstr "Post Pune"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1018
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1013
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1052
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:924
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1022
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1056
 msgid "Unit"
 msgstr "Njësi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1046
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1080
 msgid "Note"
 msgstr "Shënim"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1093
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1128
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Futu në Fjalosje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1127
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1039
 #, c-format
 msgid "You are channel founder on <I>%s</I>"
 msgstr "Jeni krijues kanali në <I>%s</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1131
-#: ../libpurple/protocols/silc10/chat.c:1043
 #, c-format
 msgid "Channel founder on <I>%s</I> is <I>%s</I>"
 msgstr "Themelues Kanali në <I>%s</I> është <I>%s</I>"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1190
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1326
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1183
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1332
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1071
-#, fuzzy
 msgid "Real Name"
-msgstr "Emër i vërtetë"
+msgstr "Emër i Vërtetë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1218
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1213
 msgid "Status Text"
 msgstr "Tekst Gjendjesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1279
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1351
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1285
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1357
 msgid "Public Key Fingerprint"
 msgstr "Gjurmë gishtash Kyçi Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1280
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1352
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1286
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1358
 msgid "Public Key Babbleprint"
 msgstr "\"Babbleprint\" Kyçi Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1292
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1298
-#, fuzzy
 msgid "_More..."
-msgstr "Më..."
+msgstr "_Më tepër..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1369
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1077
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:988
 msgid "Detach From Server"
 msgstr "Shkëput Prej Serveri"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1369
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1371
 msgid "Cannot detach"
 msgstr "S'shkëpus dot"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1389
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1382
 msgid "Cannot set topic"
 msgstr "S'caktoj dot temë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1418
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1414
 msgid "Failed to change nickname"
 msgstr "Dështova në ndryshim nofke"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1467
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
 msgid "Roomlist"
 msgstr "Listë Dhomash"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1467
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1462
 msgid "Cannot get room list"
 msgstr "S'marr dot listë dhome"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1468
-#, fuzzy
 msgid "Network is empty"
-msgstr "Statistika Rrjeti"
+msgstr "Rrjeti është i zbrazët"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1512
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1507
 msgid "No public key was received"
 msgstr "S'u mor kuç publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1524
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1537
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1519
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1532
 msgid "Server Information"
 msgstr "Të dhëna Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1525
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1520
 msgid "Cannot get server information"
 msgstr "S'arrij të kem të dhëna shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1548
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1549
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1558
 msgid "Server Statistics"
 msgstr "Statistika Shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1549
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1550
 msgid "Cannot get server statistics"
 msgstr "S'arrij të kem statistika shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1556
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1581
 #, c-format
 msgid ""
 "Local server start time: %s\n"
@@ -12025,60 +8872,36 @@ msgstr ""
 "Operatorë shërbyesi gjithsej: %d\n"
 "Operatorë router-i gjithsej: %d\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1588
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1604
 msgid "Network Statistics"
 msgstr "Statistika Rrjeti"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1596
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1612
 msgid "Ping failed"
 msgstr "Pingu dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1601
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1617
 msgid "Ping reply received from server"
 msgstr "Përgjigjje Ping marrë prej shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1609
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1625
 msgid "Could not kill user"
 msgstr "Nuk munda të asgjësoj përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1648
 msgid "WATCH"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1648
-#, fuzzy
 msgid "Cannot watch user"
-msgstr "S'shtoj dot veten tuaj"
+msgstr "S'ndjek dot përdoruesin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1724
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1775
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:277
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1811
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1858
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:190
 msgid "Resuming session"
-msgstr "Po i rikthehem sesionit"
+msgstr "Po rikthehet sesioni"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1726
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1813
 msgid "Authenticating connection"
-msgstr "Po mirëfilltësoj lidhjen"
+msgstr "Po mirëfilltësohet lidhja"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1777
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1860
 msgid "Verifying server public key"
-msgstr "Po verifikoj kyç publik shërbyesi"
+msgstr "Po verifikohet kyçi publik i shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/ops.c:1814
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1902
 msgid "Passphrase required"
 msgstr "Lipset parullë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:98 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
@@ -12087,12 +8910,10 @@ msgstr ""
 "Mora kyç publik për %s. Kopja juaj vendore nuk përputhet me këtë kyç. Do të "
 "donit ende të pranohet ky kyç publik?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:103 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:109
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
 msgstr "Mora kyç publik për %s. Do të donit të pranohet ky kyç publik?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:107 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Fingerprint and babbleprint for the %s key are:\n"
@@ -12105,108 +8926,70 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:110 ../libpurple/protocols/silc/pk.c:139
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:116
-#: ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:142
 msgid "Verify Public Key"
 msgstr "Verifiko Kyç Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:115 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:121
-#, fuzzy
 msgid "_View..."
-msgstr "Parje..."
+msgstr "_Parje..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/pk.c:140 ../libpurple/protocols/silc10/pk.c:143
 msgid "Unsupported public key type"
 msgstr "Tip kyçi publik i pambuluar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:217
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1749
 msgid "Disconnected by server"
 msgstr "Shkëputur prej shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:224
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1700
 msgid "Error during connecting to SILC Server"
 msgstr "Gabim gjatë lidhjes te Shërbyes SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:229
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1705
 msgid "Key Exchange failed"
 msgstr "Shkëmbimi i Kyçave dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:238
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1714
 msgid ""
 "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
 msgstr ""
 "Dështoi rimarrja e sesionit të shkëputur. Shtypni Rilidhu për të krijuar një "
 "lidhje të re."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:265
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:311
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:161
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Lidhja dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:280
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:193
 msgid "Performing key exchange"
-msgstr "Po kryej shkëmbim kyçesh"
+msgstr "Po kryhet shkëmbim kyçesh"
 
-# Progress
-#. Progress
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:343
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:325
-msgid "Connecting to SILC Server"
-msgstr "Po lidhem me Shërbyes SILC"
+msgid "Unable to create connection"
+msgstr "I pazoti të krijoj lidhje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:352
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Could not load SILC key pair"
-msgstr "S'ngarkova dot kyç publik"
+msgstr "S'u ngarkua dot çift kyçesh SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:366
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:355
-#, fuzzy
-msgid "Unable to create connection"
-msgstr "I pazoti të krijoj lidhje të re."
+# Progress
+#. Progress
+msgid "Connecting to SILC Server"
+msgstr "Po bëhet lidhja me Shërbyesin SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:395
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:267
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:438
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:313
-#, fuzzy
 msgid "Cannot initialize SILC protocol"
-msgstr "S'gatis dot lidhje SILC Client"
+msgstr "S'gatitet dot protokolli SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:445
-#, fuzzy
 msgid "Error loading SILC key pair"
-msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
+msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të çiftit të kyçeve SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:739
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:650
+#, c-format
+msgid "Download %s: %s"
+msgstr "Shkarkim i %s: %s"
+
 msgid "Your Current Mood"
 msgstr "Humori juaj i çastit"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:741
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:652 ../pidgin/gtkprefs.c:1641
 #, c-format
 msgid "Normal"
 msgstr "Normale"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:755
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:666
-#, fuzzy
 msgid "In love"
 msgstr "I dashuruar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:766
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:677
 msgid ""
 "\n"
 "Your Preferred Contact Methods"
@@ -12214,65 +8997,36 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Metoda Kontakti Tuajat të Parapëlqyera "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:774
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:561
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:685
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:557
 msgid "SMS"
 msgstr "SMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:776
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:563
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:687
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:559
 msgid "MMS"
 msgstr "MMS"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:778
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:689
-#, fuzzy
 msgid "Video conferencing"
 msgstr "Videokonferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:783
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:694
 msgid "Your Current Status"
 msgstr "Gjendja Juaj e Çastit"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:790
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:701
 msgid "Online Services"
 msgstr "Shërbime Online"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:793
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:704
 msgid "Let others see what services you are using"
 msgstr "Lëri të tjerët të shohin se ç'shërbime po përdorni"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:799
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:710
 msgid "Let others see what computer you are using"
 msgstr "Lëri të tjerët të shohin se ç'kompjuter po përdorni"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:806
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:717
 msgid "Your VCard File"
 msgstr "Kartela juaj VCard"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:812
-#, fuzzy
 msgid "Timezone (UTC)"
-msgstr "Zonë kohe"
+msgstr "Zonë kohore (UTC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:816
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:817
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:729
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:730
 msgid "User Online Status Attributes"
 msgstr "Atribute Gjendjeje Përdoruesi të Lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:818
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:731
 msgid ""
 "You can let other users see your online status information and your personal "
 "information. Please fill the information you would like other users to see "
@@ -12282,226 +9036,128 @@ msgstr ""
 "online dhe të dhëna vetjake. Ju lutem plotësoni të dhëna rreth jush që do të "
 "donit të shiheshin nga përdoruesit e tjerë."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:859
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:865
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1486
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:778
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1415
 msgid "Message of the Day"
 msgstr "Mesazhi i Ditës"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:859
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:772
 msgid "No Message of the Day available"
 msgstr "Pa Mesazh të Ditës të mundshëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:860
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1481
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:773
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1410
 msgid "There is no Message of the Day associated with this connection"
 msgstr "Nuk ka Mesazh të Ditës shoqëruar kësaj lidhjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:957
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1028
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1029
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:939
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:940
-#, fuzzy
 msgid "Create New SILC Key Pair"
-msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
+msgstr "Krijo Çift të Ri Kyçesh SILC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:911
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:824
-#, fuzzy
 msgid "Passphrases do not match"
-msgstr "Fjalëkalimet nuk përputhen."
+msgstr "Fjalëkalimet nuk përputhen"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:957
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:868
-#, fuzzy
 msgid "Key Pair Generation failed"
-msgstr "Marrëveshja e kyçave dështoi"
+msgstr "Prodhimi i Çiftit të Kyçeve dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:996
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:907
-#, fuzzy
 msgid "Key length"
-msgstr "Gjatësi Kyçi: \t%d bite\n"
+msgstr "Gjatësi kyçi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:998
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Public key file"
-msgstr "Kartelë Kyçi Publik"
+msgstr "Kartelë kyçi publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1000
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:911
-#, fuzzy
 msgid "Private key file"
-msgstr "Kartelë Kyçi Vetjak"
+msgstr "Kartelë kyçi vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1023
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:934
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase (retype)"
-msgstr "Fjalëkalim (rishtypeni)"
+msgstr "Fjalëkalim (rijepeni)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1030
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:941
-#, fuzzy
 msgid "Generate Key Pair"
-msgstr "Kartelë Kyçi Vetjak"
+msgstr "Prodho Çift Kyçesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1073
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:984
 msgid "Online Status"
 msgstr "Gjendje për I lidhur "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1081
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:992
 msgid "View Message of the Day"
 msgstr "Shihni Mesazhin e Ditës"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1085
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:996
-#, fuzzy
 msgid "Create SILC Key Pair..."
-msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
+msgstr "Prodho Çift Kyçesh SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1177
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1095
 #, c-format
 msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
 msgstr "Përdoruesi <I>%s</I> nuk është i pranishëm në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1357
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1286
 msgid "Topic too long"
 msgstr "Temë shumë e gjatë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1438
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1367
 msgid "You must specify a nick"
 msgstr "Duhet të përcaktoni nofkë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1540
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1469
 #, c-format
 msgid "channel %s not found"
 msgstr "Nuk u gjet kanal %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1545
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1474
 #, c-format
 msgid "channel modes for %s: %s"
 msgstr "mënyra kanali për %s: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1547
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1476
 #, c-format
 msgid "no channel modes are set on %s"
 msgstr "nuk ka mënyra kanali të vendosura për %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1560
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1489
 #, c-format
 msgid "Failed to set cmodes for %s"
 msgstr "Dështova në caktimin e \"cmodes\" për %s "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1590
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1519
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown command: %s, (may be a client bug)"
-msgstr "Urdhër i panjohur: %s, (mund të jetë edhe një \"bug\" i Gaim-it)"
+msgstr "Urdhër i panjohur: %s, (mund të jetë edhe një \"bug\" i klientit)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1653
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1582
 msgid "part [channel]: Leave the chat"
 msgstr "part [kanal]: Lër fjalosjen"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1657
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1586
 msgid "leave [channel]: Leave the chat"
 msgstr "leave [channel]: Lër fjalosjen"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1661
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1590
 msgid "topic [&lt;new topic&gt;]: View or change the topic"
 msgstr "topic [&lt;temë e re&gt;]: Shihni ose ndryshoni temën"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1666
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1595
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
 msgstr ""
 "join &lt;kanal&gt; [&lt;fjalëkalim&gt;]: Bashkoju një fjalosjeje në këtë "
 "rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1670
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1599
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: Listo kanale në këtë rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1674
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1603
 msgid "whois &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whois &lt;nofkë&gt;: Shihni të dhëna nofke"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1678
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1607
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2685
 msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
 msgstr ""
 "msg &lt;nokë&gt; &lt;mesazh&gt;: Dërgoji një përdoruesi një mesazh vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1682
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1611
 msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
 msgstr ""
 "query &lt;nofkë&gt; [&lt;mesazh&gt;]: Dërgo një mesazh vetjak te një "
 "përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1686
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1615
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
 msgstr "motd: Shihni Mesazhin e Ditës (Message Of The Day) të shërbyesit"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1690
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1619
 msgid "detach: Detach this session"
 msgstr "detach: Shkëput këtë sesion"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1694
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1623
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message"
-msgstr "quit [mesazh]: Shkëputu prej shërbyesit, me një mesazh po deshët"
+msgstr "quit [mesazh]: Shkëputuni prej shërbyesit, me një mesazh, po deshët"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1698
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1627
 msgid "call &lt;command&gt;: Call any silc client command"
 msgstr "call &lt;urdhër&gt;: Thërrisni çfarëdo urdhër silc klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1704
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1633
 msgid "kill &lt;nick&gt; [-pubkey|&lt;reason&gt;]: Kill nick"
 msgstr "kill &lt;nofkë&gt; [-pubkey|&lt;arsye&gt;]: Asgjëso nofkë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1708
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1637
 msgid "nick &lt;newnick&gt;: Change your nickname"
 msgstr "nick &lt;nofkë e re&gt;: Ndryshoni nofkën tuaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1712
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1641
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whowas &lt;nofkë&gt;: Shihni të dhëna nofke"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1716
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1645
 msgid ""
 "cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
 "channel modes"
@@ -12509,8 +9165,6 @@ msgstr ""
 "cmode &lt;kanal&gt; [+|-&lt;mënyra&gt;] [argumente]: Ndrysho ose shfaq "
 "mënyra kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1720
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1649
 msgid ""
 "cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
 "on channel"
@@ -12518,18 +9172,12 @@ msgstr ""
 "cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;mënyra&gt; &lt;nofkë&gt;: Ndrysho mënyra nofke "
 "në kanal"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1724
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1653
 msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
 msgstr "umode &lt;mënyrë përdoruesi&gt;: Caktoni mënyrat tuaja në rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1728
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1657
 msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
 msgstr "oper &lt;nofkë&gt; [-pubkey]: Merr privilegje operatori shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1732
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1661
 msgid ""
 "invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
 "channel invite list"
@@ -12537,43 +9185,27 @@ msgstr ""
 "invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;nofkë&gt;: fto nofkë ose shto/hiq prej liste "
 "ftesash kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1736
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1665
 msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
 msgstr "kick &lt;kanal&gt; &lt;nofkë&gt; [koment]: Përzër klient prej kanali"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1740
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1669
 msgid "info [server]: View server administrative details"
 msgstr "info [shërbyes]: Shihni hollësi administrative shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1744
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1673
 msgid "ban [&lt;channel&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Ban client from channel"
 msgstr "ban [&lt;kanal&gt; +|-&lt;nofkë&gt;]: Ndaloji klientit kanalin"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1748
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1677
 msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
 msgstr "getkey &lt;nofkë|shërbyes&gt;: Merr kyç publik shërbyesi ose klienti"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1752
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1681
 msgid "stats: View server and network statistics"
 msgstr "stats: Shihni statistika shërbyesi dhe rrjeti"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1756
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1685
 msgid "ping: Send PING to the connected server"
 msgstr "ping: Dërgo PING te shërbyesi i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1761
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1690
 msgid "users &lt;channel&gt;: List users in channel"
 msgstr "users &lt;kanal&gt;: Listo përdoruesa në kanal"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1765
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1694
 msgid ""
 "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List "
 "specific users in channel(s)"
@@ -12600,85 +9232,52 @@ msgstr ""
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1876
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1819
 msgid "SILC Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli SILC"
 
 # * description
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1878
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1821
 msgid "Secure Internet Live Conferencing (SILC) Protocol"
 msgstr "Protokoll Secure Internet Live Conferencing (SILC)"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1910
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1853 ../pidgin/gtkprefs.c:2036
 msgid "Network"
 msgstr "Rrjet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1921
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1864
 msgid "Public Key file"
 msgstr "Kartelë Kyçi Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1925
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1868
 msgid "Private Key file"
 msgstr "Kartelë Kyçi Vetjak"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1935
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1878
 msgid "Cipher"
-msgstr ""
+msgstr "Shifër"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1945
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1888
 msgid "HMAC"
-msgstr ""
+msgstr "HMAC"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1948
 msgid "Use Perfect Forward Secrecy"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor Sekret të Përkryer Përcjelljesh "
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1952
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1891
 msgid "Public key authentication"
 msgstr "Mirëfilltësim kyçi publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1955
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1894
 msgid "Block IMs without Key Exchange"
-msgstr "Blloko IM-ra pa Shkëmbim Kyçesh"
+msgstr "Blloko MA-ra pa Shkëmbim Kyçesh"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1958
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1897
 msgid "Block messages to whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Blloko mesazhet për tabelë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1961
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1900
 msgid "Automatically open whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Hape tabelën vetvetiu"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/silc.c:1964
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:1903
-#, fuzzy
 msgid "Digitally sign and verify all messages"
-msgstr "Nënshkruaj numerikisht tërë mesazhet IM"
+msgstr "Nënshkruaj dhe verifiko në mënyrë shifrore tërë mesazhet"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:207
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:249
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:207
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:247
 msgid "Creating SILC key pair..."
-msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
+msgstr "Po krijohet çift kyçesh SILC..."
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:215
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create SILC key pair\n"
-msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
+msgstr "S'krijohet dot çift kyçesh SILC\n"
 
 # Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
 # the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
@@ -12686,61 +9285,42 @@ msgstr "Po krijoj çift kyçesh SILC..."
 #. Hint for translators: Please check the tabulator width here and in
 #. the next strings (short strings: 2 tabs, longer strings 1 tab,
 #. sum: 3 tabs or 24 characters)
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:358
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:355
 #, c-format
 msgid "Real Name: \t%s\n"
 msgstr "Emër i vërtetë: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:360
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:357
 #, c-format
 msgid "User Name: \t%s\n"
 msgstr "Emër Përdoruesi: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:362
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Email: \t\t%s\n"
-msgstr "EMail: \t\t%s\n"
+msgstr "Email: \t\t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:364
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:361
 #, c-format
 msgid "Host Name: \t%s\n"
 msgstr "Emër Strehe: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:366
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:363
 #, c-format
 msgid "Organization: \t%s\n"
 msgstr "Organizëm: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:368
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:365
 #, c-format
 msgid "Country: \t%s\n"
 msgstr "Vend: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:369
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:366
 #, c-format
 msgid "Algorithm: \t%s\n"
 msgstr "Algoritëm: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:370
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:367
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Key Length: \t%d bits\n"
 msgstr "Gjatësi Kyçi: \t%d bite\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:372
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Version: \t%s\n"
-msgstr "Organizëm: \t%s\n"
+msgstr "Version: \t%s\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:374
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:369
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Fingerprint:\n"
@@ -12751,8 +9331,6 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:375
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:370
 #, c-format
 msgid ""
 "Public Key Babbleprint:\n"
@@ -12761,167 +9339,105 @@ msgstr ""
 "\"Babbleprint\" Kyçi Publik:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:379
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:380
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:374
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:375
 msgid "Public Key Information"
 msgstr "Të dhëna Kyçi Publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:559
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:555
 msgid "Paging"
 msgstr "Nr. faquesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:565
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:561
 msgid "Video Conferencing"
 msgstr "Videokonferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:583
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:579
 msgid "Computer"
 msgstr "Kompjuter"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:587
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:583
 msgid "PDA"
 msgstr "PDA"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/util.c:589
-#: ../libpurple/protocols/silc10/util.c:585
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:284 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:284
 #, c-format
 msgid "%s sent message to whiteboard. Would you like to open the whiteboard?"
-msgstr ""
+msgstr "%s dërgoi mesazh te tabela. Dëshironi të hapet tabela?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:288 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:288
 #, c-format
 msgid ""
 "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
 "whiteboard?"
-msgstr ""
+msgstr "%s dërgoi mesazh te tabela në kanalin %s. Dëshironi të hapet tabela?"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc/wb.c:302 ../libpurple/protocols/silc10/wb.c:302
 msgid "Whiteboard"
-msgstr ""
+msgstr "Tabela"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1559
 msgid "No server statistics available"
 msgstr "Pa statistika shërbyesi të gatshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1931
 #, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
 msgstr "Dështim: Mospërputhje versioni, përditësoni klientin tuaj"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1934
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk beson/mbulon kyçin tuaj publik"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1937
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk mbulon grupin KE të propozuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1940
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk mbulon shifrën e propozuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1943
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk mbulon PKCS-në e propozuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1946
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk mbulon funksionin hash të propozuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1949
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
 msgstr "Dështim: I largëti nuk mbulon HMAC-un e propozuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1951
 #, c-format
 msgid "Failure: Incorrect signature"
 msgstr "Dështim: Nënshkrim i pasaktë"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1953
 #, c-format
 msgid "Failure: Invalid cookie"
 msgstr "Dështim: \"Cookie\" e pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/ops.c:1964
 #, c-format
 msgid "Failure: Authentication failed"
 msgstr "Dështim: Mirëfilltësimi dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:182
 msgid "Cannot initialize SILC Client connection"
 msgstr "S'gatis dot lidhje SILC Client"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:290
-#, fuzzy
 msgid "John Noname"
-msgstr "Emër strehe"
+msgstr "Gjoni i Paemërt"
 
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:320
-#, fuzzy
-msgid "Cannot find/access ~/.silc directory"
-msgstr "Nuk mund të dërgoj një drejtori."
-
-#: ../libpurple/protocols/silc10/silc.c:334
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not load SILC key pair: %s"
-msgstr "S'ngarkova dot kyç publik"
+msgstr "S'u ngarkua dot çift kyçesh SILC: %s"
 
-#. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:416
-#, fuzzy
 msgid "Could not write"
-msgstr "S'munda të dërgoj"
+msgstr "S'shkruhej dot"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:438
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1529
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect"
-msgstr "Nuk munda të Lidhem"
+msgstr "S'u bë dot lidhja"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1059
-#, fuzzy
 msgid "Unknown server response."
-msgstr "Gabim i panjohur shërbyesi."
+msgstr "Përgjigje e panjohur shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1563
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1605
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1618
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1669
 msgid "Could not create listen socket"
 msgstr "S'munda të krijoj \"listen socket\""
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1586
-#, fuzzy
-msgid "Couldn't resolve host"
-msgstr "S'munda të lidhem te strehë"
+msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
+msgstr "Emra përdoruesish SIP mund të mos përmbajnë hapësira ose simbole @"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1677
-#, fuzzy
-msgid "Could not resolve hostname"
-msgstr "S'munda të dërgoj"
-
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1694
-#, fuzzy
-msgid "SIP screen names may not contain whitespaces or @ symbols"
-msgstr ""
-"Emrat e përdoruesve në SIP mund të mos përmbajnë hapësira apo simbole @"
-
 # *< api_version
 # *< type
 # *< ui_requirement
@@ -12940,7 +9456,6 @@ msgstr ""
 #. *< id
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1870
 msgid "SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli SIP/SIMPLE"
 
