pidgin: 41fc76b7: Updated swedish translation

xake at rymdraket.net xake at rymdraket.net
Thu May 15 05:21:05 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 41fc76b7aed4cc32bd70c6834f747bad0b91a37b
Ancestor: cc014c552dd4b9b46387ed7e621e2205db68b354
Author: xake at rymdraket.net
Date: 2008-05-15T09:17:15
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/41fc76b7aed4cc32bd70c6834f747bad0b91a37b

Modified files:
    po/sv.po

ChangeLog: 

Updated swedish translation

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/sv.po	b1138f0e4a25e98469d4d68e227c6376e46258ec
+++ po/sv.po	6b1e48fdf1d2ae880f1da1e09041585c7e92c445
@@ -9,9 +9,9 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-26 19:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-26 19:25+0100\n"
-"Last-Translator: Peter Hjalmarsson <xake at telia.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-15 11:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-15 11:16+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Hjalmarsson <xake at rymdraket.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -48,8 +48,14 @@ msgstr ""
 " -v, --version    visa nuvarande version och avsluta\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im"
-msgstr "%s stötte på problem då dina inställningar flyttades från %s till %s. Du kan undersöka och flytta inställningarna för han och rapportera felet på sidan http://developer.pidgin.im"
+msgid ""
+"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
+"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
+"http://developer.pidgin.im"
+msgstr ""
+"%s stötte på problem då dina inställningar flyttades från %s till %s. Du kan "
+"undersöka och flytta inställningarna för han och rapportera felet på sidan "
+"http://developer.pidgin.im"
 
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
@@ -57,8 +63,8 @@ msgstr "Kontot lades inte till"
 msgid "Account was not added"
 msgstr "Kontot lades inte till"
 
-msgid "Screenname of an account must be non-empty."
-msgstr "Skärmnamnet för ett konto får inte vara tomt."
+msgid "Username of an account must be non-empty."
+msgstr "Användarnamnet för ett konto får inte vara tomt."
 
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "Rapportering av ny e-post"
@@ -81,8 +87,8 @@ msgstr "Protokoll:"
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokoll:"
 
-msgid "Screen name:"
-msgstr "Skärmnamn:"
+msgid "Username:"
+msgstr "Användarnamn:"
 
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
@@ -168,8 +174,8 @@ msgstr "Förval"
 msgid "Default"
 msgstr "Förval"
 
-msgid "You must provide a screename for the buddy."
-msgstr "Du måste ange ett skrämnamn för kompisen."
+msgid "You must provide a username for the buddy."
+msgstr "Du måste ange ett användarnamn för kompisen."
 
 msgid "You must provide a group."
 msgstr "Du måste ange en grupp."
@@ -183,8 +189,8 @@ msgstr "Gick inte lägga till kompis"
 msgid "Error adding buddy"
 msgstr "Gick inte lägga till kompis"
 
-msgid "Screen Name"
-msgstr "Användar-ID"
+msgid "Username"
+msgstr "Användarnamn"
 
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (valfritt)"
@@ -341,8 +347,12 @@ msgstr "Ta bort blockering"
 msgid "Unblock"
 msgstr "Ta bort blockering"
 
-msgid "Please enter the screen name or alias of the person you would like to Block/Unblock."
-msgstr "Ange användar-ID eller alias för den person som du vill blockera/avblockera."
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
+"Unblock."
+msgstr ""
+"Ange användarnamnet eller aliaset för den person som du vill blockera/"
+"avblockera."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
@@ -353,8 +363,10 @@ msgstr "Nytt snabbmeddelanden"
 msgid "New Instant Message"
 msgstr "Nytt snabbmeddelanden"
 
-msgid "Please enter the screen name or alias of the person you would like to IM."
-msgstr "Ange användar-ID eller alias för den person som du vill skicka snabbmeddelande till."
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
+msgstr ""
+"Ange användarnamnet eller aliaset för den person som du vill skicka "
+"snabbmeddelande till."
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -368,6 +380,12 @@ msgstr "Anslut"
 msgid "Join"
 msgstr "Anslut"
 
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
+"view."
+msgstr ""
+"Ange användarnamnet eller aliaset för den person vars logg du vill visa."
+
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativ"
@@ -381,6 +399,9 @@ msgstr "Anslut till chatt..."
 msgid "Join Chat..."
 msgstr "Anslut till chatt..."
 
+msgid "View Log..."
+msgstr "Visa logg..."
+
 msgid "Show"
 msgstr "Visa"
 
@@ -506,17 +527,23 @@ msgid ""
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error and re-enable the account."
+"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
+"and re-enable the account."
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch kommer inte försöka ansluta förrän du har rättat till felet och återaktiverat kontot."
+"Finch kommer inte försöka ansluta förrän du har rättat till felet och "
+"Ã¥teraktiverat kontot."
 
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Ã…teraktivera konto"
 
-msgid "The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr "Kontot har inaktiverats och du är inte längre med i denna chatt. Du kommer autimatiskt gå med i chatten när kontot återansluts."
+msgid ""
+"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
+"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr ""
+"Kontot har inaktiverats och du är inte längre med i denna chatt. Du kommer "
+"autimatiskt gå med i chatten när kontot återansluts."
 
 msgid "No such command."
 msgstr "Finns inget sådant kommando."
@@ -559,10 +586,15 @@ msgid "Logging started. Future messages 
 msgstr "Du har lämnat denna chatt."
 
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
-msgstr "Loggning startades. Framtida meddelanden i denna konversation kommer att loggas."
+msgstr ""
+"Loggning startades. Framtida meddelanden i denna konversation kommer att "
+"loggas."
 
-msgid "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr "Loggning stoppades. Framtida meddelanden i denna konversation kommer inte att loggas."
+msgid ""
+"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
+msgstr ""
+"Loggning stoppades. Framtida meddelanden i denna konversation kommer inte "
+"att loggas."
 
 msgid "Send To"
 msgstr "Skicka till"
@@ -579,9 +611,6 @@ msgstr "Lägg till kompisnotifiering..."
 msgid "Add Buddy Pounce..."
 msgstr "Lägg till kompisnotifiering..."
 
-msgid "View Log..."
-msgstr "Visa logg..."
-
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Aktivera loggning"
 
@@ -608,14 +637,23 @@ msgstr ""
 "Använde \"/help &lt;kommando&gt;\" för hjälp om ett specifikt kommando.\n"
 "Följande kommandon är tillgängliga i sammanhanget:\n"
 
-msgid "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a command."
-msgstr "say &lt;meddelande&gt;: Skickar ett meddelande normalt som om du inte använde ett kommando."
+msgid ""
+"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
+"command."
+msgstr ""
+"say &lt;meddelande&gt;: Skickar ett meddelande normalt som om du inte "
+"använde ett kommando."
 
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr "me &lt;åtgärd&gt;: Skickar en åtgärd i IRC-stil till en kompis eller chatt."
+msgstr ""
+"me &lt;åtgärd&gt;: Skickar en åtgärd i IRC-stil till en kompis eller chatt."
 
-msgid "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current conversation."
-msgstr "debug &lt;alternativ&gt;: Skickar all möjlig felsökningsinformation till den nuvarande konversationen."
+msgid ""
+"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
+"conversation."
+msgstr ""
+"debug &lt;alternativ&gt;: Skickar all möjlig felsökningsinformation till "
+"den nuvarande konversationen."
 
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: Rensar konversationens tillbakablick."
@@ -712,15 +750,24 @@ msgstr "%.2f KiB/s"
 msgid "%.2f KiB/s"
 msgstr "%.2f KiB/s"
 
+msgid "Sent"
+msgstr "Skickat"
+
+msgid "Received"
+msgstr "Mottaget"
+
+msgid "Finished"
+msgstr "Färdig"
+
 #, c-format
 msgid "The file was saved as %s."
 msgstr "Filen sparades som %s."
 
-msgid "Finished"
-msgstr "Färdig"
+msgid "Sending"
+msgstr "Skickar"
 
-msgid "Transferring"
-msgstr "Överför"
+msgid "Receiving"
+msgstr "Tar emot"
 
 #, c-format
 msgid "Conversation in %s on %s"
@@ -733,14 +780,25 @@ msgstr "%B %Y"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
-msgid "System events will only be logged if the \"Log all status changes to system log\" preference is enabled."
-msgstr "Systemhändelser kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla statusförändringar till systemloggen\" är aktiverat i inställningarna."
+msgid ""
+"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
+"log\" preference is enabled."
+msgstr ""
+"Systemhändelser kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla "
+"statusförändringar till systemloggen\" är aktiverat i inställningarna."
 
-msgid "Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" preference is enabled."
-msgstr "Snabbmeddelanden kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla snabbmeddelanden\" är aktiverat i inställningarna."
+msgid ""
+"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
+"preference is enabled."
+msgstr ""
+"Snabbmeddelanden kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla "
+"snabbmeddelanden\" är aktiverat i inställningarna."
 
-msgid "Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
-msgstr "Chattar kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla chattar\" är aktiverat i inställningarna."
+msgid ""
+"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
+msgstr ""
+"Chattar kommer endast att loggas om alternativet \"Logga alla chattar\" är "
+"aktiverat i inställningarna."
 
 msgid "No logs were found"
 msgstr "Inga loggar hittades"
@@ -803,6 +861,9 @@ msgstr "(inget)"
 msgid "(none)"
 msgstr "(inget)"
 
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
 msgid "ERROR"
 msgstr "FEL"
 
@@ -840,8 +901,11 @@ msgstr "Den valda filen är inte en gilt
 msgid "The selected file is not a valid plugin."
 msgstr "Den valda filen är inte en giltig instickmodul."
 
-msgid "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
-msgstr "Öppna felsökningsfönstret och försök igen för att få det exakta felmeddelandet."
+msgid ""
+"Please open the debug window and try again to see the exact error message."
+msgstr ""
+"Öppna felsökningsfönstret och försök igen för att få det exakta "
+"felmeddelandet."
 
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Välj en instickmodul att installera"
@@ -1050,6 +1114,12 @@ msgstr "Loggning"
 msgid "Logging"
 msgstr "Loggning"
 
+msgid "You must fill all the required fields."
+msgstr "Du måste fylla i alla nödvändiga fält."
+
+msgid "The required fields are underlined."
+msgstr "Fälten som krävs är understrykna."
+
 msgid "Not implemented yet."
 msgstr "Funktionen är inte implementerad ännu."
 
@@ -1099,8 +1169,8 @@ msgstr "Andra pratar i chatt"
 msgid "Others talk in chat"
 msgstr "Andra pratar i chatt"
 
-msgid "Someone says your screen name in chat"
-msgstr "Någon nämner ditt skärmnamn i en chatt"
+msgid "Someone says your username in chat"
+msgstr "Någon nämner ditt användarnamn i en chatt"
 
 msgid "GStreamer Failure"
 msgstr "GStreamer fel"
@@ -1265,7 +1335,8 @@ msgid "This plugin cannot be loaded beca
 msgstr "Kunde inte hitta fönster"
 
 msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
-msgstr "Insticksmodulen kan inte laddas eftersom den inte är byggd med stöd för X11."
+msgstr ""
+"Insticksmodulen kan inte laddas eftersom den inte är byggd med stöd för X11."
 
 msgid "GntClipboard"
 msgstr "GntKlippbok"
@@ -1273,8 +1344,12 @@ msgstr "Klippbordsmodul"
 msgid "Clipboard plugin"
 msgstr "Klippbordsmodul"
 
-msgid "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to X, if possible."
-msgstr "När innehållet i gnt klippboken ändras görs innehållet tillgänligt för X, när det är möjligt."
+msgid ""
+"When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
+"X, if possible."
+msgstr ""
+"När innehållet i gnt klippboken ändras görs innehållet tillgänligt för X, "
+"när det är möjligt."
 
 #, c-format
 msgid "%s just signed on"
@@ -1333,11 +1408,13 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
-"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for the same conversation type(s)."
+"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
+"the same conversation type(s)."
 msgstr ""
 "Loggning kan aktiveras från Verktyg -> Inställningar -> Loggning.\n"
 "\n"
-"Om loggning aktiveras för snabbmeddelanden och/eller chattar så aktiveras även historik för samma konversationstyper."
+"Om loggning aktiveras för snabbmeddelanden och/eller chattar så aktiveras "
+"även historik för samma konversationstyper."
 
 msgid "GntHistory"
 msgstr "GntHistorik"
@@ -1345,8 +1422,12 @@ msgstr "Visar nyligen loggade konversati
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Visar nyligen loggade konversationer i nya konversationsfönster."
 
-msgid "When a new conversation is opened this plugin will insert the last conversation into the current conversation."
-msgstr "När en ny konversation öppnas kommer denna insticksmodul att lägga till den föregående konversationen i den nuvarande."
+msgid ""
+"When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
+"conversation into the current conversation."
+msgstr ""
+"När en ny konversation öppnas kommer denna insticksmodul att lägga till den "
+"föregående konversationen i den nuvarande."
 
 #, c-format
 msgid "Online"
@@ -1501,8 +1582,12 @@ msgstr "_Visa Certifikat..."
 #. Prompt the user to authenticate the certificate
 #. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
-msgid "The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be automatically checked."
-msgstr "Certifikatet uppvisat av \"%s\" är självsignerat. Det kan inte kontrolleras automatiskt."
+msgid ""
+"The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be "
+"automatically checked."
+msgstr ""
+"Certifikatet uppvisat av \"%s\" är självsignerat. Det kan inte kontrolleras "
+"automatiskt."
 
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
@@ -1520,16 +1605,26 @@ msgstr "Ogiltigt certifikatskedja"
 msgstr "Ogiltigt certifikatskedja"
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-msgid "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be validated."
-msgstr "Du har ingen databas över rootcertifikat, så detta certifikat kan inte bli verifierat."
+msgid ""
+"You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
+"validated."
+msgstr ""
+"Du har ingen databas över rootcertifikat, så detta certifikat kan inte bli "
+"verifierat."
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
+msgid ""
+"The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
 msgstr "Rootcertifikatet som denna påstås använda är okänd för Pidgin."
 
 #, c-format
-msgid "The certificate chain presented by %s does not have a valid digital signature from the Certificate Authority from which it claims to have a signature."
-msgstr "Certifikatet uppvisat för %s har inte en giltig digital signatur från den certifikatsutfärdare den påstås vara signerad av."
+msgid ""
+"The certificate chain presented by %s does not have a valid digital "
+"signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
+"signature."
+msgstr ""
+"Certifikatet uppvisat för %s har inte en giltig digital signatur från den "
+"certifikatsutfärdare den påstås vara signerad av."
 
 msgid "Invalid certificate authority signature"
 msgstr "Ogiltig certifigatsutfärdarsignatur"
@@ -1539,8 +1634,12 @@ msgstr "Ogiltig certifigatsutfärdarsign
 #. being prompted
 #. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
-msgid "The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr "Certifikatet uppvisat av \"%s\" påstår sig istället vara för \"%s\". Detta kan betyda att du inte ansluter till den tjänst du tror du ansluter till."
+msgid ""
+"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
+"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
+msgstr ""
+"Certifikatet uppvisat av \"%s\" påstår sig istället vara för \"%s\". Detta "
+"kan betyda att du inte ansluter till den tjänst du tror du ansluter till."
 
 #. Make messages
 #, c-format
@@ -1636,7 +1735,9 @@ msgid "Purple's D-BUS server is not runn
 msgstr "Kunde inte få serv namn: %s"
 
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
-msgstr "Purples D-BUS server körs inte på grund av någon av de nedan listade anledningarna"
+msgstr ""
+"Purples D-BUS server körs inte på grund av någon av de nedan listade "
+"anledningarna"
 
 msgid "No name"
 msgstr "Inget namn"
@@ -1836,32 +1937,52 @@ msgstr "Hanteraren för \"ymsgr\" URLer"
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
 msgstr "Hanteraren för \"ymsgr\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"aim\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"gg\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"icq\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"irc\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"msnim\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"sip\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"xmpp\" URLer"
 
-msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" URLs."
+msgid ""
+"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
+"URLs."
 msgstr "Sant om kommandot i nykeln \"kommando\" ska hantera \"ymsgr\" URLer"
 
-msgid "True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal."
-msgstr "Sant om kommandot som används för att hantera denna sortens URLer ska köras i en terminal."
+msgid ""
+"True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
+"terminal."
+msgstr ""
+"Sant om kommandot som används för att hantera denna sortens URLer ska köras "
+"i en terminal."
 
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Om det specifika kommandot ska hantera \"aim\" URLer"
@@ -1906,12 +2027,20 @@ msgstr "XML"
 msgstr "XML"
 
 #, c-format
-msgid "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-SVAR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid ""
+"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
+"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr ""
+"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-SVAR&gt;:"
+"</b></font> %s<br/>\n"
 
 #, c-format
-msgid "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-SVAR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid ""
+"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
+"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr ""
+"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-SVAR&gt;:"
+"</b></font> %s<br/>\n"
 
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Kunde inte hitta loggens sökväg!</b></font>"
@@ -1944,8 +2073,12 @@ msgstr "Insticksmodulen tillhandahåller
 msgstr "Insticksmodulen tillhandahåller inte alla nödvändiga funktioner"
 
 #, c-format
-msgid "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try again."
-msgstr "Den efterfrågade insticksmodulen %s kunde inte hittas. Installera insticksmodulen och försök igen."
+msgid ""
+"The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Den efterfrågade insticksmodulen %s kunde inte hittas. Installera "
+"insticksmodulen och försök igen."
 
 msgid "Unable to load the plugin"
 msgstr "Kunde inte ladda insticksmodulen"
@@ -2044,7 +2177,8 @@ msgid "Adds the option to store notes fo
 
 #. *< summary
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
-msgstr "Lägger till möjligheten att lagra noteringar för kompisar i din kompislista."
+msgstr ""
+"Lägger till möjligheten att lagra noteringar för kompisar i din kompislista."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2142,8 +2276,12 @@ msgstr "Testinsticksmodul för IPC-stöd
 msgstr "Testinsticksmodul för IPC-stöd, som en klient."
 
