pidgin: f6f1584f: I grabbed the Norwegian translation from...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Mon May 9 04:35:40 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: f6f1584f72ad1c5035410dc939f2251e873b5d54
Parent:  d6053150b258c5c8b2ac60e091a7d0d1b2d9be1d
Author:  markdoliner at pidgin.im
Date:   05/09/11 04:33:42
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/f6f1584f72ad1c5035410dc939f2251e873b5d54

Changelog: 

I grabbed the Norwegian translation from Transifex. I guess we have
to save each translation by hand? It does look like they have some
kind of API we might be able to use in the future. I'll try to grab
some more translations from Transifex tomorrow.

Changes against parent d6053150b258c5c8b2ac60e091a7d0d1b2d9be1d

 patched po/ChangeLog
 patched po/nn.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	0ca91539e6abdc5b46f477b9db195131abadf90a
+++ po/ChangeLog	8bcc4337173602dd412b3db6f8ee5a252e17173d
@@ -2,6 +2,7 @@ version 2.8.0
 
 version 2.8.0
 	* English (Canadian) updated (Elliott Sales de Andrade)
+	* Norwegian Nynorsk translation updated (Yngve Spjeld Landro)
 
 version 2.7.11
 	* Afrikaans translation updated (Friedel Wolff)
============================================================
--- po/nn.po	e857b231a78aea4c8d7ee7ec96189d622ad2fd72
+++ po/nn.po	5d9c4ba10fa618df285a8ff42baf6a73d8426ec9
@@ -1,19 +1,22 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 #
-# Yngve Spjeld Landro <l10n at landro.net>, 2010, 2011.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gtranslator\n"
+"Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-10 01:13-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-08 17:03+0100\n"
-"Last-Translator: Yngve Spjeld Landro <l10n at landro.net>\n"
-"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn at lister.ping.uio.no>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-09 01:21-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-05 07:19+0000\n"
+"Last-Translator: yslandro <l10n at landro.net>\n"
+"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.net/projects/p/pidgin/"
+"team/nn/)\n"
 "Language: nn\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\\n\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
@@ -210,6 +213,9 @@ msgstr "Kallenamn (valfritt)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Kallenamn (valfritt)"
 
+msgid "Invite message (optional)"
+msgstr "Invitasjonsmelding (valfri)"
+
 msgid "Add in group"
 msgstr "Legg til i gruppe"
 
@@ -277,7 +283,6 @@ msgstr "Hent info"
 msgid "Get Info"
 msgstr "Hent info"
 
-# var: varsling
 msgid "Add Buddy Pounce"
 msgstr "Legg til venneovervaking"
 
@@ -349,7 +354,7 @@ msgid "Saved..."
 msgstr "Ny ..."
 
 msgid "Saved..."
-msgstr "Lagra..."
+msgstr "Lagra ..."
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Tilleggsprogram"
@@ -406,16 +411,16 @@ msgid "Send IM..."
 msgstr "Val"
 
 msgid "Send IM..."
-msgstr "Send lynmelding..."
+msgstr "Send lynmelding ..."
 
 msgid "Block/Unblock..."
-msgstr "Blokker/avblokker..."
+msgstr "Blokker/avblokker ..."
 
 msgid "Join Chat..."
-msgstr "Bli med i praterom..."
+msgstr "Bli med i praterom ..."
 
 msgid "View Log..."
-msgstr "Sj? p? loggen..."
+msgstr "Sj? p? loggen ..."
 
 msgid "View All Logs"
 msgstr "Vis alle loggane"
@@ -436,7 +441,7 @@ msgid "Alphabetically"
 msgstr "Etter status"
 
 msgid "Alphabetically"
-msgstr "Alfabetisk "
+msgstr "Alfabetisk"
 
 msgid "By Log Size"
 msgstr "Etter loggstorleiken"
@@ -482,7 +487,7 @@ msgstr ""
 "Check that you have write permission to the target path\n"
 msgstr ""
 "Klarte ikkje ? eksportera til fila %s.\n"
-"Sj? til at du har skriverettar til m?lbana \n"
+"Sj? til at du har skriverettar til m?lbana\n"
 
 msgid "Certificate Export Error"
 msgstr "Feil under sertifikateksporten"
@@ -519,7 +524,6 @@ msgstr "Stadfest sertifikatslettinga"
 msgid "Confirm certificate delete"
 msgstr "Stadfest sertifikatslettinga"
 
-# var: Sertifikatstyrar
 msgid "Certificate Manager"
 msgstr "Sertifikatbehandling"
 
@@ -554,7 +558,7 @@ msgid "Re-enable Account"
 "kontoen er teken i bruk att."
 
 msgid "Re-enable Account"
-msgstr "Ta kontoen i bruk att "
+msgstr "Ta kontoen i bruk att"
 
 msgid "No such command."
 msgstr "Kommandoen finst ikkje."
@@ -591,7 +595,7 @@ msgstr ""
 "%s is typing..."
 msgstr ""
 "\n"
-"%s skriv..."
+"%s skriv ..."
 
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Du har forlate dette praterommet."
@@ -625,12 +629,11 @@ msgstr "Vis tidsstempel"
 msgid "Show Timestamps"
 msgstr "Vis tidsstempel"
 
-# var: varsling...
 msgid "Add Buddy Pounce..."
-msgstr "Legg til venneovervaking..."
+msgstr "Legg til venneovervaking ..."
 
 msgid "Invite..."
-msgstr "Inviter..."
+msgstr "Inviter ..."
 
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Sl? p? logging"
@@ -651,7 +654,7 @@ msgid "Supported debug options are: plug
 msgstr[1] "Liste av %d brukarar:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: plugins version"
-msgstr "St?tta feils?kingsval er: programtilleggsutg?ver"
+msgstr "St?tta feils?kingsval er: programtilleggsutg?ver"
 
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "Kommandoen finst ikkje (i denne samanhengen)."
@@ -679,7 +682,7 @@ msgstr ""
 "say <message>: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
-"say <melding>: sender ei melding p? normal m?te, som om du ikkje nytta "
+"say <melding>: sender ei melding p? normal m?te som om du ikkje nytta "
 "ein kommando."
 
 msgid "me <action>: Send an IRC style action to a buddy or chat."
@@ -729,11 +732,10 @@ msgstr ""
 "cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
 msgstr ""
 "msgcolor <klasse> <forgrunn> <bakgrunn>: vel fargen til "
-"dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br>  <"
-"klasse>: ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br>  <"
-"forgrunn/bakgrunn>: svart, raud, gr?n, bl?, kvit, gr?, m?rkegr?, "
-"magentaraud, cyanbl?, standard<br><br>D?ME:<br>  msgcolor send cyanbl? "
-"standard"
+"dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br>  <klasse>: "
+"ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br>  <forgrunn/"
+"bakgrunn>: svart, raud, gr?n, bl?, kvit, gr?, m?rkegr?, magentaraud, "
+"cyanbl?, standard<br><br>D?ME:<br>  msgcolor send cyanbl? standard"
 
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Klarte ikkje ? opna fila."
@@ -881,7 +883,7 @@ msgid "Calling..."
 msgstr "Systemlogg"
 
 msgid "Calling..."
-msgstr "Ringjer..."
+msgstr "Ringjer ..."
 
 msgid "Hangup"
 msgstr "Legg p?"
@@ -1001,7 +1003,6 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Opna feils?kingsvindauget og pr?v igjen for ? sj? den n?yaktige feilmeldinga."
 
-# For mykje tekst?
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Vel kva for programtillegg som skal installerast"
 
@@ -1009,7 +1010,7 @@ msgid "Install Plugin..."
 msgstr "Du kan lasta inn/ut programtillegg fr? den f?lgjande lista."
 
 msgid "Install Plugin..."
-msgstr "Installer programtillegg..."
+msgstr "Installer programtillegg ..."
 
 msgid "Configure Plugin"
 msgstr "Endra programtillegget"
@@ -1020,21 +1021,17 @@ msgid "Preferences"
 #. Back to instant-apply! I win! BU-HAHAHA!
 #. Create the window
 msgid "Preferences"
-msgstr "Innstillingar "
+msgstr "Innstillingar"
 
-# var: Skriv inn vennen du vil bli varsla om.
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
 msgstr "Skriv inn vennen du vil overvaka."
 
-# var: Nytt vennevarsel
 msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Ny venneovervaking"
 
-# var: Endra vennevarsel
 msgid "Edit Buddy Pounce"
 msgstr "Endra venneovervakinga"
 
-# var: Varsling for
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Overvaka kven"
 
@@ -1045,10 +1042,9 @@ msgstr "Vennenamn:"
 msgid "Buddy name:"
 msgstr "Vennenamn:"
 
-# merknad: her kan ein nok ikkje nytta ordet "overvaka" som er nytta i andre samanhengar
 #. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
 msgid "Pounce When Buddy..."
-msgstr "Varsla n?r vennen..."
+msgstr "Varsla n?r vennen ..."
 
 msgid "Signs on"
 msgstr "Loggar p?"
@@ -1099,26 +1095,21 @@ msgstr "Spel ein lyd"
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Spel ein lyd"
 
-# var: Vennevarsling berre n?r eg ikkje er tilgjengeleg
 msgid "Pounce only when my status is not Available"
 msgstr "Venneovervaking berre n?r statusen min er Ikkje tilgjengeleg"
 
-# Regelmessig?
 msgid "Recurring"
 msgstr "Gjentakande"
 
-# var: Klarer ikkje ? oppretta vennevarsel
 msgid "Cannot create pounce"
 msgstr "Klarer ikkje ? oppretta venneovervakinga"
 
 msgid "You do not have any accounts."
 msgstr "Du har ingen kontoar."
 
-# var: Du m? f?rst oppretta ein konto f?r du kan laga eit vennevarsel.
 msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
 msgstr "Du m? f?rst oppretta ein konto f?r du kan laga ei venneovervaking."
 
-# Er du sikker p? at du ?nskjer ? sletta varselet i %s for %s?
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s?"
 msgstr "Vil du verkeleg sletta overvakinga i %s av %s?"
@@ -1160,7 +1151,7 @@ msgid "%s has gone away. (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s has gone away. (%s)"
-msgstr "%s har g?tt vekk . (%s)"
+msgstr "%s har g?tt vekk. (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
@@ -1227,13 +1218,13 @@ msgid "Save File..."
 msgstr "Enno ikkje teken i bruk."
 
 msgid "Save File..."
-msgstr "Lagra fil..."
+msgstr "Lagra fila ..."
 
 msgid "Open File..."
-msgstr "Opna fil..."
+msgstr "Opna fil ..."
 
 msgid "Choose Location..."
-msgstr "Vel stad..."
+msgstr "Vel stad ..."
 
 msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
 msgstr "Trykk p? returtasten for ? finna fleire rom i denne kategorien."
@@ -1288,10 +1279,10 @@ msgid "Select Sound File ..."
 msgstr "(standard)"
 
 msgid "Select Sound File ..."
-msgstr "Vel lydfil..."
+msgstr "Vel lydfil ..."
 
 msgid "Sound Preferences"
-msgstr "Lydinnstillingar "
+msgstr "Lydinnstillingar"
 
 msgid "Profiles"
 msgstr "Profilar"
@@ -1358,7 +1349,7 @@ msgid "Choose..."
 msgstr "Nullstill"
 
 msgid "Choose..."
-msgstr "Vel..."
+msgstr "Vel ..."
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\""
@@ -1543,21 +1534,20 @@ msgstr ""
 "Fetching TinyURL..."
 msgstr ""
 "\n"
-"Hentar TinyURL..."
+"Hentar TinyURL ..."
 