@@ -12955,169 +9470,131 @@ msgstr "Shtojcë Protokolli SIP/SIMPLE"
 # *< version
 # * summary
 #. * summary
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1871
 msgid "The SIP/SIMPLE Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojca e Protokollit SIP/SIMPLE"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1899
-#, fuzzy
 msgid "Publish status (note: everyone may watch you)"
-msgstr "Gjendje Botimi (shënim: mund t'ju shohë kushdo)"
+msgstr "Gjendje botimi (shënim: kushdo mund t'ju ndjekë)"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1905
 msgid "Use UDP"
 msgstr "Përdor UDP"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1907
-#, fuzzy
 msgid "Use proxy"
-msgstr "Përdor Ndërmjetës"
+msgstr "Përdor ndërmjetës"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1909
 msgid "Proxy"
 msgstr "Ndërmjetës"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1911
-#, fuzzy
 msgid "Auth User"
-msgstr "Përdorues AP"
+msgstr "Mirëfilltësim Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/simple/simple.c:1913
-#, fuzzy
 msgid "Auth Domain"
-msgstr "Automatike"
+msgstr "Mirëfilltësim Përkatësie"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:139
 #, c-format
 msgid "Looking up %s"
-msgstr "Po shoh për %s"
+msgstr "Po shihet për %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:148
 #, c-format
 msgid "Connect to %s failed"
 msgstr "Lidhu me %s dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:201
 #, c-format
 msgid "Signon: %s"
 msgstr "Nënshkrim: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:488
 #, c-format
 msgid "Unable to write file %s."
 msgstr "I pazoti të shkruaj kartelën %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:491
 #, c-format
 msgid "Unable to read file %s."
 msgstr "I pazoti të lexoj kartelën %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:494
 #, c-format
 msgid "Message too long, last %s bytes truncated."
 msgstr "Mesazh shumë i gjatë, shkurtuar me %s bajtet e fundit."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:497
 #, c-format
 msgid "%s not currently logged in."
 msgstr "%s jo i futur për çastin."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:500
 #, c-format
 msgid "Warning of %s not allowed."
 msgstr "Sinjalizim i %s i palejueshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:503
 #, c-format
 msgid "A message has been dropped, you are exceeding the server speed limit."
 msgstr "Ju është lënë një mesazh, po tejkaloni kufi shpejtësie shërbyesi."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:506
 #, c-format
 msgid "Chat in %s is not available."
 msgstr "Fjalosja në %s nuk është e mundshme."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:509
 #, c-format
 msgid "You are sending messages too fast to %s."
 msgstr "Po i dërgoni mesazhet te %s shumë shpejt."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:512
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was too big."
-msgstr "humbët një IM prej %s sepse qe shumë i madh."
+msgstr "Humbët një MA prej %s, ngaqë qe shumë i madh."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:515
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
-msgstr "Humbët një IM prej %s sepse u dërgua shumë shpejt."
+msgstr "Humbët një MA prej %s, ngaqë u dërgua shumë shpejt."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:518
 #, c-format
 msgid "Failure."
 msgstr "Dështim."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:521
 #, c-format
 msgid "Too many matches."
 msgstr "Shumë përputhje."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:524
 #, c-format
 msgid "Need more qualifiers."
 msgstr "Lipsen më tepër cilësues."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:527
 #, c-format
 msgid "Dir service temporarily unavailable."
 msgstr "Shërbim drejtorish përkohësisht i pamundur."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:530
 #, c-format
 msgid "Email lookup restricted."
-msgstr "Kërkim email-i i ndaluar."
+msgstr "Kufizim kërkimi email-i."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:533
 #, c-format
 msgid "Keyword ignored."
 msgstr "Fjalëkyç i shpërfillur."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:536
 #, c-format
 msgid "No keywords."
 msgstr "Pa fjalëkyça."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:539
 #, c-format
 msgid "User has no directory information."
 msgstr "Përdoruesi nuk ka të dhëna drejtorie."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:543
 #, c-format
 msgid "Country not supported."
 msgstr "Vend i pambuluar."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:546
 #, c-format
 msgid "Failure unknown: %s."
 msgstr "Dështim i panjohur: %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:549
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Incorrect screen name or password."
-msgstr "Nofkë ose fjalëkalim i pasaktë."
+#, c-format
+msgid "Incorrect username or password."
+msgstr "Emër përdoruesi ose fjalëkalim i pavlefshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:552
 #, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
 msgstr "Shërbimi është përkohësisht i pamundshëm."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:555
 #, c-format
 msgid "Your warning level is currently too high to log in."
 msgstr "Niveli juaj i sinjalizimeve për çastin është tepër i lartë për hyrje."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:558
 #, c-format
 msgid ""
 "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
@@ -13126,81 +9603,61 @@ msgstr ""
 "Jeni lidhur e shkëputur si shumë shpesh. Prisni dhjetë minuta dhe "
 "riprovoni. Nëse vazhdoni të provoni, do t'ju duhet të prisni akoma më gjatë."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:560
 #, c-format
 msgid "An unknown signon error has occurred: %s."
 msgstr "Ndodhi një gabim i panjohur nënshkrimi: %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:563
 #, c-format
 msgid "An unknown error, %d, has occurred. Info: %s"
 msgstr "Ndodhi një gabim i panjohur, %d. Të dhëna: %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:590
 msgid "Invalid Groupname"
 msgstr "Emër i pavlefshëm grupi"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:674
 msgid "Connection Closed"
 msgstr "Lidhja u Mbyll"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:714
 msgid "Waiting for reply..."
-msgstr "Po pres për përgjigje..."
+msgstr "Po pritet për përgjigje..."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:792
 msgid "TOC has come back from its pause. You may now send messages again."
 msgstr ""
 "TOC e mori veten pas pushimit. Tani mundeni të dërgoni mesazhet tuaj sërish."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:995
 msgid "Password Change Successful"
 msgstr "Ndryshim i Sukseshëm Fjalëkalimi"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1366 ../pidgin/gtkblist.c:5582
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5932
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1535
 msgid "Get Dir Info"
 msgstr "Merr Të dhëna Drejt."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1675
 msgid "Set Dir Info"
 msgstr "Caktoni Të dhëna Drejt."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1797
 #, c-format
 msgid "Could not open %s for writing!"
 msgstr "S'hapa dot %s për shkrim!"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1833
 msgid "File transfer failed; other side probably canceled."
 msgstr "Shpërngulja e kartelës dështoi; mbase ana tjetër e anuloi."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1878 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:1918
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2042 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2130
 msgid "Could not connect for transfer."
 msgstr "S'u lidha dot për shpërngulje."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2075
 msgid "Could not write file header. The file will not be transferred."
 msgstr "S'munda të shkruaj titull kartele. Kartela nuk do të shpërngulet."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2175
-#, fuzzy
 msgid "Save As..."
-msgstr "Ruaj Ikonë Si..."
+msgstr "Ruaje Si..."
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2209
 #, c-format
 msgid "%s requests %s to accept %d file: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgid_plural "%s requests %s to accept %d files: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgstr[0] "%s ju kërkon %s të pranoni %d kartelë: %s (%.2f %s)%s%s"
 msgstr[1] "%s ju kërkon %s të pranoni %d kartela: %s (%.2f %s)%s%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s requests you to send them a file"
 msgstr "%s ju kërkon t'i dërgoni kartelë"
@@ -13226,30 +9683,23 @@ msgstr "%s ju kërkon t'i dërgoni karte
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2306 ../libpurple/protocols/toc/toc.c:2308
 msgid "TOC Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli TOC"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:782
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a webcam invite, which is not yet supported."
-msgstr ""
+msgstr "%s ju dërgoi një ftesë për kamera web, çka nuk mbulohet ende."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:838
 msgid "Your Yahoo! message did not get sent."
 msgstr "Mesazhi juaj Yahoo! nuk u dërgua."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:960
 #, c-format
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Mesazh sistemi Yahoo! për %s:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1029
-#, fuzzy
 msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Mesazh Mohimi Autorizimi:"
+msgstr "Mesazh mohimi autorizimi:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -13258,33 +9708,28 @@ msgstr ""
 "%s ka hedhur tej (në mënyrë prapavepruese) kërkesën tuaj për ta shtuar te "
 "lista juaj për arsyen vijuese: %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1050
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
 msgstr ""
 "%s ka hedhur tej (në mënyrë prapavepruese) kërkesën tuaj për ta shtuar te "
 "lista juaj."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1052
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "Shto shok të hedhur tej"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1994
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
 "method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
 "Check %s for updates."
 msgstr ""
 "Shërbyesi Yahoo ka kërkuar përdorimin e një metode mirëfilltësimi të "
-"papranuar. Ky version i Gaim-it ka gjasa të mos mundë të hyjë me sukses te "
-"Yahoo. Shihni %s për përditësime."
+"papranuar. Ka gjasa të mos arrini dot të hyni me sukses te Yahoo. Shihni %"
+"s për përditësime."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:1997
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
 msgstr "Mirëfilltësim Yahoo! i Dështuar"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2063
 #, c-format
 msgid ""
 "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
@@ -13293,182 +9738,119 @@ msgstr ""
 "Provuat të shpërfillni %s, por përdoruesi gjendet në listën tuaj të "
 "shokëve. Klikimi i \"Po\"-së do ta heqë dhe shpërfillë shokun."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2066
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Të shpërfill shok?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2129
 msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
 msgstr "Llogaria juaj është kyçur, ju lutem futuni te \"site\"-i Yahoo!"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2132
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
 msgstr ""
 "Numrë gabimi të panjohur %d. Hyrja te \"site\"-i web Yahoo! mund ta ndreqë "
 "këtë."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2186
 #, c-format
 msgid "Could not add buddy %s to group %s to the server list on account %s."
 msgstr "S'shtoj dot shokun %s te grupi %s te listë shërbyesi në llogarinë %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2189
 msgid "Could not add buddy to server list"
 msgstr "S'munda të shtoj shok te listë shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2308
 #, c-format
 msgid "[ Audible %s/%s/%s.swf ] %s"
-msgstr ""
+msgstr "[%s/%s/%s.swf e dëgjueshme] %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2651
-#, fuzzy
 msgid "Received unexpected HTTP response from server."
-msgstr "Përgjigje e pavlefshme prej shërbyesit."
+msgstr "U mor prej shërbyesit përgjigje HTTP e papritur."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2675
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2861
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2964
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2974
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:585
 msgid "Connection problem"
 msgstr "Problem lidhjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2701
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with %s:\n"
 "%s"
-msgstr "Bashkëbisedim me %s te %s"
+msgstr ""
+"U humb lidhja me %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:2726
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not establish a connection with %s:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Nuk u arrit të vendosej lidhja me %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3081
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3767
-#, fuzzy
 msgid "Not at Home"
 msgstr "Jo Në Shtëpi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3083
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3770
-#, fuzzy
 msgid "Not at Desk"
 msgstr "Jo Në Tryezë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3085
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3773
-#, fuzzy
 msgid "Not in Office"
 msgstr "Jo Në Zyrë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3089
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3779
 msgid "On Vacation"
 msgstr "Me Pushime"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3093
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3785
 msgid "Stepped Out"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3186
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3216
 msgid "Not on server list"
 msgstr "Jo në listë shërbyesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3233
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3291
 msgid "Appear Online"
 msgstr "Shfaqu I lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3236
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3312
 msgid "Appear Permanently Offline"
 msgstr "Shfaqu Përherë Jo i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3254
-#, fuzzy
 msgid "Presence"
-msgstr "Parapëlqime"
+msgstr "Prani"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3297
 msgid "Appear Offline"
 msgstr "Shfaqet Jo i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3306
 msgid "Don't Appear Permanently Offline"
 msgstr "Mos u Duk Përherë Jo i lidhur"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3354
 msgid "Join in Chat"
 msgstr "Bashkoju Fjalosjes"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3360
 msgid "Initiate Conference"
 msgstr "Nis Konferencë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3388
-#, fuzzy
 msgid "Presence Settings"
-msgstr "Rregullime për Stealth"
+msgstr "Rregullime Pranie"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3394
 msgid "Start Doodling"
 msgstr ""
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3495
-#, fuzzy
 msgid "Activate which ID?"
-msgstr "Veprues cili ID?"
+msgstr "Veprues cila ID?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3506
 msgid "Join whom in chat?"
 msgstr "T'i bashkohem kujt në fjalosje?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3518
 msgid "Activate ID..."
 msgstr "Aktivizo ID"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3522
-#, fuzzy
 msgid "Join User in Chat..."
-msgstr "Bashkoju përdoruesi në fjalosje..."
+msgstr "Bashkoju Përdoruesi në Fjalosje..."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:3527
-#, fuzzy
 msgid "Open Inbox"
-msgstr "Hap Hotmail Inbox"
+msgstr "Hap Të Marrë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4119
-#, fuzzy
-msgid "Buzz"
-msgstr "Buzz!!"
-
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4121
-#, c-format
-msgid "Buzzing %s..."
-msgstr ""
-
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4136
 msgid "join &lt;room&gt;: Join a chat room on the Yahoo network"
 msgstr "join &lt;dhomë&gt; Bashkoju një dhome fjalosjeje në rrjetin Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4141
-#, fuzzy
 msgid "list: List rooms on the Yahoo network"
-msgstr "list: Listo kanale në këtë rrjet"
+msgstr "list: Radhit dhoma te rrjeti Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4149
 msgid "doodle: Request user to start a Doodle session"
-msgstr ""
+msgstr "doodle: Kërkoji përdoruesit të nisë një sesion Doodle"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -13491,94 +9873,64 @@ msgstr ""
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4358
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4360
 msgid "Yahoo Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4383
 msgid "Yahoo Japan"
 msgstr "Yahoo Japoni"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4386
-#, fuzzy
 msgid "Pager server"
-msgstr "Shërbyes \"Proxy\""
+msgstr "Shërbyes Faquesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4389
-#, fuzzy
 msgid "Japan Pager server"
-msgstr "Strehë Japoneze Faquesi"
+msgstr "Shërbyes Japonez Faquesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4392
 msgid "Pager port"
 msgstr "Portë faquesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4395
-#, fuzzy
 msgid "File transfer server"
-msgstr "Strehë shpërnguljesh kartelash"
+msgstr "Shërbyes shpërnguljesh kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4398
-#, fuzzy
 msgid "Japan file transfer server"
-msgstr "Strehë Japoneze shpërngulje kartelash"
+msgstr "Shërbyes Japonez shpërnguljesh kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4401
 msgid "File transfer port"
 msgstr "Portë shpërnguljesh kartelash"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4404
-#, fuzzy
 msgid "Chat room locale"
-msgstr "Vendore Dhome Fjalosjeje"
+msgstr "Vendore dhome fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4407
 msgid "Ignore conference and chatroom invitations"
-msgstr ""
+msgstr "Shpërfill ftesa konferencash dhe dhomash fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4415
-#, fuzzy
 msgid "Chat room list URL"
-msgstr "Url Liste Dhome Fjalosjeje"
+msgstr "Url liste dhome fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4418
 msgid "Yahoo Chat server"
-msgstr ""
+msgstr "Shërbyes fjalosjeje Yahoo"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo.c:4421
-#, fuzzy
 msgid "Yahoo Chat port"
-msgstr "Yahoo Japoni"
+msgstr "Portë fjalosjeje Yahoo"
 
 #. Write a local message to this conversation showing that a request for a
 #. * Doodle session has been made
 #.
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_doodle.c:98
 msgid "Sent Doodle request."
-msgstr ""
+msgstr "Dërgova kërkesë Doodle."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:270
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:279
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_filexfer.c:288
 msgid "Unable to establish file descriptor."
 msgstr "I pazoti të vendos përshkrues kartele."
 
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_packet.c:307
-#, fuzzy
-msgid "Write Error"
-msgstr "Gabim shkrimi"
+#, c-format
+msgid "%s is trying to send you a group of %d files.\n"
+msgstr "%s po përpiqet t'ju dërgojë një grup prej %d kartelash.\n"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:797
 msgid "Yahoo! Japan Profile"
 msgstr "Profil Yahoo! për Japoninë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:798
 msgid "Yahoo! Profile"
 msgstr "Profil Yahoo!"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:838
 msgid ""
 "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
 "time."
@@ -13586,64 +9938,48 @@ msgstr ""
 "Më vjen keq, profile me shenjë përmbajtjeje materialesh për të rritur nuk "
 "mbulohen tani për tani. "
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:840
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
 "web browser:"
 msgstr ""
-"Nëse doni të vizitoni këtë profil, ju duhet të vizitoni këtë lidhje me "
-"shfletuesin tuaj web"
+"Nëse doni ta shihni këtë profil, lypset të vizitoni këtë lidhje përmes "
+"shfletuesit tuaj web:"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1034
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "ID Yahoo!"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1109
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1113
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1117
 msgid "Hobbies"
 msgstr "Hobi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1127
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1131
 msgid "Latest News"
 msgstr "Të reja më të Fundit"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1152
 msgid "Home Page"
 msgstr "Faqe Hyrëse"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1167
 msgid "Cool Link 1"
 msgstr "Lidhje \"Cool\" 1"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1172
 msgid "Cool Link 2"
 msgstr "Lidhje \"Cool\" 2"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1176
 msgid "Cool Link 3"
 msgstr "Lidhje \"Cool\" 3"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1190
 msgid "Last Update"
 msgstr "Përditësimi i Fundit"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1199
 #, c-format
 msgid "User information for %s unavailable"
 msgstr "Të dhëna përdoruesi për %s të pamundshme"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
 "supported at this time."
 msgstr ""
-"Më ndjeni, ky profil duket të jetë në një gjuhë që nuk mbulohet në këtë kohë."
+"Më ndjeni, ky profil duket të jetë në një gjuhë apo format që nuk mbulohet "
+"hëpërhë."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1221
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
 "server-side problem. Please try again later."
@@ -13651,7 +9987,6 @@ msgstr ""
 "S'munda të marr profil e përdoruesit. Ka shumë të ngjarë të jetë një problem "
 "i shërbyesit. Ju lutem riprovoni më vonë."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1224
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
 "does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
@@ -13662,94 +9997,74 @@ msgstr ""
 "gjejë një profil përdoruesi. Nëse e dini që përdoruesi ekziston, ju lutem "
 "riprovoni më vonë."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoo_profile.c:1231
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "Profili i përdoruesit është bosh."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:217
 #, c-format
 msgid "%s declined your conference invitation to room \"%s\" because \"%s\"."
 msgstr "%s hodhi tej ftesën tuaj për konferencë te dhoma \"%s\" sepse \"%s\"."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:219
 msgid "Invitation Rejected"
 msgstr "ftesë e hedhur poshtë"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:438
 msgid "Failed to join chat"
 msgstr "Dështova në futjen te fjalosje"
 
 #. -6
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:441
-#, fuzzy
 msgid "Unknown room"
-msgstr "Gabim i Panjohur "
+msgstr "Dhomë e panjohur"
 
 #. -15
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:444
-#, fuzzy
 msgid "Maybe the room is full"
-msgstr "Mbase dhoma është plot?"
+msgstr "Ndoshta dhoma është plot"
 
 #. -35
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:447
-#, fuzzy
 msgid "Not available"
-msgstr "Jo i mundshëm"
+msgstr "Jo i passhëm"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:451
 msgid ""
 "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
 "able to rejoin a chatroom"
 msgstr ""
+"Gabim i panjohur. Mund t'ju duhet të dilni e të prisni pesë minuta përpara "
+"se të jeni në gjendje të rifuteni në një dhomë fjalosjeje"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:534
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
 msgstr "Tani jeni duke u fjalosur te %s."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:719
 msgid "Failed to join buddy in chat"
 msgstr "Dështova në lidhjen me shokun te fjalosja"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:720
 msgid "Maybe they're not in a chat?"
 msgstr "Mbase nuk janë në ndonjë fjalosje?"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1416
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1442
 msgid "Fetching the room list failed."
 msgstr "Dështoi prurja e listës së dhomave."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1500
 msgid "Voices"
 msgstr "Zëra"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1503
 msgid "Webcams"
 msgstr "Kamera web"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1514
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1584
 msgid "Unable to fetch room list."
 msgstr "I pazoti të bie listë dhomash."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/yahoochat.c:1577
 msgid "User Rooms"
 msgstr "Dhoma Përdoruesi"
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:456
 msgid "Connection problem with the YCHT server."
 msgstr "Problem lidhjeje me shërbyesin YCHT."
 
-#: ../libpurple/protocols/yahoo/ycht.c:475
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Lost connection with server\n"
 "%s"
-msgstr "I palidhur te shërbyesi."
+msgstr ""
+"Humbi lidhja me shërbyesin\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:354
 msgid ""
 "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
 "in the Account Editor)"
@@ -13757,81 +10072,61 @@ msgstr ""
 "(Pati një gabim në shndërrimin e këtij mesazhi.\tkontrolloni mundësinë "
 "'Kodime' te Përpunues Llogarish)"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:752
 #, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
 msgstr "I pazoti të dërgoj fjalosje te %s,%s,%s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:791
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1210
-#, fuzzy
 msgid "Hidden or not logged-in"
-msgstr "<br>I fshehur ose jo i futur"
+msgstr "I fshehur ose jo i futur"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:797
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1212
 #, c-format
 msgid "<br>At %s since %s"
 msgstr "<br>Në %s që prej %s"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1546
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:1547
 msgid "Anyone"
 msgstr "Cilido"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2354
 msgid "_Class:"
 msgstr "_Klasë:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2360
 msgid "_Instance:"
 msgstr "_Instancë:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2366
 msgid "_Recipient:"
 msgstr "_Marrës:"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2377
 #, c-format
 msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
 msgstr "Përpjekja për t'u regjistruar te %s,%s,%s dështoi"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2690
 msgid "zlocate &lt;nick&gt;: Locate user"
 msgstr "zlocate &lt;nofkë&gt;: Pikas përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2695
 msgid "zl &lt;nick&gt;: Locate user"
 msgstr "zl &lt;nofkë&gt;: Pikas përdorues"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2700
 msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
 "instance &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t'u përdorur në këtë klasë"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2705
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
 "inst &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t'u përdorur në këtë klasë"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2710
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr ""
 "inst &lt;instancë&gt;: Caktoni instancën për t'u përdorur në këtë klasë"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2716
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
 msgstr ""
 "sub &lt;klasë&gt; &lt;instancë&gt; &lt;marrës&gt;: Bashkoju një fjalosjeje "
 "të re"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2721
 msgid ""
 "zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
 msgstr ""
 "zi &lt;instance&gt;: Dërgo një mesazh te &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2727
 msgid ""
 "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
 "<i>instance</i>,*&gt;"
@@ -13839,7 +10134,6 @@ msgstr ""
 "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Dërgo një mesazh te &lt;<i>class</i>,"
 "<i>instance</i>,*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2733
 msgid ""
 "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
 "<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
@@ -13847,7 +10141,6 @@ msgstr ""
 "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Dërgo një mesazh te "
 "&lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2739
 msgid ""
 "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
 "<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
@@ -13855,15 +10148,12 @@ msgstr ""
 "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Dërgo mesazh te &lt;MESAZH,"
 "<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2744
 msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
 msgstr "zc &lt;class&gt;: Dërgo një mesazh te &lt;<i>class</i>,VETJAKE,*&gt;"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2850
 msgid "Resubscribe"
 msgstr "Riabonohu"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2853
 msgid "Retrieve subscriptions from server"
 msgstr "Merr regjistrime prej shërbyesi"
 
@@ -13888,136 +10178,105 @@ msgstr "Merr regjistrime prej shërbyesi
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2946
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2948
 msgid "Zephyr Protocol Plugin"
 msgstr "Shtojcë Protokolli Zephyr"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2973
-#, fuzzy
 msgid "Use tzc"
-msgstr "Hiq"
+msgstr "Përdor tzc"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2976
-#, fuzzy
 msgid "tzc command"
-msgstr "S'ka të tillë urdhër."
+msgstr "Urdhër tzc"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2979
 msgid "Export to .anyone"
 msgstr "Eksporto te .cilido"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2982
 msgid "Export to .zephyr.subs"
 msgstr "Eksporto te .zephyr.subs"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2985
 msgid "Import from .anyone"
 msgstr "Importo prej .cilitdo"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2988
 msgid "Import from .zephyr.subs"
 msgstr "Importo prej .zephyr.subs"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2991
 msgid "Realm"
 msgstr "Emër i vërtetë"
 
-#: ../libpurple/protocols/zephyr/zephyr.c:2994
 msgid "Exposure"
 msgstr "Ekspozim"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:459 ../libpurple/proxy.c:894 ../libpurple/proxy.c:1049
-#: ../libpurple/proxy.c:1617
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Unable to create socket:\n"
 "%s"
-msgstr "I pazoti të krijoj \"socket\""
+msgstr ""
+"I pazoti të krijoj \"socket\":\n"
+"%s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:659
 #, c-format
 msgid "Unable to parse response from HTTP proxy: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u përtyp dot përgjigjja prej ndërmjetësit HTTP: %s\n"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:698 ../libpurple/proxy.c:744 ../libpurple/proxy.c:780
-#: ../libpurple/proxy.c:792
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "HTTP proxy connection error %d"
-msgstr "Gabim lidhjeje \"proxy\" %d"
+msgstr "Gabim lidhjeje i shërbyesit HTTP %d"
 
 # XXX: why in the hell are we calling gaim_connection_error() here?
 # Forbidden
-#: ../libpurple/proxy.c:788
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling."
-msgstr "Hyrje e mohuar: shërbyesi \"proxy\" ndalon tunelizim të portës %d."
+msgstr ""
+"Hyrje e mohuar: shërbyesi ndërmjetës HTTP ndalon tunelizim të portës %d."
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1012
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error resolving %s"
-msgstr "Gabim në xhirimin e %s"
+msgstr "Gabim në shquajtjen e %s"
 
-#: ../libpurple/proxy.c:1714
-#, fuzzy
 msgid "Could not resolve host name"
-msgstr "S'munda të dërgoj"
+msgstr "Nuk shquajtja dos emër strehe"
 
+#, c-format
+msgid "Requesting %s's attention..."
+msgstr "Po tërhiqet vëmendja e %s..."
+
+# MSG_CLIENT_WHOIS
+#, c-format
+msgid "%s has requested your attention!"
+msgstr "%s ka kërkuar vëmendjen tuaj!"
+
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Yes and No buttons.
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1378
-#, fuzzy
 msgid "_Yes"
-msgstr "Po"
+msgstr "_Po"
 
-#: ../libpurple/request.h:1378
-#, fuzzy
 msgid "_No"
-msgstr "Jo"
+msgstr "_Jo"
 
 # *
 # * A wrapper for gaim_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses Accept and Cancel buttons.
 #.
-#: ../libpurple/request.h:1398
-#, fuzzy
 msgid "_Accept"
-msgstr "Prano"
+msgstr "_Prano"
 
 #. *
 #. * The default message to use when the user becomes auto-away.
 #.
-#: ../libpurple/savedstatuses.c:48
 msgid "I'm not here right now"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk jam këtu tani për tani"
 
-#: ../libpurple/savedstatuses.c:535
-#, fuzzy
 msgid "saved statuses"
-msgstr "Gjendje të Ruajtura"
+msgstr "gjendje të ruajtura"
 
-#: ../libpurple/server.c:234
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s.\n"
 msgstr "%s tani njihet si %s.\n"
 
-#: ../libpurple/server.c:302
 #, c-format
-msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr ""
-
-# MSG_CLIENT_WHOIS
-#: ../libpurple/server.c:347
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s kërkoi të dhënat rreth jush"
-
-#: ../libpurple/server.c:796
-#, c-format
 msgid ""
 "%s has invited %s to the chat room %s:\n"
 "%s"
@@ -14025,99 +10284,96 @@ msgstr ""
 "%s ka ftuar %s te doma e fjalosjes %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../libpurple/server.c:801
 #, c-format
 msgid "%s has invited %s to the chat room %s\n"
 msgstr "%s ka ftuar %s te doma e fjalosjes %s\n"
 
-#: ../libpurple/server.c:805
 msgid "Accept chat invitation?"
 msgstr "Të pranoj ftesë fjalosjeje?"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:164
-#, fuzzy
+#. Shortcut
+msgid "Shortcut"
+msgstr "Shkurtore"
+
+msgid "The text-shortcut for the smiley"
+msgstr "Shkurtore tekst për emotikonin"
+
+#. Stored Image
+msgid "Stored Image"
+msgstr "Pamje e Ruajtur"
+
+msgid "Stored Image. (that'll have to do for now)"
+msgstr ""
+
 msgid "SSL Connection Failed"
-msgstr "Lidhja Dështoi"
+msgstr "Lidhja SSL dështoi"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:166
 msgid "SSL Handshake Failed"
 msgstr "Dështoi Duarshtrëngim SSL"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:168
-#, fuzzy
 msgid "SSL peer presented an invalid certificate"
-msgstr "Keni dhënë një emër përdoruesi të pavlefshëm"
+msgstr "Ortaku SSL paraqiti një dëshmi të pavlefshme"
 
-#: ../libpurple/sslconn.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Unknown SSL error"
-msgstr "Gabim i panjohur"
+msgstr "Gabim i panjohur SSL"
 
-#: ../libpurple/status.c:153
 msgid "Unset"
 msgstr "Hiq"
 
-#: ../libpurple/status.c:156 ../pidgin/gtkstatusbox.c:1059
-#, fuzzy
 msgid "Do not disturb"
-msgstr "Mos Bezdis"
+msgstr "Mos më bezdis"
 
-#: ../libpurple/status.c:159
-#, fuzzy
 msgid "Extended away"
-msgstr "Larguar e Zgjeruar"
+msgstr "Largim i zgjeruar"
 
-#: ../libpurple/status.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Mobile"
 msgstr "Telefon Celular"
 
-#: ../libpurple/status.c:609
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s changed status from %s to %s"
-msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
+msgid "Listening to music"
+msgstr "Po dëgjoj muzikë"
 
-#: ../libpurple/status.c:619
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is now %s"
-msgstr "%s tani njihet si %s"
+#, c-format
+msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
+msgstr "%s (%s) ndryshoi gjendjen prej %s te %s"
 
-#: ../libpurple/status.c:624
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s is no longer %s"
-msgstr "%s nuk është më i larguar."
+#, c-format
+msgid "%s (%s) is now %s"
+msgstr "%s (%s) tani njihet si %s"
 
-#: ../libpurple/status.c:1234
 #, c-format
+msgid "%s (%s) is no longer %s"
+msgstr "%s (%s) nuk është më %s"
+
+#, c-format
 msgid "%s became idle"
 msgstr "%s u plogështua"
 
-#: ../libpurple/status.c:1251
 #, c-format
 msgid "%s became unidle"
 msgstr "%s u gjallërua"
 
-#: ../libpurple/status.c:1314
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "+++ %s became idle"
-msgstr "%s u plogështua"
+msgstr "+++ %s u plogështua"
 
-#: ../libpurple/status.c:1316
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "+++ %s became unidle"
-msgstr "%s u gjallërua"
+msgstr "+++ %s u gjallërua"
 
-#: ../libpurple/util.c:718
+#.
+#. * This string determines how some dates are displayed. The default
+#. * string "%x %X" shows the date then the time. Translators can
+#. * change this to "%X %x" if they want the time to be shown first,
+#. * followed by the date.
+#.
 #, c-format
 msgid "%x %X"
-msgstr ""
+msgstr "%x %X"
 
-#: ../libpurple/util.c:2722
 #, c-format
 msgid "Error Reading %s"
 msgstr "Gabim në Leximin e %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:2723
 #, c-format
 msgid ""
 "An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and "
@@ -14126,190 +10382,178 @@ msgstr ""
 "U has një gabim gjatë leximit të %s suaj. Nuk u ngarkuan, dhe kartela e "
 "vjetër është riemërtuar %s~."
 
-#: ../libpurple/util.c:3223
 msgid "Calculating..."
-msgstr "Po llogaris..."
+msgstr "Po llogaritet..."
 
-#: ../libpurple/util.c:3226
 msgid "Unknown."
 msgstr "I panjohur."
 
-#: ../libpurple/util.c:3252
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
-msgstr[0] "sekondë"
-msgstr[1] "sekonda"
+msgstr[0] "%d sekondë"
+msgstr[1] "%d sekonda"
 
-#: ../libpurple/util.c:3264
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
-msgstr[0] "ditë"
-msgstr[1] "ditë"
+msgstr[0] "%d ditë"
+msgstr[1] "%d ditë"
 
-#: ../libpurple/util.c:3272
 #, c-format
 msgid "%s, %d hour"
 msgid_plural "%s, %d hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%s, %d orë"
+msgstr[1] "%s, %d orë"
 
-#: ../libpurple/util.c:3278
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "orë"
-msgstr[1] "orë"
+msgstr[0] "%d orë"
+msgstr[1] "%d orë"
 
-#: ../libpurple/util.c:3286
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, %d minute"
 msgid_plural "%s, %d minutes"
-msgstr[0] "minutë"
-msgstr[1] "minuta."
+msgstr[0] "%s, %d minutë"
+msgstr[1] "%s, %d minuta."
 
