pidgin: 411af3ab: Updated Slovenian translation from Marti...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Thu Dec 18 05:06:06 EST 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 411af3ab149cb8abcecceca2318ff6f48e15788f
Ancestor: 129af4a7de7d01df3ecd4180a31a7338068c944b
Author: markdoliner at pidgin.im
Date: 2008-12-18T09:15:16
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/411af3ab149cb8abcecceca2318ff6f48e15788f

Modified files:
    po/ChangeLog po/sl.po

ChangeLog: 

Updated Slovenian translation from Martin Srebotnjak. Closes #7368.

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	8b72f659599c54cea21425283c42e75f996a6ae1
+++ po/ChangeLog	bd169ba7cc1a365085b1378c3276e9061391c729
@@ -2,11 +2,12 @@ version 2.5.3
 
 version 2.5.3
 	* Catalan translation updated (Josep Puigdemont)
-	* Valencian-Catalan translation added (Toni Hermoso Pulido)
 	* Finnish translation updated (Timo Jyrinki)
 	* French translation updated (?ric Boumaour)
 	* German translation updated (Jochen Kemnade, Bj?rn Voigt)
 	* Hungarian translation updated (Gabor Kelemen)
+	* Slovenian translation updated (Martin Srebotnjak)
+	* Valencian-Catalan translation added (Toni Hermoso Pulido)
 
 version 2.5.2
 	* Afrikaans translation updated (Friedel Wolff)
============================================================
--- po/sl.po	9062ee013c15a005dba358f94ef5d8c32b170437
+++ po/sl.po	a382e728af733fe627c5a63e7bc2882ed89b313e
@@ -6,17 +6,16 @@ msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Pidgin 2.4.2\n"
+"Project-Id-Version: Pidgin 2.5.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-01 15:52-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-11 16:16+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-25 09:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-10-26 11:21+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
 "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
@@ -51,14 +50,8 @@ msgstr ""
 " -v, --version    izpi?i trenutno razli?ico in kon?aj program\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please "
-"investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
-"http://developer.pidgin.im"
-msgstr ""
-"%s je naletel na napake pri migraciji va?ih nastavitev iz %s v %s. Prosimo, "
-"razi??ite in dokon?ajte migracijo ro?no (s kopiranjem ustreznih datotek). "
-"Prosimo, da to napako javite na naslov http://developer.pidgin.im."
+msgid "%s encountered errors migrating your settings from %s to %s. Please investigate and complete the migration by hand. Please report this error at http://developer.pidgin.im"
+msgstr "%s je naletel na napake pri migraciji va?ih nastavitev iz %s v %s. Prosimo, razi??ite in dokon?ajte migracijo ro?no (s kopiranjem ustreznih datotek). Prosimo, da to napako javite na naslov http://developer.pidgin.im."
 
 msgid "Error"
 msgstr "Napaka"
@@ -272,6 +265,7 @@ msgstr "Dodaj opozorilo prijatelju"
 msgid "Add Buddy Pounce"
 msgstr "Dodaj opozorilo prijatelju"
 
+#. if (q_bud && is_online(q_bud->status)) {
 msgid "Send File"
 msgstr "Po?lji datoteko"
 
@@ -295,12 +289,10 @@ msgid "Removing this contact will also r
 msgstr "Vnesite prazen niz da ponastavite ime."
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr ""
-"Z odstranitvijo tega stika boste odstranili tudi vse prijatelje iz stika"
+msgstr "Z odstranitvijo tega stika boste odstranili tudi vse prijatelje iz stika"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr ""
-"Z odstranitvijo te skupine boste odstranili tudi vse prijatelje iz skupine"
+msgstr "Z odstranitvijo te skupine boste odstranili tudi vse prijatelje iz skupine"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -356,12 +348,8 @@ msgstr "Prekli?i zavrnitev"
 msgid "Unblock"
 msgstr "Prekli?i zavrnitev"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
-"Unblock."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, ki jo ?elite zavrniti/"
-"preklicati njeno zavrnitev."
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to Block/Unblock."
+msgstr "Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, ki jo ?elite zavrniti/preklicati njeno zavrnitev."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
@@ -373,9 +361,7 @@ msgid "Please enter the username or alia
 msgstr "Novo neposredno sporo?ilo"
 
 msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, ki ji ?elite poslati neposredno "
-"sporo?ilo."
+msgstr "Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, ki ji ?elite poslati neposredno sporo?ilo."
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -389,12 +375,8 @@ msgstr "Pridru?i se"
 msgid "Join"
 msgstr "Pridru?i se"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
-"view."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, o kateri ?elite pridobiti "
-"dnevnik."
+msgid "Please enter the username or alias of the person whose log you would like to view."
+msgstr "Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, o kateri ?elite pridobiti dnevnik."
 
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
@@ -540,30 +522,23 @@ msgid ""
 msgid ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error "
-"and re-enable the account."
+"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error and re-enable the account."
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch se ne bo posku?al ponovno prijaviti, dokler ne odpravite napake in "
-"ponovno omogo?ite povezovanje ra?una."
+"Finch se ne bo posku?al ponovno prijaviti, dokler ne odpravite napake in ponovno omogo?ite povezovanje ra?una."
 
 msgid "Re-enable Account"
 msgstr "Ponovno omogo?i ra?un"
 
-msgid ""
-"The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be "
-"automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
-msgstr ""
-"Ta ra?un je bil prekinjen in ni? ve? niste v tem klepetu. Samodejno boste "
-"pridru?eni klepetu, ko se ra?un ponovno pove?e."
+msgid "The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will be automatically rejoined in the chat when the account reconnects."
+msgstr "Ta ra?un je bil prekinjen in ni? ve? niste v tem klepetu. Samodejno boste pridru?eni klepetu, ko se ra?un ponovno pove?e."
 
 msgid "No such command."
 msgstr "Ta ukaz ne obstaja."
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr ""
-"Skladenjska napaka: vtipkali ste napa?no ?tevilo argumentov za ta ukaz."
+msgstr "Skladenjska napaka: vtipkali ste napa?no ?tevilo argumentov za ta ukaz."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Va? ukaz iz neznanega razloga ni uspel."
@@ -600,15 +575,10 @@ msgid "Logging started. Future messages 
 msgstr "Ta klepet ste zapustili."
 
 msgid "Logging started. Future messages in this conversation will be logged."
-msgstr ""
-"Za?elo se je bele?enje v dnevnik. Vsa nadaljna sporo?ila pogovora bodo "
-"zabele?ena."
+msgstr "Za?elo se je bele?enje v dnevnik. Vsa nadaljna sporo?ila pogovora bodo zabele?ena."
 
-msgid ""
-"Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
-msgstr ""
-"Bele?enje v dnevnik ustavljeno. Nadaljna sporo?ila pogovora ne bodo "
-"zabele?ena."
+msgid "Logging stopped. Future messages in this conversation will not be logged."
+msgstr "Bele?enje v dnevnik ustavljeno. Nadaljna sporo?ila pogovora ne bodo zabele?ena."
 
 msgid "Send To"
 msgstr "Po?lji k"
@@ -672,36 +642,21 @@ msgstr ""
 "V tem sklopu so na voljo naslednji ukazi:\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message "
-"classes."
-msgstr ""
-"%s ni veljaven razred sporo?il. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so "
-"navedeni veljavni razredi sporo?il."
+msgid "%s is not a valid message class. See '/help msgcolor' for valid message classes."
+msgstr "%s ni veljaven razred sporo?il. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so navedeni veljavni razredi sporo?il."
 
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid color. See '/help msgcolor' for valid colors."
-msgstr ""
-"%s ni veljavna barva. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so opisane veljavne "
-"barve."
+msgstr "%s ni veljavna barva. Oglejte si '/help msgcolor', kjer so opisane veljavne barve."
 
-msgid ""
-"say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
-"command."
-msgstr ""
-"say &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji sporo?ilo kot ponavadi, kot ?e ne bi "
-"uporabljal ukaza."
+msgid "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a command."
+msgstr "say &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji sporo?ilo kot ponavadi, kot ?e ne bi uporabljal ukaza."
 
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
-msgstr ""
-"me &lt;dejanje&gt;: Po?lji prijatelju ali klepetu dejanje v slogu IRC-a."
+msgstr "me &lt;dejanje&gt;: Po?lji prijatelju ali klepetu dejanje v slogu IRC-a."
 
-msgid ""
-"debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
-"conversation."
-msgstr ""
-"razro??i &lt;mo?nost&gt;: Trenutnim pomenkom po?lji razli?ne informacije o "
-"razhro??evanju."
+msgid "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current conversation."
+msgstr "razro??i &lt;mo?nost&gt;: Trenutnim pomenkom po?lji razli?ne informacije o razhro??evanju."
 
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
 msgstr "clear: Po?isti izpisane replike pomenka."
@@ -730,18 +685,8 @@ msgstr "statuses: Poka?i okno savedstat
 msgid "statuses: Show the savedstatuses window."
 msgstr "statuses: Poka?i okno savedstatuses."
 
-msgid ""
-"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color "
-"for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;"
-"class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/"
-"background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
-"cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
-msgstr ""
-"msgcolor &lt;razred&gt; &lt;ospredje&gt; &lt;ozadje&gt;: Nastavite barvo "
-"razli?nim razredom sporo?il v oknu pogovora.<br>  &lt;razred&gt;: receive, "
-"send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;ospredje/ozadje&gt;: black, "
-"red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, "
-"default<br><br>PRIMER:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgid "msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Set the color for different classes of messages in the conversation window.<br>  &lt;class&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;foreground/background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
+msgstr "msgcolor &lt;razred&gt; &lt;ospredje&gt; &lt;ozadje&gt;: Nastavite barvo razli?nim razredom sporo?il v oknu pogovora.<br>  &lt;razred&gt;: receive, send, highlight, action, timestamp<br>  &lt;ospredje/ozadje&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, cyan, default<br><br>PRIMER:<br>  msgcolor send cyan default"
 
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Datoteke ni bilo mogo?e odprti."
@@ -845,25 +790,14 @@ msgstr "%B %Y"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
-msgid ""
-"System events will only be logged if the \"Log all status changes to system "
-"log\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Sistemski dogodki bodo shranjeni, le ?e bo nastavljena mo?nost \"Omogo?i "
-"sistemski dnevnik\"."
+msgid "System events will only be logged if the \"Log all status changes to system log\" preference is enabled."
+msgstr "Sistemski dogodki bodo shranjeni, le ?e bo nastavljena mo?nost \"Omogo?i sistemski dnevnik\"."
 
-msgid ""
-"Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
-"preference is enabled."
-msgstr ""
-"Neposredna sporo?ila se bodo shranila, le ?e bo okljukana mo?nost \"Shranjuj "
-"vsa neposredna sporo?ila\"."
+msgid "Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" preference is enabled."
+msgstr "Neposredna sporo?ila se bodo shranila, le ?e bo okljukana mo?nost \"Shranjuj vsa neposredna sporo?ila\"."
 
-msgid ""
-"Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
-msgstr ""
-"Pomenki bodo shranjeni v dnevnik, ko je okljukana mo?nost \"Shranjuj vse "
-"pomenke\"."
+msgid "Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
+msgstr "Pomenki bodo shranjeni v dnevnik, ko je okljukana mo?nost \"Shranjuj vse pomenke\"."
 
 msgid "No logs were found"
 msgstr "Ni najdenih dnevnikov."
@@ -968,11 +902,8 @@ msgstr "Izbrana datoteka ni veljaven vti
 msgid "The selected file is not a valid plugin."
 msgstr "Izbrana datoteka ni veljaven vti?nik."
 
-msgid ""
-"Please open the debug window and try again to see the exact error message."
-msgstr ""
-"Prosim, odprite okno razhro??evanja in poskusite znova, da vidite dejansko "
-"sporo?ilo o napaki."
+msgid "Please open the debug window and try again to see the exact error message."
+msgstr "Prosim, odprite okno razhro??evanja in poskusite znova, da vidite dejansko sporo?ilo o napaki."
 
 msgid "Select plugin to install"
 msgstr "Izberite vti?nik za namestitev"
@@ -1128,7 +1059,6 @@ msgstr "Uporabnik %s vam je poslal sporo
 msgid "%s has sent you a message. (%s)"
 msgstr "Uporabnik %s vam je poslal sporo?ilo. (%s)"
 
-#, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
 msgstr "Neznan dogodek opozorila. Poro?ajte o tem!"
 
@@ -1341,7 +1271,7 @@ msgstr "Vrsta"
 #. PurpleStatusPrimitive
 #. id - use default
 #. name - use default
-#. saveable
+#. savable
 #. user_settable
 #. not independent
 #. Attributes - each status can have a message.
@@ -1410,12 +1340,8 @@ msgstr "Vti?nik za odlo?i??e"
 msgid "Clipboard plugin"
 msgstr "Vti?nik za odlo?i??e"
 
-msgid ""
-"When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
-"X, if possible."
-msgstr ""
-"Ko se spremeni vsebina odlo?i??a gnt, je vsebina na voljo X-u, ?e je to le "
-"mogo?e."
+msgid "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to X, if possible."
+msgstr "Ko se spremeni vsebina odlo?i??a gnt, je vsebina na voljo X-u, ?e je to le mogo?e."
 
 #, c-format
 msgid "%s just signed on"
@@ -1474,14 +1400,11 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Logging can be enabled from Tools -> Preferences -> Logging.\n"
 "\n"
-"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for "
-"the same conversation type(s)."
+"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for the same conversation type(s)."
 msgstr ""
-"Bele?enje v dnevnik lahko omogo?ite v Orodja -> Nastavitve -> Bele?enje v "
-"dnevnik.\n"
+"Bele?enje v dnevnik lahko omogo?ite v Orodja -> Nastavitve -> Bele?enje v dnevnik.\n"
 "\n"
-"Omogo?anje bele?enja v dnevnik za neposredna sporo?ila in/ali klepete "
-"aktivira zgodovino za istovrstne pogovore."
+"Omogo?anje bele?enja v dnevnik za neposredna sporo?ila in/ali klepete aktivira zgodovino za istovrstne pogovore."
 
 msgid "GntHistory"
 msgstr "GntHistory"
@@ -1489,13 +1412,9 @@ msgstr "Prika?e nedavno zabele?ene pog
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Prika?e nedavno zabele?ene pogovore v novih pogovorih."
 
-msgid ""
-"When a new conversation is opened this plugin will insert the last "
-"conversation into the current conversation."
-msgstr ""
-"Ko je odprt nov pogovor, ta vti?nik vstavi zadnji pogovor v trenuten pogovor."
+msgid "When a new conversation is opened this plugin will insert the last conversation into the current conversation."
+msgstr "Ko je odprt nov pogovor, ta vti?nik vstavi zadnji pogovor v trenuten pogovor."
 
-#, c-format
 msgid "Online"
 msgstr "Prisoten"
 
@@ -1652,12 +1571,8 @@ msgstr "_Poka?i digitalno potrdilo ..."
 #. Prompt the user to authenticate the certificate
 #. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
-msgid ""
-"The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be "
-"automatically checked."
-msgstr ""
-"Predstavljeno digitalno potrdilo \"%s\" je samo-podpisano. Samodejno ga ni "
-"mogo?e preveriti."
+msgid "The certificate presented by \"%s\" is self-signed. It cannot be automatically checked."
+msgstr "Predstavljeno digitalno potrdilo \"%s\" je samo-podpisano. Samodejno ga ni mogo?e preveriti."
 
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
@@ -1675,28 +1590,16 @@ msgstr "Neveljavna veriga digitalnih pot
 msgstr "Neveljavna veriga digitalnih potrdil"
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-msgid ""
-"You have no database of root certificates, so this certificate cannot be "
-"validated."
-msgstr ""
-"Nimate zbirke podatkov korenskih digitalnih potrdil, zato tega digitalnega "
-"potrdila ni mogo?e preveriti."
+msgid "You have no database of root certificates, so this certificate cannot be validated."
+msgstr "Nimate zbirke podatkov korenskih digitalnih potrdil, zato tega digitalnega potrdila ni mogo?e preveriti."
 
 #. vrq will be completed by user_auth
-msgid ""
-"The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
-msgstr ""
-"Korensko digitalno potrdilo, za katerega ta trdi, da ga je izdalo, je "
-"Pidginu neznano."
+msgid "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
+msgstr "Korensko digitalno potrdilo, za katerega ta trdi, da ga je izdalo, je Pidginu neznano."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The certificate chain presented by %s does not have a valid digital "
-"signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
-"signature."
-msgstr ""
-"Predstavljena veriga digitalnih potrdil %s nima veljavnega digitalnega "
-"podpisa izdajatelja digitalnih potrdil, katerega podpis naj bi imela."
+msgid "The certificate chain presented by %s does not have a valid digital signature from the Certificate Authority from which it claims to have a signature."
+msgstr "Predstavljena veriga digitalnih potrdil %s nima veljavnega digitalnega podpisa izdajatelja digitalnih potrdil, katerega podpis naj bi imela."
 
 msgid "Invalid certificate authority signature"
 msgstr "Neveljaven podpis izdajatelja digitalnega potrdila"
@@ -1706,12 +1609,8 @@ msgstr "Neveljaven podpis izdajatelja di
 #. being prompted
 #. vrq will be completed by user_auth
 #, c-format
-msgid ""
-"The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This "
-"could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
-msgstr ""
-"Predstavljeno digitalno potrdilo \"%s\" pri?a, da dejansko pripada \"%s\". "
-"To pomeni, da se ne povezujete s storitvijo, kot ste mislili."
+msgid "The certificate presented by \"%s\" claims to be from \"%s\" instead. This could mean that you are not connecting to the service you believe you are."
+msgstr "Predstavljeno digitalno potrdilo \"%s\" pri?a, da dejansko pripada \"%s\". To pomeni, da se ne povezujete s storitvijo, kot ste mislili."
 
 #. Make messages
 #, c-format
@@ -1838,9 +1737,8 @@ msgstr ""
 "Napaka pri branju iz procesa razlo?evanja:\n"
 "%s"
 
-#, c-format
 msgid "Resolver process exited without answering our request"
-msgstr ""
+msgstr "Postopek razlo?evanja je bil prekinjen brez odgovora na zahtevo"
 
 #, c-format
 msgid "Thread creation failure: %s"
@@ -1928,7 +1826,6 @@ msgstr "Prenos datoteke %s je dokon?an.
 msgid "Transfer of file %s complete"
 msgstr "Prenos datoteke %s je dokon?an."
 
-#, c-format
 msgid "File transfer complete"
 msgstr "Prenos datoteke je dokon?an."
 
@@ -1936,7 +1833,6 @@ msgstr "Prekinili ste prenos %s"
 msgid "You canceled the transfer of %s"
 msgstr "Prekinili ste prenos %s"
 
-#, c-format
 msgid "File transfer cancelled"
 msgstr "Prenos datoteke je preklican"
 
@@ -2007,67 +1903,32 @@ msgstr "Upravlja? za URL-je \"ymsgr"
 msgid "The handler for \"ymsgr\" URLs"
 msgstr "Upravlja? za URL-je \"ymsgr"
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"aim\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"aim\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"aim\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"gg\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"gg\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"gg\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"icq\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"icq\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"icq\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"irc\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"irc\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"irc\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"msnim\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"msnim\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"msnim\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"sip\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"sip\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"sip\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"xmpp\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"xmpp\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"xmpp\""
 
-msgid ""
-"True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" "
-"URLs."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-"
-"ji \"ymsgr\""
+msgid "True if the command specified in the \"command\" key should handle \"ymsgr\" URLs."
+msgstr "Resni?no, ?e naj navedeni ukaz v polju \"ukaz\" (\"command\") upravlja z URL-ji \"ymsgr\""
 
-msgid ""
-"True if the command used to handle this type of URL should be run in a "
-"terminal."
-msgstr ""
-"Resni?no, ?e naj bo ukaz, ki naj ravna s to vrsto URL-ja, zagnan v konzoli."
+msgid "True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal."
+msgstr "Resni?no, ?e naj bo ukaz, ki naj ravna s to vrsto URL-ja, zagnan v konzoli."
 
 msgid "Whether the specified command should handle \"aim\" URLs"
 msgstr "Ali naj navedeni ukaz upravlja z URL-ji \"aim\""
@@ -2112,20 +1973,12 @@ msgstr "XML"
 msgstr "XML"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
-"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;SAMODEJNI "
-"ODGOVOR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#16569E\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;SAMODEJNI ODGOVOR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-"
-"REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
-msgstr ""
-"<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;SAMODEJNI "
-"ODGOVOR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgid "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
+msgstr "<font color=\"#A82F2F\"><font size=\"2\">(%s)</font> <b>%s &lt;SAMODEJNI ODGOVOR&gt;:</b></font> %s<br/>\n"
 
 msgid "<font color=\"red\"><b>Unable to find log path!</b></font>"
 msgstr "<font color=\"red\"><b>Ni mogo?e najti poti do dnevnika!</b></font>"
@@ -2142,7 +1995,6 @@ msgstr "Uporabljate %s, a ta vti?nik za
 msgid "You are using %s, but this plugin requires %s."
 msgstr "Uporabljate %s, a ta vti?nik zahteva %s."
 
-#, c-format
 msgid "This plugin has not defined an ID."
 msgstr "Ta vti?nik ni definiral vrednosti ID."
 
@@ -2154,19 +2006,12 @@ msgstr "Neustrezna razli?ica ABI %d.%d.
 msgid "ABI version mismatch %d.%d.x (need %d.%d.x)"
 msgstr "Neustrezna razli?ica ABI %d.%d.x (potrebna je %d.%d.x)"
 
-msgid ""
-"Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
-msgstr ""
-"Vti?nik ne vsebuje implementacije vseh potrebnih funkcij (list_icon, login "
-"in close)"
+msgid "Plugin does not implement all required functions (list_icon, login and close)"
+msgstr "Vti?nik ne vsebuje implementacije vseh potrebnih funkcij (list_icon, login in close)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Zahtevani dodatek %s ni bil najden. Prosim, namestite vti?nik in poskusite "
-"znova."
+msgid "The required plugin %s was not found. Please install this plugin and try again."
+msgstr "Zahtevani dodatek %s ni bil najden. Prosim, namestite vti?nik in poskusite znova."
 
 msgid "Unable to load the plugin"
 msgstr "Vti?nika ni mogo?e nalo?iti"
@@ -2190,8 +2035,7 @@ msgid "Autoaccepted file transfer of \"%
 
 #, c-format
 msgid "Autoaccepted file transfer of \"%s\" from \"%s\" completed."
-msgstr ""
-"Samodejno sprejeta zahteva po prenosu datoteke \"%s\" od \"%s\" zaklju?ena."
+msgstr "Samodejno sprejeta zahteva po prenosu datoteke \"%s\" od \"%s\" zaklju?ena."
 
 msgid "Autoaccept complete"
 msgstr "Samodejni sprejem dokon?an"
@@ -2236,8 +2080,7 @@ msgstr ""
 "Notify with a popup when an autoaccepted file transfer is complete\n"
 "(only when there's no conversation with the sender)"
 msgstr ""
-"Obvesti s pojavnim oknom, ko je zaklju?en samodejno sprejeti prenos "
-"datoteke\n"
+"Obvesti s pojavnim oknom, ko je zaklju?en samodejno sprejeti prenos datoteke\n"
 "(le ?e ni pomenka s po?iljateljem)"
 
 msgid "Create a new directory for each user"
@@ -2270,8 +2113,7 @@ msgid "Adds the option to store notes fo
 
 #. *< summary
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
-msgstr ""
-"Doda mo?nost za shranjevanje zapiskov o prijateljih na seznamu prijateljev."
+msgstr "Doda mo?nost za shranjevanje zapiskov o prijateljih na seznamu prijateljev."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2379,12 +2221,8 @@ msgstr "Preskusite vti?nik s podporo IP
 msgstr "Preskusite vti?nik s podporo IPC, kot odjemalec."
 
 #. * description
-msgid ""
-"Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
-"calls the commands registered."
-msgstr ""
-"Preskusite vti?nik s podporo IPC, kot odjemalec. Poi??e stre?ni?ki vti?nik "
-"in kli?e registrirane ukaze."
+msgid "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and calls the commands registered."
+msgstr "Preskusite vti?nik s podporo IPC, kot odjemalec. Poi??e stre?ni?ki vti?nik in kli?e registrirane ukaze."
 
 # *< api_version
 # *< type
@@ -2413,8 +2251,7 @@ msgid "Test plugin IPC support, as a ser
 
 #. * description
 msgid "Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands."
-msgstr ""
-"Preskusite vti?nik s podporo IPC, kot stre?nik. Ukazi IPC bodo registrirani."
+msgstr "Preskusite vti?nik s podporo IPC, kot stre?nik. Ukazi IPC bodo registrirani."
 
 msgid "Join/Part Hiding Configuration"
 msgstr "Prilagoditev skrivanja pridru?enosti/zapustitve"
@@ -2444,12 +2281,8 @@ msgstr "Skrije odve?na sporo?ila o pri
 msgstr "Skrije odve?na sporo?ila o pridru?itvi ali odhodu."
 
 #. * description
-msgid ""
-"This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users "
-"actively taking part in a conversation."
-msgstr ""
-"Ta vti?nik skrije sporo?ila o pridru?evanju in odhajanju v velikih sobah, "
-"razen za tiste uporabnike, ki aktivno sodelujejo v klepetu."
+msgid "This plugin hides join/part messages in large rooms, except for those users actively taking part in a conversation."
+msgstr "Ta vti?nik skrije sporo?ila o pridru?evanju in odhajanju v velikih sobah, razen za tiste uporabnike, ki aktivno sodelujejo v klepetu."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
 #. * offset is way off. The user should never really see it, but
@@ -2474,12 +2307,8 @@ msgstr "Povezava s stre?nikom je bila p
 msgid "You were disconnected from the server."
 msgstr "Povezava s stre?nikom je bila prekinjena."
 
-msgid ""
-"You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are "
-"logged in."
-msgstr ""
-"Trenutno niste povezani. Sporo?il ne boste mogli prejemati, dokler se ne "
-"pove?ete."
+msgid "You are currently disconnected. Messages will not be received unless you are logged in."
+msgstr "Trenutno niste povezani. Sporo?il ne boste mogli prejemati, dokler se ne pove?ete."
 
 msgid "Message could not be sent because the maximum length was exceeded."
 msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati, saj je prese?ena najve?ja dol?ina."
@@ -2556,23 +2385,17 @@ msgid "Includes other IM clients' logs i
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
-msgstr ""
-"Vklju?i dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporo?il v ogledovalnik "
-"dnevnika."
+msgstr "Vklju?i dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporo?il v ogledovalnik dnevnika."
 
 #. * description
 msgid ""
-"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
-"Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
+"When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. Currently, this includes Adium, MSN Messenger, and Trillian.\n"
 "\n"
-"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it "
-"at your own risk!"
+"WARNING: This plugin is still alpha code and may crash frequently. Use it at your own risk!"
 msgstr ""
-"Pri ogledovanju dnevnikov bo ta vti?nik vklju?il dnevnike drugih odjemalcev "
-"neposrednih sporo?il. To trenutno obsega Adium, MSN Messenger in Trillian.\n"
+"Pri ogledovanju dnevnikov bo ta vti?nik vklju?il dnevnike drugih odjemalcev neposrednih sporo?il. To trenutno obsega Adium, MSN Messenger in Trillian.\n"
 "\n"
-"OPOZORILO: Ta vti?nik je ?e vedno v fazi alfa in se lahko pogosto sesuje. "
-"Uporaba na lastno odgovornost!"
+"OPOZORILO: Ta vti?nik je ?e vedno v fazi alfa in se lahko pogosto sesuje. Uporaba na lastno odgovornost!"
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
 msgstr "Nalaganje vti?nikov Mono"
@@ -2604,12 +2427,8 @@ msgstr "Prikazanemu sporo?ilu na za?et
 msgstr "Prikazanemu sporo?ilu na za?etek pripne prazno vrstico."
 
