pidgin: a229fb7c: Slovenian translation updated (Martin Sr...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Mon Mar 12 04:56:03 EDT 2012


----------------------------------------------------------------------
Revision: a229fb7c582521e1a66d7d250e51ead107638da5
Parent:  46af2a56a3eefc7e078d62fc0e0dd224815c625e
Author:  markdoliner at pidgin.im
Date:   03/12/12 04:47:36
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/a229fb7c582521e1a66d7d250e51ead107638da5

Changelog: 

Slovenian translation updated (Martin Srebotnjak)

Changes against parent 46af2a56a3eefc7e078d62fc0e0dd224815c625e

 patched po/ChangeLog
 patched po/sl.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	83e7087e33079b7550f2dc0254a3f6abd9061b1d
+++ po/ChangeLog	041bbf324f5f423c0b88e5ece315101e60a8d44d
@@ -1,5 +1,8 @@ Pidgin and Finch: The Pimpin' Penguin IM
 Pidgin and Finch: The Pimpin' Penguin IM Clients That're Good for the Soul
 
+version 3.0.0
+	* Slovenian translation updated (Martin Srebotnjak)
+
 version 2.10.1
 	* No changes
 
============================================================
--- po/sl.po	50aa301b1abdc4239504cb8442f83bbf47a9f412
+++ po/sl.po	ead3f1612ab2686c595ec98e416c80d702bdb515
@@ -8,19 +8,18 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin 2.7.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-18 00:02-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-20 13:27+0100\n"
-"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-17 09:57-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-17 23:15+0100\n"
+"Last-Translator: filmsi\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
@@ -51,16 +50,6 @@ msgstr ""
 " -n, --nologin    brez samodejne prijave\n"
 " -v, --version    izpiši trenutno različico in končaj program\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
-"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
-"http://developer.pidgin.im"
-msgstr ""
-"%s je naletel na napake pri migraciji vaših nastavitev iz %s v %s. Prosimo, "
-"raziščite in dokončajte migracijo ročno (s kopiranjem ustreznih datotek). "
-"Prosimo, da to napako javite na naslov http://developer.pidgin.im."
-
 #. the user did not fill in the captcha
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
@@ -74,16 +63,11 @@ msgstr "Uporabniško ime računa ne sme 
 msgid "Username of an account must be non-empty."
 msgstr "Uporabniško ime računa ne sme biti prazno."
 
-msgid ""
-"The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-"Protokola računa ni mogoče spremeniti, medtem ko je povezan s strežnikom."
+msgid "The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
+msgstr "Protokola računa ni mogoče spremeniti, medtem ko je povezan s strežnikom."
 
-msgid ""
-"The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
-msgstr ""
-"Uporabniškega imena računa ni mogoče spremeniti, medtem ko je povezan s "
-"strežnikom."
+msgid "The account's username cannot be changed while it is connected to the server."
+msgstr "Uporabniškega imena računa ni mogoče spremeniti, medtem ko je povezan s strežnikom."
 
 msgid "New mail notifications"
 msgstr "Obveščanje o prispeli pošti"
@@ -212,15 +196,16 @@ msgstr "Napaka pri dodajanju prijatelja"
 msgid "Error adding buddy"
 msgstr "Napaka pri dodajanju prijatelja"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Username"
 msgstr "Uporabniško ime"
 
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Psevdonim (neobvezno)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invite message (optional)"
-msgstr "Sporočilo (neobvezno)"
+msgstr "Sporočilo vabila (neobvezno)"
 
 msgid "Add in group"
 msgstr "Dodaj v skupino"
@@ -315,12 +300,10 @@ msgid "Removing this contact will also r
 msgstr "Vnesite prazen niz, da ponastavite ime."
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr ""
-"Z odstranitvijo tega stika boste odstranili tudi vse prijatelje iz stika"
+msgstr "Z odstranitvijo tega stika boste odstranili tudi vse prijatelje iz stika"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr ""
-"Z odstranitvijo te skupine boste odstranili tudi vse prijatelje iz skupine"
+msgstr "Z odstranitvijo te skupine boste odstranili tudi vse prijatelje iz skupine"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -346,7 +329,11 @@ msgstr "Pokaži dnevnik"
 msgid "View Log"
 msgstr "Pokaži dnevnik"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 #. General
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Nickname"
 msgstr "Vzdevek"
 
@@ -376,12 +363,8 @@ msgstr "Prekliči zavrnitev"
 msgid "Unblock"
 msgstr "Prekliči zavrnitev"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
-"Unblock."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, ki jo želite zavrniti/"
-"preklicati njeno zavrnitev."
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to Block/Unblock."
+msgstr "Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, ki jo želite zavrniti/preklicati njeno zavrnitev."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
@@ -393,9 +376,7 @@ msgid "Please enter the username or alia
 msgstr "Novo neposredno sporočilo"
 
 msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, ki ji želite poslati neposredno "
-"sporočilo."
+msgstr "Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, ki ji želite poslati neposredno sporočilo."
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -409,12 +390,8 @@ msgstr "Pridruži se"
 msgid "Join"
 msgstr "Pridruži se"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
-"view."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, o kateri želite pridobiti "
-"dnevnik."
+msgid "Please enter the username or alias of the person whose log you would like to view."
+msgstr "Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, o kateri želite pridobiti dnevnik."
 
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
@@ -559,13 +536,11 @@ msgid ""
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
-"and re-enable the account."
+"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error and re-enable the account."
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch se ne bo poskušal ponovno prijaviti, dokler ne odpravite napake in "
-"ponovno omogočite povezovanje računa."
+"Finch se ne bo poskušal ponovno prijaviti, dokler ne odpravite napake in ponovno omogočite povezovanje računa."
 
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Ponovno omogoči račun"
@@ -574,8 +549,7 @@ msgid "Syntax Error: You typed the wron
 msgstr "Ta ukaz ne obstaja."
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr ""
-"Skladenjska napaka: vtipkali ste napačno število argumentov za ta ukaz."
+msgstr "Skladenjska napaka: vtipkali ste napačno število argumentov za ta ukaz."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Vaš ukaz iz neznanega razloga ni uspel."
@@ -611,23 +585,14 @@ msgstr "Ta klepet ste zapustili."
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Ta klepet ste zapustili."
 
-msgid ""
-"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
-"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr ""
-"Ta račun je bil prekinjen in nič več niste v tem klepetu. Samodejno boste "
-"pridruženi klepetu, ko se račun ponovno poveže."
+msgid "The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr "Ta račun je bil prekinjen in nič več niste v tem klepetu. Samodejno boste pridruženi klepetu, ko se račun ponovno poveže."
 
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
-msgstr ""
-"Začelo se je beleženje v dnevnik. Vsa nadaljna sporočila pogovora bodo "
-"zabeležena."
+msgstr "Začelo se je beleženje v dnevnik. Vsa nadaljna sporočila pogovora bodo zabeležena."
 
-msgid ""
-"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr ""
-"Beleženje v dnevnik ustavljeno. Nadaljna sporočila pogovora ne bodo "
-"zabeležena."
+msgid "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
+msgstr "Beleženje v dnevnik ustavljeno. Nadaljna sporočila pogovora ne bodo zabeležena."
 
 msgid "Send To"
 msgstr "Pošlji k"
@@ -681,36 +646,21 @@ msgstr ""
 "V tem sklopu so na voljo naslednji ukazi:\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
-"classes."
-msgstr ""
-"%s ni veljaven razred sporočil. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so "
-"navedeni veljavni razredi sporočil."
+msgid "%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message classes."
+msgstr "%s ni veljaven razred sporočil. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so navedeni veljavni razredi sporočil."
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
-msgstr ""
-"%s ni veljavna barva. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so opisane veljavne "
-"barve."
+msgstr "%s ni veljavna barva. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so opisane veljavne barve."
 
-msgid ""
-"say <message>: Send a message normally as if you weren't using a "
-"command."
-msgstr ""
-"say <sporočilo>: Pošlji sporočilo kot ponavadi, kot če ne bi "
-"uporabljal ukaza."
+msgid "say <message>: Send a message normally as if you weren't using a command."
+msgstr "say <sporočilo>: Pošlji sporočilo kot ponavadi, kot če ne bi uporabljal ukaza."
 
 msgid "me <action>: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr ""
-"me <dejanje>: Pošlji prijatelju ali klepetu dejanje v slogu IRC-a."
+msgstr "me <dejanje>: Pošlji prijatelju ali klepetu dejanje v slogu IRC-a."
 
-msgid ""
-"debug <option>: Send various debug information to the current "
-"conversation."
-msgstr ""
-"debug <možnost>: Trenutnim pomenkom pošlji različne informacije o "
-"razhroščevanju."
+msgid "debug <option>: Send various debug information to the current conversation."
+msgstr "debug <možnost>: Trenutnim pomenkom pošlji različne informacije o razhroščevanju."
 
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: Počisti izpisane replike pomenka."
@@ -739,18 +689,8 @@ msgstr "statuses: Pokaži okno savedstat
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: Pokaži okno savedstatuses."
 
-msgid ""
-"msgcolor <class> <foreground> <background>: Set the color "
-"for different classes of messages in the conversation window.<br>  <"
-"class>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <foreground/"
-"background>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
-"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
-msgstr ""
-"msgcolor <razred> <ospredje> <ozadje>: Nastavite barvo "
-"različnim razredom sporočil v oknu pogovora.<br>  <razred>: receive, "
-"send, highlight, action, timestamp<br>  <ospredje/ozadje>: black, "
-"red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, "
-"default<br><br>PRIMER:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgid "msgcolor <class> <foreground> <background>: Set the color for different classes of messages in the conversation window.<br>  <class>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <foreground/background>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr "msgcolor <razred> <ospredje> <ozadje>: Nastavite barvo različnim razredom sporočil v oknu pogovora.<br>  <razred>: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  <ospredje/ozadje>: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>PRIMER:<br>  msgcolor send cyan default"
 
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Datoteke ni bilo mogoče odprti."
@@ -799,7 +739,11 @@ msgstr "Preostanek"
 msgstr "Preostanek"
 
 #. XXX: Use of ggp_str_to_uin() is an ugly hack!
+#. TODO: Check whether it's correct to call prepend_pair_html,
+#. or if we should be using prepend_pair_plaintext
 #. presence
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
@@ -855,25 +799,14 @@ msgstr "%B %Y"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
-msgid ""
-"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
-"log\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Sistemski dogodki bodo shranjeni, le če bo nastavljena možnost \"Omogoči "
-"sistemski dnevnik\"."
+msgid "System events will only be logged if the \"Log all status changes to system log\" preference is enabled."
+msgstr "Sistemski dogodki bodo shranjeni, le če bo nastavljena možnost \"Omogoči sistemski dnevnik\"."
 
-msgid ""
-"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
-"preference is enabled."
-msgstr ""
-"Neposredna sporočila se bodo shranila, le če bo okljukana možnost \"Shranjuj "
-"vsa neposredna sporočila\"."
+msgid "Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" preference is enabled."
+msgstr "Neposredna sporočila se bodo shranila, le če bo okljukana možnost \"Shranjuj vsa neposredna sporočila\"."
 
-msgid ""
-"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Pomenki bodo shranjeni v dnevnik, ko je okljukana možnost \"Shranjuj vse "
-"pomenke\"."
+msgid "Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
+msgstr "Pomenki bodo shranjeni v dnevnik, ko je okljukana možnost \"Shranjuj vse pomenke\"."
 
 msgid "No logs were found"
 msgstr "Ni najdenih dnevnikov."
@@ -1017,11 +950,8 @@ msgstr "Izbrana datoteka ni veljaven vti
 msgid "The selected file is not a valid plugin."
 msgstr "Izbrana datoteka ni veljaven vtičnik."
 
-msgid ""
-"Please open the debug window and try again to see the exact error message."
-msgstr ""
-"Prosim, odprite okno razhroščevanja in poskusite znova, da vidite dejansko "
-"sporočilo o napaki."
+msgid "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
+msgstr "Prosim, odprite okno razhroščevanja in poskusite znova, da vidite dejansko sporočilo o napaki."
 
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Izberite vtičnik za namestitev"
@@ -1388,6 +1318,8 @@ msgstr "Vrsta"
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 #. Statuses are almost all the same. Define a macro to reduce code repetition.
 #. PurpleStatusPrimitive
 #. id - use default
@@ -1396,6 +1328,8 @@ msgstr "Vrsta"
 #. user_settable
 #. not independent
 #. Attributes - each status can have a message.
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Message"
 msgstr "Sporočilo"
 
@@ -1461,12 +1395,8 @@ msgstr "Vtičnik za odložišče"
 msgid "Clipboard plugin"
 msgstr "Vtičnik za odložišče"
 
-msgid ""
-"When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
-"X, if possible."
-msgstr ""
-"Ko se spremeni vsebina odložišča gnt, je vsebina na voljo X-u, če je to le "
-"mogoče."
+msgid "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to X, if possible."
+msgstr "Ko se spremeni vsebina odložišča gnt, je vsebina na voljo X-u, če je to le mogoče."
 
 #, c-format
 msgid "%s just signed on"
@@ -1525,14 +1455,11 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
-"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
-"the same conversation type(s)."
+"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for the same conversation type(s)."
 msgstr ""
-"Beleženje v dnevnik lahko omogočite v Orodja -> Nastavitve -> Beleženje v "
-"dnevnik.\n"
+"Beleženje v dnevnik lahko omogočite v Orodja -> Nastavitve -> Beleženje v dnevnik.\n"
 "\n"
-"Omogočanje beleženja v dnevnik za neposredna sporočila in/ali klepete "
-"aktivira zgodovino za istovrstne pogovore."
+"Omogočanje beleženja v dnevnik za neposredna sporočila in/ali klepete aktivira zgodovino za istovrstne pogovore."
 
 msgid "GntHistory"
 msgstr "GntHistory"
@@ -1540,11 +1467,8 @@ msgstr "Prikaže nedavno zabeležene pog
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Prikaže nedavno zabeležene pogovore v novih pogovorih."
 
-msgid ""
-"When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
-"conversation into the current conversation."
-msgstr ""
-"Ko je odprt nov pogovor, ta vtičnik vstavi zadnji pogovor v trenuten pogovor."
+msgid "When a new conversation is opened this plugin will insert the last conversation into the current conversation."
+msgstr "Ko je odprt nov pogovor, ta vtičnik vstavi zadnji pogovor v trenuten pogovor."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1689,41 +1613,23 @@ msgid "The certificate is self-signed an
 msgstr "Seznam prijateljev"
 
 msgid "The certificate is self-signed and cannot be automatically checked."
-msgstr ""
-"Predstavljeno digitalno potrdilo je samo-podpisano in ga samodejno ni mogoče "
-"preveriti."
+msgstr "Predstavljeno digitalno potrdilo je samo-podpisano in ga samodejno ni mogoče preveriti."
 
-msgid ""
-"The certificate is not trusted because no certificate that can verify it is "
-"currently trusted."
-msgstr ""
-"Njihovo potrdilo ni zaupanja vredno, ker ni nobeno potrdilo, ki ga potrjuje, "
-"zaupanja vredno."
+msgid "The certificate is not trusted because no certificate that can verify it is currently trusted."
+msgstr "Njihovo potrdilo ni zaupanja vredno, ker ni nobeno potrdilo, ki ga potrjuje, zaupanja vredno."
 
-msgid ""
-"The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and time "
-"are accurate."
-msgstr ""
-"Potrdilo še ni veljavno. Preverite, da sta datum in čas vašega sistema "
-"pravilno nastavljena."
+msgid "The certificate is not valid yet. Check that your computer's date and time are accurate."
+msgstr "Potrdilo še ni veljavno. Preverite, da sta datum in čas vašega sistema pravilno nastavljena."
 
-msgid ""
-"The certificate has expired and should not be considered valid. Check that "
-"your computer's date and time are accurate."
-msgstr ""
-"Potrdilo je poteklo in ne sme biti upoštevano kot veljavno. Preverite, da "
-"sta datum in čas vašega sistema pravilno nastavljena."
+msgid "The certificate has expired and should not be considered valid. Check that your computer's date and time are accurate."
+msgstr "Potrdilo je poteklo in ne sme biti upoštevano kot veljavno. Preverite, da sta datum in čas vašega sistema pravilno nastavljena."
 
 #. Translators: "domain" refers to a DNS domain (e.g. talk.google.com)
 msgid "The certificate presented is not issued to this domain."
 msgstr "Ponujeno digitalno potrdilo ni izdano za to domeno."
 
-msgid ""
-"You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
-"validated."
-msgstr ""
-"Nimate zbirke podatkov korenskih digitalnih potrdil, zato tega digitalnega "
-"potrdila ni mogoče preveriti."
+msgid "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be validated."
+msgstr "Nimate zbirke podatkov korenskih digitalnih potrdil, zato tega digitalnega potrdila ni mogoče preveriti."
 
 msgid "The certificate chain presented is invalid."
 msgstr "Ponujena veriga digitalnih potrdil ni veljavna."
@@ -1789,12 +1695,8 @@ msgstr "Ni možno overiti digitalnega po
 msgstr "Ni možno overiti digitalnega potrdila"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that you "
-"are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr ""
-"Predstavljeno digitalno potrdilo priča, da dejansko pripada \"%s\". To "
-"pomeni, da se ne povezujete s storitvijo, s katero mislite, da se."
+msgid "The certificate claims to be from \"%s\" instead. This could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
+msgstr "Predstavljeno digitalno potrdilo priča, da dejansko pripada \"%s\". To pomeni, da se ne povezujete s storitvijo, s katero mislite, da se."
 
 #. Make messages
 #, c-format
@@ -1884,12 +1786,8 @@ msgstr "Povabi na klepet"
 msgstr "Povabi na klepet"
 
 #. Put our happy label in it.
-msgid ""
-"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
-"invite message."
-msgstr ""
-"Prosim vnesite ime uporabnika, ki ga želite povabiti, dodate pa lahko še "
-"povabilo."
+msgid "Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional invite message."
+msgstr "Prosim vnesite ime uporabnika, ki ga želite povabiti, dodate pa lahko še povabilo."
 
 #, c-format
 msgid "Failed to get connection: %s"
@@ -1950,8 +1848,9 @@ msgstr "Neznan razlog"
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Neznan razlog"
 
+#, fuzzy
 msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
-msgstr ""
+msgstr "Opuščanje iskanja DNS v načinu posrednega strežnika Tor."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2116,67 +2015,32 @@ msgstr "Upravljač za URL-je \"ymsgr"
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
 msgstr "Upravljač za URL-je \"ymsgr"
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"aim\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"aim\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"gg\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"gg\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"icq\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"icq\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"irc\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"irc\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"msnim\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"msnim\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"sip\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"sip\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"xmpp\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"xmpp\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"ymsgr\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" URLs."
+msgstr "Resnično, če naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"ymsgr\""
 
-msgid ""
-"True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
-"terminal."
-msgstr ""
-"Resnično, če naj bo ukaz, ki naj ravna s to vrsto URL-ja, zagnan v konzoli."
+msgid "True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal."
+msgstr "Resnično, če naj bo ukaz, ki naj ravna s to vrsto URL-ja, zagnan v konzoli."
 
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Ali naj navedeni ukaz upravlja z URL-ji \"aim\""
@@ -2221,20 +2085,12 @@ msgstr "XML"
 msgstr "XML"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <AUTO-"
-"REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <SAMODEJNI "
-"ODGOVOR>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <AUTO-REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <SAMODEJNI ODGOVOR>:</b></font> %s<br/>\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <AUTO-"
-"REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <SAMODEJNI "
-"ODGOVOR>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <AUTO-REPLY>:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s <SAMODEJNI ODGOVOR>:</b></font> %s<br/>\n"
 
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Ni mogoče najti poti do dnevnika!</b></font>"
@@ -2247,17 +2103,11 @@ msgstr "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgstr "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 
-msgid ""
-"No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
-"packages."
-msgstr ""
-"Ni najdenih kodekov. Namestite nekaj kodekov GStreamer iz paketov vtičnikov "
-"GStreamer."
+msgid "No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins packages."
+msgstr "Ni najdenih kodekov. Namestite nekaj kodekov GStreamer iz paketov vtičnikov GStreamer."
 
-msgid ""
-"No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
-msgstr ""
-"Ni preostalih kodekov. Vaše nastavitve kodekov v fs-codecs.conf so prestroge."
+msgid "No codecs left. Your codec preferences in fs-codecs.conf are too strict."
+msgstr "Ni preostalih kodekov. Vaše nastavitve kodekov v fs-codecs.conf so prestroge."
 
 msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
 msgstr "Prišlo je do napake Farsight2, od katere si ni mogoče opomoči."
@@ -2290,19 +2140,12 @@ msgstr "Neustrezna različica ABI %d.%d.
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
 msgstr "Neustrezna različica ABI %d.%d.x (potrebna je %d.%d.x)"
 
-msgid ""
-"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
-msgstr ""
-"Vtičnik ne vsebuje implementacije vseh potrebnih funkcij (list_icon, login "
-"in close)"
+msgid "Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
+msgstr "Vtičnik ne vsebuje implementacije vseh potrebnih funkcij (list_icon, login in close)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Zahtevani dodatek %s ni bil najden. Prosim, namestite vtičnik in poskusite "
-"znova."
+msgid "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try again."
+msgstr "Zahtevani dodatek %s ni bil najden. Prosim, namestite vtičnik in poskusite znova."
 
 msgid "Unable to load the plugin"
 msgstr "Vtičnika ni mogoče naložiti"
@@ -2326,8 +2169,7 @@ msgid "Autoaccepted file transfer of \"%
 
 #, c-format
 msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
-msgstr ""
-"Samodejno sprejeta zahteva po prenosu datoteke \"%s\" od \"%s\" zaključena."
+msgstr "Samodejno sprejeta zahteva po prenosu datoteke \"%s\" od \"%s\" zaključena."
 
 msgid "Autoaccept complete"
 msgstr "Samodejni sprejem dokončan"
@@ -2376,8 +2218,7 @@ msgstr ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
 msgstr ""
-"Obvesti s pojavnim oknom, ko je zaključen samodejno sprejeti prenos "
-"datoteke\n"
+"Obvesti s pojavnim oknom, ko je zaključen samodejno sprejeti prenos datoteke\n"
 "(le če ni pomenka s pošiljateljem)"
 
 msgid "Create a new directory for each user"
@@ -2413,8 +2254,7 @@ msgid "Adds the option to store notes fo
 
 #. *< summary
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
-msgstr ""
-"Doda možnost za shranjevanje zapiskov o prijateljih na seznamu prijateljev."
+msgstr "Doda možnost za shranjevanje zapiskov o prijateljih na seznamu prijateljev."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2522,12 +2362,8 @@ msgstr "Preskusite vtičnik s podporo IP
 msgstr "Preskusite vtičnik s podporo IPC, kot odjemalec."
 
 #. * description
-msgid ""
-"Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
-"calls the commands registered."
-msgstr ""
-"Preskusite vtičnik s podporo IPC, kot odjemalec. Poišče strežniški vtičnik "
-"in kliče registrirane ukaze."
+msgid "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and calls the commands registered."
+msgstr "Preskusite vtičnik s podporo IPC, kot odjemalec. Poišče strežniški vtičnik in kliče registrirane ukaze."
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -2556,8 +2392,7 @@ msgid "Test plugin IPC support, as a ser
 
 #. * description
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
-msgstr ""
-"Preskusite vtičnik s podporo IPC, kot strežnik. Ukazi IPC bodo registrirani."
+msgstr "Preskusite vtičnik s podporo IPC, kot strežnik. Ukazi IPC bodo registrirani."
 
 msgid "Hide Joins/Parts"
 msgstr "Skrij spoje/dele"
@@ -2588,12 +2423,8 @@ msgstr "Skrije odvečna sporočila o pri
 msgstr "Skrije odvečna sporočila o pridružitvi ali odhodu."
 
 #. * description
-msgid ""
-"This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
-"actively taking part in a conversation."
-msgstr ""
-"Ta vtičnik skrije sporočila o pridruževanju in odhajanju v velikih sobah, "
-"razen za tiste uporabnike, ki aktivno sodelujejo v klepetu."
+msgid "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users actively taking part in a conversation."
+msgstr "Ta vtičnik skrije sporočila o pridruževanju in odhajanju v velikih sobah, razen za tiste uporabnike, ki aktivno sodelujejo v klepetu."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
 #. * offset is way off. The user should never really see it, but
@@ -2618,12 +2449,8 @@ msgstr "Povezava s strežnikom je bila p
 msgid "You were disconnected from the server."
 msgstr "Povezava s strežnikom je bila prekinjena."
 
-msgid ""
-"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
-"logged in."
-msgstr ""
-"Trenutno niste povezani. Sporočil ne boste mogli prejemati, dokler se ne "
-"povežete."
+msgid "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are logged in."
+msgstr "Trenutno niste povezani. Sporočil ne boste mogli prejemati, dokler se ne povežete."
 
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
 msgstr "Sporočila ni mogoče poslati, saj je presežena največja dolžina."
@@ -2700,24 +2527,17 @@ msgid "Includes other IM clients' logs i
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
-msgstr ""
-"Vključi dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporočil v ogledovalnik "
-"dnevnika."
+msgstr "Vključi dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporočil v ogledovalnik dnevnika."
 
 #. * description
 msgid ""
-"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
-"Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
+"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. Currently, this includes Adium, MSN Messenger, aMSN, and Trillian.\n"
 "\n"
-"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
-"at your own risk!"
+"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it at your own risk!"
 msgstr ""
-"Pri ogledovanju dnevnikov bo ta vtičnik vključil dnevnike drugih odjemalcev "
-"neposrednih sporočil. To trenutno obsega Adium, MSN Messenger, aMSN in "
-"Trillian.\n"
+"Pri ogledovanju dnevnikov bo ta vtičnik vključil dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporočil. To trenutno obsega Adium, MSN Messenger, aMSN in Trillian.\n"
 "\n"
-"OPOZORILO: Ta vtičnik je še vedno v fazi alfa in se lahko pogosto sesuje. "
-"Uporaba na lastno odgovornost!"
+"OPOZORILO: Ta vtičnik je še vedno v fazi alfa in se lahko pogosto sesuje. Uporaba na lastno odgovornost!"
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
 msgstr "Nalaganje vtičnikov Mono"
@@ -2749,12 +2569,8 @@ msgstr "Prikazanemu sporočilu na začet
 msgstr "Prikazanemu sporočilu na začetek pripne prazno vrstico."
 
 #. *< summary
-msgid ""
-"Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
-"the username in the conversation window."
-msgstr ""
-"Sporočilom na začetek doda prazno vrstico, tako da se preostanek sporočila v "
-"oknu pogovora izpiše pod uporabniškim imenom."
+msgid "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below the username in the conversation window."
+msgstr "Sporočilom na začetek doda prazno vrstico, tako da se preostanek sporočila v oknu pogovora izpiše pod uporabniškim imenom."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Emulacija nepovezovalnega sporočila"
@@ -2762,27 +2578,18 @@ msgstr "Shrani sporočila, poslana nepri
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
 msgstr "Shrani sporočila, poslana neprijavljenemu uporabniku, kot opozorilo."
 