-#: ../libpurple/util.c:3292
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
-msgstr[0] "minutë"
-msgstr[1] "minuta."
+msgstr[0] "%d minutë"
+msgstr[1] "%d minuta."
 
-#: ../libpurple/util.c:3552
 #, c-format
 msgid "Could not open %s: Redirected too many times"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u hap dot %s: U bë ridrejtim shumë herë"
 
-#: ../libpurple/util.c:3589 ../libpurple/util.c:3885
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to connect to %s"
-msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
+msgstr "I pazoti të lidhem te %s."
 
-#: ../libpurple/util.c:3712
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web "
 "server may be trying something malicious."
 msgstr ""
+"I pazoti të siguroj kujtesë të mjaftueshme për mbajtje lënde prej %s. "
+"Shërbyesi web mund të jetë duke provuar diçka dashakeqe."
 
-#: ../libpurple/util.c:3747
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading from %s: %s"
-msgstr ""
-"Gabim në leximin e %s: \n"
-"%s.\n"
+msgstr "Gabim gjatë leximit prej %s: %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:3778
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error writing to %s: %s"
-msgstr ""
-"Gabim në shkrimin e %s: \n"
-"%s.\n"
+msgstr "Gabim gjatë shkrimit prej %s: %s"
 
-#: ../libpurple/util.c:3803
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to connect to %s: %s"
-msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
+msgstr "I pazoti të lidhem %s: %s"
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:1
+#, c-format
+msgid " - %s"
+msgstr " - %s"
+
+#, c-format
+msgid " (%s)"
+msgstr " (%s)"
+
+#. 10053
+#, c-format
+msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
+msgstr "Lidhja u ndërpre nga tjetër program në kompjuterin tuaj."
+
+#. 10054
+#, c-format
+msgid "Remote host closed connection."
+msgstr "Streha e largët e mbylli ndërlidhjen"
+
+#. 10060
+#, c-format
+msgid "Connection timed out."
+msgstr "Mbaroi koha e ndërlidhjes."
+
+#. 10061
+#, c-format
+msgid "Connection refused."
+msgstr "Ndërlidhje e papranuar."
+
+#. 10048
+#, c-format
+msgid "Address already in use."
+msgstr "Vendndodhje tashmë në përdorim."
+
 msgid "Internet Messenger"
 msgstr "Lajmësjellës Internet"
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Pidgin Internet Messenger"
-msgstr "Lajmësjellës Internet"
+msgstr "Pidgin Internet Messenger"
 
-#: ../pidgin.desktop.in.h:3
 msgid "Send instant messages over multiple protocols"
 msgstr "Dërgoni mesazhe të atypëratyshëm protokollesh të ndryshëm"
 
-#: ../pidgin/eggtrayicon.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Organizëm"
+msgstr "Orientim"
 
-#: ../pidgin/eggtrayicon.c:130
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr ""
+msgstr "Drejtimi i shtyllës së mjeteve."
 
 #. Build the login options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:407
 msgid "Login Options"
 msgstr "Mundësi Futjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:428
-#, fuzzy
 msgid "Pro_tocol:"
-msgstr "Protokoll:"
+msgstr "Pro_tokoll:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:439
-#, fuzzy
-msgid "Screen _name:"
-msgstr "Emër në ekran:"
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Emër përdoruesi:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:529
-#, fuzzy
-msgid "_Local alias:"
-msgstr "Kartelë Vendore:"
-
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:533
-#, fuzzy
 msgid "Remember pass_word"
-msgstr "Mbaj mend fjalëkalim"
+msgstr "Mbaje mend _fjalëkalimin"
 
 #. Build the user options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:591
 msgid "User Options"
 msgstr "Mundësi Përdoruesi"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:604
-#, fuzzy
+msgid "_Local alias:"
+msgstr "Alias _vendor:"
+
 msgid "New _mail notifications"
-msgstr "Njoftime poste të re"
+msgstr "Njoftime _poste të re"
 
 #. Buddy icon
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:609
 msgid "Use this buddy _icon for this account:"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor këtë _ikonë shoku për këtë llogari:"
 
 # Build the protocol options frame.
 #. Build the protocol options frame.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:731
 #, c-format
 msgid "%s Options"
 msgstr "Mundësi %s"
 
 # Use Global Proxy Settings
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:936
-#, fuzzy
 msgid "Use GNOME Proxy Settings"
-msgstr "Përdor Rregullime të Përgjithshme \"Proxy\""
+msgstr "Përdor Rregullime GNOME për Ndërmjetësin"
 
 # Use Global Proxy Settings
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:937
 msgid "Use Global Proxy Settings"
 msgstr "Përdor Rregullime të Përgjithshme \"Proxy\""
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:943
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Pa \"Proxy\""
 
 # HTTP
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:949
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:955
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:961
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:967 ../pidgin/gtkprefs.c:1211
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Përdor Rregullime Mjedisi"
 
@@ -14318,74 +10562,52 @@ msgstr "Përdor Rregullime Mjedisi"
 #. A) your network is really slow and you have nothing better to do than
 #. look at butterflies.
 #. B)You are looking really closely at something that shouldn't matter.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1006
 msgid "If you look real closely"
 msgstr "If you look real closely"
 
 #. This is an easter egg. See the comment on the previous line in the source.
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1009
 msgid "you can see the butterflies mating"
 msgstr "you can see the butterflies mating"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1030
 msgid "Proxy Options"
 msgstr "Mundësi \"Proxy\""
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1044 ../pidgin/gtkprefs.c:1205
 msgid "Proxy _type:"
 msgstr "_Tip \"proxy\":"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1053 ../pidgin/gtkprefs.c:1226
 msgid "_Host:"
 msgstr "_Strehë:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1057 ../pidgin/gtkprefs.c:1244
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Portë:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1065
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Emër përdoruesi:"
-
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1072 ../pidgin/gtkprefs.c:1281
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "Fjalë_kalim:"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1195
-#, fuzzy
 msgid "Unable to save new account"
-msgstr "I pazoti të krijoj lidhje të re."
+msgstr "I pazoti të ruaj llogari të re"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1196
 msgid "An account already exists with the specified criteria."
-msgstr ""
+msgstr "Ka tashmë një llogari me veçoritë që kërkuat."
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1473
 msgid "Add Account"
 msgstr "Shto Llogari"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1492
 msgid "_Basic"
-msgstr ""
+msgstr "_Bazë"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1499
-msgid "Create this new account on the server"
-msgstr ""
+msgid "Create _this new account on the server"
+msgstr "Krijo te shërbyesi _këtë llogari të re"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1515
-#, fuzzy
 msgid "_Advanced"
-msgstr "_Anulo"
+msgstr "_Të mëtejshme"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:1973 ../pidgin/gtkplugin.c:569
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktivizuar"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2001
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: ../pidgin/gtkaccount.c:2201
 #, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
@@ -14398,474 +10620,433 @@ msgstr ""
 "You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
 "<b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
+"<span size='larger' weight='bold'>Mirësevini te %s!</span>\n"
+"\n"
+"Nuk keni llogarira MA të formësuar. Për të filluar lidhjen me %s shtypni më "
+"poshtë butonin <b>Shto</b> dhe formësoni llogarinë tuaj të parë. Nëse doni "
+"që %s të lidhet me shumë llogarira MA, shtypni <b>Shto</b> sërish për "
+"formësimin e gjithë atyre.\n"
+"\n"
+"Mund t'i riktheheni kësaj dritareje për shtim, përpunim apo heqje llogarish "
+"nga <b>Llogari->Shtoni/Përpunoni</b> te dritarja e Listave të Shokëve"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:767
-msgid "Join a Chat"
-msgstr "Bashkoju një Fjalosjeje"
+#, c-format
+msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
+msgid_plural ""
+"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
+msgstr[0] "Keni %d kontakt të quajtur %s. Doni ta përzieni atë?"
+msgstr[1] "Hëpërhë keni %d kontakte të quajtur %s. Doni t'i përzieni ata?"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:788
 msgid ""
+"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
+"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
+"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
+msgstr ""
+"Përzierja e këtyre kontakteve do të bëjë që të ndajnë mes tyre një pjesë të "
+"vetme të përbashkët te lista e shokëve dhe të përdorin një dritare të vetme "
+"bashkëbisedimesh. Mund t'i ndani sërish ata duke zgjedhur 'Zgjeroji' te "
+"menuja e kontekstit për kontaktet"
+
+msgid "Please update the necessary fields."
+msgstr "Ju lutem, përditësoni fushat e nevojshme."
+
+msgid "Room _List"
+msgstr "_Listë Dhomash"
+
+msgid ""
 "Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
 "join.\n"
 msgstr ""
 "Ju lutem jepni të dhënat e duhura rreth fjalosjes ku doni të merrni pjesë.\n"
 
-#. Set up stuff for the account box
-#: ../pidgin/gtkblist.c:799 ../pidgin/gtkblist.c:5530
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5893 ../pidgin/gtkpounce.c:539
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:396
 msgid "_Account:"
 msgstr "_Llogari:"
 
 # Block button
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1088 ../pidgin/gtkprivacy.c:603
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:617
-#, fuzzy
 msgid "_Block"
-msgstr "Blloko"
+msgstr "_Blloko"
 
 # Block button
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1088
-#, fuzzy
 msgid "Un_block"
-msgstr "Zhblloko"
+msgstr "_Zhblloko"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1139
+msgid "Move to"
+msgstr "Kaloje te"
+
 msgid "Get _Info"
 msgstr "Merr _Të dhëna"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1142 ../pidgin/pidginstock.c:90
 msgid "I_M"
 msgstr "I_M"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1148
-#, fuzzy
-msgid "_Send File"
-msgstr "Dërgo Kartelë"
+msgid "_Send File..."
+msgstr "_Dërgo Kartelë..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1155
-#, fuzzy
-msgid "Add Buddy _Pounce"
-msgstr "Shto _Cytje Shoku"
+msgid "Add Buddy _Pounce..."
+msgstr "Shto _Cytje Shoku..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1160 ../pidgin/gtkblist.c:1164
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1269 ../pidgin/gtkblist.c:1292
 msgid "View _Log"
 msgstr "Shih _Regjistrim"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1177 ../pidgin/gtkblist.c:1186
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1277 ../pidgin/gtkblist.c:1298
+msgid "Hide when offline"
+msgstr "Fshihe kur është i palidhur"
+
+msgid "Show when offline"
+msgstr "Shfaqe kur është i palidhur"
+
 msgid "_Alias..."
 msgstr "_Alias..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1180 ../pidgin/gtkblist.c:1188
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1279 ../pidgin/gtkblist.c:1300
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Hiq"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1238
-msgid "Add a _Buddy"
-msgstr "Shto një _Shok"
+msgid "Set Custom Icon"
+msgstr "Caktoni Ikonë Vetjake"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1241
-msgid "Add a C_hat"
-msgstr "Shto një F_jalosje"
+msgid "Remove Custom Icon"
+msgstr "Hiq Ikonë Vetjake"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1244
+msgid "Add _Buddy..."
+msgstr "Shto _Shok..."
+
+msgid "Add C_hat..."
+msgstr "Shto _Fjalosje..."
+
 msgid "_Delete Group"
 msgstr "_Fshij Grup"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1246
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Riemërto"
 
 # join button
 #. join button
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1265 ../pidgin/gtkroomlist.c:307
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:460 ../pidgin/pidginstock.c:88
 msgid "_Join"
 msgstr "_Bashkojuni"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1267
 msgid "Auto-Join"
 msgstr "Vetë-bashkoju"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1305 ../pidgin/gtkblist.c:1329
+msgid "Persistent"
+msgstr "Këmbëngulës"
+
+msgid "_Edit Settings..."
+msgstr "_Përpunoni Rregullimet..."
+
 msgid "_Collapse"
 msgstr "_Tkurr"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1334
 msgid "_Expand"
 msgstr "_Zgjero"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:1585 ../pidgin/gtkblist.c:1597
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4603 ../pidgin/gtkblist.c:4616
 msgid "/Tools/Mute Sounds"
 msgstr "/Mjete/Pa Tinguj"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2057 ../pidgin/gtkconv.c:4840
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:430
 msgid ""
 "You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
 msgstr ""
 "Për çastin nuk keni hyrë me një llogari nga e cila të mund të shtoni atë "
 "shok."
 
+#. I don't believe this can happen currently, I think
+#. * everything that calls this function checks for one of the
+#. * above node types first.
+msgid "Unknown node type"
+msgstr "Lloj i panjohur nyjeje"
+
 # Buddies menu
 #. Buddies menu
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2869
 msgid "/_Buddies"
 msgstr "/_Shokë"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2870
 msgid "/Buddies/New Instant _Message..."
 msgstr "/Shokë/_Mesazh i Atypëratyshëm i Ri..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2871
 msgid "/Buddies/Join a _Chat..."
 msgstr "/Shokë/Bashkoju një _Fjalosjeje..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2872
 msgid "/Buddies/Get User _Info..."
 msgstr "/Shokë/Merr Të _dhëna Përdoruesi..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2873
 msgid "/Buddies/View User _Log..."
 msgstr "/Shokë/Shih _Regjistrim Përdoruesi..."
 
 # Buddies menu
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2875
-#, fuzzy
-msgid "/Buddies/Show"
-msgstr "/_Shokë"
+msgid "/Buddies/Sh_ow"
+msgstr "/Shokë/_Shfaq"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2876
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/_Offline Buddies"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë _Jo të lidhur"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Shokë _Jo të lidhur"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2877
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/_Empty Groups"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Grupe _Bosh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/_Grupe Bosh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2878
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Buddy _Details"
-msgstr "/Shokë/Shfaq _Hollësi Shokësh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/_Hollësi Shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2879
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Idle _Times"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë Jo të lidhur"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/_Kohë Plogështie"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2880
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/_Protocol Icons"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Grupe _Bosh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/ _Ikona Protokollesh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2881
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/_Sort Buddies"
-msgstr "/Shokë/Radhit Shokë"
+msgstr "/Shokë/_Rendit Shokët"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2883
 msgid "/Buddies/_Add Buddy..."
 msgstr "/Shokë/_Shto Shokë..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2884
 msgid "/Buddies/Add C_hat..."
 msgstr "/Shokë/Shto F_jalosje..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2885
 msgid "/Buddies/Add _Group..."
 msgstr "/Shokë/Shto _Grup..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2887
 msgid "/Buddies/_Quit"
 msgstr "/Shokë/_Lër"
 
 #. Accounts menu
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2890
-#, fuzzy
 msgid "/_Accounts"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "/_Llogari"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2891 ../pidgin/gtkblist.c:6589
-#, fuzzy
-msgid "/Accounts/Add\\/Edit"
-msgstr "Llogari"
+msgid "/Accounts/Manage Accounts"
+msgstr "/Llogari/Administroni Llogari"
 
 # Tools
 #. Tools
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2894
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/_Mjete"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2895
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/Buddy _Pounces"
-msgstr "/Mjete/_Cytje Shoku"
+msgstr "/Mjete/_Cytje Shokësh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2896
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/_Certificates"
-msgstr "/Mjete/Par_apëlqime"
+msgstr "/Mjete/_Dëshmi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2897
 msgid "/Tools/Plu_gins"
 msgstr "/Mjete/Shtojca"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2898
 msgid "/Tools/Pr_eferences"
 msgstr "/Mjete/Par_apëlqime"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2899
 msgid "/Tools/Pr_ivacy"
 msgstr "/Mjete/Vetës_i"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2901
+msgid "/Tools/Smile_y"
+msgstr "/Mjete/_Emotikone"
+
 msgid "/Tools/_File Transfers"
 msgstr "/Mjete/Shpërngulje _Kartelash"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2902
 msgid "/Tools/R_oom List"
 msgstr "/Mjete/Listë Dh_omash"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2903
-#, fuzzy
 msgid "/Tools/System _Log"
-msgstr "/Mjete/Shih _Regjistrime Sistemi"
+msgstr "/Mjete/_Regjistrime Sistemi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2905
 msgid "/Tools/Mute _Sounds"
 msgstr "/Mjete/Pa _Tinguj"
 
 #. Help
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2907
 msgid "/_Help"
 msgstr "/_Ndihmë"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2908
 msgid "/Help/Online _Help"
 msgstr "/Ndihmë/Ndihmë Online"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2909
 msgid "/Help/_Debug Window"
 msgstr "/Ndihmë/Dritare _Debug"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2911 ../pidgin/gtkblist.c:2913
 msgid "/Help/_About"
 msgstr "/Ndihmë/_Rreth"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:2942
 #, c-format
+msgid "<b>Account:</b> %s"
+msgstr "<b>Llogari:</b> %s"
+
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"<b>Account:</b> %s"
+"<b>Occupants:</b> %d"
 msgstr ""
 "\n"
-"<b>Llogari:</b> %s"
+"<b>Pjesëmarrës:</b> %d"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3020
-#, fuzzy
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"<b>Topic:</b> %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"<b>Temë:</b> %s"
+
+msgid "(no topic set)"
+msgstr "(nuk është caktuar temë)"
+
 msgid "Buddy Alias"
-msgstr "Listë Shokësh"
+msgstr "Alias Shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3049
-#, fuzzy
 msgid "Logged In"
-msgstr "Tashmë i Futur"
+msgstr "I futur"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3095
-#, fuzzy
 msgid "Last Seen"
-msgstr "Mbiemër"
+msgstr "Parë së Fundmi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3116
 msgid "Spooky"
-msgstr ""
+msgstr "Fjalaman"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3118
 msgid "Awesome"
-msgstr ""
+msgstr "I hatashëm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3120
 msgid "Rockin'"
-msgstr ""
+msgstr "Rockin'"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3453
-#, fuzzy, c-format
+msgid "Total Buddies"
+msgstr "Shokë Gjithsej"
+
+#, c-format
 msgid "Idle %dd %dh %02dm"
-msgstr "I plogësht (%dh%02dm) "
+msgstr "I plogësht %dd %dh %02dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3455
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Idle %dh %02dm"
-msgstr "I plogësht (%dh%02dm) "
+msgstr "I plogësht %dh %02dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3457
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Idle %dm"
-msgstr "I plogësht (%dm) "
+msgstr "I plogësht %dm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3602
 msgid "/Buddies/New Instant Message..."
 msgstr "/Shokë/Mesazh i Atypëratyshëm i Ri..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3603 ../pidgin/gtkblist.c:3636
 msgid "/Buddies/Join a Chat..."
 msgstr "/Shokë/Bashkoju njëFjalosjeje..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3604
 msgid "/Buddies/Get User Info..."
 msgstr "/Shokë/Merr Të dhëna Përdoruesi..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3605
 msgid "/Buddies/Add Buddy..."
 msgstr "/Shokë/Shto Shokë..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3606 ../pidgin/gtkblist.c:3639
 msgid "/Buddies/Add Chat..."
 msgstr "/Shokë/Shto Fjalosje..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3607
 msgid "/Buddies/Add Group..."
 msgstr "/Shokë/Shto Grup..."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3642
 msgid "/Tools/Privacy"
 msgstr "/Mjete/Vetësi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3645
 msgid "/Tools/Room List"
 msgstr "/Mjete/Listë Dhomash"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3742 ../pidgin/gtkdocklet.c:153
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d unread message from %s\n"
 msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
-msgstr[0] "Mesazh prej %s"
-msgstr[1] "Mesazh prej %s"
+msgstr[0] "%d mesazh i palexuar prej %s\n"
+msgstr[1] "%d mesazhe të palexuar prej %s\n"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3822
 msgid "Manually"
 msgstr "Dorazi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3824
-msgid "Alphabetically"
-msgstr "Sipas abc-së"
-
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3825
 msgid "By status"
 msgstr "Sipas gjendjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:3826
 msgid "By log size"
 msgstr "Sipas madhësie regjistrimi"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4031 ../pidgin/gtkconn.c:179
 #, c-format
 msgid "%s disconnected"
 msgstr "%s u shkëput"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4067
 #, c-format
-msgid "<span color=\"red\">%s disconnected: %s</span>"
-msgstr ""
+msgid "%s disabled"
+msgstr "%s joveprues"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4219
-#, fuzzy
+msgid "Reconnect"
+msgstr "Rilidhu"
+
+msgid "Re-enable"
+msgstr "Riaktivizoje"
+
+msgid "Welcome back!"
+msgstr "Mirësevini sërish!"
+
+#, c-format
+msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
+msgid_plural ""
+"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
+msgstr[0] ""
+"Llogaria %d qe çaktivizuar ngaqë nënshkruat për të prej një tjetër vendi:"
+msgstr[1] ""
+"Llogaritë %d qenë çaktivizuar ngaqë nënshkruat për to prej një tjetër vendi:"
+
 msgid "<b>Username:</b>"
-msgstr "_Emër përdoruesi:"
+msgstr "<b>Emër përdoruesi:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4226
-#, fuzzy
 msgid "<b>Password:</b>"
-msgstr "Fjalëkalim:"
+msgstr "<b>Fjalëkalim:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4237
-#, fuzzy
 msgid "_Login"
-msgstr "Hyrje"
+msgstr "_Hyrje"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4320
-#, fuzzy
 msgid "/Accounts"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "/Llogari"
 
 #. Translators: Please maintain the use of -> and <- to refer to menu heirarchy
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4334
 #, c-format
 msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
 "You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Add/Edit</b>. Once you enable accounts, you'll be "
-"able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
+"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
+"<span weight='bold' size='larger'>Mirësevini te %s!</span>\n"
+"\n"
+"Nuk keni llogari vepruese. Aktivizoni llogarirat tuaj MA prej dritares "
+"<b>Llogari</b> te <b>Llogari->Administroni Llogarira</b>. Pasi të aktivizoni "
+"llogaritë, do të jeni në gjendje të nënshkruani, caktoni gjendjen tuaj, dhe "
+"të flisni me shokët tuaj."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
 #.
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4597
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Offline Buddies"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë Jo të lidhur"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Shokë _Jo të lidhur"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4600
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Empty Groups"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Grupe Bosh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Grupe _Bosh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4606
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Buddy Details"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Hollësi Shokësh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Hollësi Shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4609
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Idle Times"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Shokë Jo të lidhur"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Kohë PLogështie"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:4612
-#, fuzzy
 msgid "/Buddies/Show/Protocol Icons"
-msgstr "/Shokë/Shfaq Grupe Bosh"
+msgstr "/Shokë/Shfaq/Ikona Protokollesh"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5507
-msgid ""
-"Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
-"buddy list. You may optionally enter an alias, or nickname, for the buddy. "
-"The alias will be displayed in place of the screen name whenever possible.\n"
-msgstr ""
-"Ju lutem jepni emrin e ekranit për personin që do të donit ta shtoni te "
-"listë juaja shokësh. Mundet po aq të jepni për shokun një alias, ose një "
-"nofkë. Aliasi do të shfaqet në vend të emrit të ekranit kurdo që të jetë e "
-"mundur.\n"
+msgid "Add a buddy.\n"
+msgstr "Shto një shok.\n"
 
-#. End of account box
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5542
-#, fuzzy
-msgid "_Screen name:"
-msgstr "Emër në ekran:"
+msgid "Buddy's _username:"
+msgstr "Emër përdoruesi për shokun:"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5564 ../pidgin/gtkblist.c:5914
-#, fuzzy
-msgid "A_lias:"
-msgstr "Alias:"
+# Optional Information section
+msgid "(Optional) A_lias:"
+msgstr "(Opsionale) A_lias:"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5826
+msgid "Add buddy to _group:"
+msgstr "Shto shok te _grupi:"
+
 msgid "This protocol does not support chat rooms."
 msgstr "Ky protokoll nuk mbulon dhoma fjalosjeje."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5842
 msgid ""
 "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
 "chat."
 msgstr "Për çastin nuk keni hyrë me një protokoll që mundëson fjalosje."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5883
 msgid ""
 "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
 "would like to add to your buddy list.\n"
@@ -14873,85 +11054,63 @@ msgstr ""
 "Ju lutem jepni alias, dhe të dhënat e duhura rreth fjalosjes që do të donit "
 "të shtohet te listë juaja shokësh.\n"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:5964
+msgid "A_lias:"
+msgstr "_Alias:"
+
+msgid "Auto_join when account becomes online."
+msgstr "Vetë_futu kur llogaria kalon në linjë."
+
+msgid "_Hide chat when the window is closed."
+msgstr "_Fshihe fjalosjen kur mbyllet dritarja."
+
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Ju lutem jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6609
+msgid "Enable Account"
+msgstr "Aktivizo Llogari"
+
+msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
+msgstr "<PurpleMain>/Llogari/Aktivizoni Llogari"
+
 msgid "<PurpleMain>/Accounts/"
-msgstr ""
+msgstr "<PurpleMain>/Llogarira/"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6633
-#, fuzzy
 msgid "_Edit Account"
-msgstr "_Llogari"
+msgstr "_Përpunoni Llogari"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6646 ../pidgin/gtkconv.c:3073
 msgid "No actions available"
 msgstr "Pa veprime të mundshëm"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6654
-#, fuzzy
 msgid "_Disable"
-msgstr "Ndalo"
+msgstr "_Çaktivizo"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6666
-#, fuzzy
-msgid "Enable Account"
-msgstr "Llogari"
-
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6672
-msgid "<PurpleMain>/Accounts/Enable Account"
-msgstr ""
-
 # Tools
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6721
 msgid "/Tools"
 msgstr "/Mjete"
 
-#: ../pidgin/gtkblist.c:6791
 msgid "/Buddies/Sort Buddies"
 msgstr "/Shokë/Radhit Shokë"
 
 #. Widget creation function
-#: ../pidgin/gtkcertmgr.c:530
-#, fuzzy
 msgid "SSL Servers"
-msgstr "Shërbyes"
+msgstr "Shërbyesa SSL"
 
-#: ../pidgin/gtkconn.c:180
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"\n"
-"%s will not attempt to reconnect the account until you correct the error and "
-"re-enable the account."
-msgstr ""
-"%s u shkëput për shkak të një gabimi. %s Llogaria është çaktivizuar. ndreqni "
-"gabimin dhe riaktivizoni llogarinë për t´u lidhur."
-
-#: ../pidgin/gtkconv.c:482
-#, fuzzy
 msgid "Unknown command."
-msgstr "Urdhër i panjohur"
+msgstr "Urdhër i panjohur."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:754 ../pidgin/gtkconv.c:780
 msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
 msgstr "Ai shok nuk është në të njëjtin protokoll si kjo fjalosje"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:774
 msgid ""
 "You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
 msgstr ""
 "Për çastin nuk keni nënshkruar prej një llogarië nga e cila të mund të ftoni "
 "atë shok."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:827
 msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
 msgstr "Fto Shok Në një Dhomë Fjalosjeje"
 
 #. Put our happy label in it.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:857
 msgid ""
 "Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
 "invite message."
@@ -14959,201 +11118,143 @@ msgstr ""
 "Ju lutem jepni emrin e përdoruesit që doni të ftoni, bashkë me një mesazh "
 "ftese në daçi."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:878
 msgid "_Buddy:"
 msgstr "_Shok:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:889 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1194
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1528
 msgid "_Message:"
 msgstr "_Mesazh:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:947 ../pidgin/gtkconv.c:2598 ../pidgin/gtkdebug.c:219
-#: ../pidgin/gtkft.c:543
-msgid "Unable to open file."
-msgstr "I pazoti të hap kartelë."
-
-#: ../pidgin/gtkconv.c:953
 #, c-format
 msgid "<h1>Conversation with %s</h1>\n"
 msgstr "<h1>Bashkëbisedim me %s</h1>\n"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:991
 msgid "Save Conversation"
 msgstr "Ruaj Bashkëbisedim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1140 ../pidgin/gtkdebug.c:167 ../pidgin/gtkdebug.c:743
 msgid "Find"
 msgstr "Gjej"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1166 ../pidgin/gtkdebug.c:195
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Kërko për:"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1622
 msgid "Un-Ignore"
 msgstr "Çshpërfill"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1625
 msgid "Ignore"
 msgstr "Shpërfill"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1645
 msgid "Get Away Message"
 msgstr "Mesazh Largimi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:1668
-#, fuzzy
 msgid "Last said"
-msgstr "Mbiemër"
+msgstr "Thënë së fundmi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2606
 msgid "Unable to save icon file to disk."
 msgstr "I pazoti të ruaj në disk kartelë ikone."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2657
 msgid "Save Icon"
 msgstr "Ruaj Ikonë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2709
 msgid "Animate"
 msgstr "Animizo"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2714
 msgid "Hide Icon"
 msgstr "Fshih Ikonë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2717
 msgid "Save Icon As..."
 msgstr "Ruaj Ikonë Si..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2721
-#, fuzzy
 msgid "Set Custom Icon..."
-msgstr "Vetjake..."
+msgstr "Vëre si Ikonë Vetjake..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2734
-#, fuzzy
-msgid "Remove Custom Icon"
-msgstr "Hiq Kontakt"
+msgid "Change Size"
+msgstr "Ndrysho Masë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2861
 msgid "Show All"
-msgstr ""
+msgstr "Shfaqi të Tërë"
 
