pidgin: 0ac7f3aa: Dutch translation updated (Gideon van Me...

markdoliner at pidgin.im markdoliner at pidgin.im
Thu Aug 18 03:43:54 EDT 2011


----------------------------------------------------------------------
Revision: 0ac7f3aa1e05f7d87897e58ae403ed4453a9dd41
Parent:  cba62fb15dcea50287926eff6d1a3a675dd1f868
Author:  markdoliner at pidgin.im
Date:   08/18/11 03:34:41
Branch:  im.pidgin.pidgin
URL: http://d.pidgin.im/viewmtn/revision/info/0ac7f3aa1e05f7d87897e58ae403ed4453a9dd41

Changelog: 

Dutch translation updated (Gideon van Melle)

Changes against parent cba62fb15dcea50287926eff6d1a3a675dd1f868

 patched po/ChangeLog
 patched po/nl.po

-------------- next part --------------
============================================================
--- po/nl.po	4655c945b99e27fc524ef44f276ffd00b65b42f2
+++ po/nl.po	d17354fcd407e98314d7482f2f41d36a10f632b4
@@ -1,25 +1,22 @@
 # This file is distributed under the same license as the Pidgin package.
-# Gideon van Melle <translations at gvmelle.com>
-# Dani?l Heres <danielheres at gmail.com>, 2008
+# Gideon van Melle <translations at gvmelle.com>, 2011.
+# Dani?l Heres <danielheres at gmail.com>, 2008.
 # Vincent van Adrighem <adrighem at gnome.org>, 2004, 2005, 2006.
 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem at dirck.mine.nu>, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: pidgin 2.7.3\n"
+"Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-18 00:02-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-02 18:45+0100\n"
-"Last-Translator: dingoe <translations at gvmelle.com>\n"
-"Language-Team: Dutch <translations at gvmelle.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-18 00:33-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-11 07:30+0000\n"
+"Last-Translator: Dingoe <translations at gvmelle.com>\n"
+"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.net/projects/p/pidgin/team/nl/)\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
-"X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #. Translators may want to transliterate the name.
 #. It is not to be translated.
@@ -1400,7 +1397,6 @@ msgstr "Dubbele titel"
 msgid "Duplicate title"
 msgstr "Dubbele titel"
 
-# Different status message expander
 msgid "Please enter a different title for the status."
 msgstr "Geef een andere titel aan de status."
 
@@ -1416,7 +1412,6 @@ msgstr "Status bewerken"
 msgid "Edit Status"
 msgstr "Status bewerken"
 
-# Different status message expander
 msgid "Use different status for following accounts"
 msgstr "Een andere status gebruiken voor de volgende accounts"
 
@@ -1625,7 +1620,6 @@ msgstr "Geef wachtwoord voor %s (%s)"
 msgid "Enter password for %s (%s)"
 msgstr "Geef wachtwoord voor %s (%s)"
 
-# wachtwoord invoeren
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Voer wachtwoord in"
 
@@ -1902,7 +1896,6 @@ msgstr "Purple's D-BUS server is niet ac
 msgid "Purple's D-BUS server is not running for the reason listed below"
 msgstr "Purple's D-BUS server is niet actief vanwege de volgende reden"
 
-# was eerst: geen
 msgid "No name"
 msgstr "Geen naam"
 
@@ -2424,12 +2417,6 @@ msgstr ""
 "Voegt de mogelijkheid toe om notities voor vrienden op te slaan op uw "
 "vriendenlijst"
 
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2439,10 +2426,6 @@ msgstr "Codering testen"
 msgid "Cipher Test"
 msgstr "Codering testen"
 
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
@@ -2450,10 +2433,6 @@ msgstr "De met libpurple meegeleverde co
 msgid "Tests the ciphers that ship with libpurple."
 msgstr "De met libpurple meegeleverde coderingen testen."
 
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -2463,10 +2442,6 @@ msgstr "DBus voorbeeld"
 msgid "DBus Example"
 msgstr "DBus voorbeeld"
 
-# *< name
-# *< version
-# * summary
-# * description
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
@@ -2703,16 +2678,12 @@ msgstr "Log Lezer"
 msgid "Log Reader"
 msgstr "Log Lezer"
 
-# *< name
-# *< version
-# * summary
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Includes other IM clients' logs in the log viewer."
 msgstr "Logboeken van andere IM-cli?nten tonen in de logviewer."
 
