/pidgin/main: 0610a6ad6d39: Update from Transifex

Allan Nordh?y epost at anotheragency.no
Thu Jun 16 23:30:21 EDT 2016


Changeset: 0610a6ad6d3943022d9f5b85e925e737f75995b5
Author:	 Allan Nordh?y <epost at anotheragency.no>
Date:	 2016-06-15 23:36 -0500
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/0610a6ad6d39

Description:

Update from Transifex

diffstat:

 po/nb.po | 3139 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1579 insertions(+), 1560 deletions(-)

diffs (truncated from 9659 to 300 lines):

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -3,15 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Translators:
-# Allan Nordhøy <comradekingu at gmail.com>, 2014
+# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2014-2015
+# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2015-2016
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:24-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-20 10:22+0000\n"
-"Last-Translator: Richard Laager <rlaager at wiktel.com>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/pidgin/"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:16-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-12 06:43+0000\n"
+"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/"
 "language/nb/)\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -40,13 +41,13 @@ msgid ""
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Bruk: %s [Valg]...\n"
-"\n"
-" -c, --config=DIR  bruk DIR for konfigurasjonsfiler\n"
-" -d, --debug     skriv feilsøkingsbeskjeder til stderr\n"
-" -h, --help     vis denne hjelpen og avslutt\n"
-" -n, --nologin    ikke logg automatisk inn\n"
-" -v, --version    vis den nåværende versjon og avslutt\n"
+"Bruk: %s [VALG]…\n"
+"\n"
+" -c, --config=DIR bruk DIR for oppsettsfiler\n"
+" -d, --debug skriv feilsøkingsmeldinger til stderr\n"
+" -h, --help vis denne hjelpeteksten for så å avslutte\n"
+" -n, --nologin ikke logg inn automatisk\n"
+" -v, --version vis nåværende versjon og avslutt\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -54,9 +55,9 @@ msgid ""
 "investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
 "http://developer.pidgin.im"
 msgstr ""
-"%s det inntraff en feil i migreringen av ditt oppsett fra %s til %s. "
-"Vennligst undersøk og gjør ferdig migreringen for hånd. Vennligst raporter "
-"denne feilen på http://developer.pidgin.im"
+"%s det inntraff en feil i migreringen av ditt oppsett fra %s til %s. Foreta "
+"undersøkelse selv og gjør ferdig migreringen for hånd. Rapporter denne "
+"feilen på https://developer.pidgin.im"
 
 #. the user did not fill in the captcha
 msgid "Error"
@@ -69,7 +70,7 @@ msgid "Account was not added"
 msgstr "Kontoen ble ikke lagt til"
 
 msgid "Username of an account must be non-empty."
-msgstr "Brukernavnet for en konto kan ikke være tomt."
+msgstr "Brukernavnet for en konto kan ikke stå tomt."
 
 msgid ""
 "The account's protocol cannot be changed while it is connected to the server."
@@ -213,7 +214,7 @@ msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (valgfritt)"
 
 msgid "Invite message (optional)"
-msgstr "Invitasjons-melding (valgfri)"
+msgstr "Invitasjonsmelding (valgfri)"
 
 msgid "Add in group"
 msgstr "Legg til i gruppe"
@@ -277,13 +278,13 @@ msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
 msgid "Retrieving..."
-msgstr "Mottar..."
+msgstr "Mottar…"
 
 msgid "Get Info"
 msgstr "Hent informasjon"
 
 msgid "Add Buddy Pounce"
-msgstr "Legg til kontaktvarsling"
+msgstr "Legg til tilstedeværelsesvarsling for kontakt"
 
 msgid "Send File"
 msgstr "Send fil"
@@ -309,7 +310,8 @@ msgstr "Skriv tom streng for å nullstil
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
 msgstr ""
-"Fjerning av denne kontakten vil også fjerne alle medlemmene i denne kontakten"
+"Fjerning av denne kontakten vil også fjerne alle oppføringene for denne "
+"kontakten"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
 msgstr ""
@@ -352,10 +354,10 @@ msgid "On Mobile"
 msgstr "PÃ¥ mobil"
 
 msgid "New..."
-msgstr "Ny..."
+msgstr "Ny…"
 
 msgid "Saved..."
-msgstr "Lagret..."
+msgstr "Lagret…"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Tillegg"
@@ -413,16 +415,16 @@ msgid "Options"
 msgstr "Brukervalg"
 
 msgid "Send IM..."
-msgstr "Send lynmelding..."
+msgstr "Send lynmelding…"
 
 msgid "Block/Unblock..."
-msgstr "Blokker/ikke blokker ..."
+msgstr "Blokker/ikke blokker…"
 
 msgid "Join Chat..."
-msgstr "Bli med i samtalegruppe ..."
+msgstr "Ta del i samtalegruppe…"
 
 msgid "View Log..."
-msgstr "Vis logg ..."
+msgstr "Vis logg…"
 
 msgid "View All Logs"
 msgstr "Vis alle logger"
@@ -478,7 +480,7 @@ msgid "Certificate Import Error"
 msgstr "Import av sertifikat feilet"
 
 msgid "X.509 certificate import failed"
-msgstr "Import av X.509 sertifikat feilet"
+msgstr "Import av X.509-sertifikat feilet"
 
 msgid "Select a PEM certificate"
 msgstr "Velg et PEM-sertifikat"
@@ -488,17 +490,17 @@ msgid ""
 "Export to file %s failed.\n"
 "Check that you have write permission to the target path\n"
 msgstr ""
-"Eksport til fil %s feilet.\n"
-"Sjekk at du har skrive-rettigheter til målbanen\n"
+"Eksport til filen %s feilet.\n"
+"Sjekk at du har skriverettigheter til målbanen\n"
 
 msgid "Certificate Export Error"
 msgstr "Eksport av sertifikat feilet"
 
 msgid "X.509 certificate export failed"
-msgstr "Eksport av x.509 sertifikat feilet"
+msgstr "Eksport av x.509-sertifikat feilet"
 
 msgid "PEM X.509 Certificate Export"
-msgstr "Eksport av PEM X.509 sertifikat"
+msgstr "Eksport av PEM X.509-sertifikat"
 