 # Conversation menu
 #. Conversation menu
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2880
 msgid "/_Conversation"
 msgstr "/_Bashkëbisedim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2882
 msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Mesazh i Atypëratyshëm i Ri..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2887
 msgid "/Conversation/_Find..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Gjej..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2889
 msgid "/Conversation/View _Log"
 msgstr "/Bashkëbisedim/Parje _Regjistrimi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2890
 msgid "/Conversation/_Save As..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Ruaj Si..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2892
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Clea_r Scrollback"
-msgstr "/Bashkëbisedim/Fshij"
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2896
 msgid "/Conversation/Se_nd File..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Dë_rgo Kartelë..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2897
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Shto _Cytje Shoku..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2899
 msgid "/Conversation/_Get Info"
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Merr Të dhëna"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2901
 msgid "/Conversation/In_vite..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/F_to..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2903
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/M_ore"
-msgstr "/Bashkëbisedim/_Mbyll"
+msgstr "/Bashkëbisedim/_Më"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2907
 msgid "/Conversation/Al_ias..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/A_lias..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2909
 msgid "/Conversation/_Block..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Blloko..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2911
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/_Unblock..."
-msgstr "/Bashkëbisedim/_Blloko..."
+msgstr "/Bashkëbisedim/_Zhblloko..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2913
 msgid "/Conversation/_Add..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Shto..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2915
 msgid "/Conversation/_Remove..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Hiq..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2920
 msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Fut Lidh_je..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2922
 msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Fut Pamj_e..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2928
 msgid "/Conversation/_Close"
 msgstr "/Bashkëbisedim/_Mbyll"
 
 # Options
 #. Options
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2932
 msgid "/_Options"
 msgstr "/_Mundësi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2933
 msgid "/Options/Enable _Logging"
 msgstr "/Mundësi/Aktivizo Regjistrim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2934
 msgid "/Options/Enable _Sounds"
 msgstr "/Mundësi/Aktivizo _Tinguj"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2936
 msgid "/Options/Show Formatting _Toolbars"
 msgstr "/Mundësi/Shfaq _Panele Formatimi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:2937
 msgid "/Options/Show Ti_mestamps"
 msgstr "/Mundësi/Shfaq Vula _kohore"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3061
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/More"
-msgstr "/Bashkëbisedim/_Mbyll"
+msgstr "/Bashkëbisedim/Më"
 
 # Options
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3117
-#, fuzzy
 msgid "/Options"
-msgstr "/_Mundësi"
+msgstr "/Mundësi"
 
 # Conversation menu
 #. The menubar has been deactivated. Make sure the 'More' submenu is regenerated next time
@@ -15161,619 +11262,442 @@ msgstr "/_Mundësi"
 #. Make sure the 'Conversation -> More' menuitems are regenerated whenever
 #. * the 'Conversation' menu pops up because the entries can change after the
 #. * conversation is created.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3152 ../pidgin/gtkconv.c:3184
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation"
-msgstr "/_Bashkëbisedim"
+msgstr "/Bashkëbisedim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3192
 msgid "/Conversation/View Log"
 msgstr "/Bashkëbisedim/Shihni Regjistrim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3198
 msgid "/Conversation/Send File..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Dërgo Kartelë..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3202
 msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Shto Cytje Shoku..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3208
 msgid "/Conversation/Get Info"
 msgstr "/Bashkëbisedim/Ki Të dhëna"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3212
 msgid "/Conversation/Invite..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Fto..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3218
 msgid "/Conversation/Alias..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Alias..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3222
 msgid "/Conversation/Block..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Blloko..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3226
-#, fuzzy
 msgid "/Conversation/Unblock..."
-msgstr "/Bashkëbisedim/Blloko..."
+msgstr "/Bashkëbisedim/Zhbllokoje..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3230
 msgid "/Conversation/Add..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Shto..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3234
 msgid "/Conversation/Remove..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Hiq..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3240
 msgid "/Conversation/Insert Link..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Fut Lidhje..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3244
 msgid "/Conversation/Insert Image..."
 msgstr "/Bashkëbisedim/Fut Pamje..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3250
 msgid "/Options/Enable Logging"
 msgstr "/Mundësi/Aktivizo Hyrje"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3253
 msgid "/Options/Enable Sounds"
 msgstr "/Mundësi/Aktivizo Tinguj"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3266
 msgid "/Options/Show Formatting Toolbars"
 msgstr "/Mundësi/Shfaq Panele Formatimi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3269
 msgid "/Options/Show Timestamps"
 msgstr "/Mundësi/Shfaq Vula kohore"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3346 ../pidgin/gtkconv.c:3388
 msgid "User is typing..."
 msgstr "Përdoruesi po shkruan..."
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3391
-#, fuzzy
-msgid "User has typed something and stopped"
-msgstr "Përdoruesi diç shkroi dhe pushoi"
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%s has stopped typing"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s ka reshtur së shkruajturi"
 
 #. Build the Send To menu
-#: ../pidgin/gtkconv.c:3574 ../pidgin/gtkconv.c:8022
-#, fuzzy
-msgid "_Send To"
-msgstr "_Dërgo Te"
+msgid "S_end To"
+msgstr "Dërgoje _Te"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4286
-#, fuzzy
 msgid "_Send"
-msgstr "_Dërgo Te"
+msgstr "_Dërgo"
 
 # Setup the label telling how many people are in the room.
 #. Setup the label telling how many people are in the room.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:4390
 msgid "0 people in room"
 msgstr "0 vetë në dhomë"
 
 # Setup the label telling how many people are in the room.
-#: ../pidgin/gtkconv.c:5759 ../pidgin/gtkconv.c:5880
 #, c-format
 msgid "%d person in room"
 msgid_plural "%d people in room"
 msgstr[0] "%d person në dhomë"
 msgstr[1] "%d vetë në dhomë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6486 ../pidgin/gtkstatusbox.c:660
 msgid "Typing"
 msgstr "Shkrim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6490
-#, fuzzy
 msgid "Stopped Typing"
-msgstr "Shkrim"
+msgstr "Reshti Së Shtypuri"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6493
-#, fuzzy
 msgid "Nick Said"
-msgstr "Nofkë"
+msgstr "Nofka Tha"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6496 ../pidgin/gtkdocklet.c:492
-#, fuzzy
 msgid "Unread Messages"
-msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
+msgstr "Mesazhe të Palexuar"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:6499
-#, fuzzy
 msgid "New Event"
-msgstr "Ngjarje"
+msgstr "Ngjarje e Re"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7572
-#, fuzzy
 msgid "clear: Clears all conversation scrollbacks."
-msgstr "clear: Pastron rreshtat e bashkëbisedimit."
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7736
 msgid "Confirm close"
 msgstr "Ripohoni mbylljen"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:7768
 msgid "You have unread messages. Are you sure you want to close the window?"
 msgstr "Keni mesazhe të palexuar. Jeni të sigurtë se doni të mbyllni dritaren?"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8355
 msgid "Close other tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Mbyll skedat e tjera"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8361
 msgid "Close all tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Mbyll tërë skedat"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8369
 msgid "Detach this tab"
-msgstr ""
+msgstr "Shqite këtë skedë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8375
 msgid "Close this tab"
-msgstr ""
+msgstr "Mbylle këtë skedë"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:8875
 msgid "Close conversation"
 msgstr "Mbyll bashkëbisedim"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9477
 msgid "Last created window"
 msgstr "Dritarja e krijuar së fundmi"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9479
 msgid "Separate IM and Chat windows"
-msgstr "Veço dritare IM dhe Chat"
+msgstr "Veço dritare MA-sh dhe Fjalosjesh"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9481 ../pidgin/gtkprefs.c:1415
 msgid "New window"
 msgstr "Dritare e re"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9483
 msgid "By group"
 msgstr "Sipas grupesh"
 
-#: ../pidgin/gtkconv.c:9485
 msgid "By account"
 msgstr "Sipas llogarish"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:234
 msgid "Save Debug Log"
 msgstr "Ruaj Regjistrim Diagnostikimi"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:582
 msgid "Invert"
 msgstr "Përmbys"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:585
 msgid "Highlight matches"
 msgstr "Thekso përputhje"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:652
 msgid "_Icon Only"
-msgstr ""
+msgstr "_Vetëm Ikona"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:653
 msgid "_Text Only"
-msgstr ""
+msgstr "Vetëm _Tekst"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:654
 msgid "_Both Icon & Text"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst _dhe Ikona"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:775
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtër"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:794
 msgid "Right click for more options."
 msgstr "Djathtasklikoni për më tepër mundësi"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:824
 msgid "Level "
-msgstr ""
+msgstr "Nivel"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:825 ../pidgin/gtkdebug.c:831
 msgid "Select the debug filter level."
-msgstr ""
+msgstr "Përzgjidhni shkallë filtri diagnostikimi"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:833
-#, fuzzy
 msgid "All"
-msgstr "Lejo"
+msgstr "Tërë"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:834
 msgid "Misc"
-msgstr ""
+msgstr "Të ndryshme"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:836
-#, fuzzy
 msgid "Warning"
-msgstr "Shkallë Sinjalizimi"
+msgstr "Sinjalizim"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:837
-#, fuzzy
 msgid "Error "
 msgstr "Gabim"
 
-#: ../pidgin/gtkdebug.c:838
-#, fuzzy
 msgid "Fatal Error"
-msgstr "Gabim i Brendshëm"
+msgstr "Gabim Fatal"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:72 ../pidgin/gtkdialogs.c:117
-msgid "lead developer"
-msgstr "udhëheqës zhvillimi"
-
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:73 ../pidgin/gtkdialogs.c:74
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:75 ../pidgin/gtkdialogs.c:76
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:77 ../pidgin/gtkdialogs.c:78
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:79 ../pidgin/gtkdialogs.c:80
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:81 ../pidgin/gtkdialogs.c:82
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:83 ../pidgin/gtkdialogs.c:84
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:85 ../pidgin/gtkdialogs.c:86
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:89 ../pidgin/gtkdialogs.c:91
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:92
 msgid "developer"
 msgstr "zhvillues"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:87
+#. feel free to not translate this
+msgid "Ka-Hing Cheung"
+msgstr "Ka-Hing Cheung"
+
 msgid "support"
 msgstr "suport"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:88
-#, fuzzy
 msgid "support/QA"
-msgstr "suport"
+msgstr "asistencë/SC"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:90 ../pidgin/gtkdialogs.c:112
 msgid "developer & webmaster"
 msgstr "zhvillues & webmaster"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:99
 msgid "Senior Contributor/QA"
-msgstr ""
+msgstr "Pjesëmarrës i Vjetër/QA"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:108
 msgid "win32 port"
 msgstr "portë win32"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:109 ../pidgin/gtkdialogs.c:110
 msgid "maintainer"
 msgstr "mirëmbajtës"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:111
 msgid "libfaim maintainer"
 msgstr "mirëmbajtësi i libfaim"
 
 #. If "lazy bum" translates literally into a serious insult, use something else or omit it.
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:114
 #, fuzzy
 msgid "hacker and designated driver [lazy bum]"
 msgstr "hacker and designated driver [lazy bum]"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:115
-#, fuzzy
 msgid "XMPP developer"
-msgstr "zhvillues"
+msgstr "Zhvillues XMPP"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:116
 msgid "original author"
 msgstr "autori fillestra"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:133
+msgid "lead developer"
+msgstr "udhëheqës zhvillimi"
+
 msgid "Afrikaans"
-msgstr ""
+msgstr "Afrikaans"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:134 ../pidgin/gtkdialogs.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Arabic"
-msgstr "Amharike"
+msgstr "Arabe"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:135
 msgid "Belarusian Latin"
-msgstr ""
+msgstr "Bjelloruse Latine"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:136 ../pidgin/gtkdialogs.c:137
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:227
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Bulgare"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:138 ../pidgin/gtkdialogs.c:139
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:140 ../pidgin/gtkdialogs.c:141
 msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "Bengali"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:142
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Boshnjake"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:143 ../pidgin/gtkdialogs.c:228
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:229
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:144 ../pidgin/gtkdialogs.c:145
 msgid "Valencian-Catalan"
-msgstr ""
+msgstr "Valenciane-Katalane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:146 ../pidgin/gtkdialogs.c:230
 msgid "Czech"
 msgstr "Çeke"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:147 ../pidgin/gtkdialogs.c:148
 msgid "Danish"
 msgstr "Daneze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:149 ../pidgin/gtkdialogs.c:150
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:231
 msgid "German"
 msgstr "Gjermane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:151 ../pidgin/gtkdialogs.c:152
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:153
 msgid "Dzongkha"
-msgstr ""
+msgstr "Xonga"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:154 ../pidgin/gtkdialogs.c:155
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Greke"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:156
 msgid "Australian English"
 msgstr "Angleze Australiane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:157
 msgid "Canadian English"
 msgstr "Anglishte Kanadeze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:158
 msgid "British English"
 msgstr "Anglishte Britanike"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:159
 msgid "Esperanto"
-msgstr ""
+msgstr "Esperanto"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:160 ../pidgin/gtkdialogs.c:232
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:233 ../pidgin/gtkdialogs.c:234
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:235
 msgid "Spanish"
 msgstr "Spanjolle"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:161
-#, fuzzy
 msgid "Estonian"
-msgstr "Boshnjake"
+msgstr "Estoneze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:162 ../pidgin/gtkdialogs.c:163
 msgid "Euskera(Basque)"
-msgstr ""
+msgstr "Euskera(Baske)"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:164 ../pidgin/gtkdialogs.c:165
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Persian"
-msgstr "Serbe"
+msgstr "Persiane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:167 ../pidgin/gtkdialogs.c:236
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:237
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finlandeze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:168 ../pidgin/gtkdialogs.c:238
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:239 ../pidgin/gtkdialogs.c:240
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:241
 msgid "French"
 msgstr "Frënge"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:169 ../pidgin/gtkdialogs.c:170
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Galician"
-msgstr "Italisht"
+msgstr "Galike"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:171 ../pidgin/gtkdialogs.c:172
 msgid "Gujarati"
-msgstr ""
+msgstr "Gujarati"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:172
 msgid "Gujarati Language Team"
-msgstr ""
+msgstr "Ekipi për Gjuhën Gujarati"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:173 ../pidgin/gtkdialogs.c:243
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebraishte"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:174
 msgid "Hindi"
 msgstr "Indiane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:175 ../pidgin/gtkdialogs.c:244
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Hungareze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Indonesian"
-msgstr "Maqedone"
+msgstr "Indoneziane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:177 ../pidgin/gtkdialogs.c:245
 msgid "Italian"
 msgstr "Italisht"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:178 ../pidgin/gtkdialogs.c:246
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:247 ../pidgin/gtkdialogs.c:248
 msgid "Japanese"
 msgstr "Japoneze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:179 ../pidgin/gtkdialogs.c:249
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gjeorgjiane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:179
-#, fuzzy
 msgid "Ubuntu Georgian Translators"
-msgstr "Përkthyesa të Çastit"
+msgstr "Përkthyesa Gjeorgjianë të Ubuntu-së"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Kannada"
-msgstr "I ndaluar"
+msgstr "Kannada"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:180
 msgid "Kannada Translation team"
-msgstr ""
+msgstr "Ekipi i Përkthimit Kannada"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:181 ../pidgin/gtkdialogs.c:250
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:251
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreane"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:182 ../pidgin/gtkdialogs.c:183
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:184
 msgid "Kurdish"
-msgstr ""
+msgstr "Kurde"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:185
 msgid "Lao"
-msgstr ""
+msgstr "Lao"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:186 ../pidgin/gtkdialogs.c:252
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:253
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Lituaneze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:187 ../pidgin/gtkdialogs.c:188
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:189 ../pidgin/gtkdialogs.c:254
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Maqedone"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:190 ../pidgin/gtkdialogs.c:255
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:256
-#, fuzzy
 msgid "Bokmål Norwegian"
-msgstr "Norvegjiane"
+msgstr "Norvegjeze Bokmal"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:191
 msgid "Nepali"
-msgstr ""
+msgstr "Nepaleze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:192
 msgid "Dutch, Flemish"
 msgstr "Hollandishte, Flamande"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:193
-#, fuzzy
 msgid "Norwegian Nynorsk"
-msgstr "Norvegjiane"
+msgstr "Norvegjeze Nynorsk"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:194 ../pidgin/gtkdialogs.c:195
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:196 ../pidgin/gtkdialogs.c:257
+msgid "Occitan"
+msgstr "Oçitane"
+
+msgid "Punjabi"
+msgstr "Panxhabe"
+
 msgid "Polish"
 msgstr "Polake"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:197
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugeze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:198
 msgid "Portuguese-Brazil"
 msgstr "Portugeze Brazil"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Pashto"
-msgstr "Foto"
+msgstr "Pashtune"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:200
 msgid "Romanian"
 msgstr "Rumune"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:201 ../pidgin/gtkdialogs.c:258
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:259
 msgid "Russian"
 msgstr "Ruse"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:202 ../pidgin/gtkdialogs.c:203
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:260 ../pidgin/gtkdialogs.c:261
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:262
 msgid "Slovak"
 msgstr "Slovake"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:204 ../pidgin/gtkdialogs.c:263
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovene"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Albanian"
-msgstr "Rumune"
+msgstr "Shqip"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:206 ../pidgin/gtkdialogs.c:207
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:264 ../pidgin/gtkdialogs.c:265
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbe"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:208 ../pidgin/gtkdialogs.c:266
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:267
+msgid "Sinhala"
+msgstr "Sinhala"
+
 msgid "Swedish"
 msgstr "Suedeze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:209
-#, fuzzy
 msgid "Tamil"
-msgstr "Terminal"
+msgstr "Tamileze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:210
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:211
 msgid "Thai"
-msgstr ""
+msgstr "Tailandeze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:212 ../pidgin/gtkdialogs.c:268
 msgid "Turkish"
-msgstr ""
+msgstr "Turke"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:213
+msgid "Urdu"
+msgstr "Urdu"
+
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "Vietnameze"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:213
 msgid "T.M.Thanh and the Gnome-Vi Team"
 msgstr "T.M.Thanh dhe Ekipi Gnome-Vi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:214 ../pidgin/gtkdialogs.c:269
 msgid "Simplified Chinese"
 msgstr "Kineze e Thjeshtuar"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:215 ../pidgin/gtkdialogs.c:216
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:217
 msgid "Hong Kong Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Kineze Hong Kongu"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:218 ../pidgin/gtkdialogs.c:219
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:270
 msgid "Traditional Chinese"
 msgstr "Kineze Tradicionale"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:225
 msgid "Amharic"
 msgstr "Amharike"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:357
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "About %s"
-msgstr "Rreth Gaim"
+msgstr "Rreth %s"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is "
@@ -15786,97 +11710,84 @@ msgstr ""
 "complete list of contributors. We provide no warranty for this program."
 "<BR><BR>"
 msgstr ""
+"%s është një klient grafik shkëmbimi mesazhesh, modular, i bazuar në "
+"libpurple e që është i aftë të lidhet njëherazi me AIM-in, MSN-në, Yahoo!-"
+"un, XMPP-në, ICQ-në, IRC-në, SILC-un, SIP/SIMPLE-in, Novell GroupWise-in, "
+"Lotus Sametime-in, Bonjour-in, Zephyr-in, MySpaceIM-in, Gadu-Gadu-n, dhe "
+"QQ. Është shkruajtur duke përdorur GTK+.<BR><BR>Mund ta ndryshoni dhe "
+"rishpërndani program-in sipas termave të GPL-së (versioni 2 ose i "
+"mëvonshëm). Një kopje e GPL-së përfshihet te kartela 'COPYING' e prurë "
+"bashkë me %s. %s është e drejtë kopjimi e pjesëmarrësve në të. Shihni "
+"kartelën 'COPYRIGHT' për listën e plotë të pjesëmarrësve. Nuk ofrojnë "
+"garanci për këtë program.<BR><BR>"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:418
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
-msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #gaim në irc.freenode.net<BR><BR>"
+msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin te irc.freenode.net<BR><BR>"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:423
-#, fuzzy
 msgid "Current Developers"
-msgstr "Zhvilluesa Jo më Veprues"
+msgstr "Zhvilluesa Veprues"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:438
 msgid "Crazy Patch Writers"
 msgstr "Krijues të Lojtur Arnimesh"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:453
 msgid "Retired Developers"
 msgstr "Zhvilluesa Jo më Veprues"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:468
-#, fuzzy
 msgid "Retired Crazy Patch Writers"
-msgstr "Krijues të Lojtur Arnimesh"
+msgstr "Krijues të Lojtur Arnash në Pension"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:483
 msgid "Artists"
-msgstr ""
+msgstr "Artistë"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:498
 msgid "Current Translators"
 msgstr "Përkthyesa të Çastit"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:518
 msgid "Past Translators"
 msgstr "Përkthyesa të Dikurshëm"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:536
 msgid "Debugging Information"
 msgstr "Të dhëna Diagnostikimi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:906
+msgid "_Name"
+msgstr "_Emër"
+
+msgid "_Account"
+msgstr "_Llogari"
+
 msgid "Get User Info"
 msgstr "Merr Të dhëna Përdoruesi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:908
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose info you would "
-"like to view."
+"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
+"to view."
 msgstr ""
-"Ju lutem jepni emër ekrani ose alias të personit të dhënat e të cilit do të "
-"donit të shihnit."
+"Ju lutem jepni emër përdoruesi ose alias të personit të dhënat e të cilit do "
+"të donit të shihnit."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:998
 msgid "View User Log"
 msgstr "Shih Regjistrim Përdoruesi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1000
-msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose log you would like "
-"to view."
-msgstr ""
-"Ju lutem jepni emër ekrani ose alias të personit regjistrimet e të cilit do "
-"të donit të shihnit."
-
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1020
 msgid "Alias Contact"
 msgstr "Kontak Aliasi"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1021
 msgid "Enter an alias for this contact."
 msgstr "Jepni një alias për këtë kontakt"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1043
 #, c-format
 msgid "Enter an alias for %s."
 msgstr "Jepni një alias për %s."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1045
 msgid "Alias Buddy"
 msgstr "Alias Shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1066
 msgid "Alias Chat"
 msgstr "Alias Fjalosjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1067
 msgid "Enter an alias for this chat."
 msgstr "Jepni një alias për këtë fjalosje."
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1106
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
 "your buddy list. Do you want to continue?"
@@ -15890,242 +11801,244 @@ msgstr[1] ""
 "Jeni duke hequr kontaktin që përmban %s dhe %d shokë të tjerë prej listës "
 "suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1114
 msgid "Remove Contact"
 msgstr "Hiq Kontakt"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1117
-#, fuzzy
 msgid "_Remove Contact"
-msgstr "Hiq Kontakt"
+msgstr "_Hiq Kontakt"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1148
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
 "want to continue?"
 msgstr ""
-"Jeni duke hequr grupin %s dhe tërë anëtarët e tij prej listës suaj të "
-"shokëve. Doni të vazhdohet?"
+"Jeni një hap larg nga shkrirja e grupit %s në grupin e quajtur %s. Doni të "
+"vazhdohet?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1155
-#, fuzzy
 msgid "Merge Groups"
-msgstr "Hiq Grup"
+msgstr "Përziej Grupe"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1158
-#, fuzzy
 msgid "_Merge Groups"
-msgstr "_Fshij Grup"
+msgstr "_Përziej Grupe"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1208
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
 "list. Do you want to continue?"
 msgstr ""
-"Jeni duke hequr grupin %s dhe tërë anëtarët e tij prej listës suaj të "
-"shokëve. Doni të vazhdohet?"
+"Jeni një hap larg nga heqja e grupit %s dhe tërë anëtarët e tij prej listës "
+"suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1211
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Hiq Grup"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1214
-#, fuzzy
 msgid "_Remove Group"
-msgstr "Hiq Grup"
+msgstr "_Hiq Grup"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1247
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr "Jeni duke hequr %s prej listës suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
+msgstr ""
+"Jeni një hap larg nga heqja e %s prej listës suaj të shokëve. Doni të "
+"vazhdohet?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1250
 msgid "Remove Buddy"
 msgstr "Hiq Shok"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1253
 msgid "_Remove Buddy"
 msgstr "_Hiq Shok"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
 "continue?"
 msgstr ""
-"Jeni duke hequr fjalosjen %s prej listës suaj të shokëve. Doni të vazhdohet?"
+"Jeni një hap larg nga heqja e fjalosjes %s prej listës suaj të shokëve. "
+"Doni të vazhdohet?"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1277
 msgid "Remove Chat"
 msgstr "Hiq Fjalosje"
 
-#: ../pidgin/gtkdialogs.c:1280
-#, fuzzy
 msgid "_Remove Chat"
-msgstr "Hiq Fjalosje"
+msgstr "_Hiq Fjalosje"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:150
-#, fuzzy
 msgid "Right-click for more unread messages...\n"
-msgstr "Djathtasklikoni për më tepër mundësi"
+msgstr "Për më tepër mesazhe të palexuar, djathtasklikoni...\n"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:435
-#, fuzzy
-msgid "Change Status"
-msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
+msgid "_Change Status"
+msgstr "_Ndryshoji Gjendjen"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:487
-msgid "Show Buddy List"
-msgstr "Shfaq Listë Shokësh"
+msgid "Show Buddy _List"
+msgstr "Shfaq _Listë Shokësh"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:513
-msgid "New Message..."
-msgstr "Mesazh i Ri..."
+msgid "_Unread Messages"
+msgstr "Mesazhe të _Palexuar"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:528
-msgid "Mute Sounds"
-msgstr "Pa Tinguj"
+msgid "New _Message..."
+msgstr "_Mesazh i Ri..."
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:535
-#, fuzzy
-msgid "Blink on new message"
-msgstr "Mesazh i Ri..."
+msgid "_Accounts"
+msgstr "_Llogarira"
 
-#: ../pidgin/gtkdocklet.c:542
-msgid "Quit"
-msgstr "Lër"
+msgid "Plu_gins"
+msgstr "Shtoj_ca"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:154
-#, fuzzy
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "P_arapëlqime"
+
+msgid "Mute _Sounds"
+msgstr "Pa _Tinguj"
+
+msgid "_Blink on New Message"
+msgstr "_Xixëllim për Mesazhe të Rinj"
+
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Dil"
+
 msgid "Not started"
-msgstr "I/e pambuluar"
+msgstr "I pa nisur"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:274
 msgid "<b>Receiving As:</b>"
-msgstr "<b>Po marr Si:</b>"
+msgstr "<b>Po merret Si:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:276
 msgid "<b>Receiving From:</b>"
-msgstr "<b>Po marr Prej:</b>"
+msgstr "<b>Po merret Prej:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:280
 msgid "<b>Sending To:</b>"
-msgstr "<b>Po dërgoj Për:</b>"
+msgstr "<b>Po dërgohet Për:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:282
 msgid "<b>Sending As:</b>"
-msgstr "<b>Po dërgoj Si:</b>"
+msgstr "<b>Po dërgohet Si:</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:498
 msgid "There is no application configured to open this type of file."
 msgstr "Nuk ka zbatim të formësuar për të hapur këtë tip kartelash."
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:503
 msgid "An error occurred while opening the file."
 msgstr "Ndodhi një gabim gjatë hapjes së kartelës."
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:540
 #, c-format
 msgid "Error launching %s: %s"
 msgstr "Gabim në nisjen e %s: %s"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:549
 #, c-format
 msgid "Error running %s"
 msgstr "Gabim në xhirimin e %s"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:550
 #, c-format
 msgid "Process returned error code %d"
 msgstr "Procesi u përgjigj me kod gabimi %d"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:697
 msgid "Filename:"
 msgstr "Emër kartele:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:698
 msgid "Local File:"
 msgstr "Kartelë Vendore:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:700
 msgid "Speed:"
 msgstr "Shpejtësi:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:701
 msgid "Time Elapsed:"
 msgstr "Kohë e Rrjedhur:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:702
 msgid "Time Remaining:"
 msgstr "Kohë e Mbetur:"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:784
 msgid "Close this window when all transfers _finish"
-msgstr ""
+msgstr "Mbylle këtë dritare kur të _përfundojnë tërë shpërnguljet"
 
