pidgin: 797d899d: Updated Norwegian Nynorsk translation fr...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Thu Dec 18 05:06:16 EST 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 797d899d849bbdba2608b14c339584fe9972b5ba
Ancestor: d73fd567622fca14e397343d4c8ceea42482cd76
Author: markdoliner at pidgin.im
Date: 2008-12-18T09:35:58
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/797d899d849bbdba2608b14c339584fe9972b5ba

Modified files:
    po/ChangeLog po/nn.po

ChangeLog: 

Updated Norwegian Nynorsk translation from Yngve Spjeld Ladro
Closes #7778

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	8431793384e5b5f44936ad48adcdf3b20f838853
+++ po/ChangeLog	6532f6cbf13cbb0b1962cdb5caa7ee7ec506ba53
@@ -8,6 +8,7 @@ version 2.5.3
 	* French translation updated (?ric Boumaour)
 	* German translation updated (Jochen Kemnade, Bj?rn Voigt)
 	* Hungarian translation updated (Gabor Kelemen)
+	* Norwegian Nynorsk translation updated (Yngve Spjeld Landro)
 	* Serbian translation updated (Milo? Popovi?)
 	* Slovenian translation updated (Martin Srebotnjak)
 	* Valencian-Catalan translation added (Toni Hermoso Pulido)
============================================================
--- po/nn.po	5689bc47bed9570f2c4ae5d112b9828f9417dc8a
+++ po/nn.po	0996d7e1b2d98c962082437d207508bd36a55220
@@ -2,8 +2,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-01 15:52-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-18 09:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-18 01:17-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-13 08:12+0100\n"
 "Last-Translator: YS Landro <nynorsk at strilen.net>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgid "%s. Try `%s -h' for more informat
 
 #, c-format
 msgid "%s. Try `%s -h' for more information.\n"
-msgstr "%s. Pr?v `%s -h' for meir informasjon.\n"
+msgstr "%s. Fleire opplysningar f?r du ved ? pr?va `%s -h'. \n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -46,8 +46,8 @@ msgstr ""
 "investigate and complete the migration by hand. Please report this error at "
 "http://developer.pidgin.im"
 msgstr ""
-"%s opplevde feil under migreringa av innstillingane dine fr? %s til %s. "
-"Unders?k naerare og sluttf?r migreringa for hand. Rapporter denne feilen til "
+"%s fann feil under migreringa av innstillingane dine fr? %s til %s. Unders?k "
+"naerare og sluttf?r migreringa for hand. Du kan rapportera denne feilen til "
 "http://developer.pidgin.im"
 
 msgid "Error"
@@ -105,7 +105,7 @@ msgid "Are you sure you want to delete %
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Er du sikker p? at du ?nskjer ? sletta %s?"
+msgstr "Er du sikker p? at du vil sletta %s?"
 
 msgid "Delete Account"
 msgstr "Slett konto"
@@ -118,7 +118,7 @@ msgid "You can enable/disable accounts f
 msgstr "Kontoar"
 
 msgid "You can enable/disable accounts from the following list."
-msgstr "Du kan ta i bruk / sl? av kontoar fr? f?lgjande liste."
+msgstr "Du kan sl? av og p? kontoar fr? den f?lgjande lista."
 
 #. Add button
 msgid "Add"
@@ -126,7 +126,7 @@ msgid "Modify"
 
 #. Modify button
 msgid "Modify"
-msgstr "Endre"
+msgstr "Endra"
 
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s has made %s his or her buddy%s%s"
@@ -184,13 +184,13 @@ msgid "Error adding buddy"
 msgstr "Den valde kontoen er ikkje tilkopla."
 
 msgid "Error adding buddy"
-msgstr "Klarte ikkje ? leggja til venn"
+msgstr "Klarte ikkje ? leggja til vennen"
 
 msgid "Username"
 msgstr "Brukarnamn"
 
 msgid "Alias (optional)"
-msgstr "kallenamn (valfritt)"
+msgstr "Kallenamn (valfritt)"
 
 msgid "Add in group"
 msgstr "Legg til i gruppe"
@@ -202,7 +202,7 @@ msgid "Please enter buddy information."
 msgstr "Legg til venn"
 
 msgid "Please enter buddy information."
-msgstr "Skriv inn venneinformasjonen."
+msgstr "Skriv inn venneopplysningane."
 
 msgid "Chats"
 msgstr "Prat"
@@ -218,13 +218,13 @@ msgid "Auto-join"
 msgstr "Gruppe"
 
 msgid "Auto-join"
-msgstr "Automatisk tilkopling"
+msgstr "Automatisk innmelding"
 
 msgid "Add Chat"
 msgstr "Legg til praterom"
 
 msgid "You can edit more information from the context menu later."
-msgstr "Du kan endra meir informasjon fr? lokalmenyen seinare."
+msgstr "Du kan bruka lokalmenyen til ? endra fleire opplysningar seinare."
 
 msgid "Error adding group"
 msgstr "Klarte ikkje ? leggja til gruppe"
@@ -245,13 +245,13 @@ msgid "Edit"
 msgstr "Oppdater dei n?dvendige felta."
 
 msgid "Edit"
-msgstr "Endre"
+msgstr "Endra"
 
 msgid "Edit Settings"
 msgstr "Endra innstillingar"
 
 msgid "Information"
-msgstr "Informasjon"
+msgstr "Opplysningar"
 
 msgid "Retrieving..."
 msgstr "Hentar..."
@@ -285,10 +285,10 @@ msgid "Removing this contact will also r
 msgstr "Legg inn ein tom tekststreng for ? nullstilla namnet."
 
 msgid "Removing this contact will also remove all the buddies in the contact"
-msgstr "? sletta denne kontakten vil ?g sletta alle vennane til kontakten"
+msgstr "? sletta denne kontakten vil ?g sletta alle vennene til kontakten"
 
 msgid "Removing this group will also remove all the buddies in the group"
-msgstr "? sletta denne gruppa vil ?g sletta alle vennane i gruppa"
+msgstr "? sletta denne gruppa vil ?g sletta alle vennene i gruppa"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
@@ -299,7 +299,7 @@ msgid "Remove"
 msgstr "Stadfest fjerninga"
 
 msgid "Remove"
-msgstr "_Fjern"
+msgstr "Fjern"
 
 #. Buddy List
 msgid "Buddy List"
@@ -309,10 +309,10 @@ msgid "Toggle Tag"
 msgstr "Merka stad"
 
 msgid "Toggle Tag"
-msgstr "Sl? merke av/p?"
+msgstr "Sl? merking av/p?"
 
 msgid "View Log"
-msgstr "Vis l_ogg"
+msgstr "Sj? p? logg"
 
 #. General
 msgid "Nickname"
@@ -348,8 +348,7 @@ msgstr ""
 "Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
 "Unblock."
 msgstr ""
-"Skriv inn brukarnamnet eller kallenamnet til personen du ?nskjer ? (av-)"
-"blokkera."
+"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ?nskjer ? (av-)blokkera."
 
 #. Not multiline
 #. Not masked?
@@ -362,13 +361,13 @@ msgstr ""
 
 msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
 msgstr ""
-"Skriv inn brukarnamnet eller kallenamnet til personen du ?nskjer ? prata med."
+"Skriv inn brukar- eller kallenamnet til personen du ?nskjer ? prata med."
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
 msgid "Join a Chat"
-msgstr "G? inn i eit praterom"
+msgstr "Bli med i eit praterom"
 
 msgid "Please enter the name of the chat you want to join."
 msgstr "Skriv inn namnet p? praterommet du vil bli med i."
@@ -409,7 +408,7 @@ msgid "Offline buddies"
 msgstr "Tomme grupper"
 
 msgid "Offline buddies"
-msgstr "Fr?kopla vennar"
+msgstr "Fr?kopla venner"
 
 msgid "Sort"
 msgstr "Sorter"
@@ -439,7 +438,7 @@ msgid "Type the host name this certifica
 msgstr "F?r opp eit vertsnamn"
 
 msgid "Type the host name this certificate is for."
-msgstr "SKriv inn vertsnamnet dette sertifikatet er for."
+msgstr "Skriv inn vertsnamnet dette sertifikatet er til."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -450,7 +449,7 @@ msgid "Certificate Import Error"
 "Sj? til at fila kan lesast og at ho er i PEM-format.\n"
 
 msgid "Certificate Import Error"
-msgstr "Sertifikatimportfeil"
+msgstr "Feil under sertifikatimporten"
 
 msgid "X.509 certificate import failed"
 msgstr "X.509-sertifikatimporten feila"
@@ -463,11 +462,11 @@ msgstr ""
 "Export to file %s failed.\n"
 "Check that you have write permission to the target path\n"
 msgstr ""
-"Klarte ikkje ? eksportera fila %s.\n"
-"Sj? til at du har skriverettar til m?lbana.\n"
+"Klarte ikkje ? eksportera til fila %s.\n"
+"Sj? til at du har skriverettar til m?lbana \n"
 
 msgid "Certificate Export Error"
-msgstr "Sertifikateksportfeil"
+msgstr "Feil under sertifikateksporten"
 
 msgid "X.509 certificate export failed"
 msgstr "X.509-sertifikateksporten feila"
@@ -496,7 +495,7 @@ msgid "Really delete certificate for %s?
 
 #, c-format
 msgid "Really delete certificate for %s?"
-msgstr "Verkeleg sletta sertifikatet for %s?"
+msgstr "Verkeleg sletta sertifikatet til %s?"
 
 msgid "Confirm certificate delete"
 msgstr "Stadfest sertifikatslettinga"
@@ -509,7 +508,7 @@ msgid "Info"
 msgstr "Vertsnamn"
 
 msgid "Info"
-msgstr "Informasjon"
+msgstr "Opplysningar"
 
 #. Close button
 msgid "Close"
@@ -532,7 +531,7 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
-"Finch vil ikkje pr?va ? kople til kontoen p? nytt f?r feilen er retta og "
+"Finch vil ikkje pr?va ? kopla til kontoen p? nytt f?r feilen er retta og "
 "kontoen er teken i bruk att."
 
 msgid "Re-enable Account"
@@ -549,7 +548,7 @@ msgid "Syntax Error: You typed the wron
 msgstr "Kommandoen finst ikkje."
 
 msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command."
-msgstr "Syntaksfeil: du skreiv ikkje rett tal argument til kommandoen"
+msgstr "Syntaksfeil: du skreiv ikkje rett tal argument til kommandoen."
 
 msgid "Your command failed for an unknown reason."
 msgstr "Kommandoen din feila av ukjend ?rsak."
@@ -561,10 +560,10 @@ msgid "That command doesn't work on this
 msgstr "Den kommandoen verkar berre i lynmeldingar, ikkje i praterom."
 
 msgid "That command doesn't work on this protocol."
-msgstr "Den kommandoen verkar ikkje i denne protokollen."
+msgstr "Den kommandoen verkar ikkje med denne protokollen."
 
 msgid "Message was not sent, because you are not signed on."
-msgstr "Meldinga blei ikkje sendt sia du ikkje er p?logga."
+msgstr "Meldinga blei ikkje sendt d? du ikkje er p?logga."
 
 #, c-format
 msgid "%s (%s -- %s)"
@@ -598,7 +597,7 @@ msgid "Invite message"
 msgstr "Send til"
 
 msgid "Invite message"
-msgstr "Invitasjon"
+msgstr "Invitasjonsmelding"
 
 msgid "Invite"
 msgstr "Inviter"
@@ -608,10 +607,10 @@ msgstr ""
 "along with an optional invite message."
 msgstr ""
 "Skriv inn namnet p? brukaren du ?nskjer ? invitera.\n"
-"Du kan velja om du vil ha med ei velkomstmelding."
+"Du kan velja om du vil ha med ei invitasjonsmelding."
 
 msgid "Conversation"
-msgstr "Prat"
+msgstr "Samtale"
 
 msgid "Clear Scrollback"
 msgstr "T?m skjerm"
@@ -626,13 +625,13 @@ msgid "Enable Logging"
 msgstr "Inviter..."
 
 msgid "Enable Logging"
-msgstr "Bruk logging"
+msgstr "Sl? p? logging"
 
 msgid "Enable Sounds"
-msgstr "Bruk lydar"
+msgstr "Sl? p? lydar"
 
 msgid "<AUTO-REPLY> "
-msgstr "<AUTO-REPLY> "
+msgstr "<AUTO-SVAR> "
 
 #, c-format
 msgid "List of %d user:\n"
@@ -641,7 +640,7 @@ msgid "Supported debug options are: ver
 msgstr[1] "Liste av %d brukarar:\n"
 
 msgid "Supported debug options are: version"
-msgstr "St?tta feils?kingsval er: versjon"
+msgstr "St?tta feils?kingsval er: utg?ve"
 
 msgid "No such command (in this context)."
 msgstr "Kommandoen finst ikkje (i denne samanhengen)."
@@ -669,26 +668,25 @@ msgstr ""
 "say &lt;message&gt;: Send a message normally as if you weren't using a "
 "command."
 msgstr ""
-"say &lt;message&gt;: Sender ei melding p? normal m?te, som om du ikkje nytta "
+"say &lt;melding&gt;: sender ei melding p? normal m?te, som om du ikkje nytta "
 "ein kommando."
 