 #, c-format
 msgid "Certificate for %s"
@@ -517,11 +519,11 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 msgid "SSL Host Certificate"
-msgstr "SSL Vert Sertifikat"
+msgstr "SSL-vertssertifikat"
 
 #, c-format
 msgid "Really delete certificate for %s?"
-msgstr "Virkelig slett sertifikat for %s?"
+msgstr "Bekreft sletting av sertifikat for %s."
 
 msgid "Confirm certificate delete"
 msgstr "Bekreft sletting av sertifikat"
@@ -572,16 +574,16 @@ msgid "Your command failed for an unknow
 msgstr "Din kommando feilet av ukjent årsak."
 
 msgid "That command only works in chats, not IMs."
-msgstr "Den kommandoen virker bare i samtalegrupper, ikke i lynmeldinger."
+msgstr "Den kommandoen virker bare i samtalegrupper, ikke for lynmeldinger."
 
 msgid "That command only works in IMs, not chats."
-msgstr "Den kommandoen virker bare i lynmeldinger, ikke samtalegrupper."
+msgstr "Den kommandoen virker bare for lynmeldinger, ikke samtalegrupper."
 
 msgid "That command doesn't work on this protocol."
 msgstr "Denne kommandoen virker ikke på denne protokollen."
 
 msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
-msgstr "Meldingen kunne ikke bli sendt, fordi du ikke er koblet til."
+msgstr "Meldingen kunne ikke sendes, fordi du ikke er tilkoblet."
 
 #, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
@@ -597,7 +599,7 @@ msgid ""
 "%s is typing..."
 msgstr ""
 "\n"
-"%s skriver..."
+"%s skriver…"
 
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Du har forlatt denne samtalen."
@@ -611,12 +613,12 @@ msgstr ""
 
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
 msgstr ""
-"Innlogging startet. Fremtidige beskjeder i denne samtalen vil bli logget."
+"Innlogging startet. Fremtidige meldinger i denne samtalen vil bli logget."
 
 msgid ""
 "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
 msgstr ""
-"Loggføring stoppet. Framtidige beskjeder i denne samtalen vil ikke bli "
+"Loggføring stoppet. Framtidige meldinger i denne samtalen vil ikke bli "
 "logget."
 
 msgid "Send To"
@@ -626,22 +628,22 @@ msgid "Conversation"
 msgstr "Samtale"
 
 msgid "Clear Scrollback"
-msgstr "Rens Rullefelt"
+msgstr "Tøm tilbakeblikk"
 
 msgid "Show Timestamps"
 msgstr "Vis tidsstempler"
 
 msgid "Add Buddy Pounce..."
-msgstr "Legg til kontaktvarsling ..."
+msgstr "Legg til tilstedeværelsesvarsling for kontakt…"
 
 msgid "Invite..."
-msgstr "Inviter ..."
+msgstr "Inviter…"
 
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Aktiver loggføring"
 
 msgid "Enable Sounds"
-msgstr "Aktiver lyder"
+msgstr "Skru på lyder"
 
 msgid "You are not connected."
 msgstr "Du er ikke tilkoblet."
@@ -653,13 +655,13 @@ msgstr "<AUTO-SVAR> "
 msgid "List of %d user:\n"
 msgid_plural "List of %d users:\n"
 msgstr[0] "Liste med %d bruker:\n"
-msgstr[1] "Liste med %d brukere:\n"
+msgstr[1] "Liste over %d-brukere:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: plugins version"
-msgstr "Støttede feilsøkingsvalg er: programtillegg, versjon"
+msgstr "Støttede feilsøkingsvalg er: plugins version"
 
 msgid "No such command (in this context)."
-msgstr "Ingen slik kommando (i denne sammenheng)."
+msgstr "Ingen slik kommando (i denne sammenhengen)."
 
 msgid ""
 "Use \"/help <command>\" for help on a specific command.\n"
@@ -673,8 +675,8 @@ msgid ""
 "%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
 "classes."
 msgstr ""
-"%s er ingen gyldig beskjedklasse. Se «/help msgcolor» for gyldige "
-"beskjedklasser."
+"%s er ikke en gyldig meldingsklasse. Se «/help msgcolor» for gyldige "
+"meldingsklasser."
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
@@ -684,22 +686,22 @@ msgid ""
 "say <message>: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
-"say <message>: Send en beskjed normalt som om du ikke brukte en "
+"say <message>: Send en melding normalt som om du ikke brukte en "
 "kommando."
 
 msgid "me <action>: Send an IRC style action to a buddy or chat."
 msgstr ""
-"me <action>: Send en IRC stil handling til en kontakt eller samtale."
+"me <action>: Send en handling i IRC-stil til en kontakt eller samtale."
 
 msgid ""
 "debug <option>: Send various debug information to the current "
 "conversation."
 msgstr ""
-"debug <option>: Send diverse debug informasjon til den pågående "
+"debug <option>: Send ymse feilrettingsinformasjon til den pågående "More information about the Commits mailing list