-# Sjekk!
 #, c-format
 msgid "TinyURL for above: %s"
 msgstr "TinyURL til adressa ovanfor: %s"
 
 msgid "Please wait while TinyURL fetches a shorter URL ..."
-msgstr "Vent mens TinyURL hentar ein kortare URL ..."
+msgstr "Vent mens TinyURL hentar ei kortare adresse ..."
 
 msgid "Only create TinyURL for URLs of this length or greater"
 msgstr "Lag berre TinyURL-ar for adresser med denne eller st?rre lengd"
 
 msgid "TinyURL (or other) address prefix"
-msgstr "TinyURL-adresseprefiks (eller annan) "
+msgstr "TinyURL-adresseprefiks (eller annan)"
 
 msgid "TinyURL"
 msgstr "TinyURL"
@@ -1684,7 +1674,6 @@ msgstr "Sertifikatet er sj?lvsignert og
 msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
 msgstr "Sertifikatet er sj?lvsignert og kan ikkje kontrollerast automatisk."
 
-# !?
 msgid ""
 "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it is "
 "currently trusted."
@@ -1766,7 +1755,7 @@ msgid "_View Certificate..."
 msgstr "SSL-sertifikatstadfesting"
 
 msgid "_View Certificate..."
-msgstr "Vis _sertifikat..."
+msgstr "Vis _sertifikat ..."
 
 #, c-format
 msgid "The certificate for %s could not be validated."
@@ -1896,7 +1885,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
 msgstr ""
-"Purple sin D-BUS-tenar kj?rer ikkje p? grunn av ?rsaka som er nemnd nedanfor "
+"Purple sin D-BUS-tenar kj?rer ikkje p? grunn av ?rsaka som er nemnd nedanfor"
 
 msgid "No name"
 msgstr "Ikkje noko namn"
@@ -1931,7 +1920,6 @@ msgstr "Oppslagsprosessen blei avslutta 
 msgid "Resolver process exited without answering our request"
 msgstr "Oppslagsprosessen blei avslutta utan vi fekk svar"
 
-# la:
 #, c-format
 msgid "Error converting %s to punycode: %d"
 msgstr "Konverteringa av %s til punycode feila: %d"
@@ -1943,6 +1931,9 @@ msgstr "Ukjend ?rsak"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Ukjend ?rsak"
 
+msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
+msgstr "Avbryt namnetenaroppslag i Tor mellomtenarmodus."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reading %s: \n"
@@ -2306,7 +2297,6 @@ msgstr "Klarte ikkje ? lasta programtil
 msgid "Unable to load your plugin."
 msgstr "Klarte ikkje ? lasta programtillegget ditt."
 
-# Kr?kkete formulert.
 #, c-format
 msgid "%s requires %s, but it failed to unload."
 msgstr "%s krev %s, men det kunne ikkja lastast ut."
@@ -2347,7 +2337,7 @@ msgid "Autoaccept File Transfers..."
 msgstr "Automatisk avvis"
 
 msgid "Autoaccept File Transfers..."
-msgstr "Godta automatisk filoverf?ringar..."
+msgstr "Godta automatisk filoverf?ringar ..."
 
 #. XXX: Is there a better way than this? There really should be.
 msgid ""
@@ -2382,10 +2372,10 @@ msgid "Enter your notes below..."
 msgstr "Notat"
 
 msgid "Enter your notes below..."
-msgstr "Skriv notata dine nedanfor..."
+msgstr "Skriv notata dine nedanfor ..."
 
 msgid "Edit Notes..."
-msgstr "Endra notat..."
+msgstr "Endra notata ..."
 
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -2728,8 +2718,6 @@ msgstr "Lagra meldingar som er sende til
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
 msgstr "Lagra meldingar som er sende til ein fr?kopla brukar som eit varsel."
 
-# `? '?
-# var: Resten av meldingane vil bli lagra som varsel. Du kan endra/sletta varselet fr? `vennevarsel'-vindauget.
 msgid ""
 "The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
 "pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
@@ -2820,7 +2808,7 @@ msgid "You feel a disturbance in the for
 "meldingar til deg. Dette verkar for AIM, ICQ, XMPP, Sametime og Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
-msgstr "Du kjenner at noko kjem til ? skje..."
+msgstr "Du kjenner at noko kjem til ? skje ..."
 
 msgid "Only enable for users on the buddy list"
 msgstr "Berre for brukarar p? vennelista"
@@ -3062,7 +3050,7 @@ msgid "Save Buddylist..."
 msgstr "Klarte ikkje ? henta mark?ren.\n"
 
 msgid "Save Buddylist..."
-msgstr "Lagra vennelista..."
+msgstr "Lagra vennelista ..."
 
 msgid "Your buddylist is empty, nothing was written to the file."
 msgstr "Vennelista di er tom. Ingenting blei skrive til fila."
@@ -3078,17 +3066,16 @@ msgid "Load Buddylist..."
 msgstr "Klarte ikkje ? henta fram vennelista"
 
 msgid "Load Buddylist..."
-msgstr "Hent vennelista..."
+msgstr "Hent vennelista ..."
 
 msgid "Buddylist loaded successfully!"
 msgstr "Vennelista er henta inn."
 
-# var: Lagra venneliste...
 msgid "Save buddylist..."
-msgstr "Lagra vennelista..."
+msgstr "Lagra vennelista ..."
 
 msgid "Load buddylist from file..."
-msgstr "Hent vennelista fr? fil..."
+msgstr "Hent vennelista fr? fil ..."
 
 msgid "You must fill in all registration fields"
 msgstr "Du m? fylla ut alle registreringsfelta"
@@ -3111,7 +3098,6 @@ msgstr "Passord (om att)"
 msgid "Password (again)"
 msgstr "Passord (om att)"
 
-# ?! ;-)
 msgid "Enter captcha text"
 msgstr "Skriv teksten til tastetestbiletet"
 
@@ -3186,12 +3172,27 @@ msgstr "Endra Gadu-Gadu-passord"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Endra Gadu-Gadu-passord"
 
+msgid "Show status to:"
+msgstr "Endra statusen til:"
+
+msgid "All people"
+msgstr "Alle"
+
+msgid "Only buddies"
+msgstr "Berre venner"
+
+msgid "Change status broadcasting"
+msgstr "Endra statuskringkasting"
+
+msgid "Please, select who can see your status"
+msgstr "Vel kven som kan sj? statusen din"
+
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
 msgstr "Vel eit praterom for vennen: %s"
 
 msgid "Add to chat..."
-msgstr "Legg til praterom..."
+msgstr "Legg til praterom ..."
 
 #. 0
 #. Global
@@ -3288,10 +3289,10 @@ msgid "Find buddies..."
 msgstr "Ikkje tilkopla tenaren"
 
 msgid "Find buddies..."
-msgstr "S?k etter venner..."
+msgstr "S?k etter venner ..."
 
 msgid "Change password..."
-msgstr "Endra passord..."
+msgstr "Endra passordet ..."
 
 msgid "Upload buddylist to Server"
 msgstr "Last opp vennelista til tenaren"
@@ -3303,7 +3304,7 @@ msgid "Save buddylist to file..."
 msgstr "Slett vennelista fr? tenaren"
 
 msgid "Save buddylist to file..."
-msgstr "Lagra vennelista til fil..."
+msgstr "Lagra vennelista til fil ..."
 
 #. magic
 #. major_version
@@ -3329,6 +3330,19 @@ msgstr "GG-tenar"
 msgid "GG server"
 msgstr "GG-tenar"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Bruk ikkje kryptering"
+
+msgid "Use encryption if available"
+msgstr "Bruk kryptering om mogleg"
+
+#. TODO
+msgid "Require encryption"
+msgstr "Krev kryptering"
+
+msgid "Connection security"
+msgstr "Sambandstryggleik"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Ukjend kommando: %s"
@@ -3364,7 +3378,6 @@ msgstr "\"Dagens melding\" fr? %s"
 #. * buffer that stores what is "being sent" until the
 #. * PurpleHTTPConnection reports it is fully sent.
 #.
-#. TODO: what to do here - do we really have to disconnect?
 #. TODO: do we really want to disconnect on a failure to write?
 #, c-format
 msgid "Lost connection with server: %s"
@@ -3480,7 +3493,7 @@ msgid "Idle for"
 msgstr "Er no p?"
 
 msgid "Idle for"
-msgstr "Uverksam i "
+msgstr "Uverksam i"
 
 msgid "Online since"
 msgstr "Tilkopla sidan"
@@ -3618,8 +3631,11 @@ msgid "action <action to perform>:
 msgstr "Banking fr? %s"
 
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
-msgstr "action <handling ? utf?ra>: utf?rer ei handling."
+msgstr "action <handling ? utf?ra>: utf?rer ei handling."
 
+msgid "authserv: Send a command to authserv"
+msgstr "authserv: send ein kommando til authserv"
+
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
 "away."
@@ -3834,7 +3850,7 @@ msgid "Server does not use any supported
 msgstr "Ugyldig svar fr? tenaren"
 
 msgid "Server does not use any supported authentication method"
-msgstr "Tenaren nyttar ikkje ein autentiseringsmetode som er st?tta "
+msgstr "Tenaren nyttar ikkje ein autentiseringsmetode som er st?tta"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4325,7 +4341,6 @@ msgstr "Sinnsstemning"
 msgid "Mood"
 msgstr "Sinnsstemning"
 
-# var: Lyttar
 msgid "Now Listening"
 msgstr "Lyttar til"
 
@@ -4357,7 +4372,6 @@ msgstr "Tillat alarm"
 msgid "Allow Buzz"
 msgstr "Tillat alarm"
 
-# -namn?
 msgid "Mood Name"
 msgstr "Sinnsstemningsnamn"
 
@@ -4404,7 +4418,7 @@ msgid "Error changing password"
 msgstr "Passordet ditt er blitt endra."
 
 msgid "Error changing password"
-msgstr "Feil under endringa av passordet"
+msgstr "Klarte ikkje ? endra passordet"
 
 msgid "Change XMPP Password"
 msgstr "Endra XMPP-passord"
@@ -4413,15 +4427,15 @@ msgid "Set User Info..."
 msgstr "Skriv inn det nye passordet ditt"
 
 msgid "Set User Info..."
-msgstr "Skriv inn brukarinfo..."
+msgstr "Skriv inn brukarinfo ..."
 
 #. if (js->protocol_options & CHANGE_PASSWORD) {
 msgid "Change Password..."
-msgstr "Endra passord..."
+msgstr "Endra passordet ..."
 
 #. }
 msgid "Search for Users..."
-msgstr "S?k etter brukarar..."
+msgstr "S?k etter brukarar ..."
 
 msgid "Bad Request"
 msgstr "Ugyldig f?respurnad"
@@ -4622,7 +4636,7 @@ msgid "Buzzing %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Buzzing %s..."
-msgstr "Alarmerer %s..."
+msgstr "Alarmerer %s ..."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to initiate media with %s: invalid JID"
@@ -4677,7 +4691,7 @@ msgstr ""
 "the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
 msgstr ""
 "affiliate <brukar|eigar|admin|medlem|outcast|ingen>[kallenamn1]"
-"[kallenamn2]...: hent brukarar med ei tilknyting til rommet eller lag slik "
+"[kallenamn2] ...: hent brukarar med ei tilknyting til rommet eller lag slik "
 "tilknyting."
 
 msgid ""
@@ -4731,19 +4745,9 @@ msgstr "Domene"
 msgid "Domain"
 msgstr "Domene"
 
-msgid "Require encryption"
-msgstr "Krev kryptering"
-
-# 20101010 ylan meiner "mogleg" er betre enn "tilgjengeleg"
-msgid "Use encryption if available"
-msgstr "Bruk kryptering om mogleg"
-
 msgid "Use old-style SSL"
 msgstr "Bruk gammal SSL-stil"
 
-msgid "Connection security"
-msgstr "Sambandstryggleik"
-
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Tillat autentisering i klartekst over ukrypterte samband"
 
@@ -4762,7 +4766,6 @@ msgstr "BOSH-adresse"
 msgid "BOSH URL"
 msgstr "BOSH-adresse"
 
-# ? custom = tilpassa
 #. this should probably be part of global smiley theme settings later on,
 #. shared with MSN
 msgid "Show Custom Smileys"
@@ -4788,7 +4791,6 @@ msgstr "Meldinga til %s kom ikkje fram: 
 msgid "Message delivery to %s failed: %s"
 msgstr "Meldinga til %s kom ikkje fram: %s"
 
-# var: Jabber meldingsfeil
 msgid "XMPP Message Error"
 msgstr "XMPP-meldingsfeil"
 
@@ -4854,6 +4856,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Klarte ikkje ? senda fila til %s fordi brukaren ikkje st?ttar filoverf?ringar"
 
+#. not success
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Filoverf?ringsfeil"
 
@@ -4975,7 +4978,6 @@ msgstr "S?rgjer"
 msgid "Grieving"
 msgstr "S?rgjer"
 
-# Grinete?
 msgid "Grumpy"
 msgstr "Sur"
 
@@ -5018,7 +5020,6 @@ msgstr "Interessert"
 msgid "Interested"
 msgstr "Interessert"
 
-# Berusa?
 msgid "Intoxicated"
 msgstr "Forgifta"
 
@@ -5145,7 +5146,7 @@ msgid "Set Nickname..."
 msgstr "Vel"
 
 msgid "Set Nickname..."
-msgstr "Vel kallenamn..."
+msgstr "Vel kallenamn ..."
 
