pidgin: 5ded7b53: Czech translation updated (David Vachulk...

nosnilmot at pidgin.im nosnilmot at pidgin.im
Thu May 15 09:31:48 EDT 2008


-----------------------------------------------------------------
Revision: 5ded7b53ef2d241e240a4946e3f263c23b542046
Ancestor: d72d7aef3662a1c4026089dc48332bfe3da5a11b
Author: nosnilmot at pidgin.im
Date: 2008-05-15T13:24:06
Branch: im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/5ded7b53ef2d241e240a4946e3f263c23b542046

Modified files:
    po/ChangeLog po/cs.po

ChangeLog: 

Czech translation updated (David Vachulka)
Fixes #5755

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	ee0abc88885141e9b441bdd5ea9bff7c5a3c3520
+++ po/ChangeLog	bf2d1003972c52543ef04bc857fbbabccd48e902
@@ -2,6 +2,7 @@ version 2.4.2
 
 version 2.4.2
 	* Belarusian Latin translation updated (Ihar Hrachyshka)
+	* Czech translation updated (David Vachulka)
 	* Dutch translation updated (Daniël Heres)
 	* English (British) translation updated (Luke Ross)
 	* Finnish translation updated (Timo Jyrinki)
============================================================
--- po/cs.po	e3a25faf52e1aaa2f0e37ca8f8b5c68c6d4cb94c
+++ po/cs.po	8494358a528812c94074d3edfed9a3c4079816c6
@@ -9,9 +9,9 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pidgin VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-30 12:23-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-30 15:40+0100\n"
-"Last-Translator: David 'dvx' Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-15 08:57-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-09 10:28+0100\n"
+"Last-Translator: David Vachulka <david at konstrukce-cad.com>\n"
 "Language-Team: Czech <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "Účet nebyl přidán"
 msgid "Account was not added"
 msgstr "Účet nebyl přidán"
 
-msgid "Screenname of an account must be non-empty."
+msgid "Username of an account must be non-empty."
 msgstr "Jméno uživatele účtu nesmí být prázdné."
 
 msgid "New mail notifications"
@@ -74,7 +74,7 @@ msgid "There's no protocol plugins insta
 msgstr "Zapamatovat si heslo"
 
 msgid "There's no protocol plugins installed."
-msgstr "Nejní nainstalován žádný zásuvný modul protokolu."
+msgstr "Není nainstalován žádný zásuvný modul protokolu."
 
 msgid "(You probably forgot to 'make install'.)"
 msgstr "(Pravděpodobně jste zapomněli 'make install'.)"
@@ -88,7 +88,7 @@ msgstr "Protokol:"
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-msgid "Screen name:"
+msgid "Username:"
 msgstr "Jméno uživatele:"
 
 msgid "Password:"
@@ -175,7 +175,7 @@ msgstr "Implicitní"
 msgid "Default"
 msgstr "Implicitní"
 
-msgid "You must provide a screename for the buddy."
+msgid "You must provide a username for the buddy."
 msgstr "Musíte pro kamaráda zadat jméno uživatele."
 
 msgid "You must provide a group."
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Chyba při přidávání kamará
 msgid "Error adding buddy"
 msgstr "Chyba při přidávání kamaráda"
 
-msgid "Screen Name"
+msgid "Username"
 msgstr "Jméno uživatele"
 
 msgid "Alias (optional)"
@@ -234,7 +234,7 @@ msgid "You must give a name for the grou
 msgstr "Chyba při přidávání skupiny"
 
 msgid "You must give a name for the group to add."
-msgstr "Musíte zaddat název skupiny, kterou přidat."
+msgstr "Musíte zadat název skupiny, kterou přidat."
 
 msgid "A group with the name already exists."
 msgstr "Skupina s tímto názvem již existuje."
@@ -304,7 +304,7 @@ msgid "Confirm Remove"
 
 #. XXX: anything to do with the returned ui-handle?
 msgid "Confirm Remove"
-msgstr "Potvrdit ostranění"
+msgstr "Potvrdit odstranění"
 
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstranit"
@@ -349,7 +349,7 @@ msgid ""
 msgstr "Odblokovat"
 
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person you would like to Block/"
+"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/"
 "Unblock."
 msgstr ""
 "Zadejte prosím jméno uživatele nebo alias osoby, kterou chcete blokovat/"
@@ -364,8 +364,7 @@ msgstr "Nová Instant Message"
 msgid "New Instant Message"
 msgstr "Nová Instant Message"
 
-msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person you would like to IM."
+msgid "Please enter the username or alias of the person you would like to IM."
 msgstr "Zadejte prosím jméno uživatele nebo alias osoby, kterou chcete IM."
 
 msgid "Channel"
@@ -380,6 +379,13 @@ msgstr "Připojit"
 msgid "Join"
 msgstr "Připojit"
 
+msgid ""
+"Please enter the username or alias of the person whose log you would like to "
+"view."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím jméno uživatele nebo alias osoby, jejíž záznam chcete "
+"zobrazit."
+
 #. Create the "Options" frame.
 msgid "Options"
 msgstr "Možnosti"
@@ -393,6 +399,9 @@ msgstr "Připojit se k chatu..."
 msgid "Join Chat..."
 msgstr "Připojit se k chatu..."
 