-msgid ""
-"The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the "
-"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
-msgstr ""
-"Preostanek sporočil bo shranjen kot opozorila. Opozorilo lahko uredite/"
-"izbrišete s pogovornim oknom `Opozorilo prijatelja'."
+msgid "The rest of the messages will be saved as pounces. You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
+msgstr "Preostanek sporočil bo shranjen kot opozorila. Opozorilo lahko uredite/izbrišete s pogovornim oknom `Opozorilo prijatelja'."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
-"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
-msgstr ""
-"\"%s\" trenutno ni povezan. Želite shraniti preostanek sporočil v opozorilo "
-"in jih samodejno poslati, ko se \"%s\" znova prijavi?"
+msgid "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
+msgstr "\"%s\" trenutno ni povezan. Želite shraniti preostanek sporočil v opozorilo in jih samodejno poslati, ko se \"%s\" znova prijavi?"
 
 msgid "Offline Message"
 msgstr "Brezpovezavno sporočilo"
 
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr ""
-"Opozorilo lahko uredite/izbrišete v pogovornem oknu `Opozorila prijateljev'"
+msgstr "Opozorilo lahko uredite/izbrišete v pogovornem oknu `Opozorila prijateljev'"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
@@ -2816,12 +2623,10 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being saved "
-"are only used in a single successful connection.\n"
+"Allows you to enforce on a per-account basis that passwords not being saved are only used in a single successful connection.\n"
 "Note: The account password must not be saved for this to work."
 msgstr ""
-"Omogoča, da vsilite (posebej za vsak račun), da so neshranjena gesla "
-"uporabljena le za posamezno uspešno povezavo.\n"
+"Omogoča, da vsilite (posebej za vsak račun), da so neshranjena gesla uporabljena le za posamezno uspešno povezavo.\n"
 "Opomba: Geslo računa ni potrebno shraniti, da bi to delovalo."
 
 #. *< type
@@ -2845,12 +2650,8 @@ msgstr "Telepatski način za dohodne pog
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
 msgstr "Telepatski način za dohodne pogovore"
 
-msgid ""
-"Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
-"This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
-msgstr ""
-"Povzroči pojavitev pogovornih oken, ko vam začnejo drugi uporabniki "
-"sporočati. To deluje za AIM, ICQ, XMPP, Sametime in Yahoo!"
+msgid "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
+msgstr "Povzroči pojavitev pogovornih oken, ko vam začnejo drugi uporabniki sporočati. To deluje za AIM, ICQ, XMPP, Sametime in Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Občutite motnjo v Sili (saj veste, Vojna zvezd) ..."
@@ -2996,9 +2797,7 @@ msgstr "Obvestila o stanjih prijateljev"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-msgid ""
-"Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
-"idle."
+msgid "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or idle."
 msgstr "V pogovornem oknu obvešča o spremembah stanja vaših prijateljev."
 
 msgid "Tcl Plugin Loader"
@@ -3007,43 +2806,41 @@ msgstr "Omogoča podporo nalaganja vtič
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Omogoča podporo nalaganja vtičnikov Tcl"
 
-msgid ""
-"Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
-"install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
-msgstr ""
-"Namestitve ActiveTCL ni mogoče najti. Če želite uporabljati vtičnike TCL, "
-"namestite ActiveTCL z naslova http://www.activestate.com\n"
+msgid "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
+msgstr "Namestitve ActiveTCL ni mogoče najti. Če želite uporabljati vtičnike TCL, namestite ActiveTCL z naslova http://www.activestate.com\n"
 
-msgid ""
-"Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see http://d.pidgin."
-"im/BonjourWindows for more information."
-msgstr ""
-"Paketa orodij podjetja Apple \"Bonjour for Windows\" ni mogoče najti, "
-"oglejte si zapis na naslovu http://d.pidgin.im/BonjourWindows - kjer najdete "
-"več podrobnosti."
+msgid "Unable to find Apple's \"Bonjour for Windows\" toolkit, see http://d.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
+msgstr "Paketa orodij podjetja Apple \"Bonjour for Windows\" ni mogoče najti, oglejte si zapis na naslovu http://d.pidgin.im/BonjourWindows - kjer najdete več podrobnosti."
 
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections"
 msgstr "Dohodnim povezavam IM ni mogoče prisluhniti"
 
-msgid ""
-"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
-msgstr ""
-"Povezave s krajevnim strežnikom mDNS ni mogoče vzpostaviti. Ali je strežnik "
-"sploh zagnan?"
+msgid "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
+msgstr "Povezave s krajevnim strežnikom mDNS ni mogoče vzpostaviti. Ali je strežnik sploh zagnan?"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "First name"
 msgstr "Ime"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Last name"
 msgstr "Priimek"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 #. email
 msgid "Email"
 msgstr "E-pošta"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "AIM Account"
 msgstr "Račun AIM"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "XMPP Account"
 msgstr "Račun XMPP"
 
@@ -3083,12 +2880,8 @@ msgstr "Neveljavne nastavitve posredoval
 msgid "Invalid proxy settings"
 msgstr "Neveljavne nastavitve posredovalnega strežnika"
 
-msgid ""
-"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
-"invalid."
-msgstr ""
-"Bodisi ime strežnika bodisi vrata, ki ste ju navedli za posredovalni "
-"strežnik, so neveljavna."
+msgid "Either the host name or port number specified for your given proxy type is invalid."
+msgstr "Bodisi ime strežnika bodisi vrata, ki ste ju navedli za posredovalni strežnik, so neveljavna."
 
 msgid "Token Error"
 msgstr "Napaka žetona"
@@ -3131,8 +2924,7 @@ msgid "Unable to register new account. 
 msgstr "Gesli se ne ujemata"
 
 msgid "Unable to register new account. An unknown error occurred."
-msgstr ""
-"Novega računa ni bilo mogoče registrirati. Prišlo je do neznane napake."
+msgstr "Novega računa ni bilo mogoče registrirati. Prišlo je do neznane napake."
 
 msgid "New Gadu-Gadu Account Registered"
 msgstr "Nov račun Gadu-Gadu je registriran"
@@ -3158,6 +2950,8 @@ msgstr "Prosimo, izpolnite naslednja pol
 msgid "Please, fill in the following fields"
 msgstr "Prosimo, izpolnite naslednja polja"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "City"
 msgstr "Kraj"
 
@@ -3165,6 +2959,8 @@ msgstr "Leto rojstva"
 msgstr "Leto rojstva"
 
 #. gender
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Gender"
 msgstr "Spol"
 
@@ -3187,27 +2983,36 @@ msgstr "Spodaj vnesite svoje iskalne pog
 msgid "Please, enter your search criteria below"
 msgstr "Spodaj vnesite svoje iskalne pogoje"
 
-msgid "Fill in the fields."
-msgstr "Izpolnite polja."
+msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
+msgstr "Spremeni geslo za račun Gadu-Gadu"
 
-msgid "Your current password is different from the one that you specified."
-msgstr "Vaše veljavno geslo se razlikuje od navedenega."
+msgid "Password was changed successfully!"
+msgstr "Geslo je bilo uspešno spremenjeno!"
 
 msgid "Unable to change password. Error occurred.\n"
 msgstr "Gesla ni bilo mogoče spremeniti. Prišlo je do napake.\n"
 
-msgid "Change password for the Gadu-Gadu account"
-msgstr "Spremeni geslo za račun Gadu-Gadu"
+msgid "Fill in the fields."
+msgstr "Izpolnite polja."
 
-msgid "Password was changed successfully!"
-msgstr "Geslo je bilo uspešno spremenjeno!"
+msgid "New password should be at most 15 characters long."
+msgstr "Novo geslo mora imeti najmanj 15 znakov."
 
+msgid "Your current password is different from the one that you specified."
+msgstr "Vaše veljavno geslo se razlikuje od navedenega."
+
+msgid "Invalid email address"
+msgstr "Neveljaven naslov e-pošte"
+
 msgid "Current password"
 msgstr "Trenutno geslo"
 
 msgid "Password (retype)"
 msgstr "Geslo (ponovno vtipkajte)"
 
+msgid "Email Address"
+msgstr "E-naslov"
+
 msgid "Enter current token"
 msgstr "Vnesite trenutni žeton"
 
@@ -3220,23 +3025,20 @@ msgstr "Spremeni geslo Gadu-Gadu"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Spremeni geslo Gadu-Gadu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show status to:"
-msgstr "Spremeni stanje v"
+msgstr "Stanje pokaži:"
 
 msgid "All people"
-msgstr ""
+msgstr "vsem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only buddies"
-msgstr "Povezani prijatelji"
+msgstr "samo prijateljem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change status broadcasting"
-msgstr "Spremeni stanje v"
+msgstr "Spremeni oddajanje stanja"
 
 msgid "Please, select who can see your status"
-msgstr ""
+msgstr "Izberite, kdo lahko vidi vaše stanje"
 
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
@@ -3265,14 +3067,20 @@ msgstr "Odsoten"
 msgid "Away"
 msgstr "Odsoten"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "UIN"
 msgstr "UIN"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 #. first name
 #. optional information
 msgid "First Name"
 msgstr "Ime"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Birth Year"
 msgstr "Leto rojstva"
 
@@ -3312,6 +3120,27 @@ msgstr "Povezano"
 msgid "Connected"
 msgstr "Povezano"
 
+msgid "Unable to resolve hostname"
+msgstr "Imena strežnika ni mogoče razločiti"
+
+msgid "Incorrect password"
+msgstr "Neveljavno geslo"
+
+msgid "SSL Connection Failed"
+msgstr "Povezava SSL ni uspela"
+
+msgid "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were entered"
+msgstr "Vaš račun je bil onemogočen, ker ste vnesli preveč napačnih gesel"
+
+msgid "Service temporarily unavailable"
+msgstr "Storitev trenutno ni na voljo"
+
+msgid "Error connecting to proxy server"
+msgstr "Napaka pri povezovanju s posredovalnim strežnikom"
+
+msgid "Error connecting to master server"
+msgstr "Napaka pri povezovanju z glavnim strežnikom"
+
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Povezava ni uspela"
 
@@ -3321,6 +3150,12 @@ msgstr "_Ime za klepet:"
 msgid "Chat _name:"
 msgstr "_Ime za klepet:"
 
+msgid "The username specified is invalid."
+msgstr "Navedeno uporabniško ime ni veljavno."
+
+msgid "SSL support unavailable"
+msgstr "Podpora SSL ni na voljo"
+
 #, c-format
 msgid "Unable to resolve hostname '%s': %s"
 msgstr "Imena strežnika '%s' ni mogoče razločiti: %s"
@@ -3339,12 +3174,12 @@ msgstr "S strežnikom niste povezani"
 msgid "Not connected to the server"
 msgstr "S strežnikom niste povezani"
 
-msgid "Find buddies..."
-msgstr "Poišči prijatelje ..."
-
 msgid "Change password..."
 msgstr "Spremeni geslo ..."
 
+msgid "Find buddies..."
+msgstr "Poišči prijatelje ..."
+
 msgid "Upload buddylist to Server"
 msgstr "Izvozi seznam prijateljev na strežnik"
 
@@ -3375,25 +3210,24 @@ msgstr "Olepšaj priljubljen program za 
 msgid "Polish popular IM"
 msgstr "Olepšaj priljubljen program za neposredno sporočanje"
 
-msgid "Gadu-Gadu User"
-msgstr "Uporabnik Gadu-Gadu"
-
 msgid "GG server"
 msgstr "Strežnik GG"
 
-msgid "Don't use encryption"
-msgstr "Ne uporabi Å¡ifriranja"
-
 msgid "Use encryption if available"
 msgstr "Uporabi šifriranje, če je na voljo"
 
-#. TODO
 msgid "Require encryption"
 msgstr "Zahtevaj Å¡ifriranje"
 
+msgid "Don't use encryption"
+msgstr "Ne uporabi Å¡ifriranja"
+
 msgid "Connection security"
 msgstr "Varnost povezave"
 
+msgid "Show links from strangers"
+msgstr "Pokaži povezave neznancev"
+
 #, c-format
 msgid "Unknown command: %s"
 msgstr "Neznan ukaz: %s"
@@ -3446,9 +3280,6 @@ msgstr "IRC vzdevek in strežnik ne smej
 msgid "IRC nick and server may not contain whitespace"
 msgstr "IRC vzdevek in strežnik ne smejo vsebovati presledka"
 
-msgid "SSL support unavailable"
-msgstr "Podpora SSL ni na voljo"
-
 msgid "Unable to connect"
 msgstr "Ni se mogoče povezati"
 
@@ -3482,7 +3313,9 @@ msgstr "Vtičnik za protokol IRC, ki je 
 msgid "The IRC Protocol Plugin that Sucks Less"
 msgstr "Vtičnik za protokol IRC, ki je manj beden"
 
-#. host to connect to
+#. set up account ID as user:server
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Server"
 msgstr "Strežnik"
 
@@ -3626,19 +3459,11 @@ msgstr "Neveljaven vzdevek"
 msgid "Invalid nickname"
 msgstr "Neveljaven vzdevek"
 
-msgid ""
-"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
-"invalid characters."
-msgstr ""
-"Vaš izbrani vzdevek je strežnik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne "
-"znake."
+msgid "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
+msgstr "Vaš izbrani vzdevek je strežnik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne znake."
 
-msgid ""
-"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
-"invalid characters."
-msgstr ""
-"Vaše izbrano ime računa je strežnik zavrnil. Najverjetneje vsebuje "
-"neveljavne znake."
+msgid "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
+msgstr "Vaše izbrano ime računa je strežnik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne znake."
 
 #. We only want to do the following dance if the connection
 #. has not been successfully completed. If it has, just
@@ -3684,16 +3509,11 @@ msgstr "action <dejanje za izvedbo&gt
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "action <dejanje za izvedbo>: Izvedi dejanje."
 
-#, fuzzy
 msgid "authserv: Send a command to authserv"
-msgstr "chanserv: pošlji ukaz chanservu"
+msgstr "authserv: pošlji ukaz authserv-u"
 
-msgid ""
-"away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
-"away."
-msgstr ""
-"odsoten [sporočilo]: Nastavite sporočilo za odsotnost ali ne uporabite "
-"sporočila za vrnitev iz odsotnosti."
+msgid "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being away."
+msgstr "odsoten [sporočilo]: Nastavite sporočilo za odsotnost ali ne uporabite sporočila za vrnitev iz odsotnosti."
 
 msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
 msgstr "ctcp <vzdevek> <sporočilo>: pošlje sporočilo ctcp vzdevku."
@@ -3701,56 +3521,26 @@ msgstr "chanserv: pošlji ukaz chanserv
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: pošlji ukaz chanservu"
 
-msgid ""
-"deop <nick1> [nick2] ...: Remove channel operator status from "
-"someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"deop <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Odstrani status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "deop <nick1> [nick2] ...: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "deop <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Odstrani status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"devoice <nick1> [nick2] ...: Remove channel voice status from "
-"someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"devoice <nick1> [nick2] ...: Odstrani glasovni status kanala nekomu, "
-"kar mu bo preprečilo oglašanje, ko je kanal moderiran (+m). Za to dejanje "
-"morate biti operater kanala."
+msgid "devoice <nick1> [nick2] ...: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this."
+msgstr "devoice <nick1> [nick2] ...: Odstrani glasovni status kanala nekomu, kar mu bo preprečilo oglašanje, ko je kanal moderiran (+m). Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"invite <nick> [room]: Invite someone to join you in the specified "
-"channel, or the current channel."
-msgstr ""
-"invite <vzdevek> [soba]: Povabite nekoga, da se vam pridruži v "
-"navedenem ali trenutnem kanalu."
+msgid "invite <nick> [room]: Invite someone to join you in the specified channel, or the current channel."
+msgstr "invite <vzdevek> [soba]: Povabite nekoga, da se vam pridruži v navedenem ali trenutnem kanalu."
 
-msgid ""
-"j <room1>[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
-"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
-"j <soba1>[,soba2][,...] [ključ1[,ključ2][,...]]: Vnesite enega ali "
-"več kanalov, za ketere lahko po želji navedete tudi ključe."
+msgid "j <room1>[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr "j <soba1>[,soba2][,...] [ključ1[,ključ2][,...]]: Vnesite enega ali več kanalov, za ketere lahko po želji navedete tudi ključe."
 
-msgid ""
-"join <room1>[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
-"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
-"join <soba1>[,soba2][,...] [ključ1[,ključ2][,...]]: Vnesite enega ali "
-"več kanalov, za ketere lahko po želji navedete tudi ključe."
+msgid "join <room1>[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr "join <soba1>[,soba2][,...] [ključ1[,ključ2][,...]]: Vnesite enega ali več kanalov, za ketere lahko po želji navedete tudi ključe."
 
-msgid ""
-"kick <nick> [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
-"channel operator to do this."
-msgstr ""
-"kick <vzdevek> [sporočilo]: Odstranite nekoga iz kanala. Za to "
-"dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "kick <nick> [message]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "kick <vzdevek> [sporočilo]: Odstranite nekoga iz kanala. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
-"may disconnect you upon doing this.</i>"
-msgstr ""
-"list: Prikaži seznam pogovornih sob v omrežju. <i>Opozorilo: nekateri "
-"strežniki vas lahko med tem odklopijo.</i>"
+msgid "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers may disconnect you upon doing this.</i>"
+msgstr "list: Prikaži seznam pogovornih sob v omrežju. <i>Opozorilo: nekateri strežniki vas lahko med tem odklopijo.</i>"
 
 msgid "me <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "me <dejanje za izvedbo>: Izvedi dejanje."
@@ -3758,19 +3548,11 @@ msgstr "memoserv: Pošlji ukaz memoserv
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
 msgstr "memoserv: Pošlji ukaz memoservu"
 
-msgid ""
-"mode <+|-><A-Za-z> <nick|channel>: Set or unset a channel "
-"or user mode."
-msgstr ""
-"mode <+|-><A-Za-z> <vzdevek|kanal>: Nastavi ali "
-"razveljavi način uporabnika ali kanala."
+msgid "mode <+|-><A-Za-z> <nick|channel>: Set or unset a channel or user mode."
+msgstr "mode <+|-><A-Za-z> <vzdevek|kanal>: Nastavi ali razveljavi način uporabnika ali kanala."
 
-msgid ""
-"msg <nick> <message>: Send a private message to a user (as "
-"opposed to a channel)."
-msgstr ""
-"msg <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku "
-"(za razliko od kanala)."
+msgid "msg <nick> <message>: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
+msgstr "msg <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku (za razliko od kanala)."
 
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
 msgstr "names [kanal]: Seznam uporabnikov, ki so trenutno na kanalu."
@@ -3784,57 +3566,32 @@ msgstr "notice <cilj>: Pošlji up
 msgid "notice <target<: Send a notice to a user or channel."
 msgstr "notice <cilj>: Pošlji uporabniku ali kanalu opozorilo."
 
-msgid ""
-"op <nick1> [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"op <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "op <nick1> [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "op <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"operwall <message>: If you don't know what this is, you probably "
-"can't use it."
-msgstr ""
-"operwall <sporočilo>: Če ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete "
-"uporabiti."
+msgid "operwall <message>: If you don't know what this is, you probably can't use it."
+msgstr "operwall <sporočilo>: Če ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete uporabiti."
 
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
 msgstr "operserv: pošlji ukaz operservu"
 
-msgid ""
-"part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
-"with an optional message."
-msgstr ""
-"part [soba] [sporočilo]: Zapusti trenutni ali določen kanal z možnostjo "
-"sporočila."
+msgid "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, with an optional message."
+msgstr "part [soba] [sporočilo]: Zapusti trenutni ali določen kanal z možnostjo sporočila."
 
-msgid ""
-"ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
-"has."
-msgstr ""
-"ping [vzdevek]: Vpraša koliko zaostanka ima uporabnik (ali strežnik, če "
-"uporabnik ni naveden)."
+msgid "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has."
+msgstr "ping [vzdevek]: Vpraša koliko zaostanka ima uporabnik (ali strežnik, če uporabnik ni naveden)."
 
-msgid ""
-"query <nick> <message>: Send a private message to a user (as "
-"opposed to a channel)."
-msgstr ""
-"query <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo "
-"uporabniku (za razliko od kanala)."
+msgid "query <nick> <message>: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
+msgstr "query <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku (za razliko od kanala)."
 
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
-msgstr ""
-"quit [sporočilo]: Prekinitev povezave s strežnikom z možnostjo sporočila."
+msgstr "quit [sporočilo]: Prekinitev povezave s strežnikom z možnostjo sporočila."
 
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
 msgstr "quote [...]: Pošlji surov ukaz strežniku."
 
-msgid ""
-"remove <nick> [message]: Remove someone from a room. You must be a "
-"channel operator to do this."
-msgstr ""
-"remove <vzdevek> [sporočilo]: Odstrani nekoga iz sobe. Za to dejanje "
-"morate biti operater kanala."
+msgid "remove <nick> [message]: Remove someone from a room. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "remove <vzdevek> [sporočilo]: Odstrani nekoga iz sobe. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
 msgstr "time: Prikaže trenutni krajevni čas na strežniku IRC."
@@ -3843,32 +3600,22 @@ msgid "umode <+|-><A-Za-z>: 
 msgstr "topic [nova tema]: Oglejte si ali zamenjajte temo kanala."
 
 msgid "umode <+|-><A-Za-z>: Set or unset a user mode."
-msgstr ""
-"umode <+|-><A-Za-z>: Nastavi ali odvzemi način uporabnika."
+msgstr "umode <+|-><A-Za-z>: Nastavi ali odvzemi način uporabnika."
 
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
 msgstr "version [vzdevek]: pošlji zahtevo CTCP VERSION uporabniku"
 
-msgid ""
-"voice <nick1> [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"voice <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "voice <nick1> [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "voice <vzdevek1> [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"wallops <message>: If you don't know what this is, you probably can't "
-"use it."
-msgstr ""
-"wallops <sporočilo>: Če ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete "
-"uporabiti."
+msgid "wallops <message>: If you don't know what this is, you probably can't use it."
+msgstr "wallops <sporočilo>: Če ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete uporabiti."
 
 msgid "whois [server] <nick>: Get information on a user."
 msgstr "whois [strežnik] <vzdevek>: Dobi več informacij o uporabniku."
 
 msgid "whowas <nick>: Get information on a user that has logged off."
-msgstr ""
-"whois <vzdevek>: Dobi več informacij o uporabniku, ki se je odjavil."
+msgstr "whois <vzdevek>: Dobi več informacij o uporabniku, ki se je odjavil."
 
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
@@ -3893,8 +3640,7 @@ msgid "Server requires plaintext authent
 msgstr "izvedi"
 
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
-msgstr ""
-"Strežnik zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifriranega toka"
+msgstr "Strežnik zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifriranega toka"
 
 #. This happens when the server sends back jibberish
 #. * in the "additional data with success" case.
@@ -3907,12 +3653,8 @@ msgstr "Strežnik ne uporablja nobene po
 msgstr "Strežnik ne uporablja nobene podprte metode overovitve"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
-"this and continue authentication?"
-msgstr ""
-"%s zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifrirane povezave. Se "
-"strinjate s tem in želite nadaljevati z overovitvijo?"
+msgid "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?"
+msgstr "%s zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifrirane povezave. Se strinjate s tem in želite nadaljevati z overovitvijo?"
 
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Overovitev z navadnim besedilom"
@@ -3927,17 +3669,11 @@ msgid "Server may require plaintext auth
 msgstr "Strežnik meni, da je overovitev dokončana, odjemalec pa ne"
 
 msgid "Server may require plaintext authentication over an unencrypted stream"
-msgstr ""
-"Strežnik lahko zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifriranega "
-"toka"
+msgstr "Strežnik lahko zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifriranega toka"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. "
-"Allow this and continue authentication?"
-msgstr ""
-"%s lahko zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifrirane povezave. "
-"Se strinjate s tem in želite nadaljevati z overovitvijo?"
+msgid "%s may require plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?"
+msgstr "%s lahko zahteva overovitev z navadnim besedilom preko nešifrirane povezave. Se strinjate s tem in želite nadaljevati z overovitvijo?"
 
 msgid "SASL authentication failed"
 msgstr "Overovitev SASL ni uspela"
@@ -3952,17 +3688,11 @@ msgstr "Nepodprta razširitev"
 msgid "Unsupported Extension"
 msgstr "Nepodprta razširitev"
 
-msgid ""
-"Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM "
-"attack"
+msgid "Unexpected response from the server. This may indicate a possible MITM attack"
 msgstr "Nepričakovan odgovor strežnika. To nakazuje možen napad MITM."
 
-msgid ""
-"The server does support channel binding, but did not appear to advertise "
-"it. This indicates a likely MITM attack"
-msgstr ""
-"Strežnik podpira spajanje kanalov, vendar se ni zdelo, da ga oglašuje. To "
-"nakazuje možen napad MITM."
+msgid "The server does support channel binding, but did not appear to advertise it. This indicates a likely MITM attack"
+msgstr "Strežnik podpira spajanje kanalov, vendar se ni zdelo, da ga oglašuje. To nakazuje možen napad MITM."
 
 msgid "Server does not support channel binding"
 msgstr "Strežnik ne podpira spajanja kanalov"
@@ -4010,6 +3740,8 @@ msgstr "Povezave SSL ni mogoče vzpostav
 msgid "Unable to establish SSL connection"
 msgstr "Povezave SSL ni mogoče vzpostaviti"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Full Name"
 msgstr "Polno ime"
 
@@ -4073,14 +3805,16 @@ msgstr "Uredi vCard za XMPP"
 msgid "Edit XMPP vCard"
 msgstr "Uredi vCard za XMPP"
 
-msgid ""
-"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
-"comfortable."
+msgid "All items below are optional. Enter only the information with which you feel comfortable."
 msgstr "Vsa spodnja polja so izbirna. Vnesite samo informacije, ki jih želite."
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call prepend_pair_html,
+#. or if we should be using prepend_pair_plaintext
 msgid "Client"
 msgstr "Odjemalec"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call prepend_pair_html,
+#. or if we should be using prepend_pair_plaintext
 msgid "Operating System"
 msgstr "Operacijski sistem"
 
@@ -4090,6 +3824,8 @@ msgstr "Prednost stika"
 msgid "Priority"
 msgstr "Prednost stika"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call prepend_pair_html,
+#. or if we should be using prepend_pair_plaintext
 msgid "Resource"
 msgstr "Vir"
 
@@ -4119,12 +3855,8 @@ msgstr "Logotip"
 msgstr "Logotip"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to "
-"continue?"
-msgstr ""
-"Oseba %s ne bo več mogla videti posodobitev vašega stanja. Ali želite "
-"nadaljevati?"
+msgid "%s will no longer be able to see your status updates. Do you want to continue?"
+msgstr "Oseba %s ne bo več mogla videti posodobitev vašega stanja. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Cancel Presence Notification"
 msgstr "Prekliči obvestilo o prisotnosti"
@@ -4163,12 +3895,8 @@ msgstr "To so rezultati vašega iskanja"
 msgstr "To so rezultati vašega iskanja"
 
 #. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-msgid ""
-"Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
-"Each field supports wild card searches (%)"
-msgstr ""
-"Najdi stik z vnosom iskalnih kriterijev v dana polja. Opomba: vsa polja "
-"dovoljujejo iskanje z nadomestnimi znaki (%)."
+msgid "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: Each field supports wild card searches (%)"
+msgstr "Najdi stik z vnosom iskalnih kriterijev v dana polja. Opomba: vsa polja dovoljujejo iskanje z nadomestnimi znaki (%)."
 
 msgid "Directory Query Failed"
 msgstr "Povpraševanje po imeniku ni uspelo"
@@ -4185,9 +3913,6 @@ msgstr "Izpolnite eno ali več polj za i
 msgid "Fill in one or more fields to search for any matching XMPP users."
 msgstr "Izpolnite eno ali več polj za iskanje uporabnikov XMPP."
 