-# * description
 #. * description
 msgid ""
 "When viewing logs, this plugin will include logs from other IM clients. "
@@ -2804,7 +2775,6 @@ msgstr "Niet vragen. Altijd in alarm ops
 msgid "Do not ask. Always save in pounce."
 msgstr "Niet vragen. Altijd in alarm opslaan."
 
-# wachtwoord invoeren
 msgid "One Time Password"
 msgstr "Eenmalig wachtwoord"
 
@@ -3377,7 +3347,6 @@ msgstr "Gadu-Gadu Protocol plug-in"
 msgid "Gadu-Gadu Protocol Plugin"
 msgstr "Gadu-Gadu Protocol plug-in"
 
-# summary
 #. summary
 msgid "Polish popular IM"
 msgstr "Populaire Poolse IM-cli?nt"
@@ -3572,7 +3541,7 @@ msgid "The topic for %s is: %s"
 
 #, c-format
 msgid "The topic for %s is: %s"
-msgstr "Het onderwerp voor %s is %s"
+msgstr "Het onderwerp voor %s is: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown message '%s'"
@@ -4688,7 +4657,7 @@ msgstr ""
 "Unable to buzz, because %s does not support it or does not wish to receive "
 "buzzes now."
 msgstr ""
-"Trillen niet mogelijk, omdat de gebruiker %s het niet ondersteund of geen "
+"Trillen niet mogelijk, omdat de gebruiker %s het niet ondersteunt of geen "
 "tril wil ontvangen."
 
 #. Yahoo only supports one attention command: the 'buzz'.
@@ -4773,11 +4742,10 @@ msgstr ""
 msgstr ""
 "invite <gebruiker> [bericht]: Een gebruiker uitnodigen in een ruimte."
 
-#, fuzzy
 msgid "join: <room[@server]> [password]: Join a chat."
 msgstr ""
-"deelnemen: <ruimte> [wachtwoord]: Deelnemen aan een chatruimte op "
-"deze server."
+"deelnemen: <ruimte[@server]> [wachtwoord]:  Deelnemen aan een "
+"chatruimte."
 
 msgid "kick <user> [reason]: Kick a user from the room."
 msgstr "kick <bijnaam> [ruimte]: Een gebruiker uit een ruimte schoppen."
@@ -4857,7 +4825,7 @@ msgid "The topic is: %s"
 
 #, c-format
 msgid "The topic is: %s"
-msgstr "Het onderwerp voor is: %s"
+msgstr "Het onderwerp is: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Message delivery to %s failed: %s"
@@ -6074,7 +6042,7 @@ msgid "Update your MXit Profile"
 msgstr "kan worden voorgesteld"
 
 msgid "Update your MXit Profile"
-msgstr "Werk uw MXit Profiel bij"
+msgstr "Werk uw MXit Profiel bij"
 
 msgid "The PIN you entered is invalid."
 msgstr "De PINcode die u invulde is ongeldig."
@@ -6230,7 +6198,6 @@ msgstr "Beveiligingscode"
 msgid "Security Code"
 msgstr "Beveiligingscode"
 
-# wachtwoord invoeren
 #. ask for input (required)
 msgid "Enter Security Code"
 msgstr "Vul beveiligingscode in"
@@ -6277,7 +6244,6 @@ msgstr "Verborgen nummer"
 msgid "Hidden Number"
 msgstr "Verborgen nummer"
 
-# niet aanwezig/beschikbaar
 msgid "No profile available"
 msgstr "Geen profiel beschikbaar"
 
@@ -6321,16 +6287,16 @@ msgstr "Waar ik woon"
 msgid "Where I live"
 msgstr "Waar ik woon"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "You have %i suggested friend."
 msgid_plural "You have %i suggested friends."
-msgstr[0] "Je hebt %i voorgestelde vrienden."
+msgstr[0] "Je hebt %i voorgestelde vriend."
 msgstr[1] "Je hebt %i voorgestelde vrienden."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "We found %i contact that matches your search."
 msgid_plural "We found %i contacts that match your search."
-msgstr[0] "We vonden %i contacten die aan uw critera voldoen"
+msgstr[0] "We vonden %i contact die aan uw critera voldoet"
 msgstr[1] "We vonden %i contacten die aan uw critera voldoen"
 
 #. we must have lost the connection, so terminate it so that we can reconnect
@@ -6711,7 +6677,6 @@ msgstr "%s u bent torched!"
 msgid "%s has torched you!"
 msgstr "%s u bent torched!"
 
