/pidgin/main: 39e2e1148137: Update from Transifex

Piotr Dr?g piotrdrag at gmail.com
Thu Jun 16 23:30:22 EDT 2016


Changeset: 39e2e1148137b931d2b97e0d9304938b24037da0
Author:	 Piotr Dr?g <piotrdrag at gmail.com>
Date:	 2016-06-15 23:36 -0500
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/39e2e1148137

Description:

Update from Transifex

diffstat:

 po/pl.po | 775 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 383 insertions(+), 392 deletions(-)

diffs (truncated from 2518 to 300 lines):

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,18 +10,17 @@
 # Copyright (C) Piotr Makowski <pmakowski at aviary.pl>, 2008
 # Copyright (C) Przemysław Sułek <pbs at linux.net.pl>, 2001
 # Copyright (C) Tomasz Sałaciński <tsalacinski at gmail.com>, 2007
-# Piotr DrÄ
g <piotrdrag at gmail.com>, 2009,2012-2014
+# Piotr DrÄ
g <piotrdrag at gmail.com>, 2009,2012-2016
 # Tomek Wasilczyk <twasilczyk at pidgin.im>, 2013
 # tomkiewicz, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:24-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-20 10:22+0000\n"
-"Last-Translator: Richard Laager <rlaager at wiktel.com>\n"
-"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/pidgin/language/"
-"pl/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:16-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-08 12:51+0000\n"
+"Last-Translator: Piotr DrÄ
g <piotrdrag at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/pl/)\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -36,7 +35,7 @@ msgstr "Finch"
 
 #, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "%s. Należy wpisać \"%s -h\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
+msgstr "%s. Polecenie „%s -h” wyświetli więcej informacji.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -50,14 +49,14 @@ msgid ""
 " -v, --version    display the current version and exit\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Użycie: %s [OPCJA]...\n"
+"Użycie: %s [OPCJA]…\n"
 "\n"
 " -c, --config=KATALOG używa KATALOGU z plikami konfiguracji\n"
 " -d, --debug     przekazuje komunikaty debugowania na standardowe\n"
 "           wyjście błędów\n"
 " -h, --help     wyświetla tę pomoc i kończy pracę\n"
 " -n, --nologin    bez automatycznego logowania\n"
-" -v, --version    wyświetla bieżÄ
cÄ
 wersję i kończy pracę\n"
+" -v, --version    wyświetla bieżÄ
cÄ
 wersję i kończy działanie\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -103,7 +102,7 @@ msgid "There are no protocol plugins ins
 msgstr "Nie zainstalowano żadnych wtyczek protokołów."
 
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
-msgstr "(Prawdopodobnie zapomniano o wykonaniu polecenia \"make install\")"
+msgstr "(Prawdopodobnie zapomniano o wykonaniu polecenia „make install”)"
 
 msgid "Modify Account"
 msgstr "Modyfikacja konta"
@@ -160,7 +159,7 @@ msgstr "Dodaj"
 
 #. Modify button
 msgid "Modify"
-msgstr "Zmodyfikuj"
+msgstr "Modyfikuj"
 
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
@@ -276,7 +275,7 @@ msgid "Enter the name of the group"
 msgstr "Proszę podać nazwę dodawanej grupy"
 
 msgid "Edit Chat"
-msgstr "Zmodyfikuj konferencję"
+msgstr "Modyfikuj konferencję"
 
 msgid "Please Update the necessary fields."
 msgstr "Proszę zaktualizować wymagane pola."
@@ -285,13 +284,13 @@ msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
 msgid "Edit Settings"
-msgstr "Zmodyfikuj ustawienia"
+msgstr "Modyfikuj ustawienia"
 