 #. * description
-msgid "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and calls the commands registered."
-msgstr "Testinsticksmodul för IPC-stöd. Denna lokaliserar serverinsticksmodulen och anropar de kommandon som krävs."
+msgid ""
+"Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
+"calls the commands registered."
+msgstr ""
+"Testinsticksmodul för IPC-stöd. Denna lokaliserar serverinsticksmodulen och "
+"anropar de kommandon som krävs."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2162,7 +2300,9 @@ msgid "Test plugin IPC support, as a ser
 
 #. * description
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
-msgstr "Testinsticksmodul för IPC-stöd, som en server. Denna registrerar IPC-kommandona."
+msgstr ""
+"Testinsticksmodul för IPC-stöd, som en server. Denna registrerar IPC-"
+"kommandona."
 
 msgid "Join/Part Hiding Configuration"
 msgstr "Kommer in/Lämnar gömningskonfiguration"
@@ -2189,8 +2329,12 @@ msgstr "Gömmer extraaktiga kommer in/lÃ
 msgstr "Gömmer extraaktiga kommer in/lämnar meddelanden."
 
 #. * description
-msgid "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users actively taking part in a conversation."
-msgstr "Denna modul gömmer kommer in/lämnar meddelanden i stora rum, förutom för de användare som är aktiva i konversationen."
+msgid ""
+"This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
+"actively taking part in a conversation."
+msgstr ""
+"Denna modul gömmer kommer in/lämnar meddelanden i stora rum, förutom för de "
+"användare som är aktiva i konversationen."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
 #. * offset is way off. The user should never really see it, but
@@ -2215,11 +2359,16 @@ msgstr "Du har blivit frånkopplad från
 msgid "You were disconnected from the server."
 msgstr "Du har blivit frånkopplad från servern."
 
-msgid "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are logged in."
-msgstr "Du är just nu inte ansluten. Meddelanden kan inte tas emot om du inte är ansluten."
+msgid ""
+"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
+"logged in."
+msgstr ""
+"Du är just nu inte ansluten. Meddelanden kan inte tas emot om du inte är "
+"ansluten."
 
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
-msgstr "Meddelandet kunde inte skickas eftersom den maximala längden överträddes."
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde inte skickas eftersom den maximala längden överträddes."
 
 msgid "Message could not be sent."
 msgstr "Meddelande kunde inte skickas."
@@ -2297,13 +2446,18 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
+"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
+"Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
 "\n"
-"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it at your own risk!"
+"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
+"at your own risk!"
 msgstr ""
-"Vid visning av loggfiler inkluderar denna modul loggar från andra IM-klienter. För närvarande inkluderar detta Adium, MSN Messenger, och Trillian.\n"
+"Vid visning av loggfiler inkluderar denna modul loggar från andra IM-"
+"klienter. För närvarande inkluderar detta Adium, MSN Messenger, och "
+"Trillian.\n"
 "\n"
-"VARNING: Denna modul är fortfarande alpha-kod och kan krasha ofta. Använd på egen risk!"
+"VARNING: Denna modul är fortfarande alpha-kod och kan krasha ofta. Använd på "
+"egen risk!"
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
 msgstr "Läsare för Monomoduler"
@@ -2335,27 +2489,41 @@ msgstr "Lägger en tom rad före det vis
 msgstr "Lägger en tom rad före det visade meddelandet."
 
 #. *< summary
-msgid "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below the screen name in the conversation window."
-msgstr "Inleder med en tom linje i meddelandet så att resten av meddelandet uppträder nedanför skärmnamnet i konversationsfönstret."
+msgid ""
+"Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
+"the username in the conversation window."
+msgstr ""
+"Inleder med en tom linje i meddelandet så att resten av meddelandet "
+"uppträder nedanför användarnamnet i konversationsfönstret."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Frånkopplad meddelandeemulering"
 
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
-msgstr "Spara meddelandet skickat till en frånkopplad användare som en notifiering"
+msgstr ""
+"Spara meddelandet skickat till en frånkopplad användare som en notifiering"
 
-msgid "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
-msgstr "Resten av meddelanden kommer sparas som notifieringar. Du kan ändra/ta bort notifieringarna från `Kompisnotifieringar' dialogen."
+msgid ""
+"The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
+"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
+msgstr ""
+"Resten av meddelanden kommer sparas som notifieringar. Du kan ändra/ta bort "
+"notifieringarna från `Kompisnotifieringar' dialogen."
 
 #, c-format
-msgid "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
-msgstr "\"%s\" är för närvarande frånkopplad. Vill du spara resten av meddelandena som en notifiering och skicka dem automatiskt när \"%s\" ansluter igen?"
+msgid ""
+"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
+"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
+msgstr ""
+"\"%s\" är för närvarande frånkopplad. Vill du spara resten av meddelandena "
+"som en notifiering och skicka dem automatiskt när \"%s\" ansluter igen?"
 
 msgid "Offline Message"
 msgstr "Frånkopplade meddeladen"
 
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr "Du kan ändra/ta bort notifieringarna från `Kompisnotifieringar' dialogen"
+msgstr ""
+"Du kan ändra/ta bort notifieringarna från `Kompisnotifieringar' dialogen"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -2390,8 +2558,12 @@ msgstr "Siande läge för inkommande kon
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
 msgstr "Siande läge för inkommande konversation"
 
-msgid "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
-msgstr "Får konversationsfönster att dyka upp då andra användare börjar att skicka meddelande till dig. Detta fungerar för AIM, ICQ, XMPP, Sametime och Yahoo!"
+msgid ""
+"Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
+"This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
+msgstr ""
+"Får konversationsfönster att dyka upp då andra användare börjar att skicka "
+"meddelande till dig. Detta fungerar för AIM, ICQ, XMPP, Sametime och Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Du känner en störning i kraften..."
@@ -2539,8 +2711,12 @@ msgstr "Rapportering av kompisstatus"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-msgid "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or idle."
-msgstr "Rapporterar i konversationsfönstret när en kompis blir frånvarande/inaktiv eller kommer tillbaka."
+msgid ""
+"Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
+"idle."
+msgstr ""
+"Rapporterar i konversationsfönstret när en kompis blir frånvarande/inaktiv "
+"eller kommer tillbaka."
 
 msgid "Tcl Plugin Loader"
 msgstr "Tcl-insticksmodulladdare"
@@ -2548,16 +2724,27 @@ msgstr "Gör det möjligt att ladda Tcl-
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Gör det möjligt att ladda Tcl-insticksmoduler"
 
-msgid "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
-msgstr "Kunde inte finna en installation av ActiveTCL. Om du tänker använda TCL-modulen måste du installera ActiveTCL från http://www.activestate.com\n"
+msgid ""
+"Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
+"install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
+msgstr ""
+"Kunde inte finna en installation av ActiveTCL. Om du tänker använda TCL-"
+"modulen måste du installera ActiveTCL från http://www.activestate.com\n"
 
-msgid "The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging for more information."
-msgstr "Apples Bonjour För Windows hittades inte, läs FAQen: http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging för mer information"
+msgid ""
+"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://"
+"developer.pidgin.im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-"
+"LocalMessaging for more information."
+msgstr ""
+"Apples Bonjour För Windows hittades inte, läs FAQen: http://developer.pidgin."
+"im/wiki/Using%20Pidgin#CanIusePidginforBonjourLink-LocalMessaging för mer "
+"information"
 
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
 msgstr "Kan inte lyssna efter inkommande IM anslutningar\n"
 
-msgid "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
+msgid ""
+"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
 msgstr "Kunde inte skapa en anslutning via den lokala mDNS-servern. Körs den?"
 
 #. Creating the options for the protocol
@@ -2623,8 +2810,12 @@ msgstr "Felaktiga proxyinställningar"
 msgid "Invalid proxy settings"
 msgstr "Felaktiga proxyinställningar"
 
-msgid "Either the host name or port number specified for your given proxy type is invalid."
-msgstr "Antingen värdnamnet eller portnummret som är angivet för din proxytyp är ogiltigt."
+msgid ""
+"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
+"invalid."
+msgstr ""
+"Antingen värdnamnet eller portnummret som är angivet för din proxytyp är "
+"ogiltigt."
 
 msgid "Token Error"
 msgstr "Markörsfel"
@@ -2954,9 +3145,6 @@ msgstr "Kodning"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kodning"
 
-msgid "Username"
-msgstr "Användarnamn"
-
 msgid "Real name"
 msgstr "Fullständigt namn"
 
@@ -2971,6 +3159,17 @@ msgstr "Felaktigt läge"
 msgstr "Felaktigt läge"
 
 #, c-format
+msgid "Ban on %s by %s, set %ld seconds ago"
+msgstr "Bannlysning för %s av %s sattes för %ld sekunder sedan"
+
+#, c-format
+msgid "Ban on %s"
+msgstr "Bannlysning av %s"
+
+msgid "End of ban list"
+msgstr "Slut på Bannlysningslista"
+
+#, c-format
 msgid "You are banned from %s."
 msgstr "Du är bannlyst i %s."
 
@@ -3076,11 +3275,19 @@ msgstr "Ogiltigt smeknamn"
 msgid "Invalid nickname"
 msgstr "Ogiltigt smeknamn"
 
-msgid "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
-msgstr "Ditt valda smeknamn vägrades av servern. Det innehåller antagligen otillåtna tecken."
+msgid ""
+"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
+"invalid characters."
+msgstr ""
+"Ditt valda smeknamn vägrades av servern. Det innehåller antagligen otillåtna "
+"tecken."
 
-msgid "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
-msgstr "Ditt valda kontonamn vägrades av servern. Det innehåller antagligen otillåtna tecken."
+msgid ""
+"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
+"invalid characters."
+msgstr ""
+"Ditt valda kontonamn vägrades av servern. Det innehåller antagligen "
+"otillåtna tecken."
 
 msgid "Cannot change nick"
 msgstr "Kan inte ändra nick"
@@ -3116,32 +3323,66 @@ msgstr "action &lt;action to perform&gt;
 msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "action &lt;action to perform&gt;: Utför en åtgärd."
 
-msgid "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being away."
-msgstr "away [meddelande]: Ange ett frånvaromeddelande eller ange utan meddelande för att återvända från frånvaro."
+msgid ""
+"away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
+"away."
+msgstr ""
+"away [meddelande]: Ange ett frånvaromeddelande eller ange utan meddelande "
+"för att återvända från frånvaro."
 
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: Skicka ett kommando till chanserv"
 
-msgid "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "deop &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ta bort kanaloperatörsstatus från någon. Du måste vara en operatör själv för att kunna göra detta."
+msgid ""
+"deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
+"someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr ""
+"deop &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ta bort kanaloperatörsstatus från "
+"någon. Du måste vara en operatör själv för att kunna göra detta."
 
-msgid "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this."
-msgstr "devoice &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Tar bort kanalröststatus från någon för att förhindra den från att tala då kanalen är modererad (+m). Du måste vara en operatör själv för att kunna göra detta."
+msgid ""
+"devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
+"someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
+"must be a channel operator to do this."
+msgstr ""
+"devoice &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Tar bort kanalröststatus från "
+"någon för att förhindra den från att tala då kanalen är modererad (+m). Du "
+"måste vara en operatör själv för att kunna göra detta."
 
-msgid "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified channel, or the current channel."
-msgstr "invite &lt;smeknamn&gt; [rum]: Bjud in någon till en specificerad kanal eller till den nuvarande."
+msgid ""
+"invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
+"channel, or the current channel."
+msgstr ""
+"invite &lt;smeknamn&gt; [rum]: Bjud in någon till en specificerad kanal "
+"eller till den nuvarande."
 
-msgid "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr "j &lt;rum1&gt;[,rum2][,...] [nyckel1[,nyckel2][,...]]: Anslut till en eller fler kanaler, möjligen med en kanalnyckel för varje om det behövs."
+msgid ""
+"j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
+"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr ""
+"j &lt;rum1&gt;[,rum2][,...] [nyckel1[,nyckel2][,...]]: Anslut till en eller "
+"fler kanaler, möjligen med en kanalnyckel för varje om det behövs."
 
-msgid "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr "join &lt;rum1&gt;[,rum2][,...] [nyckel1[,nyckel2][,...]]: Anslut till en eller fler kanaler, möjligen med en kanalnyckel för varje om det behövs."
+msgid ""
+"join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
+"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr ""
+"join &lt;rum1&gt;[,rum2][,...] [nyckel1[,nyckel2][,...]]: Anslut till en "
+"eller fler kanaler, möjligen med en kanalnyckel för varje om det behövs."
 
-msgid "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "kick &lt;smeknamn&gt; [meddelande]: Tar bort någon från en kanal. Du måste vara kanaloperatör för att kunna göra detta."
+msgid ""
+"kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
+"channel operator to do this."
+msgstr ""
+"kick &lt;smeknamn&gt; [meddelande]: Tar bort någon från en kanal. Du måste "
+"vara kanaloperatör för att kunna göra detta."
 
-msgid "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers may disconnect you upon doing this.</i>"
-msgstr "list: Visar en lista över alla chattrum på ett nätverk. <i>Varning: Några servrar kan koppla ifrån dig när du gör detta.</i>"
+msgid ""
+"list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
+"may disconnect you upon doing this.</i>"
+msgstr ""
+"list: Visar en lista över alla chattrum på ett nätverk. <i>Varning: Några "
+"servrar kan koppla ifrån dig när du gör detta.</i>"
 
 msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "me &lt;åtgärd som ska utföras&gt;: Utför en åtgärd."
@@ -3149,11 +3390,19 @@ msgstr "memoserv: Skicka ett kommando ti
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
 msgstr "memoserv: Skicka ett kommando till memoserv"
 
-msgid "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel or user mode."
-msgstr "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;smeknamn|kanal&gt;: Sätt eller ta bort kanal- eller användarläge."
+msgid ""
+"mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel "
+"or user mode."
+msgstr ""
+"mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;smeknamn|kanal&gt;: Sätt eller ta bort "
+"kanal- eller användarläge."
 
-msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
-msgstr "msg &lt;smeknamn&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en användare (i motsats till en kanal)."
+msgid ""
+"msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
+"opposed to a channel)."
+msgstr ""
+"msg &lt;smeknamn&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till "
+"en användare (i motsats till en kanal)."
 
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
 msgstr "names [kanal]: Lista användarna som är i kanalen just nu."
@@ -3165,34 +3414,60 @@ msgid "notice &lt;target&lt;: Send a no
 msgstr "nickserv: Skicka ett kommando till nickserv"
 
 msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
-msgstr "notice &lt;mål&gt;: Skickar en notifiering till en användare eller en kanal."
+msgstr ""
+"notice &lt;mål&gt;: Skickar en notifiering till en användare eller en kanal."
 
-msgid "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "op &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ge kanaloperatörsstatus till någon. Du måste vara kanaloperatör för att kunna göra detta."
+msgid ""
+"op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
+"must be a channel operator to do this."
+msgstr ""
+"op &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ge kanaloperatörsstatus till någon. "
+"Du måste vara kanaloperatör för att kunna göra detta."
 
-msgid "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't use it."
-msgstr "operwall &lt;meddelande&gt;: Om du inte vet vad detta gör kan du antagligen inte göra det."
+msgid ""
+"operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
+"can't use it."
+msgstr ""
+"operwall &lt;meddelande&gt;: Om du inte vet vad detta gör kan du antagligen "
+"inte göra det."
 
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
 msgstr "operserv: Skicka ett kommando till operserv"
 
-msgid "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, with an optional message."
-msgstr "part [rum] [meddelande]: Lämna det nuvarande rummet med ett möjligt meddelande."
+msgid ""
+"part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
+"with an optional message."
+msgstr ""
+"part [rum] [meddelande]: Lämna det nuvarande rummet med ett möjligt "
+"meddelande."
 
-msgid "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has."
-msgstr "ping [smeknamn]: Frågar hur mycket lagg en användaren (eller servern om ingen användare är specificerad) har."
+msgid ""
+"ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
+"has."
+msgstr ""
+"ping [smeknamn]: Frågar hur mycket lagg en användaren (eller servern om "
+"ingen användare är specificerad) har."
 
-msgid "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
-msgstr "query &lt;smeknamn&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en användare."
+msgid ""
+"query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
+"opposed to a channel)."
+msgstr ""
+"query &lt;smeknamn&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande "
+"till en användare."
 
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
-msgstr "quit [meddelande]: Koppla ifrån servern med ett frivilligt meddelande."
+msgstr ""
+"quit [meddelande]: Koppla ifrån servern med ett frivilligt meddelande."
 
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
 msgstr "quote [...]: Skicka ett rått kommando till servern."
 
-msgid "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "remove &lt;smeknamn&gt; [meddelande]: Ta bort någon från ett rum. Du måste vara kanaloperatör för att göra detta."
+msgid ""
+"remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
+"channel operator to do this."
+msgstr ""
+"remove &lt;smeknamn&gt; [meddelande]: Ta bort någon från ett rum. Du måste "
+"vara kanaloperatör för att göra detta."
 
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
 msgstr "time: Visar IRC-serverns lokala tid."
@@ -3204,19 +3479,31 @@ msgid "version [nick]: send CTCP VERSION
 msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Ange eller ta bort ett användarläge."
 
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
-msgstr "version [smeknamn]: skickar en CTCP VERSION förfrågan till en användare"
+msgstr ""
+"version [smeknamn]: skickar en CTCP VERSION förfrågan till en användare"
 
-msgid "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr "voice &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ge kanalröststatus till någon. Du måste vara kanaloperatör för att göra detta."
+msgid ""
+"voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
+"must be a channel operator to do this."
+msgstr ""
+"voice &lt;smeknamn1&gt; [smeknamn2] ...: Ge kanalröststatus till någon. Du "
+"måste vara kanaloperatör för att göra detta."
 
-msgid "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't use it."
-msgstr "wallops &lt;meddelande&gt;: Om du inte vet vad detta är kan du antagligen inte använda det."
+msgid ""
+"wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't "
+"use it."
+msgstr ""
+"wallops &lt;meddelande&gt;: Om du inte vet vad detta är kan du antagligen "
+"inte använda det."
 
 msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
-msgstr "whois [server] &lt;smeknamn&gt;: Hämta informationen för en användare."
+msgstr ""
+"whois [server] &lt;smeknamn&gt;: Hämta informationen för en användare."
 
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
-msgstr "whowas &lt;smeknamn&gt;: Hämta informationen för en användare som har kopplat ifrån."
+msgstr ""
+"whowas &lt;smeknamn&gt;: Hämta informationen för en användare som har "
+"kopplat ifrån."
 
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
@@ -3245,12 +3532,19 @@ msgstr "Servern kräver TLS/SSL vid inlo
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
 msgstr "Servern kräver TLS/SSL vid inloggning. Hittade inget stöd för TLS/SSL."
 