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-naslov"
-
 msgid "Search for XMPP users"
 msgstr "Poišči uporabnike XMPP"
 
@@ -4280,9 +4005,7 @@ msgid "Server requires TLS/SSL, but no T
 msgstr "Vloge:"
 
 msgid "Server requires TLS/SSL, but no TLS/SSL support was found."
-msgstr ""
-"Strežnik zahteva TLS/SSL za prijavo, vendar odpore za TLS/SSL ni mogoče "
-"najti."
+msgstr "Strežnik zahteva TLS/SSL za prijavo, vendar odpore za TLS/SSL ni mogoče najti."
 
 msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support was found."
 msgstr "Vi zahtevate šifriranje, podpore za TLS/SSL pa ni mogoče najti."
@@ -4344,10 +4067,8 @@ msgstr "Odregistriraj se"
 msgid "Unregister"
 msgstr "Odregistriraj se"
 
-msgid ""
-"Please fill out the information below to change your account registration."
-msgstr ""
-"Za spremembo registracije svojega računa morate izpolniti spodnja polja."
+msgid "Please fill out the information below to change your account registration."
+msgstr "Za spremembo registracije svojega računa morate izpolniti spodnja polja."
 
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr "Za registracijo novega računa morate izpolniti spodnja polja."
@@ -4393,6 +4114,8 @@ msgstr "Nepooblaščeno"
 msgid "Not Authorized"
 msgstr "Nepooblaščeno"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Mood"
 msgstr "Razpoloženje"
 
@@ -4674,12 +4397,8 @@ msgstr "Ni mogoče stresti, saj je oseba
 msgstr "Ni mogoče stresti, saj je oseba %s morda nepovezana."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
-"buzzes now."
-msgstr ""
-"Osebe %s ni mogoče stresti, ker tega dejanja ne podpira ali zdaj ne želi "
-"prejemati tresenja."
+msgid "Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive buzzes now."
+msgstr "Osebe %s ni mogoče stresti, ker tega dejanja ne podpira ali zdaj ne želi prejemati tresenja."
 
 #. Yahoo only supports one attention command: the 'buzz'.
 #. This is index number YAHOO_BUZZ.
@@ -4704,16 +4423,13 @@ msgid "Unable to initiate media with %s:
 
 #, c-format
 msgid "Unable to initiate media with %s: not subscribed to user presence"
-msgstr ""
-"Medija %s ni mogoče iniciirati: niste naročeni na stanja prisotnosti osebe"
+msgstr "Medija %s ni mogoče iniciirati: niste naročeni na stanja prisotnosti osebe"
 
 msgid "Media Initiation Failed"
 msgstr "Iniciacija medija ni uspela"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Please select the resource of %s with which you would like to start a media "
-"session."
+msgid "Please select the resource of %s with which you would like to start a media session."
 msgstr "Izberite vir %s, s katerim bi radi začeli medijsko sejo."
 
 msgid "Select a Resource"
@@ -4743,35 +4459,23 @@ msgstr "ban <uporabnik> [razlog]: 
 msgid "ban <user> [reason]: Ban a user from the room."
 msgstr "ban <uporabnik> [razlog]: Prepovej uporabnika v sobi."
 
-msgid ""
-"affiliate <owner|admin|member|outcast|none> [nick1] [nick2] ...: Get "
-"the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
-msgstr ""
-"affiliate <owner|admin|member|outcast|none> [vzdevek1] [vzdevek2] ...: "
-"Pridobi navezavo uporabnikov ali nastavi navezavo uporabnikov na sobo."
+msgid "affiliate <owner|admin|member|outcast|none> [nick1] [nick2] ...: Get the users with an affiliation or set users' affiliation with the room."
+msgstr "affiliate <owner|admin|member|outcast|none> [vzdevek1] [vzdevek2] ...: Pridobi navezavo uporabnikov ali nastavi navezavo uporabnikov na sobo."
 
-msgid ""
-"role <moderator|participant|visitor|none> [nick1] [nick2] ...: Get the "
-"users with a role or set users' role with the room."
-msgstr ""
-"role <moderator|participant|visitor|none> [vzdevek1] [vzdevek2] ...: "
-"Pridobi uporabnike z vlogo ali nastavi vlogo uporabnikov v sobi."
+msgid "role <moderator|participant|visitor|none> [nick1] [nick2] ...: Get the users with a role or set users' role with the room."
+msgstr "role <moderator|participant|visitor|none> [vzdevek1] [vzdevek2] ...: Pridobi uporabnike z vlogo ali nastavi vlogo uporabnikov v sobi."
 
 msgid "invite <user> [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite <uporabnik> [sporočilo]: Povabite uporabnika v sobo."
 
-#, fuzzy
 msgid "join: <room[@server]> [password]: Join a chat."
-msgstr "join: <soba> [geslo]: Pridruži se pomenku na tem strežniku."
+msgstr "join: <soba[@strežnik]> [geslo]: Pridruži se pomenku."
 
 msgid "kick <user> [reason]: Kick a user from the room."
 msgstr "kick <uporabnik> [razlog]: Brcni uporabnika iz sobe."
 
-msgid ""
-"msg <user> <message>: Send a private message to another user."
-msgstr ""
-"msg <uporabnik> <sporočilo>: Pošljite zasebno sporočilo drugemu "
-"uporabniku."
+msgid "msg <user> <message>: Send a private message to another user."
+msgstr "msg <uporabnik> <sporočilo>: Pošljite zasebno sporočilo drugemu uporabniku."
 
 msgid "ping <jid>:\tPing a user/component/server."
 msgstr "ping <jid>:\tPingni uporabnika/komponento/strežnik."
@@ -4881,12 +4585,8 @@ msgstr "Ustvari novo sobo"
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Ustvari novo sobo"
 
-msgid ""
-"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
-"default settings?"
-msgstr ""
-"Ustvarili boste novo sobo. Jo želite najprej nastaviti ali boste sprejeli "
-"privzete nastavitve?"
+msgid "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the default settings?"
+msgstr "Ustvarili boste novo sobo. Jo želite najprej nastaviti ali boste sprejeli privzete nastavitve?"
 
 msgid "_Configure Room"
 msgstr "_Nastavi sobo"
@@ -4910,8 +4610,7 @@ msgid "Unable to send file to %s, user d
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
-msgstr ""
-"Ni mogoče poslati datoteke %s, ker uporabnik ne podpira prenosov datotek"
+msgstr "Ni mogoče poslati datoteke %s, ker uporabnik ne podpira prenosov datotek"
 
 #. not success
 msgid "File Send Failed"
@@ -4927,9 +4626,7 @@ msgid "Unable to send file to %s, not su
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr ""
-"Datoteke %s ni mogoče poslati, ker nimate dostopa do stanja uporabnikove "
-"prisotnosti"
+msgstr "Datoteke %s ni mogoče poslati, ker nimate dostopa do stanja uporabnikove prisotnosti"
 
 #, c-format
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
@@ -5194,12 +4891,8 @@ msgstr "Prosimo, vnesite svoj nov vzdeve
 msgid "Please specify a new nickname for you."
 msgstr "Prosimo, vnesite svoj nov vzdevek."
 
-msgid ""
-"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
-"something appropriate."
-msgstr ""
-"Ti podatki so vidni vsem stikom s seznama prijateljev, zato izberite nekaj "
-"primernega."
+msgid "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose something appropriate."
+msgstr "Ti podatki so vidni vsem stikom s seznama prijateljev, zato izberite nekaj primernega."
 
 msgid "Set"
 msgstr "Nastavi"
@@ -5232,9 +4925,6 @@ msgstr "Skladenjska napaka (verjetno hro
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
 msgstr "Skladenjska napaka (verjetno hrošč v odjemalcu)"
 
-msgid "Invalid email address"
-msgstr "Neveljaven naslov e-pošte"
-
 msgid "User does not exist"
 msgstr "Uporabnik ne obstaja"
 
@@ -5301,9 +4991,6 @@ msgstr "Neprijavljen"
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Neprijavljen"
 
-msgid "Service temporarily unavailable"
-msgstr "Storitev trenutno ni na voljo"
-
 msgid "Database server error"
 msgstr "Napaka v podatkovni bazi strežnika"
 
@@ -5401,20 +5088,12 @@ msgstr "Težava ujemanja (sinhronizacije
 msgstr "Težava ujemanja (sinhronizacije) seznama prijateljev pri %s (%s)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
-"Do you want this buddy to be added?"
-msgstr ""
-"%s z lokalnega seznama je v skupini \"%s\", ne pa tudi na seznamu strežnika. "
-"Želite dodati tega prijatelja v skupino?"
+msgid "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
+msgstr "%s z lokalnega seznama je v skupini \"%s\", ne pa tudi na seznamu strežnika. Želite dodati tega prijatelja v skupino?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
-"to be added?"
-msgstr ""
-"%s je na lokalnem seznamu, ne pa tudi na seznamu strežnika. Želite dodati "
-"tega prijatelja?"
+msgid "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
+msgstr "%s je na lokalnem seznamu, ne pa tudi na seznamu strežnika. Želite dodati tega prijatelja?"
 
 msgid "Other Contacts"
 msgstr "Drugi stiki"
@@ -5424,9 +5103,7 @@ msgid "%s sent a wink. <a href='msn-wink
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a wink. <a href='msn-wink://%s'>Click here to play it</a>"
-msgstr ""
-"%s vam je poslal mežik. <a href='msn-wink://%s'>Kliknite tukaj za "
-"predvajanje</a>"
+msgstr "%s vam je poslal mežik. <a href='msn-wink://%s'>Kliknite tukaj za predvajanje</a>"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a wink, but it could not be saved"
@@ -5434,9 +5111,7 @@ msgid "%s sent a voice clip. <a href='au
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a voice clip. <a href='audio://%s'>Click here to play it</a>"
-msgstr ""
-"%s vam je poslal zvočni posnetek. <a href='audio://%s'>Kliknite tukaj za "
-"predvajanje</a>"
+msgstr "%s vam je poslal zvočni posnetek. <a href='audio://%s'>Kliknite tukaj za predvajanje</a>"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a voice clip, but it could not be saved"
@@ -5497,9 +5172,7 @@ msgstr "Želite dovoliti več hkratnih p
 msgid "Allow multiple logins?"
 msgstr "Želite dovoliti več hkratnih prijav?"
 
-msgid ""
-"Do you want to allow or disallow connecting from multiple locations "
-"simultaneously?"
+msgid "Do you want to allow or disallow connecting from multiple locations simultaneously?"
 msgstr "Želite dovoliti ali prepovedati hkratno povezovanje z več mest?"
 
 msgid "Allow"
@@ -5520,12 +5193,8 @@ msgstr "Dovoli MSN strani za mobilnike?"
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Dovoli MSN strani za mobilnike?"
 
-msgid ""
-"Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
-"Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
-msgstr ""
-"Ali želite dovoliti oz. prepovedati prijateljem na vašem seznamu, da vam "
-"pošiljajo MSN strani za mobilnike na vaš mobilni telefon?"
+msgid "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
+msgstr "Ali želite dovoliti oz. prepovedati prijateljem na vašem seznamu, da vam pošiljajo MSN strani za mobilnike na vaš mobilni telefon?"
 
 #, c-format
 msgid "Blocked Text for %s"
@@ -5535,8 +5204,7 @@ msgstr "Za ta račun ni blokiranega bese
 msgstr "Za ta račun ni blokiranega besedila."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgid "MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
 msgstr "Strežniki MSN trenutno blokirajo naslednje regularne izraze:<br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
@@ -5618,16 +5286,11 @@ msgid "SSL support is needed for MSN. Pl
 msgstr "Pošlji na mobilca"
 
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
-msgstr ""
-"Za MSN potrebujete podporo SSL, zato morate namestiti podprto knjižnico SSL."
+msgstr "Za MSN potrebujete podporo SSL, zato morate namestiti podprto knjižnico SSL."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
-"be valid email addresses."
-msgstr ""
-"Ni mogoče dodati prijatelja %s, ker uporabniško ime ni veljavno. Imena so "
-"lahko le veljavni e-poštni naslovi."
+msgid "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must be valid email addresses."
+msgstr "Ni mogoče dodati prijatelja %s, ker uporabniško ime ni veljavno. Imena so lahko le veljavni e-poštni naslovi."
 
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Nemogoče dodati"
@@ -5644,6 +5307,8 @@ msgstr "Zaposlitev"
 msgid "Occupation"
 msgstr "Zaposlitev"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Location"
 msgstr "Lokacija"
 
@@ -5768,20 +5433,11 @@ msgstr "Uporabnik ni ustvaril javnega pr
 msgid "The user has not created a public profile."
 msgstr "Uporabnik ni ustvaril javnega profila."
 
-msgid ""
-"MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
-"that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
-"public profile."
-msgstr ""
-"MSN ne more najti uporabnikovega profila. To lahko pomeni, da uporabnik ne "
-"obstaja, ali pa Å¡e ni ustvaril javnega profila."
+msgid "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means that the user does not exist, or that the user exists but has not created a public profile."
+msgstr "MSN ne more najti uporabnikovega profila. To lahko pomeni, da uporabnik ne obstaja, ali pa Å¡e ni ustvaril javnega profila."
 
-msgid ""
-"Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
-"does not exist."
-msgstr ""
-"V uporabnikovem profilu ni mogoče najti nobenih informacij. Uporabnik "
-"verjetno ne obstaja."
+msgid "Could not find any information in the user's profile. The user most likely does not exist."
+msgstr "V uporabnikovem profilu ni mogoče najti nobenih informacij. Uporabnik verjetno ne obstaja."
 
 msgid "View web profile"
 msgstr "Pokaži spletni profil"
@@ -5850,52 +5506,37 @@ msgstr "Mobilnega sporočila ni mogoče 
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Mobilnega sporočila ni mogoče poslati, ker je predolgo."
 
-#, fuzzy
 msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
-msgstr "Sporočila ni bilo poslano, ker je prišlo do neznane napake."
+msgstr "Mobilno sporočilo ni bilo poslano, ker je prišlo do neznane napake."
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
-"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
-"in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
-"sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
 msgid_plural ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
-"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
-"in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
-"sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
 msgstr[0] ""
-"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaključenih vzdrževalnih delih se boste lahko uspešno prijavili."
 msgstr[1] ""
-"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minuti. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minuti. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaključenih vzdrževalnih delih se boste lahko uspešno prijavili."
 msgstr[2] ""
-"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaključenih vzdrževalnih delih se boste lahko uspešno prijavili."
 msgstr[3] ""
-"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Strežnik MSN se bo izključil zaradi vzdrževalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaključite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaključenih vzdrževalnih delih se boste lahko uspešno prijavili."
 
-msgid ""
-"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
-"happens when the user is blocked or does not exist."
-msgstr ""
-"Sporočilo ni bilo poslano, ker sistem ni na voljo. To se ponavadi zgodi, ko "
-"je uporabnik blokiran ali ne obstaja."
+msgid "Message was not sent because the system is unavailable. This normally happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr "Sporočilo ni bilo poslano, ker sistem ni na voljo. To se ponavadi zgodi, ko je uporabnik blokiran ali ne obstaja."
 
 msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
 msgstr "Sporočila ni bilo poslano, saj je sporočila pošiljajo prehitro."
@@ -5906,6 +5547,18 @@ msgstr "Sporočila ni bilo poslano, ker 
 msgid "Message was not sent because an unknown error occurred."
 msgstr "Sporočila ni bilo poslano, ker je prišlo do neznane napake."
 
+#, c-format
+msgid "%s (There was an error receiving this message. Converting the encoding from %s to UTF-8 failed.)"
+msgstr "%s (Prišlo je do napake pri prejemanju tega sporočila. Pretvorba kodnega nabora %s v UTF-8 ni uspela.)"
+
+#, c-format
+msgid "%s (There was an error receiving this message. The charset was %s, but it was not valid UTF-8.)"
+msgstr "%s (Prišlo je do napake pri prejemanju tega sporočila. Nabor znakov je bil %s, ni pa bil veljaven UTF-8.)"
+
+#, c-format
+msgid "%s (There was an error receiving this message. The charset was missing, but it was not valid UTF-8.)"
+msgstr "%s (Prišlo je do napake pri prejemanju tega sporočila. Nabor znakov je manjkal, ni pa bil veljaven UTF-8.)"
+
 msgid "Writing error"
 msgstr "Napaka pri pisanju"
 
@@ -5930,8 +5583,7 @@ msgid "The MSN servers are temporarily u
 msgstr "Prijavili ste se z drugega mesta"
 
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr ""
-"Strežniki MSN so trenutno nedostopni. Prosimo počakajte in poskusite znova."
+msgstr "Strežniki MSN so trenutno nedostopni. Prosimo počakajte in poskusite znova."
 
 msgid "The MSN servers are going down temporarily"
 msgstr "Strežniki MSN se bodo začasno zaustavili"
@@ -5941,11 +5593,8 @@ msgstr "Ni možno overoviti: %s"
 msgid "Unable to authenticate: %s"
 msgstr "Ni možno overoviti: %s"
 
-msgid ""
-"Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr ""
-"Vaš seznam prijateljev MSN je trenutno nedostopen. Prosimo počakajte in "
-"poskusite znova."
+msgid "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
+msgstr "Vaš seznam prijateljev MSN je trenutno nedostopen. Prosimo počakajte in poskusite znova."
 
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Rokovanje"
@@ -5983,8 +5632,7 @@ msgid "Message may have not been sent be
 msgstr "Na kosilu"
 
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
-msgstr ""
-"Sporočila morda ni bilo poslano, ker je prišlo do časovne prekoračitve:"
+msgstr "Sporočila morda ni bilo poslano, ker je prišlo do časovne prekoračitve:"
 
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
 msgstr "Sporočila ni mogoče poslati, saj ni dovoljeno v nevidnem stanju:"
@@ -5998,16 +5646,10 @@ msgstr "Sporočila ni mogoče poslati, s
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
 msgstr "Sporočila ni mogoče poslati, saj je poslano prehitro:"
 
-msgid ""
-"Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
-"the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
-msgstr ""
-"Sporočila ni mogoče poslati, ker ni bilo mogoče vzpostaviti seje s "
-"strežnikom. To je najverjetneje težava strežnika, poskusite znova v nekaj "
-"minutah:"
+msgid "Message could not be sent because we were unable to establish a session with the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
+msgstr "Sporočila ni mogoče poslati, ker ni bilo mogoče vzpostaviti seje s strežnikom. To je najverjetneje težava strežnika, poskusite znova v nekaj minutah:"
 
-msgid ""
-"Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
+msgid "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
 msgstr "Sporočila ni bilo poslano, ker je prišlo do napake v stikalni plošči:"
 
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
@@ -6019,14 +5661,10 @@ msgstr "Ali želite izbrisati tega prija
 msgid "Do you want to delete this buddy from your address book as well?"
 msgstr "Ali želite izbrisati tega prijatelja tudi iz adresarja?"
 
-msgid "The username specified is invalid."
-msgstr "Navedeno uporabniško ime ni veljavno."
-
 msgid "The Display Name you entered is invalid."
 msgstr "Vneseno pojavno ime ni veljavno."
 
-msgid ""
-"The birthday you entered is invalid. The correct format is: 'YYYY-MM-DD'."
+msgid "The birthday you entered is invalid. The correct format is: 'YYYY-MM-DD'."
 msgstr "Vneseni rojstni datum ni veljaven. Pravilna oblika je: 'LLLL-MM-DD'."
 
 #. show error to user
@@ -6035,6 +5673,8 @@ msgstr "Napaka pri posodobitvi profila"
 
 #. no profile information yet, so we cannot update
 #. (reference: "libpurple/request.h")
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Profile"
 msgstr "Profil"
 
@@ -6047,13 +5687,12 @@ msgstr "Pojavno ime"
 msgstr "Pojavno ime"
 
 #. about me
-#, fuzzy
 msgid "About Me"
 msgstr "O meni"
 
 #. where I live
 msgid "Where I Live"
-msgstr ""
+msgstr "Kje živim"
 
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
@@ -6061,15 +5700,14 @@ msgid "Can be searched"
 
 #. is searchable
 msgid "Can be searched"
-msgstr ""
+msgstr "Dovoljeno iskati"
 
 #. is suggestable
 msgid "Can be suggested"
-msgstr ""
+msgstr "Dovoljeno predlagati"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update your MXit Profile"
-msgstr "Posodobite svoj profil"
+msgstr "Posodobite svoj profil MXit"
 
 msgid "The PIN you entered is invalid."
 msgstr "Vneseni PIN ni veljaven."
@@ -6084,9 +5722,8 @@ msgstr "Vnesena PIN-a se ne ujemata."
 msgstr "Vnesena PIN-a se ne ujemata."
 
 #. show error to user
-#, fuzzy
 msgid "PIN Update Error"
-msgstr "Napaka pri posodobitvi profila"
+msgstr "Napaka pri posodobitvi PIN-a"
 
 #. pin
 #. pin (required)
@@ -6098,13 +5735,11 @@ msgstr "Preveri PIN"
 msgstr "Preveri PIN"
 
 #. (reference: "libpurple/request.h")
-#, fuzzy
 msgid "Change PIN"
-msgstr "Spremeni ikono"
+msgstr "Spremeni PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change MXit PIN"
-msgstr "Spremeni ikono"
+msgstr "Spremeni PIN MXit"
 
 msgid "View Splash"
 msgstr "Pokaži pozdravno okno"
@@ -6115,17 +5750,14 @@ msgstr "O programu"
 msgid "About"
 msgstr "O programu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search for user"
-msgstr "Išči uporabnike"
+msgstr "Poišči uporabnika"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search for a MXit contact"
-msgstr "Išči uporabnike"
+msgstr "Poišči stik MXit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Type search information"
-msgstr "Informacije o uporabniku"
+msgstr "Vnesite podatke za iskanje"
 
 msgid "_Search"
 msgstr "_Najdi"
@@ -6135,19 +5767,16 @@ msgstr "Spremeni profil ..."
 msgstr "Spremeni profil ..."
 
 #. change PIN
-#, fuzzy
 msgid "Change PIN..."
-msgstr "Spremeni profil ..."
+msgstr "Spremeni PIN ..."
 
 #. suggested friends
-#, fuzzy
 msgid "Suggested friends..."
-msgstr "Nastavi poimenovanje ..."
+msgstr "Predlagani prijatelji ..."
 
 #. search for contacts
-#, fuzzy
 msgid "Search for contacts..."
-msgstr "Najdi uporabnike ..."
+msgstr "Najdi stike ..."
 
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
@@ -6157,31 +5786,26 @@ msgstr "O razširitvi ..."
 msgid "About..."
 msgstr "O razširitvi ..."
 
+#. we are trying to send a file to MXit
+#. need to reserve some space for packet headers
 #. the file is too big
 msgid "The file you are trying to send is too large!"
 msgstr "Datoteka, ki jo želite poslati, je prevelika!"
 
-msgid ""
-"Unable to connect to the MXit HTTP server. Please check your server settings."
-msgstr ""
-"Povezava s strežnikom MXit HTTP ni možna. Preverite svoje nastavitve "
-"strežnika."
+msgid "Unable to connect to the MXit HTTP server. Please check your server settings."
+msgstr "Povezava s strežnikom MXit HTTP ni možna. Preverite svoje nastavitve strežnika."
 
 msgid "Logging In..."
 msgstr "Prijavljanje ..."
 
-msgid ""
-"Unable to connect to the MXit server. Please check your server settings."
-msgstr ""
-"S strežnikom MXit se ni mogoče povezati. Preverite nastavitve svojega "
-"strežnika."
+msgid "Unable to connect to the MXit server. Please check your server settings."
+msgstr "S strežnikom MXit se ni mogoče povezati. Preverite nastavitve svojega strežnika."
 
 msgid "Connecting..."
 msgstr "Povezovanje ..."
 
-#, fuzzy
 msgid "The Display Name you entered is too short."
-msgstr "Vneseno pojavno ime ni veljavno."
+msgstr "Vneseno pojavno ime je prekratko."
 
 msgid "The PIN you entered has an invalid length [7-10]."
 msgstr "Vneseni PIN ni veljavne dolžine [7-10]."
@@ -6199,13 +5823,11 @@ msgid "Error contacting the MXit WAP sit
 
 #. no reply from the WAP site
 msgid "Error contacting the MXit WAP site. Please try again later."
-msgstr ""
-"Napaka pri navezovanju stika z mestom MXit WAP. Poskusite znova kasneje."
+msgstr "Napaka pri navezovanju stika z mestom MXit WAP. Poskusite znova kasneje."
 
 #. wapserver error
 #. server could not find the user
-msgid ""
-"MXit is currently unable to process the request. Please try again later."
+msgid "MXit is currently unable to process the request. Please try again later."
 msgstr "MXit trenutno ne more obdelati zahteve. Poskusite znova kasneje."
 
 msgid "Wrong security code entered. Please try again later."
@@ -6218,8 +5840,7 @@ msgid "The MXit ID you entered is not re
 msgstr "Izbrana neveljavna država. Poskusite znova kasneje."
 
 msgid "The MXit ID you entered is not registered. Please register first."
-msgstr ""
-"ID za MXit, ki ste ga vnesli, ni registriran. Najprej se registrirajte."
+msgstr "ID za MXit, ki ste ga vnesli, ni registriran. Najprej se registrirajte."
 
 msgid "The MXit ID you entered is already registered. Please choose another."
 msgstr "ID za MXit, ki ste ga vnesli, je že registriran. Izberite drugo ime."
@@ -6269,31 +5890,26 @@ msgstr "Nalaganje menija ..."
 msgid "Loading menu..."
 msgstr "Nalaganje menija ..."
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Status Message"
 msgstr "Sporočilo stanja"
 
 msgid "Rejection Message"
 msgstr "Sporočilo zavrnitve"
 
-#. hidden number
-msgid "Hidden Number"
-msgstr "Skrita Å¡tevilka"
-
-#, fuzzy
 msgid "No profile available"
-msgstr "Ni na voljo"
+msgstr "Profil ni na voljo"
 
-#, fuzzy
 msgid "This contact does not have a profile."
-msgstr "Ta račun nima omogočenega e-poštnega naslova."
+msgstr "Ta stik nima profila."
 
 msgid "Your MXit ID..."
 msgstr "Vaš MXit ID ..."
 