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlingar"
@@ -5302,7 +5303,7 @@ msgid "Friendly name is changing too rap
 msgstr "Uventa"
 
 msgid "Friendly name is changing too rapidly"
-msgstr "Visingsnamnet blir endra for kjapt."
+msgstr "Visingsnamnet blir endra for kjapt"
 
 msgid "Server too busy"
 msgstr "Tenaren er for oppteken"
@@ -5396,10 +5397,10 @@ msgid "Nudging %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Nudging %s..."
-msgstr "Dyttar %s..."
+msgstr "Dyttar %s ..."
 
 msgid "Email Address..."
-msgstr "E-postadresse..."
+msgstr "E-postadresse ..."
 
 msgid "Your new MSN friendly name is too long."
 msgstr "Det nye MSN-visingsnamnet ditt er for langt."
@@ -5514,7 +5515,7 @@ msgid "On the Phone"
 msgstr "Oppteken"
 
 msgid "On the Phone"
-msgstr "Taler i telefonen"
+msgstr "Taler i telefonen"
 
 msgid "Out to Lunch"
 msgstr "Er ute til lunsj"
@@ -5526,31 +5527,31 @@ msgid "Set Friendly Name..."
 msgstr "Kontortittel"
 
 msgid "Set Friendly Name..."
-msgstr "Vel visingsnamn..."
+msgstr "Vel visingsnamn ..."
 
 msgid "View Locations..."
-msgstr "Vel stader..."
+msgstr "Vel stader ..."
 
 msgid "Set Home Phone Number..."
-msgstr "Skriv inn heimetelefonnummer..."
+msgstr "Skriv inn heimetelefonnummer ..."
 
 msgid "Set Work Phone Number..."
-msgstr "Skriv inn jobbtelefonnummer..."
+msgstr "Skriv inn jobbtelefonnummer ..."
 
 msgid "Set Mobile Phone Number..."
-msgstr "Skriv inn mobiltelefonnummer..."
+msgstr "Skriv inn mobiltelefonnummer ..."
 
 msgid "Enable/Disable Mobile Devices..."
-msgstr "Ta i bruk / ta vekk mobile einingar..."
+msgstr "Ta i bruk / ta vekk mobile einingar ..."
 
 msgid "Allow/Disallow Multiple Logins..."
 msgstr "Tillat/avsl? fleire samstundes p?loggingar ..."
 
 msgid "Allow/Disallow Mobile Pages..."
-msgstr "Tillat/avsl? mobilsider..."
+msgstr "Tillat/avsl? mobilsider ..."
 
 msgid "View Blocked Text..."
-msgstr "Vis blokkert tekst..."
+msgstr "Vis blokkert tekst ..."
 
 msgid "Open Hotmail Inbox"
 msgstr "Opna Hotmail-innkorga"
@@ -5572,18 +5573,6 @@ msgstr "Klarer ikkje ? leggja til"
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Klarer ikkje ? leggja til"
 
-msgid "Authorization Request Message:"
-msgstr "Godtakingf?respurnad:"
-
-msgid "Please authorize me!"
-msgstr "Gjer vel og godta meg."
-
-#. *
-#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
-#.
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
-
 msgid "Error retrieving profile"
 msgstr "Klarte ikkje ? henta profilen"
 
@@ -5627,7 +5616,7 @@ msgid "Humor"
 msgstr "Mote"
 
 msgid "Humor"
-msgstr "Humor"
+msgstr "Sinnsstemning"
 
 msgid "Music"
 msgstr "Musikk"
@@ -5653,7 +5642,6 @@ msgstr "Heimeadresse"
 msgid "Home Address"
 msgstr "Heimeadresse"
 
-# var: Personleg mobil
 msgid "Personal Mobile"
 msgstr "Privat mobil"
 
@@ -5663,7 +5651,6 @@ msgstr "Privat e-postadresse"
 msgid "Personal Email"
 msgstr "Privat e-postadresse"
 
-# var: Personleg pratenett
 msgid "Personal IM"
 msgstr "Privat prateadresse"
 
@@ -5765,7 +5752,7 @@ msgid "Allow connecting from multiple lo
 msgstr "Tillat direkte samband"
 
 msgid "Allow connecting from multiple locations"
-msgstr "Tillat samstundes tilkoplingar fr? fleire stader "
+msgstr "Tillat samstundes tilkoplingar fr? fleire stader"
 
 msgid "nudge: nudge a user to get their attention"
 msgstr "nudge: dytta til ein brukar for ? f? merksemda hans/hennar"
@@ -5797,6 +5784,9 @@ msgstr "Mobilmeldinga blei ikkje sendt s
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Mobilmeldinga blei ikkje sendt sidan ho var for lang."
 
+msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
+msgstr "Mobilmeldinga blei ikkje sendt grunna ein ukjend feil."
+
 #, c-format
 msgid ""
 "The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
@@ -5957,18 +5947,6 @@ msgstr "Det oppgjevne brukarnamnet er ug
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Det oppgjevne brukarnamnet er ugyldig."
 
-msgid "The PIN you entered is invalid."
-msgstr "Du skreiv inn ein ugyldig PIN."
-
-msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
-msgstr "Du skreiv inn ein PIN med ulovleg lengd [4-10]."
-
-msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
-msgstr "PIN er ugyldig - kan berre innehalda tala [0-9]."
-
-msgid "The two PINs you entered do not match."
-msgstr "Dei to PIN-ane du skreiv inn samsvarer ikkje."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Visingsnamnet du skreiv er ugyldig."
 
@@ -5989,36 +5967,66 @@ msgstr "Profilopplysningane dine er ikkj
 msgid "Your profile information is not yet retrieved. Please try again later."
 msgstr "Profilopplysningane dine er ikkje henta enno. Pr?v igjen seinare."
 
-msgid "Your UID"
-msgstr "UID-en din"
-
-#. pin
-#. pin (required)
-msgid "PIN"
-msgstr "PIN"
-
-msgid "Verify PIN"
-msgstr "Stadfest PIN"
-
 #. display name
 #. nick name (required)
 msgid "Display Name"
 msgstr "Visingsnamn"
 
-#. hidden
-msgid "Hide my number"
-msgstr "Skjul nummeret mitt"
+#. about me
+msgid "About Me"
+msgstr "Om meg"
 
+#. where I live
+msgid "Where I Live"
+msgstr "Kor eg bur"
+
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
 msgstr "Mobilnummer"
 
-msgid "Update your Profile"
-msgstr "Oppdater profilen din"
+#. is searchable
+msgid "Can be searched"
+msgstr "Kan bli s?kt ig"
 
-msgid "Here you can update your MXit profile"
-msgstr "Her kan du oppdatera MXit-profilen din"
+#. is suggestable
+msgid "Can be suggested"
+msgstr "Kan bli foresl?tt"
 
+msgid "Update your MXit Profile"
+msgstr "Oppdater MXit-profilen din"
+
+msgid "The PIN you entered is invalid."
+msgstr "Du skreiv inn ein ugyldig PIN."
+
+msgid "The PIN you entered has an invalid length [4-10]."
+msgstr "Du skreiv inn ein PIN med ulovleg lengd [4-10]."
+
+msgid "The PIN is invalid. It should only consist of digits [0-9]."
+msgstr "PIN er ugyldig - kan berre innehalda tala [0-9]."
+
+msgid "The two PINs you entered do not match."
+msgstr "Dei to PIN-ane du skreiv inn samsvarer ikkje."
+
+#. show error to user
+msgid "PIN Update Error"
+msgstr "PIN-oppdateringsfeil"
+
+#. pin
+#. pin (required)
+msgid "PIN"
+msgstr "PIN"
+
+#. verify pin
+msgid "Verify PIN"
+msgstr "Stadfest PIN"
+
+#. (reference: "libpurple/request.h")
+msgid "Change PIN"
+msgstr "Endra PIN"
+
+msgid "Change MXit PIN"
+msgstr "Endra MXit-PIN"
+
 msgid "View Splash"
 msgstr "Syn oppstartsbilete"
 
@@ -6028,17 +6036,41 @@ msgstr "Om"
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
+msgid "Search for user"
+msgstr "S?k etter brukar"
+
+msgid "Search for a MXit contact"
+msgstr "S?k etter MXit-kontakt"
+
+msgid "Type search information"
+msgstr "Skriv s?kjeopplysningane"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_S?k"
+
 #. display / change profile
 msgid "Change Profile..."
-msgstr "Endra profilen..."
+msgstr "Endra profilen ..."
 
+#. change PIN
+msgid "Change PIN..."
+msgstr "Endra PIN ..."
+
+#. suggested friends
+msgid "Suggested friends..."
+msgstr "F?reslegne venner ..."
+
+#. search for contacts
+msgid "Search for contacts..."
+msgstr "S?k etter kontaktar ..."
+
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
-msgstr "Syn opningsbiletet..."
+msgstr "Syn opningsbiletet ..."
 
 #. display plugin version
 msgid "About..."
-msgstr "Om..."
+msgstr "Om ..."
 
 #. the file is too big
 msgid "The file you are trying to send is too large!"
@@ -6059,11 +6091,10 @@ msgid "Connecting..."
 "Klarer ikkje ? kopla til MXit-tenaren. Kontroller tenarinnstillingane dine."
 
 msgid "Connecting..."
-msgstr "Koplar til..."
+msgstr "Koplar til ..."
 
-#, fuzzy
 msgid "The Display Name you entered is too short."
-msgstr "Visingsnamnet du skreiv er ugyldig."
+msgstr "Visingsnamnet du skreiv er for kort."
 
 msgid "The PIN you entered has an invalid length [7-10]."
 msgstr "PIN-en du skreiv nyttar ei ulovleg lengd [7-10]."
@@ -6131,24 +6162,23 @@ msgid "Retrieving User Information..."
 msgstr "MXit-kontovalidering"
 
 msgid "Retrieving User Information..."
-msgstr "Hentar brukaropplysningar..."
+msgstr "Hentar brukaropplysningar ..."
 
-#. you were kicked
+msgid "was kicked"
+msgstr "blei sparka ut"
+
 msgid "You have been kicked from this MultiMX."
 msgstr "Du er blitt sparka ut fr? denne MultiMX-en."
 
-msgid "was kicked"
-msgstr "blei sparka ut"
-
 msgid "_Room Name:"
 msgstr "Rom_namn:"
 
 #. Display system message in chat window
 msgid "You have invited"
-msgstr "Du har invitert "
+msgstr "Du har invitert"
 
 msgid "Loading menu..."
-msgstr "Lastar menyen..."
+msgstr "Lastar menyen ..."
 
 msgid "Status Message"
 msgstr "Statusmelding"
@@ -6160,21 +6190,18 @@ msgstr "Skjult nummer"
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Skjult nummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "No profile available"
-msgstr "Ikkje tilgjengeleg"
+msgstr "Ingen profil er tilgjengeleg"
 
-#, fuzzy
 msgid "This contact does not have a profile."
-msgstr "Denne kontoen har ikkje teke i bruk e-postfunksjonen."
+msgstr "Denne kontakten har ingen profil."
 
 msgid "Your MXit ID..."
-msgstr "MXit-id-en din..."
+msgstr "MXit-id-en din ..."
 