+msgid "View Log..."
+msgstr "Zobrazit záznam ..."
+
 msgid "Show"
 msgstr "Zobrazit"
 
@@ -601,9 +610,6 @@ msgstr "Přidat sledování kamaráda...
 msgid "Add Buddy Pounce..."
 msgstr "Přidat sledování kamaráda..."
 
-msgid "View Log..."
-msgstr "Zobrazit záznam ..."
-
 msgid "Enable Logging"
 msgstr "Povolit zaznamenávání"
 
@@ -729,7 +735,7 @@ msgid "Waiting for transfer to begin"
 msgstr "Zastavit"
 
 msgid "Waiting for transfer to begin"
-msgstr "Čekám na začátek přenosu..."
+msgstr "Čekám na začátek přenosu"
 
 msgid "Canceled"
 msgstr "Zrušeno"
@@ -741,15 +747,24 @@ msgstr "%.2f KiB/s"
 msgid "%.2f KiB/s"
 msgstr "%.2f KiB/s"
 
+msgid "Sent"
+msgstr "Odesláno"
+
+msgid "Received"
+msgstr "Přijato"
+
+msgid "Finished"
+msgstr "Dokončeno"
+
 #, c-format
 msgid "The file was saved as %s."
 msgstr "Soubor byl uložen jako %s."
 
-msgid "Finished"
-msgstr "Dokončeno"
+msgid "Sending"
+msgstr "Odesílám"
 
-msgid "Transferring"
-msgstr "Přenáším"
+msgid "Receiving"
+msgstr "Přijímám"
 
 #, c-format
 msgid "Conversation in %s on %s"
@@ -844,11 +859,14 @@ msgstr "(žádné)"
 msgid "(none)"
 msgstr "(žádné)"
 
+msgid "URI"
+msgstr "URI"
+
 msgid "ERROR"
 msgstr "CHYBA"
 
 msgid "loading plugin failed"
-msgstr "načítání zásuvnéh modulu selhalo"
+msgstr "načítání zásuvného modulu selhalo"
 
 msgid "unloading plugin failed"
 msgstr "uvolňování zásuvného modulu selhalo"
@@ -891,10 +909,10 @@ msgid "You can (un)load plugins from the
 msgstr "Zvolte zásuvný modul pro instalaci"
 
 msgid "You can (un)load plugins from the following list."
-msgstr "Můžete načíst/uvolňit zásuvné moduly z následujícího seznamu."
+msgstr "Můžete načíst/uvolnit zásuvné moduly z následujícího seznamu."
 
 msgid "Install Plugin..."
-msgstr "Instalavot zásuvný modul..."
+msgstr "Instalovat zásuvný modul..."
 
 msgid "Configure Plugin"
 msgstr "Nastavit zásuvný modul"
@@ -1093,6 +1111,12 @@ msgstr "Zaznamenávání"
 msgid "Logging"
 msgstr "Zaznamenávání"
 
+msgid "You must fill all the required fields."
+msgstr "Musíte vyplnit všechna požadovaná pole."
+
+msgid "The required fields are underlined."
+msgstr "Požadovaná pole jsou podtržená."
+
 msgid "Not implemented yet."
 msgstr "Zatím neimplementováno."
 
@@ -1106,7 +1130,7 @@ msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of
 msgstr "Vyberte umístění..."
 
 msgid "Hit 'Enter' to find more rooms of this category."
-msgstr "Stiskkněte 'Enter' pro hledání místností v kategorii."
+msgstr "Stiskněte 'Enter' pro hledání místností v kategorii."
 
 msgid "Get"
 msgstr "Získat"
@@ -1142,8 +1166,8 @@ msgstr "Jiní mluví v chatu"
 msgid "Others talk in chat"
 msgstr "Jiní mluví v chatu"
 
-msgid "Someone says your screen name in chat"
-msgstr "Někdo v chatu řekne vaše jméno uživatele"
+msgid "Someone says your username in chat"
+msgstr "Někdo v chatu řekne vaše jméno"
 
 msgid "GStreamer Failure"
 msgstr "Selhání GStremaeru"
@@ -1517,7 +1541,7 @@ msgid "Single-use Certificate Verificati
 
 #. TODO: Find what the handle ought to be
 msgid "Single-use Certificate Verification"
-msgstr "Verifikace certifikátu na jedno použítí"
+msgstr "Verifikace certifikátu na jedno použití"
 
 #. Scheme name
 #. Pool name
@@ -1581,7 +1605,7 @@ msgid ""
 #. vrq will be completed by user_auth
 msgid ""
 "The root certificate this one claims to be issued by is unknown to Pidgin."
-msgstr "Vyžadovaný kořenový certifikát is problematický neznámý Pidginu."
+msgstr "Vyžadovaný kořenový certifikát je problematický neznámý Pidginu."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1981,7 +2005,8 @@ msgid "<b><font color=\"red\">The logger
 msgstr "Jestli má zadaný příkaz obsluhovat URL \"ymsgr\""
 
 msgid "<b><font color=\"red\">The logger has no read function</font></b>"
-msgstr "<b><font color=\"red\">Zaznamenávač nemá funkci read</font></b>"
+msgstr ""
+"<b><font color=\"red\">Nástroj pro zaznamenávání nemá funkci read</font></b>"
 