-#: ../pidgin/gtkft.c:794
 msgid "C_lear finished transfers"
 msgstr "_Pastro shpërngulje të përfunduara"
 
 #. "Download Details" arrow
-#: ../pidgin/gtkft.c:803
 msgid "File transfer _details"
 msgstr "_Hollësi shpërnguljeje kartelash"
 
 # Pause button
 #. Pause button
-#: ../pidgin/gtkft.c:833 ../pidgin/pidginstock.c:95
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Pushim"
 
 # Resume button
 #. Resume button
-#: ../pidgin/gtkft.c:843
 msgid "_Resume"
 msgstr "_Rimerr"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:816
-#, fuzzy
 msgid "Paste as Plain _Text"
-msgstr "N_gjite Si Tekst"
+msgstr "Ngjite si _Tekst Të thjeshtë"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:833 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1194
-#, fuzzy
 msgid "_Reset formatting"
-msgstr "Pastro formatim"
+msgstr "_Rikthe formatim parazgjedhje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1373
+msgid "Disable _smileys in selected text"
+msgstr "Çaktivizo _emotikonet në tekst të përzgjedhur"
+
 msgid "Hyperlink color"
 msgstr "Ngjyrë Tejlidhjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1374
 msgid "Color to draw hyperlinks."
 msgstr "Ngjyrë për vizatim tejlidhjesh.."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1377
 msgid "Hyperlink prelight color"
 msgstr "Ngjyrë paratheksimi tejlidhjesh"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1378
 msgid "Color to draw hyperlinks when mouse is over them."
 msgstr "Ngjyrë për vizatim tejlidhjesh kur mbi to kalon miu."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1598
+msgid "Sent Message Name Color"
+msgstr ""
+
+msgid "Color to draw the name of a message you sent."
+msgstr "Ngjyrë vizatimi për emrin e mesazhit që dërguat."
+
+msgid "Received Message Name Color"
+msgstr ""
+
+msgid "Color to draw the name of a message you received."
+msgstr "Ngjyrë vizatimi për emrin e mesazhit që morët."
+
+msgid "\"Attention\" Name Color"
+msgstr ""
+
+msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
+msgstr "Ngjyrë vizatimi për emrin e mesazhit që morët e që përmban emrin tuaj."
+
+msgid "Action Message Name Color"
+msgstr ""
+
+msgid "Color to draw the name of an action message."
+msgstr "Ngjyrë vizatimi për emrin e mesazhit të një veprimi."
+
+msgid "Action Message Name Color for Whispered Message"
+msgstr ""
+
+msgid "Whisper Message Name Color"
+msgstr ""
+
+# ---------- "Notification Removals" ----------
+msgid "Typing notification color"
+msgstr "Ngjyrë njoftimesh shtypjeje"
+
+msgid "The color to use for the typing notification font"
+msgstr "Ngjyra e përdorur për gërma njoftimesh shtypjesh"
+
+msgid "Typing notification font"
+msgstr "Gërma njoftimesh shtypjeje"
+
+msgid "The font to use for the typing notification"
+msgstr "Gërmat e përdorura për njoftime shtypjesh"
+
+msgid "Enable typing notification"
+msgstr "Aktivizo njoftime shtypjesh"
+
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "_Kopjo Vendndodhje Email"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1610
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Hap Lidhje në Shfletues"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:1620
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopjo Vendndodhje Lidhjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3369
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Unrecognized file type</span>\n"
 "\n"
@@ -16135,7 +12048,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Po kaloj te parazgjedhja PNG."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3372
 msgid ""
 "Unrecognized file type\n"
 "\n"
@@ -16145,7 +12057,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Po kaloj te parazgjedhja PNG."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3401
 #, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Error saving image</span>\n"
@@ -16156,7 +12067,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3404
 #, c-format
 msgid ""
 "Error saving image\n"
@@ -16167,36 +12077,32 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3482 ../pidgin/gtkimhtml.c:3494
 msgid "Save Image"
 msgstr "Ruaj Pamje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtml.c:3522
 #, c-format
 msgid "_Save Image..."
 msgstr "_Ruaj Pamje..."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:163
+#, c-format
+msgid "_Add Custom Smiley..."
+msgstr "_Shto Emotikon Vetjak..."
+
 msgid "Select Font"
 msgstr "Përzgjidhni Gërma"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:242
 msgid "Select Text Color"
 msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë Teksti"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:321
 msgid "Select Background Color"
 msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë Sfondi"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:410
 msgid "_URL"
 msgstr "_URL"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:418
 msgid "_Description"
 msgstr "_Përshkrim"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:421
 msgid ""
 "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
 "The description is optional."
@@ -16204,281 +12110,220 @@ msgstr ""
 "Ju lutem jepni URL dhe përshkrim për lidhjen që doni të futet. Përshkrimi "
 "është në dëshirën tuaj."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:425
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
 msgstr "Ju lutem jepni URL-në e lidhjes që doni të futet."
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:430 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1102
 msgid "Insert Link"
 msgstr "Fut Lidhje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:434 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1262
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Fut"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:514
 #, c-format
 msgid "Failed to store image: %s\n"
 msgstr "Dështova në ruajtje pamjeje: %s\n"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:540 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:550
 msgid "Insert Image"
 msgstr "Fut Pamje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:761
-msgid "This theme has no available smileys."
-msgstr "Kjo temë nuk ka zgërdhimje të mundshme."
+#, c-format
+msgid ""
+"This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Ky emotikon është çaktivizuar ngaqë ka një emotikon vetjak për këtë "
+"shkurtore:\n"
+" %s"
 
 # show everything
-#. show everything
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:778
 msgid "Smile!"
 msgstr "Buzëqesh!"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:846 ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1219
-#, fuzzy
+msgid "_Manage custom smileys"
+msgstr "_Admionistroni emotikone vetjakë"
+
+msgid "This theme has no available smileys."
+msgstr "Kjo temë nuk ka zgërdhimje të mundshme."
+
 msgid "_Font"
-msgstr "_Llogari"
+msgstr "_Gërma"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1054
-#, fuzzy
 msgid "Group Items"
-msgstr "Emër Grupi"
+msgstr "Grupo elementët"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1054
 msgid "Ungroup Items"
-msgstr ""
+msgstr "Shpërndaji elementët"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1088 ../pidgin/plugins/convcolors.c:287
 msgid "Bold"
 msgstr "të Trasha"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1089 ../pidgin/plugins/convcolors.c:294
 msgid "Italic"
 msgstr "të Pjerrta"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1090 ../pidgin/plugins/convcolors.c:301
 msgid "Underline"
 msgstr "të Nënvizuara"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1091
 msgid "Strikethrough"
-msgstr ""
+msgstr "Hequrvije"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1093
 msgid "Increase Font Size"
-msgstr ""
+msgstr "Rrite Madhësinë e Gërmave"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1094
 msgid "Decrease Font Size"
-msgstr ""
+msgstr "Zvogëloje Madhësinë e Gërmave"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1096
 msgid "Font Face"
 msgstr "Emër Gërmash"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1097
-#, fuzzy
 msgid "Background Color"
-msgstr "Ngjyrë sfondi"
+msgstr "Ngjyrë Sfondi"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1098
-#, fuzzy
 msgid "Foreground Color"
-msgstr "Ngjyrë e përparme gërmash"
+msgstr "Ngjyrë e Përparme"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1100
-#, fuzzy
 msgid "Reset Formatting"
-msgstr "Pastro formatim"
+msgstr "Formatim Parazgjedhje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1103
-#, fuzzy
 msgid "Insert IM Image"
-msgstr "Fut Pamje"
+msgstr "Fut Pamje MA"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1104
-#, fuzzy
 msgid "Insert Smiley"
-msgstr "Fut zgërdhimje"
+msgstr "Fut Zgërdhimje"
 
 # put a link to the actual profile URL
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1179
-#, fuzzy
 msgid "<b>_Bold</b>"
-msgstr "<b>%s:</b> "
+msgstr "<b>të _Trasha</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1180
-#, fuzzy
 msgid "<i>_Italic</i>"
-msgstr " <i>(ircop)</i>"
+msgstr "<i>të _Pjerrta</i>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1181
-#, fuzzy
 msgid "<u>_Underline</u>"
-msgstr "të Nënvizuara"
+msgstr "<u>të _Nënvizuara</u>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1182
 msgid "<span strikethrough='true'>Strikethrough</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span strikethrough='true'>Hequrvije</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1183
-#, fuzzy
 msgid "<span size='larger'>_Larger</span>"
-msgstr ""
-"<span size='larger' weight='bold'>Gabim në ruajtje pamjeje</span>\n"
-"\n"
-"%s"
+msgstr "<span size='larger'>_Më të mëdha</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1185
-#, fuzzy
 msgid "_Normal"
-msgstr "Normale"
+msgstr "_Normale"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1187
 msgid "<span size='smaller'>_Smaller</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span size='smaller'>_Më të vogla</span>"
 
 #. If we want to show the formatting for the following items, we would
 #. * need to update them when formatting changes. The above items don't need
 #. * no updating nor nothin'
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1191
-#, fuzzy
 msgid "_Font face"
-msgstr "Emër Gërmash"
+msgstr "Emër _gërmash"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1192
-#, fuzzy
 msgid "Foreground _color"
-msgstr "Ngjyrë e përparme gërmash"
+msgstr "Ngjyrë e përpar_me"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1193
-#, fuzzy
 msgid "Bac_kground color"
-msgstr "Ngjyrë sfondi"
+msgstr "Ngjyrë e pa_sme"
 
-# show everything
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1270
-#, fuzzy
-msgid "_Smiley"
-msgstr "Buzëqesh!"
-
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1276
-#, fuzzy
 msgid "_Image"
-msgstr "Ruaj Pamje"
+msgstr "_Pamje"
 
 # join button
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1282
-#, fuzzy
 msgid "_Link"
-msgstr "_Bashkojuni"
+msgstr "_Lidhje"
 
-#: ../pidgin/gtkimhtmltoolbar.c:1288
 msgid "_Horizontal rule"
-msgstr ""
+msgstr "Vizore _horizontale"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:293
+# show everything
+msgid "_Smile!"
+msgstr "Buzëqesh!"
+
+msgid "Log Deletion Failed"
+msgstr "Dështoi Fshirja e Regjistrit"
+
+msgid "Check permissions and try again."
+msgstr "Kontrolloni lejet dhe riprovoni."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
 "%s which started at %s?"
 msgstr ""
+"Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistrimi i bashkëbisedimit "
+"me %s i cili filloi më %s?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:304
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %"
 "s which started at %s?"
 msgstr ""
+"Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistrimi i bashkëbisedimit "
+"te %s i cili filloi më %s?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:309
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %"
 "s?"
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:453
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation in %s on %s</span>"
 msgstr ""
-"<span size='larger' weight='bold'>Gabim në ruajtje pamjeje</span>\n"
-"\n"
-"%s"
+"Jeni të sigurt se doni të fshihet përgjithmonë regjistri i sistemit i znë "
+"fill më %s?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:456
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation with %s on %s</span>"
-msgstr ""
-"<span size='larger' weight='bold'>Gabim në ruajtje pamjeje</span>\n"
-"\n"
-"%s"
+msgid "Delete Log?"
+msgstr "Të fshij Regjistrin?"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:503
-msgid "%B %Y"
-msgstr ""
+msgid "Delete Log..."
+msgstr "Fshije Regjistrin..."
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:550
-msgid ""
-"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
-"log\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Ngjarje sistemi do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar parapëlqimi "
-"\"Regjistro tërë ndryshimet e gjendjes te regjistri i sistemit\"."
+#, c-format
+msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation in %s on %s</span>"
+msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Bashkëbisedim në %s te %s</span>"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:554
-msgid ""
-"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
-"preference is enabled."
-msgstr ""
-"mesazhe të atypëratyshëm do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar "
-"parapëlqimi \"Regjistro tërë mesazhet e atypëratyshëm\"."
+#, c-format
+msgid "<span size='larger' weight='bold'>Conversation with %s on %s</span>"
+msgstr "<span size='larger' weight='bold'>Bashkëbisedim me %s te %s</span>"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:557
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Fjalosjet do të regjistrohen vetëm nëse është i aktivizuar parapëlqimi "
-"\"Regjistro tërë fjalosjet\"."
-
-#: ../pidgin/gtklog.c:561
-msgid "No logs were found"
-msgstr "Nuk u gjetën regjistrime"
-
 #. Steal the "HELP" response and use it to trigger browsing to the logs folder
-#: ../pidgin/gtklog.c:576
 msgid "_Browse logs folder"
-msgstr ""
+msgstr "_Shfletoni dosje regjistrash"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:640
-msgid "Total log size:"
-msgstr "Madhësi tërësore regjistrimi:"
+# short message
+#, c-format
+msgid "%s %s. Try `%s -h' for more information.\n"
+msgstr "%s %s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:709
 #, c-format
-msgid "Conversations in %s"
-msgstr "Bashkëbisedime në %s"
+msgid ""
+"%s %s\n"
+"Usage: %s [OPTION]...\n"
+"\n"
+" -c, --config=DIR  use DIR for config files\n"
+" -d, --debug     print debugging messages to stdout\n"
+" -h, --help     display this help and exit\n"
+" -m, --multiple   do not ensure single instance\n"
+" -n, --nologin    don't automatically login\n"
+" -l, --login[=NAME] enable specified account(s) (optional argument NAME\n"
+"           specifies account(s) to use, separated by commas.\n"
+"           Without this only the first account will be enabled).\n"
+" --display=DISPLAY  X display to use\n"
+" -v, --version    display the current version and exit\n"
+msgstr ""
+"%s %s\n"
+"Përdorimi: %s [MUNDËSI]...\n"
+"\n"
+" -c, --config=DIR  përdor DIR për kartela formësimi\n"
+" -d, --debug     shtyp mesazhe diagnostikimi te stdout\n"
+" -h, --help     shfaq këtë ndihmë dhe dil\n"
+" -m --multiple  jo detyrimisht një instancë e vetme\n"
+" -n, --nologin    mos u fut vetvetiu\n"
+" -l, --login[=EMËR] aktivizo llogarinë(të) e treguar (argumenti opsional\n"
+"           EMËR përcakton llogarinë(të) që duhet përdorur, ndarë "
+"me\n"
+"           presje. Pa të, do të aktivizohet vetëm llogaria e "
+"parë).\n"
+" --display=DISPLAY Ekran X për përdorim\n"
+" -v, --version    shfaq versionin e çastit dhe dil\n"
 
-#: ../pidgin/gtklog.c:717 ../pidgin/gtklog.c:779
 #, c-format
-msgid "Conversations with %s"
-msgstr "Bashkëbisedime me %s"
-
-# Window **********
-#: ../pidgin/gtklog.c:804
-msgid "System Log"
-msgstr "Regjistrim Sistemi"
-
-# short message
-#: ../pidgin/gtkmain.c:386
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s %s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "Gaim %s. Për më tepër të dhëna provoni `%s -h'.\n"
-
-#: ../pidgin/gtkmain.c:388
-#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s %s\n"
 "Usage: %s [OPTION]...\n"
@@ -16488,25 +12333,29 @@ msgid ""
 " -h, --help     display this help and exit\n"
 " -m, --multiple   do not ensure single instance\n"
 " -n, --nologin    don't automatically login\n"
-" -l, --login[=NAME] automatically login (optional argument NAME specifies\n"
-"           account(s) to use, separated by commas)\n"
+" -l, --login[=NAME] enable specified account(s) (optional argument NAME\n"
+"           specifies account(s) to use, separated by commas.\n"
+"           Without this only the first account will be enabled).\n"
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
 msgstr ""
-"Gaim %s\n"
+"%s %s\n"
 "Përdorimi: %s [MUNDËSI]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=DIR  përdor DIR për kartela formësimi\n"
 " -d, --debug     shtyp mesazhe diagnostikimi te stdout\n"
 " -h, --help     shfaq këtë ndihmë dhe dil\n"
+" -m, --multiple   jo detyrimisht një instancë e vetme\n"
 " -n, --nologin    mos u fut vetvetiu\n"
-" -l, --login[=EMËR] futu vetvetiu (argumenti opsional EMËR përcakton\n"
-"           llogarinë(të) që duhet përdorur, ndarë me presje)\n"
+" -l, --login[=EMËR] aktivizo llogarinë(të) e treguar (argumenti opsional "
+"EMËR\n"
+"           përcakton llogarinë(të) që duhet përdorur, ndarë me "
+"presje).\n"
+"           Pa të, do të aktivizohet vetëm llogaria e parë).\n"
 " -v, --version    shfaq versionin e çastit dhe dil\n"
 
-#: ../pidgin/gtkmain.c:512
 #, c-format
 msgid ""
-"%s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
+"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
 "This is a bug in the software and has happened through\n"
 "no fault of your own.\n"
 "\n"
@@ -16524,226 +12373,186 @@ msgstr ""
 "on other protocols is at\n"
 "%swiki/DeveloperPages\n"
 msgstr ""
+"%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
+"Ky është difekt te programi dhe ndodhi jo për fajin tuaj.\n"
+"\n"
+"Po qe se mund ta riprodhoni vithisjen, ju lutemi njoftoni\n"
+"zhvilluesit duke ua raportuar difektin te:\n"
+"%ssimpleticket/\n"
+"\n"
+"Ju lutem mos harroni të tregoni se ç'ishit duke bërë në atë kohë\n"
+"dhe postoni \"the backtrace\"-in përkatës. Po qe se nuk dini si ta\n"
+"gjeni \"backtrace\"-in, ju lutem lexoni udhëzimet te\n"
+"%swiki/GetABacktrace\n"
+"\n"
+"Nëse ju lypset asistencë e mëtejshme, ju lutem i dërgoni një MA\n"
+"ose SeanEgn, ose LSchiere (përmes AIM-it). Të dhëna kontakti\n"
+"për Sean-in dhe Luke-n rreth protokollesh të tjerë cols i gjeni\n"
+"te %swiki/DeveloperPages\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
-#: ../pidgin/gtkmain.c:699 ../pidgin/pidgin.h:51
-#, fuzzy
 msgid "Pidgin"
-msgstr "Nr. faquesi"
+msgstr "cNr. faquesi"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:349
-#, fuzzy
 msgid "Open All Messages"
-msgstr "Mesazh Largimi"
+msgstr "Hap Tërë Mesazhet"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:402
-#, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ka postë për ju!</span>\n"
-"\n"
-"%s"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ka postë për ju!</span>"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:540
 #, c-format
 msgid "%s has %d new message."
 msgid_plural "%s has %d new messages."
 msgstr[0] "%s ka %d mesazh të ri."
 msgstr[1] "%s ka %d mesazhe të rinj."
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:564
 #, c-format
-msgid "<b>You have %d new email.</b>"
-msgid_plural "<b>You have %d new emails.</b>"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgid "<b>%d new email.</b>"
+msgid_plural "<b>%d new emails.</b>"
+msgstr[0] "<b>%d email i ri.</b>"
+msgstr[1] "<b>%d email-a të rinj.</b>"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:989
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The browser command \"%s\" is invalid."
-msgstr "Urdhri i shfletuesit <b>%s</b> është i pavlefshëm."
+msgstr "Urdhri i shfletuesit \"%s\" është i pavlefshëm."
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:991 ../pidgin/gtknotify.c:1003
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1016 ../pidgin/gtknotify.c:1144
 msgid "Unable to open URL"
 msgstr "I pazoti të hap URL"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1001 ../pidgin/gtknotify.c:1014
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error launching \"%s\": %s"
-msgstr "Gabim në nisjen e %s: %s"
+msgstr "Gabim në nisjen e \"%s\": %s"
 
-#: ../pidgin/gtknotify.c:1145
 msgid ""
 "The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
 msgstr "Është zgjedhur urdhër shfletuesi 'Dorazi', por nuk është caktuar cili."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:265
 msgid "The following plugins will be unloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcat vijuese do të çngarkohen."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:284
 msgid "Multiple plugins will be unloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcat shumëfishe do të çngarkohen."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:288
 msgid "Unload Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Çngarko Shtojca"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:400
-#, c-format
+msgid "Could not unload plugin"
+msgstr "S'u çngarkua dot shtojca"
+
 msgid ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
+"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
+"startup."
 msgstr ""
+"Shtojca nuk u çngarkua dot tani, por do të çaktivizohet gjatë nisjes tjetër."
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:410
 #, c-format
 msgid ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
 "Check the plugin website for an update.</span>"
 msgstr ""
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Gabim: %s\n"
+"Shihni te website-i i shtojcës për ndonjë përditësim.</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:536
-#, fuzzy
+msgid "Author"
+msgstr "Autor"
+
+msgid "<b>Written by:</b>"
+msgstr "<b>Shkruar nga:</b>"
+
+msgid "<b>Web site:</b>"
+msgstr "<b>''Site''-i Web:</b>"
+
+msgid "<b>Filename:</b>"
+msgstr "<b>Emër kartele:</b>"
+
 msgid "Configure Pl_ugin"
-msgstr "Formëso Dhomë"
+msgstr "Formëso Sh_tojcë"
 
-#: ../pidgin/gtkplugin.c:599
 msgid "<b>Plugin Details</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Hollësi Shtojce</b>"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:157
 msgid "Select a file"
 msgstr "Përzgjidhni një kartelë"
 
 # Create the "Pounce Who" frame.
 #. Create the "Pounce on Whom" frame.
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:532
-#, fuzzy
 msgid "Pounce on Whom"
-msgstr "Kë Të Cys"
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:559
 msgid "_Buddy name:"
 msgstr "Emër _shoku:"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:593
-#, fuzzy
 msgid "Si_gns on"
-msgstr "Nënshkruani"
+msgstr "Nënshkru_an"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:595
-#, fuzzy
 msgid "Signs o_ff"
-msgstr "_Çnënshkruani"
+msgstr "Çnën_shkruan"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:597
-#, fuzzy
 msgid "Goes a_way"
-msgstr "Shoku Po _Largohet"
+msgstr "_Largohet"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:599
-#, fuzzy
 msgid "Ret_urns from away"
-msgstr "_Kthehet prej largimi"
+msgstr "Kthe_het prej largimi"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:601
-#, fuzzy
 msgid "Becomes _idle"
-msgstr "%s u plogështua"
+msgstr "_Plogështohet"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:603
-#, fuzzy
 msgid "Is no longer i_dle"
-msgstr "%s nuk është më i plogësht."
+msgstr "Nuk është më i plo_gësht"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:605
-#, fuzzy
 msgid "Starts _typing"
-msgstr "Shoku fillon të sh_typë"
+msgstr "Zë të sh_typë"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:607
 msgid "P_auses while typing"
-msgstr ""
+msgstr "P_ushon në shkrim e sipër"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:609
-#, fuzzy
 msgid "Stops t_yping"
-msgstr "Shoku mbaron së sht_ypuri"
+msgstr "Ndalon së sht_ypuri"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:611
-#, fuzzy
 msgid "Sends a _message"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Dërgon _mesazh"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:654
-#, fuzzy
 msgid "Ope_n an IM window"
-msgstr "H_ap dritare IM"
+msgstr "Ha_p një dritare MA"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:656
-#, fuzzy
 msgid "_Pop up a notification"
-msgstr "_Hap njoftim"
+msgstr "Sh_faq një njoftim"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:658
 msgid "Send a _message"
 msgstr "Dërgo një mesa_zh"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:660
 msgid "E_xecute a command"
 msgstr "Përmb_ush një urdhër"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:662
 msgid "P_lay a sound"
 msgstr "_Luaj një tingull"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:668
-#, fuzzy
 msgid "Brows_e..."
 msgstr "Sh_fletoni..."
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:670
-#, fuzzy
 msgid "Br_owse..."
-msgstr "Sh_fletoni..."
+msgstr "Shfl_etoni..."
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:671
 msgid "Pre_view"
 msgstr "Para_parje"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:798
 msgid "P_ounce only when my status is not Available"
-msgstr ""
+msgstr "_Cytmë vetëm kur gjendja ime është e Panjohur"
 
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:803
 msgid "_Recurring"
-msgstr ""
+msgstr "E _ripërsëritshme"
 
 # Create the "Pounce When" frame.
-#: ../pidgin/gtkpounce.c:1246
-#, fuzzy
 msgid "Pounce Target"
-msgstr "Kur Ta Cys"
+msgstr "Objekt Cytjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:386
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/default/24/default.theme.in.h:1
-msgid "Default"
-msgstr "Parazgjedhje"
-
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:517
 msgid "Smiley theme failed to unpack."
-msgstr ""
+msgstr "Dështoi çpaketimi i temës së emotikoneve,."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:644
 msgid "Install Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Instalo Temë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:697
 msgid ""
 "Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
 "themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
@@ -16752,271 +12561,240 @@ msgstr ""
 "përdornit. Tema të reja mund të instalohen duke i tërhequr e lënë te listë "
 "temash."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:732
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikonë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:894
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Shkurtore Tastiere"
+
+msgid "Cl_ose conversations with the Escape key"
+msgstr "_Mbylli bashkëbisedimet me tastin Escape"
+
 msgid "System Tray Icon"
 msgstr "Ikonë Shtylle Sistemi"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:895
-#, fuzzy
 msgid "_Show system tray icon:"
-msgstr "Ikonë Shtylle Sistemi"
+msgstr "Shfaq ikonë shtylle _sistemi:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:899
-#, fuzzy
 msgid "On unread messages"
-msgstr "Dërgo një mesa_zh"
+msgstr "Për mesazhe të palexuar"
 
 # IM Convo trans options
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:904
-#, fuzzy
 msgid "Conversation Window Hiding"
-msgstr "Dritare Bashkëbisedimi IM"
+msgstr "Fshehje Dritareje Bashkëbisedimi"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:905
-#, fuzzy
 msgid "_Hide new IM conversations:"
-msgstr "Bashkëbisedime të _rinj:"
+msgstr "_Fshih bashkëbisedime të rinj MA:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:908 ../pidgin/gtkprefs.c:1944
 msgid "When away"
 msgstr "Gjatë largimesh"
 
 #. All the tab options!
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:916
 msgid "Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Skeda"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:918
 msgid "Show IMs and chats in _tabbed windows"
-msgstr "Shfaq IM-ra dhe fjalosje në dritare skeda"
+msgstr "Shfaq MA-ra dhe fjalosje në dritare _skeda"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:932
 msgid "Show close b_utton on tabs"
 msgstr "Shfaq buton _mbyll në skeda"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:935
 msgid "_Placement:"
 msgstr "_Vendosje:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:937
 msgid "Top"
 msgstr "Sipër"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:938
 msgid "Bottom"
 msgstr "Poshtë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:939
 msgid "Left"
 msgstr "Majtas"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:940
 msgid "Right"
 msgstr "Djathtas"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:942
 msgid "Left Vertical"
 msgstr "Majtas Vertikale"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:943
 msgid "Right Vertical"
 msgstr "Djathtas Vertikale"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:950
 msgid "N_ew conversations:"
 msgstr "Bashkëbisedime të _rinj:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:995
 msgid "Show _formatting on incoming messages"
 msgstr "Shfaq _formatim në mesazhe ardhës"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:998
-#, fuzzy
+msgid "Close IMs immediately when the tab is closed"
+msgstr "Mbylli MA-të menjëherë pasi mbyllet skeda"
+
 msgid "Show _detailed information"
-msgstr "S'arrij të kem të dhëna kanali"
+msgstr "Shfaq të dhëna të _hollësishme"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1000
 msgid "Enable buddy ic_on animation"
 msgstr "Aktivizo animacion i_kone shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1007
 msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
 msgstr "_Njofto shokë që po shtypni për ta"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1010
-#, fuzzy
 msgid "Highlight _misspelled words"
-msgstr "_Thekso fjalë të keqshqiptuara"
+msgstr "_Thekso fjalë të keqshkruajtura"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1014
 msgid "Use smooth-scrolling"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor rrëshqitje të butë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "F_lash window when IMs are received"
-msgstr "_Xixëllo dritare kur merren mesazhe"
+msgstr "_Xixëllo dritaren kur merren mesazhe të rinj MA"
 
