pidgin: 049fe26c: Albanian translation updated (Besnik Ble...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Thu Aug 18 01:50:21 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: 049fe26ca4956b8dd7ac58cf9f91f1d5aa9ba04b
Parent:  53f255cbeaa7de37bd9a131bfdf615e1ae9b0c12
Author:  markdoliner at pidgin.im
Date:   08/18/11 01:43:04
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/049fe26ca4956b8dd7ac58cf9f91f1d5aa9ba04b

Changelog: 

Albanian translation updated (Besnik Bleta)
Fixes #14505

Changes against parent 53f255cbeaa7de37bd9a131bfdf615e1ae9b0c12

 patched po/ChangeLog
 patched po/sq.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/ChangeLog	510f6a5328ee9c027e0a38f62b195a4948e3f75e
+++ po/ChangeLog	bb23a6cf18181e75c872e5279741dd7794f1c5ff
@@ -1,6 +1,7 @@ version 2.10.0
 Pidgin and Finch: The Pimpin' Penguin IM Clients That're Good for the Soul
 
 version 2.10.0
+	* Albanian translation updated (Besnik Bleta)
 	* German translation updated (Björn Voigt, Jochen Kemnade)
 	* Polish translation updated (Piotr DrÄ…g)
 
============================================================
--- po/sq.po	6a5950136b4478661e2a9e5bb05d9fc90cd76b35
+++ po/sq.po	99c6dbad7452e35050828682d0d2bc1972fb9d5e
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-09 21:40-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-13 10:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-17 22:40-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-11 13:02+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -220,9 +220,8 @@ msgstr "Alias (opsional)"
 msgid "Alias (optional)"
 msgstr "Alias (opsional)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invite message (optional)"
-msgstr "Mesazh (opsional)"
+msgstr "Mesazh ftese (opsional)"
 
 msgid "Add in group"
 msgstr "Shto në grup"
@@ -1711,6 +1710,7 @@ msgstr "E panjohur"
 msgid "Unknown"
 msgstr "E panjohur"
 
+#. Changing this string? Look in add_purple_buddy_to_groups
 msgid "Buddies"
 msgstr "Shokë"
 
@@ -1981,7 +1981,7 @@ msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy 
 msgstr "Arsye e panjohur"
 
 msgid "Aborting DNS lookup in Tor Proxy mode."
-msgstr ""
+msgstr "Po ndërpritet kërkim DNS-je nën mënyrën Ndërmjetës Tor."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3386,23 +3386,20 @@ msgstr "Ndrysho fjalëkalim Gadu-Gadu"
 msgid "Change Gadu-Gadu Password"
 msgstr "Ndrysho fjalëkalim Gadu-Gadu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show status to:"
-msgstr "Ndrysho _gjendje si:"
+msgstr "Shfaja gjendjen:"
 
 msgid "All people"
-msgstr ""
+msgstr "Krejt njerëzve"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only buddies"
-msgstr "Shokë të Lidhur"
+msgstr "Vetëm shokëve"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change status broadcasting"
-msgstr "Ndryshoji gjendjen si"
+msgstr "Ndryshoji gjendje transmetimi"
 
 msgid "Please, select who can see your status"
-msgstr ""
+msgstr "Ju lutem, përzgjidhni cilët mund ta shohin gjendjen tuaj"
 
 #, c-format
 msgid "Select a chat for buddy: %s"
@@ -3881,9 +3878,8 @@ msgstr "veprim <veprim për t'u kryer
 msgid "action <action to perform>: Perform an action."
 msgstr "veprim <veprim për t'u kryer>: Kryej një veprim."
 
-#, fuzzy
 msgid "authserv: Send a command to authserv"
-msgstr "chanserv: Dërgo një urdhër te chanserv."
+msgstr "authserv: Dërgoni një urdhër te authserv"
 
 msgid ""
 "away [message]: Set an away message, or use no message to return from being "
@@ -4982,9 +4978,8 @@ msgstr "invite <përdorues> [mesaz
 msgid "invite <user> [message]: Invite a user to the room."
 msgstr "invite <përdorues> [mesazh]: Fto një përdorues te dhoma."
 