 #. *< summary
-msgid ""
-"Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
-"the username in the conversation window."
-msgstr ""
-"Sporo?ilom na za?etek doda prazno vrstico, tako da se preostanek sporo?ila v "
-"oknu pogovora izpi?e pod uporabni?kim imenom."
+msgid "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below the username in the conversation window."
+msgstr "Sporo?ilom na za?etek doda prazno vrstico, tako da se preostanek sporo?ila v oknu pogovora izpi?e pod uporabni?kim imenom."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Emulacija nepovezovalnega sporo?ila"
@@ -2617,27 +2436,18 @@ msgstr "Shrani sporo?ila, poslana nepri
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
 msgstr "Shrani sporo?ila, poslana neprijavljenemu uporabniku, kot opozorilo."
 
-msgid ""
-"The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
-"pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
-msgstr ""
-"Preostanek sporo?ila bo shranjen kot opozorilo. Opozorilo lahko uredite/"
-"izbri?ete s pogovornim oknom `Opozorilo prijatelja'."
+msgid "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounce' dialog."
+msgstr "Preostanek sporo?ila bo shranjen kot opozorilo. Opozorilo lahko uredite/izbri?ete s pogovornim oknom `Opozorilo prijatelja'."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in "
-"a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
-msgstr ""
-"\"%s\" trenutno ni povezan. ?elite shraniti preostanek sporo?il v opozorilo "
-"in jih samodejno poslati, ko se \"%s\" znova prijavi?"
+msgid "\"%s\" is currently offline. Do you want to save the rest of the messages in a pounce and automatically send them when \"%s\" logs back in?"
+msgstr "\"%s\" trenutno ni povezan. ?elite shraniti preostanek sporo?il v opozorilo in jih samodejno poslati, ko se \"%s\" znova prijavi?"
 
 msgid "Offline Message"
 msgstr "Brezpovezavno sporo?ilo"
 
 msgid "You can edit/delete the pounce from the `Buddy Pounces' dialog"
-msgstr ""
-"Opozorilo lahko uredite/izbri?ete v pogovornem oknu `Opozorila prijateljev'"
+msgstr "Opozorilo lahko uredite/izbri?ete v pogovornem oknu `Opozorila prijateljev'"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
@@ -2672,12 +2482,8 @@ msgstr "Telepatski na?in za dohodne pog
 msgid "Psychic mode for incoming conversation"
 msgstr "Telepatski na?in za dohodne pogovore"
 
-msgid ""
-"Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. "
-"This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
-msgstr ""
-"Povzro?i pojavitev pogovornih oken, ko vam za?nejo drugi uporabniki "
-"sporo?ati. To deluje za AIM, ICQ, XMPP, Sametime in Yahoo!"
+msgid "Causes conversation windows to appear as other users begin to message you. This works for AIM, ICQ, XMPP, Sametime, and Yahoo!"
+msgstr "Povzro?i pojavitev pogovornih oken, ko vam za?nejo drugi uporabniki sporo?ati. To deluje za AIM, ICQ, XMPP, Sametime in Yahoo!"
 
 msgid "You feel a disturbance in the force..."
 msgstr "Ob?utite motnjo v Sili (saj veste, Vojna zvezd) ..."
@@ -2823,9 +2629,7 @@ msgstr "Obvestila o stanjih prijateljev"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-msgid ""
-"Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or "
-"idle."
+msgid "Notifies in a conversation window when a buddy goes or returns from away or idle."
 msgstr "V pogovornem oknu obve??a o spremembah stanja va?ih prijateljev."
 
 msgid "Tcl Plugin Loader"
@@ -2834,29 +2638,17 @@ msgstr "Omogo?a podporo nalaganja vti?
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Omogo?a podporo nalaganja vti?nikov Tcl"
 
-msgid ""
-"Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, "
-"install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
-msgstr ""
-"Namestitve ActiveTCL ni mogo?e najti. ?e ?elite uporabljati vti?nike TCL, "
-"namestite ActiveTCL z naslova http://www.activestate.com\n"
+msgid "Unable to detect ActiveTCL installation. If you wish to use TCL plugins, install ActiveTCL from http://www.activestate.com\n"
+msgstr "Namestitve ActiveTCL ni mogo?e najti. ?e ?elite uporabljati vti?nike TCL, namestite ActiveTCL z naslova http://www.activestate.com\n"
 
-msgid ""
-"The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d."
-"pidgin.im/BonjourWindows for more information."
-msgstr ""
-"Paketa orodij Apple Bonjour za Windows ni mogo?e najti, oglejte si pogosto "
-"zastavljena vpra?anja na naslovu: http://d.pidgin.im/BonjourWindows za ve? "
-"podrobnosti."
+msgid "The Apple Bonjour For Windows toolkit wasn't found, see the FAQ at: http://d.pidgin.im/BonjourWindows for more information."
+msgstr "Paketa orodij Apple Bonjour za Windows ni mogo?e najti, oglejte si pogosto zastavljena vpra?anja na naslovu: http://d.pidgin.im/BonjourWindows za ve? podrobnosti."
 
 msgid "Unable to listen for incoming IM connections\n"
 msgstr "Dohodnim povezavam IM ni mogo?e prisluhniti\n"
 
-msgid ""
-"Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
-msgstr ""
-"Povezave s krajevnim stre?nikom mDNS ni mogo?e vzpostaviti. Ali je stre?nik "
-"sploh zagnan?"
+msgid "Unable to establish connection with the local mDNS server. Is it running?"
+msgstr "Povezave s krajevnim stre?nikom mDNS ni mogo?e vzpostaviti. Ali je stre?nik sploh zagnan?"
 
 #. Creating the options for the protocol
 msgid "First name"
@@ -2915,12 +2707,8 @@ msgstr "Neveljavne nastavitve posredoval
 msgid "Invalid proxy settings"
 msgstr "Neveljavne nastavitve posredovalnega stre?nika"
 
-msgid ""
-"Either the host name or port number specified for your given proxy type is "
-"invalid."
-msgstr ""
-"Bodisi ime stre?nika bodisi vrata, ki ste ju navedli za posredovalni "
-"stre?nik, so neveljavna."
+msgid "Either the host name or port number specified for your given proxy type is invalid."
+msgstr "Bodisi ime stre?nika bodisi vrata, ki ste ju navedli za posredovalni stre?nik, so neveljavna."
 
 msgid "Token Error"
 msgstr "Napaka ?etona"
@@ -3053,7 +2841,6 @@ msgstr "Na voljo"
 #. get_yahoo_status_from_purple_status() returns YAHOO_STATUS_CUSTOM for
 #. * the generic away state (YAHOO_STATUS_TYPE_AWAY) with no message
 #. Away stuff
-#, c-format
 msgid "Away"
 msgstr "Odsoten"
 
@@ -3380,19 +3167,11 @@ msgstr "Neveljaven vzdevek"
 msgid "Invalid nickname"
 msgstr "Neveljaven vzdevek"
 
-msgid ""
-"Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains "
-"invalid characters."
-msgstr ""
-"Va? izbrani vzdevek je stre?nik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne "
-"znake."
+msgid "Your selected nickname was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
+msgstr "Va? izbrani vzdevek je stre?nik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne znake."
 
-msgid ""
-"Your selected account name was rejected by the server. It probably contains "
-"invalid characters."
-msgstr ""
-"Va?e izbrano ime ra?una je stre?nik zavrnil. Najverjetneje vsebuje "
-"neveljavne znake."
+msgid "Your selected account name was rejected by the server. It probably contains invalid characters."
+msgstr "Va?e izbrano ime ra?una je stre?nik zavrnil. Najverjetneje vsebuje neveljavne znake."
 
 msgid "Cannot change nick"
 msgstr "Vzdevka ne morem spremeniti"
@@ -3428,12 +3207,8 @@ msgstr "dejanje &lt;dejanje za izvedbo&g
 msgid "action &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "dejanje &lt;dejanje za izvedbo&gt;: Izvedi dejanje."
 
-msgid ""
-"away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
-"away."
-msgstr ""
-"odsoten [sporo?ilo]: Nastavite sporo?ilo za odsotnost ali ne uporabite "
-"sporo?ila za vrnitev iz odsotnosti."
+msgid "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being away."
+msgstr "odsoten [sporo?ilo]: Nastavite sporo?ilo za odsotnost ali ne uporabite sporo?ila za vrnitev iz odsotnosti."
 
 msgid "ctcp <nick> <msg>: sends ctcp msg to nick."
 msgstr "ctcp <vzdevek> <sporo?ilo>: po?lje sporo?ilo ctcp vzdevku."
@@ -3441,56 +3216,26 @@ msgstr "chanserv: po?lji ukaz chanserv
 msgid "chanserv: Send a command to chanserv"
 msgstr "chanserv: po?lji ukaz chanservu"
 
-msgid ""
-"deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from "
-"someone. You must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"deop &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Odstrani status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "deop &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel operator status from someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "deop &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Odstrani status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from "
-"someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Odstrani glasovni status kanala nekomu, "
-"kar mu bo prepre?ilo ogla?anje, ko je kanal moderiran (+m). Za to dejanje "
-"morate biti operater kanala."
+msgid "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Remove channel voice status from someone, preventing them from speaking if the channel is moderated (+m). You must be a channel operator to do this."
+msgstr "devoice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Odstrani glasovni status kanala nekomu, kar mu bo prepre?ilo ogla?anje, ko je kanal moderiran (+m). Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified "
-"channel, or the current channel."
-msgstr ""
-"invite &lt;vzdevek&gt; [soba]: Povabite nekoga, da se vam pridru?i v "
-"navedenem ali trenutnem kanalu."
+msgid "invite &lt;nick&gt; [room]: Invite someone to join you in the specified channel, or the current channel."
+msgstr "invite &lt;vzdevek&gt; [soba]: Povabite nekoga, da se vam pridru?i v navedenem ali trenutnem kanalu."
 
-msgid ""
-"j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
-"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
-"j &lt;soba1&gt;[,soba2][,...] [klju?1[,klju?2][,...]]: Vnesite enega ali "
-"ve? kanalov, za ketere lahko po ?elji navedete tudi klju?e."
+msgid "j &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr "j &lt;soba1&gt;[,soba2][,...] [klju?1[,klju?2][,...]]: Vnesite enega ali ve? kanalov, za ketere lahko po ?elji navedete tudi klju?e."
 
-msgid ""
-"join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more "
-"channels, optionally providing a channel key for each if needed."
-msgstr ""
-"join &lt;soba1&gt;[,soba2][,...] [klju?1[,klju?2][,...]]: Vnesite enega ali "
-"ve? kanalov, za ketere lahko po ?elji navedete tudi klju?e."
+msgid "join &lt;room1&gt;[,room2][,...] [key1[,key2][,...]]: Enter one or more channels, optionally providing a channel key for each if needed."
+msgstr "join &lt;soba1&gt;[,soba2][,...] [klju?1[,klju?2][,...]]: Vnesite enega ali ve? kanalov, za ketere lahko po ?elji navedete tudi klju?e."
 
-msgid ""
-"kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a "
-"channel operator to do this."
-msgstr ""
-"kick &lt;vzdevek&gt; [sporo?ilo]: Odstranite nekoga iz kanala. Za to "
-"dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "kick &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a channel. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "kick &lt;vzdevek&gt; [sporo?ilo]: Odstranite nekoga iz kanala. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers "
-"may disconnect you upon doing this.</i>"
-msgstr ""
-"list: Prika?i seznam pogovornih sob v omre?ju. <i>Opozorilo: nekateri "
-"stre?niki vas lahko med tem odklopijo.</i>"
+msgid "list: Display a list of chat rooms on the network. <i>Warning, some servers may disconnect you upon doing this.</i>"
+msgstr "list: Prika?i seznam pogovornih sob v omre?ju. <i>Opozorilo: nekateri stre?niki vas lahko med tem odklopijo.</i>"
 
 msgid "me &lt;action to perform&gt;: Perform an action."
 msgstr "me &lt;dejanje za izvedbo&gt;: Izvedi dejanje."
@@ -3498,19 +3243,11 @@ msgstr "memoserv: Po?lji ukaz memoserv
 msgid "memoserv: Send a command to memoserv"
 msgstr "memoserv: Po?lji ukaz memoservu"
 
-msgid ""
-"mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel "
-"or user mode."
-msgstr ""
-"mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;vzdevek|kanal&gt;: Nastavi ali "
-"razveljavi na?in uporabnika ali kanala."
+msgid "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;nick|channel&gt;: Set or unset a channel or user mode."
+msgstr "mode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt; &lt;vzdevek|kanal&gt;: Nastavi ali razveljavi na?in uporabnika ali kanala."
 
-msgid ""
-"msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
-"opposed to a channel)."
-msgstr ""
-"msg &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku "
-"(za razliko od kanala)."
+msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
+msgstr "msg &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku (za razliko od kanala)."
 
 msgid "names [channel]: List the users currently in a channel."
 msgstr "names [kanal]: Seznam uporabnikov, ki so trenutno na kanalu."
@@ -3524,57 +3261,32 @@ msgstr "notice &lt;cilj&gt;: Po?lji up
 msgid "notice &lt;target&lt;: Send a notice to a user or channel."
 msgstr "notice &lt;cilj&gt;: Po?lji uporabniku ali kanalu opozorilo."
 
-msgid ""
-"op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"op &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "op &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel operator status to someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "op &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably "
-"can't use it."
-msgstr ""
-"operwall &lt;sporo?ilo&gt;: ?e ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete "
-"uporabiti."
+msgid "operwall &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't use it."
+msgstr "operwall &lt;sporo?ilo&gt;: ?e ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete uporabiti."
 
 msgid "operserv: Send a command to operserv"
 msgstr "operserv: po?lji ukaz operservu"
 
-msgid ""
-"part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, "
-"with an optional message."
-msgstr ""
-"part [soba] [sporo?ilo]: Zapusti trenutni ali dolo?en kanal z mo?nostjo "
-"sporo?ila."
+msgid "part [room] [message]: Leave the current channel, or a specified channel, with an optional message."
+msgstr "part [soba] [sporo?ilo]: Zapusti trenutni ali dolo?en kanal z mo?nostjo sporo?ila."
 
-msgid ""
-"ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) "
-"has."
-msgstr ""
-"ping [vzdevek]: Vpra?a koliko zaostanka ima uporabnik (ali stre?nik, ?e "
-"uporabnik ni naveden)."
+msgid "ping [nick]: Asks how much lag a user (or the server if no user specified) has."
+msgstr "ping [vzdevek]: Vpra?a koliko zaostanka ima uporabnik (ali stre?nik, ?e uporabnik ni naveden)."
 
-msgid ""
-"query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as "
-"opposed to a channel)."
-msgstr ""
-"query &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo "
-"uporabniku (za razliko od kanala)."
+msgid "query &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user (as opposed to a channel)."
+msgstr "query &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku (za razliko od kanala)."
 
 msgid "quit [message]: Disconnect from the server, with an optional message."
-msgstr ""
-"quit [sporo?ilo]: Prekinitev povezave s stre?nikom z mo?nostjo sporo?ila."
+msgstr "quit [sporo?ilo]: Prekinitev povezave s stre?nikom z mo?nostjo sporo?ila."
 
 msgid "quote [...]: Send a raw command to the server."
 msgstr "quote [...]: Po?lji surov ukaz stre?niku."
 
-msgid ""
-"remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a "
-"channel operator to do this."
-msgstr ""
-"remove &lt;vzdevek&gt; [sporo?ilo]: Odstrani nekoga iz sobe. Za to dejanje "
-"morate biti operater kanala."
+msgid "remove &lt;nick&gt; [message]: Remove someone from a room. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "remove &lt;vzdevek&gt; [sporo?ilo]: Odstrani nekoga iz sobe. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
 msgid "time: Displays the current local time at the IRC server."
 msgstr "time: Prika?e trenutni krajevni ?as na stre?niku IRC."
@@ -3583,32 +3295,22 @@ msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: 
 msgstr "topic [nova tema]: Oglejte si ali zamenjajte temo kanala."
 
 msgid "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Set or unset a user mode."
-msgstr ""
-"umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Nastavi ali odvzemi na?in uporabnika."
+msgstr "umode &lt;+|-&gt;&lt;A-Za-z&gt;: Nastavi ali odvzemi na?in uporabnika."
 
 msgid "version [nick]: send CTCP VERSION request to a user"
 msgstr "version [vzdevek]: po?lji zahtevo CTCP VERSION uporabniku"
 
-msgid ""
-"voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You "
-"must be a channel operator to do this."
-msgstr ""
-"voice &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala "
-"nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
+msgid "voice &lt;nick1&gt; [nick2] ...: Grant channel voice status to someone. You must be a channel operator to do this."
+msgstr "voice &lt;vzdevek1&gt; [vzdevek2] ...: Podelite status operaterja kanala nekomu. Za to dejanje morate biti operater kanala."
 
-msgid ""
-"wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't "
-"use it."
-msgstr ""
-"wallops &lt;sporo?ilo&gt;: ?e ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete "
-"uporabiti."
+msgid "wallops &lt;message&gt;: If you don't know what this is, you probably can't use it."
+msgstr "wallops &lt;sporo?ilo&gt;: ?e ne veste, kaj je to, tega verjetno ne morete uporabiti."
 
 msgid "whois [server] &lt;nick&gt;: Get information on a user."
 msgstr "whois [stre?nik] &lt;vzdevek&gt;: Dobi ve? informacij o uporabniku."
 
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: Get information on a user that has logged off."
-msgstr ""
-"whois &lt;vzdevek&gt;: Dobi ve? informacij o uporabniku, ki se je odjavil."
+msgstr "whois &lt;vzdevek&gt;: Dobi ve? informacij o uporabniku, ki se je odjavil."
 
 #, c-format
 msgid "Reply time from %s: %lu seconds"
@@ -3633,23 +3335,17 @@ msgid "Server requires TLS/SSL for login
 msgstr "izvedi"
 
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
-msgstr ""
-"Stre?nik zahteva TLS/SSL za prijavo. Podpore za TLS/SSL ni mogo?e najti."
+msgstr "Stre?nik zahteva TLS/SSL za prijavo. Podpore za TLS/SSL ni mogo?e najti."
 
 msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support found."
 msgstr "Vi zahtevate ?ifriranje, podpore za TLS/SSL pa ni mogo?e najti."
 
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
-msgstr ""
-"Stre?nik zahteva overovitev z navadnim besedilom preko ne?ifriranega toka"
+msgstr "Stre?nik zahteva overovitev z navadnim besedilom preko ne?ifriranega toka"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow "
-"this and continue authentication?"
-msgstr ""
-"%s zahteva overovitev z navadnim besedilom preko ne?ifrirane povezave. Se "
-"strinjate s tem in ?elite nadaljevati z overovitvijo?"
+msgid "%s requires plaintext authentication over an unencrypted connection. Allow this and continue authentication?"
+msgstr "%s zahteva overovitev z navadnim besedilom preko ne?ifrirane povezave. Se strinjate s tem in ?elite nadaljevati z overovitvijo?"
 
 msgid "Plaintext Authentication"
 msgstr "Overovitev z navadnim besedilom"
@@ -3719,9 +3415,7 @@ msgstr "Uredi vCard za XMPP"
 msgid "Edit XMPP vCard"
 msgstr "Uredi vCard za XMPP"
 
-msgid ""
-"All items below are optional. Enter only the information with which you feel "
-"comfortable."
+msgid "All items below are optional. Enter only the information with which you feel comfortable."
 msgstr "Vsa spodnja polja so izbirna. Vnesite samo informacije, ki jih ?elite."
 
 msgid "Client"
@@ -3935,7 +3629,6 @@ msgstr "Odsotnost - Napredno"
 msgid "Extended Away"
 msgstr "Odsotnost - Napredno"
 
-#, c-format
 msgid "Do Not Disturb"
 msgstr "Ne moti"
 
@@ -3949,12 +3642,8 @@ msgstr "To so rezultati va?ega iskanja"
 msgstr "To so rezultati va?ega iskanja"
 
 #. current comment from Jabber User Directory users.jabber.org
-msgid ""
-"Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: "
-"Each field supports wild card searches (%)"
-msgstr ""
-"Najdi stik z vnosom iskalnih kriterijev v dana polja. Opomba: vsa polja "
-"dovoljujejo iskanje z nadomestnimi znaki (%)."
+msgid "Find a contact by entering the search criteria in the given fields. Note: Each field supports wild card searches (%)"
+msgstr "Najdi stik z vnosom iskalnih kriterijev v dana polja. Opomba: vsa polja dovoljujejo iskanje z nadomestnimi znaki (%)."
 
 msgid "Directory Query Failed"
 msgstr "Povpra?evanje po imeniku ni uspelo"
@@ -4127,10 +3816,8 @@ msgstr "Odregistriraj se"
 msgid "Unregister"
 msgstr "Odregistriraj se"
 
-msgid ""
-"Please fill out the information below to change your account registration."
-msgstr ""
-"Za spremembo registracije svojega ra?una morate izpolniti spodnja polja."
+msgid "Please fill out the information below to change your account registration."
+msgstr "Za spremembo registracije svojega ra?una morate izpolniti spodnja polja."
 
 msgid "Please fill out the information below to register your new account."
 msgstr "Za registracijo novega ra?una morate izpolniti spodnja polja."
@@ -4481,19 +4168,11 @@ msgstr "ban &lt;uporabnik&gt; [razlog]: 
 msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
 msgstr "ban &lt;uporabnik&gt; [razlog]: Prepovej uporabnika v sobi."
 
-msgid ""
-"affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
-"affiliation with the room."
-msgstr ""
-"affiliate &lt;uporabnik&gt; &lt;lastnik|skrbnik|?lan|izlo?enec|nih?e&gt;: "
-"Nastavitev uporabnikovega statusa v sobi."
+msgid "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's affiliation with the room."
+msgstr "affiliate &lt;uporabnik&gt; &lt;lastnik|skrbnik|?lan|izlo?enec|nih?e&gt;: Nastavitev uporabnikovega statusa v sobi."
 
-msgid ""
-"role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's "
-"role in the room."
-msgstr ""
-"role &lt;uporabnik&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: "
-"Nastavitev uporabnikove vloge v sobi."
+msgid "role &lt;user&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Set a user's role in the room."
+msgstr "role &lt;uporabnik&gt; &lt;moderator|participant|visitor|none&gt;: Nastavitev uporabnikove vloge v sobi."
 
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite &lt;uporabnik&gt; [soba]: Povabite uporabnika v sobo."
@@ -4504,11 +4183,8 @@ msgstr "kick &lt;uporabnik&gt; [razlog]:
 msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
 msgstr "kick &lt;uporabnik&gt; [razlog]: Brcni uporabnika iz sobe."
 
-msgid ""
-"msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
-msgstr ""
-"msg &lt;uporabnik&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?ljite zasebno sporo?ilo drugemu "
-"uporabniku."
+msgid "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
+msgstr "msg &lt;uporabnik&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?ljite zasebno sporo?ilo drugemu uporabniku."
 
 msgid "ping &lt;jid&gt;:\tPing a user/component/server."
 msgstr "ping &lt;jid&gt;:\tPingni uporabnika/komponento/stre?nik."
@@ -4556,9 +4232,8 @@ msgstr "Posredovalni stre?niki za preno
 
 #. this should probably be part of global smiley theme settings later on,
 #. shared with MSN
-#, fuzzy
 msgid "Show Custom Smileys"
-msgstr "Poka?i sme?ke po meri ..."
+msgstr "Poka?i sme?ke po meri"
 
 #, c-format
 msgid "%s has left the conversation."
@@ -4596,12 +4271,8 @@ msgstr "Ustvari novo sobo"
 msgid "Create New Room"
 msgstr "Ustvari novo sobo"
 
-msgid ""
-"You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the "
-"default settings?"
-msgstr ""
-"Ustvarili boste novo sobo. Jo ?elite najprej nastaviti ali boste sprejeli "
-"privzete nastavitve?"
+msgid "You are creating a new room. Would you like to configure it, or accept the default settings?"
+msgstr "Ustvarili boste novo sobo. Jo ?elite najprej nastaviti ali boste sprejeli privzete nastavitve?"
 
 msgid "_Configure Room"
 msgstr "_Nastavi sobo"
@@ -4619,8 +4290,7 @@ msgid "Unable to send file to %s, user d
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, user does not support file transfers"
-msgstr ""
-"Ni mogo?e poslati datoteke %s, ker uporabnik ne podpira prenosov datotek"
+msgstr "Ni mogo?e poslati datoteke %s, ker uporabnik ne podpira prenosov datotek"
 
 msgid "File Send Failed"
 msgstr "Po?iljanje datoteke ni uspelo"
@@ -4635,9 +4305,7 @@ msgid "Unable to send file to %s, not su
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send file to %s, not subscribed to user presence"
-msgstr ""
-"Datoteke %s ni mogo?e poslati, ker nimate dostopa do stanja uporabnikove "
-"prisotnosti"
+msgstr "Datoteke %s ni mogo?e poslati, ker nimate dostopa do stanja uporabnikove prisotnosti"
 
 #, c-format
 msgid "Please select the resource of %s to which you would like to send a file"
@@ -4664,12 +4332,8 @@ msgstr "Prosimo, vnesite svoj nov vzdeve
 msgid "Please specify a new nickname for you."
 msgstr "Prosimo, vnesite svoj nov vzdevek."
 
-msgid ""
-"This information is visible to all contacts on your contact list, so choose "
-"something appropriate."
-msgstr ""
-"Ti podatki so vidni vsem stikom s seznama prijateljev, zato izberite nekaj "
-"primernega."
+msgid "This information is visible to all contacts on your contact list, so choose something appropriate."
+msgstr "Ti podatki so vidni vsem stikom s seznama prijateljev, zato izberite nekaj primernega."
 
 msgid "Set Nickname..."
 msgstr "Nastavi vzdevek ..."
@@ -4688,234 +4352,172 @@ msgstr "Te?ava ujemanja (sinhronizacije
 msgstr "Te?ava ujemanja (sinhronizacije) seznama prijateljev pri %s (%s)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. "
-"Do you want this buddy to be added?"
-msgstr ""
-"%s z lokalnega seznama je v skupini \"%s\", ne pa tudi na seznamu stre?nika. "
-"?elite dodati tega prijatelja v skupino?"
+msgid "%s on the local list is inside the group \"%s\" but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
+msgstr "%s z lokalnega seznama je v skupini \"%s\", ne pa tudi na seznamu stre?nika. ?elite dodati tega prijatelja v skupino?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy "
-"to be added?"
-msgstr ""
-"%s je na lokalnem seznamu, ne pa tudi na seznamu stre?nika. ?elite dodati "
-"tega prijatelja?"
+msgid "%s is on the local list but not on the server list. Do you want this buddy to be added?"
+msgstr "%s je na lokalnem seznamu, ne pa tudi na seznamu stre?nika. ?elite dodati tega prijatelja?"
 
-#, c-format
 msgid "Unable to parse message"
 msgstr "Ni mogo?e raz?leniti sporo?ila"
 
-#, c-format
 msgid "Syntax Error (probably a client bug)"
 msgstr "Skladenjska napaka (verjetno hro?? v odjemalcu)"
 
-#, c-format
 msgid "Invalid email address"
 msgstr "Neveljaven naslov e-po?te"
 
-#, c-format
 msgid "User does not exist"
 msgstr "Uporabnik ne obstaja"
 
-#, c-format
 msgid "Fully qualified domain name missing"
 msgstr "Manjka povsem veljavno ime domene"
 
-#, c-format
 msgid "Already logged in"
 msgstr "?e prijavljeni"
 
-#, c-format
 msgid "Invalid username"
 msgstr "Neveljavno uporabni?ko ime"
 
-#, c-format
 msgid "Invalid friendly name"
 msgstr "Neveljavno prijateljsko ime"
 
-#, c-format
 msgid "List full"
 msgstr "Seznam poln"
 
-#, c-format
 msgid "Already there"
 msgstr "?e tam"
 
-#, c-format
 msgid "Not on list"
 msgstr "Ni na seznamu"
 
-#, c-format
 msgid "User is offline"
 msgstr "Uporabnik ni na zvezi"
 
-#, c-format
 msgid "Already in the mode"
 msgstr "?e v stanju"
 
-#, c-format
 msgid "Already in opposite list"
 msgstr "?e na sogovornikovem seznamu"
 
-#, c-format
 msgid "Too many groups"
 msgstr "Preve? skupin"
 
-#, c-format
 msgid "Invalid group"
 msgstr "Neveljavna skupina"
 
-#, c-format
 msgid "User not in group"
 msgstr "Uporabnik ni v skupini"
 
-#, c-format
 msgid "Group name too long"
 msgstr "Predolgo ime skupine"
 
-#, c-format
 msgid "Cannot remove group zero"
 msgstr "Ni mogo?e odstraniti skupine ni?"
 
