pidgin: ee4e5781: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Tue Feb 16 17:40:35 EST 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: ee4e5781671a1a817284d4d4b59043666e519143
Ancestor: fb0da166af19e492ee1fa217e846d132310115c2
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-02-16T22:36:52
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/ee4e5781671a1a817284d4d4b59043666e519143

Modified files:
        po/ca.po

ChangeLog: 

Catalan translation updated.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	b4c0fb361eec7a29af0d68daa9857cc3f5830b51
+++ po/ca.po	471034d3188ad644bd0631931f163577ad06f024
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-29 22:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-29 22:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-16 09:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-16 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1987,6 +1987,9 @@ msgstr "%s no ?s un fitxer normal, no s
 msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
 msgstr "%s no ?s un fitxer normal, no se sobreescriur?.\n"
 
+msgid "File is not readable."
+msgstr "No ha estat possible llegir el fitxer."
+
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you %s (%s)"
 msgstr "%s us vol enviar %s (%s)"
@@ -3845,6 +3848,13 @@ msgstr "El servidor requereix autenticac
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "El servidor requereix autenticaci? de text sobre un flux no xifrat"
 
+#. This should never happen!
+msgid "Invalid response from server"
+msgstr "La resposta del servidor no ?s v?lida"
+
+msgid "Server does not use any supported authentication method"
+msgstr "No hi ha cap m?tode d'autenticaci? compatible amb aquest servidor"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection.  Allow "
@@ -3856,25 +3866,35 @@ msgstr "Autenticaci? de text"
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Autenticaci? de text"
 
-msgid "SASL authentication failed"
-msgstr "Ha fallat l'autenticaci? SASL"
-
-msgid "Invalid response from server"
-msgstr "La resposta del servidor no ?s v?lida"
-
-msgid "Server does not use any supported authentication method"
-msgstr "No hi ha cap m?tode d'autenticaci? compatible amb aquest servidor"
-
 msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
 msgstr "Requeriu xifratge, per? no est? disponible en aquest servidor."
 
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Repte del servidor inv?lid"
 
+msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
+msgstr "El servidor creu que s'ha completat l'autenticaci?, per? el client no"
+
+msgid "SASL authentication failed"
+msgstr "Ha fallat l'autenticaci? SASL"
+
 #, c-format
 msgid "SASL error: %s"
 msgstr "Error SASL: %s"
 
+# FIXME: canonicalize -> normalitzar (josep)
+msgid "Unable to canonicalize username"
+msgstr "No s'ha pogut normalitzar el nom d'usuari"
+
+msgid "Unable to canonicalize password"
+msgstr "No s'ha pogut normalitzar la contrasenya"
+
+msgid "Malicious challenge from server"
+msgstr "Desafiament malici? del servidor"
+
+msgid "Unexpected response from server"
+msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor"
+
 msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
 msgstr "El gestor de connexions BOSH ha tancat la connexi?."
 
@@ -3975,13 +3995,17 @@ msgstr "Recurs"
 msgid "Resource"
 msgstr "Recurs"
 
-#, c-format
-msgid "%s ago"
-msgstr "fa %s"
+# FIXME
+msgid "Uptime"
+msgstr "Temps connectat"
 
 msgid "Logged Off"
 msgstr "Desconnectat"
 
+#, c-format
+msgid "%s ago"
+msgstr "fa %s"
+
 # Segons la viquip?dia
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Nom del mig"
@@ -4172,13 +4196,6 @@ msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (
 msgid "Ping timed out"
 msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (ping)"
 
-msgid ""
-"Unable to find alternative XMPP connection methods after failing to connect "
-"directly."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar cap m?tode alternatiu de connexi? XMPP despr?s de no "
-"haver pogut connectar directament."
-
 msgid "Invalid XMPP ID"
 msgstr "ID de l'XMPP inv?lid"
 
@@ -4734,6 +4751,11 @@ msgstr "(Codi %s)"
 msgid "(Code %s)"
 msgstr "(Codi %s)"
 
+msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
+msgstr ""
+"No es pot enviar una de les emoticones personalitzades del missatge at?s que "
+"?s massa llarga."
+
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Error en l'an?lisi de l'XML"
 
@@ -4776,13 +4798,13 @@ msgid "An error occurred on the in-band 
 msgstr "Us han fet fora (%s)"
 
 msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha produit un error en el fluxe de transfer?ncia de dades en banda\n"
 
 msgid "Transfer was closed."
 msgstr "La transfer?ncia s'ha tancat."
 
 msgid "Failed to open in-band bytestream"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fluxe de transfer?ncia de dades en banda"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
@@ -5149,6 +5171,10 @@ msgstr "El vostre nom amist?s nou d'MSN
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "El vostre nom amist?s nou d'MSN ?s massa llarg."
 