 #. contact is in Deleted, Rejected or None state
-#, fuzzy
 msgid "Re-Invite"
-msgstr "Inviter"
+msgstr "Inviter p? nytt"
 
 #. Configuration options
 #. WAP server (reference: "libpurple/accountopt.h")
@@ -6184,18 +6211,44 @@ msgstr "Kopla til over HTTP"
 msgid "Connect via HTTP"
 msgstr "Kopla til over HTTP"
 
-# ? treng gjennomsyn
 msgid "Enable splash-screen popup"
 msgstr "Bruk oppstartsvindauge"
 
 msgid "Last Online"
 msgstr "Sist tilkopla"
 
+msgid "Invite Message"
+msgstr "Invitasjonsmelding"
+
+msgid "No results"
+msgstr "Ingen resultat"
+
+msgid "No contacts found."
+msgstr "Fann ingen kontaktar."
+
+#. define columns
+msgid "UserId"
+msgstr "Brukar-id"
+
+msgid "Where I live"
+msgstr "Kor eg bur"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have %i suggested friend."
+msgid_plural "You have %i suggested friends."
+msgstr[0] "Du har %i f?reslegne venner."
+msgstr[1] "Du har %i f?reslegne venner."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "We found %i contact that matches your search."
+msgid_plural "We found %i contacts that match your search."
+msgstr[0] "Vi fann %i kontaktar som samsvarer med s?ket ditt."
+msgstr[1] "Vi fann %i kontaktar som samsvarer med s?ket ditt."
+
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
 msgstr "Det er ikkje samband med MXit. Kopla til att."
 
-# var: Jabber meldingsfeil
 #. packet could not be queued for transmission
 msgid "Message Send Error"
 msgstr "Sendingsfeil melding"
@@ -6207,7 +6260,7 @@ msgid "Successfully Logged In..."
 msgstr "Tidsavbrot medan ein venta p? svar fr? MXit-tenaren."
 
 msgid "Successfully Logged In..."
-msgstr "Du er p?logga..."
+msgstr "Du har logga p? ..."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6215,7 +6268,6 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "%s har sendt deg ei kryptert melding, men klienten st?ttar ikkje dette."
 
-# var: Jabber meldingsfeil
 msgid "Message Error"
 msgstr "Meldingsfeil"
 
@@ -6233,11 +6285,9 @@ msgstr "Avloggingsfeil: %s (%i)"
 msgid "Logout error: %s (%i)"
 msgstr "Avloggingsfeil: %s (%i)"
 
-# Kontaktfeil? - Sannsynlegvis ikkje
 msgid "Contact Error"
 msgstr "Sambandsfeil"
 
-# var: Jabber meldingsfeil
 msgid "Message Sending Error"
 msgstr "Sendefeil melding"
 
@@ -6262,7 +6312,6 @@ msgstr "Filoverf?ringsfeil"
 msgid "File Transfer Error"
 msgstr "Filoverf?ringsfeil"
 
-# var: Klarer ikkje ? oppretta vennevarsel
 msgid "Cannot create MultiMx room"
 msgstr "Klarer ikkje ? laga MultiMx-rom"
 
@@ -6451,10 +6500,10 @@ msgid "Find people..."
 
 #. TODO: find out how
 msgid "Find people..."
-msgstr "S?k etter personar..."
+msgstr "S?k etter personar ..."
 
 msgid "Change IM name..."
-msgstr "Endra lynmeldingsnamn..."
+msgstr "Endra lynmeldingsnamnet ..."
 
 msgid "myim URL handler"
 msgstr "myim adressehandterar"
@@ -6544,7 +6593,7 @@ msgid "Zapping %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Zapping %s..."
-msgstr "Gjev %s ein st?yt..."
+msgstr "Gjev %s ein st?yt ..."
 
 #. Whack means "to hit or strike someone with a sharp blow"
 msgid "Whack"
@@ -6556,7 +6605,7 @@ msgid "Whacking %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Whacking %s..."
-msgstr "Gjev %s ein kilevink..."
+msgstr "Gjev %s ein kilevink ..."
 
 #. Torch means "to set on fire." Don't worry, this doesn't
 #. * make a whole lot of sense in English, either. Feel free
@@ -6570,7 +6619,7 @@ msgid "Torching %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
-msgstr "Set lys p? %s..."
+msgstr "Set lys p? %s ..."
 
 #. Smooch means "to kiss someone, often enthusiastically"
 msgid "Smooch"
@@ -6582,7 +6631,7 @@ msgid "Smooching %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Smooching %s..."
-msgstr "Kosekysser %s..."
+msgstr "Kosekysser %s ..."
 
 #. A hug is a display of affection; wrapping your arms around someone
 msgid "Hug"
@@ -6594,7 +6643,7 @@ msgid "Hugging %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Hugging %s..."
-msgstr "Omfamnar %s..."
+msgstr "Omfamnar %s ..."
 
 #. Slap means "to hit someone with an open/flat hand"
 msgid "Slap"
@@ -6606,7 +6655,7 @@ msgid "Slapping %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Slapping %s..."
-msgstr "Klaskar til %s..."
+msgstr "Klaskar til %s ..."
 
 #. Goose means "to pinch someone on their butt"
 msgid "Goose"
@@ -6618,7 +6667,7 @@ msgid "Goosing %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Goosing %s..."
-msgstr "Klyper %s..."
+msgstr "Klyper %s ..."
 
 #. A high-five is when two people's hands slap each other
 #. * in the air above their heads. It is done to celebrate
@@ -6632,7 +6681,7 @@ msgid "High-fiving %s..."
 
 #, c-format
 msgid "High-fiving %s..."
-msgstr "Gratulerer %s..."
+msgstr "Gratulerer %s ..."
 
 #. We're not entirely sure what the MySpace people mean by
 #. * this... but we think it's the equivalent of "prank." Or, for
@@ -6646,7 +6695,7 @@ msgid "Punking %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Punking %s..."
-msgstr "Lurer %s..."
+msgstr "Lurer %s ..."
 
 #. Raspberry is a slang term for the vibrating sound made
 #. * when you stick your tongue out of your mouth with your
@@ -6664,7 +6713,7 @@ msgid "Raspberrying %s..."
 
 #, c-format
 msgid "Raspberrying %s..."
-msgstr "Rekkjer %s tunga..."
+msgstr "Rekkjer %s tunga ..."
 
 msgid "Required parameters not passed in"
 msgstr "P?kravde parameter ikkje oppgjevne"
@@ -6810,7 +6859,7 @@ msgid "Unable to add %s to deny list (%s
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to deny list (%s)."
-msgstr "Klarer ikkje ? leggja til %s p? blokkeringslista (%s)."
+msgstr "Klarer ikkje ? leggja til %s p? blokkeringslista (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to permit list (%s)."
@@ -6857,10 +6906,10 @@ msgid "Authenticating..."
 msgstr "GroupWise-konferanse %d"
 
 msgid "Authenticating..."
-msgstr "Autentiserer..."
+msgstr "Autentiserer ..."
 
 msgid "Waiting for response..."
-msgstr "Venatr p? svar..."
+msgstr "Ventar p? svar ..."
 
 #, c-format
 msgid "%s has been invited to this conversation."
@@ -6925,6 +6974,12 @@ msgstr "Avvist godkjenning:"
 msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Avvist godkjenning:"
 
+#. *
+#. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c OK and @c Cancel buttons.
+#.
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
 #, c-format
 msgid "Received unexpected response from %s: %s"
 msgstr "Fekk uventa svar fr? %s: %s"
@@ -6999,7 +7054,6 @@ msgstr "Kan ikkje senda teksmeldingar ut
 msgid "Cannot send SMS without accepting terms"
 msgstr "Kan ikkje senda teksmeldingar utan godkjenning av vilk?ra"
 
-# tekstmeldinga? SMS-en?
 msgid "Cannot send SMS"
 msgstr "Klarer ikkje ? senda meldinga"
 
@@ -7054,7 +7108,6 @@ msgstr "Handlar"
 msgid "Shopping"
 msgstr "Handlar"
 
-# Vindauge eller meldingsvindauge?
 msgid "Questioning"
 msgstr "Sp?rjande"
 
@@ -7279,7 +7332,6 @@ msgstr "Godkjenning motteken"
 msgstr "Godkjenning motteken"
 
 #. Unregistered username
-#. uid is not exist
 #. the username does not exist
 msgid "Username does not exist"
 msgstr "Brukarnamnet finst ikkje"
@@ -7563,11 +7615,10 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
+"Den h?gste profilstorleiken p? %d byte er overskriden. Han er blitt forkorta."
+msgstr[1] ""
 "Den h?gste profilstorleiken p? %d bytar er overskriden. Han er blitt "
 "forkorta."
-msgstr[1] ""
-"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
 
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Profilen er for lang."
@@ -7580,7 +7631,7 @@ msgstr[0] ""
 "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
 "truncated for you."
 msgstr[0] ""
-"Du har overskride maksimum lengd (%d bytar) p? fr?vaersmeldinga. Meldinga er "
+"Du har overskride maksimum lengd (%d byte) p? fr?vaersmeldinga. Meldinga er "
 "blitt forkorta."
 msgstr[1] ""
 "Du har overskride maksimum lengd (%d bytar) p? fr?vaersmeldinga. Meldinga er "
@@ -7751,11 +7802,8 @@ msgstr "Skriv inn e-postadressa til venn
 msgid "Type the email address of the buddy you are searching for."
 msgstr "Skriv inn e-postadressa til vennen du leiter etter."
 
-msgid "_Search"
-msgstr "_S?k"
-
 msgid "Set User Info (web)..."
-msgstr "Skriv inn brukarinfo (nett)..."
+msgstr "Skriv inn brukarinfo (nett) ..."
 
 #. This only happens when connecting with the old-style BUCP login
 msgid "Change Password (web)"
@@ -7766,7 +7814,7 @@ msgid "Set Privacy Options..."
 
 #. ICQ actions
 msgid "Set Privacy Options..."
-msgstr "Personvernval..."
+msgstr "Personvernval ..."
 
 msgid "Show Visible List"
 msgstr "Vis synleg liste"
@@ -7782,17 +7830,14 @@ msgid "Change Currently Registered Email
 msgstr "Vis noverande registrerte e-postadresse"
 
 msgid "Change Currently Registered Email Address..."
-msgstr "Endra noverande registrerte e-postadresse..."
+msgstr "Endra noverande registrerte e-postadresse ..."
 