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
@@ -2253,8 +2278,8 @@ msgstr ""
 "Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and "
 "calls the commands registered."
 msgstr ""
-"Test podpory IPC zásuvných modulů jako klient. Nalezne zásuvnhý modul "
-"serveru a zavolá zaregistrované příkazy."
+"Test podpory IPC zásuvných modulů jako klient. Nalezne zásuvný modul serveru "
+"a zavolá zaregistrované příkazy."
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2283,7 +2308,7 @@ msgid "User Inactivity Timeout (in minut
 msgstr "Minimální velikost místnosti"
 
 msgid "User Inactivity Timeout (in minutes)"
-msgstr "Čas pro neaktivitu uživatele (v minutách)"
+msgstr "Čas pro ne aktivitu uživatele (v minutách)"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2306,7 +2331,7 @@ msgstr ""
 "actively taking part in a conversation."
 msgstr ""
 "Tento zásuvný modul skrývá zprávy o připojování/odpojování ve velkých "
-"místnostech, kromě uživatelů aktivně se účasnících konverzace."
+"místnostech, kromě uživatelů aktivně se účastnících konverzace."
 
 #. This is used in the place of a timezone abbreviation if the
 #. * offset is way off. The user should never really see it, but
@@ -2429,7 +2454,7 @@ msgid "Mono Plugin Loader"
 "Používejte jej na své vlastní nebezpečí!"
 
 msgid "Mono Plugin Loader"
-msgstr "Načítač zásuvných modulů Mono"
+msgstr "Nástroj pro načtení zásuvných modulů Mono"
 
 msgid "Loads .NET plugins with Mono."
 msgstr "Načítá zásuvné moduly .NET pomocí Mono."
@@ -2460,16 +2485,16 @@ msgid ""
 #. *< summary
 msgid ""
 "Prepends a newline to messages so that the rest of the message appears below "
-"the screen name in the conversation window."
+"the username in the conversation window."
 msgstr ""
 "Připojí nový řádek před zprávy, takže se v okně konverzace zbytek zprávy "
-"objeví pod jménem uživatele."
+"objeví pod jménem uživatele."
 
 msgid "Offline Message Emulation"
 msgstr "Emulace zprávy při odpojení"
 
 msgid "Save messages sent to an offline user as pounce."
-msgstr "Uložit zprávy poslané odpojenným uživatelům jako sledování."
+msgstr "Uložit zprávy poslané odpojeným uživatelům jako sledování."
 
 msgid ""
 "The rest of the messages will be saved as pounce. You can edit/delete the "
@@ -2511,7 +2536,7 @@ msgid "Perl Plugin Loader"
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "Perl Plugin Loader"
-msgstr "Načítač zásuvných modulů Perlu"
+msgstr "Nástroj pro načtení zásuvných modulů Perlu"
 
 #. *< name
 #. *< version
@@ -2684,7 +2709,7 @@ msgid "Tcl Plugin Loader"
 "nečinný."
 
 msgid "Tcl Plugin Loader"
-msgstr "Načítač zásuvných modulů Tcl"
+msgstr "Nástroj pro načtení zásuvných modulů Tcl"
 
 msgid "Provides support for loading Tcl plugins"
 msgstr "Poskytuje podporu pro načítání zásuvných modulů v Tcl"
@@ -3106,9 +3131,6 @@ msgstr "Kódování"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kódování"
 
-msgid "Username"
-msgstr "Jméno uživatele"
-
 msgid "Real name"
 msgstr "Skutečné jméno"
 
@@ -3120,9 +3142,20 @@ msgid "Bad mode"
 msgstr "Používat SSL"
 
 msgid "Bad mode"
-msgstr "Špatný tah"
+msgstr "Špatný mód"
 
 #, c-format
+msgid "Ban on %s by %s, set %ld seconds ago"
+msgstr "Ban na %s od %s, nastaven před %ld sekundami"
+
+#, c-format
+msgid "Ban on %s"
+msgstr "Ban na %s"
+
+msgid "End of ban list"
+msgstr "Konec seznamu banů"
+
+#, c-format
 msgid "You are banned from %s."
 msgstr "Byl vám zakázán vstup do %s."
 
@@ -3163,7 +3196,7 @@ msgid "%s has cleared the topic."
 
 #, c-format
 msgid "%s has cleared the topic."
-msgstr "%s změnil téma."
+msgstr "%s vyčistil téma."
 
 #, c-format
 msgid "The topic for %s is: %s"
@@ -3472,7 +3505,7 @@ msgid "Ad-Hoc Command Failed"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
 msgid "Ad-Hoc Command Failed"
-msgstr "Selhal přikaz Ad-Hoc"
+msgstr "Selhal příkaz Ad-Hoc"
 
 msgid "execute"
 msgstr "spustit"
@@ -3480,6 +3513,9 @@ msgstr "Server pro přihlášení vyžad
 msgid "Server requires TLS/SSL for login. No TLS/SSL support found."
 msgstr "Server pro přihlášení vyžaduje SSL. Nebyla nalezena podpora TLS/SSL."
 