 #. contact is in Deleted, Rejected or None state
-#, fuzzy
 msgid "Re-Invite"
-msgstr "Povabi"
+msgstr "Znova povabi"
 
 #. Configuration options
 #. WAP server (reference: "libpurple/accountopt.h")
@@ -6309,17 +5925,14 @@ msgstr "Nazadnje povezan"
 msgid "Last Online"
 msgstr "Nazadnje povezan"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invite Message"
-msgstr "Poslana sporočila"
+msgstr "Povabilo"
 
-#, fuzzy
 msgid "No results"
-msgstr "Rezultati iskanja"
+msgstr "Ni zadetkov"
 
-#, fuzzy
 msgid "No contacts found."
-msgstr "Ni najdenih uporabnikov"
+msgstr "Ni najdenih stikov."
 
 #. define columns
 #, fuzzy
@@ -6327,23 +5940,23 @@ msgid "Where I live"
 msgstr "Uporabnik"
 
 msgid "Where I live"
-msgstr ""
+msgstr "Kje živim"
 
 #, c-format
 msgid "You have %i suggested friend."
 msgid_plural "You have %i suggested friends."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "Imate %i predlaganih prijateljev."
+msgstr[1] "Imate %i predlaganega prijatelja."
+msgstr[2] "Imate %i predlagana prijatelja."
+msgstr[3] "Imate %i predlagane prijatelje."
 
 #, c-format
 msgid "We found %i contact that matches your search."
 msgid_plural "We found %i contacts that match your search."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "Najdenih %i stikov, ki se ujemajo z vašim iskanjem."
+msgstr[1] "Najden %i stik, ki se ujema z vašim iskanjem."
+msgstr[2] "Najdena %i stika, ki se ujemata z vašim iskanjem."
+msgstr[3] "Najdeni %i stiki, ki se ujemajo z vašim iskanjem."
 
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
@@ -6363,13 +5976,16 @@ msgstr "Uspešno prijavljeni ..."
 msgstr "Uspešno prijavljeni ..."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s sent you an encrypted message, but it is not supported on this client."
+msgid "%s sent you an encrypted message, but it is not supported on this client."
 msgstr "%s vam je poslal šifrirano sporočilo, kar še ni podprto v odjemalcu."
 
 msgid "Message Error"
 msgstr "Napaka sporočila"
 
+#. could not be decrypted
+msgid "An encrypted message was received which could not be decrypted."
+msgstr "Prejeto je bilo šifrirano sporočilo, ki ga ni mogoče dešifrirati."
+
 msgid "Cannot perform redirect using the specified protocol"
 msgstr "Preusmeritve ni mogoče izvršiti z navedenim protokolom"
 
@@ -6521,24 +6137,12 @@ msgstr "Prijatelji za klepet"
 msgstr "Prijatelji za klepet"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
-"the server-side list)"
-msgid_plural ""
-"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
-"on the server-side list)"
-msgstr[0] ""
-"%d prijateljev je bilo dodanih ali posodobljenih s strežnika (vključno s "
-"prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
-msgstr[1] ""
-"%d prijatelj je bil dodan ali posodobljen s strežnika (vključno s "
-"prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
-msgstr[2] ""
-"%d prijatelja sta bila dodana ali posodobljena s strežnika (vključno s "
-"prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
-msgstr[3] ""
-"%d prijatelji so bili dodani ali posodobljeni s strežnika (vključno s "
-"prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
+msgid "%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on the server-side list)"
+msgid_plural "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already on the server-side list)"
+msgstr[0] "%d prijateljev je bilo dodanih ali posodobljenih s strežnika (vključno s prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
+msgstr[1] "%d prijatelj je bil dodan ali posodobljen s strežnika (vključno s prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
+msgstr[2] "%d prijatelja sta bila dodana ali posodobljena s strežnika (vključno s prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
+msgstr[3] "%d prijatelji so bili dodani ali posodobljeni s strežnika (vključno s prijatelji, ki so že strežniškem seznamu)"
 
 msgid "Add contacts from server"
 msgstr "Dodaj stike s strežnika"
@@ -6548,14 +6152,8 @@ msgstr "Napaka protokola, koda %d: %s"
 msgstr "Napaka protokola, koda %d: %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s Your password is %zu characters, which is longer than the maximum length "
-"of %d. Please shorten your password at http://profileedit.myspace.com/index."
-"cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
-msgstr ""
-"%s Vaše geslo ima %zu znakov, več kot je dovoljenih %d znakov. Skrajšajte "
-"svoje geslo na naslovu http://profileedit.myspace.com/index.cfm?"
-"fuseaction=accountSettings.changePassword in poskusite znova."
+msgid "%s Your password is %zu characters, which is longer than the maximum length of %d. Please shorten your password at http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
+msgstr "%s Vaše geslo ima %zu znakov, več kot je dovoljenih %d znakov. Skrajšajte svoje geslo na naslovu http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword in poskusite znova."
 
 msgid "Incorrect username or password"
 msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali geslo"
@@ -6590,12 +6188,8 @@ msgstr "Cifre RC4 ni mogoče najti"
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
 msgstr "Cifre RC4 ni mogoče najti"
 
-msgid ""
-"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
-"not be loaded."
-msgstr ""
-"Nadgradite libpurple za podporo RC4 (>= 2.0.1). Vtičnik MySpaceIM se ne bo "
-"naložil."
+msgid "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will not be loaded."
+msgstr "Nadgradite libpurple za podporo RC4 (>= 2.0.1). Vtičnik MySpaceIM se ne bo naložil."
 
 msgid "Add friends from MySpace.com"
 msgstr "Dodaj prijatelje z MySpace.com"
@@ -6614,8 +6208,7 @@ msgid "No suitable MySpaceIM account cou
 msgstr "Upravljač za URL-je \"myim\""
 
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
-msgstr ""
-"Za odpiranje tega URL-ja myim ni mogoče najti ustreznega računa MySpaceIM."
+msgstr "Za odpiranje tega URL-ja myim ni mogoče najti ustreznega računa MySpaceIM."
 
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Omogoči pravi račun MySpaceIM in poskusi znova."
@@ -6635,29 +6228,31 @@ msgstr "Osnovna velikost pisave (točke)
 msgid "Base font size (points)"
 msgstr "Osnovna velikost pisave (točke)"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "User"
 msgstr "Uporabnik"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Headline"
 msgstr "Naslov"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Song"
 msgstr "Skladba"
 
 msgid "Total Friends"
 msgstr "Skupno prijateljev"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Client Version"
 msgstr "Različica odjemalca"
 
-msgid ""
-"An error occurred while trying to set the username. Please try again, or "
-"visit http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile.username "
-"to set your username."
-msgstr ""
-"Pri nastavljanju uporabniškega imena je prišlo do napake. Poskusite znova "
-"ali obiščite http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-"username in nastavite svoje uporabniško ime."
+msgid "An error occurred while trying to set the username. Please try again, or visit http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile.username to set your username."
+msgstr "Pri nastavljanju uporabniškega imena je prišlo do napake. Poskusite znova ali obiščite http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile.username in nastavite svoje uporabniško ime."
 
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - Uporabniško ime je na voljo"
@@ -6848,9 +6443,6 @@ msgstr "Geslo je poteklo"
 msgid "Password has expired"
 msgstr "Geslo je poteklo"
 
-msgid "Incorrect password"
-msgstr "Neveljavno geslo"
-
 msgid "Account has been disabled"
 msgstr "Račun je bil onemogočen"
 
@@ -6875,11 +6467,6 @@ msgstr "Gostitelja uporabniškega imena,
 msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
 msgstr "Gostitelja uporabniškega imena, ki ste ga vnesli, ni mogoče prepoznati"
 
-msgid ""
-"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
-"entered"
-msgstr "Vaš račun je bil onemogočen, ker ste vnesli preveč napačnih gesel"
-
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
 msgstr "Iste osebe ne morete dvakrat dodati pomenku"
 
@@ -6898,12 +6485,8 @@ msgstr "Uporabnik vas je zavrnil"
 msgid "The user has blocked you"
 msgstr "Uporabnik vas je zavrnil"
 
-msgid ""
-"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
-"time"
-msgstr ""
-"Ta preskusna različica ne dovoljuje prijave več kot desetim uporabnikom "
-"hkrati"
+msgid "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one time"
+msgstr "Ta preskusna različica ne dovoljuje prijave več kot desetim uporabnikom hkrati"
 
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "Uporabnike ni na zvezi ali pa ste zavrnjeni"
@@ -6918,8 +6501,7 @@ msgid "Unable to send message. Could not
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
-msgstr ""
-"Sporočila ni mogoče poslati. Ni mogoče dobiti podrobnosti za uporabnika (%s)."
+msgstr "Sporočila ni mogoče poslati. Ni mogoče dobiti podrobnosti za uporabnika (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
@@ -6943,20 +6525,12 @@ msgstr "Sporočila ni bilo moč poslati.
 msgstr "Sporočila ni bilo moč poslati. Ni mogoče ustvariti konference (%s)."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
-"creating folder (%s)."
-msgstr ""
-"Uporabnika %s ni mogoče premakniti v mapo %s na seznamu nedejavnih na "
-"strežniku. Napaka pri usvarjanju mape (%s)."
+msgid "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while creating folder (%s)."
+msgstr "Uporabnika %s ni mogoče premakniti v mapo %s na seznamu nedejavnih na strežniku. Napaka pri usvarjanju mape (%s)."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
-"list (%s)."
-msgstr ""
-"Ni bilo moč dodati %s na vaš seznam prijateljev. Napaka pri ustvarjanju mape "
-"na strežniku (%s)."
+msgid "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side list (%s)."
+msgstr "Ni bilo moč dodati %s na vaš seznam prijateljev. Napaka pri ustvarjanju mape na strežniku (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
@@ -7001,12 +6575,10 @@ msgstr "Uporabniška št."
 msgid "User ID"
 msgstr "Uporabniška št."
 
-#. tag = _("DN");
-#. value = nm_user_record_get_dn(user_record);
-#. if (value) {
-#. purple_notify_user_info_add_pair(user_info, tag, value);
-#. }
-#.
+#, fuzzy
+msgid "DN"
+msgstr "DN"
+
 msgid "Full name"
 msgstr "Polno ime"
 
@@ -7041,16 +6613,11 @@ msgstr "Se želite pridružiti pomenku?"
 msgstr "Se želite pridružiti pomenku?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
+msgid "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
 msgstr "%s ni na zvezi in ni sprejel sporočila, ki ste ga pravkar poslali."
 
-msgid ""
-"Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which "
-"you wish to connect."
-msgstr ""
-"Ni se mogoče povezati na strežnik. Vnesite naslov strežnika, na katerega se "
-"želite povezati."
+msgid "Unable to connect to server. Please enter the address of the server to which you wish to connect."
+msgstr "Ni se mogoče povezati na strežnik. Vnesite naslov strežnika, na katerega se želite povezati."
 
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Ta konferenca je bila zaprta. Spročil se ne da pošiljati več.več."
@@ -7097,19 +6664,11 @@ msgstr "Prejet nepričakovan odgovor s s
 msgid "Received unexpected response from %s"
 msgstr "Prejet nepričakovan odgovor s strani osebe %s"
 
-msgid ""
-"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
-"and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr ""
-"Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte deset minut in "
-"poskusite ponovno. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dalj."
+msgid "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr "Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte deset minut in poskusite ponovno. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dalj."
 
-msgid ""
-"You required encryption in your account settings, but one of the servers "
-"doesn't support it."
-msgstr ""
-"Zahtevali ste šifriranje za nastavitve svojih računov, vendar eden od "
-"strežnikov šifriranja ne podpira."
+msgid "You required encryption in your account settings, but one of the servers doesn't support it."
+msgstr "Zahtevali ste šifriranje za nastavitve svojih računov, vendar eden od strežnikov šifriranja ne podpira."
 
 #. Note to translators: The first %s is a URL, the second is an
 #. error message.
@@ -7120,36 +6679,18 @@ msgstr "Strežnik je vrnil prazen odgovo
 msgid "The server returned an empty response"
 msgstr "Strežnik je vrnil prazen odgovor"
 
-msgid ""
-"Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but this "
-"client does not currently support CAPTCHAs."
-msgstr ""
-"Strežnik zahteva, da za vpis prepišete besedilo s slike, vendar ta odjemalec "
-"trenutno le-tega Å¡e ne podpira."
+msgid "Server requested that you fill out a CAPTCHA in order to sign in, but this client does not currently support CAPTCHAs."
+msgstr "Strežnik zahteva, da za vpis prepišete besedilo s slike, vendar ta odjemalec trenutno le-tega še ne podpira."
 
 msgid "AOL does not allow your screen name to authenticate here"
-msgstr ""
-"AOL ne dovoljuje, da bi se vaše pojavno ime overjalo prek tega spletnega "
-"mesta"
+msgstr "AOL ne dovoljuje, da bi se vaše pojavno ime overjalo prek tega spletnega mesta"
 
-msgid ""
-"(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
-"is probably using a different encoding than expected. If you know what "
-"encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
-"your AIM/ICQ account.)"
-msgstr ""
-"(Pri sprejemu tega sporočila je prišlo do napake. Prijatelj, s katerim se "
-"pogovarjate, je najbrž uporabil drugo kodiranje od pričakovanega. Če veste, "
-"za katero kodiranje gre, ga lahko navedete v naprednih možnostih nastavitev "
-"svojega računa AIM/ICQ.)"
+msgid "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with is probably using a different encoding than expected. If you know what encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for your AIM/ICQ account.)"
+msgstr "(Pri sprejemu tega sporočila je prišlo do napake. Prijatelj, s katerim se pogovarjate, je najbrž uporabil drugo kodiranje od pričakovanega. Če veste, za katero kodiranje gre, ga lahko navedete v naprednih možnostih nastavitev svojega računa AIM/ICQ.)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
-"different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
-msgstr ""
-"(Pri prejemu tega sporočila je prišlo do napake. Vi in %s imata izbrane "
-"različni kodni strani ali pa ima %s hroščavega odjemalca.)"
+msgid "(There was an error receiving this message. Either you and %s have different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
+msgstr "(Pri prejemu tega sporočila je prišlo do napake. Vi in %s imata izbrane različni kodni strani ali pa ima %s hroščavega odjemalca.)"
 
 msgid "Could not join chat room"
 msgstr "Pogovorni sobi se ni mogoče pridružiti"
@@ -7354,13 +6895,8 @@ msgstr "Vzpostavljeno neposredno sporoč
 msgstr "Vzpostavljeno neposredno sporočanje"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
-"IM. Try using file transfer instead.\n"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s vam je želel poslati datoteko %s, vendar dovoljujemo le prenos "
-"datotek do velikosti %s prek neposrednih sporočil. Poskusite raje s "
-"funkcijo prenosa datotek.\n"
+msgid "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
+msgstr "Uporabnik %s vam je želel poslati datoteko %s, vendar dovoljujemo le prenos datotek do velikosti %s prek neposrednih sporočil. Poskusite raje s funkcijo prenosa datotek.\n"
 
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
@@ -7415,28 +6951,15 @@ msgstr "Dokončujem povezavo"
 msgstr "Dokončujem povezavo"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must be "
-"a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
-"numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
-"Prijava ni mogoča: ni se mogoče prijaviti kot %s, ker je uporabniško ime "
-"neveljavno. Imena morajo biti veljaven e-poštni naslov ali se morajo začeti "
-"s črko in lahko vsebujejo le črke, številke in presledke ali pa so "
-"sestavljena zgolj iz Å¡tevil."
+msgid "Unable to sign on as %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr "Prijava ni mogoča: ni se mogoče prijaviti kot %s, ker je uporabniško ime neveljavno. Imena morajo biti veljaven e-poštni naslov ali se morajo začeti s črko in lahko vsebujejo le črke, številke in presledke ali pa so sestavljena zgolj iz števil."
 
-msgid ""
-"You required encryption in your account settings, but encryption is not "
-"supported by your system."
-msgstr ""
-"Zahtevali ste šifriranje za nastavitve svojih računov, vendar vaš sistem "
-"Å¡ifriranja ne podpira."
+msgid "You required encryption in your account settings, but encryption is not supported by your system."
+msgstr "Zahtevali ste šifriranje za nastavitve svojih računov, vendar vaš sistem šifriranja ne podpira."
 
 #, c-format
 msgid "You may be disconnected shortly. If so, check %s for updates."
-msgstr ""
-"Morda bo povezava v kratkem prekinjena. V tem primeru preverite %s za "
-"posodobitve."
+msgstr "Morda bo povezava v kratkem prekinjena. V tem primeru preverite %s za posodobitve."
 
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
 msgstr "Veljavnega prijavnega izvlečka za AIM ni mogoče pridobiti."
@@ -7461,29 +6984,17 @@ msgstr "Storitev AOL neposrednih sporoč
 msgstr "Storitev AOL neposrednih sporočil je trenuno nedosegljiva."
 
 #. username connecting too frequently
-msgid ""
-"Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten "
-"minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
-"longer."
-msgstr ""
-"Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte deset minut in "
-"poskusite znova. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dlje."
+msgid "Your username has been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr "Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte deset minut in poskusite znova. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dlje."
 
 #. client too old
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
-msgstr ""
-"Različica odjemalca, ki ga uporabljate, je prestara. Prosim posodobite ga "
-"pri %s"
+msgstr "Različica odjemalca, ki ga uporabljate, je prestara. Prosim posodobite ga pri %s"
 
 #. IP address connecting too frequently
-msgid ""
-"Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. Wait a "
-"minute and try again. If you continue to try, you will need to wait even "
-"longer."
-msgstr ""
-"Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte minutko in "
-"poskusite znova. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dlje."
+msgid "Your IP address has been connecting and disconnecting too frequently. Wait a minute and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr "Povezava ste prevečkrat vzpostavili in prekinili. Počakajte minutko in poskusite znova. Če ne počakate sedaj, boste čakali še dlje."
 
 msgid "The SecurID key entered is invalid"
 msgstr "Vneseni ključ SecurID ni veljaven"
@@ -7502,12 +7013,10 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
-"following reason:\n"
+"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Uporabnik %u je zavrnil zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev "
-"z naslednjim razlogom:\n"
+"Uporabnik %u je zavrnil zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev z naslednjim razlogom:\n"
 "%s"
 
 msgid "ICQ authorization denied."
@@ -7584,45 +7093,28 @@ msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporočil
 msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker so bila neveljavna."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
 msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporočil od %s, ker so bila neveljavna."
 msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporočilo od %s, ker je bilo neveljavno."
 msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporočili od %s, ker sta bili neveljavni."
 msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker so bila neveljavna."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
-msgstr[0] ""
-"Spregledali ste %hu sporočil od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[1] ""
-"Spregledali ste %hu sporočilo od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[2] ""
-"Spregledali ste %hu sporočili od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[3] ""
-"Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
+msgid "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
+msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporočil od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporočilo od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporočili od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
-msgstr[0] ""
-"Spregledali ste %hu sporočil od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
-msgstr[1] ""
-"Spregledali ste %hu sporočilo od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
-msgstr[2] ""
-"Spregledali ste %hu sporočili od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
-msgstr[3] ""
-"Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporočil od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
+msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporočilo od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
+msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporočili od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
+msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporočila od %s, ker je vaša raven opozoril previsoka."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
@@ -7643,9 +7135,7 @@ msgid "Username formatting can change on
 msgstr "Oblika novega zapisa je neveljavna."
 
 msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr ""
-"Z oblikovanjem uporabniškega imena lahko spreminjate samo velike črke in "
-"presledke."
+msgstr "Z oblikovanjem uporabniškega imena lahko spreminjate samo velike črke in presledke."
 
 msgid "Pop-Up Message"
 msgstr "Pojavno sporočilo"
@@ -7670,50 +7160,28 @@ msgstr "Potrditev računa je bila zahtev
 msgstr "Potrditev računa je bila zahtevana"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs "
-"from the original."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker se "
-"zahtevano ime razlikuje od izvirnega."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs from the original."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker se zahtevano ime razlikuje od izvirnega."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker je "
-"neveljavno."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker je neveljavno."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
-"long."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker je "
-"zahtevano ime predolgo."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too long."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabniškega imena ni bilo mogoče oblikovati, ker je zahtevano ime predolgo."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
-"request pending for this username."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker je na čakanju za to "
-"uporabniško ime že en zahtevek."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a request pending for this username."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker je na čakanju za to uporabniško ime že en zahtevek."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has "
-"too many usernames associated with it."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker ima podani naslov že "
-"preveč računov."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has too many usernames associated with it."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker ima podani naslov že preveč računov."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
-"invalid."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker je podani naslov "
-"neveljaven."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is invalid."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogoče spremeniti, ker je podani naslov neveljaven."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
@@ -7729,98 +7197,50 @@ msgstr "Podatki o računu"
 msgid "Account Info"
 msgstr "Podatki o računu"
 
-msgid ""
-"Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
-msgstr ""
-"Vaša slika IM ni bila poslana. Za pošiljanje slik IM morate biti "
-"\"neposredno povezani\"."
+msgid "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
+msgstr "Vaša slika IM ni bila poslana. Za pošiljanje slik IM morate biti \"neposredno povezani\"."
 
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "Ni mogoče nastaviti AIM profila."
 
-msgid ""
-"You have probably requested to set your profile before the login procedure "
-"completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
-"fully connected."
-msgstr ""
-"Verjetno ste zahtevali, da spremenite svoj profil preden je bila prijava "
-"dokončana. Za zdaj je vaš profil nespremenjen; poskusite ponovno, ko boste "
-"zagotovo prijavljeni."
+msgid "You have probably requested to set your profile before the login procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are fully connected."
+msgstr "Verjetno ste zahtevali, da spremenite svoj profil preden je bila prijava dokončana. Za zdaj je vaš profil nespremenjen; poskusite ponovno, ko boste zagotovo prijavljeni."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Največja dolžina profila %d bajtov je bila presežena, zato je bil skrajšan."
-msgstr[1] ""
-"Največja dolžina profila %d bajt je bila presežena, zato je bil skrajšan."
-msgstr[2] ""
-"Največja dolžina profila %d bajta je bila presežena, zato je bil skrajšan."
-msgstr[3] ""
-"Največja dolžina profila %d bajte je bila presežena, zato je bil skrajšan."
+msgid "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgid_plural "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgstr[0] "Največja dolžina profila %d bajtov je bila presežena, zato je bil skrajšan."
+msgstr[1] "Največja dolžina profila %d bajt je bila presežena, zato je bil skrajšan."
+msgstr[2] "Največja dolžina profila %d bajta je bila presežena, zato je bil skrajšan."
+msgstr[3] "Največja dolžina profila %d bajte je bila presežena, zato je bil skrajšan."
 
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Profil je predolg."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajtov je bila presežena, zato je "
-"bilo sporočilo skrajšano."
-msgstr[1] ""
-"Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajt je bila presežena, zato je "
-"bilo sporočilo skrajšano."
-msgstr[2] ""
-"Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajta je bila presežena, zato je "
-"bilo sporočilo skrajšano."
-msgstr[3] ""
-"Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajte je bila presežena, zato je "
-"bilo sporočilo skrajšano."
+msgid "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgid_plural "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgstr[0] "Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajtov je bila presežena, zato je bilo sporočilo skrajšano."
+msgstr[1] "Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajt je bila presežena, zato je bilo sporočilo skrajšano."
+msgstr[2] "Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajta je bila presežena, zato je bilo sporočilo skrajšano."
+msgstr[3] "Največja dolžina sporočila odsotnosti %d bajte je bila presežena, zato je bilo sporočilo skrajšano."
 
 msgid "Away message too long."
 msgstr "Spo_ročilo o odsotnosti:"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
-"be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
-"numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
-"Ni mogoče dodati prijatelja %s, ker uporabniško ime ni veljavno. Imena so "
-"lahko veljavni e-poštni naslovi ali pa se morajo začeti s črko, vsebujejo "
-"lahko le črke, številke in presledke, lahko pa so tudi sestavljena iz samih "
-"Å¡tevil."
+msgid "Unable to add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr "Ni mogoče dodati prijatelja %s, ker uporabniško ime ni veljavno. Imena so lahko veljavni e-poštni naslovi ali pa se morajo začeti s črko, vsebujejo lahko le črke, številke in presledke, lahko pa so tudi sestavljena iz samih števil."
 
 msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
 msgstr "Seznama prijateljev ni bilo mogoče pridobiti"
 
-msgid ""
-"The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
-"list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
-msgstr ""
-"Strežniki AIM trenutno niso bili zmožni poslati seznama vaših prijateljev. "
-"Vaš seznam prijateljev ni izgubljen, verjetno pa bo postal dosegljiv v nekaj "
-"urah."
+msgid "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
+msgstr "Strežniki AIM trenutno niso bili zmožni poslati seznama vaših prijateljev. Vaš seznam prijateljev ni izgubljen, verjetno pa bo postal dosegljiv v nekaj urah."
 
-msgid "Orphans"
-msgstr "Sirote"
-
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
-"list. Please remove one and try again."
-msgstr ""
-"Prijatelja %s ni bilo mogoče dodati, ker imate na seznamu preveč "
-"prijateljev. Prosimo, odstranite enega in poskusite ponovno."
+msgid "Unable to add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy list. Please remove one and try again."
+msgstr "Prijatelja %s ni bilo mogoče dodati, ker imate na seznamu preveč prijateljev. Prosimo, odstranite enega in poskusite ponovno."
 
 msgid "(no name)"
 msgstr "(brez imena)"
@@ -7830,12 +7250,8 @@ msgstr "Iz neznanega razloga prijatelja 
 msgstr "Iz neznanega razloga prijatelja %s ni mogoče dodati."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
-"Do you want to add this user?"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s vam je dovolil, da ga dodate na svoj seznam prijateljev. Ali ga "
-"želite dodati?"
+msgid "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. Do you want to add this user?"
+msgstr "Uporabnik %s vam je dovolil, da ga dodate na svoj seznam prijateljev. Ali ga želite dodati?"
 
 msgid "Authorization Given"
 msgstr "Pooblastilo odobreno"
@@ -7843,8 +7259,7 @@ msgid "The user %s has granted your requ
 #. Granted
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr ""
-"Uporabnik %s je odobril zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev."
+msgstr "Uporabnik %s je odobril zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev."
 
 msgid "Authorization Granted"
 msgstr "Pooblastilo odobreno"
@@ -7852,12 +7267,10 @@ msgid ""
 #. Denied
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
-"following reason:\n"
+"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Uporabnik %s je zavrnil vašo zahtevo, da ga dodate na svoj seznam "
-"prijateljev, ker:\n"
+"Uporabnik %s je zavrnil vašo zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev, ker:\n"
 "%s"
 
 msgid "Authorization Denied"
@@ -7867,8 +7280,7 @@ msgid "Your IM Image was not sent. You c
 msgstr "_Izmenjaj:"
 
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
-msgstr ""
-"Vaša slika IM ni bila poslana. Slik IM ne morete pošiljati v klepetih AIM."
+msgstr "Vaša slika IM ni bila poslana. Slik IM ne morete pošiljati v klepetih AIM."
 
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Povezava na glasbeno trgovino iTunes"
@@ -7887,12 +7299,8 @@ msgstr "Izbrali ste neposredno povezovan
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
 msgstr "Izbrali ste neposredno povezovanje z %s."
 