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support found."
+msgstr "Du kräver kryptering, men inget stöd för TLS/SSL hittades."
+
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "Servern kräver klartextautentisering över en okrypterad ström"
 
 #, c-format
-msgid "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr "%s kräver klartextautentisering över en okrypterad anslutning. Tillåt detta och fortsätt?"
+msgid ""
+"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
+"this and continue authentication?"
+msgstr ""
+"%s kräver klartextautentisering över en okrypterad anslutning. Tillåt detta "
+"och fortsätt?"
 
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Klartextautentisering"
@@ -3261,9 +3555,6 @@ msgstr "Servern använder inga autentise
 msgid "Server does not use any supported authentication method"
 msgstr "Servern använder inga autentiseringsmetoder som stöds"
 
-msgid "This server requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr "Servern kräver klartextautentisering över en okrypterad anslutning. Tillåt detta och fortsätt?"
-
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Ogiltigt utmaning från servern"
 
@@ -3324,8 +3615,12 @@ msgstr "Redigera XMPP visitkort"
 msgid "Edit XMPP vCard"
 msgstr "Redigera XMPP visitkort"
 
-msgid "All items below are optional. Enter only the information with which you feel comfortable."
-msgstr "Alla poster nedan är frivilliga. Ange endast den information som du vill lämna ut."
+msgid ""
+"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
+"comfortable."
+msgstr ""
+"Alla poster nedan är frivilliga. Ange endast den information som du vill "
+"lämna ut."
 
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
@@ -3567,8 +3862,12 @@ msgstr "Din sökning gav följande resul
 msgstr "Din sökning gav följande resultat"
 
 #. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-msgid "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: Each field supports wild card searches (%)"
-msgstr "Hitta en kontakt genom att ange sökkriteriet i de givna fälten. Notera: Alla fälten stödjer wild card sökningar (%)"
+msgid ""
+"Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
+"Each field supports wild card searches (%)"
+msgstr ""
+"Hitta en kontakt genom att ange sökkriteriet i de givna fälten. Notera: Alla "
+"fälten stödjer wild card sökningar (%)"
 
 msgid "Directory Query Failed"
 msgstr "Katalogförfrågning misslyckades"
@@ -3583,7 +3882,8 @@ msgid "Fill in one or more fields to sea
 msgstr "Serverinstruktioner: %s"
 
 msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
-msgstr "Fyll i ett eller flera fält för att söka efter matchande XMPPanvändare."
+msgstr ""
+"Fyll i ett eller flera fält för att söka efter matchande XMPPanvändare."
 
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-postadress"
@@ -3677,7 +3977,7 @@ msgid "Ping timeout"
 msgstr "Skrivfel"
 
 msgid "Ping timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Ping överskred en tidsgräns"
 
 msgid "Read Error"
 msgstr "Läsfel"
@@ -3741,7 +4041,8 @@ msgstr "Avregistrera"
 msgid "Unregister"
 msgstr "Avregistrera"
 
-msgid "Please fill out the information below to change your account registration."
+msgid ""
+"Please fill out the information below to change your account registration."
 msgstr "Fyll i informationen nedan för att ändra din kontoregistrering."
 
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
@@ -4089,26 +4390,40 @@ msgstr "topic [nytt ämne]: Visa eller 
 msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
 msgstr "topic [nytt ämne]: Visa eller ändra ämne."
 
-msgid "ban &lt;user&gt; [room]: Ban a user from the room."
-msgstr "ban &lt;användare&gt; [rum]: Bannlys en användare från rummet."
+msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
+msgstr "ban &lt;användare&gt; [anledning]: Bannlys en användare från rummet."
 
-msgid "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's affiliation with the room."
-msgstr "affiliate &lt;användare&gt; &lt;ägare|admin|medlem|utstött|ingen&gt;: Ange en användares koppling till rummet."
+msgid ""
+"affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
+"affiliation with the room."
+msgstr ""
+"affiliate &lt;användare&gt; &lt;ägare|admin|medlem|utstött|ingen&gt;: Ange "
+"en användares koppling till rummet."
 
-msgid "role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's role in the room."
-msgstr "role &lt;användare&gt; &lt;moderator|deltagare|besökare|inget&gt;: Ange en användares roll i rummet."
+msgid ""
+"role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's "
+"role in the room."
+msgstr ""
+"role &lt;användare&gt; &lt;moderator|deltagare|besökare|inget&gt;: Ange en "
+"användares roll i rummet."
 
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
-msgstr "invite &lt;användare&gt; [meddelande]: Bjud in användaren till rummet."
+msgstr ""
+"invite &lt;användare&gt; [meddelande]: Bjud in användaren till rummet."
 
-msgid "join: &lt;room&gt; [server]: Join a chat on this server."
-msgstr "join: &lt;rum&gt; [server]: Anslut till en chatt på denna server."
+msgid "join: &lt;room&gt; [password]: Join a chat on this server."
+msgstr ""
+"join: &lt;rum&gt; [&lt;lösenord&gt;]: Anslut till en chatt på denna server."
 
-msgid "kick &lt;user&gt; [room]: Kick a user from the room."
-msgstr "kick &lt;användare&gt; [rum]: Sparka ut en användare från rummet."
+msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
+msgstr ""
+"kick &lt;användare&gt; [anledning]: Sparka ut en användare från rummet."
 
-msgid "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
-msgstr "msg &lt;användare&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en annan användare."
+msgid ""
+"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
+msgstr ""
+"msg &lt;användare&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till "
+"en annan användare."
 
 msgid "ping &lt;jid&gt;:\tPing a user/component/server."
 msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tPinga en användare/komponent/server."
@@ -4142,9 +4457,6 @@ msgstr "Tillåt klartextautentisering ö
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Tillåt klartextautentisering över okrypterad ström"
 
-msgid "Use GSSAPI (Kerberos v5) for authentication"
-msgstr "Använd GSSAPI (Kerberos v5) för autentisering"
-
 msgid "Connect port"
 msgstr "Anslutningsport"
 
@@ -4193,8 +4505,12 @@ msgstr "Skapa nytt rum"
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Skapa nytt rum"
 
-msgid "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the default settings?"
-msgstr "Du skapar ett nytt rum. Vill du konfigurera det eller nöjer du dig med förvalda inställningar?"
+msgid ""
+"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
+"default settings?"
+msgstr ""
+"Du skapar ett nytt rum. Vill du konfigurera det eller nöjer du dig med "
+"förvalda inställningar?"
 
 msgid "_Configure Room"
 msgstr "_Konfigurera rum"
@@ -4227,7 +4543,8 @@ msgid "Unable to send file to %s, not su
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr "Kan inte skicka filen till %s, prenumrerar inte på användartillgänglighet"
+msgstr ""
+"Kan inte skicka filen till %s, prenumrerar inte på användartillgänglighet"
 
 #, c-format
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
@@ -4254,8 +4571,12 @@ msgstr "Ange det nya smeknamnet för dig
 msgid "Please specify a new nickname for you."
 msgstr "Ange det nya smeknamnet för dig."
 
-msgid "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose something appropriate."
-msgstr "Denna information är synbar för alla på din kontaktlista, så välj något passande."
+msgid ""
+"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
+"something appropriate."
+msgstr ""
+"Denna information är synbar för alla på din kontaktlista, så välj något "
+"passande."
 
 msgid "Set Nickname..."
 msgstr "Ange Smeknamn..."
@@ -4274,12 +4595,20 @@ msgstr "Problem med synkroniseringen av 
 msgstr "Problem med synkroniseringen av kompislistan i %s (%s)"
 
 #, c-format
-msgid "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
-msgstr "%s på den lokala listan finns i gruppen \"%s\" men inte på serverns lista. Ska kompisen läggas till?"
+msgid ""
+"%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
+"Do you want this buddy to be added?"
+msgstr ""
+"%s på den lokala listan finns i gruppen \"%s\" men inte på serverns lista. "
+"Ska kompisen läggas till?"
 
 #, c-format
-msgid "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
-msgstr "%s finns på den lokala listan men inte på serverns lista. Ska kompisen läggas till?"
+msgid ""
+"%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
+"to be added?"
+msgstr ""
+"%s finns på den lokala listan men inte på serverns lista. Ska kompisen "
+"läggas till?"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to parse message"
@@ -4306,8 +4635,8 @@ msgstr "Redan inloggad"
 msgstr "Redan inloggad"
 
 #, c-format
-msgid "Invalid screen name"
-msgstr "Ogiltigt skärmnamn"
+msgid "Invalid username"
+msgstr "Ogiltigt användarnamn"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid friendly name"
@@ -4536,8 +4865,12 @@ msgstr "Tillåt MSN-mobilsökning?"
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Tillåt MSN-mobilsökning?"
 
-msgid "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
-msgstr "Vill du tillåta kompisar i din kompislista att skicka MSN-mobilsökningar till din mobiltelefon eller annan mobil enhet?"
+msgid ""
+"Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
+"Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
+msgstr ""
+"Vill du tillåta kompisar i din kompislista att skicka MSN-mobilsökningar "
+"till din mobiltelefon eller annan mobil enhet?"
 
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillåt"
@@ -4615,7 +4948,8 @@ msgid "SSL support is needed for MSN. Pl
 msgstr "Starta _chatt"
 
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
-msgstr "SSL-stöd krävs för att använda MSN. Installera ett SSL-bibliotek som stöds."
+msgstr ""
+"SSL-stöd krävs för att använda MSN. Installera ett SSL-bibliotek som stöds."
 
 msgid "Failed to connect to server."
 msgstr "Kunde inte ansluta till servern."
@@ -4760,11 +5094,20 @@ msgstr "Användaren har inte skapat en p
 msgid "The user has not created a public profile."
 msgstr "Användaren har inte skapat en publik profil."
 
-msgid "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means that the user does not exist, or that the user exists but has not created a public profile."
-msgstr "MSN rapporterar att det inte kan hitta användarens profil. Detta innebär att användaren inte finns eller att användaren inte skapat en publik profil."
+msgid ""
+"MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
+"that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
+"public profile."
+msgstr ""
+"MSN rapporterar att det inte kan hitta användarens profil. Detta innebär att "
+"användaren inte finns eller att användaren inte skapat en publik profil."
 
-msgid "Could not find any information in the user's profile. The user most likely does not exist."
-msgstr "Kunde inte hitta någon information i användarens profil. Användaren existerar troligen inte."
+msgid ""
+"Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
+"does not exist."
+msgstr ""
+"Kunde inte hitta någon information i användarens profil. Användaren "
+"existerar troligen inte."
 
 msgid "Profile URL"
 msgstr "Profil-URL"
@@ -4798,8 +5141,12 @@ msgstr "Windows Live ID autentisering: K
 msgstr "Windows Live ID autentisering: Kunde inte ansluta"
 
 #. we must have failed!
-msgid "Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server response"
-msgstr "Windows Live ID autentisering: Kunde inte finns autentiseringsmarkös i serverns svar"
+msgid ""
+"Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
+"response"
+msgstr ""
+"Windows Live ID autentisering: Kunde inte finns autentiseringsmarkös i "
+"serverns svar"
 
 msgid "Windows Live ID authentication Failed"
 msgstr "Windows Live ID autentisering misslyckades"
@@ -4857,19 +5204,29 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
+"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
+"in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
+"sign in."
 msgid_plural ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
+"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
+"in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
+"sign in."
 msgstr[0] ""
-"MSN-servern kommer att stängas av för underhåll om %d minut, då kommer du automatiskt att loggas ut. Passa på att avsluta dina konversationer innan tiden löper ut.\n"
+"MSN-servern kommer att stängas av för underhåll om %d minut, då kommer du "
+"automatiskt att loggas ut. Passa på att avsluta dina konversationer innan "
+"tiden löper ut.\n"
 "\n"
 "Efter underhållet är slutfört kommer du kunna ansluta till MSN som vanligt."
 msgstr[1] ""
-"MSN-servern kommer att stängas av för underhåll om %d minuter, då kommer du automatiskt att loggas ut. Passa på att avsluta dina konversationer innan tiden löper ut.\n"
+"MSN-servern kommer att stängas av för underhåll om %d minuter, då kommer du "
+"automatiskt att loggas ut. Passa på att avsluta dina konversationer innan "
+"tiden löper ut.\n"
 "\n"
 "Efter underhållet är slutfört kommer du kunna ansluta till MSN som vanligt."
 
@@ -4909,12 +5266,17 @@ msgstr "Kan inte autentisera: %s"
 msgid "Unable to authenticate: %s"
 msgstr "Kan inte autentisera: %s"
 
-msgid "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr "Din MSN-kompislista är otillgänglig temporärt. Var god försök igen senare."
+msgid ""
+"Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
+msgstr ""
+"Din MSN-kompislista är otillgänglig temporärt. Var god försök igen senare."
 
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Handskakning"
 
+msgid "Transferring"
+msgstr "Överför"
+
 msgid "Starting authentication"
 msgstr "Starta autentisering"
 
@@ -4951,14 +5313,21 @@ msgstr "Meddelandet kunde inte skickas e
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
 msgstr "Meddelandet kunde inte skickas eftersom skickade för snabbt:"
 
-msgid "Message could not be sent because we were unable to establish a session with the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
-msgstr "Meddelandet kunde inte skickas eftersom vi inte kunda skapa en anslutning till servern. Detta är troligen ett serverfel, försök igen om några minuter:"
+msgid ""
+"Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
+"the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde inte skickas eftersom vi inte kunda skapa en anslutning "
+"till servern. Detta är troligen ett serverfel, försök igen om några minuter:"
 
-msgid "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
-msgstr "Meddelandet kunde inte skickas eftersom ett fel med växlingsbordet uppstod:"
+msgid ""
+"Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde inte skickas eftersom ett fel med växlingsbordet uppstod:"
 
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
-msgstr "Meddelandet kunde kanske inte skickas på grund av att ett okänt fel uppstod:"
+msgstr ""
+"Meddelandet kunde kanske inte skickas på grund av att ett okänt fel uppstod:"
 
 #, c-format
 msgid "%s has added you to his or her buddy list."
@@ -4975,8 +5344,8 @@ msgstr "Kunde inte lägga till \"%s\"."
 msgid "Unable to add \"%s\"."
 msgstr "Kunde inte lägga till \"%s\"."
 
-msgid "The screen name specified is invalid."
-msgstr "Det angivna skärmnamnet är felaktigt."
+msgid "The username specified is invalid."
+msgstr "Den angivna användarnamnet är ogiltigt."
 
 msgid "Has you"
 msgstr "Har dig"
@@ -5000,8 +5369,12 @@ msgstr "RC4-chiffret kan inte hittas"
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
 msgstr "RC4-chiffret kan inte hittas"
 
-msgid "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will not be loaded."
-msgstr "Uppgradera till en version av libpurble med RC4-stöd (>= 2.0.1). MySpaceIM-insticksmodulen kommer inte läsas in."
+msgid ""
+"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
+"not be loaded."
+msgstr ""
+"Uppgradera till en version av libpurble med RC4-stöd (>= 2.0.1). MySpaceIM-"
+"insticksmodulen kommer inte läsas in."
 
 msgid "Reading challenge"
 msgstr "Läser challenge"
@@ -5055,8 +5428,16 @@ msgstr "Protokollfel, gav felkod %d: %s"
 msgstr "Protokollfel, gav felkod %d: %s"
 
 #, c-format
-msgid "%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
-msgstr "%s Ditt lösenord är %d tecken, längre än den förväntade max-gränsen på %d för MySpaceIM. Var vänlig förkorta ditt lösenord på följande adress http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword och försök sedan igen."
+msgid ""
+"%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length "
+"of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit."
+"myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try "
+"again."
+msgstr ""
+"%s Ditt lösenord är %d tecken, längre än den förväntade max-gränsen på %d "
+"för MySpaceIM. Var vänlig förkorta ditt lösenord på följande adress http://"
+"profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword "
+"och försök sedan igen."
 
 msgid "MySpaceIM Error"
 msgstr "MySpaceIM-fel"
@@ -5105,8 +5486,12 @@ msgstr "Snabbmeddelandevänner"
 msgstr "Snabbmeddelandevänner"
 
 #, c-format
-msgid "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already on the server-side list)"
-msgstr "%d vänner lades till eller uppdaterades av servern (inklusive vänner som redan fanns på serverns lista)"
+msgid ""
+"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
+"on the server-side list)"
+msgstr ""
+"%d vänner lades till eller uppdaterades av servern (inklusive vänner som "
+"redan fanns på serverns lista)"
 
 msgid "Add contacts from server"
 msgstr "Lägg till kontakter från server"
@@ -5128,7 +5513,8 @@ msgid "No suitable MySpaceIM account cou
 msgstr "myim URL-hanterare"
 
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
-msgstr "Inget passande MySpaceIM-konto kunde hittas för att öppna denna myim-URL."
+msgstr ""
+"Inget passande MySpaceIM-konto kunde hittas för att öppna denna myim-URL."
 
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Aktivera det riktiga MySpaceIM-kontot och försök igen."
@@ -5175,7 +5561,8 @@ msgid "Please enter a username to check 
 msgstr "MySpaceIM - Var vänlig ange ett användarnamn"
 
 msgid "Please enter a username to check its availability:"
-msgstr "Var vänlig ange ett användarnamn för att undersöka dess tillgänglighet."
+msgstr ""
+"Var vänlig ange ett användarnamn för att undersöka dess tillgänglighet."
 
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - Användarnamnet är tillgänglig"
@@ -5323,7 +5710,7 @@ msgid "%s has raspberried you!"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has raspberried you!"
-msgstr "%s har zappat dig!"
+msgstr "%s har surrat dig!"
 