-msgid "join: <room> [password]: Join a chat on this server."
-msgstr ""
-"join: <dhomë> [fjalëkalim]: Hyni një një fjalosje te ky shërbyes."
+msgid "join: <room[@server]> [password]: Join a chat."
+msgstr "join: <dhomë[@shërbyes]> [fjalëkalim]: Hyni një një fjalosje."
 
 msgid "kick <user> [reason]: Kick a user from the room."
 msgstr "kick <përdorues> [arsye]: Përzër një përdorues prej dhomës."
@@ -6110,9 +6105,9 @@ msgstr "Mesazhi për celular nuk u dërg
 msgid "Mobile message was not sent because it was too long."
 msgstr "Mesazhi për celular nuk u dërgua dot, ngaqë qe shumë i gjatë."
 
-#, fuzzy
 msgid "Mobile message was not sent because an unknown error occurred."
-msgstr "Mesazhi nuk u dërgua dot ngaqë ndodhi një gabim i panjohur."
+msgstr ""
+"Mesazhi për celular nuk u dërgua dot, ngaqë ndodhi një gabim i panjohur."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6300,13 +6295,12 @@ msgstr "Emër në Ekran"
 msgstr "Emër në Ekran"
 
 #. about me
-#, fuzzy
 msgid "About Me"
-msgstr "Rreth meje"
+msgstr "Rreth Meje"
 
 #. where I live
 msgid "Where I Live"
-msgstr ""
+msgstr "Ku Banoj"
 
 #. mobile number
 msgid "Mobile Number"
@@ -6314,15 +6308,14 @@ msgid "Can be searched"
 
 #. is searchable
 msgid "Can be searched"
-msgstr ""
+msgstr "Mund të kërkohet për të"
 
 #. is suggestable
 msgid "Can be suggested"
-msgstr ""
+msgstr "Mund të jepen sugjerime për të"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update your MXit Profile"
-msgstr "Përditëso Profilin Tim"
+msgstr "Përditësoni Profilin tuaj MXit"
 
 msgid "The PIN you entered is invalid."
 msgstr "PIN-i që dhatë është i mangët."
@@ -6339,9 +6332,8 @@ msgstr "Dy PIN-et që dhatë nuk përput
 msgstr "Dy PIN-et që dhatë nuk përputhen."
 
 #. show error to user
-#, fuzzy
 msgid "PIN Update Error"
-msgstr "Gabim Përditësimi Profili"
+msgstr "Gabim Përditësimi PIN-i"
 
 #. pin
 #. pin (required)
@@ -6353,13 +6345,11 @@ msgstr "Verifikoni PIN-in"
 msgstr "Verifikoni PIN-in"
 
 #. (reference: "libpurple/request.h")
-#, fuzzy
 msgid "Change PIN"
-msgstr "Ndrysho Ikonë"
+msgstr "Ndërroni PIN-in"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change MXit PIN"
-msgstr "Ndrysho Ikonë"
+msgstr "Ndërroni PIN-in e MXit-it"
 
 msgid "View Splash"
 msgstr "Shihni Siglën"
@@ -6370,17 +6360,14 @@ msgstr "Rreth"
 msgid "About"
 msgstr "Rreth"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search for user"
 msgstr "Kërko për përdorues"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search for a MXit contact"
-msgstr "Kërko për përdorues"
+msgstr "Kërko për një kontakt MXit"
 
-#, fuzzy
 msgid "Type search information"
-msgstr "Të dhëna Përdoruesi"
+msgstr ""
 
 msgid "_Search"
 msgstr "_Kërko"
@@ -6390,19 +6377,16 @@ msgstr "Ndryshoni Profil..."
 msgstr "Ndryshoni Profil..."
 
 #. change PIN
-#, fuzzy
 msgid "Change PIN..."
-msgstr "Ndryshoni Humor..."
+msgstr "Ndërroni PIN-in..."
 
 #. suggested friends
-#, fuzzy
 msgid "Suggested friends..."
-msgstr "Caktoni Emër Miqësor..."
+msgstr "Miq të këshilluar..."
 
