pidgin: 5044ed9e: Updated nn translation. Fixes #6802

datallah at pidgin.im datallah at pidgin.im
Fri Aug 29 15:40:35 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 5044ed9ea077d408cf4d022c2aae6120584fe0f3
Ancestor: 53f9f29260556a7c1f8018a8b7b7e2d59432409e
Author: datallah at pidgin.im
Date: 2008-08-29T19:23:45
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/5044ed9ea077d408cf4d022c2aae6120584fe0f3

Modified files:
        po/ChangeLog po/nn.po

ChangeLog: 

Updated nn translation. Fixes #6802

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	5d635f2d64f6fa1a3bc1e5b83b08a8f05d3cceeb
+++ po/ChangeLog	5b0309e5cdfb04769f7af971ad38f42f4a6664eb
@@ -5,6 +5,7 @@ version 2.5.1
 	* Dutch translation updated (Daniël Heres)
 	* Galician translation updated (Frco. Javier Rial Rodríguez)
 	* Italian translation updated (Claudio Satriano)
+	* Norwegian Nynorsk translation updated (Yngve Spjeld Landro)
 	* Portuguese (Brazilian) translation updated (Rodrigo Luiz
 	  Marques Flores)
 	* Spanish translation updated (Javier Fernández-Sanguino)
============================================================
--- po/nn.po	8aea3b032caf2adfa336201dd1f4af2c1382af11
+++ po/nn.po	e3aa22dc4417e5e73e552e0f43feb19931be55ef
@@ -2,8 +2,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:30-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-12 01:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-29 15:23-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-26 00:39+0100\n"
 "Last-Translator: YS Landro <nynorsk at strilen.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2379,6 +2379,9 @@ msgstr "Tidsgrense for uverksame brukara
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
 msgstr "Tidsgrense for uverksame brukarar (i minutt)"
 
+msgid "Apply hiding rules to buddies"
+msgstr "Bruk skjul reglar på vennene"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -10117,18 +10120,18 @@ msgid ""
 "all.\n"
 "\n"
 "You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
-"<b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
+"<b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Velkomen til %s!</span>\n"
 "\n"
-"Du har ingen lynmeldingskontoar. For å kopla deg til %s trykkjer du på "
+"Du har ingen lynmeldingskontoar. For å kopla deg til %s, trykkjer du på "
 "<b>Legg til</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den første "
 "kontoen din. Om du ønskjer at %s skal kopla seg mot fleire "
-"lynmeldingskontoar, trykkjer du på <b>Legg til</b> nok ein gong og repeterer "
-"prosedyra.\n"
+"lynmeldingskontoar, trykkjer du på <b>Legg til</b> for å endra "
+"innstillingane for alle.\n"
 "\n"
 "Du kan koma attende til dette vindauget for å leggja til, endra eller fjerna "
-"kontoar frå <b>Kontoar->Legg til/endra</b> i vennelistevindauget"
+"kontoar frå <b>Kontoar->Behandla</b> i vennelistevindauget"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
@@ -12118,7 +12121,7 @@ msgid "Font"
 msgstr "Minimumshøgda til inndataområdet (i linjer):"
 
 msgid "Font"
-msgstr "Skrifftype"
+msgstr "Skrifttype"
 
 msgid "Use document font from _theme"
 msgstr "Bruk dokumentskrifttype frå _tema"
@@ -12511,6 +12514,12 @@ msgstr "Tilpassa smilefjes"
 msgid "Custom Smiley"
 msgstr "Tilpassa smilefjes"
 
+msgid "More Data needed"
+msgstr "Treng fleire opplysningar"
+
+msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
+msgstr "Før opp ein snarveg knytt til smilefjeset."
+
 msgid "Duplicate Shortcut"
 msgstr "Duplisert snarveg"
 
@@ -12521,12 +12530,6 @@ msgstr ""
 "Det finst allereie eit tilpassa smilefjes til denne snarvegen. Vel ein annan "
 "snarveg."
 
-msgid "More Data needed"
-msgstr "Treng fleire opplysningar"
-
-msgid "Please provide a shortcut to associate with the smiley."
-msgstr "Før opp ein snarveg knytt til smilefjeset."
-
 msgid "Please select an image for the smiley."
 msgstr "Vel eit bilete til smilefjeset."
 
@@ -12688,6 +12691,9 @@ msgstr "_Opna e-post"
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Opna e-post"
 
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Endra"
+
 msgid "Pidgin Tooltip"
 msgstr "Pidgin-verktøyhint"
 


More information about the Commits mailing list