-#, c-format
 msgid "Tried to add a user to a group that doesn't exist"
 msgstr "Uporabnika ste ?eleli dodati v skupino, ki ne obstaja"
 
-#, c-format
 msgid "Switchboard failed"
 msgstr "Stikalna plo??a ni uspela"
 
-#, c-format
 msgid "Notify transfer failed"
 msgstr "Prenos obvestila ni uspel"
 
-#, c-format
 msgid "Required fields missing"
 msgstr "Obvezna polja niso bila izpolnjena"
 
-#, c-format
 msgid "Too many hits to a FND"
 msgstr "Preve? zadetkov za FND"
 
-#, c-format
 msgid "Not logged in"
 msgstr "Neprijavljen"
 
-#, c-format
 msgid "Service temporarily unavailable"
 msgstr "Storitev trenutno ni na voljo"
 
-#, c-format
 msgid "Database server error"
 msgstr "Napaka v podatkovni bazi stre?nika"
 
-#, c-format
 msgid "Command disabled"
 msgstr "Ukaz onemogo?en"
 
-#, c-format
 msgid "File operation error"
 msgstr "Napaka pri operaciji z datoteko"
 
-#, c-format
 msgid "Memory allocation error"
 msgstr "Napaka ob rezervaciji pomnilnika"
 
-#, c-format
 msgid "Wrong CHL value sent to server"
 msgstr "Stre?niku je bila poslana napa?na vrednost CHL"
 
-#, c-format
 msgid "Server busy"
 msgstr "Stre?nik je zaposlen"
 
-#, c-format
 msgid "Server unavailable"
 msgstr "Stre?nik je nedostopen"
 
-#, c-format
 msgid "Peer notification server down"
 msgstr "Stre?nik za obve??anje vrstnikov je nedelujo?"
 
-#, c-format
 msgid "Database connect error"
 msgstr "Napaka pri povezavi v podatkovno bazo"
 
-#, c-format
 msgid "Server is going down (abandon ship)"
 msgstr "Stre?nik se zaustavlja (sko?ite iz ladje!)"
 
-#, c-format
 msgid "Error creating connection"
 msgstr "Napaka pri ustvarjanju povezave"
 
-#, c-format
 msgid "CVR parameters are either unknown or not allowed"
 msgstr "CVR parameter je bodisi neznan ali nedovoljen"
 
-#, c-format
 msgid "Unable to write"
 msgstr "Ni bilo mogo?e pisati"
 
-#, c-format
 msgid "Session overload"
 msgstr "Preobremenitev seje"
 
-#, c-format
 msgid "User is too active"
 msgstr "Uporabnik je preve? aktiven"
 
-#, c-format
 msgid "Too many sessions"
 msgstr "Preve? sej"
 
-#, c-format
 msgid "Passport not verified"
 msgstr "Potni list ni preverjen"
 
-#, c-format
 msgid "Bad friend file"
 msgstr "Neveljavna datoteka s prijatelji"
 
-#, c-format
 msgid "Not expected"
 msgstr "Nepri?akovano"
 
-#, c-format
 msgid "Friendly name changes too rapidly"
 msgstr "Prijateljsko ime se spreminja preve? pogosto"
 
-#, c-format
 msgid "Server too busy"
 msgstr "Stre?nik preve? zaposlen"
 
-#, c-format
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Overovitev ni uspela"
 
-#, c-format
 msgid "Not allowed when offline"
 msgstr "Ni dovoljeno brez povezave"
 
-#, c-format
 msgid "Not accepting new users"
 msgstr "Brez sprejemanja novih uporabnikov"
 
-#, c-format
 msgid "Kids Passport without parental consent"
 msgstr "Otro?ki potni list brez privolitve star?ev"
 
-#, c-format
 msgid "Passport account not yet verified"
 msgstr "Ra?un ?e ni bil potrjen"
 
-#, c-format
 msgid "Passport account suspended"
 msgstr "Ra?un potnega lista je zamrznjen"
 
-#, c-format
 msgid "Bad ticket"
 msgstr "Napa?na vstopnica"
 
@@ -4927,13 +4529,11 @@ msgstr "MSN napaka: %s\n"
 msgid "MSN Error: %s\n"
 msgstr "MSN napaka: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Other Contacts"
-msgstr "Priljubljen stik"
+msgstr "Drugi stiki"
 
-#, fuzzy
 msgid "Non-IM Contacts"
-msgstr "Odstrani stik"
+msgstr "Ne-klepetni stiki"
 
 msgid "Nudge"
 msgstr "Pome?ikni"
@@ -4970,12 +4570,8 @@ msgstr "Dovoli MSN strani za mobilnike?"
 msgid "Allow MSN Mobile pages?"
 msgstr "Dovoli MSN strani za mobilnike?"
 
-msgid ""
-"Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN "
-"Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
-msgstr ""
-"Ali ?elite dovoliti oz. prepovedati prijateljem na va?em seznamu, da vam "
-"po?iljajo MSN strani za mobilnike na va? mobilni telefon?"
+msgid "Do you want to allow or disallow people on your buddy list to send you MSN Mobile pages to your cell phone or other mobile device?"
+msgstr "Ali ?elite dovoliti oz. prepovedati prijateljem na va?em seznamu, da vam po?iljajo MSN strani za mobilnike na va? mobilni telefon?"
 
 msgid "Allow"
 msgstr "Dovoli"
@@ -4991,8 +4587,7 @@ msgstr "Za ta ra?un ni blokiranega bese
 msgstr "Za ta ra?un ni blokiranega besedila."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
+msgid "MSN servers are currently blocking the following regular expressions:<br/>%s"
 msgstr "Stre?niki MSN trenutno blokirajo naslednje regularne izraze:<br/>%s"
 
 msgid "This account does not have email enabled."
@@ -5031,7 +4626,7 @@ msgstr "Na kosilu"
 #. primitive
 #. ID
 #. name - use default
-#. saveable
+#. savable
 #. should be user_settable some day
 #. independent
 msgid "Artist"
@@ -5071,8 +4666,7 @@ msgid "SSL support is needed for MSN. Pl
 msgstr "Za?ni _pogovor"
 
 msgid "SSL support is needed for MSN. Please install a supported SSL library."
-msgstr ""
-"Za MSN potrebujete podporo SSL, zato morate namestiti podprto knji?nico SSL."
+msgstr "Za MSN potrebujete podporo SSL, zato morate namestiti podprto knji?nico SSL."
 
 msgid "Failed to connect to server."
 msgstr "Povezava na stre?nik neuspe?na."
@@ -5216,20 +4810,11 @@ msgstr "Uporabnik ni ustvaril javnega pr
 msgid "The user has not created a public profile."
 msgstr "Uporabnik ni ustvaril javnega profila."
 
-msgid ""
-"MSN reported not being able to find the user's profile. This either means "
-"that the user does not exist, or that the user exists but has not created a "
-"public profile."
-msgstr ""
-"MSN ne more najti uporabnikovega profila. To lahko pomeni, da uporabnik ne "
-"obstaja, ali pa ?e ni ustvaril javnega profila."
+msgid "MSN reported not being able to find the user's profile. This either means that the user does not exist, or that the user exists but has not created a public profile."
+msgstr "MSN ne more najti uporabnikovega profila. To lahko pomeni, da uporabnik ne obstaja, ali pa ?e ni ustvaril javnega profila."
 
-msgid ""
-"Could not find any information in the user's profile. The user most likely "
-"does not exist."
-msgstr ""
-"V uporabnikovem profilu ni mogo?e najti nobenih informacij. Uporabnik "
-"verjetno ne obstaja."
+msgid "Could not find any information in the user's profile. The user most likely does not exist."
+msgstr "V uporabnikovem profilu ni mogo?e najti nobenih informacij. Uporabnik verjetno ne obstaja."
 
 msgid "Profile URL"
 msgstr "URL profila"
@@ -5242,7 +4827,8 @@ msgstr "URL profila"
 #. *< id
 #. *< name
 #. *< version
-#. *< summary
+#. * summary
+#. * description
 msgid "Windows Live Messenger Protocol Plugin"
 msgstr "Vti?nik za protokol Windows Live Messenger"
 
@@ -5294,9 +4880,8 @@ msgstr "Ni mogo?e dodati uporabnika"
 msgid "Unable to add user"
 msgstr "Ni mogo?e dodati uporabnika"
 
-#, fuzzy
 msgid "The following users are missing from your addressbook"
-msgstr "To so rezultati va?ega iskanja"
+msgstr "V va?em adresarju manjkajo naslednji uporabniki"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add user on %s (%s)"
@@ -5332,46 +4917,32 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will "
-"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
-"in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minute. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
-"sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
 msgid_plural ""
-"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will "
-"automatically be signed out at that time. Please finish any conversations "
-"in progress.\n"
+"The MSN server will shut down for maintenance in %d minutes. You will automatically be signed out at that time. Please finish any conversations in progress.\n"
 "\n"
-"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully "
-"sign in."
+"After the maintenance has been completed, you will be able to successfully sign in."
 msgstr[0] ""
-"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaklju?enih vzdr?evalnih delih se boste lahko uspe?no prijavili."
 msgstr[1] ""
-"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minuti. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minuti. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaklju?enih vzdr?evalnih delih se boste lahko uspe?no prijavili."
 msgstr[2] ""
-"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaklju?enih vzdr?evalnih delih se boste lahko uspe?no prijavili."
 msgstr[3] ""
-"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem "
-"boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
+"Stre?nik MSN se bo izklju?il zaradi vzdr?evalnih del v %d minutah. Ob tem boste samodejno odjavljeni. Prosimo zaklju?ite vse pogovore, ki so v teku.\n"
 "\n"
 "Po zaklju?enih vzdr?evalnih delih se boste lahko uspe?no prijavili."
 
-msgid ""
-"Message was not sent because the system is unavailable. This normally "
-"happens when the user is blocked or does not exist."
-msgstr ""
-"Sporo?ilo ni bilo poslano, ker sistem ni na voljo. To se ponavadi zgodi, ko "
-"je uporabnik blokiran ali ne obstaja."
+msgid "Message was not sent because the system is unavailable. This normally happens when the user is blocked or does not exist."
+msgstr "Sporo?ilo ni bilo poslano, ker sistem ni na voljo. To se ponavadi zgodi, ko je uporabnik blokiran ali ne obstaja."
 
 msgid "Message was not sent because messages are being sent too quickly."
 msgstr "Sporo?ila ni bilo poslano, saj je sporo?ila po?iljajo prehitro."
@@ -5409,8 +4980,7 @@ msgid "The MSN servers are temporarily u
 msgstr "Prijavili ste se z druge lokacije."
 
 msgid "The MSN servers are temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr ""
-"Stre?niki MSN so trenutno nedostopni. Prosimo po?akajte in poskusite znova."
+msgstr "Stre?niki MSN so trenutno nedostopni. Prosimo po?akajte in poskusite znova."
 
 msgid "The MSN servers are going down temporarily."
 msgstr "Stre?niki MSN se bodo za?asno zaustavili."
@@ -5420,11 +4990,8 @@ msgstr "Ni mo?no overoviti: %s"
 msgid "Unable to authenticate: %s"
 msgstr "Ni mo?no overoviti: %s"
 
-msgid ""
-"Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
-msgstr ""
-"Va? seznam prijateljev MSN je trenutno nedostopen. Prosimo po?akajte in "
-"poskusite znova."
+msgid "Your MSN buddy list is temporarily unavailable. Please wait and try again."
+msgstr "Va? seznam prijateljev MSN je trenutno nedostopen. Prosimo po?akajte in poskusite znova."
 
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Rokovanje"
@@ -5454,8 +5021,7 @@ msgid "Message may have not been sent be
 msgstr "Na kosilu"
 
 msgid "Message may have not been sent because a timeout occurred:"
-msgstr ""
-"Sporo?ila morda ni bilo poslano, ker je pri?lo do ?asovne prekora?itve:"
+msgstr "Sporo?ila morda ni bilo poslano, ker je pri?lo do ?asovne prekora?itve:"
 
 msgid "Message could not be sent, not allowed while invisible:"
 msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati, saj ni dovoljeno v nevidnem stanju:"
@@ -5469,16 +5035,10 @@ msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati, s
 msgid "Message could not be sent because we are sending too quickly:"
 msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati, saj je poslano prehitro:"
 
-msgid ""
-"Message could not be sent because we were unable to establish a session with "
-"the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
-msgstr ""
-"Sporo?ila ni mogo?e poslati, ker ni bilo mogo?e vzpostaviti seje s "
-"stre?nikom. To je najverjetneje te?ava stre?nika, poskusite znova v nekaj "
-"minutah:"
+msgid "Message could not be sent because we were unable to establish a session with the server. This is likely a server problem, try again in a few minutes:"
+msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati, ker ni bilo mogo?e vzpostaviti seje s stre?nikom. To je najverjetneje te?ava stre?nika, poskusite znova v nekaj minutah:"
 
-msgid ""
-"Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
+msgid "Message could not be sent because an error with the switchboard occurred:"
 msgstr "Sporo?ila ni bilo poslano, ker je pri?lo do napake v stikalni plo??i:"
 
 msgid "Message may have not been sent because an unknown error occurred:"
@@ -5492,13 +5052,11 @@ msgstr "%s vas je odstranil(a) s svojega
 msgid "%s has removed you from his or her buddy list."
 msgstr "%s vas je odstranil(a) s svojega seznama prijateljev."
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete Buddy from Address Book?"
-msgstr "Dodaj v adresar"
+msgstr "?elite izbrisati prijatelja iz adresarja?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to delete this buddy from your address book as well?"
-msgstr "Ali ?elite dodati prijatelja s to vizitko na va? seznam prijateljev?"
+msgstr "Ali ?elite izbrisati tega prijatelja tudi iz svojega adresarja?"
 
 #. only notify the user about problems adding to the friends list
 #. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
@@ -5532,12 +5090,8 @@ msgstr "Cifre RC4 ni mogo?e najti"
 msgid "The RC4 cipher could not be found"
 msgstr "Cifre RC4 ni mogo?e najti"
 
-msgid ""
-"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
-"not be loaded."
-msgstr ""
-"Nadgradite libpurple za podporo RC4 (>= 2.0.1). Vti?nik MySpaceIM se ne bo "
-"nalo?il."
+msgid "Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will not be loaded."
+msgstr "Nadgradite libpurple za podporo RC4 (>= 2.0.1). Vti?nik MySpaceIM se ne bo nalo?il."
 
 msgid "Reading challenge"
 msgstr "Branje izziva"
@@ -5551,14 +5105,10 @@ msgid_plural "Connection to server lost 
 #, c-format
 msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
 msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr[0] ""
-"Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
-msgstr[1] ""
-"Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundi ni bilo prejetih podatkov)"
-msgstr[2] ""
-"Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
-msgstr[3] ""
-"Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
+msgstr[0] "Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
+msgstr[1] "Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundi ni bilo prejetih podatkov)"
+msgstr[2] "Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
+msgstr[3] "Povezava s stre?nikom je izgubljena (v %d sekundah ni bilo prejetih podatkov)"
 
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
@@ -5599,15 +5149,8 @@ msgstr "Napaka protokola, koda %d: %s"
 msgstr "Napaka protokola, koda %d: %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length "
-"of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit."
-"myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try "
-"again."
-msgstr ""
-"%s Va?e geslo ima %d znakov, ve? kot je dovoljenih %d znakov za MySpaceIM. "
-"Skraj?ajte svoje geslo na naslovu http://profileedit.myspace.com/index.cfm?"
-"fuseaction=accountSettings.changePassword in poskusite znova."
+msgid "%s Your password is %d characters, greater than the expected maximum length of %d for MySpaceIM. Please shorten your password at http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword and try again."
+msgstr "%s Va?e geslo ima %d znakov, ve? kot je dovoljenih %d znakov za MySpaceIM. Skraj?ajte svoje geslo na naslovu http://profileedit.myspace.com/index.cfm?fuseaction=accountSettings.changePassword in poskusite znova."
 
 msgid "MySpaceIM Error"
 msgstr "Napaka MySpaceIM"
@@ -5654,24 +5197,12 @@ msgstr "Prijatelji za klepet"
 msgstr "Prijatelji za klepet"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
-"the server-side list)"
-msgid_plural ""
-"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
-"on the server-side list)"
-msgstr[0] ""
-"%d prijateljev je bilo dodanih ali posodobljenih s stre?nika (vklju?no s "
-"prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
-msgstr[1] ""
-"%d prijatelj je bil dodan ali posodobljen s stre?nika (vklju?no s "
-"prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
-msgstr[2] ""
-"%d prijatelja sta bila dodana ali posodobljena s stre?nika (vklju?no s "
-"prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
-msgstr[3] ""
-"%d prijatelji so bili dodani ali posodobljeni s stre?nika (vklju?no s "
-"prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
+msgid "%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on the server-side list)"
+msgid_plural "%d buddies were added or updated from the server (including buddies already on the server-side list)"
+msgstr[0] "%d prijateljev je bilo dodanih ali posodobljenih s stre?nika (vklju?no s prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
+msgstr[1] "%d prijatelj je bil dodan ali posodobljen s stre?nika (vklju?no s prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
+msgstr[2] "%d prijatelja sta bila dodana ali posodobljena s stre?nika (vklju?no s prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
+msgstr[3] "%d prijatelji so bili dodani ali posodobljeni s stre?nika (vklju?no s prijatelji, ki so ?e stre?ni?kem seznamu)"
 
 msgid "Add contacts from server"
 msgstr "Dodaj stike s stre?nika"
@@ -5693,8 +5224,7 @@ msgid "No suitable MySpaceIM account cou
 msgstr "Upravlja? za URL-je \"myim\""
 
 msgid "No suitable MySpaceIM account could be found to open this myim URL."
-msgstr ""
-"Za odpiranje tega URL-ja myim ni mogo?e najti ustreznega ra?una MySpaceIM."
+msgstr "Za odpiranje tega URL-ja myim ni mogo?e najti ustreznega ra?una MySpaceIM."
 
 msgid "Enable the proper MySpaceIM account and try again."
 msgstr "Omogo?i pravi ra?un MySpaceIM in poskusi znova."
@@ -5954,9 +5484,7 @@ msgstr "Gostitelja uporabni?kega imena,
 msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
 msgstr "Gostitelja uporabni?kega imena, ki ste ga vnesli, ni mogo?e prepoznati"
 
-msgid ""
-"Your account has been disabled because too many incorrect passwords were "
-"entered"
+msgid "Your account has been disabled because too many incorrect passwords were entered"
 msgstr "Va? ra?un je bil onemogo?en, ker ste vnesli preve? napa?nih gesel"
 
 msgid "You cannot add the same person twice to a conversation"
@@ -5977,12 +5505,8 @@ msgstr "Uporabnik vas je zavrnil"
 msgid "The user has blocked you"
 msgstr "Uporabnik vas je zavrnil"
 
-msgid ""
-"This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one "
-"time"
-msgstr ""
-"Ta preskusna razli?ica ne dovoljuje prijave ve? kot desetim uporabnikom "
-"hkrati"
+msgid "This evaluation version does not allow more than ten users to log in at one time"
+msgstr "Ta preskusna razli?ica ne dovoljuje prijave ve? kot desetim uporabnikom hkrati"
 
 msgid "The user is either offline or you are blocked"
 msgstr "Uporabnike ni na zvezi ali pa ste zavrnjeni"
@@ -5997,8 +5521,7 @@ msgid "Unable to send message. Could not
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send message. Could not get details for user (%s)."
-msgstr ""
-"Sporo?ila ni mogo?e poslati. Ni mogo?e dobiti podrobnosti za uporabnika (%s)."
+msgstr "Sporo?ila ni mogo?e poslati. Ni mogo?e dobiti podrobnosti za uporabnika (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to your buddy list (%s)."
@@ -6022,20 +5545,12 @@ msgstr "Sporo?ila ni bilo mo? poslati.
 msgstr "Sporo?ila ni bilo mo? poslati. Ni mogo?e ustvariti konference (%s)."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while "
-"creating folder (%s)."
-msgstr ""
-"Uporabnika %s ni mogo?e premakniti v mapo %s na seznamu nedejavnih na "
-"stre?niku. Napaka pri usvarjanju mape (%s)."
+msgid "Unable to move user %s to folder %s in the server side list. Error while creating folder (%s)."
+msgstr "Uporabnika %s ni mogo?e premakniti v mapo %s na seznamu nedejavnih na stre?niku. Napaka pri usvarjanju mape (%s)."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side "
-"list (%s)."
-msgstr ""
-"Ni bilo mo? dodati %s na va? seznam prijateljev. Napaka pri ustvarjanju mape "
-"na stre?niku (%s)."
+msgid "Unable to add %s to your buddy list. Error creating folder in server side list (%s)."
+msgstr "Ni bilo mo? dodati %s na va? seznam prijateljev. Napaka pri ustvarjanju mape na stre?niku (%s)."
 
 #, c-format
 msgid "Could not get details for user %s (%s)."
@@ -6126,21 +5641,15 @@ msgstr "Ker ste se prijavili na drugi de
 msgstr "Ker ste se prijavili na drugi delovni postaji, ste bili odjavljeni."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
+msgid "%s appears to be offline and did not receive the message that you just sent."
 msgstr "%s ni na zvezi in ni sprejel sporo?ila, ki ste ga pravkar poslali."
 
-msgid ""
-"Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish "
-"to connect to."
-msgstr ""
-"Ni se mogo?e povezati na stre?nik. Vnesite naslov stre?nika, na katerega se "
-"?elite povezati."
+msgid "Unable to connect to server. Please enter the address of the server you wish to connect to."
+msgstr "Ni se mogo?e povezati na stre?nik. Vnesite naslov stre?nika, na katerega se ?elite povezati."
 
 msgid "Error. SSL support is not installed."
 msgstr "Napaka. Podpora SSL ni name??ena."
 
-#, c-format
 msgid "This conference has been closed. No more messages can be sent."
 msgstr "Ta konferenca je bila zaprta. Spro?il se ne da po?iljati ve?.ve?."
 
@@ -6235,13 +5744,8 @@ msgstr "Vzpostavljeno neposredno sporo?
 msgstr "Vzpostavljeno neposredno sporo?anje"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct "
-"IM. Try using file transfer instead.\n"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s vam je ?elel poslati datoteko %s, vendar dovoljujemo le prenos "
-"datotek do velikosti %s prek neposrednih sporo?il. Poskusite raje s "
-"funkcijo prenosa datotek.\n"
+msgid "%s tried to send you a %s file, but we only allow files up to %s over Direct IM. Try using file transfer instead.\n"
+msgstr "Uporabnik %s vam je ?elel poslati datoteko %s, vendar dovoljujemo le prenos datotek do velikosti %s prek neposrednih sporo?il. Poskusite raje s funkcijo prenosa datotek.\n"
 
 #, c-format
 msgid "File %s is %s, which is larger than the maximum size of %s."
@@ -6319,24 +5823,12 @@ msgstr "Na omre?ju AOL ni dovoljeno"
 msgid "Not while on AOL"
 msgstr "Na omre?ju AOL ni dovoljeno"
 
-msgid ""
-"(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with "
-"is probably using a different encoding than expected. If you know what "
-"encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for "
-"your AIM/ICQ account.)"
-msgstr ""
-"(Pri sprejemu tega sporo?ila je pri?lo do napake. Prijatelj, s katerim se "
-"pogovarjate, je najbr? uporabil drugo kodiranje od pri?akovanega. ?e veste, "
-"za katero kodiranje gre, ga lahko navedete v naprednih mo?nostih nastavitev "
-"svojega ra?una AIM/ICQ.)"
+msgid "(There was an error receiving this message. The buddy you are speaking with is probably using a different encoding than expected. If you know what encoding he is using, you can specify it in the advanced account options for your AIM/ICQ account.)"
+msgstr "(Pri sprejemu tega sporo?ila je pri?lo do napake. Prijatelj, s katerim se pogovarjate, je najbr? uporabil drugo kodiranje od pri?akovanega. ?e veste, za katero kodiranje gre, ga lahko navedete v naprednih mo?nostih nastavitev svojega ra?una AIM/ICQ.)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"(There was an error receiving this message. Either you and %s have "
-"different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
-msgstr ""
-"(Pri prejemu tega sporo?ila je pri?lo do napake. Vi in %s imata izbrane "
-"razli?ni kodni strani ali pa ima %s hro??avega odjemalca.)"
+msgid "(There was an error receiving this message. Either you and %s have different encodings selected, or %s has a buggy client.)"
+msgstr "(Pri prejemu tega sporo?ila je pri?lo do napake. Vi in %s imata izbrane razli?ni kodni strani ali pa ima %s hro??avega odjemalca.)"
 
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
@@ -6405,23 +5897,18 @@ msgstr "Skupna raba zaslona"
 msgid "Screen Sharing"
 msgstr "Skupna raba zaslona"
 
-#, c-format
 msgid "Free For Chat"
 msgstr "Na voljo za pogovor"
 
-#, c-format
 msgid "Not Available"
 msgstr "Ni na voljo"
 
-#, c-format
 msgid "Occupied"
 msgstr "Zaseden"
 
-#, c-format
 msgid "Web Aware"
 msgstr "Zaveden interneta"
 
-#, c-format
 msgid "Invisible"
 msgstr "Neviden"
 
@@ -6461,18 +5948,10 @@ msgstr "Dokon?ujem povezavo"
 msgstr "Dokon?ujem povezavo"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. "
-"Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain "
-"only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
-"Prijava ni mogo?a: ni se mogo?e prijaviti kot %s, ker je uporabni?ko ime "
-"neveljavno. Imena morajo biti veljaven e-po?tni naslov ali se morajo za?eti "
-"s ?rko in lahko vsebujejo le ?rke, ?tevilke in presledke ali pa so "
-"sestavljena zgolj iz ?tevil."
+msgid "Unable to login: Could not sign on as %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr "Prijava ni mogo?a: ni se mogo?e prijaviti kot %s, ker je uporabni?ko ime neveljavno. Imena morajo biti veljaven e-po?tni naslov ali se morajo za?eti s ?rko in lahko vsebujejo le ?rke, ?tevilke in presledke ali pa so sestavljena zgolj iz ?tevil."
 
 #. Unregistered screen name
-#. uid is not exist
 msgid "Invalid username."
 msgstr "Neveljavno uporabni?ko ime."
 
@@ -6489,18 +5968,12 @@ msgstr "Storitev AOL neposrednih sporo?
 
 #. screen name connecting too frequently
 #. IP address connecting too frequently
-msgid ""
-"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
-"and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr ""
-"Povezava ste preve?krat vzpostavili in prekinili. Po?akajte deset minut in "
-"poskusite ponovno. ?e ne po?akate sedaj, boste ?akali ?e dalj."
+msgid "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr "Povezava ste preve?krat vzpostavili in prekinili. Po?akajte deset minut in poskusite ponovno. ?e ne po?akate sedaj, boste ?akali ?e dalj."
 
