/pidgin/main: f6e48bcd0f3e: Update from Transifex

Besnik besnik at programeshqip.org
Thu Jun 16 23:30:23 EDT 2016


Changeset: f6e48bcd0f3e0870b23568bdcf0dbb9c8ab5fba1
Author:	 Besnik <besnik at programeshqip.org>
Date:	 2016-06-15 23:36 -0500
Branch:	 release-2.x.y
URL: https://hg.pidgin.im/pidgin/main/rev/f6e48bcd0f3e

Description:

Update from Transifex

diffstat:

 po/sq.po |  154 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 83 insertions(+), 71 deletions(-)

diffs (truncated from 473 to 300 lines):

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -3,17 +3,18 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Translators:
-# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2013-2014
+# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2013-2015
 # Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2014
+# Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2015
 # Besnik <besnik at programeshqip.org>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pidgin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:24-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-20 10:22+0000\n"
-"Last-Translator: Richard Laager <rlaager at wiktel.com>\n"
-"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/pidgin/language/"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-15 23:12-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-07 08:38+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik <besnik at programeshqip.org>\n"
+"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/pidgin/pidgin/language/"
 "sq/)\n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1794,7 +1795,7 @@ msgid "Certificate Information"
 msgstr "Të dhëna Dëshmie"
 
 msgid "Unable to find Issuer Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Nuk u arrit të gjehej Dëshmi Emetuesi"
 
 #. Make messages
 #, c-format
@@ -1808,12 +1809,20 @@ msgid ""
 "Activation date: %s\n"
 "Expiration date: %s\n"
 msgstr ""
+"Emër i rëndomtë: %s\n"
+"\n"
+"Emetuar Prej: %s\n"
+"\n"
+"Shenja gishtash (SHA1): %s\n"
+"\n"
+"Datë aktivizimi: %s\n"
+"Datë skadimi: %s\n"
 
 msgid "(self-signed)"
-msgstr ""
+msgstr "(e vetënënshkruar)"
 
 msgid "View Issuer Certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Shihni Dëshmi Emetuesi"
 
 #. show error to user
 msgid "Registration Error"
@@ -2258,26 +2267,31 @@ msgstr "<font color=\"red\"><b>Nuk mund 
 msgid "(%s) %s <AUTO-REPLY>: %s\n"
 msgstr "(%s) %s <VETË-PËRGJIGJU>: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "Message from Farsight: "
-msgstr "Mesazh prej %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Mesazh nga Farsight: "
 
 msgid ""
 "Error initializing the call. This probably denotes problem in installation "
 "of GStreamer or Farsight."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Gabim në gatitjen dhe nisjen e thirrjes. Ka gjasa që kjo të tregojë për një "
+"problem në instalimin e GStreamer-it ose Farsight-it."
+
 msgid "Network error."
-msgstr "Rrjet"
+msgstr "Gabim rrjeti"
 
 msgid ""
 "Codec negotiation failed. This problem might be resolved by installing more "
 "GStreamer codecs."
 msgstr ""
+"Tratativa për kodek dështoi. Ky problem mund të zgjidhet duke instaluar "
+"kodekët GStreamer."
 
 msgid ""
 "No codecs found. Install some GStreamer codecs found in GStreamer plugins "
@@ -2292,9 +2306,8 @@ msgstr ""
 "Nuk janë lënë kodues/çkodues. Parapëlqimet tuaja për to te fs-codecs janë "
 "shumë të ngurta."
 
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to the remote party"
-msgstr "Jo i lidhur te shërbyesi"
+msgstr "S’u lidh dot te ana e largët"
 
 msgid "A non-recoverable Farsight2 error has occurred."
 msgstr "Ndodhi një gabim i pandreqshëm Farsight2."
@@ -2918,38 +2931,38 @@ msgid "Tests to see that most things are
 msgstr "Provon nëse shumica e gjërave funksionojnë."
 
 msgid "TLS/SSL Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Versione TLS/SSL"
 
 msgid "Minimum Version"
-msgstr ""
+msgstr "Version Minimum"
 
 msgid "Maximum Version"
-msgstr ""
+msgstr "Version Maksimum"
 
 msgid "SSL 2"
-msgstr ""
+msgstr "SSL 2"
 
 msgid "SSL 3"
-msgstr ""
+msgstr "SSL 3"
 
 msgid "TLS 1.0"
-msgstr ""
+msgstr "TLS 1.0"
 
 msgid "TLS 1.1"
-msgstr ""
+msgstr "TLS 1.1"
 
 msgid "TLS 1.2"
-msgstr ""
+msgstr "TLS 1.2"
 
 msgid "TLS 1.3"
-msgstr ""
+msgstr "TLS 1.3"
 
 #. TODO: look into how to do this for older versions?
 msgid "Not Supported for NSS < 3.14"
-msgstr ""
+msgstr "E pambuluar për NSS < 3.14"
 
 msgid "Ciphers"
-msgstr ""
+msgstr "Shifra"
 