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
 msgid "Retrieving..."
-msgstr "Pobieranie..."
+msgstr "Pobieranie…"
 
 msgid "Get Info"
 msgstr "Pobierz informacje"
@@ -367,10 +366,10 @@ msgid "On Mobile"
 msgstr "Używa telefonu komórkowego"
 
 msgid "New..."
-msgstr "Nowy..."
+msgstr "Nowy…"
 
 msgid "Saved..."
-msgstr "Zapisane..."
+msgstr "Zapisane…"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Wtyczki"
@@ -427,16 +426,16 @@ msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
 msgid "Send IM..."
-msgstr "Wyślij wiadomość..."
+msgstr "Wyślij wiadomość…"
 
 msgid "Block/Unblock..."
-msgstr "Zablokuj/odblokuj..."
+msgstr "Zablokuj/odblokuj…"
 
 msgid "Join Chat..."
-msgstr "DołÄ
cz do konferencji..."
+msgstr "DołÄ
cz do konferencji…"
 
 msgid "View Log..."
-msgstr "Wyświetl dziennik rozmów..."
+msgstr "Wyświetl dziennik rozmów…"
 
 msgid "View All Logs"
 msgstr "Wyświetl wszystkie dzienniki rozmów"
@@ -542,7 +541,7 @@ msgid "Confirm certificate delete"
 msgstr "Potwierdzenie usunięcia certyfikatu"
 
 msgid "Certificate Manager"
-msgstr "Menadżer certyfikatów"
+msgstr "Menedżer certyfikatów"
 
 msgid "Hostname"
 msgstr "Nazwa komputera"
@@ -605,7 +604,7 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
-msgstr "%s (%s -- %s)"
+msgstr "%s (%s — %s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s [%s]"
@@ -617,7 +616,7 @@ msgid ""
 "%s is typing..."
 msgstr ""
 "\n"
-"%s pisze..."
+"%s pisze…"
 
 msgid "You have left this chat."
 msgstr "Użytkownik opuścił tę konferencję."
@@ -654,10 +653,10 @@ msgid "Show Timestamps"
 msgstr "Wyświetl datę i godzinę"
 
 msgid "Add Buddy Pounce..."
-msgstr "Dodaj przechwytywanie zdarzeń..."
+msgstr "Dodaj przechwytywanie zdarzeń…"
 
 msgid "Invite..."
-msgstr "Zaproś..."
+msgstr "Zaproś…"
 
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Zapis do dziennika"
@@ -688,7 +687,7 @@ msgid ""
 "Use \"/help <command>\" for help on a specific command.\n"
 "The following commands are available in this context:\n"
 msgstr ""
-"Należy użyć \"/help <polecenie>\", aby uzyskać pomoc dla konkretnego "
+"Należy użyć „/help <polecenie>”, aby uzyskać pomoc dla konkretnego "
 "polecenia.\n"
 "W tym kontekście dostępne sÄ
 następujÄ
ce polecenia:\n"
 
@@ -697,13 +696,13 @@ msgid ""
 "%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
 "classes."
 msgstr ""
-"%s nie jest prawidłowÄ
 klasÄ
 wiadomości. Proszę zobaczyć \"/help msgcolor\", "
+"%s nie jest prawidłowÄ
 klasÄ
 wiadomości. Proszę zobaczyć „/help msgcolor”, "
 "aby uzyskać prawidłowe klasy wiadomości."
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
 msgstr ""
-"%s nie jest prawidłowym kolorem. Proszę zobaczyć \"/help msgcolor\", aby "
+"%s nie jest prawidłowym kolorem. Proszę zobaczyć „/help msgcolor”, aby "
 "uzyskać prawidłowe kolory."
 
 msgid ""
@@ -785,9 +784,9 @@ msgstr "Wstrzymaj"
 #, c-format
 msgid "File Transfers - %d%% of %d file"
 msgid_plural "File Transfers - %d%% of %d files"
-msgstr[0] "Przesyłanie pliku - %d%% z %d pliku"
-msgstr[1] "Przesyłanie plików - %d%% z %d plików"
-msgstr[2] "Przesyłanie plików - %d%% z %d plików"
+msgstr[0] "Przesyłanie pliku — %d%% z %d pliku"
+msgstr[1] "Przesyłanie plików — %d%% z %d plików"
+msgstr[2] "Przesyłanie plików — %d%% z %d plików"
 