+msgid "You require encryption, but no TLS/SSL support found."
+msgstr "Požadujete šifrování,ale nebyla nalezena podpora TLS/SSL."
+
 msgid "Server requires plaintext authentication over an unencrypted stream"
 msgstr "Server vyžaduje textovou autentizaci v nešifrovaném proudu"
 
@@ -3500,13 +3536,6 @@ msgstr "Server nepoužívá žádnou pod
 msgid "Server does not use any supported authentication method"
 msgstr "Server nepoužívá žádnou podporovanou metodu autentizace"
 
-msgid ""
-"This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
-"connection. Allow this and continue authentication?"
-msgstr ""
-"Tento server vyžaduje textovou autentizaci přes nešifrované spojení. Povolit "
-"a pokračovat v autentizaci?"
-
 msgid "Invalid challenge from server"
 msgstr "Neplatná výzva od serveru"
 
@@ -3715,7 +3744,7 @@ msgid "File Repository and Sharing"
 msgstr "Spolupracující datové objekty"
 
 msgid "File Repository and Sharing"
-msgstr "Uložiště souboru a sdílení"
+msgstr "Úložiště souboru a sdílení"
 
 msgid "STUN Service Discovery for Jingle"
 msgstr "STUN Service Discovery pro Jingle"
@@ -3997,7 +4026,7 @@ msgid "Error unregistering account"
 msgstr "Změnit registraci"
 
 msgid "Error unregistering account"
-msgstr "Chyba odregistrace účtu"
+msgstr "Chyba zrušení registrace účtu"
 
 msgid "Account successfully unregistered"
 msgstr "Účet úspěšně odregistrován"
@@ -4012,7 +4041,7 @@ msgid "Re-initializing Stream"
 msgstr "Autentizuji"
 
 msgid "Re-initializing Stream"
-msgstr "Reinicializuji proud"
+msgstr "Re-inicializuji proud"
 
 msgid "Not Authorized"
 msgstr "Neautorizován"
@@ -4321,9 +4350,8 @@ msgstr "topic [nové téma]: Zobrazit ne
 msgid "topic [new topic]: View or change the topic."
 msgstr "topic [nové téma]: Zobrazit nebo změnit téma."
 
-msgid "ban &lt;user&gt; [room]: Ban a user from the room."
-msgstr ""
-"ban &lt;uživatel&gt; [místnost]: Zakázat uživateli přístup do místnosti."
+msgid "ban &lt;user&gt; [reason]: Ban a user from the room."
+msgstr "ban &lt;uživatel&gt; [důvod]: Zakázat uživateli přístup do místnosti."
 
 msgid ""
 "affiliate &lt;user&gt; &lt;owner|admin|member|outcast|none&gt;: Set a user's "
@@ -4342,12 +4370,12 @@ msgstr "invite &lt;uživatel&gt; [zpráv
 msgid "invite &lt;user&gt; [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite &lt;uživatel&gt; [zpráva]: Pozvat uživatele do místnosti."
 
-msgid "join: &lt;room&gt; [server]: Join a chat on this server."
+msgid "join: &lt;room&gt; [password]: Join a chat on this server."
 msgstr ""
-"join: &lt;místnost&gt; [server]: Připojit se k diskusi na tomto serveru."
+"join: &lt;místnost&gt; [heslo]: Připojit se k diskusi na tomto serveru."
 
-msgid "kick &lt;user&gt; [room]: Kick a user from the room."
-msgstr "kick &lt;uživatel&gt; [místnost]: Vykopnout uživatele z místnosti."
+msgid "kick &lt;user&gt; [reason]: Kick a user from the room."
+msgstr "kick &lt;uživatel&gt; [důvod]: Vykopnout uživatele z místnosti."
 
 msgid ""
 "msg &lt;user&gt; &lt;message&gt;: Send a private message to another user."
@@ -4387,9 +4415,6 @@ msgstr "Povolit textovou autentizaci po 
 msgid "Allow plaintext auth over unencrypted streams"
 msgstr "Povolit textovou autentizaci po nešifrovaných proudech"
 
-msgid "Use GSSAPI (Kerberos v5) for authentication"
-msgstr "Použít GSSAPI (Kerberos v5) pro autentizaci"
-
 msgid "Connect port"
 msgstr "Port spojení"
 
@@ -4559,7 +4584,7 @@ msgstr "Již přihlášen"
 msgid "Already logged in"
 msgstr "Již přihlášen"
 
-msgid "Invalid screen name"
+msgid "Invalid username"
 msgstr "Neplatné jméno uživatele"
 
 msgid "Invalid friendly name"
@@ -5154,6 +5179,9 @@ msgstr "Vyjednávám"
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Vyjednávám"
 
+msgid "Transferring"
+msgstr "Přenáším"
+
 msgid "Starting authentication"
 msgstr "Spouštím autentizaci"
 
@@ -5219,7 +5247,7 @@ msgstr "Nemohu přidat \"%s\"."
 msgid "Unable to add \"%s\"."
 msgstr "Nemohu přidat \"%s\"."
 
-msgid "The screen name specified is invalid."
+msgid "The username specified is invalid."
 msgstr "Zadané jméno uživatele není platné."
 
 msgid "Has you"
@@ -5419,7 +5447,7 @@ msgid "Total Friends"
 msgstr "Píseň"
 
 msgid "Total Friends"
-msgstr "Celkem Přátelů"
+msgstr "Celkem Přátelé"
 
 msgid "Client Version"
 msgstr "Verze klienta"
@@ -5433,7 +5461,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "Please enter a username to check its availability:"
 msgstr ""
-"Prosím vložte jméno uživatele, aby se mohla ykontrolovat jeho dostupnost:"
+"Prosím vložte jméno uživatele, aby se mohla zkontrolovat jeho dostupnost:"
 
 msgid "MySpaceIM - Username Available"
 msgstr "MySpaceIM - jméno uživatele dostupné"
@@ -5641,10 +5669,10 @@ msgstr "Hlavní archiv není správně n
 msgid "Master archive is misconfigured"
 msgstr "Hlavní archiv není správně nastaven"
 