 #, c-format
 msgid "The client version you are using is too old. Please upgrade at %s"
-msgstr ""
-"Razli?ica odjemalca, ki ga uporabljate, je prestara. Prosim posodobite ga "
-"pri %s"
+msgstr "Razli?ica odjemalca, ki ga uporabljate, je prestara. Prosim posodobite ga pri %s"
 
 msgid "Could Not Connect"
 msgstr "Povezava ni uspela"
@@ -6524,12 +5997,8 @@ msgstr "V _redu"
 msgstr "V _redu"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is "
-"fixed. Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Morda bo povezava v kratkem prekinjena. Morda boste ?eleli uporabiti TOC "
-"dokler to ni popravljeno. Preverite %s za posodobitve."
+msgid "You may be disconnected shortly. You may want to use TOC until this is fixed. Check %s for updates."
+msgstr "Morda bo povezava v kratkem prekinjena. Morda boste ?eleli uporabiti TOC dokler to ni popravljeno. Preverite %s za posodobitve."
 
 msgid "Unable to get a valid AIM login hash."
 msgstr "Veljavnega prijavnega izvle?ka za AIM ni mogo?e pridobiti."
@@ -6564,12 +6033,10 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the "
-"following reason:\n"
+"The user %u has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Uporabnik %u je zavrnil zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev "
-"z naslednjim razlogom:\n"
+"Uporabnik %u je zavrnil zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev z naslednjim razlogom:\n"
 "%s"
 
 msgid "ICQ authorization denied."
@@ -6646,45 +6113,28 @@ msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporo?il
 msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker so bila neveljavna."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid "You missed %hu message from %s because the rate limit has been exceeded."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because the rate limit has been exceeded."
 msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporo?il od %s, ker so bila neveljavna."
 msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporo?ilo od %s, ker je bilo neveljavno."
 msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporo?ili od %s, ker sta bili neveljavni."
 msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker so bila neveljavna."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
-msgstr[0] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?il od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[1] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ilo od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[2] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ili od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
-msgstr[3] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker je njegova/njena raven opozoril "
-"previsoka."
+msgid "You missed %hu message from %s because his/her warning level is too high."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because his/her warning level is too high."
+msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporo?il od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporo?ilo od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporo?ili od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
+msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker je njegova/njena raven opozoril previsoka."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s because your warning level is too high."
-msgid_plural ""
-"You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
-msgstr[0] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?il od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
-msgstr[1] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ilo od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
-msgstr[2] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ili od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
-msgstr[3] ""
-"Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
+msgid_plural "You missed %hu messages from %s because your warning level is too high."
+msgstr[0] "Spregledali ste %hu sporo?il od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
+msgstr[1] "Spregledali ste %hu sporo?ilo od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
+msgstr[2] "Spregledali ste %hu sporo?ili od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
+msgstr[3] "Spregledali ste %hu sporo?ila od %s, ker je va?a raven opozoril previsoka."
 
 #, c-format
 msgid "You missed %hu message from %s for an unknown reason."
@@ -6721,20 +6171,11 @@ msgstr "Va?a povezava z AIM je morda pr
 msgstr "Va?a povezava z AIM je morda prekinjena."
 
 #. The conversion failed!
-msgid ""
-"[Unable to display a message from this user because it contained invalid "
-"characters.]"
-msgstr ""
-"[Ni mogo?e prikazati sporo?ila tega uporabnika, ker vsebuje neveljavne "
-"znake.]"
+msgid "[Unable to display a message from this user because it contained invalid characters.]"
+msgstr "[Ni mogo?e prikazati sporo?ila tega uporabnika, ker vsebuje neveljavne znake.]"
 
-msgid ""
-"The last action you attempted could not be performed because you are over "
-"the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
-msgstr ""
-"Zadnjega dejanja, ki ste ga ?eleli izvesti, ni bilo mogo?e izvesti, ker ste "
-"prekora?ili dovoljeno pogostost. Prosim po?akajte 10 sekund in poskusite "
-"znova."
+msgid "The last action you attempted could not be performed because you are over the rate limit. Please wait 10 seconds and try again."
+msgstr "Zadnjega dejanja, ki ste ga ?eleli izvesti, ni bilo mogo?e izvesti, ker ste prekora?ili dovoljeno pogostost. Prosim po?akajte 10 sekund in poskusite znova."
 
 #, c-format
 msgid "You have been disconnected from chat room %s."
@@ -6789,50 +6230,28 @@ msgstr "Potrditev ra?una je bila zahtev
 msgstr "Potrditev ra?una je bila zahtevana"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs "
-"from the original."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker se "
-"zahtevano ime razlikuje od izvirnega."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name differs from the original."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker se zahtevano ime razlikuje od izvirnega."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because it is invalid."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker je "
-"neveljavno."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker je neveljavno."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too "
-"long."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker je "
-"zahtevano ime predolgo."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to format username because the requested name is too long."
+msgstr "Napaka 0x%04x: Uporabni?kega imena ni bilo mogo?e oblikovati, ker je zahtevano ime predolgo."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a "
-"request pending for this username."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker je na ?akanju za to "
-"uporabni?ko ime ?e en zahtevek."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because there is already a request pending for this username."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker je na ?akanju za to uporabni?ko ime ?e en zahtevek."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has "
-"too many usernames associated with it."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker ima podani naslov ?e "
-"preve? ra?unov."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address has too many usernames associated with it."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker ima podani naslov ?e preve? ra?unov."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is "
-"invalid."
-msgstr ""
-"Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker je podani naslov "
-"neveljaven."
+msgid "Error 0x%04x: Unable to change email address because the given address is invalid."
+msgstr "Napaka 0x%04x: E-naslova ni mogo?e spremeniti, ker je podani naslov neveljaven."
 
 #, c-format
 msgid "Error 0x%04x: Unknown error."
@@ -6848,102 +6267,56 @@ msgstr "Podatki o ra?unu"
 msgid "Account Info"
 msgstr "Podatki o ra?unu"
 
-msgid ""
-"Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
-msgstr ""
-"Va?a slika IM ni bila poslana. Za po?iljanje slik IM morate biti "
-"\"neposredno povezani\"."
+msgid "Your IM Image was not sent. You must be Direct Connected to send IM Images."
+msgstr "Va?a slika IM ni bila poslana. Za po?iljanje slik IM morate biti \"neposredno povezani\"."
 
 msgid "Unable to set AIM profile."
 msgstr "Ni mogo?e nastaviti AIM profila."
 
-msgid ""
-"You have probably requested to set your profile before the login procedure "
-"completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are "
-"fully connected."
-msgstr ""
-"Verjetno ste zahtevali, da spremenite svoj profil preden je bila prijava "
-"dokon?ana. Za zdaj je va? profil nespremenjen; poskusite ponovno, ko boste "
-"zagotovo prijavljeni."
+msgid "You have probably requested to set your profile before the login procedure completed. Your profile remains unset; try setting it again when you are fully connected."
+msgstr "Verjetno ste zahtevali, da spremenite svoj profil preden je bila prijava dokon?ana. Za zdaj je va? profil nespremenjen; poskusite ponovno, ko boste zagotovo prijavljeni."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Najve?ja dol?ina profila %d bajtov je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
-msgstr[1] ""
-"Najve?ja dol?ina profila %d bajt je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
-msgstr[2] ""
-"Najve?ja dol?ina profila %d bajta je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
-msgstr[3] ""
-"Najve?ja dol?ina profila %d bajte je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
+msgid "The maximum profile length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgid_plural "The maximum profile length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgstr[0] "Najve?ja dol?ina profila %d bajtov je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
+msgstr[1] "Najve?ja dol?ina profila %d bajt je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
+msgstr[2] "Najve?ja dol?ina profila %d bajta je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
+msgstr[3] "Najve?ja dol?ina profila %d bajte je bila prese?ena, zato je bil skraj?an."
 
 msgid "Profile too long."
 msgstr "Profil je predolg."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgid_plural ""
-"The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been "
-"truncated for you."
-msgstr[0] ""
-"Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajtov je bila prese?ena, zato je "
-"bilo sporo?ilo skraj?ano."
-msgstr[1] ""
-"Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajt je bila prese?ena, zato je "
-"bilo sporo?ilo skraj?ano."
-msgstr[2] ""
-"Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajta je bila prese?ena, zato je "
-"bilo sporo?ilo skraj?ano."
-msgstr[3] ""
-"Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajte je bila prese?ena, zato je "
-"bilo sporo?ilo skraj?ano."
+msgid "The maximum away message length of %d byte has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgid_plural "The maximum away message length of %d bytes has been exceeded. It has been truncated for you."
+msgstr[0] "Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajtov je bila prese?ena, zato je bilo sporo?ilo skraj?ano."
+msgstr[1] "Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajt je bila prese?ena, zato je bilo sporo?ilo skraj?ano."
+msgstr[2] "Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajta je bila prese?ena, zato je bilo sporo?ilo skraj?ano."
+msgstr[3] "Najve?ja dol?ina sporo?ila odsotnosti %d bajte je bila prese?ena, zato je bilo sporo?ilo skraj?ano."
 
 msgid "Away message too long."
 msgstr "Spo_ro?ilo o odsotnosti:"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must "
-"be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, "
-"numbers and spaces, or contain only numbers."
-msgstr ""
-"Ni mogo?e dodati prijatelja %s, ker uporabni?ko ime ni veljavno. Imena so "
-"lahko veljavni e-po?tni naslovi, se morajo za?eti s ?rko, vsebujejo lahko le "
-"?rke, ?tevilke in presledke, lahko pa so tudi sestavljena iz samih ?tevil."
+msgid "Could not add the buddy %s because the username is invalid. Usernames must be a valid email address, or start with a letter and contain only letters, numbers and spaces, or contain only numbers."
+msgstr "Ni mogo?e dodati prijatelja %s, ker uporabni?ko ime ni veljavno. Imena so lahko veljavni e-po?tni naslovi, se morajo za?eti s ?rko, vsebujejo lahko le ?rke, ?tevilke in presledke, lahko pa so tudi sestavljena iz samih ?tevil."
 
-#, fuzzy
-msgid "Unable to Add"
+msgid "Unable To Add"
 msgstr "Nemogo?e dodati"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
+msgid "Unable To Retrieve Buddy List"
 msgstr "Seznama prijateljev ni bilo mogo?e pridobiti"
 
-msgid ""
-"The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy "
-"list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
-msgstr ""
-"Stre?niki AIM trenutno niso bili zmo?ni poslati seznama va?ih prijateljev. "
-"Va? seznam prijateljev ni izgubljen, verjetno pa bo postal dosegljiv v nekaj "
-"urah."
+msgid "The AIM servers were temporarily unable to send your buddy list. Your buddy list is not lost, and will probably become available in a few minutes."
+msgstr "Stre?niki AIM trenutno niso bili zmo?ni poslati seznama va?ih prijateljev. Va? seznam prijateljev ni izgubljen, verjetno pa bo postal dosegljiv v nekaj urah."
 
 msgid "Orphans"
 msgstr "Sirote"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy "
-"list. Please remove one and try again."
-msgstr ""
-"Prijatelja %s ni bilo mogo?e dodati, ker imate na seznamu preve? "
-"prijateljev. Prosim odstranite enega in poskusite ponovno."
+msgid "Could not add the buddy %s because you have too many buddies in your buddy list. Please remove one and try again."
+msgstr "Prijatelja %s ni bilo mogo?e dodati, ker imate na seznamu preve? prijateljev. Prosim odstranite enega in poskusite ponovno."
 
 msgid "(no name)"
 msgstr "(brez imena)"
@@ -6953,12 +6326,8 @@ msgstr "Iz neznanega razloga prijatelja 
 msgstr "Iz neznanega razloga prijatelja %s ni mogo?e dodati."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
-"Do you want to add this user?"
-msgstr ""
-"Uporabnik %s vam je dovolil, da ga dodate na svoj seznam prijateljev. Ali ga "
-"?elite dodati?"
+msgid "The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. Do you want to add this user?"
+msgstr "Uporabnik %s vam je dovolil, da ga dodate na svoj seznam prijateljev. Ali ga ?elite dodati?"
 
 msgid "Authorization Given"
 msgstr "Pooblastilo odobreno"
@@ -6966,8 +6335,7 @@ msgid "The user %s has granted your requ
 #. Granted
 #, c-format
 msgid "The user %s has granted your request to add them to your buddy list."
-msgstr ""
-"Uporabnik %s je odobril zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev."
+msgstr "Uporabnik %s je odobril zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev."
 
 msgid "Authorization Granted"
 msgstr "Pooblastilo odobreno"
@@ -6975,12 +6343,10 @@ msgid ""
 #. Denied
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the "
-"following reason:\n"
+"The user %s has denied your request to add them to your buddy list for the following reason:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Uporabnik %s je zavrnil va?o zahtevo, da ga dodate na svoj seznam "
-"prijateljev, ker:\n"
+"Uporabnik %s je zavrnil va?o zahtevo, da ga dodate na svoj seznam prijateljev, ker:\n"
 "%s"
 
 msgid "Authorization Denied"
@@ -6990,8 +6356,7 @@ msgid "Your IM Image was not sent. You c
 msgstr "_Izmenjaj:"
 
 msgid "Your IM Image was not sent. You cannot send IM Images in AIM chats."
-msgstr ""
-"Va?a slika IM ni bila poslana. Slik IM ne morete po?iljati v klepetih AIM."
+msgstr "Va?a slika IM ni bila poslana. Slik IM ne morete po?iljati v klepetih AIM."
 
 msgid "iTunes Music Store Link"
 msgstr "Povezava na glasbeno trgovino iTunes"
@@ -7007,12 +6372,8 @@ msgstr "Izbrali ste neposredno povezovan
 msgid "You have selected to open a Direct IM connection with %s."
 msgstr "Izbrali ste neposredno povezovanje z %s."
 
-msgid ""
-"Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. "
-"Do you wish to continue?"
-msgstr ""
-"Ker razkrije va? naslov IP, lahko velja za kr?itev zasebnosti. ?elite "
-"nadaljevati?"
+msgid "Because this reveals your IP address, it may be considered a security risk. Do you wish to continue?"
+msgstr "Ker razkrije va? naslov IP, lahko velja za kr?itev zasebnosti. ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Po_ve?i se"
@@ -7045,9 +6406,7 @@ msgid "Username formatting can change on
 msgstr "Oblika novega zapisa je neveljavna."
 
 msgid "Username formatting can change only capitalization and whitespace."
-msgstr ""
-"Z oblikovanjem uporabni?kega imena lahko spreminjate samo velike ?rke in "
-"presledke."
+msgstr "Z oblikovanjem uporabni?kega imena lahko spreminjate samo velike ?rke in presledke."
 
 msgid "Change Address To:"
 msgstr "Spremeni naslov v:"
@@ -7058,12 +6417,8 @@ msgstr "Pri?akujete pooblastila od nasl
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
 msgstr "Pri?akujete pooblastila od naslednjih prijateljev"
 
-msgid ""
-"You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
-"them and selecting \"Re-request Authorization.\""
-msgstr ""
-"?e ?elite, lahko ponovno zahtevate pooblastilo od teh prijateljev, tako da "
-"desno kliknete na njih in izberete \"Ponovno zahtevaj pooblastilo.\""
+msgid "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on them and selecting \"Re-request Authorization.\""
+msgstr "?e ?elite, lahko ponovno zahtevate pooblastilo od teh prijateljev, tako da desno kliknete na njih in izberete \"Ponovno zahtevaj pooblastilo.\""
 
 msgid "Find Buddy by Email"
 msgstr "Najdi prijatelja po e-po?ti"
@@ -7129,7 +6484,6 @@ msgstr "Poskus povezave na %s:%hu."
 msgid "Attempting to connect to %s:%hu."
 msgstr "Poskus povezave na %s:%hu."
 
-#, c-format
 msgid "Attempting to connect via proxy server."
 msgstr "Poskus povezave prek stre?nika-prehoda."
 
@@ -7137,15 +6491,45 @@ msgstr "%s vas je ravnokar prosil za nep
 msgid "%s has just asked to directly connect to %s"
 msgstr "%s vas je ravnokar prosil za neposredno povezavo na %s"
 
-msgid ""
-"This requires a direct connection between the two computers and is necessary "
-"for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be "
-"considered a privacy risk."
-msgstr ""
-"To zahteva neposredno povezavo med dvema ra?unalnikoma in je nujno potrebno "
-"za sporo?anje s slikami. Ker bo razkrit naslov IP, sodi ta povezava med "
-"tveganja zasebnosti."
+msgid "This requires a direct connection between the two computers and is necessary for IM Images. Because your IP address will be revealed, this may be considered a privacy risk."
+msgstr "To zahteva neposredno povezavo med dvema ra?unalnikoma in je nujno potrebno za sporo?anje s slikami. Ker bo razkrit naslov IP, sodi ta povezava med tveganja zasebnosti."
 
+msgid "Primary Information"
+msgstr "Osnovni podatki"
+
+msgid "Personal Introduction"
+msgstr "Osebna predstavitev"
+
+msgid "QQ Number"
+msgstr "?tevilka QQ"
+
+msgid "Country/Region"
+msgstr "Dr?ava/Regija"
+
+msgid "Province/State"
+msgstr "Pokrajina/Zv. dr?ava"
+
+msgid "Horoscope Symbol"
+msgstr "Simbol"
+
+msgid "Zodiac Sign"
+msgstr "Znak horoskopa"
+
+msgid "Blood Type"
+msgstr "Krvna skupina"
+
+msgid "College"
+msgstr "Srednja ?ola"
+
+msgid "Zipcode"
+msgstr "Po?tna ?tevilka"
+
+msgid "Cellphone Number"
+msgstr "Mobilna ?t."
+
+msgid "Phone Number"
+msgstr "Telefonska ?t."
+
 msgid "Aquarius"
 msgstr "Vodnar"
 
@@ -7221,270 +6605,174 @@ msgstr "Drugo"
 msgid "Other"
 msgstr "Drugo"
 
-#, fuzzy
-msgid "Visible"
-msgstr "Neviden"
+msgid "Modify information"
+msgstr "Spremeni podatke"
 
-msgid "Firend Only"
-msgstr ""
+msgid "Update information"
+msgstr "Posodobi podatke"
 
-#, fuzzy
-msgid "Private"
-msgstr "Zasebnost"
+#. TODO: We don't really need to notify the user about this, do we?
+#. TODO: Does the user really need to be notified about this?
+msgid "QQ Buddy"
+msgstr "Prijatelj QQ"
 
-msgid "QQ Number"
-msgstr "?tevilka QQ"
+msgid "Successed:"
+msgstr "Uspelo:"
 
-msgid "Country/Region"
-msgstr "Dr?ava/Regija"
+msgid "Change buddy information."
+msgstr "Spremenite podatke o prijatelju."
 
-msgid "Province/State"
-msgstr "Pokrajina/Zv. dr?ava"
+#, c-format
+msgid "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image from %s."
+msgstr "Nastaviti posku?ate obraz po meri, kar zaenkrat ?e ni podprto. Prosimo, izberite sliko iz %s."
 
-msgid "Zipcode"
-msgstr "Po?tna ?tevilka"
+msgid "Invalid QQ Face"
+msgstr "Neveljaven obraz QQ"
 
-msgid "Phone Number"
-msgstr "Telefonska ?t."
+#, c-format
+msgid "You rejected %d's request"
+msgstr "Zahtevo uporabnika %d ste zavrnili."
 
-#, fuzzy
-msgid "Authorize adding"
-msgstr "?elite pooblastiti prijatelja?"
+msgid "Reject request"
+msgstr "Zavrni zahtevo"
 
-msgid "Cellphone Number"
-msgstr "Mobilna ?t."
+#. title
+msgid "Sorry, you are not my style..."
+msgstr "Oprosti, nisi moj tip ..."
 
-msgid "Personal Introduction"
-msgstr "Osebna predstavitev"
+msgid "Add buddy with auth request failed"
+msgstr "Zahteva po dodajanju prijatelja s pooblastilom ni uspela"
 
-#, fuzzy
-msgid "City/Area"
-msgstr "Kraj"
+msgid "Failed:"
+msgstr "Ni uspelo:"
 
-#, fuzzy
-msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Osebni mobilni tel."
+msgid "Remove buddy"
+msgstr "Odstrani prijatelja"
 
-#, fuzzy
-msgid "Publish Contact"
-msgstr "Psevdonim stika"
+msgid "Remove from other's buddy list"
+msgstr "Odstrani s seznama prijateljev drugih"
 
-msgid "College"
-msgstr "Srednja ?ola"
-
-#, fuzzy
-msgid "Horoscope"
-msgstr "Simbol"
-
-#, fuzzy
-msgid "Zodiac"
-msgstr "Znak horoskopa"
-
-#, fuzzy
-msgid "Blood"
-msgstr "Zavrnjeno"
-
-#, fuzzy
-msgid "True"
-msgstr "Bik"
-
-#, fuzzy
-msgid "False"
-msgstr "Neuspeh"
-
-#, fuzzy
-msgid "Modify Contact"
-msgstr "Spremeni ra?un"
-
-#, fuzzy
-msgid "Modify Address"
-msgstr "Doma?i naslov"
-
-#, fuzzy
-msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Spremeni moje podatke"
-
-#, fuzzy
-msgid "Modify Information"
-msgstr "Spremeni moje podatke"
-
-#, fuzzy
-msgid "Update"
-msgstr "Nazadnje osve?eno"
-
-#, fuzzy
-msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Prosimo, vnesite podatke o prijatelju."
-
 #, c-format
-msgid "%d needs Q&A"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Add buddy Q&A"
-msgstr "Dodaj prijatelja"
-
-#, fuzzy
-msgid "Input answer here"
-msgstr "Vnesite zahtevo tukaj"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Po?lji"
-
-#, fuzzy
-msgid "Invalid answer."
-msgstr "Neveljavno uporabni?ko ime."
-
-msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Zavrnjeno sporo?ilo poobla??anja:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, You are not my style."
-msgstr "Oprosti, nisi moj tip ..."
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "%d needs authentication"
 msgstr "Uporabnik %d potrebuje avtentikacijo"
 
-#, fuzzy
-msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "?elite dodati prijatelja na seznam?"
-
 msgid "Input request here"
 msgstr "Vnesite zahtevo tukaj"
 
+#. TODO: Awkward string to fix post string freeze - standardize auth dialogues? -evands
 msgid "Would you be my friend?"
 msgstr "Bi bil moj prijatelj?"
 
-#, fuzzy
-msgid "QQ Buddy"
-msgstr "Prijatelj"
+#. multiline
+#. masked
+#. hint
+msgid "Send"
+msgstr "Po?lji"
 
-#, fuzzy
-msgid "Add buddy"
-msgstr "Dodaj prijatelja"
+#, c-format
+msgid "Add into %d's buddy list"
+msgstr "Dodaj na seznam prijateljev osebe %d"
 
-#, fuzzy
+msgid "QQ Number Error"
+msgstr "Napaka ?tevilke QQ"
+
 msgid "Invalid QQ Number"
-msgstr "Neveljaven obraz QQ"
+msgstr "Neveljavna ?tevilka QQ"
 
-#, fuzzy
-msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Prosim za pooblastilo!"
+msgid "ID: "
+msgstr "ID:"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed removing buddy %d"
-msgstr "Prijatelja ni bilo mogo?e odstraniti"
+msgid "Group ID"
+msgstr "ID skupine"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "%s vas je odstranil(a) s svojega seznama prijateljev."
+msgid "Creator"
+msgstr "Avtor"
 
-#, fuzzy
-msgid "No reason given"
-msgstr "Ni podanega razloga."
+msgid "Group Description"
+msgstr "Opis skupine"
 
-#. only need to get value
-#, c-format
-msgid "You have been added by %s"
-msgstr "Uporabnik %s vas je dodal"
+msgid "Auth"
+msgstr "Pooblasti"
 
-msgid "Would you like to add him?"
-msgstr "Ga ?elite dodati?"
+msgid "QQ Qun"
+msgstr "QQ Qun"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Rejected by %s"
-msgstr "Zavrni"
+msgid "Please enter Qun number"
+msgstr "Prosimo, vnesite ?tevilko Qun"
 
+msgid "You can only search for permanent Qun\n"
+msgstr "I??ete lahko samo stalne skupine Qun\n"
+
 #, c-format
+msgid "%d request to join Qun %d"
+msgstr "Uporabnik %d je zaprosil za ?lanstvo v Qun %d"
+
+#, c-format
 msgid "Message: %s"
 msgstr "Sporo?ilo: %s"
 
-msgid "ID: "
-msgstr "ID:"
+msgid "QQ Qun Operation"
+msgstr "Operacija QQ Qun"
 
-msgid "Group ID"
-msgstr "ID skupine"
+msgid "Approve"
+msgstr "Odobri"
 
-msgid "QQ Qun"
-msgstr "QQ Qun"
+#, c-format
+msgid "Failed to join Qun %d, operated by admin %d"
+msgstr "Pridru?itev v Qun %d ni uspela, administrator je %d"
 
-#, fuzzy
-msgid "Please enter Qun number"
-msgstr "Prosimo, vnesite novo ime za %s"
+#, c-format
+msgid "Successed to join Qun %d, operated by admin %d"
+msgstr "Va?o zahtevo za pridru?itev Qun %d je zavrnil administrator %d"
 
-#, fuzzy
-msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-msgstr "I??ete lahko samo stalne skupine QQ\n"
+#, c-format
+msgid "[%d] removed from Qun \"%d\""
+msgstr "[%d] odstranjen iz Qun \"%d\""
 
-#, fuzzy
-msgid "Not member"
-msgstr "Nisem ?lan(-ica)"
+msgid "Notice:"
+msgstr "Obvestilo:"
 
-msgid "Member"
-msgstr "?lan"
+#, c-format
+msgid "[%d] added to Qun \"%d\""
+msgstr " [%d] dodan v Qun \"%d\""
 
-#, fuzzy
-msgid "Requesting"
-msgstr "Pogovorno okno zahteve"
+msgid "I am not a member"
+msgstr "Nisem ?lan(-ica)"
 
-#, fuzzy
-msgid "Admin"
-msgstr "Adium"
+msgid "I am a member"
+msgstr "Sem ?lan(ica)"
 
-#, fuzzy
-msgid "Notice"
-msgstr "Opomba"
+msgid "I am requesting"
+msgstr "Zahtevam"
 
-#, fuzzy
-msgid "Detail"
-msgstr "Privzeto"
+msgid "I am the admin"
+msgstr "Jaz sem skrbnik"
 
-msgid "Creator"
-msgstr "Avtor"
+msgid "Unknown status"
+msgstr "Neznano stanje"
 
-#, fuzzy
-msgid "About me"
-msgstr "O programu %s"
-
-#, fuzzy
-msgid "Category"
-msgstr "Napaka pri pomenku"
-
-#, fuzzy
 msgid "The Qun does not allow others to join"
-msgstr "Ta skupina ne dovoljuje novih ?lanov"
+msgstr "Ta Qun ne dovoljuje drugih ?lanov"
 
-#, fuzzy
-msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Pridru?i se klepetu"
+msgid "Remove from Qun"
+msgstr "Odstrani iz Qun"
 
-#, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%d)"
-msgstr ""
+msgid "Join to Qun"
+msgstr "Pridru?i se Qun"
 
-#, fuzzy
-msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Uspe?no ste spremenili ?lana Qun"
-
 #, c-format
 msgid "Qun %d denied to join"
-msgstr ""
+msgstr "Nedovoljena pridru?itev Qunu %d"
 
-msgid "QQ Qun Operation"
-msgstr "Operacija QQ Qun"
+msgid "Join Qun, Unknow Reply"
+msgstr "Pridru?eni Qun, neznan odgovor"
 
-#, fuzzy
-msgid "Failed:"
-msgstr "Neuspeh"
+msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
+msgstr "Vnesli ste ID skupine zunaj veljavnega obsega"
 
-msgid "Join Qun, Unknow Reply"
-msgstr ""
+msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
+msgstr "Ste prepri?ani, da ?elite zapustiti ta Qun?"
 
-#, fuzzy
-msgid "Quit Qun"
-msgstr "QQ Qun"
-
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
 "this operation will eventually remove this Qun."
@@ -7492,52 +6780,44 @@ msgstr ""
 "?e ste ustvarjalec, upo?tevajte: \n"
 "ta operacija bo spotoma odstranila ta Qun."
 
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, you are not our style ..."
-msgstr "Oprosti, nisi moj tip ..."
+#. we want to see window
+msgid "Do you want to approve the request?"
+msgstr "?elite odobriti zahtevo?"
 