 #, c-format
 msgid "Raspberrying %s..."
@@ -5383,14 +5770,18 @@ msgstr "Huvudarkiv är felkonfigurerat"
 msgid "Master archive is misconfigured"
 msgstr "Huvudarkiv är felkonfigurerat"
 
-msgid "Incorrect screen name or password"
-msgstr "Felaktigt skärmnamn eller lösenord"
+msgid "Incorrect username or password"
+msgstr "Felaktigt användarnamn eller lösenord"
 
-msgid "Could not recognize the host of the screen name you entered"
-msgstr "Kan inte känna igen värden för skärmnamnet du angav"
+msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
+msgstr "Kan inte känna igen värden för användarnamnet du angav"
 
-msgid "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were entered"
-msgstr "Ditt konto har blivit avstängt eftersom lösenordet var felaktigt inskrivet för många gånger"
+msgid ""
+"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
+"entered"
+msgstr ""
+"Ditt konto har blivit avstängt eftersom lösenordet var felaktigt inskrivet "
+"för många gånger"
 
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
 msgstr "Du kan inte lägga till samma person flera gånger till en konversation"
@@ -5398,8 +5789,8 @@ msgstr "Du har nått din gräns för det
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
 msgstr "Du har nått din gräns för det antal kontakter som är tillåtna"
 
-msgid "You have entered an incorrect screen name"
-msgstr "Du har uppgett ett felaktigt skärmnamn"
+msgid "You have entered an incorrect username"
+msgstr "Du har uppgett ett felaktigt användarnamn"
 
 msgid "An error occurred while updating the directory"
 msgstr "Ett fel uppstod när katalogen uppdaterades"
@@ -5410,8 +5801,12 @@ msgstr "Användaren har blockerat dig"
 msgid "The user has blocked you"
 msgstr "Användaren har blockerat dig"
 
-msgid "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one time"
-msgstr "Denna utvärderingsversion tillåter inte mer än tio användare att vara inloggade samtidigt"
+msgid ""
+"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
+"time"
+msgstr ""
+"Denna utvärderingsversion tillåter inte mer än tio användare att vara "
+"inloggade samtidigt"
 
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "Användaren är antingen frånkopplad eller så är du blockerad"
@@ -5426,7 +5821,8 @@ msgid "Unable to send message. Could not
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
-msgstr "Kan inte skicka meddelandet. Kunde inte hämta detaljer för användaren (%s)."
+msgstr ""
+"Kan inte skicka meddelandet. Kunde inte hämta detaljer för användaren (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
@@ -5443,19 +5839,28 @@ msgid "Unable to send message to %s. Cou
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send message to %s. Could not create the conference (%s)."
-msgstr "Kan inte skicka meddelandet till %s. Kunde inte skapa konferensen (%s)."
+msgstr ""
+"Kan inte skicka meddelandet till %s. Kunde inte skapa konferensen (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not create the conference (%s)."
 msgstr "Kan inte skicka meddelandet. Kunde inte skapa konferensen (%s)."
 
 #, c-format
-msgid "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while creating folder (%s)."
-msgstr "Kunde inte flytta användare %s till mappen %s på serverns lista. Fel uppstod vid skapandet av mapp (%s)."
+msgid ""
+"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
+"creating folder (%s)."
+msgstr ""
+"Kunde inte flytta användare %s till mappen %s på serverns lista. Fel uppstod "
+"vid skapandet av mapp (%s)."
 
 #, c-format
-msgid "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side list (%s)."
-msgstr "Kunde inte lägga till %s till din kompislista. Fel vid skapandet av mapp på serverlistan (%s)."
+msgid ""
+"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
+"list (%s)."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga till %s till din kompislista. Fel vid skapandet av mapp på "
+"serverlistan (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
@@ -5546,11 +5951,16 @@ msgstr "Du har blivit utloggad eftersom 
 msgstr "Du har blivit utloggad eftersom du loggat in från en annan dator."
 
 #, c-format
-msgid "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
+msgid ""
+"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
 msgstr "%s verkar vara frånkopplad och fick inte meddelandet du just skickade."
 
-msgid "Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish to connect to."
-msgstr "Kunde inte ansluta till servern. Var god ange serveradressen som du vill ansluta till."
+msgid ""
+"Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish "
+"to connect to."
+msgstr ""
+"Kunde inte ansluta till servern. Var god ange serveradressen som du vill "
+"ansluta till."
 
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Fel. SSL-stöd är inte installerat."
@@ -5632,24 +6042,28 @@ msgid "The remote user has declined your
 msgstr "Motparten har stängt anslutningen."
 
 msgid "The remote user has declined your request."
-msgstr "Användaren har nekat din förfrågan."
+msgstr "Motparten har nekat din förfrågan."
 
 #, c-format
 msgid "Lost connection with the remote user:<br>%s"
-msgstr "Tappade anslutningen till användaren: <br>%s"
+msgstr "Tappade anslutningen till motparten: <br>%s"
 
 msgid "Received invalid data on connection with remote user."
-msgstr "Tog emot felaktig data över anslutningen till användaren."
+msgstr "Tog emot felaktig data över anslutningen till motparten."
 
 msgid "Could not establish a connection with the remote user."
-msgstr "Kunde inte skapa en anslutning till användaren."
+msgstr "Kunde inte skapa en anslutning till motparten."
 
 msgid "Direct IM established"
 msgstr "Direktmeddelande har etablerats"
 
 #, c-format
-msgid "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
-msgstr "%s försöker sända dig en %s-fil, men vi tillåter bara filer upp till %s över Diektanslutning. Försök som filöverföring istället.\n"
+msgid ""
+"%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
+"IM. Try using file transfer instead.\n"
+msgstr ""
+"%s försöker sända dig en %s-fil, men vi tillåter bara filer upp till %s över "
+"Diektanslutning. Försök som filöverföring istället.\n"
 
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
@@ -5727,12 +6141,24 @@ msgstr "Inte på AOL"
 msgid "Not while on AOL"
 msgstr "Inte på AOL"
 
-msgid "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with is probably using a different encoding than expected. If you know what encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for your AIM/ICQ account.)"
-msgstr "(Det uppstod ett fel vid mottagandet av detta meddelandet. Kompisen du pratar med använder antagligen en annan teckenkod än den förväntade. Om du vet vilken teckenkod han använder kan du specificera den bland de avancerade inställningarna för ditt AIM/ICQ-konto.)"
+msgid ""
+"(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
+"is probably using a different encoding than expected. If you know what "
+"encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
+"your AIM/ICQ account.)"
+msgstr ""
+"(Det uppstod ett fel vid mottagandet av detta meddelandet. Kompisen du "
+"pratar med använder antagligen en annan teckenkod än den förväntade. Om du "
+"vet vilken teckenkod han använder kan du specificera den bland de avancerade "
+"inställningarna för ditt AIM/ICQ-konto.)"
 
 #, c-format
-msgid "(There was an error receiving this message. Either you and %s have different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
-msgstr "(Det uppstod ett fel vid mottagningen av detta meddelande. Antingen har du och %s olika teckenkodningar valda eller så har %s en buggig klient.)"
+msgid ""
+"(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
+"different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
+msgstr ""
+"(Det uppstod ett fel vid mottagningen av detta meddelande. Antingen har du "
+"och %s olika teckenkodningar valda eller så har %s en buggig klient.)"
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -5855,8 +6281,15 @@ msgstr "Avsluta anslutning"
 msgstr "Avsluta anslutning"
 
 #, c-format
-msgid "Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr "Kan inte logga in: Kunde inte ansluta som %s eftersom användarnamnet är ogiltigt. Användarnamnet måste vara en giltig epostadress eller starta med en bokstav och får endast innehålla bokstäver, nummer och mellanslag, eller enbart innehålla nummer."
+msgid ""
+"Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. "
+"Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain "
+"only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr ""
+"Kan inte logga in: Kunde inte ansluta som %s eftersom användarnamnet är "
+"ogiltigt. Användarnamnet måste vara en giltig epostadress eller starta med "
+"en bokstav och får endast innehålla bokstäver, nummer och mellanslag, eller "
+"enbart innehålla nummer."
 
 #. Unregistered screen name
 msgid "Invalid username."
@@ -5875,8 +6308,12 @@ msgstr "Tjänsten är tillfälligt onåb
 
 #. screen name connecting too frequently
 #. IP address connecting too frequently
-msgid "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr "Du har anslutit och kopplat ifrån för många gånger. Vänta tio minuter och prova igen. Om du fortsätter att försöka kommer du att få vänta ännu längre."
+msgid ""
+"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
+"and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr ""
+"Du har anslutit och kopplat ifrån för många gånger. Vänta tio minuter och "
+"prova igen. Om du fortsätter att försöka kommer du att få vänta ännu längre."
 
 #. client too old
 #, c-format
@@ -5905,8 +6342,12 @@ msgstr "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #, c-format
-msgid "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is fixed. Check %s for updates."
-msgstr "Du kanske snart blir frånkopplad, du kanske ska använda TOC tills detta är fixat. Kolla på %s efter uppdateringar."
+msgid ""
+"You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
+"fixed. Check %s for updates."
+msgstr ""
+"Du kanske snart blir frånkopplad, du kanske ska använda TOC tills detta är "
+"fixat. Kolla på %s efter uppdateringar."
 
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
 msgstr "Kunde inte hämta en giltig AIM-inloggnings-hash."
@@ -5941,10 +6382,12 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
+"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
+"following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Användaren %u har nekat dig att lägga till honom/henne i din kompislista av följande orsak:\n"
+"Användaren %u har nekat dig att lägga till honom/henne i din kompislista av "
+"följande orsak:\n"
 "%s"
 
 msgid "ICQ authorization denied."
@@ -5953,7 +6396,8 @@ msgid "The user %u has granted your requ
 #. Someone has granted you authorization
 #, c-format
 msgid "The user %u has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr "Användaren %u har tillåtit dig att lägga till honom/henne i din kompislista."
+msgstr ""
+"Användaren %u har tillåtit dig att lägga till honom/henne i din kompislista."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6017,16 +6461,22 @@ msgstr[1] "Du missade %hu meddelanden fr
 msgstr[1] "Du missade %hu meddelanden från %s eftersom de var för stora."
 
 #, c-format
-msgid "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgid_plural "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgstr[0] "Du missade %hu meddelande från %s eftersom frekvensgränsen har överskridits."
-msgstr[1] "Du missade %hu meddelanden från %s eftersom frekvensgränsen har överskridits."
+msgid ""
+"You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid_plural ""
+"You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgstr[0] ""
+"Du missade %hu meddelande från %s eftersom frekvensgränsen har överskridits."
+msgstr[1] ""
+"Du missade %hu meddelanden från %s eftersom frekvensgränsen har överskridits."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because he/she was too evil."
 msgid_plural "You missed %hu messages from %s because he/she was too evil."
-msgstr[0] "Du missade %hu meddelande från %s eftersom hon/han var för onskefull."
-msgstr[1] "Du missade %hu meddelanden från %s eftersom hon/han var för onskefull."
+msgstr[0] ""
+"Du missade %hu meddelande från %s eftersom hon/han var för onskefull."
+msgstr[1] ""
+"Du missade %hu meddelanden från %s eftersom hon/han var för onskefull."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because you are too evil."
@@ -6069,11 +6519,19 @@ msgstr "Din anslutning kan vara borta."
 msgstr "Din anslutning kan vara borta."
 
 #. The conversion failed!
-msgid "[Unable to display a message from this user because it contained invalid characters.]"
-msgstr "[Kan inte visa meddelande från denna användare eftersom det innehöll felaktiga tecken.]"
+msgid ""
+"[Unable to display a message from this user because it contained invalid "
+"characters.]"
+msgstr ""
+"[Kan inte visa meddelande från denna användare eftersom det innehöll "
+"felaktiga tecken.]"
 
-msgid "The last action you attempted could not be performed because you are over the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
-msgstr "Det senaste meddelandet skickades inte eftersom du är över frekvensgränsen. Vänta 10 sekunder och försök igen."
+msgid ""
+"The last action you attempted could not be performed because you are over "
+"the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
+msgstr ""
+"Det senaste meddelandet skickades inte eftersom du är över frekvensgränsen. "
+"Vänta 10 sekunder och försök igen."
 
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
@@ -6124,28 +6582,49 @@ msgstr "Kontobekräftelsebegäran"
 msgstr "Kontobekräftelsebegäran"
 
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs from the original."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det begärda namnet skiljer sig från orginalet."
+msgid ""
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs "
+"from the original."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det begärda namnet "
+"skiljer sig från orginalet."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det är ogiltigt."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det är ogiltigt."
 
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too long."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det begärda användarnamnet är för långt."
+msgid ""
+"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
+"long."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte formatera användarnamnet eftersom det begärda "
+"användarnamnet är för långt."
 
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because there is already a request pending for this username."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadressen eftersom det redan finns en begäran om ändring som väntar för detta användarnamnet."
+msgid ""
+"Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because there is already a "
+"request pending for this username."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadressen eftersom det redan finns en "
+"begäran om ändring som väntar för detta användarnamnet."
 
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address has too many usernames associated with it."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadress eftersom den angivna adressen har för många användarnamn associerade med sig."
+msgid ""
+"Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address has "
+"too many usernames associated with it."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadress eftersom den angivna adressen har "
+"för många användarnamn associerade med sig."
 
 #, c-format
-msgid "Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address is invalid."
-msgstr "Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadress eftersom den angivna adressen inte är giltig."
+msgid ""
+"Error 0x%04x: Unable to change e-mail address because the given address is "
+"invalid."
+msgstr ""
+"Fel 0x%04x: Kan inte ändra e-postadress eftersom den angivna adressen inte "
+"är giltig."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
@@ -6161,36 +6640,68 @@ msgstr "Kontoinformation"
 msgid "Account Info"
 msgstr "Kontoinformation"
 
-msgid "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
-msgstr "Din IM-bild var inte skickad. Du måste vara direktansluten för att kunna skicka IM-bilder."
+msgid ""
+"Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
+msgstr ""
+"Din IM-bild var inte skickad. Du måste vara direktansluten för att kunna "
+"skicka IM-bilder."
 
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "Kan inte ändra i AIM-profil."
 
-msgid "You have probably requested to set your profile before the login procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are fully connected."
-msgstr "Du har antagligen begärt att ändra i din profil innan inloggningsprocessen slutförts. Din profil är oförändrad, försök ändra den igen när du är helt ansluten."
+msgid ""
+"You have probably requested to set your profile before the login procedure "
+"completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
+"fully connected."
+msgstr ""
+"Du har antagligen begärt att ändra i din profil innan inloggningsprocessen "
+"slutförts. Din profil är oförändrad, försök ändra den igen när du är helt "
+"ansluten."
 
 #, c-format
-msgid "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
-msgid_plural "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
-msgstr[0] "Den maximala profillängden på %d byte har överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
-msgstr[1] "Den maximala profillängden på %d byte har överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
+msgid ""
+"The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
+"truncated for you."
+msgid_plural ""
+"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+"truncated for you."
+msgstr[0] ""
+"Den maximala profillängden på %d byte har överskridits. Den har blivit "
+"trunkerad åt dig."
+msgstr[1] ""
+"Den maximala profillängden på %d byte har överskridits. Den har blivit "
+"trunkerad åt dig."
 
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Profilen är för lång."
 
 #, c-format
-msgid "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
-msgid_plural "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
-msgstr[0] "Den maximala längden på meddelande vid frånvaro som är %d byte har överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
-msgstr[1] "Den maximala längden på meddelande vid frånvaro som är %d byte har överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
+msgid ""
+"The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
+"truncated for you."
+msgid_plural ""
+"The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
+"truncated for you."
+msgstr[0] ""
+"Den maximala längden på meddelande vid frånvaro som är %d byte har "
+"överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
+msgstr[1] ""
+"Den maximala längden på meddelande vid frånvaro som är %d byte har "
+"överskridits. Den har blivit trunkerad åt dig."
 
 msgid "Away message too long."
 msgstr "Frånvaromeddelandet är för långt."
 
 #, c-format
-msgid "Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr "Kunde inte lägga till kompisen %s eftersom användarnamnet är ogiltigt. Användarnamnet måste antingen vara en giltig epost-adress, börja med en bokstav och endast innehålla bokstäver, siffror och mellanslag eller bara innehålla siffror."
+msgid ""
+"Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
+"be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
+"numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga till kompisen %s eftersom användarnamnet är ogiltigt. "
+"Användarnamnet måste antingen vara en giltig epost-adress, börja med en "
+"bokstav och endast innehålla bokstäver, siffror och mellanslag eller bara "
+"innehålla siffror."
 
 msgid "Unable To Add"
 msgstr "Kan inte lägga till"
@@ -6198,15 +6709,24 @@ msgstr "Kunde inte hämta kompislista"
 msgid "Unable To Retrieve Buddy List"
 msgstr "Kunde inte hämta kompislista"
 
-msgid "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
-msgstr "AIM-servrarna kunde för tillfället inte skicka din kompislista. Din kompislista är inte försvunnen utan kommer antagligen vara tillgänglig om några timmar igen."
+msgid ""
+"The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
+"list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
+msgstr ""
+"AIM-servrarna kunde för tillfället inte skicka din kompislista. Din "
+"kompislista är inte försvunnen utan kommer antagligen vara tillgänglig om "
+"några timmar igen."
 
 msgid "Orphans"
 msgstr "Föräldralösa"
 
 #, c-format
-msgid "Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy list. Please remove one and try again."
-msgstr "Kunde inte lägga till kompisen %s eftersom du har för många kompisar i din kompislista. Ta bort en och försök igen."
+msgid ""
+"Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
+"list. Please remove one and try again."
+msgstr ""
+"Kunde inte lägga till kompisen %s eftersom du har för många kompisar i din "
+"kompislista. Ta bort en och försök igen."
 
 msgid "(no name)"
 msgstr "(inget namn)"
@@ -6216,8 +6736,12 @@ msgstr "Kunde inte lägga till kompisen 
 msgstr "Kunde inte lägga till kompisen %s av okänd anledning."
 
 #, c-format
-msgid "The user %s has given you permission to add you to their buddy list. Do you want to add them?"
-msgstr "Användaren %s har givit dig tillåtelse att lägga till den till din kompislista, vill du göra det?"
+msgid ""
+"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
+"Do you want to add this user?"
+msgstr ""
+"Användaren %s har givit dig tillåtelse att lägga till den till din "
+"kompislista. Vill du göra det?"
 
 msgid "Authorization Given"
 msgstr "Auktorisering given"
@@ -6225,7 +6749,9 @@ msgid "The user %s has granted your requ
 #. Granted
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr "Användaren %s har tillåtit dig att lägga till henne/honom till din kompislista."
+msgstr ""
+"Användaren %s har tillåtit dig att lägga till henne/honom till din "
+"kompislista."
 
 msgid "Authorization Granted"
 msgstr "Auktorisering beviljades"
@@ -6233,10 +6759,12 @@ msgid ""
 #. Denied
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
+"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
+"following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Användaren %s tillåter inte att du lägga till henne/honom till din kompislista av följande orsak:\n"
+"Användaren %s tillåter inte att du lägga till henne/honom till din "
+"kompislista av följande orsak:\n"
 "%s"
 
 msgid "Authorization Denied"
@@ -6246,7 +6774,8 @@ msgid "Your IM Image was not sent. You c
 msgstr "_Utbyte:"
 
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
-msgstr "Din IM-bild skickades inte. Du kan inte skicka IM-bilder via AIM-chattar."
+msgstr ""
+"Din IM-bild skickades inte. Du kan inte skicka IM-bilder via AIM-chattar."
 
 msgid "Away Message"
 msgstr "Frånvaromeddelande"
@@ -6266,10 +6795,15 @@ msgid "You have selected to open a Direc
 
 #, c-format
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
-msgstr "Du har valt att öppna en direktanslutning för snabbmeddelanden till %s."
+msgstr ""
+"Du har valt att öppna en direktanslutning för snabbmeddelanden till %s."
 