 msgid "me &lt;action&gt;: Send an IRC style action to a buddy or chat."
 msgstr ""
-"me &lt;action&gt;: Sender ei IRC-type-hending til ein venn eller eit "
+"me &lt;melding&gt;: sender ei IRC-type-hending til ein venn eller eit "
 "praterom."
 
 msgid ""
 "debug &lt;option&gt;: Send various debug information to the current "
 "conversation."
 msgstr ""
-"debug &lt;val&gt;: Send forskjellig feils?kingsinformasjon til samtala du er "
-"i."
+"debug &lt;val&gt;: send ulike feils?kingsopplysningar til samtala du er i."
 
 msgid "clear: Clears the conversation scrollback."
-msgstr "clear: T?mmer skjermen."
+msgstr "clear: t?mmer skjermen."
 
 msgid "help &lt;command&gt;: Help on a specific command."
-msgstr "help &lt;command&gt;: Hjelp til ein spesifikk kommando."
+msgstr "help &lt;kommando&gt;: hjelp vedr?rande ein spesifikk kommando."
 
 msgid "users: Show the list of users in the chat."
 msgstr "users: viser lista over brukarar i praterommet."
@@ -718,12 +716,12 @@ msgstr ""
 "background&gt;: black, red, green, blue, white, gray, darkgray, magenta, "
 "cyan, default<br><br>EXAMPLE:<br>  msgcolor send cyan default"
 msgstr ""
-"msgcolor &lt;class&gt; &lt;foreground&gt; &lt;background&gt;: Bestemma "
-"fargen til dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br>  &lt;"
-"class&gt;: ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br>  &lt;"
-"foreground/background&gt;: svart, raud, gr?n, bl?, kvit, gr?, m?rkegr?, "
+"msgcolor &lt;klasse&gt; &lt;forgrunn&gt; &lt;bakgrunn&gt;: vel fargen til "
+"dei forskjellige meldingsklassane i samtalevindauget.<br>  &lt;"
+"klasse&gt;: ta i mot, send, marker, handling, tidsstempel<br>  &lt;"
+"forgrunn/bakgrunn&gt;: svart, raud, gr?n, bl?, kvit, gr?, m?rkegr?, "
 "magentaraud, cyanbl?, standard<br><br>D?ME:<br>  msgcolor send cyanbl? "
-"default"
+"standard"
 
 msgid "Unable to open file."
 msgstr "Klarte ikkje ? opna fila."
@@ -816,11 +814,11 @@ msgid "Conversation in %s on %s"
 
 #, c-format
 msgid "Conversation in %s on %s"
-msgstr "Samtalen i %s p? %s"
+msgstr "Samtala i %s p? %s"
 
 #, c-format
 msgid "Conversation with %s on %s"
-msgstr "Samtalen med %s p? %s"
+msgstr "Samtala med %s p? %s"
 
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
@@ -830,20 +828,20 @@ msgstr ""
 "log\" preference is enabled."
 msgstr ""
 "Systemhendingar vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle "
-"statusendringar til systemloggen\" er teken i bruk."
+"statusendringar til systemloggen\" er sl?tt p?."
 
 msgid ""
 "Instant messages will only be logged if the \"Log all instant messages\" "
 "preference is enabled."
 msgstr ""
 "Lynmeldingar vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle lynmeldingar\" "
-"er teken i bruk."
+"er sl?tt p?."
 
 msgid ""
 "Chats will only be logged if the \"Log all chats\" preference is enabled."
 msgstr ""
-"Samtaler vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle samtaler\" er teken "
-"i bruk."
+"Samtaler vil berre bli logga om innstillinga \"Logg alle samtaler\" er sl?tt "
+"p?."
 
 msgid "No logs were found"
 msgstr "Fann ingen loggar"
@@ -888,14 +886,14 @@ msgid "New Mail"
 msgstr[1] "%s (%s) har %d nye meldingar."
 
 msgid "New Mail"
-msgstr "Ny e-postmelding"
+msgstr "Ny e-post"
 
 #, c-format
 msgid "Info for %s"
-msgstr "Info om %s"
+msgstr "Opplysningar om %s"
 
 msgid "Buddy Information"
-msgstr "Venneinformasjon"
+msgstr "Venneopplysningar"
 
 msgid "Continue"
 msgstr "Hald fram"
@@ -928,7 +926,7 @@ msgstr ""
 "Filename: %s\n"
 msgstr ""
 "Namn: %s\n"
-"Versjon: %s\n"
+"Utg?ve: %s\n"
 "Skildring: %s\n"
 "Forfattar: %s\n"
 "Nettstad: %s\n"
@@ -956,7 +954,7 @@ msgid "You can (un)load plugins from the
 msgstr "Vel kva for programtillegg som skal installerast"
 
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Du kan lasta inn / ta vekk programtillegg fr? f?lgjande liste."
+msgstr "Du kan lasta inn/ut programtillegg fr? den f?lgjande lista."
 
 msgid "Install Plugin..."
 msgstr "Installer programtillegg..."
@@ -973,7 +971,7 @@ msgid "Please enter a buddy to pounce."
 msgstr "Innstillingar "
 
 msgid "Please enter a buddy to pounce."
-msgstr "Skriv inn ein venn ? varsla om."
+msgstr "Skriv inn vennen du vil bli varsla om."
 
 msgid "New Buddy Pounce"
 msgstr "Nytt vennevarsel"
@@ -1011,13 +1009,13 @@ msgid "Is no longer idle"
 msgstr "Blir uverksam"
 
 msgid "Is no longer idle"
-msgstr "Er ikkje uverksam lenger"
+msgstr "Blir verksam igjen"
 
 msgid "Starts typing"
 msgstr "Begynner ? skriva"
 
 msgid "Pauses while typing"
-msgstr "Pause under skrivinga"
+msgstr "Tek pause fr? skrivinga"
 
 msgid "Stops typing"
 msgstr "Stoppar ? skriva"
@@ -1039,7 +1037,7 @@ msgid "Execute a command"
 msgstr "Send ei melding"
 
 msgid "Execute a command"
-msgstr "Utf?ra ein kommando"
+msgstr "Utf?r ein kommando"
 
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Spel ein lyd"
@@ -1047,6 +1045,7 @@ msgstr "Vennevarsling berre n?r eg ikkj
 msgid "Pounce only when my status is not Available"
 msgstr "Vennevarsling berre n?r eg ikkje er tilgjengeleg"
 
+# Regelmessig?
 msgid "Recurring"
 msgstr "Gjentakande"
 
@@ -1054,7 +1053,7 @@ msgid "You do not have any accounts."
 msgstr "Klarer ikkje ? oppretta vennevarsel"
 
 msgid "You do not have any accounts."
-msgstr "Du har ingen konto."
+msgstr "Du har ingen kontoar."
 
 msgid "You must create an account first before you can create a pounce."
 msgstr "Du m? f?rst oppretta ein konto f?r du kan laga eit vennevarsel."
@@ -1072,7 +1071,7 @@ msgid "%s has paused while typing to you
 
 #, c-format
 msgid "%s has paused while typing to you (%s)"
-msgstr "%s har stoppa ? skriva til deg (%s)"
+msgstr "%s har stoppa opp med ? skriva til deg (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s has signed on (%s)"
@@ -1088,7 +1087,7 @@ msgid "%s has stopped typing to you (%s)
 
 #, c-format
 msgid "%s has stopped typing to you (%s)"
-msgstr "%s har stoppa ? skriva til deg (%s)"
+msgstr "%s har stoppa med ? skriva til deg (%s)"
 
 #, c-format
 msgid "%s has signed off (%s)"
@@ -1108,13 +1107,13 @@ msgid "Unknown pounce event. Please repo
 
 #, c-format
 msgid "Unknown pounce event. Please report this!"
-msgstr "Ukjend varselhending. Rapport?r feilen."
+msgstr "Ukjend varselhending. Rapporter feilen."
 
 msgid "Based on keyboard use"
 msgstr "Basert p? tastaturbruk"
 
 msgid "From last sent message"
-msgstr "Fr? sist sendte melding"
+msgstr "Fr? sist sende melding"
 
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
@@ -1123,31 +1122,31 @@ msgid "Show Offline Buddies"
 msgstr "Vis kor lenge uverksam"
 
 msgid "Show Offline Buddies"
-msgstr "Vis fr?kopla vennar"
+msgstr "Vis fr?kopla venner"
 
 msgid "Notify buddies when you are typing"
-msgstr "Varsla vennar n?r du skriv"
+msgstr "Varsla venner n?r du skriv"
 
 msgid "Log format"
 msgstr "Loggformat"
 
 msgid "Log IMs"
-msgstr "Logg lynmeldingar"
+msgstr "Loggf?r lynmeldingar"
 
 msgid "Log chats"
 msgstr "Loggf?r alle praterom"
 
 msgid "Log status change events"
-msgstr "Logg statusendringar"
+msgstr "Loggf?r statusendringar"
 
 msgid "Report Idle time"
-msgstr "Vis kor lenge uverksam"
+msgstr "Rapporter uverksam tid"
 
 msgid "Change status when idle"
 msgstr "Endra tilstand n?r uverksam"
 
 msgid "Minutes before changing status"
-msgstr "Minutt f?r endring av tilstand"
+msgstr "Minutt f?r tilstandsendring"
 
 msgid "Change status to"
 msgstr "Endra tilstand til"
@@ -1160,10 +1159,10 @@ msgid "You must fill all the required fi
 msgstr "Loggf?ring"
 
 msgid "You must fill all the required fields."
-msgstr "Du m? fylla ut alle dei p?kravde felta."
+msgstr "Du m? fylla ut alle p?kravde felt."
 
 msgid "The required fields are underlined."
-msgstr "Alle p?kravde felt er understreka."
+msgstr "Dei p?kravde felta er understreka."
 
 msgid "Not implemented yet."
 msgstr "Enno ikkje teken i bruk."
@@ -1178,7 +1177,7 @@ msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of
 msgstr "Vel stad..."
 
 msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
-msgstr "Trykk p? returtasten for ? finna fleire rom av same type."
+msgstr "Trykk p? returtasten for ? finna fleire rom i denne kategorien."
 
 msgid "Get"
 msgstr "Hent"
@@ -1188,10 +1187,10 @@ msgid "Buddy logs in"
 msgstr "Romliste"
 
 msgid "Buddy logs in"
-msgstr "Venn loggar inn"
+msgstr "Venn loggar p?"
 
 msgid "Buddy logs out"
-msgstr "Venn loggar ut"
+msgstr "Venn loggar av"
 
 msgid "Message received"
 msgstr "Melding motteken"
@@ -1218,7 +1217,7 @@ msgid "GStreamer Failure"
 msgstr "Nokon seier namnet ditt i eit praterom"
 
 msgid "GStreamer Failure"
-msgstr "GStreamer-svikt"
+msgstr "GStreamer-feil"
 
 msgid "GStreamer failed to initialize."
 msgstr "GStreamer klarte ikkje ? starta."
@@ -1266,7 +1265,7 @@ msgid "Sounds when conversation has focu
 msgstr "Lydinnstillingar"
 
 msgid "Sounds when conversation has focus"
-msgstr "Lydar n?r samtalevindauget har fokus"
+msgstr "Lydar n?r samtala har fokus"
 
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
@@ -1355,11 +1354,11 @@ msgid "Use different status for followin
 msgstr "Endra tilstand"
 
 msgid "Use different status for following accounts"
-msgstr "Bruk forskjellig status for f?lgjande kontoar"
+msgstr "Bruk forskjellig status for dei f?lgjande kontoane"
 
 #. Save & Use
 msgid "Save & Use"
-msgstr "Lagra og bruk"
+msgstr "Lagra & bruk"
 
 msgid "Certificates"
 msgstr "Sertifikat"
@@ -1371,7 +1370,7 @@ msgid "Error loading the plugin."
 msgstr "Tilstandar"
 
 msgid "Error loading the plugin."
-msgstr "Det oppstod feil under innlasting av programtillegget."
+msgstr "Feil under innlastinga av programtillegget."
 
 msgid "Couldn't find X display"
 msgstr "Klarte ikkje ? finna X-skjermen"
@@ -1381,14 +1380,14 @@ msgstr ""
 
 msgid "This plugin cannot be loaded because it was not built with X11 support."
 msgstr ""
-"Programtillegget kan ikkje lastast inn sia det ikkje blei laga med st?tte "
-"for X11."
+"Programtillegget kan ikkje lastast inn d? det ikkje blei laga med st?tte for "
+"X11."
 
 msgid "GntClipboard"
 msgstr "GntClipboard"
 
 msgid "Clipboard plugin"
-msgstr "Utklippstavleprogramtillegg"
+msgstr "Programtillegg utklippstavle"
 
 msgid ""
 "When the gnt clipboard contents change, the contents are made available to "
@@ -1399,15 +1398,15 @@ msgid "%s just signed on"
 
 #, c-format
 msgid "%s just signed on"
-msgstr "%s har nett logga p?"
+msgstr "%s har nettopp logga p?"
 