 # IM Convo trans options
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1019
-#, fuzzy
 msgid "Minimi_ze new conversation windows"
-msgstr "N_gri dritare bashkëbisedimi"
+msgstr "Minimi_zo dritare bashkëbisedimesh të rinj"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1023
-#, fuzzy
+msgid "Minimum input area height in lines:"
+msgstr "Lartësia minimum e fushës së futjeve, në rreshta:"
+
 msgid "Font"
-msgstr "Emër Gërmash"
+msgstr "Gërma"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1025
 msgid "Use document font from _theme"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor gërma dokumenti prej _teme"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1027
 msgid "Use font from _theme"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor gërma prej _temës"
 
 # Conversations
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1029
-#, fuzzy
 msgid "Conversation _font:"
-msgstr "Zë Bashkëbisedimi"
+msgstr "_Gërma bashkëbisedimi:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1043
-#, fuzzy
 msgid "Default Formatting"
-msgstr "Pastro formatim"
+msgstr "Formatim Parazgjedhje"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1062
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
 "that support formatting."
 msgstr ""
-"Ja si do të duket teksti i mesazhit që dërgoni kur përdorni protokolle që "
-"mbulojnë formatim. :)"
+"Ja si do të duket teksti i mesazhit që dërgoni, kur përdorni protokolle që "
+"mbulojnë atë formatim."
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1128
-#, fuzzy
+msgid "Cannot start proxy configuration program."
+msgstr "Nuk niset dot programi i formësimit të ndërmjetësave."
+
+msgid "Cannot start browser configuration program."
+msgstr "S'niset dot programi i formësimit të shfletuesit."
+
 msgid "ST_UN server:"
-msgstr "Shërbyes STUN:"
+msgstr "Shërbyes ST_UN:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1140
 msgid "<span style=\"italic\">Example: stunserver.org</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span style=\"italic\">Shembull: stunserver.org</span>"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1144
-#, fuzzy
 msgid "_Autodetect IP address"
-msgstr "_Vetëzbulo Vendndodhje IP"
+msgstr "_Vetëzbulo vendndodhje IP"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1153
 msgid "Public _IP:"
 msgstr "_IP Publike:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1182
 msgid "Ports"
 msgstr "Porta"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1185
+msgid "_Enable automatic router port forwarding"
+msgstr "_Aktivizo përcjellje të vetvetishme porte rrugëzuesi"
+
 msgid "_Manually specify range of ports to listen on"
 msgstr "Cakto _dorazi interval portash nga ku të dëgjohet"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1188
-#, fuzzy
 msgid "_Start port:"
-msgstr "Portë e _Fillimit:"
+msgstr "Portë e _fillimit:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1195
-#, fuzzy
 msgid "_End port:"
-msgstr "Portë e _Fundit:"
+msgstr "Portë e f_undit:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1203
+msgid "Proxy Server &amp; Browser"
+msgstr "Shërbyes Ndërmjetës &amp; Shfletues"
+
+msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
+msgstr "<b>Nuk u gjet program formësimi ndërmjetësi.</b>"
+
+msgid "<b>Browser configuration program was not found.</b>"
+msgstr "<b>Nuk u gjet program formësimi shfletuesi.</b>"
+
+msgid ""
+"Proxy & Browser preferences are configured\n"
+"in GNOME Preferences"
+msgstr ""
+"Parapëlqimet për Ndërmjetësin & Shfletuesin\n"
+"formësohen te parapëlqimet për GNOME-n"
+
+msgid "Configure _Proxy"
+msgstr "Formësoni _Ndërmjetësin"
+
+msgid "Configure _Browser"
+msgstr "Formësoni _Shfletuesin"
+
 msgid "Proxy Server"
 msgstr "Shërbyes \"Proxy\""
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1207
 msgid "No proxy"
 msgstr "Pa \"proxy\""
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1263
 msgid "_User:"
 msgstr "_Përdorues:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1328
 msgid "Seamonkey"
-msgstr ""
+msgstr "Seamonkey"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1329
 msgid "Opera"
 msgstr "Opera"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1330
 msgid "Netscape"
 msgstr "Netscape"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1331
 msgid "Mozilla"
 msgstr "Mozilla"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1332
 msgid "Konqueror"
 msgstr "Konqueror"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1333
+msgid "Desktop Default"
+msgstr "Parazgjedhje Desktopi"
+
 msgid "GNOME Default"
 msgstr "Parazgjedhje GNOME"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1334
 msgid "Galeon"
 msgstr "Galeon"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1335
 msgid "Firefox"
 msgstr "Firefox"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1336
 msgid "Firebird"
 msgstr "Firebird"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1337
 msgid "Epiphany"
 msgstr "Epiphany"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1346
 msgid "Manual"
 msgstr "Dorazi"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1399
 msgid "Browser Selection"
 msgstr "Përzgjedhje Shfletuesi"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1403
 msgid "_Browser:"
 msgstr "_Shfletues:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1411
 msgid "_Open link in:"
 msgstr "_Hap lidhje në:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1413
 msgid "Browser default"
 msgstr "Parazgjedhje shfletuesi"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1414
 msgid "Existing window"
 msgstr "Dritare ekzistuese"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1416
 msgid "New tab"
 msgstr "Skedë e re"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1430
 #, c-format
 msgid ""
 "_Manual:\n"
@@ -17025,70 +12803,54 @@ msgstr ""
 "_Manual:\n"
 "(%s për URL)"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1470
-#, fuzzy
 msgid "Log _format:"
-msgstr "_Format Regjistrimi:"
+msgstr "_Format regjistrimi:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1475
 msgid "Log all _instant messages"
 msgstr "Regjistro tërë mesazhet e _atypëratyshëm"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1477
 msgid "Log all c_hats"
 msgstr "Regjistro tërë _fjalosjet"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1479
 msgid "Log all _status changes to system log"
 msgstr "Regjistro tërë ndryshime _gjendjeje te regjistri i sistemit"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1625
 msgid "Sound Selection"
 msgstr "Përzgjedhje Tingulli"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1635
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Quietest"
-msgstr "Lër"
+msgstr "Më i buti"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1637
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Quieter"
-msgstr "Lër"
+msgstr "Më butë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1639
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Quiet"
-msgstr "Lër"
+msgstr "Butë"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1643
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Loud"
-msgstr "Tinguj"
+msgstr "Fort"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1645
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Louder"
-msgstr "orë"
+msgstr "Më fort"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1647
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Loudest"
-msgstr "Tinguj"
+msgstr "Më i forti"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1713
 msgid "_Method:"
 msgstr "_Metodë:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1715
 msgid "Console beep"
 msgstr "Tingull Konsole"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1722
 msgid "No sounds"
 msgstr "Pa tinguj"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1730
 #, c-format
 msgid ""
 "Sound c_ommand:\n"
@@ -17097,295 +12859,277 @@ msgstr ""
 "_Urdhër tingulli:\n"
 "(%s për emër kartele)"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1757
 msgid "Sounds when conversation has _focus"
 msgstr "Tinguj kur bashkëbisedimi ka _fokus"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1759
-#, fuzzy
 msgid "Enable sounds:"
-msgstr "Aktivizuar"
+msgstr "Aktivizo tingujt:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1770
 msgid "Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Volum:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1850
 msgid "Play"
 msgstr "Luaj"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1927
-#, fuzzy
+msgid "_Browse..."
+msgstr "_Shfleto..."
+
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Ricaktoni"
+
 msgid "_Report idle time:"
-msgstr "_Raporto kohë plogështie"
+msgstr "_Raporto kohë plogështie:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1932
 msgid "Based on keyboard or mouse use"
-msgstr ""
+msgstr "Bazuar në përdorim tastiere dhe miu"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1941
 msgid "_Auto-reply:"
 msgstr "_Vetëpërgjigju:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1945
 msgid "When both away and idle"
 msgstr "Vetëm në rast largimi dhe plogështie"
 
 #. Auto-away stuff
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1951
 msgid "Auto-away"
 msgstr "I vetëlarguar"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1953
 msgid "Change status when _idle"
 msgstr "Ndrysho gjendjen po qe i _plogësht"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1957
-#, fuzzy
 msgid "_Minutes before becoming idle:"
-msgstr "_Minuta para ndryshimit të gjendjes:"
+msgstr "_Minuta para se të bëhet i plogësht:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1965
 msgid "Change _status to:"
 msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
 
 #. Signon status stuff
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1986
 msgid "Status at Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Gjendje në Nisje"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1988
 msgid "Use status from last _exit at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor në nisje gjendje prej _daljes së fundit"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:1994
 msgid "Status to a_pply at startup:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjendje për ta _zbatuar në nisje:"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2032
-#, fuzzy
 msgid "Interface"
-msgstr "Gërma Ndërfaqeje GTK+"
+msgstr "Ndërfaqe"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2034
 msgid "Smiley Themes"
 msgstr "Tema Karagjozësh"
 
 # We use the registered default browser in windows
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2041
 msgid "Browser"
 msgstr "Shfletues"
 
-#: ../pidgin/gtkprefs.c:2045
-#, fuzzy
 msgid "Status / Idle"
-msgstr "Larguar / I plogësht"
+msgstr "Gjendje / I plogësht"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:80
 msgid "Allow all users to contact me"
 msgstr "Lejo tërë përdoruesit të lidhen me mua"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:81
 msgid "Allow only the users on my buddy list"
 msgstr "Lejo vetëm përdoruesit në listën time të shokëve"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:82
 msgid "Allow only the users below"
 msgstr "Lejo vetëm përdoruesit më poshtë"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:83
 msgid "Block all users"
 msgstr "Blloko tërë përdoruesit"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:84
 msgid "Block only the users below"
 msgstr "Blloko vetëm përdoruesit e mëposhtëm"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:370
 msgid "Privacy"
 msgstr "vetësi"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:382
 msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
 msgstr "Ndryshimet në rregullime vetësie janë vepruese menjëherë."
 
 # "Set privacy for:" label
-#. "Set privacy for:" label
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:394
 msgid "Set privacy for:"
 msgstr "Caktoni vetësi për:"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:557 ../pidgin/gtkprivacy.c:574
+#. Remove All button
+msgid "Remove Al_l"
+msgstr "Hiqi të _Tëra"
+
 msgid "Permit User"
 msgstr "Lejo Përdorues"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:558
 msgid "Type a user you permit to contact you."
 msgstr "Jepni përdorues të cilit t'i lejohet lidhja me ju."
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:559
 msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
 msgstr "Ju lutem jepni emrin e përdoruesit që doni të mundë t'ju kontaktojë"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:562 ../pidgin/gtkprivacy.c:578
-#, fuzzy
 msgid "_Permit"
-msgstr "Lejo"
+msgstr "_Lejo"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:568
 #, c-format
 msgid "Allow %s to contact you?"
 msgstr "Ta lejoj %s të lidhet me ju?"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:570
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to allow %s to contact you?"
 msgstr "Jeni i sigurt se doni të lejohet %s të lidhet me ju?"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:599 ../pidgin/gtkprivacy.c:613
 msgid "Block User"
 msgstr "Blloko Përdorues"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:600
 msgid "Type a user to block."
 msgstr "Jepni përdorues i cili të bllokohet."
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:601
 msgid "Please enter the name of the user you wish to block."
 msgstr "Ju lutem jepni emrin e përdoruesit që doni të bllokohet"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:609
 #, c-format
 msgid "Block %s?"
 msgstr "Të bllokoj %s?"
 
-#: ../pidgin/gtkprivacy.c:611
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to block %s?"
 msgstr "Jeni i sigurt se doni të bllokohet %s?"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:272
 msgid "Apply"
 msgstr "Zbato"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1507
 msgid "That file already exists"
 msgstr "Ajo kartelë ekziston tashmë"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1508
 msgid "Would you like to overwrite it?"
 msgstr "Do të donit ta mbishkruani?"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1511
 msgid "Overwrite"
-msgstr ""
+msgstr "Mbishkruaj"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1512
 msgid "Choose New Name"
-msgstr ""
+msgstr "Zgjidhni Emër të Ri"
 
-#: ../pidgin/gtkrequest.c:1650 ../pidgin/gtkrequest.c:1664
-#, fuzzy
 msgid "Select Folder..."
-msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë"
+msgstr "Përzgjidhni Dosje..."
 
-#. Create the window.
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:375
-msgid "Room List"
-msgstr "Listë Dhomash"
-
 # list button
 #. list button
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:443
 msgid "_Get List"
 msgstr "_Ki Listë"
 
 #. add button
-#: ../pidgin/gtkroomlist.c:451
-#, fuzzy
 msgid "_Add Chat"
-msgstr "Shto Fjalosje"
+msgstr "_Shto Fjalosje"
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:337
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
-msgstr "jeni të sigurtë se doni të fshini %s?"
+msgstr "Jeni të sigurt se doni të fshihen gjendjet e ruajtura të përzgjedhura?"
 
 #. Use button
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:620 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1266
 msgid "_Use"
 msgstr "_Përdor"
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:780
 msgid "Title already in use. You must choose a unique title."
 msgstr "Titull i përdorur tashmë. Duhet të zgjidhni një titull unik."
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:970
-#, fuzzy
 msgid "Different"
-msgstr "Degë"
+msgstr "Tjetër"
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1159
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Titull:"
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1178 ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1497
 msgid "_Status:"
 msgstr "_Gjendje:"
 
 #. Different status message expander
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1210
 msgid "Use a _different status for some accounts"
 msgstr "Përdor gjendje të _ndryshme për disa llogari"
 
 #. Save & Use button
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1274
 msgid "Sa_ve & Use"
+msgstr "Rua_j & Përdor"
+
+#, c-format
+msgid "Status for %s"
+msgstr "Gjendje për %s"
+
+msgid "Custom Smiley"
+msgstr "Emotikon Vetjak"
+
+msgid "Duplicate Shortcut"
+msgstr "Dyfishoni Shkurtore"
+
+msgid ""
+"A custom smiley for the selected shortcut already exists. Please specify a "
+"different shortcut."
 msgstr ""
+"Ka tashmë një emotikon vetjak për shkurtoren e përzgjedhur. Ju lutem tregoni "
+"një shkurtore tjetër."
 
-#: ../pidgin/gtksavedstatuses.c:1480
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Status for %s"
-msgstr "Përzgjidhni Gërma për %s"
+msgid "More Data needed"
+msgstr "Lypsen më tepër Të dhëna"
 
-#: ../pidgin/gtkstatusbox.c:664
-#, fuzzy
+msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
+msgstr "Ju lutem jepni një shkurtore për t'ia shoqëruar këtij emotikoni."
+
+msgid "Please select an image for the smiley."
+msgstr "Ju lutem përzgjidhni një pamje për emotikonin."
+
+# show everything
+msgid "Edit Smiley"
+msgstr "Përpunoni Emotikon"
+
+# show everything
+msgid "Add Smiley"
+msgstr "Shtoni Emotikon"
+
+msgid "Smiley _Image"
+msgstr "_Pamje Emotikoni"
+
+#. Smiley shortcut
+msgid "Smiley S_hortcut"
+msgstr "_Shkurtore Emotikoni"
+
+# show everything
+msgid "Smiley"
+msgstr "Emotikon"
+
+msgid "Custom Smiley Manager"
+msgstr "Përgjegjës Emotikonesh Vetjake"
+
 msgid "Waiting for network connection"
-msgstr "Po pres të fillojë shpërngulja"
+msgstr "Po pritet për lidhje në rrjet"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:632
+msgid "New status..."
+msgstr "Gjendje e re..."
+
+msgid "Saved statuses..."
+msgstr "Gjendje të ruajtura..."
+
+msgid "Status Selector"
+msgstr "Përzgjedhës Gjendjesh"
+
 msgid "Google Talk"
-msgstr ""
+msgstr "Google Talk"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1399 ../pidgin/gtkutils.c:1422
 #, c-format
 msgid "The following error has occurred loading %s: %s"
 msgstr "Ndodhi gabimi vijues gjatë ngarkimit të %s: %s-."
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1402 ../pidgin/gtkutils.c:1424
 msgid "Failed to load image"
 msgstr "Dështova në ruajtje pamjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1498
 #, c-format
 msgid "Cannot send folder %s."
 msgstr "S'dërgoj dot dosjen %s."
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1499
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
 "individually."
 msgstr ""
-"Gaim-i nuk mund të shpërngulë një dosje. Do t´ju duhet të dërgoni kartelat "
-"brendaj saj tek e tek"
+"%s-i nuk e shpërngul dot një dosje. Do t'ju duhet t'i shpërngulni kartelat "
+"brenda saj tek e tek."
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1531 ../pidgin/gtkutils.c:1543
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1550
 msgid "You have dragged an image"
 msgstr "Keni tërhequr një pamje"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1532
 msgid ""
 "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
 "use it as the buddy icon for this user."
@@ -17393,32 +13137,25 @@ msgstr ""
 "Mund ta dërgoni këtë pamje si shpërngulje kartele, ta trupëzoni në këtë "
 "mesazh, ose përdorni si ikonë shoku për këtë përdorues."
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1538 ../pidgin/gtkutils.c:1558
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Caktoje si ikonë shoku"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1539 ../pidgin/gtkutils.c:1559
 msgid "Send image file"
 msgstr "Dërgo kartelë pamjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1540 ../pidgin/gtkutils.c:1559
 msgid "Insert in message"
 msgstr "Fute në mesazh"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1544
 msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
 msgstr "Do të donit ta caktoni si ikonë shoku për këtë përdorues?"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1551
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
 "this user."
 msgstr ""
-"Mund ta dërgoni këtë pamje si shpërngulje kartele, ta trupëzoni në këtë "
-"mesazh, ose përdorni si ikonë shoku për këtë përdorues."
+"Mund ta dërgoni këtë pamje si shpërngulje kartele, ose përdorni si ikonë "
+"shoku për këtë përdorues."
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1552
 msgid ""
 "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
 "this user"
@@ -17431,11 +13168,9 @@ msgstr ""
 #. * send. The only logical one is "Application," but do we really want to send a binary and nothing else?
 #. * Probably not. I'll just give an error and return.
 #. The original patch sent the icon used by the launcher. That's probably wrong
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1610
 msgid "Cannot send launcher"
 msgstr "S'dërgoj dot nisës"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:1610
 msgid ""
 "You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this "
 "launcher points to instead of this launcher itself."
@@ -17443,7 +13178,6 @@ msgstr ""
 "Tërhoqët një nisës desktopi. Ka shumë të ngjarë që donit të dërgonit atë me "
 "çka lidhet ky nisës, çfarëdo qoftë ajo, dhe jo vetë nisësin. "
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2345
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>File:</b> %s\n"
@@ -17454,121 +13188,89 @@ msgstr ""
 "<b>Madhësi kartele:</b> %s\n"
 "<b>Madhësi pamjeje:</b> %dx%d"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2641
 #, c-format
 msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
 msgstr ""
+"Kartela '%s' është shumë e madhe për %s. Ju lutem provoni një pamje më të "
+"vogël.\n"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2643
-#, fuzzy
 msgid "Icon Error"
-msgstr "Gabim i Panjohur "
+msgstr "Gabim Ikone"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2644
-#, fuzzy
 msgid "Could not set icon"
-msgstr "S'munda të dërgoj"
+msgstr "S'u caktua dot ikonë"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2744
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
-msgstr "Dështova në ruajtje pamjeje: %s\n"
+msgstr "Dështoi hapja e kartelës '%s': %s"
 
-#: ../pidgin/gtkutils.c:2793
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
 msgstr ""
+"Dështoi ngarkimi i pamjes '%s': arsye e panjohur, ndoshta kartelë e dëmtuar "
+"pamjeje"
 
-#: ../pidgin/gtkwhiteboard.c:754 ../pidgin/gtkwhiteboard.c:773
-#, fuzzy
 msgid "Save File"
-msgstr "Ruaj Kartelë..."
+msgstr "Ruaje Kartelën"
 
-#: ../pidgin/gtkwhiteboard.c:861
-#, fuzzy
 msgid "Select color"
-msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë"
+msgstr "Përzgjidhni ngjyrë"
 
-#: ../pidgin/pidginstock.c:87
 msgid "_Alias"
 msgstr "_Alias"
 
-#: ../pidgin/pidginstock.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Close _tabs"
-msgstr "Mbyll"
+msgstr "Mbylli _skedat"
 
-#: ../pidgin/pidginstock.c:91
-#, fuzzy
 msgid "_Get Info"
-msgstr "Ki të Dhëna"
+msgstr "_Merr Të dhëna"
 
 # Invite
-#: ../pidgin/pidginstock.c:92
 msgid "_Invite"
 msgstr "_Ftoni"
 
-#: ../pidgin/pidginstock.c:93
 msgid "_Modify"
 msgstr "_Ndrysho"
 
-#: ../pidgin/pidginstock.c:94
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Hap Postë"
 
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/default/24/default.theme.in.h:2
+msgid "Pidgin Tooltip"
+msgstr "Ndihmëza Pidgin-i"
+
 msgid "Pidgin smileys"
-msgstr ""
+msgstr "Emotikone Pidgin-i"
 
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/none/none.theme.in.h:1
 msgid "Penguin Pimps"
-msgstr ""
+msgstr "Penguin Pimps"
 
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/none/none.theme.in.h:2
 msgid "Selecting this disables graphical emoticons."
-msgstr ""
+msgstr "Përzgjedhja e kësaj çaktivizon emotikonet grafikë."
 
-#: ../pidgin/pixmaps/emotes/none/none.theme.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "Cilido"
+msgstr "asnjë"
 
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:450
-#, fuzzy
-msgid "Display Statistics"
-msgstr "Statistika Shërbyesi"
-
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:462 ../pidgin/plugins/cap/cap.c:465
-#, fuzzy
 msgid "Response Probability:"
-msgstr "Përgjigje të humbura"
+msgstr "Probabilitet Përgjigjjeje:"
 
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:811
-#, fuzzy
 msgid "Statistics Configuration"
-msgstr "Formësim Gjestesh Miu"
+msgstr "Formësim Statistikash"
 
 #. msg_difference spinner
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:814
 msgid "Maximum response timeout:"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimum mbarimi kohe për përgjigjen:"
 
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:817 ../pidgin/plugins/cap/cap.c:824
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:831 ../pidgin/plugins/timestamp.c:150
-#, fuzzy
 msgid "minutes"
-msgstr "minuta."
+msgstr "minuta"
 
 #. last_seen spinner
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:821
 msgid "Maximum last-seen difference:"
 msgstr ""
 
 #. threshold spinner
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:828
 msgid "Threshold:"
-msgstr ""
+msgstr "Prag :"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -17576,64 +13278,47 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:936
 msgid "Contact Availability Prediction"
-msgstr ""
+msgstr "Parashikim Mundësie Lidhjeje"
 
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:938
 msgid "Contact Availability Prediction plugin."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcë Parashikimi Mundësie Lidhjeje."
 
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/cap/cap.c:939
-msgid ""
-"The contact availability plugin (cap) is used to display statistical "
-"information about buddies in a users contact list."
-msgstr ""
+msgid "Displays statistical information about your buddies' availability"
+msgstr "Shfaq të dhëna statistikore rreth qenies në linjë për shokët tuaj"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Buddy is idle"
-msgstr "Shoku është i plogësht:"
+msgstr "Shoku është i plogësht"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Buddy is away"
-msgstr "Shoku është i larguar:"
+msgstr "Shoku është i larguar"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Buddy is \"extended\" away"
-msgstr "Shoku është i larguar:"
+msgstr "Shoku është \"thellësisht\" i larguar"
 
 #. Not used yet.
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Buddy is mobile"
-msgstr "Shoku është i plogësht:"
+msgstr "Shoku është i lëvizshëm"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Buddy is offline"
-msgstr "Shoku është i shkëputur:"
+msgstr "Shoku është i shkëputur"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:90
 msgid "Point values to use when..."
 msgstr "Pikë për t'u përdorur kur..."
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:118
 msgid ""
 "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
 "in the contact.\n"
 msgstr ""
+"Shoku me <i>më shumë pikë</i> është shoku që do të ketë përparësi në "
+"kontak.\n"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:125
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
-msgstr ""
+msgstr "Përdor shokun e fundit kur pikët janë të barabarta"
 
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:130
 msgid "Point values to use for account..."
 msgstr "Pikë për t'i përdorur për llogarinë..."
 
@@ -17650,7 +13335,6 @@ msgstr "Pikë për t'i përdorur për ll
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:187
 msgid "Contact Priority"
 msgstr "Përparësi Kontaktesh"
 
@@ -17660,7 +13344,6 @@ msgstr "Përparësi Kontaktesh"
 #. *< name
 #. *< version
 #. *< summary
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:190
 msgid ""
 "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
 msgstr ""
@@ -17668,7 +13351,6 @@ msgstr ""
 
 # *< description
 #. *< description
-#: ../pidgin/plugins/contact_priority.c:192
 msgid ""
 "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
 "in contact priority computations."
@@ -17676,82 +13358,60 @@ msgstr ""
 "Lejon ndryshim pikësh për gjendje plogështie/largimi/i palidhur shokësh në "
 "llogaritje përparësish kontakti."
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:23
-#, fuzzy
 msgid "Conversation Colors"
-msgstr "/Bashkëbisedim/_Mbyll"
+msgstr "Ngjyra Bashkëbisedimesh"
 
 # IM Convo trans options
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:25 ../pidgin/plugins/convcolors.c:26
-#, fuzzy
 msgid "Customize colors in the conversation window"
-msgstr "N_gri dritare bashkëbisedimi"
+msgstr "Përshtasni ngjyra te dritarja e bashkëbisedimit"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Error Messages"
-msgstr "Gabim Ndalimi Mesazhi"
+msgstr "Mesazhe Gabimesh"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Highlighted Messages"
-msgstr "Thekso përputhje"
+msgstr "Mesazhe të Theksuar"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:84
-#, fuzzy
 msgid "System Messages"
-msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
+msgstr "Mesazhe Sistemi "
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:85
-#, fuzzy
 msgid "Sent Messages"
-msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
+msgstr "Mesazhe të Dërguar"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Received Messages"
-msgstr "Mesazhe Kanali"
+msgstr "Mesazhe të Marrë"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:210 ../pidgin/plugins/pidginrc.c:251
 #, c-format
 msgid "Select Color for %s"
 msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë për %s"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:310
 msgid "Ignore incoming format"
-msgstr ""
+msgstr "Shpërfill format ardhës"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:311
-#, fuzzy
 msgid "Apply in Chats"
-msgstr "Alias Fjalosjeje"
+msgstr "Zbatoje në Fjalosje"
 
-#: ../pidgin/plugins/convcolors.c:312
 msgid "Apply in IMs"
-msgstr ""
+msgstr "Zbatoje te MA-ra"
 
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:80
 msgid "By conversation count"
 msgstr "Sipas numrit të bashkëbisedimit"
 
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:101
 msgid "Conversation Placement"
 msgstr "Vendosje Bashkëbisedimi"
 
 #. Translators: "New conversations" should match the text in the preferences dialog and "By conversation count" should be the same text used above
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:105
 msgid ""
 "Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
 "conversation count\"."
 msgstr ""
+"Shënim: Parapëlqimi për \"Bashkëbisedime të reja\" duhet të caktohet te "
+"\"Sipas numërimi bashkëbisedimesh\"."
 
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:111
 msgid "Number of conversations per window"
 msgstr "Numër bashkëbisedimesh për dritare"
 
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:117
 msgid "Separate IM and Chat windows when placing by number"
-msgstr "Ndaj dritaret IM dhe Fjalosjeje kur vendosen sipas numrash"
+msgstr "Ndaji dritaret MA dhe Fjalosjeje kur vendosen sipas numrash"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -17759,7 +13419,6 @@ msgstr "Ndaj dritaret IM dhe Fjalosjeje 
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:146
 msgid "ExtPlacement"
 msgstr "ExtPlacement"
 
@@ -17767,7 +13426,6 @@ msgstr "ExtPlacement"
 # *< version
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:148
 msgid "Extra conversation placement options."
 msgstr "Mundësi ekstra vendosjeje bashkëbisedimi."
 
