pidgin: bd6b8b4e: Updated Catalan Valencian translation by...

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Wed Feb 17 03:01:39 EST 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: bd6b8b4ed0906def9de21881ca093a13268c1521
Ancestor: ee4e5781671a1a817284d4d4b59043666e519143
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-02-17T07:59:03
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/bd6b8b4ed0906def9de21881ca093a13268c1521

Modified files:
    po/ca at valencia.po

ChangeLog: 

Updated Catalan Valencian translation by Toni Hermoso.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca at valencia.po	31f8d13d08008a2a4525dfbcb9c37ce78939d9db
+++ po/ca at valencia.po	c91bca2938ab3fb975f402508e397f2f80f02881
@@ -3,7 +3,7 @@
 # Copyright (C) unknown, Robert Millan <zeratul2 at wanadoo.es>
 # Copyright (C) December 2003 (from 2003-12-12 until 2003-12-18),
 #        January (2004-01-07,12), Xan <dxpublica at telefonica.net>
-# Copyright (c) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
+# Copyright (c) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
 #        Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>
 #
 # This file is distributed under the same license as the Pidgin package.
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-28 18:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-28 21:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-16 09:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-16 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgstr ""
 "Forma d'?s: %s [OPCI?]...\n"
 "\n"
 " -c, --config=DIR  utilitza DIR per als fitxers de configuraci?\n"
-" -d, --debug     mostra missatges de depuraci? a la eixida d'error\n"
+" -d, --debug     mostra missatges de depuraci? a l'eixida d'error\n"
 "           est?ndard \n"
 " -h, --help     mostra esta ajuda i ix\n"
 " -n, --nologin    no entra autom?ticament\n"
@@ -1987,6 +1987,9 @@ msgstr "%s no ?s un fitxer normal, no s
 msgid "%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.\n"
 msgstr "%s no ?s un fitxer normal, no se sobreescriur?.\n"
 
+msgid "File is not readable."
+msgstr "No ha estat possible llegir el fitxer."
+
 #, c-format
 msgid "%s wants to send you %s (%s)"
 msgstr "%s vos vol enviar %s (%s)"
@@ -2337,7 +2340,7 @@ msgid "_Save"
 msgstr "Estableix el par?metre d'acceptaci? autom?tica"
 
 msgid "_Save"
-msgstr "De_sa"
+msgstr "Al_?a"
 
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel?la"
@@ -2680,11 +2683,11 @@ msgstr ""
 "WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
 "at your own risk!"
 msgstr ""
-"Quan es visualitzin els registres, este connector inclour? registres "
+"Quan es visualitzen els registres, este connector inclour? registres "
 "d'altres clients de MI. De moment, es poden incloure els d'Adium, MSN "
 "Messenger, aMSN, i Trillian.\n"
 "\n"
-"Av?s: este connector encara est? en desenvolupament i pot ser que es pengi."
+"Av?s: este connector encara est? en desenvolupament i pot ser que es penge."
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
 msgstr "Carregador de connectors Mono"
@@ -3845,6 +3848,13 @@ msgstr "El servidor requereix autenticac
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "El servidor requereix autenticaci? de text sobre un flux no xifrat"
 
+#. This should never happen!
+msgid "Invalid response from server"
+msgstr "La resposta del servidor no ?s v?lida"
+
+msgid "Server does not use any supported authentication method"
+msgstr "No hi ha cap m?tode d'autenticaci? compatible amb este servidor"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
@@ -3856,25 +3866,35 @@ msgstr "Autenticaci? de text"
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Autenticaci? de text"
 
-msgid "SASL authentication failed"
-msgstr "Ha fallat l'autenticaci? SASL"
-
-msgid "Invalid response from server"
-msgstr "La resposta del servidor no ?s v?lida"
-
-msgid "Server does not use any supported authentication method"
-msgstr "No hi ha cap m?tode d'autenticaci? compatible amb este servidor"
-
 msgid "You require encryption, but it is not available on this server."
 msgstr "Requeriu xifratge, per? no est? disponible en este servidor."
 
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Repte del servidor inv?lid"
 
+msgid "Server thinks authentication is complete, but client does not"
+msgstr "El servidor creu que s'ha completat l'autenticaci?, per? el client no"
+
+msgid "SASL authentication failed"
+msgstr "Ha fallat l'autenticaci? SASL"
+
 #, c-format
 msgid "SASL error: %s"
 msgstr "Error SASL: %s"
 
+# FIXME: canonicalize -> normalitzar (josep)
+msgid "Unable to canonicalize username"
+msgstr "No s'ha pogut normalitzar el nom d'usuari"
+
+msgid "Unable to canonicalize password"
+msgstr "No s'ha pogut normalitzar la contrasenya"
+
+msgid "Malicious challenge from server"
+msgstr "Desafiament malici? del servidor"
+
+msgid "Unexpected response from server"
+msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada del servidor"
+
 msgid "The BOSH connection manager terminated your session."
 msgstr "El gestor de connexions BOSH ha tancat la connexi?."
 