 #. Create the window.
 msgid "File Transfers"
@@ -869,21 +868,21 @@ msgid ""
 "System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
 "log\" preference is enabled."
 msgstr ""
-"Zdarzenia systemowe będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja \"Zapis zmian "
-"stanu do dziennika systemowego\" jest włÄ
czona."
+"Zdarzenia systemowe będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja „Zapis zmian "
+"stanu do dziennika systemowego” jest włÄ
czona."
 
 msgid ""
 "Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
 "preference is enabled."
 msgstr ""
-"Wiadomości będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja \"Zapis wszystkich "
-"wiadomości\" jest włÄ
czona."
+"Wiadomości będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja „Zapis wszystkich "
+"wiadomości” jest włÄ
czona."
 
 msgid ""
 "Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
 msgstr ""
-"Konferencje będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja \"Zapis wszystkich "
-"konferencji\" jest włÄ
czona."
+"Konferencje będÄ
 zapisywane wyłÄ
cznie, jeśli opcja „Zapis wszystkich "
+"konferencji” jest włÄ
czona."
 
 msgid "No logs were found"
 msgstr "Nie odnaleziono żadnych dzienników rozmów"
@@ -910,7 +909,7 @@ msgid "System Log"
 msgstr "Dziennik systemowy"
 
 msgid "Calling..."
-msgstr "Dzwonienie..."
+msgstr "Dzwonienie…"
 
 msgid "Hangup"
 msgstr "RozłÄ
cz się"
@@ -1040,7 +1039,7 @@ msgid "You can (un)load plugins from the
 msgstr "Można wczytać/wyłÄ
czyć wtyczki z poniższej listy."
 
 msgid "Install Plugin..."
-msgstr "Zainstaluj wtyczkę..."
+msgstr "Zainstaluj wtyczkę…"
 
 msgid "Configure Plugin"
 msgstr "Skonfiguruj wtyczkę"
@@ -1060,7 +1059,7 @@ msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Nowe przechwytywanie zdarzeń"
 
 msgid "Edit Buddy Pounce"
-msgstr "Zmodyfikuj przechwytywane zdarzenie"
+msgstr "Modyfikuj przechwytywane zdarzenie"
 
 msgid "Pounce Who"
 msgstr "Źródło zdarzeń"
@@ -1074,7 +1073,7 @@ msgstr "Nazwa znajomego:"
 
 #. Create the "Pounce When Buddy..." frame.
 msgid "Pounce When Buddy..."
-msgstr "Przechwytywane zdarzenia, kiedy znajomy..."
+msgstr "Przechwytywane zdarzenia, kiedy znajomy…"
 
 msgid "Signs on"
 msgstr "Zaloguje się"
@@ -1248,16 +1247,16 @@ msgid "Not implemented yet."
 msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano."
 
 msgid "Save File..."
-msgstr "Zapisz plik..."
+msgstr "Zapisz plik…"
 
 msgid "Open File..."
-msgstr "Otwórz plik..."
+msgstr "Otwórz plik…"
 
 msgid "Choose Location..."
-msgstr "Wybierz położenie..."
+msgstr "Wybierz położenie…"
 
 msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
-msgstr "Naciśnięcie klawisza \"Enter\" wyszuka więcej pokoi w tej kategorii."
+msgstr "Naciśnięcie klawisza „Enter” wyszuka więcej pokoi w tej kategorii."
 
 msgid "Get"
 msgstr "Uzyskaj"
@@ -1309,7 +1308,7 @@ msgid "(default)"
 msgstr "(domyślnie)"
 
 msgid "Select Sound File ..."
-msgstr "Wybierz plik dźwiękowy..."
+msgstr "Wybierz plik dźwiękowy…"
 More information about the Commits mailing list