-# msgstr "De gebruiker heeft u befakkeld"
 #, c-format
 msgid "Torching %s..."
 msgstr "Torching %s..."
@@ -7560,7 +7525,6 @@ msgstr "Toe_voegen"
 msgid "_Add"
 msgstr "Toe_voegen"
 
-# afzeggen/weigeren/afwijzen
 msgid "_Decline"
 msgstr "Af_wijzen"
 
@@ -8002,10 +7966,6 @@ msgstr ""
 "afbeeldingen via chatberichten). Dit zou als een inbreuk op de privacy "
 "beschouwd kunnen worden omdat de ander dan uw IP-adres te weten komt."
 
-# msgstr ""
-# "(Er is een fout opgetreden bij het ontvangen van het bericht. Of jij en %s "
-# "hebben verschillende coderingen geselecteerd of de andere persoon gebruikt "
-# "een chatprogramma met fouten.)"
 #. Label
 msgid "Buddy Icon"
 msgstr "pictogram"
@@ -8406,8 +8366,6 @@ msgstr "Laatst bekende client"
 msgid "Last Known Client"
 msgstr "Laatst bekende client"
 
-# ui/epiphany.glade.h:126
-# ui/prompts.glade.h:3
 msgid "User Name"
 msgstr "Gebruikersnaam"
 
@@ -8579,7 +8537,6 @@ msgstr "Aanmelding forceren (server omle
 msgid "Force login (ignore server redirects)"
 msgstr "Aanmelding forceren (server omleiding negeren)"
 
-# pretend to be Sametime Connect
 #. pretend to be Sametime Connect
 msgid "Hide client identity"
 msgstr "Doen alsof we de echte client zijn"
@@ -10093,7 +10050,6 @@ msgstr "Misschien is de ruimte vol?"
 msgid "Maybe the room is full"
 msgstr "Misschien is de ruimte vol?"
 
-# niet aanwezig/beschikbaar
 #. -35
 msgid "Not available"
 msgstr "Niet beschikbaar"
@@ -11053,9 +11009,8 @@ msgstr "/Hulp/Ont_wikkelaarsinformatie"
 msgid "/Help/De_veloper Information"
 msgstr "/Hulp/Ont_wikkelaarsinformatie"
 
-#, fuzzy
 msgid "/Help/_Plugin Information"
-msgstr "/Help/_Build Informatie"
+msgstr "/Help/_Plugin Informatie"
 
 msgid "/Help/_Translator Information"
 msgstr "/Hulp/_Vertalersinformatie"
@@ -11561,7 +11516,6 @@ msgstr "_Verzenden aan"
 msgid "S_end To"
 msgstr "_Verzenden aan"
 
-# verzenden/versturen
 msgid "_Send"
 msgstr "Ver_sturen"
 
@@ -11569,8 +11523,6 @@ msgstr "0 personen in ruimte"
 msgid "0 people in room"
 msgstr "0 personen in ruimte"
 
-# src/bookmarks_editor.c:945
-# src/menubar.c:91
 msgid "Close Find bar"
 msgstr "Sluit Zoekbalk"
 
@@ -11613,8 +11565,6 @@ msgstr "Tabblad losmaken"
 msgid "Detach this tab"
 msgstr "Tabblad losmaken"
 
-# src/bookmarks_editor.c:945
-# src/menubar.c:91
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Dit tabblad sluiten"
 
@@ -11660,7 +11610,6 @@ msgstr "P_laatje & tekst"
 msgid "_Both Icon & Text"
 msgstr "P_laatje & tekst"
 
-# filteren?
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
@@ -11826,7 +11775,7 @@ msgid "Croatian"
 msgstr "Hindi"
 
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "Kroatisch"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Hongaars"
@@ -11948,14 +11897,12 @@ msgstr "Swahili"
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahili"
 
-# ui/preferences.glade.h:192
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamil"
 
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-# ui/preferences.glade.h:192
 msgid "Thai"
 msgstr "Thais"
 
@@ -12073,13 +12020,12 @@ msgstr "%s Info over Vertalers"
 msgid "%s Translator Information"
 msgstr "%s Info over Vertalers"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Plugin Information"
-msgstr "%s Build informatie"
+msgstr "%s Plugin Informatie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Plugin Information"
-msgstr "Aanmeldingsinformatie"
+msgstr "Plugin informatie"
 
 msgid "_Name"
 msgstr "_Naam"
@@ -13039,13 +12985,11 @@ msgstr "Venster laten _knipperen wanneer
 msgid "F_lash window when IMs are received"
 msgstr "Venster laten _knipperen wanneer IM's worden ontvangen"
 