-msgid ""
-"Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
-"Do you wish to continue?"
-msgstr ""
-"Ker razkrije vaš naslov IP, lahko velja za kršitev zasebnosti. Želite "
-"nadaljevati?"
+msgid "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. Do you wish to continue?"
+msgstr "Ker razkrije vaš naslov IP, lahko velja za kršitev zasebnosti. Želite nadaljevati?"
 
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Po_veži se"
@@ -7937,12 +7345,8 @@ msgstr "Pričakujete pooblastila od nasl
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Pričakujete pooblastila od naslednjih prijateljev"
 
-msgid ""
-"You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
-"them and selecting \"Re-request Authorization.\""
-msgstr ""
-"Če želite, lahko ponovno zahtevate pooblastilo od teh prijateljev, tako da "
-"desno kliknete na njih in izberete \"Ponovno zahtevaj pooblastilo.\""
+msgid "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on them and selecting \"Re-request Authorization.\""
+msgstr "Če želite, lahko ponovno zahtevate pooblastilo od teh prijateljev, tako da desno kliknete na njih in izberete \"Ponovno zahtevaj pooblastilo.\""
 
 msgid "Find Buddy by Email"
 msgstr "Najdi prijatelja po e-pošti"
@@ -8019,14 +7423,8 @@ msgstr "%s vas je ravnokar prosil za nep
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
 msgstr "%s vas je ravnokar prosil za neposredno povezavo na %s"
 
-msgid ""
-"This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
-"for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
-"considered a privacy risk."
-msgstr ""
-"To zahteva neposredno povezavo med dvema računalnikoma in je nujno potrebno "
-"za sporočanje s slikami. Ker bo razkrit naslov IP, sodi ta povezava med "
-"tveganja zasebnosti."
+msgid "This requires a direct connection between the two computers and is necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be considered a privacy risk."
+msgstr "To zahteva neposredno povezavo med dvema računalnikoma in je nujno potrebno za sporočanje s slikami. Ker bo razkrit naslov IP, sodi ta povezava med tveganja zasebnosti."
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -8114,6 +7512,7 @@ msgstr "Mobilni telefon"
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Mobilni telefon"
 
+#. TODO: Is it correct to pass info->email here...?
 msgid "Personal Web Page"
 msgstr "Osebna spletna stran"
 
@@ -8134,6 +7533,7 @@ msgstr "Delovno mesto"
 msgid "Position"
 msgstr "Delovno mesto"
 
+#. TODO: Is it correct to pass info->email here...?
 msgid "Web Page"
 msgstr "Spletna stran"
 
@@ -8244,19 +7644,14 @@ msgstr "na tem seznamu nimate prijatelje
 msgstr "na tem seznamu nimate prijateljev"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You can add a buddy to this list by right-clicking on them and selecting \"%s"
-"\""
-msgstr ""
-"Na ta seznam lahko dodate prijatelja, tako da desno kliknete nanj in "
-"izberete \"%s\""
+msgid "You can add a buddy to this list by right-clicking on them and selecting \"%s\""
+msgstr "Na ta seznam lahko dodate prijatelja, tako da desno kliknete nanj in izberete \"%s\""
 
 msgid "Visible List"
 msgstr "Seznam vidnih"
 
 msgid "These buddies will see your status when you switch to \"Invisible\""
-msgstr ""
-"Ti prijatelji bodo vedno videli vaše stanje, ko preklopite na \"Neviden\""
+msgstr "Ti prijatelji bodo vedno videli vaše stanje, ko preklopite na \"Neviden\""
 
 msgid "Invisible List"
 msgstr "Seznam nevidnih"
@@ -8310,10 +7705,8 @@ msgstr "Zagon storitev"
 msgstr "Zagon storitev"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
-msgstr ""
-"Upravljalec omrežja Sametime je izdal naslednje obvestilo na strežniku %s"
+msgid "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
+msgstr "Upravljalec omrežja Sametime je izdal naslednje obvestilo na strežniku %s"
 
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
 msgstr "Upravljalsko obvestilo Sametime"
@@ -8358,9 +7751,7 @@ msgstr "Ustvari konferenčni pogovor z u
 msgstr "Ustvari konferenčni pogovor z uporabnikom"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
-"sent to %s"
+msgid "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be sent to %s"
 msgstr "Vnesite temo za nov konferenčni pogovor in sporočilo vabila za %s"
 
 msgid "New Conference"
@@ -8379,14 +7770,8 @@ msgstr "Povabi uporabnika na konferenčn
 msgstr "Povabi uporabnika na konferenčni pogovor"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
-"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
-"this user to."
-msgstr ""
-"Iz spodnjega seznama izberite konferenco in pošljite povabilo uporabniku %s. "
-"Izberite \"Ustvari novo konferenco\", če bi želeli ustvariti novo konferenco "
-"in k njej povabili uporabnika."
+msgid "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select \"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite this user to."
+msgstr "Iz spodnjega seznama izberite konferenco in pošljite povabilo uporabniku %s. Izberite \"Ustvari novo konferenco\", če bi želeli ustvariti novo konferenco in k njej povabili uporabnika."
 
 msgid "Invite to Conference"
 msgstr "Povabi na konferenčni pogovor"
@@ -8400,33 +7785,16 @@ msgstr "Tema:"
 msgid "Topic:"
 msgstr "Tema:"
 
-msgid "No Sametime Community Server specified"
-msgstr "Strežnik Sametime Community ni naveden"
+msgid "A server is required to connect this account"
+msgstr "Za povezavo tega računa je potreben strežnik"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
-"Please enter one below to continue logging in."
-msgstr ""
-"Za račun Meanwhile %s ni bil nastavljen noben gostitelj ali naslov IP. Za "
-"nadaljevanje prijave vnesite spodaj potrebne podatke. "
+msgid "Last Known Client"
+msgstr "Nazadnje znani odjemalec"
 
-msgid "Meanwhile Connection Setup"
-msgstr "Namestitev povezave Meanwhile"
-
-msgid "No Sametime Community Server Specified"
-msgstr "Strežnik Sametime Community ni naveden"
-
-msgid "Connect"
-msgstr "Poveži se"
-
 #, c-format
 msgid "Unknown (0x%04x)<br>"
 msgstr "Neznano (0x%04x)<br>"
 
-msgid "Last Known Client"
-msgstr "Nazadnje znani odjemalec"
-
 msgid "User Name"
 msgstr "Uporabniško ime"
 
@@ -8437,12 +7805,8 @@ msgstr "Vnesli ste dvoumen uporabniški 
 msgstr "Vnesli ste dvoumen uporabniški ID"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
-"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se morda nanaša na vse naštete uporabnike. Izberite "
-"ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se morda nanaša na vse naštete uporabnike. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Izberite uporabnika"
@@ -8451,12 +7815,8 @@ msgstr "Ni moč dodati uporabnika: ni ga
 msgstr "Ni moč dodati uporabnika: ni ga mogoče najti"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
-"entry has been removed from your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom v vaši skupnosti Sametime. "
-"Ta vnos je bil odstranjen iz vašega seznama prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This entry has been removed from your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom v vaši skupnosti Sametime. Ta vnos je bil odstranjen iz vašega seznama prijateljev."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8509,14 +7869,8 @@ msgstr "Skupinski rezultati adresarjev z
 msgstr "Skupinski rezultati adresarjev zapiskov"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
-"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
-"to your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se morda nanaša na eno od naslednjih skupin adresarjev "
-"zapiskov. Izberite pravo skupino s spodnjega seznama in ga dodajte v svoj "
-"seznam prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address Book groups. Please select the correct group from the list below to add it to your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se morda nanaša na eno od naslednjih skupin adresarjev zapiskov. Izberite pravo skupino s spodnjega seznama in ga dodajte v svoj seznam prijateljev."
 
 msgid "Select Notes Address Book"
 msgstr "Izberite adresar zapiskov"
@@ -8525,36 +7879,22 @@ msgstr "Dodajanje skupine ni uspelo: sku
 msgstr "Dodajanje skupine ni uspelo: skupina ne obstaja"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
-"Sametime community."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobeno skupino adresarjev zapiskov v vaši "
-"skupnosti Sametime."
+msgid "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your Sametime community."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobeno skupino adresarjev zapiskov v vaši skupnosti Sametime."
 
 msgid "Notes Address Book Group"
 msgstr "Skupina adresarja zapiskov"
 
-msgid ""
-"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
-"group and its members to your buddy list."
-msgstr ""
-"Vnesite ime skupine opomb adresarja v spodnje polje, s čimer boste lahko v "
-"seznam prijateljev vnesli skupino in njene člane."
+msgid "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the group and its members to your buddy list."
+msgstr "Vnesite ime skupine opomb adresarja v spodnje polje, s čimer boste lahko v seznam prijateljev vnesli skupino in njene člane."
 
 #, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
 msgstr "Rezultati iskanja za '%s'"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
-"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
-"buttons below."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se lahko nanaša na katerega koli od naštetih uporabnikov. "
-"Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev ali pa jim pošljite "
-"sporočila s spodnjimi gumbi."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You may add these users to your buddy list or send them messages with the action buttons below."
+msgstr "Imenovalec '%s' se lahko nanaša na katerega koli od naštetih uporabnikov. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev ali pa jim pošljite sporočila s spodnjimi gumbi."
 
 msgid "Search Results"
 msgstr "Rezultati iskanja"
@@ -8564,8 +7904,7 @@ msgid "The identifier '%s' did not match
 
 #, c-format
 msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom vaše skupnosti Sametime."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom vaše skupnosti Sametime."
 
 msgid "No Matches"
 msgstr "Ni zadetkov"
@@ -8573,12 +7912,8 @@ msgstr "Išči uporabnike"
 msgid "Search for a user"
 msgstr "Išči uporabnike"
 
-msgid ""
-"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
-"in your Sametime community."
-msgstr ""
-"Vnesite ime ali delni ID v spodnje polje za iskanje zadetkov v svoji "
-"skupnosti Sametime."
+msgid "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users in your Sametime community."
+msgstr "Vnesite ime ali delni ID v spodnje polje za iskanje zadetkov v svoji skupnosti Sametime."
 
 msgid "User Search"
 msgstr "Iskanje uporabnikov"
@@ -8634,9 +7969,7 @@ msgstr "Oddaljen uporabnik ni več priso
 msgstr "Oddaljen uporabnik ni več prisoten v omrežju"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
-"agreement?"
+msgid "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key agreement?"
 msgstr "Zahteva po pogodbi sprejeta od %s. Želite izvesti pogodbo?"
 
 #, c-format
@@ -8683,12 +8016,8 @@ msgstr "Prijatelj %s ni zaupljiv"
 msgid "The %s buddy is not trusted"
 msgstr "Prijatelj %s ni zaupljiv"
 
-msgid ""
-"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
-"You can use the Get Public Key command to get the public key."
-msgstr ""
-"Opozoril prijatelja ne morete sprejeti, dokler ne uvozite njegovega javnega "
-"ključa. Uporabite lahko ukaz Dobi javni ključ."
+msgid "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. You can use the Get Public Key command to get the public key."
+msgstr "Opozoril prijatelja ne morete sprejeti, dokler ne uvozite njegovega javnega ključa. Uporabite lahko ukaz Dobi javni ključ."
 
 #. Open file selector to select the public key.
 msgid "Open..."
@@ -8698,12 +8027,8 @@ msgstr "Prijatelj %s ni prisoten v omreÅ
 msgid "The %s buddy is not present in the network"
 msgstr "Prijatelj %s ni prisoten v omrežju"
 
-msgid ""
-"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
-"a public key."
-msgstr ""
-"Če želite dodati prijatelja, morate uvoziti njegov javni ključ. Kliknite "
-"Uvozi za uvoz javnega ključa."
+msgid "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import a public key."
+msgstr "Če želite dodati prijatelja, morate uvoziti njegov javni ključ. Kliknite Uvozi za uvoz javnega ključa."
 
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Uvozi ..."
@@ -8711,19 +8036,11 @@ msgstr "Izberite ustreznega uporabnika"
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Izberite ustreznega uporabnika"
 
-msgid ""
-"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
-"user from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
-"Najden je bil več kot en uporabnik z enakim javnim ključem. Izberite "
-"ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "More than one user was found with the same public key. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
+msgstr "Najden je bil več kot en uporabnik z enakim javnim ključem. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
-msgid ""
-"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
-"from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
-"Najden je bil več kot en uporabnik z enakim vzdevkom. Izberite ustreznega in "
-"ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "More than one user was found with the same name. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
+msgstr "Najden je bil več kot en uporabnik z enakim vzdevkom. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
 msgid "Detached"
 msgstr "Odpeto"
@@ -8740,21 +8057,33 @@ msgstr "Robot"
 msgid "Robot"
 msgstr "Robot"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "User Modes"
 msgstr "Načini uporabnika"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Preferred Contact"
 msgstr "Priljubljen stik"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Preferred Language"
 msgstr "Priljubljen jezik"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Device"
 msgstr "Naprava"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Timezone"
 msgstr "ÄŒasovni pas"
 
+#. TODO: Check whether it's correct to call add_pair_html,
+#. or if we should be using add_pair_plaintext
 msgid "Geolocation"
 msgstr "Lokacija"
 
@@ -8840,17 +8169,8 @@ msgstr "Seznam javnih ključev kanala"
 msgstr "Seznam javnih ključev kanala"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
-"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
-"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
-"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
-"able to join."
-msgstr ""
-"Overovitev kanala služi obrambi kanala pred neavtoriziranim dostopom. "
-"Overovitev lahko temelji na geslih in digitalnih podpisih. ÄŒe je geslo "
-"nastavljeno, je potrebno za pridružitev. Če so nastavljeni javni ključi "
-"kanala, se mu lahko pridružijo le uporabniki, katerih ključi so na seznamu."
+msgid "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized access. The authentication may be based on passphrase and digital signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If channel public keys are set then only users whose public keys are listed are able to join."
+msgstr "Overovitev kanala služi obrambi kanala pred neavtoriziranim dostopom. Overovitev lahko temelji na geslih in digitalnih podpisih. Če je geslo nastavljeno, je potrebno za pridružitev. Če so nastavljeni javni ključi kanala, se mu lahko pridružijo le uporabniki, katerih ključi so na seznamu."
 
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Overovitev kanala"
@@ -8914,8 +8234,7 @@ msgstr "Nastavi skrivni kanal"
 msgstr "Nastavi skrivni kanal"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
+msgid "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
 msgstr "Preden se pridružite zasebni skupini, se morate pridružiti kanalu %s"
 
 msgid "Join Private Group"
@@ -9158,12 +8477,8 @@ msgstr "Zahtevano geslo"
 msgstr "Zahtevano geslo"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
-"still like to accept this public key?"
-msgstr ""
-"Sprejet javni ključ uporabnika %s. Vaša lokalna kopija ne ustreza temu "
-"ključu. Želite kljub temu sprejeti ta javni ključ?"
+msgid "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you still like to accept this public key?"
+msgstr "Sprejet javni ključ uporabnika %s. Vaša lokalna kopija ne ustreza temu ključu. Želite kljub temu sprejeti ta javni ključ?"
 
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
@@ -9199,11 +8514,8 @@ msgstr "Izmenjava ključa ni uspela"
 msgid "Key Exchange failed"
 msgstr "Izmenjava ključa ni uspela"
 
-msgid ""
-"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
-msgstr ""
-"Nadaljevanje odpete seje ni uspelo. Pritisnite Ponovna povezava za tvorbo "
-"nove povezave."
+msgid "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
+msgstr "Nadaljevanje odpete seje ni uspelo. Pritisnite Ponovna povezava za tvorbo nove povezave."
 
 msgid "Performing key exchange"
 msgstr "Izvajanje izmenjave ključev"
@@ -9272,14 +8584,8 @@ msgstr "Atributi stanja uporabnika na zv
 msgid "User Online Status Attributes"
 msgstr "Atributi stanja uporabnika na zvezi"
 
-msgid ""
-"You can let other users see your online status information and your personal "
-"information. Please fill the information you would like other users to see "
-"about yourself."
-msgstr ""
-"Ostalim uporabnikom lahko dovolite ogled informacij o vašem stanju na zvezi "
-"in osebnih informacij. Izpolnite informacije, ki jih želite pokazati ostalim "
-"uporabnikom."
+msgid "You can let other users see your online status information and your personal information. Please fill the information you would like other users to see about yourself."
+msgstr "Ostalim uporabnikom lahko dovolite ogled informacij o vašem stanju na zvezi in osebnih informacij. Izpolnite informacije, ki jih želite pokazati ostalim uporabnikom."
 
 msgid "Message of the Day"
 msgstr "Sporočilo dneva"
@@ -9363,8 +8669,7 @@ msgid "join <channel> [<passwor
 msgstr "topic [<nova tema>]: Ogled ali sprememba teme"
 
 msgid "join <channel> [<password>]: Join a chat on this network"
-msgstr ""
-"join <kanal> [<geslo>]: Pridruži se klepetu na tem omrežju"
+msgstr "join <kanal> [<geslo>]: Pridruži se klepetu na tem omrežju"
 
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: Seznam kanalov na tem omrežju"
@@ -9373,13 +8678,10 @@ msgid "msg <nick> <message>:
 msgstr "whois <vzdevek>: Oglej si informacije vzdevka"
 
 msgid "msg <nick> <message>: Send a private message to a user"
-msgstr ""
-"msg <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku"
+msgstr "msg <vzdevek> <sporočilo>: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku"
 
 msgid "query <nick> [<message>]: Send a private message to a user"
-msgstr ""
-"query <vzdevek> [<sporočilo>]: Pošlji zasebno sporočilo "
-"uporabniku"
+msgstr "query <vzdevek> [<sporočilo>]: Pošlji zasebno sporočilo uporabniku"
 
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
 msgstr "motd: Ogled sporočila dneva na strežniku"
@@ -9402,37 +8704,23 @@ msgstr "whowas <vzdevek>: Ogled i
 msgid "whowas <nick>: View nick's information"
 msgstr "whowas <vzdevek>: Ogled informacij o vzdevku"
 
-msgid ""
-"cmode <channel> [+|-<modes>] [arguments]: Change or display "
-"channel modes"
-msgstr ""
-"cmode <kanall> [+|-<načini>] [argumenti]: Spremeni ali prikaži "
-"načine kanala"
+msgid "cmode <channel> [+|-<modes>] [arguments]: Change or display channel modes"
+msgstr "cmode <kanall> [+|-<načini>] [argumenti]: Spremeni ali prikaži načine kanala"
 
-msgid ""
-"cumode <channel> +|-<modes> <nick>: Change nick's modes "
-"on channel"
-msgstr ""
-"cumode <kanal> +|-<načini> <vzdevek>: Spremeni načine "
-"vzdevka na kanalu"
+msgid "cumode <channel> +|-<modes> <nick>: Change nick's modes on channel"
+msgstr "cumode <kanal> +|-<načini> <vzdevek>: Spremeni načine vzdevka na kanalu"
 
 msgid "umode <usermodes>: Set your modes in the network"
 msgstr "umode <načiniuporabnika>: Nastavite vaše načine v omrežju"
 
 msgid "oper <nick> [-pubkey]: Get server operator privileges"
-msgstr ""
-"oper <vzdevek> [-javniključ]: Dodeli pravice operaterju strežnika"
+msgstr "oper <vzdevek> [-javniključ]: Dodeli pravice operaterju strežnika"
 
-msgid ""
-"invite <channel> [-|+]<nick>: invite nick or add/remove from "
-"channel invite list"
-msgstr ""
-"invite <kanal> [-|+]<vzdevek>: povabi vzdevek ali dodaj/"
-"odstrani iz seznama povabljenih na kanal"
+msgid "invite <channel> [-|+]<nick>: invite nick or add/remove from channel invite list"
+msgstr "invite <kanal> [-|+]<vzdevek>: povabi vzdevek ali dodaj/odstrani iz seznama povabljenih na kanal"
 
 msgid "kick <channel> <nick> [comment]: Kick client from channel"
-msgstr ""
-"kick <kanal> <vzdevek> [komentar]: Brcni odjemalca s kanala"
+msgstr "kick <kanal> <vzdevek> [komentar]: Brcni odjemalca s kanala"
 
 msgid "info [server]: View server administrative details"
 msgstr "info [strežnik]: Ogled skrbniških podrobnosti strežnika"
@@ -9441,8 +8729,7 @@ msgid "getkey <nick|server>: Retr
 msgstr "ban [<kanal> +|-<vzdevek>]: Prepovaj odjemalca na kanalu"
 
 msgid "getkey <nick|server>: Retrieve client's or server's public key"
-msgstr ""
-"getkey <vzdevek|strežnik>: Pridobi javni ključ odjemalca ali strežnika"
+msgstr "getkey <vzdevek|strežnik>: Pridobi javni ključ odjemalca ali strežnika"
 
 msgid "stats: View server and network statistics"
 msgstr "stats: Ogled statistike omrežja in strežnika"
@@ -9453,12 +8740,8 @@ msgstr "users <kanal>: Navedi upo
 msgid "users <channel>: List users in channel"
 msgstr "users <kanal>: Navedi uporabnike v kanalu"
 
-msgid ""
-"names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] <channel(s)>: List "
-"specific users in channel(s)"
-msgstr ""
-"names [-št|-op|-polop|-glas|-navadni] <kanal(i)>: Seznam določenih "
-"uporabnikov na kanalu(ih)"
+msgid "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] <channel(s)>: List specific users in channel(s)"
+msgstr "names [-št|-op|-polop|-glas|-navadni] <kanal(i)>: Seznam določenih uporabnikov na kanalu(ih)"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -9595,82 +8878,18 @@ msgstr "%s je poslal sporočilo na tablo
 msgstr "%s je poslal sporočilo na tablo. Želite odpreti tablo?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
-"whiteboard?"
+msgid "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the whiteboard?"
 msgstr "%s je poslal sporočilo na tablo v kanalu %s. Želite odpreti tablo?"
 
 msgid "Whiteboard"
 msgstr "Tabla"
 
-msgid "No server statistics available"
-msgstr "Statistika strežnika ni na voljo."
-
-msgid "Error during connecting to SILC Server"
-msgstr "Napaka pri povezovanju s strežnikom SILC"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
-msgstr "Napaka: Neustrezna različica, nadgradite svojega odjemalca"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira vašega ključa ali mu ne zaupa"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane skupine KE"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane cifre"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlaganega PKCS"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane razpršene možnosti"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
-msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlaganega HMAC"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Incorrect signature"
-msgstr "Napaka: Napačen podpis"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Invalid cookie"
-msgstr "Napaka: Napačen piškot"
-
-#, c-format
-msgid "Failure: Authentication failed"
-msgstr "Napaka: Overovitev ni uspela"
-
-msgid "Unable to initialize SILC Client connection"
-msgstr "Povezave odjemalca SILC ni mogoče inicializirati"
-
-msgid "John Noname"
-msgstr "Janez Neimenovani"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to load SILC key pair: %s"
-msgstr "Para ključev SILC ni mogoče naložiti: %s"
-
-msgid "Unable to create connection"
-msgstr "Ni bilo mogoče ustvariti povezave"
-
 msgid "Unknown server response"
 msgstr "Neznan odgovor strežnika"
 
 msgid "Unable to create listen socket"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti vtičnice za poslušanje"
 
-msgid "Unable to resolve hostname"
-msgstr "Imena strežnika ni mogoče razločiti"
-
 msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Uporabniška imena SIP ne smejo vsebovati presledka ali simbola @"
 
@@ -9790,17 +9009,12 @@ msgstr "Zavrnjeno sporočilo pooblašča
 msgstr "Zavrnjeno sporočilo pooblaščanja:"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
-"following reason: %s."
-msgstr ""
-"%s je (že prej) zavrnil vašo zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam "
-"prijateljev zaradi naslednjega razloga: %s."
+msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the following reason: %s."
+msgstr "%s je (že prej) zavrnil vašo zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev zaradi naslednjega razloga: %s."
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
-msgstr ""
-"%s je (že prej) zavrnil vašo zahtevo, da ga smete dodati na svoj seznam."
+msgstr "%s je (že prej) zavrnil vašo zahtevo, da ga smete dodati na svoj seznam."
 
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "Dodajanje prijatelja zavrnjeno"
@@ -9810,52 +9024,31 @@ msgstr "Prejeti neveljavni podatki"
 msgstr "Prejeti neveljavni podatki"
 
 #. security lock from too many failed login attempts
-msgid ""
-"Account locked: Too many failed login attempts. Logging into the Yahoo! "
-"website may fix this."
-msgstr ""
-"Račun zaklenjen: Preveč neuspelih poskusov prijave. Prijavljanje v spletno "
-"stran Yahoo! lahko to odpravi."
+msgid "Account locked: Too many failed login attempts. Logging into the Yahoo! website may fix this."
+msgstr "Račun zaklenjen: Preveč neuspelih poskusov prijave. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to odpravi."
 
 #. indicates a lock of some description
-msgid ""
-"Account locked: Unknown reason. Logging into the Yahoo! website may fix "
-"this."
-msgstr ""
-"Račun zaklenjen: Razlog ni znan. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko "
-"to odpravi."
+msgid "Account locked: Unknown reason. Logging into the Yahoo! website may fix this."
+msgstr "Račun zaklenjen: Razlog ni znan. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to odpravi."
 
 #. indicates a lock due to logging in too frequently
-msgid ""
-"Account locked: You have been logging in too frequently. Wait a few minutes "
-"before trying to connect again. Logging into the Yahoo! website may help."
-msgstr ""
-"Račun zaklenjen: Prepogosto ste se prijavljali. Počakajte nekaj minut, "
-"preden se znova prijavite. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko pomaga."
+msgid "Account locked: You have been logging in too frequently. Wait a few minutes before trying to connect again. Logging into the Yahoo! website may help."
+msgstr "Račun zaklenjen: Prepogosto ste se prijavljali. Počakajte nekaj minut, preden se znova prijavite. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko pomaga."
 
 #. username or password missing
 msgid "Username or password missing"
 msgstr "Manjka uporabniško ime ali geslo"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
-"method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
-"Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Strežnik Yahoo je zahteval uporabo neprepoznane metode overovitve. Verjetno "
-"se ne boste mogli uspešno prijaviti v Yahoo. Preverite %s za posodobitve."
+msgid "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. Check %s for updates."
+msgstr "Strežnik Yahoo je zahteval uporabo neprepoznane metode overovitve. Verjetno se ne boste mogli uspešno prijaviti v Yahoo. Preverite %s za posodobitve."
 
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
 msgstr "Napaka pri overovitvi Yahoo!"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
-"\"Yes\" will remove and ignore the buddy."
-msgstr ""
-"Poskusili ste prezreti uporabnika %s, ki je na vašem seznamu prijateljev. Če "
-"kliknete \"Da\" boste odstranili prijatelja in ga prezrli."
+msgid "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking \"Yes\" will remove and ignore the buddy."
+msgstr "Poskusili ste prezreti uporabnika %s, ki je na vašem seznamu prijateljev. Če kliknete \"Da\" boste odstranili prijatelja in ga prezrli."
 