-msgid "Incorrect screen name or password"
-msgstr "Nesprávná přezdívka nebo heslo"
+msgid "Incorrect username or password"
+msgstr "Nesprávné jméno uživatele nebo heslo"
 
-msgid "Could not recognize the host of the screen name you entered"
+msgid "Could not recognize the host of the username you entered"
 msgstr "Nemohu rozpoznat počítač ve jménu uživatele, které jste zadali"
 
 msgid ""
@@ -5659,7 +5687,7 @@ msgstr "Dosáhli jste vašeho limitu pro
 msgid "You have reached your limit for the number of contacts allowed"
 msgstr "Dosáhli jste vašeho limitu pro počet povolených kontaktů"
 
-msgid "You have entered an incorrect screen name"
+msgid "You have entered an incorrect username"
 msgstr "Zadali jste neplatné jméno uživatele"
 
 msgid "An error occurred while updating the directory"
@@ -6538,7 +6566,7 @@ msgid "Profile too long."
 "Maximální délka profilu %d bajtů byla překročena. Byl pro vás zkrácen."
 
 msgid "Profile too long."
-msgstr "Profil příliš dlouhý"
+msgstr "Profil je příliš dlouhý"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6599,12 +6627,12 @@ msgid "Could not add the buddy %s for an
 
 #, c-format
 msgid "Could not add the buddy %s for an unknown reason."
-msgstr "Nemohhu přidat kamaráda %s z neznámého důvodu."
+msgstr "Nemohu přidat kamaráda %s z neznámého důvodu."
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The user %s has given you permission to add you to their buddy list. Do you "
-"want to add them?"
+"The user %s has given you permission to add him or her to your buddy list. "
+"Do you want to add this user?"
 msgstr ""
 "Uživatel %s vám povolil přidat jej do vašeho seznamu kamarádů. Chcete jej "
 "přidat?"
@@ -6672,7 +6700,7 @@ msgid "Get AIM Info"
 msgstr "_Připojit"
 
 msgid "Get AIM Info"
-msgstr "Zíslat informace AIM"
+msgstr "Získat informace AIM"
 
 msgid "Edit Buddy Comment"
 msgstr "Upravit poznámku o kamarádovi"
@@ -8710,7 +8738,7 @@ msgstr "Nemohu přeložit název počít
 msgid "Could not resolve hostname"
 msgstr "Nemohu přeložit název počítače"
 
-msgid "SIP screen names may not contain whitespaces or @ symbols"
+msgid "SIP usernames may not contain whitespaces or @ symbols"
 msgstr "Jména uživatelů SIP nemohou obsahovat mezery ani symboly @"
 
 #. *< type
@@ -8828,7 +8856,7 @@ msgstr "Neznámé selhání: %s."
 msgid "Failure unknown: %s."
 msgstr "Neznámé selhání: %s."
 
-msgid "Incorrect screen name or password."
+msgid "Incorrect username or password."
 msgstr "Nesprávné jméno uživatele nebo heslo."
 
 msgid "The service is temporarily unavailable."
@@ -8969,9 +8997,6 @@ msgstr "Ignorovat kamaráda?"
 msgid "Ignore buddy?"
 msgstr "Ignorovat kamaráda?"
 
-msgid "Invalid screen name."
-msgstr "Neplatné jméno uživatele."
-
 msgid "Your account is locked, please log in to the Yahoo! website."
 msgstr "Váš účet je uzamčen, přihlaste se prosím na WWW stránkách Yahoo!."
 
@@ -9141,7 +9166,7 @@ msgid "%s is trying to send you a group 
 
 #, c-format
 msgid "%s is trying to send you a group of %d files.\n"
-msgstr "%s zkouší vám poslat %d soborů.\n"
+msgstr "%s zkouší vám poslat %d souborů.\n"
 
 msgid "Write Error"
 msgstr "Chyba při zápisu"
@@ -9517,7 +9542,7 @@ msgid "Listening to music"
 msgstr "Mobilní"
 
 msgid "Listening to music"
-msgstr "Poslochá muziku"
+msgstr "Poslouchá muziku"
 
 #, c-format
 msgid "%s (%s) changed status from %s to %s"
@@ -9648,22 +9673,18 @@ msgstr " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
 #. 10053
-#, c-format
 msgid "Connection interrupted by other software on your computer."
 msgstr "Připojení porušeno jiným softwarem na počítači."
 
 #. 10054
-#, c-format
 msgid "Remote host closed connection."
 msgstr "Vzdálený počítač ukončil připojení."
 
 #. 10060
-#, c-format
 msgid "Connection timed out."
 msgstr "Spojení vypršel čas."
 
 #. 10061
-#, c-format
 msgid "Connection refused."
 msgstr "Spojení odmítnuto."
 