-#, fuzzy
 msgid "Resize incoming custom smileys"
-msgstr "Eigen emoticons _beheren"
+msgstr "Formaat wijzigingen van binnenkomende zelfgemaakte smileys"
 
-#, fuzzy
 msgid "Maximum size:"
-msgstr "Maximale reactietijd:"
+msgstr "Maximale grootte:"
 
 msgid "Minimum input area height in lines:"
 msgstr "Minimale invoerhoogte in regels:"
@@ -13116,9 +13060,8 @@ msgstr "_UDP Poort:"
 msgid "_UDP Port:"
 msgstr "_UDP Poort:"
 
-#, fuzzy
 msgid "T_CP Port:"
-msgstr "_UDP Poort:"
+msgstr "T_CP Poort:"
 
 msgid "Use_rname:"
 msgstr "Gebruike_rsnaam:"
@@ -13467,7 +13410,6 @@ msgstr "_Status:"
 msgid "_Status:"
 msgstr "_Status:"
 
-# Different status message expander
 #. Different status message expander
 msgid "Use a _different status for some accounts"
 msgstr "Een _andere status gebruiken voor sommige accounts"
@@ -13964,12 +13906,6 @@ msgstr "_Visuele gebarenweergave"
 msgid "_Visual gesture display"
 msgstr "_Visuele gebarenweergave"
 
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14201,14 +14137,6 @@ msgstr "Toe_passen"
 msgid "_Apply"
 msgstr "Toe_passen"
 
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
-# *< name
-# *< version
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14220,7 +14148,6 @@ msgstr "Muziek Messaging plug-in voor ge
 msgid "Music Messaging Plugin for collaborative composition."
 msgstr "Muziek Messaging plug-in voor gezamenlijk componeren."
 
-# * summary
 #. * summary
 msgid ""
 "The Music Messaging Plugin allows a number of users to simultaneously work "
@@ -14363,7 +14290,6 @@ msgstr "Melding"
 msgid "Notify Dialog"
 msgstr "Melding"
 
-# kleurselectie
 msgid "Select Color"
 msgstr "Kleur selecteren"
 
@@ -14518,7 +14444,6 @@ msgstr "U _zendt:"
 msgid "You _send:"
 msgstr "U _zendt:"
 
-# Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 #. Created here so it can be passed to whole_words_button_toggled.
 msgid "_Exact case match (uncheck for automatic case handling)"
 msgstr "_Hoofdlettergevoelig (uitzetten voor automatisch afhandelen)"
@@ -14699,12 +14624,6 @@ msgstr "_Berichten Logs:"
 msgid "_Message Logs:"
 msgstr "_Berichten Logs:"
 
-# *< type
-# *< ui_requirement
-# *< flags
-# *< dependencies
-# *< priority
-# *< id
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
 #. *< flags
@@ -14714,16 +14633,12 @@ msgstr "Berichtentijdstempel Formaat"
 msgid "Message Timestamp Formats"
 msgstr "Berichtentijdstempel Formaat"
 
-# *< name
-# *< version
-# * summary
 #. *< name
 #. *< version
 #. * summary
 msgid "Customizes the message timestamp formats."
 msgstr "Aanpassen formaat van berichtentijdstempels."
 
-# * description
 #. * description
 msgid ""
 "This plugin allows the user to customize conversation and logging message "
@@ -14867,7 +14782,6 @@ msgstr "Vriendenlijst bovenop _houden:"
 msgid "_Keep Buddy List window on top:"
 msgstr "Vriendenlijst bovenop _houden:"
 
-# XXX: Did this ever work?
 #. XXX: Did this ever work?
 msgid "Only when docked"
 msgstr "Alleen wanneer gedokt"
@@ -15060,561 +14974,3 @@ msgstr "U mag dit programma niet verwijd
 