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Prezrem prijatelja?"
@@ -9863,35 +9056,23 @@ msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali 
 msgid "Invalid username or password"
 msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali geslo"
 
-msgid ""
-"Your account has been locked due to too many failed login attempts. Please "
-"try logging into the Yahoo! website."
-msgstr ""
-"Račun je bil zaklenjen zaradi prevelikega števila neuspelih poskusov "
-"prijave. Prijavite se na spletno stran Yahoo!."
+msgid "Your account has been locked due to too many failed login attempts. Please try logging into the Yahoo! website."
+msgstr "Račun je bil zaklenjen zaradi prevelikega števila neuspelih poskusov prijave. Prijavite se na spletno stran Yahoo!."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error 52. Reconnecting should fix this."
 msgstr "Neznana napaka 52. Ponovno povezovanje jo bo najbrž odpravilo."
 
-msgid ""
-"Error 1013: The username you have entered is invalid. The most common cause "
-"of this error is entering your email address instead of your Yahoo! ID."
-msgstr ""
-"Napaka 1013: Uporabniško ime, ki ste ga vnesli, ni veljavno. Najpogostejši "
-"vzrok za to napako je vnos e-poštnega naslova namesto dejanskega Yahoo! ID."
+msgid "Error 1013: The username you have entered is invalid. The most common cause of this error is entering your email address instead of your Yahoo! ID."
+msgstr "Napaka 1013: Uporabniško ime, ki ste ga vnesli, ni veljavno. Najpogostejši vzrok za to napako je vnos e-poštnega naslova namesto dejanskega Yahoo! ID."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
-msgstr ""
-"Neznana Å¡tevilka napake %d. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to "
-"odpravi."
+msgstr "Neznana Å¡tevilka napake %d. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to odpravi."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add buddy %s to group %s to the server list on account %s."
-msgstr ""
-"Prijatelja %s ni mogoče dodati v skupino %s na seznamu strežnikov za račun "
-"%s."
+msgstr "Prijatelja %s ni mogoče dodati v skupino %s na seznamu strežnikov za račun %s."
 
 msgid "Unable to add buddy to server list"
 msgstr "Prijatelja ni mogoče dodati ne seznam strežnikov"
@@ -9914,11 +9095,8 @@ msgstr "Ni se mogoče povezati: Strežni
 msgid "Unable to connect: The server returned an empty response."
 msgstr "Ni se mogoče povezati: Strežnik je vrnil prazen odgovor."
 
-msgid ""
-"Unable to connect: The server's response did not contain the necessary "
-"information"
-msgstr ""
-"Ni se mogoče povezati: Odgovor strežnika ne vsebuje potrebnih informacij."
+msgid "Unable to connect: The server's response did not contain the necessary information"
+msgstr "Ni se mogoče povezati: Odgovor strežnika ne vsebuje potrebnih informacij."
 
 msgid "Not at Home"
 msgstr "Nisem doma"
@@ -10008,18 +9186,11 @@ msgstr "Profil Yahoo!"
 msgid "Yahoo! Profile"
 msgstr "Profil Yahoo!"
 
-msgid ""
-"Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
-"time."
-msgstr ""
-"Oprostite, profili označeni z vsebino za odrasle trenutno niso podprti."
+msgid "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this time."
+msgstr "Oprostite, profili označeni z vsebino za odrasle trenutno niso podprti."
 
-msgid ""
-"If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
-"web browser:"
-msgstr ""
-"Če si želite ogledati ta profil, morate s spletnim brskalnikom obiskati "
-"naslednjo povezavo:"
+msgid "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your web browser:"
+msgstr "Če si želite ogledati ta profil, morate s spletnim brskalnikom obiskati naslednjo povezavo:"
 
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "Yahoo ID"
@@ -10045,25 +9216,14 @@ msgstr "Nazadnje osveženo"
 msgid "Last Update"
 msgstr "Nazadnje osveženo"
 
-msgid ""
-"This profile is in a language or format that is not supported at this time."
+msgid "This profile is in a language or format that is not supported at this time."
 msgstr "Oprostite, profil je v jeziku ali obliki, ki trenutno ni podprta."
 
-msgid ""
-"Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
-"server-side problem. Please try again later."
-msgstr ""
-"Ni mogoče pridobiti uporabnikovega profila. Ponavadi gre za začasno težavo "
-"na strežniku. Poskusite pozneje."
+msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary server-side problem. Please try again later."
+msgstr "Ni mogoče pridobiti uporabnikovega profila. Ponavadi gre za začasno težavo na strežniku. Poskusite pozneje."
 
-msgid ""
-"Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
-"does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
-"profile. If you know that the user exists, please try again later."
-msgstr ""
-"Ni mogoče pridobiti uporabnikovega profila. To ponavadi pomeni, da uporabnik "
-"ne obstaja. Kljub temu Yahoo! občasno ne uspe najti uporabnikovega profila. "
-"ÄŒe veste, da uporabnik obstaja, poskusite pozneje."
+msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's profile. If you know that the user exists, please try again later."
+msgstr "Ni mogoče pridobiti uporabnikovega profila. To ponavadi pomeni, da uporabnik ne obstaja. Kljub temu Yahoo! občasno ne uspe najti uporabnikovega profila. Če veste, da uporabnik obstaja, poskusite pozneje."
 
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "Uporabnikov profil je prazen."
@@ -10087,12 +9247,8 @@ msgstr "Ni na voljo"
 msgid "Not available"
 msgstr "Ni na voljo"
 
-msgid ""
-"Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
-"able to rejoin a chatroom"
-msgstr ""
-"Neznana napaka. Morda se boste morali odjaviti in počakati pet minut, preden "
-"se boste lahko ponovno pridružili klepetalnici"
+msgid "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being able to rejoin a chatroom"
+msgstr "Neznana napaka. Morda se boste morali odjaviti in počakati pet minut, preden se boste lahko ponovno pridružili klepetalnici"
 
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
@@ -10125,12 +9281,8 @@ msgstr "Težava s povezavo s strežnikom
 msgid "Connection problem with the YCHT server"
 msgstr "Težava s povezavo s strežnikom YCHT"
 
-msgid ""
-"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
-"in the Account Editor)"
-msgstr ""
-"(Prišlo je do napake pri pretvorbi tega sporočila. \t Preverite izbiro "
-"kodnega nabora v Upravitelju računov)"
+msgid "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option in the Account Editor)"
+msgstr "(Prišlo je do napake pri pretvorbi tega sporočila. \t Preverite izbiro kodnega nabora v Upravitelju računov)"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
@@ -10139,6 +9291,8 @@ msgstr "Skrit ali neprijavljen"
 msgid "Hidden or not logged-in"
 msgstr "Skrit ali neprijavljen"
 
+#. TODO: Need to escape locs.host and locs.time?
+#. TODO: Need to escape the two strings that make up tmp?
 #, c-format
 msgid "<br>At %s since %s"
 msgstr "<br>Pri %s od %s"
@@ -10166,54 +9320,31 @@ msgid "instance <instance>: Set th
 msgstr "zl <vzdevek>: Najdi uporabnika"
 
 msgid "instance <instance>: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"instance <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem "
-"razredu"
+msgstr "instance <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "inst <instance>: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"inst <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
+msgstr "inst <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "topic <instance>: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"topic <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem "
-"razredu"
+msgstr "topic <instanca>: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "sub <class> <instance> <recipient>: Join a new chat"
-msgstr ""
-"sub <razred> <instanca> <prejemnik>: Pridruži se novemu "
-"klepetu"
+msgstr "sub <razred> <instanca> <prejemnik>: Pridruži se novemu klepetu"
 
-msgid ""
-"zi <instance>: Send a message to <message,<i>instance</i>,*>"
-msgstr ""
-"zi <instanca>: Pošlji sporočilo uporabniku <sporočilo,<i>instanca</"
-"i>,*>"
+msgid "zi <instance>: Send a message to <message,<i>instance</i>,*>"
+msgstr "zi <instanca>: Pošlji sporočilo uporabniku <sporočilo,<i>instanca</i>,*>"
 
-msgid ""
-"zci <class> <instance>: Send a message to <<i>class</i>,"
-"<i>instance</i>,*>"
-msgstr ""
-"zci <razred> <instanca>: Pošlji sporočilo uporabniku <"
-"<i>razred</i>,<i>instanca</i>,*>"
+msgid "zci <class> <instance>: Send a message to <<i>class</i>,<i>instance</i>,*>"
+msgstr "zci <razred> <instanca>: Pošlji sporočilo uporabniku <<i>razred</i>,<i>instanca</i>,*>"
 
-msgid ""
-"zcir <class> <instance> <recipient>: Send a message to <"
-"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>>"
-msgstr ""
-"zcir <razred> <instanca> <prejemnik>: Pošlji sporočilo "
-"uporabniku <<i>razred</i>,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>>"
+msgid "zcir <class> <instance> <recipient>: Send a message to <<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>>"
+msgstr "zcir <razred> <instanca> <prejemnik>: Pošlji sporočilo uporabniku <<i>razred</i>,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>>"
 
-msgid ""
-"zir <instance> <recipient>: Send a message to <MESSAGE,"
-"<i>instance</i>,<i>recipient</i>>"
-msgstr ""
-"zir <instanca> <prejemnikt>: Pošlji sporočilo uporabniku <"
-"SPOROÄŒILO,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>>"
+msgid "zir <instance> <recipient>: Send a message to <MESSAGE,<i>instance</i>,<i>recipient</i>>"
+msgstr "zir <instanca> <prejemnikt>: Pošlji sporočilo uporabniku <SPOROČILO,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>>"
 
 msgid "zc <class>: Send a message to <<i>class</i>,PERSONAL,*>"
-msgstr ""
-"zc <razred>: Pošlji sporočilo uporabniku <<i>razred</i>,OSEBNO,*>"
+msgstr "zc <razred>: Pošlji sporočilo uporabniku <<i>razred</i>,OSEBNO,*>"
 
 msgid "Resubscribe"
 msgstr "Ponovna prijava"
@@ -10273,9 +9404,7 @@ msgid "Access denied: HTTP proxy server 
 
 #, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling"
-msgstr ""
-"Dostop zavrnjen: posredovalni strežnik HTTP ne dovoljuje preusmerjanja vrat "
-"%d"
+msgstr "Dostop zavrnjen: posredovalni strežnik HTTP ne dovoljuje preusmerjanja vrat %d"
 
 #, c-format
 msgid "Error resolving %s"
@@ -10350,9 +9479,6 @@ msgstr "Shranjena slika."
 msgid "Stored Image. (that'll have to do for now)"
 msgstr "Shranjena slika."
 
-msgid "SSL Connection Failed"
-msgstr "Povezava SSL ni uspela"
-
 msgid "SSL Handshake Failed"
 msgstr "Rokovanje SSL ni uspelo"
 
@@ -10479,12 +9605,8 @@ msgstr "Napaka pri branju iz %s: odziv p
 msgstr "Napaka pri branju iz %s: odziv predolg (omejeno na %d bajtov)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web "
-"server may be trying something malicious."
-msgstr ""
-"Za hrambo vsebine %s ni mogoče pridobiti zadostnega prostora. Spletni "
-"strežnik morda poskuša storiti nekaj sovražnega."
+msgid "Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web server may be trying something malicious."
+msgstr "Za hrambo vsebine %s ni mogoče pridobiti zadostnega prostora. Spletni strežnik morda poskuša storiti nekaj sovražnega."
 
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s: %s"
@@ -10531,18 +9653,11 @@ msgstr "Napaka pri branju %s"
 msgstr "Napaka pri branju %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and "
-"the old file has been renamed to %s~."
-msgstr ""
-"Pri branju vašega %s je prišlo do napake. Datoteka ni bial naložena, stara "
-"datoteka pa je bila preimenovana v %s~."
+msgid "An error was encountered reading your %s. The file has not been loaded, and the old file has been renamed to %s~."
+msgstr "Pri branju vašega %s je prišlo do napake. Datoteka ni bial naložena, stara datoteka pa je bila preimenovana v %s~."
 
-msgid ""
-"Chat over IM. Supports AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo and more"
-msgstr ""
-"Klepetajte s svetom. Podpira AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo in "
-"druge."
+msgid "Chat over IM. Supports AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo and more"
+msgstr "Klepetajte s svetom. Podpira AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo in druge."
 
 msgid "Internet Messenger"
 msgstr "Spletni sel"
@@ -10596,7 +9711,7 @@ msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
 msgstr "SOCKS5"
 
 msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
-msgstr ""
+msgstr "Tor/zasebnost (SOCKS5)"
 
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
@@ -10630,11 +9745,10 @@ msgid "Use _silence suppression"
 
 #, fuzzy
 msgid "Use _silence suppression"
-msgstr "Nadaljevalna seja"
+msgstr "Uporabi _zatiranje tišin"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Voice and Video"
-msgstr "glas in video"
+msgstr "_Glas in video"
 
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "Novega računa ni mogoče shraniti"
@@ -10664,39 +9778,26 @@ msgid ""
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
-"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
-"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
-"them all.\n"
+"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the <b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure them all.\n"
 "\n"
-"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
-"<b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
+"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from <b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Dobrodošli v programu %s!</span>\n"
 "\n"
-"Nimate nastavljenih računov za neposredno sporočanje. Da bi omogočili "
-"povezovanje s %s, pritisnite na spodnji gumb <b>Dodaj ...</b> in nastavite "
-"svoj prvi račun. Če želite, da se %s poveže z več računi, pritisnite znova "
-"<b>Dodaj ...</b>, da jih vse nastavite.\n"
+"Nimate nastavljenih računov za neposredno sporočanje. Da bi omogočili povezovanje s %s, pritisnite na spodnji gumb <b>Dodaj ...</b> in nastavite svoj prvi račun. Če želite, da se %s poveže z več računi, pritisnite znova <b>Dodaj ...</b>, da jih vse nastavite.\n"
 "\n"
-"Vedno se k temu oknu lahko vrnete in dodate, uredite ali odstranite račune z "
-"<b>Računi->Upravljaj z računi</b> v oknu seznama prijateljev."
+"Vedno se k temu oknu lahko vrnete in dodate, uredite ali odstranite račune z <b>Računi->Upravljaj z računi</b> v oknu seznama prijateljev."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
-"list%s%s"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s%s%s%s vas (%s) želi dodati na svoj seznam prijateljev%s%s."
+#, c-format
+msgid "<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
+msgstr "Uporabnik <a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s vas (%s) želi dodati na svoj seznam prijateljev%s%s."
 
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s%s%s%s vas (%s) želi dodati na svoj seznam prijateljev%s%s."
+msgstr "Uporabnik %s%s%s%s vas (%s) želi dodati na svoj seznam prijateljev%s%s."
 
-#, fuzzy
 msgid "Send Instant Message"
-msgstr "Novo neposredno sporočilo"
+msgstr "Pošlji neposredno sporočilo"
 
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
@@ -10806,33 +9907,22 @@ msgstr "Besedilo sporočila (je rekel vz
 msgid "Message (Nick Said) Text"
 msgstr "Besedilo sporočila (je rekel vzdevek)"
 
-msgid ""
-"The text information for when a chat has an unread message that mentions "
-"your nickname"
-msgstr ""
-"Besedilna informacija, ko je v pomenku neprebrano sporočilo, ki omenja vaš "
-"vzdevek"
+msgid "The text information for when a chat has an unread message that mentions your nickname"
+msgstr "Besedilna informacija, ko je v pomenku neprebrano sporočilo, ki omenja vaš vzdevek"
 
 msgid "The text information for a buddy's status"
 msgstr "Besedilni podatki o stanju uporabika"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
-msgid_plural ""
-"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
+msgid_plural "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
 msgstr[0] "Imate %d stikov z imenom %s. Jih želite spojiti v enega?"
 msgstr[1] "Imate %d stik z imenom %s. Ga želite spojiti v enega?"
 msgstr[2] "Imate %d stika z imenom %s. Ju želite spojiti v enega?"
 msgstr[3] "Imate %d stike z imenom %s. Jih želite spojiti v enega?"
 
-msgid ""
-"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
-"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
-"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
-msgstr ""
-"Spajanje teh stikov bo povzročilo, da si bodo delili en sam vnos na seznamu "
-"prijateljev in eno samo pogovorno okno. Znova jih lahko ločite z izbiro "
-"'Razširi' v kontekstnem meniju stika."
+msgid "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy list and use a single conversation window. You can separate them again by choosing 'Expand' from the contact's context menu"
+msgstr "Spajanje teh stikov bo povzročilo, da si bodo delili en sam vnos na seznamu prijateljev in eno samo pogovorno okno. Znova jih lahko ločite z izbiro 'Razširi' v kontekstnem meniju stika."
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "Prosimo, posodobite potrebna polja."
@@ -10840,9 +9930,7 @@ msgstr "Ra_čun"
 msgid "A_ccount"
 msgstr "Ra_čun"
 
-msgid ""
-"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
-"join.\n"
+msgid "Please enter the appropriate information about the chat you would like to join.\n"
 msgstr "Vnesite ustrezne informacije o pomenku, ki se mu želite pridružiti.\n"
 
 msgid "Room _List"
@@ -10933,10 +10021,8 @@ msgstr "/Orodja/Utišaj zvoke"
 msgid "/Tools/Mute Sounds"
 msgstr "/Orodja/Utišaj zvoke"
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni z nobenim računom, ki lahko doda tega prijatelja."
+msgid "You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni z nobenim računom, ki lahko doda tega prijatelja."
 
 #. I don't believe this can happen currently, I think
 #. * everything that calls this function checks for one of the
@@ -11064,9 +10150,8 @@ msgstr "/Pomoč/Podatki o _razvijalcih"
 msgid "/Help/De_veloper Information"
 msgstr "/Pomoč/Podatki o _razvijalcih"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Help/_Plugin Information"
-msgstr "/Pomoč/Podatki o _gradnji"
+msgstr "/Pomoč/Podatki o v_tičniku"
 
 msgid "/Help/_Translator Information"
 msgstr "/Pomoč/Podatki o _prevajalcih"
@@ -11193,15 +10278,11 @@ msgid "%d account was disabled because y
 
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
-msgid_plural ""
-"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
-msgstr[0] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bilo onemogočenih %d računov."
+msgid_plural "%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
+msgstr[0] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bilo onemogočenih %d računov."
 msgstr[1] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bil onemogočen %d račun."
-msgstr[2] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, sta bila onemogočena %d računa."
-msgstr[3] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, so bili onemogočeni %d računi."
+msgstr[2] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, sta bila onemogočena %d računa."
+msgstr[3] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, so bili onemogočeni %d računi."
 
 msgid "<b>Username:</b>"
 msgstr "<b>Uporabniško ime:</b>"
@@ -11220,16 +10301,11 @@ msgid ""
 msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
-"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Dobrodošli v %s!</span>\n"
 "\n"
-"Nimate aktiviranih računov. Vključite svoje račune za neposredno sporočanje "
-"(IM) prek okna <b>Računi</b> z ukazom <b>Računi->Upravljaj z računi</b>. Ko "
-"račune omogočite, se boste lahko prijavili, nastavili svoje stanje in "
-"klepetali s svojimi prijatelji."
+"Nimate aktiviranih računov. Vključite svoje račune za neposredno sporočanje (IM) prek okna <b>Računi</b> z ukazom <b>Računi->Upravljaj z računi</b>. Ko račune omogočite, se boste lahko prijavili, nastavili svoje stanje in klepetali s svojimi prijatelji."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
@@ -11256,11 +10332,10 @@ msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "_Uporabniško ime prijatelja:"
 
 msgid "(Optional) A_lias:"
-msgstr "(Dodatni) _psevdonimi:"
+msgstr "(Neobvezno) _Psevdonim:"
 
-#, fuzzy
 msgid "(Optional) _Invite message:"
-msgstr "(Dodatni) _psevdonimi:"
+msgstr "(Neobvezno) Po_vabilo:"
 
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Doda_j prijatelja v skupino:"
@@ -11268,18 +10343,11 @@ msgstr "Ta protokol ne podpira klepetaln
 msgid "This protocol does not support chat rooms."
 msgstr "Ta protokol ne podpira klepetalnic."
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
-"chat."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni na nobenem izmed protokolov, ki podpirajo pomenke."
+msgid "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to chat."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni na nobenem izmed protokolov, ki podpirajo pomenke."
 
-msgid ""
-"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
-"would like to add to your buddy list.\n"
-msgstr ""
-"Prosim, vnesite psevdonim in ostale informacije za pomenek, ki ga želite "
-"dodati na seznam prijateljev.\n"
+msgid "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you would like to add to your buddy list.\n"
+msgstr "Prosim, vnesite psevdonim in ostale informacije za pomenek, ki ga želite dodati na seznam prijateljev.\n"
 
 msgid "A_lias:"
 msgstr "Psev_donim:"
@@ -11326,20 +10394,38 @@ msgstr "Vnesite ime gostitelja za to dig
 msgid "Type the host name for this certificate."
 msgstr "Vnesite ime gostitelja za to digitalno potrdilo."
 
+#. Fire the notification
+#, c-format
+msgid "Certificate Information for %s"
+msgstr "Podatki o digitalnem potrdilu %s"
+
 #. Widget creation function
 msgid "SSL Servers"
 msgstr "Strežniki SSL"
 
+msgid "Unsafe debugging is now disabled."
+msgstr "Nezaščiteno razhroščevanje je zdaj onemogočeno."
+
+msgid "Unsafe debugging is now enabled."
+msgstr "Nezaščiteno razhroščevanje je zdaj omogočeno."
+
+msgid "Verbose debugging is now disabled."
+msgstr "Gostobesedno razhroščevanje je zdaj onemogočeno."
+
+msgid "Verbose debugging is now enabled."
+msgstr "Gostobesedno razhroščevanje je zdaj omogočeno."
+
+msgid "Supported debug options are: plugins version unsafe verbose"
+msgstr "Podprte možnosti razhroščevanja: plugins version unsafe verbose"
+
 msgid "Unknown command."
 msgstr "Neznan ukaz."
 
 msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
 msgstr "Tisti prijatelj ne uporablja enakega protokola kot ta pogovor."
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni z nobenim računom, ki lahko doda tega prijatelja."
+msgid "You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni z nobenim računom, ki lahko doda tega prijatelja."
 
 msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
 msgstr "Povabi prijatelja v pogovorno sobo"
@@ -11363,9 +10449,6 @@ msgstr "Prezri"
 msgid "Ignore"
 msgstr "Prezri"
 
-msgid "Get Away Message"
-msgstr "Sporočilo o odsotnosti"
-
 msgid "Last Said"
 msgstr "Nazadnje rečeno"
 
@@ -11835,7 +10918,7 @@ msgid "Croatian"
 msgstr "hindujsko"
 
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "hrvaško"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "madžarsko"
@@ -11997,50 +11080,16 @@ msgstr "litvansko"
 msgstr "litvansko"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is a messaging client based on libpurple which is capable of connecting "
-"to multiple messaging services at once. %s is written in C using GTK+. %s "
-"is released, and may be modified and redistributed, under the terms of the "
-"GPL version 2 (or later). A copy of the GPL is distributed with %s. %s is "
-"copyrighted by its contributors, a list of whom is also distributed with "
-"%s. There is no warranty for %s.<BR><BR>"
-msgstr ""
-"%s je odjemalec za neposredno sporočanje, ki se lahko hkrati povezuje z več "
-"storitvami sporočanja. %s je napisan v jeziku C s pomočjo Gtk+. %s je izdan "
-"in ga lahko spreminjate in razširjate pod pogoji licence GPL različice 2 "
-"(ali novejše). Kopija licence GPL se razširja s programom %s. %s je "
-"zaščitena znamka svojih avtorjev, njihov seznam se prav tako razširja s "
-"programom %s. Za %s ni na voljo nikakršna garancija.<BR><BR>"
+msgid "%s is a messaging client based on libpurple which is capable of connecting to multiple messaging services at once. %s is written in C using GTK+. %s is released, and may be modified and redistributed, under the terms of the GPL version 2 (or later). A copy of the GPL is distributed with %s. %s is copyrighted by its contributors, a list of whom is also distributed with %s. There is no warranty for %s.<BR><BR>"
+msgstr "%s je odjemalec za neposredno sporočanje, ki se lahko hkrati povezuje z več storitvami sporočanja. %s je napisan v jeziku C s pomočjo Gtk+. %s je izdan in ga lahko spreminjate in razširjate pod pogoji licence GPL različice 2 (ali novejše). Kopija licence GPL se razširja s programom %s. %s je zaščitena znamka svojih avtorjev, njihov seznam se prav tako razširja s programom %s. Za %s ni na voljo nikakršna garancija.<BR><BR>"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<FONT SIZE=\"4\"><B>Helpful Resources</B></FONT><BR>\t<A HREF=\"%s"
-"\">Website</A><BR>\t<A HREF=\"%s\">Frequently Asked Questions</A><BR>\tIRC "
-"Channel: #pidgin on irc.freenode.net<BR>\tXMPP MUC: devel at conference.pidgin."
-"im<BR><BR>"
-msgstr ""
-"<font size=\"4\"><b>Viri pomoči</b></font><br />\t<a href=\"%s\">Spletno "
-"mesto</a><br />\t<A HREF=\"%s\">Pogosto zastavljena vprašanja</a><br />"
-"\tKanal IRC: #pidgin na irc.freenode.net<br />\tMUC XMPP: devel at conference."
-"pidgin.im<br /><br />"
+msgid "<FONT SIZE=\"4\"><B>Helpful Resources</B></FONT><BR>\t<A HREF=\"%s\">Website</A><BR>\t<A HREF=\"%s\">Frequently Asked Questions</A><BR>\tIRC Channel: #pidgin on irc.freenode.net<BR>\tXMPP MUC: devel at conference.pidgin.im<BR><BR>"
+msgstr "<font size=\"4\"><b>Viri pomoči</b></font><br />\t<a href=\"%s\">Spletno mesto</a><br />\t<A HREF=\"%s\">Pogosto zastavljena vprašanja</a><br />\tKanal IRC: #pidgin na irc.freenode.net<br />\tMUC XMPP: devel at conference.pidgin.im<br /><br />"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<font size=\"4\"><b>Help from other Pidgin users</b></font> is available by "
-"e-mailing <a href=\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/"
-">This is a <b>public</b> mailing list! (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/"
-"support/\">archive</a>)<br/>We can't help with third-party protocols or "
-"plugins!<br/>This list's primary language is <b>English</b>. You are "
-"welcome to post in another language, but the responses may be less helpful."
-"<br/>"
-msgstr ""
-"<font size=\"4\"><b>Pomoč drugih uporabnikov Pidgina</b></font> je na voljo "
-"po e-pošti na <a href=\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/"
-">To je <b>javen</b> dopisni seznam! (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/"
-"support/\">arhiv</a>)<br/>Glede protokolov in vtičnikov drugih ne moremo "
-"pomagati!<br/>Glavni jezik tega seznama je <b>angleščina</b>. Vabimo vas, da "
-"objavite tudi v drugih jezikih, vendar bodo odgovori najbrž manj v pomoč.<br/"
-">"
+msgid "<font size=\"4\"><b>Help from other Pidgin users</b></font> is available by e-mailing <a href=\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>This is a <b>public</b> mailing list! (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/\">archive</a>)<br/>We can't help with third-party protocols or plugins!<br/>This list's primary language is <b>English</b>. You are welcome to post in another language, but the responses may be less helpful.<br/>"
+msgstr "<font size=\"4\"><b>Pomoč drugih uporabnikov Pidgina</b></font> je na voljo po e-pošti na <a href=\"mailto:support at pidgin.im\">support at pidgin.im</a><br/>To je <b>javen</b> dopisni seznam! (<a href=\"http://pidgin.im/pipermail/support/\">arhiv</a>)<br/>Glede protokolov in vtičnikov drugih ne moremo pomagati!<br/>Glavni jezik tega seznama je <b>angleščina</b>. Vabimo vas, da objavite tudi v drugih jezikih, vendar bodo odgovori najbrž manj v pomoč.<br/>"
 