 #, c-format
 msgid "%s just signed off"
-msgstr "%s har nett logga ut"
+msgstr "%s har nettopp logga av"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent you a message"
-msgstr "%s har sendt deg ei fil"
+msgstr "%s sende deg ei melding"
 
 #, c-format
 msgid "%s said your nick in %s"
@@ -1415,13 +1414,13 @@ msgid "%s sent a message in %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s sent a message in %s"
-msgstr "%s sendte ei melding i %s"
+msgstr "%s sende ei melding i %s"
 
 msgid "Buddy signs on/off"
 msgstr "Vennen loggar p?/av"
 
 msgid "You receive an IM"
-msgstr "Du f?r ei melding"
+msgstr "Du f?r ei lynmelding"
 
 msgid "Someone speaks in a chat"
 msgstr "Nokon talar i eit praterom"
@@ -1463,7 +1462,7 @@ msgid "GntHistory"
 "for liknande samtaletype (-ar)."
 
 msgid "GntHistory"
-msgstr "Historikk"
+msgstr "GntHistory"
 
 msgid "Shows recently logged conversations in new conversations."
 msgstr "Viser nyleg logga samtaler i nye samtaler."
@@ -1483,10 +1482,10 @@ msgid "Online Buddies"
 msgstr "Fr?kopla"
 
 msgid "Online Buddies"
-msgstr "Tilkopla vennar"
+msgstr "Tilkopla venner"
 
 msgid "Offline Buddies"
-msgstr "Fr?kopla vennar"
+msgstr "Fr?kopla venner"
 
 msgid "Online/Offline"
 msgstr "Fr?kopla/tilkopla"
@@ -1540,13 +1539,13 @@ msgid "Connection Error"
 msgstr "Manglar protokolltillegg til %s"
 
 msgid "Connection Error"
-msgstr "Tilkoplingsfeil"
+msgstr "Sambandsfeil"
 
 msgid "New passwords do not match."
 msgstr "Dei nye passorda samsvarer ikkje."
 
 msgid "Fill out all fields completely."
-msgstr "Fyll ut alle felta."
+msgstr "Fyll ut alle felta fullstendig."
 
 msgid "Original password"
 msgstr "Opphavleg passord"
@@ -1566,16 +1565,16 @@ msgid "Change user information for %s"
 
 #, c-format
 msgid "Change user information for %s"
-msgstr "Endra brukarinformasjonen til %s"
+msgstr "Endra brukaropplysningane til %s"
 
 msgid "Set User Info"
-msgstr "Skriv inn brukarinformasjon"
+msgstr "Skriv inn brukaropplysningar"
 
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjend"
 
 msgid "Buddies"
-msgstr "Vennar"
+msgstr "Venner"
 
 msgid "buddy list"
 msgstr "venneliste"
@@ -1586,7 +1585,7 @@ msgid "%s has presented the following ce
 #. Make messages
 #, c-format
 msgid "%s has presented the following certificate for just-this-once use:"
-msgstr "%s har presentert dette sertifikatet for eingangsbruk berre no:"
+msgstr "%s har presentert dette eingangssertifikatet:"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1598,7 +1597,7 @@ msgid "Single-use Certificate Verificati
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "Single-use Certificate Verification"
-msgstr "Eingangs sertifikatverifisering"
+msgstr "Eingangs sertifikatstadfesting"
 
 #. Scheme name
 #. Pool name
@@ -1617,7 +1616,7 @@ msgid "SSL Certificate Verification"
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "SSL Certificate Verification"
-msgstr "SSL-sertifikatverifisering"
+msgstr "SSL-sertifikatstadfesting"
 
 #. Number of actions
 msgid "Accept"
@@ -1627,7 +1626,7 @@ msgid "_View Certificate..."
 msgstr "Avvis"
 
 msgid "_View Certificate..."
-msgstr "Vis sertifikat..."
+msgstr "Vis _sertifikat..."
 
 #. Prompt the user to authenticate the certificate
 #. vrq will be completed by user_auth
@@ -1641,7 +1640,7 @@ msgid "The certificate chain presented f
 
 #, c-format
 msgid "The certificate chain presented for %s is not valid."
-msgstr "Den presenterte sertifikatkjeden til %s er ikkje gyldig."
+msgstr "Den presenterte sertifikatkjeda til %s er ikkje gyldig."
 
 #. TODO: Make this error either block the ensuing SSL
 #. connection error until the user dismisses this one, or
@@ -1662,10 +1661,11 @@ msgstr ""
 "Du har ingen database over rotsertifikat. Dermed kan ikkje dette "
 "sertifikatet validerast."
 
+# ?
 #. vrq will be completed by user_auth
 msgid ""
 "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
-msgstr "Pidgin kjenner ikkje til utferdaren av rotsertifikatet til dette."
+msgstr "Pidgin kjenner ikkje til utferdaren av rotsertifikatet."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1673,7 +1673,7 @@ msgstr ""
 "signature from the Certificate Authority from which it claims to have a "
 "signature."
 msgstr ""
-"Sertifikatkjeden presentert av %s har ingen gyldig digital signatur fr? "
+"Sertifikatkjeda presentert av %s har ingen gyldig digital signatur fr? "
 "sertifikatautoriteten han viser til. "
 
 msgid "Invalid certificate authority signature"
@@ -1710,7 +1710,7 @@ msgid "Certificate Information"
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "Certificate Information"
-msgstr "Sertifikatinformasjon"
+msgstr "Sertifikatopplysningar"
 
 msgid "Registration Error"
 msgstr "Registreringsfeil"
@@ -1743,7 +1743,7 @@ msgid "Send Message"
 msgstr "Klarte ikkje ? senda meldinga."
 
 msgid "Send Message"
-msgstr "Send melding"
+msgstr "Send meldinga"
 
 msgid "_Send Message"
 msgstr "_Send melding"
@@ -1758,11 +1758,11 @@ msgid "You are now known as %s"
 
 #, c-format
 msgid "You are now known as %s"
-msgstr "No heiter du %s"
+msgstr "Du er no kjend som %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
-msgstr "%s har endra namn til %s"
+msgstr "%s er no kjend som %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s left the room."
@@ -2246,7 +2246,7 @@ msgid "Store notes on particular buddies
 #. *< name
 #. *< version
 msgid "Store notes on particular buddies."
-msgstr "Lagra notat p? utvalde vennar."
+msgstr "Lagra notat p? utvalde venner."
 
 #. *< summary
 msgid "Adds the option to store notes for buddies on your buddy list."
@@ -2963,7 +2963,7 @@ msgid "Find buddies"
 msgstr "Berre tilkopla"
 
 msgid "Find buddies"
-msgstr "Finn vennar"
+msgstr "Finn venner"
 
 msgid "Please, enter your search criteria below"
 msgstr "Skriv s?kjekriteria nedanfor"
@@ -3067,7 +3067,7 @@ msgid "Find buddies..."
 msgstr "Ikkje tilkopla tenaren."
 
 msgid "Find buddies..."
-msgstr "S?k etter vennar..."
+msgstr "S?k etter venner..."
 
 msgid "Change password..."
 msgstr "Endra passord..."
@@ -3868,7 +3868,7 @@ msgid "(Re-)Request authorization"
 msgstr "Avbryt naervaersvarsling"
 
 msgid "(Re-)Request authorization"
-msgstr "Send autoriseringsf?respurnaden (ein gong til)"
+msgstr "Send godkjenningsf?respurnaden (ein gong til)"
 
 #. if(NOT ME)
 #. shouldn't this just happen automatically when the buddy is
@@ -4124,13 +4124,13 @@ msgid "Not Authorized"
 msgstr "Tek opp att datastraumen"
 
 msgid "Not Authorized"
-msgstr "Ikkje autorisert"
+msgstr "Ikkje godkjent"
 
 msgid "Both"
 msgstr "Begge"
 
 msgid "From (To pending)"
-msgstr "Fr? (til ventande)"
+msgstr "Fr? (til er ventande)"
 
 msgid "From"
 msgstr "Fr?"
@@ -4139,7 +4139,7 @@ msgid "None (To pending)"
 msgstr "Til"
 
 msgid "None (To pending)"
-msgstr "Ingen (til ventar)"
+msgstr "Ingen (til er ventande)"
 
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
@@ -4273,19 +4273,19 @@ msgid "Authorization Aborted"
 msgstr "Uventa f?respurnad"
 
 msgid "Authorization Aborted"
-msgstr "Autoriseringa blei avbroten"
+msgstr "Godkjenninga blei avbroten"
 
 msgid "Incorrect encoding in authorization"
-msgstr "Feil koding i autoriseringa"
+msgstr "Feil godkjenningskoding"
 
 msgid "Invalid authzid"
 msgstr "Ugyldig authzid"
 
 msgid "Invalid Authorization Mechanism"
-msgstr "Ugyldig autoriseringsmekanisme"
+msgstr "Ugyldig godkjenningsmekanisme"
 
 msgid "Authorization mechanism too weak"
-msgstr "Autoriseringsmekanismen er for svak"
+msgstr "Godkjenningsmekanismen er for svak"
 
 msgid "Temporary Authentication Failure"
 msgstr "Mellombels autentiseringssvikt"
@@ -4632,7 +4632,20 @@ msgstr "Klarer ikkje ? hente MSN-adress
 msgid "Unable to retrieve MSN Address Book"
 msgstr "Klarer ikkje ? hente MSN-adresseboka"
 
+#. only notify the user about problems adding to the friends list
+#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
+#. * won't cause too many problems if we just ignore it
 #, c-format
+msgid "Unable to add \"%s\"."
+msgstr "Klarte ikkje ? leggja til \"%s\"."
+
+msgid "Buddy Add error"
+msgstr "Klarte ikkje ? leggja til vennen"
+
+msgid "The username specified does not exist."
+msgstr "Brukarnamnet finst ikkje"
+
+#, c-format
 msgid "Buddy list synchronization issue in %s (%s)"
 msgstr "Problem med synkroniseringa av vennelista i %s (%s)"
 
@@ -4903,7 +4916,7 @@ msgid "This is the name that other MSN b
 msgstr "Vel visingsnamn."
 
 msgid "This is the name that other MSN buddies will see you as."
-msgstr "Dette er namnet som vil synast hos andre MSN-vennar."
+msgstr "Dette er namnet som vil synast hos andre MSN-venner."
 
 msgid "Set your home phone number."
 msgstr "Skriv inn heimetelefonnummeret ditt."
@@ -4951,6 +4964,12 @@ msgstr "Side"
 msgid "Page"
 msgstr "Side"
 
+msgid "Playing a game"
+msgstr "Speler eit spel"
+
+msgid "Working"
+msgstr "Arbeider"
+
 msgid "Has you"
 msgstr "Har deg"
 
@@ -4987,6 +5006,12 @@ msgstr "Album"
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+msgid "Game Title"
+msgstr "Speltittel"
+
+msgid "Office Title"
+msgstr "Kontortittel"
+
 msgid "Set Friendly Name..."
 msgstr "Vel visingsnamn..."
 
@@ -5177,8 +5202,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Fann ingen informasjon i brukarprofilen. Brukaren finst mest truleg ikkje."
 
-msgid "Profile URL"
-msgstr "Profiladresse"
+msgid "View web profile"
+msgstr "Sj? p? nettstadprofilen"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -5422,19 +5447,15 @@ msgstr "Vil du sletta denne vennen fr? 
 msgid "Do you want to delete this buddy from your address book as well?"
 msgstr "Vil du sletta denne vennen fr? adresseboka di ?g?"
 
-#. only notify the user about problems adding to the friends list
-#. * maybe we should do something else for other lists, but it probably
-#. * won't cause too many problems if we just ignore it
-#, c-format
-msgid "Unable to add \"%s\"."
-msgstr "Klarte ikkje ? leggja til \"%s\"."
-
 msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Det oppgjevne brukarnamnet er ugyldig."
 
 msgid "This Hotmail account may not be active."
 msgstr "Denne Hotmail-kontoen er kanskje ikkje i bruk."
 
+msgid "Profile URL"
+msgstr "Profiladresse"
+
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -5448,19 +5469,13 @@ msgstr "MSN-protokolltillegg"
 msgid "MSN Protocol Plugin"
 msgstr "MSN-protokolltillegg"
 
-msgid "Missing Cipher"
-msgstr "Manglande kryptering"
+#, c-format
+msgid "No such user: %s"
+msgstr "Brukaren %s finst ikkje"
 
-msgid "The RC4 cipher could not be found"
-msgstr "Fann ikkje RC4-krypteringa"
+msgid "User lookup"
+msgstr "Sl?r opp brukaren"
 
-msgid ""
-"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
-"not be loaded."
-msgstr ""
-"Oppgrader til ein libpurple med RC4-st?tte (>= 2.0.1). MySpaceIM-tillegget "
-"vil ikkje lastast."
-
 msgid "Reading challenge"
 msgstr "Les utfordringa"
 
@@ -5470,12 +5485,18 @@ msgstr "Loggar p?"
 msgid "Logging in"
 msgstr "Loggar p?"
 