 msgid "You do not have permission to uninstall this application."
 msgstr "U mag dit programma niet verwijderen."
-
-#~ msgid "Authorization Request Message:"
-#~ msgstr "Tekst van toestemmingsaanvraag"
-
-#~ msgid "Please authorize me!"
-#~ msgstr "Geef mij toestemming, alstublieft!"
-
-#~ msgid "Your UID"
-#~ msgstr "Uw UID"
-
-#~ msgid "Hide my number"
-#~ msgstr "Verberg mijn nummer"
-
-#~ msgid "Here you can update your MXit profile"
-#~ msgstr "Hier kunt u uw MXit profiel bijwerken"
-
-#~ msgid "Aquarius"
-#~ msgstr "Waterman"
-
-#~ msgid "Pisces"
-#~ msgstr "Vissen"
-
-#~ msgid "Aries"
-#~ msgstr "Ram"
-
-#~ msgid "Taurus"
-#~ msgstr "Stier"
-
-#~ msgid "Gemini"
-#~ msgstr "Tweelingen"
-
-#~ msgid "Cancer"
-#~ msgstr "Kreeft"
-
-#~ msgid "Leo"
-#~ msgstr "Leeuw"
-
-#~ msgid "Virgo"
-#~ msgstr "Maagd"
-
-#~ msgid "Libra"
-#~ msgstr "Weegschaal"
-
-#~ msgid "Scorpio"
-#~ msgstr "Schorpioen"
-
-#~ msgid "Sagittarius"
-#~ msgstr "Boogschutter"
-
-#~ msgid "Capricorn"
-#~ msgstr "Steenbok"
-
-#~ msgid "Rat"
-#~ msgstr "Rat"
-
-#~ msgid "Ox"
-#~ msgstr "Rund"
-
-#~ msgid "Tiger"
-#~ msgstr "Tijger"
-
-#~ msgid "Rabbit"
-#~ msgstr "Konijn"
-
-#~ msgid "Dragon"
-#~ msgstr "Draak"
-
-#~ msgid "Snake"
-#~ msgstr "Slang"
-
-#~ msgid "Horse"
-#~ msgstr "Paard"
-
-#~ msgid "Goat"
-#~ msgstr "Geit"
-
-#~ msgid "Monkey"
-#~ msgstr "Aap"
-
-#~ msgid "Rooster"
-#~ msgstr "Haan"
-
-#~ msgid "Dog"
-#~ msgstr "Hond"
-
-#~ msgid "Pig"
-#~ msgstr "Varken"
-
-#~ msgid "Visible"
-#~ msgstr "Beschikbaar"
-
-#~ msgid "Friend Only"
-#~ msgstr "Alleen vrienden"
-
-#~ msgid "Private"
-#~ msgstr "Persoonlijk"
-
-#~ msgid "QQ Number"
-#~ msgstr "QQ Nummer"
-
-#~ msgid "Country/Region"
-#~ msgstr "Land/Regio"
-
-#~ msgid "Province/State"
-#~ msgstr "Provincie/Staat"
-
-#~ msgid "Zipcode"
-#~ msgstr "Postcode"
-
-#~ msgid "Phone Number"
-#~ msgstr "Telefoonnummer"
-
-#~ msgid "Authorize adding"
-#~ msgstr "Toevoegen toestaan"
-
-#~ msgid "Cellphone Number"
-#~ msgstr "Mobiele nummer"
-
-#~ msgid "Personal Introduction"
-#~ msgstr "Persoonlijke introductie"
-
-#~ msgid "City/Area"
-#~ msgstr "Stad/ruimte"
-
-#~ msgid "Publish Mobile"
-#~ msgstr "Mobiel publiceren"
-
-#~ msgid "Publish Contact"
-#~ msgstr "Contactpersoon publiceren"
-
-#~ msgid "College"
-#~ msgstr "School"
-
-#~ msgid "Horoscope"
-#~ msgstr "Horoscoop"
-
-#~ msgid "Zodiac"
-#~ msgstr "Dierenriem"
-
-#~ msgid "Blood"
-#~ msgstr "Bloed"
-
-#~ msgid "True"
-#~ msgstr "Juist"
-
-#~ msgid "False"
-#~ msgstr "Onjuist"
-
-#~ msgid "Modify Contact"
-#~ msgstr "Contactpersoon bewerken"
-
-#~ msgid "Modify Address"
-#~ msgstr "Adres bewerken"
-
-#~ msgid "Modify Extended Information"
-#~ msgstr "Uitgebreide Informatie wijzigen"
-
-#~ msgid "Modify Information"
-#~ msgstr "Informatie wijzigen"
-
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "Bijwerken"
-
-#~ msgid "Could not change buddy information."
-#~ msgstr "Kon informatie over Vriend niet veranderen."
-
-#~ msgid "Buddy Memo"
-#~ msgstr "Vriend Memo"
-
-#~ msgid "Change his/her memo as you like"
-#~ msgstr "Verander zijn/haar memo naar believen"
-
-#~ msgid "_Modify"
-#~ msgstr "_Bewerken"
-
-#~ msgid "Memo Modify"
-#~ msgstr "Memo wijzigen"
-
-#~ msgid "Server says:"
-#~ msgstr "Server zegt:"
-
-#~ msgid "Your request was accepted."
-#~ msgstr "De aanvraag werd geaccepteerd."
-
-#~ msgid "Your request was rejected."
-#~ msgstr "De aanvraag werd afgewezen."
-
-#~ msgid "%u requires verification: %s"