 #, c-format
 msgid "About %s"
@@ -12080,13 +11129,12 @@ msgstr "Podatki o prevajalcih %s"
 msgid "%s Translator Information"
 msgstr "Podatki o prevajalcih %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Plugin Information"
-msgstr "Podatki o gradnji %s"
+msgstr "Podatki o vtičniku %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Plugin Information"
-msgstr "Prijavni podatki"
+msgstr "Podatki o vtičniku"
 
 msgid "_Name"
 msgstr "_Ime"
@@ -12097,22 +11145,12 @@ msgstr "Informacije o uporabniku"
 msgid "Get User Info"
 msgstr "Informacije o uporabniku"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
-"to view."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, o kateri si želite ogledati "
-"podatke."
+msgid "Please enter the username or alias of the person whose info you would like to view."
+msgstr "Vnesite uporabniško ime ali psevdonim osebe, o kateri si želite ogledati podatke."
 
 msgid "View User Log"
 msgstr "Prikaži uporabniški dnevnik"
 
-msgid "Alias Contact"
-msgstr "Psevdonim stika"
-
-msgid "Enter an alias for this contact."
-msgstr "Vnesite psevdonim za ta pomenek."
-
 #, c-format
 msgid "Enter an alias for %s."
 msgstr "Vnesite psevdonim za %s."
@@ -12127,24 +11165,12 @@ msgstr "Vnesite psevdonim za ta pomenek.
 msgstr "Vnesite psevdonim za ta pomenek."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
-"your buddy list. Do you want to continue?"
-msgid_plural ""
-"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
-"your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr[0] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugih "
-"prijateljev. Ali želite nadaljevati?"
-msgstr[1] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugega "
-"prijatelja. Ali želite nadaljevati?"
-msgstr[2] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druga "
-"prijatelja. Ali želite nadaljevati?"
-msgstr[3] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druge "
-"prijatelje. Ali želite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid_plural "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr[0] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugih prijateljev. Ali želite nadaljevati?"
+msgstr[1] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugega prijatelja. Ali želite nadaljevati?"
+msgstr[2] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druga prijatelja. Ali želite nadaljevati?"
+msgstr[3] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druge prijatelje. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Contact"
 msgstr "Odstrani stik"
@@ -12153,9 +11179,7 @@ msgstr "_Odstrani stik"
 msgstr "_Odstrani stik"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
-"want to continue?"
+msgid "You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you want to continue?"
 msgstr "Skupino %s boste spojili v skupino %s. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Merge Groups"
@@ -12165,11 +11189,8 @@ msgstr "_Spoji skupine"
 msgstr "_Spoji skupine"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
-"list. Do you want to continue?"
-msgstr ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili skupino %s. Ali želite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr "S seznama prijateljev boste odstranili skupino %s. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Odstrani skupino"
@@ -12178,8 +11199,7 @@ msgstr "_Odstrani skupino"
 msgstr "_Odstrani skupino"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr "Odstranili boste %s s seznama prijateljev. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Buddy"
@@ -12189,11 +11209,8 @@ msgstr "_Odstrani prijatelja"
 msgstr "_Odstrani prijatelja"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
-"continue?"
-msgstr ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili pomenek %s. Ali želite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr "S seznama prijateljev boste odstranili pomenek %s. Ali želite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Chat"
 msgstr "Odstrani pomenek"
@@ -12335,8 +11352,7 @@ msgid "Color to draw the name of a messa
 msgstr "Ime barve \"Pozor\""
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
-msgstr ""
-"Barva za izris imena sporočila, ki ste ga prejeli in ki vsebuje vaše ime."
+msgstr "Barva za izris imena sporočila, ki ste ga prejeli in ki vsebuje vaše ime."
 
 msgid "Action Message Name Color"
 msgstr "Ime barve sporočila dejanja"
@@ -12414,9 +11430,7 @@ msgstr "_Opis"
 msgid "_Description"
 msgstr "_Opis"
 
-msgid ""
-"Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
-"The description is optional."
+msgid "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. The description is optional."
 msgstr "Vnesite URL in opis povezave, ki jo želite vstaviti. Opis ni obvezen."
 
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
@@ -12440,8 +11454,7 @@ msgstr ""
 "This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Ta smejček je onemogočen, ker za to kombinacijo tipk obstaja smejček po "
-"meri:\n"
+"Ta smejček je onemogočen, ker za to kombinacijo tipk obstaja smejček po meri:\n"
 " %s"
 
 msgid "Smile!"
@@ -12553,28 +11566,16 @@ msgstr "Preveri dovoljenja in poskusi zn
 msgstr "Preveri dovoljenja in poskusi znova."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
-"%s which started at %s?"
-msgstr ""
-"Ste prepričani, da želite povsem izbrisati dnevnik klepeta z %s, ki se je "
-"pričel ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with %s which started at %s?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite povsem izbrisati dnevnik klepeta z %s, ki se je pričel ob %s?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in "
-"%s which started at %s?"
-msgstr ""
-"Ste prepričani, da želite povsem izbrisati dnevnik klepeta v %s, ki se je "
-"pričel ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %s which started at %s?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite povsem izbrisati dnevnik klepeta v %s, ki se je pričel ob %s?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at "
-"%s?"
-msgstr ""
-"Ste prepričani, da želite povsem izbrisati sistemski dnevnik, ki se je "
-"pričel ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %s?"
+msgstr "Ste prepričani, da želite povsem izbrisati sistemski dnevnik, ki se je pričel ob %s?"
 
 msgid "Delete Log?"
 msgstr "Želite izbrisati dnevnik?"
@@ -12636,8 +11637,7 @@ msgstr ""
 "           Without this only the first account will be enabled)."
 msgstr ""
 "omogoči naveden(e) račun(e) (neobvezen argument IME\n"
-"           določa račune, ki naj bodo uporabljeni, ločene z "
-"vejicami;\n"
+"           določa račune, ki naj bodo uporabljeni, ločene z vejicami;\n"
 "           brez tega bo omogočen le prvi račun)"
 
 msgid "X display to use"
@@ -12694,9 +11694,18 @@ msgstr "Dohodni klic"
 msgid "Incoming Call"
 msgstr "Dohodni klic"
 
+msgid "_Hold"
+msgstr "_Zadrži"
+
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Premor"
 
+msgid "_Mute"
+msgstr "_Nemo"
+
+msgid "Call in progress"
+msgstr "Klic je v teku"
+
 #, c-format
 msgid "%s has %d new message."
 msgid_plural "%s has %d new messages."
@@ -12724,11 +11733,8 @@ msgstr "Napaka pri zagonu \"%s\": %s"
 msgid "Error launching \"%s\": %s"
 msgstr "Napaka pri zagonu \"%s\": %s"
 
-msgid ""
-"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
-msgstr ""
-"Vašega brskalnika ni bilo mogoče zagnati, ker ste v nastavitvah izbrali "
-"poljuben brskalnik, a niste nastavili ukaza."
+msgid "The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
+msgstr "Vašega brskalnika ni bilo mogoče zagnati, ker ste v nastavitvah izbrali poljuben brskalnik, a niste nastavili ukaza."
 
 msgid "No message"
 msgstr "Ni sporočil"
@@ -12753,8 +11759,7 @@ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larg
 msgstr "Opusti"
 
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">You have pounced!</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Dobili ste opozorilo prijatelja!</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Dobili ste opozorilo prijatelja!</span>"
 
 msgid "The following plugins will be unloaded."
 msgstr "Odloženi bodo naslednji vtičniki."
@@ -12768,12 +11773,8 @@ msgstr "Vtičnika ni mogoče odložiti"
 msgid "Could not unload plugin"
 msgstr "Vtičnika ni mogoče odložiti"
 
-msgid ""
-"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
-"startup."
-msgstr ""
-"Vtičnika zdaj ni mogoče odložiti, vendar bo ob naslednjem zagonu programa "
-"onemogočen."
+msgid "The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next startup."
+msgstr "Vtičnika zdaj ni mogoče odložiti, vendar bo ob naslednjem zagonu programa onemogočen."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12925,6 +11926,9 @@ msgstr "Privzeta tema seznama prijatelje
 msgid "The default Pidgin buddy list theme"
 msgstr "Privzeta tema seznama prijateljev Pidgin"
 
+msgid "The default Pidgin conversation theme"
+msgstr "Privzeta tema pomenkov za Pidgin"
+
 msgid "The default Pidgin status icon theme"
 msgstr "Privzeta tema ikon stanja za Pidgin"
 
@@ -12943,8 +11947,7 @@ msgid ""
 #. Instructions
 msgid ""
 "Select a theme that you would like to use from the lists below.\n"
-"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme "
-"list."
+"New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
 msgstr ""
 "S spodnjega seznama izberite temo, ki jih želite uporabljati.\n"
 "Nove teme lahko namestite, če jih povlečete in spustite na seznam tem."
@@ -12952,6 +11955,12 @@ msgstr "Tema seznama prijateljev:"
 msgid "Buddy List Theme:"
 msgstr "Tema seznama prijateljev:"
 
+msgid "Conversation Theme:"
+msgstr "Tema pomenkov:"
+
+msgid "\tVariant:"
+msgstr "\tRazličica:"
+
 msgid "Status Icon Theme:"
 msgstr "Tema ikon stanja:"
 
@@ -13047,13 +12056,11 @@ msgstr "Utripaj z _oknom, ko prispe novo
 msgid "F_lash window when IMs are received"
 msgstr "Utripaj z _oknom, ko prispe novo sporočilo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Resize incoming custom smileys"
-msgstr "_Upravljaj s smejčki po meri"
+msgstr "Spremeni velikost dohodnih smejčkov po meri"
 
-#, fuzzy
 msgid "Maximum size:"
-msgstr "Največji časovni zamik odziva:"
+msgstr "Največja velikost:"
 
 msgid "Minimum input area height in lines:"
 msgstr "Najmanjša višina vnosne površine v vrsticah:"
@@ -13070,12 +12077,8 @@ msgstr "Privzeto oblikovanje"
 msgid "Default Formatting"
 msgstr "Privzeto oblikovanje"
 
-msgid ""
-"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
-"that support formatting."
-msgstr ""
-"Tako bo videti besedilo vašega odhodnega sporočila, če uporabljate "
-"protokole, ki podpirajo oblikovanje."
+msgid "This is how your outgoing message text will appear when you use protocols that support formatting."
+msgstr "Tako bo videti besedilo vašega odhodnega sporočila, če uporabljate protokole, ki podpirajo oblikovanje."
 
 msgid "Cannot start proxy configuration program."
 msgstr "Konfiguracijskega programa za posredovalni strežnik ni mogoče zagnati."
@@ -13124,9 +12127,8 @@ msgstr "Vrata _UDP:"
 msgid "_UDP Port:"
 msgstr "Vrata _UDP:"
 
-#, fuzzy
 msgid "T_CP Port:"
-msgstr "Vrata _UDP:"
+msgstr "Vrata T_CP:"
 
 msgid "Use_rname:"
 msgstr "Upo_rabniško ime:"
@@ -13225,8 +12227,7 @@ msgid "<b>Proxy configuration program wa
 msgstr "Nastavitve posredovalnega strežnika določite v nastavitvah GNOME"
 
 msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
-msgstr ""
-"<b>Konfiguracijskega programa posredovalnega strežnika ni mogoče najti.</b>"
+msgstr "<b>Konfiguracijskega programa posredovalnega strežnika ni mogoče najti.</b>"
 
 msgid "Configure _Proxy"
 msgstr "Prilagodi po_sredovalni strežnik"
@@ -13400,8 +12401,7 @@ msgid "Please enter the name of the user
 msgstr "Vpišite uporabnika, ki mu želiš dovoliti, da stopi v stik z vami."
 
 msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
-msgstr ""
-"Prosim vnesite ime uporabnika, ki mu želite omogočiti, da stopi v stik z vami"
+msgstr "Prosim vnesite ime uporabnika, ki mu želite omogočiti, da stopi v stik z vami"
 
 msgid "_Permit"
 msgstr "_Dovoli"
@@ -13489,8 +12489,7 @@ msgstr "Stanje za %s"
 msgstr "Stanje za %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
+msgid "A custom smiley for '%s' already exists. Please use a different shortcut."
 msgstr "Smejček po meri za '%s' že obstaja. Navedite druge tipke za bližnjico."
 
 msgid "Custom Smiley"
@@ -13560,20 +12559,14 @@ msgstr "Ni mogoče poslati mape %s."
 msgstr "Ni mogoče poslati mape %s."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
-"individually."
+msgid "%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within individually."
 msgstr "Mape %s ni mogoče prenesti. Datoteke boste morali poslati posamično."
 
 msgid "You have dragged an image"
 msgstr "Povlekli ste sliko"
 
-msgid ""
-"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
-"use it as the buddy icon for this user."
-msgstr ""
-"To sliko lahko pošljete kot datoteko, jo vključite v to sporočilo ali "
-"uporabite kot ikono za tega uporabnika."
+msgid "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or use it as the buddy icon for this user."
+msgstr "To sliko lahko pošljete kot datoteko, jo vključite v to sporočilo ali uporabite kot ikono za tega uporabnika."
 
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Nastavi kot ikono prijatelja"
@@ -13587,19 +12580,11 @@ msgstr "Jo želite nastaviti za ikono pr
 msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
 msgstr "Jo želite nastaviti za ikono prijatelja?"
 
-msgid ""
-"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
-"this user."
-msgstr ""
-"To sliko lahko pošljete kot datoteko ali uporabite kot ikono za tega "
-"uporabnika."
+msgid "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for this user."
+msgstr "To sliko lahko pošljete kot datoteko ali uporabite kot ikono za tega uporabnika."
 
-msgid ""
-"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
-"this user"
-msgstr ""
-"To sliko lahko vstavite v to sporočilo ali pa jo uporabite kot ikono "
-"prijatelja za tega prijatelja"
+msgid "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for this user"
+msgstr "To sliko lahko vstavite v to sporočilo ali pa jo uporabite kot ikono prijatelja za tega prijatelja"
 
 #. I don't know if we really want to do anything here. Most of
 #. * the desktop item types are crap like "MIME Type" (I have no
@@ -13612,12 +12597,8 @@ msgstr "Ni mogoče poslati zaganjalnika"
 msgid "Cannot send launcher"
 msgstr "Ni mogoče poslati zaganjalnika"
 
-msgid ""
-"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of "
-"this launcher instead of this launcher itself."
-msgstr ""
-"Povlekli ste namizni zaganjalnik. Najverjetneje ste želeli namesto samega "
-"zaganjalnika poslati tisto, na kar ta zaganjalnik kaže."
+msgid "You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send the target of this launcher instead of this launcher itself."
+msgstr "Povlekli ste namizni zaganjalnik. Najverjetneje ste želeli namesto samega zaganjalnika poslati tisto, na kar ta zaganjalnik kaže."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -13631,8 +12612,7 @@ msgid "The file '%s' is too large for %s
 
 #, c-format
 msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
-msgstr ""
-"Datoteka '%s' je prevelika za %s. Prosimo, poskusite z manjšo sliko.\n"
+msgstr "Datoteka '%s' je prevelika za %s. Prosimo, poskusite z manjšo sliko.\n"
 
 msgid "Icon Error"
 msgstr "Napaka ikone"
@@ -13775,12 +12755,8 @@ msgstr "Vrednosti točk, ko ..."
 msgid "Point values to use when..."
 msgstr "Vrednosti točk, ko ..."
 
-msgid ""
-"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
-"in the contact.\n"
-msgstr ""
-"Prijatelj z <i>največjim rezultatom</i> je tisti, ki bo imel prioriteto pri "
-"stiku.\n"
+msgid "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority in the contact.\n"
+msgstr "Prijatelj z <i>največjim rezultatom</i> je tisti, ki bo imel prioriteto pri stiku.\n"
 
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
 msgstr "Uporabi zadnjega prijatelja, ko so rezultati poravnani"
@@ -13800,18 +12776,12 @@ msgstr "Prednost stika"
 #. *< name
 #. *< version
 #. *< summary
-msgid ""
-"Allows for controlling the values associated with different buddy states."
-msgstr ""
-"Omogoča nastavljanje vrednosti, povezanih z različnimi stanji prijateljev."
+msgid "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
+msgstr "Omogoča nastavljanje vrednosti, povezanih z različnimi stanji prijateljev."
 
 #. *< description
-msgid ""
-"Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
-"in contact priority computations."
-msgstr ""
-"Omogoča nastavljanje vrednosti točk pri računanju prednosti stikov za stanja "
-"prijateljev nedejaven/odsoten/ni na zvezi."
+msgid "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies in contact priority computations."
+msgstr "Omogoča nastavljanje vrednosti točk pri računanju prednosti stikov za stanja prijateljev nedejaven/odsoten/ni na zvezi."
 
 msgid "Conversation Colors"
 msgstr "Barve pogovora"
@@ -13905,12 +12875,8 @@ msgstr "Dovoljuje brskanje in registraci
 msgid "Allows browsing and registering services."
 msgstr "Dovoljuje brskanje in registracijo storitev."
 
-msgid ""
-"This plugin is useful for registering with legacy transports or other XMPP "
-"services."
-msgstr ""
-"Ta vtičnik je uporaben za registriranje z opuščenimi prenosi ali drugimi "
-"storitvami XMPP."
+msgid "This plugin is useful for registering with legacy transports or other XMPP services."
+msgstr "Ta vtičnik je uporaben za registriranje z opuščenimi prenosi ali drugimi storitvami XMPP."
 
 msgid "By conversation count"
 msgstr "Po Å¡tevilu pomenkov"
@@ -13919,12 +12885,8 @@ msgstr "Postavitev pomenkov"
 msgstr "Postavitev pomenkov"
 
 #. Translators: "New conversations" should match the text in the preferences dialog and "By conversation count" should be the same text used above
-msgid ""
-"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
-"conversation count\"."
-msgstr ""
-"Opomba: Nastavitev za \"Nove pomenke\" mora biti nastavljena na \"Po Å¡tevilu "
-"pomenkov\"."
+msgid "Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By conversation count\"."
+msgstr "Opomba: Nastavitev za \"Nove pomenke\" mora biti nastavljena na \"Po Å¡tevilu pomenkov\"."
 
 msgid "Number of conversations per window"
 msgstr "Å tevilo pomenkov v oknu"
@@ -13948,12 +12910,8 @@ msgstr "Dodatne možnosti postavitve pom
 
 #. *< summary
 #. * description
-msgid ""
-"Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
-"and Chats"
-msgstr ""
-"Omeji število pomenkov po oknih z možnostjo ločitve oken za klepet in "
-"zasebni pomenek"
+msgid "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs and Chats"
+msgstr "Omeji število pomenkov po oknih z možnostjo ločitve oken za klepet in zasebni pomenek"
 
 #. Configuration frame
 msgid "Mouse Gestures Configuration"
@@ -13986,14 +12944,12 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle "
-"mouse button to perform certain actions:\n"
+"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
 " • Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
 " • Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
 " • Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
 msgstr ""
-"Omogoča podporo za geste miške v pogovornih oknih. Povlecite s srednjo "
-"miškino tipko, da storite naslednje:\n"
+"Omogoča podporo za geste miške v pogovornih oknih. Povlecite s srednjo miškino tipko, da storite naslednje:\n"
 " • Povlecite navzdol in zatem desno, da končate pogovor.\n"
 " • Povlecite navzgor in zatem levo, da se vrnete k prejšnjemu pogovoru.\n"
 " Povlecite navzgor in zatem desno, da se premaknete k naslednjemu pogovoru."
@@ -14017,12 +12973,8 @@ msgstr "Izberi prijatelja"
 msgstr "Izberi prijatelja"
 
 #. Add the label.
-msgid ""
-"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
-"person."
-msgstr ""
-"Izberite osebo iz vašega adresarja, ki ji želite dodati tega prijatelja, ali "
-"ustvarite novo osebo."
+msgid "Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new person."
+msgstr "Izberite osebo iz vašega adresarja, ki ji želite dodati tega prijatelja, ali ustvarite novo osebo."
 
 #. Add the expander
 msgid "User _details"
@@ -14143,8 +13095,7 @@ msgid "Adds a small box to the buddy lis
 msgstr "Preveri morebitno novoprispelo pošto."
 
 msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
-msgstr ""
-"Doda majhno škatlo na seznam prijateljev, ki prikazuje, ali imate novo pošto."
+msgstr "Doda majhno škatlo na seznam prijateljev, ki prikazuje, ali imate novo pošto."
 
 msgid "Markerline"
 msgstr "Označevalna črta"
@@ -14164,12 +13115,8 @@ msgstr "_pogovornih oknih"
 msgid "C_hat windows"
 msgstr "_pogovornih oknih"
 
-msgid ""
-"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
-"accept."
-msgstr ""
-"Zahtevana je seja glasbenega sporočanja. Prosimo, kliknite ikono MM za "
-"sprejem."
+msgid "A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to accept."
+msgstr "Zahtevana je seja glasbenega sporočanja. Prosimo, kliknite ikono MM za sprejem."
 
 msgid "Music messaging session confirmed."
 msgstr "Seja glasbenega sporočanja potrjena."
@@ -14208,12 +13155,8 @@ msgstr "Vtičnik za glasbeno sporočanje
 msgstr "Vtičnik za glasbeno sporočanje - za skupinsko skladanje."
 
 #. * summary
-msgid ""
-"The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
-"on a piece of music by editing a common score in real-time."
-msgstr ""
-"Vtičnik za glasbeno sporočanje omogoča več uporabnikom hkratno sodelovanje "
-"pri glasbenem ustvarjanju kompozicije v resničnem času."
+msgid "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work on a piece of music by editing a common score in real-time."
+msgstr "Vtičnik za glasbeno sporočanje omogoča več uporabnikom hkratno sodelovanje pri glasbenem ustvarjanju kompozicije v resničnem času."
 
 #. ---------- "Notify For" ----------
 msgid "Notify For"
@@ -14411,13 +13354,8 @@ msgstr "Omogoča neposreden vnos v proto
 msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
 msgstr "Omogoča neposreden vnos v protokole."
 
-msgid ""
-"Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit "
-"'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
-msgstr ""
-"Omogoča pošiljanje golih ukazov za protokole, ki temeljijo na besedilu "
-"(XMPP, MSN, IRC, TOC). Pritisnite 'Enter' za pošiljanje in opazujte "
-"razhroščevalno okno."
+msgid "Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit 'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
+msgstr "Omogoča pošiljanje golih ukazov za protokole, ki temeljijo na besedilu (XMPP, MSN, IRC, TOC). Pritisnite 'Enter' za pošiljanje in opazujte razhroščevalno okno."
 
 #, c-format
 msgid "You can upgrade to %s %s today."
@@ -14448,12 +13386,8 @@ msgstr "Preverjaj, ali je na voljo nova 
 msgstr "Preverjaj, ali je na voljo nova različica."
 
 #. * description
-msgid ""
-"Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
-"ChangeLog."
-msgstr ""
-"Preverja, ali je na voljo nova različica in uporabika seznanja z dnevnikom "
-"sprememb."
+msgid "Checks periodically for new releases and notifies the user with the ChangeLog."
+msgstr "Preverja, ali je na voljo nova različica in uporabika seznanja z dnevnikom sprememb."
 
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -14472,12 +13406,8 @@ msgstr "Gumb Pošlji okna pogovora"
 msgstr "Gumb Pošlji okna pogovora"
 
 #. *< summary
-msgid ""
-"Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended "
-"for use when no physical keyboard is present."
-msgstr ""
-"Doda gumb Pošlji v vnosno območje pogovornega okna. Namenjeno za primere, ko "
-"tipkovnica ni fizično prisotna."
+msgid "Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended for use when no physical keyboard is present."
+msgstr "Doda gumb Pošlji v vnosno območje pogovornega okna. Namenjeno za primere, ko tipkovnica ni fizično prisotna."
 
 msgid "Duplicate Correction"
 msgstr "Popravek dvojnikov"
@@ -14511,8 +13441,7 @@ msgid "_Exact case match (uncheck for au
 
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
-msgstr ""
-"_Natanko ujemanje velikih in malih črk (ne označi za samodejno ravnanje)"
+msgstr "_Natanko ujemanje velikih in malih črk (ne označi za samodejno ravnanje)"
 
 msgid "Only replace _whole words"
 msgstr "Zamenjaj le _cele besede"
@@ -14527,8 +13456,7 @@ msgid "Replaces text in outgoing message
 msgstr "Zamenjava besedila"
 
 msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
-msgstr ""
-"Zamenja besedilo v odhodnih sporočilih po uporabniško določenih pravilih."
+msgstr "Zamenja besedilo v odhodnih sporočilih po uporabniško določenih pravilih."
 
 msgid "Just logged in"
 msgstr "Ravnokar prijavljen"
@@ -14707,12 +13635,8 @@ msgstr "Prilagodi oblike časovnega žig
 msgstr "Prilagodi oblike časovnega žiga sporočil po meri."
 
 #. * description
-msgid ""
-"This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
-"timestamp formats."
-msgstr ""
-"Ta vtičnik omogoča uporabniku prilagajati zapis časovnega žiga pogovorov in "
-"dnevniških sporočil."
+msgid "This plugin allows the user to customize conversation and logging message timestamp formats."
+msgstr "Ta vtičnik omogoča uporabniku prilagajati zapis časovnega žiga pogovorov in dnevniških sporočil."
 
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
@@ -14738,23 +13662,21 @@ msgstr "N_aprava"
 msgid "D_evice"
 msgstr "N_aprava"
 
+#, fuzzy
 msgid "DROP"
-msgstr ""
+msgstr "PREKINI / VRZI DOL"
 
-#, fuzzy
 msgid "Volume:"
-msgstr "_Glasnost:"
+msgstr "Glasnost:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Silence threshold:"
-msgstr "Prag:"
+msgstr "Prag tišine:"
 
 msgid "Input and Output Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Vhodne in izhodne nastavitve"
 
-#, fuzzy
 msgid "Microphone Test"
-msgstr "Mikrofon"
+msgstr "Preizkus mikrofona"
 
 #. *< magic
 #. *< major version
@@ -14775,9 +13697,7 @@ msgid "Configure microphone and webcam s
 
 #. *< summary
 msgid "Configure microphone and webcam settings for voice/video calls."
-msgstr ""
-"Prilagodite nastavitve za mikrofon in spletno kamero za zvočne oz. video "
-"klice."
+msgstr "Prilagodite nastavitve za mikrofon in spletno kamero za zvočne oz. video klice."
 