-#, c-format
-msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
-msgid_plural "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
-msgstr[0] "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne p? %d sekund)"
-msgstr[1] "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne p? %d sekund)"
+msgid "MySpaceIM - No Username Set"
+msgstr "MySpaceIM - ikkje noko brukarnamn er lagra"
 
+msgid "You appear to have no MySpace username."
+msgstr "Det ser ikkje ut til at du har eit MySpace-brukarnamn."
+
+msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
+msgstr "Vil du lagra det no? (NB: DU KAN IKKJE ENDRA DETTE!)"
+
+msgid "Lost connection with server"
+msgstr "Mista sambandet til tenaren"
+
 #. Can't write _()'d strings in array initializers. Workaround.
 msgid "New mail messages"
 msgstr "Nye e-postmeldingar"
@@ -5495,14 +5516,25 @@ msgstr "MySpace"
 msgid "MySpace"
 msgstr "MySpace"
 
-msgid "MySpaceIM - No Username Set"
-msgstr "MySpaceIM - ikkje noko brukarnamn er lagra"
+msgid "IM Friends"
+msgstr "Lynmeldingsvenner"
 
-msgid "You appear to have no MySpace username."
-msgstr "Det ser ikkje ut til at du har eit MySpace-brukarnamn."
+#, c-format
+msgid ""
+"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
+"the server-side list)"
+msgid_plural ""
+"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
+"on the server-side list)"
+msgstr[0] ""
+"%d venn blei lagt til eller oppdatert fr? tenaren (inkludert venner som "
+"allereie var p? tenarsidelista)"
+msgstr[1] ""
+"%d venner blei lagde til eller oppdaterte fr? tenaren (inkludert venner som "
+"allereie var p? tenarsidelista)"
 
-msgid "Would you like to set one now? (Note: THIS CANNOT BE CHANGED!)"
-msgstr "Vil du lagra det no? (NB: DU KAN IKKJE ENDRA DETTE!)"
+msgid "Add contacts from server"
+msgstr "Legg til kontaktar fr? tenaren"
 
 #. The session is now set up, ready to be connected. This emits the
 #. * signedOn signal, so clients can now do anything with msimprpl, and
@@ -5528,6 +5560,19 @@ msgstr "MySpaceIM-feil"
 msgid "MySpaceIM Error"
 msgstr "MySpaceIM-feil"
 
+msgid "Invalid input condition"
+msgstr "Ugyldig inndatavilk?r"
+
+msgid "Read buffer full (2)"
+msgstr "Fullt lesemellomlager (2)"
+
+msgid "Unparseable message"
+msgstr "Meldinga kan ikkje tolkast"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
+msgstr "Klarte ikkje ? kopla til verten: %s (%d)"
+
 msgid "Failed to add buddy"
 msgstr "Klarte ikkje ? leggja til venn"
 
@@ -5537,13 +5582,6 @@ msgstr "'persist'-kommandoen feila"
 msgid "persist command failed"
 msgstr "'persist'-kommandoen feila"
 
-#, c-format
-msgid "No such user: %s"
-msgstr "Brukaren %s finst ikkje"
-
-msgid "User lookup"
-msgstr "Sl?r opp brukaren"
-
 msgid "Failed to remove buddy"
 msgstr "Klarte ikkje ? fjerna vennen"
 
@@ -5553,44 +5591,24 @@ msgstr "'blocklist'-kommandoen feila"
 msgid "blocklist command failed"
 msgstr "'blocklist'-kommandoen feila"
 
-msgid "Invalid input condition"
-msgstr "Ugyldig inndatavilk?r"
+msgid "Missing Cipher"
+msgstr "Manglande kryptering"
 
-msgid "Read buffer full (2)"
-msgstr "Fullt lesemellomlager (2)"
+msgid "The RC4 cipher could not be found"
+msgstr "Fann ikkje RC4-krypteringa"
 
-msgid "Unparseable message"
-msgstr "Meldinga kan ikkje tolkast"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't connect to host: %s (%d)"
-msgstr "Klarte ikkje ? kopla til verten: %s (%d)"
-
-msgid "IM Friends"
-msgstr "Lynmeldingsvennar"
-
-#, c-format
 msgid ""
-"%d buddy was added or updated from the server (including buddies already on "
-"the server-side list)"
-msgid_plural ""
-"%d buddies were added or updated from the server (including buddies already "
-"on the server-side list)"
-msgstr[0] ""
-"%d venn blei lagt til eller oppdatert fr? tenaren (inkludert vennar som "
-"allereie var p? tenarsidelista)"
-msgstr[1] ""
-"%d vennar blei lagde til eller oppdaterte fr? tenaren (inkludert vennar som "
-"allereie var p? tenarsidelista)"
+"Upgrade to a libpurple with RC4 support (>= 2.0.1). MySpaceIM plugin will "
+"not be loaded."
+msgstr ""
+"Oppgrader til ein libpurple med RC4-st?tte (>= 2.0.1). MySpaceIM-tillegget "
+"vil ikkje lastast."
 
-msgid "Add contacts from server"
-msgstr "Legg til kontaktar fr? tenaren"
-
 msgid "Add friends from MySpace.com"
-msgstr "Legg til vennar fr? MySpace.com"
+msgstr "Legg til venner fr? MySpace.com"
 
 msgid "Importing friends failed"
-msgstr "klarte ikkje ? importera vennane"
+msgstr "klarte ikkje ? importera vennene"
 
 #. TODO: find out how
 msgid "Find people..."
@@ -5626,9 +5644,6 @@ msgstr "Brukar"
 msgid "User"
 msgstr "Brukar"
 
-msgid "Profile"
-msgstr "Profil"
-
 msgid "Headline"
 msgstr "Overskrift"
 
@@ -5636,21 +5651,11 @@ msgid "Total Friends"
 msgstr "Song"
 
 msgid "Total Friends"
-msgstr "Tal p? vennar totalt"
+msgstr "Tal p? venner totalt"
 
 msgid "Client Version"
 msgstr "Klientversjon"
 
-#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
-msgid "No username set"
-msgstr "Ikkje noko brukarnamn er vald"
-
-msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
-msgstr "MySpaceIM - skriv inn eit brukarnamn"
-
-msgid "Please enter a username to check its availability:"
-msgstr "F?r opp eit brukarnamn for ? sj? om det er tilgjengeleg:"
-
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - brukarnamnet er tilgjengeleg"
 
@@ -5660,12 +5665,22 @@ msgstr "N?R DET ER LAGRA, KAN DET IKKJE
 msgid "ONCE SET, THIS CANNOT BE CHANGED!"
 msgstr "N?R DET ER LAGRA, KAN DET IKKJE ENDRAST!"
 
+msgid "MySpaceIM - Please Set a Username"
+msgstr "MySpaceIM - skriv inn eit brukarnamn"
+
 msgid "This username is unavailable."
 msgstr "Brukarnamnet er ikkje tilgjengeleg. "
 
 msgid "Please try another username:"
 msgstr "Pr?v eit anna brukarnamn:"
 
+#. Protocol won't log in now without a username set.. Disconnect
+msgid "No username set"
+msgstr "Ikkje noko brukarnamn er vald"
+
+msgid "Please enter a username to check its availability:"
+msgstr "F?r opp eit brukarnamn for ? sj? om det er tilgjengeleg:"
+
 #. TODO: icons for each zap
 #. Lots of comments for translators:
 #. Zap means "to strike suddenly and forcefully as if with a
@@ -6409,7 +6424,7 @@ msgid "Received authorization"
 msgstr "Klarte ikkje ? kopla til"
 
 msgid "Received authorization"
-msgstr "Motteken melding"
+msgstr "Godkjenning motteken"
 
 msgid "The SecurID key entered is invalid."
 msgstr "Den innskrivne SecurID-n?kkelen er ugyldig."
@@ -6463,7 +6478,7 @@ msgid "Authorization Denied Message:"
 msgstr "Ingen ?rsak oppgjeven."
 
 msgid "Authorization Denied Message:"
-msgstr "Avvist godtaking:"
+msgstr "Avvist godkjenning:"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6476,7 +6491,7 @@ msgid "ICQ authorization denied."
 "%s"
 
 msgid "ICQ authorization denied."
-msgstr "ICQ-godtaking avvist."
+msgstr "ICQ-godkjenning avvist."
 
 #. Someone has granted you authorization
 #, c-format
@@ -6600,6 +6615,9 @@ msgstr "Medlem sia"
 msgid "Member Since"
 msgstr "Medlem sia"
 
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
 msgid "Your AIM connection may be lost."
 msgstr "AIM-sambandet kan vera tapt."
 
@@ -6787,11 +6805,9 @@ msgstr ""
 "Brukarnamn m? vera ei gyldig e-postadresse, eller begynna med ein bokstav og "
 "berre innehalda bokstavar. tal og mellomrom, eller berre innehalda tal."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to Add"
 msgstr "Klarer ikkje ? leggja til"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to Retrieve Buddy List"
 msgstr "Klarer ikkje ? henta vennelista"
 
@@ -6901,7 +6917,7 @@ msgid "Require authorization"
 msgstr "Sp?r om ny godkjenning"
 
 msgid "Require authorization"
-msgstr "Krev autorisasjon"
+msgstr "Krev godkjenning"
 
 msgid "Web aware (enabling this will cause you to receive SPAM!)"
 msgstr "Nettnaervaer (? sl? p? dette gjer at du kjem til ? f? s?ppelpost!)"
@@ -6924,13 +6940,13 @@ msgid "You are awaiting authorization fr
 msgstr "<i>du ventar ikkje p? godkjenning</i>"
 
 msgid "You are awaiting authorization from the following buddies"
-msgstr "De ventar p? godkjenning fr? desse vennane"
+msgstr "Du ventar p? godkjenning fr? desse vennene"
 
 msgid ""
 "You can re-request authorization from these buddies by right-clicking on "
 "them and selecting \"Re-request Authorization.\""
 msgstr ""
-"Du kan be om godkjenning fr? desse vennane igjen ved ? h?greklikka dei og "
+"Du kan be om godkjenning fr? desse vennene igjen ved ? h?greklikka dei og "
 "velja \"Sp?r om ny godkjenning.\""
 
 msgid "Find Buddy by Email"
@@ -6969,7 +6985,7 @@ msgid "Show Buddies Awaiting Authorizati
 msgstr "Endra noverande registrerte e-postadresse..."
 
 msgid "Show Buddies Awaiting Authorization"
-msgstr "Vis vennar som ventar p? godkjenning"
+msgstr "Vis venner som ventar p? godkjenning"
 
 msgid "Search for Buddy by Email Address..."
 msgstr "Finn venn utfr? e-postadressa..."
@@ -7089,16 +7105,14 @@ msgstr "Anna"
 msgid "Other"
 msgstr "Anna"
 
-#, fuzzy
 msgid "Visible"
-msgstr "Usynleg"
+msgstr "Synleg"
 
-msgid "Firend Only"
-msgstr ""
+msgid "Friend Only"
+msgstr "Berre venn"
 
-#, fuzzy
 msgid "Private"
-msgstr "Personvern"
+msgstr "Privat"
 
 msgid "QQ Number"
 msgstr "QQ-nummer"
@@ -7115,9 +7129,8 @@ msgstr "Telefonnummer"
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Telefonnummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Authorize adding"
-msgstr "Godkjenna venn?"
+msgstr "Godkjenn ? leggja til"
 
 msgid "Cellphone Number"
 msgstr "Mobiltelefonnummer"
@@ -7125,100 +7138,81 @@ msgstr "Personleg introdusering"
 msgid "Personal Introduction"
 msgstr "Personleg introdusering"
 
-#, fuzzy
 msgid "City/Area"
-msgstr "By"
+msgstr "By/omr?de"
 
-#, fuzzy
 msgid "Publish Mobile"
-msgstr "Personleg mobil"
+msgstr "Publiser mobil"
 
-#, fuzzy
 msgid "Publish Contact"
-msgstr "Kontaktkallenamn"
+msgstr "Pibliser kontakt"
 
 msgid "College"
 msgstr "Universitet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Horoscope"
-msgstr "Horoskopteikn"
+msgstr "Horoskop"
 
-#, fuzzy
 msgid "Zodiac"
 msgstr "Stjerneteikn"
 
-#, fuzzy
 msgid "Blood"
-msgstr "Blokkert"
+msgstr "Blod"
 
-#, fuzzy
 msgid "True"
-msgstr "Tyren"
+msgstr "Sann"
 
-#, fuzzy
 msgid "False"
-msgstr "Feila"
+msgstr "Usann"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Contact"
-msgstr "Endra konto"
+msgstr "Endra kontakt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Address"
-msgstr "Heimeadresse"
+msgstr "Endra adressa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Extended Information"
-msgstr "Endra opplysningar"
+msgstr "Endra utvida opplysningar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify Information"
 msgstr "Endra opplysningar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update"
-msgstr "Siste oppdatering"
+msgstr "Oppdater"
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not change buddy information."
-msgstr "Endra vennopplysningar."
+msgstr "Klarte ikkje ? endra venneopplysningane."
 