-#~ msgstr "%u vereist verificatie: %s"
-
-#~ msgid "Add buddy question"
-#~ msgstr "Vraag van Vriend toevoegen"
-
-#~ msgid "Enter answer here"
-#~ msgstr "Voer hier antwoord in"
-
-#~ msgid "Send"
-#~ msgstr "Verzenden"
-
-#~ msgid "Invalid answer."
-#~ msgstr "Ongeldig antwoord."
-
-#~ msgid "Sorry, you're not my style."
-#~ msgstr "Sorry, u bent niet mijn type."
-
-#~ msgid "%u needs authorization"
-#~ msgstr "%u vereist Autorisatie"
-
-#~ msgid "Add buddy authorize"
-#~ msgstr "Vriend-Autorisatie toevoegen"
-
-#~ msgid "Enter request here"
-#~ msgstr "Geef hier uw verzoek"
-
-#~ msgid "Would you be my friend?"
-#~ msgstr "Wilt u mijn vriend zijn?"
-
-#~ msgid "QQ Buddy"
-#~ msgstr "QQ-Vriend"
-
-#~ msgid "Add buddy"
-#~ msgstr "Vriend toevoegen"
-
-#~ msgid "Invalid QQ Number"
-#~ msgstr "Ongeldige QQ nummer"
-
-#~ msgid "Failed sending authorize"
-#~ msgstr "Verzenden autorisatie mislukt"
-
-#~ msgid "Failed removing buddy %u"
-#~ msgstr "Verwijderen vriend %u mislukt"
-
-#~ msgid "Failed removing me from %d's buddy list"
-#~ msgstr "Verwijderen van %d's vriendenlijst mislukt"
-
-#~ msgid "No reason given"
-#~ msgstr "Geen reden gegeven"
-
-#~ msgid "You have been added by %s"
-#~ msgstr "U bent toegevoegd door %s"
-
-#~ msgid "Would you like to add him?"
-#~ msgstr "Wilt u hem/haar toevoegen?"
-
-#~ msgid "Rejected by %s"
-#~ msgstr "Geannuleerd door %s"
-
-#~ msgid "Message: %s"
-#~ msgstr "Bericht: %s"
-
-#~ msgid "ID: "
-#~ msgstr "ID: "
-
-#~ msgid "Group ID"
-#~ msgstr "Groep-ID"
-
-#~ msgid "QQ Qun"
-#~ msgstr "QQ Qun"
-
-#~ msgid "Please enter Qun number"
-#~ msgstr "Voer Qun-nummer in"
-
-#~ msgid "You can only search for permanent Qun\n"
-#~ msgstr "U kunt alleen naar permanente Qun zoeken\n"
-
-#~ msgid "(Invalid UTF-8 string)"
-#~ msgstr "(Ongeldige UTF-8 tekenreeks)"
-
-#~ msgid "Not member"
-#~ msgstr "Geen lid"
-
-#~ msgid "Member"
-#~ msgstr "Lid"
-
-#~ msgid "Requesting"
-#~ msgstr "Aanvragen"
-
-#~ msgid "Admin"
-#~ msgstr "Beheerder"
-
-#~ msgid "Room Title"
-#~ msgstr "Ruimte titel"
-
-#~ msgid "Notice"
-#~ msgstr "Opmerking"
-
-#~ msgid "Detail"
-#~ msgstr "Detail"
-
-#~ msgid "Creator"
-#~ msgstr "Starter"
-
-#~ msgid "Category"
-#~ msgstr "Categorie"
-
-#~ msgid "The Qun does not allow others to join"
-#~ msgstr "De Qun laat geen andere deelnemers toe"
-
-#~ msgid "Join QQ Qun"
-#~ msgstr "Aansluiten bij QQ Qun"
-
-#~ msgid "Input request here"
-#~ msgstr "Geef hier uw verzoek"
-
-#~ msgid "Successfully joined Qun %s (%u)"
-#~ msgstr "Succesvol aangesloten bij Qun %s (%u)"
-
-#~ msgid "Successfully joined Qun"
-#~ msgstr "Succesvol aangesloten bij Qun"
-
-#~ msgid "Qun %u denied from joining"
-#~ msgstr "Qun %u afgewezen voor deelname"
-
-#~ msgid "QQ Qun Operation"
-#~ msgstr "QQ Qun operatie"
-
-#~ msgid "Failed:"
-#~ msgstr "Mislukt:"
-
-#~ msgid "Join Qun, Unknown Reply"
-#~ msgstr "Deelnemen aan Qun, onbekend antwoord"
-
-#~ msgid "Quit Qun"
-#~ msgstr "Qun Afsluiten"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note, if you are the creator, \n"
-#~ "this operation will eventually remove this Qun."
-#~ msgstr ""
-#~ "Opmerking: Als u de maker bent, \n"
-#~ "deze opdracht verwijdert deze Qun uiteindelijk."
-
-#~ msgid "Sorry, you are not our style"
-#~ msgstr "Sorry, u bent niet ons type"
-
-#~ msgid "Successfully changed Qun members"
-#~ msgstr "Qun-leden met succes veranderd"
-
-#~ msgid "Successfully changed Qun information"
-#~ msgstr "Qun-informatie met succes veranderd"
