Re: [Pidgin] #14219: Türkçe Dil Desteği Nerede? | Turkish language, where is it?

Pidgin trac at pidgin.im
Sat Jul 2 14:35:28 EDT 2011


#14219: Türkçe Dil Desteği Nerede? | Turkish language, where is it?
--------------------------------------------------+-------------------------
 Reporter: tugay.06               |    Owner: rekkanoryo 
   Type: defect                |    Status: closed   
Milestone:                    |  Component: unclassified
 Version: 2.7.11                |  Resolution: duplicate  
 Keywords: türkçe,kürtçe,turk,kurt,dil,language | 
--------------------------------------------------+-------------------------

Comment(by Emrullah):

 türklerle kürtlerin anlaşmasını istemiyorsunuz sanırım. biz türkler sizin
 gibi düşünenleri kürtlerin tırnağına dahi değişmeyiz.

-- 
Ticket URL: <http://developer.pidgin.im/ticket/14219#comment:2>
Pidgin <http://pidgin.im>
Pidgin


More information about the Tracker mailing list