-#, fuzzy
-msgid "Successfully changed Qun member"
-msgstr "Uspe?no ste spremenili ?lana Qun"
+msgid "Change Qun member"
+msgstr "Spremeni ?lanstvo Qun"
 
-#, fuzzy
-msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Uspe?no ste spremenili podatke Qun"
+msgid "Change Qun information"
+msgstr "Spremeni podatke Qun"
 
 msgid "You have successfully created a Qun"
 msgstr "Uspe?no ste ustvarili Qun"
 
-#, fuzzy
-msgid "Would you like to set detailed information now?"
-msgstr "?elite zdaj nastaviti podrobnosti Qun?"
+msgid "Would you like to set up the detail information now?"
+msgstr "?elite zdaj nastaviti podrobnosti o ra?unu?"
 
 msgid "Setup"
 msgstr "Namestitev"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d requested to join Qun %d for %s"
-msgstr "Uporabnik %d se je prijavil za ?lanstvo v skupini %d"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d request to join Qun %d"
-msgstr "Uporabnik %d se je prijavil za ?lanstvo v skupini %d"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to join Qun %d, operated by admin %d"
-msgstr "Prijatelju se ni bilo mogo?e pridru?iti na pomenku"
-
 #, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %d is approved by admin %d for %s</b>"
+msgid ""
+"%s\n"
+"\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %d.</b>"
-msgstr "Odstrani prijatelja"
+msgid "QQ Server News"
+msgstr "Novice stre?nika QQ"
 
-#, c-format
-msgid "<b>New buddy %d joined.</b>"
-msgstr ""
+msgid "System Message"
+msgstr "Sistemsko sporo?ilo"
 
+msgid "Failed to send IM."
+msgstr "Neposrednega sporo?ila ni bilo mogo?e poslati."
+
 #, c-format
 msgid "Unknown-%d"
 msgstr "Neznano-%d"
@@ -7545,6 +6825,9 @@ msgstr "Raven"
 msgid "Level"
 msgstr "Raven"
 
+msgid "Member"
+msgstr "?lan"
+
 msgid " VIP"
 msgstr " VIP"
 
@@ -7560,9 +6843,8 @@ msgstr " Video"
 msgid " Video"
 msgstr " Video"
 
-#, fuzzy
 msgid " Zone"
-msgstr "brez"
+msgstr " Zone"
 
 msgid "Flag"
 msgstr "Zastavica"
@@ -7573,110 +6855,75 @@ msgstr "Neveljavno ime"
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Neveljavno ime"
 
-#, fuzzy
-msgid "Select icon..."
-msgstr "Izberite mapo ..."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>?as prijave</b>: %s<br>\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
+#, c-format
+msgid "<b>Current Online</b>: %d<br>\n"
 msgstr "<b>Trenutno povezan</b>: %d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#, c-format
+msgid "<b>Last Refresh</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Zadnja osve?itev</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>?as prijave</b>: %s<br>\n"
-
 #, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Na?in povezovanja</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Na?in povezovanja</b>: %s<br>\n"
+#, c-format
+msgid "<b>My Internet Address</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Moj spletni naslov</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Poslano</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Zadnja osve?itev</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Ponovno po?lji</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Zadnja osve?itev</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Izgubljeno</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Prejeto</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-msgstr "<b>Moj javni IP</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Prejeti dvojnik</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
+#, c-format
+msgid "<b>Login Time</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>?as prijave</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s: %d<br>\n"
+#, c-format
+msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>IP zadnje prijave:</b> %s<br>\n"
 
+#, c-format
+msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
+msgstr "<b>?as zadnje prijave</b>: %s\n"
+
 msgid "Login Information"
 msgstr "Prijavni podatki"
 
-msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr ""
+msgid "Set My Information"
+msgstr "Nastavi moje podatke"
 
-msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Zadnja osve?itev</b>: %s<br>\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Stre?nik</b>: %s: %d<br>\n"
-
-msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr ""
-
-msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "About OpenQ r%s"
-msgstr "O programu %s"
-
-#, fuzzy
-msgid "Change Icon"
-msgstr "Shrani ikono"
-
 msgid "Change Password"
 msgstr "Spremeni geslo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Account Information"
-msgstr "Prijavni podatki"
+msgstr "Podatki o ra?unu"
 
-msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr ""
+msgid "Leave the QQ Qun"
+msgstr "Zapusti ta QQ Qun"
 
-#, fuzzy
-msgid "About OpenQ"
-msgstr "O programu %s"
+msgid "Block this buddy"
+msgstr "Blokiraj uporabnika"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -7688,117 +6935,56 @@ msgstr "O programu %s"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#, fuzzy
-msgid "QQ Protocol Plugin"
+msgid "QQ Protocol\tPlugin"
 msgstr "Protokol QQ\tVti?nik"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto"
-msgstr "Avtor"
+msgstr "Samodejno"
 
-#, fuzzy
-msgid "Select Server"
-msgstr "Izberite uporabnika"
-
-msgid "QQ2005"
-msgstr ""
-
-msgid "QQ2007"
-msgstr ""
-
-msgid "QQ2008"
-msgstr ""
-
-#. #endif
-#, fuzzy
 msgid "Connect by TCP"
 msgstr "Povezovanje prek TCP"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show server notice"
-msgstr "Vrata stre?nika"
+msgstr "Poka?i opozorilo stre?nika"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show server news"
-msgstr "Naslov stre?nika"
+msgstr "Poka?i novice stre?nika"
 
-#, fuzzy
-msgid "Keep alive interval (seconds)"
+msgid "Keep alive interval(s)"
 msgstr "Interval(i) ohranjanju povezave"
 
-#, fuzzy
-msgid "Update interval (seconds)"
+msgid "Update interval(s)"
 msgstr "Interval(i) posodabljanja"
 
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt server reply"
-msgstr "Odgovora na prijavo ni mogo?e de?ifrirati"
-
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt get server reply"
-msgstr "Odgovora na prijavo ni mogo?e de?ifrirati"
-
 #, c-format
-msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr ""
+msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
+msgstr "Neveljavna koda ?etona odziva, 0x%02X"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid token len, %d"
 msgstr "Neveljavna dol?ina ?etona, %d"
 
-#. extend redirect used in QQ2006
-msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr ""
+msgid "Unable login for not support Redirect_EX now"
+msgstr "Prijava ni bila mogo?a, ker trenutno Redirect_EX ?e ni podprt"
 
-#. need activation
-#. need activation
-#. need activation
-#, fuzzy
-msgid "Activation required"
-msgstr "Zahtevana registracija"
+#, c-format
+msgid "Error password: %s"
+msgstr "Napaka gesla: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknow reply code when login (0x%02X)"
-msgstr "Neveljavna koda ?etona odziva, "
+#, c-format
+msgid "Need active: %s"
+msgstr "Zahtevana aktivnost: %s"
 
+#, c-format
+msgid "Unable login for unknow reply code 0x%02X"
+msgstr "Prijava ni bila mogo?a, neznana koda odgovora 0x%02X"
+
 msgid "Keep alive error"
 msgstr "Napaka pri ohranjanju ?ivega"
 
-#, fuzzy
-msgid "Requesting captcha ..."
-msgstr "Zahtevanje pozornosti uporabnika %s ..."
+msgid "Failed to connect all servers"
+msgstr "Neuspe?no povezovanje na vse stre?nike"
 
-msgid "Checking code of captcha ..."
-msgstr ""
-
-msgid "Failed captcha verify"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Captcha Image"
-msgstr "Shrani sliko"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enter code"
-msgstr "Vnesi geslo"
-
-msgid "QQ Captcha Verifing"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Vnesite ime skupine"
-
-#, c-format
-msgid "Unknow reply code when checking password (0x%02X)"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Unknow reply code when login (0x%02X):\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
 #. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
 msgid "Unable to connect."
 msgstr "Ni se bilo mogo?e povezati."
@@ -7823,82 +7009,47 @@ msgstr "Povezava izgubljena"
 msgid "Connection lost"
 msgstr "Povezava izgubljena"
 
-#, fuzzy
-msgid "Get server ..."
-msgstr "Nastavi informacije o uporabniku ..."
-
-#, fuzzy
+#. Update the login progress status display
 msgid "Request token"
-msgstr "Zahteva zavrnjena"
+msgstr "?eton zahteve"
 
 msgid "Couldn't resolve host"
 msgstr "Gostitelja ni mogo?e razbrati"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid server or port"
-msgstr "Neveljavna napaka"
+msgstr "Neveljaven stre?nik ali vrata"
 
-#, fuzzy
-msgid "Connecting server ..."
-msgstr "Pove?i se na stre?nik"
+#, c-format
+msgid "Connecting server %s, retries %d"
+msgstr "Povezovanje s stre?nikom %s, ponovni poskusi: %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "QQ Error"
-msgstr "Napaka QQid"
+msgstr "Napaka QQ"
 
-msgid "Failed to send IM."
-msgstr "Neposrednega sporo?ila ni bilo mogo?e poslati."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Server News:\n"
-"%s\n"
-"%s\n"
-"%s"
-msgstr "ICQ stre?ni?ki posrednik"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Od"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Server notice From %s: \n"
-"%s"
-msgstr "Ukazi stre?niku: %s"
-
 msgid "Unknow SERVER CMD"
-msgstr ""
+msgstr "Neznan ukaz stre?nika"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error reply of %s(0x%02X)\n"
 "Room %d, reply 0x%02X"
 msgstr ""
-"Odgovor %s(0x%02X )\n"
-"Poslan %s(0x%02X )\n"
-"Id-sobe %d, odgovor [0x%02X]: \n"
-"%s"
+"Napaka odgovora %s(0x%02X )\n"
+"Id-sobe %d, odgovor 0x%02X"
 
-#, fuzzy
 msgid "QQ Qun Command"
-msgstr "Ukaz"
+msgstr "Ukaz QQ Qun"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Not a member of room \"%s\"\n"
-msgstr "Niste ?lan(ica) skupine \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "You are not a member of QQ Qun \"%s\"\n"
+msgstr "Niste ?lan(ica) QQ Qun \"%s\"\n"
 
 msgid "Can not decrypt login reply"
 msgstr "Odgovora na prijavo ni mogo?e de?ifrirati"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow LOGIN CMD"
-msgstr "Neznan razlog"
+msgid "Unknow reply CMD"
+msgstr "Neznan odgovor CMD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow CLIENT CMD"
-msgstr "Neznan razlog"
-
 #, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "Uporabnik %d je zavrnil datoteko %s"
@@ -7910,6 +7061,58 @@ msgstr "Uporabnik %d je prekinil prenos 
 msgid "%d canceled the transfer of %s"
 msgstr "Uporabnik %d je prekinil prenos %s"
 
+msgid "Do you approve the requestion?"
+msgstr "?elite odobriti zahtevo?"
+
+msgid "Do you add the buddy?"
+msgstr "Ali ?elite dodati tega prijatelja?"
+
+#. only need to get value
+#, c-format
+msgid "You have been added by %s"
+msgstr "Uporabnik %s vas je dodal"
+
+msgid "Would you like to add him?"
+msgstr "Ga ?elite dodati?"
+
+#, c-format
+msgid "%s added you [%s] to buddy list"
+msgstr "%s vas [%s] je dodal(a) na svoj seznam prijateljev."
+
+msgid "QQ Budy"
+msgstr "Prijatelj QQ"
+
+#, c-format
+msgid "Requestion rejected by %s"
+msgstr "Zahtevo je %s zavrnil"
+
+#, c-format
+msgid "Requestion approved by %s"
+msgstr "Zahtevo je %s odobril"
+
+#. TODO: this should go through purple_account_request_authorization()
+#, c-format
+msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
+msgstr "%s vas [%s] ?eli dodati kot prijatelja"
+
+#, c-format
+msgid "%s is not in buddy list"
+msgstr "%s ni na seznamu prijateljev."
+
+msgid "Would you add?"
+msgstr "Ga/jo ?elite dodati?"
+
+#, c-format
+msgid "From %s:"
+msgstr "Od %s:"
+
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+msgid "QQ Server Notice"
+msgstr "Opozorilo stre?nika QQ"
+
 msgid "Connection closed (writing)"
 msgstr "Povezava zaprta (pisanje)"
 
@@ -7959,10 +7162,8 @@ msgstr "Zagon storitev"
 msgstr "Zagon storitev"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
-msgstr ""
-"Upravljalec omre?ja Sametime je izdal naslednje obvestilo na stre?niku %s"
+msgid "A Sametime administrator has issued the following announcement on server %s"
+msgstr "Upravljalec omre?ja Sametime je izdal naslednje obvestilo na stre?niku %s"
 
 msgid "Sametime Administrator Announcement"
 msgstr "Upravljalsko obvestilo Sametime"
@@ -8011,9 +7212,7 @@ msgstr "Ustvari konferen?ni pogovor z u
 msgstr "Ustvari konferen?ni pogovor z uporabnikom"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be "
-"sent to %s"
+msgid "Please enter a topic for the new conference, and an invitation message to be sent to %s"
 msgstr "Vnesite temo za nov konferen?ni pogovor in sporo?ilo vabila za %s"
 
 msgid "New Conference"
@@ -8032,14 +7231,8 @@ msgstr "Povabi uporabnika na konferen?n
 msgstr "Povabi uporabnika na konferen?ni pogovor"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select "
-"\"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite "
-"this user to."
-msgstr ""
-"Iz spodnjega seznama izberite konferenco in po?ljite povabilo uporabniku %s. "
-"Izberite \"Ustvari novo konferenco\", ?e bi ?eleli ustvariti novo konferenco "
-"in k njej povabili uporabnika."
+msgid "Select a conference from the list below to send an invite to user %s. Select \"Create New Conference\" if you'd like to create a new conference to invite this user to."
+msgstr "Iz spodnjega seznama izberite konferenco in po?ljite povabilo uporabniku %s. Izberite \"Ustvari novo konferenco\", ?e bi ?eleli ustvariti novo konferenco in k njej povabili uporabnika."
 
 msgid "Invite to Conference"
 msgstr "Povabi na konferen?ni pogovor"
@@ -8057,12 +7250,8 @@ msgstr "Stre?nik Sametime Community ni 
 msgstr "Stre?nik Sametime Community ni naveden"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. "
-"Please enter one below to continue logging in."
-msgstr ""
-"Za ra?un Meanwhile %s ni bil nastavljen noben gostitelj ali naslov IP. Za "
-"nadaljevanje prijave vnesite spodaj potrebne podatke. "
+msgid "No host or IP address has been configured for the Meanwhile account %s. Please enter one below to continue logging in."
+msgstr "Za ra?un Meanwhile %s ni bil nastavljen noben gostitelj ali naslov IP. Za nadaljevanje prijave vnesite spodaj potrebne podatke. "
 
 msgid "Meanwhile Connection Setup"
 msgstr "Namestitev povezave Meanwhile"
@@ -8090,12 +7279,8 @@ msgstr "Vnesli ste dvoumen uporabni?ki 
 msgstr "Vnesli ste dvoumen uporabni?ki ID"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please "
-"select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se morda nana?a na vse na?tete uporabnike. Izberite "
-"ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. Please select the correct user from the list below to add them to your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se morda nana?a na vse na?tete uporabnike. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Izberite uporabnika"
@@ -8104,12 +7289,8 @@ msgstr "Ni mo? dodati uporabnika: ni ga
 msgstr "Ni mo? dodati uporabnika: ni ga mogo?e najti"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This "
-"entry has been removed from your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom v va?i skupnosti Sametime. "
-"Ta vnos je bil odstranjen iz va?ega seznama prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community. This entry has been removed from your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom v va?i skupnosti Sametime. Ta vnos je bil odstranjen iz va?ega seznama prijateljev."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -8162,14 +7343,8 @@ msgstr "Skupinski rezultati adresarjev z
 msgstr "Skupinski rezultati adresarjev zapiskov"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address "
-"Book groups. Please select the correct group from the list below to add it "
-"to your buddy list."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se morda nana?a na eno od naslednjih skupin adresarjev "
-"zapiskov. Izberite pravo skupino s spodnjega seznama in ga dodajte v svoj "
-"seznam prijateljev."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following Notes Address Book groups. Please select the correct group from the list below to add it to your buddy list."
+msgstr "Imenovalec '%s' se morda nana?a na eno od naslednjih skupin adresarjev zapiskov. Izberite pravo skupino s spodnjega seznama in ga dodajte v svoj seznam prijateljev."
 
 msgid "Select Notes Address Book"
 msgstr "Izberite adresar zapiskov"
@@ -8178,36 +7353,22 @@ msgstr "Dodajanje skupine ni uspelo: sku
 msgstr "Dodajanje skupine ni uspelo: skupina ne obstaja"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your "
-"Sametime community."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobeno skupino adresarjev zapiskov v va?i "
-"skupnosti Sametime."
+msgid "The identifier '%s' did not match any Notes Address Book groups in your Sametime community."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobeno skupino adresarjev zapiskov v va?i skupnosti Sametime."
 
 msgid "Notes Address Book Group"
 msgstr "Skupina adresarja zapiskov"
 
-msgid ""
-"Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the "
-"group and its members to your buddy list."
-msgstr ""
-"Vnesite ime skupine opomb adresarja v spodnje polje, s ?imer boste lahko v "
-"seznam prijateljev vnesli skupino in njene ?lane."
+msgid "Enter the name of a Notes Address Book group in the field below to add the group and its members to your buddy list."
+msgstr "Vnesite ime skupine opomb adresarja v spodnje polje, s ?imer boste lahko v seznam prijateljev vnesli skupino in njene ?lane."
 
 #, c-format
 msgid "Search results for '%s'"
 msgstr "Rezultati iskanja za '%s'"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You "
-"may add these users to your buddy list or send them messages with the action "
-"buttons below."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se lahko nana?a na katerega koli od na?tetih uporabnikov. "
-"Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev ali pa jim po?ljite "
-"sporo?ila s spodnjimi gumbi."
+msgid "The identifier '%s' may possibly refer to any of the following users. You may add these users to your buddy list or send them messages with the action buttons below."
+msgstr "Imenovalec '%s' se lahko nana?a na katerega koli od na?tetih uporabnikov. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev ali pa jim po?ljite sporo?ila s spodnjimi gumbi."
 
 msgid "Search Results"
 msgstr "Rezultati iskanja"
@@ -8217,8 +7378,7 @@ msgid "The identifier '%s' did not match
 
 #, c-format
 msgid "The identifier '%s' did not match any users in your Sametime community."
-msgstr ""
-"Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom va?e skupnosti Sametime."
+msgstr "Imenovalec '%s' se ne ujema z nobenim uporabnikom va?e skupnosti Sametime."
 
 msgid "No Matches"
 msgstr "Ni zadetkov"
@@ -8226,12 +7386,8 @@ msgstr "I??i uporabnike"
 msgid "Search for a user"
 msgstr "I??i uporabnike"
 
-msgid ""
-"Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users "
-"in your Sametime community."
-msgstr ""
-"Vnesite ime ali delni ID v spodnje polje za iskanje zadetkov v svoji "
-"skupnosti Sametime."
+msgid "Enter a name or partial ID in the field below to search for matching users in your Sametime community."
+msgstr "Vnesite ime ali delni ID v spodnje polje za iskanje zadetkov v svoji skupnosti Sametime."
 
 msgid "User Search"
 msgstr "Iskanje uporabnikov"
@@ -8287,9 +7443,7 @@ msgstr "Oddaljen uporabnik ni ve? priso
 msgstr "Oddaljen uporabnik ni ve? prisoten v omre?ju"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key "
-"agreement?"
+msgid "Key agreement request received from %s. Would you like to perform the key agreement?"
 msgstr "Zahteva po pogodbi sprejeta od %s. ?elite izvesti pogodbo?"
 
 #, c-format
@@ -8336,12 +7490,8 @@ msgstr "Prijatelj %s ni zaupljiv"
 msgid "The %s buddy is not trusted"
 msgstr "Prijatelj %s ni zaupljiv"
 
-msgid ""
-"You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. "
-"You can use the Get Public Key command to get the public key."
-msgstr ""
-"Opozoril prijatelja ne morete sprejeti, dokler ne uvozite njegovega javnega "
-"klju?a. Uporabite lahko ukaz Dobi javni klju?."
+msgid "You cannot receive buddy notifications until you import his/her public key. You can use the Get Public Key command to get the public key."
+msgstr "Opozoril prijatelja ne morete sprejeti, dokler ne uvozite njegovega javnega klju?a. Uporabite lahko ukaz Dobi javni klju?."
 
 #. Open file selector to select the public key.
 msgid "Open..."
@@ -8351,12 +7501,8 @@ msgstr "Prijatelj %s ni prisoten v omre? msgid "The %s buddy is not present in the network"
 msgstr "Prijatelj %s ni prisoten v omre?ju"
 
-msgid ""
-"To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import "
-"a public key."
-msgstr ""
-"?e ?elite dodati prijatelja, morate uvoziti njegov javni klju?. Kliknite "
-"Uvozi za uvoz javnega klju?a."
+msgid "To add the buddy you must import his/her public key. Press Import to import a public key."
+msgstr "?e ?elite dodati prijatelja, morate uvoziti njegov javni klju?. Kliknite Uvozi za uvoz javnega klju?a."
 
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Uvozi ..."
@@ -8364,19 +7510,11 @@ msgstr "Izberite ustreznega uporabnika"
 msgid "Select correct user"
 msgstr "Izberite ustreznega uporabnika"
 
-msgid ""
-"More than one user was found with the same public key. Select the correct "
-"user from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
-"Najden je bil ve? kot en uporabnik z enakim javnim klju?em. Izberite "
-"ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "More than one user was found with the same public key. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
+msgstr "Najden je bil ve? kot en uporabnik z enakim javnim klju?em. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
-msgid ""
-"More than one user was found with the same name. Select the correct user "
-"from the list to add to the buddy list."
-msgstr ""
-"Najden je bil ve? kot en uporabnik z enakim vzdevkom. Izberite ustreznega in "
-"ga dodajte na seznam prijateljev."
+msgid "More than one user was found with the same name. Select the correct user from the list to add to the buddy list."
+msgstr "Najden je bil ve? kot en uporabnik z enakim vzdevkom. Izberite ustreznega in ga dodajte na seznam prijateljev."
 
 msgid "Detached"
 msgstr "Odpeto"
@@ -8500,7 +7638,6 @@ msgstr "<br><b>Tema kanala:</b><br>%s"
 msgid "<br><b>Channel Topic:</b><br>%s"
 msgstr "<br><b>Tema kanala:</b><br>%s"
 
-#, c-format
 msgid "<br><b>Channel Modes:</b> "
 msgstr "<br><b>Na?ini kanala:</b> "
 
@@ -8525,18 +7662,8 @@ msgstr "Seznam javnih klju?ev kanala"
 msgid "Channel Public Keys List"
 msgstr "Seznam javnih klju?ev kanala"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized "
-"access. The authentication may be based on passphrase and digital "
-"signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If "
-"channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
-"able to join."
-msgstr ""
-"Overovitev kanala slu?i obrambi kanala pred neavtoriziranim dostopom. "
-"Overovitev lahko temelji na geslih in digitalnih podpisih. ?e je geslo "
-"nastavljeno, je potrebno za pridru?itev. ?e so nastavljeni javni klju?i "
-"kanala, se mu lahko pridru?ijo le uporabniki, katerih klju?i so na seznamu."
+msgid "Channel authentication is used to secure the channel from unauthorized access. The authentication may be based on passphrase and digital signatures. If passphrase is set, it is required to be able to join. If channel public keys are set then only users whose public keys are listed are able to join."
+msgstr "Overovitev kanala slu?i obrambi kanala pred neavtoriziranim dostopom. Overovitev lahko temelji na geslih in digitalnih podpisih. ?e je geslo nastavljeno, je potrebno za pridru?itev. ?e so nastavljeni javni klju?i kanala, se mu lahko pridru?ijo le uporabniki, katerih klju?i so na seznamu."
 
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Overovitev kanala"
@@ -8600,8 +7727,7 @@ msgstr "Nastavi skrivni kanal"
 msgstr "Nastavi skrivni kanal"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
+msgid "You have to join the %s channel before you are able to join the private group"
 msgstr "Preden se pridru?ite zasebni skupini, se morate pridru?iti kanalu %s"
 
 msgid "Join Private Group"
@@ -8841,12 +7967,8 @@ msgstr "Zahtevano geslo"
 msgstr "Zahtevano geslo"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you "
-"still like to accept this public key?"
-msgstr ""
-"Sprejet javni klju? uporabnika %s. Va?a lokalna kopija ne ustreza temu "
-"klju?u. ?elite kljub temu sprejeti ta javni klju??"
+msgid "Received %s's public key. Your local copy does not match this key. Would you still like to accept this public key?"
+msgstr "Sprejet javni klju? uporabnika %s. Va?a lokalna kopija ne ustreza temu klju?u. ?elite kljub temu sprejeti ta javni klju??"
 
 #, c-format
 msgid "Received %s's public key. Would you like to accept this public key?"
@@ -8882,11 +8004,8 @@ msgstr "Izmenjava klju?a ni uspela"
 msgid "Key Exchange failed"
 msgstr "Izmenjava klju?a ni uspela"
 
-msgid ""
-"Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
-msgstr ""
-"Nadaljevanje odpete seje ni uspelo. Pritisnite Ponovna povezava za tvorbo "
-"nove povezave."
+msgid "Resuming detached session failed. Press Reconnect to create new connection."
+msgstr "Nadaljevanje odpete seje ni uspelo. Pritisnite Ponovna povezava za tvorbo nove povezave."
 