-
-#~ msgid "You have successfully created a Qun"
-#~ msgstr "U heeft een Qun aangemaakt"
-
-#~ msgid "Would you like to set up detailed information now?"
-#~ msgstr "Wilt u de gedetailleerde informatie nu instellen?"
-
-#~ msgid "Setup"
-#~ msgstr "Instellen"
-
-#~ msgid "%u requested to join Qun %u for %s"
-#~ msgstr "%u wilde zich aansluiten bij Qun %u voor %s"
-
-#~ msgid "%u request to join Qun %u"
-#~ msgstr "%u verzoekt zich aan te sluiten bij Qun %u"
-
-#~ msgid "Failed to join Qun %u, operated by admin %u"
-#~ msgstr "Niet gelukt aan te sluiten bij Qun %u, uitgevoerd door admin %u "
-
-#~ msgid "<b>Joining Qun %u is approved by admin %u for %s</b>"
-#~ msgstr "<b>aansluiten bij Qun %u is goedgekeurd door admin %u voor %s</b>"
-
-#~ msgid "<b>Removed buddy %u.</b>"
-#~ msgstr "<b>Vriend verwijderd %u.</b>"
-
-#~ msgid "<b>New buddy %u joined.</b>"
-#~ msgstr "<b>Nieuw vriend %u heeft zich aangesloten.</b>"
-
-#~ msgid "Unknown-%d"
-#~ msgstr "Onbekend-%d"
-
-#~ msgid "Level"
-#~ msgstr "Niveau"
-
-#~ msgid " VIP"
-#~ msgstr "VIP"
-
-#~ msgid " TCP"
-#~ msgstr "TCP"
-
-#~ msgid " FromMobile"
-#~ msgstr " Vanaf mobiel"
-
-#~ msgid " BindMobile"
-#~ msgstr "BiNDMobile"
-
-#~ msgid " Video"
-#~ msgstr "Video"
-
-#~ msgid " Zone"
-#~ msgstr "Zone"
-
-#~ msgid "Flag"
-#~ msgstr "Vlag"
-
-#~ msgid "Ver"
-#~ msgstr "Versie"
-
-#~ msgid "Invalid name"
-#~ msgstr "Ongeldige bijnaam"
-
-#~ msgid "Select icon..."
-#~ msgstr "Pictogram selecteren..."
-
-#~ msgid "<b>Login time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Tijd ingelogd</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Total Online Buddies</b>: %d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Totaal online vrienden</b>: %d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Last Refresh</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Laatst bijgewerkt</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Server</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Client Tag</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Connection Mode</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Verbinding</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>My Internet IP</b>: %s:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Mijn IP-adres</b>: %s:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Sent</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Verzonden</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Resend</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Opnieuw verzenden</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Lost</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Verloren</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Received</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Ontvangen</b>: %lu<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>Received Duplicate</b>: %lu<br>\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>Dubbel ontvangen</b>: %lu<br>\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "<b>Time</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-#~ msgstr "<b>Tijd</b>: %d-%d-%d, %d:%d:%d<br>\n"
-