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
 msgstr "Vis venner som ventar p? godkjenning"
 
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
-msgstr "Finn venn utfr? e-postadressa..."
+msgstr "Finn venn utfr? e-postadressa ..."
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Bruk ikkje kryptering"
-
 msgid "Use clientLogin"
 msgstr "Bruk klientp?logging"
 
@@ -7911,7 +7956,6 @@ msgstr "Vennenotat"
 msgid "Buddy Comment"
 msgstr "Vennenotat"
 
-# 20101010 ylan meiner "mogleg" er betre enn "tilgjengeleg"
 #, c-format
 msgid "User information not available: %s"
 msgstr "Brukaropplysningar er ikkje tilgengelege: %s"
@@ -8060,7 +8104,7 @@ msgid "These buddies will see your statu
 msgstr "Synleg liste"
 
 msgid "These buddies will see your status when you switch to \"Invisible\""
-msgstr "Desse vennene vil sj? statusen din om du byter til \"Usynleg\" "
+msgstr "Desse vennene vil sj? statusen din om du byter til \"Usynleg\""
 
 msgid "Invisible List"
 msgstr "Usynleg liste"
@@ -8068,726 +8112,7 @@ msgstr "Desse vennene vil alltid sj? de
 msgid "These buddies will always see you as offline"
 msgstr "Desse vennene vil alltid sj? deg som fr?kopla"
 
-msgid "Aquarius"
-msgstr "Vassmannen"
-
-msgid "Pisces"
-msgstr "Fiskane"
-
-msgid "Aries"
-msgstr "V?ren"
-
-msgid "Taurus"
-msgstr "Tyren"
-
-msgid "Gemini"
-msgstr "Tvillingane"
-
-msgid "Cancer"
-msgstr "Krepsen"
-
-msgid "Leo"
-msgstr "L?va"
-
-msgid "Virgo"
-msgstr "Jomfrua"
-
-msgid "Libra"
-msgstr "Vekta"
-
-msgid "Scorpio"
-msgstr "Skorpionen"
-
-msgid "Sagittarius"
-msgstr "Skytten"
-
-msgid "Capricorn"
-msgstr "Steinbukken"
-
-msgid "Rat"
-msgstr "Rotta"
-
-msgid "Ox"
-msgstr "Tyren"
-
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tigeren"
-
-msgid "Rabbit"
-msgstr "Haren"
-
-msgid "Dragon"
-msgstr "Draken"
-
-msgid "Snake"
-msgstr "Slangen"
-
-msgid "Horse"
-msgstr "Hesten"
-
-msgid "Goat"
-msgstr "Geita"
-
-msgid "Monkey"
-msgstr "Apa"
-
-msgid "Rooster"
-msgstr "Hanen"
-
-msgid "Dog"
-msgstr "Hunden"
-
-msgid "Pig"
-msgstr "Grisen"
-
-msgid "Other"
-msgstr "Anna"
-
-msgid "Visible"
-msgstr "Synleg"
-
-msgid "Friend Only"
-msgstr "Berre venn"
-
-msgid "Private"
-msgstr "Privat"
-
-msgid "QQ Number"
-msgstr "QQ-nummer"
-
-msgid "Country/Region"
-msgstr "Land/region"
-
-msgid "Province/State"
-msgstr "Fylke/stat"
-
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Postnummer"
-
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Telefonnummer"
-
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "Godkjenn ? leggja til"
-
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Mobiltelefonnummer"
-
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Personleg introdusering"
-
-msgid "City/Area"
-msgstr "By/omr?de"
-
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Publiser mobil"
-
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Pibliser kontakt"
-
-msgid "College"
-msgstr "Universitet"
-
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskop"
-
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Stjerneteikn"
-
-msgid "Blood"
-msgstr "Blod"
-
-msgid "True"
-msgstr "Sann"
-
-msgid "False"
-msgstr "Usann"
-
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Endra kontakt"
-
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Endra adressa"
-
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Endra utvida opplysningar"
-
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Endra opplysningar"
-
-msgid "Update"
-msgstr "Oppdater"
-
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Klarte ikkje ? endra venneopplysningane."
-
-msgid "Note"
-msgstr "Notat"
-
-#. callback
-msgid "Buddy Memo"
-msgstr "Kontaktnotat"
-
-msgid "Change his/her memo as you like"
-msgstr "Endra hans/hennar notat som du vil"
-
-msgid "_Modify"
-msgstr "_Endra"
-
-msgid "Memo Modify"
-msgstr "Endra notat"
-
-msgid "Server says:"
-msgstr "Tenaren seier:"
-
-msgid "Your request was accepted."
-msgstr "F?respurnaden blei godteken."
-
-msgid "Your request was rejected."
-msgstr "F?respurnaden din blei avvist."
-
 #, c-format
-msgid "%u requires verification: %s"
-msgstr "%u krev stadfesting: %s"
-
-msgid "Add buddy question"
-msgstr "Legg til vennesp?rsm?l"
-
-msgid "Enter answer here"
-msgstr "Skriv svaret her"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Send"
-
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Ugyldig svar."
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Melding om avvist godkjenning:"
-
-msgid "Sorry, you're not my style."
-msgstr "Dessverre, du er ikkje min stil."
-
-#, c-format
-msgid "%u needs authorization"
-msgstr "%u treng godkjenning"
-
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Legg til vennegodkjenning"
-
-msgid "Enter request here"
-msgstr "Skriv f?respurnaden her"
-
-msgid "Would you be my friend?"
-msgstr "Vil du vera venn med meg?"
-
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "QQ-venn"
-
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Legg til venn"
-
-msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Ugyldig QQ-nummer"
-
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Klarte ikkje ? senda godkjenninga"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing buddy %u"
-msgstr "Klarte ikkje ? fjerna vennen %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Klarte ikkje ? fjerna meg sj?lv fr? %d si venneliste"
-
-msgid "No reason given"
-msgstr "Gav ingen ?rsak"
-
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "%s har lagt deg til"
-
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Vil du leggja han til?"
-
-#, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Avvist av %s"
-
-#, c-format
-msgid "Message: %s"
-msgstr "Melding: %s"
-
-msgid "ID: "
-msgstr "ID: "
-
-msgid "Group ID"
-msgstr "Gruppe-id"
-
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ-gruppe"
-
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Skriv inn gruppenummeret"
-
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "Du kan berre s?kja etter permanente grupper\n"
-
-msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-msgstr "(Ugyldig UTF-8-streng)"
-
-msgid "Not member"
-msgstr "Ikkje medlem"
-
-msgid "Member"
-msgstr "Medlem"
-
-msgid "Requesting"
-msgstr "Sp?r etter"
-
-msgid "Admin"
-msgstr "Admin"
-
-#. XXX: Should this be "Topic"?
-msgid "Room Title"
-msgstr "Romtittel"
-
-msgid "Notice"
-msgstr "Merk"
-
-msgid "Detail"
-msgstr "Detalj"
-
-msgid "Creator"
-msgstr "Laga av"
-
-msgid "About me"
-msgstr "Om meg"
-
-msgid "Category"
-msgstr "Kategori"
-
-msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Denne gruppa till?t ikkje at andre blir med"
-
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Bli med i QQ Qun"
-
-msgid "Input request here"
-msgstr "Skriv f?respurnaden her"
-
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-msgstr "Blei med i Qun %s (%u)"
-
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Blei med i Qun"
-
-#, c-format
-msgid "Qun %u denied from joining"
-msgstr "Qun %u blei nekta ? bli med"
-
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "QQ gruppehandling"
-
-msgid "Failed:"
-msgstr "Feila:"
-
-msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-msgstr "Blir med i gruppa, ukjent svar"
-
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "G? ut av QQ-gruppe"
-
-msgid ""
-"Note, if you are the creator, \n"
-"this operation will eventually remove this Qun."
-msgstr ""
-"Ver merksam p? at om du har laga denne gruppa, \n"
-"vil denne handlinga fjerna ho."
-
-msgid "Sorry, you are not our style"
-msgstr "Dessverre, du er ikkje v?r stil"
-
-msgid "Successfully changed Qun members"
-msgstr "Endra Qun-gruppemedlemmer"
-
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Endra Qun-gruppeopplysningar"
-
-msgid "You have successfully created a Qun"
-msgstr "Du har oppretta ei gruppe"
-
-msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-msgstr "Vil du skriva detaljopplysningane no?"
-
-msgid "Setup"
-msgstr "Innstillingar"
-
-#, c-format
-msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-msgstr "%u spurde om ? f? bli med i Qun-gruppa %u til %s"
-
-#, c-format
-msgid "%u request to join Qun %u"
-msgstr "%u sp?r om ? bli med i Qun-gruppa %u"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-msgstr "Klarte ikkje ? bli med i gruppa %u, styrt av admin %u"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-msgstr "<b>Qun-rommedlemskap %u er godkjend av admin %u for %s</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-msgstr "<b>Fjerna vennen %u.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-msgstr "<b>Den nye vennen %u blei med.</b>"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown-%d"
-msgstr "Ukjend-%d"
-
-msgid "Level"
-msgstr "Niv?"
-
-msgid " VIP"
-msgstr " VIP"
-
-msgid " TCP"
-msgstr " TCP"
-
-msgid " FromMobile"
-msgstr "Mobil"
-
-msgid " BindMobile"
-msgstr "Mobil"
-
-msgid " Video"
-msgstr "Video"
-
-msgid " Zone"
-msgstr "Sone"
-
-# Er indikator betre?
-msgid "Flag"
-msgstr "Flagg"
-
-msgid "Ver"
-msgstr "Ver"
-
-msgid "Invalid name"
-msgstr "Ugyldig brukarnamn"
-
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Vel ikon..."
-
-#, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>P?loggingstid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Tilkopla venner totalt</b>: %d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Siste oppdatering</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Tenar</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Klientetikett</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Tilkoplingstilstand</b>: %s<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Internettadressa mi</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Sendt</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Send om att</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Tapt</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Motteke</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Motteke duplikat</b>: %lu<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Tid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-msgid "Login Information"
-msgstr "P?loggingsinformasjon "
-
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Original forfattar</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Kodebidragsytarar</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Herlege lappeskrivarar</b>:<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Hyllest</b>: %lu<br>\n"
-
-msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-msgstr "<p><b>Grundige testarar</b>:<br>\n"
-
-msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-msgstr "og meir, gjer vel og la meg f? vita det... takk! ))"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr "<p><i>Og alle gutane p? bakrommet...</i><br>\n"
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr "<i>Bli gjerne med oss!</i> :)"
-
-#, c-format
-msgid "About OpenQ %s"
-msgstr "Om OpenQ %s"
-
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Endra ikon"
-
-msgid "Change Password"
-msgstr "Endra passord"
-
-msgid "Account Information"
-msgstr "Kontoopplysningar"
-
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr "Oppdater alle QQ Qun-romma"
-
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "Om OpenQ"
-
-msgid "Modify Buddy Memo"
-msgstr "Endra kontaktnotat"
-
-#. *< type
-#. *< ui_requirement
-#. *< flags
-#. *< dependencies
-#. *< priority
-#. *< id
-#. *< name
-#. *< version
-#. * summary
-#. * description
-msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ-protokolltillegg"
-
-msgid "Auto"
-msgstr "Auto"
-
-msgid "Select Server"
-msgstr "Vel tenar"
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr "QQ2008"
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr "QQ2007"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr "QQ2005"
-
-msgid "Connect by TCP"
-msgstr "Kopla til med TCP"
-
-# -merknad?
-msgid "Show server notice"
-msgstr "Vis tenarvarsel"
-
-msgid "Show server news"
-msgstr "Vis tenarnytt"
-
-msgid "Show chat room when msg comes"
-msgstr "Vis praterommet n?r meldinga kjem"
-
-#, fuzzy
-msgid "Use default font"
-msgstr "Bruk systemstandard"
-
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Intervall vedlikehaldstilkopling (sekund)"
-
-msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Oppdateringsintervall (sekund)"
-
-msgid "Unable to decrypt server reply"
-msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera tenarsvaret"
-
-#, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr "Feil i mark?rf?respurnaden, 0x%02X"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid token len, %d"
-msgstr "Ugyldig mark?rlengd, %d"
-
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr "F?rebels st?ttar ein ikkje Redirect_EX"
-
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-msgid "Activation required"
-msgstr "M? sl?ast p?"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-msgstr "F?r ikkje logga p?. Ukjend svarkode (0x%02X)"
-
-msgid "Requesting captcha"
-msgstr "Sp?r etter tastetest (\"captcha\")"
-
-msgid "Checking captcha"
-msgstr "Unders?kjer tastetesten (\"captcha\")"
-
-msgid "Failed captcha verification"
-msgstr "Tastetesten (\"captcha\") feila"
-
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Tastetestbilete"
-
-msgid "Enter code"
-msgstr "Skriv inn koden"
-
-msgid "QQ Captcha Verification"
-msgstr "QQ-tastetest"
-
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Skriv inn teksten fr? biletet"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-msgstr "Passordkontrollen gav ukjend svarkode (0x%02X)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"P?logginga gav ukjend feilkode (0x%02X):\n"
-"%s"
-
-msgid "Socket error"
-msgstr "Endepunktsfeil"
-
-msgid "Getting server"
-msgstr "Hentar tenar"
-
-msgid "Requesting token"
-msgstr "Sp?r etter symbol"
-
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "Klarer ikkje ? finna tenarnamnet"
-
-msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Ugyldig tenar eller port"
-
-msgid "Connecting to server"
-msgstr "Koplar opp mot tenaren"
-
-msgid "QQ Error"
-msgstr "QQ-feil"
-
-# diskusjonsgrupper?
-# nyhende/nytt?
-#, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Tenarnyhende:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
-
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Fr? %s:"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Tenarmelding fr? %s: \n"
-"%s"
-
-msgid "Unknown SERVER CMD"
-msgstr "Ukjend SERVER CMD"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %u, reply 0x%02X"
-msgstr ""
-"Feil i svar til %s(0x%02X)\n"
-"Rom %u, svar 0x%02X"
-
-msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "QQ-gruppekommando"
-
-msgid "Unable to decrypt login reply"
-msgstr "Klarte ikkje ? dekryptera p?loggingssvaret"
-
-msgid "Unknown LOGIN CMD"
-msgstr "Ukjend LOGIN CMD"
-
-msgid "Unknown CLIENT CMD"
-msgstr "Ukjend CLIENT CMD"
-
-#, c-format
-msgid "%d has declined the file %s"
-msgstr "%d har nekta fila %s"
-
-msgid "File Send"
-msgstr "Filsending"
-
-#, c-format
-msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-msgstr "%d stoppa overf?ringa av %s"
-
-#, c-format
 msgid "<b>Group Title:</b> %s<br>"
 msgstr "<b>Gruppetittel</b> %s<br>"
 