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Povezava ni uspela"
@@ -8920,7 +8039,6 @@ msgstr "Va?e trenutno razpolo?enje"
 msgid "Your Current Mood"
 msgstr "Va?e trenutno razpolo?enje"
 
-#, c-format
 msgid "Normal"
 msgstr "Navadno"
 
@@ -8964,14 +8082,8 @@ msgstr "Atributi stanja uporabnika na zv
 msgid "User Online Status Attributes"
 msgstr "Atributi stanja uporabnika na zvezi"
 
-msgid ""
-"You can let other users see your online status information and your personal "
-"information. Please fill the information you would like other users to see "
-"about yourself."
-msgstr ""
-"Ostalim uporabnikom lahko dovolite ogled informacij o va?em stanju na zvezi "
-"in osebnih informacij. Izpolnite informacije, ki jih ?elite pokazati ostalim "
-"uporabnikom."
+msgid "You can let other users see your online status information and your personal information. Please fill the information you would like other users to see about yourself."
+msgstr "Ostalim uporabnikom lahko dovolite ogled informacij o va?em stanju na zvezi in osebnih informacij. Izpolnite informacije, ki jih ?elite pokazati ostalim uporabnikom."
 
 msgid "Message of the Day"
 msgstr "Sporo?ilo dneva"
@@ -9055,8 +8167,7 @@ msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;passwor
 msgstr "topic [&lt;nova tema&gt;]: Ogled ali sprememba teme"
 
 msgid "join &lt;channel&gt; [&lt;password&gt;]: Join a chat on this network"
-msgstr ""
-"join &lt;kanal&gt; [&lt;geslo&gt;]: Pridru?i se klepetu na tem omre?ju"
+msgstr "join &lt;kanal&gt; [&lt;geslo&gt;]: Pridru?i se klepetu na tem omre?ju"
 
 msgid "list: List channels on this network"
 msgstr "list: Seznam kanalov na tem omre?ju"
@@ -9065,13 +8176,10 @@ msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;:
 msgstr "whois &lt;vzdevek&gt;: Oglej si informacije vzdevka"
 
 msgid "msg &lt;nick&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to a user"
-msgstr ""
-"msg &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku"
+msgstr "msg &lt;vzdevek&gt; &lt;sporo?ilo&gt;: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku"
 
 msgid "query &lt;nick&gt; [&lt;message&gt;]: Send a private message to a user"
-msgstr ""
-"query &lt;vzdevek&gt; [&lt;sporo?ilo&gt;]: Po?lji zasebno sporo?ilo "
-"uporabniku"
+msgstr "query &lt;vzdevek&gt; [&lt;sporo?ilo&gt;]: Po?lji zasebno sporo?ilo uporabniku"
 
 msgid "motd: View the server's Message Of The Day"
 msgstr "motd: Ogled sporo?ila dneva na stre?niku"
@@ -9094,37 +8202,23 @@ msgstr "whowas &lt;vzdevek&gt;: Ogled i
 msgid "whowas &lt;nick&gt;: View nick's information"
 msgstr "whowas &lt;vzdevek&gt;: Ogled informacij o vzdevku"
 
-msgid ""
-"cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display "
-"channel modes"
-msgstr ""
-"cmode &lt;kanall&gt; [+|-&lt;na?ini&gt;] [argumenti]: Spremeni ali prika?i "
-"na?ine kanala"
+msgid "cmode &lt;channel&gt; [+|-&lt;modes&gt;] [arguments]: Change or display channel modes"
+msgstr "cmode &lt;kanall&gt; [+|-&lt;na?ini&gt;] [argumenti]: Spremeni ali prika?i na?ine kanala"
 
-msgid ""
-"cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes "
-"on channel"
-msgstr ""
-"cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;na?ini&gt; &lt;vzdevek&gt;: Spremeni na?ine "
-"vzdevka na kanalu"
+msgid "cumode &lt;channel&gt; +|-&lt;modes&gt; &lt;nick&gt;: Change nick's modes on channel"
+msgstr "cumode &lt;kanal&gt; +|-&lt;na?ini&gt; &lt;vzdevek&gt;: Spremeni na?ine vzdevka na kanalu"
 
 msgid "umode &lt;usermodes&gt;: Set your modes in the network"
 msgstr "umode &lt;na?iniuporabnika&gt;: Nastavite va?e na?ine v omre?ju"
 
 msgid "oper &lt;nick&gt; [-pubkey]: Get server operator privileges"
-msgstr ""
-"oper &lt;vzdevek&gt; [-javniklju?]: Dodeli pravice operaterju stre?nika"
+msgstr "oper &lt;vzdevek&gt; [-javniklju?]: Dodeli pravice operaterju stre?nika"
 
-msgid ""
-"invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from "
-"channel invite list"
-msgstr ""
-"invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;vzdevek&gt;: povabi vzdevek ali dodaj/"
-"odstrani iz seznama povabljenih na kanal"
+msgid "invite &lt;channel&gt; [-|+]&lt;nick&gt;: invite nick or add/remove from channel invite list"
+msgstr "invite &lt;kanal&gt; [-|+]&lt;vzdevek&gt;: povabi vzdevek ali dodaj/odstrani iz seznama povabljenih na kanal"
 
 msgid "kick &lt;channel&gt; &lt;nick&gt; [comment]: Kick client from channel"
-msgstr ""
-"kick &lt;kanal&gt; &lt;vzdevek&gt; [komentar]: Brcni odjemalca s kanala"
+msgstr "kick &lt;kanal&gt; &lt;vzdevek&gt; [komentar]: Brcni odjemalca s kanala"
 
 msgid "info [server]: View server administrative details"
 msgstr "info [stre?nik]: Ogled skrbni?kih podrobnosti stre?nika"
@@ -9133,8 +8227,7 @@ msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retr
 msgstr "ban [&lt;kanal&gt; +|-&lt;vzdevek&gt;]: Prepovaj odjemalca na kanalu"
 
 msgid "getkey &lt;nick|server&gt;: Retrieve client's or server's public key"
-msgstr ""
-"getkey &lt;vzdevek|stre?nik&gt;: Pridobi javni klju? odjemalca ali stre?nika"
+msgstr "getkey &lt;vzdevek|stre?nik&gt;: Pridobi javni klju? odjemalca ali stre?nika"
 
 msgid "stats: View server and network statistics"
 msgstr "stats: Ogled statistike omre?ja in stre?nika"
@@ -9145,12 +8238,8 @@ msgstr "users &lt;kanal&gt;: Navedi upo
 msgid "users &lt;channel&gt;: List users in channel"
 msgstr "users &lt;kanal&gt;: Navedi uporabnike v kanalu"
 
-msgid ""
-"names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List "
-"specific users in channel(s)"
-msgstr ""
-"names [-?t|-op|-polop|-glas|-navadni] &lt;kanal(i)&gt;: Seznam dolo?enih "
-"uporabnikov na kanalu(ih)"
+msgid "names [-count|-ops|-halfops|-voices|-normal] &lt;channel(s)&gt;: List specific users in channel(s)"
+msgstr "names [-?t|-op|-polop|-glas|-navadni] &lt;kanal(i)&gt;: Seznam dolo?enih uporabnikov na kanalu(ih)"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -9287,9 +8376,7 @@ msgstr "%s je poslal sporo?ilo na tablo
 msgstr "%s je poslal sporo?ilo na tablo. ?elite odpreti tablo?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the "
-"whiteboard?"
+msgid "%s sent message to whiteboard on %s channel. Would you like to open the whiteboard?"
 msgstr "%s je poslal sporo?ilo na tablo v kanalu %s. ?elite odpreti tablo?"
 
 msgid "Whiteboard"
@@ -9298,43 +8385,33 @@ msgstr "Statistika stre?nika ni na volj
 msgid "No server statistics available"
 msgstr "Statistika stre?nika ni na voljo."
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Version mismatch, upgrade your client"
 msgstr "Napaka: Neustrezna razli?ica, nadgradite svojega odjemalca"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not trust/support your public key"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira va?ega klju?a ali mu ne zaupa"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed KE group"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane skupine KE"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed cipher"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane cifre"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed PKCS"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlaganega PKCS"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed hash function"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlagane razpr?ene mo?nosti"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Remote does not support proposed HMAC"
 msgstr "Napaka: Oddaljeni ne podpira predlaganega HMAC"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Incorrect signature"
 msgstr "Napaka: Napa?en podpis"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Invalid cookie"
 msgstr "Napaka: Napa?en pi?kot"
 
-#, c-format
 msgid "Failure: Authentication failed"
 msgstr "Napaka: Overovitev ni uspela"
 
@@ -9431,10 +8508,8 @@ msgstr "Opozarjanje %s ni dovoljeno."
 msgid "Warning of %s not allowed."
 msgstr "Opozarjanje %s ni dovoljeno."
 
-#, c-format
 msgid "A message has been dropped, you are exceeding the server speed limit."
-msgstr ""
-"Sporo?ilo je bilo izpu??eno, ker presegate omejitev hitrosti stre?nika."
+msgstr "Sporo?ilo je bilo izpu??eno, ker presegate omejitev hitrosti stre?nika."
 
 #, c-format
 msgid "Chat in %s is not available."
@@ -9452,39 +8527,30 @@ msgstr "Zgre?ili ste sporo?ilo od %s, 
 msgid "You missed an IM from %s because it was sent too fast."
 msgstr "Zgre?ili ste sporo?ilo od %s, ker je bilo poslano prehitro."
 
-#, c-format
 msgid "Failure."
 msgstr "Neuspeh."
 
-#, c-format
 msgid "Too many matches."
 msgstr "Preve? zadetkov."
 
-#, c-format
 msgid "Need more qualifiers."
 msgstr "Potrebujem ve? selekcije."
 
-#, c-format
 msgid "Dir service temporarily unavailable."
 msgstr "Imeni?ka storitev je trenutno nedosegljiva."
 
-#, c-format
 msgid "Email lookup restricted."
 msgstr "Poizvedba po e-po?tnem naslovu je omejena."
 
-#, c-format
 msgid "Keyword ignored."
 msgstr "Klju?na beseda zanemarjena."
 
-#, c-format
 msgid "No keywords."
 msgstr "Brez klju?nih besed."
 
-#, c-format
 msgid "User has no directory information."
 msgstr "Uporabnik nima imeni?kih informacij."
 
-#, c-format
 msgid "Country not supported."
 msgstr "Dr?ava ni podprta."
 
@@ -9492,25 +8558,17 @@ msgstr "Neznan vzrok neuspeha: %s."
 msgid "Failure unknown: %s."
 msgstr "Neznan vzrok neuspeha: %s."
 
-#, c-format
 msgid "Incorrect username or password."
 msgstr "Neveljavno uporabni?ko ime ali geslo."
 
-#, c-format
 msgid "The service is temporarily unavailable."
 msgstr "Storitev je trenutno nedostopna."
 
-#, c-format
 msgid "Your warning level is currently too high to log in."
 msgstr "Va?a raven opozoril je trenutno previsoka, da bi se lahko prijavili."
 
-#, c-format
-msgid ""
-"You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes "
-"and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
-msgstr ""
-"Prijavljali in odjavljali ste se prepogosto. Po?akajte deset minut in "
-"poskusite ponovno. ?e tega ne boste upo?tevali, bo trajalo ?e dlje."
+msgid "You have been connecting and disconnecting too frequently. Wait ten minutes and try again. If you continue to try, you will need to wait even longer."
+msgstr "Prijavljali in odjavljali ste se prepogosto. Po?akajte deset minut in poskusite ponovno. ?e tega ne boste upo?tevali, bo trajalo ?e dlje."
 
 #, c-format
 msgid "An unknown signon error has occurred: %s."
@@ -9549,8 +8607,7 @@ msgid "File transfer failed; other side 
 msgstr "Ne morem odpreti %s za pisanje!"
 
 msgid "File transfer failed; other side probably canceled."
-msgstr ""
-"Prenos datoteke ni bil uspe?en; verjetno je prijatelj preklical prenos."
+msgstr "Prenos datoteke ni bil uspe?en; verjetno je prijatelj preklical prenos."
 
 msgid "Could not connect for transfer."
 msgstr "Ni se bilo mogo?e povezati za prenos."
@@ -9597,41 +8654,30 @@ msgstr "Sistemsko sporo?ilo Yahoo! za %
 msgid "Yahoo! system message for %s:"
 msgstr "Sistemsko sporo?ilo Yahoo! za %s:"
 
+msgid "Authorization denied message:"
+msgstr "Zavrnjeno sporo?ilo poobla??anja:"
+
 #, c-format
-msgid ""
-"%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the "
-"following reason: %s."
-msgstr ""
-"%s je (?e prej) zavrnil va?o zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam "
-"prijateljev zaradi naslednjega razloga: %s."
+msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list for the following reason: %s."
+msgstr "%s je (?e prej) zavrnil va?o zahtevo, da bi ga dodali na svoj seznam prijateljev zaradi naslednjega razloga: %s."
 
 #, c-format
 msgid "%s has (retroactively) denied your request to add them to your list."
-msgstr ""
-"%s je (?e prej) zavrnil va?o zahtevo, da ga smete dodati na svoj seznam."
+msgstr "%s je (?e prej) zavrnil va?o zahtevo, da ga smete dodati na svoj seznam."
 
 msgid "Add buddy rejected"
 msgstr "Dodajanje prijatelja zavrnjeno"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication "
-"method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. "
-"Check %s for updates."
-msgstr ""
-"Stre?nik Yahoo je zahteval uporabo neprepoznane metode overovitve. Verjetno "
-"se ne boste mogli uspe?no prijaviti v Yahoo. Preverite %s za posodobitve."
+msgid "The Yahoo server has requested the use of an unrecognized authentication method. You will probably not be able to successfully sign on to Yahoo. Check %s for updates."
+msgstr "Stre?nik Yahoo je zahteval uporabo neprepoznane metode overovitve. Verjetno se ne boste mogli uspe?no prijaviti v Yahoo. Preverite %s za posodobitve."
 
 msgid "Failed Yahoo! Authentication"
 msgstr "Napaka pri overovitvi Yahoo!"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking "
-"\"Yes\" will remove and ignore the buddy."
-msgstr ""
-"Poskusili ste prezreti uporabnika %s, ki je na va?em seznamu prijateljev. ?e "
-"kliknete \"Da\" boste odstranili prijatelja in ga prezrli."
+msgid "You have tried to ignore %s, but the user is on your buddy list. Clicking \"Yes\" will remove and ignore the buddy."
+msgstr "Poskusili ste prezreti uporabnika %s, ki je na va?em seznamu prijateljev. ?e kliknete \"Da\" boste odstranili prijatelja in ga prezrli."
 
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Prezrem prijatelja?"
@@ -9641,15 +8687,11 @@ msgid "Unknown error number %d. Logging 
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error number %d. Logging into the Yahoo! website may fix this."
-msgstr ""
-"Neznana ?tevilka napake %d. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to "
-"odpravi."
+msgstr "Neznana ?tevilka napake %d. Prijavljanje v spletno stran Yahoo! lahko to odpravi."
 
 #, c-format
 msgid "Could not add buddy %s to group %s to the server list on account %s."
-msgstr ""
-"Ni mogo?e dodati prijatelja %s v skupino %s na seznamu stre?nikov za ra?un %"
-"s."
+msgstr "Ni mogo?e dodati prijatelja %s v skupino %s na seznamu stre?nikov za ra?un %s."
 
 msgid "Could not add buddy to server list"
 msgstr "Prijatelja ni mogo?e dodati ne seznam stre?nikov"
@@ -9820,18 +8862,11 @@ msgstr "Profil Yahoo!"
 msgid "Yahoo! Profile"
 msgstr "Profil Yahoo!"
 
-msgid ""
-"Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this "
-"time."
-msgstr ""
-"Oprostite, profili ozna?eni z vsebino za odrasle trenutno niso podprti."
+msgid "Sorry, profiles marked as containing adult content are not supported at this time."
+msgstr "Oprostite, profili ozna?eni z vsebino za odrasle trenutno niso podprti."
 
-msgid ""
-"If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your "
-"web browser:"
-msgstr ""
-"?e si ?elite ogledati ta profil, morate s spletnim brskalnikom obiskati "
-"naslednjo povezavo:"
+msgid "If you wish to view this profile, you will need to visit this link in your web browser:"
+msgstr "?e si ?elite ogledati ta profil, morate s spletnim brskalnikom obiskati naslednjo povezavo:"
 
 msgid "Yahoo! ID"
 msgstr "Yahoo ID"
@@ -9861,26 +8896,14 @@ msgstr "Podatki o uporabniku %s niso dos
 msgid "User information for %s unavailable"
 msgstr "Podatki o uporabniku %s niso dostopni"
 
-msgid ""
-"Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
-"supported at this time."
+msgid "Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not supported at this time."
 msgstr "Oprostite, profil je v jeziku ali obliki, ki trenutno ni podprta."
 
-msgid ""
-"Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
-"server-side problem. Please try again later."
-msgstr ""
-"Ni mogo?e pridobiti uporabnikovega profila. Ponavadi gre za za?asno te?avo "
-"na stre?niku. Poskusite pozneje."
+msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary server-side problem. Please try again later."
+msgstr "Ni mogo?e pridobiti uporabnikovega profila. Ponavadi gre za za?asno te?avo na stre?niku. Poskusite pozneje."
 
-msgid ""
-"Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user "
-"does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's "
-"profile. If you know that the user exists, please try again later."
-msgstr ""
-"Ni mogo?e pridobiti uporabnikovega profila. To ponavadi pomeni, da uporabnik "
-"ne obstaja. Kljub temu Yahoo! ob?asno ne uspe najti uporabnikovega profila. "
-"?e veste, da uporabnik obstaja, poskusite pozneje."
+msgid "Could not retrieve the user's profile. This most likely means that the user does not exist; however, Yahoo! sometimes does fail to find a user's profile. If you know that the user exists, please try again later."
+msgstr "Ni mogo?e pridobiti uporabnikovega profila. To ponavadi pomeni, da uporabnik ne obstaja. Kljub temu Yahoo! ob?asno ne uspe najti uporabnikovega profila. ?e veste, da uporabnik obstaja, poskusite pozneje."
 
 msgid "The user's profile is empty."
 msgstr "Uporabnikov profil je prazen."
@@ -9907,12 +8930,8 @@ msgstr "Ni na voljo"
 msgid "Not available"
 msgstr "Ni na voljo"
 
-msgid ""
-"Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being "
-"able to rejoin a chatroom"
-msgstr ""
-"Neznana napaka. Morda se boste morali odjaviti in po?akati pet minut, preden "
-"se boste lahko ponovno pridru?ili klepetalnici"
+msgid "Unknown error. You may need to logout and wait five minutes before being able to rejoin a chatroom"
+msgstr "Neznana napaka. Morda se boste morali odjaviti in po?akati pet minut, preden se boste lahko ponovno pridru?ili klepetalnici"
 
 #, c-format
 msgid "You are now chatting in %s."
@@ -9950,12 +8969,8 @@ msgstr ""
 "Izgubljena povezava s stre?nikom\n"
 "%s"
 
-msgid ""
-"(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option "
-"in the Account Editor)"
-msgstr ""
-"(Pri?lo je do napake pri pretvorbi tega sporo?ila. \t Preverite izbiro "
-"kodnega nabora v Upravitelju ra?unov)"
+msgid "(There was an error converting this message.\t Check the 'Encoding' option in the Account Editor)"
+msgstr "(Pri?lo je do napake pri pretvorbi tega sporo?ila. \t Preverite izbiro kodnega nabora v Upravitelju ra?unov)"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to send to chat %s,%s,%s"
@@ -9991,54 +9006,31 @@ msgid "instance &lt;instance&gt;: Set th
 msgstr "zl &lt;vzdevek&gt;: Najdi uporabnika"
 
 msgid "instance &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"instanca &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem "
-"razredu"
+msgstr "instanca &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "inst &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"inst &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
+msgstr "inst &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "topic &lt;instance&gt;: Set the instance to be used on this class"
-msgstr ""
-"topic &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem "
-"razredu"
+msgstr "topic &lt;instanca&gt;: Nastavi instanco, ki naj bo uporabljena na tem razredu"
 
 msgid "sub &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Join a new chat"
-msgstr ""
-"sub &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt; &lt;prejemnik&gt;: Pridru?i se novemu "
-"klepetu"
+msgstr "sub &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt; &lt;prejemnik&gt;: Pridru?i se novemu klepetu"
 
-msgid ""
-"zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr ""
-"zi &lt;instanca&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;sporo?ilo,<i>instanca</"
-"i>,*&gt;"
+msgid "zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;"
+msgstr "zi &lt;instanca&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;sporo?ilo,<i>instanca</i>,*&gt;"
 
-msgid ""
-"zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,"
-"<i>instance</i>,*&gt;"
-msgstr ""
-"zci &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;"
-"<i>razred</i>,<i>instanca</i>,*&gt;"
+msgid "zci &lt;class&gt; &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,*&gt;"
+msgstr "zci &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;<i>razred</i>,<i>instanca</i>,*&gt;"
 
-msgid ""
-"zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;"
-"<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr ""
-"zcir &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt; &lt;prejemnik&gt;: Po?lji sporo?ilo "
-"uporabniku &lt;<i>razred</i>,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>&gt;"
+msgid "zcir &lt;class&gt; &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgstr "zcir &lt;razred&gt; &lt;instanca&gt; &lt;prejemnik&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;<i>razred</i>,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>&gt;"
 
-msgid ""
-"zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,"
-"<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
-msgstr ""
-"zir &lt;instanca&gt; &lt;prejemnikt&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;"
-"SPORO?ILO,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>&gt;"
+msgid "zir &lt;instance&gt; &lt;recipient&gt;: Send a message to &lt;MESSAGE,<i>instance</i>,<i>recipient</i>&gt;"
+msgstr "zir &lt;instanca&gt; &lt;prejemnikt&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;SPORO?ILO,<i>instanca</i>,<i>prejemnik</i>&gt;"
 
 msgid "zc &lt;class&gt;: Send a message to &lt;<i>class</i>,PERSONAL,*&gt;"
-msgstr ""
-"zc &lt;razred&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;<i>razred</i>,OSEBNO,*&gt;"
+msgstr "zc &lt;razred&gt;: Po?lji sporo?ilo uporabniku &lt;<i>razred</i>,OSEBNO,*&gt;"
 
 msgid "Resubscribe"
 msgstr "Ponovna prijava"
@@ -10102,9 +9094,7 @@ msgid "Access denied: HTTP proxy server 
 
 #, c-format
 msgid "Access denied: HTTP proxy server forbids port %d tunneling."
-msgstr ""
-"Dostop zavrnjen: posredovalni stre?nik HTTP ne dovoljuje preusmerjanja vrat %"
-"d."
+msgstr "Dostop zavrnjen: posredovalni stre?nik HTTP ne dovoljuje preusmerjanja vrat %d."
 
 #, c-format
 msgid "Error resolving %s"
@@ -10248,12 +9238,8 @@ msgstr "Napaka pri branju %s"
 msgstr "Napaka pri branju %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and "
-"the old file has been renamed to %s~."
-msgstr ""
-"Pri branju va?ega %s je pri?lo do napake, zato ni bil nalo?en. Stara "
-"datoteka se je preimenovala v %s~."
+msgid "An error was encountered reading your %s. They have not been loaded, and the old file has been renamed to %s~."
+msgstr "Pri branju va?ega %s je pri?lo do napake, zato ni bil nalo?en. Stara datoteka se je preimenovala v %s~."
 
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Prera?unavanje ..."
@@ -10322,12 +9308,8 @@ msgstr "Napaka pri branju iz %s: odziv p
 msgstr "Napaka pri branju iz %s: odziv predolg (omejeno na %d bajtov)"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web "
-"server may be trying something malicious."
-msgstr ""
-"Za hrambo vsebine %s ni mogo?e pridobiti zadostnega prostora. Spletni "
-"stre?nik morda posku?a storiti nekaj sovra?nega."
+msgid "Unable to allocate enough memory to hold the contents from %s. The web server may be trying something malicious."
+msgstr "Za hrambo vsebine %s ni mogo?e pridobiti zadostnega prostora. Spletni stre?nik morda posku?a storiti nekaj sovra?nega."
 
 #, c-format
 msgid "Error reading from %s: %s"
@@ -10350,27 +9332,22 @@ msgstr " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
 #. 10053
-#, c-format
 msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
 msgstr "Povezavo je prekinil nek program va?ega ra?unalnika."
 
 #. 10054
-#, c-format
 msgid "Remote host closed connection."
 msgstr "Oddaljeni gostitelj je zaprl povezavo."
 
 #. 10060
-#, c-format
 msgid "Connection timed out."
 msgstr "?asovna omejitev povezave potekla."
 
 #. 10061
-#, c-format
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Povezava zavrnjena."
 
 #. 10048
-#, c-format
 msgid "Address already in use."
 msgstr "Naslov je ?e uporabljen."
 
@@ -10493,45 +9470,30 @@ msgstr "Protokol"
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokol"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the "
-"<b>Add...</b> button below and configure your first account. If you want %s "
-"to connect to multiple IM accounts, press <b>Add...</b> again to configure "
-"them all.\n"
+"You have no IM accounts configured. To start connecting with %s press the <b>Add</b> button below and configure your first account. If you want %s to connect to multiple IM accounts, press <b>Add</b> again to configure them all.\n"
 "\n"
-"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from "
-"<b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
+"You can come back to this window to add, edit, or remove accounts from <b>Accounts->Manage Accounts</b> in the Buddy List window"
 msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Dobrodo?li v %s!</span>\n"
 "\n"
-"Nimate nastavljenih ra?unov za neposredno sporo?anje. Da bi omogo?ili "
-"povezovanje z %s, pritisnite na spodnji gumb <b>Dodaj</b> in nastavite svoj "
-"prvi ra?un. ?e ?elite, da se %s pove?e z ve? ra?uni, pritisnite znova "
-"<b>Dodaj</b>, da jih vse nastavite.\n"
+"Nimate nastavljenih ra?unov za neposredno sporo?anje. Da bi omogo?ili povezovanje z %s, pritisnite na spodnji gumb <b>Dodaj</b> in nastavite svoj prvi ra?un. ?e ?elite, da se %s pove?e z ve? ra?uni, pritisnite znova <b>Dodaj</b>, da jih vse nastavite.\n"
 "\n"
-"Vedno se k temu oknu lahko vrnete in dodate, uredite ali odstranite ra?une z "
-"<b>Ra?uni->Upravljaj z ra?uni</b> v oknu seznama prijateljev"
+"Vedno se k temu oknu lahko vrnete in dodate, uredite ali odstranite ra?une z <b>Ra?uni->Upravljaj z ra?uni</b> v oknu seznama prijateljev"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
-msgid_plural ""
-"You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
+msgid_plural "You currently have %d contacts named %s. Would you like to merge them?"
 msgstr[0] "Imate %d stikov z imenom %s. Jih ?elite spojiti v enega?"
 msgstr[1] "Imate %d stik z imenom %s. Ga ?elite spojiti v enega?"
 msgstr[2] "Imate %d stika z imenom %s. Ju ?elite spojiti v enega?"
 msgstr[3] "Imate %d stike z imenom %s. Jih ?elite spojiti v enega?"
 
-msgid ""
-"Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy "
-"list and use a single conversation window. You can separate them again by "
-"choosing 'Expand' from the contact's context menu"
-msgstr ""
-"Spajanje teh stikov bo povzro?ilo, da si bodo delili en sam vnos na seznamu "
-"prijateljev in eno samo pogovorno okno. Znova jih lahko lo?ite z izbiro "
-"'Raz?iri' v kontekstnem meniju stika."
+msgid "Merging these contacts will cause them to share a single entry on the buddy list and use a single conversation window. You can separate them again by choosing 'Expand' from the contact's context menu"
+msgstr "Spajanje teh stikov bo povzro?ilo, da si bodo delili en sam vnos na seznamu prijateljev in eno samo pogovorno okno. Znova jih lahko lo?ite z izbiro 'Raz?iri' v kontekstnem meniju stika."
 
 msgid "Please update the necessary fields."
 msgstr "Prosimo, posodobite potrebna polja."
@@ -10539,9 +9501,7 @@ msgstr "Se_znam sob"
 msgid "Room _List"
 msgstr "Se_znam sob"
 
-msgid ""
-"Please enter the appropriate information about the chat you would like to "
-"join.\n"
+msgid "Please enter the appropriate information about the chat you would like to join.\n"
 msgstr "Vnesite ustrezne informacije o pomenku, ki se mu ?elite pridru?iti.\n"
 
 msgid "_Account:"
@@ -10620,10 +9580,8 @@ msgstr "/Orodja/Uti?aj zvoke"
 msgid "/Tools/Mute Sounds"
 msgstr "/Orodja/Uti?aj zvoke"
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni z nobenim ra?unom, ki lahko doda tega prijatelja."
+msgid "You are not currently signed on with an account that can add that buddy."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni z nobenim ra?unom, ki lahko doda tega prijatelja."
 