-msgid "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. Do you wish to continue?"
-msgstr "Eftersom detta avslöjar din IP-adress kan det ses som en säkerhetsrisk. Vill du fortsätta?"
+msgid ""
+"Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
+"Do you wish to continue?"
+msgstr ""
+"Eftersom detta avslöjar din IP-adress kan det ses som en säkerhetsrisk. Vill "
+"du fortsätta?"
 
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_Anslut"
@@ -6302,7 +6836,9 @@ msgid "Username formatting can change on
 msgstr "Den nya formateringen är ogiltig."
 
 msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr "Användarnamnets formatering kan endast förändra stora-/småbokstäver och mellanslag."
+msgstr ""
+"Användarnamnets formatering kan endast förändra stora-/småbokstäver och "
+"mellanslag."
 
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Ändra adress till:"
@@ -6313,8 +6849,12 @@ msgstr "Du väntar pÃ¥ auktorisering frÃ
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Du väntar på auktorisering från följande kompisar"
 
-msgid "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on them and selecting \"Re-request Authorization.\""
-msgstr "Du kan begära auktorisering igen från dessa kompisar genom att högerkilcka på dem och välja \"Begär auktorisering igen.\""
+msgid ""
+"You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
+"them and selecting \"Re-request Authorization.\""
+msgstr ""
+"Du kan begära auktorisering igen från dessa kompisar genom att högerkilcka "
+"på dem och välja \"Begär auktorisering igen.\""
 
 msgid "Find Buddy by E-Mail"
 msgstr "Hitta kompis på e-postadress"
@@ -6385,8 +6925,14 @@ msgstr "%s har just frågat om att koppl
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
 msgstr "%s har just frågat om att koppla sig direkt till %s"
 
-msgid "This requires a direct connection between the two computers and is necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be considered a privacy risk."
-msgstr "Detta kräver en direkt koppling mellan de två datorerna och behövs för att IM-bilder ska fungera. Eftersom din IP-adress kommer att avslöjas kan detta betraktas som en säkerhetsrisk."
+msgid ""
+"This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
+"for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
+"considered a privacy risk."
+msgstr ""
+"Detta kräver en direkt koppling mellan de två datorerna och behövs för att "
+"IM-bilder ska fungera. Eftersom din IP-adress kommer att avslöjas kan detta "
+"betraktas som en säkerhetsrisk."
 
 msgid "Primary Information"
 msgstr "Primär information"
@@ -6512,8 +7058,11 @@ msgstr "Din infromation har blivit uppda
 msgstr "Din infromation har blivit uppdaterad"
 
 #, c-format
-msgid "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from %s."
-msgstr "Att ange ett valfritt ansikte för tillfället. Var god välj en bild från %s."
+msgid ""
+"Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from "
+"%s."
+msgstr ""
+"Att ange ett valfritt ansikte för tillfället. Var god välj en bild från %s."
 
 msgid "Invalid QQ Face"
 msgstr "Ogiltigt QQ-ansikte"
@@ -6910,8 +7459,10 @@ msgstr "Startar tjänster"
 msgstr "Startar tjänster"
 
 #, c-format
-msgid "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
-msgstr "En Sametimeadministratör har placerat följande meddelande på servern %s"
+msgid ""
+"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
+msgstr ""
+"En Sametimeadministratör har placerat följande meddelande på servern %s"
 
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
 msgstr "Sametimeadministratörannonsering"
@@ -6959,8 +7510,12 @@ msgstr "Skapa konferens med användare"
 msgstr "Skapa konferens med användare"
 
 #, c-format
-msgid "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be sent to %s"
-msgstr "Var god ange ett nytt ämne för den nya konferensen, och en inbjudan att skicka till %s"
+msgid ""
+"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
+"sent to %s"
+msgstr ""
+"Var god ange ett nytt ämne för den nya konferensen, och en inbjudan att "
+"skicka till %s"
 
 msgid "New Conference"
 msgstr "Ny konferens"
@@ -6978,8 +7533,14 @@ msgstr "Bjud in användaren till en konf
 msgstr "Bjud in användaren till en konferens"
 
 #, c-format
-msgid "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select \"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite this user to."
-msgstr "Välj en konferens från listan här under för att skicka en inbjudan till användaren %s. Välj \"Skapa ny konferens\" om du vill skapa en ny konferens att bjuda in användaren till."
+msgid ""
+"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
+"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
+"this user to."
+msgstr ""
+"Välj en konferens från listan här under för att skicka en inbjudan till "
+"användaren %s. Välj \"Skapa ny konferens\" om du vill skapa en ny konferens "
+"att bjuda in användaren till."
 
 msgid "Invite to Conference"
 msgstr "Bjud in till konferens"
@@ -6997,8 +7558,12 @@ msgstr "Ingen Sametime communityserver s
 msgstr "Ingen Sametime communityserver specificerad"
 
 #, c-format
-msgid "No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. Please enter one below to continue logging in."
-msgstr "Ingen värd eller IP har konfigurerats för ditt Meanwhile-konto %s. Var god ange en nedan för att fortsätta inloggningen."
+msgid ""
+"No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
+"Please enter one below to continue logging in."
+msgstr ""
+"Ingen värd eller IP har konfigurerats för ditt Meanwhile-konto %s. Var god "
+"ange en nedan för att fortsätta inloggningen."
 
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
 msgstr "Meanwhile anslutningsinställningar"
@@ -7026,8 +7591,12 @@ msgstr "Ett svårförståligt användari
 msgstr "Ett svårförståligt användarid angavs"
 
 #, c-format
-msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
-msgstr "Identifieraren '%s' kan referera till följande användare. Var god välj rätt användare för att lägga till dem på din kompislista."
+msgid ""
+"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
+"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
+msgstr ""
+"Identifieraren '%s' kan referera till följande användare. Var god välj rätt "
+"användare för att lägga till dem på din kompislista."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Välj användare"
@@ -7036,8 +7605,12 @@ msgstr "Kan inte lägga till användaren
 msgstr "Kan inte lägga till användaren: användaren ej funnen"
 
 #, c-format
-msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This entry has been removed from your buddy list."
-msgstr "Identifieraren '%s' matchar inte någon i din Sametime community. DDDDenna post har blivit borttagen från din kompislista."
+msgid ""
+"The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
+"entry has been removed from your buddy list."
+msgstr ""
+"Identifieraren '%s' matchar inte någon i din Sametime community. DDDDenna "
+"post har blivit borttagen från din kompislista."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7048,7 +7621,7 @@ msgid "Remotely Stored Buddy List"
 "%s.\n"
 
 msgid "Remotely Stored Buddy List"
-msgstr "Fjärrlagrad kompislista"
+msgstr "Fjärrlagrade kompislistan"
 
 msgid "Buddy List Storage Mode"
 msgstr "Lagringsläge för kompislista"
@@ -7090,8 +7663,14 @@ msgstr "Notes adressboksgruppresultat"
 msgstr "Notes adressboksgruppresultat"
 
 #, c-format
-msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address Book groups. Please select the correct group from the list below to add it to your buddy list."
-msgstr "Identifieraren '%s' kan möjligen referera till någon av följande Notes adressböcksgrupper. Var god välj den korrekta gruppen från listan här nedan för att lägga till den till din kompislista."
+msgid ""
+"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
+"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
+"to your buddy list."
+msgstr ""
+"Identifieraren '%s' kan möjligen referera till någon av följande Notes "
+"adressböcksgrupper. Var god välj den korrekta gruppen från listan här nedan "
+"för att lägga till den till din kompislista."
 
 msgid "Select Notes Address Book"
 msgstr "Välj Notes adressbok"
@@ -7100,22 +7679,36 @@ msgstr "Kunde inte lägga till grupp: gr
 msgstr "Kunde inte lägga till grupp: gruppen ej funnen"
 
 #, c-format
-msgid "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your Sametime community."
-msgstr "Identidieraren '%s' matchade inte någon Notes adressböcksgrupper i din Sametime-community."
+msgid ""
+"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
+"Sametime community."
+msgstr ""
+"Identidieraren '%s' matchade inte någon Notes adressböcksgrupper i din "
+"Sametime-community."
 
 msgid "Notes Address Book Group"
 msgstr "Notes adressboksgrupp"
 
-msgid "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the group and its members to your buddy list."
-msgstr "Ange namnet på en Notes adressboksgrupp i fältet nedan för att lägga till gruppen och dess medlemmar till din kompislista."
+msgid ""
+"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
+"group and its members to your buddy list."
+msgstr ""
+"Ange namnet på en Notes adressboksgrupp i fältet nedan för att lägga till "
+"gruppen och dess medlemmar till din kompislista."
 
 #, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
 msgstr "Sökresultat för '%s'"
 
 #, c-format
-msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You may add these users to your buddy list or send them messages with the action buttons below."
-msgstr "Identifieraren '%s' kan referera till följande användare. Du kan lägga till dessa användare till din kompislista eller skicka meddelande till dem med hjälp av knapparna här nedanför."
+msgid ""
+"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
+"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
+"buttons below."
+msgstr ""
+"Identifieraren '%s' kan referera till följande användare. Du kan lägga till "
+"dessa användare till din kompislista eller skicka meddelande till dem med "
+"hjälp av knapparna här nedanför."
 
 msgid "Search Results"
 msgstr "Sökresultat"
@@ -7133,8 +7726,12 @@ msgstr "Sök efter en användare"
 msgid "Search for a user"
 msgstr "Sök efter en användare"
 
-msgid "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users in your Sametime community."
-msgstr "Ange ett namn eller del av ID i fältet nedan för att söka efter matchande användare i sin Sametime-community."
+msgid ""
+"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
+"in your Sametime community."
+msgstr ""
+"Ange ett namn eller del av ID i fältet nedan för att söka efter matchande "
+"användare i sin Sametime-community."
 
 msgid "User Search"
 msgstr "Användarsökning"
@@ -7190,8 +7787,12 @@ msgstr "Fjärranvändaren är inte tillg
 msgstr "Fjärranvändaren är inte tillgänglig på nätverket längre"
 
 #, c-format
-msgid "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key agreement?"
-msgstr "Nyckelöverenskommelse mottagen från %s. Vill du utföra en nyckelöverenskommelse?"
+msgid ""
+"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
+"agreement?"
+msgstr ""
+"Nyckelöverenskommelse mottagen från %s. Vill du utföra en "
+"nyckelöverenskommelse?"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -7237,8 +7838,13 @@ msgstr "Kompisen %s är inte tillitsfull
 msgid "The %s buddy is not trusted"
 msgstr "Kompisen %s är inte tillitsfull"
 
-msgid "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. You can use the Get Public Key command to get the public key."
-msgstr "Du kan inte ta emot kompisnotifiering förrän du har importerat dennes publika nyckel. Du kan använda \"Hämta publik nyckel\"-kommandot för att få den."
+msgid ""
+"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
+"You can use the Get Public Key command to get the public key."
+msgstr ""
+"Du kan inte ta emot kompisnotifiering förrän du har importerat dennes "
+"publika nyckel. Du kan använda \"Hämta publik nyckel\"-kommandot för att få "
+"den."
 
 #. Open file selector to select the public key.
 msgid "Open..."
@@ -7248,8 +7854,12 @@ msgstr "%s kompisenär inte tillgänglig
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
 msgstr "%s kompisenär inte tillgänglig på nätverket"
 
-msgid "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import a public key."
-msgstr "För att lägga till kompisen måste du importera dennes publika nyckel. Tryck på \"importera\" för att importera publik nyckel."
+msgid ""
+"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
+"a public key."
+msgstr ""
+"För att lägga till kompisen måste du importera dennes publika nyckel. Tryck "
+"på \"importera\" för att importera publik nyckel."
 
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Importera..."
@@ -7257,11 +7867,19 @@ msgstr "Välj rätt användare"
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Välj rätt användare"
 
-msgid "More than one user was found with the same public key. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
-msgstr "Mer än en användare hittades med samma publika nyckel. Välj rätt användare från listan för att lägga till denne till kompislistan."
+msgid ""
+"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
+"user from the list to add to the buddy list."
+msgstr ""
+"Mer än en användare hittades med samma publika nyckel. Välj rätt användare "
+"från listan för att lägga till denne till kompislistan."
 
-msgid "More than one user was found with the same name. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
-msgstr "Mer än en användare hittades med samma namn. Välj rätt användare från listan för att lägga till denne till kompislistan."
+msgid ""
+"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
+"from the list to add to the buddy list."
+msgstr ""
+"Mer än en användare hittades med samma namn. Välj rätt användare från listan "
+"för att lägga till denne till kompislistan."
 
 msgid "Detached"
 msgstr "Frånskild"
@@ -7411,8 +8029,18 @@ msgstr "Kanalpublik nyckellista"
 msgstr "Kanalpublik nyckellista"
 
 #, c-format
-msgid "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized access. The authentication may be based on passphrase and digital signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If channel public keys are set then only users whose public keys are listed are able to join."
-msgstr "Kanal autentisering används för att säkra kanalen från obehörigt tillträde. Autentiseringen kan vara baserad på ett lösenord eller en digital signatur. Om ett lösenord är valt, då är det nödvändigt för att kunna ansluta. Om kanalpublika nycklar är valt kan enbart användare vars publika nycklar är listade ansluta."
+msgid ""
+"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
+"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
+"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
+"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
+"able to join."
+msgstr ""
+"Kanal autentisering används för att säkra kanalen från obehörigt tillträde. "
+"Autentiseringen kan vara baserad på ett lösenord eller en digital signatur. "
+"Om ett lösenord är valt, då är det nödvändigt för att kunna ansluta. Om "
+"kanalpublika nycklar är valt kan enbart användare vars publika nycklar är "
+"listade ansluta."
 
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Kanalautentisering"
@@ -7437,7 +8065,9 @@ msgid "Set user limit on channel. Set to
 msgstr "Användargräns"
 
 msgid "Set user limit on channel. Set to zero to reset user limit."
-msgstr "Antalet användare begränsat på kanal. Sätt till noll för att nollställa användargräns."
+msgstr ""
+"Antalet användare begränsat på kanal. Sätt till noll för att nollställa "
+"användargräns."
 
 msgid "Invite List"
 msgstr "Gästlista"
@@ -7476,8 +8106,10 @@ msgstr "Sätt Hemlig Kanal"
 msgstr "Sätt Hemlig Kanal"
 
 #, c-format
-msgid "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
-msgstr "Du måste ansluta till kanalen %s före du kan ansluta till den privata gruppen"
+msgid ""
+"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
+msgstr ""
+"Du måste ansluta till kanalen %s före du kan ansluta till den privata gruppen"
 
 msgid "Join Private Group"
 msgstr "Anslut till privat grupp"
@@ -7716,8 +8348,12 @@ msgstr "Lösenord krävs"
 msgstr "Lösenord krävs"
 
 #, c-format
-msgid "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you still like to accept this public key?"
-msgstr "Mottog %ss publika nyckel. Din lokala kopia stämmer inte överens med denna. Vill du fortfarande acceptera denna publika nyckel?"
+msgid ""
+"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
+"still like to accept this public key?"
+msgstr ""
+"Mottog %ss publika nyckel. Din lokala kopia stämmer inte överens med denna. "
+"Vill du fortfarande acceptera denna publika nyckel?"
 
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
@@ -7753,8 +8389,11 @@ msgstr "Nyckelutbytet misslyckades"
 msgid "Key Exchange failed"
 msgstr "Nyckelutbytet misslyckades"
 
-msgid "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
-msgstr "Misslyckades med att återuppta frånskild session. Tryck \"Återanslut\" för at skapa en ny uppkoppling."
+msgid ""
+"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
+msgstr ""
+"Misslyckades med att återuppta frånskild session. Tryck \"Återanslut\" för "
+"at skapa en ny uppkoppling."
 