@@ -17775,30 +13433,25 @@ msgstr "Mundësi ekstra vendosjeje bashk
 # * description
 #. *< summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/extplacement.c:150
 msgid ""
 "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
 "and Chats"
 msgstr ""
 "Ngushton numrin e bashkëbisedimeve për dritare, me mundësinë edhe të ndarjes "
-"së IM-ve dhe Fjalosjeve"
+"së MA-ve dhe Fjalosjeve"
 
 #. Configuration frame
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:235
 msgid "Mouse Gestures Configuration"
 msgstr "Formësim Gjestesh Miu"
 
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:242
 msgid "Middle mouse button"
 msgstr "Butoni i mesit i miut"
 
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:247
 msgid "Right mouse button"
 msgstr "Butoni djathtas i miut"
 
 # "Visual gesture display" checkbox
 #. "Visual gesture display" checkbox
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:259
 msgid "_Visual gesture display"
 msgstr "_Shfaqje pamore gjestesh"
 
@@ -17815,7 +13468,6 @@ msgstr "_Shfaqje pamore gjestesh"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:295
 msgid "Mouse Gestures"
 msgstr "Gjeste Miu"
 
@@ -17825,60 +13477,48 @@ msgstr "Gjeste Miu"
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:298
 msgid "Provides support for mouse gestures"
 msgstr "Mundëson mbulim gjestesh miu"
 
 # * description
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/gestures/gestures.c:300
 msgid ""
-"Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
-"Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
-"\n"
-"Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
-"Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
-"Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
+"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle "
+"mouse button to perform certain actions:\n"
+" • Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
+" • Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
+" • Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
 msgstr ""
-"Lejon mbulim gjestesh miu në dritare bashkëbisedimesh.\n"
-"Zvarrisni butonin e mesit të miut për të kryer ca veprime:\n"
-"\n"
-"Zvarriteni poshtë e mandej djathtas për të mbyllur një bashkëbisedim.\n"
-"Zvarriteni sipër e mandej majtas për të kaluar te bashkëbisedimi i "
+"Lejon mbulim gjestesh miu në dritare bashkëbisedimesh. Zvarrisni butonin e "
+"mesit të miut për të kryer ca veprime:\n"
+" • Zvarriteni poshtë e mandej djathtas për të mbyllur një bashkëbisedim.\n"
+" • Zvarriteni sipër e mandej majtas për të kaluar te bashkëbisedimi i "
 "mëparshëm.\n"
-"Zvarriteni sipër e mandej djathtas për të kaluar tek bashkëbisedimi pasues."
+" • Zvarriteni sipër e mandej djathtas për të kaluar tek bashkëbisedimi "
+"pasues."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:143
 msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
 
 # Add the label.
 #. Add the label.
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:457
 msgid "Select a person from your address book below, or add a new person."
 msgstr ""
 "Përzgjidhni dikë prej librit tuaj të vendndodhjeve më sipër, ose shtoni një "
 "person të ri."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:551
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:301
 msgid "Group:"
 msgstr "Grup:"
 
 #. "New Person" button
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:576
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:467
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:248
 msgid "New Person"
 msgstr "Person i Ri"
 
 #. "Select Buddy" button
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/add_buddy_dialog.c:593
 msgid "Select Buddy"
 msgstr "Përzgjidhni Shok"
 
 #. Add the label.
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:343
 msgid ""
 "Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
 "person."
@@ -17887,44 +13527,34 @@ msgstr ""
 "shok, ose krijoni një person të ri."
 
 #. Add the expander
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:431
 msgid "User _details"
 msgstr "_Hollësi përdoruesi"
 
 # "Associate Buddy" button
 #. "Associate Buddy" button
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/assoc-buddy.c:484
 msgid "_Associate Buddy"
 msgstr "_Shoqëro Shok"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:240
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:246
 msgid "Unable to send email"
-msgstr "I pazoti të dërgoj email."
+msgstr "I pazoti të dërgoj email"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:241
 msgid "The evolution executable was not found in the PATH."
 msgstr "I ekzekutueshmi për Evolution nuk u gjet në PATH."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:247
 msgid "An email address was not found for this buddy."
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u gjet vendndodhje e-mail për këtë shok."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:273
 msgid "Add to Address Book"
 msgstr "Shto te Libër Vendndodhjesh"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:285
 msgid "Send Email"
 msgstr "Dërgo Email"
 
 #. Configuration frame
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:412
 msgid "Evolution Integration Configuration"
 msgstr "Formësim Integrimi me Evolucionin"
 
 #. Label
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:415
 msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
 msgstr "Përzgjidhni tërë llogaritë tek të cilat mund të vetështohen shokë."
 
@@ -17941,7 +13571,6 @@ msgstr "Përzgjidhni tërë llogaritë t
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:527
 msgid "Evolution Integration"
 msgstr "Integrim me Evolucionin"
 
@@ -17953,38 +13582,29 @@ msgstr "Integrim me Evolucionin"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:530
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/gevolution.c:532
 msgid "Provides integration with Evolution."
 msgstr "Mundëson integrim me Eolucionin."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:262
 msgid "Please enter the person's information below."
 msgstr "Ju lutem jepni më poshtë të dhëna personi."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:266
-msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
-msgstr "Ju lutem jepni më poshtë tip llogarie dhe emër ekrani për shokun."
+msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
+msgstr "Ju lutem jepni më poshtë tip llogarie dhe emër përdoruesi për shokun."
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:286
 msgid "Account type:"
 msgstr "Tip llogarie:"
 
 # Optional Information section
 #. Optional Information section
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:309
 msgid "Optional information:"
 msgstr "Të dhëna të mundshme:"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:344
 msgid "First name:"
 msgstr "Emër:"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:356
 msgid "Last name:"
 msgstr "Mbiemër:"
 
-#: ../pidgin/plugins/gevolution/new_person_dialog.c:376
 msgid "Email:"
 msgstr "Email:"
 
@@ -18001,10 +13621,8 @@ msgstr "Email:"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/gtk-signals-test.c:160
-#, fuzzy
 msgid "GTK Signals Test"
-msgstr "Provë Sinjalesh"
+msgstr "Provë Sinjalesh GTK"
 
 # *< name
 # *< version
@@ -18014,22 +13632,17 @@ msgstr "Provë Sinjalesh"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/gtk-signals-test.c:163
-#: ../pidgin/plugins/gtk-signals-test.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Test to see that all ui signals are working properly."
-msgstr "Provo për të parë që tërë sinjalet punojnë në rregull."
+msgstr "Provo për të parë që tërë sinjalet ui punojnë në rregull."
 
-#: ../pidgin/plugins/gtkbuddynote.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Buddy Note</b>: %s"
 msgstr ""
 "\n"
-"<b>I plogësht:</b> %s"
+"<b>Shënim Shoku</b>: %s"
 
-#: ../pidgin/plugins/history.c:188
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
@@ -18046,7 +13659,6 @@ msgstr "Historik"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/iconaway.c:82
 msgid "Iconify on Away"
 msgstr "Ikonizim për i Larguar"
 
@@ -18058,87 +13670,68 @@ msgstr "Ikonizim për i Larguar"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/iconaway.c:85 ../pidgin/plugins/iconaway.c:87
 msgid "Iconifies the buddy list and your conversations when you go away."
 msgstr "Ikonëson listën e shokëve dhe bashkëbisedimin tuaj kur largoheni."
 
-#: ../pidgin/plugins/mailchk.c:160
 msgid "Mail Checker"
 msgstr "Kontrollor Poste"
 
-#: ../pidgin/plugins/mailchk.c:162
 msgid "Checks for new local mail."
 msgstr "Kontrollon për postë të re vendore."
 
-#: ../pidgin/plugins/mailchk.c:163
 msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
 msgstr ""
 "Shton një kuti të vogël te listë shokësh që shfaqetnëse keni postë të re."
 
-#: ../pidgin/plugins/markerline.c:23
-#, fuzzy
 msgid "Markerline"
-msgstr "të Nënvizuara"
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/markerline.c:25 ../pidgin/plugins/markerline.c:26
 msgid "Draw a line to indicate new messages in a conversation."
+msgstr "Tërhiq një vijë për të treguar mesazhe të rinj në një bashkëbisedim."
+
+msgid "Jump to markerline"
 msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/markerline.c:246
 msgid "Draw Markerline in "
 msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/markerline.c:250 ../pidgin/plugins/notify.c:682
 msgid "_IM windows"
-msgstr "dritare _IM"
+msgstr "dritare _MA"
 
-#: ../pidgin/plugins/markerline.c:254 ../pidgin/plugins/notify.c:689
 msgid "C_hat windows"
 msgstr "dritare C_hat"
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:44
 msgid ""
 "A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
 "accept."
 msgstr ""
+"U kërkua një sesion shkëmbimi mesazhesh muzike. Për pranim, ju lutem klikoni "
+"ikonën MM."
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:45
 msgid "Music messaging session confirmed."
-msgstr ""
+msgstr "U pranua sesion shkëmbimi mesazhesh muzike."
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:430
-#, fuzzy
 msgid "Music Messaging"
-msgstr "Mesazhe të Atypëratyshëm"
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:431
 msgid "There was a conflict in running the command:"
-msgstr ""
+msgstr "Pati konflikt në xhirimin e urdhrit:"
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:539
-#, fuzzy
 msgid "Error Running Editor"
-msgstr "Gabim në xhirimin e %s"
+msgstr "Gabim në Xhirimin e Përpunuesit"
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:540
-#, fuzzy
 msgid "The following error has occurred:"
-msgstr "Ndodhi gabimi vijues gjatë ngarkimit të %s: %s-."
+msgstr "Ndodhi gabimi vijues:"
 
 #. Configuration frame
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:639
-#, fuzzy
 msgid "Music Messaging Configuration"
-msgstr "Formësim Gjestesh Miu"
+msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:643
 msgid "Score Editor Path"
 msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:644
-#, fuzzy
 msgid "_Apply"
-msgstr "Zbato"
+msgstr "_Zbato"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -18148,97 +13741,88 @@ msgstr "Zbato"
 #. *< id
 #. *< name
 #. *< version
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:685
 msgid "Music Messaging Plugin for collaborative composition."
-msgstr ""
+msgstr "Shtojcë Shkëmbimi Mesazhesh Muzike për kompozim në bashkëpunim."
 
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/musicmessaging/musicmessaging.c:687
 msgid ""
 "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
 "on a piece of music by editting a common score in real-time."
 msgstr ""
+"Shtojca për Shkëmbim Mesazhesh Muzike u lejon një numri përdoruesish të "
+"punojnë njëkohësisht mbi një pjesë muzikore duke përpunuar partiturën e "
+"përbashkët në kohë reale."
 
 # ---------- "Notify For" ----------
 #. ---------- "Notify For" ----------
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:678
 msgid "Notify For"
 msgstr "Njoftim Për"
 
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:697
-msgid "\t_Only when someone says your screen name"
-msgstr ""
+msgid "\t_Only when someone says your username"
+msgstr "\t_Vetëm kur dikush përmend emrin tuaj të përdoruesit"
 
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:707
 msgid "_Focused windows"
 msgstr "dritare të _fokusuara"
 
 # ---------- "Notification Methods" ----------
 #. ---------- "Notification Methods" ----------
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:715
 msgid "Notification Methods"
 msgstr "Mënyra Njoftimi"
 
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:722
 msgid "Prepend _string into window title:"
 msgstr "Parafut _string në titull dritareje:"
 
 #. Count method button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:741
 msgid "Insert c_ount of new messages into window title"
 msgstr "Fut nu_mërim mesazhesh të rinj në titull dritareje"
 
 #. Count xprop method button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:750
 #, fuzzy
 msgid "Insert count of new message into _X property"
-msgstr "Fut nu_mërim mesazhesh të rinj në titull dritareje"
+msgstr "Fut numërim mesazhesh të rinj te vetitë e _X-it"
 
 # Urgent method button
 #. Urgent method button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:758
 msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
 msgstr "Rregullo ndihmëzën \"_URGENT\" e administruesit të dritareve"
 
 # IM Convo trans options
 #. Raise window method button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:767
 msgid "R_aise conversation window"
 msgstr "N_gri dritare bashkëbisedimi"
 
+# IM Convo trans options
+#. Present conversation method button
+msgid "_Present conversation window"
+msgstr "Dritaren e bashkëbisedimit të _tanishëm"
+
 # ---------- "Notification Removals" ----------
 #. ---------- "Notification Removals" ----------
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:775
 msgid "Notification Removal"
 msgstr "Heqje Njoftimi"
 
 # Remove on focus button
 #. Remove on focus button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:780
 msgid "Remove when conversation window _gains focus"
 msgstr "Hiq kur dritarja e bashkëbisedimit _fiton fokus"
 
 # Remove on click button
 #. Remove on click button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:787
 msgid "Remove when conversation window _receives click"
 msgstr "Hiq kur dritarja e bashkëbisedimit _klikohet"
 
 # Remove on type button
 #. Remove on type button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:795
 msgid "Remove when _typing in conversation window"
 msgstr "Hiq kur _shtypet në dritare bashkëbisedimi"
 
 # Remove on message send button
 #. Remove on message send button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:803
 msgid "Remove when a _message gets sent"
 msgstr "Hiq kur mesazhi dërgohet"
 
 # Remove on conversation switch button
 #. Remove on conversation switch button
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:812
 msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
 msgstr "Remove gjatë kalimit te një ske_dë bashkëbisedimi"
 
@@ -18248,7 +13832,6 @@ msgstr "Remove gjatë kalimit te një sk
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:907
 msgid "Message Notification"
 msgstr "Njoftim Mesazhesh"
 
@@ -18256,7 +13839,6 @@ msgstr "Njoftim Mesazhesh"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/notify.c:910 ../pidgin/plugins/notify.c:912
 msgid "Provides a variety of ways of notifying you of unread messages."
 msgstr "Mundëson një larmi rrugësh për t'ju njoftuar mesazhe të palexuar."
 
@@ -18273,10 +13855,8 @@ msgstr "Mundëson një larmi rrugësh pÃ
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/pidgininc.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Pidgin Demonstration Plugin"
-msgstr "Shtojcë Shembulli Gaim "
+msgstr "Shtojcë Demonstrimi Pidgin"
 
 # *< name
 # *< version
@@ -18284,13 +13864,11 @@ msgstr "Shtojcë Shembulli Gaim "
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/pidgininc.c:94
 msgid "An example plugin that does stuff - see the description."
 msgstr "Shtojcë shembull që bën gjëra - shihni përshkrimin"
 
 # * description
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/pidgininc.c:96
 msgid ""
 "This is a really cool plugin that does a lot of stuff:\n"
 "- It tells you who wrote the program when you log in\n"
@@ -18302,68 +13880,48 @@ msgstr ""
 "- Kthen tërë tekstet ardhës\n"
 "- U dërgon personave në listën tuaj një mesazh sapo futen"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:41
 msgid "Cursor Color"
 msgstr "Ngjyrë Kursori"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:42
 msgid "Secondary Cursor Color"
 msgstr "Ngjyrë e Dytë Kursori"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:43
 msgid "Hyperlink Color"
 msgstr "Ngjyrë Tejlidhjeje"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:54
+msgid "Highlighted Message Name Color"
+msgstr "Emër Ngjyre për Theksim Mesazhi"
+
 msgid "GtkTreeView Horizontal Separation"
-msgstr ""
+msgstr "Ndarje Horizontale GtkTreeView"
 
 # Conversations
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:73
 msgid "Conversation Entry"
 msgstr "Zë Bashkëbisedimi"
 
-# Conversations
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:74
-msgid "Conversation History"
-msgstr "Histori Bashkëbisedimi"
-
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:75
-#, fuzzy
-msgid "Log Viewer"
-msgstr "Parës Regjistrimi"
-
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:76
 msgid "Request Dialog"
 msgstr "Dialog Kërkese"
 
 # ---------- "Notify For" ----------
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:77
 msgid "Notify Dialog"
 msgstr "Dialog Njoftimi"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:253
 msgid "Select Color"
 msgstr "Përzgjidhni Ngjyrë"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:300
 #, c-format
 msgid "Select Interface Font"
 msgstr "Përzgjidhni Gërma Ndërfaqeje"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:303
 #, c-format
 msgid "Select Font for %s"
 msgstr "Përzgjidhni Gërma për %s"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:371
 msgid "GTK+ Interface Font"
 msgstr "Gërma Ndërfaqeje GTK+"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:391
-#, fuzzy
 msgid "GTK+ Text Shortcut Theme"
-msgstr "Temë GTK+ me Shkurtprerje Teksti"
+msgstr "Temë Shkurtoresh GTK+ Tekst"
 
 #.
 #. for (i = 0; i < G_N_ELEMENTS(widget_bool_prefs); i++) {
@@ -18385,19 +13943,14 @@ msgstr "Temë GTK+ me Shkurtprerje Tekst
 #. widget_bool_widgets[i]);
 #. }
 #.
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:428
-#, fuzzy
 msgid "Interface colors"
-msgstr "Gërma Ndërfaqeje GTK+"
+msgstr "Ngjyra ndërfaqeje"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:452
 msgid "Widget Sizes"
-msgstr ""
+msgstr "Madhësi Widget-i"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:473
-#, fuzzy
 msgid "Fonts"
-msgstr "Llogari"
+msgstr "Gërma"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -18406,19 +13959,15 @@ msgstr "Llogari"
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:497
-#, fuzzy
 msgid "Gtkrc File Tools"
-msgstr "Kontroll Gaim Kartelash"
+msgstr "Mjete Kartelash Gtkrc"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:502
 #, c-format
 msgid "Write settings to %s%sgtkrc-2.0"
-msgstr ""
+msgstr "Shkruaji rregullimet te %s%sgtkrc-2.0"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:511
 msgid "Re-read gtkrc files"
-msgstr ""
+msgstr "Rilexo kartela gtkrc"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -18427,49 +13976,39 @@ msgstr ""
 # *< dependencies
 # *< priority
 # *< id
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:544
-#, fuzzy
 msgid "Pidgin GTK+ Theme Control"
-msgstr "Kontroll Teme GTK+ për Gaim-in"
+msgstr "Kontroll Teme Pidgin GTK+"
 
-#: ../pidgin/plugins/pidginrc.c:546 ../pidgin/plugins/pidginrc.c:547
 msgid "Provides access to commonly used gtkrc settings."
 msgstr "Ofron mundësi ndryshimi të rregullimeve të zakonshme gtkrc."
 
-#: ../pidgin/plugins/raw.c:175
 msgid "Raw"
 msgstr "Bruto"
 
-#: ../pidgin/plugins/raw.c:177
 msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
 msgstr "Ju lejon të dërgoni input bruto te protokolle me bazë teksti "
 
-#: ../pidgin/plugins/raw.c:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit "
 "'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
 msgstr ""
-"Ju lejon të fusni të dhëna bruto në protokolle me bazë teksti (Jabber, MSN, "
-"IRC, TOC). Për të dërguar, shtypni 'Enter' te kuti futjesh. Kqyrni dritare "
-"\"debug\"."
+"Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit "
+"'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window.Ju lejon të fusni "
+"të dhëna bruto në protokolle me bazë teksti (XMPP, MSN, IRC, TOC). Për "
+"dërgime, shtypni 'Enter' te kuti futjesh. Kqyrni dritaren \"debug\"."
 
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:71
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it "
 "from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
 msgstr ""
-"Jeni duke përdorur versionin %s të Gaim-it. Versioni i çastit është %s.<hr>"
+"Jeni duke përdorur %s në versionin %s. Versioni i tanishëm është %s. Mund "
+"ta merrni prej <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
 
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:79
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>ChangeLog:</b><br>%s"
-msgstr ""
-"<b>Shënime Ndryshimi:</b>\n"
-"%s<br><br>"
+msgstr "<b>Shënime Ndryshimi:</b><br>%s"
 
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:84 ../pidgin/plugins/relnot.c:85
 msgid "New Version Available"
 msgstr "Version i Ri i Mundshëm"
 
@@ -18486,7 +14025,6 @@ msgstr "Version i Ri i Mundshëm"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:143
 msgid "Release Notification"
 msgstr "Njoftim Versioni"
 
@@ -18496,13 +14034,11 @@ msgstr "Njoftim Versioni"
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:146
 msgid "Checks periodically for new releases."
 msgstr "Kontrollon periodikisht për versione të rinj"
 
 # * description
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/relnot.c:148
 msgid ""
 "Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
 "ChangeLog."
@@ -18510,70 +14046,80 @@ msgstr ""
 "Kontrollon periodikisht për versione të rinj dhe njofton përdoruesin me "
 "Shënime Ndryshimi"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:1962
+#. *< major version
+#. *< minor version
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+msgid "Send Button"
+msgstr "Buton Dërgimi"
+
+# IM Convo trans options
+#. *< name
+#. *< version
 #, fuzzy
+msgid "Conversation Window Send Button."
+msgstr "Buton Dërgimi Dritaresh Bashkëbisedimi."
+
+#. *< summary
+msgid ""
+"Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended "
+"for when no physical keyboard is present."
+msgstr ""
+"Shton një buton Dërgo te zona e futjeve në dritaren e bashkëbisedimeve. E "
+"paramenduar për rastet kur nuk ka tastierë materiale."
+
 msgid "Duplicate Correction"
-msgstr "Dyfishim Ndreqjeje"
+msgstr "Saktësim Dyfishash"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:1963
 msgid "The specified word already exists in the correction list."
 msgstr "Fjala e treguar ekziston tashmë te lista e ndreqjeve."
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2177
 msgid "Text Replacements"
 msgstr "Zëvendësim Teksti"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2200
 msgid "You type"
 msgstr "Shtypni"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2214
 msgid "You send"
 msgstr "Dërgoni"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2228
 msgid "Whole words only"
 msgstr "Vetëm fjalë të plota"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2240
 msgid "Case sensitive"
-msgstr ""
+msgstr "Siç është shkruajtur"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2266
 msgid "Add a new text replacement"
 msgstr "Shto një zëvendësim të ri teksti "
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2282
 msgid "You _type:"
 msgstr "Sh_typni:"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2299
 msgid "You _send:"
 msgstr "_Dërgoni:"
 
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2311
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
 msgstr ""
+"_Saktësisht siç është shkruajtur (çaktivizoni trajtimin e vetvetishëm për "
+"këto raste)"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2313
 msgid "Only replace _whole words"
 msgstr "Zëvendëso vetëm fjalë të _plota"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2338
-#, fuzzy
 msgid "General Text Replacement Options"
-msgstr "Zëvendësim Teksti"
+msgstr "Mundësi të Përgjithshme Zëvendësimi Teksti "
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2339
 msgid "Enable replacement of last word on send"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivizo zëvendësimin e fjalës së fundit gjatë dërgimesh"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2370
 msgid "Text replacement"
 msgstr "Zëvendësim Teksti"
 
-#: ../pidgin/plugins/spellchk.c:2372 ../pidgin/plugins/spellchk.c:2373
 msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
 msgstr ""
 "Zëvendëson tekst në mesazhe që dërgohen, bazuar në rregulla të përcaktuar "
@@ -18592,23 +14138,18 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/ticker/ticker.c:74 ../pidgin/plugins/ticker/ticker.c:354
-#, fuzzy
 msgid "Buddy Ticker"
-msgstr "Paradë Shokësh"
+msgstr ""
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/ticker/ticker.c:357 ../pidgin/plugins/ticker/ticker.c:359
 msgid "A horizontal scrolling version of the buddy list."
 msgstr "Një version rrëshqitjeje vertikale për listë shokësh."
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Display Timestamps Every"
-msgstr "Vulë kohore iChat"
+msgstr "Shfaq Vula Kohore Çdo"
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -18623,58 +14164,41 @@ msgstr "Vulë kohore iChat"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/timestamp.c:202
 msgid "Timestamp"
 msgstr "Vulë kohore"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/timestamp.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Display iChat-style timestamps"
-msgstr "Vulë kohore iChat"
+msgstr "Shfaq vula kohore në stil iChat"
 
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/timestamp.c:207
-#, fuzzy
 msgid "Display iChat-style timestamps every N minutes."
-msgstr "Shton te bashkëbisedimet vula kohore në stil iChat çdo N minuta."
+msgstr "Shfaq vula kohore në stil iChat çdo N minuta."
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:23
 msgid "Timestamp Format Options"
-msgstr ""
+msgstr "Mundësi Formati Vule Kohore"
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:26
 #, c-format
 msgid "_Force 24-hour time format"
-msgstr ""
+msgstr "_Detyro format 24 orësh për kohën"
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:33
-#, fuzzy
 msgid "Show dates in..."
-msgstr "Shfaq mundësi vetësie..."
+msgstr "Shfaq data në..."
 
 # Conversations
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:38
-#, fuzzy
 msgid "Co_nversations:"
-msgstr "bashkëbisedime"
+msgstr "_Bashkëbisedime:"
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:40
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:49
 msgid "For delayed messages"
-msgstr ""
+msgstr "Për mesazhe të fshira"
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:41
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:50
 msgid "For delayed messages and in chats"
-msgstr ""
+msgstr "Për mesazhe të vonuar dhe në fjalosje"
 
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:47
-#, fuzzy
 msgid "_Message Logs:"
-msgstr "_Mesazh:"
+msgstr "_Regjistrime Mesazhesh:"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -18682,63 +14206,50 @@ msgstr "_Mesazh:"
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:151
 msgid "Message Timestamp Formats"
-msgstr ""
+msgstr "Formate Vulash Kohore Mesazhi"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:154
 msgid "Customizes the message timestamp formats."
-msgstr ""
+msgstr "Përshtat formate vulash kohore të mesazhit."
 
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/timestamp_format.c:156
 msgid ""
 "This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
 "timestamp formats."
 msgstr ""
+"Kjo shtojcë i lejon përdoruesit të përshtasë formate vulash kohore të "
+"bashkëbisedimeve dhe regjistrimit të mesazheve."
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:175
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:598
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:645
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Patejdukshmëri:"
 
 # IM Convo trans options
 #. IM Convo trans options
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:562
 msgid "IM Conversation Windows"
-msgstr "Dritare Bashkëbisedimi IM"
+msgstr "Dritare Bashkëbisedimi MA"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:563
 msgid "_IM window transparency"
-msgstr "Tejdukshmëri dritareje _IM"
+msgstr "Tejdukshmëri dritareje _MA"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:577
 msgid "_Show slider bar in IM window"
-msgstr "_Shfaq shtyllë rrëshqitësi në dritare IM"
+msgstr "_Shfaq shtyllë rrëshqitësi në dritare MA"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:584
 msgid "Remove IM window transparency on focus"
-msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje IM kur fokusohet "
+msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje MA kur fokusohet "
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:587
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:635
 msgid "Always on top"
 msgstr "Përherë sipër"
 
 #. Buddy List trans options
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:619
 msgid "Buddy List Window"
 msgstr "Dritare Listë Shokësh"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:620
 msgid "_Buddy List window transparency"
 msgstr "tejdukshmëri dritareje Liste _Shokësh"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:633
 msgid "Remove Buddy List window transparency on focus"
 msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje Liste Shokësh kur fokusohet"
 
@@ -18755,7 +14266,6 @@ msgstr "Hiq tejdukshmëri dritareje List
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:693
 msgid "Transparency"
 msgstr "Tejdukshmëri"
 
@@ -18765,13 +14275,11 @@ msgstr "Tejdukshmëri"
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:696
 msgid "Variable Transparency for the buddy list and conversations."
 msgstr "Tejdukshmëri e Ndryshueshme për listë shokësh dhe bashkëbisedimesh."
 
 # * description
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/win32/transparency/win2ktrans.c:698
 msgid ""
 "This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and "
 "the buddy list.\n"
@@ -18783,61 +14291,46 @@ msgstr ""
 "\n"
 "* Shënim: Kjo shtojcë lyp Win2000 ose më të ri."
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:303
 msgid "GTK+ Runtime Version"
 msgstr "Version GTK+ Runtime"
 
 # Autostart
 #. Autostart
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:311
 msgid "Startup"
 msgstr "Nisje"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "_Start %s on Windows startup"
-msgstr "_Nis Gaim-in në nisje të Windows-it"
+msgstr "_Nise %s-in në nisje të Windows-it"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:327
 msgid "_Dockable Buddy List"
 msgstr "Listë e _Luajtshme Shokësh"
 
 #. Blist On Top
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:331
 msgid "_Keep Buddy List window on top:"
 msgstr "_Mbaj dritare Liste Shokësh sipër:"
 
 #. XXX: Did this ever work?
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:336
 msgid "Only when docked"
 msgstr ""
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:341
-#, fuzzy
 msgid "_Flash window when chat messages are received"
-msgstr "_Xixëllo dritare kur merren mesazhe"
+msgstr "_Xixëllo dritare kur merren mesazhe fjalosjeje"
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:371
-#, fuzzy
 msgid "Windows Pidgin Options"
-msgstr "Mundësi Futjeje"
+msgstr "Mundësi për Pidgin-in nën Windows."
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:373
-#, fuzzy
 msgid "Options specific to Pidgin for Windows."
-msgstr "Mundësi vetëm për Windows Gaim."
+msgstr "Mundësi vetëm për Pidgin-in nën Windows."
 