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Neprosojnost:"
@@ -14825,13 +13745,11 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and "
-"the buddy list.\n"
+"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and the buddy list.\n"
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Ta vtičnik omogoči poljubno nastavitev prosojnosti pogovornih oken in "
-"seznama prijateljev.\n"
+"Ta vtičnik omogoči poljubno nastavitev prosojnosti pogovornih oken in seznama prijateljev.\n"
 "\n"
 "* Pozor: Ta vtičnik zahteva Win2000 ali novejše."
 
@@ -14863,11 +13781,8 @@ msgstr "Nastavitve, specifične za %s v 
 msgid "Options specific to Pidgin for Windows."
 msgstr "Nastavitve, specifične za %s v okolju Windows."
 
-msgid ""
-"Provides options specific to Pidgin for Windows, such as buddy list docking."
-msgstr ""
-"Ponuja nastavitve, specifične za Pidgin v okolju Windows, kot je sidranje "
-"seznama prijateljev."
+msgid "Provides options specific to Pidgin for Windows, such as buddy list docking."
+msgstr "Ponuja nastavitve, specifične za Pidgin v okolju Windows, kot je sidranje seznama prijateljev."
 
 msgid "<font color='#777777'>Logged out.</font>"
 msgstr "<font color='#777777'>Odjavljeni.</font>"
@@ -14895,27 +13810,18 @@ msgid "This plugin is useful for debuggi
 
 #. * description
 msgid "This plugin is useful for debugging XMPP servers or clients."
-msgstr ""
-"Ta vtičnik je uporaben za razhroščevanje strežnikov ali odjemalcev XMPP."
+msgstr "Ta vtičnik je uporaben za razhroščevanje strežnikov ali odjemalcev XMPP."
 
 #. $(^Name) is the current Version name (e.g. Pidgin 2.7.0). $_CLICK will become a translated version of "Click Next to continue." DO NOT translate the CLICK in $_CLICK. It will break the installer.
-msgid ""
-"$(^Name) is released under the GNU General Public License (GPL). The license "
-"is provided here for information purposes only. $_CLICK"
-msgstr ""
-"$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Ta licenca je tu na voljo le v "
-"informativne namene. $_CLICK"
+msgid "$(^Name) is released under the GNU General Public License (GPL). The license is provided here for information purposes only. $_CLICK"
+msgstr "$(^Name) je izdan pod licenco GPL. Ta licenca je tu na voljo le v informativne namene. $_CLICK"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "A multi-platform GUI toolkit, used by Pidgin"
 msgstr "Več-platformsko orodje za vmesnike, ki ga uporablja Pidgin"
 
-msgid ""
-"An instance of Pidgin is currently running. Please exit Pidgin and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Trenutno že teče ena različica Pidgina. Prosimo, zaprite aplikacijo in "
-"poskusite znova."
+msgid "An instance of Pidgin is currently running. Please exit Pidgin and try again."
+msgstr "Trenutno že teče ena različica Pidgina. Prosimo, zaprite aplikacijo in poskusite znova."
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
 msgid "Core Pidgin files and dlls"
@@ -14938,34 +13844,17 @@ msgstr "Namizje"
 msgstr "Namizje"
 
 #. $R2 will display the URL that the GTK+ Runtime failed to download from
-msgid ""
-"Error Downloading the GTK+ Runtime ($R2).$\\rThis is required for Pidgin to "
-"function; if retrying fails, you may need to use the 'Offline Installer' "
-"from http://pidgin.im/download/windows/ ."
-msgstr ""
-"Napaka pri prenašanju izvajalnega okolja GTK+ ($R2).$\\rTa je potreben za "
-"delovanje Pidgina; če ponoven poskus ne uspe, boste morali uporabiti 'polni "
-"namestitveni paket' z naslova http://pidgin.im/download/windows/"
+msgid "Error Downloading the GTK+ Runtime ($R2).$\\rThis is required for Pidgin to function; if retrying fails, you may need to use the 'Offline Installer' from http://pidgin.im/download/windows/ ."
+msgstr "Napaka pri prenašanju izvajalnega okolja GTK+ ($R2).$\\rTa je potreben za delovanje Pidgina; če ponoven poskus ne uspe, boste morali uporabiti 'polni namestitveni paket' z naslova http://pidgin.im/download/windows/"
 
 #. $R2 will display the URL that the Debug Symbols failed to download from
-msgid ""
-"Error Installing Debug Symbols ($R2).$\\rIf retrying fails, you may need to "
-"use the 'Offline Installer' from http://pidgin.im/download/windows/ ."
-msgstr ""
-"Napaka pri nameščanju simbolov razhroščevanja ($R2).$\\rČe ponoven poskus ne "
-"uspe, boste morali uporabiti 'polni namestitveni paket' z naslova http://"
-"pidgin.im/download/windows/"
+msgid "Error Installing Debug Symbols ($R2).$\\rIf retrying fails, you may need to use the 'Offline Installer' from http://pidgin.im/download/windows/ ."
+msgstr "Napaka pri nameščanju simbolov razhroščevanja ($R2).$\\rČe ponoven poskus ne uspe, boste morali uporabiti 'polni namestitveni paket' z naslova http://pidgin.im/download/windows/"
 
 #. $R3 will display the URL that the Dictionary failed to download from
 #, no-c-format
-msgid ""
-"Error Installing Spellchecking ($R3).$\\rIf retrying fails, manual "
-"installation instructions are at: http://developer.pidgin.im/wiki/Installing"
-"%20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
-msgstr ""
-"Napaka pri nameščanju preverjanja črkovanja ($R3).$\\rČe ponovni poskus ne "
-"uspe, najdete navodila za ročno namestitev na naslovu: http://developer."
-"pidgin.im/wiki/Installing%20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
+msgid "Error Installing Spellchecking ($R3).$\\rIf retrying fails, manual installation instructions are at: http://developer.pidgin.im/wiki/Installing%20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
+msgstr "Napaka pri nameščanju preverjanja črkovanja ($R3).$\\rČe ponovni poskus ne uspe, najdete navodila za ročno namestitev na naslovu: http://developer.pidgin.im/wiki/Installing%20Pidgin#manual_win32_spellcheck_installation"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "GTK+ Runtime (required if not present)"
@@ -14983,13 +13872,8 @@ msgstr "Pidgin - odjemalec za klepet (za
 msgid "Pidgin Instant Messaging Client (required)"
 msgstr "Pidgin - odjemalec za klepet (zahtevano)"
 
-msgid ""
-"Pidgin requires a compatible GTK+ Runtime (which doesn't appear to be "
-"already present).$\\rAre you sure you want to skip installing the GTK+ "
-"Runtime?"
-msgstr ""
-"Pidgin potrebuje združljivo izvajalno okolje GTK+ (ki očitno ni na voljo).$"
-"\\rSte prepričani, da želite preskočiti nameščanje izvajalnega okolja GTK+?"
+msgid "Pidgin requires a compatible GTK+ Runtime (which doesn't appear to be already present).$\\rAre you sure you want to skip installing the GTK+ Runtime?"
+msgstr "Pidgin potrebuje združljivo izvajalno okolje GTK+ (ki očitno ni na voljo).$\\rSte prepričani, da želite preskočiti nameščanje izvajalnega okolja GTK+?"
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "Shortcuts"
@@ -15008,31 +13892,21 @@ msgstr "Začetni meni"
 msgstr "Začetni meni"
 
 #. Installer Subsection Detailed Description
-msgid ""
-"Support for Spellchecking. (Internet connection required for installation)"
-msgstr ""
-"Podpora preverjanja črkovanja. (Za namestitev je potrebna spletna povezava)"
+msgid "Support for Spellchecking. (Internet connection required for installation)"
+msgstr "Podpora preverjanja črkovanja. (Za namestitev je potrebna spletna povezava)"
 
 msgid "The installer is already running."
 msgstr "Nameščanje že poteka."
 
-msgid ""
-"The uninstaller could not find registry entries for Pidgin.$\\rIt is likely "
-"that another user installed this application."
-msgstr ""
-"Vnosov za Pidgin v registru ni mogoče najti.$\\rNajverjetneje je ta program "
-"namestil drug uporabnik."
+msgid "The uninstaller could not find registry entries for Pidgin.$\\rIt is likely that another user installed this application."
+msgstr "Vnosov za Pidgin v registru ni mogoče najti.$\\rNajverjetneje je ta program namestil drug uporabnik."
 
 #. Installer Subsection Text
 msgid "URI Handlers"
 msgstr "Upravljalnik URI"
 
-msgid ""
-"Unable to uninstall the currently installed version of Pidgin. The new "
-"version will be installed without removing the currently installed version."
-msgstr ""
-"Trenutno nameščene različice Pidgina ni mogoče odstraniti. Nova različica bo "
-"nameščena brez odstranitve trenutno nameščene različice."
+msgid "Unable to uninstall the currently installed version of Pidgin. The new version will be installed without removing the currently installed version."
+msgstr "Trenutno nameščene različice Pidgina ni mogoče odstraniti. Nova različica bo nameščena brez odstranitve trenutno nameščene različice."
 
 #. Text displayed on Installer Finish Page
 msgid "Visit the Pidgin Web Page"
@@ -15041,653 +13915,3 @@ msgstr "Za odstranitev programa nimate u
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "Za odstranitev programa nimate ustreznih pravic."
 
-#~ msgid "Authorization Request Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo o zahtevi po pooblastilu:"
-
-#~ msgid "Please authorize me!"
-#~ msgstr "Prosim za pooblastilo!"
-
-#~ msgid "Your UID"
-#~ msgstr "Vaš UID"
-
-#~ msgid "Hide my number"
-#~ msgstr "Skrij mojo Å¡tevilko"
-
-#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
-#~ msgstr "Tukaj lahko posodobite svoj profil MXit"
-
-#~ msgid "Aquarius"
-#~ msgstr "Vodnar"
-
-#~ msgid "Pisces"
-#~ msgstr "Ribi"
-
-#~ msgid "Aries"
-#~ msgstr "Oven"
-
-#~ msgid "Taurus"
-#~ msgstr "Bik"
-
-#~ msgid "Gemini"
-#~ msgstr "Dvojčka"
-
-#~ msgid "Cancer"
-#~ msgstr "Rak"
-
-#~ msgid "Leo"
-#~ msgstr "Lev"
-
-#~ msgid "Virgo"
-#~ msgstr "Devica"
-
-#~ msgid "Libra"
-#~ msgstr "Tehtnica"
-
-#~ msgid "Scorpio"
-#~ msgstr "Å korpijon"
-
-#~ msgid "Sagittarius"
-#~ msgstr "Strelec"
-
-#~ msgid "Capricorn"
-#~ msgstr "Kozorog"
-
-#~ msgid "Rat"
-#~ msgstr "Podgana"
-
-#~ msgid "Ox"
-#~ msgstr "Govedo"
-
-#~ msgid "Tiger"
-#~ msgstr "Tiger"
-
-#~ msgid "Rabbit"
-#~ msgstr "Zajec"
-
-#~ msgid "Dragon"
-#~ msgstr "Zmaj"
-
-#~ msgid "Snake"
-#~ msgstr "Kača"
-
-#~ msgid "Horse"
-#~ msgstr "Konj"
-
-#~ msgid "Goat"
-#~ msgstr "Koza"
-
-#~ msgid "Monkey"
-#~ msgstr "Opica"
-
-#~ msgid "Rooster"
-#~ msgstr "Petelin"
-
-#~ msgid "Dog"
-#~ msgstr "Pes"
-
-#~ msgid "Pig"
-#~ msgstr "Prašič"
-
-#~ msgid "Visible"
-#~ msgstr "Viden"
-
-#~ msgid "Friend Only"
-#~ msgstr "Samo za prijatelje"
-
-#~ msgid "Private"
-#~ msgstr "Zasebno"
-
-#~ msgid "QQ Number"
-#~ msgstr "Å tevilka QQ"
-
-#~ msgid "Country/Region"
-#~ msgstr "Država/Regija"
-
-#~ msgid "Province/State"
-#~ msgstr "Pokrajina/Zv. država"
-
-#~ msgid "Zipcode"
-#~ msgstr "Poštna številka"
-
-#~ msgid "Phone Number"
-#~ msgstr "Telefonska Å¡t."
-
-#~ msgid "Authorize adding"
-#~ msgstr "Overi dodajanje"
-
-#~ msgid "Cellphone Number"
-#~ msgstr "Mobilna Å¡t."
-
-#~ msgid "Personal Introduction"
-#~ msgstr "Osebna predstavitev"
-
-#~ msgid "City/Area"
-#~ msgstr "Kraj/območje"
-
-#~ msgid "Publish Mobile"
-#~ msgstr "Objavi mobilni tel."
-
-#~ msgid "Publish Contact"
-#~ msgstr "Objavi stik"
-
-#~ msgid "College"
-#~ msgstr "Srednja Å¡ola"
-
-#~ msgid "Horoscope"
-#~ msgstr "Horoskop"
-
-#~ msgid "Zodiac"
-#~ msgstr "Znamenje horoskopa"
-
-#~ msgid "Blood"
-#~ msgstr "Krvna skupina"
-
-#~ msgid "True"
-#~ msgstr "Drži"
-
-#~ msgid "False"
-#~ msgstr "Ne drži"
-
-#~ msgid "Modify Contact"
-#~ msgstr "Spremeni stik"
-
-#~ msgid "Modify Address"
-#~ msgstr "Spremeni naslov"
-
-#~ msgid "Modify Extended Information"
-#~ msgstr "Spremeni razširjene podatke"
-
-#~ msgid "Modify Information"
-#~ msgstr "Spremeni podatke"
-
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "Posodobi"
-
-#~ msgid "Could not change buddy information."
-#~ msgstr "Podatkov o prijatelju ni mogoče spremeniti."
-
-#~ msgid "Buddy Memo"
-#~ msgstr "Zapisek prijatelja"
-
-#~ msgid "Change his/her memo as you like"
-#~ msgstr "Spremenite njegov/njen zapisek, kakor vam je drago"
-
-#~ msgid "_Modify"
-#~ msgstr "_Spremeni"
-
-#~ msgid "Memo Modify"
-#~ msgstr "Spremeni zapisek"
-
-#~ msgid "Server says:"
-#~ msgstr "Strežnik pravi:"
-
-#~ msgid "Your request was accepted."
-#~ msgstr "Vaša zahteva je bila sprejeta."
-
-#~ msgid "Your request was rejected."
-#~ msgstr "Vaša zahteva je bila zavrnjena."
-
-#~ msgid "%u requires verification: %s"
-#~ msgstr "%u zahteva preverjanje: %s"
-
-#~ msgid "Add buddy question"
-#~ msgstr "Dodaj vprašanje za prijatelja"
-
-#~ msgid "Enter answer here"
-#~ msgstr "Vnesite odgovor tukaj"
-
-#~ msgid "Send"
-#~ msgstr "Pošlji"
-
-#~ msgid "Invalid answer."
-#~ msgstr "Neveljaven odgovor."
-
-#~ msgid "Sorry, you're not my style."
-#~ msgstr "Oprosti, nisi moj tip."
-
-#~ msgid "%u needs authorization"
-#~ msgstr "%u potrebuje overitev"
-
-#~ msgid "Add buddy authorize"
-#~ msgstr "Dodaj overitev prijatelja"
-
-#~ msgid "Enter request here"
-#~ msgstr "Vnesite zahtevo tukaj"
-
-#~ msgid "Would you be my friend?"
-#~ msgstr "Bi bil moj prijatelj?"
-
-#~ msgid "QQ Buddy"
-#~ msgstr "Prijatelj QQ"
-
-#~ msgid "Add buddy"
-#~ msgstr "Dodaj prijatelja"
-
-#~ msgid "Invalid QQ Number"
-#~ msgstr "Neveljavna Å¡tevilka QQ"
-
-#~ msgid "Failed sending authorize"
-#~ msgstr "Neuspelo pošiljanje overitve"
-
-#~ msgid "Failed removing buddy %u"
-#~ msgstr "Prijatelja %u ni bilo mogoče odstraniti"
-
-#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-#~ msgstr "%d vas ni uspel odstraniti s svojega seznama prijateljev"
-
-#~ msgid "No reason given"
-#~ msgstr "Ni podanega razloga"
-
-#~ msgid "You have been added by %s"
-#~ msgstr "Uporabnik %s vas je dodal"
-
-#~ msgid "Would you like to add him?"
-#~ msgstr "Ga želite dodati?"
-
-#~ msgid "Rejected by %s"
-#~ msgstr "Zavrnil vas je %s"
-
-#~ msgid "Message: %s"
-#~ msgstr "Sporočilo: %s"
-
-#~ msgid "ID: "
-#~ msgstr "ID:"
-
-#~ msgid "Group ID"
-#~ msgstr "ID skupine"
-
-#~ msgid "QQ Qun"
-#~ msgstr "QQ Qun"
-
-#~ msgid "Please enter Qun number"
-#~ msgstr "Prosimo, vnesite Å¡tevilko Qun"
-
-#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-#~ msgstr "Iščete lahko samo stalne Qune\n"
-
-#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-#~ msgstr "(neveljaven niz UTF-8)"
-
-#~ msgid "Not member"
-#~ msgstr "Nisem član(-ica)"
-
-#~ msgid "Member"
-#~ msgstr "ÄŒlan(ica)"
-
-#~ msgid "Requesting"
-#~ msgstr "Zahteva v teku"
-
-#~ msgid "Admin"
-#~ msgstr "Upravitelj"
-
-#~ msgid "Room Title"
-#~ msgstr "Ime sobe"
-
-#~ msgid "Notice"
-#~ msgstr "Obvestilo"
-
-#~ msgid "Detail"
-#~ msgstr "Podrobno"
-
-#~ msgid "Creator"
-#~ msgstr "Avtor"
-
-#~ msgid "Category"
-#~ msgstr "Kategorija"
-
-#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
-#~ msgstr "Ta Qun ne dovoljuje novih članov"
-
-#~ msgid "Join QQ Qun"
-#~ msgstr "Pridruži se QQ Qun"
-
-#~ msgid "Input request here"
-#~ msgstr "Vnesite zahtevo tukaj"
-
-#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-#~ msgstr "Uspešno ste se pridružili Qunu %s (%u)"
-
-#~ msgid "Successfully joined Qun"
-#~ msgstr "Uspešno ste se pridružili Qunu"
-
-#~ msgid "Qun %u denied from joining"
-#~ msgstr "Qun %u - zavrnjeno pridruževanje"
-
-#~ msgid "QQ Qun Operation"
-#~ msgstr "Operacija QQ Qun"
-
-#~ msgid "Failed:"
-#~ msgstr "Neuspeh:"
-
-#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-#~ msgstr "Pridruževanje Qun, neznan odgovor"
-
-#~ msgid "Quit Qun"
-#~ msgstr "Zapusti Qun"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note, if you are the creator, \n"
-#~ "this operation will eventually remove this Qun."
-#~ msgstr ""
-#~ "Če ste ustvarjalec, upoštevajte: \n"
-#~ "ta operacija bo spotoma odstranila ta Qun."
-
-#~ msgid "Sorry, you are not our style"
-#~ msgstr "Oprosti, nisi naš tip ..."
-
-#~ msgid "Successfully changed Qun members"
-#~ msgstr "Uspešno ste spremenili člane Qun"
-
-#~ msgid "Successfully changed Qun information"
-#~ msgstr "Uspešno ste spremenili podatke Qun"
-
-#~ msgid "You have successfully created a Qun"
-#~ msgstr "Uspešno ste ustvarili Qun"
-
-#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-#~ msgstr "Želite zdaj nastaviti podrobnosti?"
-
-#~ msgid "Setup"
-#~ msgstr "Namestitev"
-
-#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-#~ msgstr "Uporabnik %u se želi pridružiti Qun %u za %s"
-
-#~ msgid "%u request to join Qun %u"
-#~ msgstr "Uporabnik %u se želi pridružiti Qunu %u"
-
-#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-#~ msgstr "Qunu %u se ni bilo mogoče pridružiti, z njim upravlja %u"
-
-#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-#~ msgstr "<b>Upravitelj %u je odobril pridruževanje Qunu %u za %s</b>"
-
-#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-#~ msgstr "<b>Prijatelj %u odstranjen.</b>"
-
-#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-#~ msgstr "<b>Pridružil se nam je nov prijatelj %u.</b>"
-
-#~ msgid "Unknown-%d"
-#~ msgstr "Neznano-%d"
-
-#~ msgid "Level"
-#~ msgstr "Raven"
-
-#~ msgid " VIP"
-#~ msgstr " VIP"
-
-#~ msgid " TCP"
-#~ msgstr " TCP"
-
-#~ msgid " FromMobile"
-#~ msgstr " zMobilca"
-
-#~ msgid " BindMobile"
-#~ msgstr " vezaniMobilec"
-
-#~ msgid " Video"
-#~ msgstr " Video"
-
-#~ msgid " Zone"
-#~ msgstr " Območje"
-
-#~ msgid "Flag"
-#~ msgstr "Zastavica"
-
-#~ msgid "Ver"
-#~ msgstr "Razl"
-
-#~ msgid "Invalid name"
-#~ msgstr "Neveljavno ime"
-
-#~ msgid "Select icon..."
-#~ msgstr "Izberite ikono ..."
-
-#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>ÄŒas prijave</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Skupaj povezanih prijateljev</b>: %d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Zadnja osvežitev</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Strežnik</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Značka odjemalca</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Način povezovanja</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Moj internetni IP</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Poslano</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Ponovno pošlji</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Izgubljeno</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Prejeto</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Prejeti dvojnik</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>ÄŒas</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Prvotni avtor</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Kodo so prispevali</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Nori razvijalci obližev</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Zahvale</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Tankovestni preizkuševalci</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-#~ msgstr "in drugi, prosim, javite se ... hvala!))"
-
-#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-#~ msgstr "<p><i>In vsi fantje iz ozadja ...</i><br>\n"
-
-#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-#~ msgstr "<i>Pridružite se nam!</i> :)"
-
-#~ msgid "About OpenQ %s"
-#~ msgstr "O OpenQ %s"
-
-#~ msgid "Change Password"
-#~ msgstr "Spremeni geslo"
-
-#~ msgid "Account Information"
-#~ msgstr "Podatki o računu"
-
-#~ msgid "Update all QQ Quns"
-#~ msgstr "Posodobi vse QQ Qune"
-
-#~ msgid "About OpenQ"
-#~ msgstr "O OpenQ"
-
-#~ msgid "Modify Buddy Memo"
-#~ msgstr "Spremeni zapisek prijatelja"
-
-#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
-#~ msgstr "Vtičnik za protokol QQ"
-
-#~ msgid "Auto"
-#~ msgstr "Samodejno"
-
-#~ msgid "Select Server"
-#~ msgstr "Izberite strežnik"
-
-#~ msgid "QQ2008"
-#~ msgstr "QQ2008"
-
-#~ msgid "QQ2007"
-#~ msgstr "QQ2007"
-
-#~ msgid "QQ2005"
-#~ msgstr "QQ2005"
-
-#~ msgid "Connect by TCP"
-#~ msgstr "Poveži prek TCP"
-
-#~ msgid "Show server notice"
-#~ msgstr "Pokaži obvestilo strežnika"
-
-#~ msgid "Show server news"
-#~ msgstr "Pokaži novice strežnika"
-
-#~ msgid "Show chat room when msg comes"
-#~ msgstr "Pokaži klepetalnico, ko pride sporočilo"
-
-#~ msgid "Use default font"
-#~ msgstr "Uporabi privzeto pisavo"
-
-#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
-#~ msgstr "Interval ohranjanja povezave (s)"
-
-#~ msgid "Update interval (seconds)"
-#~ msgstr "Interval posodabljanja (s)"
-
-#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
-#~ msgstr "Odgovora strežnika ni mogoče dešifrirati"
-
-#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-#~ msgstr "Neuspešno zahtevanje žetona, 0x%02X"
-
-#~ msgid "Invalid token len, %d"
-#~ msgstr "Neveljavna dolžina žetona, %d"
-
-#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-#~ msgstr "Redirect_EX trenutno ni podprt"
-
-#~ msgid "Activation required"
-#~ msgstr "Zahtevana aktivacija"
-
-#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-#~ msgstr "Neznana koda odgovora pri prijavljanju v (0x%02X)"
-
-#~ msgid "Requesting captcha"
-#~ msgstr "Zahtevanje slike z napisom ..."
-
-#~ msgid "Checking captcha"
-#~ msgstr "Preverjanje napisa s slike ..."
-
-#~ msgid "Failed captcha verification"
-#~ msgstr "Napaka pri overjanju napisa s slike"
-
-#~ msgid "Captcha Image"
-#~ msgstr "Slika z napisom"
-
-#~ msgid "Enter code"
-#~ msgstr "Vnesite kodo"
-
-#~ msgid "QQ Captcha Verification"
-#~ msgstr "Preverjanje napisa s slike QQ"
-
-#~ msgid "Enter the text from the image"
-#~ msgstr "Vnesite besedilo s slike"
-
-#~ msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
-#~ msgstr "Neznan odgovor pri preverjanju gesla (0x%02X)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Neznana koda odgovora pri prijavljanju (0x%02X):\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Socket error"
-#~ msgstr "Napaka vtičnice"
-
-#~ msgid "Getting server"
-#~ msgstr "Pridobivanje strežnika"
-
-#~ msgid "Requesting token"
-#~ msgstr "Zahtevanje žetona"
-
-#~ msgid "Invalid server or port"
-#~ msgstr "Neveljaven strežnik ali vrata"
-
-#~ msgid "Connecting to server"
-#~ msgstr "Povezovanje s strežnikom"
-
-#~ msgid "QQ Error"
-#~ msgstr "Napaka QQ"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Server News:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Novice strežnika:\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "%s\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "%s:%s"
-#~ msgstr "%s:%s"
-
-#~ msgid "From %s:"
-#~ msgstr "Od %s:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Server notice From %s: \n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Obvestilo strežnika od %s: \n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Unknown SERVER CMD"
-#~ msgstr "Neznan ukaz strežnika (SERVER CMD)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error reply of %s(0x%02X)\n"
-#~ "Room %u, reply 0x%02X"
-#~ msgstr ""
-#~ "Odgovor napake od %s(0x%02X )\n"
-#~ "Soba %u, odgovor 0x%02X"
-
-#~ msgid "QQ Qun Command"
-#~ msgstr "Ukaz QQ Qun"
-
-#~ msgid "Unable to decrypt login reply"
-#~ msgstr "Odgovora na prijavo ni mogoče dešifrirati"
-
-#~ msgid "Unknown LOGIN CMD"
-#~ msgstr "Neznan ukaz prijave (LOGIN CMD)"
-
-#~ msgid "Unknown CLIENT CMD"
-#~ msgstr "Neznan ukaz odjemalca (CLIENT CMD)"
-
-#~ msgid "%d has declined the file %s"
-#~ msgstr "Uporabnik %d je zavrnil datoteko %s"
-
-#~ msgid "File Send"
-#~ msgstr "Datoteka poslana"
-
-#~ msgid "%d cancelled the transfer of %s"
-#~ msgstr "Oseba %d je prekinila prenos %s"
-
-#~ msgid "Voice and Video Settings"
-#~ msgstr "Glasovne in video nastavitve"


More information about the Commits mailing list