@@ -8803,7 +8128,7 @@ msgid "Invite Group to Conference..."
 msgstr "Notes adressebokopplysningar"
 
 msgid "Invite Group to Conference..."
-msgstr "Inviter gruppe til konferanse..."
+msgstr "Inviter gruppe til konferanse ..."
 
 msgid "Get Notes Address Book Info"
 msgstr "Hent Notes adressebokopplysningar"
@@ -8896,7 +8221,7 @@ msgid "Create New Conference..."
 msgstr "Tilgjengelege konferansar"
 
 msgid "Create New Conference..."
-msgstr "Lag ny konferanse..."
+msgstr "Lag ny konferanse ..."
 
 msgid "Invite user to a conference"
 msgstr "Inviter ein brukar til ein konferanse"
@@ -8915,7 +8240,7 @@ msgid "Invite to Conference..."
 msgstr "Inviter til konferanse"
 
 msgid "Invite to Conference..."
-msgstr "Inviter til konferanse..."
+msgstr "Inviter til konferanse ..."
 
 msgid "Send TEST Announcement"
 msgstr "Send TEST-melding"
@@ -9108,16 +8433,16 @@ msgid "Import Sametime List..."
 msgstr "Brukars?k"
 
 msgid "Import Sametime List..."
-msgstr "Importer Sametime-liste..."
+msgstr "Importer Sametime-liste ..."
 
 msgid "Export Sametime List..."
-msgstr "Eksporter Sametime-liste..."
+msgstr "Eksporter Sametime-liste ..."
 
 msgid "Add Notes Address Book Group..."
-msgstr "Legg til Notes adressebokgruppe..."
+msgstr "Legg til Notes adressebokgruppe ..."
 
 msgid "User Search..."
-msgstr "Brukars?k..."
+msgstr "Brukars?k ..."
 
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
 msgstr "Tvungen p?logging (sj? vekk fr? tenarvidaresending)"
@@ -9218,7 +8543,7 @@ msgid "Open..."
 
 #. Open file selector to select the public key.
 msgid "Open..."
-msgstr "Opna..."
+msgstr "Opna ..."
 
 #, c-format
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
@@ -9232,7 +8557,7 @@ msgid "_Import..."
 "Trykk \"Importer\" for ? importera ein offentleg n?kkel."
 
 msgid "_Import..."
-msgstr "_Importer..."
+msgstr "_Importer ..."
 
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Vel rett brukar"
@@ -9294,7 +8619,7 @@ msgid "Get Public Key..."
 msgstr "Lynmelding med passord"
 
 msgid "Get Public Key..."
-msgstr "Hent offentleg n?kkel..."
+msgstr "Hent offentleg n?kkel ..."
 
 msgid "Kill User"
 msgstr "Kverk brukar"
@@ -9357,7 +8682,7 @@ msgid "Open Public Key..."
 
 #. Add new public key
 msgid "Open Public Key..."
-msgstr "Opna offentleg n?kkel..."
+msgstr "Opna offentleg n?kkel ..."
 
 msgid "Channel Passphrase"
 msgstr "Kanaltilgangsfrase"
@@ -9552,6 +8877,9 @@ msgstr "Eining"
 msgid "Unit"
 msgstr "Eining"
 
+msgid "Note"
+msgstr "Notat"
+
 msgid "Join Chat"
 msgstr "Bli med i praterom"
 
@@ -9576,7 +8904,7 @@ msgid "_More..."
 msgstr "Offentleg n?kkel skribleriavtrykk"
 
 msgid "_More..."
-msgstr "_Meir..."
+msgstr "_Meir ..."
 
 msgid "Detach From Server"
 msgstr "Kopla fr? tenar"
@@ -9709,7 +9037,7 @@ msgid "_View..."
 msgstr "Stadfest offentleg n?kkel"
 
 msgid "_View..."
-msgstr "_Vis..."
+msgstr "_Vis ..."
 
 msgid "Unsupported public key type"
 msgstr "Denne offentlege n?kkel-typen er ikkje st?tta"
@@ -9802,7 +9130,7 @@ msgstr ""
 "about yourself."
 msgstr ""
 "Du kan la andre brukarar f? sj? nettilkoplingsinformasjonen og dei "
-"personlege opplysningane dine. F?r opp dei opplysningane du vil at andre "
+"personlege opplysningane dine. F?r opp dei opplysningane du vil at andre "
 "skal f? tilgang til."
 
 msgid "Message of the Day"
@@ -9845,7 +9173,7 @@ msgid "Create SILC Key Pair..."
 msgstr "Sj? \"Dagens melding\""
 
 msgid "Create SILC Key Pair..."
-msgstr "Lag SILC-n?kkelpar..."
+msgstr "Lag SILC-n?kkelpar ..."
 
 #, c-format
 msgid "User <I>%s</I> is not present in the network"
@@ -10001,7 +9329,7 @@ msgid "Secure Internet Live Conferencing
 
 #. * description
 msgid "Secure Internet Live Conferencing (SILC) Protocol"
-msgstr "Secure Internet Live Conferencing-protokollen (SILC) "
+msgstr "Secure Internet Live Conferencing-protokollen (SILC)"
 
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
@@ -10037,7 +9365,7 @@ msgid "Creating SILC key pair..."
 msgstr "Skriv under digitalt og stadfest alle meldingar"
 
 msgid "Creating SILC key pair..."
-msgstr "Lagar SILC-n?kkelpar..."
+msgstr "Lagar SILC-n?kkelpar ..."
 
 msgid "Unable to create SILC key pair"
 msgstr "Klarer ikkje ? laga SILC-n?kkelparet"
@@ -10203,6 +9531,9 @@ msgstr "Klarte ikkje ? laga lytteendepu
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "Klarte ikkje ? laga lytteendepunktet"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "Klarer ikkje ? finna tenarnamnet"
+
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "SIP-brukarnamn kan ikkje innehalda mellomrom eller @-teikn"
 
@@ -10289,7 +9620,7 @@ msgid "Yahoo JAPAN ID..."
 msgstr "Prateromslisteadresse"
 
 msgid "Yahoo JAPAN ID..."
-msgstr "Yahoo JAPAN-id..."
+msgstr "Yahoo JAPAN-id ..."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -10311,7 +9642,7 @@ msgid "Your SMS was not delivered"
 "st?tta."
 
 msgid "Your SMS was not delivered"
-msgstr "ra"
+msgstr "Tekstmeldinga di blei ikkje sendt"
 
 msgid "Your Yahoo! message did not get sent."
 msgstr "Yahoo!-meldinga di blei ikkje sendt."
@@ -10320,6 +9651,9 @@ msgstr "Yahoo! systemmelding for %s:"
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Yahoo! systemmelding for %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Melding om avvist godkjenning:"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
@@ -10500,10 +9834,10 @@ msgid "Activate ID..."
 msgstr "Bli med kven i praterommet?"
 
 msgid "Activate ID..."
-msgstr "Ta i bruk ID..."
+msgstr "Ta i bruk ID ..."
 
 msgid "Join User in Chat..."
-msgstr "Bli med brukaren i praterommet..."
+msgstr "Bli med brukaren i praterommet ..."
 
 msgid "Open Inbox"
 msgstr "Opna innkorga"
@@ -10692,7 +10026,7 @@ msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s 
 
 #, c-format
 msgid "Attempt to subscribe to %s,%s,%s failed"
-msgstr "Klarte ikkje ? abonnera p? %s,%s,%s "
+msgstr "Klarte ikkje ? abonnera p? %s,%s,%s"
 
 msgid "zlocate <nick>: Locate user"
 msgstr "zlocate <kallenamn>: finn brukar"
@@ -10802,7 +10136,7 @@ msgid "Access denied: HTTP proxy server 
 
 #, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling"
-msgstr "Tilgang avvist: HTTP-mellomtenaren till?t ikkje tunnel over port %d."
+msgstr "Tilgang avvist: HTTP-mellomtenaren till?t ikkje tunnel over port %d"
 
 #, c-format
 msgid "Error resolving %s"
@@ -10810,11 +10144,11 @@ msgid "Requesting %s's attention..."
 
 #, c-format
 msgid "Requesting %s's attention..."
-msgstr "Ber om merksemda til %s..."
+msgstr "Ber om merksemda til %s ..."
 
 #, c-format
 msgid "%s has requested your attention!"
-msgstr "%s har bede om ? f? merksemda di"
+msgstr "%s har bede om ? f? merksemda di."
 
 #. *
 #. * A wrapper for purple_request_action() that uses @c Yes and @c No buttons.
@@ -10846,7 +10180,7 @@ msgid "%s is now known as %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s.\n"
-msgstr "%s er no kjend som %s. \n"
+msgstr "%s er no kjend som %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -10940,7 +10274,7 @@ msgid "Calculating..."
 msgstr "%x %X"
 
 msgid "Calculating..."
-msgstr "Reknar..."
+msgstr "Reknar ..."
 
 msgid "Unknown."
 msgstr "Ukjend."
@@ -11019,7 +10353,7 @@ msgid " (%s)"
 
 #, c-format
 msgid " (%s)"
-msgstr "(%s)"
+msgstr " (%s)"
 
 #. 10053
 msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
@@ -11104,15 +10438,18 @@ msgstr "Ingen mellomtenar"
 msgid "No Proxy"
 msgstr "Ingen mellomtenar"
 
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
 msgid "SOCKS 4"
 msgstr "SOCKS 4"
 
 msgid "SOCKS 5"
 msgstr "SOCKS 5"
 
+msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
+msgstr "Tor/Privat (SOCKS5)"
+
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
 msgid "Use Environmental Settings"
 msgstr "Bruk milj?innstillingar"
 
@@ -11140,6 +10477,12 @@ msgstr "P_assord:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "P_assord:"
 
+msgid "Use _silence suppression"
+msgstr "Bruk st_?ydemping"
+
+msgid "_Voice and Video"
+msgstr "_Tale og video"
+
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Klarte ikkje ? lagra den nye kontoen"
 
@@ -11179,7 +10522,7 @@ msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Velkomen til %s!</span>\n"
 "\n"
 "Du har ingen lynmeldingskontoar. For ? kopla deg til %s, trykkjer du p? "
-"<b>Legg til...</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den f?rste "
+"<b>Legg til ...</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den f?rste "
 "kontoen din. Om du ?nskjer at %s skal kopla seg mot fleire "
 "lynmeldingskontoar, trykkjer du p? <b>Legg til...</b> igjen for ? endra "
 "innstillingane for alle.\n"
@@ -11188,9 +10531,20 @@ msgstr ""
 "kontoar fr? <b>Kontoar->Kontobehandling</b> i vennelistevindauget"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
+"list%s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s ?nskjer ? leggja deg (%s) til hans/hennar "
+"venneliste%s%s"
+
+#, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s ?nskjer ? leggja deg (%s) til i vennelista si %s%s"
 
+msgid "Send Instant Message"
+msgstr "Send lynmelding"
+
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
 msgstr "Bakgrunnsfarge"
@@ -11201,7 +10555,6 @@ msgstr "Utforming"
 msgid "Layout"
 msgstr "Utforming"
 
-# blist = vennelista?
 msgid "The layout of icons, name, and status of the buddy list"
 msgstr "Utforminga av ikona, namna og statusen til vennelista"
 
@@ -11366,11 +10719,10 @@ msgid "_Send File..."
 msgstr "_Biletsamtale"
 
 msgid "_Send File..."
-msgstr "_Send fil..."
+msgstr "_Send fil ..."
 