@@ -9689,12 +9710,9 @@ msgstr "_Protokol:"
 msgid "Pro_tocol:"
 msgstr "_Protokol:"
 
-msgid "Screen _name:"
-msgstr "_Jméno uživatele:"
+msgid "_Username:"
+msgstr "Jméno _uživatele:"
 
-msgid "_Local alias:"
-msgstr "_Místní alias:"
-
 msgid "Remember pass_word"
 msgstr "Za_pamatovat si heslo"
 
@@ -9702,6 +9720,9 @@ msgstr "Nastavení uživatele"
 msgid "User Options"
 msgstr "Nastavení uživatele"
 
+msgid "_Local alias:"
+msgstr "_Místní alias:"
+
 msgid "New _mail notifications"
 msgstr "_Upozornění na nové zprávy"
 
@@ -9760,9 +9781,6 @@ msgstr "_Port:"
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-msgid "_Username:"
-msgstr "Jméno _uživatele:"
-
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "_Heslo:"
 
@@ -9829,6 +9847,9 @@ msgstr ""
 "používat jedno okno konverzace. Znovu je rozdělit je můžete pomocí "
 "'Rozbalit' z menu"
 
+msgid "Please update the necessary fields."
+msgstr "Aktualizujte prosím potřebná pole."
+
 msgid "Room _List"
 msgstr "Seznam _místností"
 
@@ -9901,6 +9922,9 @@ msgstr "Trvalý"
 msgid "Persistent"
 msgstr "Trvalý"
 
+msgid "_Edit Settings..."
+msgstr "_Upravit nastavení..."
+
 msgid "_Collapse"
 msgstr "_Sbalit"
 
@@ -10027,6 +10051,14 @@ msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
+"<b>Occupants:</b> %d"
+msgstr ""
+"\n"
+"<b>Nájemníci:</b> %d"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
 "<b>Topic:</b> %s"
 msgstr ""
 "\n"
@@ -10181,8 +10213,8 @@ msgstr "Přidat kamaráda.\n"
 msgid "Add a buddy.\n"
 msgstr "Přidat kamaráda.\n"
 
-msgid "Buddy's _screen name:"
-msgstr "_Jméno kamaráda:"
+msgid "Buddy's _username:"
+msgstr "_Jméno uživatele kamaráda:"
 
 msgid "(Optional) A_lias:"
 msgstr "(Nepovinné) A_lias:"
@@ -10316,6 +10348,9 @@ msgstr "Nastavit vlastní ikonu..."
 msgid "Set Custom Icon..."
 msgstr "Nastavit vlastní ikonu..."
 
+msgid "Change Size"
+msgstr "Změnit velikost"
+
 msgid "Remove Custom Icon"
 msgstr "Odstranit vlastní ikonu"
 
@@ -10891,8 +10926,8 @@ msgid ""
 msgstr "Získat informace o uživateli"
 
 msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose info you would "
-"like to view."
+"Please enter the username or alias of the person whose info you would like "
+"to view."
 msgstr ""
 "Zadejte prosím jméno uživatele nebo alias osoby, jejíž informace chcete "
 "zobrazit."
@@ -10900,13 +10935,6 @@ msgstr "Zobrazit záznam uživatele"
 msgid "View User Log"
 msgstr "Zobrazit záznam uživatele"
 
-msgid ""
-"Please enter the screen name or alias of the person whose log you would like "
-"to view."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím jméno uživatele nebo alias osoby, jejíž záznam chcete "
-"zobrazit."
-
 msgid "Alias Contact"
 msgstr "Alias kontaktu"
 
@@ -11079,20 +11107,15 @@ msgstr "_Podrobnosti o přenosu souboru"
 msgid "File transfer _details"
 msgstr "_Podrobnosti o přenosu souboru"
 
-#. Pause button
-msgid "_Pause"
-msgstr "_Pozastavit"
-
-#. Resume button
-msgid "_Resume"
-msgstr "Po_kračovat"
-
 msgid "Paste as Plain _Text"
 msgstr "Vložit _jako text"
 
 msgid "_Reset formatting"
 msgstr "Vy_mazat formátování"
 
+msgid "Disable _smileys in selected text"
+msgstr "Zakázat _smajlíky ve vybraném textu"
+
 msgid "Hyperlink color"
 msgstr "Barva odkazu"
 
@@ -11121,7 +11144,7 @@ msgid "Color to draw the name of a messa
 msgstr "Barva \"Upozornění\""
 
 msgid "Color to draw the name of a message you received containing your name."
-msgstr "Barva obdržené zpávy obsahující vaše jméno."
+msgstr "Barva obdržené zprávy obsahující vaše jméno."
 
 msgid "Action Message Name Color"
 msgstr "Barva IRC akční zprávy"
@@ -11129,6 +11152,21 @@ msgstr "Barva akční zprávy."
 msgid "Color to draw the name of an action message."
 msgstr "Barva akční zprávy."
 
+msgid "Typing notification color"
+msgstr "Barva pro upozornění na psaní"
+
+msgid "The color to use for the typing notification font"
+msgstr "Barva pro upozornění na psaní"
+
+msgid "Typing notification font"
+msgstr "Font pro upozornění na psaní"
+
+msgid "The font to use for the typing notification"
+msgstr "Font pro upozornění na psaní"
+
+msgid "Enable typing notification"
+msgstr "Povolit upozornění na psaní"
+
 msgid "_Copy E-Mail Address"
 msgstr "_Kopírovat e-mailovou adresu"
 
@@ -11341,8 +11379,7 @@ msgid ""
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the system log which started at %"
 "s?"
-msgstr ""
-"Opravdu že chcete natrvalo odstranit systémovy záznam, který začal v %s?"
+msgstr "Opravdu chcete natrvalo odstranit systémový záznam, který začal v %s?"
 