-#: ../pidgin/plugins/win32/winprefs/winprefs.c:374
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Provides options specific to Pidgin for Windows , such as buddy list docking."
 msgstr ""
-"Ofron mundësi të caktuara për Gaim-in nën Windows Gaim, si ngecje liste "
-"shokësh dhe xixëllim bashkëbisedimi."
+"Furnizon mundësi karakteristike për Pidgin-in nën Windows, si bie fjala "
+"listë të lëvizshme shokësh."
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:667
 msgid "<font color='#777777'>Logged out.</font>"
-msgstr ""
+msgstr "<font color='#777777'>I dalë.</font>"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -18845,868 +14338,37 @@ msgstr ""
 #. *< dependencies
 #. *< priority
 #. *< id
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:746 ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:841
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:860
 msgid "XMPP Console"
-msgstr ""
+msgstr "Konsolë XMPP"
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:753
-#, fuzzy
 msgid "Account: "
 msgstr "Llogari:"
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:780
 msgid "<font color='#777777'>Not connected to XMPP</font>"
-msgstr ""
+msgstr "<font color='#777777'>I palidhur te XMPP</font>"
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:790
 msgid "Insert an <iq/> stanza."
-msgstr ""
+msgstr "Fut një <iq/> stanza."
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:799
 msgid "Insert a <presence/> stanza."
-msgstr ""
+msgstr "Fut një <presence/> stanza."
 
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:808
-#, fuzzy
 msgid "Insert a <message/> stanza."
-msgstr "Fute në mesazh"
+msgstr "Fut një <message/> stanza."
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:863
 msgid "Send and receive raw XMPP stanzas."
-msgstr ""
+msgstr "Dërgo dhe prano stanza XMPP të papërpunuara."
 
 #. * description
-#: ../pidgin/plugins/xmppconsole.c:865
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr ""
+"Kjo shtojcë është e dobishme për diagnostikim shërbyesish apo klientësh XMPP."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Offline buddies"
-#~ msgstr "Gjej shokë"
+#~ msgid "Code [0x%02X]: %s"
+#~ msgstr "Kod [0x%02X]: %s"
 
+#~ msgid "Group Operation Error"
+#~ msgstr "Gabim Veprimi mbi Grup"
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sort"
-#~ msgstr "Portë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "By Status"
-#~ msgstr "Sipas gjendjeje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "By Log Size"
-#~ msgstr "Sipas madhësie regjistrimi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to contact server"
-#~ msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
-#~ msgstr "I pazoti Të Marr Listë Shokësh"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Current media"
-#~ msgstr "Për çastin në"
-
-# *< api_version
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
-#, fuzzy
-#~ msgid "Windows Live Messenger Protocol Plugin"
-#~ msgstr "Shtojcë Protokolli Novell GroupWise Messenger"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Windows Live ID authentication Failed"
-#~ msgstr "Mirëfilltësimi normal dështoi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown error (%d)"
-#~ msgstr "Gabim i panjohur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to connect to OIM server"
-#~ msgstr "I pazoti të lidhem me shërbyesin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
-#~ msgstr "%s ka ndryshuar temën në: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s (%s) is now %s"
-#~ msgstr "%s tani njihet si %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s (%s) is no longer %s"
-#~ msgstr "%s nuk është më i larguar."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Merge"
-#~ msgstr "_Mesazh:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "_Send File..."
-#~ msgstr "_Dërgo Kartelë"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add Buddy _Pounce..."
-#~ msgstr "Shto _Cytje Shoku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hide when offline"
-#~ msgstr "E palejueshme kur jeni të lidhur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show when offline"
-#~ msgstr "E palejueshme kur jeni të lidhur"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add _Buddy..."
-#~ msgstr "Shto Shok"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add C_hat..."
-#~ msgstr "Shto Fjalosje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Persistent"
-#~ msgstr "Lejo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "/Accounts/Manage"
-#~ msgstr "Llogari"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A_ccount:"
-#~ msgstr "Llogari:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "S_end To"
-#~ msgstr "_Dërgo Te"
-
-#~ msgid "Gaim Internet Messenger"
-#~ msgstr "Lajmësjellësi Internet Gaim"
-
-#~ msgid "Hide Disconnect Errors"
-#~ msgstr "Fshih Gabime Shkëputje"
-
-#~ msgid "Hide Login Errors"
-#~ msgstr "Fshih Gabime Hyrjeje"
-
-#~ msgid "Hide Reconnecting Dialog"
-#~ msgstr "Fshih Dialog Rilidhjeje"
-
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
-#~ msgid "When you are kicked offline, this reconnects you."
-#~ msgstr "Kur jeni përzënë \"offline\", kjo ju rilidh"
-
-#~ msgid "Use last matching buddy"
-#~ msgstr "Përdor të fundmin e përputhshëm nga shokët"
-
-# Explanation
-#~ msgid ""
-#~ "The buddy with the lowest score is the buddy who will have priority in "
-#~ "the contact.\n"
-#~ "The default values (offline = 4, away = 2, and idle = 1) will use what "
-#~ "used to be\n"
-#~ "the built-in order: active, idle, away, away + idle, offline."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shoku me pikët më të pakta është shoku që do të ketë përparësi në "
-#~ "kontaktin.\n"
-#~ "Vlerat parazgjedhje (i palidhur = 4, i larguar = 2, dhe i plogësht = 1)\n"
-#~ "do të përdorin atë çka ishte radha e trupëzuar: veprues, joveprues, i "
-#~ "larguar, i larguar+, i plogësht, jo i lidhur."
-
-# * DEFINES, MACROS & DATA TYPES
-#~ msgid "Gaim"
-#~ msgstr "Gaim"
-
-#~ msgid "Gaim - Signed off"
-#~ msgstr "Gaim - I Çnënshkruar"
-
-#~ msgid "Gaim - Away"
-#~ msgstr "Gaim - Larguar"
-
-#~ msgid "Join A Chat..."
-#~ msgstr "Bashkoju një Fjalosjeje..."
-
-#~ msgid "Displays an icon for Gaim in the system tray."
-#~ msgstr "Shfaq për Gaim-in një ikonë në shtyllë sistemi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Displays a system tray icon (in GNOME, KDE or Windows for example) to "
-#~ "show the current status of Gaim, allow fast access to commonly used "
-#~ "functions, and to toggle display of the buddy list or login window. Also "
-#~ "allows messages to be queued until the icon is clicked, similar to ICQ."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shfaq një ikonë shtylle sistemi (në GNOME, KDE ose Windows për shembull) "
-#~ "për të treguar gjendjen e çastit të Gaim-it, për të mundësuar hyrje të "
-#~ "shpejtë në funksionet e përdorur zakonisht, dhe për të këmbyer shfaqjen e "
-#~ "listës së shokëve me dritare hyrjeje. Lejon gjithashtu të vihen në pritje "
-#~ "mesazhe deri sa të klikohet ikona, e ngjashme me ICQ."
-
-#~ msgid "GtkTreeView Expander Size"
-#~ msgstr "Madhësi Zgjeruesi GtkTreeView"
-
-#~ msgid "The specified buddy was not found in the Evolution Contacts."
-#~ msgstr "Shoku i treguar nuk u gjet te Kontaktet e Evolucionit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
-#~ "conversation into the current conversation.\n"
-#~ "\n"
-#~ "The history plugin requires logging be enabled. Logging can be enabled "
-#~ "from Tools -> Preferences -> Logging. Enabling logs for instant messages "
-#~ "and/or chats will activate history for the same conversation type(s)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kur hapet një bashkëbisedim kjo shtojcë do të fusë bashkëbisedimin e "
-#~ "fundit te bashkëbisedimi i çastit.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Shtojca e historikut lyp që regjistrimi të jetë veprues. Regjistrimi mund "
-#~ "të bëhet veprues prej Mjete -> Parapëlqime -> Regjistrim. Aktivizimi i "
-#~ "regjistrimit të mesazheve të atypëratyshëm dhe/ose fjalosje do të "
-#~ "aktivizojë historikun për të njëjtin tip bashkëbisedimi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can get version %s from:<br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
-#~ "\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mund të kini versionin %s prej:<br><a href=\"http://gaim.sourceforge.net/"
-#~ "\">http://gaim.sourceforge.net</a>."
-
-#~ msgid "Delay"
-#~ msgstr "Vonesë"
-
-#~ msgid "WinGaim Options"
-#~ msgstr "Mundësi WinGaim"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%d buddy from group %s was not removed because its account was not logged "
-#~ "in. This buddy and the group were not removed.\n"
-#~ msgid_plural ""
-#~ "%d buddies from group %s were not removed because their accounts were not "
-#~ "logged in. These buddies and the group were not removed.\n"
-#~ msgstr[0] ""
-#~ "%d shok prej grupit %s nuk u hoq sepse nuk qe bërë hyrje prej llogarisë "
-#~ "së tij. Ky shok dhe grupi nuk u hoqën.\n"
-#~ msgstr[1] ""
-#~ "%d shokë prej grupit %s nuk u hoqën sepse nuk qe bërë hyrje prej "
-#~ "llogarisë së tyre. Këta shokë dhe grupi nuk u hoqën.\n"
-
-#~ msgid "Group not removed"
-#~ msgstr "Grup i pahequr"
-
-#~ msgid "(+%d more)"
-#~ msgstr "(+%d më tepër)"
-
-#~ msgid " left the room (%s)."
-#~ msgstr " la dhomën (%s)."
-
-#~ msgid "Screen Name:"
-#~ msgstr "Emër në Ekran:"
-
-#~ msgid "Buddy icon:"
-#~ msgstr "Ikonë shoku:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you wish to add him or her to your buddy list?"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Doni ta shtoni atë te listë juaja shokësh?"
-
-#~ msgid "_Alias Buddy..."
-#~ msgstr "_Alias Shoku..."
-
-#~ msgid "Alias Contact..."
-#~ msgstr "Kontakte Aliasi..."
-
-#~ msgid "/Tools/Account Ac_tions"
-#~ msgstr "/Mjete/Ve_prime Llogarish"
-
-#~ msgid "/Tools/A_ccounts"
-#~ msgstr "/Mjete/L_logari"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Contact Alias:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Alias Kontakti:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Alias:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Alias:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Nickname:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Nofkë:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Logged In:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Futur:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Status:</b> Offline"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Gjendje:</b> Jo i lidhur"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Description:</b> Spooky"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Përshkrim:</b> Fjalaman"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Status:</b> Awesome"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Gjendje:</b> Awesome"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Status:</b> Rockin'"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Gjendje:</b> Rockin'"
-
-#~ msgid "/Tools/Buddy Pounce"
-#~ msgstr "/Mjete/Cytje Shokësh"
-
-#~ msgid "/Tools/Account Actions"
-#~ msgstr "/Mjete/Veprime Llogarish"
-
-#~ msgid "me is using Gaim v%s."
-#~ msgstr "vetja ime po përdor Gaim v%s."
-
-#~ msgid "/Options/Show Buddy _Icon"
-#~ msgstr "/Mundësi/Shfaq _Ikonë Shoku"
-
-#~ msgid "/Options/Show Buddy Icon"
-#~ msgstr "/Mundësi/Shfaq Ikonë Shoku"
-
-#~ msgid "IM the user"
-#~ msgstr "IM përdoruesin"
-
-#~ msgid "Ignore the user"
-#~ msgstr "Shpërfill përdoruesin"
-
-#~ msgid "Get the user's information"
-#~ msgstr "Ki të dhëna përdoruesi"
-
-#~ msgid "Jabber developer"
-#~ msgstr "zhvillues i Jabber-it"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Gaim is a modular messaging client capable of using AIM, MSN, Yahoo!, "
-#~ "Jabber, ICQ, IRC, SILC, Novell GroupWise, Napster, Zephyr, and Gadu-Gadu "
-#~ "all at once. It is written using GTK+ and is licensed under the GNU GPL."
-#~ "<BR><BR>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gaim-i është një klient modular shkëmbimi mesazhesh i aftë të përdorë "
-#~ "njëherazi AIM, MSN, Yahoo!, Jabber, ICQ, IRC, SILC, Novell GroupWise, "
-#~ "Napster, Zephyr, dhe Gadu-Gadu. Është shkruajtur duke përdorur Gtk+ dhe "
-#~ "licensuar sipas GNU GPL.<BR><BR>"
-
-#~ msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim on irc.freenode.net<BR><BR>"
-#~ msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #wingaim te irc.freenode.net<BR><BR>"
-
-#~ msgid "Active Developers"
-#~ msgstr "Zhvilluesa Veprues"
-
-#~ msgid "_Keep the dialog open"
-#~ msgstr "_Mbaj dialogun të hapur"
-
-#~ msgid "Smaller font size"
-#~ msgstr "Madhësi më e vogël gërmash"
-
-#~ msgid "Insert link"
-#~ msgstr "Fut lidhje"
-
-#~ msgid "Insert image"
-#~ msgstr "Fut pamje"
-
-#~ msgid "Conversation in %s on %s"
-#~ msgstr "Bashkëbisedim në %s te %s"
-
-# Descriptive label
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">From:</span> %s\n"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Prej:</span> %s\n"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Subject:</span> %s\n"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Subjekt:</span> %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have mail!</span>\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s%s%s%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ka postë për ju!</span>\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s%s%s%s"
-
-#~ msgid "Error launching <b>%s</b>: %s"
-#~ msgstr "Gabim në nisjen e <b>%s</b>: %s"
-
-#~ msgid "A_way"
-#~ msgstr "Lar_goheni"
-
-#~ msgid "_Idle"
-#~ msgstr "_I plogësht"
-
-#~ msgid "Retur_n from idle"
-#~ msgstr "Kthehet _prej plogështie"
-
-# Create the "Pounce Action" frame.
-#~ msgid "Pounce Action"
-#~ msgstr "Veprim Cytjeje"
-
-#~ msgid "Bro_wse..."
-#~ msgstr "Shfl_eto..."
-
-#~ msgid "Sav_e this pounce after activation"
-#~ msgstr "Rua_j këtë cytje aktivizimi"
-
-# "Remove Buddy Pounce"
-#~ msgid "Remove Buddy Pounce"
-#~ msgstr "Hiq Cytje Shoku"
-
-#~ msgid "Send unknown \"_slash\" commands as messages"
-#~ msgstr "Dërgo si mesazhe urdhra të panjohur \"_slash\""
-
-#~ msgid "Show buddy _icons"
-#~ msgstr "Shfaq _ikona shokësh"
-
-# All the tab options!
-#~ msgid "Tab Options"
-#~ msgstr "Mundësi Tab"
-
-#~ msgid "_Sounds while away"
-#~ msgstr "_Tinguj ndërsa është i larguar"
-
-#~ msgid "_Queue new messages when away"
-#~ msgstr "_Vër në radhë mesazhe kur largohesh"
-
-#~ msgid "Custom status"
-#~ msgstr "Gjendje vetjake"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to play sound because the 'Command' sound method has been chosen, "
-#~ "but no command has been set."
-#~ msgstr ""
-#~ "I pazoti të luaj tingull sepse është zgjedhur metodë 'Urdhri' tingulli, "
-#~ "por nuk është caktuar urdhër."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to play sound because the configured sound command could not be "
-#~ "launched: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "I pazoti të luaj tingull sepse nuk zbatohej dot urdhri i formësuar për "
-#~ "tingujt: %s"
-
-#~ msgid "_Warn"
-#~ msgstr "_Sinjalizo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can send this image as a file transfer or embed it into this message, "
-#~ "or use it as the buddy icon for this user."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mund ta dërgoni këtë pamje si shpërngulje kartele ose ta trupëzoni në "
-#~ "këtë mesazh, ose përdorni si ikonë shoku për këtë përdorues."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Status:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Gjendje:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Message:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>Mesazh:</b> %s"
-
-#~ msgid "Could't open file"
-#~ msgstr "S'hap dot kartelën"
-
-# if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
-#~ msgid "Change password"
-#~ msgstr "Ndrysho fjalëkalim"
-
-#~ msgid "<b>%s:</b> %s"
-#~ msgstr "<b>%s:</b> %s"
-
-#~ msgid "<b>%s:</b> %s<br>"
-#~ msgstr "<b>%s:</b> %s<br>"
-
-#~ msgid "Realname"
-#~ msgstr "Emër i vërtetë"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Server requires TLS/SSL for login. Select \"Use TLS if available\" in "
-#~ "account properties"
-#~ msgstr ""
-#~ "Shërbyesi lyp TLS/SSL për hyrje. Përzgjidhni \"Përdor TLS nëse gjendet\" "
-#~ "te veti llogarie"
-
-#~ msgid "Jabber ID"
-#~ msgstr "ID Jabber"
-
-#~ msgid "Search for Jabber users"
-#~ msgstr "Kërko për përdoruesas Jabber"
-
-#~ msgid "Invalid Jabber ID"
-#~ msgstr "ID Jabber i pavlefshëm"
-
-#~ msgid "Change Jabber Password"
-#~ msgstr "Ndrysho Fjalëkalim Jabber-i"
-
-# *< api_version
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
-#~ msgid "Jabber Protocol Plugin"
-#~ msgstr "Protokoll Shtojce Jabber"
-
-#~ msgid "Use TLS if available"
-#~ msgstr "Përdor TLS nëse është e mundur"
-
-#~ msgid "The user %s wants to add %s to his or her buddy list."
-#~ msgstr "Përdoruesi %s don të shtojë %s te listë e tij shokësh"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>%s:</b> %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "<b>%s:</b> %s"
-
-#~ msgid "Hidden"
-#~ msgstr "Padukshëm"
-
-#~ msgid "Login server"
-#~ msgstr "Shërbyes hyrjeje"
-
-#~ msgid "The user %s (%s) wants to add %s to his or her buddy list."
-#~ msgstr "Përdoruesi %s (%s) don të shtojë %s te listë e tij shokësh."
-
-#~ msgid "Unable to read header from server"
-#~ msgstr "I pazoti të lexoj titull prej shërbyesit"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to read message from server: %s. Command is %hd, length is %hd."
-#~ msgstr ""
-#~ "I pazoti të lexoj mesazhe prej shërbyesi: %s. Urdhri është %hd, gjatësia "
-#~ "është %hd."
-
-#~ msgid "users: %s, files: %s, size: %sGB"
-#~ msgstr "përdoruesa: %s, kartela: %s, madhësi: %sGB"
-
-# MSG_SERVER_HOTLIST_ERROR
-#~ msgid "Unable to add \"%s\" to your Napster hotlist"
-#~ msgstr "I pazoti të shtoj \"%s\" te listë juaja Napster hotlist"
-
-# MSG_CLIENT_PING
-#~ msgid "%s requested a PING"
-#~ msgstr "%s kërkoi PING"
-
-# *< api_version
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
-#~ msgid "NAPSTER Protocol Plugin"
-#~ msgstr "Shtojcë Protokolli NAPSTER"
-
-#~ msgid "Invalid password"
-#~ msgstr "Fjalëkalim i pavlefshëm"
-
-#~ msgid "Invalid username or password"
-#~ msgstr "Emër përdoruesi ose fjalëkalim i pavlefshëm"
-
-#~ msgid "Error processing event or response (%s)."
-#~ msgstr "Gabim gjatë trajtimit të ngjarjes ose përgjigjes (%s)."
-
-#~ msgid "Direct IM with %s closed"
-#~ msgstr "Direct IM me %s u mbyll"
-
-#~ msgid "Direct IM with %s failed"
-#~ msgstr "Direct IM me %s dështoi"
-
-#~ msgid "Unable to open Direct IM"
-#~ msgstr "I pazoti të hap Direct IM"
-
-#~ msgid "You have lost your connection to chat room %s."
-#~ msgstr "Humbët lidhjen me dhomën e fjalosjeve %s."
-
-#~ msgid "Chat is currently unavailable"
-#~ msgstr "Fjalosja është e pamundur për çastin"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Transfer of file %s timed out.\n"
-#~ " Try enabling proxy servers for file transfers in Tools->Preferences->AIM/"
-#~ "ICQ."
-#~ msgstr ""
-#~ "Shpërnguljes së kartelës %s i mbaroi koha.\n"
-#~ " Provoni duke aktivizuar shpërngulje kartelash për shërbyesa ndërmjetës "
-#~ "te Mjete->Parapëlqime->AIM/ICQ."
-
-#~ msgid "Unable to log into file transfer proxy."
-#~ msgstr "I pazoti të futem te ndërmjetës shpërnguljeje kartele."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to establish listener socket or no AOL proxy connection present."
-#~ msgstr ""
-#~ "I pazoti të vendos \"socket\" dëgjuesi ose nuk duhet të ketë lidhje me "
-#~ "ndërmjetës AOL."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The user %s requires authorization before being added to a buddy list. "
-#~ "Do you want to send an authorization request?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Përdoruesi %s kërkon autorizim para se të shtohet te një listë shokësh. "
-#~ "Doni të dërgoni një kërkesë autorizimi?"
-
-#~ msgid "Request Authorization"
-#~ msgstr "Kërko Mirëfilltësim"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The user %u wants to add %s to their buddy list for the following "
-#~ "reason:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Përdoruesi %u dëshiron t'ju shtojë te listë e tija shokësh për arsyen "
-#~ "vijuese:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Authorization Request"
-#~ msgstr "Kërkesë Mirëfilltësimi"
-
-#~ msgid "<B>UIN:</B> %s<BR><B>Status:</B> %s<HR>%s"
-#~ msgstr "<B>UIN:</B> %s<BR><B>Gjendje:</B> %s<HR>%s"
-
-#~ msgid "SNAC threw error: %s\n"
-#~ msgstr "SNAC ktheu gabim: %s\n"
-
-#~ msgid "User information for %s unavailable:"
-#~ msgstr "Pa të dhëna të mundshme për %s:"
-
-#~ msgid "Rate limiting error."
-#~ msgstr "Gabim kufizimi niveli"
-
-#~ msgid "You have been signed off for an unknown reason."
-#~ msgstr "Jeni çnënshkruar për një arsye të panjohur."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your screen name is currently formatted as follows:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Emri juaj i ekranit për çastin është i formatuar si vijon:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Unable to set AIM away message."
-#~ msgstr "I pazoti të rregulloj mesazh largimi AIM."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have probably requested to set your away message before the login "
-#~ "procedure completed. You remain in a \"present\" state; try setting it "
-#~ "again when you are fully connected."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mundet të keni kërkuar të caktoni mesazh tuajin largimesh përpara se të "
-#~ "plotësohej procedura e hyrjes. Mbeteni në gjenjden \"present\"; "
-#~ "riprovoni ta caktoni sapo të jeni futur përfundimisht."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not add the buddy %s for an unknown reason. The most common reason "
-#~ "for this is that you have the maximum number of allowed buddies in your "
-#~ "buddy list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Për arsye të panjohur nuk munda të shtoj shokun %s. Arsyeja më e "
-#~ "zakonshme për këtë është pasja e numrit më të madh shokësh të lejuar në "
-#~ "listën tuaj të shokëve."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The user %s wants to add %s to their buddy list for the following "
-#~ "reason:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Përdoruesi %s dëshiron t'ju shtojë te listë e tija shokësh për arsyen "
-#~ "vijuese:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Hide IP address"
-#~ msgstr "Fshih Vendndodhje IP"
-
-#~ msgid "Web aware"
-#~ msgstr "Me Web-in parasysh"
-
-#~ msgid "New screen name formatting:"
-#~ msgstr "Formatim i ri emri ekrani:"
-
-#~ msgid "Format Screen Name..."
-#~ msgstr "Formato Emër Ekrani..."
-
-#~ msgid "Use AIM/ICQ proxy server (Slower/More Secure/Usually Works)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Përdor shërbyesa AIM/ICQ ndërmjetës (Më të Ngadaltë/Më të Sigurtë/"
-#~ "Zakonisht Funksionon)"
-
-#~ msgid "Auth host"
-#~ msgstr "Strehë autorizimi"
-
-#~ msgid "Auth port"
-#~ msgstr "Portë autorizimi"
-
-#~ msgid "Admin Alert"
-#~ msgstr "Sinjalizim Admin"
-
-#~ msgid "Active"
-#~ msgstr "Veprues"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not add the buddy %s because every simple user has to start with "
-#~ "'sip:'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nuk shtova dot shokun %s sepse secili përdorues i thjeshtë duhet të "
-#~ "fillojë me 'sip:'."
-
-#~ msgid "Thomas Butter <butter at uni-mannheim.de>"
-#~ msgstr "Thomas Butter <butter at uni-mannheim.de>"
-
-#~ msgid "EMail"
-#~ msgstr "EMail"
-
-#~ msgid "Verify all IM message signatures"
-#~ msgstr "Verifiko tërë nënshkrime mesazhesh IM"
-
-#~ msgid "Digitally sign all channel messages"
-#~ msgstr "Nënshkruaj numerikisht tërë mesazhet e kanaleve"
-
-#~ msgid "Verify all channel message signatures"
-#~ msgstr "Verifiko tërë nënshkrimet e mesazheve të kanaleve"
-
-#~ msgid "Reject watching by other users"
-#~ msgstr "Hidhni poshtë parjen nga përdorues të tjerë"
-
-#~ msgid "Block invites"
-#~ msgstr "Blloko ftesa"
-
-#~ msgid "Reject online status attribute requests"
-#~ msgstr "Hidh poshtë kërkesa rreth atributesh gjendjeje \"online\""
-
-#~ msgid "TOC has sent a PAUSE command."
-#~ msgstr "TOC ka dërguar një urdhër PUSHIMI."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When this happens, TOC ignores any messages sent to it, and may kick you "
-#~ "off if you send a message. Gaim will prevent anything from going through. "
-#~ "This is only temporary, please be patient."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kur ndodh kjo, TOC shpërfill çfarëdo mesazhi dërguar asaj, dhe mund t'ju "
-#~ "përzërë nëse dërgoni mesazh. Gaim-i do të parandalojë gjithçka që shpie "
-#~ "atje. Vetëm përkohësisht, ndaj bëni durim."
-
-#~ msgid "Gaim - Save As..."
-#~ msgstr "Gaim - Ruaj Si..."
-
-#~ msgid "TOC host"
-#~ msgstr "Strehë TOC"
-
-#~ msgid "TOC port"
-#~ msgstr "Portë TOC"
-
-#~ msgid "Message (optional) :"
-#~ msgstr "Mesazh (opsional) :"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The normal authentication method has failed. This means either your "
-#~ "password is incorrect, or Yahoo!'s authentication scheme has changed. "
-#~ "Gaim will now attempt to log in using Web Messenger authentication, which "
-#~ "will result in reduced functionality and features."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mirëfilltësimi normal dështoi. Kjo do të thotë ose që fjalëkalimi juaj "
-#~ "është i pasaktë, ose që skema e mirëfillltësimit te Yahoo! ka ndryshuar. "
-#~ "Gaim-i do të përpiqet tani të hyjë duke përdorur mirëfilltësimin Web "
-#~ "Messenger, çka përkthehet në anë dhe veprimtari më të ulët."
-
-#~ msgid "Unable to read"
-#~ msgstr "I pazoti të lexoj"
-
-# State
-#~ msgid "Stealth"
-#~ msgstr "Stealth"
-
-#~ msgid "Pager host"
-#~ msgstr "Strehë faquesi"
-
-#~ msgid "YCHT Host"
-#~ msgstr "Strehë YCHT"
-
-#~ msgid "YCHT Port"
-#~ msgstr "Portë YCHT"
-
-#~ msgid "<b>IP Address:</b> %s<br>"
-#~ msgstr "<b>Vendndodhje IP:</b> %s<br>"
-
-#~ msgid "(%d message)"
-#~ msgid_plural "(%d messages)"
-#~ msgstr[0] "(%d mesazh)"
-#~ msgstr[1] "(%d mesazhe)"
-
-#~ msgid "(1 message)"
-#~ msgstr "(1 mesazh)"
-
-#~ msgid "%s came back"
-#~ msgstr "%s u kthye"
-
-#~ msgid "Default auto-away"
-#~ msgstr "Vetëlargim parazgjedhje"
-
-#~ msgid "g003: Error opening connection.\n"
-#~ msgstr "g003: Gabim në hapje lidhjeje.\n"


More information about the Commits mailing list