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Anslutning misslyckad"
@@ -7762,15 +8401,15 @@ msgstr "Utför nyckelutbyte"
 msgid "Performing key exchange"
 msgstr "Utför nyckelutbyte"
 
-#. Progress
-msgid "Connecting to SILC Server"
-msgstr "Ansluter till SILC-server"
+msgid "Unable to create connection"
+msgstr "Kan inte skapa anslutning"
 
 msgid "Could not load SILC key pair"
 msgstr "Kunde inte ladda SILC nyckelpar"
 
-msgid "Unable to create connection"
-msgstr "Kan inte skapa anslutning"
+#. Progress
+msgid "Connecting to SILC Server"
+msgstr "Ansluter till SILC-server"
 
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Slut på minne"
@@ -7828,8 +8467,14 @@ msgstr "Användarens anslutningsstatusat
 msgid "User Online Status Attributes"
 msgstr "Användarens anslutningsstatusattribut"
 
-msgid "You can let other users see your online status information and your personal information. Please fill the information you would like other users to see about yourself."
-msgstr "Du kan låta andra användare se din anslutningsstatusinformation och din personliga information. Var god fyll i informationen du vill att andra ska kunna se om dig."
+msgid ""
+"You can let other users see your online status information and your personal "
+"information. Please fill the information you would like other users to see "
+"about yourself."
+msgstr ""
+"Du kan låta andra användare se din anslutningsstatusinformation och din "
+"personliga information. Var god fyll i informationen du vill att andra ska "
+"kunna se om dig."
 
 msgid "Message of the Day"
 msgstr "Meddelande för dagen"
@@ -7913,7 +8558,9 @@ msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;passwor
 msgstr "topic [&lt;nytt ämne&gt;]: Visa eller ändra ämnet"
 
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
-msgstr "join &lt;kanal&gt; [&lt;lösenord&gt;]: Anslut till enn chatt på detta nätverk"
+msgstr ""
+"join &lt;kanal&gt; [&lt;lösenord&gt;]: Anslut till enn chatt på detta "
+"nätverk"
 
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: Listar kanalerna på detta nätverk"
@@ -7922,10 +8569,14 @@ msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;:
 msgstr "whois &lt;nick&gt;: Visar information för nick"
 
 msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
-msgstr "msg &lt;nick&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en användare"
+msgstr ""
+"msg &lt;nick&gt; &lt;meddelande&gt;: Skicka ett privat meddelande till en "
+"användare"
 
 msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
-msgstr "query &lt;nick&gt; [&lt;meddelande&gt;]: Skicka ett privat meddelande till en användare"
+msgstr ""
+"query &lt;nick&gt; [&lt;meddelande&gt;]: Skicka ett privat meddelande till "
+"en användare"
 
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
 msgstr "motd: Visar serverns Dagliga meddelande (MOTD)"
@@ -7948,11 +8599,19 @@ msgstr "whowas &lt;nick&gt;: Visa infor
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whowas &lt;nick&gt;: Visa information om nick"
 
-msgid "cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display channel modes"
-msgstr "cmode &lt;kanal&gt; [+|-&lt;lägen&gt;] [argument]: Ändra eller visa kanallägen"
+msgid ""
+"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
+"channel modes"
+msgstr ""
+"cmode &lt;kanal&gt; [+|-&lt;lägen&gt;] [argument]: Ändra eller visa "
+"kanallägen"
 
-msgid "cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes on channel"
-msgstr "cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;lägen&gt; &lt;nick&gt;: Ändra lägen för nick på kanal"
+msgid ""
+"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
+"on channel"
+msgstr ""
+"cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;lägen&gt; &lt;nick&gt;: Ändra lägen för nick på "
+"kanal"
 
 msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
 msgstr "umode &lt;användarlägen&gt;: Anger dina lägen på nätverket"
@@ -7960,8 +8619,12 @@ msgstr "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: HÃ
 msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
 msgstr "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Hämta serveroperatörprivilegier"
 
-msgid "invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from channel invite list"
-msgstr "invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: bjud in nick eller lägg till/ta bort från kanalens inbjudningslista"
+msgid ""
+"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
+"channel invite list"
+msgstr ""
+"invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: bjud in nick eller lägg till/ta "
+"bort från kanalens inbjudningslista"
 
 msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
 msgstr "kick &lt;kanal&gt; &lt;nick&gt; [kommentar]: Sparka klient från kanal"
@@ -7973,7 +8636,8 @@ msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retr
 msgstr "ban [&lt;kanal&gt; +|-&lt;nick&gt;]: Banna klient från kanal"
 
 msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
-msgstr "getkey &lt;nick|server&gt;: Hämta serverns eller klientens publika nyckel"
+msgstr ""
+"getkey &lt;nick|server&gt;: Hämta serverns eller klientens publika nyckel"
 
 msgid "stats: View server and network statistics"
 msgstr "stats: Visa server och nätverksstatestik"
@@ -7984,8 +8648,12 @@ msgstr "users &lt;kanal&gt;: Lista anvÃ
 msgid "users &lt;channel&gt;: List users in channel"
 msgstr "users &lt;kanal&gt;: Lista användare i kanal"
 
-msgid "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List specific users in channel(s)"
-msgstr "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;kanal(er)&gt;: Lista specifika användare i kanal(er)"
+msgid ""
+"names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List "
+"specific users in channel(s)"
+msgstr ""
+"names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;kanal(er)&gt;: Lista "
+"specifika användare i kanal(er)"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -8122,8 +8790,12 @@ msgstr "%s sände meddelanden till white
 msgstr "%s sände meddelanden till whiteboard. Vill du öppna whiteboarden?"
 
 #, c-format
-msgid "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the whiteboard?"
-msgstr "%s sände ett meddelande till vita tavlan i kanal %s. Will du öppna den vita tavlan?"
+msgid ""
+"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
+"whiteboard?"
+msgstr ""
+"%s sände ett meddelande till vita tavlan i kanal %s. Will du öppna den vita "
+"tavlan?"
 
 msgid "Whiteboard"
 msgstr "Whiteboard"
@@ -8137,7 +8809,8 @@ msgid "Failure: Remote does not trust/su
 
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
-msgstr "Misslyckande: Fjärrdatorn litar inte på/stödjer inte din publika nyckel"
+msgstr ""
+"Misslyckande: Fjärrdatorn litar inte på/stödjer inte din publika nyckel"
 
 #, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
@@ -8199,8 +8872,8 @@ msgstr "Kunde ej slå upp värden"
 msgid "Could not resolve hostname"
 msgstr "Kunde ej slå upp värden"
 
-msgid "SIP screen names may not contain whitespaces or @ symbols"
-msgstr "SIP-skärmnamn får inte innehålla mellanslag eller symbolen @"
+msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
+msgstr "SIP-användarnamnet får inte innehålla mellanslag eller symbolen @"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -8285,7 +8958,8 @@ msgid "You missed an IM from %s because 
 
 #, c-format
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
-msgstr "Du missade ett snabbmeddelande från %s eftersom det skickades för snabbt."
+msgstr ""
+"Du missade ett snabbmeddelande från %s eftersom det skickades för snabbt."
 
 #, c-format
 msgid "Failure."
@@ -8328,8 +9002,8 @@ msgstr "Okänt misslyckande: %s."
 msgstr "Okänt misslyckande: %s."
 
 #, c-format
-msgid "Incorrect screen name or password."
-msgstr "Felaktigt skärmnamn eller lösenord."
+msgid "Incorrect username or password."
+msgstr "Felaktigt användarnamn eller lösenord"
 
 #, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
@@ -8340,8 +9014,12 @@ msgstr "Din varningsnivå är för tillf
 msgstr "Din varningsnivå är för tillfället för hög för att logga in."
 
 #, c-format
-msgid "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr "Du har anslutit och kopplat ifrån för många gånger. Vänta tio minuter och prova igen. Om du fortsätter att försöka kommer du att få vänta ännu längre."
+msgid ""
+"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
+"and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr ""
+"Du har anslutit och kopplat ifrån för många gånger. Vänta tio minuter och "
+"prova igen. Om du fortsätter att försöka kommer du att få vänta ännu längre."
 
 #, c-format
 msgid "An unknown signon error has occurred: %s."
@@ -8361,7 +9039,8 @@ msgid "TOC has come back from its pause.
 msgstr "Väntar på svar..."
 
 msgid "TOC has come back from its pause. You may now send messages again."
-msgstr "TOC har kommit tillbaka från dess paus. Du kan nu skicka meddelanden igen."
+msgstr ""
+"TOC har kommit tillbaka från dess paus. Du kan nu skicka meddelanden igen."
 
 msgid "Password Change Successful"
 msgstr "Lösenordsändring lyckades"
@@ -8429,33 +9108,46 @@ msgstr "Auktoriserings nekelsemeddelande
 msgstr "Auktoriserings nekelsemeddelande:"
 
 #, c-format
-msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the following reason: %s."
-msgstr "%s har (retroaktivt) nekat din förfrågan att lägga till henne/honom till din kontaktlista med följande motivering: %s."
+msgid ""
+"%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
+"following reason: %s."
+msgstr ""
+"%s har (retroaktivt) nekat din förfrågan att lägga till henne/honom till din "
+"kontaktlista med följande motivering: %s."
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
-msgstr "%s har (retroaktivt) nekat din att lägga till henne/honom till din kontaktlista."
+msgstr ""
+"%s har (retroaktivt) nekat din att lägga till henne/honom till din "
+"kontaktlista."
 
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "Lägg till kompisavvisning"
 
 #, c-format
-msgid "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. Check %s for updates."
-msgstr "Yahoo-servern har begärt att en okänd autentisering ska användas. Du kommer antagligen inte lyckas med att ansluta till Yahoo. Kontrollera om det finns uppdateringar på %s."
+msgid ""
+"The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
+"method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
+"Check %s for updates."
+msgstr ""
+"Yahoo-servern har begärt att en okänd autentisering ska användas. Du kommer "
+"antagligen inte lyckas med att ansluta till Yahoo. Kontrollera om det finns "
+"uppdateringar på %s."
 
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
 msgstr "Misslyckad Yahoo!-autentisering"
 
 #, c-format
-msgid "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking \"Yes\" will remove and ignore the buddy."
-msgstr "Du har försökt ignorera %s men hon/han finns i din kompislista. Genom att klicka \"Ja\" tar du bort och blockerar kompisen."
+msgid ""
+"You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
+"\"Yes\" will remove and ignore the buddy."
+msgstr ""
+"Du har försökt ignorera %s men hon/han finns i din kompislista. Genom att "
+"klicka \"Ja\" tar du bort och blockerar kompisen."
 
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Ignorera kompis?"
 
-msgid "Invalid screen name."
-msgstr "Ogiltigt Skärmnamn"
-
 msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
 msgstr "Ditt konto är låst, var vänlig och logga in på Yahoo!s webbplats."
 
@@ -8636,10 +9328,14 @@ msgstr "Yahoo! Profil"
 msgid "Yahoo! Profile"
 msgstr "Yahoo! Profil"
 
-msgid "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this time."
+msgid ""
+"Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
+"time."
 msgstr "Profiler märkta att innehålla vuxeninnehåll stöds ännu inte."
 
-msgid "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your web browser:"
+msgid ""
+"If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
+"web browser:"
 msgstr "Om du vill se denna profil måste du besöka länken i din webbläsare"
 
 msgid "Yahoo! ID"
@@ -8670,14 +9366,26 @@ msgstr "Användarinformation om %s är i
 msgid "User information for %s unavailable"
 msgstr "Användarinformation om %s är inte tillgänglig"
 
-msgid "Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not supported at this time."
+msgid ""
+"Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
+"supported at this time."
 msgstr "Denna profil verkar vara i ett språk eller format som ännu inte stöds."
 
-msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary server-side problem. Please try again later."
-msgstr "Kan inte hämta användarens profil. Detta är antagligen ett temporärt fel på servern. var god försök igen senare."
+msgid ""
+"Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
+"server-side problem. Please try again later."
+msgstr ""
+"Kan inte hämta användarens profil. Detta är antagligen ett temporärt fel på "
+"servern. var god försök igen senare."
 
-msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's profile. If you know that the user exists, please try again later."
-msgstr "Kunde inte hämta användarens profil. Detta beror antagligen på att användaren inte finns, men ibland hittar inte Yahoo! en användares profil. Om du vet att användaren finns: försök igen senare."
+msgid ""
+"Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
+"does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
+"profile. If you know that the user exists, please try again later."
+msgstr ""
+"Kunde inte hämta användarens profil. Detta beror antagligen på att "
+"användaren inte finns, men ibland hittar inte Yahoo! en användares profil. "
+"Om du vet att användaren finns: försök igen senare."
 
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "Användarens profil är tom."
@@ -8704,8 +9412,12 @@ msgstr "Ej tillgänglig"
 msgid "Not available"
 msgstr "Ej tillgänglig"
 
-msgid "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being able to rejoin a chatroom"
-msgstr "Okänt fel. Du kanske behöver koppla från och vänta fem minuter före du kan ansluta till chatrummet igen"
+msgid ""
+"Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
+"able to rejoin a chatroom"
+msgstr ""
+"Okänt fel. Du kanske behöver koppla från och vänta fem minuter före du kan "
+"ansluta till chatrummet igen"
 
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
@@ -8743,8 +9455,12 @@ msgstr ""
 "Tappade anslutningen till servern\n"
 "%s"
 
-msgid "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option in the Account Editor)"
-msgstr "(Det blev ett fel vid konverteringen av detta meddelande.\t Kontrollera Kodningsinställningen för kontot.)"
+msgid ""
+"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
+"in the Account Editor)"
+msgstr ""
+"(Det blev ett fel vid konverteringen av detta meddelande.\t Kontrollera "
+"Kodningsinställningen för kontot.)"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
@@ -8780,7 +9496,8 @@ msgid "instance &lt;instance&gt;: Set th
 msgstr "zl &lt;nick&gt;: Lokalisera användare"
 
 msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr "instance &lt;instance&gt;: Ange instanserna att användas med denna klass"
+msgstr ""
+"instance &lt;instance&gt;: Ange instanserna att användas med denna klass"
 
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
 msgstr "inst &lt;instance&gt;: Ange instanserna att användas med denna klass"
@@ -8789,22 +9506,39 @@ msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt
 msgstr "inst &lt;instance&gt;: Ange instanserna att användas med denna klass"
 
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
-msgstr "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Anslut till en ny chatt"
+msgstr ""
+"sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Anslut till en ny chatt"
 
-msgid "zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr "zi &lt;instance&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
+msgid ""
+"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
+msgstr ""
+"zi &lt;instance&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;message,<i>instance</i>,"
+"*&gt;"
 
-msgid "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,*&gt;"
+msgid ""
+"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
+"<i>instance</i>,*&gt;"
+msgstr ""
+"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;<i>class</"
+"i>,<i>instance</i>,*&gt;"
 
-msgid "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgid ""
+"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
+"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgstr ""
+"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Skicka ett meddelande "
+"till &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
 
-msgid "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;MESSAGE,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgid ""
+"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
+"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgstr ""
+"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;"
+"MESSAGE,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
 
 msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
-msgstr "zc &lt;class&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
+msgstr ""
+"zc &lt;class&gt;: Skicka ett meddelande till &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
 
 msgid "Resubscribe"
 msgstr "Ã…terprenumerera"
@@ -8991,8 +9725,12 @@ msgstr "Fel vid läsning av %s"
 msgstr "Fel vid läsning av %s"
 
 #, c-format
-msgid "An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and the old file has been renamed to %s~."
-msgstr "Ett fel upptäcktes vid inläsandet av din %s. De har inte laddats och den gamla har blivit flyttad till %s~."
+msgid ""
+"An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and "
+"the old file has been renamed to %s~."
+msgstr ""
+"Ett fel upptäcktes vid inläsandet av din %s. De har inte laddats och den "
+"gamla har blivit flyttad till %s~."
 
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Beräknar..."
@@ -9045,8 +9783,12 @@ msgstr "Kan inte ansluta till %s"
 msgstr "Kan inte ansluta till %s"
 
 #, c-format
-msgid "Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web server may be trying something malicious."
-msgstr "Kunde inte allokera tillräckligt mycket minne för att hålla innehållet från %s. Webb-servern försöker kanske med något konstigt."
+msgid ""
+"Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web "
+"server may be trying something malicious."
+msgstr ""
+"Kunde inte allokera tillräckligt mycket minne för att hålla innehållet från %"
+"s. Webb-servern försöker kanske med något konstigt."
 
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s: %s"
@@ -9111,12 +9853,9 @@ msgstr "Pro_tokoll:"
 msgid "Pro_tocol:"
 msgstr "Pro_tokoll:"
 
-msgid "Screen _name:"
-msgstr "Skärm_namn:"
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Användarnamn:"
 
-msgid "_Local alias:"
-msgstr "_Lokalt alias:"
-
 msgid "Remember pass_word"
 msgstr "_Kom ihåg lösenordet"
 
@@ -9124,6 +9863,9 @@ msgstr "Användaralternativ"
 msgid "User Options"
 msgstr "Användaralternativ"
 
+msgid "_Local alias:"
+msgstr "_Lokalt alias:"
+
 msgid "New _mail notifications"
 msgstr "Rapportera ny e-_post"
 
@@ -9181,9 +9923,6 @@ msgstr "_Port:"
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-msgid "_Username:"
-msgstr "_Användarnamn:"
-
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "_Lösenord:"
 
@@ -9215,29 +9954,50 @@ msgid ""
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the <b>Add</b> button below and configure your first account. If you want %s to connect to multiple IM accounts, press <b>Add</b> again to configure them all.\n"
+"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
+"<b>Add</b> button below and configure your first account. If you want %s to "
+"connect to multiple IM accounts, press <b>Add</b> again to configure them "
+"all.\n"
 "\n"
-"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from <b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
+"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
+"<b>Accounts->Add/Edit</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Välkommen till %s!</span>\n"
 "\n"
-"Du har inga IM-konton konfigurerade. För att påbörja en anslutning med %s så trycker du på knappen <b>Lägg till</b> nedanför och konfigurerar ditt första konto. Om du vill att %s ska ansluta till fler konton trycker du på <b>Lägg till</b> igen för att konfigurera dem en och en.\n"
+"Du har inga IM-konton konfigurerade. För att påbörja en anslutning med %s så "
+"trycker du på knappen <b>Lägg till</b> nedanför och konfigurerar ditt första "
+"konto. Om du vill att %s ska ansluta till fler konton trycker du på <b>Lägg "
+"till</b> igen för att konfigurera dem en och en.\n"
 "\n"
-"Du kan komma tillbaka till detta fönster för att lägga till, ändra eller ta bort konton från <b>Konton->Lägg till/Ändra</b> i kompislistans fönster"
+"Du kan komma tillbaka till detta fönster för att lägga till, ändra eller ta "
+"bort konton från <b>Konton->Lägg till/Ändra</b> i kompislistans fönster"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
-msgid_plural "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
+msgid_plural ""
+"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
 msgstr[0] "Du har för tillfället %d kontakt vid namn %s. Vill du slå ihop dem?"
-msgstr[1] "Du har för tillfället %d kontakter vid namn %s. Vill du slå ihop dem?"
+msgstr[1] ""
+"Du har för tillfället %d kontakter vid namn %s. Vill du slå ihop dem?"
 
-msgid "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy list and use a single conversation window. You can separate them again by choosing 'Expand' from the contact's context menu"
-msgstr "Slår du ihop dessa kontakter innebär det att de kommer dela på en post på din kompislista och använda ett konversationsfönster. Du kan separera dem igen genom att välja 'Expandera' från kontaktens omgivningsmeny"
+msgid ""
+"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
+"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
+"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
+msgstr ""
+"Slår du ihop dessa kontakter innebär det att de kommer dela på en post på "
+"din kompislista och använda ett konversationsfönster. Du kan separera dem "
+"igen genom att välja 'Expandera' från kontaktens omgivningsmeny"
 
+msgid "Please update the necessary fields."
+msgstr "Var vänlig uppdatera de nödvändiga fälten."
+
 msgid "Room _List"
 msgstr "Rums_lista"
 
-msgid "Please enter the appropriate information about the chat you would like to join.\n"
+msgid ""
+"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
+"join.\n"
 msgstr "Var god ange information om chatten du vill ansluta till.\n"
 
 msgid "_Account:"
@@ -9301,6 +10061,9 @@ msgstr "Ihållande"
 msgid "Persistent"
 msgstr "Ihållande"
 
+msgid "_Edit Settings..."
+msgstr "_Ändra inställningar..."
+
 msgid "_Collapse"
 msgstr "_Fäll ihop"
 
@@ -9310,8 +10073,11 @@ msgstr "/Verktyg/Stäng av ljud"
 msgid "/Tools/Mute Sounds"
 msgstr "/Verktyg/Stäng av ljud"
 
-msgid "You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
-msgstr "Du är för tillfället inte inloggad med något konto som kan lägga till den kompisen."
+msgid ""
+"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
+msgstr ""
+"Du är för tillfället inte inloggad med något konto som kan lägga till den "
+"kompisen."
 