 msgid "Delete Log?"
 msgstr "Odstranit záznam?"
@@ -11521,27 +11558,24 @@ msgid ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
-msgstr ""
-"%s%s<span weight=\"bold\">Napsal:</span>\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">WWW stránka:</span>\t\t%s\n"
-"<span weight=\"bold\">Název souboru:</span>\t%s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Error: %s\n"
 "Check the plugin website for an update.</span>"
 msgstr ""
-"%s\n"
-"<span foreground=\"#ff0000\" weight=\"bold\">Chyba: %s\n"
+"<span foreground=\"red\" weight=\"bold\">Chyba: %s\n"
 "Hledejte aktualizaci na WWW zásuvného modulu.</span>"
 
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
 
+msgid "<b>Written by:</b>"
+msgstr "<b>Napsáno:</b>"
+
+msgid "<b>Web site:</b>"
+msgstr "<b>Webová stránka:</b>"
+
+msgid "<b>Filename:</b>"
+msgstr "<b>Jméno souboru:</b>"
+
 msgid "Configure Pl_ugin"
 msgstr "Nastavit zásuvný _modul"
 
@@ -11637,6 +11671,12 @@ msgstr "Ikona"
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+msgid "Cl_ose conversations with the Escape key"
+msgstr "Za_vřít konverzaci klávesou Escape"
+
 msgid "System Tray Icon"
 msgstr "Ikona v panelu"
 
@@ -11716,6 +11756,9 @@ msgstr "_Minimalizovat nová okna konver
 msgid "Minimi_ze new conversation windows"
 msgstr "_Minimalizovat nová okna konverzací"
 
+msgid "Minimum input area height in lines:"
+msgstr "Minimální výška plochy pro zadání v řádcích:"
+
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
@@ -11784,7 +11827,7 @@ msgstr ""
 "Proxy & Browser preferences are configured\n"
 "in GNOME Preferences"
 msgstr ""
-"Nastevení proxy & prohlížeče jsou nastaveny\n"
+"Nastavení proxy & prohlížeče jsou nastaveny\n"
 "v nastaveních GNOME"
 
 msgid "Configure _Proxy"
@@ -11818,7 +11861,7 @@ msgid "Desktop Default"
 msgstr "Konqueror"
 
 msgid "Desktop Default"
-msgstr "Vychozí prostředí"
+msgstr "Výchozí prostředí"
 
 msgid "GNOME Default"
 msgstr "Implicitní pro GNOME"
@@ -12105,6 +12148,9 @@ msgstr "Uložené stavy..."
 msgid "Saved statuses..."
 msgstr "Uložené stavy..."
 
+msgid "Status Selector"
+msgstr "Výběr stavu"
+
 msgid "Google Talk"
 msgstr "Google Talk"
 
@@ -12231,6 +12277,9 @@ msgstr "_Otevřít poštu"
 msgid "_Open Mail"
 msgstr "_Otevřít poštu"
 
+msgid "_Pause"
+msgstr "_Pozastavit"
+
 msgid "Pidgin Tooltip"
 msgstr "Pidgin tipy"
 
@@ -12250,7 +12299,7 @@ msgid "Response Probability:"
 msgstr "Zobrazit statistika"
 
 msgid "Response Probability:"
-msgstr "Pravěpodobnost odpovědi:"
+msgstr "Pravděpodobnost odpovědi:"
 
 msgid "Statistics Configuration"
 msgstr "Nastavení statistik"
@@ -12285,12 +12334,8 @@ msgstr "Zásuvný modul Předpovídání
 msgstr "Zásuvný modul Předpovídání dostupnosti kontaktu."
 
 #. * summary
-msgid ""
-"The contact availability plugin (cap) is used to display statistical "
-"information about buddies in a users contact list."
-msgstr ""
-"Zásuvný modul Předpovídání dostupnosti kontaktu (cap) se používá po "
-"zobrazování statistických informací o kamarádech v seznamu kontaktů."
+msgid "Displays statistical information about your buddies' availability"
+msgstr "Zobrazí statistické informace o dostupnosti kamarádů"
 
 msgid "Buddy is idle"
 msgstr "Kamarád je nečinný"
@@ -12452,19 +12497,17 @@ msgid ""
 
 #. * description
 msgid ""
-"Allows support for mouse gestures in conversation windows.\n"
-"Drag the middle mouse button to perform certain actions:\n"
-"\n"
-"Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
-"Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
-"Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
+"Allows support for mouse gestures in conversation windows. Drag the middle "
+"mouse button to perform certain actions:\n"
+" • Drag down and then to the right to close a conversation.\n"
+" • Drag up and then to the left to switch to the previous conversation.\n"
+" • Drag up and then to the right to switch to the next conversation."
 msgstr ""
-"Umožňuje podporu gest myši v oknech konverzace.\n"
-"Táhněte prostředním tlačítkem myši pro provedení určitých akcí:\n"
-"\n"
-"Táhněte dolů a pak doprava pro uzavření konverzace.\n"
-"Táhněte nahoru a pak doleva pro přepnutí na předchozí konverzaci.\n"
-"Táhněte nahoru a pak doprava pro přepnutí na následující konverzaci."
+"Umožňuje podporu gest myši v oknech konverzace. Táhněte prostředním "
+"tlačítkem myši pro provedení určitých akcí:\n"
+" - Táhněte dolů a pak doprava pro uzavření konverzace.\n"
+" - Táhněte nahoru a pak doleva pro přepnutí na předchozí konverzaci.\n"
+" - Táhněte nahoru a pak doprava pro přepnutí na následující konverzaci."
 
 msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Instant Messaging"
@@ -12542,7 +12585,7 @@ msgstr "Zadejte prosím níže informace
 msgid "Please enter the person's information below."
 msgstr "Zadejte prosím níže informace o osobě."
 