 #. I don't believe this can happen currently, I think
 #. * everything that calls this function checks for one of the
@@ -10645,7 +9603,7 @@ msgid "/Buddies/View User _Log..."
 msgstr "/Prijatelji/Informacije o _uporabniku ..."
 
 msgid "/Buddies/View User _Log..."
-msgstr "/Prijatelji/Po_ka?i uporabnikov dnevnik ..."
+msgstr "/Prijatelji/Poka?i uporabnikov _dnevnik ..."
 
 msgid "/Buddies/Sh_ow"
 msgstr "/Prijatelji/Poka_?i"
@@ -10695,7 +9653,7 @@ msgid "/Tools/_Certificates"
 msgstr "/Orodja/Opozorila pri_jateljev"
 
 msgid "/Tools/_Certificates"
-msgstr "/Orodja/_Digitalna potrdila"
+msgstr "/Orodja/Di_gitalna potrdila"
 
 msgid "/Tools/Plu_gins"
 msgstr "/Orodja/Vti?ni_ki"
@@ -10723,7 +9681,7 @@ msgid "/_Help"
 
 #. Help
 msgid "/_Help"
-msgstr "/_Pomo?"
+msgstr "/Po_mo?"
 
 msgid "/Help/Online _Help"
 msgstr "/Pomo?/Pomo? _na spletu"
@@ -10850,15 +9808,11 @@ msgid "%d account was disabled because y
 
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
-msgid_plural ""
-"%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
-msgstr[0] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bilo onemogo?enih %d ra?unov."
+msgid_plural "%d accounts were disabled because you signed on from another location:"
+msgstr[0] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bilo onemogo?enih %d ra?unov."
 msgstr[1] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, je bil onemogo?en %d ra?un."
-msgstr[2] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, sta bila onemogo?ena %d ra?una."
-msgstr[3] ""
-"Ker ste se prijavili z druge lokacije, so bili onemogo?eni %d ra?uni."
+msgstr[2] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, sta bila onemogo?ena %d ra?una."
+msgstr[3] "Ker ste se prijavili z druge lokacije, so bili onemogo?eni %d ra?uni."
 
 msgid "<b>Username:</b>"
 msgstr "<b>Uporabni?ko ime:</b>"
@@ -10877,16 +9831,11 @@ msgid ""
 msgid ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
-"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</"
-"b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, "
-"you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
+"You have no accounts enabled. Enable your IM accounts from the <b>Accounts</b> window at <b>Accounts->Manage Accounts</b>. Once you enable accounts, you'll be able to sign on, set your status, and talk to your friends."
 msgstr ""
 "<span weight='bold' size='larger'>Dobrodo?li v %s!</span>\n"
 "\n"
-"Nimate aktiviranih ra?unov. Vklju?ite svoje ra?une za neposredno sporo?anje "
-"(IM) prek okna <b>Ra?uni</b> z ukazom <b>Ra?uni->Upravljaj z ra?uni</b>. Ko "
-"ra?une omogo?ite, se boste lahko prijavili, nastavili svoje stanje in "
-"klepetali s svojimi prijatelji."
+"Nimate aktiviranih ra?unov. Vklju?ite svoje ra?une za neposredno sporo?anje (IM) prek okna <b>Ra?uni</b> z ukazom <b>Ra?uni->Upravljaj z ra?uni</b>. Ko ra?une omogo?ite, se boste lahko prijavili, nastavili svoje stanje in klepetali s svojimi prijatelji."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
@@ -10921,18 +9870,11 @@ msgstr "Ta protokol ne podpira klepetaln
 msgid "This protocol does not support chat rooms."
 msgstr "Ta protokol ne podpira klepetalnic."
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with any protocols that have the ability to "
-"chat."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni na nobenem izmed protokolov, ki podpirajo pomenke."
+msgid "You are not currently signed on with any protocols that have the ability to chat."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni na nobenem izmed protokolov, ki podpirajo pomenke."
 
-msgid ""
-"Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you "
-"would like to add to your buddy list.\n"
-msgstr ""
-"Prosim, vnesite psevdonim in ostale informacije za pomenek, ki ga ?elite "
-"dodati na seznam prijateljev.\n"
+msgid "Please enter an alias, and the appropriate information about the chat you would like to add to your buddy list.\n"
+msgstr "Prosim, vnesite psevdonim in ostale informacije za pomenek, ki ga ?elite dodati na seznam prijateljev.\n"
 
 msgid "A_lias:"
 msgstr "Psev_donim:"
@@ -10940,8 +9882,7 @@ msgstr "Samo_dejno se pridru?i, ko ra?
 msgid "Auto_join when account becomes online."
 msgstr "Samo_dejno se pridru?i, ko ra?un postane povezan."
 
-#, fuzzy
-msgid "_Remain in chat after window is closed."
+msgid "_Hide chat when the window is closed."
 msgstr "_Skrij klepet, ko je okno zaprto."
 
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
@@ -10975,27 +9916,24 @@ msgstr "Stre?niki SSL"
 msgid "SSL Servers"
 msgstr "Stre?niki SSL"
 
+msgid "Network disconnected"
+msgstr "Omre?je nepovezano"
+
 msgid "Unknown command."
 msgstr "Neznan ukaz."
 
 msgid "That buddy is not on the same protocol as this chat."
 msgstr "Tisti prijatelj ne uporablja enakega protokola kot ta pogovor."
 
-msgid ""
-"You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
-msgstr ""
-"Trenutno niste prijavljeni z nobenim ra?unom, ki lahko doda tega prijatelja."
+msgid "You are not currently signed on with an account that can invite that buddy."
+msgstr "Trenutno niste prijavljeni z nobenim ra?unom, ki lahko doda tega prijatelja."
 
 msgid "Invite Buddy Into Chat Room"
 msgstr "Povabi prijatelja v pogovorno sobo"
 
 #. Put our happy label in it.
-msgid ""
-"Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional "
-"invite message."
-msgstr ""
-"Prosim vnesite ime uporabnika, ki ga ?elite povabiti, dodate pa lahko ?e "
-"povabilo."
+msgid "Please enter the name of the user you wish to invite, along with an optional invite message."
+msgstr "Prosim vnesite ime uporabnika, ki ga ?elite povabiti, dodate pa lahko ?e povabilo."
 
 msgid "_Buddy:"
 msgstr "_Prijatelj:"
@@ -11317,12 +10255,11 @@ msgstr "Usodna napaka"
 msgid "Fatal Error"
 msgstr "Usodna napaka"
 
-msgid "bug master"
-msgstr ""
+msgid "developer"
+msgstr "razvijalec"
 
-#, fuzzy
-msgid "artist"
-msgstr "Izvajalec"
+msgid "developer & bug master"
+msgstr "razvijalec in gospodar hro??ev"
 
 #. feel free to not translate this
 msgid "Ka-Hing Cheung"
@@ -11331,8 +10268,7 @@ msgstr "podpora"
 msgid "support"
 msgstr "podpora"
 
-#, fuzzy
-msgid "webmaster"
+msgid "developer & webmaster"
 msgstr "razvijalec in oskrbnik spletne strani"
 
 msgid "Senior Contributor/QA"
@@ -11354,8 +10290,8 @@ msgstr "podpora/QA"
 msgid "support/QA"
 msgstr "podpora/QA"
 
-msgid "XMPP"
-msgstr ""
+msgid "XMPP developer"
+msgstr "Razvijalec XMPP"
 
 msgid "original author"
 msgstr "prvotni avtor"
@@ -11581,28 +10517,9 @@ msgstr "O programu %s"
 msgstr "O programu %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is "
-"capable of connecting to AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, "
-"Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, and "
-"QQ all at once. It is written using GTK+.<BR><BR>You may modify and "
-"redistribute the program under the terms of the GPL (version 2 or later). A "
-"copy of the GPL is contained in the 'COPYING' file distributed with %s. %s "
-"is copyrighted by its contributors. See the 'COPYRIGHT' file for the "
-"complete list of contributors. We provide no warranty for this program."
-"<BR><BR>"
-msgstr ""
-"%s je modularen grafi?en odjemalec za neposredna sporo?ila, ki lahko hkrati "
-"uporablja protokole AIM, MSN, Yahoo!, XMPPr, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, "
-"Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu in "
-"QQ. Napisan je s pomo?jo Gtk+.<BR><BR>Program lahko spreminjate in "
-"raz?irjate pod pogoji licence GPL (razli?ice 2 ali novej?e). Kopija licence "
-"GPL je vklju?ena v datoteko 'COPYING', ki se raz?irja s programom %s. %s je "
-"za??itena znamka svojih avtorjev. Oglejte si datoteko 'COPYRIGHT' za popoln "
-"seznam avtorjev prispevkov. Za program ni na voljo nikakr?na garancija."
-"<BR><BR>"
+msgid "%s is a graphical modular messaging client based on libpurple which is capable of connecting to AIM, MSN, Yahoo!, XMPP, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu, and QQ all at once. It is written using GTK+.<BR><BR>You may modify and redistribute the program under the terms of the GPL (version 2 or later). A copy of the GPL is contained in the 'COPYING' file distributed with %s. %s is copyrighted by its contributors. See the 'COPYRIGHT' file for the complete list of contributors. We provide no warranty for this program.<BR><BR>"
+msgstr "%s je modularen grafi?en odjemalec za neposredna sporo?ila, ki lahko hkrati uporablja protokole AIM, MSN, Yahoo!, XMPPr, ICQ, IRC, SILC, SIP/SIMPLE, Novell GroupWise, Lotus Sametime, Bonjour, Zephyr, MySpaceIM, Gadu-Gadu in QQ. Napisan je s pomo?jo Gtk+.<BR><BR>Program lahko spreminjate in raz?irjate pod pogoji licence GPL (razli?ice 2 ali novej?e). Kopija licence GPL je vklju?ena v datoteko 'COPYING', ki se raz?irja s programom %s. %s je za??itena znamka svojih avtorjev. Oglejte si datoteko 'COPYRIGHT' za popoln seznam avtorjev prispevkov. Za program ni na voljo nikakr?na garancija.<BR><BR>"
 
-#, c-format
 msgid "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin on irc.freenode.net<BR><BR>"
 msgstr "<FONT SIZE=\"4\">IRC:</FONT> #pidgin na irc.freenode.net<BR><BR>"
 
@@ -11618,6 +10535,9 @@ msgstr "Upokojeni nori pisci obli?ev"
 msgid "Retired Crazy Patch Writers"
 msgstr "Upokojeni nori pisci obli?ev"
 
+msgid "Artists"
+msgstr "Oblikovalci"
+
 msgid "Current Translators"
 msgstr "Trenutni prevajalci"
 
@@ -11636,12 +10556,8 @@ msgstr "Informacije o uporabniku"
 msgid "Get User Info"
 msgstr "Informacije o uporabniku"
 
-msgid ""
-"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
-"to view."
-msgstr ""
-"Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, o kateri si ?elite ogledati "
-"podatke."
+msgid "Please enter the username or alias of the person whose info you would like to view."
+msgstr "Vnesite uporabni?ko ime ali psevdonim osebe, o kateri si ?elite ogledati podatke."
 
 msgid "View User Log"
 msgstr "Prika?i uporabni?ki dnevnik"
@@ -11666,24 +10582,12 @@ msgstr "Vnesite psevdonim za ta pomenek.
 msgstr "Vnesite psevdonim za ta pomenek."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from "
-"your buddy list. Do you want to continue?"
-msgid_plural ""
-"You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from "
-"your buddy list. Do you want to continue?"
-msgstr[0] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugih "
-"prijateljev. Ali ?elite nadaljevati?"
-msgstr[1] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugega "
-"prijatelja. Ali ?elite nadaljevati?"
-msgstr[2] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druga "
-"prijatelja. Ali ?elite nadaljevati?"
-msgstr[3] ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druge "
-"prijatelje. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddy from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid_plural "You are about to remove the contact containing %s and %d other buddies from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr[0] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugih prijateljev. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgstr[1] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d drugega prijatelja. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgstr[2] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druga prijatelja. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgstr[3] "S seznama prijateljev boste odstranili stik, ki vsebuje %s in %d druge prijatelje. Ali ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Contact"
 msgstr "Odstrani stik"
@@ -11692,9 +10596,7 @@ msgstr "_Odstrani stik"
 msgstr "_Odstrani stik"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you "
-"want to continue?"
+msgid "You are about to merge the group called %s into the group called %s. Do you want to continue?"
 msgstr "Skupino %s boste spojili v skupino %s. Ali ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "Merge Groups"
@@ -11704,11 +10606,8 @@ msgstr "_Spoji skupine"
 msgstr "_Spoji skupine"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the group %s and all its members from your buddy "
-"list. Do you want to continue?"
-msgstr ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili skupino %s. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the group %s and all its members from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr "S seznama prijateljev boste odstranili skupino %s. Ali ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Group"
 msgstr "Odstrani skupino"
@@ -11717,8 +10616,7 @@ msgstr "_Odstrani skupino"
 msgstr "_Odstrani skupino"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgid "You are about to remove %s from your buddy list. Do you want to continue?"
 msgstr "Odstranili boste %s s seznama prijateljev. Ali ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Buddy"
@@ -11728,11 +10626,8 @@ msgstr "_Odstrani prijatelja"
 msgstr "_Odstrani prijatelja"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to "
-"continue?"
-msgstr ""
-"S seznama prijateljev boste odstranili pomenek %s. Ali ?elite nadaljevati?"
+msgid "You are about to remove the chat %s from your buddy list. Do you want to continue?"
+msgstr "S seznama prijateljev boste odstranili pomenek %s. Ali ?elite nadaljevati?"
 
 msgid "Remove Chat"
 msgstr "Odstrani pomenek"
@@ -11854,13 +10749,11 @@ msgstr "Barva za risanje povezav."
 msgid "Color to draw hyperlinks."
 msgstr "Barva za risanje povezav."
 
-#, fuzzy
 msgid "Hyperlink visited color"
-msgstr "Barva povezave"
+msgstr "Barva obiskane povezave"
 
-#, fuzzy
 msgid "Color to draw hyperlinks after it has been visited (or activated)."
-msgstr "Barva za risanje povezav, ko je nad njimi mi?ka."
+msgstr "Barva za risanje ?e obiskanih ali aktiviranih povezav."
 
 msgid "Hyperlink prelight color"
 msgstr "Barva presvetljene povezave"
@@ -11884,8 +10777,7 @@ msgid "Color to draw the name of a messa
 msgstr "Ime barve \"Pozor\""
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
-msgstr ""
-"Barva za izris imena sporo?ila, ki ste ga prejeli in ki vsebuje va?e ime."
+msgstr "Barva za izris imena sporo?ila, ki ste ga prejeli in ki vsebuje va?e ime."
 
 msgid "Action Message Name Color"
 msgstr "Ime barve sporo?ila dejanja"
@@ -11964,11 +10856,9 @@ msgstr "Shrani sliko"
 msgid "Save Image"
 msgstr "Shrani sliko"
 
-#, c-format
 msgid "_Save Image..."
 msgstr "_Shrani sliko ..."
 
-#, c-format
 msgid "_Add Custom Smiley..."
 msgstr "_Dodai smej?ka po meri ..."
 
@@ -11987,9 +10877,7 @@ msgstr "_Opis"
 msgid "_Description"
 msgstr "_Opis"
 
-msgid ""
-"Please enter the URL and description of the link that you want to insert. "
-"The description is optional."
+msgid "Please enter the URL and description of the link that you want to insert. The description is optional."
 msgstr "Vnesite URL in opis povezave, ki jo ?elite vstaviti. Opis ni obvezen."
 
 msgid "Please enter the URL of the link that you want to insert."
@@ -12013,8 +10901,7 @@ msgstr ""
 "This smiley is disabled because a custom smiley exists for this shortcut:\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Ta smej?ek je onemogo?en, ker za to kombinacijo tipk obstaja smej?ek po "
-"meri:\n"
+"Ta smej?ek je onemogo?en, ker za to kombinacijo tipk obstaja smej?ek po meri:\n"
 " %s"
 
 msgid "Smile!"
@@ -12123,28 +11010,16 @@ msgstr "Preveri dovoljenja in poskusi zn
 msgstr "Preveri dovoljenja in poskusi znova."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with "
-"%s which started at %s?"
-msgstr ""
-"Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati dnevnik klepeta z %s, ki se je "
-"pri?el ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation with %s which started at %s?"
+msgstr "Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati dnevnik klepeta z %s, ki se je pri?el ob %s?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %"
-"s which started at %s?"
-msgstr ""
-"Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati dnevnik klepeta v %s, ki se je "
-"pri?el ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the log of the conversation in %s which started at %s?"
+msgstr "Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati dnevnik klepeta v %s, ki se je pri?el ob %s?"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %"
-"s?"
-msgstr ""
-"Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati sistemski dnevnik, ki se je "
-"pri?el ob %s?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %s?"
+msgstr "Ste prepri?ani, da ?elite povsem izbrisati sistemski dnevnik, ki se je pri?el ob %s?"
 
 msgid "Delete Log?"
 msgstr "?elite izbrisati dnevnik?"
@@ -12226,7 +11101,7 @@ msgstr ""
 "           Brez tega bo omogo?en le prvi ra?un).\n"
 " -v, --version    izpi?i trenutno razli?ico in zapri program\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
 "This is a bug in the software and has happened through\n"
@@ -12240,6 +11115,11 @@ msgid ""
 "and post the backtrace from the core file. If you do not know\n"
 "how to get the backtrace, please read the instructions at\n"
 "%swiki/GetABacktrace\n"
+"\n"
+"If you need further assistance, please IM either SeanEgn or \n"
+"LSchiere (via AIM). Contact information for Sean and Luke \n"
+"on other protocols is at\n"
+"%swiki/DeveloperPages\n"
 msgstr ""
 "Program %s %s se je sesul in pri tem shranil pomnilni?ki izmet.\n"
 "Gre za hro??a v programski opremi in za to niste krivi sami.\n"
@@ -12296,11 +11176,8 @@ msgstr "Napaka pri zagonu \"%s\": %s"
 msgid "Error launching \"%s\": %s"
 msgstr "Napaka pri zagonu \"%s\": %s"
 
-msgid ""
-"The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
-msgstr ""
-"Va?ega brskalnika ni bilo mogo?e zagnati, ker ste v nastavitvah izbrali "
-"poljuben brskalnik, a niste nastavili ukaza."
+msgid "The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set."
+msgstr "Va?ega brskalnika ni bilo mogo?e zagnati, ker ste v nastavitvah izbrali poljuben brskalnik, a niste nastavili ukaza."
 
 msgid "The following plugins will be unloaded."
 msgstr "Odlo?eni bodo naslednji vti?niki."
@@ -12314,12 +11191,8 @@ msgstr "Vti?nika ni mogo?e odlo?iti"
 msgid "Could not unload plugin"
 msgstr "Vti?nika ni mogo?e odlo?iti"
 
-msgid ""
-"The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next "
-"startup."
-msgstr ""
-"Vti?nika zdaj ni mogo?e odlo?iti, vendar bo ob naslednjem zagonu programa "
-"onemogo?en."
+msgid "The plugin could not be unloaded now, but will be disabled at the next startup."
+msgstr "Vti?nika zdaj ni mogo?e odlo?iti, vendar bo ob naslednjem zagonu programa onemogo?en."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -12426,12 +11299,8 @@ msgstr "Namesti temo"
 msgid "Install Theme"
 msgstr "Namesti temo"
 
-msgid ""
-"Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New "
-"themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
-msgstr ""
-"S spodnjega seznama izberite vrsto sme?kov, ki jih ?elite uporabljati. Nove "
-"teme lahko namestite, ?e jih povle?ete in spustite na seznam."
+msgid "Select a smiley theme that you would like to use from the list below. New themes can be installed by dragging and dropping them onto the theme list."
+msgstr "S spodnjega seznama izberite vrsto sme?kov, ki jih ?elite uporabljati. Nove teme lahko namestite, ?e jih povle?ete in spustite na seznam."
 
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
@@ -12539,12 +11408,8 @@ msgstr "Privzeto oblikovanje"
 msgid "Default Formatting"
 msgstr "Privzeto oblikovanje"
 
-msgid ""
-"This is how your outgoing message text will appear when you use protocols "
-"that support formatting."
-msgstr ""
-"Tako bo izgledalo besedilo va?ega odhodnega sporo?ila, ?e uporabljate "
-"protokole, ki podpirajo oblikovanje."
+msgid "This is how your outgoing message text will appear when you use protocols that support formatting."
+msgstr "Tako bo izgledalo besedilo va?ega odhodnega sporo?ila, ?e uporabljate protokole, ki podpirajo oblikovanje."
 
 msgid "Cannot start proxy configuration program."
 msgstr "Konfiguracijskega programa za posredovalni stre?nik ni mogo?e zagnati."
@@ -12583,8 +11448,7 @@ msgid "<b>Proxy configuration program wa
 msgstr "Posredovalni stre?nik in brskalnik"
 
 msgid "<b>Proxy configuration program was not found.</b>"
-msgstr ""
-"<b>Konfiguracijskega programa posredovalnega stre?nika ni mogo?e najti.</b>"
+msgstr "<b>Konfiguracijskega programa posredovalnega stre?nika ni mogo?e najti.</b>"
 
 msgid "<b>Browser configuration program was not found.</b>"
 msgstr "<b>Konfiguracijskega programa brskalnika ni mogo?e najti.</b>"
@@ -12688,27 +11552,21 @@ msgstr "Izbira zvoka"
 msgid "Sound Selection"
 msgstr "Izbira zvoka"
 
-#, c-format
 msgid "Quietest"
 msgstr "najti?je"
 
-#, c-format
 msgid "Quieter"
 msgstr "ti?je"
 
-#, c-format
 msgid "Quiet"
 msgstr "tiho"
 
-#, c-format
 msgid "Loud"
 msgstr "glasno"
 
-#, c-format
 msgid "Louder"
 msgstr "glasneje"
 
-#, c-format
 msgid "Loudest"
 msgstr "najglasneje"
 
@@ -12832,8 +11690,7 @@ msgid "Please enter the name of the user
 msgstr "Vpi?ite uporabnika, ki mu ?eli? dovoliti, da stopi v stik z vami."
 
 msgid "Please enter the name of the user you wish to be able to contact you."
-msgstr ""
-"Prosim vnesite ime uporabnika, ki mu ?elite omogo?iti, da stopi v stik z vami"
+msgstr "Prosim vnesite ime uporabnika, ki mu ?elite omogo?iti, da stopi v stik z vami"
 
 msgid "_Permit"
 msgstr "_Dovoli"
@@ -12932,12 +11789,8 @@ msgstr "Podvojena tipka za bli?njico"
 msgid "Duplicate Shortcut"
 msgstr "Podvojena tipka za bli?njico"
 
-msgid ""
-"A custom smiley for the selected shortcut already exists. Please specify a "
-"different shortcut."
-msgstr ""
-"Smej?ek po meri za izbrano kombinacijo tipk ?e obstaja. Navedite druge tipke "
-"za bli?njico."
+msgid "A custom smiley for the selected shortcut already exists. Please specify a different shortcut."
+msgstr "Smej?ek po meri za izbrano kombinacijo tipk ?e obstaja. Navedite druge tipke za bli?njico."
 
 msgid "Please select an image for the smiley."
 msgstr "Izberite sliko smej?ka."
@@ -12961,13 +11814,11 @@ msgstr "Upravitelj smej?kov po meri"
 msgid "Custom Smiley Manager"
 msgstr "Upravitelj smej?kov po meri"
 
-#, fuzzy
 msgid "Click to change your buddyicon for this account."
-msgstr "Za ta ra?un uporabi to _ikono prijatelja:"
+msgstr "Kliknite, ?e ?elite za ta ra?un spremeniti ikono prijatelja."
 
-#, fuzzy
 msgid "Click to change your buddyicon for all accounts."
-msgstr "Za ta ra?un uporabi to _ikono prijatelja:"
+msgstr "Kliknite, ?e ?elite spremeniti ikono prijatelja za vse ra?une."
 
 msgid "Waiting for network connection"
 msgstr "?akanje na omre?no povezavo"
@@ -12996,20 +11847,14 @@ msgstr "Ni mogo?e poslati mape %s."
 msgstr "Ni mogo?e poslati mape %s."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within "
-"individually."
+msgid "%s cannot transfer a folder. You will need to send the files within individually."
 msgstr "Mape %s ni mogo?e prenesti. Datoteke boste morali poslati posami?no."
 
 msgid "You have dragged an image"
 msgstr "Povlekli ste sliko"
 
-msgid ""
-"You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or "
-"use it as the buddy icon for this user."
-msgstr ""
-"To sliko lahko po?ljete kot datoteko, jo vklju?ite v to sporo?ilo ali "
-"uporabite kot ikono za tega uporabnika."
+msgid "You can send this image as a file transfer, embed it into this message, or use it as the buddy icon for this user."
+msgstr "To sliko lahko po?ljete kot datoteko, jo vklju?ite v to sporo?ilo ali uporabite kot ikono za tega uporabnika."
 
 msgid "Set as buddy icon"
 msgstr "Nastavi kot ikono prijatelja"
@@ -13023,19 +11868,11 @@ msgstr "Jo ?elite nastaviti za ikono pr
 msgid "Would you like to set it as the buddy icon for this user?"
 msgstr "Jo ?elite nastaviti za ikono prijatelja?"
 
-msgid ""
-"You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for "
-"this user."
-msgstr ""
-"To sliko lahko po?ljete kot datoteko ali uporabite kot ikono za tega "
-"uporabnika."
+msgid "You can send this image as a file transfer, or use it as the buddy icon for this user."
+msgstr "To sliko lahko po?ljete kot datoteko ali uporabite kot ikono za tega uporabnika."
 
-msgid ""
-"You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for "
-"this user"
-msgstr ""
-"To sliko lahko vstavite v to sporo?ilo ali pa jo uporabite kot ikono "
-"prijatelja za tega prijatelja"
+msgid "You can insert this image into this message, or use it as the buddy icon for this user"
+msgstr "To sliko lahko vstavite v to sporo?ilo ali pa jo uporabite kot ikono prijatelja za tega prijatelja"
 
 #. I don't know if we really want to do anything here. Most of the desktop item types are crap like
 #. * "MIME Type" (I have no clue how that would be a desktop item) and "Comment"... nothing we can really
@@ -13045,12 +11882,8 @@ msgstr "Ni mogo?e poslati zaganjalnika"
 msgid "Cannot send launcher"
 msgstr "Ni mogo?e poslati zaganjalnika"
 
-msgid ""
-"You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this "
-"launcher points to instead of this launcher itself."
-msgstr ""
-"Povlekli ste namizni zaganjalnik. Najverjetneje ste ?eleli namesto samega "
-"zaganjalnika poslati tisto, na kar ta zaganjalnik ka?e."
+msgid "You dragged a desktop launcher. Most likely you wanted to send whatever this launcher points to instead of this launcher itself."
+msgstr "Povlekli ste namizni zaganjalnik. Najverjetneje ste ?eleli namesto samega zaganjalnika poslati tisto, na kar ta zaganjalnik ka?e."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -13064,8 +11897,7 @@ msgid "The file '%s' is too large for %s
 
 #, c-format
 msgid "The file '%s' is too large for %s. Please try a smaller image.\n"
-msgstr ""
-"Datoteka '%s' je prevelika za %s. Prosimo, poskusite z manj?o sliko.\n"
+msgstr "Datoteka '%s' je prevelika za %s. Prosimo, poskusite z manj?o sliko.\n"
 
 msgid "Icon Error"
 msgstr "Napaka ikone"
@@ -13078,10 +11910,8 @@ msgstr "Datoteke '%s' ni mogo?e odpreti
 msgstr "Datoteke '%s' ni mogo?e odpreti: %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
-msgstr ""
-"Sliko '%s' ni mogo?e nalo?iti: razlog ni znan, najbr? je datoteka okvarjena"
+msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
+msgstr "Sliko '%s' ni mogo?e nalo?iti: razlog ni znan, najbr? je datoteka okvarjena"
 
 msgid "Save File"
 msgstr "Shrani datoteko"
@@ -13101,14 +11931,9 @@ msgstr "Povab_i"
 msgid "_Invite"
 msgstr "Povab_i"
 
-#, fuzzy
-msgid "_Modify..."
+msgid "_Modify"
 msgstr "_Spremeni"
 
-#, fuzzy
-msgid "_Add..."
-msgstr "_Dodaj"
-
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Odpri po?to"
 
@@ -13130,13 +11955,6 @@ msgstr "brez"
 msgid "none"
 msgstr "brez"
 
-#, fuzzy
-msgid "Small"
-msgstr "E-po?ta"
-
-msgid "Smaller versions of the default smilies"
-msgstr ""
-
 msgid "Response Probability:"
 msgstr "Verjetnost odgovora:"
 
@@ -13195,12 +12013,8 @@ msgstr "Vrednosti to?k, ko ..."
 msgid "Point values to use when..."
 msgstr "Vrednosti to?k, ko ..."
 
-msgid ""
-"The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority "
-"in the contact.\n"
-msgstr ""
-"Prijatelj z <i>najve?jim rezultatom</i> je tisti, ki bo imel prioriteto pri "
-"stiku.\n"
+msgid "The buddy with the <i>largest score</i> is the buddy who will have priority in the contact.\n"
+msgstr "Prijatelj z <i>najve?jim rezultatom</i> je tisti, ki bo imel prioriteto pri stiku.\n"
 
 msgid "Use last buddy when scores are equal"
 msgstr "Uporabi zadnjega prijatelja, ko so rezultati poravnani"
@@ -13220,18 +12034,12 @@ msgstr "Prednost stika"
 #. *< name
 #. *< version
 #. *< summary
-msgid ""
-"Allows for controlling the values associated with different buddy states."
-msgstr ""
-"Omogo?a nastavljanje vrednosti, povezanih z razli?nimi stanji prijateljev."
+msgid "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
+msgstr "Omogo?a nastavljanje vrednosti, povezanih z razli?nimi stanji prijateljev."
 