+#, c-format
+msgid "Set friendly name for %s."
+msgstr "Establiu el nom amist?s de %s."
+
 msgid "Set your friendly name."
 msgstr "Establiu el vostre nom amist?s."
 
@@ -6771,8 +6797,11 @@ msgstr "Port en el servidor"
 msgid "Server port"
 msgstr "Port en el servidor"
 
-#. Note to translators: %s in this string is a URL
 #, c-format
+msgid "Received unexpected response from %s: %s"
+msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s: %s"
+
+#, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s"
 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s"
 
@@ -6790,6 +6819,13 @@ msgstr "S'ha produ?t un error en sol?l
 msgid "Error requesting %s: %s"
 msgstr "S'ha produ?t un error en sol?licitar %s: %s"
 
+msgid ""
+"Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but this "
+"client does not currently support CAPTCHAs."
+msgstr ""
+"El servidor requereix que ompliu el CAPTCHA per poder entrar, per? aquest "
+"client encara no permet l'?s de CAPTCHA."
+
 msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
 msgstr "AOL no permet que us autentiqueu amb aquest nom d'usuari aqu?"
 
@@ -7352,13 +7388,6 @@ msgstr ""
 "[No s'ha pogut mostrar el missatge d'aquest usuari perqu? contenia car?cters "
 "inv?lids.]"
 
-msgid ""
-"The last action you attempted could not be performed because you are over "
-"the rate limit. Please wait 10 seconds and try again.\n"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut realitzar la darrera acci? que hav?eu intentat perqu? esteu "
-"per sobre del l?mit. Espereu 10 segons i torneu-ho a provar.\n"
-
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Se us ha desconnectat de la conversa %s."
@@ -12040,15 +12069,15 @@ msgstr "Lasi?"
 msgid "Lao"
 msgstr "Lasi?"
 
-msgid "Lithuanian"
-msgstr "Litu?"
-
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedoni"
 
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongol"
 
+msgid "Marathi"
+msgstr "Marathi"
+
 msgid "Malay"
 msgstr "Malai"
 
@@ -12067,6 +12096,9 @@ msgstr "Occit?"
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occit?"
 
+msgid "Oriya"
+msgstr "Oriya"
+
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Punjabi"
 
@@ -12148,6 +12180,9 @@ msgstr "Amh?ric"
 msgid "Amharic"
 msgstr "Amh?ric"
 
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litu?"
+
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant al %s"
@@ -13816,6 +13851,10 @@ msgstr "_Desa el fitxer"
 msgid "_Save File"
 msgstr "_Desa el fitxer"
 
+# Nota: com que ?s una pissarra, fem servir esborrar.
+msgid "Do you really want to clear?"
+msgstr "Esteu segur que voleu esborrar-ho?"
+
 msgid "Select color"
 msgstr "Seleccioneu un color"
 
@@ -15036,6 +15075,20 @@ msgstr "Aquest connector ?s ?til per a
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Aquest connector ?s ?til per a depurar servidors i clients XMPP."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to find alternative XMPP connection methods after failing to "
+#~ "connect directly."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut trobar cap m?tode alternatiu de connexi? XMPP despr?s de no "
+#~ "haver pogut connectar directament."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The last action you attempted could not be performed because you are over "
+#~ "the rate limit. Please wait 10 seconds and try again.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut realitzar la darrera acci? que hav?eu intentat perqu? esteu "
+#~ "per sobre del l?mit. Espereu 10 segons i torneu-ho a provar.\n"
+
 #~ msgid "(Default)"
 #~ msgstr "(Predeterminat)"
 


More information about the Commits mailing list