 #, c-format
-msgid "%d needs Q&A"
-msgstr ""
+msgid "%u requires verification"
+msgstr "%u krev stadfesting"
 
-#, fuzzy
-msgid "Add buddy Q&A"
-msgstr "Legg til venn"
+msgid "Add buddy question"
+msgstr "Legg til vennesp?rsm?l"
 
-#, fuzzy
-msgid "Input answer here"
-msgstr "Skriv f?respurnaden her"
+msgid "Enter answer here"
+msgstr "Skriv svaret her"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Send"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid answer."
-msgstr "Ugyldig rukarnamn."
+msgstr "Ugyldig svar."
 
 msgid "Authorization denied message:"
-msgstr "Melding om avvist autentisering:"
+msgstr "Melding om avvist godkjenning:"
 
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, You are not my style."
-msgstr "Dessverre, du er ikkje min stil..."
+msgid "Sorry, you're not my style."
+msgstr "Dessverre, du er ikkje min stil."
 
 #, c-format
-msgid "%d needs authentication"
-msgstr "%d treng stadfesting"
+msgid "%u needs authorization"
+msgstr "%u treng godkjenning"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy authorize"
-msgstr "Legg til venn i lista?"
+msgstr "Legg til vennegodkjenning"
 
-msgid "Input request here"
+msgid "Enter request here"
 msgstr "Skriv f?respurnaden her"
 
 msgid "Would you be my friend?"
@@ -7227,28 +7221,25 @@ msgstr "QQ-venn"
 msgid "QQ Buddy"
 msgstr "QQ-venn"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add buddy"
 msgstr "Legg til venn"
 
 msgid "Invalid QQ Number"
 msgstr "Ugyldig QQ-nummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Failed sending authorize"
-msgstr "Gjer vel og godta meg."
+msgstr "Klarte ikkje ? senda godkjenninga"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed removing buddy %d"
-msgstr "Klarte ikkje ? fjerna vennen"
+#, c-format
+msgid "Failed removing buddy %u"
+msgstr "Klarte ikkje ? fjerna vennen %u"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-msgstr "Fjern fr? andre si venneliste"
+msgstr "Klarte ikkje ? fjerna meg sj?lv fr? %d si venneliste"
 
-#, fuzzy
 msgid "No reason given"
-msgstr "Ingen ?rsak oppgjeven."
+msgstr "Gav ingen ?rsak"
 
 #. only need to get value
 #, c-format
@@ -7258,9 +7249,9 @@ msgstr "Vil du leggja han til?"
 msgid "Would you like to add him?"
 msgstr "Vil du leggja han til?"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rejected by %s"
-msgstr "F?respurnaden er avvist av %s"
+msgstr "Avvist av %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message: %s"
@@ -7281,59 +7272,55 @@ msgstr "Du kan berre s?kja etter perman
 msgid "You can only search for permanent Qun\n"
 msgstr "Du kan berre s?kja etter permanente grupper\n"
 
-#, fuzzy
+msgid "(Invalid UTF-8 string)"
+msgstr "(Ugyldig UTF-8-streng)"
+
 msgid "Not member"
-msgstr "Eg er ikkje medlem"
+msgstr "Ikkje medlem"
 
 msgid "Member"
 msgstr "Medlem"
 
-# Vindauge eller meldingsvindauge?
-#, fuzzy
 msgid "Requesting"
-msgstr "F?respurnadsvindauge"
+msgstr "Sp?r etter"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin"
-msgstr "Adium"
+msgstr "Admin"
 
-#, fuzzy
 msgid "Notice"
-msgstr "Merk:"
+msgstr "Merk"
 
-#, fuzzy
 msgid "Detail"
-msgstr "Standard"
+msgstr "Detalj"
 
 msgid "Creator"
 msgstr "Laga av"
 
-#, fuzzy
 msgid "About me"
-msgstr "Om %s"
+msgstr "Om meg"
 
-#, fuzzy
 msgid "Category"
-msgstr "Prateromsfeil"
+msgstr "Kategori"
 
 msgid "The Qun does not allow others to join"
 msgstr "Denne gruppa till?t ikkje at andre blir med"
 
-#, fuzzy
 msgid "Join QQ Qun"
-msgstr "Bli med i gruppa"
+msgstr "Bli med i QQ Qun"
 
+msgid "Input request here"
+msgstr "Skriv f?respurnaden her"
+
 #, c-format
-msgid "Successfully joined Qun %s (%d)"
-msgstr ""
+msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
+msgstr "Blei med i Qun %s (%u)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Successfully joined Qun"
-msgstr "Du har endra Qun-medlemmet"
+msgstr "Blei med i Qun"
 
 #, c-format
-msgid "Qun %d denied to join"
-msgstr "Gruppa %d f?r ikkje vera med"
+msgid "Qun %u denied from joining"
+msgstr "Qun %u blei nekta ? bli med"
 
 msgid "QQ Qun Operation"
 msgstr "QQ gruppehandling"
@@ -7341,12 +7328,11 @@ msgstr "Feila:"
 msgid "Failed:"
 msgstr "Feila:"
 
-msgid "Join Qun, Unknow Reply"
-msgstr "Bli med i gruppa, ukjent svar"
+msgid "Join Qun, Unknown Reply"
+msgstr "Blir med i gruppa, ukjent svar"
 
-#, fuzzy
 msgid "Quit Qun"
-msgstr "QQ-gruppe"
+msgstr "G? ut av QQ-gruppe"
 
 msgid ""
 "Note, if you are the creator, \n"
@@ -7355,51 +7341,47 @@ msgstr ""
 "Ver merksam p? at om du har laga denne gruppa, \n"
 "vil denne handlinga fjerna ho."
 
-#, fuzzy
-msgid "Sorry, you are not our style ..."
-msgstr "Dessverre, du er ikkje min stil..."
+msgid "Sorry, you are not our style"
+msgstr "Dessverre, du er ikkje v?r stil"
 
-#, fuzzy
-msgid "Successfully changed Qun member"
-msgstr "Du har endra Qun-medlemmet"
+msgid "Successfully changed Qun members"
+msgstr "Endra Qun-gruppemedlemmer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Successfully changed Qun information"
-msgstr "Du har endra Qun-opplysningane"
+msgstr "Endra Qun-gruppeopplysningar"
 
 msgid "You have successfully created a Qun"
 msgstr "Du har oppretta ei gruppe"
 
-#, fuzzy
-msgid "Would you like to set detailed information now?"
-msgstr "Vil du endra detaljopplysningane no?"
+msgid "Would you like to set up detailed information now?"
+msgstr "Vil du skriva detaljopplysningane no?"
 
 msgid "Setup"
 msgstr "Innstillingar"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%d requested to join Qun %d for %s"
-msgstr "%d sp?r om ? bli med i gruppa %d"
+#, c-format
+msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
+msgstr "%u spurde om ? f? bli med i Qun-gruppa %u til %s"
 
 #, c-format
-msgid "%d request to join Qun %d"
-msgstr "%d sp?r om ? bli med i gruppa %d"
+msgid "%u request to join Qun %u"
+msgstr "%u sp?r om ? bli med i Qun-gruppa %u"
 
 #, c-format
-msgid "Failed to join Qun %d, operated by admin %d"
-msgstr "Klarte ikkje ? bli med i gruppa %d, styrt av admin %d"
+msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
+msgstr "Klarte ikkje ? bli med i gruppa %u, styrt av admin %u"
 
 #, c-format
-msgid "<b>Joining Qun %d is approved by admin %d for %s</b>"
-msgstr ""
+msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
+msgstr "<b>Qun-rommedlemskap %u er godkjend av admin %u for %s</b>"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<b>Removed buddy %d.</b>"
-msgstr "Fjern venn"
+#, c-format
+msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
+msgstr "<b>Fjerna vennen %u.</b>"
 
 #, c-format
-msgid "<b>New buddy %d joined.</b>"
-msgstr ""
+msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
+msgstr "<b>Den nye vennen %u blei med.</b>"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown-%d"
@@ -7436,37 +7418,36 @@ msgstr "Ugyldig brukarnamn"
 msgid "Invalid name"
 msgstr "Ugyldig brukarnamn"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select icon..."
-msgstr "Vel mappe..."
+msgstr "Vel ikon..."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>P?loggingstid</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>P?loggingstid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-msgstr "<b>Tilkopla no</b>: %d<br>\n"
+msgstr "<b>Tilkopla venner totalt</b>: %d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Siste oppfrisking</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Siste oppdatering</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Tenar</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>P?loggingstid</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Klientetikett</b>: %s<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
 msgstr "<b>Tilkoplingstilstand</b>: %s<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-msgstr "<b>Internettadressa mi</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Internettadressa mi</b>: %s:%d<br>\n"
 
 #, c-format
 msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
@@ -7488,44 +7469,41 @@ msgstr "<b>Motteke duplikat</b>: %lu<br>
 msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
 msgstr "<b>Motteke duplikat</b>: %lu<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-msgstr "<b>P?loggingstid</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>Tid</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-msgstr "<b>Tenar</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
 
 msgid "Login Information"
 msgstr "P?loggingsinformasjon "
 
 msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><b>Original forfattar</b>:<br>\n"
 
 msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><b>Kodebidragsytarar</b>:<br>\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Siste oppfrisking</b>: %s<br>\n"
+msgstr "<p><b>Herlege lappeskrivarar</b>:<br>\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-msgstr "<b>Sendt</b>: %lu<br>\n"
+msgstr "<b>Hyllest</b>: %lu<br>\n"
 
 msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<p><i>Og alle gutane p? bakrommet...</i><br>\n"
 
 msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-msgstr ""
+msgstr "<i>Bli gjerne med oss!</i> :)"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "About OpenQ r%s"
-msgstr "Om %s"
+#, c-format
+msgid "About OpenQ %s"
+msgstr "Om OpenQ %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change Icon"
-msgstr "Lagra ikon"
+msgstr "Endra ikon"
 
 msgid "Change Password"
 msgstr "Endra passord"
@@ -7534,11 +7512,10 @@ msgid "Update all QQ Quns"
 msgstr "Kontoopplysningar"
 
 msgid "Update all QQ Quns"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdater alle QQ Qun-romma"
 
-#, fuzzy
 msgid "About OpenQ"
-msgstr "Om %s"
+msgstr "Om OpenQ"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -7550,27 +7527,24 @@ msgstr "Om %s"
 #. *< version
 #. * summary
 #. * description
-#, fuzzy
 msgid "QQ Protocol Plugin"
-msgstr "QQ-protokoll\tTillegg"
+msgstr "QQ-protokolltillegg"
 
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Server"
-msgstr "Vel brukar"
+msgstr "Vel tenar"
 
 msgid "QQ2005"
-msgstr ""
+msgstr "QQ2005"
 
 msgid "QQ2007"
-msgstr ""
+msgstr "QQ2007"
 
 msgid "QQ2008"
-msgstr ""
+msgstr "QQ2008"
 
-#. #endif
 msgid "Connect by TCP"
 msgstr "Kopla til med TCP"
 
@@ -7581,25 +7555,18 @@ msgstr "Vis tenarnytt"
 msgid "Show server news"
 msgstr "Vis tenarnytt"
 
-#, fuzzy
 msgid "Keep alive interval (seconds)"
-msgstr "Intervall vedlikehaldstilkopling"
+msgstr "Intervall vedlikehaldstilkopling (sekund)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update interval (seconds)"
-msgstr "Oppdateringsintervall"
+msgstr "Oppdateringsintervall (sekund)"
 
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt server reply"
-msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera p?loggingssvaret"
+msgid "Cannot decrypt server reply"
+msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera tenarsvaret"
 
-#, fuzzy
-msgid "Can not decrypt get server reply"
-msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera p?loggingssvaret"
-
 #, c-format
 msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-msgstr ""
+msgstr "Feil i mark?rf?respurnaden, 0x%02X"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid token len, %d"
@@ -7607,56 +7574,53 @@ msgid "Redirect_EX is not currently supp
 
 #. extend redirect used in QQ2006
 msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-msgstr ""
+msgstr "F?rebels st?ttar ein ikkje Redirect_EX"
 
 #. need activation
 #. need activation
 #. need activation
-#, fuzzy
 msgid "Activation required"
-msgstr "Registrering p?kravd"
+msgstr "M? sl?ast p?"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknow reply code when login (0x%02X)"
-msgstr "F?r ikkje logga p?. Ukjend svarkode 0x%02X"
+#, c-format
+msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
+msgstr "F?r ikkje logga p?. Ukjend svarkode (0x%02X)"
 
-msgid "Keep alive error"
-msgstr "Feil p? vedlikehaldssambandet"
+msgid "Could not decrypt server reply"
+msgstr "Klarte ikkje ? dekryptera tenarsvaret"
 
-#, fuzzy
-msgid "Requesting captcha ..."
-msgstr "Ber om merksemda til %s..."
+msgid "Requesting captcha"
+msgstr "Sp?r etter tastetest (\"captcha\")"
 
-msgid "Checking code of captcha ..."
-msgstr ""
+msgid "Checking captcha"
+msgstr "Unders?kjer tastetesten (\"captcha\")"
 
-msgid "Failed captcha verify"
-msgstr ""
+msgid "Failed captcha verification"
+msgstr "Tastetesten (\"captcha\") feila"
 