 #. *< type
 #. *< ui_requirement
@@ -2958,14 +2971,14 @@ msgstr ""
 #. *< priority
 #. *< id
 msgid "NSS Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Parapëlqime për NSS-në"
 
 #. *< name
 #. *< version
 #. *  summary
 #. *  description
 msgid "Configure Ciphers and other Settings for the NSS SSL/TLS Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Formësoni Shifra dhe Rregullime të tjera për Shtojcën NSS SSL/TLS"
 
 #. Scheme name
 msgid "X.509 Certificates"
@@ -3308,7 +3321,7 @@ msgstr "Po bëhet lidhja"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to resolve hostname: %s"
-msgstr ""
+msgstr "I pazoti të gjejë emër strehe: %s"
 
 msgid "Chat error"
 msgstr "Gabim fjalosjeje"
@@ -5205,7 +5218,7 @@ msgid "Surprised"
 msgstr "I befasuar"
 
 msgid "Thankful"
-msgstr ""
+msgstr "Mirënjohës"
 
 msgid "Thirsty"
 msgstr "I etur"
@@ -5987,7 +6000,7 @@ msgstr "Nuk arrin të mirëfilltësojë:
 
 #, c-format
 msgid "Your MSN buddy list is temporarily unavailable: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lista juaj shokësh MSN është përkohësisht e pakapshme: %s"
 
 msgid "Handshaking"
 msgstr "Duarshtrëngim"
@@ -7286,7 +7299,7 @@ msgid "Shopping"
 msgstr "Duke bërë pazaret"
 
 msgid "Questioning"
-msgstr ""
+msgstr "Duke pyetur veten"
 
 msgid "Eating"
 msgstr "Duke ngrënë"
@@ -7322,7 +7335,7 @@ msgid "On the phone"
 msgstr "Në telefon"
 
 msgid "Surfing"
-msgstr ""
+msgstr "Duke lundruar"
 
 #. "I am mobile." / "John is mobile."
 msgid "Mobile"
@@ -9991,7 +10004,7 @@ msgid "Start Doodling"
 msgstr ""
 
 msgid "Activate which ID?"
-msgstr ""
+msgstr "Cila ID të aktivizohet?"
 
 msgid "Select the ID you want to activate"
 msgstr "Përzgjidhni ID-në që doni të aktivizohet"
@@ -10556,20 +10569,25 @@ msgstr ""
 "kartela e vjetër është riemërtuar si %s~."
 
 msgid "Instant Messaging Client"
-msgstr ""
+msgstr "Klient Mesazhesh të Atypëratyshme"
 
 msgid ""
 "Pidgin is a chat program which lets you log in to accounts on multiple chat "
 "networks simultaneously."
 msgstr ""
+"Pidgin-i është një program fjalosjesh që ju lejon të hyni dhe përdorni shumë "
+"llogari njëherazi në disa rrjete fjalosjesh."
 
 msgid ""
 "This means that you can be chatting with friends on MSN, talking to a friend "
 "on Google Talk, and sitting in a Yahoo chat room all at the same time."
 msgstr ""
+"Kjo do të thotë se mund të fjaloseni me miqtë në MSN, të bisedoni me një "
+"shok në Google Talk, dhe të merrni pjesë në një dhomë fjalosjeje Yahoo, "
+"njëherazi."
 
 msgid "The buddy list showing friends on different networks."
-msgstr ""
+msgstr "Listë shokësh që shfaq shokë në rrjete të ndryshme."
 
 msgid "Pidgin Internet Messenger"
 msgstr "Pidgin Internet Messenger"
@@ -11310,13 +11328,11 @@ msgstr "_Alias:"
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Automatically _join when account connects"
 msgstr "_Vetëfutu kur llogaria kalon në linjë."
 
-#, fuzzy
 msgid "_Remain in chat after window is closed"
-msgstr "_Qëndro në fjalosje kur mbyllet dritarja."
+msgstr "_Qëndro në fjalosje pasi mbyllet dritarja."
 
 msgid "Please enter the name of the group to be added."
 msgstr "Ju lutemi, jepni emrin e grupit që duhet shtuar."
@@ -11355,9 +11371,8 @@ msgstr "Shtypni emrin e strehës për kÃ
 msgid "SSL Servers"
 msgstr "Shërbyesa SSL"
 
-#, fuzzy
 msgid "Supported debug options are: plugins, version"
-msgstr "Mundësitë që mbulohen për diagnostikimin janë: version shtojcash"
+msgstr "Mundësitë që mbulohen për diagnostikimin janë: shtojca, version"
 
 msgid "Unknown command."
 msgstr "Urdhër i panjohur."
@@ -11802,10 +11817,10 @@ msgid "Bengali-India"
 msgstr "Bengali-Indi"
 
 msgid "Breton"
-msgstr ""
+msgstr "Bretone"
 
 msgid "Bodo"
-msgstr ""
+msgstr "Bodo"
 
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Boshnjake"
@@ -11847,7 +11862,7 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Spanjolle"
 
 msgid "Argentine Spanish"
-msgstr ""More information about the Commits mailing list