pidgin: f0ff1be9: Catalan translation updated.

josep.puigdemont at gmail.com josep.puigdemont at gmail.com
Sun May 30 11:17:10 EDT 2010


-----------------------------------------------------------------
Revision: f0ff1be99607ed4c9380b8a4f2da0549ea65f7cd
Ancestor: 001baf5a55cf8ce2f642463c36cc79d93decb714
Author: josep.puigdemont at gmail.com
Date: 2010-05-30T15:11:50
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/f0ff1be99607ed4c9380b8a4f2da0549ea65f7cd

Modified files:
        po/ca.po

ChangeLog: 

Catalan translation updated.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ca.po	537c0dd705de376463147ea8e1000fad6e5e98b6
+++ po/ca.po	0989a02e5cf256c5551d56684f74313516bed46d
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-25 21:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-25 21:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-30 16:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-30 16:10+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Puigdemont i Casamaj? <josep.puigdemont at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome at softcatala.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3992,6 +3992,7 @@ msgstr "Rol"
 msgstr "Rol"
 
 #. birthday
+#. birthday (required)
 msgid "Birthday"
 msgstr "Data de naixement"
 
@@ -5985,6 +5986,7 @@ msgstr "El vostre MXitID"
 msgstr "El vostre MXitID"
 
 #. pin
+#. pin (required)
 msgid "PIN"
 msgstr "PIN"
 
@@ -6060,7 +6062,7 @@ msgstr "Nom d'usuari de MXit"
 msgid "MXit Login Name"
 msgstr "Nom d'usuari de MXit"
 
-#. nick name
+#. nick name (required)
 msgid "Nick Name"
 msgstr "Sobrenom"
 
@@ -6109,7 +6111,7 @@ msgstr "Codi de seguretat"
 msgid "Security Code"
 msgstr "Codi de seguretat"
 
-#. ask for input
+#. ask for input (required)
 msgid "Enter Security Code"
 msgstr "Introdu?u el codi de seguretat"
 
@@ -6157,6 +6159,16 @@ msgstr "Habilita la pantalla de presenta
 msgid "Enable splash-screen popup"
 msgstr "Habilita la pantalla de presentaci? emergent"
 
+#. you were kicked
+msgid "You have been kicked from this MultiMX."
+msgstr "Us han fet fora d'aquest MultiMX."
+
+msgid "was kicked"
+msgstr "ha estat fet fora"
+
+msgid "_Room Name:"
+msgstr "Nom de la _Sala:"
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "S'ha trencat la connexi? a MXit. Torneu-vos a connectar."
@@ -7935,6 +7947,75 @@ msgstr ""
 "necessari per poder enviar imatges instant?nies. At?s que es revelar? la "
 "vostra adre?a IP, aix? es pot considerar un risc de privadesa."
 
+msgid "Invalid SNAC"
+msgstr "SNAC inv?lid"
+
+msgid "Rate to host"
+msgstr "Velocitat cap a l'ordinador"
+
+msgid "Rate to client"
+msgstr "Velocitat cap al client"
+
+msgid "Service unavailable"
+msgstr "Servei no disponible"
+
+msgid "Service not defined"
+msgstr "Servei no definit"
+
+msgid "Obsolete SNAC"
+msgstr "SNAC obsolet"
+
+msgid "Not supported by host"
+msgstr "El servidor no ho permet"
+
+msgid "Not supported by client"
+msgstr "El client no ho permet"
+
+msgid "Refused by client"
+msgstr "Rebutjat pel client"
+
+msgid "Reply too big"
+msgstr "Resposta massa gran"
+
+msgid "Responses lost"
+msgstr "S'han perdut respostes"
+
+msgid "Request denied"
+msgstr "Petici? denegada"
+
+msgid "Busted SNAC payload"
+msgstr "C?rrega SNAC malmesa"
+
+msgid "Insufficient rights"
+msgstr "Drets insuficients"
+
+msgid "In local permit/deny"
+msgstr "En la llista de perm?s/denegat local"
+
+msgid "Warning level too high (sender)"
+msgstr "Nivell d'av?s massa alt (remitent)"
+
+msgid "Warning level too high (receiver)"
+msgstr "Nivell d'av?s massa alt (receptor)"
+
+msgid "User temporarily unavailable"
+msgstr "Usuari no disponible temporalment"
+
+msgid "No match"
+msgstr "Cap coincid?ncia"
+
+msgid "List overflow"
+msgstr "Sobreeiximent de la llista"
+
+msgid "Request ambiguous"
+msgstr "Petici? ambigua"
+
+msgid "Queue full"
+msgstr "Cua plena"
+
+msgid "Not while on AOL"
+msgstr "No es pot fer mentre estigui a AOL"
+
 msgid "Aquarius"
 msgstr "Aquari"
 
@@ -15388,75 +15469,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "No tens perm?s per desinstal.lar aquesta aplicaci?."
 
-#~ msgid "Invalid SNAC"
-#~ msgstr "SNAC inv?lid"
-
-#~ msgid "Rate to host"
-#~ msgstr "Velocitat cap a l'ordinador"
-
-#~ msgid "Rate to client"
-#~ msgstr "Velocitat cap al client"
-
-#~ msgid "Service unavailable"
-#~ msgstr "Servei no disponible"
-
-#~ msgid "Service not defined"
-#~ msgstr "Servei no definit"
-
-#~ msgid "Obsolete SNAC"
-#~ msgstr "SNAC obsolet"
-
-#~ msgid "Not supported by host"
-#~ msgstr "El servidor no ho permet"
-
-#~ msgid "Not supported by client"
-#~ msgstr "El client no ho permet"
-
-#~ msgid "Refused by client"
-#~ msgstr "Rebutjat pel client"
-
-#~ msgid "Reply too big"
-#~ msgstr "Resposta massa gran"
-
-#~ msgid "Responses lost"
-#~ msgstr "S'han perdut respostes"
-
-#~ msgid "Request denied"
-#~ msgstr "Petici? denegada"
-
-#~ msgid "Busted SNAC payload"
-#~ msgstr "C?rrega SNAC malmesa"
-
-#~ msgid "Insufficient rights"
-#~ msgstr "Drets insuficients"
-
-#~ msgid "In local permit/deny"
-#~ msgstr "En la llista de perm?s/denegat local"
-
-#~ msgid "Warning level too high (sender)"
-#~ msgstr "Nivell d'av?s massa alt (remitent)"
-
-#~ msgid "Warning level too high (receiver)"
-#~ msgstr "Nivell d'av?s massa alt (receptor)"
-
-#~ msgid "User temporarily unavailable"
-#~ msgstr "Usuari no disponible temporalment"
-
-#~ msgid "No match"
-#~ msgstr "Cap coincid?ncia"
-
-#~ msgid "List overflow"
-#~ msgstr "Sobreeiximent de la llista"
-
-#~ msgid "Request ambiguous"
-#~ msgstr "Petici? ambigua"
-
-#~ msgid "Queue full"
-#~ msgstr "Cua plena"
-
-#~ msgid "Not while on AOL"
-#~ msgstr "No es pot fer mentre estigui a AOL"
-
 #~ msgid "Unknown reason."
 #~ msgstr "Motiu desconegut."
 
@@ -16630,9 +16642,6 @@ msgstr "No tens perm?s per desinstal.la
 #~ msgid "You have just sent a Nudge!"
 #~ msgstr "Acabeu d'enviar un cop de colze!"
 
-#~ msgid "whacked"
-#~ msgstr "bufetejat"
-
 #~ msgid "torched"
 #~ msgstr "enc?s"
 


More information about the Commits mailing list