 #. I don't believe this can happen currently, I think
 #. * everything that calls this function checks for one of the
@@ -9423,6 +10189,12 @@ msgstr "<b>Konto:</b> %s"
 msgid "<b>Account:</b> %s"
 msgstr "<b>Konto:</b> %s"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"<b>Occupants:</b> %d"
+msgstr "<b>Konto:</b> %s"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -9525,9 +10297,12 @@ msgid "%d account was disabled because y
 
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
-msgid_plural "%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
-msgstr[0] "%d konto inaktiverades eftersom du anslöt till kontot från en annan dator."
-msgstr[1] "%d konton inaktiverades eftersom du anslöt till kontona från en annan dator."
+msgid_plural ""
+"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
+msgstr[0] ""
+"%d konto inaktiverades eftersom du anslöt till kontot från en annan dator."
+msgstr[1] ""
+"%d konton inaktiverades eftersom du anslöt till kontona från en annan dator."
 
 msgid "<b>Username:</b>"
 msgstr "<b>Användarnamn:</b>"
@@ -9546,11 +10321,15 @@ msgid ""
 msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</b> window at <b>Accounts->Manage</b>. Once you enable accounts, you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
+"b> window at <b>Accounts->Manage</b>. Once you enable accounts, you'll be "
+"able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Välkommen till %s!</span>\n"
 "\n"
-"Du har inga konton aktiverade. Aktivera dina IM-konton från fönstret <b>Konton</b> vid <b>Konton->Hantera</b>. Så snart du har aktiverat dina konton kommer du kunna välja en status och prata med dina vänner."
+"Du har inga konton aktiverade. Aktivera dina IM-konton från fönstret "
+"<b>Konton</b> vid <b>Konton->Hantera</b>. SÃ¥ snart du har aktiverat dina "
+"konton kommer du kunna välja en status och prata med dina vänner."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
@@ -9573,8 +10352,8 @@ msgstr "Lägg till kompis.\n"
 msgid "Add a buddy.\n"
 msgstr "Lägg till kompis.\n"
 
-msgid "Buddy's _screen name:"
-msgstr "Kompisens _skärmnamn:"
+msgid "Buddy's _username:"
+msgstr "Kompisens _användarnamn:"
 
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Frivilligt) A_lias:"
@@ -9585,11 +10364,18 @@ msgstr "Protokollet stödjer inte chattr
 msgid "This protocol does not support chat rooms."
 msgstr "Protokollet stödjer inte chattrum."
 
-msgid "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to chat."
-msgstr "Du är för tillfället inte inloggad med något protokoll som erbjuder chatt."
+msgid ""
+"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
+"chat."
+msgstr ""
+"Du är för tillfället inte inloggad med något protokoll som erbjuder chatt."
 
-msgid "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you would like to add to your buddy list.\n"
-msgstr "Ange information och alias för den chatt som du vill lägga till i din kompislista.\n"
+msgid ""
+"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
+"would like to add to your buddy list.\n"
+msgstr ""
+"Ange information och alias för den chatt som du vill lägga till i din "
+"kompislista.\n"
 
 msgid "A_lias:"
 msgstr "A_lias:"
@@ -9637,15 +10423,22 @@ msgstr "Den kompisen använder inte samm
 msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
 msgstr "Den kompisen använder inte samma protokoll som denna chatt."
 
-msgid "You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
-msgstr "Du är för tillfället inte inloggad med något konto som kan bjuda in den kompisen."
+msgid ""
+"You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
+msgstr ""
+"Du är för tillfället inte inloggad med något konto som kan bjuda in den "
+"kompisen."
 
 msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
 msgstr "Bjud in kompis till chattrum"
 
 #. Put our happy label in it.
-msgid "Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional invite message."
-msgstr "Ange namnet på den användare du vill bjuda in, samt ett inbjudningsmeddelande om du vill"
+msgid ""
+"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
+"invite message."
+msgstr ""
+"Ange namnet på den användare du vill bjuda in, samt ett "
+"inbjudningsmeddelande om du vill"
 
 msgid "_Buddy:"
 msgstr "_Kompis:"
@@ -9696,6 +10489,9 @@ msgstr "Välj egen ikon..."
 msgid "Set Custom Icon..."
 msgstr "Välj egen ikon..."
 
+msgid "Change Size"
+msgstr "Ändra storlek"
+
 msgid "Remove Custom Icon"
 msgstr "Ta bort egen ikon"
 
@@ -10222,8 +11018,25 @@ msgstr "Om %s"
 msgstr "Om %s"
 
 #, c-format
-msgid "%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is capable of connecting to AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, and QQ all at once. It is written using GTK+.<BR><BR>You may modify and redistribute the program under the terms of the GPL (version 2 or later). A copy of the GPL is contained in the 'COPYING' file distributed with %s. %s is copyrighted by its contributors. See the 'COPYRIGHT' file for the complete list of contributors. We provide no warranty for this program.<BR><BR>"
-msgstr "%s är en grafisk modulär meddelandeklient baserad på libpurple som kan ansluta till AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu och QQ samtidigt. Det är skrivet för GTK+.<BR><BR>Du kan ändra och distribuera programmet enligt GPL (version 2 eller senare). En kopia av GPL finns i filen 'COPYING' som kommer med %s. %s är kopieringsskyddad av dess bidragsgivare. Se filen 'COPYRIGHT' för en komplett lista av bidragsgivare. Vi ger inga garantier för detta program.<BR><BR>"
+msgid ""
+"%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is "
+"capable of connecting to AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, "
+"Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, and "
+"QQ all at once. It is written using GTK+.<BR><BR>You may modify and "
+"redistribute the program under the terms of the GPL (version 2 or later). A "
+"copy of the GPL is contained in the 'COPYING' file distributed with %s. %s "
+"is copyrighted by its contributors. See the 'COPYRIGHT' file for the "
+"complete list of contributors. We provide no warranty for this program."
+"<BR><BR>"
+msgstr ""
+"%s är en grafisk modulär meddelandeklient baserad på libpurple som kan "
+"ansluta till AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell "
+"GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu och QQ "
+"samtidigt. Det är skrivet för GTK+.<BR><BR>Du kan ändra och distribuera "
+"programmet enligt GPL (version 2 eller senare). En kopia av GPL finns i "
+"filen 'COPYING' som kommer med %s. %s är kopieringsskyddad av dess "
+"bidragsgivare. Se filen 'COPYRIGHT' för en komplett lista av "
+"bidragsgivare. Vi ger inga garantier för detta program.<BR><BR>"
 
 #, c-format
 msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
@@ -10262,15 +11075,16 @@ msgstr "Hämta användarinformation"
 msgid "Get User Info"
 msgstr "Hämta användarinformation"
 
-msgid "Please enter the screen name or alias of the person whose info you would like to view."
-msgstr "Ange användar-ID eller alias för den person vars information du vill visa."
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
+"to view."
+msgstr ""
+"Ange användarnamnet eller aliaset för den person vars information du vill "
+"visa."
 
 msgid "View User Log"
 msgstr "Visa användarlogg"
 
-msgid "Please enter the screen name or alias of the person whose log you would like to view."
-msgstr "Ange användar-ID eller alias för den person vars logg du vill visa."
-
 msgid "Alias Contact"
 msgstr "Kontaktalias"
 
@@ -10291,10 +11105,18 @@ msgstr "Ange ett alias för denna chatt.
 msgstr "Ange ett alias för denna chatt."
 
 #, c-format
-msgid "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgid_plural "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr[0] "Du håller på att ta bort kontakten som innehåller %s och %d annan kompis från din kompislista. Vill du fortsätta?"
-msgstr[1] "Du håller på att ta bort kontakten som innehåller %s och %d andra kompisar från din kompislista. Vill du fortsätta?"
+msgid ""
+"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
+"your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid_plural ""
+"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
+"your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr[0] ""
+"Du håller på att ta bort kontakten som innehåller %s och %d annan kompis "
+"från din kompislista. Vill du fortsätta?"
+msgstr[1] ""
+"Du håller på att ta bort kontakten som innehåller %s och %d andra kompisar "
+"från din kompislista. Vill du fortsätta?"
 
 msgid "Remove Contact"
 msgstr "Ta bort kontakt"
@@ -10303,8 +11125,11 @@ msgstr "Ta bo_rt kontakt"
 msgstr "Ta bo_rt kontakt"
 
 #, c-format
-msgid "You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you want to continue?"
-msgstr "Du håller på att slå ihop gruppen %s med gruppen %s. Vill du fortsätta?"
+msgid ""
+"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
+"want to continue?"
+msgstr ""
+"Du håller på att slå ihop gruppen %s med gruppen %s. Vill du fortsätta?"
 
 msgid "Merge Groups"
 msgstr "Slå ihop grupper"
@@ -10313,8 +11138,12 @@ msgstr "_Slå ihop grupper"
 msgstr "_Slå ihop grupper"
 
 #, c-format
-msgid "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr "Du håller på att ta bort gruppen %s och alla dess medlemmar från din kompislista. Vill du fortsätta?"
+msgid ""
+"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
+"list. Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Du håller på att ta bort gruppen %s och alla dess medlemmar från din "
+"kompislista. Vill du fortsätta?"
 
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Ta bort grupp"
@@ -10323,7 +11152,8 @@ msgstr "Ta bo_rt grupp"
 msgstr "Ta bo_rt grupp"
 
 #, c-format
-msgid "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid ""
+"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr "Du håller på att ta bort %s från din kompislista. Vill du fortsätta?"
 
 msgid "Remove Buddy"
@@ -10333,8 +11163,11 @@ msgstr "Ta bo_rt kompis"
 msgstr "Ta bo_rt kompis"
 
 #, c-format
-msgid "You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr "Du håller på att ta bort chatten %s från din kompislista. Vill du fortsätta?"
+msgid ""
+"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
+"continue?"
+msgstr ""
+"Du håller på att ta bort chatten %s från din kompislista. Vill du fortsätta?"
 
 msgid "Remove Chat"
 msgstr "Ta bort chatt"
@@ -10379,7 +11212,8 @@ msgid "There is no application configure
 msgstr "<b>Skickar som:</b>"
 
 msgid "There is no application configured to open this type of file."
-msgstr "Det finns ingen applikation konfigurarad att öppna den här typen av fil."
+msgstr ""
+"Det finns ingen applikation konfigurarad att öppna den här typen av fil."
 
 msgid "An error occurred while opening the file."
 msgstr "Ett fel uppstod när filen öppnades."
@@ -10435,6 +11269,9 @@ msgstr "_Rensa formatering"
 msgid "_Reset formatting"
 msgstr "_Rensa formatering"
 
+msgid "Disable _smileys in selected text"
+msgstr "Avaktivera _smileys i markerad text"
+
 msgid "Hyperlink color"
 msgstr "Färg på länkar"
 
@@ -10460,11 +11297,14 @@ msgstr "Färg att rita namnet på ett me
 msgid "Color to draw the name of a message you received."
 msgstr "Färg att rita namnet på ett meddelande du har tagit emot."
 
+#, fuzzy
 msgid "\"Attention\" Name Color"
-msgstr ""
+msgstr "Namn på bakgrundsfärg"
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
-msgstr "Färg att rita namner på ett meddelande som du tagit emot och som innehåller ditt namn."
+msgstr ""
+"Färg att rita namner på ett meddelande som du tagit emot och som innehåller "
+"ditt namn."
 
 msgid "Action Message Name Color"
 msgstr "Färg på namn i Actionmeddelanden"
@@ -10472,6 +11312,23 @@ msgstr "Färgen att skriva namnet i ett 
 msgid "Color to draw the name of an action message."
 msgstr "Färgen att skriva namnet i ett actionmeddelande."
 
+#, fuzzy
+msgid "Typing notification color"
+msgstr "Färg på utpekade länkar"
+
+msgid "The color to use for the typing notification font"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Typing notification font"
+msgstr "Öka Typsnittsstorlek"
+
+msgid "The font to use for the typing notification"
+msgstr "Typsnittet använt för skrivnotifieringen"
+
+msgid "Enable typing notification"
+msgstr ""
+
 msgid "_Copy E-Mail Address"
 msgstr "_Kopiera e-postadress"
 
@@ -10541,8 +11398,12 @@ msgstr "_Beskrivning"
 msgid "_Description"
 msgstr "_Beskrivning"
 
-msgid "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. The description is optional."
-msgstr "Ange URL och beskrivning av länken du vill infoga. Beskrivningen är inte obligatorisk."
+msgid ""
+"Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
+"The description is optional."
+msgstr ""
+"Ange URL och beskrivning av länken du vill infoga. Beskrivningen är inte "
+"obligatorisk."
 
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
 msgstr "Ange URL för länken du vill infoga."
@@ -10664,16 +11525,28 @@ msgstr "Undersök rättigheter och förs
 msgstr "Undersök rättigheter och försök igen."
 
 #, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with %s which started at %s?"
-msgstr "Är du säker på att du vill permanent ta bort historiken över konversationerna med %s som påbörjades vid %s?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
+"%s which started at %s?"
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill permanent ta bort historiken över "
+"konversationerna med %s som påbörjades vid %s?"
 
 #, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %s which started at %s?"
-msgstr "Är du säker på att du vill permanent ta bort historiken över konversationer i %s som påbörjades vid %s"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %"
+"s which started at %s?"
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill permanent ta bort historiken över konversationer "
+"i %s som påbörjades vid %s"
 
 #, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %s?"
-msgstr "Är du säker på att du vill permanent ta bort systemloggen vilken startades vid %s?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %"
+"s?"
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill permanent ta bort systemloggen vilken startades "
+"vid %s?"
 
 msgid "Delete Log?"
 msgstr "Ta bort logg?"
@@ -10775,7 +11648,8 @@ msgstr ""
 "on other protocols is at\n"
 "%swiki/DeveloperPages\n"
 msgstr ""
-"%s %s har råkat ut för ett segmenteringsfel och försökte att dumpa kärnan till fil.\n"
+"%s %s har råkat ut för ett segmenteringsfel och försökte att dumpa kärnan "
+"till fil.\n"
 "Detta är ett fel i mjukvaran och beror inte på något fel du gjort.\n"
 "\n"
 "Om du kan återskapa krashen, var vänlig att meddela utvecklarna\n"
@@ -10783,12 +11657,15 @@ msgstr ""
 "%ssimpleticket\n"
 "\n"
 "Var god och meddela vad du gjorde vid tillfället\n"
-"och posta en backtrace från kärn-filen. Om du inte vet hur du skapar en backtrace,\n"
+"och posta en backtrace från kärn-filen. Om du inte vet hur du skapar en "
+"backtrace,\n"
 "var god läs instruktionerna på\n"
 "%swiki/GetABacktrace\n"
 "\n"
-"Om du behöver ytterligare hjälp så kan du skicka ett meddelande till antingen\n"
-"SeanEgn eller LSchiere (via AIM). Hur du får tag på Sean och Luke finner du på\n"
+"Om du behöver ytterligare hjälp så kan du skicka ett meddelande till "
+"antingen\n"
+"SeanEgn eller LSchiere (via AIM). Hur du får tag på Sean och Luke finner du "
+"på\n"
 "%swiki/DeveloperPages\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
@@ -10825,7 +11702,8 @@ msgstr "Fel vid körning av \"%s\": %s"
 msgid "Error launching \"%s\": %s"
 msgstr "Fel vid körning av \"%s\": %s"
 
-msgid "The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
+msgid ""
+"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
 msgstr "Manuellt webbläsarkommando har valts, men inget kommando angivits."
 
 msgid "The following plugins will be unloaded."
@@ -10840,32 +11718,33 @@ msgstr "Kunde inte stoppa insticksmodule
 msgid "Could not unload plugin"
 msgstr "Kunde inte stoppa insticksmodulen"
 
-msgid "The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next startup."
-msgstr "Instickmodulen kunde inte stoppas, men den kommer att vara inaktiverad nästan uppstart."
-
-#, c-format
 msgid ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
+"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
+"startup."
 msgstr ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Skriven av::</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Hemsida::</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Filnamn::</span>\t\t%s"
+"Instickmodulen kunde inte stoppas, men den kommer att vara inaktiverad "
+"nästan uppstart."
 
 #, c-format
 msgid ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
 "Check the plugin website for an update.</span>"
 msgstr ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Fel: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Fel: %s\n"
 "Sök efter en uppdatering för modulen på dess hemsida.</span>"
 
 msgid "Author"
 msgstr "Författare"
 
+msgid "<b>Written by:</b>"
+msgstr "<b>Skrivet av:</b>"
+
+msgid "<b>Web site:</b>"
+msgstr "<b>Webbplats:</b>"
+
+msgid "<b>Filename:</b>"
+msgstr "<b>Filnamn:</b>"
+
 msgid "Configure Pl_ugin"
 msgstr "Konfigurera Insticksmod_uler"
 
@@ -10951,12 +11830,22 @@ msgstr "Installera tema"
 msgid "Install Theme"
 msgstr "Installera tema"
 
-msgid "Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
-msgstr "Välj det tema för grafiska smileys som du vill använda från listan nedanför. Nya teman kan installeras genom att dra och släppa dem på temalistan."
+msgid ""
+"Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
+"themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
+msgstr ""
+"Välj det tema för grafiska smileys som du vill använda från listan nedanför. "
+"Nya teman kan installeras genom att dra och släppa dem på temalistan."
 