@@ -3975,13 +3995,17 @@ msgstr "Recurs"
 msgid "Resource"
 msgstr "Recurs"
 
-#, c-format
-msgid "%s ago"
-msgstr "fa %s"
+# FIXME
+msgid "Uptime"
+msgstr "Temps connectat"
 
 msgid "Logged Off"
 msgstr "Desconnectat"
 
+#, c-format
+msgid "%s ago"
+msgstr "fa %s"
+
 # Segons la viquip?dia
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Nom del mig"
@@ -4172,13 +4196,6 @@ msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (
 msgid "Ping timed out"
 msgstr "S'ha esgitat el temps d'espera (ping)"
 
-msgid ""
-"Unable to find alternative XMPP connection methods after failing to connect "
-"directly."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut trobar cap m?tode alternatiu de connexi? XMPP despr?s de no "
-"haver pogut connectar directament."
-
 msgid "Invalid XMPP ID"
 msgstr "ID de l'XMPP inv?lid"
 
@@ -4734,6 +4751,11 @@ msgstr "(Codi %s)"
 msgid "(Code %s)"
 msgstr "(Codi %s)"
 
+msgid "A custom smiley in the message is too large to send."
+msgstr ""
+"No es pot enviar una de les emoticones personalitzades del missatge at?s que "
+"?s massa llarga."
+
 msgid "XML Parse error"
 msgstr "Error en l'an?lisi de l'XML"
 
@@ -4776,13 +4798,13 @@ msgid "An error occurred on the in-band 
 msgstr "Vos han fet fora (%s)"
 
 msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
-msgstr ""
+msgstr "S'ha produit un error en el fluxe de transfer?ncia de dades en banda\n"
 
 msgid "Transfer was closed."
 msgstr "La transfer?ncia s'ha tancat."
 
 msgid "Failed to open in-band bytestream"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fluxe de transfer?ncia de dades en banda"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
@@ -5133,15 +5155,15 @@ msgid "Nudge"
 "no est? implementat."
 
 msgid "Nudge"
-msgstr "Donar un colp de colze"
+msgstr "Donar un cop de colze"
 
 #, c-format
 msgid "%s has nudged you!"
-msgstr "%s vos ha donat un colp de colze!"
+msgstr "%s vos ha donat un cop de colze!"
 
 #, c-format
 msgid "Nudging %s..."
-msgstr "S'est? donant un colp de colze a %s..."
+msgstr "S'est? donant un cop de colze a %s..."
 
 msgid "Email Address..."
 msgstr "Correu electr?nic..."
@@ -5149,6 +5171,10 @@ msgstr "El vostre nom amist?s nou d'MSN
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "El vostre nom amist?s nou d'MSN ?s massa llarg."
 
+#, c-format
+msgid "Set friendly name for %s."
+msgstr "Establiu el nom amist?s de %s."
+
 msgid "Set your friendly name."
 msgstr "Establiu el vostre nom amist?s."
 
@@ -5483,7 +5509,7 @@ msgid "nudge: nudge a user to get their 
 msgstr "Mostra emoticones personalitzades"
 
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
-msgstr "nudge: doneu un colp de colze a un usuari perqu? vos pare atenci?"
+msgstr "nudge: doneu un cop de colze a un usuari perqu? vos pare atenci?"
 
 msgid "Windows Live ID authentication:Unable to connect"
 msgstr "Autenticaci? amb el Windows Live ID: no s'ha pogut connectar"
@@ -5493,7 +5519,7 @@ msgid "%s just sent you a Nudge!"
 
 #, c-format
 msgid "%s just sent you a Nudge!"
-msgstr "%s vos ha donat un colp de colze!"
+msgstr "%s vos ha donat un cop de colze!"
 
 msgid "The following users are missing from your addressbook"
 msgstr "Manquen estos usuaris a la vostra llista d'amics"
@@ -6346,7 +6372,7 @@ msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!
 msgstr "Este nom d'usuari est? disponible. Voleu fer-lo servir?"
 
 msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!"
-msgstr "Una vegada l'hagueu establit no el podreu canviar!"
+msgstr "Un cop l'hagueu establit no el podreu canviar!"
 
 msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
 msgstr "MySpaceIM - Establiu un nom d'usuari"
@@ -6771,8 +6797,11 @@ msgstr "Port en el servidor"
 msgid "Server port"
 msgstr "Port en el servidor"
 
-#. Note to translators: %s in this string is a URL
 #, c-format
+msgid "Received unexpected response from %s: %s"
+msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s: %s"
+
+#, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s"
 msgstr "S'ha rebut una resposta inesperada de %s"
 
@@ -6790,6 +6819,13 @@ msgstr "S'ha produ?t un error en sol?l
 msgid "Error requesting %s: %s"
 msgstr "S'ha produ?t un error en sol?licitar %s: %s"
 
+msgid ""
+"Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but this "
+"client does not currently support CAPTCHAs."
+msgstr ""
+"El servidor requereix que ompliu el CAPTCHA per poder entrar, per? este "
+"client encara no permet l'?s de CAPTCHA."
+
 msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
 msgstr "AOL no permet que vos autentiqueu amb este nom d'usuari ac?"
 