 #. search for contacts
-#, fuzzy
 msgid "Search for contacts..."
-msgstr "Kërkoni për Përdoruesa..."
+msgstr "Kërko për kontakte..."
 
 #. display splash-screen
 msgid "View Splash..."
@@ -6575,33 +6559,33 @@ msgstr "Së fundi Online"
 msgid "Last Online"
 msgstr "Së fundi Online"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invite Message"
-msgstr "Mesazhe të Dërguar"
+msgstr "Mesazh Ftimi"
 
-#, fuzzy
 msgid "No results"
-msgstr "Përfundime kërkimi"
+msgstr "Pa përfundime"
 
-#, fuzzy
 msgid "No contacts found."
-msgstr "S'u gjetën përdorues"
+msgstr "S'u gjetën kontakte"
 
 #. define columns
-#, fuzzy
 msgid "UserId"
-msgstr "Përdorues"
+msgstr ""
 
 msgid "Where I live"
-msgstr ""
+msgstr "Ku Banoj"
 
 #, c-format
-msgid "You have %i suggested friends."
-msgstr ""
+msgid "You have %i suggested friend."
+msgid_plural "You have %i suggested friends."
+msgstr[0] "Keni %i sugjerim për shok."
+msgstr[1] "Keni %i sugjerime për shokë."
 
 #, c-format
-msgid "We found %i contacts that match your search."
-msgstr ""
+msgid "We found %i contact that matches your search."
+msgid_plural "We found %i contacts that match your search."
+msgstr[0] "Gjetëm %i kontakt që përputhet me kërkimin tuaj."
+msgstr[1] "Gjetëm %i kontakte që përputhen me kërkimin tuaj."
 
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
 msgid "We have lost the connection to MXit. Please reconnect."
@@ -10967,7 +10951,7 @@ msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
 msgstr "SOCKS 5"
 
 msgid "Tor/Privacy (SOCKS5)"
-msgstr ""
+msgstr "Tor/Vetësi (SOCKS5)"
 
 # HTTP
 msgid "HTTP"
@@ -11000,13 +10984,11 @@ msgstr "Fjalë_kalim:"
 msgid "Pa_ssword:"
 msgstr "Fjalë_kalim:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use _silence suppression"
-msgstr "Po rikthehet sesioni"
+msgstr "Përdor heqje _heshtjeje"
 
-#, fuzzy
 msgid "_Voice and Video"
-msgstr "zë dhe figurë"
+msgstr "_Zë dhe Video"
 
 msgid "Unable to save new account"
 msgstr "I pazoti të ruajë llogari të re"
@@ -11054,19 +11036,20 @@ msgstr ""
 "Mund t'i riktheheni kësaj dritareje për shtim, përpunim apo heqje llogarish "
 "nga <b>Llogari->Administroni Llogarira</b> te dritarja e Listave të Shokëve"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy "
 "list%s%s"
-msgstr "%s%s%s%s don t'ju shtojë (%s) te lista e tij e shokëve %s%s"
+msgstr ""
+"<a href=\"viewinfo\">%s</a>%s%s%s dëshiron t'ju shtojë juve (%s) te lista e "
+"tij ose e saj e shokëve%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "%s%s%s%s wants to add you (%s) to his or her buddy list%s%s"
 msgstr "%s%s%s%s don t'ju shtojë (%s) te lista e tij e shokëve %s%s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send Instant Message"
-msgstr "Mesazh i Ri i Atypëratyshëm"
+msgstr "Dërgoni Mesazh të Atypëratyshëm"
 
 #. Buddy List
 msgid "Background Color"
@@ -11441,6 +11424,10 @@ msgstr "/Ndihmë/Të dhëna _Zhvilluesi"
 msgid "/Help/De_veloper Information"
 msgstr "/Ndihmë/Të dhëna _Zhvilluesi"
 
+# res[0] == username
+msgid "/Help/_Plugin Information"
+msgstr "/Ndihmë/_Të dhëna Shtojce"
+
 msgid "/Help/_Translator Information"
 msgstr "/Ndihmë/Të dhëna _Përkthyesi"
 