-#, fuzzy
 msgid "Captcha Image"
-msgstr "Lagra bilete"
+msgstr "Tastetestbilete"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter code"
-msgstr "Skriv inn passord"
+msgstr "Skriv inn koden"
 
-msgid "QQ Captcha Verifing"
-msgstr ""
+msgid "QQ Captcha Verification"
+msgstr "QQ-tastetest"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the text from the image"
-msgstr "Skriv inn namnet p? gruppa"
+msgstr "Skriv inn teksten fr? biletet"
 
 #, c-format
-msgid "Unknow reply code when checking password (0x%02X)"
-msgstr ""
+msgid "Unknown reply when checking password (0x%02X)"
+msgstr "Passordkontrollen gav ukjend svarkode (0x%02X)"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Unknow reply code when login (0x%02X):\n"
+"Unknown reply code when logging in (0x%02X):\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"P?logginga gav ukjend feilkode (0x%02X):\n"
+"%s"
 
 #. we didn't successfully connect. tdt->toc_fd is valid here
 msgid "Unable to connect."
@@ -7665,14 +7629,6 @@ msgstr "Endepunktsfeil"
 msgid "Socket error"
 msgstr "Endepunktsfeil"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Lost connection with server:\n"
-"%d, %s"
-msgstr ""
-"Tapt samband med tenaren:\n"
-"%d, %s"
-
 msgid "Unable to read from socket"
 msgstr "Klarte ikkje ? lesa fr? endepunktet"
 
@@ -7682,11 +7638,10 @@ msgstr "Tapt tilkopling"
 msgid "Connection lost"
 msgstr "Tapt tilkopling"
 
-#, fuzzy
-msgid "Get server ..."
-msgstr "Skriv inn brukarinfo..."
+msgid "Getting server"
+msgstr "Hentar tenar"
 
-msgid "Request token"
+msgid "Requesting token"
 msgstr "Sp?r etter symbol"
 
 msgid "Couldn't resolve host"
@@ -7695,63 +7650,65 @@ msgstr "Ugyldig tenar eller port"
 msgid "Invalid server or port"
 msgstr "Ugyldig tenar eller port"
 
-#, fuzzy
-msgid "Connecting server ..."
-msgstr "Tilkoplingstenar"
+msgid "Connecting to server"
+msgstr "Koplar opp mot tenaren"
 
 msgid "QQ Error"
 msgstr "QQ-feil"
 
-msgid "Failed to send IM."
-msgstr "Klarte ikkje ? senda lynmeldinga."
-
-#, fuzzy, c-format
+# diskusjonsgrupper?
+# nyhende/nytt?
+#, c-format
 msgid ""
 "Server News:\n"
 "%s\n"
 "%s\n"
 "%s"
-msgstr "QQ-tenarnyhende"
+msgstr ""
+"Tenarnyhende:\n"
+"%s\n"
+"%s\n"
+"%s"
 
 #, c-format
+msgid "%s:%s"
+msgstr "%s:%s"
+
+#, c-format
 msgid "From %s:"
 msgstr "Fr? %s:"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Server notice From %s: \n"
 "%s"
-msgstr "Tenarinstruksjonar: %s"
+msgstr ""
+"Tenarmelding fr? %s: \n"
+"%s"
 
-msgid "Unknow SERVER CMD"
+msgid "Unknown SERVER CMD"
 msgstr "Ukjend SERVER CMD"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Error reply of %s(0x%02X)\n"
-"Room %d, reply 0x%02X"
+"Room %u, reply 0x%02X"
 msgstr ""
 "Feil i svar til %s(0x%02X)\n"
-"Rom %d, svar 0x%02X"
+"Rom %u, svar 0x%02X"
 
 msgid "QQ Qun Command"
 msgstr "QQ-gruppekommando"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Not a member of room \"%s\"\n"
-msgstr "Du er ikkje medlem i QQ-gruppa \"%s\"\n"
+msgid "Could not decrypt login reply"
+msgstr "Klarte ikkje ? dekryptera p?loggingssvaret"
 
-msgid "Can not decrypt login reply"
-msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera p?loggingssvaret"
+msgid "Unknown LOGIN CMD"
+msgstr "Ukjend LOGIN CMD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow LOGIN CMD"
-msgstr "Ukjend svar CMD"
+msgid "Unknown CLIENT CMD"
+msgstr "Ukjend CLIENT CMD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unknow CLIENT CMD"
-msgstr "Ukjend SERVER CMD"
-
 #, c-format
 msgid "%d has declined the file %s"
 msgstr "%d har nekta fila %s"
@@ -8389,11 +8346,11 @@ msgstr ""
 "channel public keys are set then only users whose public keys are listed are "
 "able to join."
 msgstr ""
-"Kanalautentisering blir nytta til ? tryggja kanalen mot uautorisert tilgang. "
-"Autentiseringa kan vera basert p? tilgangsfraser og digitale signaturar. Om "
-"ein tilgangskode er vald, m? denne nyttast for ? kunna bli med. Dersom ein "
-"nyttar offentlege n?klar for kanalen, kan berre dei brukarane som er lista "
-"opp med offentlege n?klar bli med."
+"Kanalstadfesting blir nytta til ? tryggja kanalen mot tilgang utan "
+"godkjenning. Stadfestinga kan vera basert p? tilgangsfraser og digitale "
+"signaturar. Om ein tilgangskode er vald, m? denne nyttast for ? kunna bli "
+"med. Dersom ein nyttar offentlege n?klar for kanalen, kan berre dei "
+"brukarane som er lista opp med offentlege n?klar bli med."
 
 msgid "Channel Authentication"
 msgstr "Kanalautentisering"
@@ -9723,15 +9680,9 @@ msgstr "Siste oppdatering"
 msgid "Last Update"
 msgstr "Siste oppdatering"
 
-#, c-format
-msgid "User information for %s unavailable"
-msgstr "Brukaropplysningar om %s er ikkje tilgjengelege"
-
 msgid ""
-"Sorry, this profile seems to be in a language or format that is not "
-"supported at this time."
-msgstr ""
-"Denne profilen verkar vera i eit spr?k eller format som ikkje er st?tta no."
+"This profile is in a language or format that is not supported at this time."
+msgstr "Denne profilen er i eit spr?k eller format som ikkje er st?tta no."
 
 msgid ""
 "Could not retrieve the user's profile. This most likely is a temporary "
@@ -10342,7 +10293,7 @@ msgstr "Protokoll"
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Welcome to %s!</span>\n"
 "\n"
@@ -10357,13 +10308,13 @@ msgstr ""
 "<span size='larger' weight='bold'>Velkomen til %s!</span>\n"
 "\n"
 "Du har ingen lynmeldingskontoar. For ? kopla deg til %s, trykkjer du p? "
-"<b>Legg til</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den f?rste "
+"<b>Legg til...</b>-knappen nedanfor og lagrar innstillingane for den f?rste "
 "kontoen din. Om du ?nskjer at %s skal kopla seg mot fleire "
-"lynmeldingskontoar, trykkjer du p? <b>Legg til</b> for ? endra "
+"lynmeldingskontoar, trykkjer du p? <b>Legg til...</b> igjen for ? endra "
 "innstillingane for alle.\n"
 "\n"
 "Du kan koma attende til dette vindauget for ? leggja til, endra eller fjerna "
-"kontoar fr? <b>Kontoar->Behandla</b> i vennelistevindauget"
+"kontoar fr? <b>Kontoar->Kontobehandling</b> i vennelistevindauget"
 
 #, c-format
 msgid "You have %d contact named %s. Would you like to merge them?"
@@ -10481,52 +10432,52 @@ msgid "/_Buddies"
 
 #. Buddies menu
 msgid "/_Buddies"
-msgstr "/_Vennar"
+msgstr "/_Venner"
 
 msgid "/Buddies/New Instant _Message..."
-msgstr "/Vennar/_Ny lynmelding..."
+msgstr "/Venner/_Ny lynmelding..."
 
 msgid "/Buddies/Join a _Chat..."
-msgstr "/Vennar/G? inn i eit prater_om..."
+msgstr "/Venner/G? inn i eit prater_om..."
 
 msgid "/Buddies/Get User _Info..."
-msgstr "/Vennar/Hent brukar_info..."
+msgstr "/Venner/Hent brukar_info..."
 
 msgid "/Buddies/View User _Log..."
-msgstr "/Vennar/Vis brukar_logg..."
+msgstr "/Venner/Vis brukar_logg..."
 
 msgid "/Buddies/Sh_ow"
-msgstr "/Vennar/Vi_s"
+msgstr "/Venner/Vi_s"
 
 msgid "/Buddies/Show/_Offline Buddies"
-msgstr "/Vennar/Vis/_Fr?kopla vennar"
+msgstr "/Venner/Vis/_Fr?kopla venner"
 
 msgid "/Buddies/Show/_Empty Groups"
-msgstr "/Vennar/Vis/_Tomme grupper"
+msgstr "/Venner/Vis/_Tomme grupper"
 
 msgid "/Buddies/Show/Buddy _Details"
-msgstr "/Vennar/Vis/Venne_detaljar"
+msgstr "/Venner/Vis/Venne_detaljar"
 
 msgid "/Buddies/Show/Idle _Times"
-msgstr "/Vennar/Vis/Fr_?koplingstid"
+msgstr "/Venner/Vis/Fr_?koplingstid"
 
 msgid "/Buddies/Show/_Protocol Icons"
-msgstr "/Vennar/Vis/_Protokollikon"
+msgstr "/Venner/Vis/_Protokollikon"
 
 msgid "/Buddies/_Sort Buddies"
-msgstr "/Vennar/Sort_er vennane"
+msgstr "/Venner/Sort_er vennene"
 
 msgid "/Buddies/_Add Buddy..."
-msgstr "/Vennar/Legg til _venn..."
+msgstr "/Venner/Legg til _venn..."
 
 msgid "/Buddies/Add C_hat..."
-msgstr "/Vennar/Legg til _praterom..."
+msgstr "/Venner/Legg til _praterom..."
 
 msgid "/Buddies/Add _Group..."
-msgstr "/Vennar/Legg til _gruppe..."
+msgstr "/Venner/Legg til _gruppe..."
 
 msgid "/Buddies/_Quit"
-msgstr "/Vennar/Avsl_utt"
+msgstr "/Venner/Avsl_utt"
 
 #. Accounts menu
 msgid "/_Accounts"
@@ -10624,37 +10575,37 @@ msgid "Total Buddies"
 msgstr "Glimrande"
 
 msgid "Total Buddies"
-msgstr "Vennar totalt"
+msgstr "Venner totalt"
 
 #, c-format
 msgid "Idle %dd %dh %02dm"
-msgstr "UVerksam %dd %dh %02dm"
+msgstr "Uverksam %dd %dh %02dm"
 
 #, c-format
 msgid "Idle %dh %02dm"
-msgstr "UVerksam %dh %02dm"
+msgstr "Uverksam %dh %02dm"
 
 #, c-format
 msgid "Idle %dm"
 msgstr "Uverksam %dm"
 
 msgid "/Buddies/New Instant Message..."
-msgstr "/Vennar/Ny lynmelding..."
+msgstr "/Venner/Ny lynmelding..."
 
 msgid "/Buddies/Join a Chat..."
-msgstr "/Vennar/Bli med i eit praterom..."
+msgstr "/Venner/Bli med i eit praterom..."
 
 msgid "/Buddies/Get User Info..."
-msgstr "/Vennar/Hent brukarinformasjon..."
+msgstr "/Venner/Hent brukarinformasjon..."
 
 msgid "/Buddies/Add Buddy..."
-msgstr "/Vennar/Legg til venn..."
+msgstr "/Venner/Legg til venn..."
 
 msgid "/Buddies/Add Chat..."
-msgstr "/Vennar/Legg til praterom..."
+msgstr "/Venner/Legg til praterom..."
 
 msgid "/Buddies/Add Group..."
-msgstr "/Vennar/Legg til gruppe..."
+msgstr "/Venner/Legg til gruppe..."
 
 msgid "/Tools/Privacy"
 msgstr "/Verkt?y/Personvern"
@@ -10662,11 +10613,10 @@ msgstr "/Verkt?y/Romliste"
 msgid "/Tools/Room List"
 msgstr "/Verkt?y/Romliste"
 
-#
 #, c-format
 msgid "%d unread message from %s\n"
 msgid_plural "%d unread messages from %s\n"
-msgstr[0] "%d unread message from %s\n"
+msgstr[0] "%d ulesen melding fr? %s\n"
 msgstr[1] "%d ulesne meldingar fr? %s\n"
 
 msgid "Manually"
@@ -10693,7 +10643,7 @@ msgid "Welcome back!"
 msgstr "Sl? p? att "
 
 msgid "Welcome back!"
-msgstr "Velkomen tilbake!"
+msgstr "Velkomen tilbake"
 
 #, c-format
 msgid "%d account was disabled because you signed on from another location:"
@@ -10728,25 +10678,25 @@ msgstr ""
 "Ingen av kontoane dine er i bruk. Ta lynmeldingskontoane dine i bruk fr? "
 "<b>konto</b>-vindauget: <b>Kontoar->Behandla</b>. N?r kontoane er tekne i "
 "bruk, vil du vera i stand til ? logga p?, velja tilstand, og tala med "
-"vennane dine."
+"vennene dine."
 