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Tangentbordsgenvägar"
+
+msgid "Cl_ose conversations with the Escape key"
+msgstr "_Stäng konversationsfönster med Escape-knappen"
+
 msgid "System Tray Icon"
 msgstr "Systempanelikon"
 
@@ -11036,6 +11925,9 @@ msgstr "_Minimera nya konversationsföns
 msgid "Minimi_ze new conversation windows"
 msgstr "_Minimera nya konversationsfönstret"
 
+msgid "Minimum input area height in lines:"
+msgstr "Minsta höjd i rader på inmatningsfältet:"
+
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
@@ -11051,8 +11943,12 @@ msgstr "Förvald Formatering"
 msgid "Default Formatting"
 msgstr "Förvald Formatering"
 
-msgid "This is how your outgoing message text will appear when you use protocols that support formatting."
-msgstr "Så här kommer texten i ditt utgående meddelande att se ut när du använder ett protokoll som stödjer formatering."
+msgid ""
+"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
+"that support formatting."
+msgstr ""
+"Så här kommer texten i ditt utgående meddelande att se ut när du använder "
+"ett protokoll som stödjer formatering."
 
 msgid "Cannot start proxy configuration program."
 msgstr "Kan inte starta konfigurationsprogrammet för proxy."
@@ -11387,7 +12283,8 @@ msgid "Are you sure you want to delete t
 msgstr "_Lägg till chatt"
 
 msgid "Are you sure you want to delete the selected saved statuses?"
-msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den valda sparade statusinställningen?"
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill ta bort den valda sparade statusinställningen?"
 
 #. Use button
 msgid "_Use"
@@ -11426,6 +12323,9 @@ msgstr "Sparade statusameddelanden..."
 msgid "Saved statuses..."
 msgstr "Sparade statusameddelanden..."
 
+msgid "Status Selector"
+msgstr "Statusväljare"
+
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
@@ -11441,14 +12341,21 @@ msgstr "Kan inte skicka mappen %s."
 msgstr "Kan inte skicka mappen %s."
 
 #, c-format
-msgid "%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within individually."
-msgstr "%s kan inte överföra en mapp. Du måste skicka filerna inuti den en och en"
+msgid ""
+"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
+"individually."
+msgstr ""
+"%s kan inte överföra en mapp. Du måste skicka filerna inuti den en och en"
 
 msgid "You have dragged an image"
 msgstr "Du har dragit och släppt en bild"
 
-msgid "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or use it as the buddy icon for this user."
-msgstr "Du kan skicka bilden via filöverföring, infoga den i detta meddelande, eller använda den som kompisikon för denna användare."
+msgid ""
+"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
+"use it as the buddy icon for this user."
+msgstr ""
+"Du kan skicka bilden via filöverföring, infoga den i detta meddelande, eller "
+"använda den som kompisikon för denna användare."
 
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Använd som kompisikon"
@@ -11462,11 +12369,19 @@ msgstr "Vill du använda den som kompisi
 msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
 msgstr "Vill du använda den som kompisikon för denna användare?"
 
-msgid "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for this user."
-msgstr "Du kan skicka bilden via filöverföring eller använda den som kompisikon för denna användare."
+msgid ""
+"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
+"this user."
+msgstr ""
+"Du kan skicka bilden via filöverföring eller använda den som kompisikon för "
+"denna användare."
 
-msgid "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for this user"
-msgstr "Du kan infoga bilden i detta meddelande eller använda den som kompisikon för denna användare"
+msgid ""
+"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
+"this user"
+msgstr ""
+"Du kan infoga bilden i detta meddelande eller använda den som kompisikon för "
+"denna användare"
 
 #. I don't know if we really want to do anything here. Most of the desktop item types are crap like
 #. * "MIME Type" (I have no clue how that would be a desktop item) and "Comment"... nothing we can really
@@ -11476,8 +12391,12 @@ msgstr "Kan inte skicka startare"
 msgid "Cannot send launcher"
 msgstr "Kan inte skicka startare"
 
-msgid "You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this launcher points to instead of this launcher itself."
-msgstr "Du drog en skrivbordsstartare. Antagligen ville du skicka vad som startaren pekar på istället för startaren själv."
+msgid ""
+"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this "
+"launcher points to instead of this launcher itself."
+msgstr ""
+"Du drog en skrivbordsstartare. Antagligen ville du skicka vad som startaren "
+"pekar på istället för startaren själv."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -11504,8 +12423,10 @@ msgstr "Kunde inte öppna filen '%s': %s
 msgstr "Kunde inte öppna filen '%s': %s"
 
 #, c-format
-msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
-msgstr "Kunde inte öppna bilden '%s' av okänd anledning. Troligtvis är filen trasig."
+msgid ""
+"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
+msgstr ""
+"Kunde inte öppna bilden '%s' av okänd anledning. Troligtvis är filen trasig."
 
 msgid "Save File"
 msgstr "Spara fil"
@@ -11582,8 +12503,8 @@ msgstr "Modul för förutspå kontaktens
 msgstr "Modul för förutspå kontaktens tillgänglighet"
 
 #. * summary
-msgid "The contact availability plugin (cap) is used to display statistical information about buddies in a users contact list."
-msgstr "Modulen för förutspå kontaktens tillgänglighet används för att visa statistisk information för en kompis i användarens kontaktlistan."
+msgid "Displays statistical information about your buddies' availability"
+msgstr "Visar statistik om dina kompisars tillgänglighet"
 
 msgid "Buddy is idle"
 msgstr "Kompisen är inaktiv"
@@ -11604,8 +12525,12 @@ msgstr "Poängvärden att använda när.
 msgid "Point values to use when..."
 msgstr "Poängvärden att använda när..."
 
-msgid "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority in the contact.\n"
-msgstr "Kompisen med den <i>största poängen</i> är den kompisen som kommer ha prioritet i kontakten.\n"
+msgid ""
+"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
+"in the contact.\n"
+msgstr ""
+"Kompisen med den <i>största poängen</i> är den kompisen som kommer ha "
+"prioritet i kontakten.\n"
 
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
 msgstr "Använd senaste kompisen då poängen är samma"
@@ -11625,12 +12550,18 @@ msgstr "Kontaktprioritet"
 #. *< name
 #. *< version
 #. *< summary
-msgid "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
-msgstr "Ger möjlighet att kontrollera värdena associerade med olika kompisstatusar."
+msgid ""
+"Allows for controlling the values associated with different buddy states."
+msgstr ""
+"Ger möjlighet att kontrollera värdena associerade med olika kompisstatusar."
 
 #. *< description
-msgid "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies in contact priority computations."
-msgstr "Ger möjlighet att ändra poängvärdena på inaktiv/frånvarande/utloggad-status för kompisar som konkurerar om kontaktprioritet."
+msgid ""
+"Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
+"in contact priority computations."
+msgstr ""
+"Ger möjlighet att ändra poängvärdena på inaktiv/frånvarande/utloggad-status "
+"för kompisar som konkurerar om kontaktprioritet."
 
 msgid "Conversation Colors"
 msgstr "Konversationsfärger"
@@ -11673,8 +12604,12 @@ msgstr "Konversationsplacering"
 msgstr "Konversationsplacering"
 
 #. Translators: "New conversations" should match the text in the preferences dialog and "By conversation count" should be the same text used above
-msgid "Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By conversation count\"."
-msgstr "Observera: Inställningen för \"Nya konversationer\" måste vara \"Efter konversationsantal\"."
+msgid ""
+"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
+"conversation count\"."
+msgstr ""
+"Observera: Inställningen för \"Nya konversationer\" måste vara \"Efter "
+"konversationsantal\"."
 
 msgid "Number of conversations per window"
 msgstr "Antal konversationer per fönster"
@@ -11698,8 +12633,12 @@ msgstr "Extra konversationsplaceringsmö
 
 #. *< summary
 #. * description
-msgid "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs and Chats"
-msgstr "Begränsa antalet konversationer per fönster med möjlighet att separera snabbmeddelanden och chattar"
+msgid ""
+"Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
+"and Chats"
+msgstr ""
+"Begränsa antalet konversationer per fönster med möjlighet att separera "
+"snabbmeddelanden och chattar"
 
 #. Configuration frame
 msgid "Mouse Gestures Configuration"
@@ -11732,19 +12671,18 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
-"Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
-"\n"
-"Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
-"Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
-"Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
+"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle "
+"mouse button to perform certain actions:\n"
+" • Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
+" • Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
+" • Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
 msgstr ""
-"Gör det möjligt att använda musgester i konversationsfönster.\n"
-"Dra musen med mittersta knappen nedtryckt för att ge olika kommandon:\n"
-"\n"
-"Dra ner och sedan till höger för att stänga konversationen.\n"
-"Dra upp och sedan till vänster för att byta till föregående konversation.\n"
-"Dra upp och sedan till höger för att byta till nästa konversation."
+"Gör det möjligt att använda musgester i konversationsfönster. Dra musen med "
+"mittersta knappen nedtryckt för att ge olika kommandon:\n"
+" • Dra ner och sedan till höger för att stänga konversationen.\n"
+" • Dra upp och sedan till vänster för att byta till föregående "
+"konversation.\n"
+" • Dra upp och sedan till höger för att byta till nästa konversation."
 
 msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Snabbmeddelanden"
@@ -11765,8 +12703,12 @@ msgstr "Välj kompis"
 msgstr "Välj kompis"
 
 #. Add the label.
-msgid "Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new person."
-msgstr "Välj en person ur adressboken som du vill lägga till denna kompis till eller skapa en ny person."
+msgid ""
+"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
+"person."
+msgstr ""
+"Välj en person ur adressboken som du vill lägga till denna kompis till eller "
+"skapa en ny person."
 
 #. Add the expander
 msgid "User _details"
@@ -11818,8 +12760,8 @@ msgstr "Ange personens information nedan
 msgid "Please enter the person's information below."
 msgstr "Ange personens information nedan."
 
-msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
-msgstr "Ange kompisens Användar-ID och kontotyp nedan."
+msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
+msgstr "Ange kompisens användarnamn och kontotyp nedan."
 
 msgid "Account type:"
 msgstr "Kontotyp:"
@@ -11878,7 +12820,9 @@ msgid "Iconifies the buddy list and your
 #. * summary
 #. * description
 msgid "Iconifies the buddy list and your conversations when you go away."
-msgstr "Gör din kompislista och dina konversationer till en ikon när du är frånvarande."
+msgstr ""
+"Gör din kompislista och dina konversationer till en ikon när du är "
+"frånvarande."
 
 msgid "Mail Checker"
 msgstr "E-post-kollare"
@@ -11887,7 +12831,8 @@ msgid "Adds a small box to the buddy lis
 msgstr "Kollar efter ny lokal e-post."
 
 msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
-msgstr "Lägger till en liten ruta till kompislistan som visar om du fått ny e-post."
+msgstr ""
+"Lägger till en liten ruta till kompislistan som visar om du fått ny e-post."
 
 msgid "Markerline"
 msgstr "Markeringslinje"
@@ -11895,6 +12840,9 @@ msgstr "Rita en linje för att indikera 
 msgid "Draw a line to indicate new messages in a conversation."
 msgstr "Rita en linje för att indikera nya meddelanden i en konversation."
 
+msgid "Jump to markerline"
+msgstr "Hoppa till brytlinje"
+
 msgid "Draw Markerline in "
 msgstr "Rita markeringlinje i "
 
@@ -11904,8 +12852,12 @@ msgstr "_Chattfönster"
 msgid "C_hat windows"
 msgstr "_Chattfönster"
 
-msgid "A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to accept."
-msgstr "En music messaging session har efterfrågats. Var god tryck på MM-ikonen för att acceptera."
+msgid ""
+"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
+"accept."
+msgstr ""
+"En music messaging session har efterfrågats. Var god tryck på MM-ikonen för "
+"att acceptera."
 
 msgid "Music messaging session confirmed."
 msgstr "Music messaging session bekräftad."
@@ -11944,15 +12896,19 @@ msgstr "Music Messaging-modul för gemen
 msgstr "Music Messaging-modul för gemensam komponering."
 
 #. * summary
-msgid "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work on a piece of music by editting a common score in real-time."
-msgstr "Music Messaging-modulen tillåter ett antal användare att samtidigt arbeta på ett stycke musik genom att editera ett gemensamt notblad i realtid."
+msgid ""
+"The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
+"on a piece of music by editting a common score in real-time."
+msgstr ""
+"Music Messaging-modulen tillåter ett antal användare att samtidigt arbeta på "
+"ett stycke musik genom att editera ett gemensamt notblad i realtid."
 
 #. ---------- "Notify For" ----------
 msgid "Notify For"
 msgstr "Rapportera i"
 
-msgid "\t_Only when someone says your screen name"
-msgstr "\tBara då någ_on nämner ditt skärmnamn"
+msgid "\t_Only when someone says your username"
+msgstr "\tBara då någ_on nämner ditt användarnamn"
 
 msgid "_Focused windows"
 msgstr "_Fokuserade fönster"
@@ -11981,6 +12937,10 @@ msgstr "_Fokusera konversationsfönstret
 msgid "R_aise conversation window"
 msgstr "_Fokusera konversationsfönstret"
 
+#. Present conversation method button
+msgid "_Present conversation window"
+msgstr "_Presentera konversationsfönster"
+
 #. ---------- "Notification Removals" ----------
 msgid "Notification Removal"
 msgstr "Ta bort rapportering"
@@ -12046,7 +13006,8 @@ msgstr ""
 "Det här är en riktigt häftig insticksmodul som gör en massa saker:\n"
 "- Den visar vem som skrivit programmet när du loggar in\n"
 "- Den vänder på all text som kommer in\n"
-"- Den sänder ett meddelande till personerna på din kompislista direkt när du loggar in"
+"- Den sänder ett meddelande till personerna på din kompislista direkt när du "
+"loggar in"
 
 msgid "Cursor Color"
 msgstr "Färg på markören"
@@ -12141,12 +13102,21 @@ msgstr "Låter dig skicka rå indata til
 msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
 msgstr "Låter dig skicka rå indata till textbaserade protokoll."
 
-msgid "Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit 'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
-msgstr "Låter dig skicka rå indata till textbaserade protokoll (XMPP, MSN, IRC, TOC). Tryck 'Enter' i inmatningsrutan för att skicka. Titta i felsökningsfönstret."
+msgid ""
+"Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit "
+"'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
+msgstr ""
+"Låter dig skicka rå indata till textbaserade protokoll (XMPP, MSN, IRC, "
+"TOC). Tryck 'Enter' i inmatningsrutan för att skicka. Titta i "
+"felsökningsfönstret."
 
 #, c-format
-msgid "You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
-msgstr "Du använder version %s av %s. Den aktuella versionen är %s. Du kan hämta den från <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
+msgid ""
+"You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it "
+"from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
+msgstr ""
+"Du använder version %s av %s. Den aktuella versionen är %s. Du kan hämta den "
+"från <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
 
 #, c-format
 msgid "<b>ChangeLog:</b><br>%s"
@@ -12171,9 +13141,36 @@ msgstr "Kontrollerar periodiskt om ny ve
 msgstr "Kontrollerar periodiskt om ny version har släppts."
 
 #. * description
-msgid "Checks periodically for new releases and notifies the user with the ChangeLog."
-msgstr "Kontrollerar periodiskt om ny version har släppts och rapporterar förändringsloggen till användaren."
+msgid ""
+"Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
+"ChangeLog."
+msgstr ""
+"Kontrollerar periodiskt om ny version har släppts och rapporterar "
+"förändringsloggen till användaren."
 
+#. *< major version
+#. *< minor version
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+msgid "Send Button"
+msgstr "Skicka-knapp"
+
+# Var/Vad?
+#. *< name
+#. *< version
+msgid "Conversation Window Send Button."
+msgstr ""
+
+#. *< summary
+msgid ""
+"Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended "
+"for when no physical keyboard is present."
+msgstr "Lägger till en \"Skicka\" knapp till konversationsfönstret. "
+
 msgid "Duplicate Correction"
 msgstr "Dublettkorrigering"
 
@@ -12206,7 +13203,8 @@ msgid "_Exact case match (uncheck for au
 
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
-msgstr "_Exakt skriftlägeskäbslighet (avmarkera för automatisk skriftlägesavkänning)"
+msgstr ""
+"_Exakt skriftlägeskäbslighet (avmarkera för automatisk skriftlägesavkänning)"
 
 msgid "Only replace _whole words"
 msgstr "Ersätt endast _hela ord"
@@ -12299,8 +13297,12 @@ msgstr "Personifiera tidsformatsstämpel
 msgstr "Personifiera tidsformatsstämpeln för meddelandet."
 
 #. * description
-msgid "This plugin allows the user to customize conversation and logging message timestamp formats."
-msgstr "Denna modul tillåter användaren att personifiera konversationernas och loggarnas tidsstämpelformat."
+msgid ""
+"This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
+"timestamp formats."
+msgstr ""
+"Denna modul tillåter användaren att personifiera konversationernas och "
+"loggarnas tidsstämpelformat."
 
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Ogenomskinlighet:"
@@ -12348,11 +13350,13 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and the buddy list.\n"
+"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and "
+"the buddy list.\n"
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Denna insticksmodul gör det möjligt att använda alfagenomskinlighet på konversationsfönster och kompislistan.\n"
+"Denna insticksmodul gör det möjligt att använda alfagenomskinlighet på "
+"konversationsfönster och kompislistan.\n"
 "\n"
 "* Observera: Denna insticksmodul kräver Win2000 eller senare."
 
@@ -12387,8 +13391,11 @@ msgstr "Inställningar specifika för Pi
 msgid "Options specific to Pidgin for Windows."
 msgstr "Inställningar specifika för Pidgin i Windows."
 
-msgid "Provides options specific to Pidgin for Windows , such as buddy list docking."
-msgstr "Tillhandahåller insällningar specifika för Pidgion i Windows såsom dockning av kompislistan."
+msgid ""
+"Provides options specific to Pidgin for Windows , such as buddy list docking."
+msgstr ""
+"Tillhandahåller insällningar specifika för Pidgion i Windows såsom dockning "
+"av kompislistan."
 
 msgid "<font color='#777777'>Logged out.</font>"
 msgstr "<font color='#777777'>Loggade ut.</font>"
@@ -12426,22 +13433,3 @@ msgstr "Denna modul är användbar vid f
 #. * description
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Denna modul är användbar vid felsökning av XMPP serverar och klienter."
-
-#~ msgid "_Merge"
-#~ msgstr "_Slå ihop"
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
-#~ "buddy list. You may optionally enter an alias, or nickname, for the "
-#~ "buddy. The alias will be displayed in place of the screen name whenever "
-#~ "possible.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ange användar-ID för den kompis du vill lägga till i din kompislista. Du "
-#~ "kan också ange ett alias eller ett smeknamn på kompisen. Detta alias "
-#~ "kommer att visas i stället för användar-ID när det är möjligt.\n"
-#~ msgid "A_ccount:"
-#~ msgstr "_Konto:"
-#~ msgid "Screen name sent"
-#~ msgstr "Användar-ID skickat"
-#~ msgid "Screen name"
-#~ msgstr "Skärmnamn"
-


More information about the Commits mailing list