@@ -11628,9 +11615,8 @@ msgstr "(Opsionale) A_lias:"
 msgstr "(Opsionale) A_lias:"
 
 # Optional Information section
-#, fuzzy
 msgid "(Optional) _Invite message:"
-msgstr "(Opsionale) A_lias:"
+msgstr "(Opsionale) Mesazh _Ftimi:"
 
 msgid "Add buddy to _group:"
 msgstr "Shto shok te _grupi:"
@@ -12075,10 +12061,6 @@ msgstr "artist"
 msgid "artist"
 msgstr "artist"
 
-#. feel free to not translate this
-msgid "Ka-Hing Cheung"
-msgstr "Ka-Hing Cheung"
-
 msgid "voice and video"
 msgstr "zë dhe figurë"
 
@@ -12091,6 +12073,10 @@ msgstr "portë win32"
 msgid "win32 port"
 msgstr "portë win32"
 
+#. feel free to not translate this
+msgid "Ka-Hing Cheung"
+msgstr "Ka-Hing Cheung"
+
 msgid "maintainer"
 msgstr "mirëmbajtës"
 
@@ -12209,6 +12195,9 @@ msgstr "Indiane"
 msgid "Hindi"
 msgstr "Indiane"
 
+msgid "Croatian"
+msgstr "Kroate"
+
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Hungareze"
 
@@ -12455,6 +12444,14 @@ msgstr "Të dhëna Përkthyesi %s"
 msgid "%s Translator Information"
 msgstr "Të dhëna Përkthyesi %s"
 
+# res[0] == username
+#, c-format
+msgid "%s Plugin Information"
+msgstr "Të dhëna Shtojce %s"
+
+msgid "Plugin Information"
+msgstr "Të dhëna Shtojce"
+
 msgid "_Name"
 msgstr "_Emër"
 
@@ -13419,6 +13416,12 @@ msgstr "_Xixëllo dritaren kur merren me
 msgid "F_lash window when IMs are received"
 msgstr "_Xixëllo dritaren kur merren mesazhe të rinj MA"
 
+msgid "Resize incoming custom smileys"
+msgstr "Ripërmaso emotikone të personalizuar që i dërgon dikush"
+
+msgid "Maximum size:"
+msgstr "Madhësia maksimum:"
+
 msgid "Minimum input area height in lines:"
 msgstr "Lartësia minimum e fushës së futjeve, në rreshta:"
 
@@ -13489,6 +13492,9 @@ msgstr "Portë _UDP:"
 msgid "_UDP Port:"
 msgstr "Portë _UDP:"
 
+msgid "T_CP Port:"
+msgstr "Portë T_CP:"
+
 msgid "Use_rname:"
 msgstr "_Emër përdoruesi:"
 
@@ -15272,20 +15278,17 @@ msgstr ""
 msgid "DROP"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "Volume:"
-msgstr "_Volum:"
+msgstr "Volum:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Silence threshold:"
-msgstr "Prag :"
+msgstr "Prag heshtjeje:"
 
 msgid "Input and Output Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Rregullime për Në Hyrje dhe Në Dalje"
 
-#, fuzzy
 msgid "Microphone Test"
-msgstr "Mikrofon"
+msgstr "Provë Mikrofoni"
 
 #. *< magic
 #. *< major version
@@ -15399,7 +15402,7 @@ msgid "Only when docked"
 
 #. XXX: Did this ever work?
 msgid "Only when docked"
-msgstr ""
+msgstr "Vetëm kur gjendet në një panel"
 
 msgid "Windows Pidgin Options"
 msgstr "Mundësi për Pidgin-in nën Windows."
@@ -16026,9 +16029,6 @@ msgstr "Nuk keni leje të çinstaloni kÃ
 #~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
 #~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
 
-#~ msgid "Login Information"
-#~ msgstr "Të dhëna Hyrjeje"
-
 #~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
 #~ msgstr "<p><b>Autori Origjinal</b>:<br>\n"
 


More information about the Commits mailing list