 #. set the Show Offline Buddies option. must be done
 #. * after the treeview or faceprint gets mad. -Robot101
 #.
 msgid "/Buddies/Show/Offline Buddies"
-msgstr "/Vennar/Vis/Fr?kopla vennar"
+msgstr "/Venner/Vis/Fr?kopla venner"
 
 msgid "/Buddies/Show/Empty Groups"
-msgstr "/Vennar/Vis/Tomme grupper"
+msgstr "/Venner/Vis/Tomme grupper"
 
 msgid "/Buddies/Show/Buddy Details"
-msgstr "/Vennar/Vis/Vennedetaljar"
+msgstr "/Venner/Vis/Vennedetaljar"
 
 msgid "/Buddies/Show/Idle Times"
-msgstr "/Vennar/Vis/Uverksam tid"
+msgstr "/Venner/Vis/Uverksam tid"
 
 msgid "/Buddies/Show/Protocol Icons"
-msgstr "/Vennar/Vis/Protokollikon"
+msgstr "/venner/Vis/Protokollikon"
 
 msgid "Add a buddy.\n"
 msgstr "Legg til venn.\n"
@@ -10781,9 +10731,8 @@ msgstr "Bli automatisk _med n?r kontoen
 msgid "Auto_join when account becomes online."
 msgstr "Bli automatisk _med n?r kontoen koplar seg til att."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Remain in chat after window is closed."
-msgstr "L_ukk praten n?r vindauget blir lukka."
+msgstr "_Hald fram i praten etter at vindauget er lukka."
 
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Skriv inn namnet p? gruppa du ?nskjer ? leggja til."
@@ -10810,7 +10759,7 @@ msgid "/Buddies/Sort Buddies"
 msgstr "/V_erkt?y"
 
 msgid "/Buddies/Sort Buddies"
-msgstr "/Vennar/Sorter vennar"
+msgstr "/Venner/Sorter venner"
 
 #. Widget creation function
 msgid "SSL Servers"
@@ -11100,7 +11049,7 @@ msgid "Separate IM and Chat windows"
 msgstr "Siste opna vindauge"
 
 msgid "Separate IM and Chat windows"
-msgstr "Skilde lynmeldings- og samtalevindauge"
+msgstr "Skil lynmeldings- og samtalevindauga"
 
 msgid "New window"
 msgstr "Nytt vindauge"
@@ -11157,11 +11106,10 @@ msgid "bug master"
 msgstr "Alvorleg feil"
 
 msgid "bug master"
-msgstr ""
+msgstr "feilrettingsansvarleg"
 
-#, fuzzy
 msgid "artist"
-msgstr "Kunstnar"
+msgstr "kunstnar"
 
 #. feel free to not translate this
 msgid "Ka-Hing Cheung"
@@ -11170,9 +11118,8 @@ msgstr "brukarst?tte"
 msgid "support"
 msgstr "brukarst?tte"
 
-#, fuzzy
 msgid "webmaster"
-msgstr "utviklar og nettansvarleg"
+msgstr "nettansvarleg"
 
 msgid "Senior Contributor/QA"
 msgstr "Senior bidragsytar/KS"
@@ -11194,7 +11141,7 @@ msgid "XMPP"
 msgstr "brukarst?tte/KS"
 
 msgid "XMPP"
-msgstr ""
+msgstr "XMPP"
 
 msgid "original author"
 msgstr "opprinneleg laga av"
@@ -11312,7 +11259,7 @@ msgid "Kannada Translation team"
 msgstr "Kannada"
 
 msgid "Kannada Translation team"
-msgstr "Kannada-spr?kgruppa"
+msgstr "Kannada-omsetjingsgruppa"
 
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreansk"
@@ -11515,7 +11462,7 @@ msgstr[1] ""
 "Du er i ferd med ? fjerna kontakten som inneheld %s og %d annan venn fr? "
 "vennelista di. ?nskjer du ? halda fram?"
 msgstr[1] ""
-"Du er i ferd med ? fjerna kontakten som inneheld %s og %d andre vennar fr? "
+"Du er i ferd med ? fjerna kontakten som inneheld %s og %d andre venner fr? "
 "vennelista di. ?nskjer du ? halda fram?"
 
 msgid "Remove Contact"
@@ -12062,7 +12009,7 @@ msgstr ""
 "           Utan denne vil berre den f?rste kontoen bli teken i "
 "bruk). -v, --version    vis noverande versjon og avslutt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "%s %s has segfaulted and attempted to dump a core file.\n"
 "This is a bug in the software and has happened through\n"
@@ -12087,13 +12034,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sj? til at du fortel om kva du gjorde d? feilen oppstod,\n"
 "og send sporingsloggen (backtrace) fr? minnefila. Om du ikkje veit korleis\n"
-"f? ein sporingslogg, les rettleiinga p?\n"
+"laga sporingsloggen, les rettleiinga p?\n"
 "%swiki/GetABacktrace\n"
-"\n"
-"Om du treng vidare hjelp, send ei lynmelding til anten SeanEgn eller \n"
-"LSchiere (via AIM). Kontaktopplysningane til Sean og Luke \n"
-"for andre protokollar finst p? \n"
-"%swiki/DeveloperPages\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
@@ -12339,7 +12281,7 @@ msgid "_Notify buddies that you are typi
 msgstr "Bruk _animerte venneikon"
 
 msgid "_Notify buddies that you are typing to them"
-msgstr "_Varslar vennar at du skriv til dei"
+msgstr "_Varslar venner at du skriv til dei"
 
 msgid "Highlight _misspelled words"
 msgstr "_Merk feilstava ord"
@@ -12930,13 +12872,11 @@ msgstr "_Inviter"
 msgid "_Invite"
 msgstr "_Inviter"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Modify..."
-msgstr "_Endra"
+msgstr "_Endra..."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Add..."
-msgstr "L_egg til"
+msgstr "_Legg til..."
 
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Opna e-post"
@@ -12959,12 +12899,11 @@ msgstr "ingen"
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#, fuzzy
 msgid "Small"
-msgstr "E-post"
+msgstr "Liten"
 
 msgid "Smaller versions of the default smilies"
-msgstr ""
+msgstr "Mindre utg?ver av standard smilefjes"
 
 msgid "Response Probability:"
 msgstr "Sannsynleg svar:"
@@ -13052,7 +12991,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Allows for controlling the values associated with different buddy states."
 msgstr ""
-"L?t deg kontrollera verdiane for dei ulike tilstandane vennane kan vera i."
+"L?t deg kontrollera verdiane for dei ulike tilstandane vennene kan vera i."
 
 #. *< description
 msgid ""
@@ -13236,7 +13175,7 @@ msgid "Select all accounts that buddies 
 
 #. Label
 msgid "Select all accounts that buddies should be auto-added to."
-msgstr "Vel alle kontoane du vil at vennane automatisk skal leggjast til i."
+msgstr "Vel alle kontoane du vil at vennene automatisk skal leggjast til i."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -13426,9 +13365,8 @@ msgstr "Plasserer eit \"_KRITISK\"-hint 
 msgid "Set window manager \"_URGENT\" hint"
 msgstr "Plasserer eit \"_KRITISK\"-hint i vindaugsstyraren"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Flash window"
-msgstr "_Samtalevindauge"
+msgstr "_Blink vindauge"
 
 #. Raise window method button
 msgid "R_aise conversation window"
@@ -13611,18 +13549,16 @@ msgid "You can upgrade to %s %s today."
 
 #, c-format
 msgid "You can upgrade to %s %s today."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan oppgradera til %s %s i dag."
 
 msgid "New Version Available"
 msgstr "Ny versjon er tilgjengeleg"
 
-#, fuzzy
 msgid "Later"
-msgstr "Dato"
+msgstr "Seinare"
 
-#, fuzzy
 msgid "Download Now"
-msgstr "Last ned %s: %s"
+msgstr "Last ned no"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -13936,456 +13872,65 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Dette programtillegget er nyttig ved feils?king av XMPP-tenarar og -klientar."
 
-#~ msgid "Primary Information"
-#~ msgstr "Hovudinformasjon"
+#~ msgid "Connection to server lost (no data received within %d second)"
+#~ msgid_plural ""
+#~ "Connection to server lost (no data received within %d seconds)"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne p? %d sekund)"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "Mista sambandet til tenaren (ingen data er mottekne p? %d sekund)"
 
-#~ msgid "Blood Type"
-#~ msgstr "Blodtype"
+#~ msgid "%d needs Q&A"
+#~ msgstr "%d treng SOS (Q&A)"
 
-#~ msgid "Update information"
-#~ msgstr "Oppdater opplysningar"
+#~ msgid "Add buddy Q&A"
+#~ msgstr "Legg til vennesp?rsm?l og -svar"
 
-#~ msgid "Successed:"
-#~ msgstr "Vellykka:"
+#~ msgid "Can not decrypt get server reply"
+#~ msgstr "Klarer ikkje ? dekryptera tenarsvaret"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Setting custom faces is not currently supported. Please choose an image "
-#~ "from %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det er ikkje mogleg ? nytta eigedefinerte fjes. Vel eit bilete fr? %s."
+#~ msgid "Keep alive error"
+#~ msgstr "Feil p? vedlikehaldssambandet"
 
-#~ msgid "Invalid QQ Face"
-#~ msgstr "Ugyldig QQ-andlet"
-
-#~ msgid "You rejected %d's request"
-#~ msgstr "Du avviste f?respurnaden fr? %d"
-
-#~ msgid "Reject request"
-#~ msgstr "Avvis f?respurnad"
-
-#~ msgid "Add buddy with auth request failed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Klarer ikkje ? leggja til venn ved bruk av autentiseringsf?respurnad"
-
-#~ msgid "Add into %d's buddy list"
-#~ msgstr "Legg til %d si venneliste"
-
-#~ msgid "QQ Number Error"
-#~ msgstr "QQ-nummerfeil"
-
-#~ msgid "Group Description"
-#~ msgstr "Gruppeskildring"
-
-#~ msgid "Auth"
-#~ msgstr "Aut"
-
-#~ msgid "Approve"
-#~ msgstr "Godkjenn"
-
-#~ msgid "Successed to join Qun %d, operated by admin %d"
-#~ msgstr "Blei med i gruppa %d, styrt av admin %d"
-
-#~ msgid "[%d] removed from Qun \"%d\""
-#~ msgstr "[%dfjerna fr? gruppa \"%d\""
-
-#~ msgid "[%d] added to Qun \"%d\""
-#~ msgstr "[%d] lagt til gruppa \"%d\""
-
-#~ msgid "I am a member"
-#~ msgstr "Eg er medlem"
-
-#~ msgid "I am requesting"
-#~ msgstr "Eg ber om"
-
-#~ msgid "I am the admin"
-#~ msgstr "Eg er administratoren"
-
-#~ msgid "Unknown status"
-#~ msgstr "Ukjend tilstand"
-
-#~ msgid "Remove from Qun"
-#~ msgstr "Fjern fr? gruppa"
-
-#~ msgid "You entered a group ID outside the acceptable range"
-#~ msgstr "Du f?rte opp ein gruppe-ID utanfor godkjent omr?de"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to leave this Qun?"
-#~ msgstr "Er du sikker p? at du vil forlata denne gruppa?"
-
-#~ msgid "Do you want to approve the request?"
-#~ msgstr "Godtek du f?respurnaden?"
-
-#~ msgid "Change Qun member"
-#~ msgstr "Endra gruppemedlem"
-
-#~ msgid "Change Qun information"
-#~ msgstr "Endra gruppeopplysningar"
-
 #~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
+#~ "Lost connection with server:\n"
+#~ "%d, %s"
 #~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
+#~ "Tapt samband med tenaren:\n"
+#~ "%d, %s"
 
-#~ msgid "System Message"
-#~ msgstr "Systemmelding"
+#~ msgid "Connecting server ..."
+#~ msgstr "Koplar til tenaren..."
 
-#~ msgid "<b>Last Login IP</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Siste p?loggings-IP-adresse</b>: %s<br>\n"
+#~ msgid "Failed to send IM."
+#~ msgstr "Klarte ikkje ? senda lynmeldinga."
 