-# var: Legg til _vennevarsling...
 msgid "Add Buddy _Pounce..."
-msgstr "Legg til _venneovervaking..."
+msgstr "Legg til _venneovervaking ..."
 
 msgid "View _Log"
 msgstr "Vis l_ogg"
@@ -11394,10 +10746,10 @@ msgid "Add _Buddy..."
 msgstr "Fjern tilpa_ssa ikon"
 
 msgid "Add _Buddy..."
-msgstr "Legg til _venn..."
+msgstr "Legg til _venn ..."
 
 msgid "Add C_hat..."
-msgstr "Legg til prate_rom..."
+msgstr "Legg til prate_rom ..."
 
 msgid "_Delete Group"
 msgstr "_Slett gruppa"
@@ -11416,7 +10768,7 @@ msgid "_Edit Settings..."
 msgstr "_Varig"
 
 msgid "_Edit Settings..."
-msgstr "Endra _innstillingar ..."
+msgstr "Endra _innstillingane ..."
 
 msgid "_Collapse"
 msgstr "Sl_? saman"
@@ -11492,7 +10844,7 @@ msgid "/Buddies/Add _Group..."
 msgstr "/Venner/Legg til _praterom ..."
 
 msgid "/Buddies/Add _Group..."
-msgstr "/Venner/Legg til _gruppe..."
+msgstr "/Venner/Legg til _gruppe ..."
 
 msgid "/Buddies/_Quit"
 msgstr "/Venner/Avsl_utt"
@@ -11508,7 +10860,6 @@ msgstr "/V_erkt?y"
 msgid "/_Tools"
 msgstr "/V_erkt?y"
 
-# var: /Verkt?y/Venne_varsling
 msgid "/Tools/Buddy _Pounces"
 msgstr "/Verkt?y/Venne_overvaking"
 
@@ -11610,7 +10961,7 @@ msgid "Idle %dd %dh %02dm"
 
 #, c-format
 msgid "Idle %dd %dh %02dm"
-msgstr "Uverksam %dd %dh %02dm"
+msgstr "Uverksam %dd %dh %02dm"
 
 #, c-format
 msgid "Idle %dh %02dm"
@@ -11621,22 +10972,22 @@ msgid "/Buddies/New Instant Message..."
 msgstr "Uverksam %dm"
 
 msgid "/Buddies/New Instant Message..."
-msgstr "/Venner/Ny lynmelding..."
+msgstr "/Venner/Ny lynmelding ..."
 
 msgid "/Buddies/Join a Chat..."
-msgstr "/Venner/Bli med i eit praterom..."
+msgstr "/Venner/Bli med i eit praterom ..."
 
 msgid "/Buddies/Get User Info..."
-msgstr "/Venner/Hent brukarinformasjon..."
+msgstr "/Venner/Hent brukarinformasjon ..."
 
 msgid "/Buddies/Add Buddy..."
-msgstr "/Venner/Legg til venn..."
+msgstr "/Venner/Legg til venn ..."
 
 msgid "/Buddies/Add Chat..."
-msgstr "/Venner/Legg til praterom..."
+msgstr "/Venner/Legg til praterom ..."
 
 msgid "/Buddies/Add Group..."
-msgstr "/Venner/Legg til gruppe..."
+msgstr "/Venner/Legg til gruppe ..."
 
 msgid "/Tools/Privacy"
 msgstr "/Verkt?y/Personvern"
@@ -11671,13 +11022,13 @@ msgid "Re-enable"
 msgstr "Kopla til att"
 
 msgid "Re-enable"
-msgstr "Sl? p? att "
+msgstr "Sl? p? att"
 
 msgid "SSL FAQs"
 msgstr "SSL OSS (FAQ)"
 
 msgid "Welcome back!"
-msgstr "Velkomen tilbake"
+msgstr "Velkomen tilbake."
 
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
@@ -11730,7 +11081,7 @@ msgid "/Buddies/Show/Protocol Icons"
 msgstr "/Venner/Vis/Uverksam tid"
 
 msgid "/Buddies/Show/Protocol Icons"
-msgstr "/venner/Vis/Protokollikon"
+msgstr "/Venner/Vis/Protokollikon"
 
 msgid "Add a buddy.\n"
 msgstr "Legg til venn.\n"
@@ -11739,8 +11090,11 @@ msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "_Brukarnamnet til vennen:"
 
 msgid "(Optional) A_lias:"
-msgstr "Kalle_namn (valfritt) :"
+msgstr "Kalle_namn (valfritt):"
 
+msgid "(Optional) _Invite message:"
+msgstr "(Valfri) _invitasjonsmelding:"
+
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Legg vennen til i _gruppa:"
 
@@ -11795,7 +11149,6 @@ msgstr "_Sl? av"
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Sl? av"
 
-# skal det vera hurtigtast her?
 msgid "/Tools"
 msgstr "/V_erkt?y"
 
@@ -11877,19 +11230,19 @@ msgid "/Conversation/New Instant _Messag
 msgstr "/_Samtale"
 
 msgid "/Conversation/New Instant _Message..."
-msgstr "/Samtale/_Ny lynmelding..."
+msgstr "/Samtale/_Ny lynmelding ..."
 
 msgid "/Conversation/Join a _Chat..."
-msgstr "/Samtale/Bli med i eit _praterom..."
+msgstr "/Samtale/Bli med i eit _praterom ..."
 
 msgid "/Conversation/_Find..."
-msgstr "/Samtale/_Finn..."
+msgstr "/Samtale/_Finn ..."
 
 msgid "/Conversation/View _Log"
 msgstr "/Samtale/Vis l_ogg"
 
 msgid "/Conversation/_Save As..."
-msgstr "/Samtale/Lagra _som..."
+msgstr "/Samtale/Lagra _som ..."
 
 msgid "/Conversation/Clea_r Scrollback"
 msgstr "/Samtale/T_?m historikken"
@@ -11907,44 +11260,43 @@ msgid "/Conversation/Se_nd File..."
 msgstr "/Samtale/Media/Lyd-\\/bilets_amtale"
 
 msgid "/Conversation/Se_nd File..."
-msgstr "/Samtale/S_end fil..."
+msgstr "/Samtale/S_end fil ..."
 
 msgid "/Conversation/Get _Attention"
 msgstr "/Samtale/F_? merksemd"
 
-# var: /Samtale/Legg til _vennevarsling...
 msgid "/Conversation/Add Buddy _Pounce..."
-msgstr "/Samtale/Legg til _venneovervaking..."
+msgstr "/Samtale/Legg til _venneovervaking ..."
 
 msgid "/Conversation/_Get Info"
 msgstr "/Samtale/Hent opplysninga_r"
 
 msgid "/Conversation/In_vite..."
-msgstr "/Samtale/_Inviter..."
+msgstr "/Samtale/_Inviter ..."
 
 msgid "/Conversation/M_ore"
 msgstr "/Samtale/_Meir"
 
 msgid "/Conversation/Al_ias..."
-msgstr "/Samtale/_Kallenamn..."
+msgstr "/Samtale/_Kallenamn ..."
 
 msgid "/Conversation/_Block..."
-msgstr "/Samtale/_Blokker..."
+msgstr "/Samtale/_Blokker ..."
 
 msgid "/Conversation/_Unblock..."
-msgstr "/Samtale/_Avblokker..."
+msgstr "/Samtale/_Avblokker ..."
 
 msgid "/Conversation/_Add..."
 msgstr "/Samtale/Legg _til ..."
 
 msgid "/Conversation/_Remove..."
-msgstr "/Samtale/F_jern..."
+msgstr "/Samtale/F_jern ..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Lin_k..."
-msgstr "/Samtale/Set inn _lenkje..."
+msgstr "/Samtale/Set inn _lenkje ..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Imag_e..."
-msgstr "/Samtale/Set inn b_ilete..."
+msgstr "/Samtale/Set inn b_ilete ..."
 
 msgid "/Conversation/_Close"
 msgstr "/Samtale/L_ukk"
@@ -11992,47 +11344,46 @@ msgid "/Conversation/Send File..."
 msgstr "/Samtale/Media/Lyd\\/Biletsamtale"
 
 msgid "/Conversation/Send File..."
-msgstr "/Samtale/Send fil..."
+msgstr "/Samtale/Send fil ..."
 
 msgid "/Conversation/Get Attention"
 msgstr "/Samtale/F? merksemd"
 
-# var: /Samtale/Legg til vennevarsling...
 msgid "/Conversation/Add Buddy Pounce..."
-msgstr "/Samtale/Legg til venneovervaking..."
+msgstr "/Samtale/Legg til venneovervaking ..."
 
 msgid "/Conversation/Get Info"
 msgstr "/Samtale/Hent info"
 
 msgid "/Conversation/Invite..."
-msgstr "/Samtale/Inviter..."
+msgstr "/Samtale/Inviter ..."
 
 msgid "/Conversation/Alias..."
-msgstr "/Samtale/Kallenamn..."
+msgstr "/Samtale/Kallenamn ..."
 
 msgid "/Conversation/Block..."
-msgstr "/Samtale/Blokker..."
+msgstr "/Samtale/Blokker ..."
 
 msgid "/Conversation/Unblock..."
-msgstr "/Samtale/Avblokker..."
+msgstr "/Samtale/Avblokker ..."
 
 msgid "/Conversation/Add..."
-msgstr "/Samtale/Legg til..."
+msgstr "/Samtale/Legg til ..."
 
 msgid "/Conversation/Remove..."
-msgstr "/Samtale/Fjern..."
+msgstr "/Samtale/Fjern ..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Link..."
-msgstr "/Samtale/Set inn lenkje..."
+msgstr "/Samtale/Set inn lenkje ..."
 
 msgid "/Conversation/Insert Image..."
-msgstr "/Samtale/Set inn _bilete..."
+msgstr "/Samtale/Set inn _bilete ..."
 
 msgid "/Options/Enable Logging"
-msgstr "/Val/Skru p? logging"
+msgstr "/Val/Sl? p? logging"
 
 msgid "/Options/Enable Sounds"
-msgstr "/Vis/Skru p? lyd"
+msgstr "/Vis/Sl? p? lyd"
 
 msgid "/Options/Show Formatting Toolbars"
 msgstr "/Val/Vis formateringsverkt?ya"
@@ -12041,7 +11392,7 @@ msgid "User is typing..."
 msgstr "/Val/Vis tidsstempel"
 
 msgid "User is typing..."
-msgstr "Brukaren skriv..."
+msgstr "Brukaren skriv ..."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12156,7 +11507,7 @@ msgid "Level "
 msgstr "H?greklikk viser fleire val."
 
 msgid "Level "
-msgstr "Niv?"
+msgstr "Niv? "
 
 msgid "Select the debug filter level."
 msgstr "Vel filterniv? for feilretting."
@@ -12171,7 +11522,7 @@ msgid "Error "
 msgstr "?tvaring"
 
 msgid "Error "
-msgstr "Feil"
+msgstr "Feil "
 
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Alvorleg feil"
@@ -12247,7 +11598,6 @@ msgstr "Katalansk"
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalansk"
 
-# Valensiansk er *ikkje* katalansk, men eit eige spr?k i den katalanske spr?kfamilen. Molt important!
 msgid "Valencian-Catalan"
 msgstr "Valensiansk"
 
@@ -12356,9 +11706,8 @@ msgstr "Maithili"
 msgid "Maithili"
 msgstr "Maithili"
 
-#, fuzzy
 msgid "Meadow Mari"
-msgstr "Ny e-post"
+msgstr "Aust-marisk"
 
 msgid "Macedonian"
 msgstr "Makedonsk"
@@ -12527,7 +11876,6 @@ msgstr "Utg?vestegsopplysningar"
 msgid "Build Information"
 msgstr "Utg?vestegsopplysningar"
 
-# ???
 #. End of not to be translated section
 #, c-format
 msgid "%s Build Information"
@@ -12669,7 +12017,7 @@ msgid "Right-click for more unread messa
 msgstr "_Fjern praterom"
 
 msgid "Right-click for more unread messages...\n"
-msgstr "H?greklikk for fleire ulesne meldingar...\n"
+msgstr "H?greklikk for fleire ulesne meldingar ...\n"
 
 msgid "_Change Status"
 msgstr "_Endra status"
@@ -12681,7 +12029,7 @@ msgid "New _Message..."
 msgstr "_Ulesne meldingar"
 
 msgid "New _Message..."
-msgstr "N_y melding..."
+msgstr "N_y melding ..."
 