-#~ msgid "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-#~ msgstr "<b>IP</b>: %s<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Original Author</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Oorspronkelijke auteur</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Code Contributors</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Bijdragers aan code</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Lovely Patch Writers</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Geweldige patchschrijvers</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Acknowledgement</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>dankbetuiging</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "<p><b>Scrupulous Testers</b>:<br>\n"
-#~ msgstr "<p><b>Rigoureuze Testers</b>:<br>\n"
-
-#~ msgid "and more, please let me know... thank you!))"
-#~ msgstr "en meer, laat het me svp weten... Dank u!))"
-
-#~ msgid "<p><i>And, all the boys in the backroom...</i><br>\n"
-#~ msgstr "<p><i>En, alle jongens in de achterkamer...</i><br>\n"
-
-#~ msgid "<i>Feel free to join us!</i> :)"
-#~ msgstr "<i>Het staat u vrij zich bij ons aan te sluiten!</i> :)"
-
-#~ msgid "About OpenQ %s"
-#~ msgstr "Over OpenQ %s"
-
-#~ msgid "Change Password"
-#~ msgstr "Wachtwoord veranderen"
-
-#~ msgid "Account Information"
-#~ msgstr "Accountinformatie"
-
-#~ msgid "Update all QQ Quns"
-#~ msgstr "Alle QQ Quns vernieuwen"
-
-#~ msgid "About OpenQ"
-#~ msgstr "Over OpenQ"
-
-#~ msgid "Modify Buddy Memo"
-#~ msgstr "Vriendmemo wijzigen"
-
-#~ msgid "QQ Protocol Plugin"
-#~ msgstr "QQ protocol plug-in"
-
-#~ msgid "Auto"
-#~ msgstr "Automatisch"
-
-#~ msgid "Select Server"
-#~ msgstr "Selecteer Server"
-
-#~ msgid "QQ2008"
-#~ msgstr "QQ2008"
-
-#~ msgid "QQ2007"
-#~ msgstr "QQ2007"
-
-#~ msgid "QQ2005"
-#~ msgstr "QQ2005"
-
-#~ msgid "Connect by TCP"
-#~ msgstr "Verbinden via TCP"
-
-#~ msgid "Show server notice"
-#~ msgstr "Weergeven Serverberichten"
-
-#~ msgid "Show server news"
-#~ msgstr "Weergeven Servernieuws"
-
-#~ msgid "Show chat room when msg comes"
-#~ msgstr "Toon chatruimte wanneer msg binnenkomt"
-
-#~ msgid "Use default font"
-#~ msgstr "Gebruik standaard lettertype"
-
-#~ msgid "Keep alive interval (seconds)"
-#~ msgstr "Keepalive-interval (seconden)"
-
-#~ msgid "Update interval (seconds)"
-#~ msgstr "Update-interval (in seconden)"
-
-#~ msgid "Unable to decrypt server reply"
-#~ msgstr "Kan server antwoord niet decoderen"
-
-#~ msgid "Failed requesting token, 0x%02X"
-#~ msgstr "Niet gelukt om een token te vragen, 0x%02X"
-
-#~ msgid "Invalid token len, %d"
-#~ msgstr "Ongeldig token len, %d"
-
-#~ msgid "Redirect_EX is not currently supported"
-#~ msgstr "Redirect_EX wordt nu niet ondersteund"
-
-#~ msgid "Activation required"
-#~ msgstr "Activering vereist"
-
-#~ msgid "Unknown reply code when logging in (0x%02X)"
-#~ msgstr "Onbekende antwoordcode bij aanmelden (0x%02X)"
-
-#~ msgid "Requesting captcha"
-#~ msgstr "Captcha aanvragen"
-
-#~ msgid "Checking captcha"
-#~ msgstr "Captcha controleren"
-
-#~ msgid "Failed captcha verification"
-#~ msgstr "Captcha controle mislukt"
-
-#~ msgid "Captcha Image"
-#~ msgstr "Captcha afbeelding"
============================================================
--- po/ChangeLog	3ad63e0e987bfdf17ab33ce86a118e9de5ae388f
+++ po/ChangeLog	f4ee7c5db7deae4f76404c6331231f4f5c819bd3
@@ -7,6 +7,7 @@ version 2.10.0
 	 Liu)
 	* Chinese (Traditional) translation updated (Ambrose C. Li, Paladin R.
 	 Liu)
+	* Dutch translation updated (Gideon van Melle)
 	* German translation updated (Bj?rn Voigt, Jochen Kemnade)
 	* Polish translation updated (Piotr Dr?g)
 	* Ukrainian translation updated (Oleksandr Kovalenko)


More information about the Commits mailing list