-#~ msgid "<b>Last Login Time</b>: %s\n"
-#~ msgstr "<b>Siste p?loggingstidspunkt</b>: %s\n"
+#~ msgid "Not a member of room \"%s\"\n"
+#~ msgstr "Er ikkje med i rommet \"%s\"\n"
 
-#~ msgid "Set My Information"
-#~ msgstr "Opplysningane mine"
+#~ msgid "User information for %s unavailable"
+#~ msgstr "Brukaropplysningar om %s er ikkje tilgjengelege"
 
-#~ msgid "Leave the QQ Qun"
-#~ msgstr "G? fr? QQ-rommet"
+#~ msgid "Can not get face number in file name (%s)"
+#~ msgstr "Klarer ikkje ? henta andletsnummeret fr? filnamnet (%s)"
 
-#~ msgid "Block this buddy"
-#~ msgstr "Blokker denne vennen"
+#~ msgid "Failed change icon"
+#~ msgstr "Klarte ikkje ? endra ikonet"
 
-#~ msgid "Invalid token reply code, 0x%02X"
-#~ msgstr "Ugyldig mark?rsvarkode, 0x%02X"
+#~ msgid "Not support Redirect_EX now"
+#~ msgstr "St?ttar ikkje Redirect_EX no"
 
-#~ msgid "Unable login for not support Redirect_EX now"
-#~ msgstr ""
-#~ "Klarte ikkje ? logga p?. Tenaren bad om ei handling som ikkje er st?tta."
+#~ msgid "Error password"
+#~ msgstr "Passordfeil"
 
-#~ msgid "Error password: %s"
-#~ msgstr "Passordfeil: %s"
+#~ msgid "Need active"
+#~ msgstr "Treng ? vera i bruk"
 
-#~ msgid "Need active: %s"
-#~ msgstr "Treng aktive: %s"
+#~ msgid "Please fill code according to image"
+#~ msgstr "Skriv inn koden slik som p? biletet"
 
-#~ msgid "Failed to connect all servers"
-#~ msgstr "Klarte ikkje ? kopla opp alle tenarane"
-
-#~ msgid "Connecting server %s, retries %d"
-#~ msgstr "Koplar til tenaren %s, pr?ver %d"
-
-#~ msgid "Do you approve the requestion?"
-#~ msgstr "Godtek du f?respurnaden?"
-
-#~ msgid "Do you add the buddy?"
-#~ msgstr "Vil du leggja til vennen?"
-
-#~ msgid "%s added you [%s] to buddy list"
-#~ msgstr "%s la deg [%s] til i vennelista"
-
-#~ msgid "QQ Budy"
-#~ msgstr "QQ-venn"
-
-#~ msgid "Requestion approved by %s"
-#~ msgstr "F?respurnaden er godteken av %s"
-
-#~ msgid "%s wants to add you [%s] as a friend"
-#~ msgstr "%s ?nskjer ? leggja deg [%s] til som venn"
-
-#~ msgid "%s is not in buddy list"
-#~ msgstr "%s er ikkje i vennelista"
-
-#~ msgid "Would you add?"
-#~ msgstr "Vil du leggja til?"
-
-#~ msgid "%s"
-#~ msgstr "%s"
-
-# ?
-#~ msgid "QQ Server Notice"
-#~ msgstr "QQ-tenarmelding"
-
-#~ msgid "Network disconnected"
-#~ msgstr "Nettverket er fr?kopla"
-
-#~ msgid "developer"
-#~ msgstr "utviklar"
-
-#~ msgid "XMPP developer"
-#~ msgstr "XMPP-utviklar"
-
-#~ msgid "Artists"
-#~ msgstr "Kunstnarar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are using %s version %s. The current version is %s. You can get it "
-#~ "from <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du nyttar %s versjon %s. Noverande utg?ve er %s. Du kan henta den nye "
-#~ "utg?va fr? <a href=\"%s\">%s</a><hr>"
-
-#~ msgid "<b>ChangeLog:</b><br>%s"
-#~ msgstr "<b>Endringslogg:</b><br>%s"
-
-#~ msgid "A group with the name already exists."
-#~ msgstr "Det finst allereie ei gruppe med det namnet."
-
-#~ msgid "EOF while reading from resolver process"
-#~ msgstr "EOF under lesing fr? oppslagsprosessen"
-
-#~ msgid "Your information has been updated"
-#~ msgstr "Personlege opplysningar er oppdaterte"
-
-#~ msgid "Input your reason:"
-#~ msgstr "F?r opp grunngjevinga di:"
-
-#~ msgid "You have successfully removed a buddy"
-#~ msgstr "Du har fjerna vennen"
-
-#~ msgid "You have successfully removed yourself from your friend's buddy list"
-#~ msgstr "Du har fjerna deg sj?lv fr? ein vennen din si venneliste"
-
-#~ msgid "You have added %d to buddy list"
-#~ msgstr "Du har lagt %d til i vennelista"
-
-#~ msgid "Invalid QQid"
-#~ msgstr "Ugyldig QQid"
-
-#~ msgid "Please enter external group ID"
-#~ msgstr "F?r opp ekstern gruppe-ID"
-
-#~ msgid "Reason: %s"
-#~ msgstr "?rsak: %s"
-
-#~ msgid "Your request to join group %d has been approved by admin %d"
-#~ msgstr ""
-#~ "F?respurnaden din om ? bli med i gruppa %d er blitt godteken av admin %d"
-
-#~ msgid "This group has been added to your buddy list"
-#~ msgstr "Brukaren er lagt til i vennelista di"
-
-#~ msgid "I am applying to join"
-#~ msgstr "Eg s?kjer om ? f? bli med"
-
-#~ msgid "You have successfully left the group"
-#~ msgstr "Du har forlate gruppa"
-
-#~ msgid "QQ Group Auth"
-#~ msgstr "QQ-gruppegodkjenning"
-
-#~ msgid "Your authorization request has been accepted by the QQ server"
-#~ msgstr "Godkjenningsf?respurnaden din er godteken av QQ-tenaren"
-
-#~ msgid "Enter your reason:"
-#~ msgstr "F?r opp grunngjevinga di:"
-
-#~ msgid " Space"
-#~ msgstr "Mellomrom"
-
-#~ msgid "<b>Real hostname</b>: %s: %d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Verkeleg vertsnamn</b>: %s: %d<br>\n"
-
-#~ msgid "Show Login Information"
-#~ msgstr "Vis p?loggingsinformasjon "
-
-#~ msgid "resend interval(s)"
-#~ msgstr "omattsendingsintervall"
-
-#~ msgid "hostname is NULL or port is 0"
-#~ msgstr "vertsnamnet er NULL eller porten er 0"
-
-#~ msgid "Unable to login. Check debug log."
-#~ msgstr "F?r ikkje logga p? - sj? i feils?kingsloggen."
-
-#~ msgid "Unable to login"
-#~ msgstr "F?r ikkje logga p?"
-
-#~ msgid "Failed room reply"
-#~ msgstr "Rom-svaret feila"
-
-#~ msgid "User %s rejected your request"
-#~ msgstr "Brukaren %s avviste f?respurnaden din"
-
-#~ msgid "User %s approved your request"
-#~ msgstr "Brukaren %s godtok f?respurnaden din"
-
-#~ msgid "Notice from: %s"
-#~ msgstr "Melding fr?: %s"
-
-#~ msgid "Keep the status message when the status is changed"
-#~ msgstr "Hald p? statusmeldinga n?r statusen blir endra"
-
-#~ msgid "Code [0x%02X]: %s"
-#~ msgstr "Kode [0x%02X]: %s"
-
-#~ msgid "Group Operation Error"
-#~ msgstr "Gruppehandlingsfeil"
-
-#~ msgid "Error setting socket options"
-#~ msgstr "Klarte ikkje ? lagra endepunktsval"
-
-#~ msgid "Error requesting login token"
-#~ msgstr "Feil ved f?respurnad om p?loggingsmark?r"
-
-#~ msgid "TCP Address"
-#~ msgstr "TCP-adresse"
-
-#~ msgid "UDP Address"
-#~ msgstr "UDP-adresse"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Windows Live ID authentication: cannot find authenticate token in server "
-#~ "response"
-#~ msgstr ""
-#~ "Windows Live ID-autentisering: finn ikkje autentiseringsmark?ren i svaret "
-#~ "fr? tenaren"
-
-#~ msgid "Windows Live ID authentication Failed"
-#~ msgstr "Windows Live ID-autentiseringa feila"
-
-#~ msgid "Too evil (sender)"
-#~ msgstr "For vond (sendar)"
-
-#~ msgid "Too evil (receiver)"
-#~ msgstr "For vond (mottakar)"
-
-#~ msgid "/Accounts/Manage"
-#~ msgstr "/Kontoar/Behandla"
-
-#~ msgid "Available Message"
-#~ msgstr "Tilgjengeleg melding"
-
-#~ msgid "Away Message"
-#~ msgstr "Fr?vaersmelding"
-
-#~ msgid "<i>(retrieving)</i>"
-#~ msgstr " <i>(hentar)</i>"
-
-#~ msgid "E-Mail"
-#~ msgstr "E-post"
-
-#~ msgid "E-mail"
-#~ msgstr "E-post"
-
-#~ msgid "IT'S A LION! GET IN THE CAR!"
-#~ msgstr "IT'S A LION! GET IN THE CAR!"
-
-#~ msgid "Screen name:"
-#~ msgstr "Brukarnamn:"
-
-#~ msgid "Someone says your screen name in chat"
-#~ msgstr "Nokon seier brukarnamnet ditt i praterommet"
-
-#~ msgid "Invalid screen name"
+#~ msgid "invalid user name"
 #~ msgstr "Ugyldig brukarnamn"
 
-#~ msgid "Invalid screen name."
-#~ msgstr "Ugyldig brukarnamn."
-
-#~ msgid "Screen _name:"
-#~ msgstr "Brukar_namn:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
-#~ "connection. Allow this and continue authentication?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tenaren krev autentisering i klartekst over eit ukryptert samband. Vil du "
-#~ "tillata dette og halda fram med autentiseringa?"
-
-#~ msgid "Use GSSAPI (Kerberos v5) for authentication"
-#~ msgstr "Bruk GSSAPI (Kerberos v5) til autentisering"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
-#~ "<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
-#~ "<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s%s<span weight=\"bold\">Skriven av:</span>\t%s\n"
-#~ "<span weight=\"bold\">Nettstad:</span>\t\t%s\n"
-#~ "<span weight=\"bold\">Filnamn:</span>\t\t%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The contact availability plugin (cap) is used to display statistical "
-#~ "information about buddies in a users contact list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Programtillegget for kontakttilgjengesp?dom (cap) blir brukt til ? syna "
-#~ "statistisk informasjon om vennar i ein brukar si kontaktliste."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter the screen name of the person you would like to add to your "
-#~ "buddy list. You may optionally enter an alias, or nickname, for the "
-#~ "buddy. The alias will be displayed in place of the screen name whenever "
-#~ "possible.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Skriv inn brukarnamnet til personen du ?nskjer ? leggja til i vennelista. "
-#~ "Om du ?nskjer det, kan du skriva inn eit alias eller eit kallenamn p? "
-#~ "vennen. Kallenamnet/aliaset blir d? nytta i staden for brukarnamnet der "
-#~ "det er mogleg.\n"
-
-#~ msgid "A_ccount:"
-#~ msgstr "_Konto:"
-
-#~ msgid "_Merge"
-#~ msgstr "_Sl? saman:"
-
-#~ msgid "Screen name sent"
-#~ msgstr "Brukarnamn er sendt"
-
-#~ msgid "Screen name"
-#~ msgstr "Brukarnamn"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please go to http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-#~ "username and choose a username and try to login again."
-#~ msgstr ""
-#~ "G? til http://editprofile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=profile."
-#~ "username og vel eit brukarnamn. Pr?v deretter ? logga p? igjen."
-
-#~ msgid "/Conversation/Send _Attention..."
-#~ msgstr "/Samtale/Send _varsel..."
-
-#~ msgid "/Conversation/Send Attention"
-#~ msgstr "/Samtale/Send _varsel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sorry, passwords over %d characters in length (yours is %d) are not "
-#~ "supported by MySpace."
-#~ msgstr ""
-#~ "MySpace st?ttar ikkje passord med fleire enn %d teikn. Passordet ditt er "
-#~ "p? %d teikn."
-
-#~ msgid "Pounce only when my status is not available"
-#~ msgstr "Vennevarsling berre n?r tilstanden min ikkje er tilgjengeleg"
-
-#~ msgid "Use recent buddies group"
-#~ msgstr "Bruk seinaste vennegruppe"
-
-#~ msgid "Show how long you have been idle"
-#~ msgstr "Vis kor lenge du har vore uverksam"
-
-#~ msgid "Cannot find/access ~/.silc directory"
-#~ msgstr "Finn ikkje/f?r ikkje tilgang til ~/.silc-katalogen"
-
-#~ msgid "Current media"
-#~ msgstr "Gjeldande media"
-
-#~ msgid "User has typed something and stopped"
-#~ msgstr "Brukaren har skrive noko og stoppa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "%s has typed something and stopped"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "%s har skrive noko og stoppa"
-
-#~ msgid "Display Statistics"
-#~ msgstr "Vis statistikk"
-
-#~ msgid "S_mile!"
-#~ msgstr "S_mil!"
-
-#~ msgid "%s changed status from %s to %s"
-#~ msgstr "%s endra status fr? %s til %s"
-
-#~ msgid "%s is now %s"
-#~ msgstr "%s er no %s"
-
-#~ msgid "%s is no longer %s"
-#~ msgstr "%s er ikkje lenger %s"
-
-#~ msgid "Invalid chat name specified."
-#~ msgstr "Det oppgjevne pratenamnet er ugyldig."
+#~ msgid "Failed to connect all servers"
+#~ msgstr "Klarte ikkje ? kopla opp alle tenarane"


More information about the Commits mailing list