 #. *< description
-msgid ""
-"Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies "
-"in contact priority computations."
-msgstr ""
-"Omogo?a nastavljanje vrednosti to?k pri ra?unanju prednosti stikov za stanja "
-"prijateljev nedejaven/odsoten/ni na zvezi."
+msgid "Allows for changing the point values of idle/away/offline states for buddies in contact priority computations."
+msgstr "Omogo?a nastavljanje vrednosti to?k pri ra?unanju prednosti stikov za stanja prijateljev nedejaven/odsoten/ni na zvezi."
 
 msgid "Conversation Colors"
 msgstr "Barve pogovora"
@@ -13274,12 +12082,8 @@ msgstr "Postavitev pomenkov"
 msgstr "Postavitev pomenkov"
 
 #. Translators: "New conversations" should match the text in the preferences dialog and "By conversation count" should be the same text used above
-msgid ""
-"Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By "
-"conversation count\"."
-msgstr ""
-"Opomba: Nastavitev za \"Nove pomenke\" mora biti nastavljena na \"Po ?tevilu "
-"pomenkov\"."
+msgid "Note: The preference for \"New conversations\" must be set to \"By conversation count\"."
+msgstr "Opomba: Nastavitev za \"Nove pomenke\" mora biti nastavljena na \"Po ?tevilu pomenkov\"."
 
 msgid "Number of conversations per window"
 msgstr "?tevilo pomenkov v oknu"
@@ -13303,12 +12107,8 @@ msgstr "Dodatne mo?nosti postavitve pom
 
 #. *< summary
 #. * description
-msgid ""
-"Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs "
-"and Chats"
-msgstr ""
-"Omeji ?tevilo pomenkov po oknih z mo?nostjo lo?itve oken za klepet in "
-"zasebni pomenek"
+msgid "Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs and Chats"
+msgstr "Omeji ?tevilo pomenkov po oknih z mo?nostjo lo?itve oken za klepet in zasebni pomenek"
 
 #. Configuration frame
 msgid "Mouse Gestures Configuration"
@@ -13341,14 +12141,12 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle "
-"mouse button to perform certain actions:\n"
+"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
 " o Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
 " o Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
 " o Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
 msgstr ""
-"Omogo?a podporo za geste mi?ke v pogovornih oknih. Povlecite s srednjo "
-"mi?kino tipko, da storite naslednje:\n"
+"Omogo?a podporo za geste mi?ke v pogovornih oknih. Povlecite s srednjo mi?kino tipko, da storite naslednje:\n"
 " o Povlecite navzdol in zatem desno, da kon?ate pogovor.\n"
 " o Povlecite navzgor in zatem levo, da se vrnete k prej?njemu pogovoru.\n"
 " Povlecite navzgor in zatem desno, da se premaknete k naslednjemu pogovoru."
@@ -13372,12 +12170,8 @@ msgstr "Izberi prijatelja"
 msgstr "Izberi prijatelja"
 
 #. Add the label.
-msgid ""
-"Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new "
-"person."
-msgstr ""
-"Izberite osebo iz va?ega adresarja, ki ji ?elite dodati tega prijatelja, ali "
-"ustvarite novo osebo."
+msgid "Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new person."
+msgstr "Izberite osebo iz va?ega adresarja, ki ji ?elite dodati tega prijatelja, ali ustvarite novo osebo."
 
 #. Add the expander
 msgid "User _details"
@@ -13498,8 +12292,7 @@ msgid "Adds a small box to the buddy lis
 msgstr "Preveri morebitno novoprispelo po?to."
 
 msgid "Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail."
-msgstr ""
-"Doda majhno ?katlo na seznam prijateljev, ki prikazuje, ali imate novo po?to."
+msgstr "Doda majhno ?katlo na seznam prijateljev, ki prikazuje, ali imate novo po?to."
 
 msgid "Markerline"
 msgstr "Ozna?evalna ?rta"
@@ -13519,12 +12312,8 @@ msgstr "_pogovornih oknih"
 msgid "C_hat windows"
 msgstr "_pogovornih oknih"
 
-msgid ""
-"A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to "
-"accept."
-msgstr ""
-"Zahtevana je seja glasbenega sporo?anja. Prosimo, kliknite ikono MM za "
-"sprejem."
+msgid "A music messaging session has been requested. Please click the MM icon to accept."
+msgstr "Zahtevana je seja glasbenega sporo?anja. Prosimo, kliknite ikono MM za sprejem."
 
 msgid "Music messaging session confirmed."
 msgstr "Seja glasbenega sporo?anja potrjena."
@@ -13563,12 +12352,8 @@ msgstr "Vti?nik za glasbeno sporo?anje
 msgstr "Vti?nik za glasbeno sporo?anje - za skupinsko skladanje."
 
 #. * summary
-msgid ""
-"The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
-"on a piece of music by editting a common score in real-time."
-msgstr ""
-"Vti?nik za glasbeno sporo?anje omogo?a ve? uporabnikom hkratno sodelovanju "
-"pri glasbenem ustvarjanju kompozicije v resni?nem ?asu."
+msgid "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work on a piece of music by editting a common score in real-time."
+msgstr "Vti?nik za glasbeno sporo?anje omogo?a ve? uporabnikom hkratno sodelovanju pri glasbenem ustvarjanju kompozicije v resni?nem ?asu."
 
 #. ---------- "Notify For" ----------
 msgid "Notify For"
@@ -13600,9 +12385,8 @@ msgstr "V upravljalniku oken nastavi nam
 msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
 msgstr "V upravljalniku oken nastavi namig \"N_UJNO\""
 
-#, fuzzy
 msgid "_Flash window"
-msgstr "_pogovornih oknih"
+msgstr "_Utripaj okno"
 
 #. Raise window method button
 msgid "R_aise conversation window"
@@ -13695,9 +12479,8 @@ msgstr "Barva povezave"
 msgid "Hyperlink Color"
 msgstr "Barva povezave"
 
-#, fuzzy
 msgid "Visited Hyperlink Color"
-msgstr "Barva povezave"
+msgstr "Barva obiskane povezave"
 
 msgid "Highlighted Message Name Color"
 msgstr "Ime barve poudarjenih sporo?il"
@@ -13717,7 +12500,6 @@ msgstr "Nastavite barvo"
 msgid "Select Color"
 msgstr "Nastavite barvo"
 
-#, c-format
 msgid "Select Interface Font"
 msgstr "Nastavite pisavo vmesnika"
 
@@ -13782,29 +12564,20 @@ msgstr "Omogo?a neposreden vnos v proto
 msgid "Lets you send raw input to text-based protocols."
 msgstr "Omogo?a neposreden vnos v protokole."
 
-msgid ""
-"Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit "
-"'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
-msgstr ""
-"Omogo?a po?iljanje golih ukazov za protokole, ki temeljijo na besedilu "
-"(XMPP, MSN, IRC, TOC). Pritisnite 'Enter' za po?iljanje in opazujte "
-"razhro??evalno okno."
+msgid "Lets you send raw input to text-based protocols (XMPP, MSN, IRC, TOC). Hit 'Enter' in the entry box to send. Watch the debug window."
+msgstr "Omogo?a po?iljanje golih ukazov za protokole, ki temeljijo na besedilu (XMPP, MSN, IRC, TOC). Pritisnite 'Enter' za po?iljanje in opazujte razhro??evalno okno."
 
 #, c-format
-msgid "You can upgrade to %s %s today."
-msgstr ""
+msgid "You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
+msgstr "Uporabljate %s razli?ice %s. Najnovej?a dosegljiva razli?ica je %s. Prenesete jo lahko z naslova <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
 
+#, c-format
+msgid "<b>ChangeLog:</b><br>%s"
+msgstr "<b>Dnevnik sprememb:</b><br>%s"
+
 msgid "New Version Available"
 msgstr "Na voljo je nova razli?ica."
 
-#, fuzzy
-msgid "Later"
-msgstr "Datum"
-
-#, fuzzy
-msgid "Download Now"
-msgstr "Prenesi %s: %s"
-
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -13821,12 +12594,8 @@ msgstr "Preverjaj, ali je na voljo nova 
 msgstr "Preverjaj, ali je na voljo nova razli?ica."
 
 #. * description
-msgid ""
-"Checks periodically for new releases and notifies the user with the "
-"ChangeLog."
-msgstr ""
-"Preverja, ali je na voljo nova razli?ica in uporabika seznanja z dnevnikom "
-"sprememb."
+msgid "Checks periodically for new releases and notifies the user with the ChangeLog."
+msgstr "Preverja, ali je na voljo nova razli?ica in uporabika seznanja z dnevnikom sprememb."
 
 #. *< major version
 #. *< minor version
@@ -13845,12 +12614,8 @@ msgstr "Gumb Po?lji okna pogovora"
 msgstr "Gumb Po?lji okna pogovora"
 
 #. *< summary
-msgid ""
-"Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended "
-"for when no physical keyboard is present."
-msgstr ""
-"Doda gumb Po?lji v vnosno obmo?je pogovornega okna. Namenjeno za primere, ko "
-"fizi?na tipkovnica ni prisotna."
+msgid "Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended for when no physical keyboard is present."
+msgstr "Doda gumb Po?lji v vnosno obmo?je pogovornega okna. Namenjeno za primere, ko fizi?na tipkovnica ni prisotna."
 
 msgid "Duplicate Correction"
 msgstr "Popravek dvojnikov"
@@ -13884,8 +12649,7 @@ msgid "_Exact case match (uncheck for au
 
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
-msgstr ""
-"_Natanko ujemanje velikih in malih ?rk (ne ozna?i za samodejno ravnanje)"
+msgstr "_Natanko ujemanje velikih in malih ?rk (ne ozna?i za samodejno ravnanje)"
 
 msgid "Only replace _whole words"
 msgstr "Zamenjaj le _cele besede"
@@ -13900,8 +12664,7 @@ msgid "Replaces text in outgoing message
 msgstr "Zamenjava besedila"
 
 msgid "Replaces text in outgoing messages according to user-defined rules."
-msgstr ""
-"Zamenja besedilo v odhodnih sporo?ilih po uporabni?ko dolo?enih pravilih."
+msgstr "Zamenja besedilo v odhodnih sporo?ilih po uporabni?ko dolo?enih pravilih."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -13944,7 +12707,6 @@ msgstr "Mo?nosti zapisa ?asovnega ?ig
 msgid "Timestamp Format Options"
 msgstr "Mo?nosti zapisa ?asovnega ?iga"
 
-#, c-format
 msgid "_Force 24-hour time format"
 msgstr "_Vsili 24-urni ?asovni zapis"
 
@@ -13979,12 +12741,8 @@ msgstr "Prilagodi oblike ?asovnega ?ig
 msgstr "Prilagodi oblike ?asovnega ?iga sporo?il po meri."
 
 #. * description
-msgid ""
-"This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
-"timestamp formats."
-msgstr ""
-"Ta vti?nik omogo?a uporabniku prilagajati zapis ?asovnega ?iga pogovorov in "
-"dnevni?kih sporo?il."
+msgid "This plugin allows the user to customize conversation and logging message timestamp formats."
+msgstr "Ta vti?nik omogo?a uporabniku prilagajati zapis ?asovnega ?iga pogovorov in dnevni?kih sporo?il."
 
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Neprosojnost:"
@@ -14032,13 +12790,11 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and "
-"the buddy list.\n"
+"This plugin enables variable alpha transparency on conversation windows and the buddy list.\n"
 "\n"
 "* Note: This plugin requires Win2000 or greater."
 msgstr ""
-"Ta vti?nik omogo?i poljubno nastavitev prosojnosti pogovornih oken in "
-"seznama prijateljev.\n"
+"Ta vti?nik omogo?i poljubno nastavitev prosojnosti pogovornih oken in seznama prijateljev.\n"
 "\n"
 "* Pozor: Ta vti?nik zahteva Win2000 ali novej?e."
 
@@ -14073,11 +12829,8 @@ msgstr "Nastavitve, specifi?ne za %s v 
 msgid "Options specific to Pidgin for Windows."
 msgstr "Nastavitve, specifi?ne za %s v okolju Windows."
 
-msgid ""
-"Provides options specific to Pidgin for Windows , such as buddy list docking."
-msgstr ""
-"Ponuja nastavitve, specifi?ne za %s v okolju Windows, kot je sidranje "
-"seznama prijateljev."
+msgid "Provides options specific to Pidgin for Windows , such as buddy list docking."
+msgstr "Ponuja nastavitve, specifi?ne za %s v okolju Windows, kot je sidranje seznama prijateljev."
 
 msgid "<font color='#777777'>Logged out.</font>"
 msgstr "<font color='#777777'>Odjavljeni.</font>"
@@ -14114,360 +12867,120 @@ msgid "This plugin is useful for debbugi
 
 #. * description
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
-msgstr ""
-"Ta vti?nik je uporaben za razhro??evanje stre?nikov ali odjemalcev XMPP."
+msgstr "Ta vti?nik je uporaben za razhro??evanje stre?nikov ali odjemalcev XMPP."
 
-#~ msgid "Primary Information"
-#~ msgstr "Osnovni podatki"
-
-#~ msgid "Blood Type"
-#~ msgstr "Krvna skupina"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Update information"
-#~ msgstr "Posodobi moje podatke"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Successed:"
-#~ msgstr "Hitrost:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image "
-#~ "from %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastaviti posku?ate obraz po meri, kar zaenkrat ?e ni podprto. Prosimo, "
-#~ "izberite sliko iz %s."
-
-#~ msgid "Invalid QQ Face"
-#~ msgstr "Neveljaven obraz QQ"
-
-#~ msgid "You rejected %d's request"
-#~ msgstr "Zahtevo uporabnika %d ste zavrnili."
-
-#~ msgid "Reject request"
-#~ msgstr "Zavrni zahtevo"
-
-#~ msgid "Add buddy with auth request failed"
-#~ msgstr "Zahteva po dodajanju prijatelja s pooblastilom ni uspela"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add into %d's buddy list"
-#~ msgstr "Seznama prijateljev ni mogo?e nalo?iti"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "QQ Number Error"
-#~ msgstr "?tevilka QQ"
-
-#~ msgid "Group Description"
-#~ msgstr "Opis skupine"
-
-#~ msgid "Auth"
-#~ msgstr "Pooblasti"
-
-#~ msgid "Approve"
-#~ msgstr "Odobri"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Successed to join Qun %d, operated by admin %d"
-#~ msgstr "Va?o zahtevo za pridru?itev skupini %d je zavrnil administrator %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[%d] removed from Qun \"%d\""
-#~ msgstr "Zapustili ste [%d] skupino \"%d\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[%d] added to Qun \"%d\""
-#~ msgstr "Dodani ste [%d] bili v skupino \"%d\""
-
-#~ msgid "I am a member"
-#~ msgstr "Sem ?lan(ica)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am requesting"
-#~ msgstr "Napa?na zahteva"
-
-#~ msgid "I am the admin"
-#~ msgstr "Jaz sem skrbnik"
-
-#~ msgid "Unknown status"
-#~ msgstr "Neznano stanje"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Remove from Qun"
-#~ msgstr "Odstrani skupino"
-
-#~ msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
-#~ msgstr "Vnesli ste ID skupine zunaj veljavnega obsega"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
-#~ msgstr "Ste prepri?ani, da ?elite zapustiti ta Qun?"
-
-#~ msgid "Do you want to approve the request?"
-#~ msgstr "?elite odobriti zahtevo?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change Qun member"
-#~ msgstr "Telefonska ?t."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change Qun information"
-#~ msgstr "Informacije o kanalu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr "%s (%s)"
-
-#~ msgid "System Message"
-#~ msgstr "Sistemsko sporo?ilo"
-
-#~ msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>IP zadnje prijave:</b> %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
-#~ msgstr "<b>?as zadnje prijave</b>: %s\n"
-
-#~ msgid "Set My Information"
-#~ msgstr "Nastavi moje podatke"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Leave the QQ Qun"
-#~ msgstr "Zapusti ta QQ Qun"
-
-#~ msgid "Block this buddy"
-#~ msgstr "Blokiraj uporabnika"
-
-#~ msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
-#~ msgstr "Neveljavna koda ?etona odziva, "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error password: %s"
-#~ msgstr "Napaka pri spreminjanju gesla"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to connect all servers"
-#~ msgstr "Povezava na stre?nik neuspe?na"
-
-#~ msgid "Connecting server %s, retries %d"
-#~ msgstr "Povezovanje s stre?nikom %s, ponovni poskusi: %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you approve the requestion?"
-#~ msgstr "?elite odobriti zahtevo?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you add the buddy?"
-#~ msgstr "Ali ?elite dodati tega prijatelja?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s added you [%s] to buddy list"
-#~ msgstr "%s vas [%s] je dodal(a) na svoj seznam prijateljev."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "QQ Budy"
-#~ msgstr "Prijatelj"
-
-#~ msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
-#~ msgstr "%s vas [%s] ?eli dodati kot prijatelja"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s is not in buddy list"
-#~ msgstr "%s ni na va?em seznamu prijateljev."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Would you add?"
-#~ msgstr "Ga ?elite dodati?"
-
-#~ msgid "%s"
-#~ msgstr "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "QQ Server Notice"
-#~ msgstr "Vrata stre?nika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Network disconnected"
-#~ msgstr "Oddaljeno odjavljeni"
-
-#~ msgid "developer"
-#~ msgstr "razvijalec"
-
-#~ msgid "XMPP developer"
-#~ msgstr "Razvijalec XMPP"
-
-#~ msgid "Artists"
-#~ msgstr "Oblikovalci"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it "
-#~ "from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Uporabljate %s razli?ice %s. Najnovej?a dosegljiva razli?ica je %s. "
-#~ "Prenesete jo lahko z naslova <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
-
-#~ msgid "<b>ChangeLog:</b><br>%s"
-#~ msgstr "<b>Dnevnik sprememb:</b><br>%s"
-
 #~ msgid "A group with the name already exists."
 #~ msgstr "Skupina s tem imenom ?e obstaja."
-
 #~ msgid "EOF while reading from resolver process"
 #~ msgstr "EOF pri branju iz procesa razlo?evanja"
-
 #~ msgid "Your information has been updated"
 #~ msgstr "Va?i podatki so bili posodobljeni"
-
 #~ msgid "Input your reason:"
 #~ msgstr "Vnesite svoj razlog:"
-
 #~ msgid "You have successfully removed a buddy"
 #~ msgstr "Uspe?no ste odstranili prijatelja"
-
 #~ msgid "You have successfully removed yourself from your friend's buddy list"
 #~ msgstr "Uspe?no ste se odstranili s prijateljevega seznama prijateljev"
-
 #~ msgid "You have added %d to buddy list"
 #~ msgstr "%d ste dodali na svoj seznam prijateljev"
-
 #~ msgid "Invalid QQid"
 #~ msgstr "Neveljaven QQid"
-
 #~ msgid "Please enter external group ID"
 #~ msgstr "Prosimo, vnesite ID zunanje skupine"
-
 #~ msgid "Reason: %s"
 #~ msgstr "Razlog: %s"
-
 #~ msgid "Your request to join group %d has been approved by admin %d"
 #~ msgstr "Va?o zahtevo za pridru?itev skupini %d je odobril administrator %d"
-
 #~ msgid "This group has been added to your buddy list"
 #~ msgstr "Skupina je bila dodana na va? seznam prijateljev."
-
 #~ msgid "I am applying to join"
 #~ msgstr "Prijavljam se za ?lanstvo"
-
 #~ msgid "You have successfully left the group"
 #~ msgstr "Uspe?no ste zapustili skupino"
-
 #~ msgid "QQ Group Auth"
 #~ msgstr "Poobla??anje skupine QQ"
-
 #~ msgid "Your authorization request has been accepted by the QQ server"
 #~ msgstr "Stre?nik QQ je sprejel va?o zahtevo za pooblastitev."
-
 #~ msgid "Enter your reason:"
 #~ msgstr "Vnesite svoj razlog:"
-
+#~ msgid "You have successfully modified Qun member"
+#~ msgstr "Uspe?no ste spremenili ?lana Qun"
+#~ msgid "You have successfully modified Qun information"
+#~ msgstr "Uspe?no ste spremenili podatke Qun"
 #~ msgid " Space"
 #~ msgstr " Prostor"
-
 #~ msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
 #~ msgstr "<b>Ime stre?nika</b>: %s: %d<br>\n"
-
 #~ msgid "Show Login Information"
 #~ msgstr "Poka?i prijavne podatke"
-
 #~ msgid "resend interval(s)"
 #~ msgstr "Interval(i) ponovnega po?iljanja"
-
 #~ msgid "hostname is NULL or port is 0"
 #~ msgstr "ime gostitelja je NULL ali pa so vrata 0"
-
 #~ msgid "Unable to login. Check debug log."
 #~ msgstr "Prijava ni uspela. Preverite zapisnik razhro??evanja."
-
 #~ msgid "Unable to login"
 #~ msgstr "Prijava ni uspela"
-
 #~ msgid "Failed room reply"
 #~ msgstr "Spodleteli odgovor sobe"
-
 #~ msgid "User %s rejected your request"
 #~ msgstr "Uuporabnik %s je zavrnil va?o zahtevo."
-
 #~ msgid "User %s approved your request"
 #~ msgstr "Uporabnik %s je ugodil va?i zahtevi"
-
 #~ msgid "Notice from: %s"
 #~ msgstr "Oznanilo po?ilja: %s"
-
 #~ msgid "Keep the status message when the status is changed"
 #~ msgstr "Ohrani sporo?ilo stanja, ko se stanje spremeni"
-
 #~ msgid "Error setting socket options"
 #~ msgstr "Napaka pri nastavljanju mo?nosti vti?nice"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
 #~ "response"
 #~ msgstr ""
 #~ "Overjanje Windows Live ID: ?etona overovitve v odzivu stre?nika ni mogo?e "
 #~ "najti"
-
 #~ msgid "Windows Live ID authentication Failed"
 #~ msgstr "Overovitev Windows Live ID ni uspela"
-
 #~ msgid "Code [0x%02X]: %s"
 #~ msgstr "Koda [0x%02X]: %s"
-
 #~ msgid "Group Operation Error"
 #~ msgstr "Napaka skupinske operacije"
-
 #~ msgid "Error requesting login token"
 #~ msgstr "Napaka pri zahtevanju prijavnega ?etona"
-
 #~ msgid "TCP Address"
 #~ msgstr "Naslov TCP"
-
 #~ msgid "UDP Address"
 #~ msgstr "Naslov UDP"
-
 #~ msgid "Too evil (sender)"
 #~ msgstr "Preve? zloben (po?iljatelj)"
-
 #~ msgid "Too evil (receiver)"
 #~ msgstr "Preve? zloben (prejemnik)"
-
 #~ msgid "Available Message"
 #~ msgstr "Sporo?ilo o dosegljivosti"
-
 #~ msgid "Away Message"
 #~ msgstr "Sporo?ilo o odsotnosti"
-
 #~ msgid "<i>(retrieving)</i>"
 #~ msgstr "<i>(pridobivanje ...)</i>"
-
 #~ msgid "Display Statistics"
 #~ msgstr "Poka?i statistiko"
-
 #~ msgid "Screen name:"
 #~ msgstr "Zaslonsko ime:"
-
 #~ msgid "Someone says your screen name in chat"
 #~ msgstr "Nekdo omeni va?e pojavno ime v sobi"
-
 #~ msgid "Invalid screen name"
 #~ msgstr "Neveljavno pojavno ime"
-
 #~ msgid "Invalid screen name."
 #~ msgstr "Neveljavno pojavno ime."
-
 #~ msgid "Screen _name:"
 #~ msgstr "Pojavno _ime:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
 #~ "connection. Allow this and continue authentication?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Stre?nik zahteva overovitev z navadnim besedilom preko ne?ifrirane "
 #~ "povezave. Se strinjate s tem in ?elite nadaljevati z overovitvijo?"
-
 #~ msgid "Use GSSAPI (Kerberos v5) for authentication"
 #~ msgstr "Uporabi avtentikacijo GSSAPI (Kerberos v5)"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
@@ -14476,23 +12989,18 @@ msgstr ""
 #~ "%s%s<span weight=\"bold\">Avtor:</span>\t%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Spletna stran:</span>\t\t%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Ime datoteke:</span>\t\t%s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The contact availability plugin (cap) is used to display statistical "
 #~ "information about buddies in a users contact list."
 #~ msgstr ""
 #~ "Vti?nik dosegljivosti stika (cap) se uporablja za prikaz statisti?nih "
 #~ "podatkov o prijateljih v seznamu stikov."
-
 #~ msgid "Screen name sent"
 #~ msgstr "Pojavno ime poslano"
-
 #~ msgid "Screen name"
 #~ msgstr "Pojavno ime"
-
 #~ msgid "_Merge"
 #~ msgstr "_Spoji"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
 #~ "buddy list. You may optionally enter an alias, or nickname, for the "
@@ -14502,71 +13010,51 @@ msgstr ""
 #~ "Prosim, vnesite pojavno ime osebe, ki jo ?elite dodati va?emu seznamu "
 #~ "prijateljev. Vnesete lahko tudi psevdonim ali vzdevek prijatelja. Kjer bo "
 #~ "izvedljivo, bo namesto pojavnega imena prikazan vzdevek.\n"
-
 #~ msgid "A_ccount:"
 #~ msgstr "Ra_?un:"
-
 #~ msgid "Pounce only when my status is not available"
 #~ msgstr "Opozori le tedaj, ko moje stanje ni na voljo"
-
 #~ msgid "There were errors unloading the plugin."
 #~ msgstr "Pri odlaganju vti?nika je pri?lo do napake."
-
 #~ msgid "Couldn't open file"
 #~ msgstr "Ni mogo?e odpreti datoteke"
-
 #~ msgid "Error initializing session"
 #~ msgstr "Napaka pri inicializaciji seje"
-
 #~ msgid "Unable to connect to contact server"
 #~ msgstr "Povezava s stre?nikom stikov ni uspela."
-
 #~ msgid "Current media"
 #~ msgstr "Trenutni medij"
-
 #~ msgid "Unable to connect to OIM server"
 #~ msgstr "Povezava s stre?nikom OIM ni uspela."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Sorry, passwords over %d characters in length (yours is %d) are not "
 #~ "supported by MySpace."
 #~ msgstr ""
 #~ "?al MySpace ne podpira gesel, dalj?ih od %d znakov (va?e jih ima %d)."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please go to http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
 #~ "username and choose a username and try to login again."
 #~ msgstr ""
 #~ "Obi??ite http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
 #~ "username in izberite uporabni?ko ime ter se znova poskusite prijaviti."
-
 #~ msgid "Unable to make SSL connection to server."
 #~ msgstr "Ni se bilo mogo?e povezati na stre?nik preko SSL."
-
 #~ msgid "Invalid chat name specified."
 #~ msgstr "Navedeno je neveljavno ime pomenka."
-
 #~ msgid "Use recent buddies group"
 #~ msgstr "Uporabi nedavno skupino prijateljev"
-
 #~ msgid "Show how long you have been idle"
 #~ msgstr "Prikaz ?asa va?e odsotnosti"
-
 #~ msgid "Cannot find/access ~/.silc directory"
 #~ msgstr "Mape ~/.silc ni mogo?e najti/do nje dostopati."
-
 #~ msgid "%s changed status from %s to %s"
 #~ msgstr "%s je spremenil stanje iz %s v %s"
-
 #~ msgid "%s is now %s"
 #~ msgstr "%s je zdaj %s"
-
 #~ msgid "%s is no longer %s"
 #~ msgstr "%s ni ni? ve? %s"
-
 #~ msgid "<span color=\"red\">%s disconnected: %s</span>"
 #~ msgstr "<span color=\"red\">%s ni ve? povezan: %s</span>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%s\n"
 #~ "\n"
@@ -14577,6 +13065,6 @@ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "%s se ne bo posku?al ponovno prijaviti, dokler ne odpravite napake in "
 #~ "ponovno omogo?ite povezovanje ra?una."
-
 #~ msgid "User has typed something and stopped"
 #~ msgstr "Uporabnik je napisal nekaj in se ustavil."
+


More information about the Commits mailing list