-msgid "Please enter the buddy's screen name and account type below."
+msgid "Please enter the buddy's username and account type below."
 msgstr "Zadejte prosím níže jméno uživatele kamaráda a typ účtu."
 
 msgid "Account type:"
@@ -12621,6 +12664,9 @@ msgstr "Kreslit čáru indikující novÃ
 msgid "Draw a line to indicate new messages in a conversation."
 msgstr "Kreslit čáru indikující nové zprávy konverzacích"
 
+msgid "Jump to markerline"
+msgstr "Jít ke zvýrazněné čáře"
+
 msgid "Draw Markerline in "
 msgstr "Kreslit zvýrazněnou čáru"
 
@@ -12684,8 +12730,8 @@ msgstr "Upozorňovat na"
 msgid "Notify For"
 msgstr "Upozorňovat na"
 
-msgid "\t_Only when someone says your screen name"
-msgstr "\t_Jen když někdo řekne vaši přezdívku"
+msgid "\t_Only when someone says your username"
+msgstr "\t_Jen když někdo řekne vaše jméno uživatele"
 
 msgid "_Focused windows"
 msgstr "_Aktivní okna"
@@ -12713,6 +12759,10 @@ msgstr "Z_výšit okno konverzace"
 msgid "R_aise conversation window"
 msgstr "Z_výšit okno konverzace"
 
+#. Present conversation method button
+msgid "_Present conversation window"
+msgstr "_Aktuální okno konverzace"
+
 #. ---------- "Notification Removals" ----------
 msgid "Notification Removal"
 msgstr "Odstranění upozornění"
@@ -12914,6 +12964,30 @@ msgstr "Pravidelně hledá nové verze a
 "ChangeLog."
 msgstr "Pravidelně hledá nové verze a upozorní uživatele se seznamem změn.."
 
+#. *< major version
+#. *< minor version
+#. *< type
+#. *< ui_requirement
+#. *< flags
+#. *< dependencies
+#. *< priority
+#. *< id
+msgid "Send Button"
+msgstr "Tlačítko Odeslat"
+
+#. *< name
+#. *< version
+msgid "Conversation Window Send Button."
+msgstr "Tlačítko Odeslat okna konverzace."
+
+#. *< summary
+msgid ""
+"Adds a Send button to the entry area of the conversation window. Intended "
+"for when no physical keyboard is present."
+msgstr ""
+"Přidá tlačítko Odeslat do plochy pro psaní konverzačního okna. Určeno, když "
+"není fyzická klávesnice."
+
 msgid "Duplicate Correction"
 msgstr "Duplikátní oprava"
 
@@ -13178,6 +13252,53 @@ msgstr "Tento zásuvný modul je užiteÄ
 msgid "This plugin is useful for debbuging XMPP servers or clients."
 msgstr "Tento zásuvný modul je užitečný pro ladění serverů nebo klientů XMPP."
 
+#~ msgid "_Resume"
+#~ msgstr "Po_kračovat"
+
+#~ msgid "Screen name:"
+#~ msgstr "Jméno uživatele:"
+
+#~ msgid "Screen Name"
+#~ msgstr "Jméno uživatele"
+
+#~ msgid "Someone says your screen name in chat"
+#~ msgstr "Někdo v chatu řekne vaše jméno uživatele"
+
+#~ msgid "Invalid screen name"
+#~ msgstr "Neplatné jméno uživatele"
+
+#~ msgid "Invalid screen name."
+#~ msgstr "Neplatné jméno uživatele."
+
+#~ msgid "Screen _name:"
+#~ msgstr "_Jméno uživatele:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This server requires plaintext authentication over an unencrypted "
+#~ "connection. Allow this and continue authentication?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento server vyžaduje textovou autentizaci přes nešifrované spojení. "
+#~ "Povolit a pokračovat v autentizaci?"
+
+#~ msgid "Use GSSAPI (Kerberos v5) for authentication"
+#~ msgstr "Použít GSSAPI (Kerberos v5) pro autentizaci"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s%s<span weight=\"bold\">Written by:</span>\t%s\n"
+#~ "<span weight=\"bold\">Website:</span>\t\t%s\n"
+#~ "<span weight=\"bold\">Filename:</span>\t\t%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s%s<span weight=\"bold\">Napsal:</span>\t%s\n"
+#~ "<span weight=\"bold\">WWW stránka:</span>\t\t%s\n"
+#~ "<span weight=\"bold\">Název souboru:</span>\t%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The contact availability plugin (cap) is used to display statistical "
+#~ "information about buddies in a users contact list."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zásuvný modul Předpovídání dostupnosti kontaktu (cap) se používá po "
+#~ "zobrazování statistických informací o kamarádech v seznamu kontaktů."
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Show offline buddies"
 #~ msgstr "Zobrazovat odpojené kamarády"
@@ -13563,9 +13684,6 @@ msgstr "Tento zásuvný modul je užiteÄ
 #~ msgid "Realname"
 #~ msgstr "Skutečné jméno"
 
-#~ msgid "Cannot join %s:"
-#~ msgstr "Nemohu se připojit k %s:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Server requires TLS/SSL for login. Select \"Use TLS if available\" in "
 #~ "account properties"


More information about the Commits mailing list