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Kontoar"
@@ -12690,7 +12038,7 @@ msgid "Pr_eferences"
 msgstr "Program_tillegg"
 
 msgid "Pr_eferences"
-msgstr "_Innstillingar "
+msgstr "_Innstillingar"
 
 msgid "Mute _Sounds"
 msgstr "_Demp lydar"
@@ -12762,7 +12110,6 @@ msgstr "_Lim inn som rein tekst"
 msgid "Paste as Plain _Text"
 msgstr "_Lim inn som rein tekst"
 
-# var: _Ta vekk formatering
 msgid "_Reset formatting"
 msgstr "Nulls_till formateringa"
 
@@ -12800,7 +12147,7 @@ msgid "\"Attention\" Name Color"
 msgstr "Farge for ? teikna namnet til ei melding du har motteke."
 
 msgid "\"Attention\" Name Color"
-msgstr "\"Merksemd\" "
+msgstr "\"Merksemd\""
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
 msgstr ""
@@ -12862,10 +12209,10 @@ msgid "_Save Image..."
 msgstr "Lagra bilete"
 
 msgid "_Save Image..."
-msgstr "_Lagra bilete..."
+msgstr "_Lagra bilete ..."
 
 msgid "_Add Custom Smiley..."
-msgstr "_Legg til eige smilefjes..."
+msgstr "_Legg til eige smilefjes ..."
 
 msgid "Select Font"
 msgstr "Vel skrifttype"
@@ -12914,7 +12261,6 @@ msgstr ""
 "til denne snarvegen:\n"
 "%s"
 
-# var: Smil!
 msgid "Smile!"
 msgstr "Smilefjes"
 
@@ -13011,11 +12357,9 @@ msgstr "_Horisontal strek"
 msgid "_Horizontal rule"
 msgstr "_Horisontal strek"
 
-# treng ikkje utropsteikn p? norsk, skulle eg tru :-)
 msgid "_Smile!"
 msgstr "Smile_fjes"
 
-# var: _NB!
 msgid "_Attention!"
 msgstr "_Merksemd"
 
@@ -13210,11 +12554,16 @@ msgstr "Nye vennevarsel"
 msgid "New Pounces"
 msgstr "Nye vennevarsel"
 
+#. Translators: Make sure you translate "Dismiss" differently than
+#. "close"! This string is used in the "You have pounced" dialog
+#. that appears when one of your Buddy Pounces is triggered. In
+#. this context "Dismiss" means "I acknowledge that I've seen that
+#. this pounce was triggered--remove it from this list." Translating
+#. it as "Remove" is acceptable if you can't think of a more precise
+#. word.
 msgid "Dismiss"
 msgstr "Avvis"
 
-# var: <span weight=\"bold\" size=\"larger\">Du har f?tt vennevarsel!</span>
-# verkar ikkje fungera :-(
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Du har sl?tt til!</span>"
 
@@ -13325,12 +12674,11 @@ msgid "Brows_e..."
 msgstr "Spel ein ly_d"
 
 msgid "Brows_e..."
-msgstr "_Bla gjennom..."
+msgstr "_Bla gjennom ..."
 
 msgid "Br_owse..."
 msgstr "Bl_a gjennom ..."
 
-# kanskje endra sidan "F_?rehandsvis" ?g gjeld lydar?
 msgid "Pre_view"
 msgstr "F_?rehandsvis"
 
@@ -13427,7 +12775,6 @@ msgstr "Tastatursnarvegar"
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Tastatursnarvegar"
 
-# Trur det skal vera liten bokstav i escape :-)
 msgid "Cl_ose conversations with the Escape key"
 msgstr "Lukk samtalar med _escape-tasten"
 
@@ -13837,7 +13184,6 @@ msgstr "Endringar i personvernet blir te
 msgid "Changes to privacy settings take effect immediately."
 msgstr "Endringar i personvernet blir tekne i bruk med ein gong."
 
-# var: Personvern for:
 msgid "Set privacy for:"
 msgstr "Gjeld kontoen:"
 
@@ -13970,7 +13316,6 @@ msgstr "Snarvegstekst"
 msgid "Shortcut Text"
 msgstr "Snarvegstekst"
 
-# var: Tilpassa smilefjesbehandling
 msgid "Custom Smiley Manager"
 msgstr "Smilefjesbehandling"
 
@@ -14226,7 +13571,7 @@ msgid "Point values to use when..."
 msgstr "Vennen er fr?kopla"
 
 msgid "Point values to use when..."
-msgstr "Verdiar som kan nyttast n?r???"
+msgstr "Poengverdiar som kan nyttast n?r ..."
 
 msgid ""
 "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
@@ -14317,7 +13662,6 @@ msgstr "Legg til vennelista"
 msgid "Add to Buddy List"
 msgstr "Legg til vennelista"
 
-# Kanttenar?
 msgid "Gateway"
 msgstr "Sambandstenar"
 
@@ -14330,6 +13674,9 @@ msgstr "PubSub-teneste"
 msgid "PubSub Leaf"
 msgstr "PubSub-teneste"
 
+msgid "Other"
+msgstr "Anna"
+
 msgid ""
 "\n"
 "<b>Description:</b> "
@@ -14512,7 +13859,7 @@ msgid "Evolution Integration"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Evolution Integration"
-msgstr "Evolution-integrering "
+msgstr "Evolution-integrering"
 
 #. *< name
 #. *< version
@@ -14668,9 +14015,8 @@ msgstr "Nytt varsel for"
 msgid "Notify For"
 msgstr "Nytt varsel for"
 
-# \t_Berre n?r nokon seier brukarnamnet ditt
 msgid "\t_Only when someone says your username"
-msgstr "Berre n?r nokon seier brukarnamnet _ditt"
+msgstr "\tBerre n?r nokon seier brukarnamnet _ditt"
 
 msgid "_Focused windows"
 msgstr "_Fokuserte vindauge"
@@ -14727,7 +14073,7 @@ msgid "Remove on switch to conversation 
 
 #. Remove on conversation switch button
 msgid "Remove on switch to conversation ta_b"
-msgstr "Fjern n?r samtalef_ana f?r fokus "
+msgstr "Fjern n?r samtalef_ana f?r fokus"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -14793,7 +14139,6 @@ msgstr "Samtalehistorikk"
 msgid "Conversation History"
 msgstr "Samtalehistorikk"
 
-# Vindauge eller meldingsvindauge?
 msgid "Request Dialog"
 msgstr "F?respurnadsvindauge"
 
@@ -15014,7 +14359,6 @@ msgstr "E-postvindauge"
 msgid "Mail dialog"
 msgstr "E-postvindauge"
 
-# Vindauge eller meldingsvindauge?
 msgid "Question dialog"
 msgstr "Sp?rjevindauge"
 
@@ -15080,7 +14424,6 @@ msgstr "Ei rullande, vassrett utg?ve av
 msgid "A horizontal scrolling version of the buddy list."
 msgstr "Ei rullande, vassrett utg?ve av vennelista."
 
-# var: Vis tidsstempel kvar(t)
 msgid "Display Timestamps Every"
 msgstr "Vis tidsstempel kvart"
 
@@ -15101,7 +14444,7 @@ msgid "Display iChat-style timestamps ev
 
 #. * description
 msgid "Display iChat-style timestamps every N minutes."
-msgstr "Vis iChat-liknande tidsstempel kvart N. minutt."
+msgstr "Vis iChat-liknande tidsstempel kvart N minutt."
 
 msgid "Timestamp Format Options"
 msgstr "Formateringsval for tidsstempel"
@@ -15125,11 +14468,9 @@ msgstr "_Samtalar:"
 msgid "Co_nversations:"
 msgstr "_Samtalar:"
 
-# var: For forseinka meldingar
 msgid "For delayed messages"
 msgstr "Forseinka meldingar"
 
-# var: For forseinka meldingar og i praterom
 msgid "For delayed messages and in chats"
 msgstr "Forseinka meldingar og i praterom"
 
@@ -15183,6 +14524,21 @@ msgstr "_Eining"
 msgid "D_evice"
 msgstr "_Eining"
 
+msgid "DROP"
+msgstr "Stille"
+
+msgid "Volume:"
+msgstr "Volum:"
+
+msgid "Silence threshold:"
+msgstr "Stillegrense:"
+
+msgid "Input and Output Settings"
+msgstr "Inn- og utkanalinnstillingar"
+
+msgid "Microphone Test"
+msgstr "Mikrofontest"
+
 #. *< magic
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -15195,9 +14551,6 @@ msgstr "Lyd-/videoinnstillingar"
 msgid "Voice/Video Settings"
 msgstr "Lyd-/videoinnstillingar"
 
-msgid "Voice and Video Settings"
-msgstr "Lyd- og videoinnstillingar"
-
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Configure your microphone and webcam."
@@ -15337,7 +14690,7 @@ msgstr ""
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "A multi-platform GUI toolkit, used by Pidgin"
 msgstr ""
-"Ei fleirplattform verkt?ysamling for grafiske brukargrensesnitt, nytta av "
+"Ei fleirplattform verkt?ysamling for grafiske brukargrensesnitt, nytta av "
 "Pidgin"
 
 msgid ""
@@ -15468,25 +14821,3 @@ msgstr "Du har ikkje rettar til ? avins
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "Du har ikkje rettar til ? avinstallera dette programmet."
-
-#~ msgid "bug master"
-#~ msgstr "feilrettingsansvarleg"
-
-# var: Automatisk avvising fr? brukarar utanfor vennelista
-#~ msgid "Automatically reject from users not in buddy list"
-#~ msgstr "Automatisk avvising av brukarar utanfor vennelista"
-
-#~ msgid "An error occurred on the in-band bytestream transfer\n"
-#~ msgstr "Overf?ringa av samtidsdatastraumen feila\n"
-
-#~ msgid "Transfer was closed."
-#~ msgstr "Overf?ringa blei lukka."
-
-#~ msgid "Failed to open in-band bytestream"
-#~ msgstr "Klarte ikkje ? opna samtidsdatastraum"
-
-#~ msgid "Error requesting %s"
-#~ msgstr "Klarte ikkje ? sp?rja etter %s"
-
-#~ msgid "Set your friendly name."
-#~ msgstr "Vel visingsnamn."


More information about the Commits mailing list