@@ -7352,13 +7388,6 @@ msgstr ""
 "[No s'ha pogut mostrar el missatge d'este usuari perqu? contenia car?cters "
 "inv?lids.]"
 
-msgid ""
-"The last action you attempted could not be performed because you are over "
-"the rate limit. Please wait 10 seconds and try again.\n"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut realitzar la darrera acci? que hav?eu intentat perqu? esteu "
-"per sobre del l?mit. Espereu 10 segons i torneu-ho a provar.\n"
-
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
 msgstr "Se vos ha desconnectat de la conversa %s."
@@ -9495,10 +9524,10 @@ msgid "Let others see what services you 
 msgstr "Serveis en l?nia"
 
 msgid "Let others see what services you are using"
-msgstr "Permet que els altres vegin quins serveis feu servir"
+msgstr "Permet que els altres vegen quins serveis feu servir"
 
 msgid "Let others see what computer you are using"
-msgstr "Permet que els altres vegin quin ordinador feu servir"
+msgstr "Permet que els altres vegen quin ordinador feu servir"
 
 msgid "Your VCard File"
 msgstr "El fitxer de la vostra VCard"
@@ -9514,7 +9543,7 @@ msgstr ""
 "information. Please fill the information you would like other users to see "
 "about yourself."
 msgstr ""
-"Podeu permetre que altres usuaris vegin informaci? sobre el vostre estat en "
+"Podeu permetre que altres usuaris vegen informaci? sobre el vostre estat en "
 "l?nia, aix? com informaci? personal. Empleneu la informaci? que vulgueu que "
 "altres usuaris puguen veure."
 
@@ -10877,7 +10906,7 @@ msgid "Create _this new account on the s
 msgstr "_B?sic"
 
 msgid "Create _this new account on the server"
-msgstr "Crea _aquest compte nou al servidor"
+msgstr "Crea _este compte nou al servidor"
 
 msgid "P_roxy"
 msgstr "Servidor _intermediari"
@@ -12040,15 +12069,15 @@ msgstr "Lasi?"
 msgid "Lao"
 msgstr "Lasi?"
 
-msgid "Lithuanian"
-msgstr "Litu?"
-
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Macedoni"
 
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Mongol"
 
+msgid "Marathi"
+msgstr "Marathi"
+
 msgid "Malay"
 msgstr "Malai"
 
@@ -12067,6 +12096,9 @@ msgstr "Occit?"
 msgid "Occitan"
 msgstr "Occit?"
 
+msgid "Oriya"
+msgstr "Oriya"
+
 msgid "Punjabi"
 msgstr "Punjabi"
 
@@ -12148,6 +12180,9 @@ msgstr "Amh?ric"
 msgid "Amharic"
 msgstr "Amh?ric"
 
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Litu?"
+
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant al %s"
@@ -12780,7 +12815,7 @@ msgid "print debugging messages to stdou
 msgstr "empra DIR per a fitxers de configuraci?"
 
 msgid "print debugging messages to stdout"
-msgstr "escriu missatges de depuraci? a la eixida est?ndard"
+msgstr "escriu missatges de depuraci? a l'eixida est?ndard"
 
 msgid "force online, regardless of network status"
 msgstr "for?a estar en l?nia, independentment de l'estat de la xarxa"
@@ -13816,6 +13851,10 @@ msgstr "Al_?a el fitxer"
 msgid "_Save File"
 msgstr "Al_?a el fitxer"
 
+# Nota: com que ?s una pissarra, fem servir esborrar.
+msgid "Do you really want to clear?"
+msgstr "Esteu segur que voleu esborrar-ho?"
+
 msgid "Select color"
 msgstr "Seleccioneu un color"
 
@@ -15036,6 +15075,20 @@ msgstr "Este connector ?s ?til per a d
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Este connector ?s ?til per a depurar servidors i clients XMPP."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to find alternative XMPP connection methods after failing to "
+#~ "connect directly."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut trobar cap m?tode alternatiu de connexi? XMPP despr?s de no "
+#~ "haver pogut connectar directament."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The last action you attempted could not be performed because you are over "
+#~ "the rate limit. Please wait 10 seconds and try again.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut realitzar la darrera acci? que hav?eu intentat perqu? esteu "
+#~ "per sobre del l?mit. Espereu 10 segons i torneu-ho a provar.\n"
+
 #~ msgid "(Default)"
 #~ msgstr "(Predeterminat)"
 


More information about the Commits mailing list